Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

GGD: drie weken quarantaine na contact met apenpokkenpatiënt

Advies geldt als voorzorgsmaatregel
Joop

By The Way

  •  
13-10-2017
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
8051346411_f2cb78960c_o

© cc-foto: Roel Wijnants

Van een kabinet dat in detail weet op te schrijven wat scholen kinderen moeten bijbrengen mag worden verwacht dat ze ook preciezer en exacter een BTW-maatregel kunnen nemen
Het regeerakkoord ligt er. De inkt ervan is bij wijze van spreken nog niet droog. Er is veel over te zeggen en dat zal in de Tweede Kamer dan ook ongetwijfeld gebeuren. Het kabinetsbeleid is een beleid waarbij ‘gewone, normale Nederlanders’ zich de vingers zullen aflikken. Wie werkt, niet ziek is en geen chronische klachten heeft en nog netjes de hypotheek aan het aflossen is, gaat erop vooruit. De vraag is echter hoeveel van de 17 miljoen Nederlanders precies voldoen aan dat ‘frame’ van de ‘gewone, normale Nederlander’.
De oppositie slijpt inmiddels de messen. Op één onderdeel trekken ze inmiddels in hecht teamverband samen ten strijde. De BTW verhoging van het lage tarief van 6% naar 9%. Inderdaad, dat hakt erin. Primaire levensbehoeften en noodzakelijke diensten en voorzieningen worden fors duurder en die BTW moet door iedereen worden opgehoest. Ook door mensen op bijstandsniveau. Ook door ‘Niet Uitkeringsgerechtigden’. Ook door ‘zzp-ers’ die met moeite hun maandinkomen bij elkaar sprokkelen. Toch vind ik de stampij die de oppositie nu maakt ketelmuziek. Het ontbreekt aan zorgvuldig gelanceerde alternatieven.
Van een kabinet dat in detail weet op te schrijven wat scholen kinderen moeten bijbrengen: het Wilhelmus, een bezoekje aan Rijksmuseum en een rondgang door de Tweede Kamer, mag worden verwacht dat ze ook preciezer en exacter een BTW-maatregel kunnen nemen. Niet hopsakee 50% op dat lage tarief kwakken, maar met de BTW-plannen daadwerkelijk sturen op gedragsbeïnvloeding. Het principe belasting te verleggen naar consumptie en vervuiling is een goede zaak. Zo hoort vlees wat mij betreft – de Partij voor de Dieren pleit hier dan ook voor – in het hoge tarief. Zo hoort vliegen nu eindelijk eens normaal geprijsd te worden. Tal van zaken zijn anders te regelen en te belasten.
Er valt deze nieuwe regeringsploeg terecht het verwijt te maken dat ze een wat al te gemakkelijke weg kiezen door dat lage BTW-tarief fors te verhogen. Daarmee leggen ze bovendien de rekening vooral bij de onderkant van de samenleving. Dat is iets dat je in een land waar inmiddels 3 miljoen mensen nauwelijks nog de eindjes aan elkaar kunnen knopen een hardvochtige en weinig sociale maatregel.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (29)

BarendDeVries
BarendDeVries14 okt. 2017 - 12:00

"Zo hoort vlees wat mij betreft – de Partij voor de Dieren pleit hier dan ook voor – in het hoge tarief. Zo hoort vliegen nu eindelijk eens normaal geprijsd te worden. Tal van zaken zijn anders te regelen en te belasten." Helaas kreeg de PvdD te weinig stemmen en wilde Groenlinks niet meedoen. Dan kun je wel op een opiniesite allerlei dingen gaan verwijten en dat nog selectief ook, maar veel mensen zijn toch blij met wat er nu ligt.

