Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Blok pakt alle huurders met extra belasting

  •  
10-04-2013
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
158 keer bekeken
  •  
BNNVARA fallback image
Het aanpakken van scheefwonen lijkt een excuus om huurders op te laten draaien voor de crisis
Vanaf 1 juli gaan bij veel huurders de huur omhoog. De woningcorporaties mogen de huren verhogen omdat minister Blok een extra heffing oplegt aan de corporaties. Door de huurverhoging afhankelijk te maken van het inkomen lijkt er een rechtvaardiging gezocht te worden voor deze Blokbelasting. Of deze inkomensafhankelijke huurstijging echt effectief is, is nog maar de vraag.
Al jaren wordt gepoogd om iets te doen aan de vermeende misstand van ‘scheefwoners’. Dit zijn huishoudens waarvan de gezinsleden samen meer verdienen dan € 33.614 en in een sociale huurwoning wonen. Met een inkomen net boven dit bedrag is het echter vrijwel onmogelijk om een betaalbare woning in de vrije sector te vinden in Amsterdam. Daarnaast bieden deze ‘scheefwoners’ ook een goede kans om de wijken gemengd te houden. In wijken met veel sociale woningen wonen zodoende ook wat mensen met een iets hoger inkomen, dit bevordert de ongedeelde stad. Het beste recept tegen het enorme tekort aan sociale huurwoningen is toch echt bijbouwen.
Minister Blok wil geld ophalen bij de huurders en het ‘scheefwonen’ aanpakken. De corporaties mogen van hem de huren verhogen met 1,5 procent meer dan de inflatie voor de huishoudens met lage inkomens, de hogere inkomens kunnen zelfs 4 procent bovenop de inflatie aan huur extra gaan betalen. Elk jaar stijgt de huur opnieuw met dit percentage, totdat uiteindelijk de maximumhuur voor een woning is bereikt. Woningcorporaties mogen zelf bepalen of ze deze huurverhoging zullen doorvoeren, maar worden hiertoe wel enigszins gedwongen omdat ze de minister extra moeten gaan betalen. De Amsterdamse corporaties geven dan ook aan dat zij dit massaal zullen gaan doen. Op 1 mei moet de aankondiging van deze huurverhoging bij iedereen op de deurmat liggen.
Voor de vier jaar dat Blok aan de macht is, heb ik berekend wat dit zal betekenen voor de huurders. De 185.000 Amsterdamse gezinnen in sociale huurwoningen zullen met elkaar 180 miljoen euro aan Blokbelasting gaan betalen. Een fikse extra belasting dus. Ongeveer driekwart van de sociale huurwoningen in Amsterdam wordt bewoond door huishoudens met een inkomen onder de 33.614 euro. Mensen die ook volgens minister Blok niet scheef wonen, maar wel 110 miljoen van de 180 miljoen zullen moeten opbrengen.
De huishoudens met hogere inkomens betalen ongeveer 35 miljoen meer ten opzichte van wat degenen met lagere inkomens gaan betalen. Waar Blok zijn belasting nog verkoopt als het aanpakken van ‘scheefwoners’, blijkt dit voor Amsterdam nauwelijks betekenis te hebben. Ruim 80 procent van huurverhoging wordt onafhankelijk van het inkomen doorgevoerd en is dus een algemene lastenverzwaring voor huurders.
Dit kabinet zegt scheefwonen te willen bestrijden maar als we kijken naar de uitwerking is dringt de vraag zich op of dit wel echt het doel is. De Blokbelasting wordt voor het grootste deel opgebracht door de groep die terecht in een sociale huurwoning woont. Dit plan zou scheefwoners aanpakken, maar pakt vooral de mensen met een laag inkomen. Het aanpakken van scheefwonen lijkt een excuus om huurders op te laten draaien voor de crisis.

