Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Elke twee dagen wordt er een milieuactivist vermoord, al tien jaar lang

Meeste slachtoffers in armere landen en onder inheemse bevolking
Joop

Burgers zijn nummers geworden en de overheid behandelt hen ook zo

  •  
10-05-2021
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
7301506118_e4cf5b4e5c_o

© cc-foto: Isaiah van Hunen

Bezwaarprocedures zijn voor overheid een perfect middel om gedupeerde burgers verder het bos in te sturen
Slachtoffers van falend overheidsbeleid zijn het over één ding eens; verweer voeren tegen de overheid en haar uitvoeringsinstanties is een ware uitputtingsslag die vele jaren en soms meer dan een decennium kan duren. Zoals de slachtoffers van de toeslagenaffaire en de aardbevingsgedupeerden in Groningen zullen kunnen beamen. Het als burger in deze juridische fuik stappen, om pas veel later te ontdekken dat verplichte reactietermijnen zonder enige sanctie bijna onbeperkt kunnen worden overschreden, roept terecht veel agressie, ergernis en frustratie op. Zoals ook duidelijk naar voren kwam in het gehouden rondetafelgesprek dat de Tweede Kamer voerde met slachtoffers van de toeslagenaffaire.
In een rechtsstaat moet iedere burger haar overheid in rechte kunnen betrekken. Om zich te kunnen verweren tegen besluiten waardoor hij zich benadeeld voelt. Op papier is dit in vele wetten in Nederland goed geregeld. De praktijk wijst echter uit dat burgers soms letterlijk stuklopen tegen een bureaucratische muur waar geen gat juridisch in te schieten valt. Zelfs niet na inschakeling van een rechterlijke instantie. Als de overheid wil vertragen heeft ze daar ook het juridisch instrumentarium voor. Zoals in het toeslagen dossier duidelijk is geworden. Waar veel gedupeerden nog steeds wachten op hun eigen, niet zwart gelakte dossier.
Er moet derhalve geconcludeerd worden dat de effectiviteit van een bezwaarprocedure voor ernstig gedupeerde burgers in onze rechtsstaat nagenoeg nihil is. Een meer dan verbijsterende juridische conclusie. Hoe lang blijven politici en juristen nog geloven dat met dit juridisch instrument feitelijke misstanden bij de overheid snel boven tafel komen? Een juridische werkelijkheid die steeds vaker afwijkt van een waargenomen feitelijke werkelijkheid.
Juristen zijn opgeleid in het denken vanuit individuele burgers als rechtssubjecten. Daarbij vergetend dat door de vergaande digitalisering en automatisering de overheidsdiensten steeds meer uitgaan van nummers en getallen om individuele mensen te kunnen duiden. Dat vraagt om een geheel andere benadering om gesignaleerde wantoestanden vanuit het individuele poppetje goed op te kunnen lossen.
Voeg daarbij de vaststelling van een bestuurscultuur waarbij de regering elke transparantie van het zichtbaar maken van wantoestanden bij een overheidsdienst bewust tegenwerkt om het eigen falen als regering te kunnen verhullen. Dan geeft die combinatie van factoren toch aan dat heel kritisch gekeken zal moeten worden naar het fundament van onze rechtsstaat. Of die rechtsstaat nog wel in staat is om met het huidige juridisch instrumentarium haar burgers die veiligheid te geven waarvoor de rechtsstaat bedoeld is.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (22)

J.janssen2
J.janssen211 mei 2021 - 21:00

Nee, het is op papier prima gesteld met onze rechten als burgers van een democratische rechtsstaat. Vrije verkiezingen, inspraak en bezwaarprocedures, onafhankelijke rechtspraak. Alleen de naleving en uitvoering is totaal uitgehold. En zolang Rutte de scepter zwaait zal dit niet wezenlijk veranderen.

