Joop

Boerenverstand en boerenbedrog

  •  
05-07-2021
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
2735 keer bekeken
  •  
48826002408_763d418686_k

© cc-foto: Kees Torn

BBB. Ze vermelden naar mijn idee één B te weinig in de naam. Namelijk de B van bedonderen. De naam zou voluit moeten luiden: Boeren Bedonderen de Burger Beweging
Wij hebben als Nederlanders het idee dat we in een vredig, welvarend en niet alleen een vlak maar ook egalitair land wonen, gevrijwaard van corruptie. Tijdens mijn lange, uitgezette wandelingen in de buurt van Renswoude, een gemeente waar ook een deel van de Grebbelinie doorheen liep, heb ik niet alleen het landschap maar ook de welvarendheid van deze gemeente kunnen aanschouwen. Ik liep kilometers over bospaden, maar ook asfaltwegen, waaraan in mijn herinnering het ene paleis naar het andere was opgetrokken, met oprijlanen daarbij. Helaas werden deze paleizen vaak ontsierd door de grote stallen die erachter stonden. Ik kon niet altijd opmaken of het nu varkensboeren of koeienhouders waren.
Vergeleken bij de stad waar ik woon, hebben deze mensen een lebensraum , om nogal jaloers op te zijn. Maar de stallen erachter gaven me toch een beetje ongemakkelijk gevoel. Want hoe gezond is dat? Tegenwoordig wonen varkens- en andere boeren vaak niet vlakbij hun nering en laten ze de nadelige milieu effecten graag voor de naaste buren. Duidelijk mag zijn dat de milieu-effecten en impact niet gering zullen zijn. Maar waarom horen we dan nooit over massale sterfte onder varkensboeren vraag ik me wel af?
De nieuwe benoemde geldadel van het platteland voelt zich bedreigd in hun nering en zet alles in om de rest van Nederland te intimideren, door middel van acties die als deze door links gehouden werden tot grote politie-inzet en stevige veroordelingen zouden leiden. Dit alles om hun riante verdienmodel in stand te houden. Ik hoorde laatst dat een sierteler uit Noord-Holland op zoek was naar een huis voor zijn dochter in Amsterdam en dat een miljoen euro’s geen probleem was.
De boeren hebben ook een nieuwe spreekbuis gevonden, nou ja spreekbuis, zeg maar gerust megafoon: de BBB. Deze Boeren Burger Beweging trekt van leer tegen alles wat zogenaamd elitair is maar ik kan dat niet rijmen met de immense rijkdom die ik bij de intensieve veehouderij op het platteland aantrof. Ik mocht via de televisie vernemen dat de harde kern van de boeren weer van plan is met trekkers naar Den Haag te gaan en dat geweld niet wordt uitgesloten. Dat is gewoon intimidatie. Er is geen gewone burger, maar ook geen kleine ondernemer, die het zich kan veroorloven om zomaar dagen vrij te nemen om met trekkers rampokkend naar Den Haag af te reizen.
De boeren worden ook volhartig gesteund door het steeds kleiner wordende smaldeel van de christelijke partijen in Nederland die, zoals nu blijkt uit schokkende artikelen in kranten, meegeholpen hebben de immense milieuschade onder het tapijt te vegen om het boerenverdienmodel in stand te houden. Maar het tapijt bolt op en de veiligheid voor de burger is niet langer gegarandeerd. Het lijkt allemaal veel erger en corrupter dan iemand zich ooit kon voorstellen. En dat is de politiek in zijn geheel aan te rekenen.
Ik noem een aantal dossiers: – De immense mestfraude die nu aan het licht is gekomen. De oplichting geschiedde zelfs met medewerking van het ministerie. Dat opzettelijk fakeoplossingen bedacht. – Het bewust verstrekken van verkeerde informatie door het ministerie aan Europa in verband met de ‘pulsvisserij’. – De Q-koorts, weet u nog?.
Het is één en al oplichting bedrog, tot zelfs het ministerie van Landbouw aan toe. En dan nu De Boeren Burger Beweging. Ze vermelden naar mijn idee één B te weinig in de naam. Namelijk de B van bedonderen. De naam zou voluit moeten luiden: Boeren Bedonderen de Burger Beweging. De artikelen die de laatste week in de krant zijn verschenen en de overvloed aan bewijzen die daarin worden aangevoerd maken dat ik die grap durf te maken.
De dreigende taal is weer niet van de lucht. Ik hoop en verwacht dat de overheid de regels die er bestaan niet weer oogluikend laat overtreden en dat ze de burgers van Nederland vrijwaart van intimidatie door boeren met trekkers en andere voertuigen. De echte boeren verdienen bescherming en hulp bij transitie naar een natuur respecterende wijze van boeren. De agrarische ondernemers daarentegen moet aan het verstand worden gebracht dat ondernemen risico met zich meebrengt en dat niet kan worden afgewenteld op de burgers van Nederland, alleen omdat het nu boeren betreft. Ik weet me niet te herinneren dat de kolenboeren bij het afschaffen van de kolenstook werden geholpen met immense bedragen.
Helaas ontwikkelt zich een militantisme bij de boeren en andere rechtse partijen, waar we alle zeilen voor bij moeten zetten om dat te neutraliseren. Anders moeten we als burgers straks weer de Grebbelinie in gebruik nemen tegen de vijandige boeren die de stadse Hollanders een lesje willen leren.
Ik vraag me tenslotte wel af of de SP er wel zo verstandig aan gedaan heeft om hun jongerenbeweging Rood de deur te wijzen. Want deze groep bereidde zich voor op een strijd die de rest van Nederland en ook de linkse politiek weigert te voeren. De strijd voor een volwaardig en sociaal burgerschap dat voorrang heeft boven accumulatie van kapitaal. En boven het behoud van welvaart voor de herenboeren, die ten koste gaat van de volksgezondheid.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (68)