Meer over:

politiek, opinie
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (13)

emmaa2
emmaa210 apr. 2013 - 17:50

ja dit was toch al bekend, de huurders betalen de villa's van de rijken, met dank aan de pvda

robheus2
robheus210 apr. 2013 - 17:50

Het is inderdaad gewoon een extra belasting voor huurders om de crisis te betalen. Ook huuprijzen zouden omlaag moeten want de huizenprijs gaat ook omlaag.

steppewolf
steppewolf10 apr. 2013 - 17:50

Dat is de bekende vvd aanpak. Eerst ervoor zorgen dat er gemarktwerkt wordt in de publieke sector. Vervolgens de incompetente graai directie van Erik Staal en consorten installeren. Die, zonder enig toezicht er een puinhoop van laten maken die 2 miljard kost. Hem lekker naar Bonaire laten vertrekken met een paar miljoen zakgeld en dan de rekening dumpen bij de armere huurders. Wat is het toch een vals tuig. En de pvda zal je er ook niet echt over horen want die waren onder Kok medeschuldig en zitten nu met zijn allen op de cocktail-party van Spekman. Exclusief feestje voor pvda bestuurderen.

Reinaert de Vos
Reinaert de Vos10 apr. 2013 - 17:50

[Het aanpakken van scheefwonen lijkt een excuus om huurders op te laten draaien voor de crisis.] Gek toch, dat zegt zo ongeveer iedereen die 'gepakt' wordt. En ze wijzen allemaal naar degenen die de crisis hebben veroorzaakt, de banken (de auteur doet dat niet overigens maar zegt niet wie dan de schuldigen zijn). Fijn, pak de banken aan, we weten dat we dan net zo goed gepakt worden. Pure misleiding te denken dat je 'gratis' uit de crisis kan komen. Hogere belastingen voor grote multinationals. Mee eens maar het gaat banen kosten. Etc...etc...Het lullige is, de banken, dat zijn wij.

Davido
Davido10 apr. 2013 - 17:50

De flauwekul die hier weer verkondigd is tenenkrommend. Er komt de komende jaren structureel meer dan 400 miljoen euro bij de huur toeslag. En de koopkrachtplaatsjes voor iedereen met huurtoeslag zijn -0,5 % voor iedereen die huurtoeslag krijgt en meer heeft dan het minimum en -0,1% voor de onderkant.

robheus2
robheus210 apr. 2013 - 17:50

De enige plek waar scheefgewoond wordt is in de provincie Groningen in het aardgaswiinings gebied, daar zijn huizen scheef komen te staan door bodemverzakking als gevolg van de aardgaswinning.

[verwijderd]
[verwijderd]10 apr. 2013 - 17:50

Nederland telt veel teveel sociale huurwoningen, dat is uit onderzoek al lang gebleken. En om Amsterdam nou als voorbeeld te nemen, vind ik zwak. Amsterdam is een erg dure stad om te wonen, net als bijvoorbeeld Londen, Parijs, Frankfurt en Madrid. Laat daar dan vooral de mensen wonen die het kunnen betalen. Waarom zou je grote groepen moeten subsidiëren die in een dure stad niet zelf hun broek kunnen ophouden?

