Joop

Blok probeert gedwongen vertrek te voorkomen met nieuwe excuses

  •  
16-08-2018
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
27332047587_8ea40362a7_b
Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken (VVD) voelt duidelijk nattigheid. De minister vloog eerder deze zomer uit de bocht met racistische uitspraken op een besloten bijeenkomst, waarvan videomateriaal werd onthuld door ZEMBLA. De oppositie wilde de Kamer daarop terugroepen van reces, maar het kabinet bleek daar niet voor te porren. In afwachting van een ongetwijfeld pittig debat over de kwestie, en nadat hij in juli al een zeer karige vorm van excuses maakte, stuurde Blok vandaag opnieuw een brief aan de Tweede Kamer , waarin hij iets meer spijt lijkt te betuigen.
NRC schrijft:
"Blok herhaalt wat hij al eerder zei, namelijk dat hij tijdens de besloten bijeenkomst voor medewerkers van prestigieuze hulporganisaties als de Wereldbank en VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR had willen „prikkelen”. Nu voegt hij daaraan toe dat hij „illustraties en bewoordingen” heeft gebruikt „die niet alleen ongelukkig maar ook onzorgvuldig zijn”. Dat had hij niet moeten doen, aldus de minister. „Dit spijt mij.”"
Blok schrijft verder dat hij contact heeft gezocht met landen die zich ‘mogelijk gekwetst hadden kunnen voelen’ door zijn uitspraken, daarmee duidend op onder meer Suriname, dat hij een ‘failed state’ had genoemd. Echter, de enige opmerking die hij min of meer terugneemt is deze:
"Noem mij een voorbeeld, van een multi-etnische of multiculturele samenleving, waar de oorspronkelijke bevolking nog woont. (….) En waar een vreedzaam samenlevingsverband is. Ik ken hem niet."
Daarover schrijft Blok dat hij het niet had moeten zeggen. “Mijn woorden zijn op geen enkele manier bedoeld als vrijbrief voor racisme of uitsluiting van bepaalde bevolkingsgroepen.” Blok schrijft dat hij het kabinetsbeleid op op het gebied van integratie ‘volledig onderschrijft’.
Eerder vandaag riep GroenLinks-leider Jesse Klaver de premier al op om afstand te nemen van de uitspraken van Blok. Een woordvoerder van GroenLinks laat desgevraagd aan NRC weten dat Bloks brief niet voldoende is, aangezien hij weliswaar spijt betuigt voor de uitspraken, maar zich nog steeds niet van de inhoud distantieert. Ook Lilianne Ploumen van de PvdA is nog niet tevreden, ondanks haar constatering dat Blok ‘eindelijk diep door het stof’ is gegaan. De PvdA weten wat het kabinet doet om de negatieve gevolgen voor het beeld van Nederland in het buitenland recht te zetten en wat de gevolgen van de affaire zijn voor de positie van Nederland ‘in de internationale arena’.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (115)

Minoes&tuin
Minoes&tuin18 aug. 2018 - 3:40

jet is het.

JanB2
JanB218 aug. 2018 - 0:23

Blok vertrekken? Dream on! Twee ontslagen ministers van buitenlandse zaken binnen een half jaar tijd kan de VVD echt niet op zijn conto hebben. Deze kneus blijft.

3 Reacties
johannn2
johannn218 aug. 2018 - 12:40

Jan, Normaal gesproken heb je natuurlijk gelijk. Maar dit is de VVD. Daarin - en daarvoor ook kennelijk - gelden andere wetten. Wetten van een groot draagvlak onder een volksdeel dat andere, minder intellectueel-kritische eisen stelt kennelijk. Wetten van macht dus. Ze - de VVD - kunnen het zich veroorloven, vrees ik. .

johannn2
johannn218 aug. 2018 - 12:44

aanvulling: Ik vrees, dat ze zich zowel vertrekken als helaas ook aanblijven kunnen veroorloven. We zullen zien. .

johannn2
johannn218 aug. 2018 - 12:50

aanvulling 2: Maar mogelijk noopt het internationale gezichtsverlies toch tot een vroegtijdig afscheid van deze minister. Wij laten een traan. .

johannn2
johannn217 aug. 2018 - 21:28

Hij wilde de discussie "prikkelen". Dat is hem dan inderdaad gelukt. Maar "prikkelen" rechtvaardigt niet alles "omdat het prikkelt", lijkt me toch. Misschien moet Blok niet langer proberen het uit te leggen. Misschien moet hij luisteren naar anderen, die hem zijn gedrag uitleggen. .

Woeki Hypo
Woeki Hypo17 aug. 2018 - 20:13

Blok probeert gedwongen vertrek te voorkomen met nieuwe excuses Het gaat bij Stef Blok nog steeds om de vorm en niet om de inhoud. Neoliberalen en sommige liberalen 1) willen helemaal niet vreedzaam samenleven. Het zijn sociaal darwinisten. Zij houden niet van “de lieve vrede”. Dat is in strijd met hun politieke of filosofische opvattingen: Het leven als oorlog (invechten). En de economie als oorlog met andere middelen. De uitspraak “de maatschappij bestaat niet” is dan ook niet toevallig. Hun economische opvattingen zijn op “de ondeugd” gebaseerd. Zij weten dus, dat ze dingen doen, die niet deugen. Bijvoorbeeld: maatschappij en wereld maximaal polariseren. Als die dingen vervolgens negatieve gevolgen hebben in de praktijk en wanneer er dan voldoende protest is, zodat zij denken er niet meer onderuit te kunnen komen, dan gaan deze mensen (zo beperkt mogelijk) spijt betuigen. Deze spijt is dan voor de vorm of de verhulling (en om eigen schade te voorkomen of te beperken), maar niet oprecht. De vraag is dan ook, waarom mensen met andere levensbeschouwingen (een midden, links of religieus) met deze neoliberalen willen samenwerken in de politiek (coalities). Het antwoord zal wel met hypocrisie of schijnheiligheid (van tegenwoordig hoogopgeleiden) te maken hebben. Een heel oud probleem van elites. Het wordt hoog tijd het neoliberale tijdperk te beëindigen. Woeki Hypo is gematigd liberaal. P.S.: 1) Neoliberalisme is geen liberalisme. Neoliberalisme is geen Verlichting en geen humanisme, maar een Restauratie. Mijn hypothese: het liberalisme heeft een (economisch) grondslagenprobleem. Corresponderend met het probleem van de huidige neoliberale economie. Door dit grondslagenprobleem kan liberalisme theoretisch afglijden naar neoliberalisme. Menselijk gedrag zorgt voor de praktijk. Het liberalisme overtreedt dan de grenzen van Verlichting en humanisme (seculier of religieus). Dit zien we tegenwoordig gebeuren.

msj_meijerink
msj_meijerink17 aug. 2018 - 19:50

Nu ook België beledigd, het wordt steeds gekker met deze hark. Van mij mag hij blijven als hij Trump 'nog lomper dan hemzelf' noemt! Stefje: oplazeren, en wel meteen.

