Joop

CDA blijft maar rekken: 1 maart is niet heilig

  •  
18-02-2010
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
markt.JPG
Regeringspartij noemt uitstel Uruzgan-besluit 'fatsoenlijk'
Pieter van Geel, fractievoorzitter van het CDA, vindt dat de besluitvorming over Uruzgan wordt ‘verpolitiekt’ door de eis van de PvdA dat er morgen, wegens naderend reces de laatste kans voor 1 maart, een besluit wordt genomen.
Het CDA wil zich niet uitspreken voor verlenging van de missie want de fractie heeft officieel nog geen standpunt bepaald. Wel herhaalde Van Geel tegenover het ANP  en de NOS (zie video) dat de partij niet kiest voor een vechtmissie.
Wat het CDA dan precies wel wil is niemand duidelijk. Volgens Van Geel moet die onduidelijkheid in het kader van de ‘zorgvuldigheid’ voort blijven bestaan. Hij wil eerst goed bestudeerd hebben wat er allemaal voor mogelijkheden zijn in Afghanistan. ‘Een ordelijk proces is de enig fatsoenlijke lijn’.
Van Geel verwijt de PvdA dat het Uruzgan-besluit, waarover sinds september wordt gepraat, nu onderdeel is geworden van de verkiezingscampagne. De Kamer heeft geëist dat er voor 1 maart een kabinetsbesluit is genomen over de kwestie.

Meer over:

politiek, nieuws
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (10)

Klaas2
Klaas218 feb. 2010 - 12:00

Ze hebben er al twee jaar over kunnen nadenken. Dat ze nu nog de mogelijkheden over wat te kunnen doen in Afghanistan willen onderzoeken geeft geen blijk van anticiperen op naderende situaties. Het is ook niet het geval. Ze gunnen de PvdA de electorale winst (in de verkiezingen) niet omdat ze rug recht houden. Het CDA is gebaat bij een klein en timide PvdA, een PvdA met zelfvertrouwen is het laatste waarop ze wachten.

JoopSchouten
JoopSchouten18 feb. 2010 - 12:00

Slim (en achterbaks). Nu kan hij de PvdA de schuld geven als zij hun poot stijf houden. ...En kunnen de ambtenaren achter de (Kamer)schermen hun bezuinigingsplannen van neoliberale afbraakpolitiek ongestoord voortzetten. Zjen, mag ik je teiltje even lenen?

