Joop

Bij Dodenherdenking en Bevrijdingsdag gaan we het ongemak uit de weg

  •  
20-04-2021
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
121 keer bekeken
  •  
ANP-18939779
Toegeven dat racisme een ingebed en banaal onderdeel is van de Nederlandse samenleving blijft controversieel.
De Dodenherdenking en Bevrijdingsdag zijn representatief voor het historisch besef van Nederland, maar niet zoals we denken. De gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog worden geïnterpreteerd op een manier die bovenal het ongemak uit de weg gaat. Als Nederlanders scharen we ons aan de kant van onze oorlogshelden en beamen we eenduidig “dat nooit meer”. Dit leidt tot een schijnveiligheid: het idee dat het ‘kwaad’ ver van ons af staat. Dit geldt helaas ook voor sommige pogingen om hedendaagse discriminatie te erkennen als deel van de herdenking, die een nieuwe schijnveiligheid in de hand werken: zolang we ons blijven afzetten van andermans racisme, hoeven we het gevaar niet te zoeken in onszelf.
Banaliteit versus uitzondering Wanneer Hannah Arendt in 1963 – in haar verslaglegging van de rechtszaak tegen nazi-kopstuk Adolf Eichmann – opmerkt dat het menselijk kwaad eigenlijk heel ‘banaal’ is, blijkt dat het startpunt van een decennialange discussie in de Holocauststudies. ‘Joodse Führer’ en ‘zelfhatende jodin’ zijn termen die Arendt naar haar hoofd geslingerd krijgt. Arendt opende hiermee een controversieel debat dat fundamenteel zou veranderen hoe historici aankijken tegen het ontstaan van genocidale massamoord en daderschap. De psyche van genocidale moordenaars werd ineens dicht bij huis gehaald. Het was niet langer een unieke uitwas van de 20e eeuw, maar het was doordrongen in alles wat menselijk was. En het lag dus nog steeds op de loer.
Waar we ons veelal bewust zijn van het feit dat genocidale gruweldaden niet beperkt zijn gebleven tot het fascisme van de 20 e eeuw, wordt het nazisme nog steeds onvoldoende in een langer historisch kader geplaatst. Deze periode wordt gepositioneerd als buitengewoon, en voortkomend uit een extreem gedachtegoed dat we te allen tijde moeten laten rusten. In werkelijkheid verrees het nazisme uit een broedvijver van 19 e en 20 e -eeuwse ideeën over rassenongelijkheid en eugenetica met een nog langere geschiedenis. Dit verklaart eveneens de populariteit van het nazisme in het Europa van de 20e eeuw: antisemitisme was in de meeste samenlevingen behoorlijk normaal, en als het al geen extreme haat was jegens de joodse medeburger, was het op zijn minst een licht wantrouwen en vermijding.
Blinde vlekken Onze neiging om selectief te kijken naar ons verleden en daarmee gevoelens van ongemak – en misschien zelfs schaamte – te omzeilen, wordt nog duidelijker als het om zwarte bladzijden uit onze geschiedenis gaat. Zo wordt tijdens de Nationale Dodenherdenking steevast aandacht besteed aan Nederlandse soldaten die hebben gevochten in toenmalig Nederlands-Indië. Ook tijdens de herdenking van 2020 mocht een voormalig soldaat van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) digitaal een krans neerleggen. Dat de leden van de KNIL tijdens de politionele acties oorlogsmisdaden hebben gepleegd wordt voor het gemak weggewuifd. Ook voor het geweld waarop de historische ontwikkeling van Nederland als een welvarende staat gebaseerd is sluiten we graag onze ogen. Amsterdam, de stad waar de Dodenherdenking traditiegetrouw plaatsvindt, is gebouwd en groot gemaakt op het immense lijden van de voormalige koloniale onderdanen. Maar toegeven dat racisme een ingebed en banaal onderdeel is van de Nederlandse samenleving blijft controversieel, ook al worden zwarte voetballers uitgejouwd met racistische leuzen en apengeluiden.
Schijnveiligheid Zelfs als wel wordt gepoogd te erkennen dat deze geschiedenis resulteert in de hedendaagse discriminatie, wordt de noodzakelijke zelfreflectie vermeden. “Als ze het over Marokkanen hebben, dan hebben ze het ook over mij,” aldus Arnon Grunberg in zijn 4 mei-lezing van 2020. Dit suggereert een erkenning van de soort gesprekken die moeten plaatsvinden in Nederland de komende decennia, maar biedt toch een gemakkelijk gevoel van schijnveiligheid. “Ze” hebben het over Marokkanen, maar “wij” toch zeker niet? De weldenkende burger hoeft haar nachtrust niet te laten verstoren, wetende dat haar passieve medemenselijkheid zal zorgen dat ze comfortabel geschaard kan worden aan de goede kant. De kant van de helden.
De gemakzucht waarmee we deze gesprekken in Nederland vermijden, staat structurele verandering in de weg. Als wij ons veilig wanen achter een muur van heldhaftige semantiek, zijn we niet in staat de banaliteit van ons hedendaagse racisme te herkennen, en zullen verdere vormen van extremisme en uitsluiting ontstaan. Daarom pleiten wij voor een nieuw historisch besef: de echte helden van 4 en 5 mei zijn zij die het ongemak durven aan te gaan.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (84)

CharlesdeValois
CharlesdeValois1 mei 2021 - 11:31

Daarom is het interessant om ook eens de verzetsbewegingen in Duitsland mee te nemen in het verhaal En niet te vergeten de officieren die moeite hadden met uitvoeren van het beleid en terecht konden komen bij meest gevreesde rechter Freisler. Hoe kwam het dat er dan toch mensen waren met oog voor de andere kant van deze banaliteit?

Phil2
Phil229 apr. 2021 - 9:52

Mee eens! Maar om een andere reden. De Dodenherdenking met de toespraken lijkt meer op een soort bezwering, een in formules verwoord ritueel om te gedenken. Bijna abstract. Gek genoeg, nog het meest van de jongeren die er hun gedicht mogen voordragen. Vraag je bijv, af wat erger is: een Wehrmacht soldaat die denkt zijn land te moeten dienen door een ander land binnen te vallen? Of het verraad van de buren om je erbij te lappen waarna ze doodleuk in je huis gaan zitten. Verhoudingsgewijs zijn uit NL de meeste Joden weggevoerd. Iets anders wat we ons kunnen afvragen: als NL niet was bevrijd, had dit land zich dan gewoon geschikt als een zoveelste staat van Nazi Duitsland? Voer voor historici.

Ivan61
Ivan6122 apr. 2021 - 12:08

https://www.youtube.com/watch?v=CozdPpVgOMk https://www.youtube.com/watch?v=ucBDlgS2_2I Dat was gisteravond op tv, De beide verhalen uit de eerste hand. Net zoals verhalen van overlevende van Tweede wereldoorlog. . Laten wij bepaalde gebeurtenissen uit onze verleden niet door elkaar husselen en naar heden verplaatsen. Dat heeft niks met ongemak te maken maar met respect

1 Reactie
Zandb
Zandb23 apr. 2021 - 6:57

Sarajlijla Waarom zou het niet zo kunnen zijn, dat we nu slachtoffers kunnen voorkomen, wanneer we het 'ongemak' durven aan te gaan, voordat het meer wordt dan 'ongemak'? Waarom staat dat een herdenken en zelfs respect voor de slachtoffers in de weg? Ik heb het stuk meermaals gelezen en niets gevonden, dat mij aanleiding geeft te veronderstellen, dat de schrijvers willen 'husselen' en dat ze de aandacht van het verleden af willen halen. Volgens mij doen de schrijvers juist het tegenovergestelde: Je kunt de slachtoffers van toen niet beter herdenken en respecteren, door hun offers niet voor niets te laten zijn! En dan dan zullen we toch op de een of andere manier het heden er bij moeten betrekken.

Eric Minnens
Eric Minnens21 apr. 2021 - 20:59

"Toegeven dat racisme een ingebed en banaal onderdeel is van de Nederlandse samenleving blijft controversieel." In een eerdere reactie op deze column ben ik vooral hierop ingegegaan, in een zekere beamende zin. Na herlezing van het artikel, dus in de context van de herdenking, moet ik zeggen dat ik het citaat geen goed argument vind om de dodenherdenking op een andere leest te schoeien. Ik vind het namelijk ruim voldoende om uitsluitend de slachtoffers van de Holocaust te herdenken, plus de militairen en verzetsstrijders die in de oorlog zijn gestorven. Dit geplaatst in samenhang met de strijd tegen het toenmalige fascisme en nazisme. Verhalen daarover dienen tijdens de herdenking verteld te worden, als exemplarisch van hoe het in de wereld mis kan gaan. Daarbij mogen best verbanden worden gelegd met eventuele andere gruwelijkheden, zoals die in Indonesië en Srebrenica. Maar de doden die daarbij zijn gevallen, zijn wat mij betreft niet de doden die op 4 mei herdacht worden. Ook op 5 mei gaat het alleen over WO2.