johannn2
johannn217 aug. 2018 - 19:28

Wat zei Stef Blok precies en wat zeggen experts daarover? https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/wat-zei-stef-blok-precies-en-wat-zeggen-experts-daarover-~b6702a39/ 18-7-18 Stef Blok: ‘Suriname als vreedzaam? Courageous, deze opmerking. Dus de partijen in Suriname zijn niet langs etnische lijnen opgedeeld? Een functionerende rechtstaat en democratie? Ehm, ja, ik bewonder je optimisme. Suriname is a failed state. En dat heeft ernstig te maken met de etnische opdeling.’ Stef Blok: ‘Over xenofobie ben ik, vrees ik, zeer pragmatisch. Ik heb de vraag uitgezet op mijn ministerie, maar die doe ik hier ook: noem mij één voorbeeld van een multi-etnische of multiculturele samenleving, waar de oorspronkelijke bevolking nog woont – dus dan vallen Australië en de Verenigde Staten af, want daar is de oorspronkelijke bevolking uitgeroeid – een multi-etnische of multiculturele samenleving waar de oorspronkelijke bevolking nog loopt en waar een vreedzaam samenlevingsverband is. Ik ken hem niet.’ Stef Blok: ‘Je loopt vrij snel tegen de grenzen aan van wat een samenleving kan hebben. Vandaar dat ik ook zeg: ik begrijp de mensen in Amsterdam-West en in de Schilderswijk. Want als je in Benoordenhout woont, is het hartstikke leuk om op zondag naar de Turkse bakker te gaan. Je hebt ook geen last van een aantal bijeffecten. Maar als je er middenin woont, heb je enorm last.’ Stef Blok: ‘Ik kan het verschil tussen een Hutu en een Tutsi niet zien. Ook niet tussen een sjiiet en een soenniet. Ze kunnen het helaas zelf wel. Dat heeft niks te maken met blank of gekleurd. Waarschijnlijk zit ergens diep in onze genen dat we een overzichtelijke groep willen hebben om mee te jagen of om een dorpje te onderhouden. En dat we niet goed in staat zijn om een binding aan te gaan met ons onbekende mensen. Tenzij we zo rijk zijn dat het ons allemaal niet zo veel meer kan schelen.’ Stef Blok: ‘Ik denk niet dat het gaat lukken om centraal op Europees niveau af te dwingen dat ieder land evenveel vluchtelingen gaat accepteren. Oost-Europeanen gaan daar nooit mee akkoord. Stel, we zouden ze helemaal de arm op de rug draaien en ze zeggen ‘ja’, dan nog: loop eens over straat in Warschau of in Praag. Daar lopen helemaal geen gekleurde mensen. Die mensen zijn binnen een week weg. Ze worden waarschijnlijk letterlijk in elkaar geslagen. Die hebben daar geen leven.’ .

1 Reactie
johannn2
johannn217 aug. 2018 - 19:30

Mijn reactie: Blok deed over politieke zaken uitspraken niet als privépersoon, als dat überhaupt in het openbaar al te scheiden zou zijn. Uitspraken die zijn beleidsterrein raken. Hij sprak als minister van Buitenlandse zaken van Nederland tegenover ambtenaren: _ Blok: “ Suriname is a failed state. “ Zijn diplomaten zullen acuut grijze haren hebben gekregen. Suriname heeft terecht geprotesteerd tegen deze inmenging in en ondermijning van hun staat. _ Blok, onze minister, weet u nog wel?: “ Waarschijnlijk zit ergens diep in onze genen dat we een overzichtelijke groep willen hebben om mee te jagen of om een dorpje te onderhouden. “ Een onmiskenbaar racistische uitspraak _ Blok, een minister van het Nederlands Kabinet, maar ook in een EU waarin gestreefd wordt naar een zo goed mogelijk functioneren van onze de facto multiculturele samenleving: “ ‘Over xenofobie ben ik, vrees ik, zeer pragmatisch.” […] “een multi-etnische of multiculturele samenleving waar de oorspronkelijke bevolking nog loopt en waar een vreedzaam samenlevingsverband is. Ik ken hem niet.” Ondermijnend voor elke poging in deze samenleving om in vrede samen te leven. Defaitistisch. – Blok, NB als min. van BuZ lid van de EU ministerraad en dus meeverantwoordelijk voor de uitvoering van het Europese beleid waarin wordt gestreefd naar een vorm van gelijke verdeling over Europa: “ ‘Ik denk niet dat het gaat lukken om centraal op Europees niveau af te dwingen dat ieder land evenveel vluchtelingen gaat accepteren. “ Hoe zou deze man als Nederlandse minister, als minister nog wel van BuZ, en als lid van de ministerraad van de EU, te handhaven zijn ?! Als hij gehandhaafd blijft wordt de geloofwaardigheid, de legitimiteit, van deze regering en deze Kamer ernstig ondermijnd. .

Fritz Leiber
Fritz Leiber17 aug. 2018 - 18:28

Blok blijft gewoon na zijn terechte excuses voor een deel van zijn uitlatingen. Met een groot deel daarvan was overigens zoals velen even terecht opmerken ook helemaal niets mis al hoef je het er niet mee eens te zijn. Alleen de opmerkingen over Suriname, waar het zeker ook Nederland als voormalig koloniale macht die medeverantwoordelijk is voor de fundamenteel ontewrichte multiculturele samenleving, én zijn uitspraak dat er geen multiculturele staat is waar de oorspronkelijke bevolking er nog gewoon leeft zijn onzin. Nederland zelf is een goed voorbeeld van het tegendeel van laatste. Al honderden jaren geleden was Nederland een multicultureel succes waar de oorspronkelijke bewoners prima in meegingen. Alleen nu er een te ongereguleerd, met een ontbreken van eisen tot tenminste aanvaarding van enige algemene universele en fundamentele kaders die voor alle burgers gelden en dus ook nieuwe immigranten uit de niet-westerse wereld die daar vaak heel andere opvattingen hebben, is er een toenemende frictie met de al lang aanwezige multi-culturele autochtone samenleving. Maar dat is zeker geen regel. Een sterk getemperde instroom verbonden met een bindende eis tot inburgering, wat geen assimilatie inhoudt, maar slechts een aanvaarding van die zojuist door mij genoemde brede kaders die zonodig ook voor een deel van de al langer aanwezige burgers met een immigratie-achtergrond geldt is een garantie voor een toekomstige succesvolle multiculturele samenleving zoals wij die al van oudsher kenden.

Robert Follon
Robert Follon17 aug. 2018 - 18:05

Sinds wanneer dwingt een kamerminderheid een minister tot 'gedwongen vertrek'....? Dat lijkt me hier het echte nieuws.

1 Reactie
Klaas Punt
Klaas Punt17 aug. 2018 - 19:46

Dat kan alleen als leden van de meerderheid zich niet kunnen vinden in de woorden en dus gedachten van die minister. Het kan zijn dat alleen die minister de steun verliest maar nu in dit geval de minister-president zich achter die gedachten heefr geschaard zou het gehele kabinet aftreden en de minister-president het ontslag van zijn regering aanbieden. U kunt dan mijn huis vinden, dat is waar de vlag uit hangt.

Joe Speedboot
Joe Speedboot17 aug. 2018 - 17:48

Je hebt de hyper intelligente Sigrid Kaag die het zo kan overnemen en je laat een brekebeen Blok zitten. Wat een domheid!

Martinel
Martinel17 aug. 2018 - 17:09

Hoe is het mogelijk, dat de heerschappen Rutte en Blok verder kunnen op de ingegane a-sociale weg? Waar zijn de volksvertegenwoordigers? Alsof niks is gebeurd tijdens hun ellenlange reces. Als actief SP lid heb ik mij nu teruggetrokken uit de politiek. Blijkt, dat niks meer werkt. Rutte, de premier voor slechts enkelen, is gewoon een totalitair vorst... Alleen als de bevolking opstaat kan dit tei keren en alleen dan! Weer doet hij een Rutje.....achter iemand gaan staan die uitgekotst wordt. En weer zal die lachende haan zich eruit worstelen met dank aan de Tweede en Eerste Kamers..76 zetels die met woord en daad worden uitgespuwd naar het Nederlandse volk.