Abma
Abma8 jul. 2021 - 5:47

Volkomen herkenbaar. Vandaag op het actieplein in Arnhem wezen kijken. Aan de houding van de boeren aldaar is te zien en te ruiken dat milieuvervuiling geen onderwerp is voor hen. Met veel extra gas geven werd het plein en later de stad in zware dieselrook gezet. Het wordt inderdaad eens tijd dat wij ons op links terrein eens echt gaan organiseren en alle onderwerpen die er spelen eens echt gaan bevechten. Niet het klimaat alleen, maar ook de enorme scheefgroei in dit land, waar wij het heel normaal schijnen te vinden dat rijken onze kinderen mogen uitmelken als deze ergens willen wonen. En wij het heel normaal vinden dat dieren massaal afgeslacht worden vanwege de achterlijke gedachte dat God ons dieren heeft gegeven om voor de mens te dienen om te misbruiken. En waar het normaal lijkt dat mensen die niet met een gouden paplepel zijn geboren mogen worden uitgebuit. Het protest mag wel eens wat militanter.

Mark Huysman
Mark Huysman6 jul. 2021 - 12:43

[Deze Boeren Burger Beweging trekt van leer tegen alles wat zogenaamd elitair is…] Ja, die Van der Plas als zogenaamd ‘gewoon’ iemand is ook nogal doorzichtig. Dochter van een wethouder en journalist, zelf een carrière in de journalistiek, communicatie en de gevestigde politiek (CDA) achter de rug. [Ik vraag me tenslotte wel af of de SP er wel zo verstandig aan gedaan heeft om hun jongerenbeweging Rood de deur te wijzen.] Nee, zeer onverstandig.

Asega
Asega6 jul. 2021 - 12:33

Niet alle boeren zijn lid van FDF...en we zullen samen dit probleem moeten oplossen. Maar intimidatie en dreigen met geweld maakt daar voor mij geen onderdeel van uit

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde6 jul. 2021 - 9:09

Boeren hébben geen verdienmodel, ze zíjn het verdienmodel. Van partijen die de boeren afhankelijk hebben gemaakt. De Friesland Campina's, de veevoerbedrijven, machinebouwers, banken en leveranciers van bestrijdingsmiddelen. Het is deze gevestigde orde die belang heeft bij het huidige systeem en die zwaar lobbyt bij CDA en VVD om toch vooral niets te veranderen. Er wordt vaak gesproken over de macht van farmaciebedrijven. Deze macht gaat veel verder, het maakt boeren tot slaven die in plaats van te kiezen voor vrijheid zijn gaan geloven in de afhankelijk die ze opgelegd is. Een vorm van Stockholmsyndroom. Straks gaan die sukkels de weg weer op, zogenaamd opkomend voor hun vrijheid, maar in werkelijkheid trekken ze de ketens alleen maar strakker aan.

Division Bell
Division Bell6 jul. 2021 - 8:50

De boeren zijn duidelijk de "minder, minder !" zondebokken van de Woke beweging, lekker veilig ver weg in de provincie en meestal te druk met werk voor repliek. Totdat die boeren zo geërgerd zijn dat ze met de trekker naar de randstad komen en Caroline naar het Binnenhof sturen, dan is het opeens niet leuk meer en roept men "intimidatie !". Vergeten wordt kennelijk dat de boeren zeer belangrijk zijn om broodnodig voedsel te produceren, ook voor de klagers. Je kan wel minder boeren willen, maar zo lang de wereldbevolking nog groeit zal de vraag naar voedsel blijven stijgen en is het wegpesten van boeren het verplaatsen en vergroten van het probleem. Dat is precies het omgekeerde van kolenboeren waar de vraag simpelweg naar verdween. Koop die boeren dus niet uit, maar gebruik dat geld liever om die productie milieuvriendelijker te maken en die kennis over de wereld te verspreiden, daar zijn het milieu en het hongerprobleem globaal gezien meer bij gebaat.

8 Reacties
badgast
badgast6 jul. 2021 - 9:21

Zich herhalende commentatoren zoals Division Bell vind ik bijzonder vermoeiend. Als 85% van de productie uit de Nederlandse landbouw voor de export bedoeld is, kan het een stuk minder met de productie hier zonder dat de Nedelandse voedselvoorziening in gevaar komt. Die export is trouwens niet gericht op het verhelpen van de hongerproblematiek in de wereld. Dat zou namelijk niet winstgevend zijn. Nog altijd wordt voedsel, dat niet "voldoende winstgevend" kan worden verkocht, doorgedraaid, in plaats van het naar hongergebieden te sturen.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde6 jul. 2021 - 9:34

Bell, dat boeren nodig zijn is duidelijk. Maar het gaat hier om één type boer. De intensieve veehouderij kost ons meer dan hij oplevert. In tegenstelling tot de vrije markt waar een te groot aanbod van melk zorgt voor lage prijzen, worden de markt hier gereguleerd met subsidies. Miljarden aan belastinggeld gaan naar boeren om een systeem in stand te houden waar alleen de agro-industrie (de Friesland Campina's, de veevoerbedrijven, machinebouwers, banken en leveranciers van bestrijdingsmiddelen) baat bij heeft. Laten we ons focussen op die boeren die er werkelijk toe doen en dat zijn niet de melkboeren. Melk kan overal vandaan komen. Waarom moeten we bijna 70% van ons kleine land opofferen aan landbouwgrond? De meeste koeien staan in hermetisch afgesloten stallen, de weilanden zijn leeg. We hebben woningen nodig en meer natuur. Echte natuur, niet het groene asfalt dat boeren er van gemaakt hebben waar bijna geen bloemen, vogels of insecten meer te vinden zijn.

zeeman aan wal
zeeman aan wal6 jul. 2021 - 9:42

de productie milieuvriendelijker maken is een druppel op een gloeiende plaat. Het probleem is namelijk de kwantiteit. er zijn zoveel landbouwdieren in Nederland, waarvan de producten grotendeels naar het buitenland gaan, maar alle mest hier achterblijft, dat technische innovatie het probleem niet kan oplossen. De kwantiteit is simpelweg te groot. Technische ontwikkelingen zijn nodig, evenals omschakelen naar meer natuurvriendelijke landbouw. Maar verlagen van de kwantiteit is de basis en voorwaarde voor vermindering van de stikstof en afname milieuschade.