Libertain
Libertain11 mei 2021 - 13:24

De uiteindelijke conclusie wat de neoliberale staat betreft: - "Er moet derhalve geconcludeerd worden dat de effectiviteit van een bezwaarprocedure voor ernstig gedupeerde burgers in onze rechtsstaat nagenoeg nihil is. Een meer dan verbijsterende juridische conclusie."

johannn2
johannn211 mei 2021 - 11:42

Vroeger kon ik bij een probleem met de huisbaas rechtstreeks de huurcommissie bellen. Dan kreeg je een deskundige aan de lijn, en je wist dan precies waar ja aan toe was en hoe je moest optreden. Tegenwoordig moet je het ministerie bellen. Daar wordt je klacht genoteerd Die zal dan worden doorgestuurd en je zult binnen kort bericht krijgen. Ik ben nu meer dan twee jaar verder, maar nooit enig bericht. .

thedevelmoene
thedevelmoene11 mei 2021 - 10:57

Het idee dat de overheid bestaat uit ambtenaren die vanwege sadisme zoveel mogelijk burgers pesten, gewoon omdat het kan, geeft misschien wel een prettig verontwaardigd gevoel, maar draagt niet bij tot een oplossing. Dan moet je het ook hebben over burgers die klagen om het klagen, die frauderen, die klagen over dat ze gepakt zijn, die op allerlei mogelijke manieren bezwaar aantekenen. Die geld verdienen door het systeem te verstoppen met verzoeken in te dienen en daarna de dwangsommen te incasseren. Die de standvastige ambtenaar bedreigen met een bezoek aan huis als hij de regels blijft toepassen. Ik zeg niet dat er geen slachtoffers zijn van het systeem of dat het niet beter kan. Een oplossing moet echter recht doen aan alle kanten van het probleem.

Bouwman2
Bouwman211 mei 2021 - 10:45

Een van de meest ingenieuze verworvenheden is de gehate beurtmelder. Die schikt mensen op nummer van elkaar wachtend op het moment dat hun beurt komt. Zo wordt voorkomen dat mensen met de hardste handen en de luidste stemmen nummer ëén worden. De middeleeuwers worden ten onrechte met duister in verband gebracht, ze tekenden lange rijen allerlei soorten en maten mensen in een lange rij, een bonte stoet, en de voorste van die dodendans is altijd de vioolspelede knokige figuur van de dood, als principe van rechtvaardigheid. Liszt schreef de Totendanz, In e mineur. Het systeem van ISBN is ook al zo mooi iedereen krijgt een nummer. Er is geen betere verworvenheid dan nummeren. De kabbala is dan ook al uit de 12e eeuw. . Het is mystiek, Jan van Ruusbroec was een van de grootste mystici ooit, hij werd in 1293 geboren. Nou zul je zeggen, maar dat was toch de 13e eeuw. Maar dat betekent dat je niets van de mystiek hebt begrepen. Dat je vastzit aan de waan van de dag. Van een plus een is twee. Aan het verschrikkelijke tellen, terwijl het niet om tellen gaat maar om rekening houden met de persoon achter het nummer.. Ik ben tegen de automatische behandeling van het allen over een kam scheren. En tegen de afrekencultuur. Tegen de dictatuur van nullen en enen, van ja en nee, van goed en fout.. Dat gebeurt in de rechtszaal, en zo langt dat gecontinueerd wordt blijft de rechtsstaat springlevend en de letter dood. .

1 Reactie
adriek
adriek11 mei 2021 - 11:09

ISBN gaat over boeken ... boeken zijn geen 'iedereen'. Maar is tellen nou goed of fout? Dankzij het zorgvuldig rangschikken van nullen en enen bent u in staat om uw schrijfsels met de wereld te delen.

adriek
adriek11 mei 2021 - 7:21

Naar goed voorbeeld van het bedrijfsleven. Telefonische helpdesk (kies 1 voor Nederlands...) met een student, huisvrouw of iemand in een callcenter die keurig en heel vriendelijk volgens script je klacht noteert en dan adviseert om de kabels nog maar eens te controleren.

1 Reactie
Bouwman2
Bouwman211 mei 2021 - 10:53

De eigen ervaring is me een gruwel. Alles verkleinen tot de eigen beperkte ruimte. Nooit een breed gebaar, maar altijd weer dat krententellen en dat knakenpoetsen. Nederland is domineesland. Nou ben ik zelf dominee, maar meer van het type ds Lugtigheid. Luchtigheid en treurniet, veel beter dan al die zwaarmoedige verhalen voor bij de centrale verwarming.

Minoes&tuin
Minoes&tuin11 mei 2021 - 3:32

Dat is al vastgesteld door de ombudsman. Die zei dat de bestuursrechter is verworden tot een rechter die de overheid beschermt tegen de burgers, i.p.v. de burgers beschermt tegen een falende overheid. Dat laatste was zoals het ooit bedoeld was!

2 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin11 mei 2021 - 3:45

Alleen kan de ombudsman praten en/of schrijven als brugman, de politiek trekt zich daar niets van aan als ze dat niet wenst te doen. Het enige wat het burgers brengt is valse hoop en een vals gevoel van recht en invloed.

