Joop

Dubbele Standaard Oostvaardersplassen

  •    •  
05-03-2018
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
84 keer bekeken
  •  
Oostvaardersplassen
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (25)

richarrd
richarrd6 mrt. 2018 - 7:24

De luchtverontreiniging neemt toe en dat is best erg omdat er nogal wat mensen zijn die overlijden puur door het inademen van mestlucht van grote grazers. De CO2 neemt toe, de biodiversiteit neemt af en er is veel dierenleed. Het komt erop neer dat de dieren helemaal nergens iets aan bijdragen en dat de dieren op de Oostvaardersplassen rondlopen voor het plezier van een bepaalde groep mensen. Het is eigenlijk een hobby, een hobby die zelfs schadelijk is voor andere mensen, en het is wel jammer dat heel Nederland moet mee betalen aan deze hobby van een kleine groep mensen.

richarrd
richarrd5 mrt. 2018 - 15:41

Kan de tekenaar aantonen dat dieren van de boerderij het slechter hebben dan de dieren die in het wild leven of de dieren van de Oostvaardersplassen? Dat is niet aan te tonen omdat de dieren in het wild niet gelukkiger zijn dan de de dieren die op de boerderij leven. Was een mens gelukkiger in de prehistorie dan de mens van nu? Of was een mens gelukkiger toen deze nog in de traditionele gemeenschap leefde en de familie de wetten nog bepaalde en er nog geen mensenrechten waren? Dat heeft allemaal te maken met de biochemie, als de biochemie van het dier stabiel is dan voelt het zich goed, net als bij mensen eigenlijk. Ik denk wel dat een dier daglicht en beweging nodig is om de biochemie in balans te houden. Het moet natuurlijk ook niet mishandeld worden of pijn lijden, maar dat is eigenlijk ook allemaal biochemie. Mensen zijn zelf de eerste wezens op aarde die gedomesticeerd zijn, oftewel in een huis zijn gaan wonen. Zijn wij als mens dan helemaal verkeerd bezig? En hadden we in de natuur moeten blijven leven omdat we dan gelukkiger geweest zouden zijn? De koe staat aan de melkmachine, maar is die koe zoveel ongelukkiger dan de mens die de hele dag één of ander apparaat staat te bedienen? Nee, de koe heeft het beter, en heb jij het als mens wel zo slecht? De koe of het varken wordt geslacht dat is ook helemaal niet erg want is de koe of het varken in kwestie nu echt zoveel ongelukkiger dan de mens die doodgaat aan allerlei ziektes in een verzorgingstehuis? Is het dier dat geslacht wordt zoveel ongelukkiger dan het dier dat verhongerd in de kou?

9 Reacties
richarrd
richarrd5 mrt. 2018 - 16:01

Als je denkt dat de dieren in de vee-industrie het zo slecht hebben dan moet je misschien je ogen even openen en op Google even afbeeldingen opzoeken van koeien in stallen. Dan kun je heel goed zien als mens die heel goed in staat is een bepaalde sfeer aan te voelen dat je dan ook kunt voelen dat de dieren in balans en stabiel zijn en dat de sfeer goed is en dat het helemaal niet slecht gaat met de dieren. Het hangt wel af van de boer, als die chagrijnig is en z'n dieren mishandeld of pijn laat lijden want die dieren zijn natuurlijk niet gelukkig.

richarrd
richarrd5 mrt. 2018 - 16:39

De tekenaar laat in z'n eigen tekening zelf zien dat hij er zelf een dubbele standaard op nahoudt aangezien hij zich wel om het welzijn van het veedier lijkt te bekommeren maar niet om het welzijn van het dier op de Oostvaardersplassen. Als de tekenaar er geen dubbele moraal op wil nahouden dan zou hij pas goed doen als hij de veedieren zou loslaten in de natuur.

vdbemt
vdbemt5 mrt. 2018 - 17:21

Kan de tekenaar aantonen dat dieren van de boerderij het slechter hebben dan de dieren die in het wild leven of de dieren van de Oostvaardersplassen? Heb jij nou echt nog nooit beelden van de bio-industrie gezien?

DeRedeMist
DeRedeMist5 mrt. 2018 - 18:31

[Kan de tekenaar aantonen dat dieren van de boerderij het slechter hebben dan de dieren die in het wild leven of de dieren van de Oostvaardersplassen?] Ongeveer dezelfde vraag is of mensen liever buiten wonen met gebruik van grot, plaggenhut of Iglo, vaker ziek, voortdurend koud, en vaak natgeregend, of liever in een bakstenen gebouw met centrale verwarming. De natuurromantici denken het eerste, de rationelen weten het tweede.

richarrd
richarrd5 mrt. 2018 - 20:31

petervdv Er zijn heel veel slechte voorbeelden van leefomstandigheden van dieren maar dat hangt dan af van de boer, of die de dieren mishandeld of niet, en of hij de dieren voldoende verzorgd en dat de dieren geen pijn lijden. Op een normale boerderij waar de dieren gezond zijn en de dieren geen pijn lijden, daar hebben de dieren het niet slecht.