Buitenstaander
Buitenstaander6 jul. 2021 - 9:42

@badgast En wat denkt u dat die (vervelende) export en aanverwante bedrijven ons opleveren? Heet dat niet plastisch de kip met de gouden eieren slachten? Sommigen denken blijkbaar dat geld vanzelf ontstaat, voor Zorg, voor Onderwijs etc. Misschien moeten we iets verder kijken, dat heet visie, hoe we een financieel belangrijke sector kunnen helpen schoner te worden met onze techniek ipv afschaffen.

Buitenstaander
Buitenstaander6 jul. 2021 - 9:51

@martin Het valt te prijzen dat u tenminste eerlijk probeert te zijn: Boerenland moet gewoon opgeofferd worden voor huizenbouw, en daar gebrhiken we vooral het stikstof argument voor. Niet de sector cleanen, nee; wegwezen. Misschien moeten we dan ook eens eerlijk ter discussie stellen waarom we zonodig richting de 20 mio inwoners moeten groeien, want dat is het indirect weer opvoeren van de stikstof.

Mohawk2
Mohawk26 jul. 2021 - 10:49

@Buiten "En wat denkt u dat die (vervelende) export en aanverwante bedrijven ons opleveren?" Van de exporterende boeren moet onze economie het niet bepaald hebben. Het aandeel van de landbouw in ons bbp was in 2019 1,4% (cijfers CBS). Zulke percentages vallen onder de categorie "alle kleine beetjes helpen".

Marinus C.
Marinus C.6 jul. 2021 - 12:01

"En wat denkt u dat die (vervelende) export en aanverwante bedrijven ons opleveren?" Zonder aftrek van de schade ongeveer 1,5% van het BNP. Dus dat wil zeggen geen ene reet als we mazzel hebben, en we leggen er als samenleving waarschijnlijk onder de streep gewoon op toe. Het is geen kip met gouden eieren, want de agrarische sector is goeddeels een parasitair verschijnsel.

GHS
GHS6 jul. 2021 - 12:16

Wat te denken van het vlees dat nu nog goedkoop ingevoerd wordt b.v. uit Canada (waar de Eu overeenkomsten mee heeft gesloten.) En kijk ook eens naar de TV uitzendingen van Binnenste Buiten. Daar worden vaak veebedrijven getoond, veel minder vee en beter verzorgd. En die boeren hebben een goede boterham. Het kan dus wel.

LHTJ
LHTJ6 jul. 2021 - 8:42

[Vergeleken bij de stad waar ik woon, hebben deze mensen een lebensraum, om nogal jaloers op te zijn] Ja verschil in ruimte is inherent aan wonen op het platteland vs de stad. Verder zijn veel van die woningen met landbouwgrond al enkele generaties in de familie en is de waarde inmiddels gestegen. Maar nog altijd onder de prijs van een 2 kamerappartement in oud-zuid. [Anders moeten we als burgers straks weer de Grebbelinie in gebruik nemen tegen de vijandige boeren die de stadse Hollanders een lesje willen leren.] Die hardwerkende boeren die op afstand gepiepeld worden door een paar wijsneuzen van LNV en wat "volksvertegenwoordigers" uit de betonjungle die randstad heet en die van toeten noch blazen weten en zelf amper een vetplant in leven kunnen houden bedoeld de schrijver? En dan is er och jee 1 partij met 1 zetel die zegt op te komen voor boer en burger uit de provincie en dan moet deze uiteraard geridiculiseerd en van verkeerde motieven beschuldigd worden. Gek he dat boeren en burgers uit de provincie met de dag een grotere aversie tegen de randstad krijgen. Zolang partijen geen representatieve vertegenwoordiging uit de provincie op de kieslijsten zet dan komt de provincie/het platteland zo af en toe eens een geluid laten horen. En dan doen ze dan met trekkers ipv met opgevoerde snor-scootertjes 113 kamerleden uit Noord-Holland / Zuid-Holland / Utrecht 37 kamerleden uit de rest het land waarvan 10 uit Breda en Groningen-stad.

3 Reacties
badgast
badgast6 jul. 2021 - 9:34

" Zolang partijen geen representatieve vertegenwoordiging uit de provincie op de kieslijsten zet dan komt de provincie/het platteland zo af en toe eens een geluid laten horen. " Dan geven ze er dus blijk van dat ze niet snappen hoe een representatieve democratie werkt. Als je vindt dat de partij van jouw keuze meer mensen uit Neer, Uddel of Bakkeveen op de lijst moet zetten, moet je: 1. Lid worden van de partij 2. Mensen uit die plaatsen aanmoedigen dat ook te doen 3. bij de ledenvergaderingen en de vaststelling van de kandidatenlijsten binnen de partij campagne voeren voor verkiesbare plaatsen van je favoriete kandidaten. 4. Bij de feitelijke verkiezingen ook nog campagne voeren voor je favoriete kandidaten.

