Joop

Blijf strijden om LHBTI-personen te beschermen tegen discriminatie en geweld

  •  
17-05-2019
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
174 keer bekeken
  •  
Pride Day Flag Rainbow Lesbian Pride Color Lgbt

© cc-foto: Maxpixel

In tal van Europese landen zijn nationalistische, conservatieve bewegingen opgestaan die allang niet meer enkel euroscepsis gemeen hebben. Ze zijn vooral tegen Europese waarden die hen niet aanstaan
Door: Sophie in ’t Veld en Vera Bergkamp
Vandaag, 17 mei 2019, is het de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie (IDAHOT). Precies negenentwintig jaar geleden werd homoseksualiteit geschrapt van de officiële lijst van ziekten, die de Wereldgezondheidsorganisatie hanteert. Zelden viel deze dag in politiek opzicht op een wranger moment, dan deze week. Afgelopen dinsdag werd een petitie aan de Tweede Kamer aangeboden, ter ondersteuning van de Nashville-verklaring. Een verklaring die onder andere pogingen tot genezing van homoseksualiteit ondersteunt. Ook deze week, diende Forum voor Democratie een voorstel in, om hate crimes tegen LHBTI’ers minder zwaar te straffen. Gesteund door de PVV.
SGP, PVV en FvD vormen in Nederland een coalitie van nationalistisch rechtse partijen, waar LHBTI’er zich zorgen over moeten maken. Niet alleen in Nederland, maar In tal van Europese landen zijn nationalistische, conservatieve bewegingen opgestaan die allang niet meer enkel euroscepsis gemeen hebben met elkaar. Ze zijn vooral tegen Europese waarden die hen niet aanstaan. We zien dat conservatieve christenen en rechts-populistische groepen elkaar steeds meer vinden om progressieve rechten terug te draaien. Ten koste van vrijheid en gelijkheid.
Partijen als het AfD in Duitsland, Lega in Italië, Fidesz en PiS in Hongarije en Polen zoeken elkaar op, smeden coalities en hebben geldschieters uit streng-christelijke kringen. Ook vanuit Nederland worden die conservatieve krachten gesteund. Eind april bood de SGP een pamflet aan bij het Europees Hof, helaas gesteund door een aangenomen motie in de Tweede Kamer, met daarin de boodschap dat gezinsbeleid een exclusieve aangelegenheid van de lidstaten moet zijn. Dit betekent meer ruimte voor conservatieve denkbeelden over het gezin, huwelijk, de rechten van vrouwen en LHBTI’ers.
Het lijkt wel alsof we een stap terug doen. Dat wordt al langer gevoeld, onderhuids. Alleen dat ongemak kwam met veel emotie naar boven met de Nashville-verklaring. Een exportproduct van conservatieve denktanks uit de Verenigde Staten, dat ook bij ons in Nederland weerklank vond. In het land dat pionierde met het openstellen van het burgerlijk huwelijk voor partners van het gelijke geslacht. Waar al sinds 1986 door christelijke geloofsgemeenschappen huwelijken tussen paren van gelijk geslacht worden gesloten. Hoe hartverwarmend de massale verontwaardiging over “Nashville” ook was, het legde wel een realiteit bloot over de staat van de emancipatiebeweging in Europa. Beangstigend is dat de teneur van deze verklaring, tegen de verwachting van optimisten in, niet snel is overgewaaid.
We zijn al 10 jaar aan het vechten om op Europees niveau wetgeving aan te nemen om LHBTI-personen te beschermen tegen discriminatie en ongelijke behandeling. Tegelijkertijd verzetten Europese ministers zich plotseling tegen het noemen van LHBTI’ers in conclusies over discriminatie van de Europese Raad. Grondwetten worden gewijzigd om daarin vast te leggen dat het huwelijk alleen kan bestaan uit een man en een vrouw. Er is een Europees Burgerinitiatief ingediend “Mum, Dad & Kids” dat wil regelen dat er in Europese wetgeving ook alleen wordt gesproken over een huwelijk tussen een man en een vrouw.
De fundamentele rechten van de Europese Unie gaan over “menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren”. Het is belangrijker dan ooit dat we in Nederland gemotiveerd blijven om voor die waarden te blijven staan. Dat we stukje bij beetje werken aan de sociale acceptatie van LHBTI’s. Dat er wetgeving komt om LHBTI-personen te beschermen tegen discriminatie en geweld. Dat zij recht krijgen op goede gezondheidszorg en gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Dat LHBTI-asielzoekers bescherming krijgen en gelijk behandeld worden. Dat we blijven strijden voor de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht in álle lidstaten van de Europese Unie.
De Europese Commissie moet met een voorstel komen om in alle bestaande wetgeving te verduidelijken dat de rechten van regenboogfamilies ook over de grens gelden. Opdat EU-landen niet langer kunnen schermen met nationale bevoegdheden om paren van het gelijke geslacht hun rechten te ontzeggen. Bulgarije en Polen erkennen bijvoorbeeld niet een in Nederland gesloten huwelijk tussen twee mannen. Als je getrouwd bent, en misschien kinderen hebt, wil je dat die liefde en je gezin overal op dezelfde manier worden erkend. En niet dat jouw verbintenis als tweederangs wordt beschouwd. Daarom wil D66 dat elk huwelijk dat in de Europese Unie is gesloten, in de hele Unie op dezelfde manier wordt behandeld.
Wij blijven strijden voor de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht in heel Europa. Tot dat is bereikt, willen we dat de Europese Commissie stappen zet om de gelijkheid van het huwelijk te garanderen. Juist nu moeten we tegenmacht organiseren voor de beweging die terug in de tijd wil. Juist nu is je stem belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen in Europa zichtbaar zichzelf kan zijn.
Sophie in ‘t Veld – Lijsttrekker voor D66 bij de Europese Verkiezingen Vera Bergkamp – Tweede Kamerlid D66
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (47)