Nanno Zeegers
Nanno Zeegers6 mrt. 2018 - 8:17

Je hebt als het om de meeste boerderijdieren gaat (Hermien c.s. dus niet) zeker gelijk. Zelfs de weide wordt door veel van hen slechts met mate gewaardeerd. Na wat dwaas gehuppel, gesnuffel en gesnaai melden velen zich weer in de warme stallen waar ze doorgaans goed verzorgd worden. Een meer radicaal "natuurlijk" bestaan trekt hen niet. Ik heb het dan natuurlijk niet over industrieel gehouden vleesvee en gevogelte (idem voor vlees of eieren) maar melkvee, vrij-uitlopend, en het anderszins diervriendelijker gehouden vee. Het zeer onvriendelijk gehouden vee en gevogelte verkiest iedere vorm van grotere vrijheid al zijn ze meestal te gemankeerd om er werkelijk van te genieten. Maar ieder dier heeft een zekere natuurlijke drang d.i. te leven naar ontwerp die voor hen allen nog steeds vooral natuurlijk is, hoe doorgefokt ook, en hoezeer dat met mate meer natuurlijke leven ook meer risico's met zich meebrengt. Voor dieren die nog grenzen aan een wild bestaan cq daartoe nog meer geoutilleerd zijn zoals de Konikspaarden en de Heckrunderen geldt dat ze in een nu eenmaal niet volledig geschikte natuurlijke omgeving i.c.m. menselijke invloed in de vorm van het nodige bijvoeren en jachtbeheer zeker goed op hun plaats zijn.

vdbemt
vdbemt6 mrt. 2018 - 9:12

Tja. Wat heet 'niet slecht'. Nu actueel in Hemelum: een varkenshouderij wil uitbreiden van 5.200 varkens naar 8.600 varkens. Te houden in 2 stallen qua oppervlakte te vergelijken met 2 voetbalvelden. Zie je het voor je: ca 4.300 varkens op 1 voetbalveld? In Nederland leven twaalf miljoen varkens (2017) die levenslang zitten opgesloten in duistere stallen, dicht op elkaar gepropt zonder de zon ooit te zien. Dit is de keiharde werkelijkheid. DAT is nog eens een goed doel om hard in actie tegen te komen.

Sustainaboy
Sustainaboy6 mrt. 2018 - 9:27

@Go Udvis. De tekenaar wil denk ik meer de hyprocrisie van de actievoerders aantonen (die 's avonds mogelijk zeer voldaan hun kippepootje afkluiven, dan de daadwerkelijke/feitelijke vergelijking in kwaliteit van leven tussen stal of "natuur". Ik heb geen idee welke dieren 'gelukkiger zijn'. Maar ik weet wel dat je dieren in een stal niet met mensen in een huis kunt vergelijken! Daar past een vergelijking met een gevangenis of concentratiekamp toch beter. Ook lijkt het mij sterk dat een koe gelukkig is elke keer dat zij vroegtijdig van haar kind wordt gescheiden. Vergelijk dat maar eens met hoe een mens dat zou vinden.

richarrd
richarrd6 mrt. 2018 - 14:47

Sustainaboy Dat is wel zo maar eigenlijk moet je het leed van de dieren van de Oostvaardersplassen bij het leed van de bio-industrie optellen, het leed dat daar op de Oostvaardersplassen plaatsvindt dat kun je natuurlijk niet van het leed van de bio-industrie aftrekken.

vdbemt
vdbemt5 mrt. 2018 - 14:38

Een goeie!!

richarrd
richarrd5 mrt. 2018 - 14:33

Het is natuurlijk volkomen kansloos om met de paarden en koeien de biodiversiteit te vergroten. Ik denk dat er wel een groter draagvlak geweest zou zijn als de dieren aantoonbaar bij zouden dragen aan de biodiversiteit, maar het tegendeel is hier van toepassing, die biodiversiteit is flink afgenomen.

Break on through
Break on through5 mrt. 2018 - 14:31

Beste is wellicht om Oostvaarders plassen door te trekken verder landinwaarts (onder de spoorverbinding door zeg maar). En ze zo bloot te stellen aan de andere "aanwinst" van de Nederlandse natuur, de wolf...

2 Reacties
DeRedeMist
DeRedeMist5 mrt. 2018 - 18:32

Dat zal vanzelf gebeuren, het is een kwestie van geduld.

