Joop

Bolkestein slaat de plank volledig mis

  •    •  
30-12-2009
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
119 keer bekeken
  •  
BNNVARA fallback image
Frits Bolkestein betoogt in de Volkskrant van 24 december jl dat Europa/het Westen zichzelf wegcijfert en andere culturen altijd voor laat gaan.
Dit zou alles te maken hebben met de christelijke cultuur van zelfkritiek, zelfrelativering en schuld. Met zijn analyse slaat hij de plank wat mij betreft volledig mis.
Met een betoog over de superioriteit van de christelijke Europese cultuur wordt de achterlijkheid van anderen namelijk niet uitgebannen. Wel door het uitdragen van moderne, liberale, seculiere opvattingen, gestoeld op universele rechten van de mens, individuele vrijheden, de rechtsstaat en democratie. Frits Bolkestein trapt in de val van een valse tegenstelling tussen christelijke en islamitische cultuur. De echte tegenstelling is tussen opvattingen, niet tussen landen of religies.
De ironie is dat hij in het artikel precies datgene doet wat hij moslims verwijt: Bolkestein stelt dat de christelijke cultuur superieur is aan de islam, en hij eindigt met kritiek op de secularisering. Gemakshalve wordt de Europese cultuur gelijkgesteld aan het christendom, vergetend dat de Europese cultuur ook is gestoeld op de antieke Griekse cultuur, op het Romeins Recht, op de Verlichting, op andere godsdiensten, en ja, ook op secularisering en individualisering.
Verderop zegt hij: “..de Europese beschaving, na vele eeuwen van gruwelijke daden, nu ver voor ligt op beschavingen die voortkomen uit de islam”.  De kruistochten, kolonialisme, inquisitie, eeuwenlange jodenvervolgingen en allerlei ander barbaars geweld mogen behoren tot een ver verleden, maar het  fascisme, communisme, Stalin, Franco  en allerlei andere dictators in Griekenland,  en Portugal dan? Uit deze zeer recente voorbeelden blijkt wel dat islam geen monopolie op achterlijkheid heeft. En overigens doet die moreel superieure Westerse wereld maar al te graag zaken met allerlei onfrisse regimes, en gaan in de strijd tegen terreur de christelijke waarden maar al te makkelijk over boord.
De VVD prominent haalt de Paus aan om z’n gelijk te bewijzen.  Deze Paus haalde de banden aan met een gekend holocaustontkenner, heeft aartsconservatieve opvattingen over gelijkheid tussen mannen en vrouwen, verzet zich in de VN tegen decriminalisering van homoseksualiteit,  verklaarde condoomgebruik in Afrika tot een taboe, en onder zijn wacht bleek het decennia lange massale seksuele misbruik van kinderen door priesters onder het tapijt geschoven te zijn.
Zelfs de Italiaanse premier Silvio Berlusconi wordt erbij gehaald. Berlusconi kreeg destijds veel kritiek, ondermeer van de Belgische oud-premier Guy Verhofstadt, op zijn opmerking ‘’dat de westerse beschaving superieur is aan die van de islamitische wereld’’. Maar Berlusconi  mag je toch nauwelijks een voorbeeld van de door Bolkestein ‘geroemde’ schuldcultuur noemen en wat mij betreft al helemaal niet van de christelijke culturele superioriteit. 
Bolkestein lijkt bovendien te zijn vergeten dat ook kleinere restanten van achterlijkheid bij ons nog maar heel recent zijn verdwenen. Gedwongen seks binnen het huwelijk werd in Nederland pas in 1991 strafbaar en het verbod op reclame voor voorbehoedsmiddelen is in de jaren ’70 opgeheven. De jaren zestig waren niet alleen jaren van ‘verwarring’, maar voor heel veel mensen ook jaren van bevrijding (onder andere van een dwingende conservatieve christelijke moraal). De toen verworven individuele vrijheid staat in toenemende mate onder druk van conservatieve en autoritaire krachten van zowel islamitische, christelijke als seculiere aard. Liberalen zouden schouder aan schouder moeten staan om die trend te keren en om Europa inderdaad moreel gezag te geven, en een lichtend voorbeeld te laten zijn van vrijheid en democratie.
In mijn optiek maken liberalen zich hard voor scheiding van Kerk en Staat, niet voor een wedloop in vermeende culturele superioriteit. Liberalen zien mensen als individuen, niet als leden van een (religieus) collectief. Liberalen zetten zich in voor een wereld waar de leidende waarden die zijn van universele rechten van de mens, vrijheid, democratie en rechtsstaat, individuele vrijheden, scheiding van kerk en staat. Liberalen hebben vertrouwen in de overtuigingskrac ht van deze waarden. Ook in islamitische landen zijn veel mensen die deze waarden nastreven en zeker veel mensen die snakken naar vrijheid en democratie.
Ik wens de heer Bolkestein een vrij en liberaal 2010 toe!

Meer over:

politiek, opinie
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (35)

rgeurtsen
rgeurtsen30 dec. 2009 - 11:13

Een prachtig sociaal cultureel liberaal geluid van D'66. Dit geluid zou ik ook uit de PvdA willen horen. Helaas kan dat niet met dames en heren als Bos, Marcouch, Ploumen en Dijsselbloem. Het geluid van Sophie in 't Veld is het geluid waarvan ik hoop dat het na de volgende verkiezingen in het parlement of kabinet overheerst. Vooral het blote inzicht dat onze cultur niet een joods-christelijke is. Die flauwekul ontkent inderdaad de grote culturele invloeden van grieken, romeinen en verlichting op ons denken, maatschappij inrichting, en rechtspraak in het algemeen. Mogen we binnenkort weer even zonder CDA en CU. Maar dan wel graag een pondje minder neo-liberalisme dat we van het D'66 van meneer Pechtold dagelijks kunnen proeven. Als ik teruglees wat ik hierboven schrijf, lijkt dit op licht verlangen naar de Paarse coalitie. Het zou fijn zijn als die coalitie kansen buiten het zicht van de media onderzocht wordt.

