Joop

Bevrijders Leiden droegen Turkse vlaggen

  •  
14-04-2012
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
1012 keer bekeken
  •  
BNNVARA fallback image
Wilders en de zijnen zouden zich eens echt moeten verdiepen in de 400-jarige relatie tussen Nederland en Turkije
Aan de vooravond van zijn bezoek aan Nederland, haalde de Turkse president Abdullah Gül fel uit naar de omstreden Nederlandse politicus Geert Wilders. Volgens Gül is Wilders een islamofoob die met zijn extreme geluid radicalen voedt en een klimaat schept van ‘wij tegen zij’. Wilders reageerde zoals te verwachten ondiplomatiek en twitterde: ”Turkse humor: christen-pester, koerden-mepper, hamas-vriend en islamist Gül klaagt over tolerantie”. De reden van Güls komst is dat Turkije en Nederland vieren dat zij dit jaar 400 diplomatieke betrekkingen met elkaar onderhouden. Zeker Wilders en de zijnen zouden zich eens echt moeten verdiepen in de relatie tussen beide landen.
‘Liever Turks dan Paaps’
Sinds 1612 hebben Turkije (toen nog het Ottomaanse Rijk) en Nederland (de Republiek) officiële diplomatieke betrekkingen. De contacten waren echter al eerder gelegd, tijdens het begin van de Tachtigjarige Oorlog. 
Willem van Oranje had contacten met Don Juan Miquez, een rijke joodse bankier uit Spanje die vanwege de inquisitie naar Constantinopel (het huidige Istanbul) was gevlucht. Willem van Oranje hoopte geld te kunnen lenen, om de Nederlandse Opstand tegen Spanje te kunnen blijven financieren. Via Miquez kwamen de Nederlandse opstandelingen met het Ottomaanse Rijk in contact. Ze hadden een gezamenlijk vijand: Spanje.  
De Nederlandse opstandelingen wilden godsdienstvrijheid. Ze prefereerden het islamitische Ottomaanse Rijk boven het Rooms-katholieke Spanje. Toen de geuzen in 1574 de stad Leiden ontzetten, hadden hun boten Turkse vlaggen, en penningen in de vorm van een halve maan, met daarop de leus “Liever Turks dan Paaps”. De sultan liet christenen in zijn rijk extra belasting betalen, maar zette ze niet op de brandstapel.
De geuzen zongen veel liederen die ik als kind op mijn protestants-christelijke school uit mijn hoofd moest leren, zoals het ‘Wilhelmus’, het ‘Merck toch hoe sterck’ en ‘In naam van Oranje doe open de poort’. Ze hebben ook een liedje over de Turken gezongen:
Den Prince van Oraengien triumphant  Godt sal hem gheven wijsheyt en verstant,  Op dat Gods Woort tot desen stonden,  Mach gepreect worden aen elcken cant,  Liever Turcks dan paus bevonden.  Al is den Turk gheen Christen genaemt,  Hy en heeft niemant om tgeloove gebrant,  Als die papisten doen alle dage
 In Zeeuws-Vlaanderen heet een klein dorpje Turkye. Prins Maurits, de zoon van Willem van Oranje, noemde het dorpje zo, vanwege de Turkse steun aan de Nederlandse opstand. De Nederlandse schrijver Dirk Volkertsz. Coornhert prees ook de Turkse tolerantie en wees erop dat de Turken de godsdiensten van onderworpen volken respecteerden.
In 1612 ontstonden de eerste officiële diplomatieke betrekkingen, toen er Nederlandse gezant in Constantinopel kwam, Cornelis Haga. Waar vroeger de Nederlandse ambassade gevestigd was, zit nu het consulaat generaal, omdat sinds 1923 Ankara de hoofdstad is. Toen ik in de herfst van 2010 in Istanbul was, heb ik het gebouw nog eventjes gezien. 
Ik had nog even nagegoogled, en uiteraard had Geert Wilders al eerder bezwaren aangetekend tegen de viering van het 400-jarige bestaan van de Nederlands-Turkse betrekkingen: 
“Er is niets te vieren. Het islamitische regime van Gül en zijn partijgenoot, de Turkse premier Erdogan, is geen waarachtige vriend van het Westen en dus ook niet van Nederland. President Gül is niet welkom. (…) De islam is fundamenteel intolerant ten opzichte van jodendom, christendom en humanisme.” 
Dat de Turks-Nederlandse betrekkingen tot stand kwamen door een Joodse handelaar uit Constantinopel en de Nederlandse opstandelingen de Turken zagen als lichtend voorbeeld van tolerantie, lijkt de politicus niet te weten.
Ook culturele overwegingen speelden een rol in de Nederlandse belangstelling voor het Ottomaanse Rijk. Zo vonden bijvoorbeeld zeldzame manuscripten hun weg naar Nederlandse bibliotheken. Eind zestiende eeuw kwam de tulp vanuit Turkije naar Europa, die in Nederland eerst tot een periode van tulpengekte leidde en zich langzamerhand tot nationaal symbool ontwikkelde. De handelsbetrekkingen bleven zich voorspoedig ontwikkelen. In de negentiende eeuw vestigden veel Nederlandse kooplieden zich in het Ottomaanse Rijk, waar zij kansen zagen op het gebied van handel en landbouw. 
In de twintigste eeuw bleven de contacten goed. Toen de Turken hun onafhankelijkheidsoorlog voerden tegen de Grieken, die Anatolië via Izmir waren binnengevallen, waren de Nederlandse kranten het Algemeen Handelsblad en de Haagse Post twee van de weinige kranten in Europa, die positief over de Turkse kant van het verhaal schreven. Nederland was één van de waarnemers op de Lausanne-conferentie in 1923, toen de Turks-Griekse oorlog werd beëindigd en de grenzen van het moderne Turkije werden vastgesteld. Nederland maakte geen bezwaar tegen de beëindiging van capitulatiesysteem, waardoor de Nederlanders in Turkije hun geprivilegieerde juridische positie moesten opgeven.