LHTJ
LHTJ6 jul. 2021 - 10:30

badgast Je hebt deels zeker gelijk. Er rust een taak op de burger. Los daarvan zit het ook in het systeem. De g4 ligt in Den Haag onder een vergrootglas en wringt zich makkelijker in het partijnetwerk dus een raadslid of wethouder uit die gemeenteraden komt automatisch hoger op de lijst dan een wethouder/raadslid uit Sittard, Franeker of Doetichem. komt nog bij dat de Pieter Omtzigten van deze wereld iets standvastiger en recalcitranter van karakter zijn en werken vanuit het principe mouwen opstropen en problemen oplossen en de Jan Paternottes van deze wereld toch meer hun persoonlijk carrierepad bewaken, in het pulletje willen vallen bij de partijbazen en desgevraagd vooral stilzitten en pootjes geven. Vanuit dat principe snap ik de partijtop van ieder willekeurige partij wel om in de randstadvijver te vissen.

badgast
badgast9 jul. 2021 - 21:17

Eerlijk gezegd geloof ik er geen zak van dat mensen uit Deventer, Nunspeet of Geleen vasthoudende of recalcitranter zijn dan de lui uit Hoogkarspel, Geervliet of Soesterberg. Mensen zijn mensen. En dus uitgerust met een eigen mening. "Recalcitrantheid" is geen product van de woonplaats. Inzicht in lokale problematiek vaak wel. Volgens mij zijn er maar twee, misschien drie partijen in de kamer waarbinnen het niet wordt gewaardeerd als leden een eigen mening hebben. Hoewel. Daar bedenk ik dat één van de partijen waar ik aan dacht eigenlijk maar één lid heeft ;-)

MarcoG
MarcoG6 jul. 2021 - 8:40

"De vijandige boeren die de stadse Hollanders een lesje willen leren". - Je bedoelt in tegenstelling tot de stadse Hollanders die nu die vervelende boeren de les willen leren? "Vergeleken bij de stad waar ik woon, hebben deze mensen een lebensraum, om nogal jaloers op te zijn. Maar de stallen erachter gaven me toch een beetje ongemakkelijk gevoel. Want hoe gezond is dat?" - Je bedoelt dat het ongezonder kan zijn dan al die uitlaatgassen en andere stank en overlast die in een stad rondhangt? "Maar waarom horen we dan nooit over massale sterfte onder varkensboeren vraag ik me wel af?" -Deze zin maakt de belachelijkheid van dit hele stuk het duidelijkst. "door middel van acties die als deze door links gehouden werden tot grote politie-inzet en stevige veroordelingen zouden leiden" -Serieus? Welke "linkse" activisten zijn er in Nederland dan zwaar gestraft?

Middenman
Middenman6 jul. 2021 - 8:26

En Harry Bleeker gaat verder met polariseren op basis van ongefundeerde uitspraken; een methode die nog nooit voor goede oplossingen heeft gezorgd. Kijk naar Wilders en Baudet, die hanteren dezelfde strategie. De landbouw moet anders, zeker, maar op deze manier gaat dat nooit lukken.

Buitenstaander
Buitenstaander6 jul. 2021 - 8:02

Misschien ook eens aardig voor diegenen die zo maakelijk vanuit de Randstad vinden dat alles maar ingekrompen moet worden, terwijl het ons tot nu toe miljarden per jaar oplevert: Lees ook een het artikel van een CBS econoom. Wat gaat dan het nwe verdienmodel worden, want naast 'stoppen' horen we niet zoveel realistische alternatieven. Maar we willen wel tegelijkertijd veel Zorg; beter Onderwijs, uitkeringen op peil... Ben benieuwd.

Dick Roelofsen
Dick Roelofsen6 jul. 2021 - 7:48

Het masseren van de meute richting agrofobie neemt groteske vormen aan. Wees gewoon eerlijk en geef toe dat de grondhonger van de energiereuzen en de stedelingen het nodig maakt dat de boeren in Nederland de nek om gedraaid moet worden.

10 Reacties
Buitenstaander
Buitenstaander6 jul. 2021 - 8:17

@Dick Blijkbaar heeft die boerenfobie z'n uitwerking niet gemist. Maar het gemak waarmee mensen artikelen schrijven en door 'er even langs te lopen' denken dat ze het wel weten, beschamend. Maar idd het wel meteen hebben over 'kunnen we huizen bouwen' en dat heet een visie hebben op NL.

Hakkepuf
Hakkepuf6 jul. 2021 - 8:19

Agrofobie, noem het maar pure boerenhaat. Het begint bijna jihadistische vormen aan te nemen. Blind, onterecht en redeloos. Innovaties die de veeteeltsector uitvindt worden door de instanties vakkundig gesaboteerd. Er is een uitvinding die alle stikstof opslorpt, maar deze wordt niet goedgekeurd hoewel het duidelijk aantoonbaar wel werkt. Puur om de veeteelt kapot te maken. Je begint bijna te denken dat het hele stikstofprobleem opgetuigd is om de agrarische sector kapot te maken. Er worden geen huizen meer gebouwd omdat eerst de boeren kapot moeten.

Geen3
Geen36 jul. 2021 - 9:07

Amen! Helemaal mee eens. Weilanden moeten plaats maken voor huizen. Nederland is vol. Maar dat zal wel ‘rechts’ zijn. Trouwens, ik stem links.

ton14024
ton140246 jul. 2021 - 10:25

Volkomen terecht, een kleine groep vervuilers met een groot grondbeslag die het voor de rest verkloten.

Dick Roelofsen
Dick Roelofsen6 jul. 2021 - 11:10

"een kleine groep vervuilers met een groot grondbeslag die het voor de rest verkloten." Klopt, Ton, dus geen windmolens en huizenbouw meer in agrarisch gebied.

Pater
Pater7 jul. 2021 - 1:40

Kijk eens aan, een kluitje boerenfans, die geen oog hebben voor de verdroging, verzilting, de snelle afname van biodiversiteit, de belangrijkste producent van stikstof en een groot aandeel in de CO2-uitstoot, de afnemers van veevoer uit voorheen tropische bossen, de vervuilers van natuurgebieden, de subsidieslurpers. Grappig dat zelfs het CDA meer benul toont.