Kappasnor
Kappasnor30 dec. 2009 - 11:13

"Deze Paus haalde de banden aan met een gekend holocaustontkenner..." De paus heeft de excommunicatie van een viertal bisschoppen ongedaan gemaakt. Dat is verre van 'banden aanhalen' of het 'rehabiliteren' van betreffende personen, waarvan er inderdaad minstens één er zeer discutabele ideeën op na houdt. Juist om die ideeën te kunnen bestrijden zul je toch het bestaan van de ander moeten erkennen, oftewel de excommunicatie opheffen. Dit soort gekleurde beeldvorming voedt de religiefobie waarop utilitaristisch rechts (Bolkestein en zijn ideologische erfgenamen) zo goed gedijt. Iets meer nuance van 'liberaal links' zou prettig zijn.

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman30 dec. 2009 - 11:13

Hulde!

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman30 dec. 2009 - 11:13

Hulde!

RodeKater2
RodeKater230 dec. 2009 - 11:13

Ik ben het met Mw. In 't Veld eens dat het liberalisme en later de sociaal-democratie gezorgd hebben voor vrijheid en verheffing van de massa. Nederland is rijker geworden sinds deze stromigen het politieke beeld in Nederland gingen bepalen. De liberalen hebben gezorgd voor de invoering van het algemeen kiesrecht. De sociaal-democratie heeft vooral het onderwijs toegankelijk gemaakt voor de arbeiders. Ook de sociale wetgeving - zelfs in de gevallen dat er r Christen-democraten aan is bijgedragen - vindt zijn oorsprong in de sociaal-democratie. Liberalisme en sociaal-democratie hebben in de Islamiitsche landen nauwelijks vaste grond onder de voeten. Autoritaire regimes gaan hand in hand met de Islam. Bolkenstein heeft een punt wat betreft de schuldgevoelens in de westerse wereld. Hij had echter het liberalisme en de sociaal-democratie als de belangrijkste grondslagen van de westerse wereld moeten benoemen en niet de Christelijke religie. In de Nederlandse geschiedenis zijn tal van voorbeelden waarin de religieus getinte politieke stromingen klokken wilden terugzetten en verworvenheden wilen afpakken. Kijk maar naar Rouvoet en zijn vroege voorganger Groen van Prinster.

Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods30 dec. 2009 - 11:13

Bolkenstein was in mijn achting gestegen toen hij, net voordat dat stuk van hem te lezen was in De Volkskrant, Wilders fileerde in HP/de Tijd. Onder andere noemde hij Wilders' voorstellen "rukwinden" en "ijdel gezwets". En terecht, als je "schiet ze door hun knieën", "kopvoddentax" en "we moeten uit de EU stappen" beziet. Maar nu schrijft hij weer een stuk dat de PVV-aanhang alleen maar zal doen groeien. En vooral: een stuk zonder oplossingen. Waar zijn úw oplossingen, hr. Bolkenstein?

mees.
mees.30 dec. 2009 - 11:13

Bolkestein zijn betoog is een anti-liberaal betoog. Ik vraag me na het lezen van Bolkestein zijn opinie ook af hij nog wel een liberaal genoemd kan worden.

DikBrix
DikBrix30 dec. 2009 - 11:13

Ik ben het eens met de strekking wat betreft verhalen Bolkenstein. Die zag ik vanaf begin ooit, toen hij met zijn afzetten tegen allochtonen begon, al niet zitten. Zijn conservatieve mening, schurkend tegen religie, is niet de mijne. Toch 2 opmerkingen tegen dit verhaal van Sophie: Zij zegt: 'De echte tegenstelling is tussen opvattingen, niet tussen landen of religies'. Dat klopt weliswaar, maar schoffelt meteen de belangrijkste oorzaak daarvan onder de tafel: de tegenstelling tussen arm en rijk. Welstand, welzijn en democratie zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Een democratische staat is zonder welzijn voor de hele bevolking niet denkbaar. Een democratische wereld dus ook niet. Sophie zegt ook: 'Liberalen zien mensen als individuen, niet als leden van een (religieus) collectief.' Kwestie van definitie van 'liberaal', maar m.i. een onjuiste stelling. (Even vooraf: de VVD is geen liberale partij, maar puur conservatief). Liberaal betekent volgens mij: 'Leven en laten leven'. Niet uit onverschilligheid, maar juist uit betrokkenheid. Je leven kunnen indelen zoals je zelf wil, zonder anderen te benadelen. Laten leven betekent dat men ook de verantwoordelijkheid heeft die mogelijkheid voor anderen te creëren. Dat beginsel was het doel voor de eerste leden van D66. D66 was ooit de enige echt liberale partij en bood dus inderdaad het enig redelijk alternatief. Sinds de jaren 80 is dat beginsel steeds meer verwaterd en onder Pechtold vrijwel losgelaten. Ook D66 schurkt zichzelf nu aan de huidige tendens van het opzoeken van conservatieve tegenstellingen voor politiek gewin, zoals Sophie ook doet. Dat blijkt tegenwoordig te werken, gezien de winst van D66. Maar dat de principes van 'toen' daarmee tegelijkertijd overboord zijn gegooid lijkt me ook duidelijk: Échte liberalen zien de mens niet alleen als individu, maar weldegelijk ook als lid van een collectief. Namelijk als lid van de mensheid als geheel op dit aardbolletje. Inclusief de verantwoordelijkheid daarvoor. Ofwel: een echte liberaal is een sociaal-democraat. Conclusie: Sophie doet precies hetzelfde als waarvan zij Bolkenstein verwijt

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa30 dec. 2009 - 11:13

Ik dacht altijd dat liberalen vechters zijn, voor het grote geld en goed economie en het steuenen van werkgevers. Een Liberaal steekt zijn neus nooit in een religieuze dsicussies en schrijft geen heilige teksten. Komt dementie voor ook bij rijke mensen en ex-politie? Worden deze geen bejaarden? Is het woord bejaarde alleen van toepassing bij de gewone en arme burger? Moeten wij niet voorzichtig zijn met wat Bolkestein schrijft?