Bouwman2
Bouwman211 mei 2021 - 11:25

De rechters zijn gebonden aan de Wet, de democratische Wet. Daarbinnen hebben ze maar beperkte speelruimte. Maar die kleine marge passen rechters dan ook volop toe. Dan leggen ze een taakstraf op in plaats van afzondering achter de deur. En dan zeggen de mensen: nou wat een kutrechter is me dat. En wat zeg jij, Minoes, je bent altijd zo stil...... Je bent vast in je hoofkijn om cruyt gegaan, je vant er niet dan distel ende doorn en staen, den distel en den doorn die wierp ghi wt, ghi soude gaerne planten ander cruyt? Suster Bertgen,ge waart een ingekluisde mystica ( 15e eeuw) maar uw afzondering is goed gevolgd.tot in de de 21 eeuw aan toe. toe.

Deugkeizer
Deugkeizer10 mei 2021 - 20:37

Ik voel met ze mee. Ik heb hetzelfde meegemaakt in het onderwijs. Bewijs met handtekening. Maar ik moest van het juridische loket van dezelfde school maar met de directeur ging praten, die eisen ging stellen. Was het er niet mee eens, maar het juridische loket deed niks. Ze stuurde zelfs een mail erachteraan dat als ik niet meer reageerde het er mee eens was. Ook al zei ik van niet, ze werden doof. Je moet ook langs het juridische loket van school, de ombudsman, advocaten en de onderwijsraad doen niks.

3 Reacties
poeslief
poeslief11 mei 2021 - 6:20

De overheid heeft voor de overheid een prima systeem op poten gezet; of had jij echt de illusie dat de burger echt centraal staat in de opzet van het systeem en hun formalisaties? Waar kan de burger klagen over de overheid? O ja, bij de overheid. Wie heeft die procedures verzonnen? O ja, de overheid. Waar werken in een democratie dienaren van De Staat? O ja, bij de overheid. Wie presenteert zich als De Staat in NL? O ja, de overheid. Wie vormt De Staat in een democratie? O ja, de burger. Wie heeft de overheid hun mandaat bezorgt? In de 1e plaats hebben zij zichzelf dat mandaat toebedeeld + o ja, iedere burger die stemt; telkens voor weer 4 jaar. Al die wetten/verdragen/regelingen/verordeningen /procedures spelen elkaar de bal toe, keuren elkaar goed, valideren zichzelf. Voor dat goedkeueren, de bal toe spelen en valideren is het woordje legitiem ingezet. En als je je stem in de stembus stopt dan geef je stilzwijgend je akkoord aan het systeem voor weer 4 jaar. Wie zwijgt over dit feit in alle talen? O ja, de overheid. Burgers zijn geen nummers geworden. De overheid is haar mommen kwijt aan het raken De ontmanteling van steeds meer zorgtaken (privatiseringen) laat een overheid over die alleen nog de regels bepaald (wetgever), belasting ophaalt (incasso), aanklaagt & vonnist (magistraten) en een sterke arm nodig heeft om dit alles af te dwingen (politie = scherpe tanden/klauwen van het monster). De door liberalen zo geliefde nachtwakersstaat.

Joopinie
Joopinie11 mei 2021 - 10:22

@Poeslief; Wat dacht je van degenen tegen wie je als eerste aanloopt bij een kwestie? Er is een consensus onder uitvoerend werkenden waarbij de vragende burger als probleemveroorzaker wordt weggezet. U heeft het probleem dus u mag het houden. Vragen is zeuren en iets zeggen is klagen. De uitvoerende zal niets ondernemen want een sukkel met moeilijkheden helpen geeft geen goed gevoel. Burgers die niet als vanzelf meegaan in de stroom van regelgeving en beleid mogen achterblijven. Collateral damage noemen ze dat. Ieder beroep of bezwaar houdt de burger in die fuik. Het is maar een probleemfiguur. Laat maar zitten die loser.

Bouwman2
Bouwman211 mei 2021 - 11:29

Je beperkt je als zovelen weer tot de eigen domein, je eigen cel van 6 bij 14 meter in de Buurtkerk. .En dan beklaag je je dat je je opgesloten voelt? .

