Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Energierekening wordt voor velen onbetaalbaar

FNV pleit voor maximumprijs
Joop

Blokkiaanse denkers begrijpen niet wat het betekent om Nederlander te zijn

  •  
25-07-2018
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
blok300-2
De extreemrechtse bloggers, opiniemakers en twitteraars zijn daar te gemakzuchtig voor. Zij beperken steeds meer tot het verdacht maken van hun tegenstanders en de motieven van die tegenstanders.
Een paar dagen terug nam een aantal bekende Nederlanders het initiatief tot een open brief aan de Nederlandse politiek. Daarin vroegen zij politici niet langer stemming te maken tegen de multiculturele samenleving in de hoop zo een dam op te werpen tegen de populariteit van Geert Wilders en Thierry Baudet. Aanleiding waren de recente opmerkingen van minister Blok maar de brief behandelt een verschijnsel dat al veel langer zichtbaar is. U kunt die brief ook tekenen en wel hier.
Deugen Als u van mening bent dat de opstellers van die verklaring een rustig, waardig en logisch betoog hebben opgebouwd, waar u zich ten volle achter kunt stellen, dan moet u volgens de fans van Stef Blok oppassen want dan zegt dat meer over uzelf dan over de minister. Dan bent u namelijk een poseur en een aansteller. Tenminste als u dat document mede ondertekent. U doet dat namelijk niet uit overtuiging maar om aan de hele wereld te laten zien, hoe voortreffelijk u bent of – zoals ze het in extreemrechtse kringen formuleren – hoe enorm u deugt.Al een klein jaar lijkt het begrip Gutmensch wel in de mottenballen gelegd en vervangen door deuger of deugmens. Met debat of discussie heeft dat allemaal niets te maken. De extreemrechtse bloggers, opiniemakers en twitteraars zijn daar te gemakzuchtig voor. Zij beperken zich steeds meer tot het verdacht maken van hun tegenstanders en de motieven van die tegenstanders. Een treffend voorbeeld van zulk een aanpak liet Marcel van Roosmalen horen op NPO1 (U weet wel de linkse propagandazender die op uw kosten in de lucht wordt gehouden).
Van Roosmalen vergeet natuurlijk niet te melden dat hij zelf ook heus wel tegen racisme en xenofobie is maar hij hangt dat niet aan de grote klok omdat hij blijkbaar een beetje misselijk wordt van openlijke zelfbewieroking. Dit in tegenstelling tot Geert Mak en andere ondertekenaars van de verklaring. Of dachten die nou echt, aldus Roosmalen, dat men zich in Den Haag iets van hun mooie woorden zou aantrekken? Nou dan. Zo ondermijnt Van Roosmalen tevens het zelfvertrouwen van de deugmensen. Dat doet hij wel vaker, Erasmiaans persoonlijkheid als hij zich waant, staande in de traditie van de Lof der Zotheid en met vader Cats zeggende: ‘Wie lacht niet, die de mens beziet?’ Bijvoorbeeld in de NRC van deze woensdag.
Nederlander zijn Ongetwijfeld zullen een Blok of een Buma zich niets van zulke verklaringen aantrekken. Toch is het wel degelijk van belang om te laten zien dat een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking de misantropische levensvisie van Blok of Buma niet deelt. Dat heel veel burgers in dit land geen burgeroorlog zien aankomen omdat een multiculturele samenleving en een vredige maatschappij nu eenmaal een contradictio in terminis zijn. Dat zij deze xenofobe en racistische visie afwijzen omdat zij Nederlander zijn. Dat de omhelzers van het Blokkiaanse denken allesbehalve maatgevend zijn voor de burgers van dit land maar daarentegen niet begrijpen wat het betekent om Nederlander te zijn.
Deze week wordt op verschillende plekken herdacht dat op 26 juli 1581 de eerste Nederlandse onafhankelijkheidsverklaring het licht zag, het Plakkaat van Verlatinge. Daarin zwoeren de Staten Generaal van de Verenigde Nederlanden hun souverein bij Gods genade, koning Filips II af. Waarom? Omdat hij een tiran was. Hij toonde geen respect voor de diversiteit aan gewoontes, wetten en opvattingen in de Verenigde Nederlanden. Hij had integendeel de Inquisitie op ze los gelaten die andersdenkenden als ketters aan de vuurdood prijsgaven. Het Plakkaat van Verlatinge is het mosterdzaadje waaruit het hedendaagse Nederland is gegroeid, een samenleving die zich in de loop der eeuwen heeft opengesteld voor invloeden uit de hele wereld, die nieuwkomers heeft welkom geheten en die zich altijd heeft gekenmerkt door vormen van maatschappelijke diversiteit.
De ondertekenaars van het manifest tegen xenobobe stemmingmakerij staan in de traditie van het Plakkaat. Zij vertegenwoordigen de werkelijke Nederlandse traditie. Als zij de rood wit blauwe vlag uitsteken, als zij zich scharen onder de Nederlandse leeuw met het Je maintiendrai er onder, dan doen zij dat terecht. Met haar betoog voor inclusiviteit op het Amsterdamse Aids-congres stond minister Sigrid Kaag met beide voeten in deze traditie. Minister Blok en zijn aanhangers nemen daar juist afstand van.
Je kunt mensen met een andere kleur of een andere religie dan de jouwe wegzetten als een vijfde kolonne. Je kunt pleiten voor dichte grenzen en geloofsvervolging. Dat kun je allemaal doen. Het mag. Wij houden ons hier aan de grondwet. Maar noem je geen Nederlander.

Meer over:

opinie, stef blok, xenofobie,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (163)

Clint Ostwald
Clint Ostwald2 aug. 2018 - 12:20

Han van der Horst schrijft helaas niet altijd vanuit een evenwichtige benadering en ziet ook in dit verhaal slechts de positieve kant van de massale instroom van veelal niet westerse allochtonen. Minister Blok had in vrijwel alles wat hij zei gelijk, maar had deze onelineners als hoogste diplomaat beter niet kunnen zeggen of in ieder geval beter in de context moeten plaatsen. De bekende Nederlanders die de open brief hebben ondertekend behoren allen tot de zogenaamde (soms zelfbenoemde) elite van de Nederland. Zij wonen veelal op stand en dus niet in de 'krachtwijken'. Zij hebben, uitzonderingen daargelaten, totaal geen last van de negatieve kanten van de multiculturele samenleving. Dan komt het in mijn ogen weinig geloofwaardig over als je alleen de positieve kant van de multiculturele samenleving benoemt en gemakshalve maar even wegkijkt van de negatieve kanten. Op deze manier is het wel erg makkelijk praten. Ik kom hierdoor in ieder geval dichter uit bij de kwalificatie als deugmens en minder bij Nederlanders in de zin van het Plakkaat van Verlatinge.

1 Reactie
Applonia van Rapengaar
Applonia van Rapengaar3 aug. 2018 - 6:26

Als derdegeneratiemigrant zou ik u toch willen vragen op te houden met deze generalisaties en stereotyperingen, d.w.z. het over één kam scheren van migranten en het stigmatiseren van migranten met woorden als 'massale instroom'. Mijn familie is al in de jaren '50 vanuit Nederlands-Indië naar Nederland gekomen en is er op mijn familie niet dat aan te merken, maar ik begin wel last te krijgen van het stigma dat omdat ik bruin ben, ik wel onbetrouwbaar zal zijn. De vermeende negatieve gevolgen van migratie worden zo uitvergroot en iedereen wordt zo op één hoop gegooid dat het ook voor niet-criminele, hardwerkende, sociale landgenoten met een kleurtje onderhand gevaarlijk begint te worden en het wordt zo ook wel steeds lastiger om werk en een woning te vinden en behouden. Veruit de meeste migranten in Nederland werken of volgen een opleiding en zijn nietcrimineel. Dat zij hoger scoren in ongunstige statistieken (en de verschillen met autochtone groepen zijn helemaal niet zo groot) wil niet zeggen dat mensen die niks verkeerd hebben gedaan gestigmatiseerd mogen worden. Tolerantie is een traditionele Nederlandse waarde die door mensen als Blok te grabbel wordt gegooid.

CharlesdeValois
CharlesdeValois1 aug. 2018 - 11:04

Als je er achter komt dat je warme gevoelens krijgt bij het zien van aap noot mies wat moet je dan met een discussie als deze. Dan kan je alleen maar zeggen voor de mensen later dat je de hoop hebt dat ze ook op warme dingen terug kijken. En of de basisschool van nu een ijkpunt kan zijn voor de herinneringen voor later is de vraag, Want aan alles, of het nou rekenen of taal is of schrijven -krijgen kinderen nog wel een plaatje onder hun lesje als ze het goed doen. Nee klaar hup naar buiten!

Ozon
Ozon27 jul. 2018 - 13:21

Applonia van Rapengaar 26 juli 2018 at 12:54 Dank Applonia voor je reactie. Waar ik denk dat we verschillen is de interpretatie van de opmerking van Blok, ik denk dat jij in de opmerking van Blok een schuld-toewijzing ziet: “de immigranten zijn schuldig”, terwijl ik er een “het is verdomd moeilijk om met zoveel verschillende mensen samen te leven, zonder dat er gedonder van komt” uit las, waar geen schuldtoewijzing in zit, of althans, dus naar alle vervolgers (extremistische fundamentalisten, neo-nazi’s ed) en iedereen die het lastig vindt. En ik denk dat de laatste groep –iedereen die het lastig vindt- nogal omvangrijk is. Ik weet dat ik ook tot de groep behoor die het soms lastig vind: ik voel me namelijk beledigd als een islamitische man mij de hand weigert omdat ik een vrouw ben, ik vind het lastig als een SGP-er vind dat vrouwen –ik dus- niet zouden mogen stemmen. Ik vond het lastig omgaan met de autochtone, nogal criminele, buurjongens die hun bierflesjes in andermans tuin gooiden. Ik vind het lastig het demonstratierecht te moeten erkennen van mensen die hier sharia willen invoeren. Ik vind het lastig dat er racisten zijn die anderen aanduiden met “kakkerlak”. Kortom, ik vind een hoop lastig en toch zijn dit allemaal mensen die hier al wonen en waarmee ik moet samenleven. Ik denk dus bij de opmerking van Blok: “Dat klopt. Het is verdomd lastig samen te leven, en zeker als er zichtbare verschillen zijn (religie, huidskleur). Je moet extra je best doen om niet tot te snelle conclusies te komen. Je moet extra je best doen om sociale ongelijkheid tegen te gaan, want zodra een groep –door logische omstandigheden- minder goed meekomt, komen er weerszijden veronderstellingen, die al dan niet terecht zijn. Je moet je best doen je niet te snel laten beledigen door een ander”. Ik denk daarom dat we terughoudend moeten zijn met grote groepen immigranten, zeker als die compleet andere denkbeelden hebben. Want, het is al moeilijk genoeg, zonder aan spanningsvelden toe te voegen. Maakt dat me een slecht mens? Misschien, misschien ben ik een vreselijk mens in jullie ogen. Ik denk zelf dat het meevalt. Ik leef met veel plezier in mijn multi-culti wijk waar meer dan 50% -waaronder ikzelf- allochtoon is, maar ik realiseer me dat een situatie snel kan veranderen. Ik weet dat omdat mijn overgrootmoeder Jodin was, die slechts de oorlog heeft overleefd, omdat ze met een niet-jood trouwde; familie en vrienden werden afgevoerd. Jij geeft een aantal voorbeelden van ervaren discriminatie ten opzichte van jou. We komen alleen tot andere conclusies, ik zie daarin het bewijs van de stelling van Blok (op enig moment komen er spanningen door mensen die discrimineren en er zijn mensen die zich voelen of worden), terwijl jij zegt: “maar ik wordt gediscrimineerd, dus klopt zijn stelling niet”. Ik snap de logica daar niet van. Het is zoiets als concluderen dat seksueel geweld bestaat omdat er vrouwen, mannen en kinderen zijn die aangerand of verkracht worden, en dan te horen krijgen dat je die opmerking niet mag maken, want los van de mensen die seksueel geweld toepassen of er slachtoffer van zijn, is het er niet… Een voor mij onlogische conclusie. Het is wel optimistisch: ik heb geen obesitas, want zonder die kilo’s teveel heb ik een gezond gewicht … Snap je wat ik probeer te zeggen? Waar ik op doel in mijn laatste 2 alinea’s is dat we moeten streven naar het (aan alle kanten) eerlijk bespreken wat we wel of niet acceptabel vinden, onderzoeken wat risico’s zijn, en gebeurtenissen bespreken, zonder op grond van de boodschapper onmiddellijk in beschuldigingen te vervallen. Dat laatste gebeurt nu een beetje teveel en dat helpt helemaal niemand en niets: daarvan gaan de hakken in het zand en niemand voelt zich er niet veiliger door. Integendeel. Iets wat trouwens aan alle kanten van het spectrum gebeurt.

15 Reacties
Dunya2
Dunya227 jul. 2018 - 17:17

@Ozon U woont zegt u in een multiculturele wijk en dan neemt u als voorbeeld van spanningen met buitenlanders, dat u het vervelend vindt dat een moslimman u geen hand geeft en multicultureel samenleven teveel spanningen oplevert. Sorry hoor, maar dan denk ik dat u weinig kunt hebben. Denk aan uw hart. Nooit meningsverschil of onenigheid gehad zeker met een autochtoon? Of die mag af en toe wel een potje breken, want dat is een "echte" Nederlander?

Ozon
Ozon27 jul. 2018 - 22:15

Dunya Sorry hoor, je kan ook even proberen álle door mij gegeven voorbeelden te lezen.

MichelD
MichelD28 jul. 2018 - 5:50

Chapeau voor deze bijdrage!

Applonia van Rapengaar
Applonia van Rapengaar29 jul. 2018 - 14:12

Gelukkig voor jou: ik ben ook een vrouw en ik schud iedereen de hand, man of vrouw, hetero of homo, oud of jong, etc.. Als jij je ongemakkelijk voelt door mijn huidskleur kan ik daar verder niks aan doen, dus wat wil jij en Blok precies van mij? Ik doe helemaal niets dat niet acceptabel zou zijn voor de gemiddelde autochtone Nederlander en ik heb helemaal geen 'andere denkbeelden', die projecteer je ten onrechte op mij en je bent kennelijk geneigd om migranten niet als individuen te zien, maar vermeende groepskenmerken als een sjabloon over 'de migrant' heen te leggen. De enige reden waarom we niet samen kunnen leven is omdat jij en anderen zich ongemakkelijk voelen over hun eigen vooroordelen en de 'schuld' daarvoor bij de 'buitenlander'/'migrant' leggen. Je weigert gewoon je eigen vooroordelen onder ogen te zien.

