Joop

CDA-congres: 85 procent steunt 'Mauro-resolutie'

  •    •  
29-10-2011
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
51 keer bekeken
  •  
ANP-CDA_Congres_300.jpg
Update: Peiling De Hond: CDA zakt naar 11 zetels, laagste ooit ... Resolutie helpt Mauro niet, lotgenoten wel ... Aangenomen motie strookt niet met CDA-uitgangspunten ... Koppejan en Ferrier blijven bij hun standpunt ... GroenLinks Kamerlid Tofik Dibi vraagt om heropening Mauro-debat vanwege aangenomen resolutie ... Slechte peilingen en gebrek aan leiderschap ook besproken ... Verhagen rekent nog steeds op eensgezindheid
Het CDA-Congres is zaterdag om 10.00 uur begonnen in de Jaarbeurs in Utrecht. De kwestie Mauro hangt boven de dag. Buiten de zaal werd onder andere gedemonstreerd door Defence for Children. Leers heeft op voorhand gezegd dat het Congres hem niet kan dwingen zijn beslissing in te trekken. CDA dissidenten Kathleen Ferrier en Ad Koppejan zijn tegen de uitzetting van Mauro. Ze vertegenwoordigen de groep CDA’ers die willen dat de partij haar barmhartigheid behoudt. Wanneer zij dinsdag ook tegen stemmen is er geen meerderheid voor Leers’ besluit om Mauro terug te sturen.
Update zondag 10.30
Het CDA zakt naar 11 zetels, het laagste ooit. Zo blijkt uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. De peiling werd vrijdag gehouden, een dag voor het CDA-congres. Ook blijkt uit de peiling dat een duidelijke meerderheid van de CDA-kiezers wil dat Mauro een verblijfsvergunning krijgt.
Update 13.30
Dissidenten Koppejan en Ferrier blijven bij hun standpunt dat Mauro een verblijfsvergunning moet krijgen.
Ferrier: “Er zijn verwachtingen gewekt en daar moeten we ons aan houden. Belofte maakt schuld.”
Koppejan kon nog niet zeggen of hij dinsdag tegen zal stemmen, maar zegt er alles aan te willen doen om te voorkomen dat Mauro terug moet naar Angola. Hij noemde het aannemen van de Mauro-resolutie ‘een helder signaal’.
De aangenomen Mauro-resolutie lijkt echter niet te stroken met de CDA-uitgangspunten, schrijft de Volkskrant. Leers wil de terugkeer van de zogenaamde AMV’s intensiveren. Illegaal verblijf wordt tegengegaan en als een asielverzoek wordt afgewezen moeten ze terug naar het land van herkomst. Die stellingen zijn in tegenspraak met de Mauro-resolutie die zowel door het partijbestuur en de Tweede Kamerfractie werd gesteund, dus door dezelfde mensen die ook achter het besluit van Leers staan om Mauro terug te sturen naar Angola. Kamerlid Knops vindt de resolutie zoals die werd gepresenteerd veel te kort door de bocht, en dus niet kloppen.
Tweede Kamerlid Tofik Dibi van GroenLinks laat weten dat hij dinsdag om een heropening van het Mauro-debat zal vragen, vanwege de aangenomen CDA-resolutie.
Update 11.30
De Mauro-resolutie werd met een grote meerderheid aangenomen met 819 stemmen voor en 146 stemmen tegen. Haersma Buma benadrukte dat dit niet betekent dat Mauro in Nederland mag blijven. De resolutie is namelijk geen oproep aan minister Gerd Leers (Asiel en Immigratie) om Mauro toch in Nederland te laten blijven.
CDA-Kamerlid Mirjam Sterk ziet een studievisum als de enige mogelijkheid voor Mauro om te blijven. “We hopen dat het congres dit ook ziet.” Ook staatssecretaris Bleker zei vrijdagavond in Pauw & Witteman moeite te hebben met de uitzetting van Mauro en dat hij hoopt dat een studievisum Mauro iets oplevert. Tegelijkertijd vroeg hij Mauro om zaterdag met hem mee te gaan naar de voetbalwedstrijd FC Twente – PSV. De camera ving de tijdens de talkshow op papier gekrabbelde uitnodiging.
Mooi niet”, reageerde Mauro op de uitnodiging van Bleker.
De jongerenafdeling van het CDA (CDJA) wil dat de partij alle kinderen zoals Mauro die meer dan de helft van hun kindertijd in Nederland zijn geweest, een verblijfsvergunning geeft. Het CDJA doet een oproep: “De minister kan niet anders, maar de partij wel”.
Vrijdag bleek uit een peiling van Maurice de Hond dat twee derde van de CDA-kiezers wil dat Mauro in Nederland blijft. Nieuwsuur maakte gisteren een overzicht van de verdeeldheid binnen het CDA over de kwestie Mauro.
Gedurende de dag worden ook de slechte peilingen en de sluimerende leiderschapscrisis besproken. Sterk: “We zouden bijna vergeten dat we ook nog een eurocrisis hebben.” Ook hoopt het Kamerlid dat het vandaag over de ‘vernieuwing van de partij’ zal gaan.

Meer over:

politiek, nieuws
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (141)

jozefjacobrachel
jozefjacobrachel29 okt. 2011 - 8:44

***Motie-Marao*** is met een grote meederheid (846 vs 146) net bij het CDA-congres in Utrecht aangenomen: het CDA blijft toch nog humaan en Mauro kan voorlopig nog hoopvol blijven!!!!

MG1968-2
MG1968-229 okt. 2011 - 8:44

Als leers de betreffende resolutie zodanig kan interpreteren dat hij het ziet als een steun in de rug maakt hij mij niet wijs dat hij daar waar het zijn door de wet gegeven bevoegdheid(plicht) om in schrijnende situaties anders te beslissen betreft aangeeft met de rug tegen de muur te staan en geen licht meer ziet voor een andere oplossing dan uitzetting. CDA: je kunt wel je sociale gezicht willen laten zien. Als de bewindslieden daar een eigen draai aan geven werkt dit contraproductief.

ElChe
ElChe29 okt. 2011 - 8:44

Misselijk word ik van deze hypocrite top van het cda. Nog nooit zoveel schijnheilige Farizeeërs bij elkaar gezien. Stiekem via het AD Koppejan en Ferrier onderuit halen. Bah wat zijn dat toch voor zieke geesten als men zo te werk gaat. Misselijk en dat allemaal om hun eigen "ik" te promoten. http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Binnenland/article/detail/3001320/2011/10/29/CDA-top-is-Koppejan-en-Ferrier-spuugzat.dhtml

Mashti
Mashti29 okt. 2011 - 8:44

Het is op zich slim van het CDA dat het hele congres overschaduwd te laten worden door de zaak van Mauro en zo hun politieke veratntwoordelijkheid te ontlopen voor Bruin1. met Mauro en Bruin 1 in gedachten is op zich een beetje schaamteloos dat je zulke moeie woorden in je congres kan blijven strooien over mensenlijkheid en barmhartigheid e.d.

pvandenbemt
pvandenbemt29 okt. 2011 - 8:44

En weer hebben de machtsgeilen in het CDA het weer voor elkaar: zij kunnen het regeringsbeleid uit blijven voeren en hebben zich niet verplicht tot het uitvoeren van wat een écht humane actie zou zijn: Mauro toezeggen te mogen blijven. Er is een schijn van humaniteit gewekt, door te beloven de wetgeving humaner te gaan maken (nou, dat duurt nog wel even, als het er überhaupt van komt) en Mauro wordt een dooie mus voor de neus gehouden met het studentenvisum. Een belangrijke oorzaak van deze situatie was de lange, lange, lange onduidelijkheid voor Mauro. Welnu, het CDA is zó humaan, dat ze daar met de oplossing van het studentenvisum géén einde aan maakt.

JoWe62
JoWe6229 okt. 2011 - 8:44

Ferrier: "Er zijn verwachtingen gewekt en daar moeten we ons aan houden. Belofte maakt schuld." ============== Ja die verwachtingen zijn door Ferrier en Koppejan zelf gewekt. M.a.w. lijkt me goed dat zij Mauro vertellen dat hij alsnog uitgezet wordt.

JoopSchouten
JoopSchouten29 okt. 2011 - 8:44

Leers kan Mauro wel degelijk verblijfsvergunning verlenen Minister Leers stelt 'in alle hoeken en gaten' te hebben gezocht naar mogelijkheden om Mauro een verblijfsvergunning te kunnen geven. Het bestaande beleid 'biedt geen ruimte', aldus Leers in het NOS Journaal. Echter, de Vreemdelingenwet geeft de minister expliciet de bevoegdheid vreemdelingen een verblijfsvergunning te verlenen als hij daartoe aanleiding ziet (discretionaire bevoegdheid). De minister heeft hier grote vrijheid. Naar een mogelijkheid om Mauro een verblijfsvergunning te verlenen, hoeft dus niet lang te worden gezocht. Waar het om gaat, is niet of er een juridische mogelijkheid bestaat, maar of de minister daarvan gebruik wenst te maken. Daarvoor kunnen goede en juridisch houdbare argumenten worden aangevoerd. Mauro vormt immers een gezin met zijn pleegouders en pleegbroer. De gezinsbanden hebben zich gevormd met ondersteuning van een officiële voogdij-instelling, terwijl Mauro met medeweten van de minister in Nederland verbleef. Dit gezinsleven verdient bescherming op grond van onder meer artikel 8 van het Europese mensenrechtenverdrag. Dit is door de rechtbank Amsterdam ook erkend en uitvoerig gemotiveerd. De hogere rechter, de Raad van State, vond echter dat de minister 'in redelijkheid' heeft mogen oordelen dat Mauro geen verblijfsvergunning hoeft te worden verstrekt op grond van zijn gezinsbanden. Het argument dat Mauro in feite onderdeel is geworden van het gezin van zijn pleegfamilie doordat hij daar acht jaar heeft gewoond, is dus niet door de rechter verworpen. De rechter vindt dat de minister in redelijkheid kon beslissen dat Mauro geen verblijfsvergunning krijgt. Maar de rechter zou ongetwijfeld ook vinden dat de minister vanwege het gezinsleven in redelijkheid wél een vergunning aan Mauro kan geven. Dit zou een deugdelijke onderbouwing zijn voor het gebruik van de discretionaire bevoegdheid. Bovendien is het risico van aanzuigende werking gering. Er zijn in Nederland slechts enkele kinderen in vergelijkbare omstandigheden als Mauro (jong naar Nederland gekomen en een langdurig verblijf bij pleegouders met medeweten van de overheid). De minister zou in een besloten overleg met de Kamer hebben gesproken over een aantal van twintig. Van de discretionaire bevoegdheid wordt op die manier terughoudend gebruik gemaakt, zoals in het gedoogakkoord is vastgelegd. Als de minister zijn hart wil laten spreken, dan kan dat prima. Er zijn goede juridische argumenten voor aan te voeren en er dreigt geen stortvloed van vergelijkbare zaken. Ulli Jessurun D'oliveira, oud-hoogleraar migratierecht (UvA) en Thomas Spijkerboer, hoogleraar migratierecht (VU) e.a. Zie vk.nl/opinie voor alle ondertekenaars. Volkskrant 29-10-2011, pagina 16

jozefjacobrachel
jozefjacobrachel29 okt. 2011 - 8:44

Volgens mij zal het CDA in ieder geval nog bestaan over 50 jaar...ik zie liever de enge PVV nooit meer terug als een gedoogpartner van het volgende kabinet na de volgende Tweede Kamerverkiezingen...het deugt alleen als een splinter oppositie partij in de Tweede Kamer namens haar Henks en Ingrids en hopelijk met niet meer dan 10 kamerzetels wat mij betreft! M.v.g. en een heel fijn weekend van een non CDA stemmer en trouwens ook geen lid van alle politieke partijen in Nederland. P.S. Ik hoop dat Mauro kan toch in ons land blijven samen met zijn pleegouders, zijn pleegbroertje en zijn vrienden (en een paar miljoen Mauro fans volgens mij!!!).