De Groenteman en de Turk In de jaren zestig van de twintigste eeuw worden de banden tussen Turkije en Nederland nog veel hechter, als gevolg van de komst van Turkse gastarbeiders naar Nederland. De Nederlandse economie groeit in de tijd heel snel, en Nederlandse bedrijven hebben behoefte aan goedkope werkkrachten die laaggeschoold werk verrichten. Als de Nederlandse economie in de jaren zeventig en tachtig in de crisis komt, en veel bedrijven automatiseren, raken veel gastarbeiders werkloos. Omdat ze niet terugkeren naar Turkije maar daarentegen hun gezinnen laten overkomen naar Nederland, ontstaat er een grote etnische en culturele minderheid in Nederland, die in sociaal-economisch opzicht gebied behoorlijk is achtergesteld.
Het politieke verzet tegen de multiculturele samenleving bleef aanvankelijk beperkt tot marginale partijen, aan de rechterzijde van het politieke spectrum. Naast ‘extreem-rechtse’ partijen als de Nederlandse Volksunie en de Centrumpartij keerden ook de conservatief-socialistische partij DS’70 en de kleine orthodox-christelijke partijen GPV, RPF en SGP zich tegen de komst van gastarbeiders en hun gezinnen.
Zo vond GPV-Kamerlid Bart Verbrugh dat “niet-assimileerbare etnische minderheden”, waarmee hij vooral doelde op moslims, de ontplooiing van Nederland remden en was hij van mening dat de islamitische bouwstijl niet paste bij de Nederlandse cultuur. Hij pleitte daarom voor het niet toekennen van passief kiesrecht aan mensen uit Turkije en Marokko, omdat zij een dubbele nationaliteit hadden en bovendien bezig zouden zijn met “islamitische groepsvorming”. 
Onder grote politieke partijen, CDA, PvdA, VVD en D66, en de kleine linkse partijen bestond er daarentegen een multiculturele consensus. Andere culturen, ook de Turkse, vormden een verrijking voor de Nederlandse samenleving. Tot de komst van Fortuyn, werd kritiek op negatieve aspecten van de multiculturele samenleving door de politieke en culturele elite van Nederland meteen met racisme en discriminatie in verband gebracht. 
Behalve voor discussies zorgde de komst van de Turken in Nederland ook voor humor. Het komische duo Van Kooten & De Bie dreef de spot met de omgang van autochtone Nederlanders met de Turkse gastarbeiders.  Hilarisch is het filmpje van ‘ De groenteman en de Turk ’ uit 1984, waar groenteman Henk Blok ‘Turks’ en ‘Marokkaans’ heeft geleerd, om zijn allochtone klanten beter te kunnen helpen. Hij praat tegen ze in een soort van kleutertaaltje, met de impliciete boodschap dat Turken omdat ze nog niet zo goed Nederlands kunnen spreken eigenlijk heel dom zijn. Een zak aardappelen is een zak apies bijvoorbeeld. Aan het slot van de sketch wordt duidelijk, dat de Turkse klant helemaal niet dom is. Hij zegt dat het hem verbaast, dat Nederlanders steeds slechter hun moedertaal spreken. 
De ontspannen manier, waarmee Van Kooten & De Bie aspecten van de multiculturele samenleving op de hak nemen, werkt mijns inziens verfrissend. Het progressieve multiculturele discours, dat met name nog gepropageerd wordt in PvdA- en GroenLinks-kringen, en het conservatieve monoculturele discours, dat behalve door de PVV ook door de VVD en de christelijke partijen wordt aangehangen, hebben met elkaar gemeen dat ze uiterst serieus en moralistisch zijn. Alles wordt heel zwart-wit gezien, in schema’s van goed en fout. Je krijgt dan van die boektitels als Het verraad van links (Carel Brendel) of Winnaars en verliezers (Leo en Jan Lucassen).
Het is erg opvallend, dat in het nieuwe millennium er eigenlijk nauwelijks over Turkse Nederlanders wordt gediscussieerd. Het gaat vooral over Marokkaanse Nederlanders. Uit wat cijfers blijkt, dat Turkse Nederlanders na hun aanvankelijke maatschappelijke achterstand aan het inhalen zijn. Na de Chinezen kennen de Turken als bevolkingsgroep de meeste zelfstandige ondernemers, zo’n 10%. Het geboortecijfer ligt ook erg laag, op 1,7, dat is veel lager dan het Marokkaanse geboortecijfer, en zelfs net iets lager dan het autochtone geboortecijfer. Het opleidingsniveau stijgt ook. Wel is de Turkse gemeenschap nogal erg op zichzelf gericht, in vergelijking  met bijvoorbeeld de Marokkaanse gemeenschap en is de taalachterstand groter.  
Hoewel iedereen dit voor zichzelf natuurlijk mag beslissen, denk ik dat Turkse Nederlanders hun Turkse en hun Nederlandse identiteit zouden moeten koesteren. Dit biedt denk ik ook veel economische en culturele kansen. Men is in beide talen en culturen thuis, wat een groot voordeel is voor handel en voor culturele uitwisseling. Turkije is één van de weinige landen waarvan de economie groeit in deze crisistijd. Ik zou proberen kansen te grijpen waar ze liggen. 
Dit is een geactualiseerde bewerking van mijn bijdrage aan de Paneldiscussie van het Peritus Network, 16 februari 2012.

