Joop

CDA'ers twijfelen over Afghanistan

  •  
21-01-2011
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
cdadeaur_300.jpg
Defensieminister Hans Hillen doet tevergeefs poging critici over te halen
Binnen de CDA-fractie wordt ernstig getwijfeld over instemming met de nieuwe Afghanistan-missie die het kabinet voorstelt. In een poging de tegenstanders over te halen wonde de CDA minister van Defensie en partijideoloog een Hans Hillen een fractieberaad bij. Vooralsnog met weinig succes.
Nu.nl schrijft:
Een aantal Kamerleden zou grote moeite hebben met de missie. Volgens een Kamerlid staan diverse fractieleden er ‘geharnast’ in, oftewel zijn mordicus tegen de nieuwe missie.
CDA-Kamerlid en buitenlandwoordvoerder Henk Jan Ormel erkent dat het nog maar zeer de vraag is of de fractie uiteindelijk zijn goedkeuring aan de missie zal geven. “Wij hebben nog veel vragen en zullen waarschijnlijk pas na het Kamerdebat met een standpunt komen”.
De CDA’ers zijn vooral bezorgd over de veiligheidssituatie in Kunduz waar de Nederlandse militairen terecht zouden komen. Of de bezwaren betekenen dat individuele Kamerleden tegen de missie zullen stemmen is nog niet duidelijk.

Meer over:

politiek, nieuws,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (21)

Yggdrasil
Yggdrasil21 jan. 2011 - 7:59

Niet zo verwonderlijk want het CDA bungelt er een beetje bij. De algemene indruk is dat VVD met de gedoogsteun van de xenofobe PVV ons land aan het regeren is. De proefballonnen van de VVD en de xenofobe PVV zijn langzaam maar zeker niet meer te tellen. Het CDA heeft het populisme nog niet zo onder de knie, ze weten nog niet precies hoe je de mensen achter je krijgt door het roepen van volledig holle leuzen zoals de VVD en de xenofobe PVV doen. Dus het CDA geeft een duidelijk signaal af, he jongens, wij doen wel degelijk mee hoor. Maar uiteindelijk zal het CDA haar keutel wel weer intrekken want het land moet natuurlijk wel geregeerd worden.

roonie
roonie21 jan. 2011 - 7:59

Het CDA voelt een electorale hete adem, het merendeel der kiezers is tegen of dit CDA komt bij zinnen. Laat de mensen hun eigen land ontwikkelen met hun eigen cultuur, daarin willen zij beslist geen vreemde inmenging van buitenlanders, dit is een boodschap van hun kant, die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Er zijn al teveel gesneuvelde militairen gevallen voor iets wat nimmer te verwezenlijken is.

maclofty
maclofty21 jan. 2011 - 7:59

Geen probleem met het cDA, er is altijd nog "1 man" die het volk (cDA fractie) wel weer in het gareel krijgt. Anders stuurt hij "alle" ambtenaren op hen af ;-)))