Frederique Retsema
Frederique Retsema19 mei 2019 - 15:11

@Keilstra: wie dat denkt, zou de reacties van zowel FvD als PVV op de wetswijziging rond haatzaaien even moeten lezen. Met name Hiddema (FvD) maakt het bont: wie weet wat COC en TNN werkelijk doen, snapt dat er een gapend gat zit tussen hoe Hiddema dit soort organisaties ziet en wat die organisaties werkelijk doen. Citaat van Hiddema: "En het is niet alleen de individuele burger die last heeft van een haatzaaiende buurman of iemand die over de heg beledigende teksten spreekt. Nee, het zijn de belangenverenigingen, die maar één doel hebben: klachtenoptimalisatie. Het is hun verdienmodel. Zij bestaan bij de gratie van aangiftes. Zij grijpen naar dit artikel en marcheren in optocht naar de politiebureaus. En de politie vult dan verdorie ook nog vooraf formuliertjes in; dat het maar mag lukken met de aangifte. Dát is wat de samenleving verdeelt, en niet die uitlatingen die uit een overspannenheid of religieus primitief gedachtegoed voortspruiten. Het zijn burenruzies. Daar moet je het niet van hebben, en daarbij krijgt men nooit twee jaar." Bron: ongecorrigeerd stenogram van de site van de Tweede Kamer: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=469083cb-3309-4c1c-a3d8-2d5afd986f9d&title=Wet%20herwaardering%20strafbaarstelling%20actuele%20delictsvormen%20%2835080%29%20%28ongecorrigeerd%20stenogram%29.docx

1 Reactie
Keilstra
Keilstra20 mei 2019 - 16:02

Ik heb het over homo-emanipatie, wat iets anders is dan haatzaaien. Jouw reactie gaat eigenlijk helemaal niet over mijn tekst. FvD en PVV zien homorechten als de essentie van hun anti-Islam-doctrine. Het debat over bescherming van homo's (en joden) tegen geweldpleging is voor hen de manier om de Islam in een kwaad daglicht te stellen. Daarom maken ze zich sterk voor de homo's. Haatzaaien is iets wat juist vaak tegen moslims gericht is. Het merendeel van de aangiftes van dat delict gaat over vermeende haat tegen moslims. Vandaar dat Hiddema er over zegt wat hij zegt. Links moet de bescherming van homo's serieuzer nemen of de wegvallende steun van homo's op de koop toe nemen. Er valt een gat zeg maar : homo's stemmen op partijen die hen beschermen, en niet alleen met mooie woorden in het algemeen.