ElChe
ElChe29 okt. 2011 - 8:44

Aan de voet van deze wereld, daar waar ik de stilte vind Onaantastbaar lijkt de schoonheid waar ik in bomen klom als kind Maar hoe zal het gaan op de weg die we volgen Vandaag is het waar maar niets is onbreekbaar Leven en laten leven, mag morgen ook een dag met toekomst zijn Vleugels moeten vliegen, maak de ruimte niet te klein De zon, de zee, de wilde bloemen, vanzelfsprekend om me heen Het is de plek waar ik kan dromen, een schilderij voor iedereen Maar hoe zal het gaan op de weg die we volgen Vandaag is het waar maar niets is onbreekbaar Leven en laten leven, mag morgen ook een dag met toekomst zijn Vleugels moeten vliegen, maak de ruimte niet te klein Leven en laten leven, laat morgen ook een dag in vrijheid zijn Iedereen moet groeien, wat niet groeien kan.... (verdwijnt) Ik pluk de dag en hou van morgen Want daar moet ik nog naartoe En ik kan het niet verkopen dat ik er nooit eens wat voor doe Vleugels moeten vliegen, maak de ruimte niet te klein Leven en laten leven, laat morgen ook een dag in vrijheid zijn Iedereen moet groeien, wat niet groeien kan verdwijnt Leven en laten leven De Kast

MG1968-2
MG1968-229 okt. 2011 - 8:44

nee jo wekker, de verwachtingen zijn gewekt door het feit dat de rechters onderling verschillend oordeelden en daarmee aangeven dat het om een grensgeval gaat, waarna de politiek en in eerste instantie ook uit de mond van een partij die daadwerkelijk invloed op de beslissing heeft aangeeft achter hem te staan maar bovenal: de onrecht die aangedaan wordt door de uitzetting wordt breed veroordeeld, ja zelfs in de kringen van de xenofoben. Dit alles had er toe moeten leiden dat leers zijn eigen bevoegdheid had moeten gebruiken. Voor dit soort gevallen is die bevoegdheid in de democratisch tot stand gekomen wet opgenomen. Zijn weigering die in te zetten is ondemocratisch en onethisch. Dit in de schoenen schuiven van alleen die twee is feitelijk onterecht maar ook nog eens om van te walgen want eigenlijk geeft u hiermee te kennen dat we niet voor elkaar mogen opkomen en alles maar moeten ondergaan. Dat is een manier van omgaan met elkaar die in een totalitair regime past. We gaan inderdaad die kant op. Met showcongressen voor de buhne maar de daadwerkelijke uitvoering bepaald door enkele. A zeggen en B doen.

karuna2
karuna229 okt. 2011 - 8:44

Er is nog wel één mooi iets gezegd op het CDA congres. De mevrouw die daar stond te zingen zei: Liefde, het tegengestelde ervan is niet haat, maar onverschilligheid. Daar heeft ze helemaal gelijk in. Haat verondersteld dat er interesse is, betrokkenheid, anders ontstaat geen haat. Maar onverschilligheid is inderdaad het tegengestelde van liefde. Onverschilligheid is dus wat je de PVVD van WilRut kunt verwijten. Het behoort echt niet tot de mogelijkheden dat je werkelijk onverschillig blijft onder het verhaal van Mauro. Toch blijft de PVVD dat (en overigens het CDA ook). Geen woord van de VVD, een Raymond van Roon die twittert dat Mauro moet opzouten. En aangezien onverschilligheid het tegengestelde is van liefde kan je zeggen dat de PVVD niets heeft met liefde. Nou ben ik niet echt van 'het zweverige soort', maar zonder de erkenning dat liefde een plek moet hebben in een samenleving kan je die wel opdoeken.

bEngel2
bEngel229 okt. 2011 - 8:44

...en bij de PVV zitten ze allemaal met een broek vol met natte windjes. Het zou nml. volgende week zomaar de laatste week van dit gedoog kabinet kunnen zijn en dus de laatste keer dat de PVV mee mag praten over kabinetsbeleid. Tenzij ze bij de PVV graag door blijven lopen met die volle broek en de stekker er niet uit trekken. ..ook dat zou me niks verbazen. Het is en blijft per slot van rekening een bruine partij.

Eigenmening
Eigenmening29 okt. 2011 - 8:44

De discussie zoals die nu gevoerd wordt , ook door de oppositie , daar kom je geen klap verder mee Alle partijen zullen blijven wijzen en zeggen t'is hun schuld En werkt destructief voor het probleem wat hierdoor nooit wordt opgelost Taalgebruik in een discussie zoals die bruinen, facisten en al wat niet mooi meer is en langs is gekomen , veroorzaakt alleen maar dat de hakken in het zand wordt gezet. Zijn daar de kinderen mee geholpen ?? nee Komen we daar verder mee? nee Dit is een probleem wat niet alleen nationaal maar internationaal opgelost moet worden Het moet niet mogelijk zijn zonder enige gevolgen voor ouders om hun kind met alleen een rol drop in de hand op het vliegtuig te kunnen zetten. Maar ook daar help je de huidige kinderen niet mee ..want dat duurt nog jaren ( als er al een oplossing voor komt ) Ik ben daarom van mening dat de wetgeving in Nederland aangepast een steentje kan bijdragen aan het leed voor deze kinderen Er komt van allerlei soorten gajes het land binnen( volwassen en al ) maar kinderen sturen we klakkeloos terug Dat rijmt niet met elkaar

python
python29 okt. 2011 - 8:44

CDA-Congres : wij lachen maar wel zonder plezier. Oudbollig gedoe.

opmerker
opmerker29 okt. 2011 - 8:44

Wilders maakt gehakt van het CDA. Jammer dat het over het hoofd van een onschuldige jongen moet.

prestant1957
prestant195729 okt. 2011 - 8:44

Het probleem met het CDA, maar ook van een aantal van de schrijvers n.a.v. dit item, is dat datgene wat men noemt rechtvaardigheid en barmhartigheid worden gepresenteerd als ware het tegenstellingen. "We zouden voor Mauro wel barmhartig willen zijn, maar we mogen niet vergeten dat het gaat om rechtvaardigheid." Het begrip rechtvaardigheid heeft betrekking op het beginsel van ons en vele ander rechtssystemen in modernere landen: het beschaafde recht is gebaseerd op het beginsel van "ieder het zijne". Het recht dient er dus voor te zorgen dat ieder het zijne krijgt, dat als algemene regel. Pas dan geldt recht als rechtvaardig. Dat heeft allemaal niets te maken met de vraag wettelijke regels al dan niet worden toegepast. Iets anders is barmhartigheid. Wat dat is kun je in onder meer de Bijbel terugvinden. Dan gaat het om hoeren, tollenaars en een wat vreemd heidens volk, de Samaritanen. Dan gaat het ook over regelneven, die door Jezus uit de tempel worden gemept. Dan gaat het over kamelen en ogen van een naald, over wangen, die moeten worden toegekeerd. Sommige CDA-ers (Bleeker) spreken over staatsrechtelijkheid, alsof dat een relevant begrip zou zijn. Gewoon gebazel om de harde wereld van de politiek te verhullen. Ondertussen blijf ik het wel schokkend vinden dat mensen, die zich christen noemen, menen dat barmhartigheid opzij kan worden geschoven als dat zou botsen met wat zij noemen "het recht" of zelfs de gemaakte afspraken. Kennelijk bestaat voor hen ook niet de oude kreet "lus summum saepe summa iniuria" of te wel "het hoogste recht is vaak het hoogste onrecht". Heel, heel eng volk die CDA' ers!

mk2009
mk200929 okt. 2011 - 8:44

Ik vind dat Mauro moet blijven. Maar we moeten zijn ervaring gebruiken om de smokkelroute Luanda-Lissabon-Nederland ontmantelen. Sterker nog, de politiek zou zich beter druk moeten maken om alle mensensmokkel richting Nederland en Europa te ontmantelen. Maar dat doen ze niet. Ze maken zich alleen maar druk om Mauro.

nlfvdl
nlfvdl29 okt. 2011 - 8:44

Het is droevig dat het CDA het pluche belangrijker vindt dan het lot van Mauro. De resoluties zeggen: "Sorry jongen, maar we vinden het allemaal heel erg, maar we gaan niet officieel vragen dat je mag blijven, want dan zou de regering waar we in zitten in de politieke problemen komen." Om over de VVD en de PVV nog maar te zwijgen. Vooral de VVD komt hier mooi mee weg. Rutte blijft lachen en doen alsof zijn neus bloedt, en de VVD verliest niets in de peilingen, omdat ze de schuld niet krijgen.

ElChe
ElChe29 okt. 2011 - 8:44

Het cda heeft dus een resolutie aangenomen, waaruit iedereen zijn eigen conclusies kan trekken. Lekker duidelijk. En Mauro weet nog steeds niet wat er met hem gaat gebeuren, want de resolutie is op allerlei manieren te interpreteren.

ElChe
ElChe29 okt. 2011 - 8:44

Het cda congres lijkt veel op een halloween horror met trick-or-treat-leers, vampier verhagen, frankenstein van haersma buma, dracula brinkman, koekiemonster bleeker en zombie knops in de hoofdrollen. Ik miste alleen killer hillen nog in het rariteitenkabinet. Hun broodjeaapverhaal voorstellen lijken op uitgeholde pompoenen, dus inhoudsloos. En allemaal gingen ze weer "zalig" naar huis. Allemaal, neen. Het koekiemonster bleeker ging zich verkleden als hooligan voor FC Twente - PSV.

steventenbrinke
steventenbrinke29 okt. 2011 - 8:44

Wat het CDA nog kòn bederven aan zijn imago, dat heeft het nu wel bedorven. Of kunnen ze 't a.s. dinsdag nog erger maken?

peterh2
peterh229 okt. 2011 - 8:44

Relevant lijkt me: hoeveel Mauro's zijn er in nederland... Ik denk dat iedereen vind dat deze jongen, het individu, gewoon zou mogen blijven maar het probleem is hatelijk dr precedentwerking. Zijn het er 1 tot 100: niet meer over nadenken, papiertje geven en doorgaan..

leeuwenvanj
leeuwenvanj29 okt. 2011 - 8:44

Mauro is nu al genoeg getraumatiseerd door alle debatten en overleggen over zijn al dan niet mogen blijven. Wat moet dit voor het gezin betekenen, kan iemand zich verplaatsen in de pleegouders, ik niet, dat wil ik niet toelaten omdat ,dat te veel pijn zou doen. Gelukzoekers, teveel, regels, barmhartig en nog meer van die kreten. CDA en regels,laat me niet lachen, waar is het Davids rapport gebleven? Het rapport waar de fouten van de oorlog in Irak staan beschreven,zo barmhartig zijn of waren wij dat we een land naar God hebben geholpen met alle gevolgen van dien. Dat vluchtelingen uit Irak weer terug mochten naar de hel, geldt ook voor Afghanistan en Somalie.

jozefjacobrachel
jozefjacobrachel29 okt. 2011 - 8:44

Volgens de peilingen van Maurice de Hond vandaag heeft het CDA deze week 2 virtuele zetels ingeleverd en de PVV 1 virtuele zetel: het is nu al duidelijk wat veel Nederlanders er over deze kwestie Mauro denken! Ik heb per toeval Mauro en zijn pleegbroertje Tjeerd bij Pau!l gisteravond op Nederland 1 gezien: laat Mauro gewoon in Nederland blijven samen met zijn pleeggezin a.u.b.!!!

mees.
mees.29 okt. 2011 - 8:44

CDA in peilingen gezakt naar 11 zetels. Dramatisch....te danken aan die hele fractie onder leiding van meester oplichter Verhagen. Mensen als Verhagen,Bleker,die Buma,die Mirjam Sterk etc zijn funest voor die partij. CDA maakt dit nooit meer goed.... Ze kunnen misschien nog iets keren door in ieder geval die verantwoordelijken per direct op non actief te stellen

GerardLauwman
GerardLauwman29 okt. 2011 - 8:44

" Dibi en Spekman kennen de details ook niet. Die roepen maar wat, zonder het dossier te kennen." Hoe weet je dat nou als je het dossier zelf niet kent ?!