Dick Roelofsen
Dick Roelofsen7 jul. 2021 - 7:37

Geinig, Pater, dat je denkt dat windindustrieparken en 1 miljoen huizen met bijbehorende infrastructuur al je problemen op gaan lossen. Betonliefhebbers met grondhonger hebben al genoeg verziekt in dit land. Lees anders dit artikel eens: https://joop.bnnvara.nl/opinies/het-groen-verdwijnt-in-hard-tempo-in-amsterdam

Pater
Pater7 jul. 2021 - 12:21

@Dirk 1 je legt me uitspraken in de mond over zaken waar het het helemaal niet over gehad heb. 2 je gaat niet in op mijn argumenten over de landbouw, die hier de zaak grondig vervuilt om de halve wereld te kunnen voorzien van vlees en babymelk. Iemand aanvallen op wat-ie niet gezegd heeft, niet reageren op wat-ie wel gezegd heeft. Waar doet dat je aan denken?

Dick Roelofsen
Dick Roelofsen7 jul. 2021 - 13:55

Pater, je feesboekwetenschap slaat helemaal nergens op. Verdiep je eens in de materie, anders kom je over als een tegen moslims fulminerende Wilders.

Pater
Pater10 jul. 2021 - 2:03

@Dick Wat een interessante argumentatie!

Geen3
Geen36 jul. 2021 - 7:18

Dat er iets moet veranderen is duidelijk. Daar zijn de meeste boeren de afgelopen jaren mee bezig geweest! Elk jaar weer nieuwe regels en nieuwe investeringen. En ja, boeren wonen mooier dan randstedelingen, maar hun bedrijven zijn geen bezit, maar schuld! Boeren bashen op deze manier? Randstadgelul, Harry Bleeker!

1 Reactie
ton14024
ton140246 jul. 2021 - 10:21

Schuld is slecht voor de gezondheid, bevrijdt de boer.

Rutger Groot
Rutger Groot6 jul. 2021 - 6:32

OK de auteur kan er ook niets aan doen dat hij het verschil niet kan zien tussen een koeien of varkensstal. Maar het gaat te ver om de veeteelt op 1 hoop te gooien met siertelers, waarbij het inkomen van de eerste groep beduidend lager ligt, en bovendien nog verdiend wordt door inzet van diverse familieleden. Dus van een "riant verdienmodel" is zeker geen sprake. Veranderingen in wetgeving voor de boeren moeten we gewoon compenseren - dat valt niet onder het "ondernemingsrisico" (wel grappig dat dit altijd door mensen als argument wordt opgevoerd die zelf nog nooit hebben ondernomen), net zoals we dat doen bij de sluiting van NL kolencentrales, waarvoor de eigenaren terrecht miljarden claimen, omdat wetgeving werd veranderd nadat er investeringen werden gedaan. Eens dat we kritisch moeten kijken naar terugdringen van stikstofuitstoot en hoe de agrarische sector hierin moet bijdragen door in te krimpen, maar meer feiten en minder meningen helpen deze discussie pas echt vooruit. Ondertussen staat BBB op 4 virtuele zetels, dus 'netto' lijken de boeren niet aan Tweede Kamer steun te hebben verloren.

1 Reactie
ton14024
ton140246 jul. 2021 - 10:18

Tot nu heeft BBB enkel populisme bedreven, maar dat gaat snel veranderen met deze nieuwe stikstof gegevens. En waarom zou je zo´n sappelende bevolkingsgroep in stand willen houden? Verhef het volk, begin bij de boeren.

Herr Vorragend
Herr Vorragend6 jul. 2021 - 6:03

Dat de uit haar voegen gegroeide landbouw en veeteelt in Nederland ernstig gesaneerd moet worden is ook voor mij een understatement. Dat dit in overleg met o.a. de hele agrarische sector moet gebeuren is dat ook. .Die agrarische sector is bepaald geen monolithisch blok van grote bedrijven die goud geld verdienen met het mishandelen van dieren en het milieu vullen met allerlei vuilspuiterij en waarbij de actoren automatisch een zwak hebben voor extreem-rechts gedachtegoed . Iets wat hier op Joop nogal vaak wel wordt gesuggereerd. De meeste boerenbedrijven zijn nog steeds "kleinere" familiebedrijven die vaak al generaties door dezelfde familie worden bewerkt. Deze boeren zijn eerst het slachtoffer geworden van de neo-liberale heilsleer. Het heeft de meesten van hen horigen gemaakt van de Rabobank, voedselproducenten en de grootgrutters. En nu worden ze "gepakt" door de overheid. Althans zo voelt het voor hen. Met dat laatste in het achterhoofd kan je de boeren op een eerlijkere manier benaderen en met hen in overleg treden i.p.v. met deels onterechte aantijgingen ze in het harnas te jagen.

Mokker
Mokker6 jul. 2021 - 5:52

De politiek probeert de hele stikstofproblematiek exclusief bij de boeren te leggen, die al grote investeringen hebben gedaan in de afgelopen decennia, waarom zouden zij niet voor hun belang op mogen komen? Bleker komt niet veel verder dan 'ja maar de boeren hebben geld', en ook het 'bedrog' dat hij suggereert weet hij nergens in dit stukje hard te maken. Goedkoop boeren bashen, makkelijk slachtoffer omdat de meeste lezers hier dat ook wel prima vinden?

2 Reacties
ton14024
ton140246 jul. 2021 - 9:58

Denk toch eens na man. Stel dat die boeren samen met hun gezinnen en medewerkers 175.000 personen zijn. De helft van de stilstof door een procent van de bevolking.

Hoofdschuddend
Hoofdschuddend6 jul. 2021 - 11:10

@Ton Die 175.000 gezinnen en medewerkers zijn wel verantwoordelijk voor onze voedselvoorziening. En dan dat domme gelul dat drie kwart voor export is. Als die beesten 10 km over de grens staan schijten ze dan ineens minder?