Ozon
Ozon29 jul. 2018 - 19:13

Applonia van Rapengaar 29 juli 2018 at 16:12 "Gelukkig voor jou: ik ben ook een vrouw en ik schud iedereen de hand, man of vrouw, hetero of homo, oud of jong, etc.. " Gelukkig voor jou: dat doe ik ook. Behalve natuurlijk met diegenen die mijn hand weigeren. Ik begrijp uit je reactie dat je niet begrepen hebt wat ik bedoelde. Ik snap niet waarom je weer denkt dat ik iets tegen jou zou hebben. Waarom je denkt dat ik een sjabloon over jou zou leggen. Dat is namelijk niet zo. Mijn voorouders waren joods en zijn meermaals gevlucht na vervolgd te zijn geweest. Door de eeuwen heen, in verschillende landen. Familie en vrienden van mijn oma zijn uitgemoord vanwege hun joods-zijn: om hun etniciteit. Voor jouw misschien niet zo relevant, maar ik vind dat wel een "dingetje". Het was een etnisch "dingetje". Ik ben geboren op de Antillen. Het jaar voor mijn geboorte was daar een grote opstand wegens sociale ongelijkheid die grotendeels langs raciale lijnen liep. Het leidde tot twee doden en vele gewonden. Een eiland waar een groot deel van de populatie op grond van hun huidskleur terecht is gekomen doordat hun voorouders als slaaf erheen zijn gesleept. Etniciteit was daar een "dingetje". Ik ben wat later opgegroeid in een Aziatisch land, waar raciale wetgeving bestond die een bepaalde minderheid discrimineerde en waar ook de oorspronkelijke bevolking steeds meer klem kwam. Etniciteit was daar ook een "dingetje". Ik ben op een wat abstracter niveau van nature toch niet de allergrootste optimist, dus vergeef me: hoewel ik hoop dat het allemaal goed gaat, ben ik er, gezien de geschiedenis wereldwijd, niet erg zeker van. Kolonialisme, stammen- en burgeroorlogen, genocides: de angstaanjagende kanten van de mens. Het is een zeer gevoelig onderwerp, etniciteit. Als ik de reactie van de normaal zo evenwichtige Dunya lees, met haar beschuldiging "Nooit meningsverschil of onenigheid gehad zeker met een autochtoon? Of die mag af en toe wel een potje breken, want dat is een “echte” Nederlander?" terwijl ik notabene 4! voorbeelden geef van autochtonen, blanke autochtonen: 1- ik vind het lastig als een SGP-er vind dat vrouwen –ik dus- niet zouden mogen stemmen. 2- Ik vond het lastig omgaan met de autochtone, nogal criminele, buurjongens die hun bierflesjes in andermans tuin gooiden. 3- Ik vind het lastig dat er racisten zijn die anderen aanduiden met “kakkerlak”. 4- (..) omdat ze met een niet-jood trouwde; familie en vrienden werden afgevoerd, dan realiseer ik me weer snel het kan gaan: mensen zien wat ze willen zien. Waar de pijnpunten zitten. En kennelijk zitten die er. Want zelfs al gaf ik meer voorbeelden van misdragingen, racistische of seksistische denkbeelden van blanke autochtonen, de reflex is: "die mag af en toe wel een potje breken, want dat is een “echte” Nederlander?" Serieus??? Ik hoop van harte dat we in harmonie kunnen samenleven, ik denk dat het een tijd lang goed gaat. Als het minder goed gaat hangen de helikopters weer een paar dagen dag en nacht boven mijn huis, zoals een aantal jaar geleden bij de rellen in de Schilderswijk. Als het minder goed gaat staat er een filmpje van een nare racistische kerel die een burgeroorlog wenst.... Ik probeer mensen met open vizier te benaderen, ongeacht huidskleur, ongeacht etniciteit, ongeacht religie, ongeacht sekse, ongeacht seksuele voorkeur. Ik hoop van harte dat we in harmonie kunnen samenleven, daar doe ik mijn best voor. Ongeacht wat je over mij denkt. Zelfs als ik iets anders interpreteer dan jij. Zelfs al heb ik een andere mening dan jij.

Applonia van Rapengaar
Applonia van Rapengaar30 jul. 2018 - 7:55

Ozon, Wat jij als last en spanningen met buitenlanders ervaart, ervaar ik enerzijds als simpelweg vervelende eigenschappen onder mensen in het algemeen en anderzijds als de gevolgen van afbraakbeleid onder de neoliberale regeringen van de afgelopen twintig, dertig jaar. Voorbeeld: migranten krijgen de schuld van verloederde wijken, maar dat is een breed onderklasseprobleem dat te maken heeft met het feit dat woningbouwcorporaties commerciële bedrijven zijn geworden die hun maatschappelijke functie grotendeels uit het oog zijn verloren. Er wordt nu van alles onder het 'migrantenprobleem' geschaard, terwijl het in feite gaat om de verantwoordelijkheid van politici. Ik ken ontzettend veel mensen die geen enkele moeite hebben met anderen de hand te schudden, maar die zich op andere manieren onbeschoft gedragen. Dat heeft niks te maken met hun etniciteit, maar met hun individuele karakter. Ik pleit ervoor om migranten/buitenlanders/vluchtelingen niet continu de zwarte Piet toe te spelen.

Ozon
Ozon30 jul. 2018 - 13:24

Applonia van Rapengaar 30 juli 2018 at 09:55 "Ik pleit ervoor om migranten/buitenlanders/vluchtelingen niet continu de zwarte Piet toe te spelen." Dat is mooi, want daar denk ik hetzelfde over. Desondanks wil ik ook zaken kunnen adresseren, ook als het migranten betreft, net zoals ik dat ook doe als het autochtonen betreft. Ik vind hen namelijk hetzelfde, gelijken, dus zal ik hun denkbeelden en gedragingen in dezelfde mate kritisch beoordelen. Daarom zie je mij ook klagen over de vervelende eigenschappen van mijn voormalig autochtone blanke buurjongens en over de denkbeelden van de SGP. Al heb je die, geloof ik, gezien je eerste zin, weer over het hoofd gezien. Paste dat niet in het plaatje?

Applonia van Rapengaar
Applonia van Rapengaar30 jul. 2018 - 13:51

Ozon, Jij maakt een probleem van de verschillen tussen mensen, jij bent kennelijk bang voor de verschillen tussen mensen, niet ik. Ik hoef niet elk voorbeeld dat je noemt te becommentariëren om te weten dat je niet begrijpt wat hier precies de issue is. Je gaat niet in op mijn argument (migranten worden als zondebok gebruikt om breedmaatschappelijke problemen niet te hoeven oplossen), dus is het nogal zwak om mij te verwijten dat ik niet inga op je symbolische voorbeelden. Je blijft in de door de politici voorgeformuleerde hokjes denken.

Ozon
Ozon30 jul. 2018 - 17:53

Applonia van Rapengaar 30 juli 2018 at 15:51 “Ik hoef niet elk voorbeeld dat je noemt te becommentariëren om te weten dat je niet begrijpt wat hier precies de issue is.” Het issue is dat we een verschil van mening hebben over de interpretatie van een zin. Één die jij op de ene manier opvat, en ik op een andere. En je hoeft zeker niet al mijn voorbeelden te becommentariëren, maar door selectief diegene eruit te halen om mij te beschuldigen van racisme, laat je precies zien waar het nu zo snel mis kan gaan: selectief zaken bekijken en beoordelen langs etnische lijnen. Of dat nu gaat om die maatschappelijke achterstand waar jij het over hebt waar migranten als zondebok worden gebruikt, of om een ander monddood proberen te maken door de suggestie van racisme. Precies hetzelfde. Waar je wel gelijk in hebt dat ik bang ben voor te grote verschillen tussen mensen: dat is namelijk reden nummer 1 voor oorlog. Daarbij, als grote groepen mensen binnen komen met andere denkbeelden over bijvoorbeeld vrouwenrechten, of euthanasie, dan kan dat tot gevolg hebben dat mijn rechten worden ingeperkt. Zo zag je bijv dat de Amerikaanse evangelisten in Oeganda een –wat mij betreft- negatieve invloed hebben gehad op de rechten van homoseksuelen. “Je blijft in de door de politici voorgeformuleerde hokjes denken.” Nee hoor, ik kan helemaal zelf denken.

Dunya2
Dunya230 jul. 2018 - 18:27

@Ozon Nam u eerder de nicknaam Haastig aan? Die was toch genuanceerder en redelijk in haar oordeel over de multiculturele samenleving, ook al verschilden we soms van mening. U zegt dat een multiculturele samenleving te veel spanningen oplevert. Dat is het onderwerp. Dat u dan daarnaast vervelende blanke probleemjongeren en streng gelovigen benoemd maakt dit niet anders. Niet iedereen is hetzelfde en in achterstandswijken heb je nu eenmaal meer mensen met sociale en financiële problemen, die meer overlast geven dan de gemiddelde wijk in Nederland. Maar dan nog valt het volgens mij mee. Van de buitenlanders weet u slechts een voorbeeld aan te halen over het niet hand schudden. Ik kan 10 voorbeelden daar tegen over stellen van huftig gedrag van autochtonen, die ik heb meegemaakt. Het niet hand schudden stelt daarbij niets voor. Dat sommigen de sharia willen invoeren, behoort tot de uitwassen en is zeer uitzonderlijk bij de mensen die uit moslimlanden komen Uitwassen heb je ook bij autochtonen en bepaalde soorten misdrijf komt bij hun meer voor, maar is zeer uitzonderlijk en het zou waanzinnig en belachelijk zijn on een hele groep dat aan te rekenen Hetzelfde geldt bij buitenlanders. U heeft, naar mijn idee, sterke vooroordelen tegen moslims en probeert dat voorzichtig met als afleiding ook blanke mensen te noemen, dat ter sprake te brengen.

Dunya2
Dunya230 jul. 2018 - 18:39

Ik moet zeggen dat ik twijfelde om te reageren, omdat ik niet denk in "zij" en "wij" en ik dan het gevoel krijg. Ik hoor in geen enkel groep helemaal thuis. Dat is ook niet erg, maar bij alles wat ik zeg of niet zeg, voelt het als verraad tegenover de andere groep en daar word ik niet blij van.

Applonia van Rapengaar
Applonia van Rapengaar31 jul. 2018 - 4:35

Ozon, Je snapt het nog altijd niet. Je dicht 'grote groepen' mensen eigenschappen en 'andere denkbeelden' toe en gaat er kennelijk van uit dat die mensen geen individuen zijn maar een soort gevaarlijke kudde die jou bedreigt en dan beweer je nog niet in hokjes te denken. Het waarschuwen voor 'grote groepen mensen met andere denkbeelden' is precies wat ik bedoel met een sjabloon over mensen heen leggen en ze niet als individu kunnen zien. Bovendien hebben we in NL vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst en dat zijn individuele rechten, dus als jij grote groepen mensen als gevaarlijk wegzet, raak je aan de individuele rechten van mensen. En je was toch voor een open debat met 'andere' standpunten, maar dat is kennelijk anders als die standpunten niet met de jouwe overeenkomen. Dus niet alleen ben je nog steeds blind voor je eigen vooroordelen, maar nog hypocriet ook.

Dunya2
Dunya231 jul. 2018 - 11:32

Ozon Ik heb zonder dat ik het wist een streng religieuze moslim een hand gegeven, die trok zijn hand niet terug. De volgende keer groette ik hem met de handig en hoofdknikje en hij antwoordde terug op dezelfde manier. Dit brengt me tot het volgende: 1. niet alle streng religieuze moslims zijn hetzelfde. Alleen negatieve gevallen komen in het nieuws, de rest niet. Waardoor een vertekend breld ontstaat over streng religieuze moslims. 2. Streng religieuze mensen groeten je op een andere manier, dat mag, oor hand schudden hebben ze een alternatieve manier van groeten bij een vrouw. 3. Streng religieuze behoren bij moslims tot een kleine minderheid. 4. Mensen zijn verschillend laat mensen zijn zoals ze willen zijn. Van de meesten heb je geen last.

Dunya2
Dunya231 jul. 2018 - 11:38

Mijn toetsenbord vervormt soms de woorden die ik schrijf naar andere woorden. Handig=handwuif

Ozon
Ozon31 jul. 2018 - 12:07

Applonia van Rapengaar 31 juli 2018 at 06:35 Ja Applonia, je kan inderdaad ook denken dat je mensen niet kan of mag groeperen op denkbeelden. Ieder individu is uniek met zijn eigen denkbeelden, dus binnen een club SGP’ers is geen enkele overeenkomst in denkbeelden, nee, zij lijken in denkbeelden exact op de groep stemmers van Groen Links. Daarom komen de programma’s ook zo lekker overeen. PVV-ers zijn net PvdA-ers. Nee, natuurlijk niet. Mensen hebben kenmerken waarop we ze voortdurend in verschillende groepen indelen en dat is meestal functioneel: mannen, vrouwen, groep 1, groep 8, gelovig, atheïst, blond harig, donker harig, rijk, arm, arts, logopedist, gezond, ziek, kind, volwassene, 65+er, onderklasse, bovenklasse, commercieel. Ons democratisch bestel is gericht op groepen die losjes dezelfde ideeën hebben over oplossingen van de maatschappij, we noemen dat “partijen”. We vinden dat kennelijk niet voldoende dus willen we zelfs opschalen naar grotere groepen en komen op “links” en “rechts”, of anders wel “progressief” en “conservatief”. We plaatsen onszelf ook in groepen. Ik ben bijvoorbeeld een vrouw. Ik ben agnostisch atheïst. Ik ben een veertiger. Ik heb overgewicht. Ik ben een ex-roker. Ik ben single. Ik ben feminist. Ik ben bruinharig. Allemaal groepen waar ik toe gerekend kan worden en mezelf toereken. Voor mij zijn “vrouw” en “feminist” zo belangrijk dat ik me daar meest mee associeer. Jij kennelijk niet. Dat kan. Moet ik het daarom maar ok vinden als ik gediscrimineerd wordt op grond van mijn sekse? We doen de godganse dag niet anders dan mensen groeperen. En als je beweert dat je het niet doet, ben je net zo hypocriet als ik, aangezien je tenminste mij al in het hokje “hokjesdenkers” plaatste. Mooi hebben we weer een overeenkomst. Een groepje hypocrieten.