JanJansen17
JanJansen1729 okt. 2011 - 8:44

De peiling heeft plaatsgevonden óp vrijdag, na het debat over Mauro op donderdagavond, en vóór het congres van zaterdag. " Uit onderzoek van De Hond blijkt zondag opnieuw dat een ruime meerderheid van de bevolking wil dat Mauro een verblijfsvergunning krijgt. Ook onder CDA-kiezers is daar een duidelijke meerderheid voor. Het aanbod van een studievisum voor de jongen vindt 64 procent van de Nederlandse kiezers niet acceptabel

Meta Foor
Meta Foor29 okt. 2011 - 8:44

met alle respect voor alle betrokkenen, maar de hele gang van zaken, incl parlementsleden en media die als bloeddorstige vampiers een slaatje eruit slaan, maar: dit bewijst weer eens dat ex-burgemeesters ongeschikt zijn als regeringsleiders; iedereen kan het rijtje wel maken, maar het karakter ve burgemeester (solo, knopen hakken, leiding geven, niet luisteren) is totaal anders dan die van een minister of staatssecr. andersom, van regering naar burgemeester kan wel, maar historisch gezien is dat ook geen succes. heeft de overheid geen HR afdeling die dat in de gaten heeft ?

JanJansen17
JanJansen1729 okt. 2011 - 8:44

IND-stukken laten zien: Leers moet zaak Mauro opnieuw onderzoeken bron SP 29-10-2011 • SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen wil dat minister Leers de documentatie over Mauro Manuel opnieuw ‘in samenhang’ onderzoekt. Gesthuizen heeft van asieladvocaten stukken van de IND ontvangen, waarin staat dat bij een beroep op de discretionaire bevoegdheid ‘in elke zaak gekeken wordt naar het samenstel van de door de vreemdeling aangevoerde bijzondere en schrijnende omstandigheden’. Gesthuizen is van mening dat Leers enkel gekeken heeft naar afzonderlijke schrijnende omstandigheden maar niet naar de samenhang in die omstandigheden. Ze eist van Leers dat hij de zaak opnieuw bekijkt volgens de richtlijnen van de IND zelf http://www.kunstengalgos.nl/Mauro.htm 10 augustus 2011 Minister Leers heeft blijkbaar het dossier van Mauro vanaf november 2010 niet goed gelezen want er is nog steeds geen antwoord. November vorig jaar heeft de meervoudige rechtbank in Amsterdam uitspraak gedaan en alle bezwaren van de IND van tafel geveegd en nog een uitbrander op de koop toegegeven aan de IND dat Mauro al vijf jaar geleden een verblijfvergunning had moeten krijgen. Hiertegen is de IND in hoger beroep gegaan bij de Raad van State. Hierin is alles van tafel geveegd en de uitspraak was dat Mauro terug moest naar Angola. Minister Leers zou het dossier nog eens goed doornemen. Heeft Minister Leers dan echt het hele zomerreces nodig om dit dossier door te lezen of heeft hij zijn werk vanaf november niet goed gedaan? De vooruitzichten zien er niet goed uit. Op 2 november 2010, de laatst mogelijke dag, ging de IND (immigratie- en naturalisatiedienst) uit naam van minister Leers via de landsadvocaat in hoger beroep tegen de afgifte van een verblijfsvergunning voor de (toen) 17-jarige Mauro. De zaak was toen al bekeken. De feestvreugde die was ontstaan nadat de meervoudige kamer te Amsterdam zich eerder had uitgesproken voor zijn verblijf in Nederland verstomde stilletjes aan. De landsadvocaat wint 87% van de rechtszaken, hoewel de meeste Nederlanders dat niet weten. Maar Minister Leers tegen je hebben voelt niet goed. Toch liet advocaat Marq Wijngaarden van het advocatenkantoor Britta Bohler (BFKW) te Amsterdam het gezin van Mauro weten positief te zijn over de uitkomst. “Ik ga er vanuit dat we dit winnen, gezien de kwaliteit van de rechtspraak van de rechtbank te Amsterdam. De rechtbank heeft per slot van rekening een prachtige uitspraak gedaan”. Maandag 20 juni 2011 kreeg ik van pleegmoeder Anita Mandigers het e-mailberichtje dat de verblijfsaanvraag voor Mauro is afgewezen, na meer dan anderhalf jaar wachten. Precies dezelfde argumenten die eerder tot het recht op verblijf hebben geleid, blijken nu in het tegendeel veranderd of gewoon genegeerd. Hoewel eerder zijn geworteldheid in de samenleving en bij het pleeggezin een reden waren om hem verblijf te geven, valt het pleeggezin bij nadere beschouwing toch niet als gezin aan te merken. Daarom valt het niet onder de bescherming van de internationale rechten van het kind of artikel 8 van EVRM, oftewel: recht op gezinsleven. “Organisaties en deskundigen die voor toekenning van een verblijfsvergunning aan Mauro pleitten worden niet eens aangehaald”, schrijft pleegvader Hans even later verbijsterd. Dit besluit is het tot een onnavolgbare hoogte drijven van juridische gelijkhebberij. Wat hier gebeurd is geen toonbeeld van rechtspraak. Het laat in weerwil van zichzelf juist het omgekeerde zien. Wie de macht heeft, heeft het laatste woord. De organisatie Defence for Children die het gezin van Mauro ondersteunt schrijft op haar website: “Uitzetting zou van uitzonderlijke hardheid getuigen, schending van zijn kinderrechten en zijn speciale kwetsbaarheid als alleenstaande minderjarige miskennen” (1) http://www.kunstengalgos.nl/Mauro.htm

clara51
clara5129 okt. 2011 - 8:44

Samenvatting van het CDA-congres: Beste mensen, let maar eens op: het CDA gaat er samen uitkomen. Het CDA staat erom bekend dat we er altijd samen uitkomen. Zonder Mauro. Want het CDA is barmhartig en als we er niet samen uitkomen, zijn we niet barmhartig. Aldus Maxime - ik hOU van de partij, ik lEEf voor de partij - Verhagen.

JoopSchouten
JoopSchouten29 okt. 2011 - 8:44

Mauro doet een laatste emotionele oproep aan de leden van de Tweede Kamer om in Nederland te mogen blijven. Hij doet dat in een verklaring die vandaag in Den Haag wordt uitgedeeld, de dag waarop de Kamer debatteert over Mauro Manuel. Mauro is vandaag aanwezig bij een manifestatie op het Plein met sympathisanten. 'Tegen wil en dank ben ik nu een symbool geworden van jonge, alleenstaande asielzoekers in Nederland. Veel liever ben ik een symbool van integratie in de Nederlandse samenleving. Iets waaraan in Nederland zoveel belang wordt gehecht', schrijft hij in de tekst. 'Op mijn negende ben ik op het vliegtuig gezet, helemaal alleen. Ik had toen enorm veel verdriet en was bang. Hoe kon ik ooit iemand nog vertrouwen? Waarom was ik weggestuurd? Gelukkig kwam ik terecht bij hele lieve mensen, die nu mijn vader en moeder zijn. Drie jaar geleden is mijn broertje geboren, van wie ik heel veel hou. Ik heb een hechte band met mijn familie en mijn vrienden.' Koninginnedag 'Mijn toekomst ligt in Nederland. Ik wil een voorbeeld zijn voor iedereen en ik wil me zo graag inzetten voor de Nederlandse samenleving, mijn hele leven lang', benadrukt Mauro. 'Ik wil zo graag ieder jaar Koninginnedag vieren en ik wil als voetballer het Nederlands elftal kampioen zien worden.' Mauro bedankt in zijn boodschap alle Kamerleden die hem steunen. 'Ik hoop zo dat u dit blijft doen en dat u de collega's die nog twijfelen, kunt overtuigen. Dit is mijn laatste kans om u te vragen mij een verblijfsvergunning te geven.' Bron: http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3005140/2011/10/31/Mauro-doet-laatste-emotionele-oproep-aan-Kamer.dhtml

JoopSchouten
JoopSchouten29 okt. 2011 - 8:44

PS. Achteraf vraagje. Waarom doet Bea niets?

freaky33
freaky3329 okt. 2011 - 8:44

Ik hoop het...maar hij heet niet voor niets Hard Leers...:-(

1 Reactie
rikus1
rikus129 okt. 2011 - 8:44

Ik help het je hopen

Jantje68
Jantje6829 okt. 2011 - 8:44

Er heerst in Nederland al een tijd een fel antireligieuze stemming waar zowel Christenen en Moslims slachtoffer van zijn. Mensen gooien niet gehinderd door enige kennis en verdieping en inlevingvermogen. Zo ook in dit dossier. Christelijk staat niet alleen voor barmhartigheid maar ook voor rechtvaardigheid en eigen verantwoordelijkheid. Rechtvaardigheid is dat je op basis van bestaand beleid al jaren asielzoekers op basis van gelijke criteria toe laat of afwijst. Het zou hoogt onrechtvaardig zijn om louter op basis van camera’s en mediadruk iemand toe te laten die anders afgewezen zou zijn. Dan zou je louter bezig zijn ter meerdere eer en glorie van je zelf. En nog iets over het feit dat de meerderheid van CDA-ers en bevolking wil dat Mauro mag blijven. De meerderheid van de bevolking was destijds ook voor de kruising van Jezus, opgezweept door ‘media’ van destijds. Zo is de mens, dat is van alle tijden. Jezus koos altijd voor de zwakkeren, melaatsen en de vergetenen. Jezus koos niet voor de meest media genieke, met die gene met de meeste camera aandacht en de beste advocaat en al helemaal zwichtte hij niet voor druk in welke vorm dan ook. Leers heeft de taak dat goed voor ogen te houden en dat doet hij tot nu toe prima.

3 Reacties
JanJansen17
JanJansen1729 okt. 2011 - 8:44

Welke argumenten wilt er nog allemaal bijslepen om aan te tonen dat regel de regel is en de wet naar de regel moet worden uitgevoerd; kortom dat er geen ruimte is voor medemenselijkheid? U hebt uw standpunt duidelijk gemaakt en dat staat voor mij gelijk aan a- sociaal gedrag!! Of te wel het niet in kunnen leven in de belevingswereld van mensen die in nood zijn. Bent u zich bewust welke consequenties dit kan hebben als deze visie zich doorontwikkelt? Moet ik u nog wijzen naar de geschiedenis waarin inhumaniteit leidend was? Trouwens kijkt u om u heen in de wereld en de schrik slaat u om het hart...

christiaane
christiaane29 okt. 2011 - 8:44

Jan Peters schreef: Jezus koos altijd voor de zwakkeren, melaatsen en de vergetenen. EN: Leers heeft de taak dat goed voor ogen te houden en dat doet hij tot nu toe prima. Alleen een CDA-er krijgt het voor elkaar deze beide zinnen in een tekst te plaatsen. Dit is nu precies het CDA, een perfect voorbeeld. Wel de waarden van de bijbel aanhangen (wellicht zelfs oprecht) en vervolgens dromen dat het CDA beleid ook die waarden in de praktijk brengt. Helaas, dat laatste is inderdaad slechts een droom. Het CDA is een harde meedogenloze rechtse partij geworden. Alleen CDA-ers zelf zien dit nog niet (ze krijgen waarschijnlijk last van hun geweten als ze het zouden toegeven). En dat is een zeer ernstige zaak.

lustigson
lustigson29 okt. 2011 - 8:44

@ Jan Peters "Rechtvaardigheid is dat je op basis van bestaand beleid al jaren asielzoekers op basis van gelijke criteria toe laat of afwijst." Dat heeft u helemaal juist. Het stuit me tegen de borst dat in de Tweede Kamer en op het CDA-congres over één specifiek geval wordt gediscussieerd. Dat geeft geen pas, want de grote lijnen, de regels, de wetgeving, of 'de criteria' die u noemt, moeten leidend zijn voor het debat. Maar... de situatie rond dit ene specifieke geval van Mauro toont wél heel duidelijk aan dat die criteria verkeerd zijn. En als de regels of de manier waarop mensen met die regels omgingen, niet deugden, stelde Jezus dat nogal eens aan de kaart; hij veegde de vloer aan met het wetticisme van de Farizeeërs.