Break on through
Break on through6 mrt. 2018 - 13:41

Het is een kwestie van geduld eer iedereen over Bor de Wolf lult...

richarrd
richarrd5 mrt. 2018 - 13:45

Als je echt zo om de wilde natuur geeft dan had je beter de bestaande natuurgebieden kunnen uitbreiden en had je beter de dieren die nog in het wild leven kunnen beschermen. Ik vindt het ook heel raar dat je het leed van de dieren van de Oostvaardersplassen aftrekt van het leed van de dieren in de bio-industrie. Die moet je er bij optellen, of maken de voorstanders van het dierenleed op de Oostvaardersplassen geen gebruik van de bio-industrie? De kans is groot dat de dierenliefhebbers die tegen het leed van de dieren op de Oostvaardersplassen zijn dat die allemaal bewust vlees inkopen dat bijvoorbeeld biologisch is waarvan het dierenleed minimaal tot nihil is.

2 Reacties
Sustainaboy
Sustainaboy6 mrt. 2018 - 9:29

Mwaah, gezien de wat bredere ophef wil ik dat toch wel betwijfelen. Zeker voor de groep Facebook "activisten".

vdbemt
vdbemt6 mrt. 2018 - 16:22

Als je echt zo om de wilde natuur geeft dan had je beter de bestaande natuurgebieden kunnen uitbreiden en had je beter de dieren die nog in het wild leven kunnen beschermen. Die plannen waren er, maar zijn in Rutte I door de VVD en de boerenpartij de nek omgedraaid. Deze partijen hebben niets met natuur of het herstellen daarvan. Omdat die plannen toch voor elkaar te krijgen, verwijs ik naar een petitie van Faunabescherming. (zie hun website) De Faunabescherming is een petitie gestart om de verbindingszone tussen de Oostvaardersplassen en de Veluwe, het rivierengebied en het Duitse achterland zo spoedig mogelijk te realiseren, met name voor edelherten, waarmee de graasdruk in de OVP kan worden verminderd.

ton14024
ton140245 mrt. 2018 - 13:31

Mien nie gesien, zei Hermien.

2 Reacties
Nanno Zeegers
Nanno Zeegers5 mrt. 2018 - 15:17

Hermien was wat haar betreft op zoek naar de Oostvaardersplassen o.i.d. haar arcadië.

DeRedeMist
DeRedeMist5 mrt. 2018 - 18:34

Hermien koos ervoor om vrolijk te grazen waar ze wilde tot het moment dat ze door de nieuwe wolven werd opgepeuzeld. Die keuze werd haar door de dierenliefhebbers niet gegund. Ze kwijnt nu weg in een verzorginstehuis voor koeien.

richarrd
richarrd5 mrt. 2018 - 13:19

Wat een onzin. De koeien, geiten en schapen in de Nederlandse natuur die hebben het heel goed. Deze dieren genieten echt als ze buiten zijn, vooral als ze in een natuurgebied zijn of een weiland waar wat natuur is in geïntegreerd. Als je vindt dat de veedieren het zo slecht hebben in Nederland waarom probeer je niet wat meer natuur in de weilanden te integreren bijvoorbeeld in plaats van nog meer dieren aan te schaffen, waar je niet toe in staat bent die afdoende te verzorgen zoals tekenaar zelf aangeeft. De tekenaar vindt dat we zo slecht met dieren omgaan dat het op het dierenleed die op de Oostvaardersplassen plaatsvindt ook niet meer aankomt. Dus aan de ene kant geeft de tekenaar aan dat hij vindt dat de veedieren in Nederland het te slecht hebben hier, maar aan de andere kant geeft de tekenaar helemaal niet om het leed van de dieren van de Oostvaardersplassen. Hoe is dat dan te rijmen? Het zijn de dieren van de Oostvaardersplassen die de indruk maken niet op de plek te zijn waar ze thuis horen. Dat kun je van bijvoorbeeld de runderen en schapen die heerlijk in het weiland liggen te zonnen of lekker onder een boom liggen te genieten van een zomerbries niet zeggen.

1 Reactie
Sustainaboy
Sustainaboy6 mrt. 2018 - 9:34

Je schetst hier wel een heel mooi idyllisch plaatje. Helaas weggelegd voor slechts een marginaal deel van de Nederlandse (pluim)veestapel. Dan denk ik dat die paardjes in safaripark de Oostvaardersplassen behoudens het einde van de winter toch heel wat gelukkiger zijn. Ik ben het geheel met je eens dat die 'wilde' dieren niet in de Oostvaarders thuis horen. Althans niet op deze manier. Normaler is dat paarden in de winter naar betere oorden kunnen trekken. Paarden zijn enorm harde dieren, die in het échte wild meestal een strenge winter wel weten te overleven.

Nanno Zeegers
Nanno Zeegers5 mrt. 2018 - 12:35

Ik wist het wel. Een relatief natuurlijk en dan dus vaak ook hard leven in optimale vrijheid. Waarbij de mens als hoofdverantwoordelijke voor deze leefomgeving als wildbeheerder, net als andere factoren van invloed in de normale natuur, ook geeft en neemt maar dan meer bewust en creatief. Dat is dus b.v. door in extreme omstandigheden bijvoeren en in andere omstandigheden je als jachtdoel t.b.v. wildvlees te zien. Optimaal diervriendelijk voor wie vlees eet.