JaapBo
JaapBo21 apr. 2021 - 20:46

Het heeft niet zoveel zin om discriminatie in het verleden te bestrijden. Je moet het in het heden en in de toekomst bestrijden. Mensen een schuldgevoel aanpraten heeft volgens mij geen zin, zeker als die mensen zelf onschuldig zijn. Wij zijn onschuldig aan het racisme van onze voorvaderen. Je mag het best aan de kaak stellen, maar geef mij de schuld er niet van, en ga ook niet continu claimen dat racisme uit het verleden "DE hedendaagse discriminatie" verklaart en veroorzaakt. Het zal heus wel een rol spelen, maar toon dat dan eerst eens concreet aan.

Indisch4ever
Indisch4ever21 apr. 2021 - 17:59

@ Zandb nav reactie 21 april 2021 at 18:07 Ik lees nergens dat militairen per definitie racistisch zijn. Ik beweer ook niet dat de schrijfsters dat stellen. Ze associëren wel het herdenken van overleden militairen te Indië in dienst, het leggen van een krans door een voormalige militair met racismebestrijding blokkerend. Die suggestie is een drogredenering. Wellicht bedoelen ze dat herdenken van die militairen en de kranslegging van een voormalige militair niet anti-kolonialisme is. En het vernieuwd anti-koloniaal denken niet bevorderd ? Dat klopt. Maar laten ze dat duidelijk zo omschrijven en niet geforceerd racisme erbij halen. Dan kunnen de schrijfsters uidiepen dat men moet stoppen met Indië-militairen te herdenken op 4 mei, wat in hun fantasie "steevast" veel te veel gebeurt Ze overdrijven dit. Ze schieten ook door met het afkeuren dat in 2020 een voormalige kniller digitaal een krans legde voor alle burgerslachtoffers. Bewijs eerst dat de man oorlogsmisdaden pleegde, toch ? Over "echte helden" gesproken. Die kranslegger had een oom en die was officier. Hij vluchtte uit het jappenkamp en zwervend door Java pleegde hij verzet. Hij werd gepakt in 1944 door de Japanse kempeitai, een soort gestapo. Hij zal wel gemarteld zijn en toen onthoofd. Dacht hij ook aan die oom ? Het verhaal van die oom is bekend. Hij is de eerste man van Maria van Dis, de moeder van Adriaan van Dis . https://kaartvanindischverzet.nl/indischverzet/meester-in-de-vermommingskunst/ Is deze militair herdenken, donkere man met een Javaanse moeder, racisme niet-bestrijdend? Lijkt waar te zijn, maar toon je de foto met het noemen van zijn moeder dan kun je eerder denken... dit is inclusief herdenken. Hoezo is dat racisme instandhoudend ?

1 Reactie
Zandb
Zandb22 apr. 2021 - 6:31

Indisch U zegt letterlijk: "Ik ben ietwat anti-militairistisch maar om racisme uit te bannen de moraal in te voeren dat militairen geen kransen mogen leggen op een 4meiherdenking is niet zo efficient. Het is niet logisch." 1. U schrijft dit n.a.v. dit artikel. 2. Ik vraag u netjes, waar u dat dan in dit artikel leest. 3. U zegt dat u niet beweert, dat de 'dames' dit voorstellen. 4. Ik vraag u dan nu, wie dat dan wel voorstelt en wat dat dan met dit artikel te maken heeft. Wat u een drogreden noemt - "Ze associëren wel het herdenken van overleden militairen te Indië in dienst, het leggen van een krans door een voormalige militair met racismebestrijding blokkerend. Die suggestie is een drogredenering. - is zelfs geen drogreden maar complete onzin. In het artikel staat niet meer dan: "Dat de leden van de KNIL tijdens de politionele acties oorlogsmisdaden hebben gepleegd wordt voor het gemak weggewuifd." En dat klopt: Zo herdenken zet immers 'onwetende' mensen zo op het verkeerde been. Dat heeft niets met racisme te maken maar dat wordt ook niet beweerd. (Natuurlijk is het wel zo, dat dergelijk denken nou niet bepaald iets als racisme tegengaat.) "Echte helden zijn mensen die het ongemak DURVEN aangaan", aldus de schrijfsters. En die 'oom' is meer dan een echte held; hij is er voor gestorven. Die mensen herdenken we en die mensen nemen we als lichtende voorbeelden. En ik ben er van overtuigd, dat die mensen het met de inhoud van dit artikel eens zijn.

Minoes&tuin
Minoes&tuin21 apr. 2021 - 17:33

De banaliteit zit in mensen.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194721 apr. 2021 - 16:32

In dit artikel is sprake van "de populariteit van het nazisme in het Europa". Zo'n opmerking bezorgt me wat ongemak. Buiten Duitsland kwam het nazisme nergens van de grond en dat niet op grond van een democratische verkiezing maar omdat AH alle macht naar zich toetrok en een agressieve oorlog begon.

1 Reactie
Zandb
Zandb23 apr. 2021 - 6:15

Frans In feite kwam het Nazisme in Duitsland ook niet door een democratische verkiezing van de grond maar uiteindelijk wel omdat AH alle macht naar zich toetrok en een schrikbewind voerde.

Eric Minnens
Eric Minnens21 apr. 2021 - 14:09

Maar natuurlijk, de schaduw van het kwaad zit in ons allemaal, en daarom verandert er al millennia lang nooit iets met homo sapiens. In iedere eeuw manifesteert zich onze schaduwzijde op een iets andere, geactualiseerde wijze. De strijd met de draak zal steeds opnieuw gestreden moeten worden. Zo ook de strijd tegen racisme. Maar bijvoorbeeld ook de strijd tegen degenen die ons van onze vrijheid en onze gelijkheid willen beroven. En van ons geld, niet te vergeten. En onze eer, nou ja noem maar op. Dat is ons lot, maar dat maakt het leven ook interessant. Dat heeft God toch maar goed begrepen, o nee die bestaat niet.

JoepJos
JoepJos21 apr. 2021 - 12:36

Alweer een discussie of Nederland op 4 en 5 mij de Tweede Wereldoorlog en jodenvervolging moet herdenken of ook andere misstanden zoals racisme, discriminatie etc.

2 Reacties
Zandb
Zandb21 apr. 2021 - 15:42

Joep Inderdaad. Nou, en?

Eric Minnens
Eric Minnens22 apr. 2021 - 5:34

'4 en 5 mij' moet zijn '4 en 5 jou'. Immers: In jou leggen alle vogeltjes een au. (hé wat flauw...)

JasDon
JasDon21 apr. 2021 - 11:32

Goed dat historici nog even de bredere aanleiding naar de massamoorden in Tweede Wereldoorlog aanstippen. Tot mijn verbazing konden een aantal, toch wel activistische leden, de overeenkomsten tussen de cartoon over de Hond en anti semitische publicaties niet herkennen. Dat vond ik op zijn minst een beetje vreemd. En voor de rest sluit ik me aan bij Sarajlija, die in mijn ogen en helaas door ervaring de verschillende niveaus van 'anderen haten' goed kan duiden.

2 Reacties
Ivan61
Ivan6121 apr. 2021 - 18:14

Jason, U begrijpt het, gelukkig.

Satya
Satya21 apr. 2021 - 20:24

Lees je eigen reacties eens terug Jasdon over vluchtelingen.

DaanOuwens
DaanOuwens21 apr. 2021 - 11:03

Ik doe er al jaren niet aan mee. Volgens mij is de herdenking een inhoudelijk leeg gebaar geworden. De holocaust moet herdacht worden maar beperkt ruimte voor alle andere slachtoffers. Ook de slachtoffers van de vervolging in latere jaren doen er weinig toe. Het is een exclusieve herdenking geworden. Dat mag natuurlijk, maar daarmee is het een herdenking geworden waaraan niet iedereen mee mee gaat doen. Ik ben ervan overtuigd dat de groep afhakers ook steeds groter gaat worden. In 2045 zijn er andere zaken die belangrijk zijn om te herdenken.