Keilstra
Keilstra19 mei 2019 - 11:08

Voor FvD en PVV is homo-emancipatie een prestigezaak : meer anti-Islam kun je niet worden immers ! En dus stemmen vele homo's op met name FvD. Helaas zeg ik erbij, want ik vind dat de foute keuze. En links vindt het niet leuk, maar dan zeg ik kijk maar eens in de spiegel als je wilt verklaren waarom de homo's jullie niet meer vertrouwen.

Frits Jansen
Frits Jansen19 mei 2019 - 9:08

Trouwen voor de wet is een juridische transactie. Terwijl een gewoon contract met wederzijds goedvinden kan worden ontbonden, moet bij de ontbinding van een huwelijk gedacht worden aan de belangen van kinderen. Eventueel uit adoptie. Daar hangt het op. Wat kerken voorschrijven moeten ze zelf weten.

Frits Jansen
Frits Jansen19 mei 2019 - 8:44

Wat is dat "pamflet", en bij welk Europees Hof is dat aangeboden? Me dunkt dat er toch nog genoeg rechters zullen zijn die discriminatie op seksuele geaardheid zullen afkeuren. Bedenk wel dat Baudet en zijn souffleur Cliteur grondrechten ondemocratisch vinden.

M7
M718 mei 2019 - 14:18

“SGP, PVV en FvD vormen in Nederland een coalitie van nationalistisch rechtse partijen, waar LHBTI’er zich zorgen over moeten maken” Ik denk dat je daar zeker partijen als Denk en Nida aan kunt toevoegen Weliswaar geen partijen die op Europees Nico meedoen , maar wel partijen die in dit kader ook zorgen baren

COC Rottumerplaat-Oost
COC Rottumerplaat-Oost18 mei 2019 - 10:00

De heer Cornelis Berkhouwer was de eerste waarvan je het hoorde, hij zou voor zichzelf een doggybag hebben meegenomen en dit met onderdelen van het copieuze lopend buffet hebben gevuld. Inmiddels is het graaien bij de EU tot kunst verheven, de schrijver van dit topic was onlangs ook nog in het nieuws.

2 Reacties
Frits Jansen
Frits Jansen19 mei 2019 - 8:47

Off topic. Bovendien oneerlijk want de eindafrekening van de declaraties vindt pas in september plaats.

Frederique Retsema
Frederique Retsema19 mei 2019 - 15:53

COC Rotummerplaat-Oost?! Volgens mij ben je bezig met misleiding door jezelf uit te geven als afdeling van het COC. Overigens vind ik de naam wel grappig, want het suggereert een enorm grote afdeling, terwijl op Rottummerplaat geen mensen wonen.

kipzonderkop
kipzonderkop18 mei 2019 - 8:25

Prima dat mensen (geen enkele soort uitgezonderd) willen (en kunnen) trouwen hoor. Voor mijn part niet met 1 maar ook met meerdere tegelijkertijd ook nog want we willen bepaalde sektes die daar aan willen niet dwars zitten toch? Of juist wel? Maar dat trouwen is zo vreselijk ouderwets, D66 degressief zeg maar. Terug in de tijd. Het werkt in deze tijd blijkbaar ook niet meer. Hoeveel huwelijken lopen er wel niet stuk? https://www.ad.nl/binnenland/koppels-kiezen-weer-vaker-voor-scheiding~afaa6fb3/ Trouwen is vooral iets voor mensen die moeite hebben met ver-trouwen. Ga gewoon samen en zie wel waar het schip strand. D66 goedkeuring niet vereist.

1 Reactie
JasDon
JasDon19 mei 2019 - 11:25

Trouwen mag wat mij betreft zelfs afgeschaft worden. Het is vooral religieuze onzin. Ga lekker buiten de burgerlijke registratie zelf iets regelen, daar hoeft de overheid zich echt niet mee te bemoeien.

het petertje
het petertje18 mei 2019 - 7:28

zo doe je dat

Barends2
Barends218 mei 2019 - 6:01

Ik snap best dat je af en toe kritiek hebt op FvD en PVV, maar om de tegenvallende homoemancipatie nou in hun schoenen te schuiven gaat een beetje ver...