DonDonaldSucks
DonDonaldSucks27 jul. 2018 - 7:48

"Begrijpen niet wat het betekent om Nederlander te zijn". Inderdaad, en dus, zijn niet geïntegreerd en moeten daarom het land uit. Te beginnen met Blok zelf.

Sonic2
Sonic227 jul. 2018 - 5:57

"Zij beperken steeds meer tot het verdacht maken van hun tegenstanders en de motieven van die tegenstanders" Een hele belangrijke zin. Door deze zin weet je dat Trump tot over zijn nek in de Rusland affaire zit. Het zit verankerd in het rechts radicale gedachtengoed. Het kan niet zonder het zeer agressief en intimiderend afkraken van tegenstanders. Ik merk het trouwens ook heel goed als ik gewoon een feitelijke constatering doe over dat als je minder islam wilt je ook minder moslims wilt. Ook dan krijg je die tactiek. De PVV wilt geen islam overigens en dat is dus geen moslims. En dat als je de jaren 50 en 60 vereerd dat het wel iets betekent. Die waren blank en en je weet exact waar je dan naar verwijst. Ook dan krijg je die tactiek weer. Ook dan wordt je verdacht gemaakt. En afgekraakt. Natuurlijk is het xenofobie en racisme, want Blok neemt PVV en FvD taal over. Alleen zal het nooit racistisch worden geformuleerd. Het gaat op zijn Nederlands via omwegen. Tot je als allochtoon wel het gevoel krijgt dat je beter je weg kan vervolgen in het buitenland. Dat is een beetje wat er gebeurd. De allochtoon tot het oordeel dwingen dat hij of zij beter uit dit land kan weg blijven. Als je zegt dat iets gefaald is of fout is dan geef je de suggestie dat het een probleem zal oplossen als al die mensen opdonderen. Omdat een multiculturele samenleving zo divers is is het altijd een samenleving met meer gezichten. Met betere en mindere wijken en is de werkelijkheid wat genuanceerder Je mag tegenwoordig ook niet meer zeggen dat er een economisch oorzaak achter ligt, maar het bezuinigen en versoberen van de verzorgingsstaat werkt sowieso niet. Als je voor de lage inkomens klasse altijd niets anders hebt als ellende. Als je hun altijd meer zekerheid afpakt. Dan gaan ze allochtonen op een gegeven moment als gevaar zien. De PvdA heeft daar de afgelopen decennia zo gruwelijk mee gefaald en had in de jaren 90 al enorm moeten worden afgestraft. Als je hier mensen naar toe haalt dan moet je daar wel fors in investeren en niet laten verpieteren in achterstandswijken. Net zoals je een EU moet maken voor de mensen. Niet zoals het nu is. Als je een succesvolle immigratie wilt, zal het je geld kosten. Zo simpel is het.

Bert de Vries
Bert de Vries26 jul. 2018 - 21:15

Jaren geleden zat Rita Verdonk aan tafel in Buitenhof. Rond die tijd speelde het debat over de Nederlandse identiteit. Centraal daarin stond een opmerking van Maxima, die had gezegd: 'DE Nederlander bestaat niet.' Maxima werd daarvoor bijkans gestenigd. Gastvrouw Polak vroeg Verdonk of die kon vertellen wat de Nederlandse identiteit was. Maar nog voor Verdonk kon beginnen met twijfelen, legde Polak de hand op haar arm en zei: Sorry. Vervolgens stelde ze een andere vraag. Polak wist drommels goed dat een correcte definitie van 'Nederlandse identiteit' onmogelijk was. En waar ze Verdonk tegen de lamp had moeten laten lopen, bood ze haar ruim baan voor de vlucht. Het bovengeschetste is illustratief voor het huidige integratiedebat. Daarin speelt het ondefinieerbare 'Nederlandse identiteit' een zeer vertroebelende rol. In de reacties hieronder staat een even spijkerharde als nutteloze omschrijving, van Frans Spijkermans, die de identiteit terugbrengt tot wat papier met een stempel. Laat 'Nederlanderschap' buiten beschouwing. Dat vertroebelt het noodzakelijke debat.

4 Reacties
Libertain
Libertain27 jul. 2018 - 6:59

(“Laat ‘Nederlanderschap’ buiten beschouwing.”) Kannie, “Nederalndschap” is de draaispil van ultrarechts waar vervolgens alles aan gemeten wordt, naar eigen maatstaven natuurlijk.

Sonic2
Sonic227 jul. 2018 - 7:27

Het interesseert toch helemaal niemand. Behalve die paar duizend politieke denkers. 10 miljoen kiezers willen vooral veel meer woningen, betere zorg, beter onderwijs. Eindelijk eens echte zekerheden. Niet het afbreken van de sociale zekerheid en zorg. Meer veiligheid en beter leefbare buurten Het zijn alleen wat drammers van radicaal rechts en linkse die dat hele identiteit geneuzel zo hoog opspelen. Ook de reden dat Clinton in 2016 zo verloor.

Libertain
Libertain27 jul. 2018 - 13:38

Ik heb hetzelfde vermoeden dat Clinton een betere keuze voor Minister BuZa zou zijn dan Blok. Van hem kan ze nooit verliezen.

Libertain
Libertain27 jul. 2018 - 13:53

@Sonic, ben je helmaal incorrect met je stelling, mogelijk wil je de feiten niet aanschouwen die je niet bevallen, normale menselijke reactie: ("Het interesseert toch helemaal niemand.") Lees even voor de afwisseling het artikel bovenop: "Racist scheldt Rotterdamse op straat uit: Je ben geen Nederlander!" Nu de vraag voor @Sonic: Welke nationaliteit denk je dat deze racist heeft?

Cruise
Cruise26 jul. 2018 - 18:20

Ik ben geen “Blokkiaans denker “ maar blijkbaar heeft hij als minister met zijn uitspraken tijdens een besloten bijeenkomst een openzenuw geraakt bij degene die het diametraal met zijn uitlatingen oneens zijn en dat mag, maar als het 100% onzin zou zijn geweest wat hij stelt dan hoef je hem natuurlijk niet serieus te nemen . De pijnpunten met de multiculturele en etnische samenleving die hij heeft genoemd leven bij een aanzienlijk deel van de samenleving die hij vertegenwoordigt en poets je niet weg door hem als “ fout” en racist weg te zetten ( was het maar zo makkelijk); kritiek mag in dit gelukkig vrije land maar dan wel graag inhoudelijk en niet op de man gespeelt zoals o.a bij Wilders en Baudet ook vaak het geval is !

7 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst26 jul. 2018 - 20:30

Jij bent er zeker zo eentje van : ¨Als zoveel mensen het geloven, dan moet er toch wel wat inzitten¨

Libertain
Libertain27 jul. 2018 - 7:01

Dit was ook zo typerend voor Goebbels, weet je.

Britta van Rees
Britta van Rees27 jul. 2018 - 8:32

@Han van der Horst Of iets objectief waar is is in een democratie niet zo relevant. Of iets door de meerderheid als waar wordt aangenomen is wel relevant in een democratie, omdat de meerderheid de politieke macht kan inrichten. Dus ja, democratisch gezien is het inderdaad zo dat "er toch wel wat inzit als de meeste mensen het geloven." Politiek in een democratie komt neer op overtuigen, niet op bewijzen.

Lood om oud IJzer
Lood om oud IJzer27 jul. 2018 - 8:33

Het zou natuurlijk ook prima zo kunnen zijn @HanvanderHorst dat @Cruise en "de zovele mensen die het geloven" iets meer ervaring hebben met de zelfkant van de multiculturele samenleving en zich daarom meer vereenzelvigen met bepaalde uitspraken van Blok.

Cliff Clavin
Cliff Clavin27 jul. 2018 - 11:04

@ Britta van Rees (10:32u) - je maakt een fatale vergissing. Objectieve waarheden, feiten, gepresenteerd als nieuws, als een serieuze reportage, als wetenschappelijke bevindingen, die zijn onmisbaar voor een democratie. Je schreef: "Of iets objectief waar is is in een democratie niet zo relevant. Of iets door de meerderheid als waar wordt aangenomen is wel relevant in een democratie, omdat de meerderheid de politieke macht kan inrichten." Vanaf circa 1930 gingen steeds meer Duitsers voor waar houden dat Joden "Untermenschen" zijn, die je het best kan vergelijken met schadelijke insekten - die moesten dus gedood worden. Ze namen ook als feitelijk en rechtvaardig aan dat er een verbetering moest komen van het Duitse ras, door middel van het vermoorden van mensen met handicaps. Ze vonden om deze redenen ook het uitvoeren van dodelijke "medische experimenten" op mannen, vrouwen, en kinderen geoorloofd; en folteren tot de dood erop volgde eveneens. Wat is "democratisch gezien"? Is dat een speciale methode om naar de waarheid zelf te kijken? "...er toch wel wat inzit als de meeste mensen het geloven..."? Nog niet heel lang geleden geloofden ook in ons land de meeste mensen dat homosexualiteit een ziekte is, een verwerpelijke geestelijke aandoening, een perversiteit. Nog niet heel lang geleden meenden de meeste mensen hier dat een vrouw ondergeschikt is aan de man, thuis moet blijven, en dat haar juiste plaats die achter het aanrecht is. ...en dat zijn maar twee voorbeelden uit een serie die behoorlijk uitbreidbaar is. Mijn advies, Britta: ga eens een hele avond lang nadenken over de begrippen 'waarheid', 'mening', 'feit', 'wetenschap', 'fictie', 'propaganda', 'democratie', en 'fascisme'. Vanavond gaat het weer ten goede veranderen, misschien is dat een tip voor je?

DanielleDefoe
DanielleDefoe27 jul. 2018 - 14:22

Cliff Clavin 27 juli 2018 at 13:04 De mening dat vrouwen fysiek en mentaal zwakker zijn en dus door een man geleid moeten worden is echt niet verdwenen. De Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen mag dan al weer zo'n 50 jaar oud zijn maar dat betekent niet dat hij ook in alle hoofden is ingedaald. "Never take your rights for granted" zei mijn docent 20ste eeuwse engelse literatuur. Waakzaamheid blijft geboden zoals u ongetwijfeld weet.

Ozon
Ozon27 jul. 2018 - 14:37

DanielleDefoe 27 juli 2018 at 16:22 Inderdaad, nog springlevend die gedachte. Net als de gedachte dat vrouwen maar zwijgzaam moeten zijn als hen wat wordt aangedaan.

Brave Hendrik4
Brave Hendrik426 jul. 2018 - 18:08

Ach, Marcel van Roosmalen - een rechtse kloon van Jan Blokker, maar dan zonder 't talent, de humor en de zelfrelativering - slaat zich op zijn magere borst - zie zijn nopjes glimmen - omdat-ie (denkt-ie) zich niet op de borst slaat. Het bekende gekwebbel, kortom, van 'n deugende deugniet annex ijdeltuit. Tot nu toe gaan alle rijken (behalve de vigerenden) altijd ten onder. Dus da's makkelijk scoren voor de Blokse denkers. Gelukkig zijn we op weg maar singulariteit. Dus da's allemaal water onder de brug.

Uitgekleed
Uitgekleed26 jul. 2018 - 18:08

Typisch ik zag Han op TV. Het echte plakkaat van Verlatinghe werd achter glas getoond. Begrijpelijk interessant voor een historicus. Het is het feitelijke document van de staat der Nederlanden. Onbegrijpelijk vindt ik het nog steeds dat Han meent dat nationale staten een gepasseerd station zijn in de EU. Notabene een historicus die zich iedere dag laaft aan het Nederlanderschap.

OlavM
OlavM26 jul. 2018 - 16:04

Een nog bijzonder aspect aan deze geschiedenis: aanvankelijk werd nog naar een andere vorst gezocht, met name de koning van Frankrijk. Dat ging niet door, en uiteindelijk besloot men (in 1988, dus zeven jaar later) door te gaan als de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. (Deze heeft tot 1795 stand gehouden, toen met Franse steun de Bataafse Republiek werd uitgeroepen) Het Plakkaat was verder een belangrijke inspiratiebron voor de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring in 1776.

1 Reactie
OlavM
OlavM26 jul. 2018 - 16:08

Herstel: Pardon; "1988" moet natuurlijk 1588 zijn!

johannn2
johannn226 jul. 2018 - 15:47

Ik denk, dat voor Blok sommige mensen meer gelijk zijn dan anderen. .

2 Reacties
Libertain
Libertain27 jul. 2018 - 7:03

Moeten ze zeker een rondje met een kleur op de kleren opgeplakt krijgen om er onderscheid van te gaan maken.

MichelD
MichelD27 jul. 2018 - 8:37

Dat mag je denken, maar ik denk dat dat totaal ongefundeerd is. Het blijkt zeker niet uit hetgeen Blok gezegd heeft.

Libertain
Libertain26 jul. 2018 - 13:44

Het Premier heeft enige tijd beweerd dat hij voor "alle Nederlanders" zou zijn. Thans heeft hij plotseling het gave van onzichtbaarheid ontwikkeld. De vraag is eigenlijk voor wie staat Blok in deze regering - VVD of NVU?

Ozon
Ozon26 jul. 2018 - 8:02

“eerste Nederlandse onafhankelijkheidsverklaring het licht zag, het Plakkaat van Verlatinge. Daarin zwoeren de Staten Generaal van de Verenigde Nederlanden hun souverein bij Gods genade, koning Filips II af. Waarom? Omdat hij een tiran was. Hij toonde geen respect voor de diversiteit aan gewoontes, wetten en opvattingen in de Verenigde Nederlanden.” Een soort Nexit dus, om buitenlandse religieuze intolerantie tegen te gaan die haat tegen joden propageerde, tegen vrijheid van geloof en waarbij het tonen van een verkeerd plaatje tot een pijnlijke dood kon leiden? Waarna overigens de hele groep gelovigen, de katholieken nog eeuwen een achtergestelde positie kregen - en dat door een paar extremisten zoals Pieter Titelmans. Kortom, een kwestie van perspectief. Ik vermoed namelijk dat Wilders met datzelfde plakkaat wappert en dezelfde argumenten. Hij zal in de Mohammed B’s, de Hofstadgroep, de Syrië-gangers een paralel zien met de leden van de inquisitie. Hij zal verwijzen naar Bataclan 13 november i.p.v. Barthelomeus 23 augustus in diezelfde stad. En zichzelf zien als ondertekenaar. Kwestie van perspectief: wie is de vervolger? Wie is de intolerante? Wanneer slaat het strijden tegen buitenlandse invloeden om van “echte Nederlander” in “xenofoob”? En wie bepaald dat? En voor de duidelijkheid: dit zijn vragen, herkenbaar aan de vraagtekens. Niet te verwarren met opmerkingen. Los van toewijzing aan groepen of politieke partijen zijn dit de onderwerpen die we bespreken moeten: wat vinden we wel of niet acceptabel, en dan zal blijken dat de meeste zaken niet langs nette lijntjes lopen. Zichtbaar in de onafhankelijke Haagse tribunalen, waaruit blijkt dat meerdere zijden de fout ingaan.