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa30 dec. 2009 - 11:13

ex-politici bedoelde ik.

doeidoei
doeidoei30 dec. 2009 - 11:13

Niet een van heer Bolkesteins best onderbouwde artikelen. Echter, door de serie uitmuntende analyses en voorspellingen in de afgelopen jaren is zijn krediet bij mij niet zo maar verspeeld. Er zijn vele wegen om bijvoorbeeld bij het getal '4 ' uit te komen: 16:4 werkt even goed als 2 * 2. Er is niet één analyse, laat staan oplossing, al zijn er wel breder en smaller gedragen voorkeuren. De lijst van relevante onderwerpen waar de heer Bolkestein op doelt is lang en voedt de gesignaleerde discussies rond onderwerpen als massa immigratie, de noodzaak van culturele integratie, Europese eenwording, sociale verhoudingen enz. Deze werden m.i. door hem op een unieke wijze op de politieke agenda gezet. De passage '... beschavingen voortkomend uit de Islam" is dus volgens mij als momentopname correct. In termen van de geconstrueerde cartoonrellen, de recente uitspraken van de Commissie Gelijke Behandeling, het Hof van Beroep, het ongegeneerd voortrekken van zwaar gesubsidieerde websites voor minderheden en de coulance aangaande vele van hun dubieuze uitingen, massale fraude met uitkeringen in het buitenland, de zwaar regisseerde berichtgeving over 'Gouda' enz leveren de onderbouwing voor de stelling van de heer Bolkestein. Een kritische houding is en blijft noodzakelijk, niet alleen t.a.v. de Islam, maar ook t.a.v. alle andere vormen van religie die ook bepalend willen zijn voor de staatsinrichting. Voor de Islam is er vandaag extra reden tot zorg. Noem één voorbeeld van een land waar de Islam dominant is, waar vrijheid van meningsuiting hand in hand gaat met gelijke rechten voor man, vrouw en homo's? Dit wordt des te relevanter omdat een groot aantal landen waar de Islam dominant is zich eerder richting fundamenten van de Islam ontwikkelen, en dus in tegengestelde richting, dan een richting met een meer liberale, vrouwvriendelijker interpretatie. Als je al een voorstander van een multi-culturele samenleving bent, en dat mag in Nederland, dan kun je amper om het gedachtengoed van de heer Bolkestein heen, over de inpassing in onze samenleving, Gelukkig neemt het aantal realisten hand over hand toe en lijkt de multiculturele samenleving toch vooral te blijven steken op de tekentafels van spraakmakende politici ter linkerzijde. Een evenwichtiger positie van de Islam t.o.v. andere religies is dringend nodig.

RichardV2
RichardV230 dec. 2009 - 11:13

Dat citaat van Silvio Berlusconi klopt niet. Hij heeft nooit gezegd dat het westen superieur is aan de islam. Wat hij wel zei indertijd in een gesprek met een italiaanse journalist is het volgende,, Er mag veel mis zijn met het westen, maar vergeleken met de islamitische wereld is het westen een baken van licht in deze door mensenrechtenschendingen verduisterde wereld''

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa30 dec. 2009 - 11:13

Geachte Bolkestein, hier is een moslim en die heeft een vraag aan u, U als trotse Katholiek, wat was de rol van de Paus voor en tijdens de vervolging van de Joden in het Christelijke huis, Europa. Ik weet een beetje daar over, maar van u wil ik graag nog meer weten, wat hebben uw voorouders als Katholieken om joden te redden. Marokko bijvoorbeeld, een moslim land, had in die tijd de joden goed beschermd tegen de Nazi, staat in de Marokkaanse geschiedenis boeken, waar ik trots op kan zijn. En wat staat in uw geschiedenis boeken over Christenen, Paus en joden vervolging in de jaren 40.

HeadRoom
HeadRoom30 dec. 2009 - 11:13

Ik denk dat de sociaal-economische portefeuille langzaamaan minder belangrijk wordt in de campagnes en profilering van de verschillende partijen. Ik ben daar blij om, omdat we te lang te veel aandacht aan verdelingsvraagstukken hebben besteed en daarbij belangrijke andere zaken hebben laten liggen. Het lijkt wel alsof de profilering van nu meer op het vlak van thema's als identiteit, gemeenschap en burgerschap zal plaatsvinden. Wat wordt de verhouding tussen individu en gemeenschap, hoe gaan we in het publieke domein met elkaar om, hoe gaan we herstellen wat door neo-liberaal wanbeleid in de uitverkoop is gedaan? Ik zie dat christelijke politiek nu geen, en eerder ook niet, antwoorden kan geven. Ik denk dat we niet alleen moeten stilstaan bij de problemen van een ontzuilde en geïndividualiseerde generatie, laat staan dat we ons heil bij oude religieuze waarden moeten gaan zoeken. Dat had ik van Bolkestein ook niet verwacht. Laten we juist op de kracht van het individu inzetten en niet doorgaan met kissebissen over een sociaal-economische portefeuille. Ik denk dat het succes van D66 zo ook verklaard kan worden; niet vanwege hun oplossingen over verdelingsvraagstukken, maar juist vanwege hun onversneden liberale geluid in de andere portefeuilles en het weerwoord tegen oude bezweringen komt de kiezer er terecht.