Meer over:

opinie, wereld,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (34)

vanessa2
vanessa214 apr. 2012 - 20:02

Een fijne selectie uit de geschiedenis die in je plaatje past en weglaten wat er niet in past. In Oost-Europa, (Bulgarije-Macedonie, Roemenie-Hongarije, Macedonie-Griekenland, Albanie-Griekenland, Servie-Kosovo) zijn eindeloze (en erg zinloze) afbrekende discussies gevoerd sinds de val van de muur, over wie wat deed, tegen wie, waarom, hoe, in welke eeuw. Je begint hier ook al met zaken weg te laten die je in dit verband niet weg had mogen laten. Begin hier in vredesnaam hier dan ook niet mee. Als je die put opentrekt open je een discussie die tot nauwelijks uit te doven wederzijdse onzin leidt.

seniorg
seniorg14 apr. 2012 - 20:02

Wat u eigenlijk zegt is: Wilders en zijn kornuiten zouden zich eens echt moeten verdiepen in feiten. En dat in algemene zin. Maar ja, feiten zijn een beetje ouderwetsch hè. Kijk eens uit het raam. Wat ziet u? Zit u op een bol? Welnee mijnheer, 't is plat als een dubbeltje. Deze route, eenmaal ingezet, zal leiden tot een schreeuw om hekwerken, want stel je voor dat je er onverhoopt, op weg naar je (Turkse?) vakantiebestemming af valt. Mocht vervolgens overtuigend worden aangetoond dat de aarde toch echt een bol blijkt is, dan zal dat de hekwerkers er niet van weerhouden om, ondanks alle problemen die dat met zich mee zal brengen, keihard te blijven gaan voor dat hek. Ongelijk bekennen is helemaal niet zo eenvoudig. Het dilemma van de populist in een notendop. U kunt in redelijkheid argumenteren wat u wilt, er zal niets in het denken van Wilders en zijn cohort veranderen, domweg omdat ze dat hek al hebben besteld.