5 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst26 jul. 2018 - 9:40

Het was allesbehalve een nexit want daarna sloten zij zich eerst aan bij een Franse prins en daarna bij de koningin van Engeland.

Applonia van Rapengaar
Applonia van Rapengaar26 jul. 2018 - 10:54

Goede vragen, een poging tot een antwoord: als derdegeneratiemigrant ben ik volgens mij geen vervolger omdat ik niet crimineel ben, werk, belasting betaal, sociaal en tolerant tegenover de medemens ben en geen terroristische aanslagen pleeg. Ik voel me wel intolerant bejegend als ik op grond van huidskleur geen baan krijg, niet het salaris krijg waar ik recht op heb, niet de woning krijg ik waarvoor ik in aanmerking kom, kortom als ik wegens niet ter zake doende eigenschappen niet de rechten krijg die andere, autochtone Nederlanders wel krijgen. Ook voel ik me nogal opgejaagd door het feit dat je geen krant kunt openslaan of geen medium kunt bekijken zonder dat groepen waartoe ik ook behoor verantwoordelijk worden gesteld voor problemen waar ze nu eenmaal niet verantwoordelijk voor zijn (woningnood, afbraak van sociale voorzieningen en sociale zekerheid, etc.) dan wel dat ik opgeroepen word om me te verontschuldigen voor aanslagen die ik helemaal niet gepleegd heb. De verdachtmakingen jegens grote groepen mensen die wel geïntegreerd zijn en niets verkeerd doen neemt nu zo'n proporties aan dat we gerust van een hetze kunnen spreken. Gek genoeg mag je dat niet aan de orde stellen volgens inmiddels heel wat mensen, getuige bijvoorbeeld de reacties op dit podium en andere (sociale) media, want discrimineren moet mogen, lijkt hun devies te zijn.

johannn2
johannn226 jul. 2018 - 15:24

Volgens mij had de Akte van Verlaetinghe meer te maken met het feit, dat de rechen van de Nederlandse adel werden uitgekleed binnen het Spaanse rijk. Maar ach. .

Satya
Satya26 jul. 2018 - 21:42

Applonia van Rapengaar Wat mooi verwoord. Zo voel ik het precies. Maar goed wij mogen niet klagen, accepteren dat je als minderwaardig word weggezet. De mensen die het voor je opnemen zijn deugmensen die ook minderwaardig zijn. Racisme mag je niet meer benoemen fascisme ook niet, dat zijn normale gedachten. Het begint op bepaalde propaganda te lijken. Straks is de kkk normaal. Lichtpuntje is dat er veel mensen nog wel vriendelijk zijn. Op straat bijvoorbeeld. Geen stijl en PowNed zijn verschrikkelijk en dulden geen andere meningen. Ik heb bij PowNed een blokkade gekregen terwijl ik daar normaal schreef. De mensen die mij zeer racistisch benaderden daar mogen nog reageren. Ik heb wel Het idee dat vooral rechts zijn mening geeft online.

Ozon
Ozon27 jul. 2018 - 14:27

HanvanderHorst 26 juli 2018 at 11:40 "Het was allesbehalve een nexit want daarna sloten zij zich eerst aan bij een Franse prins en daarna bij de koningin van Engeland." Ja, en het ging ook niet om de EU, maar om Spanje. Want dat is een beetje het lastige van historische vergelijkingen: het is geen één op één situatie. Ik dacht trouwens dat onze voorouders zich probeerde aan te sluiten, maar dat dat niet zo succesvol was? Dat oa die Engelse koningin niet zo op ons, onze vaste-land-shit en de kosten ervan (oorlogen ed) zat te wachten? Een beetje Brexit? Die gezochte aansluiting, eerder met Anjou, had dat niet een beetje een opportunisme-kantje: de centen waren op en daarom een bondgenoot nodig? Is dat hoe we de EU moeten zien? En hoe verliep dat proces precies? Ik had de indruk dat NL snel wat teleurgesteld was over de motieven van Anjou, oa iets met een poging Antwerpen te onderwerpen? Iets met mensen die elkaar in de pan hakten? Lekkere EU... En dat allemaal in een jaar of 6? Ik vind die aansluiting weinig vergelijkbaar met de hedendaagse EU..., maar ja, kennelijk een kwestie van perspectief.

punt2
punt226 jul. 2018 - 7:29

Beste Han, quote: "Daarin vroegen zij politici niet langer stemming te maken tegen de multiculturele samenleving in de hoop zo een dam op te werpen tegen de populariteit van Geert Wilders en Thierry Baudet. Aanleiding waren de recente opmerkingen van minister Blok " Wanneer iemand uitspraken doet die je niet aanstaan, is daar de weg naar de rechter voor. Een uitspraak van één persoon (gebruikmakend van zijn recht op vrije meningsuiting) gebruiken als stok om daar anderen mee aan te pakken (als kapstok) is net zo populistisch als wat je eigenlijk wil "bestrijden" Wij leven gelukkig in een democratie met het voornoemde recht op een vrije mening en deze te uiten, het "tribunaal" van de (sociale) media inzetten omdat iets je niet aanstaat lijkt mij niet de juiste weg om een doel te bereiken. Onwenselijk ook want juist daarvoor hebben wij de rechterlijke macht die een perfecte uitspraak kan doen over wat wel of niet toelaatbaar is. Door het bewandelen van deze "weg"buiten de rechterlijke macht neem je dus het recht in eigen hand en hoeveel beter zou je dan zijn dan juist de personen of denkbeelden die je wilt bestrijden. Een tegengeluid is altijd goed, discussie's zijn er om gevoerd te mogen (en zelfs moeten) worden. maar ik vind het wapen van de (sociale) media als scherprechter verwerpelijk.

11 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst26 jul. 2018 - 9:40

Wat jij blijkbaar verwerpelijk vindt is de vrijheid van meningsuiting in de praktijk.

HM van der Meulen
HM van der Meulen26 jul. 2018 - 12:02

De regels die Rob Roy wil opleggen aan de vrije meningsuiting van anderen.

OlavM
OlavM26 jul. 2018 - 16:03

@ Rob Roy: [Wanneer iemand uitspraken doet die je niet aanstaan, is daar de weg naar de rechter voor.] Nee hoor, zo algemeen kan je het gelukkig juist niet stellen. Je zit er faliekant naast. Alleen als er sprake is van een formeel-wettelijke uitzondering die gemaakt is op de vrijheid van meningsuiting (belediging, smaad, laster, discriminatie, aanzetten tot haat en/of geweld e.d.) kan met kans op succes de rechter worden benaderd. Dus buiten deze uitzondering is juist wél de weg van de publiciteit, sociale media e.d. aangewezen. Openbaar debat en discussie. Niets mis mee.

punt2
punt227 jul. 2018 - 6:06

@Han,leuk, dat wat jij onder de VVMU plaatst, is hetzelfde wat jij een ander als recht ontneemt.... Oftewel: je moet doen zoals ik ander mag jij je geen Nederlander meer noemen...

punt2
punt227 jul. 2018 - 6:10

@HM vanderMeulen, de regels voor VVMU zijn voor een ieder gelijk. Dan zou je dus ook iedereen datzelfde recht moeten verlenen. Volgens jou moet juist de VVMU selectief worden toegepast.

punt2
punt227 jul. 2018 - 6:17

@Olavm, hoever zit ik er naast? Hoeveel aanklachten zijn er tegen Wilders? De aangiften tegen Pechtold? Het recht op VVMU houdt niet in dat naast de Rechters er ook nog zoiets is als een Sociale Media Tribunaal. Dan ben je namelijk minimaal net zo erg als dat wat je eigenlijk wilt bestrijden. Scheen ooit een persoon geweest te zijn die het zo mooi omschreef ( joh 6.7 geloof ik ) Wie zonder zonde is werpe de eerste steen.... Moeten we echt naar een samenleving waar elk geschil moet worden beslecht door de sociale media ? Waar niet het recht zegeviert maar de grootste mond?

Libertain
Libertain27 jul. 2018 - 7:05

Dat is de weg ook om daadwerkelijk te laten zien wat echter leeft in een bepaalde maatschappij. Open en helder voor iedereen.

punt2
punt227 jul. 2018 - 10:41

@Libertain, het geeft ook ruimte voor constant protest waardoor iedereen die het ook maar even niet eens is met wat een ander zou vinden de sociale media inzet om zijn of haar gelijk te halen. Dan gaat het niet meer over argumenten maar over de grootte van de achterban en hoeveel "lawaai"iemand kan veroorzaken.

OlavM
OlavM27 jul. 2018 - 10:50

@ Rob Roy: Wat jij kennelijk nog steeds niet snapt, is, dat de rechter slechts bij hoge uitzondering met mogelijk succes benaderd kan worden waar het de vrijheid van meningsuiting betreft. Jouw uitspraak: "Wanneer iemand uitspraken doet die je niet aanstaan, is daar de weg naar de rechter voor" is dus onzin. Dit is een algemeenheid die niet klopt. Alleen als het om formeel-wettelijk geregelde beperkingen gaat -zoals ik die heb aangeduid- kan met kans op succes een rechter worden benaderd. En inderdaad: Wilders is veroordeeld omdat hij wél die wettelijke grenzen overschreden heeft. Sociale media, kranten, enz vormen geen "tribunaal", maar zijn gewoon discussiefora. Niets meer en niets minder. Dat het daar soms stevig aan toe gaat is iets anders. Maar die hebben hoe dan ook geen enkele beslissingsmacht. Als jet het nog steeds niet begrijpt, geef ik het op.

punt2
punt227 jul. 2018 - 16:03

@OlavM, ik begrijp het heel goed, en jij verwoordt het prachtig , quote: "Alleen als het om formeel-wettelijk geregelde beperkingen gaat -zoals ik die heb aangeduid- kan met kans op succes een rechter worden benaderd. " Wat jij dus wil is ook wat wettelijk NIET is verboden en dus duidelijk onder de VVMU valt volgens de Nederlandse wet, aanpakken via het Sociale Media Gerecht omdat de boodschap je niet aanstaat. Dus speel jij voor eigen rechter en plaatst jij jezelf boven en ook buiten onze wetten. Wij hebben gelukkig in Nederland veel vrijheden, en het recht op een eigen mening en daarvoor uit te komen is er daar één van. Jij wil dat recht beperken voor uitingen en meningen die niet strafbaar zijn. Dat begrijp ik heel erg goed, nu jij nog. Dat de Social Media rechtbanken heel veel kwaad berokkenen is algemeen bekend, iets wat op social media staat (en dankzij de gelijkgestemden "goed"word aangewakkerd" ) wordt vaak voor waar aangezien (Fake News) en daar is het bijzonder moeilijk om je tegen te beschermen. Het eigen rechter spelen is erg makkelijk en hoeft niet eens met feiten onderbouwt te worden, zolang er maar voldoende mensen schreeuwen dat het zo is.......

OlavM
OlavM29 jul. 2018 - 9:25

@ Rob Roy: Toch nog maar even kort een allerlaatste poging. [Wat jij dus wil is ook wat wettelijk NIET is verboden en dus duidelijk onder de VVMU valt volgens de Nederlandse wet, aanpakken via het Sociale Media Gerecht omdat de boodschap je niet aanstaat.] Wat jij dus nog steeds niet snapt is, dat publiciteit, w.o. sociale media, GEEN gerechtelijke instantie zijn, en aan de andere kant de échte gerechtelijke instanties niet geschikt en bedoeld zijn om, zoals je heel algemeen schrijft, te benaderen "wanneer iemand uitspraken doet die je niet aanstaan". Discussie is -hoe scherp ook- niet "voor rechter spelen" of zelfs jezelf "boven en ook buiten onze wetten plaatsen." Hoe verzin je het allemaal! Je verwarring is groot.

Thijs Schokland
Thijs Schokland26 jul. 2018 - 7:12

Ook hier weer geen inhoudelijke weerlegging van de heer Blok's waarschwuwing dat de geschiedenis laat zien dat een toestroom van migranten met een andere religieuze en culturele achtergrond een zeker risico op conflicten in zich bergt. Daarentegen wel opmerkingen als 'xenophobe stemmingmakerij' en racistische visie'. Als het om de vaderlandse geschiedenis gaat heb ik kennelijk niet goed opgelet op school want het Plakkaat waar aan wordt gerefereerd zegt mij niets. Wat ik me wel van de lessen herinner zijn de brandstapels waar de ketters op werden verbrand, de Beeldenstorm, de Hoekse en Kabeljauwse twisten en zo verder.

13 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst26 jul. 2018 - 9:41

Het is een misvatting dat iedereen die maar een eind weg lult, daarmee automatisch recht krijgt op een inhoudelijke weerlegging.

Hanvander Horst
Hanvander Horst26 jul. 2018 - 9:42

Je hebt inderdaad tijdens de geschiedenisles niet goed opgelet. Het kan ook dat je slecht geschiedenis hebt gehad.

Cliff Clavin
Cliff Clavin26 jul. 2018 - 10:45

@ Thijs Blokland - Stef Blok gaf geen serieuze waarschuwing; hij produceerde gevaarlijke bullshit. Wat hij beweerde was een stinkend kookseltje van insinuaties, leugens, en antiwetenschappelijke nonsens. Bullshit is gevaarlijk omdat je hem maar moeilijk rationeel kunt weerleggen, met een compacte kritiek. Bullshit heeft altijd de voorkeur van dictators en tirannen. En als je, naar eigen zeggen, niet goed opgelet hebt bij de lessen geschiedenis, waarom kom je dan met wat losse herinneringen aanzetten, waarvan je nu vindt dat die in je kraam te pas komen?