Jnttr
Jnttr21 jan. 2011 - 7:59

Helaas worden standpunten over de missie naar Afghanistan maar al te vaak ingenomen op basis van nationale partij?belangen. De PvdA, nu tegen de politie-missie, had in 2005 bij de inzet van de Nederlandse special forces onder Enduring Freedom nog het volgende standpunt (letterlijke tekstdelen uit de handelingen van 23 maart 2005, uitgesproken door de heer Koenders) " Nederland kiest met het besluit om 250 man naar Afghanistan te sturen voor een vooruitgeschoven positie in de strijd tegen het terrorisme, met alle risico's en internationale en nationale kwetsbaarheden van dien. Daarom is het goed dat het parlement nu toch, en terecht, in staat is gesteld om over dit vérgaande voorstel mee te beslissen (.....) De PvdA-fractie hecht grote waarde aan missies die de Afghaanse bevolking een toekomst bieden. Mijn fractie was er dan ook tegen dat Nederland wegging uit Afghanistan en zij heeft voor alle missies naar Afghanistan gestemd. Ook heeft zij geen principieel bezwaar tegen het gebruik van proportioneel en legitiem geweld bij de bestrijding van Al Quaida. (...) Proportionele en daadwerkelijke strijd tegen het terrorisme is belangrijk. Die hoort echter plaats te vinden binnen de internationale rechtsorde.(...) Ik verheel niet dat de PvdA-fractie buitengewoon kritisch staat ten opzichte van de missie Enduring Freedom voor het zenden van special forces. Niet vanwege het geweldsniveau, niet vanwege de noodzakelijke strijd tegen het terrorisme, maar omdat het kabinet tot nu toe niet duidelijk heeft gemaakt in hoeverre deze operatie over een rechtsbasis beschikt, glasheldere duidelijkheid verschaft aan onze militairen en geen medeverantwoordelijkheid draagt voor wat het Nederlandse kabinet zelf verafschuwt, namelijk het overbrengen van gevangenen naar Guantánamo Bay of andere gevangenissen die verder voor niemand te bezoeken zijn. (...) Tot slot kom ik op ISAF, een belangrijke missie die hier ook aan de orde is. Daarover denk ik veel positiever. Niet zozeer vanwege de mate van geweld, laat daarover geen misverstand bestaan. De PvdA-fractie heeft principieel geen probleem met een hoger geweldsniveau. Dit moet echter plaatsvinden binnen de internationale rechtsorde en met duidelijke regels voor onze mensen die daaraan deelnemen. " Uiteraard had de PvdA in 2005 ook vele vragen en bedenkingen, maar de grote lijn is hierboven wel weergegeven. Dit standpunt is nogal gewijzigd, de PvdA heeft zijn rug niet recht gehouden. Over de huidige politie missie is verder niet het debat afgewacht: omdat er militairen meegaan is de PvdA tegen. Dan nu het groen links standpunt in april 2010, verwoord door mevr. Peters: " In het overleg hebben de fracties van D66 en GroenLinks verkend of er in het parlement een gemene deler gevonden kan worden, die de continuïteit van de Nederlandse betrokkenheid bij Afghanistan waarborgt voor onze internationale partners en vooral voor de Afghanen. Wij willen de Afghanen namelijk niet in de steek laten". (...) Als wij onder andere afgaan op datgene wat de partijen voor en na de val van het kabinet binnen en buiten dit parlement hebben uitgedragen, constateren wij dat die gemene deler er lijkt te zijn over de noodzaak van de opbouw van de civiele politie. Ik doel onder andere op het leveren van een bijdrage aan de Europese missie van politieopleiders en trainers die veilig de poort uit kunnen gaan voor supervisie. Dat zal bijdragen aan het bestrijden van de heersende cultuur van straffeloosheid die een geloofwaardig stabilisatieproces en borging van de tot nu toe geleverde inspanningen om tot wederopbouw te komen, in de weg staat. Een dergelijke missie is misschien bescheiden in omvang, maar daarmee zal een groot gat worden gevuld. De Afghaanse bevolking staat te springen om wijkagenten, rechercheurs en ordehandhavers.(...) Waarom zijn militairen nodig voor een civiele politietraining? In de eerste plaats omdat in Nederland de Koninklijke Marechaussee is gespecialiseerd in het trainen van civiele politie in het buitenland. Deze marechaussees zijn uitzendvaardig. Je kunt hun een commando geven en zeggen: nu is dit belangrijk, nu moeten jullie op stap; laat wat je deed uit je handen vallen en ga op pad. Zo'n marechaussee is een militair, die tot taak heeft de civiele politie te trainen.(...)Zoals bekend ben ik toevallig zelf diplomaat geweest in Afghanistan. Ik liep daar wel eens rond met twee beveiligers. Dit waren soms militaire beveiligers van het onderdeel BSB, de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten. Deze brigade heeft persoonsbeveiliging tot taak. Ook die mensen kunnen, bij wijze van spreken met een druk op de knop, uitgezonden worden naar moeilijke gebieden als Afghanistan. Nu is het de ambitie van de EU die politie traint om ook hun opleiders voor supervisie buiten de poort te kunnen sturen. Mochten zij in dat geval beveiliging nodig hebben en mocht in dat geval beveiliging door de BSB of door militairen nodig zijn, dan is dit met deze motie nadrukkelijk een mogelijkheid. Ook hier best wel vragen en bedenkingen, maar toch deze bottomline in het debat. Ik ben benieuwd of Groen Links net zo gaat draaien als de PvdA. De eerste tekenen zijn er al. Misschien was men wel verrast dat deze regering zoveel zo tegemoetkomen aan de motie Peters/Pechtold?