RainB
RainB6 jul. 2021 - 5:47

Mooi he die paleizen. Ik woon er in zo 1. Ik heb een woonoppervlak van 600 m2 en een perseeloppervlak van 4000 m2. De prijs die ik hiervoor heb betaald 4 jaar geleden staat gelijk aan 1/3 rijtjeswoning in Amsterdam. Ik heb dan wel geen grote stallen, maar weilanden achter mij. Ik ben namelijk geen boer. Ik woon er wel middentussen. En dan lees ik stukjes als deze, vol met leugens, gebrek aan onderzoek en noem maar op, dat ik mij afvraag hoe het mogelijk is, dat iemand die zo weinig weet wel een platform krijgt buiten PVV en FvD om. Dit soort onwetendheid verwacht ik toch echt aan die zijde.

Pater
Pater6 jul. 2021 - 2:21

Pas maar op met die naamgrappen, geachte H. Bleeker.

Grietje Genot
Grietje Genot5 jul. 2021 - 22:06

De mythe/mare dat Nederland een betrekkelijk egalitair en goed bestuurd land is, wordt tegenwoordig ook in het buitenland met schuddebuiken ontvangen. Elke inwoner weet dat een troep rondtrekkende bavianen betere manieren heeft, en minder kwaadaardig is; - zelfs de apenlucht is daar minder. In deze laag gelegen delta is alles laag en plat. De pers is rechts, de omroepen zijn stijf rechts, het parlement is rechts - de brave, suffe, burgerlijke SP gaat voor links door: een maskerade, een valse vlag, waarmee niemand wordt beduveld - de ambtenaren (de werkelijke machthebbers) klitten samen en vormen een klasse apart, Zo'n boerenpartij hebben we al vaker gezien: keihard, niets ontziend, burlesk, bezopen; - in het leven geroepen om het doordeweekse rechts er een beetje normaler uit te laten zien. Maar wie proberen ze nu in het ootje te nemen met hun boerenslimheid, zichzelf?

Hoofdschuddend
Hoofdschuddend5 jul. 2021 - 21:52

Beste Harry, 95 procent van de boeren moet behoorlijk hard en veel werken om een beetje fatsoenlijk inkomen te genereren. Om ze hier nu als herenboeren neer te zetten geeft aan dat je geen flauw benul hebt waarover je praat. Dat ze gemiddeld in een groter huis wonen is vrij logisch, buiten de bebouwde kom staan meestal geen rijtjeshuizen. En aangezien de grondprijs (landbouwgrond) maar een fractie is van de prijs binnen de bebouwde kom, kunnen ze voor de prijs van een rijtjeshuis een vrijstaande woning bouwen. Beschamend stuk voor iemand die zich jurist noemt.

Sonic2
Sonic25 jul. 2021 - 19:38

BBB staat politiek inhoudelijk ver van me af, maar ik heb niets tegen Caroline van der Plas. Net als ik dat ik het zwaar oneens ben met Joost Eerdmans, maar dat ik ook geen haat heb richting Ja21. Behalve dat ze achter Baudet hebben aangelopen. BBB heeft volgens mij een heel andere invalshoek gericht op het standpunt met betrekking tot boeren. Een andere kijk. Je kunt uit haar invalshoek begrijpen dat ze voor boeren opkomt. Maar dat doet GL ook, maar dan door ze uit te kopen en naar een andere baan te begeleiden. Deel wel voor een groot deel de mening van Bleker overigens. Van der Plas doet niet aan bedrog. We moeten niet alles wat rechts is wegzetten als fout rechts. Alleen de namen die ik eerder al noemde. Die er echt recht op hebben.

6 Reacties
korheiden2
korheiden25 jul. 2021 - 21:30

@Sonic : Ik vind ook dat Caroline van der Plas een frisse wind laat waaien in Den Haag, ook al ben ik het niet altijd met haar eens. Groen Links wil boeren uitkopen en naar een andere baan begeleiden. Dat uitkopen zal wel gaan maar ik vraag mij altijd weer af hoe reëel het is om te verwachten dat boeren die dit werk al tientallen jaren doen werkelijk een andere baan zullen vinden. In de jaren 60 werden de Limburgse mijnen gesloten en Den Uyl beloofde heel veel nieuwe banen. Weliswaar kwam er een autofabriek in Born en ABP in Heerlen, maar het overgrote merendeel van de 60000 kompels raakte werkloos. Als ik boer was zou ik zien weg te komen naar het buitenland.

Pater
Pater6 jul. 2021 - 2:23

Sinds mw. VdPlas het weglopen van Ellemeet sterker veroordeelde dan de lasterlijke, haatdragende woorden van die PVV-er heb ik wel degelijk iets op deze mevrouw tegen. Heel veel zelfs.

José
José6 jul. 2021 - 7:42

De geschiedenisstudent Bram Wissink ontdekte dat de BoerenBurgerBeweging volledig vervlochten is met een reclamebureau (ReMarkAble) dat wordt gefinancierd door onder andere slachtgigant Vion, melkrobotfabrikant SAC en chemiebedrijf Bayer. https://www.broodbuis.nl/post/boerburgerbeweging-geen-boer-burgers-maar-marketing-experts

Kilted
Kilted6 jul. 2021 - 9:53

@KorHeiden Er zullen ongetwijfeld 60000 kompels hun baan hebben verloren. Maar met industrieen als steenkoolmijnbouw is er weinig aan alternatief te vinden om de banen te vervangen. Eigenlijk is het enige wat je kan doen als je een mijn sluit, een nieuwe te openen. Het probleem is universeel. Je ziet het ook in het VK, in de VS, en bijvoorbeeld ook net in over grens in de omgeving van Luik. Alternatieven vergen bijna altijd, na- her- en bijscholing en dat is lang niet altijd succesvol, zeker niet als je al 30 jaar hetzelfde werk doet, of hebt gedaan. Het is een gegeven dat steenkool een in verhouding zeer vervuilende brandstof is. Dus dat daar alternatieven voor worden gezocht, gevonden en ingevoerd is niet meer als logisch. En dat op veel plaatsen daardoor de mijnen sluiten is ook logisch.