Cliff Clavin
Cliff Clavin26 jul. 2018 - 18:05

(Blokland = Schokland, hoewel Freud bij zo een vergissing zeker iets op te merken gehad zou hebben)

Loebkesman
Loebkesman26 jul. 2018 - 19:52

@Thijs. Lees Han's reactie.... Ik moest er van headdesken. Voor een inhoudelijke weerlegging moet je toch echt ergens anders zijn.

Jan Willem de Boer3
Jan Willem de Boer327 jul. 2018 - 9:40

Han stelt: Het is een misvatting dat iedereen die maar een eind weg lult, daarmee automatisch recht krijgt op een inhoudelijke weerlegging. Voorbijgaand aan het feit dat een minister van BuZa geen iedereen is moet ik dus bijna concluderen dat ook Han niet geïnteresseerd is een inhoudelijke discussie over de punten welke Blok aankaartte. Het was Merkel die in 2010, geconfronteerd met parallelle samenlevingen van minderheden, stelde dat de multiculturele samenleving volledig mislukt was. Enkele weken later stelde Camaron hetzelfde. En na beide uitspraken kwam de zon de volgende dag gewoon weer op. Als rationeel en kritisch denkend mens vraag ik mij af wat Blok's definitie is van een vreedzame multiculturele samenleving. Als hij bedoelt wat ik verwacht dat hij als liberaal bedoelt; een samenleving zonder spanningen, onderlinge verwijten en regelmatige geweldsdelicten van beider zijden, dan heeft hij m.i. volledig gelijk. De grootste fout van Blok is dat hij de duiding wegliet en slechts zijn woorden afzwakte. Ik mag hopen dat hij deze fout in het komende debat herstelt, zodat er eindelijk inhoudelijk gedebatteerd kan worden.

Cliff Clavin
Cliff Clavin27 jul. 2018 - 11:30

@ Jan Willem de Boer - je ziet een kritisch aspect van spanningen in een samenleving, tussen onderscheidene groepen mensen, over het hoofd. Dat geldt ook voor de uitspraken van Merkel en Cameron; en dus ook voor Bloks grotendeels feitenvrije borrelpraat. Blok, Cameron, en Merkel hebben alle drie hard gewerkt aan de sloop van het sociale fundament in hun eigen landen. Te denken valt aan sociale woningbouw, zorg, onderwijs, en andere gemeenschappelijke voorzieningen. Overal vindt er uitsluiting plaats van mensen die levensmoeilijkheden hebben, die in geestelijk nood verkeren, die zwak en oud zijn, wier arbeidsvermogen beperkt is, kortom: die niet produktief en consumerend genoeg kunnen zijn. Die lijst is lang en wordt steeds langer. Saskia Sassen schreef over deze uitsluitingsmechanismes het boek: "Expulsions: Brutality And Complexity In The Global Economy" (Harvard University Press, 2014), hier is een link: http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674599222 Een even gedegen als vlijmscherp geschreven boek, aanbevolen. Politici die zich aan deze misdrijven schuldig maken, die zetten heel grote groepen arme mensen tegen elkaar op. Wie het sociale vernietigt, roept alle mogelijke vormen van onrust op. Hij maakt de Doos Van Pandora open. Navrant is dat de daders vervolgens de slachtoffers de schuld geven, met deftige verklaringen over hoe het toch zo kon komen met die integratie en met dat samenleven. Het lag natuurlijk niet aan hen, ze hadden toch zo hun best gedaan om de armen te helpen? Leugens, alles leugens. Stef Blok, de schuldtoewijzer van dit moment, is zelf vier jaar verantwoordelijk geweest voor onze woningbouw en -markt. Hij stelde zijn eigen geschifte geldideologie boven het lot van individuele, arme mensen. Hij was daarmee de zoveelste in een lange rij van wanbestuurders. Dit bracht onnodige sociale onrust. Waarvan de reactionaire lawaaisites weer graag gebruik maken om racisme en discriminatie te bevorderen. Waarvan typetjes à la Blok vervolgens weer gretig misbruik maken om ons voor te liegen dat 'het met de integratie maar niet lukken wil, omdat dat nu eenmaal niet kán (om onze genen en zo)'. Viceuze cirkels binnen politiek-economische doctrines die zelfvernietigend zullen zijn.

Jan Willem de Boer3
Jan Willem de Boer327 jul. 2018 - 16:26

Cliff allemaal mooi en aardig uw betoog, rest de vraag welk maximale belastingpercentage u de netto betalers hier wilt opdringen om uw Utopia te realiseren en te financieren. De midden inkomens zijn het laatste decennium al leeg gemolken, daaronder is al helemaal niets te halen, daar boven te weinig om uw wensen te realiseren. Tatcher stelde al eens dat "the problem with socialism is that at a certain moment you run out of other peoples money". En als het niet kan zoals je wilt, moet het maar zoals het kan. Zolang er heel veel netto ontvangers zijn zal de verzorgingsstaat waar u en ik mee opgegroeid zijn zwaar onder druk staan en uiteindelijk imploderen.

Cliff Clavin
Cliff Clavin27 jul. 2018 - 17:42

@ Jan Willem - mijn betoog is niet alleen mooi en aardig, maar ook waar. Lees dat boek van Saskia Sassen nu eens, of anders de verhalen achter de links die mijn verwijzing naar haar boek bevat. Een schat aan uitleg en verheldering, en een al te grote moeite is het het niet om haar te willen ontdekken. Wat jij beschrijft, maakt allemaal deel uit van een door totalitaire denkers bedacht en uitgevoerde politiek project. Men wilde het zo. De schandalige, mensonterende exploitatie en uitsluiting van alle gewone, onzelfzuchtige, en altruïstisch ingestelde mensen maakt hier deel van uit. Niets, maar dan ook niets in dit hele verhaal is een natuurverschijnsel, iets dat onvermijdelijk is. De eliminatie van de middenklassen was en is essentiëel voor het 'slagen' van deze waanzinnige doctrine. Waarom denk je dat de praktische en serieuze GGZ eraan moest? Nu, al het onvolmaakte (minder produktieve, niet-consumptieve), dat moet dood. Weg. Ausradiert. Jawohl, Herr de Boer! Afkomst, huidskleur, persoonlijke geschiedenis, familie, vriendschap, eigen cultuur, en gebondenheid aan traditie spelen in dit horrorverhaal geen enkele rol meer. Want al deze dingen zijn op zich niet in geld te vertalen. Zo bezien wordt elke individuele mens gereduceerd tot een bundeltje geldbiljetten, en als die centen na dit reductieproces niet meer te vinden zijn, dan moet die mens dood. Krankzinnig? De wil van een stel psychopaten? Ja. Waarachtig? Helaas moet ik hier ook "ja" op antwoorden. Lees ook dit eens, van bij onze Oosterburen: https://www.nachrichtenspiegel.de/2018/07/22/deutschland-2018-der-faschismus-kehrt-zurueck-in-schickem-anzug/ Wie het nu nog steeds niet kan zien, die zal het ook niet meer zien.

Cliff Clavin
Cliff Clavin27 jul. 2018 - 17:48

@ Jan Willem - met "Jawohl, Herr de Boer" bedoelde ik natuurlijk niet jou als 'gevaarlijke Duitser', verre van dat. Ik kroop in de huid van een moderne bevelshebber, die jou opdringt wat er volgens de nieuwe (maar stokoude) totalitaire doctrine dient te gebeuren. Laat hier geen misverstand over bestaan.

Minoes&tuin
Minoes&tuin28 jul. 2018 - 4:08

Ah Cliff Blij dat je de naam van Saskia Sassen weer even noemt, kon er een tijd geleden niet opkomen. Ga hem meteen noteren zodat ik hem niet weer vergeet. Dan kan ik al de artikelen en interviews weer terughalen. Je bewijst me hiermee een grote dienst. Dank je.

Minoes&tuin
Minoes&tuin28 jul. 2018 - 4:48

Cliff en Jan Willem Hier een voorproefje; https://www.mo.be/interview/saskia-sassen-wij-zijn-de-scheppers-van-onze-eigen-toekomst https://www.groene.nl/artikel/aan-de-rand-van-het-systeem http://www.saskiasassen.com/PDFs/interviews/volkskrant-interview.pdf

Cliff Clavin
Cliff Clavin28 jul. 2018 - 7:56

@ Minoes (06:48u) - veel dank voor deze waardevolle bijdragen!

frankie48
frankie4826 jul. 2018 - 5:08

Het beperken tot de opmerking van Stef Blok geeft mensen die op sociaal-economische klasse een onderscheidt wensen te blijven maken, de ruimte om van het één afstand te nemen en het andere in de dagelijkse praktijk toe te blijven passen. Zo zal het 'passend woonrecht' na een een proefperiode waarbij van vrijwilligheid uitgegaan gaat worden, eerdaags wel weer een dagelijkse dwangpraktijk gaan worden voor de economisch zwakkere in dit land. https://www.telegraaf.nl/nieuws/2350735/senior-uit-grote-woning-verleid

Andrew G
Andrew G26 jul. 2018 - 3:12

Ik woon nu 15 jaar in Nederland, ik ben een kleurrijke medelander en ik ben hier nog op geen plek geweest waar ik mij niet veilig voel omwille van mijn huidskleur. Wat mij wel verbaast is dat er hier mensen voor misschien al 30 of 40 jaar wonen die de taal niet machtig zijn en zich onttrekken aan de maatschappij hier. Wat kunnen we in Godsnaam met tolerantie als er steeds meer mensen komen die niet tolerant zijn, om de 1 of andere reden? De maatschappij? Die maak je samen (Mijn God, wat klinkt dit weer als een marketing truukje) maar het is wel zo. Je kan niet in je eentje tolerant zijn, dit moeten we allemaal zijn en ik ben er meteen al achter gekomen dat waar je ook komt, dat als je je best doet om z.s.m. de taal te spreken, gewoontes te leren kennen en je probeert te mengen met de lokale bevolking dat bijna iedereen wel voor je open staat. Erger nog, dit gevoel is tot nu toe het sterkst in Nederland geweest waardoor ik ook besloten heb hier te blijven. Ik denk dan ook dat het met de Blokeriaanse groepering hier best wel mee valt.

1 Reactie
Satya
Satya26 jul. 2018 - 22:00

Dan ben je een talenwonder. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik nog nooit eerder iemand heb ontmoet uit donkere landen die de grammatica van het Nederlands zo goed onder de knie heeft gekregen. Verbazend, waar kom je vandaan? Ik vind de zinsopbouw verbazend of het moet een Caribisch eiland zijn waar je in je jeugd de taal al hebt geleerd. Dit zie je zelfs niet bij hoge ambtenaren die ondernemers begeleiding in het buitenland. Die blijven met de zinsopbouw de mist ingaan, ook al wonen ze hier 25 jaar en is hun niveau zeer acceptabel. In een a4 zit een niet lopende zin.De reden daarvan zal duidelijk zijn.

Paul!
Paul!26 jul. 2018 - 0:58

In mijn ogen mag iedereen die in Nederland geboren is zich Nederlander noemen. Of ze het Plakkaat van Verlatinge wel of niet gelezen en er achter staan maakt in mijn ogen net zo min verschil als de kleur van haar, huid of ogen. Maar deze verklaring vind ik wel heel erg prettig! De zorgen die ze benoemen deel ik. Met mij gelukkig ook vele anderen. Door die verklaring voel ik me er gelijk wat minder alleen in. Door de ondertekeningen heb ik opeens ook beeld van de mensen waar ik die zorgen mee deel. En dat is prettig!

1 Reactie
Libertain
Libertain26 jul. 2018 - 10:55

{"FransAkkermans1947 25 juli 2018 at 20:24 Als je een Nederlands paspoort hebt mag je je Nederlander noemen. Dat is meteen de definitie van een echte Nederlander. Een andere meetlat bestaat niet."} Het rest van de prive-definities mag als voorbeeld gebruikt worden voor de verborgen xenofobie, die traditioneel in ons land erg hoog tij viert.

Piet de Geus
Piet de Geus25 jul. 2018 - 23:46

Marcel van Roosmalen heeft gelijk: een rituele dans zorgt niet voor regen en een eind aan de droogte. Het is bovendien de vraag welk doel de ondertekenaars denken te dienen. De uitspraken van Blok zijn nou niet bepaald met gejuich ontvangen: uit alle hoeken kwam kritiek, intern is hij op het matje geroepen en hij kan ook nog een stevig debat verwachten waarin hij nog wat dieper door het stof moet. Wie zich niet in de krochten van social media begeeft zal werkelijk nergens instemming met de woorden van Blok gevonden hebben. Dus in feite geef je die trollen de aandacht waar ze om schreeuwen. En natuurlijk roepen die nu het hardst over gutmenschen, omdat ze weten dat ze die daarmee krijgen waar ze willen: nogmaals op de kast. Het is werkelijk teveel eer allemaal.

5 Reacties
Peterrr3
Peterrr326 jul. 2018 - 13:08

Rare reactie ! Opvallend dat Han van der Horst hier inhoudelijk niet op reageert en wel op de reactie hieronder. En dat vind ik ook nog eens geen heel sterke reactie...

Peterrr3
Peterrr326 jul. 2018 - 13:09

Jemig.... wat een domme tikfout van me. Excuses Piet. Rare reactie moest zijn.... Rake reactie. Wat een verschil kan één letter maken.

HM van der Meulen
HM van der Meulen26 jul. 2018 - 17:43

Misschien willen ze wel dat hij zijn biezen pakt? Je weet het maar nooit. Hoeveel zelfvernedering kan een minister aan? Nou is het natuurlijk wel een VVD-er, eentje van de rekkelijken, niet van de preciezen. -

Piet de Geus
Piet de Geus27 jul. 2018 - 6:13

"Hoeveel zelfvernedering kan een minister aan?" Dat gaan we zien, want het is volstrekt duidelijk dat zijn halfslachtige excuses niet geaccepteerd gaan worden. Niet door Suriname, niet door de Kamer, niet door zijn ambtenaren en waarschijnlijk niet eens door zijn eigen kabinet, want ik zie minister Kaag ook geen genoegen nemen met minder dan een distantiëring van de inhoud van zijn praatje. De weerstand is in ieder geval zo breed dat ik werkelijk niet zie wat zo'n ingezonden brief daaraan toe zou moeten voegen. Zo'n brief organiseer je in mijn ogen als het helemaal mis dreigt te gaan lopen, terwijl nu eerder het tegendeel het geval is: achterover leunen en vast wat zakken nootjes aan laten rukken is meer op zijn plaats.