1 Reactie
JasDon
JasDon18 mei 2019 - 12:45

En eenzijdig, orthodoxe gelovigen in het algemeen zijn debet hier aan. De lummel die grapjes maakt over homoseksuelen, schaar ik in een hele andere categorie dan de mensen die hun homohaat uit heilige boekjes halen.

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty18 mei 2019 - 5:15

Een loffelijk streven om liberale verworvenheden in de hele unie als standaard te laten gelden, alleen zal er meer rekening moeten worden gehouden met culturele verscheidenheid. Als je de van nature zeer conservatieve bevolkingen van voormalige Oostbloklanden te overhaast in een progressieve West-Europese mal wil persen, zal dat grote weerstanden oproepen. Morele en ethische standaarden kun je niet "top down" opleggen en afdwingen, hiervoor moet ook draagvlak worden gecreëerd onder de bevolking. Als de EU te hard gaat, vergroot dit de kans op het uiteen vallen van de unie. Als je bv kijkt naar de VS, daar heeft het tot 2015 geduurd voordat het homohuwelijk in alle staten werd erkend. En dan is de VS een federale natiestaat en geen vrijwillig samenwerkingsverband als de EU.

Jonathan2
Jonathan218 mei 2019 - 0:34

Zo, FvD-trollen hebben nu bedacht dat het beschermen van homorechten via een Europese wetgeving, verderfelijke ideologische kolonisatie is, om zo meteen het punt van D'66 te onderstrepen. Goed Baudet in eigen land al meldpunten heeft opgericht om de verderfelijke indoctrinatie van links tegen te gaan, om te voorkomen dat we gaan denken dat mensenrechten ook voor homo's, vrouwen en gekleurde mensen geldden.

1 Reactie
Keilstra
Keilstra19 mei 2019 - 11:33

FvD is juist heel erg voor homorechten. Als SP'er ben ik tegen FvD, maar het is een flagrante leugen om hen van homofobie te betichten. Met dit soort misleiding gaat links alleen maar stemmen verliezen.

OlavM
OlavM17 mei 2019 - 19:19

[Ook deze week, diende Forum voor Democratie een voorstel in, om hate crimes tegen LHBTI’ers minder zwaar te straffen. Gesteund door de PVV.] Dit verheldert weer eens waarvoor deze partijen staan: pure reactie, rechts-populistische rattenvangerij, en terugdringing van na langdurige strijd in de praktijk gerealiseerde mensenrechten. [We zien dat conservatieve christenen en rechts-populistische groepen elkaar steeds meer vinden om progressieve rechten terug te draaien.] Al gaat het (nog!) om een minderheid, het gevaar hiervan kan en mag niet onderschat worden. De grenzen van deze stromingen en fascistische opvattingen zijn dun en fluïde. De Nashville-verklaring is hier een voorbeeld van. [We zijn al 10 jaar aan het vechten om op Europees niveau wetgeving aan te nemen om LHBTI-personen te beschermen tegen discriminatie en ongelijke behandeling. Tegelijkertijd verzetten Europese ministers zich plotseling tegen het noemen van LHBTI’ers in conclusies over discriminatie van de Europese Raad.] Dit is een veeg teken. Het is duidelijk dat de stormbal moet worden gehesen. Moeizaam verworven rechten mogen niet ten prooi vallen aan die machtsbeluste rechtse barbaren. Het gaat er immers helemaal niet om te "proberen onze standpunten aan andere culturen op te leggen", zoals b.v. Sam V hieronder meent. Geen enkele LHBT-er kan en wil de eigen leefwijze aan anderen opdringen, maar de vrijheid hebben het eigen leven in te richten zonder verboden, dwang en geweld daartegen. Het gaat wél om het weerstaan van pogingen van populistisch, nationalistisch en extreem rechts de verworven rechten van minderheidsgroepen af te pakken. Zoals ook weer eens blijkt uit dit artikel.