Sonic2
Sonic26 jul. 2021 - 10:42

@ Korheiden Onder Den Uyl had je na het verliezen van je baan nog een fatsoenlijke uitkering zonder een soort Stasi achtig beleid aan regels. En van die Stasi vergelijking neem ik niets terug. Dat Den Uyl ook fouten heeft gemaakt, neem ik voor lief. @ Pater Van der Plas en ook Eerdmans( Eerdmans wel heel veel trouwens) maken grote fouten. Al is Eerdmans een grens geval.Wilders en Baudet zijn fout. Dat is het grote verschil. Er zijn in dit land veel fatsoenlijke boeren. Die door hard werken de kost verdienen en niemand wat kwaad doen. Er zijn ook in dit land veel fatsoenlijke rechtse mensen. Die terecht lagere lasten willen. En die terecht meer ruimte voor ondernemers willen. U heeft overigens een prima argument hoor. En ik respecteer uw mening volledig. Ik vind van Der Plas en Eerdmans nog net aan de goede kant staan van de foute streep. Wilders en Baudet staan aan de verkeerde kant van de foute streep. Met de kanttekening daarbij dat ik liever niet in goed en fout denk. Dat ik niet voor mijn plezier mensen voor goed en fout verslind. Dat ik niet voor mijn plezier ongenuanceerd oordeel. Want het is een ongenuanceerd oordeel. Rechts op deze site zou een goed punt hebben als ik iedereen rechts van D66 onder het kopje fout had weg gezet. Of als radicaal. Dan haat je iedereen die er ook maar iets anders over denkt als dat je zelf doet.

Pater
Pater7 jul. 2021 - 1:45

@José Dank voor de onthullende link. Lees dat artikel mensen!

Klein zonnetje
Klein zonnetje5 jul. 2021 - 19:25

Wat een slecht verhaal, boeren tegen burgers. Ik woon in de provincie en kan je vertellen dat boeren ook gewoon burgers zijn ;-) Misschien dat je dit verhaal makkelijk aan 'stedelingen' kwijt kunt, maar mijn beste vriend is een boerenzoon. Ben vaak op de boerderij geweest, en sta er iets genuanceerder in. Zie het ook bij mijn kinderen, die hebben op de middelbare school allemaal wel iemand 'van de boerderij' in de vriendengroep. Boerderijen zijn ook ideale plekken om te chillen, een fuif te organiseren, een skate baan te bouwen of een bierkeet neer te zetten. Dat mag allemaal van die vervelende boeren en boerinnen. Boerenkinderen zijn overigens ook net normale kinderen. Er is van alles mis, maar ga niet een hele groep een beetje lopen demoniseren. De meeste boeren bedoelen het goed (en nee, niet allemaal dus, zijn net echte mensen)

5 Reacties
Sonic2
Sonic25 jul. 2021 - 21:35

Laat de "andere kant" eens stoppen met het demoniseren van Kaag, mensen die een andere mening hebben over het klimaat. De arrogantie en het dedain uit die hoek. De enorme onbeschoftheid. Ik vind de boeren ook vooral erg drammen. En met boeren bedoel ik uiteraard voornamelijk op FDF. En ze staan niet open voor andere meningen. Tegen u zeg ik( en tegen wat ultra rechtse reageerders hier). Toon eerst eens wat respect voor anders denkenden. Voor mensen die anders in deze discussie staan. Als mensen zoals Wilders, de boeren, Baudet en nog veel andere vinden dat ze te weinig credits hebben, dan moeten ze misschien wat aardiger doen tegen links. En zich voor de verandering eens wat fatsoenlijker gedragen. Voor zover mogelijk.

Pater
Pater6 jul. 2021 - 2:31

De boeren die het anders willen, helaas een minderheid, worden geïntimideerd met nachtelijke bezoekjes. Bij volgende demo's van boeren op snelwegen e.d. moeten de boeren gewoon van de trekkers worden gehaald en gearresteerd worden. Wel van te voren bedenken wie de trekkers waar neer gaat zetten! Wat ik wel vind: je moet ze eerlijke kansen geven. De overheid heeft ze decennia laten geloven dat het zo'n vaart niet loopt en dat het met technische middelen allemaal is op te lossen. Strenge regels, maar goeie opkoopprijzen. Helaas is het te laat om daarbij alleen nog de koers van vrijwilligheid te volgen.

The Apple
The Apple6 jul. 2021 - 2:43

"Boerderijen zijn ook ideale plekken om te chillen, een fuif te organiseren, een skate baan te bouwen of een bierkeet neer te zetten. Hartstikke leuk, maar bij ons doet de eigenaar van de plaatselijke coffeeshop dat allemaal al.

Klein zonnetje
Klein zonnetje6 jul. 2021 - 6:55

@sonic, ik doe alleen een oproep niet een hele groep te demoniseren. Boeren zijn gewoon mensen, vrienden, klasgenoten, buren, dorpsgenoten. Vervolgens begint u over Kaag en de "andere kant", en ben ik 'ultra rechts' ;-) (overigens stemmen nog steeds de meeste boeren geen FvD en PVV) @apple, ik heb liever wat boerderijen in de buurt dan een coffeeshop.

Sonic2
Sonic26 jul. 2021 - 8:08

@ Klein Zonnetje U pakt de demonisering van boeren aan. Althans de door u veronderstelde demonisering. In werkelijkheid worden vooral mensen gedemoniseerd die tegen de boeren ageren. Zie maar die "grap" van doodskist van Klaver. Dat vind ik een wat meer urgent probleem. En voor de rest noem ik niet per definitie ultra rechts. Maar het andere kamp is meer het probleem.