DanielleDefoe
DanielleDefoe27 jul. 2018 - 14:30

Wat er zich in de krochten afspeelt weet ik niet maar Blok "ligt" in mijn perceptie al. Verspilde energie dus.

Bert de Vries
Bert de Vries25 jul. 2018 - 20:43

Ik zou de brief hebben ondertekend als er óók een, noodzakelijke, oproep in had gestaan aan alle politici om de integratieproblematiek, die er wel degelijk is, grondig te onderzoeken en aan te pakken. Deze oproep aan het Piemelkoor van onze politieke elite is mij te gemakkelijk.

7 Reacties
badgast
badgast25 jul. 2018 - 22:58

Dank voor deze treffende illustratie dat het gemakkelijker is om houders van een andere mening verdacht te maken dan dat het is om het debat aan te gaan

Hanvander Horst
Hanvander Horst26 jul. 2018 - 6:09

Ik zou zeggen: maak eens een alternatief.

Mark Huysman
Mark Huysman26 jul. 2018 - 6:29

Er wordt al jaren nergens anders over geluld dan over integratie, segregatie, assimilatie, moslims, burka's en weet ik veel wat. Alles is al honderden keren onderzocht, tot en met etnische verschillen in criminaliteitscijfers aan toe. Ondertussen wordt de verzorgingsstaat afgebroken en heeft niemand het over de arbeidscoëfficiënt (Ewald Engelen). Integratie zal plaats vinden als mensen samen terug gaan vechten, Op de werkvloer, in de buurten en op thema’s als gezondheidszorg . Een ‘autochtone’ werknemer (of werkloze) heeft geen andere belangen dan een werknemer met een migratie-achtergrond. Goed loon, bescherming tegen ontslag, goede sociale voorzieningen, betaalbare woningen: daar gaat het om, dat levert iedereen die geen grootkapitalist is, wat op. Niet het zoveelste rapport over ‘integratie’.

Applonia van Rapengaar
Applonia van Rapengaar26 jul. 2018 - 7:23

Zou het kunnen dat wat u als integratieproblematiek beschouwt in feite niets anders is dan onderklasseproblematiek? Ik vraag het maar even, want u zegt niet wat u verstaat onder integratieproblematiek, dus nu denk ik als derdegeneratiemigrant dat ik volgens u weer wat verkeerd heb gedaan, terwijl ik netjes belasting betaal, werk, nooit een uitkering heb gehad, sociaal ben tegenover mijn medemens en niet crimineel ben. Nu zou uw antwoord kunnen zijn dat migranten hoger scoren in de criminaliteitsstatistieken en andere onwenselijke sociale fenomenen zoals het hebben van een uitkering, verloedering van wijken, etc. Nu is de vraag of die problemen als oorzaak werkelijk de etnische achtergrond van migranten hebben of dat het gaat om het wegbezuinigen van sociale voorzieningen waarvan vooral de lagere sociale klassen gebruikmaken? Ook is het de vraag of het zinnig is om continu te roeptoeteren dat er een integratieprobleem is zonder dat concreet te onderbouwen. Migranten worden als zondebok gebruikt, zodat politici niet de problemen in de zorg, het onderwijs, de rechtspraak, bij de politie, de huizenmarkt, de financiële sector, etc., etc. hoeven op te lossen.

Joop Schouten
Joop Schouten26 jul. 2018 - 8:10

Dat is een ander punt voor een andere brief. Een belangrijk kenmerk van integratie is dat de opname van personen of bevolkingsgroepen van beide kanten komt. Aangezien neoliberale mensen zoals Blokhead dit graag frustreren met hun achterdochtige xenofoob/racistische domheid is het van belang deze brief juist wél te ondertekenen. In onze rechtstaat is het nu eenmaal zo dat de gekozen volksvertegenwoordigers misstanden kunnen aankaarten en wetten kunnen wijzigen. Zij zijn daarom de juiste personen om aan te spreken en ter verantwoording te roepen. Misstanden tijdens het re integratieproces moet je altijd aanpakken en oplossen maar dat is een ander verhaal en heeft een eigen ingezonden brief nodig.

Bert de Vries
Bert de Vries26 jul. 2018 - 12:26

Van der Horst, je vraagt naar wat ik heb geboden: de brief, uitgebreid met een verzoek om de integratieproblematiek te onderzoeken en aan te pakken. Applonia, ik ben er van overtuigd dat tegenwerken en tegenhouden van integratie een sleuteloorzaak van de problematiek is. Armoede speelt een gelijksoortige rol. Zo is er meer. Daarom zijn onderzoek, anders dan dat van de Cmmissie Blok, en beleid, anders dan de obstructie uit conservatieve kring. Voorts, deze problemen spelen bijna overal, of het nu Frankrijk is, Duitsland, Engeland of de huidige VS. Mensen die meer willen dan hun terechte verontwaardiging vorm geven, hadden daar oog voor gehad. Een willekeurig voorbeeld: Welke bijdrage heeft D66 geleverd aan het integratiedebat en -beleid?

Libertain
Libertain26 jul. 2018 - 13:41

Wie durft nog te beweren dat de Nederlander helemaal niet met zijn hoofd zou willen denken? lees het volgende: {"Migranten worden als zondebok gebruikt, zodat politici niet de problemen in de zorg, het onderwijs, de rechtspraak, bij de politie, de huizenmarkt, de financiële sector, etc., etc. hoeven op te lossen."} Een en zelfde zondebok omdat ons-kent-ons.

Tom Meijer
Tom Meijer25 jul. 2018 - 19:29

Het verbaast mij nog steeds hoeveel aantrekkingskracht Joop heeft op nietdeugers. Ook hier is hun aanwezigheid weer opvallend. Ik heb uiteraard getekend. Goed stuk weer Han en je historische vergelijking snijdt hout. Maar ja, van een historicus zou je niet anders moeten kunnen verwachten.

4 Reacties
Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon26 jul. 2018 - 5:14

Dus als je [ook als linksmens] kritisch bent over immigratie, integratie en participatie van nieuwkomers behoor je automatisch tot het kamp van de "nietdeugers". Dit is nu precies de klassieke linkse reflex waar Terstall cum suis tegen ageren.

KnorretjeBig
KnorretjeBig26 jul. 2018 - 5:25

@TomMeijer “Het verbaast mij nog steeds hoeveel aantrekkingskracht Joop heeft op nietdeugers.” Volgens mij heb jij heimwee naar de overzichtelijke jaren vijftig. Katholieken luisterden en keken naar de KRO en lazen katholieke kranten, de arbeiders naar de VARA etc. Lastig die VVMU!

punt2
punt226 jul. 2018 - 7:38

@TomMeyer, dat vind ik een aparte opstelling, een discussie zou kunnen leiden naar een beter inzicht, alleen maar medestanders geeft geen enkele ruimte voor discussie en daarmee slechts een eenzijdig beeld. Velen vinden mij rechts, en men zou deze site kunnen omschrijven als links. Toch lees ik de opinie's en geef daar mijn eigen commentaar op en ik geef niet natuurlijk niet graag toe maar soms geeft het mij een ander zicht op iets waardoor ik mijn mening moet bijstellen. Recht op een eigen mening en daarvoor uit mogen komen is een enorm groot recht, het ontzeggen van dit recht aan anderen, alleen omdat zij zich aan de andere van het politieke spectrum bevinden is niet heel sterk. Ben ik het vaak met je eens? nee! En jij met mij? ook niet.... is dat erg? Ik vind van niet. Pas op het moment dat wij elkaar het recht van spreken willen ontnemen glijden we af naar iets wat waarvan ik hoop dat we dat beide niet zouden willen.

Tom Meijer
Tom Meijer26 jul. 2018 - 19:24

Leuke reacties jongens (meisjes?).

FransAkkermans1947
FransAkkermans194725 jul. 2018 - 18:24

Als je een Nederlands paspoort hebt mag je je Nederlander noemen. Dat is meteen de definitie van een echte Nederlander. Een andere meetlat bestaat niet.

3 Reacties
badgast
badgast25 jul. 2018 - 23:02

Gelul. Mijn opa had geen paspoort. Wel, tussen 40 en 45, een Ausweis. Was hij niet blij mee. Maar desondanks was hij zeer Nederlands. Daar had hij rond 1910 ook een papier van de gemeente voor gehad. Nodig om bij de gemeentepolitie te mogen werken. Maar Nederlanderschap vloeit dus niet voort uit een paspoort

Paul250371
Paul25037126 jul. 2018 - 8:49

Inderdaad.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194726 jul. 2018 - 13:59

Vriendelijk dank voor uw correctie. Niet iedere Nederlands staatsburger heeft een paspoort. Dat klopt. Een paspoort moet je aanvragen. Maar als je zo'n document hebt heb je wel een bewijs van Nederlanderschap op zak. (http://www.wikiwand.com/nl/Rijkswet_op_het_Nederlanderschap)

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon25 jul. 2018 - 18:09

Weer een meesterlijke en rake bijdrage van Marcel van Roosmalen, ik ben sowieso fan van zijn cynische en heerlijk onderkoelde stijl. Ik ben het hartgrondig met hem eens. Er ontstaat in ons kikkerlandje, en ook bij mijn persoontje, een zekere deug-moeheid. Bij elk akkefietje dat het ideaalbeeld van de geslaagde multiculturele samenleving dreigt te verstoren, buitelen BN'ers over elkaar heen om hun verontwaardiging te uiten. Alsof er weldenkende Nederlanders zouden zijn die voor racisme en xenofobie zijn. We lijken door te slaan in diversiteits-fetisjisme. Hele batterijen onderzoekers zitten dagelijks te turven of er wel een evenwichtige presentie is van minderheden in Tv-programma's, beroepsgroepen en instituties. Iets minder obsessief berichten over diversiteit in de media, vooral de NPO, zou wenselijk zijn.

8 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen25 jul. 2018 - 23:45

In werkelijkheid zijn er politieke groeperingen aan het werk die elk akkefietje aangrijpen om het beeld van de geslaagde multiculturele samenleving te verstoren, waarop hun volgers/kiezers vervolgens over elkaar heen buitelen om hun verontwaardiging te uiten en de schuldige is per definitie altijd dat "volk van buiten". Per definitie, want zij moeten zich tenslotte aanpassen aan onze normen en waarden, maar dat is geen racisme of xenofobie. Nee, dat zijn de feiten zoals wij ze uitgekozen en gerangschikt hebben. Dat doet rechts en dat doet links ook, dat klopt. Maar wil je nu ontkennen dat de intentie achter de selectie op racisme of xenofobie berust? Wil je soms claimen dat ene kant -jouw kant- objectief is en de andere niet? Heel Nederland angst aanjagen met spookbeelden en als dat lukt, klagen dat mensen zich daar tegen beginnen te verzetten? Wie wind zaait, zal storm oogsten.

stokkickhuysen
stokkickhuysen26 jul. 2018 - 0:54

Bij elk akkefietje dat het ideaalbeeld van de geslaagde multiculturele samenleving dreigt te verstoren Mwah, je minister van buitenlandse zaken die monocultuur als enige optie voor een samenleving omschrijft is niet een akkefietje.

Mark Huysman
Mark Huysman26 jul. 2018 - 6:12

[Alsof er weldenkende Nederlanders zouden zijn die voor racisme en xenofobie zijn.] Nee, uiteraard niet. Maar wel bosjes niet-weldenkende Nederlanders. Zie de aanhang van Wilders en Baudet. Zie Stef Blok en zijn verdedigers.

Applonia van Rapengaar
Applonia van Rapengaar26 jul. 2018 - 7:28

Beste Gadfly, Toevallig ben ik een derdegeneratiemigrant en helaas voor u iemand die door afkomst en huidskleur opnieuw diversiteit toevoeg aan ons kikkerlandje. Veel mensen hebben daar moeite mee, zo maak ik zeer regelmatig in de praktijk mee. Speciaal voor u: sorry dat ik besta en dat ik niet de criminele profiteur ben die u het liefst zou zien. Ik zal maar niet zeggen in hoeverre ik deug, want dat is natuurlijk in uw ogen anekdotisch en u moet gewoon groepen mensen in een hoek weg kunnen zetten, ongehinderd door de werkelijkheid waarin echte mensen zoals ik leven.

Geleen
Geleen26 jul. 2018 - 8:26

Gadfy, u mag dan wel beweren dat u geen xenofoob bent, maar uw afkeer van "vreemd en anders" is, naar mijn mening, zo groot dat u bereid bent een flink stuk sociale welvaart in te leveren om maar zo snel mogelijk van die "vreemdelingen" af te komen. Geldt overigens voor alle rechtse stemmers. U en uw rechts gelijkgezinden heeft/hebben het immers alleen maar over vreemdelingen en migranten. Ik lees nimmer iets van u of uw gelijkgezinden over de gevolgen van rechts kiezen voor zorg en voorzieningen.

Paul250371
Paul25037126 jul. 2018 - 8:49

"Alsof er weldenkende Nederlanders zouden zijn die voor racisme en xenofobie zijn." Als dit het geval was geweest dan was deze hele controverse niet nodig geweest. We hebben juiste te maken met rechts fatsoen wat blijkbaar alleen maar angst heeft en baat bij xenofobie. Getuige de vieze uitspraken van Blok etc etc.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon26 jul. 2018 - 14:26

@ Applonia van Rapengaar Mocht ik die indruk hebben gewekt, ik heb absoluut niets tegen diversiteit. Ik denk dat zich in mijn kennissenkring meer Nederlanders met een immigratie-achtergrond bevinden dan bij de gemiddelde forumgenoot. Ik beoordeel mensen op gedrag en hun gedachtegoed en niet op huidskleur of afkomst. Tegelijkertijd ben ik zeer kritisch op het huidige asiel/immigratiebeleid en de integratie en participatie van bepaalde groepen nieuwkomers, het een sluit het ander niet uit. Volgens veel forumgenoten moet je pro of contra immigratie zijn, de werkelijkheid is echter veel complexer.