8 Reacties
Mini2
Mini221 apr. 2021 - 12:32

'Ik doe er al jaren niet aan mee. ' Ook dat is vrijheid!

DaanOuwens
DaanOuwens21 apr. 2021 - 14:09

@ Mini Jij schrijft: Ook dat is vrijheid! Dat klopt. Maar niet de vrijheid waar volgens velen zo veel mensen in 4045 gestorven zijn. Ik stel dat even vast omdat jouw tekst de suggestie zou kunnen wekken dat ik die vrijheid heb dankzij 40/45. Dat is niet het geval. De vrijheid om wel of niet te gedenken hadden mensen ver voor 40/45 ook al.

Mini2
Mini221 apr. 2021 - 14:31

@Daan 'Dat is niet het geval. De vrijheid om wel of niet te gedenken hadden mensen ver voor 40/45 ook al.' Klopt, maar als die mensen in 40/45 niet hun leven gaven voor ons had die je die vrijheid om wel of niet te gedenken nu in ieder geval niet gehad.

EenMening
EenMening21 apr. 2021 - 20:08

@Mini De nazi's waren bijzonder wreed en meedogenloos. Je moest dus over een grote dosis moed en zelfs doodsverachting beschikken om in verzet tekomen. Om Joden en andere onderduikers jarenlang te verbergen, kinderen uit de Hollandse Schouwburg te smokkelen, het Bevolkingsregister op te blazen, persoonsbewijzen te vervalsen, illegale bladen te drukken en te verspreiden, sabotage te plegen, als koerierster op te treden etc. Verraad loerde overal. Degenen die gearresteerd werden wachtte executie of een langzame dood in een concentratiekamp. Ons past niets anders dan grote bewondering en dankbaarheid voor de moed van deze meestal gewone mensen, die alles, zelfs hun leven, over hadden voor de vrijheid. Hetzelfde geldt voor de geallieerde soldaten. Jonge jongens van 18, 19 jaar uit Sussex, Yorkshire, Aberdeen, Belfast, Ontario, BC, Ohio en Mississippi die op D-day uit de landingsvaartuigen stapten en op Omaha Beach of Juno in een kogelregen terecht kwamen, het begin van een zware strijd die uiteindelijk 11 maanden zou duren en bloed, zweet en tranen zou kosten.

EenMening
EenMening21 apr. 2021 - 20:26

Laten we ons op 4 mei beperken tot degenen voor wie de dodenherdenking oorspronkelijk is ingesteld en er niet allerlei andere groepen bijhalen. Wie iedereen wil herdenken, herdenkt uiteindelijk niemand. Daarom moet het Nationaal Comité 4 en 5 mei heel voorzichtig zijn met het uitnodigen van sprekers. Max Pam schijft in zijn column in de VK van gisteren het volgende over de ondoordachte uitnodiging van Abdelkader Benali voor de 4-meilezing: "Ik moest denken aan het interview met Abdelkader Benali, dat onlangs in deze krant stond. Die zou in De Nieuwe Kerk de 4-meilezing houden, tot men erachter kwam dat hij zich op Twitter had geërgerd aan de vele rondwandelende Joden in de Amsterdamse Beethovenstraat. Als verweer voerde hij aan dat hij in een dronken bui een grapje had gemaakt. Dat maakte de zaak erger. Dronken mensen hebben de vervelende gewoonte om onbedoeld hun waarheid te spreken en uit de boeken van Benali had ik bovendien niet de indruk gekregen dat humor zijn grootste kracht is." https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/aan-kwaad-aardigheid-dacht-ik-niet-bij-de-illustratie-van-de-eeuwige-jood-wel-aan-onwetendheid~b83adfad/

Pater
Pater22 apr. 2021 - 1:53

@Ouwens Ik mag hopen dat in 2045 de waanzin van de moord op 6 mln joden en honderduizenden zigeuners, homo's en communisten door een oorlogszuchtig fascistisch regiem, en naar schatting in totaal ruim 72 mln doden, nog herdacht wordt. Daarbij stilstaan is nu en straks te verkiezen boven onverschilligheid, die denk ik mede wordt veroorzaakt door roestige rituelen.

DaanOuwens
DaanOuwens22 apr. 2021 - 9:44

@ Mini Jij schrijft: Klopt, maar als die mensen in 40/45 niet hun leven gaven voor ons had die je die vrijheid om wel of niet te gedenken nu in ieder geval niet gehad. Maar natuurlijk wel. Het had de nazi's niets uitgemaakt wie welke doden wel of niet zou herdenken. Dit soort interpretaties van vrijheid zijn belangrijk in jouw bubbel maar vele zitten niet in dezelfde bubbel als jij. @ Pater Jij schrijft:. Ik mag hopen dat in 2045 de waanzin van de moord op 6 mln joden en honderduizenden zigeuners, homo’s en communisten door een oorlogszuchtig fascistisch regiem, en naar schatting in totaal ruim 72 mln doden, Er worden nu vooral 6 miljoen joden herdacht niet de anderen die deel uitmaken van die 72 miljoen. Er staat niemand stil bij de miljoenen dode russen behalve de russen zelf. Het gebeuren is een exclusieve activiteit geworden. Ik mag hopen dat de samenleving in 2045 meer inclusief is. Daar zal deze herdenking echter niet aan bijdragen. Die vergroot de verschillen uit. Daarvoor hoef je slechts naar de reacties te kijken op dit onderwerp.

Pater
Pater24 apr. 2021 - 1:52

@Ouwens De herdenking van de holocaust en de nederlaag van de pure slechtheid van het nazisme is en blijft m.i. tot in eeuwigheid, de moeite waard. Die heeft ons inderdaad de vrijheid om te gedenken opgeleverd. Het Comité probeert voortdurend de herdenking ook actueel te maken, waarvan de uitspraak van Grunberg over discriminatie van Marokkanen een uitstekend voorbeeld is. En de uitnodiging van Merkel belooft denk ik ook een visie op de waanzin van de hele nazi-agressie. De herdenking zal vast en zeker ook weer eens aandacht besteden aan de slachtoffers onder Russen, Canadezen, Engelsen: dat is in het verleden ook gebeurd. Over 10 jaar staan weer andere aspecten in de aandacht, elke tijd z'n eigen herdenking. Maar de nederlaag van het nazismeeDat er vaak reuring over ontstaat vind ik een positief teken: kennelijk de moeite van opwinding waard. Ik vind de herdenking dus uiterst waardevol. De eeuwige kransleggingen, en namens wie, en de beelden van de Waalsdorpervlakte vind ik daarentegen voorbeelden van roestige rituelen.

Sonic2
Sonic221 apr. 2021 - 10:42

Hitler heeft los van al zijn massamoorden en holocaust en die oorlog het ook voor veel groepen verziekt. Voor de antisemieten die sinds de oorlog nogal op repliek kunnen kunnen rekenen. Voor de racisten die sinds de oorlog wat meer worden gezien voor wat ze zijn. Meer dan ze lief is. Voor de nationalisten die dan maar Hitler als socialist duiden. Want dan komen ze er minder fout uit. Ben er absoluut van overtuigd dat als Hitler er niet was geweest dat Orban, Wilders, Trump, Baudet andere "oplossingen" hadden geopperd. Maar dit wat ik allemaal zeg is taboe. En laten we het niet ongemakkelijk maken. En bovendien is het extreem links. Geen idee waarom eigenlijk. De gemakzucht is dus logisch. Voor de meerderheid van de Nederlandse kiezers zijn mensen zoals ik bloedirritant. Die zaniken over racisme. Stel je voor dat je een racist genoemd wordt. Want die mensen verdedigen alleen maar onze normen en waarden. ONZE normen en waarden. Waar die laffe linkse land verraders weg kijken. Racisme bestrijden en racisme uitbannen vinden veel mensen niet zo interessant. Of anders zwaar overtrokken. En zolang mensen niet in kampen en onder gasdouches worden gestopt, vinden de meeste het wel best. En vervolgens Sylvana Simons weer de wind van voren geven. Want die is de pispaal. Want die wil ons Zwarte piet afpakken.

2 Reacties
Mini2
Mini221 apr. 2021 - 12:32

'Ben er absoluut van overtuigd dat als Hitler er niet was geweest dat Orban, Wilders, Trump, Baudet andere “oplossingen” hadden geopperd. ' Gigantische open deur die je daar intrapt.