FokkeZwiers
FokkeZwiers14 okt. 2017 - 11:33

Het komende kabinet zou natuurlijk net zo goed de inkomstenbelasting iets minder kunnen verlagen, en de belasting op onze boodschappen ongemoeid kunnen laten. Dat zou de schatkist evenveel kosten. De coalitie heeft er dan ook een bedoeling mee : consumptie belasten en arbeid ontlasten. Ik vind dat principieel fout. Ten eerste is consumptie niet immoreel, het gaat bij het lage BTW-tarief om eerste levensbehoeften, en het betaalbaar houden daarvan is een sociale noodzaak. Ten tweede kun je de lagere belastingopbrengsten van arbeid ook compenseren zonder de armen te pesten met duurdere boodschappen, bijvoorbeeld door het hoge BTW-tarief te verhogen. En de grenseffecten dan ? Nou, die zijn er ook bij verhoging van het lage BTW-tarief : al die Duitsers die in Venlo naar de supermarkt gaan zullen wegblijven als onze boodschappen duurder worden. En mocht u vinden dat duurdere benzine ook de armen treft, dan kunt u overwegen om de accijns op benzine iets te verlagen.

1 Reactie
spagaat
spagaat15 okt. 2017 - 20:54

Arbeid is net zo min immoreel als consumptie. Maar er moet iets belast worden om onze staatsuitgaven te financieren. En ik zie wat er principieel onjuist is aan BTW. De verhoging is uiterst beperkt en erg klein t.o.v. de andere belastingvoordelen die we krijgen. Ik zie het probleem niet zo.

rbakels
rbakels14 okt. 2017 - 7:20

De BTW verhoging moet worden afgezet tegen de verlaging van de inkomstenbelasting. Als je dat niet doet bedrijf je populisme. Het is jammer dat de oppositie haar pijlen richt op dit onderwerp zonder met steekhoudende argumenten te komen, want die kan de toekomstige minister van financiën zo weerleggen. Omdat de oppositie getalsmatig zwak is zou die er juist naar moeten streven met sterke argumenten ook de regeringspartijen te beïnvloeden.

13 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin14 okt. 2017 - 11:30

Mensen in het allerlaagste tarief hebben geen belastingverlaging maar zelfs een lichte verhoging. Hoe vaak moet dar hier nog gezegd worden. Ze worden ook nog op andere manieren gekort. Je kunt de kop wel in het zand steken met oneigenlijke argumenten maar dat lukt echt niet.

Pater
Pater14 okt. 2017 - 14:02

Zoals je zou moeten weten: de ib in de laagste schijf gaat juist een half procent tot omhoog. De ib in de hoogste schijf gaat 2,5 % omlaag. De vermogensbelasting gaat omlaag, de dividendbelasting verdwijnt, de winstbelasting gaat enorm omlaag. En de btw, die verhoudingsgewijs juist de laagste inkomens treft, gaat omhoog. Zo sterk genoeg Frits ?

arjenZH
arjenZH14 okt. 2017 - 16:10

@Pater & Minoes De cijfers van het CPB bewijzen het tegendeel. Ook verreweg de meeste mensen met een laag inkomen gaan erop vooruit.

Enzo2
Enzo214 okt. 2017 - 18:25

Dat weet de oppositie ook wel, Frits. Maar sterke argument kunnen worden weerlegd, en worden niet altijd door de kiezer begrepen. Dus heeft de oppositie ervoor gekozen om een handtekeningensite te openen met wat kekke, korte kreten, en slechts een populistische, onvolledige weergave van het kosten-batenplaatje. Kost minder tijd en energie, en je roept later: "als wij ongelijk hebben, waarom zijn al deze mensen het dan met ons eens?" Klaar is uw kunstgebit.

Klaas Vaak2
Klaas Vaak214 okt. 2017 - 20:40

arjenZH - Onze expert in onbewezen beweringen. Hoe gaan ze er op vooruit? In inkomen of in koopkracht, misschien? Link graag, het zou me verbazen als jouw bewering deze keer wel zou kloppen.

Klaas Vaak2
Klaas Vaak214 okt. 2017 - 20:43

En kom nou niet weer met een link naar de een of ander bijbel met de mededeling: zoek het zelf maar op. Met de goede pagina erbij asjeblieft.