ikbenhorkie
ikbenhorkie21 jan. 2011 - 7:59

Tijdens de formatie heeft het CDA ook van bezwaren blijk gegeven over de wenselijkheid van het huidige kabinet. Toen het erop aankwam, bleek het alleen maar retoriek te zijn geweest. Zit hier niet gewoon een voorlichtingsstrategie achter, om de CDA-kiezers zich minder bezwaard te laten voelen ? Ze gaan met de PVV in zee, en sturen het leger naar Afghanistan, maar kunnen zich er altijd op beroepen dat ze er ontzettend veel moeite mee gehad hebben. En er zijn bijna statenverkiezingen.

Reinaert de Vos
Reinaert de Vos21 jan. 2011 - 7:59

Ja, we zullen zien. Het zal wel weer proza worden in de trant van: 'het was een moeilijke afweging, maar alles afgewogen te hebben gaan we ervoor'.

Elfje2
Elfje221 jan. 2011 - 7:59

Waar heb ik dit eerder gehoord???

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen21 jan. 2011 - 7:59

"Binnen de CDA-fractie wordt ernstig getwijfeld over instemming met de nieuwe Afghanistan-missie die het kabinet voorstelt." Dat gelooft de redactie toch niet zelf? De kop zou hier nu natuurlijk moeten zijn "CDA'ers beweren te twijfelen over Afghanistan" Zo was het bij de oorspronkelijke missie ook, gewoon doen alsof het een moeilijke beslissing is, dan jagen we niet al teveel kiezers tegen ons in het harnas.

stomverbaasd
stomverbaasd21 jan. 2011 - 7:59

CDA is durft het niet meer aan na de laatste Wikileaks openbaringen. Houden zo.....

Fitness
Fitness21 jan. 2011 - 7:59

Juist Wilileaks toont aan de grote belangstelling van de Amerikanen voor het Nederlandse standpunt. Nederland vormt de spil in de as VS-EU (jarenlang al) en heeft daardoor meer macht binnen de EU dan je op grond van de grootte van ons land zou verwachten. Als het ons zou lukken om ook een mooie spil te worden op de as EU- China dan zitten we hier dus beregoed. Wat heeft dit met Afghanistan te maken.? De beslissing over de missie gaat dus niet alleen over het uitzenden van politiemensen en miltairen en of zo'n missie het resultaat heeft dat wij er van mogen verwachten. Het gaat zeker ook over onze internationale positie en of een klein land als Nederland hierdoor relatief veel invloed kan uioefenen bv binnen de EU of andere grote internationale organisties. We moeten niet alleen kijken naar de "facts om the ground" in Kunduz en of er vooruitzhichten zijn op een ontwikkelingen die Afghanistan in een richting brengen zoals wij die graag zouden willen zien. Het gaat ook om onze internationale positie nu en in de toekomst, dat is een factor die zwaar telt. Ik bergrijp de twijfels de te CDA wel. Voor wat betreft de effectiviteit van zo'n missie moet het misschien NEE zijn, maar voor de internationale positie van Nederland moet het een JA zijn.