Sonic2
Sonic221 apr. 2021 - 21:15

Geen gigantische open deur. Het is heel erg beangstigend. Als de haat richting moslims en minderheden zo groot wordt. Als de 2e wereldoorlog door helemaal niemand in Nederland fysiek meer is mee gemaakt. Dan kunnen demagogen als Orban, Wilders, Baudet de grens weer oprekken. Tot een niveau waar je bang van wordt.

Sam V
Sam V21 apr. 2021 - 9:05

Een nieuw historisch besef over 4 en 5 mei zou zijn dat we de slachtoffers weer herdenken. Slachtoffers van het kwaad en de zinloosheid van hetgeen gebeurd is. Het is al moeilijk genoeg om een goede afbakening van de slachtoffers te bepalen en waarvan. Beter is dan ook dat iedereen zijn eigen slachtoffers kiest, voorzover daar behoefte aan is tijdens een nationaal moment. Het wordt een stuk lastiger als we ook nog helden gaan vereren. Wiens helden en waarom? Doe maar niet. Vergeet niet dat een herdenking iets anders is dan een verering.

Ivan61
Ivan6121 apr. 2021 - 7:57

Ik zeg dat al paar jaar. In de plaats om dure reisjes naar Rome of Peking zou verplicht moeten worden om alle scholieren die in eindklas zitten 3 dagen in Auschwitz rondbrengen. Deze 2 dames moeten dat verplicht doen en dan kunnen zij dat met ons delen. Hoe voelde dat? Ik ben benieuwd of zij dat durven. Zondagavond is een leuke programma op NPO3 te bewonderen. Nieuw Zeer heet die. Alle overeenkomsten met 2 dames zijn treffend.

11 Reacties
Zandb
Zandb21 apr. 2021 - 10:36

Sarajlijla Blijkbaar vindt u dat deze twee 'dames' geen idee hebben waarover ze spreken. Niemand echter kan uit uw reactie opmaken, waarom u dat vindt, laat staan dat u aannemelijk maakt - bewijzen durf ik al niet eens meer te vragen - dat deze twee 'dames' het verdienen dat u ze zo kleineert. Blijkbaar vindt u dat er een verband bestaat tussen "Nieuw Zeer" en het gedrag van deze twee 'dames'. Wederom, geen enkele argumentatie. U blijft dus maar vervelende dingen beweren over mensen, zonder dat u enige argumentatie levert. U zult vast gelijk hebben, maar u hoeft blijkbaar nooit uit te leggen waarom u dat heeft?

Ivan61
Ivan6121 apr. 2021 - 11:05

@ Zandb, Dat klopt. Zij hebben geen idee waarover ze spreken. De oorlog is andere vorm van samenleving waar jij en dames niks van weten. De boeken hierover lezen en oordeel vellen op de basis van eigen onderbuik is teken van geestelijke armoede. Daarom kom ik met Nieuw Zeer aan.

JasDon
JasDon21 apr. 2021 - 11:39

@Zandb, running interference again? Het is ondertussen wel een erg transparant trucje geworden. Zo ongeveer iedereen op dit forum kent de achtergrond van Sarajlila, en die zal ervaring technisch dus wel zelf kunnen aangeven in hoeverre de haat die in deze samenleving wordt ervaren vergelijkbaar is met eerdere ervaringen. En het is niet alsof de schrijvers zelf een met een stevig onderzoek komen ter onderbouwing van dit stuk opinie. Alleen al de ondertitel: "Toegeven dat racisme een ingebed en banaal onderdeel is van de Nederlandse samenleving blijft controversieel." is een gigantische stroman, waarna ik eerlijk gezegd niet meer serieus kan kijken naar wat er volgt.

Zandb
Zandb21 apr. 2021 - 15:53

JasDon Dit stuk is niet meer dan een mening van twee mensen, die keurig verwoord wordt. Daar kan je inhoudelijk over discussiëren. Geen probleem. Maar juist dat doen u en Sarajlijla niet. Deze twee 'dames' hier, worden weggezet als onnozele ganzen. En dat is niet zo erg, wanneer dat dan inhoudelijk onderbouwd zou worden. Maar niets van dat alles: We hebben het volgens u maar te doen met het recht van speken dat Sarajlijla wèl en die twee 'dames' (en ik) niet hebben. Nou zo werkt het op een forum als deze wat mij betreft niet. U moet zich de ogen uit het hoofd schamen, dat u zo'n vlegel als Sarajlijla die naar willekeur mensen op de meest vreselijke - niet onderbouwde - manieren weg zet, verdedigt. En nee, ik pas géén trucje toe. Ik heb ook u keurig aangetoond, dat Sarajlijla bijvoorbeeld feitelijk onjuiste informatie aandraagt, in zijn pogingen om Smeets te gronde te richten.

Satya
Satya21 apr. 2021 - 20:36

Google eens selfies Auschwitz. Je zult verbijsterd zijn, de schokkende waarde is helemaal verdwenen. Geen wonder met mensen als Annabel N die het over dobbernegers heeft en Bart N die vindt dat Israël platgebombardeerd moet worden en Geert W die een bevolkingsgroep als plaag wegzet. De overlevenden die hun verhaal vertellen met het verdriet in hun gezicht is wat indruk maakt. Ontmenselijking is geen schok meer. Pim F normaliseren was een grote fout. De volgende link over selfies. https://abcnews.go.com/International/selfie-holocaust-memorial-sites-europe-combat-social-media/story?id=62025268 In Rwanda komen de slachtoffers erg aan bod, hun overblijfselen kom je overal tegen wat erg confronterend is.

JasDon
JasDon22 apr. 2021 - 7:42

@Zandb, wat een grappenmaker ben jij, je geeft niet om vorm en fatsoen, anders had je wel meer schrijvers en schrijfsels te becommentariëren. Je bent voor het narratief vervelende reacties gewoon consequent aan het afgaan met dooddoeners in de vorm van vragen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin22 apr. 2021 - 9:36

Zandbergen Ik kan me voorstellen dat vluchtelingen die hier hun heil gezocht hebben en uit een oorlogsgebied komen waar zij jarenlang de meest verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt, er middenin gezeten hebben, gezien hebben etc..zich niet erkend voelen als iedere herdenking dienaangaande, steeds weer gekaapt wordt door een groep mensen die de aandacht voor zichzelf opeisen. Het zijn onvergelijkbare grootheden voor mensen persoonlijk. Ook al liggen er misschien helemaal aan het begin dezelfde mechanismen aan ten grondslag , de persoonlijk ervaren gruwelijkheden zijn niet hetzelfde, de beleving is niet hetzelfde, de pijn en de angst is niet hetzelfde, dat ontkennen is dat niet erkennen. Het is alsof je tegen een man met een scheurend buik aneurysma zegt dat jij ook buikpijn hebt, iedere keer als hij zijn mond opendoet je de aandacht weer naar jezelf toetrekt, weg van de ander, omdat ook jij buikpijn hebt. Je doet alsof dat hetzelfde is. Je doet alsof jouw buikpijn hetzelfde is, hetzelfde voortbrengt. Je ontkent daarmee het gevaar en het leed, de angst van de ander, de werkelijke en de persoonlijke geleden pijn van die ander en dat iedere keer weer. Ik kan me voorstellen hoe dat voor een ander is. Dat kan ik uit zijn/haar reactie opmaken. Laat a.u.b. de herdenking aan de mensen zelf, en ga er niet steeds mee aan de haal. Ik heb bij de verbrandingsoven in Buchenwald gestaan, het kamertje waar experimenten werden uitgevoerd, ik ben weggevlucht uit die ruimte met tranen in mijn ogen. Je voelt wat daar gebeurd is. Ook in Bosnië en Syrië hebben gruwelijkheden plaats gevonden, IS hakte zonder pardon je hoofd eraf. Dat is wat je allemaal voelde. Geef mensen erkenning daarvoor en kaap niet steeds iets dat een ander toebehoort. Zeg niet steeds dat ook jij buikpijn hebt of hebt gehad op het moment dat de ander een aneurysma heeft en de dood in de ogen kijkt (of heeft gekeken). Haal het niet steeds bij de ander weg door het je juist dan toe te eigenen, alsof het niet twee verschillende grootheden zijn.

Ivan61
Ivan6122 apr. 2021 - 9:59

@ Satya, De mensen die oorlog meegemaakt hebben zoals ik weten hoe dat is. Paar jaar geleden had ik contact met een gezin die uit Aleppo kwam. Wij moesten via talk met elkaar communiceren en onze ogen zeiden meer dan duizend woorden. Wij begrepen elkaar. Nu zijn wij paar jaar verder en kunnen wij zonder talk praten en lachen. Over politiek en gezamenlijke liefde voor hardrock maar nooit over onze oorlogen. Niet omdat ongemakkelijk is maar omdat de woorden niet nodig zijn. Een geweldige muzikant uit Servie heeft dat geweldig samengevat in een lied. De titel is: Mens met maan in ogen. Dat zijn de ogen die te veel gezien hebben. Uit respect voor al die ogen sta ik altijd 2 minuten stil. De rest vind ik niet zo belangrijk.