2 Reacties
lembeck
lembeck10 apr. 2013 - 17:50

Ik ga je een verhaalte vertellen dat echt gebeurd is. Halverwege de jaren 90 in Maassluis. Daar was een woningstichting die WSM heette: Woning Stichting Maassluis. Er was een HRM - Huurders Raad Maassluis. Die kreeg een brief dat er in Maassluis stevig gesloopt zou gaan worden, omdat de WSM geen subsidie meer kreeg voor renovaties. Let wel: dit was NA 1994. Dus ná de verzelfstandiging van de woningcorporaties. De WSM had genoeg geld in kas om te renoveren, maar vertikte dat al vanaf eind jaren 80. De woningen zag je achteruit hollen. Ondanks wat de huurders zelf probeerden: de boel zelf bijhouden en het houtwerk van ramen en deuren goed in de verf houden. Met lange ladders en al om ook op 4-hoog te kunnen werken. Al gebeurde dat niet overal, het werd wel gedaan. Samen met de gemeente (CDA+VVD met een snufje ouderenpartij, SGP en PvdA) maakte de WSM een plan. Van Eenvormig naar Veelvormig heette dat. Het bleek DE blauwdruk te zijn voor de daaropvolgende jaren. Maar er zat in het begin een nogal dubieus 'onderzoek' in dat de WSM samen met de gemeente had uitgevoerd. Strafbaar zelfs ook nog. De WSM had namelijk alle hen bekende inkomstengegevens aan de gemeente gegeven. Die kon een flink deel daarvan goedkeuren. Zonder dat de betreffende huurders er iets van wisten en zonder dat de HRM het wist. In dat onderzoek zijn alle huurders in theorie met hun hele hebben en houden op de Maasvlakte gezet en daarna op inkomen in de voor hen juiste huurwoningen geplaatst. In THEORIE gelukkig alleen. Daarna kwam men tot de conclusie dat er teveel sociale huurwoningen waren. Voor Masssluis een uitkomst, want men wilde zoveel mogelijk mensen met een uitkering de stad uit pesten. Dat is ze aardig gelukt ook. Het onderzoekje heette: De Maasvlakte Variant. Ergo, de WSM en de gemeente gingen nijver aan de en sloopten en sloopten en sloopten. Buurt na buurt. Wijk na wijk. Tot ze in de Westwijk kwamen. En klem kwamen te zitten. Ze kwamen erachter dat ze enige honderden sociale huurwoningen tekort kwamen. Ondanks het wegpesten van minima, hadden ze een fors tekort. Toch werd er doorgesloopt. Wat ervoor in de plaats kwam was niet bedoeld voor sociale huurders. Nee, die kregen dit te horen van de gemeente: "Gaat u maar naar Vlaardingen, Schiedam of Rotterdam. Daar zijn nog voldoende sociale huurwoningen beschikbaar, maar u moet hier weg." Mensen van wie de familie al generaties in Maassluis woonden, moesten weg. Ik ben toen ook verhuisd. Naar Rotterdam. Op de stad zelf na, was het geen succes. Beste Dik, jij wilt duizenden mensen uit hun huizen halem en ze verplichten elders te gaan wonen, omdat je vindt dat in een stad geen sociale huurwoningen zouden moeten zijn. Of in elk geval heel weinig. Dat gaat in tegen de wetgeving die stelt dat elke inwoner in ons land mag wonen waar hij dat wil. Wat jij doet is de tweedeling verscherpen en huurders met een laag inkomen behandelen als tweederangs burgers zonder rechten, alleen vanwege het feit dat ze een laag inkomen hebben en in een sociale huurwoning 'moeten' wonen. Me dunkt dat dit pure disrcriminatie is. Ik ben het dus absoluut ONEENS met jouw voorstel. Onkies, onbeleefd, respectloos en tegen de wet, als dit door Blok zelfs maar zou worden overwogen.

hannogroen
hannogroen10 apr. 2013 - 17:50

'Amsterdam is een erg dure stad om te wonen, net als bijvoorbeeld Londen, Parijs, Frankfurt en Madrid. ' Dat is pas sinds een jaar of tien. Daarvoor was Amsterdam relatief spotgoedkoop. In 1995 kostte een vierkante meter in De Pijp op een kilometer van Het Museumplein ca 1200 gulden. Als je dat aan een New Yorker uitlegde dan geloofden ze je gewoon niet. De huren in de sociale sector zijn sinds die tijd met maar een paar procent per jaar gestegen terwijl ze al te laag waren vanwege het kromme puntenstelsel wat maakte dat je voor een vierkante meter in A'dam niet meer mocht vragen als voor een vierkante meter in Delfzijl en zelfs nog punten moest aftrekken omdat het oude huizen waren. Die 1200 gulden is inmiddels 4000 Euro geworden. Kortom zo gek is wat extra huurverhoging niet. Zou je het niet doen dan is er over een tijdje gegarandeerd geen hond meer te vinden binnen de Ring van Amsterdam die ook nog maar iets wil verhuren in de sociale sector en heft die sector zichzelf vanzelf op.