Sonic2
Sonic217 aug. 2018 - 15:46

Blok is een minister en dient zich helemaal niet te verlagen tot dit soort uitspraken. Als de VVD een vervanger had klaar staan, hadden ze hem weg gestuurd. Daar ben ik van overtuigd. De VVD maakt er een puinhoop van. Net als andere rechtse partijen trouwens. Dus in die zin is de VVD geen verschil. Het probleem is dat veel VVD'ers er mee weg komen, omdat de achterban zo loyaal is. De VVD bestaat ook niet echt meer. Het is nu de partij van Rutte. De premier is bij een deel van Nederland nog populair. Rutte doet ook al afstand van de partij. https://www.youtube.com/watch?v=5mOv6pJt1ho Vanaf 2:40.

1 Reactie
7anpau1
7anpau117 aug. 2018 - 17:59

Het overgrote deel van de achterban kan kiezen tussen gebeten worden door de kat of de hond of achter rattenvangers als Wilders en Baudet aanlopen. Classic TINA dus. Dan laat men zich maar bijten door de kat. Ook voor die achterban geldt dat vroeg of laat de kruik te water gaat tot ie barst.

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker17 aug. 2018 - 15:40

De uitspraken van Blok zijn inderdaad dom en te generaliserend. Maar Blok heeft natuurlijk niet gezegd -zoals sommigen hier beweren- dat de problemen in een multiculturele samenleving worden veroorzaakt door de nieuwkomers. Sterker nog in de praktijk blijkt juist dat het sommige groepen autochtonen zijn die voor de problemen zorgen, omdat ze niet met andere culturen weten om te gaan.

1 Reactie
jandebakker
jandebakker17 aug. 2018 - 19:54

"Maar Blok heeft natuurlijk niet gezegd -zoals sommigen hier beweren- dat de problemen in een multiculturele samenleving worden veroorzaakt door de nieuwkomers." Ja en nee. Als de e problemen ontstaan omdat xenofobie en racisme in ieder mens aanwezig zijn is er inderdaad niet een specifieke groep schuldig aan deze problemen. Echter in de nederlandsee context betekent het dat deze problemen hier niet bestaan hadden als de groep nieuwkomers niet gekomen had.

JanBakker2
JanBakker217 aug. 2018 - 14:16

Gedwongen? Door wie wordt hij gedwongen? Door oppositie?

Andrew G
Andrew G17 aug. 2018 - 11:04

Het zou ook ongepast zijn als hij afstand zou nemen van zijn eigen woorden. Verstandig of niet, het enige wat ik heb gehoord dat zijn woorden erg zijn, maar ik heb nog niemand zijn vraag zien beantwoorden. De vraag was, "Noem mij een voorbeeld, van een multi-etnische of multiculturele samenleving, waar de oorspronkelijke bevolking nog woont. (….) En waar een vreedzaam samenlevingsverband is. Ik ken hem niet". en Suriname een failed state? Dat gaat misschien een beetje te ver, maar als een volk kiest voor iemand als Bouterse die er geen problemen mee heeft zijn eigen mensen te doden.... dan noem ik dat niet echt succesvol.

12 Reacties
Paul250371
Paul25037117 aug. 2018 - 12:54

De vraag was, “Noem mij een voorbeeld, van een multi-etnische of multiculturele samenleving, waar de oorspronkelijke bevolking nog woont. (….) En waar een vreedzaam samenlevingsverband is. Ik ken hem niet”. Nederland Noem mij een een mono culturele samenleving waar het altijd vreedzaam is?

Bert de Vries
Bert de Vries17 aug. 2018 - 13:11

Paul, Nederland? Ooit gehoord van de steeds groter wordende kloof tussen moslims en niet-moslims? Ooit gehoord dat terrorismeverdachten in islamitische kring worden gezocht? Ooit gehoord van etnisch profileren door de politie? Ooit vernomen dat dit een razendsnel groeiend probleem is in bijna alle Europese landen? Kom op zeg. En dat los van het gegeven dat voor die conflict veroorzakende kloof hier in de allereerste plaats de VVD zelf verantwoordelijk is..

Haya Payab
Haya Payab17 aug. 2018 - 15:09

"En dat los van het gegeven dat voor die conflict veroorzakende kloof hier in de allereerste plaats de VVD zelf verantwoordelijk is.." Wat vind je van de verantwoordelijkheid van de PVV? Vind je niet dat zij jarenlang bijdragen aan een anti-moslim stemming? Bij de VVD beperkt het zich toch tot wat bravoure-uitspraken om het electoraat van de PVV terug te winnen.

ton14024
ton1402417 aug. 2018 - 15:34

Bert, noem mij een een mono culturele samenleving waar het altijd vreedzamer is dan bij ons?

Sonic2
Sonic217 aug. 2018 - 15:50

Elk West Europees land. Lees eens wat minder al die rechts radicale troep zoals Geenstijl en Dagelijkse Standaard. Echt niet elke wijk in Nieuw West is slecht. Transvaal is heel anders als de Schilderswijk. Ook in achterstandswijken heb je betere gebieden en slechtere gebieden. Natuurlijk zijn er ook problemen. Die erkennen veel mensen ook geloof ik. Alleen in de echte achterstandswijken gaat hef fout. Ik wil van uw wel eens 450.000 concrete voorbeelden dat de helft van Amsterdam er een puinhoop van maakt. Natuurlijk heb je misstanden. Stop overigens eens met doen alsof jij en rechts de wijsheid en inhoud in pacht hebben, Dat heb jullie allebei niet.

Karingin
Karingin17 aug. 2018 - 16:22

Bert, die kloof ervaar ik helemaal niet, maar het schijnt inderdaad dat er mensen zijn die daar last van hebben. Maar los daarvan leven wij toch echt heel vredig met elkaar samen, op een paar gekken na die je overal en altijd in elke samenleving zult tegenkomen.

cromwijk
cromwijk17 aug. 2018 - 16:29

Deze beste man zit muurvast. Kan geen kant meer op. Maar het is een VVD'er, het zou me niets verbazen als hij met behulp van de SGP zich er doorheen weet te glijden

Joe Speedboot
Joe Speedboot17 aug. 2018 - 16:32

'Noem mij een een mono culturele samenleving waar het altijd vreedzaam is?' Precies, Dat dacht ik ook toen ik de opmerking van Blok voor het eerst hoorde. 100% vreedzame samenlevingen bestaan alleen in de hoofden van fantasten.

OlavM
OlavM17 aug. 2018 - 16:42

@ Andrew G: Juist Suriname is een voorbeeld van een land, waarin ook nog afstammelingen van de oorspronkelijke bevolking wonen -naast afstammelingen van binnengebrachte slaaf gemaakten en z.g. "contractarbeiders- en waar een redelijk vreedzaam samenlevingsverband bestaat. Dat het staatsbestel voor verbetering vatbaar is (net zoals dat van Nederland trouwens) is een ander verhaal, en betekent ook nog geen "failed state".

Piet de Geus
Piet de Geus17 aug. 2018 - 16:52

"Ooit gehoord van de steeds groter wordende kloof tussen moslims en niet-moslims?" En van de kloof tussen 'Den Haag' en het land? En van de kloof tussen hoog- en laagopgeleiden? De overeenkomst met de kloof tussen moslims en niet-moslims is dat er een groep is die systematisch bij alle kloven betrokken is. En dat zijn niet de moslims maar de witte vooruitgangsverliezers die zich buiten de samenleving plaatsen, ook al noemen ze zich zelfoverschattend 'het gewone volk'.