Joeri2
Joeri230 dec. 2009 - 11:13

Wel een heel lang stuk om te vertellen dat Bolkenstein een oude gek is. Wat ik mij afvraag is hoe het komt dat het gewraakte stuk voor het nrc per abuis in de volkskrant belanden. Gaat de volkskrant nu ook lidmaatschappen in new-links zoeken?

Hûrrm
Hûrrm30 dec. 2009 - 11:13

Natuurlijk had de paus gelijk, maar er is hier wel sprake van de pot en de ketel. Beide religies hebben een sinister verleden, en zijn veelal heden ten dage nog achterlijk. In de jaren zestig hebben wij ons bevrijdt van een dwingende conservatieve christelijke moraal. Dit was echt een bevrijding en een opluchting. Maar nu bestaat er onder veel Nederlanders de angst dat er een dwingende conservatieve islamitische moraal op komst is, er zijn verschillende incidenten geweest die daar op duiden. De samenleving zou beter af zijn zonder de persistente aanwezigheid van ideologieën waarvoor geen enkel wetenschappelijk bewijs bestaat. Religies hebben in de achter ons liggen eeuwen meer kwaad dan goed gedaan, en duurt tot op de huidige dag voort.

7731BK11
7731BK1130 dec. 2009 - 11:13

Ik ben tientallen jaren lid van D66 geweest en heb nog net op Sophie gestemd voor het Eur. parlement. Maar heb vorig jaar mijn lidmaatschap opgezegd omdat de geest van Jan Terlouw praktisch uit de partij verdwenen was. In die jaren stonden natuur en milieu voorop (D66 was de eerste "groene" partij!!) én redelijkheid in de omgang met andere partijen. Die items werden na Terlouw ingeruild voor de "kroonjuwelen", en heden ten dage is het de strijd tegen Geert Wilders en het starre multi-culti denken dat de boventoon voert. Jammer. Ik heb nog geen enkel kritisch geluid van D66 gehoord t.a.v. de ECHT bestaande problemen binnen de moslimwereld in NL. En nee, dan heb ik het uiteraard niet over de ( gelukkig) meerderheid van de moslims die prima meedraaien hier. Ook moet ik de eerste voorstellen van aanpak om problemen, uitwassen en criminaliteit op te lossen, van hun kant nog vernemen. Het is of D66 bang is zich te branden aan koud water. Het is nl. nogal zwak om deze dingen te willen versluieren en te doen of ze niet bestaan, of om deze zaken te vergoeilijken met het aanhalen van alle misdaden die het christendoom ooit gepleegd heeft. Helaas Sophie, ik kan me meer vinden in de praktijk van Eberhardt van der Laan, wat de integratiepolitiek betreft. Het softe beleid is goddank verleden tijd.

JanVG2
JanVG230 dec. 2009 - 11:13

Hoewel Bolkesteins voorbeelden vrij gemakkelijk zwart te maken zijn, wordt er toch weinig op de inhoud ingegaan. Allereerst, de stelling dat de Islam (beter Islamitische culturen) meer schaamte culturen (mening van anderen over iemand/iemands groep is belangrijker; reputatie is alles) zijn en christelijke culturen meer schuld-culturen (eigen beeld is belangrijker; ik voel me schuldig en ellendig ook al denken/weten anderen dat niet) zijn, is in de wetenschap vrij onomstreden. Dat dit consequenties heeft voor de structuur en het functioneren van maatschappijen is wederom onomstreden. (NB: het is tegenwoordig ook onomstreden dat de archetypes niet in werkelijkheid bestaan, i.e. er zijn geen volledige schuld-culturen, noch volledige guilt-culturen. Sommige neigen meer naar de één, andere naar de ander. Dat is wat ik bedoel met "meer".) Dat guilt-cultures problemen hebben met het zelfbeeld en zelfvertrouwen is wederom onomstreden. In hoeverre het huidige handvest van de mensenrechten in een schaamte-cultuur zou hebben kunnen ontstaan is een legitieme vraag, waarop het antwoord - mocht een anthropoloog of socioloog zich daaraan wagen - waarschijnlijk `nee' zou zijn. Een deel van de kritiek uit niet-westerse kringen op de formulering van die mensenrechten past wonderwel op die tegenstelling tussen schuld- en schaamte-cultuur. In de kritiek op B.'s verhaal wordt - precies zoals hij stelt in zijn stuk - het schuld-element naar voren gebracht als reden van afwijzing. Berlusconi wordt namelijk niet als voorbeeld van `schuld-cultuur' aangevoerd zoals itV stelt, maar de reacties op zijn uitspraken zijn voorbeelden van schuldcultuur! En dat de reacties niet overvloeien van borstklopperij van de verdienste van Europa lijkt me onomstreden. Ook de reactie van itV laat zien dat zij een dochter van deze cultuur is. Hetzelfde geldt voor Benedictus ... het gaat B. in zijn stuk om de reactie op diens uitspraken, minder om de uitspraak zelf. Wederom zijn die reacties duidelijke voorbeelden van schuld-cultuur - wat de meeste sociologen zullen onderschrijven. B. verwijst ook naar een historisch probleem. Tot 150 jaar geleden ontbrak het (West-) Europa niet aan zelfvertrouwen (eufemisme). Waarom heeft die verschuiving dan toch plaats gevonden, waarbij dat zelfvertrouwen, dat zelfbeeld, zo verschoven is en de uitspraken over de eigen identiteit, de eigen traditie en geschiedenis zo veranderd zijn? Daar gaat hij vervolgens heel snel door de bocht en komt tot een meer conservatief-christelijke conclusie dan een conservatief-liberale. Hij lijkt de secularisatie - deel van de Verlichting en het Liberalisme - negatief te beoordelen en te pleiten voor een terugkeer naar "het metafysische en dogmatische deel van het christelijk geloof" als tegenwicht voor "het sociale en psychologische deel". Gek genoeg wordt dat echter niet besproken hier bij JOOP.NL in de verschillende commentaren op zijn stuk. Verder is zijn stelling dat multiculturalisme meer past in een schuld-cultuur dan in een schaamte-cultuur op het eerste gezicht aantrekkelijk. Hoewel door niemand nog verwoord zou het antwoord kunnen zijn dat veel islamitische culturen toch multicultureel waren (nb: in de afgelopen 20 jaar neemt dat vrij snel af). Een antwoord daarop van B. zou interessant kunnen zijn. Hoe dan ook is een samenkomst van twee types culturen, twee wereldbeelden, logischerwijs niet zonder problemen. Misverstanden in de communicatie en over de beleving van gebeurtenissen en handelingen zijn bijna voorgeprogrammeerd. De daaruit voortvloeiende spanningen kunnen tot allerlei onaangename reacties in een samenleving leiden - zoals miscommunicatie vaak tot wrevel, angst en soms aggressie leidt. Daarom moet men de opmerkingen van B. misschien toch iets meer inhoudelijk benaderen en iets minder afwijzen op grond van associatie met mogelijk onaantrekkelijke personen.