Minoes&tuin
Minoes&tuin23 apr. 2021 - 3:03

Sarajlija Dat is wat ik bedoelde!

Zandb
Zandb23 apr. 2021 - 6:49

Minoes Waarom denkt u dat ik daar anders tegen aan zou kijken? (Inderdaad, JasDon, een dooddoende vraag, maar alleen omdat er geen inhoudelijk antwoord komt. Want dan moet iemand mijn woorden met die van hem/haar gaan vergelijken en zal die erachter komen, dat mijn woorden helemaal niets met het verhaal van Minoes te maken hebben. Ik twijfel namelijk niet aan woorden van mensen die werkelijk iets hebben meegemaakt, dat je zelfs niet kunt navoelen, wanneer je in Auschwitz staat. Maar ik vind ook dat mensen die werkelijk iets hebben meegemaakt andere mensen, zonder dat ze op de inhoud in gaan en zonder een deugdelijke argumentatie, niet het recht mogen ontnemen om hun zegje te doen. Vind van Smeets wat je wil maar laat het wel kloppen wat je zegt: beweer geen feitelijk aantoonbare onzin. Vind van gelovigen wat je vindt maar doe niet net alsof gelovigen meer of minder te vertrouwen zouden zijn dan 'gewone' mensen. Vind van religies wat je wil, maar beweer niet dat ze allemaal de vrouw als fokfabriek zien. Meer vraag ik niet. En als dat dooddoet is, dan is dat niet meer dan terecht. en niet kwalijk van mijn kant.) JasDon Natuurlijk kun je het snelst iemand dooddoen door te beweren dat hij vragen stelt om dood te doen, wat een ander wil beweren. Zo jammer dat u maar niet wil inzien, dat je, zelfs mensen van wie je zo maar veronderstelt dat die nog nooit iets hebben meegemaakt en dus niet weten waarover ze het hebben, zonder de moeite te nemen of zonder te begrijpen WAT die mensen nu PRECIES zeggen, kalt mag stellen. En u maakt de fout, dat u meent dat het om mij gaat. Helaas. Het gaat om mensen die hun mening geven en afgefakkeld worden door mensen als Sarajlijla. Hoe goed die het misschien ook wel bedoelt. Niet relevant, wat dat doen de schrijvers van dit stuk ook. En die verdienen het niet om, zonder zelfs ook maar op de inhoud van wat ze beweren in te gaan, o.g.v. dus van een vooroordeel, afgevoerd te worden als twee pedante snotneuzen. Al maakt u het nog zo persoonlijk, het blijft wat het is. Kortom: Kom eens inhoudelijk over de brug. Hoe zou aandacht voor het heden, de offers van die zich verzetten en daarmee de dood vonden, kunnen overschaduwen? niet juist slachtoffers - toen en nu - voorkomen worden, wanneer we ons best doen het op te nemen tegen ongemak?

Ivan61
Ivan6123 apr. 2021 - 9:01

Minoes&tuin en JasDon, Ik ben erachter gekomen dat je met sommige mensen niet kan praten. Dan is keuze vrij simpel voor mij. Zwijgen is goud.

Bouwman2
Bouwman221 apr. 2021 - 7:47

In mjn krant loopt nu een serie die gaat over een beul die liefdesbrieven schreef. Of dat mogelijk is. Een zelfde vraag die al bestaat sinds de mens zich bewust werd van zijn bestaan en die steeds weer gesteld wordt. Een literair thema. Een ethisch thema. Tot een definitief antwoord is nooit gekomen. Charles Ives, de componist (1874 -1954) componeerde.The unanswered Question die in 1946 in wereldpremière ging en sindsdien repertoire hield. De obligaat trompet speelt het motief. En elke keer dat het klinkt verbaas ik me er over dat het zo moeizaam doordringt wát er nu gespeeld wordt. .

P Haan
P Haan21 apr. 2021 - 5:41

Er is voor jullie maar een remedie: Haren uittrekken, as over je heen gooien en klagend door het land gaan wandelen. Met een insta-accountje en een support group natuurlijk, er moet wel een verdienmodelletje bij. Mijn Pake heeft nooit echt willen vertellen wat hij in de oorlog gedaan heeft. Een gelovig mens, die naar zijn eer en geweten gehandeld heeft. Maar toen na de bevrijding allemaal mensen begonnen te vertellen hoe ze in het verzet hadden gezeten, haakten hij en zijn soortgenoten af. Zijn verder gegaan met hun leven en hebben de buhne aan jullie soort gelaten. De helden van nu zijn die zelfde mensen. De mensen die onrecht zien en er wat aan doen, hoe klein ook. En die voelen zich ook niet vertegenwoordigd door de roeptoeters van deze generatie. In plaats van pleiten voor een nieuw historisch besef, zou ik pleiten voor een actueel besef. Daar maak je geschiedenis mee. Anders ben je altijd te laat.

1 Reactie
Zandb
Zandb21 apr. 2021 - 6:40

Haan Standbeeld voor Pake, shame on you: Dit - "De helden van nu zijn die zelfde mensen. De mensen die onrecht zien en er wat aan doen, hoe klein ook. En die voelen zich ook niet vertegenwoordigd door de roeptoeters van deze generatie." - is min of meer hetzelfde als wat de schrijvers betogen.

Ch0k3r
Ch0k3r21 apr. 2021 - 5:33

Klopt. Racisme komt in de Nederlandse samenleving voor. Maar dan wel onder alle etnisch verschillende groepen die in Nederland wonen. Nederland zelf is anti-racistisch, tenminste, dat schrijft onze wet voor (ff afgezien van positieve discriminatie). Weet je wat banaal is? Dat mensen tegenwoordig veel te vlug de racisme kaart trekken en elke discussie omtrent religie daarmee meteen doodgeslagen wordt. Jullie verwijzen naar WO2. Jodenhaat was al lang voor WO2 heel gewoon. Want zij hadden Jezus vermoord. Na WO2 is dat bij de christenen wat minder geworden en mss wat erger bij de moslims. Fantastisch. Verschillende groepen staan elkaar naar het leven vanwege eeuwenoude sprookjes. Maar zeg daar wat over in het dagelijks leven en je bent controversieel en heb je geen respect. Maar dat diezelfde geloven jou aanzien voor een minderwaardig iets dat eeuwig mag branden, wordt voor het gemak weggewuifd. Als je echt een discussie wilt en oplossingen, dan helpt het niet de tegenpartij vantevoren monddood te maken. In een open en vrije samenleving hou je nu eenmaal verschil van inzicht en dus verschillende geluiden. Daar horen ook geluiden bij die onwelvallig kunnen overkomen. Een land waarin geen discriminatie voorkomt is geen vrij land. Want er zijn nu eenmaal racisten, niet elke mens is gelijk. Zie je een racistische wet? Ageer daar dan tegen. Dan sta je in je recht. Maar een land is niet racistisch als een percentage van de bevolking dat is. Twee verschillende dingen.

5 Reacties
Zandb
Zandb21 apr. 2021 - 6:54

Ch0k3r Oei. Tegen het zere been? Er bestaat een 'ons' en een 'jullie'? En de 'ons-partij' maakt de 'zij-partij' monddood. Nou. Als er iemand hier monddood maakt: het is zoals u beschrijft dat het is, punt uit. De geschiedenis leert ons dat die zich slechts, steeds op andere wijzen, herhaalt. En er zijn nu eenmaal mensen die menen, dat we daar wat van zouden kunnen leren. De mensen die 'toen' leefden dat zijn 'dezelfde' mensen als nu, die zich enkel omdat de omstandigheden anders waren, 'anders' gedroegen. Lees anders eens 'De donkere Kamer van Damocles', wilt u weten hoe iemand denkt verzetsdaden te verrichten, wat achteraf juist het tegenovergestelde blijkt te zijn. En is een dergelijk denken nu iets wat u monddood maakt of wat u met de mond vol tanden doet staan?

