Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Bouwen voor iedereen of voor de happy few?

  •  
11-03-2022
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
216 keer bekeken
  •  
kubuswoningen

© cc-foto: djedj

De woningmarkt kookt over en lagere en middeninkomens kunnen geen kant uit.
De woningnood zorgt voor veel sociale ellende. In de campagnes van diverse partijen krijgt dit terecht veel aandacht met diverse oplossingen. Vincent Karremans, VVD-lijsttrekker in Rotterdam, blijft serieus beweren dat het bouwen van sociale huurwoningen asociaal is. Terwijl de woningmarkt overkookt als nooit tevoren en lagere en middeninkomens het nakijken hebben, durft Karremans dit met droge ogen te beweren. Dat maakt me oprecht kwaad en is een dikke middelvinger naar iedereen die niet behoort tot de happy few.
Afgelopen week kwam een samenwerkingsverband van Rotterdamse woningcorporaties nog met een uitstekend plan om 30.000 woningen bij te bouwen. Want de tekorten lopen op en de wachttijd is inmiddels opgelopen tot bijna vijf jaar. RTV Rijnmond maakte er een treffend en schrijnend vervolgartikel van, dat liet zien hoe een metrobestuurder, een ouderenverzorgster en een drogisterijmedewerker totaal in de knel zitten op de woningmarkt en zich al wachtend blauw betalen of het nakijken hebben.
Dit kan zo niet langer. De woningmarkt kookt over en lagere en middeninkomens kunnen geen kant uit. Daarom moet particuliere verhuur aan strengere voorwaarden voldoen, pakken we misstanden aan en wil de PvdA alle Rotterdamse woningen isoleren. En het allerbelangrijkste: we herstellen het evenwicht tussen sociale huur, middenhuur en koop. Wij pleiten voor een verdeling van 40%-40%-20% bij nieuwbouw.
Het zijn de mensen die werken in onze haven. Die zich in de horeca de benen uit het lijf lopen. Die zorgen voor een bloeiende kunst- en cultuursector. Die onze kinderen lesgeven. Die zorgen voor de veiligheid op straat. Dit zijn de mensen die de stad draaiende houden – de lijst is bijna oneindig. Voor een levendige, bruisende en diverse stad, is het nodig dat iedereen er kan wonen. Daar de ogen voor sluiten is een grote misrekening en laat zien hoezeer de VVD in zijn eigen bubbel zit van ‘succes is een keuze’.
De uitdagingen waar deze stad voor staan zijn te groot om aan partijen als Leefbaar Rotterdam en de VVD over te laten. Beleid dat is gebaseerd op de giftige mix van spierballentaal en ‘succes is een keuze’ (en dus: pech is je eigen schuld) maakt Rotterdam een kille stad die gewone mensen keihard in de kou laat staan. Dat kunnen we niet gebruiken en daarmee zouden we onszelf als stad ongelooflijk tekort doen.
Dát is de keuze op 16 maart: gaan we voor een stad voor alle Rotterdammers of voor een stad die oog heeft voor “de happy few’’?
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (23)

Kuifje3
Kuifje312 mrt. 2022 - 22:48

Alle partijen in alle steden willen dat er gebouwd gaat worden. De PvdA zet hier kennelijk in op bouwen voor de laagste inkomensgroepen, maar of dat nou de oplossing is valt nog te bezien. Een probleem is juist dat heel veel van de goedkoopste woningen bewoond worden door menen die erg graag wat groter en dus ook duurder willen wonen, maar niet kunnen of willen doorstromen. Het wachten is op een nieuwe “Nota Ruimtelijke Ordening” waarin de nieuwe minister van wonen (Hugo de Jonge) gemeentes en provincies gaat aanwijzen waar en hoe er gebouwd zal moeten worden. Het kan zomaar zijn dat er rond Rotterdam een paar gemeentes de opdracht krijgen een paar grote wijken te bouwen. Rond Rotterdam zouden gemeentes als Gouda, Delft, Pijnacker (redelijk willekeurig gekozen) en zo zomaar tienduizenden huizen moeten kunnen gaan bouwen waardoor de druk op Rotterdam snel zal verminderen. Denk aan de nota indertijd van Jan Pronk die ervoor zorgde dat er enorm veel gebouwd werd. Zoiets moet nu weer en zal ook weer gebeuren. De laatste keer dat zo’n nota uitkwam dateert alweer van 2001. Wat ik jammer vind aan dit artikel is dat vingertje naar de VVD en Leefbaar. De PvdA was jarenlang de grootste in Rotterdam, maar heeft de stad niet bepaald vooruit geholpen. De opkomst van Leefbaar had de PvdA wakker moeten schudden.