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker17 aug. 2018 - 17:15

‘Noem mij een een mono culturele samenleving waar het altijd vreedzaam is?’ Japan

JanBakker2
JanBakker217 aug. 2018 - 18:35

Paul mijn advies luister uitzending kunststof terug waar dhr Latten werd geïnterviewd. Aan het eind sprak hij zijn ongerust het uit over de ontwikkeling in Nedrland waar groepen totaal langselkaar leven en volgens zijn mening dit in de toekomst alleen maar groter wordt.

ruma ankka
ruma ankka17 aug. 2018 - 10:15

Gaat het na zo veel weken nou nog steeds over die uitspraken? Ik krijg de indruk dat het niet meer gaat om excuses maar dat men bloed wil zien vloeien. Liefst het hele kabinet wil zien vallen.

8 Reacties
Haya Payab
Haya Payab17 aug. 2018 - 10:42

Natuurlijk, dat is wat men wil. En dan het land in verkiezings-chaos storten met alle kans dat we echt onbestuurbaar worden. Maar het gaat niet lukken. Ik denk dat het moeilijk wordt voor de PVV, want die staat achter de uitspraken van Blok, en kan dus niet met de oppositie meestemmen, tenzij ze aan hun achterban uitleggen dat het laten vallen van de regering een belangrijker doel is dan het steunen van een politicus die hun standpunten vertegenwoordigt. Afwachten hoe Wilders bereid is om te glibberen. Maar zelfs dan, de regering blijft gewoon zitten, de SGP zal de regering, als het nodig is, steunen, dus ze hebben een dikke kamermeerderheid. Niets om je zorgen over te maken. De oppositie heeft even kunnen kakelen, Wilders zal zijn glibber-partijtje niet uitvoeren omdat hij ziet dat het toch nutteloos is en dus Blok steunen. Blok blijft gewoon minister, en eigenlijk is het ook best een goeie minister, maar dit soort dingen moet hij gewoon niet meer doen. Dat is een hele ernstige fout van Blok.

Karingin
Karingin17 aug. 2018 - 12:15

Dat klopt.

Paul250371
Paul25037117 aug. 2018 - 12:33

ik krijg het idee dat je totaal geen probleem hebt met de uitspraken maar dat je restje fatsoen weet dat het walgelijke afspraken zijn en het daarom zsm wil etnisch verdunnen en wil verdoezelern. .

vdbemt
vdbemt17 aug. 2018 - 13:35

Maar natuurlijk. "We zijn met vakantie" is toch geen reden om deze ernstige vertoning van Blok dan maar te laten passeren alsof er niets aan de hand is?

Haya Payab
Haya Payab17 aug. 2018 - 15:10

Ik vind van niet vdbemt, natuurlijk moet Blok bij zijn oortjes worden gegrepen en eens ernstig de waarheid worden verteld. Dat zal ook wel gebeuren, maar het blijft allemaal consequentieloze Haagse showbizz. Ook van de oppositie.

Klaas Punt
Klaas Punt17 aug. 2018 - 15:13

Beste ruma, nu de heer Rutte verklaard heeft er achter te staan lijkt het mij niet zo gek als dat kabinet zou vallen. Het zou fijn zijn als we ons per stembrief uit zouden kunnen spreken over deze kwestie.

OlavM
OlavM17 aug. 2018 - 16:33

Als je het mij vraagt is het hele gebeuren eigenlijk een proefballonnetje van de VVD ter werving aan de rechterzijde, niet toevallig in de periode van het zomerreces, om te bezien hoe de golfjes gaan lopen en het e.e.a. te kunnen corrigeren, waar nodig. Maar het lijkt erop dat de VVD zich heeft vergaloppeerd, met Blok op het hakBlok.

Haya Payab
Haya Payab18 aug. 2018 - 10:11

"Als je het mij vraagt is het hele gebeuren eigenlijk een proefballonnetje van de VVD ter werving aan de rechterzijde" Jij dicht Stef Blok acteertalenten in opdracht van de partij toe? Ik denk dat je hem overschat. Stef Blok heeft een laag IQ, en is omhoog gevallen. Ze gaan hem handhaven, er is eigenlijk geen echte optie. Hij zal intern wel aan quarantaine komen, niet zichtbaar voor ons. Ieder kabinet heeft dergelijke kneusjes. Op een bepaald moment struikelt hij echt hard, en dan kan hij vertrekken naar een gemeente die een kleurloze burgemeester nodig heeft.

Richard555
Richard55517 aug. 2018 - 10:12

Jazzman dit hele kabinet is een grote klucht geworden. Wanneer trekken Pechtold en Segers de stekker er uit. Dit wil je toch geen vier jaar gaan uitzitten.

1 Reactie
Haya Payab
Haya Payab17 aug. 2018 - 10:44

"Wanneer trekken Pechtold en Segers de stekker er uit." Op het moment dat er electoraal een zinvol alternatief is en dat is er nu niet. Pechtold en Segers zitten niet op een onbestuurbaar land te wachten.

Purper Floyd
Purper Floyd17 aug. 2018 - 9:37

Blok verkondigt als minister slechts de mening van de regering, bestaande uit VVD, CDA, D66 en de CU. Om nou die ene simpele ziel weg te sturen zet geen zoden aan de dijk, hij wordt net zo gemakkelijk vervangen door de volgende nitwit. Stuur dan dat hele kabinet naar huis en laat de kiezers maar opnieuw een richting aangeven waar we heen willen met Nederland. Het kom5 misschien wat ongelukkig uit zijn mond, maar helemaal ongelijk heeft die Blok overigens niet.

6 Reacties
Haya Payab
Haya Payab17 aug. 2018 - 10:45

"Het kom5 misschien wat ongelukkig uit zijn mond, maar helemaal ongelijk heeft die Blok overigens niet." Waarin had hij dan gelijk, volgens jou?

Karingin
Karingin17 aug. 2018 - 12:14

Dat heeft ie wel, echt helemaal en onversneden ongelijk.

RonaldMokens
RonaldMokens17 aug. 2018 - 13:15

@Puper Floyd "Het kom5 misschien wat ongelukkig uit zijn mond, maar helemaal ongelijk heeft die Blok overigens niet." Leg uit, wat maakt dat multi-etnische samenlevingen gedoemd zijn te falen? Geldt dit ook voor alle ondernemingen waarin mensen van verschillende etniciteit zich met elkaar inspannen. Moet ik mijn werkgever, gedeelte van mijn familie, vrienden en ene ouder alvast inseinen dat het allemaal niet gaat lukken volgens jou? Spreek het uit, wees die stoere man.

Haya Payab
Haya Payab17 aug. 2018 - 13:47

Karingin, hij zei dat het onmogelijk is om mensen van verschillende etniciteit om samen te leven. Hij zei niet dat dat voor sommige mensen onmogelijk is, hij zei dat hij dat nog nooit had gezien. Kennelijk heeft hij niet zoveel van de wereld gezien, of slecht uit zijn doppen gekeken. Jij ook. Jij vindt dat hij daarin onversneden gelijk had. Ik weet uit eigen ervaring dat het wel kan, en zelfs heel goed kan, en zelfs verrijkend kan werken. Maar daar was jij dus niet bij, of je hebt geslapen, of misschien was je een beetje afgeleid?