FransLenaen
FransLenaen29 okt. 2011 - 8:44

Congressen kopen geen straaljagers en congressen bepalen ook niet of Mauro mag blijven. Dit congres kan wel de politieke toekomst van Rutte 1 bepalen, maar ik vermoed dat het met een sisser afloopt.

1 Reactie
MichelReiziger
MichelReiziger29 okt. 2011 - 8:44

Frans, het is niks meer en minder dan een PR congres, gebouwd op de uitzettings-ellende van een jongen die hier al acht jaar woont. De C van het CDA moet namelijk weer op de kaart...brrr, enge mensen.

JanJansen17
JanJansen1729 okt. 2011 - 8:44

Minister Leers vind Mauro niet zielig... Wat is in zijn visie wel of niet zielig? Ben je niet zielig als je 18 jaar bent en je tot een beschaafde jongen hebt ontwikkelt, je hebt aangepast aan de Nederlandse normen en waarden en ze niet saboteert, je emotioneel stabiel bent, althans naar buiten toe die indruk wekt, maar er innerlijk nog de nodige trauma's liggen die weliswaar een plekje hebben gekregen maar bij een tweede traumatische ervaring onmiddelijk de kop zullen steken? Ben je niet zielig als je lieve nieuwe ouders hebt ontmoet en waar je je aan bent gaan hechten, maar die je los moet laten, en waar op voorhand al duidelijk is dat elkaar terug zien nauwelijks tot de mogelijkheden zal behoren. Ben je niet zielig als je je kleine broertje niet kan zien opgroeien, geen deel meer van zijn leven uit mag maken? Ben je niet zielig als je al je familie en vrienden los moet laten en jij als enige in een ander deel van de wereld je weg moet zien te vinden zonder dat je de taal spreekt, en je niet kan terugvallen op de nodige steun van je ouders, familie, school, vrienden etc....? Ben je niet zielig als je terug moet naar een sloppenwijk dat je onthecht bent, dat je levenswereld niet meer is? Ben je niet zielig als je terug wortdt gestuurd naar je biologische moeder met wie je nauwelijks een band hebt. Die geen deel meer van je leven heeft uitgemaakt sinds je tiende jaar en zich daar ook nauwelijks een voorstelling van kan maken? Ben je niet zielig omdat anderen menen een mening over jouw te kunnen vormen die bepalend zijn voor de rest van je leven, maar waar je niet achter staat, en waar je zelfs angst voor hebt? Ben je niet zielig dat je gebruikt wordt in een politiekspel van vreemdelingenhaat en intolerantie? Wanneer ben je in de ogen van minister Leers wel zielig? Hij noemt zijn zaak, want uiteraard gaat het hier om een zaak, asieldossier nummer zoveel, schrijnend maar niet schrijnend genoeg. Voor toelating ben je pas een schrijnend geval als je fysiek bijna dood gaat of als je leven wordt bedriegt in het land van herkomst. Daar ligt voor minister Leers de grens. Men moet een bijna accute doodsstrijd leveren wil men in aanmerking komen voor de genade van minister Leers en het kabinet. Er zal dus pas een kentering plaatsvinden als er daadwerkelijk iets zal plaatsvinden; er moeten zogezegd eerst slachtoffers vallen voordat men tot inzicht komt dat we veel te ver zijn doorgeschoten.. Wat een morele armoede .......

1 Reactie
JanJansen17
JanJansen1729 okt. 2011 - 8:44

Bedreigt moet uiteraard bedreigd zijn

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa29 okt. 2011 - 8:44

Mauro valt in de handen bij de verkeerde God.

1 Reactie
MichelReiziger
MichelReiziger29 okt. 2011 - 8:44

Ik denk dat Mauro op dit moment meer weet wat duivels zijn dan goden.

[verwijderd]
[verwijderd]29 okt. 2011 - 8:44

Dit eindigt als de beroemde nachtkaars. Het CDA heeft andere zorgen. Slechte peilingen, net als de Pvda overigens, de partij moet weer aansprekende leiders zien te krijgen. ( Zie Pvda) Of weer anders gezegd ,geloof houden in de huidige leiders ( weer een verband met de Pvda, zie Cohen) en de partij weer een geloofwaardig imago geven. ( Net als de Pvda) De partij het CDA heeft niets aan gedoe, gedoe dat wordt aangewakkerd door mensen van linkse kunne, wat alleen maar zetelverlies oplevert en imagoverlies. Tevens wordt al het opbouwwerk van dit jaar weer tot nul gereduceerd, gereduceerd door twee wereldvreemde figuren die "eerst" met de fractie meestemden, om later onder druk van de oude CDA Fossielen weer "nee" te brullen. ( Die hun kans schoon zagen om een stok in en het wiel van het huidige CDA te steken) Het CDA heeft behoefte aan rust en zal dus nu voor eens en altijd met Koppejan en Ferrier af moeten rekenen, om weer opnieuw met de opbouw van de partij te beginnen. Hun CDA, afgebroken door twee domme figuren die omkomen in politiek onbenul en domheid. Het CDA heeft behoefte aan rust en zal dit kabinet ook nooit opgeven. Het CDA is hier regeringspartij samen met de VVD en de PVV op basis van gelijkwaardigheid. In alle andere mogelijkheden zal er niets anders overblijven als een bijrol of de oppositie. Het CDA is niet levensmoe en kiest voor dit kabinet. Het CDA kan zich nu tranformeren naar een nieuwe partij met inzichten op basis van de Nieuwe Politiek. Het CDA zal zich die tijd verschafffen en zal desnoods die twee domoren in de hoek moeten plaatsen in een stilte cabine. () Of linkse kerk.

1 Reactie
Tom Meijer
Tom Meijer29 okt. 2011 - 8:44

"Het CDA heeft behoefte aan rust en zal dit kabinet ook nooit opgeven." U hebt blijkbaar insidersinformatie. Ik zou het erg leuk vinden als U die met ons zou willen delen. "Het CDA is hier regeringspartij samen met de VVD en de PVV op basis van gelijkwaardigheid." Niet dus. U heeft toch iets niet goed begrepen hoor. En dit is trouwens vrijwel zeker ook de oorzaak van het feit dat het met het CDA nog slechter gaat dan het al ging. Overigens geen slechte ontwikkeling.

[verwijderd]
[verwijderd]29 okt. 2011 - 8:44

Mauro gaat lekker terug naar zijn moeder en verdere familie. Terug naar zijn vaderland. Succes daar Mauro!

3 Reacties
JanJansen17
JanJansen1729 okt. 2011 - 8:44

Onthoudt u zich alstublieft van zogenaamd goed gemeende wensen voor Mauro, dat is pas echt hypocriet!!!

GerardLauwman
GerardLauwman29 okt. 2011 - 8:44

Ik mag hopen dat als jij ooit in de schoenen van deze jongen en anderen komt te staan, dat men vergeten is hoe NL destijds met mensen omging. Je hebt al eens verkondigd dat je bijvoorbeeld moslims je "gewoon" tegenstaan. Hier zie ik weer eenzelfde redenering, de hatelijkheid druipt er van af. Het komt naar je toe, echt geloof me.

TheBigLebowski
TheBigLebowski29 okt. 2011 - 8:44

Dat ze jou maar eens het land uitschoppen.

Yggdrasil
Yggdrasil29 okt. 2011 - 8:44

Partijtop blijft studievisum zien als beste oplossing ... =================== Ja dat is lekker slim gedacht van die partijtop want Mauro kan alleen maar een studievisum aanvragen vanuit Angola en iedereen weet dat zodra Mauro de grens is gepasseerd hij never nooit meer binnenkomt. Blijkbaar denkt de CDA-top, als we hem maar buiten de publiciteit weten te houden dan bloedt de opwinding onder de menselijke mensen wel dood. Een ander punt wat ik ook nog niet benoemd heb gezien hier is de functie van het pleeggezin. Met het terugsturen van Mauro verniel je niet alleen het leven en de toekomst van deze jongen ook het pleeggezin waar Mauro nu al acht jaar is zal er ernstig onder lijden. Men vernielt bij het CDA met speels gemak de toekomst van de jongen en ook de toekomst van het pleeggezin. Er zijn er dus meer die moeten bloeden.

1 Reactie
JoWe62
JoWe6229 okt. 2011 - 8:44

Een ander punt wat ik ook nog niet benoemd heb gezien hier is de functie van het pleeggezin. Met het terugsturen van Mauro verniel je niet alleen het leven en de toekomst van deze jongen ook het pleeggezin waar Mauro nu al acht jaar is zal er ernstig onder lijden. =========== Buiten het feit dat het allemaal emotioneel is omdat deze jongen voor heel NL een gezicht heeft gekregen, wist dat pleeggezin al jaren dat Mauro terug moest op het moment hij meerderjarig zou zijn. Dus je nu beroepen op het feit dat een pleeggezin venielt wordt, is schijnheilig en terug willen komen op gemaakte afspraken.

Mamamimi
Mamamimi29 okt. 2011 - 8:44

Oo oo oo wat snijdt het CDA zich hiermee flink in de vingers, hopelijk komen ze na de verkiezingen nooit meer terug in de regering !

2 Reacties
Patrick Faas
Patrick Faas29 okt. 2011 - 8:44

"Mooi niet" Goed zo, Mauro! @Mimi Hartung Tijdens het congres kwamen er hier Jehovah-getuigen aan de deur. Zij meenden dat Jehovah het helemaal gehad heeft met het CDA en voorspelden dat uw hoop werkelijkheid zal worden.

jozefjacobrachel
jozefjacobrachel29 okt. 2011 - 8:44

Volgens mij zal het CDA in ieder geval nog bestaan over 50 jaar...ik zie liever de enge PVV nooit meer terug als een gedoogpartner van het volgende kabinet na de volgende Tweede Kamerverkiezingen...het deugt alleen als een splinter oppositie partij in de Tweede Kamer namens haar Henks en Ingrids en hopelijk met niet meer dan 10 kamerzetels wat mij betreft! M.v.g. en een heel fijn weekend van een non CDA stemmer en trouwens ook geen lid van alle politieke partijen in Nederland. P.S. Ik hoop dat Mauro kan toch in ons land blijven samen met zijn pleegouders, zijn pleegbroertje en zijn vrienden (en een paar miljoen Mauro fans volgens mij!!!).

klaasn1
klaasn129 okt. 2011 - 8:44

Als deze hypocrisie beleid wordt zal dit het electoraat nog verder doen inkrimpen. Een congres dat overweldigend kiest, negeren. Dat is geen kleinigheid. Vlak daarvoor had je ook nog een democratie-kwestie over meervoudige voordragen voor functionarissen. Het bestuur wilde alleen maar op een enkele voorgedragene laten stemmen en geen alternatief aanbieden. Ook hier wilde het bestuur een mechanisme om.. Ook de CDA-kiezer lijkt genoeg te hebben van regenteske politici die doen wat ze willen zonder dan te luisteren naar hun electoraat, die op hypocriete wijze aan ieder standpunt een draai van rechtvaardigheid te geven. Mensen die bij het CDA zijn benadrukken liever de menslievende kant van het CDA, niet de harde rücksichtslos kant. Want als het CDA niet herkenbaar is als Christelijke partij, dan is ze overbodig, dan verdwijnt haar bestaansrecht. Je ziet dit in de peilingen. Dus, het CDA zal nog verder krimpen, als ze deze kans om het goed te doen niet grijpt. Eigenlijk niks mis met een gekrompen CDA, de stemmers die nu weglopen zullen dan richting links of CU gaan waar ze wel (wat ze zo noemen) barmhartigheid vinden.