1 Reactie
vdbemt
vdbemt14 mrt. 2022 - 18:40

"Wat ik jammer vind aan dit artikel is dat vingertje naar de VVD en Leefbaar." Iedere gemeente heeft er mee te maken gehad, dat Blok (VVD) het ministerie van Wonen en Huisvesting heeft opgeheven. DAT, en zijn gelobby in het buitenland naar investeerders op onze woningmarkt, is de oorzaak van de huidige ellende. De VVD dus.

Antonie de Man
Antonie de Man12 mrt. 2022 - 9:21

Vanaf de verzelfstandiging van de woningcorporaties in 1995 onder verantwoordelijkheid van D66 staatssecretaris Dick Tommel is er onrust op de woningmarkt. De rol die de corporaties zich sindsdien toe-eigenen houdt het midden tussen die van makelaar, vastgoedondernemer en projectontwikkelaar. De ideële grondslag van woningcorporaties is verdwenen. Ook zijn corporaties sinds 2013 niet langer verplicht om een leegkomend pand aan een nieuwe huurder aan te bieden, een besluit van toenmalig minister Blok. De vrijkomende woningen worden tegen marktprijzen verkocht, anno nu een zeer lucratieve aangelegenheid. De Parlementaire enquête woningcorporaties die de misstanden binnen die organisaties aan de kaak stelde heeft niet tot herbezinning van de rol van de overheid geleid. Er zijn nog steeds 'gelovigen' die denken dat de woningmarkt zonder tucht van de overheid kan functioneren. In artikel 22 lid 2 van de Grondwet is sprake van een inspanningsverplichting om voor voldoende woongelegenheid te zorgen. Dat impliceert ook betaalbare woningen aanbieden voor hen die zich geen koopwoning kunnen veroorloven. Het afbouwen van de overheidsbemoeienis met volkshuisvesting staat daar haaks op. Zie: https://www.vpro.nl/argos/speel~POMS_VPRO_1521928~verzelfstandiging-woningcorporaties-argos~.html (7 april 1995) https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/hervorming-van-het-nederlandse-woonbeleid.pdf (April 2010) https://joop.bnnvara.nl/opinies/nieuw-paars-draait-sociale-woningbouw-de-nek-om (23 oktober 2012)

FredD2
FredD212 mrt. 2022 - 8:30

Ik zie in Rotterdam flatjes te koop staan voor 3x het bedrag van mijn boerderij met de helft aan woonruimte en geen tuin, dat is vragen om problemen. We hebben namelijk geen woningen te kort, we hebben en mensen teveel en verkeerd verdeeld. Iedereen wil in de 4 grote steden wonen en daar is niet genoeg ruimte voor, dus ga je betalen. Je kan wel nog meer gaan volbouwen, maar daarmee zullen ook weer meer mensen daar willen wonen dus los je het probleem niet op. Vele overheden hebben voornamelijk zitten investeren in de Randstad en de rest van het land genegeerd en nu is de randstad vol en nog met hele lange wachtlijsten. Dit had men van tevoren kunnen zien aankomen dus... zoek het maar lekker uit. Als mensen tonnen willen uitgeven aan een schuurtje?....Prima.

1 Reactie
Kuifje3
Kuifje313 mrt. 2022 - 10:57

Als kleine huisjes voor meer dan drie keer de waarde kunnen worden verkocht is dat een teken dat er niet een tekort is aan de goedkoopste woningen, maar juist aan de iets duurdere woningen. Als het segment net boven de sociale woningbouw beter bediend wordt dan wordt de druk op die goedkoopste sector vanzelf minder. Het is geen teken van geweldig inzicht dat partijen als de PvdA en ook de SP vooral in de laagste categorie willen bouwen. Het drijft de prijs juist onnodig op van de goedkoopste woningen omdat de mensen met iets meer geld zich dan verdringen om juist die huizen. De intentie is goed, maar de weg er naartoe is precies verkeerd.

pahan
pahan12 mrt. 2022 - 6:50

Ik ben niet actief in die wereld, maar als ik nu de telefoon pak worden op 1 augustus de eerste huizen opgeleverd. Zeg maar hoe veel je er wil hebben. Vijf? Tien? Honderdduizend? Het probleem is dat iedereen er wat van wil vinden. En dus wordt de sleutel niet over een paar maanden, maar over een paar jaar afgegeven. Tegen die tijd zijn de kosten ongeveer tien keer zo hoog geworden, en gaat de helft van de plannen niet eens door. Op dat gebied is het land verrot.