TheRealHandyman
TheRealHandyman14 apr. 2012 - 20:02

*Zucht* Ja en de Indonesiers waren ook blij met de Jappanners in de 2e wereldoorlog omdat ze de Nederlanders eruit trapten. Dus wat zegt dat? Niets. Laten we vooropstellen, ik heb niets tegen Turken, maar die regering moet toch echt wat doen aan zelfreflexie.

RKoek2
RKoek214 apr. 2012 - 20:02

Zowel hr Wilders als zijn volgelingen hebben weinig historiesch besef. Wat kun je ze dan kwalijk nemen. Slechts onderwijs en intensieve ondersteuning zal hier helpen. Wellicht een schone taak voor allen die straks het onderwijs en de zorg moeten verlaten door de draconische bezuinigingspolitiek. De wet werken naar vermogen biedt kansen zou ik zeggen!

Tom Meijer
Tom Meijer14 apr. 2012 - 20:02

Wilders is inderdaad geen waarachtige Nederlander.

3 Reacties
python
python14 apr. 2012 - 20:02

Het probleem zit niet in de kleur of het geloof, maar in het gedrag. Er zijn blanke Nederlanders en minder blanke Nederlanders waar ik de pest aan heb. Er zijn blanke Nederlanders en minder blanke Nederlanders waar ik het goed mee gevonden kan krijgen. Er zijn blanke Nederlanders en minder blanke Nederlanders die voor hun hoofd hebben staan : "pest mij" - "discrimineer mij" - etc.. Bij Henk ten Cate of bij Cocu, denk ik aan voetbal en niet aan een kleur. Bij mijn vriend Li Ping denk ik aan een fijn praatje met lekkere hapjes en veel lachen. Li vindt weer mijn zuurkoolschotel geweldig. En de Turk op de hoek, maakt voor deze Tukker op vrijdag een lekker broodje Kebab of hete kip. Hij heeft mij geleerd Turks brood te maken en soms help ik hem met het invullen van formulieren. Wij hebben ooit de geschiedenislijn van de Islam en het Christendom naast elkaar gelegd en mogelijk komen wij aan het begin uit bij dezelfde grote baas. Mijn pikzwarte vriend Papa Bon, zegt altijd : "discriminatie begint bij jezelf". Ton. ...... Wilders ? Liever in de kamer, dan als een onderhuidse steenpuist.

Superwillie
Superwillie14 apr. 2012 - 20:02

Jij ook niet.

Superwillie
Superwillie14 apr. 2012 - 20:02

Leuk dit soort artikeltjes. Maar zegt heel weinig. Het is niet zo dat mensen willekeurig de islam hebben uitgekozen om te pesten. Dit heeft een reden. En deze reden is niet Wilders. Deze reden als onderbuik gevoelens wegzetten is niet netjes. Ik hoef hier die redenen niet te vermelden. Die weten we allemaal wel. Het enige waar ik op hoop is dat de islam zich gaat gedragen zoals het hoort. Dan is het een kwestie van tijd dat de mensen er dezelfde gevoelens bij hebben als bv hindoisme.

[verwijderd]
[verwijderd]14 apr. 2012 - 20:02

'Ze prefereerden het islamitische Ottomaanse Rijk boven het Rooms-katholieke Spanje.' Godwin: zoals de Finnen liever nog liever de zijde van Nazi-Duitsland verkozen dan door het Rode Gevaar onder de voet worden gelopen. Het zegt allemaal niet zo veel.

2 Reacties
d33333
d3333314 apr. 2012 - 20:02

http://finlandsite.nl/finlandsite/finland/inhoud/page.php?40 Er is dus gelijkenis met de situatie in het Leids Ontzet, immers ook daar ging het om een gezamenlijke vijand. Ik begrijp niet waarom jij dit nietszeggend vindt, het zegt volgens mij juist heel veel over hoe oorlogvoerende partijen denken over politieke verbonden.

pietdevries2
pietdevries214 apr. 2012 - 20:02

Ik denk dat het in beide gevallen veel zegt. De Finnen waren vermoedelijk heel goed op de hoogte van de massamoorden van de bolsjewisten, Churchill en Roosevelt deden later alsof ze het niet wisten. Verder was Islamitisch Spanje heel tolerant, de mooiste moskee ter wereld staat dan ook in Cordoba.

basOoms
basOoms14 apr. 2012 - 20:02

Wilders is een schreeuwlelijk maar legt soms wel zijn vinger op de zere plekken in onze samenleving. Daar waar andere politici hun mond houden of hun hoofd omdraaien wordt door Wilders aangegrepen om, met veel verbaal geweld, zaken wereldkundig te maken. Zouden de huidige politici eens naar hun achterban luisteren, en aan de hand van rationeel genomen beslissingen actie ondernemen zou de grote blonde schreeuwer opzij gezet kunnen worden.