RobertBleeker
RobertBleeker18 feb. 2010 - 12:00

Het CDA wil de hybride (vecht/opbouw)missie Uruzgan eveneens beëindigen, zo stelt zij hedenmorgen bij monde van Van Geel, maar vervolgens wordt door Wester niet doorgevraagd, of hij daarmee bedoelt, de missie - zoals twee jaar geleden, na een eenmalig verlengingsbesluit, was afgesproken - per eind december geheel te hebben afgebouwd, of - zoals de NAVO had voorgesteld ? de missie nog een keer met een half jaar te willen verlengen. De PvdA zei gisteravond bij monde van Bos, dat de PvdA de Uruzgan-missie volgens afspraak wil beëindigen, maar alle andere opties - als een Nederlandse inbreng in de training van het Afghaanse leger en politieapparaat - gewoon wil openhouden. Het probleem lijkt dus te schuilen in de heimelijke wens van het CDA, om de missie nog een keer met een half jaar te verlengen (waarna mogelijk weer een andere politieke werkelijkheid zou kunnen heersen en ander opties bespreekbaar zouden kunnen zijn). Dat de gemoederen zo hoog hebben kunnen oplopen heeft, als bekend, meerdere oorzaken. Zo speelt vanzelfsprekend de 3e maart verkiezingsdatum mee, en zouden wij zelfs in dit verband mogen stellen, dat het CDA / Verhagen voor de zoveelste keer in het eigen tweesnijdend zwaard zijn gevallen van de verkiezingsslogan 'Bos draait altijd'. Dit, omdat zij met die slogan, feitelijk bewust de levensnoodzakelijke (dus in ons meerpartijenbestel, heel normale) compromisbereidheid van een coalitiepartner hebben geïncrimineerd (dus geblokkeerd), waardoor Bos ook hier geen andere keuze heeft, dan zich hoog te profileren, als iemand, die perse de rug recht houdt. Omgekeerd speelt ook voor het CDA, dat haar volgzame Atlantische achterban eerder geneigd zal zijn, om zich naar internationale (militaire) hulpverzoeken vanuit de VS te schikken. Toegeven op dit punt, zou derhalve ook tot electorale represailles voor het CDA kunnen leiden, waardoor het CDA evenzeer (als de PvdA) van een electoraal eigenbelang in dezen beschuldigd zou kunnen worden, door voor uitstel van de verlengingbeslissing te bepleiten. Daarnaast speelt de nog steeds na-ijlende, hevige commotie over het rapport Davids op de achtergrond mee, waarbij het CDA en haar achterban de stellige indruk hebben overgehouden, de afgelopen periode in meerdere opzichten publiekelijk te zijn vernederd door de PvdA, waardoor de manoeuvreerruimte van het CDA, om toe te geven aan deze PvdA-eis ook beduidend kleiner is geworden. Wat wij evenmin weten, is wat zich precies tijdens (de aanloop naar) het kabinetsberaad van vorige week heeft afgespeeld, toen het officiële NAVO-verzoek was ingediend bij de Nederlandse regering. Heeft Verhagen de PvdA toen voor het blok willen zetten, of vermoedde Bos ? daartoe ondermeer geïnspireerd door de (voor de zoveelste keer) gebleken onbetrouwbaarheid van het CDA inzake de Davids-afspraken eerder - alleen maar dat Verhagen hem voor het blok wilde zetten. Verhagen is daarnaast nog steeds hevig gefrustreerd over het feit, dat hij ? ten tijde van het afgestelde vertrek van Balkenende naar Brussel ? het hoogste politiek-bestuurlijke ambt aan zich voorbij heeft zien gaan. Om te illustreren hoe ver (want internationaal) de belangen in deze kwestie reiken moeten wij ons in herinnering roepen, dat Bos onlangs zelfs is gebeld door VS-vice-President Biden om de PvdA over te halen, af te zien van het voornemen, om de Uruzganmissie dit jaar te stoppen. Ook roeren de voormalige defensiestaf Berlijn en verschillende militaire vakbonden zich bij voortduring in de media. Daarbij worden herhaaldelijk (laffe) chantage-argumenten naar voren gebracht. Zelfs wordt hier door betrokkenen de pathetische suggestie gewekt, dat 'al die slachtoffers aan Nederlandse kant, hun leven voor niets zouden hebben gegeven'. Ook wordt door het CDA het argument ingebracht, dat Nederlandse handelsbelangen zouden kunnen worden geschaad. Dit bijvoorbeeld, omdat Nederland mogelijk zijn (onverdiende) plaats in de G20 zou kwijtraken, als de VS zouden worden getrotseerd. Mar dan spreken wij niet langer over de belangen van Afganistan, maar over economische belangen, die verlengde deelname aan een militaire missie zouden rechtvaardigen. Veiligheids en/of humanitaire argumenten spelen in een dergelijk afwegingsspectrum slechts een tertiaire rol. Welnu, omdat, vanuit uiteenlopende motieven, geen van de betrokken regeringspartijen in dit stadium van de regeerperiode, doorslaggevende redenen hebben, om veel rendement te kunnen verwachten van een coalitiebreuk, komt mij voor, dat hoogstwaarschijnlijk wel weer voor een last minute scenario (als een extra-kabinetsvergadering op of rond 1 maart) oplossing zal worden gekozen. Misschien moet Wijffels nog even te hulp schieten, maar - onvoorziene ontwikkelingen daargelaten ? vermoed ik, zoals ik recent al eerder stelde, dat het kabinet Balkenende vier nog wel even missionair zal blijven. Hieronder de link naar een eerdere analyse van mijn hand over deze materie. http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/verhagen_en_bos_botsen_over_uruzgan/ vr 12 februari 2010 16:39, bij Update: 'Geen botsing maar misverstand over Uruzgan' en Robert Bleeker, vr 12 februari 2010 16:39

Elfje2
Elfje218 feb. 2010 - 12:00

Het is nu meer , hoe kan J.P. Balkenende met zo weinig mogelijk gezichtsverlies het strijdtoneel verlaten. 2 Jaar is er over nagedacht , gewikt en gewogen en terecht zegt W. Bos nu een streep er onder. En M. Verhagen is een onruststoker pur sang. Afghanistan is een 2e Vietnam, niet te winnen deze oorlog, zie recente geschiedenis door de jaren heen. Wij hebben aan onze verplichting voldaan, nu is het tijd voor een ander land om het over te nemen, nietwaar (U liegt) meneer Geel.