1 Reactie
karuna2
karuna229 okt. 2011 - 8:44

[Een congres dat overweldigend kiest, negeren. Dat is geen kleinigheid.] Nee hoor, de CDA fractie gaat dat voorkomen door met de fopspeen van de tijdelijke verblijfsvergunning om zijn studie af te maken te schermen. Het is weer zo technisch en gluiperig als we van het CDA kennen.

JoopSchouten
JoopSchouten29 okt. 2011 - 8:44

Het CDA bestuur doet er ondertussen alles aan om de schijn te vermijden dat Bruin-1, en Geert Leers in het bijzonder, door Kwantumkop onder zou zijn gezet (...). Als te bewijzen valt dat deze hardvochtige keuze gemaakt is onder de invloed van de PVV kan er effectief aan een stoelpoten gezaagd worden van dit onethisch Kabinet. Want een kabinet die regeert op basis van xenofobie en domheid verliest legitimiteit. ... Geert Leers moet worden uitgezet. Zet de man op het vliegtuig naar Bulgarije.

1 Reactie
JoopSchouten
JoopSchouten29 okt. 2011 - 8:44

Corr.: '...Geert Leers in het bijzonder, door Kwantumkop onder DRUK zou zijn gezet (...).' Sorry.

karuna2
karuna229 okt. 2011 - 8:44

De CDA fractie stevent dus af op het volgende: Er gaat geprobeerd worden om een uitzondering te maken voor Mauro op twee terreinen, dat je een HBO opleiding zou moeten doen (hij doet MBO)en dat hij het benodigde visum daarvoor mag afwachten in Nederland. Het is te belachelijk voor woorden. Ten eerste wordt het probleem dan dus verschoven van de CDA fractie naar bijvoorbeeld Lubbers en mogelijk ook de minister die de uitzonderingen moeten gaan maken. Maar ook, zijn het nog steeds uitzondeingen dus. Waarom niet de uitzondering gemaakt waar Mauro het meest aan heeft? Ten tweede schept dit natuurlijk ook een precedent. Dat gaan die andere 74 die in vergelijkbare positie zitten natuurlijk ook proberen. Laten daar er 30 van voor in aanmerking komen. Dan hebben ze dus een hoop ellende voor die betreffende personen (waaronder Mauro) geschapen, er moeten uitzonderingen komen die ook weer tijd, geld en moeite gaan kosten en ze houden er welgeteld 44 mee uit de regeling. Vierenveertig. Nog een keer, VIERENVEERTIG jongeren. Dit gaat niet over de wet, want die gaat dus nu ook omzeild worden.Het verhaal van Bleeker van gisteren is dus een wasse neus, hypocriet en gelogen. Waar gaat het dan eigenlijk wel over? Ego-geneuzel. Niet willen toegeven. Doen alsof je het zo goed meent met de jongen, maar ondertussen geen oplossing toestaan. En. De PVVD van WilRut ter wille willen zijn. Dat alles over de rug van een jongen die er zelf niets aan kan doen dat hij hier is en nog steeds is. Te belachelijk voor woorden.

2 Reacties
JanJansen17
JanJansen1729 okt. 2011 - 8:44

Dan kan er maar één oplossing zijn; het kabinet laten vallen....

JoopSchouten
JoopSchouten29 okt. 2011 - 8:44

'...Waarom niet de uitzondering gemaakt waar Mauro het meest aan heeft ?' Precies Karuna. 'De hogere rechter, de Raad van State, vond echter dat de minister 'in redelijkheid' heeft mogen oordelen dat Mauro geen verblijfsvergunning hoeft te worden verstrekt op grond van zijn gezinsbanden.' Maar. '...de rechter zou ongetwijfeld ook vinden dat de minister vanwege het gezinsleven in redelijkheid wél een vergunning aan Mauro kan geven. Dit zou een deugdelijke onderbouwing zijn voor het gebruik van de discretionaire bevoegdheid.

JoopSchouten
JoopSchouten29 okt. 2011 - 8:44

De CDA-top woordvoerders noemen vernederlandste jongeren consequent 'vreemdelingen' ... Creeps.

1 Reactie
Jnttr
Jnttr29 okt. 2011 - 8:44

Is conform de Vreemdelingenwet: vreemdeling: ieder die de Nederlandse nationaliteit niet bezit en niet op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander moet worden behandeld.

GerardLauwman
GerardLauwman29 okt. 2011 - 8:44

Ik begrijp uit de woorden van Raymond Knops dat het inderdaad inhumaan is om jongens als Mauro uit te zetten, en dat ze, het CDA dus, in de toekomst gaat werken om dat beleid aan te passen. Maar nú gaan ze gewoon mee met pvvd. Tsja hoe verzin je het, wat sluw is dit zeg :) Dan zaag je dus alle poten weg van die 85 procent. Gek he dat jan met de pet schijt (excusez le mot) op politici.

3 Reacties
Lucyfer
Lucyfer29 okt. 2011 - 8:44

Je bedoelt vast een d minder?? PVV? ;-)

JanJansen17
JanJansen1729 okt. 2011 - 8:44

Ik heb deze reactie onderstaand ook geplaatst; dit biedt hoop: Doekle Terpstra heeft zich in duidelijke bewoordingen uitgelaten dat de CDA fractie niet om de 85% heen kan bij de stemming komende dinsdag. Ik ben het wel met u eens hoor, dit was puur voor de bühne, de verdeeldheid binnen het CDA is met vandaag niet genezen. Maar de verdeeldheid zal verder scheuren indien de fractie aan de stemming van vandaag voorbij zou gaan... dat is de enige winst, vooralsnog.... .

Jnttr
Jnttr29 okt. 2011 - 8:44

poten wegzagen van de 85 % ?? Dat lijkt me volkomen terecht ! Alle CDA-leden bij elkaar vertegenwoordigen ongeveer 1 van de 150 kamerzetels. Van die leden van het CDA was vandaag ongeveer 3 % aanwezig. Dus: 85% van 3% van 1 kamerzetel heeft een uitspraak gedaan. Echt iets om wakker van te liggen!

meijerlahn
meijerlahn29 okt. 2011 - 8:44

We worden er weer even met de neus opgedrukt: de christelijke traditie, al 2000 jaar oud, in al zijn vormen: één grote schijnheiligheid.

1 Reactie
Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa29 okt. 2011 - 8:44

Sommige CDA-ers hebben heimvee aan het VOC-mentaliteit waaronder de ex-premier en CDA-er Balkenende. Alleen rest durft het niet hard te zeggen. Het CDA van Lubbers was een andere koek dan die van Nu. Om te beginnen moet Nederland een staat worden waar de staat en de relegie gescheiden zijn.

[verwijderd]
[verwijderd]29 okt. 2011 - 8:44

85% Steunt de club van Verhagen. Vijf en tachtig procent steun, dat was vorig jaar lager, toen was het negen en zestig procent. Dat betekend dat het CDA duidelijk NIET in het kamp van Koppejan en Ferrier is verdwaald. Ook blijkt dat de macht van de oude politieke fossielen afneemt. Het CDA wordt en is weer een stukje sterker en volwassener geworden. Verhagen een goede politieke leider die de partij samen met Leers de weg wijst ( e.a. onder bezielende leiding van de PVV met name Wilders) en wijst naar de toekomst. Rechts van het midden, links is dodelijk en heeft zijn tijd gehad. Neem als voorbeeld de SP waar de "gekozen" volksvertegenwoordigers afhaken en voor zichzelf beginnen en over stappen naar een andere partij vanwege een "afdrachtregeling" van de verdiende centjes naar het politburo en een heitje voor een karweitje er voor terug krijgen. Of anders gezegd een aalmoes.

1 Reactie
HanvanderHorst1
HanvanderHorst129 okt. 2011 - 8:44

Ik wil je graag op een kleine fout wijzen, drammer, je hebt het ergens over "toekomst". Dat moet ""afgrond" zijn.

[verwijderd]
[verwijderd]29 okt. 2011 - 8:44

Als we Mauro een verblijfsvergunning geven, dan is dat binnen 10 minuten in Afrika bekend. Dan weten de mensenhandelaren dat Nederland minderjarigen nooit uitzet, en als ze meerderjarig zijn een verblijfsvergunning geeft als verjaardagskado. Dan weten de ouders in Afrika dat ze hun kinderen op het vliegtuig richting Schiphol kunnen zetten, en dat de Nederlandse staat verder voor hun kroost gaat zorgen. Kortom: dat zou leiden tot meer gebroken gezinnen in Afrika en meer mensenhandel. En daar zijn we allemaal tegen. Dus ik denk dat ieder weldenkend mens de juistheid van Leers' beslissing wel inziet (als hij/zij de emoties even opzij zet cq analyseert).

5 Reacties
JanJansen17
JanJansen1729 okt. 2011 - 8:44

Meneer van Velzen mag ik u een vraag stellen? Ik lees zojuist onderstaand artikel in de Pers van december 2010. 'Islamhaat is niet meer te stuiten' Dit is een artikel dat gaat over een voorspelling dat in 2012 een begin wordt gemaakt van etnische zuiveringen van Moslims. Deze voorspelling komt van een man die eerder voorspellingen heeft gedaan en ook uitgekomen zijn, bv. 1984 de val van de Muur en het Sovjetrijk eind jaren tachtig • 1993 islam wordt voor het Westen het nieuwe communisme • 1998 ‘Too big to fail’; ?de Amerikaanse overheid zal komend decennium grote banken redden • 2001 de goudprijs heeft zijn bodem bereikt en vervijfvoudigt binnen tien jaar • 2004 Amerikaanse huizenmarkt gaat in elkaar klappen • 2006 kredietcrisis op komst • 2010 tussen 2012 en 2016 verdrijft Europa zijn moslims. Mijn vraag aan u is: hoe staat u hier tegenover? En dan bedoel ik niet de voorspelling ansich maar wat er wordt voorspeld... http://www.depers.nl/buitenland/510512/Islamhaat-niet-meer-te-stuiten.html

Jantje68
Jantje6829 okt. 2011 - 8:44

Klopt, dat werd vanochtend ook door een congreslid opgemerkt die langere tijd in Angola had gewerkt. Kinderen worden daar gewoon naar Nederland naar school gestuurd. Het huidige beleid is juist ingesteld om de misstanden bij het vorige beleid uit te bannen. Er kwamen toen duizenden kinderen naar Nederland die nooit meer werden terug gestuurd Op het congres is dan ook een motie aangenomen om opnieuw naar dit beleid te kijken omdat iemand na acht jaar weer terug sturen natuurlijk ook geen goede weg is. Hierbij merkte Buma op dat dit absoluut niet mocht betekenen dat de situatie van de jaren 90 weer terug te laten keren. Dat is het voorstel van PvdA en CU. Het is dan ook heel moeilijk om hier goede regels voor te maken. Vandaar dat het ook van belang is dat de minister naar individuele situaties kan kijken zonder dat dit tot precedenten lijdt. Dit werkt alleen goed in de achtergrond en zonder camera’s. En dat is precies wat fout is gegaan in deze zaak.

JoopSchouten
JoopSchouten29 okt. 2011 - 8:44

'...dan is dat binnen 10 minuten in Afrika bekend.' Heb je ze al gebeld ?

maclofty
maclofty29 okt. 2011 - 8:44

Je schrijft== Dus ik denk dat ieder weldenkend mens de juistheid van Leers' beslissing wel inziet (als hij/zij de emoties even opzij zet cq analyseert). == Ik mag mij een zeer weldenkend mens noemen, die niet alleen naar een ander luistert, maar ook soms mijn mening bijstel. Ik kan dat bij jou niet merken en je bent overtuigd van je gelijk. Den maar eens aan dit gezegde: "Hij die een ander niet vertrouwt, deugt zelf niet" dat zou ik je graag meegeven over je suggestie van de TOM TOM in Afrika. Fijn weekend in huiselijke kring.

lancelot2
lancelot229 okt. 2011 - 8:44

Goed stukje!!!! En zo gaat het zekers wel, en er zijn ook mensen die dat niet willen zien, laat staan horen.