Karingin
Karingin17 aug. 2018 - 16:18

Haya, ken je het verschil niet tussen gelijk en ongelijk? Ik geef Blok geen gelijk, integendeel. Ik woon al meer dan 20 jaar in de smeltkroes die Amsterdam is en heb me nooit ergens meer thuis gevoeld. En Blok zei dat het een genetische kwestie is dus hij bedoelde wel degelijk dat het per definitie onmogelijk is.

OlavM
OlavM17 aug. 2018 - 16:30

@ Haya Payab: Goed lezen! Karingin zegt juist: "helemaal en onversneden ONgelijk".

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout17 aug. 2018 - 9:30

VVD, the party of failing ministers.

Poezenmens
Poezenmens17 aug. 2018 - 9:13

De lange lijst van malversaties, gepleegd door VVD-politici. Het zal de VVD-stemmer aan zijn/haar cloaca oxideren. De man die alles weg lacht, Rutte, mag blijven.☹️

Leo Patat
Leo Patat17 aug. 2018 - 9:06

Een minister die excuses gaat maken voor zijn eigen oprechte mening kan maar beter ophoepelen. Als dat niet gebeurt dan wordt het helemaal een nepcircus daar in de 2e kamer. Een nepcircus dat nu al de democratie vermoord met elite die in achterkamertjes schimmige (dividend) deals maakt die door de kamer niet gecontroleerd kunnen worden omdat diezelfde elite de gekozen volksvertegenwoordigers de mond snoert op straffe van uitsluiting. Intussen kunnen we minister Blok wel dankbaar zijn dat hij ongewild nog eens duidelijk maakt waar het echte probleem zit. WEGKIJKelite. Wegkijkelite die niet wil praten over problemen die er wel degelijk zijn. Stug volhouden aan het eigen gelijk en iedereen die eens een ander licht laat schijnen op de problemen van de multiculturele samenleving gelijk wegzetten als racist etc. Met de wegkijkelite komen we geen stap dichter bij het oplossen van problemen, integendeel. En als de wegkijkelite ook nog gaat twitteren om partijen tegen elkaar op te zetten helemaal niet.

6 Reacties
Karingin
Karingin17 aug. 2018 - 12:13

Jij hebt de laatste 20 jaar blijkbaar weggekeken want die zogenaamde problemen van de multiculturele samenleving worden al zo lang van alle kanten belicht. Dus jij bent dan denk ik WEGKIJKgepeupel.

Leo Patat
Leo Patat17 aug. 2018 - 13:15

Begrijp ik goed Karingin dat je met je ZOGENAAMDE problemen behoort tot de club die niet wil zien dat er wel degelijk problemen zijn met de multiculturele samenleving? In plaats van te blijven schelden op ministers/burgers die problemen wel onderkennen stel ik voor dat je eens probeert de overpeinzingen van minister Blok te gebruiken om met de culturele samenleving op een hoger plan te komen. Het maakt daarbij niet uit of je een voor- dan wel tegenstander bent van de multiculturele samenleving. Dan is er immers een gemeenschappelijk belang. Een gemeenschappelijk belang dat aan twitteraars als GL Klaver helaas niet is besteed.

Haya Payab
Haya Payab17 aug. 2018 - 13:47

"Dus jij bent dan denk ik WEGKIJKgepeupel." Wat een agressie, en dan ook nog in hoofdletters? Is dat in plaats van argumenten?

Eerlijkgezegd
Eerlijkgezegd17 aug. 2018 - 14:54

Leo Patat, u bent duidelijk lid van de BLINDDOEK- en NAPRAATclub. Blinddoek, omdat u doet alsof alle problemen in Nederland veroorzaakt worden door de mislukte multiculturele samenleving. Blinddoek, omdat u totaal hebt gemist dat er de afgelopen jaren wel degelijk veel aandacht is besteed aan problemen met immigranten. En nog erger: u bent ook blind voor alle immigranten die het fantastisch doen in Nederland. Die komen niet in het journaal, maar die groep is vele vele malen groter dan een paar die problemen veroorzaken. U praat populisten na die u willen doen geloven dat de multiculturele samenleving mislukt is. En harder de populisten dat roepen, hoe meer u erin gaat geloven, hoe negatiever u over buitenlanders denkt, hoe minder u contact met ze maakt en hoe verder u van ze vandaan drijft. De waarheid is anders. In Suriname staat de moskee naast de kerk en heeft niemand daar een probleem mee. In Nederland was een asielzoekerscentrum dat moest sluiten, waarbij omwonenden protest indienden, omdat ze de nieuwe inwoners zo waren gaan waarderen. De leugenpolitici vinden we veruit het meest bij de VVD. Beetje belastingontduiking, beetje liegen, beetje draaien. U hebt het over een wegkijkelite, nou u bent kampioen wegkijken als u het gedrag van Blok goedpraat.

Karingin
Karingin17 aug. 2018 - 16:10

Hallo Patat, wie had het over WEGKIJKelite? En het is dodelijk vermoeiend dat er nog steeds mensen zijn als jij die het over benoemen hebben. Dat gebeurt al 20 jaar en het wordt steeds erger, nu al de tweede keer dat een politicus tegen eugenetica aanschurkt. Ik ervaar geen problemen met de multiculturele samenleving en ik woon in de Bijlmer. Voor zover er problemen zijn met integratie is dat toch echt de schuld van het belabberde beleid van de afgelopen 10 jaar, waar nu gelukkig een eind aan komt. In 2008 was ik nog betrokken bij een project Herinburgering oudkomers, maar daar werd de stekker uitgetrokken want linkse hobby. En integratie moet van 2 kanten komen, zo lang allochtonen zo ongegeneerd worden weggezet en gediscrimineerd maak je het wel erg lastig. Mensen zoals jij Patat, zijn onderdeel van het probleem.

Leo Patat
Leo Patat17 aug. 2018 - 18:31

Helemaal met je eens Karingin dat er al jarenlang gekeken wordt naar de problemen van de multiculturele samenleving. Maar zeg ik erbij, dat kijken gebeurt wel met oogkleppen op. En dat is ook precies de reden dat er geen oplossing komt. Dat jij zelf geen problemen ervaart met de multi culturele samenleving is heel erg fijn voor je. Vanuit die luxe positie lijkt het me wel lastig om je in te leven in de problemen die er wel zijn maar doe je best zou ik zeggen. Want als je alleen maar in je eigen bubbel blijft zitten en blijft schelden dan los je natuurlijk niks op. Hoe kom je er bij dat er nu een einde komt aan het belabberde beleid van de afgelopen 10 jaar? Dus aan het beleid van VVD, CDA, PvdA en gedogers? Denk je dat minister Blok met zijn observaties voor een positieve doorbraak gaat zorgen?

vdbemt
vdbemt17 aug. 2018 - 8:43

Correctie van 10.20, is dus nog niet verwerkt.

1 Reactie
Redactie Joop
Redactie Joop17 aug. 2018 - 10:14

Nu wel. Dank.