paulvr2
paulvr230 dec. 2009 - 11:13

Tja, ik ben zeker geen grote fan ban Bolkestein, laat ik dat voorop stellen. Maar ik denk wel dat veel toonaangevende mensen onder ons te ver gaan in hun houding jegens anderen, en dan spreek ik vooral van verbaal. Toen ik vroeger op school zat leerde ik dat het uiterst discriminerend was om mensen als zijnde "zwart" te betitelen. uitdrukkingen als de "zwartjes in Afrika" van een generatie voor ons was daar debet aan. "Die mensen zijn niet zwart, ze hebben een bruine huid!" was de kreet. Dus naast blanke mensen had je bruine mensen. Niets mis mee. Dat bleef zo totdat die mensen zich in Amerika "black" gingen noemen. "Black is Beautiful" was de kreet. Dus heel gehoorzaam gaan we die voorheen verkeerde term nu plotseling weer invoeren. Want America rules the waves, nietwaar? Nou ja, in de VS werd black dan weer voor 50% vervangen door Afro-Americans dat bleef zo schommelen. Alles goed en wel, we passen ons wel aan. Maar dan gaan onze radio en tv presentatoren opdringen om onszelf maar "wit" te gaan noemen. Uiteraard omdat zwarte mensen in de VS spreken van "white people". De rest van de VS spreekt van "Caucasians" als ze over blanke mensen spreken. Ik vind het prima als de zwarte/bruine/negroide/Afro of hoe ze zichzelf benoemd willen zien hun zin krijgen, ik zal ze heel gehoorzaam noemen wat ze genoemd willen worden. Maar WIT ben ik pas NA MIJN DOOD, als al mijn bloed is gestold en ik geen kleur meer in mijn gezicht over heb. Ik weet dat het tegenwoordig uiterst gewaagd is om dat te zeggen maar ik wil mijn huid toch wel gewoon als zijnde blank betiteld zien wanneer het per se nodig is over mijn ras te spreken. Het is maar een klein voorbeeldje, er is heel veel meer te bedenken. Ik vind het soms best irritant om de door mij zo nagestreefde gelijkheid tussen alle mensen te zien worden veranderd door een nieuwe vorm van ongelijkheid. Ik wil niet in het verkeerde kamp geduwd worden, ik wil gelijkheid voor iedereen ongeacht ras of religie.

Hkdnl
Hkdnl30 dec. 2009 - 11:13

Go Sophie , de wenkbrouwen van bolkenstein zullen in de hoogte vliegen bij het lezen van dit stuk :) Op zich wel grappig dat Berlusconi genoemd wordt , veel italianen met name jongeren en intelectuelen vluchten naar Nederland omdat ze dankzij berlusconi niet aan bod komen in hun eigen land . Het grappige is dat de islam bijvoorbeeld stam cel onderzoek toestaat en dat de islam de wetenschap nooit remt terwijl het christendom dit wel doet . Kortom Sophie heeft weer eens gelijk .

1 Reactie
KeesMaf
KeesMaf30 dec. 2009 - 11:13

Quote "en dat de islam de wetenschap nooit remt" Geloof je dat werkelijk? Kun je me deelgenoot maken van de grote wetenschappelijke ontdekkingen die de laatste jaren vanuit in de islamitische landen zijn gedaan? Wetenschap mag alleen als het van tevoren vaststaat dat het de islam nooit zal schade. Da's dus geen zuviere wetenschap.

Avondland
Avondland30 dec. 2009 - 11:13

Mevr. In't Veld is Europarlementariër, heeft een hele boeken kast vol, leest meerdere kranten, surft over het net en heeft een universitaire studie afgerond. Maar weet niet dat er in de islamitische wereld geen democratie en geen godsdienstvrijheid is. Bolkestein noemt dit een gebrek aan zelf vertrouwen. Mevr. In't Veld heeft problemen met de moreel superieure westerse wereld ( de V.S) die met allerlei onfrisse regimes (Stalins U.S.S.R.) zaken (1941-1945) doen. Het christendom is inherent aan de Griekse en Romeinse cultuur. Bolkestein ontkent dat ook helemaal niet. Dat doet Mevr. In't Veld. De Paus erbij halen met alles wat fout en vals is aan deze man is een heel oude truc. Voor al niet in gaan op waar het om ging: Het citaat van keizer Manuel II en de reactie daarop.