7 Reacties
Me, Myself and I
Me, Myself and I18 mei 2019 - 6:42

Ongelijke behandeling is dan ook het extra zwaar straffen van "hate crimes". Discriminatie bestrijd je nooit met discriminatie.

Minoes&tuin
Minoes&tuin19 mei 2019 - 7:12

Olav Moet het niet zijn; conservatieve gelovigen? In hoeverre hangt dit overigens wel dan niet samen met godsdienstvrijheid zoals het onverdoofd slachten verondersteld wordt te zijn. Gaan we daar Europees dezelfde regels voor opstellen, gaan we dat hetzelfde beoordelen en niet aan de landelijke politiek en hun wetgeving overlaten? Hoe ver gaan we dan in het bepalen van de wetgeving in andere landen dan het onze en het respect voor democratisch genomen besluiten in een land? Kun, mag je mensen dwingen tegen hun geloof in te gaan? Er zit m.i. een groot verschil tussen iemand lastig vallen, discrimineren, veroordelen, onmogelijk maken samen te leven etc. en het wel dan niet (wettelijk) aanvaarden van het homo-huwelijk! Sommige vrijheden bijten elkaar. Is niet wettelijk erkennen in een land, van wat pas, laten we eerlijk zij,) sinds kort in andere landen na veel discussie en democratische besluiten wettelijk is toegestaan hetzelfde als persoonlijke discriminatie, oordelen, veroordelen, ontzeggen van samenleven? Simpel is het m.i. geenszins.

Minoes&tuin
Minoes&tuin19 mei 2019 - 7:15

Is niet wettelijk erkennen in een land, van wat pas (laten we eerlijk zijn) sinds kort in andere landen na veel discussie en democratische besluiten wettelijk is toegestaan, hetzelfde als persoonlijke discriminatie, oordelen, veroordelen, ontzeggen van samenleven?

OlavM
OlavM19 mei 2019 - 13:37

@ Me, Myself and I: Extra zwaar straffen van "hate crimes” is uiteraard géén "discriminatie". Hoe verzin je zoiets! Het gaat hier om een "gekwalificeerd delict", een verbijzondering van het "gronddelict". Er worden dan extra bestanddelen toegevoegd om het meer specifieke karakter ervan aan te geven. Zo wordt moord vanwege het "met voorbedachten rade" zwaarder bestraft dan doodslag, zware mishandeling met de dood als gevolg zwaarder bestraft dan mishandeling in het algemeen, en worden smaad en laster zwaarder bestraft dan belediging, enz. enz.

OlavM
OlavM19 mei 2019 - 13:53

@ Minoes&tuin: [Moet het niet zijn; conservatieve gelovigen?] In principe natuurlijk wel, al denk ik dat b.v. moslims en "rechts-populistische groepen elkaar" niet in dezelfde mate kunnen "vinden om progressieve rechten terug te draaien", vanwege de bestaande islamofobie. Wat het onverdoofd lachten betreft: dat vind ik zelf een ingewikkeld thema. Het gaat hier om twee met elkaar botsende grondrechten -welk vraagstuk in de jurisprudentie pleegt te worden beslecht-, zoals ook het geval is bij b.v. de vrijheid van godsdienst en (beperking van) de vrijheid van meningsuiting. "Het (wettelijk) aanvaarden van het homo-huwelijk" kan uiteraard aan geen enkel land worden opgelegd, maar kan wel als doel worden nagestreefd. Ik bestrijd de opvatting, dat dit streven op zich hetzelfde zou zijn als opleggen ervan, zelfs met "dwang"of "geweld"! En ik stel het niet aanvaarden van het openstellen van het huwelijk voor partners met hetzelfde geslacht (zo simpel is het eigenlijk, dus geen bijzonder "homohuwelijk") dook helemaal niet gelijk aan te bestrijden discriminatie, belediging, mishandeling enz. van LHBT-ers.

OlavM
OlavM19 mei 2019 - 13:56

Herstel tweede blokje, eerste regel: " onverdoofd lachten" = onverdoofd slachten.

Minoes&tuin
Minoes&tuin19 mei 2019 - 22:41

OlavM Dank voor je reactie. Die is duidelijk!