ColorHugo949
ColorHugo94921 jan. 2011 - 7:59

Het doet mij deugd dat het zelfs het CDA gaat twijfelen. Eerlijke voorlichting daar gaat het om. Korte efficiënte expedities die zoden aan de dijk zetten bestaan niet. Als Nederland A zegt moet ze ook B zeggen in een oorlog. Geef aan dat het oorlog is in Kunduz, dat de expeditie zeker verlengt wordt, militair van aard is en tot de doel heeft vooral commitment te tonen aan de NAVO. De grote fout van Balkenende indertijd was het gebrek aan eerlijke voorlichting en consequenties van wie A zegt..... Kabinet Rutte-Verhagen zal een klus hebben om het Nederlandse volk te overtuigen dat investeren in Afghanistan zinvoller is dan in onderwijs, zorg, politie, kunsten in Nederland. Return on investment van de NAVO geweld in Afghanistan? Per saldo minus € 18.000.000.000,-- , schijnveiligheid en extra geweld tegen het Westen. Kosten volgende NL militaire-politie expeditie: 2011-2014 € 500.000.000 2014-2018 € 500.000.000 verlenging Exit en nasleep en nazorg : € 500.000.000 Totaal Afghanistan: 1,5 miljard euro JSF: 8 miljard Hoe gaat het ministerie van Oorlog dat betalen?

kingfishererik
kingfishererik21 jan. 2011 - 7:59

Op naar het volgende "feest van de democratie."

1 Reactie
ElChe
ElChe21 jan. 2011 - 7:59

"Op naar het volgende "feest van de democratie."" Je bedoelt: Op naar het volgende "feest van de pseudocratie."

Harmen2
Harmen221 jan. 2011 - 7:59

CDA'ers kijken kennelijk ook naar de peilingen?

1 Reactie
Jansen & Jansen
Jansen & Jansen21 jan. 2011 - 7:59

Nee, CDA-ers kijken naar welk nieuw baantje de CDA-ministers kunnen verdienen, SG van de NATO ofzo.

JoopSchouten
JoopSchouten21 jan. 2011 - 7:59

Dit klink bekend. Ik ben erg benieuwd hoe deze discussie verdraaid gecommuniceerd zal gaan worden. ... Leer mij het CDA kennen...

1 Reactie
JoopSchouten
JoopSchouten21 jan. 2011 - 7:59

+t

Hanvander Horst
Hanvander Horst21 jan. 2011 - 7:59

In deze thread nemen veel deelnemers politici en partijen kwalijk dat zij zogenaamd draaien. Er hoort naar mijn idee een verschil te zijn tussen draaien en van mening veranderen op grond van voortschrijdend inzicht. Een tijd geleden hebben zowel Groen Links als D66 gezegd dat er misschien wel iets zat in een politiemissie naar Afghanistan in plaats van een militaire interventie zoals die met heel weinig succes in Uruzgan tot stand kwam. Inmiddels weten we meer over de toestanden in Afghanistan en we weten ook, waar we terecht komen als die missie mocht doorgaan. Op grond van al deze nieuwe feiten is het nu zonneklaar dat de bevolking van Afghanistan met zo'n politiemissie niet geholpen is, integendeel, wat allerlei spin doctors ook mogen beweren. Het lijkt me een voorbeeld van slecht bestuur als je deze feiten negeert om toch asjeblief voor consequent te worden aangezien, maar het is vakmanschap om ten halve te keren in plaats van ten hele te dwalen. Ik hoop dat D66 en Groen Links van zulk vakmanschap blijk geven.

1 Reactie
Jnttr
Jnttr21 jan. 2011 - 7:59

Die tijd geleden was enkele maanden geleden (april), en het was heel wat stelliger dan " misschien wel iets in zat". Kijk gewoon even in de handelingen van de 2e kamer, of hieronder voor enkele tekstdelen. Klopt, maar dan zou ik verwachten dat je dat ook toelicht: wat is er dan veranderd in minder dan 1 jaar op basis waarvan je mening nu is veranderd? Betekent dit dat Groen Links een motie indient zonder de toestand in Afghanistan mee te wegen? Dat we er nu pas achter komen in welke situatie we terecht komen? Daar hoor je toch over na te denken voordat je een motie inneem? Uit alles blijkt overigens dat mevr. Peters exact weet hoe de situatie is: ze geeft aan dat ook beveiliging van de politietrainers wellicht nodig zal zijn en vermeld direct de Marechausee en de BSB als potentiele opties.