2 Reacties
rgeurtsen
rgeurtsen30 dec. 2009 - 11:13

Beste Roman, De veronderstelling dat christendom is de enige uitkomst kan zijn (inherent) van de Griekse en Romeinse inspiratiebronnen van de huidige Europese cultuur, lijkt mij een overwaardering van de wortels van de religies die jezus als de zoon van god zien en alles wat daaruit volgt. Indonesië is een land met tenminste tweehonderd miljoen mensen die in god geloven, doen alsof dat geen democratie is lijkt mij een gotspe, hetzelfde geldt trouwens voor Pakistan. Dat deze landen vervolgens kenmerken vertonen die zij niet kunnen appreciëren, betekent nog niet dat die inherent zijn aan het islamitische geloof. Uw mening is daarmee geen gevolg van 'zelf vertrouwen', maar lijkt mij eerder een gevolg van onvolledige informatie of een kwestie van zich beperkentot informatie om uw geloof/trots op 'uw' visie op de Europese cultuur niet te laten krenken. Overigens ben ik van mening dat geloof zoveel mogelijk een privé kwestie moet zijn, omdat geloof de neiging vertoont te geloven, en niet te verifiëren.

Kappasnor
Kappasnor30 dec. 2009 - 11:13

"Maar weet niet dat er in de islamitische wereld geen democratie en geen godsdienstvrijheid is." Dat ze dergelijke onwaarheden niet weet kun je haar toch niet euvel duiden. Neem gerust eens een kijkje bij de vier grootste moslimlanden: http://en.wikipedia.org/wiki/Megawati_Sukarnoputri http://en.wikipedia.org/wiki/Benazir_Bhutto http://en.wikipedia.org/wiki/Pratibha_Patil http://en.wikipedia.org/wiki/Sheikh_Hasina

WillemdeGroot
WillemdeGroot30 dec. 2009 - 11:13

Elders heb ik al gereageerd op de column van Bolkestein. Wie die analyseert, ziet frappante dingen en vreemde bewijzen voor wat B's boodschap is: wantrouw die islamieten, want hun cultuur deugt hier niet. Maar nu Sophie. Analyse: weinig tegen in te brengen. Maar dan di elaatste alinea. Zij geeft haar visie op 'de' liberaal. En daar loopt het mis. Stromingen, religieuze en ook politieke, kennen kennen meerdere aspecten. Het liberalisme in onze tijd en in onze samenleving kenmerkt zich door wel heel veel zijtakken erin. Neem alleen al de Tweede Kamer. VVD, D66, GroenLinks (steeds meer), Wilders, Verdonk, allemaal noemen ze zich, of vallen ideologisch vaak onder de noemer, liberaal. Maak uw keus. Ne0-liberaal, liberaal, sociaal-liberaal, conservatief liberaal, oud-liberaal, etc. Een wirwar. Zelfs binnen de oudste zich liberaal noemende partij van het stel, de VVD, zijn vele stromingen: die van wiegel, bolkestein, Rutte, winsemius, Dijkstal, Hirschi Ali (eens). Dan d epartij van Sophie, D66. Die profileet zich de laatste jaren als sociaal-liberaal, links-liberaal, liberaal-light, of hoe nog meer. Ik heb geleerd: als je een partij op de juiste waarde wilt schatten, moet je nooit alleen luisteren naar wat vandaag beweerd wordt. Kijk achter je, en de historie leert je meer. D66, hoe kort nog maar geleden dat deze partij deel uitmaakte van de meest conservatiev, neo-liberale regering van na de oorlog! Van harte deed ze maar aan privatiseren, marktwerking, bezuinigen op sociale en culturele zaken en verzette ze zich tegen dat generaal-pardon, om even iets te noemen. Weet je, Sophie, woorden zijn mooi, maar ze worden zo ongeloofwaardig als je het verleden kent!

2 Reacties
rgeurtsen
rgeurtsen30 dec. 2009 - 11:13

D'66 beter positioneren kan haast niet. Nu nog in het publieke domein ongeveer een miljoen kiezers hiervan overtuigen. En dan? Daarmee gaat dat verduvelde economisch neo-liberalisme niet weg. Van de twee slechtste Pechtold en Wilders, dan toch maar liever Pechtold. En dus wordt als het mee of tegen zit, afhankelijk van je eigen politieke overtuiging: Rutte!

Kappasnor
Kappasnor30 dec. 2009 - 11:13

De 'Bolkesteinvleugel' van de VVD en alles wat daar aan de rechterkant uitvalt lijkt mij beter te kwalificeren als utilitaristisch-nationalistisch. Hoe een liberale partij uit ideologisch perspectief voor een burqa-verbod zou kunnen zijn ontgaat mij volkomen.

a.doorgeest
a.doorgeest30 dec. 2009 - 11:13

Een uitstekend artikel van mevr. In 't Veld. Een duidelijk geval van baas boven baas in intellectueel opzicht. Laten we hopen dat Frits er zijn voordeel mee zal doen, en dat de Weg naar het Waarlijk Liberale Licht op deze manier voor hem wordt ontsloten.

1 Reactie
WillemdeGroot
WillemdeGroot30 dec. 2009 - 11:13

Zo, Arjan. Laat jij je licht dan eens schijnen over dat Waarlijk Liberale Licht van jou. Wat is dat eigenlijk?