Bluesboy
Bluesboy17 aug. 2018 - 8:07

Een aftreden van Blok zal door de regeingspartijen worden geblokkeerd :-(

5 Reacties
Eric Minnens
Eric Minnens17 aug. 2018 - 9:17

Geblokkeerd? Ik denk van niet. Blok wil vast nog wel een blokje om lopen, maar er is geen ontkomen aan, hij wordt voor het blok gezet. Hoe hij ook heeft zitten blokken, hij heeft geen oplossing gevonden, hij blijft een blok aan ons aller been, ook van dat van de regering. (melig? klopt, sorry, het is een tic)

CopperKnickers
CopperKnickers17 aug. 2018 - 9:40

Uiteraard, is ook logisch, elkaar hand boven hoofd houden. Echter, wat een groter probleem is, we hebben nog steeds geen antwoord om zijn stelling te ontkrachten. "Noem mij een voorbeeld, van een multi-etnische of multiculturele samenleving, waar de oorspronkelijke bevolking nog woont. (….) En waar een vreedzaam samenlevingsverband is. Ik ken hem niet." Helaas is mij ook geen voorbeeld bekend, ik dacht even aan Australie met de nieuwe inkomende migranten uit Azie, maar door de woorden "oorspronkelijke bevolking" is dit niet van toepassing. Iemand een voorbeeld om zijn standpunt te ontkrachten?

DonDonaldSucks
DonDonaldSucks17 aug. 2018 - 11:23

[Noem mij een voorbeeld, van een multi-etnische of multiculturele samenleving, waar de oorspronkelijke bevolking nog woont. (….) En waar een vreedzaam samenlevingsverband is. Ik ken hem niet.”] Nederland. En als je iets verder kijkt nog minimaal zo'n 150 andere landen.

Karingin
Karingin17 aug. 2018 - 12:08

In Nederland woont de oorspronkelijke bevolking heel vreedzaam samen met mensen uit allerlei culturen en landen. Ik wel tenminste. Maar als jij op een plek woont waar mensen elkaar de hersens inslaan vanwege de kleur van hun huid of culturele gewoontes, dan hoor ik dat graag. Kom ik een kijkje nemen, dat wil ik wel eens zien.

Haya Payab
Haya Payab17 aug. 2018 - 13:50

"In Nederland woont de oorspronkelijke bevolking heel vreedzaam samen met mensen uit allerlei culturen en landen. " Ach, heel vreedzaam is wel weer overdreven. Er zijn heus wel spanningen en problemen. Maar niet zo erg dat samenleven onmogelijk is.

Cliff Clavin
Cliff Clavin17 aug. 2018 - 7:46

@ redactie - er staat: "...aangezien hij weliswaar spijt betuigt voor de uitspraken, maar zich nog steeds van de inhoud distantieert." Ik mis hier het woordje "niet" in.

1 Reactie
Redactie Joop
Redactie Joop17 aug. 2018 - 8:20

Gecorrigeerd, dank.

Meta  Foor
Meta Foor17 aug. 2018 - 6:56

- Blok streeft naar de statuur van Luns, maar komt niet verder dan een zwakke imitatie van diens motoriek ...

1 Reactie
WillemdeGroot
WillemdeGroot17 aug. 2018 - 9:25

Meta. Zelfs Luns was voor een gemengde samenleving binnen het koninkrijk der Nederlanden. Hij wilde met alle geweld (letterlijk) Nieuw-Guinea binnen dat koninkrijk houden.

Bert de Vries
Bert de Vries17 aug. 2018 - 6:10

Blok mag wat mij betreft opstappen. Hoe eerder hoe beter. Maar dan wel vanwege iets meer dan onnozele kletskoek. Overigens lijkt het me zinnig dat zijn opponenten wordt gevraagd, voorbeelden te noemen van geslaagde integratie na massamigraties. En dan graag van de migraties die vergelijkbaar zijn met de huidige massamigraties zonder uitnodiging. Overigens kan Blok ook bevraagd worden over de obstructie van de liberalen en de onverschilligheid van het bedrijfsleven waar het gaat om integratie.

1 Reactie
Karingin
Karingin17 aug. 2018 - 12:05

Wat dacht je van Nederland? Overigens is er op dit moment bepaald geen sprake van massamigratie.

Bernie2
Bernie217 aug. 2018 - 5:56

Te weinig, te slap. Door het stof? Ik zie geen stofwolk. Blok moet weggestuurd worden en wel zo snel mogelijk. Zodat een kundige minjster écht aan de slag kan. Sigrid Kaag, ben je je al aan het warmlopen? Blok. Een BuZa minister die dergelijke foute uitspraken doet richt in- en namens mijn land veel schade aan. Los van de schades die hij elders veroorzaakte.

Sammie3
Sammie317 aug. 2018 - 5:43

Wat een flauw gepest weer. Minister Blok maakt een uitglijder, biedt zijn excuses daarvoor aan, maar de roedel aasgieren blijft maar komen. En blijkbaar snapt niet iedereen wat racisme inhoudt. Dat is niet wat meanderen over de multiculturele samenleving, maar het systematisch discrimineren van groepen mensen.

3 Reacties
Arjan Fernhout
Arjan Fernhout17 aug. 2018 - 9:24

Trojka hier, trojka daar :)

Karingin
Karingin17 aug. 2018 - 12:02

Blok zegt in feite dat alle mensen met een migratie-afkomst eigenlijk niet gewenst zijn, een gevaar voor de samenleving. Ik vind dat behoorlijk racistisch. Maar meander jij lekker verder in je rechtse bubbel.

OlavM
OlavM17 aug. 2018 - 16:20

@ Sam: [En blijkbaar snapt niet iedereen wat racisme inhoudt.] Inderdaad, met minister Blok op de eerste plaats!

Eric Minnens
Eric Minnens17 aug. 2018 - 5:36

Spijt is een zwak excuus. Wel vaak betuigd. Begon al met Kok en zijn spijt over Srebrenica.

6 Reacties
H.Witte
H.Witte17 aug. 2018 - 9:25

De kracht van spijt ligt in eerlijkheid. Minister Blok is geen Wim Kok.

Eric Minnens
Eric Minnens17 aug. 2018 - 11:07

Even afgezien van jouw politieke voorkeur Henk, vind jij spijt een sterk excuus? Eerlijkheid kan immers zowel bij spijt als bij excuses een rol spelen. Maar excuses zijn recht voor zijn raap. Je bekent schuld. Bij spijt draai je er altijd een beetje omheen. Beken je schuld of vind je het slechts jammer dat er bepaalde feiten zijn gebeurd? Of vind je het juist jammer dat je bepaalde woorden hebt gebruikt? Spijt is volgens mij hoe dan ook een zwak excuus. Slimme politici weten het zo in te kleden dat spijt bijna samenvalt met excuses. Wees dus op je hoede bij een spijtbetuiging.

Eric Minnens
Eric Minnens17 aug. 2018 - 11:20

PS Henk Ik zie nu pas het dichtvormpje waarin je jouw reactie hebt gegoten... Hebben wij allebei een tic? (De mijne heb ik hierboven ergens ontplooid - gezegdes met 'blok' erin.) PPS De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik qua opleiding ook leraar Nederlands ben, al heb ik het grootste deel van mijn leven andere dingen gedaan.

ton14024
ton1402417 aug. 2018 - 14:44

Eric, sla jij excuses hoger aan dan een spijtbetuiging?

Eric Minnens
Eric Minnens17 aug. 2018 - 18:25

@Ton14024 Ik ben, dacht ik, toch duidelijk genoeg. Wat is jouw mening?

H.Witte
H.Witte20 aug. 2018 - 8:54

Eric Minnens, je hebt absoluut gelijk als je zegt dat excuses sterker zijn dan spijt. Punt is hier dat Kok namens de verantwoordelijken geacht werd te spreken en dat er over excuses wellicht geen consensus tot stand kon komen (ik kan dat niet overzien, maar acht dit mogelijk).

quatsch
quatsch17 aug. 2018 - 1:31

In theorie is de liberaal wars van de pluchen stoel. De praktijk is echter weerbarstiger. De liberaal blijkt daarvan niet los te weken.