Ch0k3r
Ch0k3r5 jul. 2021 - 19:20

"De echte boeren verdienen bescherming en hulp bij transitie naar een natuur respecterende wijze van boeren. De agrarische ondernemers daarentegen moet aan het verstand worden gebracht dat ondernemen risico met zich meebrengt en dat niet kan worden afgewenteld op de burgers van Nederland, alleen omdat het nu boeren betreft." Wat zijn echte boeren? Is niet elke boer in feite een agrarische ondernemer? En inderdaad brengt ondernemen risico met zich mee. Maar dat risico voor de boer bestaat volgens mij de afgelopen decennia voornamelijk uit regels die vanuit de overheid worden opgelegd. Het allergrootste risico op dit moment zijn de vergaande vrijhandelsverdragen. Wij verwachten van onze boeren hier dat ze veranderen (en terecht) naar een zo natuurvriendelijke manier van landbouw, maar ondertussen importeren we de rotzooi uit andere landen die maling hebben aan het milieu. En wat als er nu een milieuvriendelijke agrarische ondernemer is die succesvol is, is dan het miljoen voor het huis van de dochter geen probleem? Waarom geven we op nationaal en Europees niveau wel subsidies aan grote industrieën om duurzamer te zijn, maar moeten de boeren alles uit eigen zak betalen? "De strijd voor een volwaardig en sociaal burgerschap dat voorrang heeft boven accumulatie van kapitaal." De strijd voor een volwaardig en sociaal burgerschap ligt juist in de accumulatie van kapitaal voor de burger. Pensioen is daar een voorbeeld van. Zolang de verdeling van welvaart maar niet totaal scheef loopt.

1 Reactie
Pater
Pater6 jul. 2021 - 2:35

Geen subsidie? Boeren krijgen massaal EU-subsidies, helaas krijgen de grootste het meest en is duurzaam boeren daarbij geen eis. En daarnaast zijn er ook nog subsidies voor diverse vormen van íets milieuvriendelijker boeren.

Doomsdayshaman
Doomsdayshaman5 jul. 2021 - 18:57

"De strijd voor een volwaardig en sociaal burgerschap dat voorrang heeft boven accumulatie van kapitaal." Dit is een Marxistische beschouwing, of we dat willen? In de marxistische economie is kapitaalaccumulatie een wezenlijk kenmerk van elke kapitalistische economie. De vorming van een dergelijke economie begint met een proces van primitieve accumulatie, oftewel roofkapitalisme, met name het roven van grondstoffen van andere werelddelen door Europese kolonisatie. Marx stelde dat in de latere, industriële fase van het kapitalisme, kleinere bedrijven het in de concurrentie zouden moeten afleggen tegen grotere, waardoor het kapitaal zich in handen van steeds minder kapitalisten zou concentreren. Door concurrentie zouden de reële lonen stagneren en arbeiders vervangen worden door machines. Volgens dit proces van verelendung zou de arbeidersklasse steeds verder vervreemd raken van het productieproces.

2 Reacties
The Apple
The Apple6 jul. 2021 - 2:51

Het lijkt wel alsof "Ook een mening" aan Karl Marx profetische kwaliteiten toedicht. Of we dat willen? Wie zijn "we"? Wil jij dat?

Zandb
Zandb6 jul. 2021 - 6:18

meming U schrijft bv over: "Marx stelde dat in de latere, industriële fase van het kapitalisme, kleinere bedrijven het in de concurrentie zouden moeten afleggen tegen grotere, waardoor het kapitaal zich in handen van steeds minder kapitalisten zou concentreren. Door concurrentie zouden de reële lonen stagneren en arbeiders vervangen worden door machines. Volgens dit proces van verelendung zou de arbeidersklasse steeds verder vervreemd raken van het productieproces." Maar is dat dan niet niet ook precies wat je ziet gebeuren?

Piet Helmons
Piet Helmons5 jul. 2021 - 18:47

De BBB is een democratische partij die door genoeg stemmen in de 2e kamer is gekomen waarbij het kamerlid Caroline van der Plas vaak een verfrissend geluid laat horen. Met deze partij is niets mis.

1 Reactie
ton14024
ton140246 jul. 2021 - 9:28

Tot nu. Maar sinds gisteren zit Caroline te broeden en ginds komen de Calimerocomplexen al aan.

Hicito
Hicito5 jul. 2021 - 18:44

Wonende in Amsterdam, bewust de 'lebensraum' verlaten vraag ik mij af of je wel gelukkig bent? Mijn persoonlijke vraag omdat je stuk meer iets lijkt voor een dagboek. Wees blij dat je appel dadelijk niet uit het verkapte regenwoud uit Brazilië komt of de melk uit het..... De BBB heeft een zetel, geef hetzelfde respect die jij waarschijnlijk BIJ1 wel zou geven. Samen komen we verder.

Buitenstaander
Buitenstaander5 jul. 2021 - 18:39

Misschien is er wel een verschil tussen echte rijkdom en hypotheek. Dus misschien iets minder 'er langs lopen' en wellicht eens aanbellen. Vermijd je ook polarisering. En over de 'megafoon' van BBB gesproken: Het is idd even slikken na het alleenrecht op megafoon op de linkerkant.

3 Reacties
The Apple
The Apple6 jul. 2021 - 2:56

Buitenstaander lijkt zich een representant van de "zwijgende meerderheid" te voelen, terwijl hij in werkelijkheid een extreem-rechtse roeptoeter is. -

Buitenstaander
Buitenstaander6 jul. 2021 - 7:42

@The Apple Misschien moet u zich eerst eens in dingen en mensen verdiepen voordat we weer zo'n appelige reactie krijgen. Lekker he mensen die niet zo eenzijdig zijn weer eens weg te zetten. Zo gratuit.

Paul250371
Paul2503716 jul. 2021 - 11:35

" Het is idd even slikken na het alleenrecht op megafoon op de linkerkant." Blah, blah, blah. We gaan weer kijken hoe de megafoon in tractorterreur wordt omgezet.