[verwijderd]
[verwijderd]29 okt. 2011 - 8:44

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Heileeuw
Heileeuw29 okt. 2011 - 8:44

Is dat het rechtse standpunt? Je punt maken ten koste van alles....

JoWe62
JoWe6229 okt. 2011 - 8:44

Ik denk dat als Koppejan en Ferrier tegen gaan stemmen in de 2e Kamer en er derhalve een meerderheid ontstaat zodat Mauro kan blijven, de PVV de stekker er uittrekt en we binnenkort naar de stembus kunnen. 1 ding is zeker Koppejan en Ferrier staan daarna op een zijspoor en zullen nooit meer een koppositie krijgen binnen het CDA. Dat willen ze niet en dat beseffen ze maar al te goed. Als beide ballen hebben, tonen ze het lef tegen te stemmen. Zo niet zijn het gewoon een stel misselijke stemmingmakers die het niet eens waard zijn dat ze in de 2e Kamer te zitten. Overigens zal de PVV veel profijt hebben als nu door zo'n issue het kabinet zou vallen.

2 Reacties
JanJansen17
JanJansen1729 okt. 2011 - 8:44

" Overigens zal de PVV veel profijt hebben als nu door zo'n issue het kabinet zou vallen "" Dat is maar zeer de vraag; maar een interessantere vraag is, hoe ziet u dhr. Wilders als Minister President van Nederland? Dat hij voortdurend twittert met collega premiers in Europa? Of als premier bijeenkomsten bijwoont van rechts radicalen? Zoals hij onlangs nog een bezoek heeft gebracht aan een nieuwe rechts radicale partij in Duitsland, alleen kwamen er nog geen honderd mensen opdraven.... ondanks dat ze de toegangsprijs hadden verlaagd van € 100 naar € 5 Hebt u misschien een idee hoe dat in de praktijk zal uitwijzen?

jozefjacobrachel
jozefjacobrachel29 okt. 2011 - 8:44

Hoeveel zetels zal de PVV krijgen bij een nieuwe Tweede Kamerverkeizingen? Niet meer dan 20 zetels volgens mij ondanks alle politieke peilingen: ik vermoed dat veel PVV kiezers de laatste keer zijn slechts eenmalige protest stemmers. Na het gedrag en de aanpak van de PVV met o.a. het gedrag van een paar vermoedelijke foute PVV'ers in de Tweede Kamer de laatste tijd zal ik me niet verbzen als zij de volgende keer b.v. toch op de VVD gaan stemmen!

Yggdrasil
Yggdrasil29 okt. 2011 - 8:44

Toen ik een jaar of 20 was ergens in de jaren 70 van de vorige eeuw had ik een vriend afkomstig van de Molukken. Ik vond het toen al vreemd dat wanneer we met zijn tweeën op stap waren we sommige discotheken niet in kwamen. Regelmatig wordt er hier wel op gewezen dat de multiculturele maatschappij is mislukt, nou als er één ding is mislukt dan is het wel dat we er in Nederland niet in geslaagd zijn om het racisme de kop in te drukken. Zoals uit de commentaren hier wel blijkt is het tegengaan van het racisme ernstig mislukt met als gevolg dat er vooral op dit soort topics meer racisten dan mensen zitten. Ik persoonlijk vind het nogal vreemd dat er zoveel mensen zijn die zich verkneukelen als er een jong leven, dat van Mauro, verwoest wordt. Dat er nog zoveel mensen zijn die er lol om hebben en zich de handen stuk klappen als zo'n jong leven willens en wetens vernietigd wordt. Voor al die racisten onder dit topic is het te hopen dat ze mij in het echte leven niet tegenkomen want dan zou ik wel eens kunnen vergeten dat ik een overtuigd pacifist ben. Ik laat dat niet gebeuren met de volgende wijsheid in gedachten: De wereld is niet gevaarlijk om in te leven door hen die slecht doen, maar door hen die er naar kijken en het laten gebeuren.

2 Reacties
JoWe62
JoWe6229 okt. 2011 - 8:44

"Toen ik een jaar of 20 was ergens in de jaren 70 van de vorige eeuw had ik een vriend afkomstig van de Molukken. Ik vond het toen al vreemd dat wanneer we met zijn tweeën op stap waren we sommige discotheken niet in kwamen." ============= Vind jij het gek als je kijkt wat een aantal Molukse terroristen in die dagen het NL'se volk aandeden. Deze Molukkers waren toen een groep die erop uit was zoveel mogelijk leed aan te doen. Ben je vergeten dat ze een school met kinderen gijzelden en die trein. Vind je het gek dat ze niet toegelaten werden tot een disco omdat ze symbool stonden voor tramalant. Dat jij dat weer op racisme gooit is volslagen idioot. Een aantal van hen waren regelrechte terroristen. Dat je überhaupt de link legt naar Mauro is beneden alle peil. Deze jongen mag je nooit vergelijken met die terroristen die de gehele NL' se bevolking bezig hielden. Overigens is er niemand die blij is als Mauro vertrekt. Echter regels zijn regels. Albayrak heeft ook al gezegd dat hij niet welkom is. Je eigen linkse kant wil hem niet, dus wat mekker je nou.

JoopSchouten
JoopSchouten29 okt. 2011 - 8:44

Hearhearhear. : )))))

lancelot2
lancelot229 okt. 2011 - 8:44

Hij wist het, zijn pleegouders wisten het, en de politiek wist het ook. Wat wist hij en wisten de rest??? Nou dat hij terug gaat als hij 18 jaar geworden is. En nu is de moment daar. Punt.

1 Reactie
Mashti
Mashti29 okt. 2011 - 8:44

[ Hij wist het ...] Hij wist het inderdaad. Maal als kind, zoals andere kinderen, weet hij ook dat hij kan toveren. Ga je hem daar ook voor laten boeten?

[verwijderd]
[verwijderd]29 okt. 2011 - 8:44

--- Dit bericht is verwijderd —

6 Reacties
karuna2
karuna229 okt. 2011 - 8:44

Ah joh, lul toch niet zo. Weet je, jij hebt ook een mooie opleiding gehad, welke dat ook is. Er is ook in jou geïnvesteerd en kijk eens wat daarvan terecht gekomen is. Je ziet het verschil nog niet tussen de hele wereld en 75 jongeren. Zonde van het geld dus die investering. Dus laten we het inderdaad eens vanuit jouw standpunt bekijken. We kunnen echt niet langer gedogen en wegkijken dat we niets hebben aan mensen die het verschil niet zien tussen de hele wereld en 75 jongeren. Dat is echt gewoon realistisch en het heeft nu echt lang genoeg geduurd. Dus, om met je een van je grote voorbeelden, Raymond de Roon, te spreken: opzouten.

JandeBoer2
JandeBoer229 okt. 2011 - 8:44

["Hij heeft van Nederland een mooie opleiding gehad, hebben we graag aan meebetaald, maar nu zijn eigen land gaan opbouwen." ] Dat is duidelijk níét rechts. Ik zou dan immers verwachten: en nu ga je hier maar werken om je opleiding terug te betalen. Maar het is wél duidelijk PVV: "Sowieso het land uit, beter laat dan nooit!"

Alexanderr2
Alexanderr229 okt. 2011 - 8:44

Je argumenten gaan nergens over... het gaat hier om menselijkheid, beschaafdheid. Deze jongen kan veel aan ons land toevoegen. Ik snap echter niet waarom zijn ouders hem nooit geadopteerd hebben.

jozefjacobrachel
jozefjacobrachel29 okt. 2011 - 8:44

In totaal 75 *Mauro*'s in Nederland zijn in elk geval niet de hele wereld volgens mij!

Gerald2
Gerald229 okt. 2011 - 8:44

Nou, dan heb ik na een dagje flyeren toch andere ervaringen: uitspraken door winkelend publiek zoals: "Waarom moet ik opkomen voor die zwarte"; hij moet terug, dit land is vol. En dat zijn nog uitspraken die alleen ik hebben opgevangen. Daar zullen ongetwijfeld wel dergelijke uitspraken bijkomen die mijn medeflyers hebben opgevangen.

Tom Meijer
Tom Meijer29 okt. 2011 - 8:44

"dat de tijd van gedogen en maar weer wegkijken nu eindelijk eens voorbij is." Ben je nou echt zo naief? Denk je werkelijk dat een houding (het zogenaamde gedogen) die zo in en in Nederlands is, zomaar 'afgeschaft' kan worden. Mag ik hier even hartelijk om lachen? Denk het toch niet. Word nou toch eens serieus man. En wegkijken. Wie heeft er nu al die tijd zitten wegkijken dan? Dat was toch altijd vooral rechts. Degenen die de 'problemen' notabene veroorzaakt hebben?

Yggdrasil
Yggdrasil29 okt. 2011 - 8:44

De SP heeft ook enoreme problemen, daar lopen de gekozenen( raadsleden, profinciale staten) ================ Dat kan Mauro vast beter.

1 Reactie
meijerlahn
meijerlahn29 okt. 2011 - 8:44

LOL ;-))))) De treurigheid overheerst, maar jouw humor kan ik nu wel een beetje gebruiken.

Alexanderr2
Alexanderr229 okt. 2011 - 8:44

Ik kan werkelijk waar niet begrijpen waarom Mauro uitgezet moet worden. Ik vind dat serieus onbeschaafd... Die mensen die hier komen met... maar als we dat doen is het einde niet meer in zicht met andere vluchtelingen/immigranten/illegalen et cetera. Dat is onzin... het probleem zit niet bij Mauro. Het probleem zit bij de overheid zelf. Illegalen moeten simpelweg veel eerder en sneller uitgezet worden, en niet na weet ik veel hoeveel jaar. Mauro spreekt perfect Nederlands, gedraagt zich ook zo... laat die jongen aub gewoon hier. Ik kan niet begrijpen waarom mijn partij (VVD), CDA, PVV et cetera voor uitzetting van deze jongen kunnen stemmen. Wat hebben wij eraan als wij Mauro uitzetten? Niets. Krijgen we een grotere instroom aan nieuwe illegalen als we hem uitzetten? Nee helemaal niet... als je maar fatsoenlijk beleid voert. En dat gebeurd niet, anders zat Mauro nu nooit in deze situatie.

2 Reacties
denmol
denmol29 okt. 2011 - 8:44

Prima reactie Alexander Hulde daarvoor!!!!

JoWe62
JoWe6229 okt. 2011 - 8:44

Het probleem zit bij de overheid zelf. Illegalen moeten simpelweg veel eerder en sneller uitgezet worden, en niet na weet ik veel hoeveel jaar. ============ Ook bij jou geldt dat Mauro een gezicht heeft gekregen. Je wordt emotioneel omdat je nu een persoon ziet echter het is wel zo dat regels regels zijn en dat je geen onderscheid moet maken. In dit geval moet je misschien heel nadrukkelijk de grenzen van de regelgeving opzoeken op zo'n manier dat er geen precedent wordt geschapen. Overigens jouw opmerking dat illegalen veel sneller moeten worden uitgezet wordt stelselmatig tegengewerkt door links.

[verwijderd]
[verwijderd]29 okt. 2011 - 8:44

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
hetgroteplaatje2500
hetgroteplaatje250029 okt. 2011 - 8:44

Inderdaad: de linkse meute is nog lang niet tevreden en ze ruiken bloed omdat Leers steeds op een of andere wijze of gedeeltelijk toegeeft bij elk zielig verhaal dat de media haalt. Binnen een maand of twee is er weer een nieuwe Mauro. Wat mij betreft mag de regering vallen. Nieuwe verkiezingen en het CDA een jaartje of dertig in de oppositie totdat er weer een kip in de kerk zit.