Tjitske van der Velden
Tjitske van der Velden15 okt. 2017 - 5:16

@Klaas Vaak 'arjenZH – Onze expert in onbewezen beweringen.' Fijn Klaas, goed om te horen dat jij zo aan bronvermelding en zuivere citaten bent gehecht. Ik kijk er met genoegen naar uit om dat voortaan ook bij al jouw beweringen te zien.

Piet de Geus
Piet de Geus15 okt. 2017 - 8:30

"Zoals je zou moeten weten: de ib in de laagste schijf gaat juist een half procent tot omhoog" En de belastingvrije voet gaat met 5000 euro omhoog...

arjenZH
arjenZH15 okt. 2017 - 13:00

@KlaasVaak Zie bijgaand. Inkomenseffecten lees je vanaf blz 11 https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Notitie-4okt2017-Analyse-economische-en-budgettaire-effecten-Regeerakkoord_0.pdf Wel grappig dat je van mij telkens onderbouwingen vraagt terwijl je zelf nooit verder komt dan dogmatische meningen en tekenfilmpjes.

spagaat
spagaat15 okt. 2017 - 18:50

@Pater: De minima profiteren van de verhoging van de belastingvrije voet, dat compenseert ruimschoots de lichte verhoging van de laagste schijf EN de btw-verhoging. Zij gaan er dus ook op vooruit, zij het minder dan de middengroepen. Maar dat mocht ook wel een keertje, want de middengroepen zijn door vorige kabinetten hard gepakt. Al met al een eerlijk en afgewogen regeerakkoord wat dat betreft.

Pater
Pater16 okt. 2017 - 5:33

@arjen, piet, frits Het CBS berekent dat 2,1 mln mensen met lagere inkomens er op achteruit gaan heren. Dat het er zoveel zijn, dat had ik zelfs niet verwacht. Over arjen en piet heb ik weinig illusies, die zullen wel weer wat nieuwe sprookjes verzinnen, maar misschien wil Frits zijn opinie herzien ? @piet Interessant, die belastingvrije voet. Waar staat dat ?

Pater
Pater16 okt. 2017 - 7:31

@spagaat, piet Ik ben er achter hoor, die belastingvrije voet. Die is inderdaad gestegen met 5000 euro. Maar jongens, die heeft helemaal niks met de inkomstenbelasting te maken. Dat gaat om de vermogensbelasting: die wordt niet alleen verlaagd, maar ook gaat de belastingvrije voet van 25.000 naar 30.000. Ik ben bang dat de lage inkomens daar verdomd weinig aan hebben ...

Pater
Pater16 okt. 2017 - 12:48

@spagaat, arjen, piet Kom op mensen. Vertel verder over de briljante vondst van de belastingvrije voet die alleen maar bijdraagt aan een lagere vermogensbelasting. 2,1 miljoen mensen met de laagste inkomens gaan er notabene op achteruit. Waar blijf je nou, als fervente verdedigers van het nieuwe beleid ? Het CBS toont de leugens van het CPB aan, als het niet zo droevig was was het grappig. En weet je, die BTW-verhoging maakt het alleen maar erger voor de lage inkomens, precies wat ik steeds riep.

Kees Halt5
Kees Halt513 okt. 2017 - 21:48

''Wie werkt, niet ziek is en geen chronische klachten heeft en nog netjes de hypotheek aan het aflossen is, gaat erop vooruit.'' Het zal de kritische lezer niet zijn ontgaan. Hier wordt met opzet verzwegen dat de villabewoner met subsidie die zijn villa al dan niet met villasubsidie geheel heeft afgelost zijn jaarlijkse villa vrijstelling van vermogensbelasting subsidie van elk jaar weer ca. 1,5% netto gewoon in de diepe zakken blijft steken. Het enige dat de rijke villabewoner dwars zit is dat hij/zij ook de hogere BTW moet betalen, ook al komt deze de-nivellerende maatregel bij de rijken minder hard aan dan bij de armen.