lembeck
lembeck10 apr. 2013 - 17:50

Ha Laurens! De Woonbond en Aedes zijn ook behoorlijk nijdig hierom. En vandaag kwam De Woonbond hiermee: 10-04-2013 Huurders duurder uit dan kopers Huurders betalen meer voor hun woning dan kopers in verhouding tot de waarde van hun woning. Dat blijkt uit het WoOn 2012-onderzoek, dat morgen door het ministerie van Wonen en Rijksdienst wordt gepresenteerd. Als de maandelijkse woonkosten worden afgezet tegen de WOZ-waarde blijken kopers minder te betalen dan huurders in de sociale sector. Afbeelding: rekensomWoonbond-directeur Ronald Paping vindt de uitkomsten ontluisterend: 'Jarenlang is het beeld gecreëerd dat huurders voor een dubbeltje op de eerste rang zouden zitten. Nu blijken kopers lagere uitgaven te hebben, terwijl huurders veel lagere inkomens hebben. Toch subsidieert de overheid die koopwoningen zes maal zo veel als huurwoningen. Het wordt tijd dat de overheid huren en kopen gelijk gaat behandelen.' Huurders in een sociale huurwoning van een woningcorporatie betalen € 34,62 per € 1.000,- WOZ-waarde, voor kopers blijft dit beperkt tot € 32,08. Huurders in de vrije sector betalen € 44,16 per € 1.000,- WOZ-waarde. In deze berekening is de hypotheekrenteaftrek nog niet meegenomen, waardoor de werkelijke verschillen nog hoger zullen uitvallen. Ook gerelateerd aan het inkomen hadden huurders in 2009 hogere woonlasten dan kopers. De inkomenscijfers over 2012 zullen morgen bekend worden​. Het is duidelijk dat de VVD in Den Haag (en elders denk ik) een hekel aan huurders hebben. Alleen als je een koophuis hebt tel je mee. Maar nu de mensen in de 50 met een gezamenlijk inkomen boven de 43.000 euro en een Gluurverhoging van 6½% - nog niet meegerekend zijn de servicekosten. Moeten die mensen maar verhuizen dan? Waar naar toe? Een koopwoning krijgen ze niet meer. Ze krijgen geen hypotheek meer. Trouwens, ABN liet kort geleden weten (Zalm) dat ze de hypotheekverstrekkingen drastisch wilden beknotten. Ik bedoel maar. Een duurdere huurwoning bestaat amper. Je komt altijd in de vrije secot met geliberaliseerde huurwoningen en particulieren verhuurders die zich niet hoeven te houden aan de huurverhogingspercentages. Huren boven de 850 euro zijn veel te hoog, maar die zijn er al haast niet meer en huren tussen de 680 en 850 moet je met een lampje zoeken. Vrije markt huren liggen nu gemiddels tussen de 1200 en 1700 euro per maand. De verhuurdersheffing wordt inderdaad grotendeels opgebracht door mensen met de lage inkomens. De huren gaat te fors omhoog. M.a.w. de doelgroep kan niet meer de huren betalen. Ik voorzie duizenden, zo niet tienduizenden huisuitzettingen. En niet alleen in Amsterdam, Laurens. Overal. Enig idee waar we met ons allen naar toe moeten? Kampen met houten barakken? Zoals in de jaren 20 in de 21ste eeuw? Het is gek, want de mensen die voor een laag loon werken zijn we de mensen die meehelpen de 'grote baas' stinkend rijk te maken. Toch hebben die mensen straks geen woning meer. Bloks' plannen zijn gewoon FOUT en erg immoreel.

1 Reactie
emmaa2
emmaa210 apr. 2013 - 17:50

IDD echt heel schandalig, en met toestemming pvda

HanvanderHorst1
HanvanderHorst110 apr. 2013 - 17:50

Blijkbaar moet er wraak genomen worden op de mensen die zich een jaar of tien geleden n i e t lieten meeslepen door de gekte op de koopmarkt.

1 Reactie
lembeck
lembeck10 apr. 2013 - 17:50

Han. dat is maar gedeeltelijk waar. Men ergert zich namelijk mateloos aan de mensen die afhankelijk zijn van sociale huurwoningen. Die zijn bijna nog erger dan de daklozen die door de stad dwalen. Steeds vaker zijn er gezinnen bij. Met kinderen. En niet alleen Oost-Europese!! De huren worden te hoog. Mensen kunnen het niet meer opbrengen. Op de site van de Woonbond staat duidelijk dat over het algemeen huurders netto meer kwijt zijn aan de woonquote dan kopers. Wat hard nodig is, is dat alle aflossingsvrije hypotheken herzien worden en mensen gewoon gaan afbetalen, zoals het hoort. En hebben ze hun overwaarde opgesoupeerd dan is dat hun probleem. Ze hadden de afgelopen jaren kunnen leren dat ze dat beter niet moeten doen. Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, kan je er van uit gaan dat het te mooi IS om waar te zijn. Gratis wonen is belachelijk en dan ook nog neerkijken op huurders, omdat die niet kopen, of door de crisis op straat kwamen te staan en nu in een huurwoning wonen. Met hun huis al twee jaar in de verkoop.... DUHH