[verwijderd]
[verwijderd]29 okt. 2011 - 8:44

--- Dit bericht is verwijderd —

4 Reacties
ElChe
ElChe29 okt. 2011 - 8:44

Een gratis advies. Laat die fles jonge jenever even met rust.

HanvanderHorst1
HanvanderHorst129 okt. 2011 - 8:44

En nog wat, duidelijk rechts, wij willen dat JIJ in het bijzonder datg betaalt. Om in de taal van je soortgenoten te spreken: gewoon omdat het kan.

lancelot2
lancelot229 okt. 2011 - 8:44

Duidelijke en verstandige taal en helemaal niets mis mee. PUNT.

MichelReiziger
MichelReiziger29 okt. 2011 - 8:44

Duidelijk rechts: "...Men wil miljarden geven aan Griekenland..." Dat wil links helemaal niet, dat wil de PvdA, dat is heel wat anders. Als jij de PvdA al;s linkse partij ziet, dan ben ik benieuwd op welke partij jij stemt...

python
python29 okt. 2011 - 8:44

Koppejan en Ferrier dat zijn wolven in schaapskleding. Het gaat hen niet om Mauro, maar om Wilders.

2 Reacties
RosaLange
RosaLange29 okt. 2011 - 8:44

Was Wilders ook op het congres van de PVV?

RosaLange
RosaLange29 okt. 2011 - 8:44

Bedoel natuurlijk het congres van het CDA!

Amarinde
Amarinde29 okt. 2011 - 8:44

Onze politiek van vandaag de dag. VVD-CDA waren voor het laten blijven van Mauro Ze zijn plotsklaps gedraaid naar Mauro moet uitgezet worden. PVV was van meet af aan tegen Mauro laten blijven. Hans Hillen had nog een dossier op zijn bureau liggen waar hij diep mee in de problemen zit. Klokkenluider defensie. Juli is hier, dossier Spijkers, een Kamermeerderheid tot overeenstemming gekomen dat er een "bemiddelaar" in de persoon van Pieter van Vollenhoven. Hillen heeft ernstig buikpijn van dit dossier omdat vrijwel de gehele top van defensie in zwaar weer komt als het nu geheimgehouden dossier openbaar gemaakt wordt wat in die motie ook geregeld werd. Zie nu. We zien dat zowel de VVD, het CDA en de PVV van standpunten zijn gewijzigd. Mauro is hier het werkelijke kind van de rekening geworden. CDA-VVD wijzigen hun standpunt tav. laten blijven naar uitzetten Ze stemmen dus nu precies zo de PVV wil. En de PVV in de hoedanigheid van Marcial Hernandez stemde dus deze week vrolijk tegen de motie en sloot daarmee de weg af, een weg die Hillen niet wenste te gaan. Dit is de huidige koehandel waar een goed ingeburgerde jongeman met een goed pleeg gezin en een opleiding is opgeofferd aan zaken die het daglicht niet mogen zien. Mauro en Spijkers zijn tegen elkaar uitgespeeld in de achterkamertjes. Enige feit is wel dat de oplettende burger, die deze uitzendingen wel bekijkt , exact weet wat er gaande is en welke maatregelen onze regering zonder blikken of blozen durft te maken als het om hun eigen belang gaat. Mensenlevens tellen niet, het eigen belang wel.

1 Reactie
Voice
Voice29 okt. 2011 - 8:44

Zo is het helaas altijd in de politiek.

[verwijderd]
[verwijderd]29 okt. 2011 - 8:44

Koppejan en Ferrier hangen weer eens een halve dag de dissident uit. Dat kan ook gratis nu het over een individueel geval gaat, waarvan al lang duidelijk is (zelfs Verhagen hintte daarnaar) dat er al een oplossing is via een U-bocht: asielaanvraag afgewezen, toegelaten op studievisum. Helemaal kosteloos zal de loze claim op moraliteit van Koppejan en Ferrier niet zijn, want het CDA zal ze nu wel helemaal zat zijn. De fractie uitschoppen zal niet gaan, omdat het gedoogkabinet dan geen meerderheid meer heeft. Maar die twee zullen nooit meer op welke kieslijst van het CDA dan ook terechtkomen.

2 Reacties
opmerker
opmerker29 okt. 2011 - 8:44

Dat ze nooit meer op een CDA kieslijst zullen komen. Dt zit er dik in. Alleen al door zetelverlies van het CDA. Heel nederland vindt dat die jongen kan blijven. Waren alle asielzoekers maar zo ingeburgerd.

klaasn1
klaasn129 okt. 2011 - 8:44

"asielaanvraag afgewezen, toegelaten op studievisum" Hij zal dit zelf moeten aanvragen, en hij heeft aangegeven dat niet te doen: Hij wil niet onder dergelijke prestatie-druk komen, voor iets wat hij ook nog eens niet aan kan, hij wil gewoon een leven hier leiden zoals hij dat gewend is, met zijn familie en vrienden, en een baan op MBO-niveau omdat HBO te moeilijk voor hem is. Mauro zal dus niet meewerken aan het reinigen van de CDA-gewetens van Verhagen en Leers en aanhang.

inspector2
inspector229 okt. 2011 - 8:44

een typische CDA resolutie.spaart de kool en de geit, zou door een Jezuiet bedacht kunnen zijn en lost het probleem niet op

1 Reactie
MichelReiziger
MichelReiziger29 okt. 2011 - 8:44

Er was maar 1 doel van dit congres...het CDA weer in het nieuws en de eensgezindheid aan te tonen. Maximetje heeft het zelf nog zo duidelijk verwoord: "...na mijn betoog, kon je zien dat we er als 1 partij staan..." Die paar partij dissidenten zorgen voor een hoop ophef (lees media aandacht) Als je echt zo begaan bent met de "C" (lol) ipv met je eigen imago, dan stap je er uit en als je dan denkt dat het land niet zonder je kan begin je een nieuwe partij...kan heel succesvol zijn.

FransLenaen
FransLenaen29 okt. 2011 - 8:44

Ik sprak een tijdje geleden met een aantal voormalige asielzoekers; ze hadden hun verblijfsvergunning inmiddels gekregen. Stuk voor stuk waren ze cynisch over linkse politici. Tijdens hun asielaanvraag waren de enige mensen die zich om hen bekommerd hadden, mensen van voornamelijk de ChristenUnie. Mensen die niet met een grote mond de pers halen, maar in stilte heel nuttig werk doen en daadwerkelijk barmhartigheid toonden. Deze gesprekken doen me erg denken aan de situatie van de laatste weken. Ook op dit forum voelen zgn. 'linkse' mensen zich weer verheven boven de rest van het volk en accepteren geen andere mening. Niet dat ze ooit een poot uitsteken om asielzoekers daadwerkelijk te helpen, maar vooral om hun eigen geweten te sussen. Deze mensen denken dat ze verschrikkelijk open en tolerant zijn. Welnu: dat zijn ze niet, maar zelfreflectie hoort vaak niet bij hun deugden. Hetzelfde geldt voor politici als Dibi en Spekman. Deze situatie voor eigen politiek gewin misbruiken; het is zo doorzichtig. Neen, met deze houding blijft 'links' een marginale rol vervullen in de politiek. Ik ken het dossier onvoldoende om te oordelen of Mauro mag blijven.

1 Reactie
JanJansen17
JanJansen1729 okt. 2011 - 8:44

" Hetzelfde geldt voor politici als Dibi en Spekman. Deze situatie voor eigen politiek gewin misbruiken; het is zo doorzichtig. Neen, met deze houding blijft 'links' een marginale rol vervullen in de politiek. Ik ken het dossier onvoldoende om te oordelen of Mauro mag blijven"' Waarmee u meteen een onvermogen van objectiviteit weergeeft. Zowel Tofik Dibi als dhr. Spekman kennen het dossier uit hun duimpje!! Het enige wat u hier in uw reactie duidelijk maakt is uw weerzin tegen links. Dat heeft niets met Mauro te maken, maar u gebruikt hem er wel voor!!! Conclusie: de pot verwijt de ketel dat die zwart ziet!!

[verwijderd]
[verwijderd]29 okt. 2011 - 8:44

Conclusie. Ons hoogste rechtsorgaan heeft gesproken maar Kamerleden bepalen met als doel het kabinet te laten vallen wie mag blijven. Wat heeft dit echt met Mauro te maken. Conclusie einde van onze democratie.

1 Reactie
MichelReiziger
MichelReiziger29 okt. 2011 - 8:44

Ho ho, niet zo snel. De kiezer zal de volgende keer nog des te meer laten zien, dat de C van Christeluk (geen spellings fout) meer een C is van Creperen m.b.t. het CDA. Toch best knap dat je als partij een heel congres om de ellende van 1 jongen heen kan bouwen, voor 99% om ermee te laten zien dat er binnen de partij qua eensgezindheid niks mis is. En de soap gaat nog verder ook in de kamer. Smullen!

Bernie2
Bernie229 okt. 2011 - 8:44

De klok ging vannacht terug. Voor de een wat meer dan voor de ander. Zo werd voor Mauro de klok wel 18 jaar teruggezet. Met verbijstering heb ik gekeken naar het CDA-congres, waar God's volgelingen en masse en heel barmhartig besloten om het volledig geïntegreerde ventje Mauro op christelijke wijze naar Angola te deporteren. Mauro die niets, maar dan ook helemaal niets heeft met Angola, moet het land dus worden uitgetrapt, vinden de christenen. Tegelijkertijd maken ze de onnavolgbare move door te te stellen dat "dit nooit meer zo mag en alle andere dito jongeren gewoon moeten kunnen blijven..." De vrome CDA'ers voelen dus dat ergens iets heel erg fout ging... Intussen is Mauro zwaar de lul en Wilders dik tevreden met zo'n behulpzame uitzetminister Leers. Leers, die ons ronduit voorliegt. Want er zijn wel degelijk goede (rechts)gronden op basis waarvan Mauro een definitieve verblijfsvergunning kan worden verleend. Punt is dat de hongerige xenofoob Wilders hem dit niet toestaat. Mauro moest gewoon geofferd worden. Zum kotzen. En minstens zo misselijkmakend is dat vrijwel de gehele CDA club Leers hierin steunt, dus Mauro bewust verraadt. De christengod woont allang niet meer bij het CDA: dát is hun probleem.

1 Reactie
JoopSchouten
JoopSchouten29 okt. 2011 - 8:44

'Punt is dat de hongerige xenofoob Wilders hem dit niet toestaat. Maar hoe bewijs je dit feit ? Kwantumkop zal hier inhoudelijk nooit op ingaan.