[verwijderd]
[verwijderd]21 jan. 2011 - 7:59

Lees ''De dreiging van chaos'' van Ahmed Rashid. Deze Pakistaanse journalist is kind aan huis bij de VN en andere organisaties die er toe doen. Hij heeft ingang bij de Taliban, kent de hoofdrolspelers persoonlijk, Karzai is een goede bekende van hem en Ahmed heeft ook de bestseller en naslagwerk ''Taliban'' geschreven. 500+ bladzijden met feiten, controleerbare feiten. Wie kennis neemt van die feiten zal nooit voor een tweede missie kiezen. Tenzij je een voorstander bent van het sponsoren van de Amerikaanse wapenindustrie, medewerking wilt verlenen aan de drugshandel of de zogenaamde warlords nog rijker en machtiger wilt maken. Als je een eind wilt maken aan de oorlog in Afghanistan moet je eerst de invloed van de Pakistaanse geheime dienst neutraliseren, een handelsboycot voor Saudi organiseren zodat ze ophouden de Taliban te financieren. Samen met Iran, China en India stukje bij beetje handel gaan drijven met onafhankelijke boeren en kooplui. Die landen doen er toe, wij niet. Maar dat willen we niet. Dat durven we niet. Saudi en Pakistan zijn de ideologische en financiële steunpilaren van de Taliban, het wahabisme. De gewone boer, de arme landarbeider uit Afghanistan en Pakistan verdienen meer met het vechten voor de Taliban dan met hun normale handel. Die keus is voor hun niet moeilijk. Dat gemiereneuk welke politicus wat wanneer gezegd heeft doet er niet toe, irrelevant. Wat wil je, een eeuwigdurende oorlog met aan beide kanten 3000 slachtoffers per jaar, geschatte kosten 200 miljard per jaar en wie er ook wint, de foute heren maken het meeste geld? Zodra je ophoud de Noordelijke Alliantie te steunen kiezen ze voor de Taliban, niet voor ons. Laat Osama het heen en weer krijgen op zijn ezel, hij wordt gesteund door Saudi, steun zijn natuurlijke tegenstanders, de socialisten in Pakistan en het leed is gauw geleden. Dit is geen oorlog om het geloof, as usual, it's all about power and money. Wie er ook wint, heb niet de illusie dat vrouwen of kinderen beter af zijn als wij zouden winnen. Zij winnen pas bij vrede. Hoe goed hadden onze vrouwen en kinderen het 100 jaar geleden? Niets te vertellen en aan het werk vanaf 12 jaar, geen opleiding. Kun je voorstellen als we ook nog een keer 25 jaar oorlog tussendoor hadden, die 5 jaar was al niet best. Hoe sneller Amerika zich terugtrekt hoe beter het voor iedereen is. Behalve voor de wapenhandel.

1 Reactie
ColorHugo949
ColorHugo94921 jan. 2011 - 7:59

Uitstekende bijdrage Roelf, klinkt erg geloofwaardig, geheel met je eens. De kwestie Afghanistan doet mij meer dan andere politieke zaken. Dat komt omdat Nederland een actieve rol speelt in de geweldspiraal. Zoals wijlen minister van Staa: Hans van Mierlo zei, oorlog is het laatste instrument wat je een andere staat aandoet als land en volk. Affijn een beeld zegt meer dan 1000 woorden... Politieke spotprent van mijn hand; " The power of corruption in Afghnanistan" >> http://politiekeprenten.blogspot.com/2011/01/power-of-corruption-in-afghanistan.html