Thuiszitter
Thuiszitter17 mei 2019 - 18:11

Wat zijn de Europese waarden ? typisch d’66 Om zoiets te stellen. Zij zal er mee bedoelen wat onze d’66 Waarden zijn geldt voor een ieder lidstaat.

1 Reactie
Keilstra
Keilstra18 mei 2019 - 7:42

D'66 drukt Europese waarden uit in vergoedingen-Euro's

Ivan61
Ivan6117 mei 2019 - 16:50

Over dogma gesproken. Wat wij hier in Nederland hebben mag jij niet zomaar aan andere landen doorgeven, Zij willen dat niet op dit moment en als iemand iets niet wil dan moet je hem niet dwingen. Laat ze leren,ervaren en als dat zover is komen zij vanzelf. Dat is een natuurlijke ontwikkeling. Lat hoeft niet zo hoog.

1 Reactie
Deplorable Lefty
Deplorable Lefty18 mei 2019 - 5:28

Mee eens. Dit proces heeft veel meer tijd, misschien wel minimaal één generatie, nodig om echt een kans van slagen te hebben.

Jansen7
Jansen717 mei 2019 - 15:10

Beschrijving van iemand: rechtse partijen vallen m.b.t. homorechten alleen de Islam aan en progressieve partijen vallen alleen het christendom aan. Dit artikel komt op mij over als een bevestiging hiervan....

Sam V
Sam V17 mei 2019 - 14:17

Mevrouw In 't Veld: "De Europese Commissie moet met een voorstel komen om in alle bestaande wetgeving te verduidelijken dat de rechten van regenboogfamilies ook over de grens gelden." Wij moeten zeker strijden voor het behoud van onze standpunten ten aanzien van de mensenrechten. Dat is echter heel iets anders dan het opleggen van onze standpunten aan anderen. Wat D66 hier doet is net zo verwerpelijk als de wijze waarop de katholieke kerk in Afrika opereert ten aanzien van abortus. Namelijk het proberen onze standpunten aan andere culturen op te leggen todat het gemeengoed wordt in die andere culturen. Een soort ideologisch kolonialisme.

1 Reactie
Jonathan2
Jonathan217 mei 2019 - 23:56

Probeer je eerst beetje denkie-denkie te doen. In de EU gaat dat op democratische wijze en zijn landen vrijwillig lid daarvan geworden. Probeer nu de verschillen met de kolonisatie te vinden. Wat jij zegt is dat homohaters niet door Europese wetten en regels mogen worden gehinderd, want dat is verderfelijke ideologische kolonisatie.

José
José17 mei 2019 - 13:41

Op openDemocracy 50.50 staan een aantal stukken over de (o.a. duistere financiële) relaties tussen Amerikaans christelijk rechts en Europees extreemrechts. https://www.opendemocracy.net/en/5050/

2 Reacties
OlavM
OlavM17 mei 2019 - 19:59

Wederom een bewijs hoezeer waakzaamheid is geboden tegen de nauwer wordende samenwerking tussen (o.a. Amerikaanse) orthodoxe christelijke groepen en extreem rechts in Europa.

Minoes&tuin
Minoes&tuin18 mei 2019 - 3:23

De zendelingen zijn in Nederland al lang waargenomen. Zelfs een Televisieprogramma over geweest waar ze uitgebreid hun 'missie' kenbaar maakten. In Zuid-Amerika hebben ze al behoorlijke voet aan de grond gekregen.

Me, Myself and I
Me, Myself and I17 mei 2019 - 13:24

Ik denk niet dat het er beter op gaat worden als wij onze normen en waarden door de strot van anderen heen gaan duwen. Als wij dus EU wetgevingen gaan maken die rechtstreeks tegen nationale wetten ingaan, dan komt er spanning wat zeker niet goed is voor een eventuele samenwerking. Er zijn nu eenmaal knopen die steeds strakker gaan zitten als je er steeds harder aan trekt, terwijl zij losser komen te zitten als je duwt.

WatVroegerLinksWas
WatVroegerLinksWas17 mei 2019 - 13:24

"Ook deze week, diende Forum voor Democratie een voorstel in, om hate crimes tegen LHBTI’ers minder zwaar te straffen. Gesteund door de PVV." Ik zou mij hier graag over inlezen, kan iemand mij voorzien van een link naar dit voorstel?