JoopSchouten
JoopSchouten29 okt. 2011 - 8:44

En dan Mauro Minister Leers stelde dat hij in alle hoeken en gaten heeft gekeken van het vreemdelingen- en asielbeleid maar niets heeft kunnen vinden. En dus kan de minister aan Mauro geen verblijfsvergunning geven. Klopt dat? Nee. De minister heeft tenminste vijf mogelijkheden. (1) De minister kan Mauro als schrijnend geval kwalificeren. (2) De minister kan het beleid dat geldt voor verwesterde meisjes uit Afghanistan (zoals Sahar) ruimer gaan interpreteren. (3) De minister zou kunnen vooruitlopen op de behandeling van het wetsvoorstel van Spekman en Voordewind, waarin aan ‘gewortelde minderjarige vreemdelingen’ een verblijfsvergunning wordt verstrekt. (4) De minister zou het belang van het Internationale verdrag voor de Rechten van het Kind (veel sterker) kunnen benadrukken en vaststellen dat het mogen blijven van Mauro “in the best interest” van het kind is. Ten slotte (5) zou de minister kunnen verwijzen naar uitspraken van Europese rechters, die het belang van het kind en het recht op gezinsleven van een kind als zeer zwaarwegend beoordelen. In dit laatste geval zou de minister zijn handen zelfs in onschuld kunnen wassen: kijk eens, ik kan niet anders; het moet van de Europese rechter. Is dat alles? Nee. De minister had ook al eerder wat kunnen doen. De rechtbank Zutphen had immers op 4 oktober 2010 bepaald dat Mauro mocht blijven en dat de minister aan Mauro een verblijfsvergunning moest verstrekken. Tegen die beslissing wordt door de minister echter op 1 november hoger beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van Raad van State. De Afdeling doet er vervolgens een half jaar over en stelt op 6 juni 2011 dat de minister geen vergunning hoeft te verstrekken. Minister Leers had dat hoger beroep bij de Afdeling kunnen intrekken en Mauro kunnen laten blijven. Maar dan moet je dat wel willen en mogen. Zie: 'Mauro en Migratiemythes' http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/mauro_en_migratiemythes/

2 Reacties
JoopSchouten
JoopSchouten29 okt. 2011 - 8:44

Wat ik me nog afvraag. Waarom deed de Afdeling Bestuursrechtspraak er een half jaar over om tot de uitspraak komt 'geen vergunning te verstrekken'. Nog wat. Wat zijn de inhoudelijke afwegingen geweest, wie waren er allemaal bij betrokken en hoe verliep deze discussie ? Zijn er transcripties van en zijn deze openbaar ? Ik denk dat hier het bewijs te vinden is over de directe politieke invloed van de PVV (...). De gevolgen laten zich raden als je dit in een breder perspectief plaatst. Toch?

Charta46
Charta4629 okt. 2011 - 8:44

[Maar dan moet je dat wel willen en mogen.] Precies , je slaat de spijker op zijn kop. Het moet wel mogen van wilders, want Leers staat onder curatele van wilders.

Bernie2
Bernie229 okt. 2011 - 8:44

Het CDA is zojuist door nationaal peilhijger DeHond op een absoluut dieptepunt vastgelegd: 11 ..!! Waarmee haar achterban het verraad aan eigen de identiteit én aan Mauro per meteen afrekent. En terecht.

3 Reacties
JoopSchouten
JoopSchouten29 okt. 2011 - 8:44

Zo gaat ie goed, zo gaat ie beter. Indexeer de egometer ... (Er is nog wel een lange weg te gaan.)

Yggdrasil
Yggdrasil29 okt. 2011 - 8:44

Het CDA is zojuist door nationaal peilhijger DeHond op een absoluut dieptepunt vastgelegd: 11 ..!! ================= In eerste instantie kun je vrolijk worden van dit bericht maar er kleeft een klein nadeel aan en dat is dat het CDA de hofleverancier is van de PVV-stemmers. Hoe kleiner het CDA, hoe groter de PVV. Maar als je daarop door filosofeert dan is het ook wel weer een goede ontwikkeling want de enige reële kans op een centrum-linkse regering is wanneer de PVV de grootste partij van Nederland wordt. Want enerzijds de abjecte gedachte aan Wilders als Minister President en anderzijds de PVV standpunten Europa aangaande is er natuurlijk geen partij te vinden die met Wilders in zee gaat. Ik bedoel, het is natuurlijk niet voor niets dat Wilders alleen maar gedoogd wordt.

BATikker
BATikker29 okt. 2011 - 8:44

En daarmee is de missie van Dibi en Spekman geslaagd. Een leugentje ("CDA doet wat PVV wil of steun wordt ingetrokken") om 'bestwil' zullen ze denken. Dat Mauro geen kans maakte om te blijven stond al lang vast.

python
python29 okt. 2011 - 8:44

Ik heb veel begrip voor kinderen als Mauro en vind dit zeer triest. Stel dat Mauro in het gelijk wordt gesteld en mag blijven. Overigens is het belachelijk dat de voorgaande regeringen dit 8 jaar hebben laten sudderen, zonder actie. Burocratie is hier het probleem. Wij kunnen wel op Leers schelden, maar Leers zit op dit punt wel met een erfenis van zijn voorganger en voorgangster. Ook dat is een gegeven. Hoeveel kinderen worden dan vanuit Afrika en Azië door mensenhandelaren naar Nederland gestuurd ? Ontstaat er dan geen nog groter probleem ? Ook daar ligt een gevaar. Kunnen wij al deze kinderen wel onderbrengen bij pleegouders ? Daar ligt ook al een probleem. Nedrland kan niet een kindertehuis worden voor de rest van de wereld. Wij kunnen wel gaan roepen vanuit allerlei emoties, maar lost dat structureel voor deze kinderen iets op ?

1 Reactie
Gelijkhebber
Gelijkhebber29 okt. 2011 - 8:44

Dit is niet waar. Bij aankomst was reeds bekend dat hij moest vertrekken. In november 2009 heeft Mauro een brief van het ministerie van Justitie gekregen dat verblijf er niet in zat, ook niet op basis van een studievisum. Zo helder als glas.

Lucifer2
Lucifer229 okt. 2011 - 8:44

Ziehier de consistentie van het cda : een buitenwettelijke verblijfsvergunning kan niet, maar een buitenwettelijke studievergunning wel. Want Mauro voldoet voor geen meter aan de voorwaarden voor een studievisum. En het psychisch martelen ging nog even door. Wat Leers te doen staat : hij logt in op het beveiligde deel van de IND-site, klikt 'inwilligende beschikking ex ama op humanitaire gronden' aan, vult de variabelen in, ondertekent het besluit, belt Mauro en zijn pleegouders om het heugelijke feit mee te delen en zet de beschikking op de mail naar het ANP. Deze case closed en de 20 of 70 volledig vergelijkbare gevallen dienen zich maar aan bij monde van defence for children. Problem solved.

3 Reacties
JoopSchouten
JoopSchouten29 okt. 2011 - 8:44

'...het psychisch martelen ging nog even door' Inderdaad. Vreselijk.

Bernie2
Bernie229 okt. 2011 - 8:44

Dat maakt deel uit van mijn grote verbijstering Joost. Momenteel broeden volslagen autistische CDA-bonzen op een ongewenst studieplan voor Mauro, een gewone knul die allesbehalve een studiebolleboos is en voor wie een LBO/MBO opleiding echt het hoogst haalbare is. En zo komt Mauro alsnog op de CDA/PVV martelbank terecht.

clara51
clara5129 okt. 2011 - 8:44

["Want Mauro voldoet voor geen meter aan de voorwaarden voor een studievisum."] Precies. En denkt er iemand in het cda aan de precedentwerking als Lubbers er voor Mauro een MBO-ROC-studievisum uitflubbert? Volgens mij (nog) niemand. Nou, suffers van het cda, dát heeft pas een aanzuigende werking. Daarbij zijn die 20-75 voor wie je gewoon een kleine regeling kunt maken een lachertje (ik hou het op 25).

klaasn1
klaasn129 okt. 2011 - 8:44

Gisteren schreef ik: "Dus, het CDA zal nog verder krimpen, als ze deze kans om het goed te doen niet grijpt." Het negeren van 85% van het congres is een aanfluiting zonder weerga in de geschiedenis van het CDA, zie ook mijn reactie: za 29 oktober 2011 13:58 Vandaag werd het door de Hond bevestigd. All-time low. ------------------ Ik denk dat het CDA-bestuur gokt op een (hopelijk) tijdelijke inzinking en een gered kabinet, liever dan een (tijdelijk) oplevend electoraat en een kabinetscrisis. Ze vergeten echter dat dat tijdelijk oplevend electoraat in geval van kabinetscrisis wel net tijdens de verkiezingen valt. Het is zo makkelijk voor het CDA om te scoren in de verkiezingen, maar ze durven niet. Henk en Ingrid zullen bij een serieus CDA dat werk maakt van traditionele waarden betreffend zorg en menselijke maat weer teruggaan. Henk en Ingrid zijn niet van die rotzakken waar Wilders ze voor aanziet. Ze willen eigenlijk een vriendelijke maatschappij Niet een parlement waarin Wilders zijn mede-parlementariers uitscheldt voor hond, of moslimvrouwen vergelijkt met honden. Dat is niet het land waar Henk en Ingrid willen wonen. Het CDA kan zich makkelijk afzetten tegen deze agressieve Wilders retoriek, maar het zal dan wel zijn identiteit duidelijk moeten stellen, Het moet een betrouwbare partij worden, met betrouwbare waarden. En die mogen best een beetje rechts zijn, maar niet zoals dit kabinet tekeer gaat. ------------------ Ook volgende zullen Henk en Ingrid ook gaan begrijpen in een eventuele campagne: Wilders vond het feit dat het kabinet ons land verkwanselt (volgens hem) niet belangrijk genoeg om met intrekken gedoogsteun te dreigen. Maar Mauro, daarover moesten de zwaarste chantage middelen ingezet worden. Het zal duidelijk op een rijtje moeten worden gezet door de spindokters. Kansen zat. ------------ Maar zoals het nu uitziet laten twee partijen hun kwalijk gezicht zien, het CDA en de PVV. Ze zouden net zo goed kunnen fuseren. Beiden zijn regentesk, anti-democratisch, hoewel de een nog erger dan de ander, ze delen elkaars electoraat en zijn verzot op achterkamertjes en symboolpolitiek.

2 Reacties
Eigenmening
Eigenmening29 okt. 2011 - 8:44

De lachende derde is helaas de VVD Die houd zijn kiezen stijf op elkaar en gaat ondertussen vrolijk verder En laat de kastanjes uit het vuur halen door de pvv en het cda Maar ze zijn geen haar beter

Jantje68
Jantje6829 okt. 2011 - 8:44

Als je de peilingen van Maurice beter bekijkt zul je zien dat de weg gelopen CDA kiezers naar VVD en PVV zijn gelopen dus trek je conclusies. Als CDA-er nijg ik ook naar de VVD terwijl dat helemaal niet mijn partij is maar ik ben het geklungel en het gehypte emo-gedoe, spuugzat ben. Zo bedrijf je ook in een Christelijke partij geen politiek. Dit zijn taferelen die we van de PvdA kennen maar CDA is altijd een verantwoordelijke en eensgezinde partij geweest. Het aller en allerergste is nog dat jet in de tweede kamer NOOIT over individuele personen gaat praten. Clientisme is in de politiek daar deden we toch niet aan in Nederland? Dat is toch meer iets Zuid-Europesche landen en corrupte regimes? Dan maar de zakelijkheid van de VVD hoewel ik daar op ethisch vlak grote moeite mee heb maar als de politiek niet meer zakelijk kan blijven zijn we nog verder van huis.

[verwijderd]
[verwijderd]29 okt. 2011 - 8:44

Om eerlijk te zijn vind ik ook dat Mauro "voorlopig" niet terug kan naar Angola. Hij gaat hier vermoedelijk een studie volgen( lijkt niet erg aannemelijk met MBO 3) en de studiefinanciering zal hier dan ook weer een behoorlijk deel aan bijdragen. Ik vind dat voordat Mauro naar Angola vertrekt zijn studieschuld moet af betalen aan de Nederlandse staat. M.a.w. aan de belastingbetaler. Dat betekend dat Mauro nog wel even bezig is... Misschien dat Mauro naar het clubje kan waar Lubbers weer een erebaan heeft, maar ook dat lijkt niet waarschijnlijk, je kunt daar "gratis" een opleiding volgen, maar daar ligt een eis dat je je verkregen kennis moet in zetten in het land van herkomst. Hij had ook mee kunnen gaan met Bleker naar een voetbalwedstrijd van PSV, had kunnen opteren als profvoetballer. Maar ook dat was niet geschikt voor Mauro en bedankt....

1 Reactie
klaasn1
klaasn129 okt. 2011 - 8:44

Ik weet niet waar je allemaal op doelt, maar zover mij bekend heeft Mauro geen cent op illegale wijze verkregen, en snap ik niet waarom hij iets zou moeten terug betalen. Misschien dat je het allemaal wat beter moet uitleggen. Alvast bedankt..