Paul250371
Paul25037116 aug. 2018 - 23:32

Hij kan altijd nog voorzitter worden van de integriteitscommissie van de PVV.

2 Reacties
OlavM
OlavM17 aug. 2018 - 15:48

@ Paul250371: In een reactie had Blok het ook nog over "de Baudets". Daar ziet hij dus al zo maar een veelvoud opdoemen. Zijn blik naar rechts blijkt een beetje vertroebeld. Als je het mij vraagt is het hele gebeuren eigenlijk een proefballonnetje van de VVD ter werving aan de rechterzijde, niet toevallig in de periode van het zomerreces, om te bezien hoe de golfjes gaan lopen en het e.e.a. te kunnen corrigeren, waar nodig. Maar het lijkt erop de VVD zich heeft vergaloppeerd, met Blok op het hakBlok.

OlavM
OlavM17 aug. 2018 - 16:01

Correctie: Maar het lijkt erop DAT de VVD zich heeft vergaloppeerd.....

JohnVKR
JohnVKR16 aug. 2018 - 23:30

Dit kabinet is witter dan wit. Een doelbewust beleid van de witte partijleiders van VVD, CDA, D66 en CU. Dit kabinet vertegenwoordigt daarmee uitsluitend en exclusief witte Nederlanders, Dat Blok daar dan nog een een schepje bovenop doet met zijn verwerpelijke uitspraken over de multiculturele samenleving is alleen een herbevestiging van het feit dat dit kabinet er 'slegs voor blankes' is. Alhoewel Blok uiteraard moet opstappen, maakt het voor het karakter van dit kabinet helemaal niets uit. De VVD kennende, zal zijn opvolger het witte karakter van dit kabinet niet aantasten.

tempest
tempest16 aug. 2018 - 23:15

Ik begrijp dat Joop een VVD minister weg wil hebben, en dat het dan heel nuttig lijkt om iemand van racistische uitspraken te beschuldigen. Toch denk ik dat het beter is wat voorzichtiger te zijn met zo’n beschuldiging, want zo verliest de term aan waarde. Hij was pseudo-wetenschappelijk aan het brallen en diplomatiek uiterst onhandig bezig, maar racistisch? Dan ben je die definitie toch wel wat aan het oprekken en dat is echt niet nodig om hem hierover te bekritiseren. Je zou de uitspraken misschien enigszins xenophoob kunnen noemen, ware het niet dat ze duidelijk bedoelt waren om discussie uit te lokken en daarom aangedikt. Ik denk niet dat er uberhaupt veel achter zit dan pure klungeligheid.

2 Reacties
WillemdeGroot
WillemdeGroot17 aug. 2018 - 9:22

tempest: '.... ware het niet dat ze duidelijk bedoelt waren om discussie uit te lokken en daarom aangedikt.' Al waren ze bedoeld om discussie uit te lokken (oh, ja, als Minister van BuZa.?), dit gaat verder: 'Noem mij een voorbeeld, van een multi-etnische of multiculturele samenleving, waar de oorspronkelijke bevolking nog woont. (….) En waar een vreedzaam samenlevingsverband is. Ik ken hem niet'. De crux is het zinnetje 'Ik ken hem niet'. Los van de schoolmeester opmerking dat 'hem' 'haar' dient te zijn, valt dit gedeelte van zijn reeks opmerkingen in ieder geval buiten de context van 'prikkelen'. Dit is (in ieder geval) een persoonlijke mening!

tempest
tempest17 aug. 2018 - 11:44

@WillemdeGroot "De crux is het zinnetje ‘Ik ken hem niet’." Hoezo is dit zinnetje zo verschrikkelijk? Het is een beetje theatrale manier om te zeggen dat hij denkt dat die samenleving niet bestaat. Ik kan daar niet warm of koud van worden. Ik vind het is sowieso een rare stelling van Blok. Hoezo de toevoeging: "waar de oorspronkelijke bevolking nog woont."? Ik denk dat hij simpelweg niet over de VS wilde praten, maar dat is speculeren. En hoe definieert hij "vreedzaam samenlevingsverband"? En over "de multiculturele samenleving" precies inhoudt zijn ook boeken geschreven. Dus wat zegt mij zo'n ongenuanceerde uitspraak van Stef Blok mij? Nou, bijzonder weinig dus. Is de kern niet simpelweg dat we als samenleving veel meer moeten investeren in integratie van alle verschillende culturele, etnische en godsdienstige gemeenschappen? Dat is tenminste mijn conclusie geweest toen de premiers van de grootste EU landen hebben geconcludeerd dat de multiculturele samenleving mislukt is (Merkel, Sarkozy en Cameron), hoewel de situatie in die landen natuurlijk verschillend is van Nederland. Dat proces van betere integratie begint met de dialoog en dus ook het benoemen van verschillen. Niet onredelijk lijkt me.

OlavM
OlavM16 aug. 2018 - 22:00

Nee, minister Blok. je "illustraties en bewoordingen” zijn niet alleen maar "niet alleen ongelukkig maar ook onzorgvuldig”. Ze zijn racistisch en daarom dead wrong! Redactie Joop: "....dat Bloks brief niet voldoende is, aangezien hij weliswaar spijt betuigt voor de uitspraken, maar zich nog steeds van de inhoud distantieert" moet natuurlijk zijn: "nog steeds NIET van de inhoud distantieert."

1 Reactie
Redactie Joop
Redactie Joop17 aug. 2018 - 8:14

Gecorrigeerd, dank.

JeffreyKatoen
JeffreyKatoen16 aug. 2018 - 21:40

Waarom moet Blok afstand doen van zijn uitspraken? Hij mag dat toch vinden? Het belemmert hem ook naar mijn mening geenszins om te functioneren als minister van Buitenlandse zaken.

9 Reacties
OlavM
OlavM16 aug. 2018 - 22:03

@ Jeffrey Katoen: Jij moet nog het e.e.a. bijleren. Dacht je werkelijk dat minister Blok nu zo veel moeite moet doen als hij geenszins in zijn functioneren belemmerd zou worden?

Hiltermann
Hiltermann16 aug. 2018 - 22:08

De minister van BuZa is degene die leiding geeft aan alle diplomatieke vertegenwoordigingen die Nederland in het buitenland geeft. Alleen daarom al zou hij moeten aftreden na de gedane uitspraken.

Hertog2
Hertog216 aug. 2018 - 22:38

Natuurlijk mag hij dit vinden Jeffrey, als mens. Ik noem de uitspraken van de heer Blok in zijn functie ongepast en onhandig. Het gaat inmiddels niet meer over het debat wat hij wou aanzwengelen (naar eigen zeggen), maar over zijn eigen functioneren. Dit alles doet hij helemaal zelf. Een beetje dom zou Maxima zeggen..

Henri Zwols
Henri Zwols16 aug. 2018 - 22:47

Misschien is het niet handig voor handelsrelaties wanneer de minister van buitenlandse zaken een bevriend land beledigt.