OlavM
OlavM26 jul. 2018 - 15:50

@ Gadfly: [Alsof er weldenkende Nederlanders zouden zijn die voor racisme en xenofobie zijn.] Het gaat er niet om of personen die zich als "weldenkende Nederlanders" beschouwen openlijk zeggen voorstanders van racisme en xenofobie te zijn, maar of ze in hun gedrag en uitlatingen daarvan feitelijk wel degelijk blijk geven. En dat is dus in werkelijkheid aantoonbaar aan de hand.

Bouwman2
Bouwman225 jul. 2018 - 17:52

Wat het betekent om Nederlander te zijn? Ik zou het niet weten, maar natuurlijk ben je bevoorrecht als je in de rechtsstaat bent geboren. De meeste andere mensen hebben dat geluk niet gehad. Koning Philips II van Spanje was geen Nederlander, sterker hij vond de mensen die in de delta woonden en over wie hij regeren moest maar vrijgevochten. Philips II was een Castiliaan en net zo katholiek als later koning Boudewijn. En katholieken en Spanjaarden: we zijn toch veel te vrijgevochten om zelfs maar een poging te doen om anderen tegemoet te komen. Neem meneer Van der Horst hier: wat hij hier schrijft is duidelijk het gevolg van langdurige zwartmakerij enerzijds en chauvinisme aan de andere kant.. Willem van Oranje, vreselijk tof en zijn pendant Philips , een vreselijke en bloedbeluste tiran. Wie dat steeds maar herhaalt bijvoorbeeld in het geschiedenisonderwijs kweekt daarmee gelovigen. Het wordt tijd dat men wat verder kijkt dan de verhalen, pak es een biografie er zijn er zat. Of schrijf er zelf een. Voor met name historici ligt er een geweldige opdracht klaar. Weest niet verlegen, afgaan doe je echt niet zo snel in de vlakke delta waar alles aan elkaar gelijk is. .

3 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst25 jul. 2018 - 23:31

Er zijn zat behoorlijke biografieën van Filips II en Alva en zo.

Bert de Vries
Bert de Vries26 jul. 2018 - 7:13

Wat het betekent om Nederlander te zijn? Heel eenvoudig: je zegt 'wij' als je ik bedoelt en 'onze' als je mijn bedoelt. Bijvoorbeeld: Wij zijn kampioen. Of: Onze premier is er ook. Beste voorbeeld: Wij zijn Europeanen.

madbako
madbako26 jul. 2018 - 9:29

@Bert de Vries 26 juli 2018 at 09:13 Bijvoorbeeld: Wij zijn kampioen. Of: Onze premier is er ook. Beste voorbeeld: Wij zijn Europeanen. En uiteraard 'zij' als het niet uitkomt. Ondanks dat je bij de wij's hoort.

rvb2
rvb225 jul. 2018 - 17:42

het grootste probleem met immigratie is de toenemende xenofobie in nederland. Maar daar mag je niet op wijzen, want volgens de xenofoben is het beetje migratie naar nederland een probleem. En op racisme wijzen mag al helemaal niet.

Joop den Uil
Joop den Uil25 jul. 2018 - 17:17

in heel kort samengevat "het silver spoon'' syndroom, met een sterk uitbreidend ledenbestand.

kindval
kindval25 jul. 2018 - 16:01

Han denkt te kunnen bepalen wie een echte Nederlander is en wie niet. Wat een arrogantie.. Verder verwijs ik naar de reactie van Alfons de B met wie ik het hartgrondig eens ben.

3 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst26 jul. 2018 - 6:11

Waarom is dat arrogant? Het is al sinds de vergoddelijkte Pim Fortuyn de gewoonte om de loyaliteit van medenederlanders in twijfel te trekken. Waar heb je het over?

Paul250371
Paul25037126 jul. 2018 - 8:51

Waarom is dat arrogant van Han? Of ben je het niet eens met de onderbouwing van Han?

punt2
punt226 jul. 2018 - 10:32

Quote: " Dat kun je allemaal doen. Het mag. Wij houden ons hier aan de grondwet. Maar noem je geen Nederlander." Het is een persoonlijke mening om iemand het recht te willen ontnemen zich Nederlander te noemen wanneer deze zich niet overeenkomstig de wensen of gedachtegang van de schrijver zou gedragen. Het is zelfs mogelijk om jezelf als "goed' te omschrijven wanneer je niet tegen de wensen en gedachtegang van de schrijver zou zijn. Het is natuurlijk volledig subjectief en zelfs een tikje aanmatigend om je zo te uiten ten opzichte van anderen, want wanneer je jezelf als "goed"omschrijft is automatische iedereen die dat niet zou doen "fout" Met als gevolg een keurige scheidslijn tussen "goed "en "fout"...geheel in te vullen naar eigen keuze. Maar ..... "noem je geen Nederlander" heeft het zelfde effect als "je hoort hier niet" In hoeverre ben je dan eigenlijk beter dan die ander?

[verwijderd]
[verwijderd]25 jul. 2018 - 15:52

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon26 jul. 2018 - 5:02

Graag meer van dit soort ironische bijdragen!

Ozon
Ozon26 jul. 2018 - 9:38

Filip Kifla 25 juli 2018 at 17:52 "Nationaliteiten (..) behoren al een tijdje tot geschiedenis." Toch niet. Zelfs al hoef je binnen de EU niet meer langs de douane, nationaliteiten zijn nog springlevend. Ik heb de Nederlandse nationaliteit, niet de Franse. En al zou ik de Australische nationaliteit willen, krijg ik 'm niet. Soms kom je zelfs niet van een nationaliteit af, als je dat zou willen. En grenzen? Zelfs binnen het Koninkrijk der Nederlanden kan je je niet volledig vrij vestigen. Jij mag -tenzij je er geboren bent- bijvoorbeeld niet zomaar gaan werken, of langer dan een half jaar in gaan wonen in Curaçao of St Maarten: dan heb je een werk- of verblijfsvergunning nodig.

MichelD
MichelD25 jul. 2018 - 15:42

Ik kan geen rustig waardig en logisch betoog ontwaren in de ingezonden brief aan de Volkskrant. Wel een sterke afkeer van centrum rechtse politici, waarbij deze gemakzuchtig worden weggezet als zijnde xenofoob. Met de opmerking dat elke migrant een bedreiging zou zijn voor de sociale vrede gaan de auteurs behoorlijk op de loop met wat Blok gezegd heeft. En dat terwijl de brief nota bene een voorzichtiger woordgebruik bepleit...

Alfons de B
Alfons de B25 jul. 2018 - 15:29

Inderdaad, Han, een deugmens vindt zijn/haar mening moreel superieur aan die van een ander. En wel zo superieur dat enige uitleg of onderbouwing niet nodig is. Feitenvrij populistisch roeptoeteren dat een ander xenofoob en racistisch is (en uiteraard ook fascistisch en extreemrechts), is voldoende. Verdere onderbouwing ontbreekt structureel, zo ook nu. Dit is in het belang van de deugmens want zo hoeft er nooit een inhoudelijk debat gevoerd te worden. De overeenkomst met Trump is opvallend: ook hij meent de waarheid in pacht te hebben en serveert de rest af met allerlei insinuaties of scheldpartijen waarbij iedere andere mening als dom weggezet moet worden. Frappant die overeenkomst met petities en opiniestukken zoals deze.

7 Reacties
Satya
Satya25 jul. 2018 - 17:04

Ah net als geen stijl. Han heeft hier gewoon een punt. Jij zoekt excuses om het onverdraagzaam persoon te zijn dat je bent. Mislukking ligt aan jezelf.

HM van der Meulen
HM van der Meulen25 jul. 2018 - 18:21

Nou wacht ik natuurlijk wel op enige uitleg of onderbouwing van Alfons de B. Vooral dat "feitenvrij" zit me dwars: heeft die Blok nou wel of niet de gewraakte uitspraken gedaan? Of is die verwijzing naar de de genen niet racistisch, fascistisch en extreemrechts? Laten we daar dan maar eens -voor de zoveelste keer- inhoudelijk over debatteren, als je dat zo op prijs stelt; ik ben je man.

Mark Huysman
Mark Huysman25 jul. 2018 - 21:16

[Inderdaad, Han, een deugmens vindt zijn/haar mening moreel superieur aan die van een ander.] Los van die zielige term ‘deugmens’: wie vindt zijn/haar mening niet beter dan die van een ander? Als ik jouw ‘mening’ beter zou vinden dan die van mij dan zou ik toch jouw mening overnemen? [Feitenvrij populistisch roeptoeteren dat een ander xenofoob en racistisch is (en uiteraard ook fascistisch en extreemrechts), is voldoende] Blok stelt dat een vreedzaam samenlevingsverband tussen mensen met een verschillende etnische of culturele achtergrond onmogelijk is. Volgens hem is het ‘genetisch bepaald’ dat mensen niet om kunnen gaan met mensen met een andere etnische of culture achtergrond. Wat is dit anders dan een pleidooi voor rassenscheiding? En het lijkt me dat je toch niet het buskruit uitgevonden hoeft te hebben om te zien dat een dergelijk denken in de traditie staat van nazistische opvattingen rond ‘raszuiverheid’. [De overeenkomst met Trump is opvallend: ook hij meent de waarheid in pacht te hebben en serveert de rest af met allerlei insinuaties of scheldpartijen waarbij iedere andere mening als dom weggezet moet worden.] Alsof jij hier iets anders doet. Jij stelt je ook op alsof je de waarheid in pacht hebt (tegenstanders van Blok zijn precies zo als Trump) en je maakt ook met genoegen gebruik van een scheldterm als ’deugmens’.

Alfons de B
Alfons de B26 jul. 2018 - 6:08

Mark, Het gaat mij niet om wel of niet een mening overnemen. Overtuigen gaat toch niet werken, zeker niet wanneer niet alle reacties geplaatst worden. Het gaat mij om de stijl van discussie voeren. Han geeft een voorzetje met wat denigrerende termen, zowel in het artikel als in reactie op Frank1234. Satya kopt m in als reactie op mijn inbreng. Trump: ik geef alleen aan dat Trump zijn 'tegenstanders' beschimpt en hiermee iedere discussie bij voorbaat de kop indrukt. Net zoals Han en Satya. Prima als je de overeenkomst niet in wil zien. Maar dat verandert niets aan die overeenkomsten. De term deugmens is waar het opiniestuk van Han over gaat. Buiten dit opiniestuk is iemand deugmens noemen hier niet toegestaan, beste Mark; tenminste niet voor iedereen. Satya, Persoonlijke beschimpingen bij gebrek aan inhoud, dank voor het aantonen van wat ik betoog. Sticks and stones may break my bones but names will never hurt me.

Mark Huysman
Mark Huysman26 jul. 2018 - 9:40

[Han geeft een voorzetje met wat denigrerende termen, zowel in het artikel als in reactie op Frank1234] Han legt in zijn artikel uit waarom het Blokkiaanse denken in strijd is met de Nederlandse onafhankelijkheidsverklaring en de Nederlandse traditie. Daar kun je het al of niet mee eens zijn maar daar is niks denigrerends aan. En dat staat ver af van wat Trump doet die juist nooit wat uitlegt en zichzelf doorlopend tegenspreekt. De enige die in de buurt komt van wat Trump en zijn alt-rechtse aanhang beogen, is Stef Blok, hoewel die een stap verder gaat qua racisme dan Trump tot nog toe aandurft. [De term deugmens is waar het opiniestuk van Han over gaat.] Ja, maar jij gebruikt die term niet ironisch of afkeurend maar om je tegenstander te beschimpen. Je doet dus hetzelfde als waarvan je Han (ten onrechte) beschuldigt. [Buiten dit opiniestuk is iemand deugmens noemen hier niet toegestaan, beste Mark; tenminste niet voor iedereen.] Waarmee je bevestigt dat de echte snowflakes bij rechts zitten: zielig doen omdat ze gecensureerd zouden worden. News flash: iedereen schrijft wel eens bijdrages die niet gepubliceerd worden. Zelfs de gemiddelde ‘deugmens’.

HM van der Meulen
HM van der Meulen26 jul. 2018 - 17:37

"Dit is in het belang van de deugmens want zo hoeft er nooit een inhoudelijk debat gevoerd te worden." Blijkbaar is Alfons ook een deugmens, want hij gaat de inhoudelijke discussie zorgvuldig uit de weg: "Overtuigen gaat toch niet werken." Zou je misschien pas een echte deugmens zijn als je mensen die xenofoob en racistisch, fascistisch en extreemrechts zijn, niet meer zo noemt?

Jan Willem de Boer3
Jan Willem de Boer327 jul. 2018 - 10:16

@van der Meulen, interessant uw angst voor genetica gezien uw uitspraak -Of is die verwijzing naar de de genen niet racistisch, fascistisch en extreemrechts?- Ik kan me nog herinneren dat mijn beide kinderen, zowel zoon als dochter, gedurende hun eerste levensjaar, voordat ze konden praten, ineens een periode van een paar maanden hadden dat ze angst ontwikkelden voor derden, zelfs als deze derden familieleden waren, dus geen volledig vreemden, waar ze een paar maanden eerder probleemloos bij op schoot zaten. Dit racistische, fascistische en extreemrechtse gedrag, uw woorden, is een tijdelijk probleem in de ontwikkeling die iedere baby doormaakt en waar de genetische "belasting", de angst voor het vreemde, even de overhand neemt en de bescherming van de ouders, het eigen, wordt gezocht. binnen een paar weken tot maanden leert de aankomende peuter dat zijn of haar angst ongegrond is en verdwijnt deze voor bekenden. Het was dan ook niet verrassend dat in het Volkskrantartikel waar verschillende wetenschappers commentaar leverden op de uitspraken van Blok juist zijn uitspraak over genetica min of meer werd beaamd en tussen de regels door als wetenschappelijk juist werd benoemd. Leer er mee leven zou ik zeggen, wetenschap is niet alleen dat wat politiek correct of wenselijk is.

Hiltermann
Hiltermann25 jul. 2018 - 15:07

Hoe meer er over dat blok onbenul geschreven wordt hoe serieuzer het publiek hem neemt. Laat die sukkel toch gaar koken in zijn eigen sop gaar koken.