Karingin
Karingin10 mei 2021 - 20:21

Rutte zit net bij NU uit te leggen wat zijn "radicale" ideeën zijn. Nou, er is nix radicaals aan natuurlijk, zijn voorstellen behelsen niets meer dan een manier van organiseren wat allang zo had moeten zijn. Zoals een apart loket voor mensen die tegen een overheidsmuur oplopen, dat de zaak dan gaat proberen op te lossen. Ja duh, het is totaal van de pot gerukt dat je überhaupt naar de rechter moet stappen. Terwijl de sociale advocatuur intussen werd afgebroken en het bestuursrecht totaal ontspoord is. Waarmee de politiek het de burger expres onmogelijk heeft gemaakt om zijn recht te halen. Dus Rutte is met zijn niet-radicale ideeën totaal ongeloofwaardig, en hij laat ook verdomd weinig zelfreflectie zien. Bovendien vind ik het weinig daadkrachtig, want wat gaat er op de korte termijn gebeuren om al dat onrecht teniet te doen...?

6 Reacties
Karingin
Karingin10 mei 2021 - 20:39

Wat nou echt radicaal en vooral noodzakelijk is; het afschaffen van die idiote toeslagenstructuur. En wetten en beleid maken die zowel juridisch als praktisch getoetst zijn

The Apple
The Apple11 mei 2021 - 2:04

Het antwoord van Rutte op de vraag naar de afbraak van de sociale advocatuur was tekenend.Het kwam vrij vertaald neer op: Als wij ons leven beteren hebben jullie vanzelf minder advocaten nodig. -

gimli55
gimli5511 mei 2021 - 7:01

Je kunt wel een loket optuigen, maar wanneer achter het loket niets veranderd, heb je alleen een extra hobbel te nemen in het verkrijgen van je recht. Ook zijn voorstel van iets tussen de regering en de TK is feitelijk hetzelfde. Ik blijf het zeggen. Het systeem faalt en de mensen die onderdeel van het systeem zijn, de uitvoerders en de managers en alles eromheen faalt. Er is een TINA systeem opgetuigd, waarin de status quo leidend is, waarbij de bescherming van het systeem leidend is. De regeringspartijen van de laatste 40 jaar zijn onderling uitwisselbaar in het in stand houden van het systeem. De debatten gaan hoofdzakelijk over maatregelen op gevolgen van de oorzaak, die niet wordt aangepakt. Het systeem is corrupt, repressief en asociaal. Er is een verschil ontstaan tussen de werkelijkheid en de theorie. In theorie leven we in een schitterende wereld, waarbij Nederland hoog staat op allerlei lijstjes. In de praktijk is de betontrot overal zichtbaar voor diegenen, die het willen zien. Rutte wijst naar de theorie en de slachtoffers ervaren de praktijk, net als de natuur, de burgers die in Groningen wonen, of naast Tata Steel en Pernis. De debatten gaan ook over de theorie, waarin alles goed geregeld is. Zo komt amper iets boven tafel en wordt er niets gedaan. Ze kunnen de toeslagen afschaffen, maar zo lang de mentaliteit van de leiders niet verandert, kun je wachten op de volgende ellende. Die is er al in de vorm van de aanpak ecologische en klimatologische rampen, die zijn niet verdwenen, hooguit in aandacht uitgesteld door de Covid. De reset is noodzakelijk, maar niet die van Build Back Better. Want dat is een continuering van het heden met nog meer repressie en corruptie. Waarin een kleine elite, net als nu, de dienst uitmaakt. Met democratie heeft het niets meer te maken, met onderdrukking wel.

Libertain
Libertain11 mei 2021 - 7:51

@The Apple, van zo'n antwoord voel ik me net als kleuter behandeld. We zijn geen kleuters, om naar dergelijke paternalistische opvattingen te moeten luisteren, toch?

adriek
adriek11 mei 2021 - 8:46

@Karingin: onze papieren economie is veel te afhankelijk van de toeslagen en andere kunstjes om de economie er beter uit te laten zien dan ze is. Bekijk de lezing van Omtzicht: modellen regeren den haag op youtube en je ziet ineens waarom op papier iedereen er elk jaar weer op vooruit gaat en de meeste mensen daar weinig van merken.

The Apple
The Apple11 mei 2021 - 17:08

Libertain - Erger, gij biedt een contact aan met oneindig veel kleine lettertjes en over 4 jaar mogen we dan weer kijken of hij zich wel aan de garantiebepalingen heeft gehouden. Het meest imponerende aan Rutte vind ik diens altruïsme: hij had multimiljonair kunnen worden met de verkoop van tweedehands auto's. Modellen regeren Den Haag - https://www.youtube.com/watch?v=koR62kHpJ3g