Karingin
Karingin21 apr. 2021 - 8:41

Als je denkt dat geweld de wereld uit is als religie de wereld uit is, dan kom je van een koude kermis thuis. Religie is, net als elke andere ideologie, gewoon een excuus. De meeste mensen pikken juist het vredelievende aspect eruit, maar je zult altijd klootzakken hebben die een reden zoeken om een ander de hersens in te (mogen) slaan... Maar dat is altijd uit angst, machtshonger en/of hebzucht, de rest is gelul voor de bühne

Ch0k3r
Ch0k3r21 apr. 2021 - 9:26

@Zandb "De geschiedenis leert ons dat die zich slechts, steeds op andere wijzen, herhaalt. En er zijn nu eenmaal mensen die menen, dat we daar wat van zouden kunnen leren." Ja, maar dan moet je het niet gaan hebben over blinde vlekken als je tegelijkertijd anderen niet toestaat het over blinde vlekken te hebben. En zelfkritiek is helemaal niks mis mee. Maar alleen zelfkritiek zonder verdere reflectie naar buiten is ook ongezond. En zeker bestaat er een ons en een jullie. Want de samenleving is niet homogeen. Allemaal jullie's bij elkaar vormt ons, de samenleving. En we moeten allemaal naast elkaar kunnen leven. Dat betekent ook dat we met elkaar moeten praten, en dat betekent ook dat we elkaars mindere punten durven te benoemen. Want: "De gemakzucht waarmee we deze gesprekken in Nederland vermijden, staat structurele verandering in de weg. Als wij ons veilig wanen achter een muur van heldhaftige semantiek, zijn we niet in staat de banaliteit van ons hedendaagse racisme te herkennen, en zullen verdere vormen van extremisme en uitsluiting ontstaan. Daarom pleiten wij voor een nieuw historisch besef: de echte helden van 4 en 5 mei zijn zij die het ongemak durven aan te gaan."

Ch0k3r
Ch0k3r21 apr. 2021 - 10:08

@Karingin Ik heb dan ook niet de illusie dat religie gaat verdwijnen en automatisch zorgt voor een betere wereld. Maar het zou wel betekenen dat kwaadwillenden iig een excuus minder hebben (naja, heel veel excuses eigenlijk), en we voorkomen ook dat goedwillenden kwade dingen doen terwijl ze denken dat ze daar goed aan doen. Als je uiteindelijk mensen hebt die daarover een standpunt durven in te nemen, dan verandert er wat. 100 jaar geleden zou jij als vrouw heel wat minder rechten gehad hebben. En dat is natuurlijk belachelijk. Want jij bent als vrouw niet minder mens dan een man. Dan is het vervolgens wel hypocriet als men commentaar op religie/ideologieen vervolgens wegzet als racistisch terwijl die religies/ideologieen juist een dergelijke ongelijkheid prediken. Als we naar ons verleden willen kijken om te zien wat we toen 'fout' deden, dan betekent dat dat we het nu anders doen en een andere invulling aan 'goed' geven. Als je die lat wilt gebruiken, gebruik die lat dan nu ook. En gebruik niet voor anderen een andere lat.

Zandb
Zandb21 apr. 2021 - 10:40

Ch0k3r Waart staat dat dan, dat u het niet over blinden vlekken mag hebben? Ik kan wel vinden dat u het daar niet over zou mogen hebben, maar daarom........ Inderdaad betekent samenleven, met elkaar van gedachten wisselen. Maar zoals ik u al uitlegde: wanneer ik het niet met u eens ben of u niet met mij, dan maken wel elkaar niet daardoor monddood. Dat is een misvatting. Wat u citeert, dat is een mening en het staat u vrij daarvan te vinden, wat u wil.

Pater
Pater21 apr. 2021 - 2:26

Van Wingerden en Born zitten er herhaaldelijk naast, en dat vergroot hun zeggingskracht allerminst. "Maar toegeven dat racisme een ingebed en banaal onderdeel is van de Nederlandse samenleving blijft controversieel, (...)": hoezo? Zelfs Rutte heeft dat toegegeven. "“Als ze het over Marokkanen hebben, dan hebben ze het ook over mij,” aldus Arnon Grunberg in zijn 4 mei-lezing van 2020. Dit suggereert een erkenning van de soort gesprekken die moeten plaatsvinden in Nederland de komende decennia, maar biedt toch een gemakkelijk gevoel van schijnveiligheid. “Ze” hebben het over Marokkanen, maar “wij” toch zeker niet? Grunberg verwees hiermee naar zijn joodse achtergrond. Hij zette de jodenvervolging en de discriminatie van Marokkanen daarmee op hetzelfde niveau. Dat geeft totaal geen gemakkelijk gevoel, integendeel. De KNIL heeft niet alleen na de oorlog tegen de jonge staat Indonesië gevochten, maar ook in de oorlog tegen Japan. Ze hebben het daar met een leger, dat vooral nog een politiemacht was, iets als drie maanden volgehouden. Veel soldaten (maar ook Indonesische burgers) werden onder loodzware omstandigheden aan de dwangarbeid gezet en stierven. Een beetje oud historisch besef had geen kwaad gekund. Dan was antiracistische strekking ook beter doorgekomen.

5 Reacties
Zandb
Zandb21 apr. 2021 - 6:58

Pater Dat 'zelfs' Rutte dat toegeeft....... Maar daarmee blijft het wel controversieel, zeker als je dan bedenkt hoe je dan inhoud denkt te moeten geven aan die idee. Maar gedroeg het KNIL nou anders wezenlijk tegen de Japanners, dan tegen de jonge staat Indonesië?

Mark Huysman
Mark Huysman21 apr. 2021 - 7:15

[De KNIL heeft niet alleen na de oorlog tegen de jonge staat Indonesië gevochten, maar ook in de oorlog tegen Japan.] De ene bezetter vocht tegen de andere bezetter. Is dat iets om te herdenken?

Mini2
Mini221 apr. 2021 - 8:17

@Mark Ja, maar dan herdenk je de mensen en niet het 'regime' waarvoor ze destijds daar waren. In Duitsland doen ze dat ook. @Pater Ik ben het met je eens.

Gerygrr
Gerygrr21 apr. 2021 - 10:39

Het KNIL bestond volgens mij uit beroepsmilitairen. Ook veel Zuid-Molukkers werkten voor de Nederlandse overheid in het KNIL. De dienstplichtige soldaten, die na 1946 naar de Oost werden gestuurd waren jonge jongens, na een korte training van ik meen 3 maanden totaal onwetend en onder valse voorwendselen moesten zien in leven te blijven.

Pater
Pater22 apr. 2021 - 2:19

@Huysman "De ene bezetter vocht tegen de andere bezetter. Is dat iets om te herdenken?" Goeie vraag. Ik ben zo vrij gradaties van 'slechtheid' te onderscheiden. In vier jaar Japanse bezetting vielen ca. 2,5 mln slachtoffers in Indonesië. Méér dan in de eeuwen van Nederlands kolonialisme daarvóór.

Indisch4ever
Indisch4ever20 apr. 2021 - 23:57

Ik citeer de schrijvers: ------ Zo wordt tijdens de Nationale Dodenherdenking steevast aandacht besteed aan Nederlandse soldaten die hebben gevochten in toenmalig Nederlands-Indië. ------ Wat is daar fout aan ? Tijdens de nationale dodenherdenking wordt niet exclusief steevast aandacht besteed aan de Nederlandse soldaten die te Indië vochten tegen het Japans fascisme, moesten capituleren en toen krijgsgevangen werden. 20% van hen overleden in die kampen of onderweg naar een volgende kamp. Die terugkerende aandacht is er wel, naast de aandacht voor burgers te Indie, Europa en Nederlandse strijders te Europa. Mijn vader was een van die soldaten, mijn ooms ook. Een gemobiliseerde oom heeft de jappenkampen niet overleefd Formeel wordt er ook een krans gelegd voor militairen na 1945 omgekomen. Maar de aandacht voor hen is minimaal Ik citeer de schrijvers; ------------- Ook tijdens de herdenking van 2020 mocht een voormalig soldaat van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) digitaal een krans neerleggen. ___________ Wat is daar fout aan ? In 2020 legde Bol Kerrebijn (93 jaar) digitaal een krans voor omgekomen burgers https://www.youtube.com/watch?v=JXBSsFLFEPM&t=152s Na de oorlog kwam hij bij het KNIL. Mag hij geen krans leggen, vanwege mogelijk schuldig aan oorlogsmisdaden, na 1945 ? Ik citeer de schrijvers: --------- Dat de leden van de KNIL tijdens de politionele acties oorlogsmisdaden hebben gepleegd wordt voor het gemak weggewuifd. ------------ Ook de Koninklijke Landmacht, de jongens die uit Nederland kwamen, hebben oorlogsmisdaden gepleegd. En veel daarvan gebeurde niet tijdens de politionele acties die maar 5 weken duurde samen. Wel daarvoor, daartussen en daarna. Of de schrijvers gebruiken hier de term "politionele acties" als naampje voor die hele onafhankelijkheidsoorlog 45-50. En dat is een generalisatie. Net zoals het generaliserend is om een soldaat uit de periode 45-50 het recht te ontzeggen een krans te leggen voor alle omgekomen militairen sinds het uitbreken van WO II Immers, men geeft dan alle Nederlandse soldaten de schuld van gedane oorlogsmisdaden van andere Nederlandse soldaten. Nou had en heeft Nederland de neiging oorlogsmisdaden van de eigen regeringen en soldaten weg te wuiven. En dat moet onderkend worden en het is steeds meer gedaan de laatste 10 jaar. Ik ben ietwat anti-militairistisch maar om racisme uit te bannen de moraal in te voeren dat militairen geen kransen mogen leggen op een 4meiherdenking is niet zo efficient. Het is niet logisch.