Paul250371
Paul25037116 aug. 2018 - 23:03

"Waarom moet Blok afstand doen van zijn uitspraken? " Omdat het kwetsende onzin is die alleen maar polarisatie teweeg brengt. "Het belemmert hem ook naar mijn mening geenszins om te functioneren als minister van Buitenlandse zaken." Dan ben ik blij dat jij de functieomschrijving van een minister van bz niet mag bepalen. Nederland dat al eeuwen een (voormalig) kolonie en wingebied opzadelde met meerdere etniciteiten, uitbuitte en dan na jaren leegroven zeggen dat het een failed state is dankzij de etniciteiten die de Nederlanden, dat Blok vertegenwoordigt, gecreëerd heeft. Onbeschofte hufter. En weer een extreem rechtse gen theorie verzinnen. De onzin beweren dat bepaalde Nederlanders de schuld en de verantwoording hebben van het mislukken van de multiculturele samenleving. En deze idioterie proberen te rechtvaardigen dat dat soort Nederlanders niet blank zijn zodat we meerdere culturen hebben en dat werkt dus daarom niet. Dit soort ministeriële uitspraken sloopt en polariseert een samenleving. Dan ben je niet alleen een zieke gek, maar dan ben je echt kwaadaardig in mijn ogen en zeker niet geschikt om als minister Nederland en haar Nederlanders te vertegenwoordigen.

Joe Speedboot
Joe Speedboot17 aug. 2018 - 5:47

'Hij mag dat toch vinden?' Beter van niet en al helemaal niet zeggen. Blok praat als minister van BZ namens Nederland. Niet namens de PVV/FvD aanhang.

Ecclesia
Ecclesia17 aug. 2018 - 6:36

Hij mag alles vinden... als individu. Wanneer je Minister van BuZa wordt, is het oliedom om die persoonlijke gevoelens het beleid te laten beïnvloeden of (en hier zit de crux) die schijn te wekken. Zelfs als Blok de beste minister van BuZa die we ooit hebben gehad is, dan nog gooien die betreffende woorden roet in het eten, aangezien Suriname (o.a.) hem al niet meer serieus nemen dan wel op prijs stellen. M.a.w. het werkt contraproductief om zulke personen op zulke posten te hebben (zie ook Halbe Zijlstra met Rusland).

Cliff Clavin
Cliff Clavin17 aug. 2018 - 7:49

@ Jeffrey - haha. Trek ik jouw denktrant door, dan mag een minister van BuZa in een besloten bijeenkomst met hoge gasten ook de Holocaust ontkennen, en kan hij verder uitstekend "functioneren" als bewindspersoon. Zie verder de reactie van Henk Witte (16/8, 22:45u).

Observer1948
Observer194817 aug. 2018 - 20:54

@Cliff "haha. Trek ik jouw denktrant door, dan mag een minister van BuZa in een besloten bijeenkomst met hoge gasten ook de Holocaust ontkennen, en kan hij verder uitstekend “functioneren” als bewindspersoon." Dat is strafbaar

Bouwman2
Bouwman216 aug. 2018 - 21:21

Een vruchteloze poging van Klaver, Blok wordt immers gesteund door de Kamermeerderheid en naarmate de positie van Blok meer ter discussie wordt gesteld hoe dichter men om hem heen staat. Door het stof gaan is erg populair, de vraag is door welk stof. Regeren geeft altijd stof, doet altijd pijn en vergt standvastigheid om die verdragen. Niet enkel is de oppositie heel divers, Klaver had kunnen toetreden, D66 wilde dat maar al te graag Maar toen er beslist moest worden schrok Klaver voor de hitte van de keuken.Dat is een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel. Zeker, Klaver is jong en heeft de mouwen permanent opgestroopt. Er zijn veel van die jonge politici die zo uitgedost zijn. Zo zitten er ook twee in Rome. Er gebeurt een vreselijk ongeluk. Maar Salvini wijst meteen naar een ander, nooit naar zichzelf. Voor deze calamiteiten is de Italiaanse regering dan wel niet schuldig maar wel verantwoordelijk .Klaver is de enige niet die beter moet weten en het vooral beter moet doen.

3 Reacties
Paul250371
Paul25037116 aug. 2018 - 23:23

"Blok wordt immers gesteund door de Kamermeerderheid en naarmate de positie van Blok meer ter discussie wordt gesteld hoe dichter men om hem heen staat." Ja. Logisch. Polariseren en de multiculturele samenleving torpederen om de aandacht af te leiden van de walgelijke politiek tov armen, gehandicapten, vluchtelingen etc. zodat de grote bedrijven en haar aandeelhouders gruwelijk alle vruchten toegeworpen kunnen krijgen om de toekomstige baantjes van Rutte en consorten maar veilig te kunnen stellen. Dit en jarenlang bombarderen wat een miljarden operatie ondertussen moet zijn, zonder gezeik kunnen continueren, vindt bij ons kritisch parlementair regeringspartijpuppets, gretig aftrek. "Klaver had kunnen toetreden, D66 wilde dat maar al te graag Maar toen er beslist moest worden schrok Klaver voor de hitte van de keuken.Dat is een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel. " Iedere keer dat gelul. Klaver wilde niet meedoen om dat imbeciele vluchtelingenverdrag. Aan die schandelijke mensuitruil met de vriend van rechts Erdogan. Pechtold verkocht zijn ziel aan Buma Haatsma en Leugenaar Rutte. Klaver heeft zich godzijdank van deze criminelen gedistantieerd. Rechtse neoliberale politiek wat ten koste van de zorg, onderwijs, politie, brandweer, post, en alle sociale voorzieningen gedogen door met dat gajes in een regering te gaan zitten zodat je een minister van milieu oid krijgt als doekje?? Gelukkig niet "Klaver is de enige niet die beter moet weten en het vooral beter moet doen." Beoordeel eerst de mensen die regeringsverantwoording hebben. Klaver kan zoveel beter weten maar heeft geen macht. En hoe zou Klaver het dan beter moeten doen volgens jou??

Paul250371
Paul25037116 aug. 2018 - 23:38

Buiten het feit dat Klaver zelf een product is van 2 etniciteiten. Dat is dus verder redenerend op de Blokrassentheorie vragen om moeilijkheden, op zijn minst.

ton14024
ton1402417 aug. 2018 - 7:58

´´...hoe dichter men om hem heen staat.´´ De complete VVD zeer waarschijnlijk, maar wat doet de rest van de coalitie, dat is nu de vraag.

Bert de Vries
Bert de Vries16 aug. 2018 - 20:54

Vooropgesteld dat ik de opvattingen van de VVD over integratie stuitend ordinair vind, en dat ik geloof dat Bloker vierkant achter staat: het politieke circus dat nu haar tenten opzet in Den Haag is even ordinair. De dames en heren hadden zich moeten inspannen om een beter integratiebeleid van de grond te krijgen. Dit is zo goedkoop scoren zonder iets te bereiken.

2 Reacties
Paul250371
Paul25037116 aug. 2018 - 23:29

De dames en heren hadden zich moeten inspannen om een beter integratiebeleid van de grond te krijgen. Dit is zo goedkoop scoren zonder iets te bereiken. Inderdaad, het is gewoon schandalig dat je als staat je eigen mislukking neerlegt bij de degene die de je als staat had moeten helpen om te integreren ipv als andere Nederlanders te behandelen.

ton14024
ton1402417 aug. 2018 - 18:13

´stuitend ordinair´ zo kun je het ook noemen maar Sonic heeft het over ´zich verlagen tot zulke uitspraken´, wat volgens mij beter de lading dekt.

H.Witte
H.Witte16 aug. 2018 - 20:45

Evenmin als Zijlstra dat nog kon, kan ook Blok niet meer de statuur verkrijgen die noodzakelijk is om zijn ambt geloofwaardig en succesvol in te vullen. Voor een auto die total loss is rest slechts de sloop.

1 Reactie
Paul250371
Paul25037116 aug. 2018 - 23:25

Inderdaad. En accepteer dat er geen bruikbare onderdelen meer zijn.