1 Reactie
Kuifje3
Kuifje313 mrt. 2022 - 11:01

@pahan: je stipt hier een heel goed punt aan. Ik liet twee jaar geleden mijn huis bouwen en we waren zeker vier maanden kwijt omdat de ambtenarij over werkelijk ieder detail moesten zeuren terwijl er in dit land van dit soort huizen er ongeveer twee per week worden neergezet.

Jozias2
Jozias211 mrt. 2022 - 18:34

“De woningmarkt kookt over en lagere en middeninkomens kunnen geen kant uit. “ Dan moet je dus analyseren of deze mensen geen kant op kunnen omdat er te weinig woningen in de sociale huursector zijn. Of kunnen ze geen kant op omdat er heel veel mensen sociale huurwoningen bezet houden die best willen en kunnen doorstromen? Als je dat niet weet weet je ook niet waar je je op moet richten. Als je kijkt naar de prijsontwikkeling in de koopmarkt dan kun je niet anders dan concluderen dat er ook in die markt heel veel meer vraag is dan aanbod. Wellicht moet je juist wel bouwen in de hogere en midden sector en alleen staande senioren verleiden hun eensgezinswoning te verlaten. Het zou best kunnen dat door de doorstroom er voldoende sociale huurwoningen over blijven voor de mensen die daar echt gebruik van willen maken. Want die agenten, verpleegkundigen en onderwijzers die willen volgens mij ook liever een koopwoning dan een sociale huurwoning.

11 Reacties
vdbemt
vdbemt12 mrt. 2022 - 9:47

Ja. Dat willen ze wel. Maar die koopwoningen zijn niet te betalen. Daar ga je met je doorstroming.

DanielleDefoe
DanielleDefoe12 mrt. 2022 - 11:00

Ouderen verleiden kleiner te gaan wonen kunnen we ook al niet. Die laten zich ook niet meer in tehuizen opbergen zoals een halve eeuw geleden. Tegelijkertijd krijgen we er gemiddeld ook nog wat levensjaren bij (geen gezonde helaas).

Jozias2
Jozias212 mrt. 2022 - 16:31

@vdbemt Maar als die mensen wel willen kopen maar niet kunnen dan is het toch niet perse een oplossing om sociale huurwoningen bij te bouwen. Als dat namelijk het probleem is moet je meer koopwoningen bouwen waardoor er minder schaarste ontstaat. De prijzen nu omdat de woningen toch wel verkocht worden. Bijna wat je er ook voor vraagt en dan nog wordt er dik overboden. Als er meer aanbod is en het een kopersmarkt is wordt dat minder.

vdbemt
vdbemt12 mrt. 2022 - 17:44

@Jozias. De koopwoningen en de sociale huur is voor 2 verschillende doelgroepen. Het tekort aan sociale huur is al ik weet niet hoe lang. Dat is nooit weggewerkt. Want het bouwen van koopwoningen levert meer op. Er moeten zowel betaalbare koopwoningen komen, als meer sociale woningbouw. In de koopmsrkt moeten maatregelen g

vdbemt
vdbemt12 mrt. 2022 - 17:46

@Jozias ........maatregelen genomen worden om de woekeraars te stoppen, zodat de prijzen weer enigszins normaal kunnen worden.

Jozias2
Jozias212 mrt. 2022 - 18:23

@danielle Tehuizen is het andere uiterste. Maar ik kan mij wel voorstellen dat er kwalitatief hoogwaardige huisvesting komt, kleinere appartementen maar wel met gemeenschappelijke voorzieningen waar sociale activiteiten zijn.

DanielleDefoe
DanielleDefoe12 mrt. 2022 - 22:15

Gezien de sterke toename van 1 en 2 persoonshuishoudingen zijn " kleinere appartementen maar wel met gemeenschappelijke voorzieningen" geschikt voor aanzienlijk grotere groepen dan alleen ouderen. Denk goed na alvorens groene ruimte vol te gooien met te dure zg gezinswoningen,

Jozias2
Jozias212 mrt. 2022 - 22:21

@vd bemt Dat is dus precies de vraag die ik stel. Ja er is nu een tekort aan sociale huurwoningen. Maar…..komt dat tekort omdat er minder sociale huurwoningen zijn dan het aantal mensen wat daar recht op heeft. Of…worden er heel veel sociale huurwoningen bezet gehouden door mensen die teveel verdienen voor sociale huur en eigenlijk willen verhuizen naar vrije sector woningen of koopwoningen maar dat niet willen of kunnen betalen omdat er een tekort is aan koopwoningen? Als dat tweede het geval is volstaat het om koopwoningen te bouwen waardoor die categorie de sociale huurwoningen kan/ niet verlaten. Dan zijn de sociale huurwoningen weer beschikbaar voor de doelgroep.