4 Reacties
Zandb
Zandb21 apr. 2021 - 7:02

Indisch Ik weet niet waar u dat plan (als zijnde van de schrijvers) - "Ik ben ietwat anti-militairistisch maar om racisme uit te bannen de moraal in te voeren dat militairen geen kransen mogen leggen op een 4meiherdenking is niet zo efficiënt. Het is niet logisch." - vandaan hebt.

Indisch4ever
Indisch4ever21 apr. 2021 - 8:26

De schrijvers leggen een koppeling tussen racisme en aandacht voor militairen op 4meiherdenking. Ook dat in 2020 een voormalige kniller een krans legde zou niet goed zijn als men racisme wilt bestrijden.

Ivan61
Ivan6121 apr. 2021 - 9:44

@ Indisch4ever, U moet niet zo veel waarde geven aan deze column. Dames zijn te beperkt en denken dat zij recht hebben om oordeel te vellen over iets waar zij weinig tot niks weten. Zij hebben de boeken gelezen en filmpjes gekeken maar dat stelt niks voor. Zij beginnen met een bekrompen standpunt en dat is: Hoe kunnen wij aantonen dat Nederlandse volk doordrenkt met racisme is en daarbij halen zij Dodenherdenking door de slijk. Ik moet hierom lachen.

Zandb
Zandb21 apr. 2021 - 16:07

Indisch Maar waar leest u nu, dat militairen per definitie racistisch zijn? U beweert toch, dat militairen geen kransen meer mogen leggen! Sarajlijla U beweert: "Dames zijn te beperkt en denken dat zij recht hebben om oordeel te vellen over iets waar zij weinig tot niks weten." En dat impliceert, dat u dat recht wel heeft. Sterker nog, dat u dat recht mag verlenen of niet. Hier in Nederland mag men z'n mening geven. En daar ga je inhoudelijk op in. Maar dat zit er bij u op de een of andere manier niet in. U speelt liever op de persoon: deze twee 'dames' (en ik), heeft u besloten, weten er niets van en hebben geen recht van spreken. U hebt overigens helemaal niets van het artikel begrepen, wanneer u dat terugbrengt, tot dat zij willen aantonen, dat het Nederlandse volk doordrenkt is van racisme. En dat er alleen vanuit die gedachte doden herdacht MOGEN worden. U kunt er alleen maar om lachen? Dat idee heb ik ook. Inhoudelijk discussiëren is aan u blijkbaar niet besteed.

The Apple
The Apple20 apr. 2021 - 21:59

Miss Piggy: "Vergelijk het met hoe Amerika omgaat met de Vietnam oorlog. Haast geen Amerikaan zal beweren dat het rechtvaardige, slimme oorlog was. Maar mogen ze dan niet de meer dan 50.000 jonge mannen herdenken die daar gedood werden?" Het probleem ligt niet zozeer in de herdenking van slachtoffers, maar in het vereren van de daders. Dus moeten we eens ophouden met militairen als helden te beschouwen. Op zijn best zijn het ook slachtoffers, maar in vele gevallen zijn ze gewoon de werktuigen van de macht en de politici en de daders. Alles, behalve helden. De echte helden dragen geen uniform, weigeren hun medewerking en gaan zelfs over tot sabotage als het moet en ze de kans krijgen. Ze worden bedreigd met maatschappelijke uitsluiting, gevangenisstraffen, "sippenhaft" en zelfs met de dood. Je kunt ze de mond snoeren, maar echt meewerken zullen ze nooit. Ze blijven altijd een stille dreiging. Dat zijn de echte helden.

2 Reacties
Zandb
Zandb21 apr. 2021 - 7:02

Apple Juist.

Mini2
Mini221 apr. 2021 - 8:40

'De echte helden dragen geen uniform, weigeren hun medewerking en gaan zelfs over tot sabotage als het moet en ze de kans krijgen.'' Leuk hoor dat gezwam van die 'gebroken geweertje'-generatie, maar zonder die helden in uniform had Apple nu Duits gepraat in plaats van Nederlands. Helden van vaak nog geen 20 jaar oud uit Amerika, Canada, Engeland, Polen en Frankrijk die hier naar toe gingen om hun leven te geven voor ons.

Tom Meijer
Tom Meijer20 apr. 2021 - 20:22

Excuseer maar de echte helden van 4 en 5 mei zijn toch echt degenen die zich indertijd tegen het fascisme verzet hebben.

3 Reacties
Zandb
Zandb21 apr. 2021 - 7:05

Tom Weet u wat dan een goed plan zou zijn? Dat we die dan herdenken en ons tot voorbeeld nemen!

Tom Meijer
Tom Meijer21 apr. 2021 - 12:30

Ik herdenk hen elk jaar Zandb, wat niet zo vreemd is.

Minoes&tuin
Minoes&tuin23 apr. 2021 - 4:40

TomMeijer Daarnaast herdenken we vooral ook de burgerslachtoffers van dat bijkomend fascisme, een burgerbevolking die op ongekend gruwelijke wijze systematisch omgebracht is met de bedoeling ze uit te roeien...de wijze waarop... Waar ik een beetje moeite mee heb is dat het onvergelijkbare grootheden zijn en dat bij iedere herdenking de aandacht steeds verlegd moet worden naar hetzelfde, alsof het steeds gekaapt wordt. Dat vind ik een miskenning van de slachtoffers en wat zij meegemaakt hebben, van wie en wat op 4 en 5 mei herdacht wordt, de gevolgen van de ongekende gruwelijkheden die daar plaatsgevonden hebben zoals die in alle smerige oorlogen en vele smerige burger slachtpartijen tegenwoordig opgeld doen. Oorlogen zijn altijd smerig maar dit was ongekend, dit was daarnaast fascisme en bewuste uitroeing van een burgerbevolking op een ongekende manier, in het narcistisch streven naar een wereldhegemonie een bevolking mee te krijgen. Duitsland die de wereld wilde veroveren. Het brute geweld van bevolkingsgroepen tegen elkaar, vaak gestimuleerd door de macht, gebeurt ook nu nog overal. Ga eens in Afrika kijken hoe het eraan toegaat tussen de verschillende stammen. De wereld staat nog steeds in brand. Het mechanisme dat aan racisme ten grondslag ligt, daar kunnen we het dan later weer over hebben. Het heeft niets met 'de Nederlanders' te maken maar alles met racisme en discriminatie, fascisme, vijandbeelden, niet uniek voor Nederland en niet specifiek door Nederlanders, niet uniek voor blanke mensen. Wat we in heel de geschiedenis zien en in heel de wereld is dat niet een mens daarvan uitgesloten is. Bovendien zijn het meestal niet de mensen met macht, de mensen die een oorlog ontketenen, die zelf het slachtoffer worden. Ik heb niets met heldendom in die zin, het is in oorlogen de wil te overleven of de wil bevolkingsgroepen te beschermen. De joden zijn gebruikt om de bevolking mee te krijgen in het streven naar wereldhegemonie. Het was geen oorlog die alleen gevoerd werd tussen legers, het was een oorlog t.b.v. wereldhegemonie, waarbij moedwillig een hele bevolkingsgroep werd uitgeroeid ter legitimatie daarvan. De slachtoffers van vandaag zijn helaas niet zelden de daders van morgen. Maar goed, wat ik wil zeggen. Dan kunnen we het daarna weer over de mechanisme's van racisme hebben. Ook niet aan "Nederlanders' voorbehouden' . Ik denk echter dat wat er ook aan bijdraagt is de wil tot voortdurende en overmatige polarisatie dat vijanddenken genereert en stimuleert en boven alles stelt. Het zet mensen tegenover elkaar en dat is precies waar het begint. Het is de overkill die uiteindelijk zijn sporen nalaat. Laat mensen in hun waarde betekent ook dat je de slachtoffers van 40-45 in hun waarde laat. Dat is niet ze steeds voor je eigen karretje spannen t.k.v. hen. Ik dacht dat we hier hard geroepen hadden dat ook; De Nederlander niet bestaat en daar wil ik het voor nu graag bij houden.