Opinius
Opinius18 feb. 2010 - 12:00

"Van Geel verwijt de PvdA dat het Uruzgan-besluit, waarover sinds september wordt gepraat, nu onderdeel is geworden van de verkiezingscampagne. De Kamer heeft geëist dat er voor 1 maart een kabinetsbesluit is genomen over de kwestie. " Van Geel moet zijn stroop waffel eens langzaam gaan houden, want met dat laatste kán het al niets meer met verkiezingscampagne te maken hebben . Duidelijk is toch dat de kamer hier een besluit eist punt ,en wel voor 1 maart. Daarmee voelt Bos zich tegen de muur gezet en onder druk ,waar een man een man is, en een paard een paard . Niet te verwarren met een paardekadaver dat stinkt (naar citaat wilders zojuist.) die op zijn achterste hoeven daar weer hinnikend stond te steigeren

Opinius
Opinius18 feb. 2010 - 12:00

wat een afgang ,de eerste openingswoorden van de vice president bos waren: "Ik heb niet veel toe te voegen aan de woorden van de president zo juist ". je gaat wel érg lekker deze week he bos?

johnber
johnber18 feb. 2010 - 12:00

ik heb de PvdA al zo vaak van alles horen beloven waarop men dan ten tijde van regeren niet deed wat men beloofde. Natuurlijk willen ze nu een kabinetscrisis riskeren met in het zicht de gemeenteraadsverkiezingen. maar helaas voor u zal dat niet gebeuren op het moment waarop de PvdA dat wil, of men moet zelf de stekker eruit trekken. Want de twee andere partijen zullen de problematiek zo ingewikkeld vinden dat ze niet voor 3 maart antwoord kunnen geven. En ik ben heel erg benieuwd of draaikont Bos in deze situatie de stekker er vrijdag zelf uittrekt en zo niet wat hij dan zal doen als hij na 3 maart te horen krijgt dat de andere 2 partijen niet aan zijn wens gaan voldoen of hij dan ook nog de stekker eruit trekt. Hij heeft dan namelijk al de enorme verkiezingsnederlaag van 3 maart achter zijn kiezen. Mijn voorspelling : Hij doet het niet op vrijdag en hij doet het ook niet na 3 maart. We zullen zien.

RobertBleeker
RobertBleeker18 feb. 2010 - 12:00

@ Hanneke ter Horst Hoewel het op dit moment, (en niet geheel onterecht) zeer populair is om de PvdA van verkiezingsopportunisme te betichten in deze kwestie - namelijk een Uruzganbeslissing voor de derde maart, zodat de kiezer ziet, dat Bos ruggengraat heeft - heeft (ook) de CDA een electoraal belang bij een afstelbeslissing (maar dan pas) na de derde maart. Ten eerste natuurlijk, omdat het CDA, het de PvdA niet gunt, dat een dergelijke voor de PvdA gunstige beslissing voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt genomen. Ten tweede, omdat het eigen CDA electoraat zeer Atlantisch is georiënteerd, en dat electoraat het derhalve het CDA mogelijk zou kwalijk nemen (zou afstraffen), als het CDA, geheel tegen de wens van het bevriende Amerika, tot snelle beëindiging van de huidige Uruzganmissie zou besluiten. Het CDA heeft op dit moment en zeker niet op dit specifieke onderwerp, sowieso helemaal geen belang bij TK-verkiezingen, omdat eerst een nieuwe politiek leider zal moeten worden geïnstalleerd, alvorens een mogelijke coalitie met de PVV (en de VVD) zal worden beproefd. Dit, omdat Balkenende (zeker) sinds Davids aangeschoten wild is en sowoeso niet bij machte zal zijn, om een eventueel turbulent PVV kabinet naar behoren te leiden. Voor wat betreft 'dit specifieke onderwerp' : Hoe moet het CDA, in hemelsnaam (!) aan het kiezersvolk uitleggen, dat alles wat het CDA wilde, was om het gehele Uruzganthema alleen maar volgens de juiste kabinetsbesluitprocedure te laten verlopen en dat aan die boekhoudkundige ambitie, het voortbestaan van het kabinet behoorde te worden opgeofferd. Afgezien van mijn eerdere bijdrage op deze sitepagina, heb ik onder de link http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/live_spoeddebat_uruzgan ook nog het een en ander over deze kwestie mogen optekenen.

Yggdrasil
Yggdrasil18 feb. 2010 - 12:00

Het CDA heeft weer een nieuw toverwoordje. Wanneer ze het ergens niet mee eens zijn en daarvoor geen geldige reden hebben dan worden ze in enen "zorgvuldig". Eurlings werd zorgvuldig inzake rekeningrijden en nu is van Geel weer zorgvuldig bij de Afghanistanmissie. Verburg was zorgvuldig bij de Q-koorts en Donner was zorgvuldig over de deeltijd-WW. Wil het toverwoordje "zorgvuldig" niet direct werken dan wordt het oude toverwoordje "zuiver" weer van stal gehaald. Wanneer het CDA inderdaad wat vaker zorgvuldig was geweest dan hadden we geen Irak-discussie gehad en in Afghanistan hadden we nooit gezeten en had het Nederlandse leger plus 21 militairen gehad.

1 Reactie
JoopSchouten
JoopSchouten18 feb. 2010 - 12:00

Ja, wat een 'grote woorden' hè? Farizeeërs.