Rondeboer
Rondeboer30 dec. 2009 - 11:13

"Bolkestein lijkt bovendien te zijn vergeten dat ook kleinere restanten van achterlijkheid bij ons nog maar heel recent zijn verdwenen." Het probleem Sophie dat de klok in menig opzicht weer wordt teruggedraaid en nog verder, zaken worden ingevoerd die in onze huidige cultuur wezensvreemd zijn: Burka's in het publieke domein, eerwraak, gebrek aan scheiding tussen kerk en staat enz enz. Onderken dat nou eens, vecht ertegen en ga voor je liberale waarden en steun vooral je evenknieen in de Islamitische wereld. Die hebben je steun hard nodig want die leveren een bijna verloren strijd. Ik ben totaal niet optimistisch over het liberalisme wereldwijd. M.i is dat namelijk op zijn retour.

1 Reactie
WillemdeGroot
WillemdeGroot30 dec. 2009 - 11:13

Wacht eens even, Ron, wat zeg je eigenlijk? '' zaken die in onze huidige cultuur wezensvreemd zijn: Burka's in het publieke domein, eerwraak, gebrek aan scheiding tussen kerk en staat''. 1. onze cultuur.. welke? 2. burka's in het publieke domein. ja, die zie je, hoewel zelden. jouw huidige cultuur, dus. 3. eerwraak. simpel: kan en mag niet volgens de Grondwet. Trouwens, nog niet zo lang geleden in delen van 'ons' Europa gemeengoed. 4. gebrek aan scheiding tussen kerk en staat. In Nederland al ong. 200 jaar vastgelegd in Grondwet. Nog steeds hebben wij politieke partijen die hun oorsprong vinden in religie: CDA, Christen Unie, SGP. En heel die 200 jaar lang hadden, of HEBBEN, deze partijen moeite met die scheiding. Vind je het dan gek dat bepaalde stromingen binnen de moslimgemeenschap daar ook moeite mee hebben?

FransGerard2
FransGerard230 dec. 2009 - 11:13

Ik heb nu 3 commentaren op het artikel van Bolkestein in de Vk gelezen (2 op Dejoop en 1 van Thomas von der Dunk elders). In alle 3 gevallen valt mij weer op wat een "geboren brillendrager" (Kant) de mens toch is. Misschien mag ik daarom in dit commentaar toch ook mijn eigen bril opzetten. Ik zag in het artikel van FB allereerst een denker die het knap moeilijk heeft met het postmodernisme dat in zichzelf de relativiteit van de grote verhalen propageert. Deze denker gaat daartoe gedwongen op zoek naar waardensystemen waaruit de Westerse cultuur is voortgekomen en concentreert zich daarbij op het Christendom. De religieuze toonzetting (het christelijk geloofsfundament) zou tot een schuldcultureel hebben geleid die culturele zwakheid impliceert, m.n. tegenover een militante islam. Maar laat mij toch denken dat vlg. dezelfde FB het "Westerse" postmodernisme daar de hoofdschuldige aan is. Een paus als Benedikt predikt keer op keer tegen het cultuurrelativisme van het postmodernisme. In dat opzicht zou hij dus als een filosofische medestander van FB kunnen worden gezien Maar -zo betoog ik verder- op andere terreinen NIET ! FB is een kind van de Verlichting en een secularist. Hij is ook conservatief en ziet dat het Verlichtingsexperiment in de Westerse cultuur "mislukt" is, uitgelopen op schijnemancipatie (lees overindividualiusering met gebrek aan sociaal bewustzijn). Anders gezegd op gebrek aan sociale cohesie (het ik-denken) en -zo voeg ik daar zelf nog aan toe- aan gebrek aan materiele solidariteit ("hebben en houden"). En van dat laatste punt is FB juist weer een notoire voorstander. Dat schrijnt bij FB denk ik het meest. Te moeten erkennen dat niet het Christendom, maar de Verlichting uiteindelijk gebaseerd blijkt te zijn op een mythe: de in zichzelf goede, redelijke en sociaal georienteerde (mede)burger. Een mythe waarin In 't Veld kennelijk nog steeds volop geloofd. O ja die "goede, redelijke" mensen zijn er inderdaad: die behoren nu juist tot de Verlichte elite, waarvoor democratische insttituten, de rechtsstaat, de waarden van individuele zelfbeschikking als universele "geloofsbeginselen" centraal staan. Deze "speeltjes" voor de elite -hoe fundamenteel ook- zijn NIET de basiswaarden die gedeeld worden door niet-elitaire bevolkingsgroepen. De ruk naar de PVV is voor mij een goed bewijs daarvan. Ze zijn dus niet zonder meer dienstig aan sociale cohesie of materiele solidariteit. Dat vraagt nog wel wat vertaalslagen. Ik zie de visie van In 't Veld daarom als de meest zuivere vorm van moreel "verlicht" elitairisme. FB daarentegen is een conservatief, maar anders dan paus Benedikt is hij op het terrein van individuele emancipatie en zelfbeschikking NIET behoudend te noemen. Ik denk aan zaken als abortus, euthanasie/zelfdoding, sexualiteit en andersgeaardheid. Daarin is hij wel degelijk "verlicht", Benedikt daarentegen religieus-conservatief. Op sociaal-economisch terrein daarentegen is Benedikt progressief te noemen. Zijjn encyckliek over de globalisering "Caritas in Veritate" bewijst dat. Zijn kerstrede met een pleidooi voor zorg voor de immigranten ook. De fout die FB maakt is dat hij wel de traditionele christelijke waarden ambieert (en daarmee tegelijkertijd met zichzelf in de knoop komt waar het de zog. christelijke schuldcultuur betreft) maar absoluut geen godsgelovig christen wil zijn. Dit is een vorm van mimicry (vermomgedrag) dat waarden en hun (religieus) ten onrechte fundament van elkaar scheidt. In het ergste geval (GW en de PVV) wordt het hameren op de joods-christelijke wortels zelfs een vorm van "kleren van de keizer. Het huidige christendom is sociaal-economisch niet rechts noch conservatief, maar baseert zich op een realistisch mensbeeld. De mens die "van nature" (in mijn opinie een uitvlooeisel van het overlevings- en territoriuminstinct dat "sapiens" aan de evolutie heeft overgehouden) geneigd is om het eigenbelang boven het algemeen belang te stellen. Een mens die daardoor vanuit een collectief bewustzijn over zijn aard en (goddelijke) roeping (een Kerk) voortdurend correctie behoeft. Staat FB door zijn innerlijke gespletenheid tamelijk alleen (itt GW wiens populisme spraakmakender en aantrekkelijker is), In 't Veld confronteert mij met een ONproblematisch mensbeeld, ontleend aan het vooruitgangsgeloof van de Verlichting. Het is uit de aard van de zaak een onrealistisch mensbeeld. Het leidt nl. niet automatisch tot een sociaal cohesieve, laat staan solidaire samenleving. De bewijzen daarvoor stapelen zich dagelijks op. Het schept wel een individualistische elite met haar eigen politieke "speeltjes" maar positioneert deze tegelijkertijd tegenover andere bevolkingsgroepen (ik haat het woord "volk" in deze) met veel materialistischer basiswaarden, zoals bij "traditioneel links " (en passant: daarom ook het vertrek uit de PvdA richting SP en PVV). Noch In 't Veld noch Bolkestein zullen tot een goede maatschappelijke en politieke analyse komen als zij niet terug gaan tot de vraag of het indvidualistische mensbeeld met de "goede, want redelijke mens" als "maatschappelijke uitvoerder" wel zo onproblematisch is als door hen als "Verlichten" wordt gesteld. Mijn eigen antwoord daarop is ronduit "neen". Het is de hoofdoorzaak van enkele Westerse sociale en individuele degeneratieverschijnselen. Die conclusie houd ik de elitairist In 't Veld onder ogen. De conservatief FB zal ruiterlijk moeten erkennen dat hij niet ongegeneerd leentjebuur kan spelen bij het religieuze christendom en dat zijn conservatieve standpunten weerloos zijn, in de allereerste plaats tegenover het postmoderne "geweld" in eigen contreien. Persoonlijk voeg ik er nog aan toe dat dit artikel van In 't Veld mij definitef heeft doen besluiten niet op D'66 te stemmen; een voornemen waartoe het optreden van Pechtold (bravo !) mij eerder wel had doen besluiten. Ideologisch hoor ik NIET thuis in deze links-liberale elitepartij. Wel wil ik met mijn hele wezen deel uitmaken van een universele "denkende elite". Welke partij/beweging solliciteert daarop ???