Winterdepressie
Winterdepressie20 apr. 2021 - 19:52

Grappig. Ik doe al jaren niet meer aan herdenkingen vanaf het moment dat andere willekeurige mensen mij wouden gaan vertellen wat ik precies zou moeten gaan herdenken...

3 Reacties
MG1968
MG196820 apr. 2021 - 21:55

Want die willekeurige mensen moeten zich beperken tot wat jij wilt herdenken. Got it.

Zandb
Zandb21 apr. 2021 - 6:25

Winter Leuk dat u het gevoel krijgt dat mensen u gaan vertellen wat u moet doen, terwijl in dit artikel de laatste zin is: "Daarom pleiten wij voor een nieuw historisch besef: de echte helden van 4 en 5 mei zijn zij die het ongemak durven aan te gaan." Maar tot zover had u natuurlijk niet gelezen, omdat u door de bomen niet meer zag hoe vooroordelend uw 'wouden' zijn.

GHS
GHS21 apr. 2021 - 13:50

Ik ook niet. En ik vermoed meerdere mensen ook niet.. 4 en 5 mei zullen, na een paar jaar, nog alleen "vrije dagen" zijn. En herdenken? Denk aan Frankrijk aan 14 juli. Daarvan weten de meeste mensen niet wat er dan herdacht wordt.

Mini2
Mini220 apr. 2021 - 19:46

' Daarom pleiten wij voor een nieuw historisch besef: de echte helden van 4 en 5 mei zijn zij die het ongemak durven aan te gaan.' En met deze zin doelen de auteurs van dit stuk op zichzelf of zo? De echte helden van 4 en 5 mei zijn de mensen die hun leven gegeven hebben voor onze vrijheid, jongens van 18,19 jaar die van huis gingen en nooit meer thuis kwamen. Overigens vind ik het niet zo fair om de heldendaden van het KNIL tijdens de WW2, wat tegen de Japanners vocht hier te reduceren tot niets omdat er tijdens de politionele acties (dus na de WW2) oorlogsmisdaden zijn gepleegd. Iets waar de koning overigens excuses voor heeft aangeboden.

2 Reacties
Tom Meijer
Tom Meijer20 apr. 2021 - 20:25

"niet zo fair om de heldendaden van het KNIL tijdens de WW2" Hm. Zeg dat tegen een Indonesiër die zich indertijd tegen de Nederlandse bezetting gekeerd hebben. De Nederlanders zaten er tenslotte ook maar als onderdrukkers. En daarbij werd behoorlijk wat geweld gepleegd.

Zandb
Zandb21 apr. 2021 - 6:37

Mini Het feit dat u dit vraagt - "En met deze zin doelen de auteurs van dit stuk op zichzelf of zo?" - dat betekent toch dat u het antwoord niet weet. Of vergis ik me? Was het nu maar zo, dat op wie z'n leven geeft, geen kritiek mogelijk is. Ik bedoel, wilt u zo kijken, dan zijn die Duitse jongens ook helden en 'zelfmoordaanslagers' idem. Zonder enig kritisch besef, is namelijk iedereen die z'n leven geeft een held. Dat is dus ook wat de schrijvers bedoelen; laten we niet te gemakkelijk - want zwart-wit - oordelen. De mensen die toen leefden waren geen haar beter of slechter, dan dat wij zijn. Het is veel meer zo, dat de omstandigheden mensen tot held maken. Of zouden het KNIL anders hebben gedaan tegen de Japanners, dan later tijdens de politionele acties?

Miss Piggy
Miss Piggy20 apr. 2021 - 19:46

De oude manier van naar de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag kijken:' Heel Nederland bestond uit helden met enkele verraders' is al lang niet meer gangbaar. En ik ben een groot voorstander om met een objectieve blik naar het verleden te kijken. Maar de verkrampte, politiek correcte manier die de dames hier voorstaan spreekt mij nou ook niet bepaald aan. Ja, bij de politionele acties in Indonesië zijn verschrikkelijke misdaden begaan. Door beide kanten trouwens. Maar mogen we de jongens niet herdenken die daar heen zijn gestuurd en gesneuveld? En dat een voormalig KNIL-militair een krans legt, prima. Zolang de betreffende man zelf geen oorlogsmisdadiger was, geen problemen mee. Vergelijk het met hoe Amerika omgaat met de Vietnam oorlog. Haast geen Amerikaan zal beweren dat het rechtvaardige, slimme oorlog was. Maar mogen ze dan niet de meer dan 50.000 jonge mannen herdenken die daar gedood werden?

1 Reactie
ton14024
ton1402421 apr. 2021 - 14:47

Maar herdenk ze voor wat ze zijn. Gestorven voor onze zonden.

Ik weet het wel
Ik weet het wel20 apr. 2021 - 19:26

Wat heeft het voor zin om een discussie aan te gaan als bij het eerste argument dat niet voldoet aan de mening van de persoon tegenover je wordt geroepen: ‘je bent een racist’. Dan is de discussie wel een beetje over. Je zult het ook nu bij veel reacties gaan zien. De mensen zijn helemaal niet geinteresseerd in een discussie, ze willen alleen maar horen hoe erg je het met ze eens bent. Ja racisme bestaat in nederland, het genoemde voorbeeld van voetbalwedstrijden is hier een walgelijk voorbeeld van, maar noem dan deze voorbeelden (ze zijn er helaas genoeg), maar stop toch eens om met het verleden (nu weer de WOII) om te proberen dat iedere blanke institutioneel racist is.

4 Reacties
MG1968
MG196820 apr. 2021 - 22:11

Lol. Jij beziet ieder blank individu afzonderlijk blijkbaar als instituut.

Zandb
Zandb21 apr. 2021 - 7:13

U weet niets Wanneer u uit dit artikel opmaakt "Ik ben een racist", dan doet u dat zelf. En niemand anders. Wanneer ik uitdrukkelijk vind, dat iets racistisch is en niet meer dan dat, dan kunt u vinden dat het niet zo is. En laat dan de argumenten spreken. Maar iets als "U beweert dat ik een racist ben", is dan absoluut geen argument. Als ik zp racistisch vind, beweer ìk niet dat u een racist bent, wanneer u het niet met me eens bent. De definitie van een racist is bv bij lange na niet: "Dat is iemand die zp geen probleem vindt."

Ik weet het wel
Ik weet het wel21 apr. 2021 - 17:19

@Zandb "U weet niets" Domme opmerking aangezien je me niet kent. "Wanneer u uit dit artikel opmaakt “Ik ben een racist”, dan doet u dat zelf. En niemand anders." Ik maak niet uit het artikel op dat ik een racist bent, ik merk op dat iedereen te pas en te onpas wordt uitgemaakt voor racist. Daardoor verliest het z'n waarde. "Wanneer ik uitdrukkelijk vind, dat iets racistisch is en niet meer dan dat, dan kunt u vinden dat het niet zo is. En laat dan de argumenten spreken. Maar iets als “U beweert dat ik een racist ben”, is dan absoluut geen argument." Je zal het wel als argument zien, maar ik heb geen flauw idee wat je hier bedoelt en waar het precies een argument voor is. "Als ik zp racistisch vind, beweer ìk niet dat u een racist bent, wanneer u het niet met me eens bent. De definitie van een racist is bv bij lange na niet: “Dat is iemand die zp geen probleem vindt.” Dat is nu juist precies wat ik wel beweer. Dit is waar veel mensen nu juist wel zeggen dat je een racist bent. Kijk maar naar de reacties op een recent stuk hier op Joop. Als je niet tot een minderheid behoort of anti-racist bent, ben je een racist. Dat werkt dus niet meer, mensen zijn het gewoon zat op nog met dit soort types in discussie te gaan, het heeft toch geen zin.

Minoes&tuin
Minoes&tuin21 apr. 2021 - 17:27

Zandbergen Lees eens terug in de reacties, hoe snel het een overging in het ander.