vdbemt
vdbemt13 mrt. 2022 - 10:58

@Jozias. Het is niet 'of'. Het is beide. Per saldo, alle oorzaken meegerekend, is er een tekort aan sociale huurwoningen. Zij die er nu recht op zouden hebben, kunnen ze niet krijgen. Alleen koopwoningen bouwen en dan ervan uitgaan dat doorstroming werkt, is een misrekening. Want het accent onder liberaal lag al op meer koopwoningen en minder sociale huur bouwen. In combinatie met de hoge prijzen zitten we daardoor nu juist met het probleem. Beide zal dus moeten gebeuren. PLUS: het moet weer betaalbaar worden. Nieuwe koophuizen neerzetten, die niet te betalen zijn, gaat ook niet werken.

Kuifje3
Kuifje313 mrt. 2022 - 11:09

@vdBemt: Die “woekeraars” zien hun winst vanzelf minder worden als er genoeg gebouwd wordt. Iets anders is de doorstroming. Die komt niet op gang als die mensen niet kunnen doorstromen. Ik ken genoeg mensen met een meer dan behoorlijk inkomen die een sociale woning bezet houden. U waarschijnlijk ook wel. De categorie er net boven komen ze niet voor in aanmerking vanwege het inkomen en dus blijven ze dan maar zitten. Er komt vanzelf meer ruimte in de laagste sector als er in de sector daar net boven voldoende beschikbaar komt. Het is trouwens en en en. Natuurlijk moet je breder kijken en ook in de laagste sector bijbouwen.

vdbemt
vdbemt13 mrt. 2022 - 18:38

@Kuifje. Maar dat zeg ik: het is én én. Daar zijn we het dus over eens. "Er komt vanzelf meer ruimte (maar niet voldoende ruimte) in de laagste sector als er in de sector daar net boven voldoende beschikbaar komt........ dat ook betaalbaar is !!!!!!!!! "Die “woekeraars” zien hun winst vanzelf minder worden als er genoeg gebouwd wordt". Natuurlijk niet. Die kunnen alleen nog maar nog meer huizem kopen en te duur doorverkopen, als je ze niet beperkt.

Martinel
Martinel11 mrt. 2022 - 16:44

Kunt u zich Jan Schaeffer nog herinneren? Was weliswaar Amsterdam, maar toch. En kunt u zich nog 2012/2017 herinneren? Uw partij zat toen aan de knoppen. Geen actieve herinneringen zeker? Dat moestuintje van Jette...de participatiewet, de GGZ, de armoedeval van menigeen. PvdA (en gelukkig nog nooit gestemd) is af! Alle regelingen/wetten zijn toentertijd door uw partij samen (daar hebben we dat walgelijke samen weer) met de VVD ingevoerd. Doe niet net alsof u nu de oplossing hebt, die oplossing had er tussen 2012 en 2017 moeten komen. De PvdA is echt volledig af!

1 Reactie
vdbemt
vdbemt12 mrt. 2022 - 9:48

Ik mag toch hopen dat je voor de oplossing niet op de VVD stemt.

Hansje6
Hansje611 mrt. 2022 - 15:37

Wat een enorm gemiste kans om hier te scoren op woningbouw. Ook hier vervalt de PvdA weer in het uitleggen wat de anderen fout doen, zonder zelf met goede uitgewerkte voorstellen te komen. Leuk die "Wij pleiten voor een verdeling van 40%-40%-20% bij nieuwbouw" - en hoe ga je dat dan financieren? Woningbouw is juist een terein voor de PvdA en er wordt terrecht het punt gemaakt dat het voor modale inkomens onmogelijk wordt om nog in de stad te wonen (in Rotterdam ook door een belachelijk beleid van GL om straten te blokkeren). Leg dan even uit HOE je dat gaat doen, want je kan met de huidige grondprijzen en schaarste aan personeel geen enkel commerciele ontwikkelaar of bouwer vinden die deze verhoudingen kan realiseren. Zonder financieringsplan is dit helaas weer luchtfietserij voor de buhne.

1 Reactie
vdbemt
vdbemt11 mrt. 2022 - 17:36

Ben je niet (maar al te graag, lekker PvdA bashen) wat te voorbarig? Zonder te weten hoe ze hun plannen, zoals 40-40-20 toch niet gek, gaan uitvoeren, gaan lopen zeiken.!!!