5 Reacties
Sam V
Sam V17 mei 2019 - 14:05

De tekst van mevrouw In 't Veld is wat te stellig in het creëren van een beeld dat de partijen aan de rechtse en conservatieve kant het niet zo op hebben met LHBTI'ers. Dit is waar het werkelijk om ging: https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/wet-herwaardering-strafbaarstelling-actuele-delictsvormen Vanaf 1:30 uur heeft de heer Hiddema het over het aanpassen van wetsartikel 137d ten aanzien van het "haatzaaien". Dit betreft niet alleen LHBTI'ers.

JasDon
JasDon17 mei 2019 - 14:46

Sam V, storend. Betreft dus eerder de ruimte voor de vrijheid van je mening?

Handige harry
Handige harry17 mei 2019 - 15:36

Graag, wil ik ook graag lezen. Nergens gezien in de media.

OlavM
OlavM17 mei 2019 - 19:25

@ Sam V: [Dit betreft niet alleen LHBTI’ers.] Dit betreft dus wel degelijk OOK LHBT-ers. En dat is in het kader van dit artikel van belang. Sowieso moet haat zaaien als grond van beperking van de vrijheid van meningsuiting gehandhaafd blijven. We weten immers genoegzaam waartoe haat zaaien kan leiden.

Jonathan2
Jonathan218 mei 2019 - 0:13

@SamV. Goed dat je aangeeft dat Hiddema niet alleen homo's minder wil beschermen maar andere minderheden ook bescherming wil ontnemen.. Past precies in zijn werkelijke doelstelling om het nazigedachtegoed weer mainstream te maken. Nazi's moeten overal hun mening kunnen zeggen en ander gedachtegoed moet gezuiverd worden en kunt u melden bij zijn NSB-meldpunt als linkse indoctrinatie( lees democratische gedachtegoed en bescherming van mensenrechten).

Marcus A.2
Marcus A.217 mei 2019 - 13:22

Je kunt deze "progressieve Europese waarden" toch niet opleggen aan landen waar de bevolking er meer conservatieve waarden op na houdt? D66 is echt een partij die haar wereldbeeld wil opleggen aan anderen.

4 Reacties
OlavM
OlavM17 mei 2019 - 19:31

@ Marcus A.: [.....landen waar de bevolking er meer conservatieve waarden op na houdt] Hoezo "de bevolking"? In álle landen leven minderheidsgroepen, waartoe LHBT-ers behoren. Iedereen mag zijn eigen "conservatieve waarden" behouden, maar niet ten koste van de vrijheid van anderen met behulp van verboden, dwang en geweld! Daartegen moet strijd gevoerd worden.

Marcus A.2
Marcus A.218 mei 2019 - 2:02

@olavm Vind jij dan dat wij aan alle landen die het homo huwelijk niet erkennen (dat zijn er nogal wat) moeten gaan opleggen, desnoods met dwang, dat zij dat wel gaan doen? Daarin kun je dan geen onderscheid maken, als je het ene land wil dwingen dat te doen, moet je consequent zijn en dat ook proberen bij de andere landen. En dan dus, precies zoals d66 dat wil, op een niet democratische wijze maar van boven af opgelegd?

Satya
Satya18 mei 2019 - 11:13

Net als conservatieven. Het probleem is dat conservatieven andere denk vormen niet accepteren.

OlavM
OlavM19 mei 2019 - 13:22

@ Marcus A.: [Vind jij dan dat wij aan alle landen die het homo huwelijk niet erkennen (dat zijn er nogal wat) moeten gaan opleggen, desnoods met dwang, dat zij dat wel gaan doen?] Als je goed leest, weet je dat ik juist tégen dwang pleit! Jij probeert met een truukje de zaak volledig om te keren. De LHBT-ers in diverse landen zijn degenen die onder verboden, dwang en geweld te lijden hebben! Het is dus volledig gerechtvaardigd daartegen vreedzame strijd te voeren. Met het uiteindelijke doel van volledige emancipatie. Dat is een kwestie van evolutie en tijd, welke in verschillende landen op een verschillende wijze verlopen.