1 Reactie
rgeurtsen
rgeurtsen30 dec. 2009 - 11:13

Heer Frans, complimenten voor dit degelijk afgewogen epistel. Het zet aan het denken, en dat is tijdens het oliebollen bakken en nuttige bezigheid. Gezien het betoog is het niet geheel verrassend dat u besluit om niet op D'66 te stemmen. De mededeling dat u wilt behoren tot 'een universele denkende elite' verrast. Verontrusting is er nu ook. Ga ik nadenken en de eerder gegeven woorden en argumenten overwegen van iemand wiens aan het einde uitgesproken wens duidelijk de vader en moeder is van de eerder gegeven argumenten?

[verwijderd]
[verwijderd]30 dec. 2009 - 11:13

NIet al haar argumenten zijn kolder, die over onze seksuele moraal is eigenlijk de enige die ergens op sloeg, want verder zou ik zeggen: lees alstublieft eens een geschiedenisboek, en kijk eens (om maar een voorbeeld te noemen) hoezeer en waarom het christendom een sterke band heeft met de Romeinse wereld, en dat het wel degelijk met dat christendom te maken heeft dat wij voor een groot deel nog in het Romeinse Rijk leven. Enfin, ik heb niet eens zin om er verder op in te gaan. Mevrouw, u gooit een aantal zaken door de war en misbruikt andere zaken om er een demagogisch punt mee te scoren - niet gehinderd door uw eigen gebrek aan historische kennis...

1 Reactie
CemileMerhamet
CemileMerhamet30 dec. 2009 - 11:13

Beste Ines, je schreef: *NIet al haar argumenten zijn kolder, die over onze seksuele moraal is eigenlijk de enige die ergens op sloeg, want verder zou ik zeggen: lees alstublieft eens een geschiedenisboek, en kijk eens (om maar een voorbeeld te noemen) hoezeer en waarom het christendom een sterke band heeft met de Romeinse wereld, en dat het wel degelijk met dat christendom te maken heeft dat wij voor een groot deel nog in het Romeinse Rijk leven.* Dat mag ik hopen van niet, je zou toch alleen maar hopen dat de mens iets leert van zijn geschiedenis, in plaats van in de geschiedenis leeft. Over geschiedenis gesproken: De ideeen die Bolkestein uitdraagt getuigen van dezelfde houding van wat onze grote vroegchristelijke vriend Irenaeus (+/-130-200 n. Chr.) uitdroeg. Een versimplificeerde versie van het Christendom uitdragen, en alles wat niet binnen die versimplificeerde versie past, te verketteren. Niks meer de andere wang toekeren. Is dat waar we heen willen? Hij heeft het wel over de schuldcultuur van het Christendom, maar als blijkt dat de Islamitische beschaving een schaamte cultuur heeft, gaat hij hier niet op in. Ik weet niet hoe het met Bolkesteins empathische vermogens gesteld is, maar zover ik weet gaan schuld en schaamte hand in hand.