1 Reactie
Satya
Satya25 jul. 2018 - 17:06

Dat is zo moeilijk als het als excuus gebruikt wordt. Eigenlijk heb je wel gelijk.

mjensen
mjensen25 jul. 2018 - 15:05

Als van Roosmalen op de radio is, dan zet ik het volume altijd wat lager. Roosmalen is vergeten dat zijn droogkloterige shtick alleen werkt als het allemaal klein blijft. Je kan de lulligheid van de mensen alleen uitvergroten als je jezelf ook niet al te serieus neemt. Die kleinheid heeft hij ingeruild voor een soort boze oom act, iemand die zichzelf buitengewoon serieus neemt en die precies weet waar het kankergezwel in de samenleving zit. Er zit niets relativerends meer in, Roosmalen is al een hele tijd geleden door de dubbele bodem van de ironie gezakt.

4 Reacties
JamesCullen
JamesCullen25 jul. 2018 - 15:58

' Je kan de lulligheid van de mensen alleen uitvergroten als je jezelf ook niet al te serieus neemt. ' Volgens mij neemt hij zich zelf ook niet al te serieus.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon26 jul. 2018 - 5:00

@ mjensen Als er iemand is die de betekenis van meningen van opiniemakers/columnisten voor de mensheid op de juiste waarde kan inschatten, is het wel Marcel van Roosmalen. De zelfspot en het benadrukken van de betrekkelijkheid van kwesties loopt als een rode draad door zijn bijdragen heen. De gemiddelde Joop.nl-scribent neemt zichzelf een stuk serieuzer!

mjensen
mjensen26 jul. 2018 - 10:41

@ Gadfly Van Roosmalen heeft zijn steun aan Baudet meerdere malen uitgesproken. Dat is een man die meent dat de westerse wereld ten onder gaat als het juk van het cultureel-marxisme niet wordt afgeworpen. Er zit weinig relativerends in die boodschap, integendeel, het biedt juist nieuwe mogelijkheden tot ideologische rechtlijnigheid en martelaarschap. Op rechts ziet men zich graag als realist. Maar probeer daar eens doorheen te prikken. Kijk bijvoorbeeld eens naar de nicknames die mensen zichzelf in de commentaarsecties geven. Je ziet regelmatig nicks met een verwijzing naar het rechtse gedachtengoed of een rechtse held, Montesquieu of Mises ofzo. Dat is een typisch gevalletje van virtue signaling, want je kan jezelf ook Pipo24 of Henkie1960 noemen. Je ziet echter nooit mensen die zich MLK noemen, of humanrightsfanatic of iets dergelijks. Dat is niet voor niets, de ideologische drang en de bijbehorende hijgerigheid zit tegenwoordig meer op rechts dan op links.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon26 jul. 2018 - 19:23

@ Mjensen Of Van Roosmalen een Baudet fanboy is weet ik niet, maar hij gaat net zo hard tekeer tegen VVD'ers als tegen D66. Zijn politiek kleur vind ik eerlijk gezegd ook niet zo interessant, ik waardeer zijn gave om op humorvolle wijze maatschappelijk relevante kwesties te duiden.

Ergo2
Ergo225 jul. 2018 - 15:02

Bedankt voor de link naar de tekst van Marcel van Roosmalen. Wat een ijzersterke voordracht. Inderdaad, veel mensen tuimelen over elkaar heen om maar te laten weten dat zij óók tegen racisme zijn. Het lijkt wel een reflex. Er gebeurt 'iets' en men rent naar Facebook of welke andere (social) media dan ook om de wereld er maar weer eens van te overtuigen dat ZIJ ge-wel-dig zijn, daarmee alle focus naar zichzelf toetrekkend. Men tracht elkaar te overtreffen met mooie plaatjes in regenboogkleuren waar het LGBT-kwesties betreft (enfin, we kennen allemaal de voorbeelden van dat soort getuigenisplaatjes), er wordt geknutseld en gephotoshopt, alles om maar te laten zien dat HUN post mooier/beter is dan die van een ander. Het lijkt niet langer te gaan over het drama/de onderhavige kwestie. Deze vormen slechts het podium waarop de narcist zijn of haar deugd ten toon wil stellen.

2 Reacties
mjensen
mjensen25 jul. 2018 - 16:10

"Bedankt voor de link naar de tekst van Marcel van Roosmalen. Wat een ijzersterke voordracht. " Preken voor eigen parochie noemen we dat. Je kan een prima boterham verdienen met het preken voor eigen parochie, maar het zou fijn zijn als van Roosmalen de luisteraar ook eens verrast met een nieuw inzicht. Dat schoppen tegen de gutmensch was best vernieuwend in 2004, maar we leven ondertussen in 2018. Hij zou zich bijvoorbeeld eens kunnen afvragen of zijn eigen verontwaardigheid fundamenteel anders is dan de morele verontwaardigheid van de gutmensch. Want als je Thierry Baudet zo'n toffe peer vindt, dan kan het zijn dat er misschien ook wel een beetje moralisme in jouw eigen verontwaardiging zit. Maar als dat zo is, waar zit je dan eigenlijk tegenaan te schoppen? Vragen vragen. Het zou fijn zijn als Van Roosmalen ze eens begint te stellen, want dan doet ie misschien eens wat interessants van ons belastinggeld.

HM van der Meulen
HM van der Meulen25 jul. 2018 - 22:56

Doet me denken aan die mensen die voortdurend luidkeels opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, de rechten van de vrouw en de LGBT, als ze tegen de islam tekeer gaan. Is dat hun podium waarop ze hun deugd ten toon wil stellen? Je zou bijna wensen dat het zo was. -

Absconditus
Absconditus25 jul. 2018 - 14:56

De inhoud van een document uit 1581 uit haar historische context halen en naar het heden te transponeren maakt de inhoud ervan zo multi-interpretabel dat je het als ideologische kapstok voor vrijwel alles kunt gebruiken. Met de methodiek van een dergelijke historische inlegkunde zou ik bijvoorbeeld net zo goed kunnen beargumenteren, dat het Plakkaat van Verlatinge een uitstekende basis kan vormen voor het uittreden van Nederland uit de EU. Iets wat Baudet volgens mij ook al eens gedaan heeft.

1 Reactie
HM van der Meulen
HM van der Meulen25 jul. 2018 - 18:07

Argumenteer jij maar lekker, het zou me verbazen als ik daarna meer waardering heb voor die "echte Nederlanders", of ze zich nu links noemen of rechts. Ze lijken nog het meest op een stel roodbonte en zwartbonte koeien dat ruzie loopt te maken welke soort de beste biefstuk oplevert bij de slacht.

Cliff Clavin
Cliff Clavin25 jul. 2018 - 14:45

Uitstekend verhaal, Han - als het gezanik waarover je schrijft niet serieuze invloed zou hebben, dan konden we het laten voor wat het is: het infantiele gejengel van de eeuwig ontevredenen. Maar die invloed is er wel degelijk, en dat is een verontrustende zaak. De ironie wil dat degenen die deze klanken laten horen zichzelf als kosmopolieten, vooruitstrevende wereldburgers, zeg maar gerust: mondaine mannen van stavast beschouwen. In werkelijkheid zijn ze kleinburgerlijke beroepsklagers, papegaaien die elkaar driftig nadoen omdat zij er geld mee kunnen verdienen. (Ik denk nu ook even aan Afshin Ellian, die heeft het vandaag over Mesut Özil. Ook weer die kleuterpraatjes van een kamergeleerde, die denkt dat hij over alle dingen onder de zon kan meepraten.)

2 Reacties
Nico de Mus
Nico de Mus25 jul. 2018 - 16:17

!!het infantiele gejengel van de eeuwig ontevredenen.!! En dat zegt jij? Je laat ook geen kans onbenut om Afshin Ellian onderuit te halen, en eigenlijk heeft die over Mesut Özil niks geks gezegd, ,heeft er ook geen mening over,haalt alleen aan wat er in de Duitse pers over geschreven wordt.

Cliff Clavin
Cliff Clavin26 jul. 2018 - 10:50

@ Nico - het enige wat er klopt aan je berichtje van gister, 18:17u, is dat ik dat zeg. Ellian moet tegenwoordig zijn toevlucht nemen tot elke gebeurtenis waarbij een moslim, een vluchteling, een Turk betrokken is, om zijn razende obsessies vorm te geven en aan ons kenbaar te maken. Zijn infantiele geleuter over 'de racismekaart' is een jurist en docent volstrekt onwaardig.

Frederick Douglass
Frederick Douglass25 jul. 2018 - 14:43

Opvallend: Een Nederlander met een migratie-achtergrond vertellen dat die zich geen Nederlander mag noemen zal ongetwijfeld leiden tot grote ophef, maar tegen een Nederlandse minister hetzelfde zeggen zal weinig bezwaren geven. Angst voor vreemdelingen; voor links is rechts vreemd, voor rechts links idem. Rechts heeft angst over links dat deze de samenleving verpest, links over rechts idem. Ach, de lol van de retoriek, de soep wordt nooit zo heet gegeten als zij wordt opgediend. Je zou al die publieke spreekbuizen serieus moeten nemen zeg.

realpolitiker2
realpolitiker225 jul. 2018 - 14:30

Ik onderschrijf woorden van Marcel van Roosmalen volledig. Net als de voortreffelijke column van Max Pam in Volkskrant 24 juli jl. De usual suspects moeten even weer laten zien hoezeer ze deugen. Dit soort acties begint mij als linkse kiezer steeds meer tegen de borst te stuiten. Denk ook aan het manifest tegen zwarte piet vorig jaar. Blok chargeerde natuurlijk. Een minister van buitenlandse zaken onwaardig. Excuses zijn zeker op zijn plaats, maar van racisme was zeker geen sprake. Alles wordt onmiddellijk weer in de xenofobe en rechts-extremistische hoek geplaatst. Beetje sneu en pathetisch langzamerhand al die semi-verontwaardigde reacties.

4 Reacties
madbako
madbako25 jul. 2018 - 15:16

Je bevestigd precies wat Han schrijft. Dank

Satya
Satya25 jul. 2018 - 16:07

Tot je zwart bent en het als maar over jou gaat die overlast geeft. Het geloof van je moeder dat niet deugt. Je betaalt belasting hebt waarden en normen geleerd van je moeder. Deugvolk liever dan volk dat de basis nooit geleerd heeft. Je bent zelf verantwoordelijk voor het slagen in het leven, dat hangt niet van een ander af.

Loebkesman
Loebkesman25 jul. 2018 - 16:43

@Madbako Terwijl jij dan weer bevestigd wat de tegenstanders schrijven. Ook dank. ..en zo is de cirkel weer rond.

madbako
madbako26 jul. 2018 - 9:37

@Loebkesman 25 juli 2018 at 18:43 @Madbako Terwijl jij dan weer bevestigd wat de tegenstanders schrijven. Ook dank. ..en zo is de cirkel weer rond. Precies, het gaat dus echt nergens over en is de discussie niet eens waard..Proost

Frank1234
Frank123425 jul. 2018 - 14:25

Als je het niet met mij eens bent ben je geen Nederlander. In Amerika worden burgers ook weggezet als "not a true American patriot". Onder andere Trump bedient zich van dergelijke retoriek. In mijn optiek een nogal nare manier van argumenteren.

5 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst25 jul. 2018 - 15:04

Valt niet mee, he, weggezet te worden als iemand die niet echt Nederlander is.

Hanvander Horst
Hanvander Horst25 jul. 2018 - 15:06

Toch is je manier van redeneren in strijd met wat er gesteld wordt in het maatgevende document van de Nederlandse onafhankelijkheid. Hoor je er dan wel bij?

Frank1234
Frank123425 jul. 2018 - 16:17

@HanvanderHorst Met het Plakkaat van Verlatinghe ageerden Nederlandse gewesten juist tegen buitenlandse inmenging. Ook minister Blok is volgens mij niet bepaald een voorstander van buitenlandse inmenging. Geschiedenis is natuurlijk geen exacte wetenschap maar om in het Plakkaat van Verlatinghe een manifest tegen xenofobie te zien is bijzonder onlogisch.

rvb2
rvb225 jul. 2018 - 17:45

@Frank1234: dat is inderdaad de redenering van veel extreemrechtsen. Als je het niet eens bent met hen kan je nooit nederlander zijn of worden. Je moet eerst assimileren, de "nederlandse" waarden en normen volgen.

doron
doron25 jul. 2018 - 18:18

Frank, Han is een han-patriot. Verwacht van hem geen inhoudelijk antwoord over zijn andere manier van argumenteren. Onderstaande zegt genoeg. ''Valt niet mee, he, weggezet te worden als iemand die niet echt Nederlander is.'' Als vrijwilliger bij een voedselbank zie ik elke week maar weer honderden mensen langskomen die Blokkiaanse denkers min of meer gelijk geven. Min of meer, en daar gaat het om. Nuance wordt in deze opinie helaas weer eens vergeten.

DenFlexwerker
DenFlexwerker25 jul. 2018 - 14:19

In de nieuwe republiek werd het roomse geloof verboden. Die vond men toen een vijfde colonne. Dit stukje is dus wel erg romantisch met de interpretatie van de werkelijkheid.

2 Reacties
OlavM
OlavM26 jul. 2018 - 15:46

@ DenFlexwerker: Het Roomse geloof werd niet helemaal "verboden", maar wel de openbare uitoefening ervan. De strijd ging juist om geloofsvrijheid, en wel van de protestanten, die door de heersende Rooms-katholieken werden onderdrukt, waarbij de Spaanse koning Filips II zeer wrede methodes gebruikte. (Inquisitie, hertog Alva). Willem van Oranje streefde juist naar verdraagzaamheid tussen de diverse geloofsrichtingen. De Beeldenstorm vormde een van de aanleidingen tot de Tachtigjarige Oorlog, en in latere fases zijn ook nog katholieke kerken deels vernield waar het de beelden e.d. betrof. De katholieken werden ook zeker lange tijd achtergesteld, maar in 1853 is de Rooms-katholieke hiërarchie in Nederland weer hersteld.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194726 jul. 2018 - 20:07

@OlovM Het ging niet om geloofsvrijheid maar gewetensvrijheid. Als het om het eerste ging zou de Republiek, als verdediger van het ware geloof, andersgelovigen hun erediensten gunnen. Maar de gereformeerden zouden niemand dwingen hun geloof aan te nemen Vandaar dat in SGP-kringen nog steeds discussie is over de grondwettelijke vrijheid van godsdienst. (https://www.digibron.nl/search/detail/012dc3c7be6da93cd4ba8318/een-rooms-vlekje-in-artikel-ngb)