3 Reacties
Tjitske van der Velden
Tjitske van der Velden14 okt. 2017 - 17:24

@Kees Halt Hoi Kees, je schrijft 'Het enige dat de rijke villabewoner dwars zit ' .... Wat bedoel je met rijk? Vanaf welk inkomen hebben we het dan over? en Wat bedoel je met villa? Is dat ieder koophuis of vanaf een bepaald bedrag en zo ja wanneer is een huis dan een villa volgens jou?

arjenZH
arjenZH14 okt. 2017 - 18:23

Vind jij nu echt dat een gepensioneerd echtpaar met enkele AOW en een klein pensioen die een in een huis van EUR 200.000 zonder hypotheek wonen "geld in hun diepe zakken stoppen"? En waar moet dat echtpaar het geld vandaan halen als ze belast worden voor het fictieve huurwaardeforfait? Huis eigen woning levert immers geen rente of huur op waarvan ze dat kunnen betalen. Moeten ze dan hun huis maar verkopen van jou? Jouw stigmatisering om dergelijke mensen "villabewoners" te noemen die "geld in hun zakken steken" is werkelijk beneden elk niveau. Je afgunst is gewoon ziekelijk. Je wenst andere mensen ongeluk toe omdat jezelf denkt wat tekort te komen. Ik word onpasselijk van jouw commentaar.

Paddy3
Paddy314 okt. 2017 - 20:05

Je 'vergeet' het eigenwoningforfait.

Paddy3
Paddy313 okt. 2017 - 19:28

"worden fors duurder" 3% staat dat tegenwoordig gelijk aan 'fors' duurder? Dat betekent dat als de boodschappen nu 106 euro kosten, ze 109 euro worden. Ik betaal ook liever het lagere bedrag, maar overdrijf eens niet zo.

7 Reacties
Paddy3
Paddy313 okt. 2017 - 19:29

Overigens gaf het CBS enige tijd nog aan dat verhoging van de BTW juist de hogere inkomens zou treffen. Nog al logisch, want die geven meer uit.

KeesVanZundert
KeesVanZundert13 okt. 2017 - 20:48

Je was me net voor. Natuurlijk is het weer een verhoging en vervelend voor diegenen die het niet zo breed hebben, maar om het nu FORS duurder te noemen gaat natuurlijk nergens over.

Pater
Pater14 okt. 2017 - 0:56

Ja Paddy, die geven meer uit en betalen dus ook meer btw. Maar toch is de btw, zeker op de basisbehoeftes, een denivellerende heffing. Voor lage inkomens is dat verhoudingsgewijs een groter deel van hun inkomen.

Snoekie2
Snoekie214 okt. 2017 - 9:40

Je zou ook kunnen zeggen: van 6% naar 9% is 50% verhoging! Dat is dan weer fors. Tis maar hoe je er naar kijkt.

FokkeZwiers
FokkeZwiers14 okt. 2017 - 9:42

Ik vind 3% boodschappenboete wel heel hoog. Betaalbare levensmiddelen horen een hoofddoel van beleid te zijn. Het idee van belasting op consumptie is mij veel te elitair. Consumptie is niet vies, maar gewoon overleven, eten, drinken en warm blijven in de winter. Het betaalbaar houden van de dagelijkse uitgaven is een nobel ideaal.

Minoes&tuin
Minoes&tuin14 okt. 2017 - 11:33

Die geven meer uit aan uit eten en museumbezoek en andere culturele uitjes inderdaad. Maar is dat gelijk aan een eerste levensbehoefte? Dat was het uitgangspunt van het CPB nl. Het is gewoon verlakkerij. Dan nog als je niets te eten hebt levert het ook niets op, dan behoef je daarover niets te betalen maar ga je wel dood. Zoiets...

adriek
adriek14 okt. 2017 - 12:36

Het is wel weer een handig kunstje van Rutte&CO: de burger betaalt bijna drie procent meer voor zijn boodschappen, een paar euro per week, dat valt wel mee toch? Maar de belastinginkomsten vanuit die post stijgen wel mooi met vijftig procent en dat is een flinke stijging. Dezelfde redenering waarmee een CEO zichzelf (via de raad van bestuur ofzo) met een bonus van een paar miljoen beloont omdat de werknemers een klein beetje harder werken voor een klein beetje minder geld.