1 Reactie
Tom Meijer
Tom Meijer14 apr. 2012 - 20:02

"zere plekken" Huh? Welke zere plekken?

vandongen2
vandongen214 apr. 2012 - 20:02

ontgelooflijk kort door de bocht Ewout je volgt de uitlatingen van ERDOGAN , heel slecht . zelfs KEMAL ATTATURK WIST HET AL , ISLAM deze diepzinnige teologie van een immorele bedoeien , is een rottend lijk dat onze levens vergiftigt . dit is een citaat van de vader des vaderland van turkije . KEMAL ATTATURK 1881-1938 . hoort u het eens van een andere kant dan van wilders.

1 Reactie
pietdevries2
pietdevries214 apr. 2012 - 20:02

Atatürk was dan ook een soort Stalin, dit soort heersers houdt niet van religie, hindert hun almacht. Het viel me op hoe Atatürk's regeermethode leek op die van Stalin, dagelijkse, nachtelijkse, drinkgelagen met z'n naaste ondergeschikten, zodat hij ze in de gaten kon houden. Evenmin als Stalin lukte het Atatürk de religie uit te roeien. Putin was verstandiger, gooide het op een accoordje met de Russische kerk. Hij had waarschijnlijk door wat er gebeurt als je de religie ook nog probeert uit te roeien, die verdreef de Shah van Iran.

pietdevries2
pietdevries214 apr. 2012 - 20:02

Wat me opvalt in het verhaal is dat Turkije pas sinds 1920 of zo bestaat. De Ottomanen waren vreemde overheersers, Aziaten, die voor de vorm Islamitisch waren geworden. In het volgende artikel komt dan waarschijnlijk dat de Ottomanen onze roemruchte 80 jarige oorlog voor ons gewonnen hebben. Dat was overigens geen liefdadigheid, gewoon een imperialistische strijd in het Middellandse Zee gebied. Dat Turkije pas kort bestaat wordt algemeen genegeerd, het verwijten aan Turkije van de twijfelachtige genocide op de Armeniers lijkt hetzelfde als de jodenvervolgingen verwijten aan de Bondsrepubliek.

2 Reacties
Waterbeer
Waterbeer14 apr. 2012 - 20:02

Nederland bestaat ook pas sinds de Britten hier dictator Willem I hier neergepoot hebben . Toch beroepen wij ons op een veel oudere historie en dat doen de Turken natuurlijk ook Zij waren de eersten die Nederland erkenden in 1612 . Jammer dat wij nu een eerste klas Turkenhater in dit bijzonder jaar in de regering hebben zitten .

Beauty3
Beauty314 apr. 2012 - 20:02

Op 23 april 1920 werd het nieuwe Turkse Parlement opgericht. De Turken (het Ottomaanse Rijk) hebben 600 jaar lang een groot gedeelte van de Wereld geregeerd. De legers van Ottomaanse sultan Mehmet II belegeren de de Byzantijnse hoofdstad Constantinopel (huidige Istanbul). De val van Constantinopel in 1453 betekent de ondergang van het Byzantijnse Rijk en het einde van de middeleeuwen in Europa. Het Ottomaanse Rijk wordt op dat ogenblik een belangrijke wereldmacht. Ik weet niet waar jij het over hebt, maar je moet beter huiswerk maken voordat je rare aannamingen maakt.

Meta Foor
Meta Foor14 apr. 2012 - 20:02

het viel me op dat de demonstranten in syrie ook nederlandse vlaggen droegen

1 Reactie
Waterbeer
Waterbeer14 apr. 2012 - 20:02

lijkt me sterk wel russische vlaggen bij pro-assad demonstranten die vlag lijkt op de onze

[verwijderd]
[verwijderd]14 apr. 2012 - 20:02

De problemen met Turkije worden veroorzaakt door twee aspecten die vaak door elkaar heen lopen. Op de eerste plaats het Turkse nationalisme waar kritiek verboden is en ze de kleinzoon van een gastarbeider als een Turk beschouwen die in het Turkse leger moet dienen. Op de tweede plaats de oprukkende islam en het feit dat de turken in NL afkomstig zijn uit de hooglanden van Anatolië wat echt iets anders is als Istanbul (extreem christelijk mid-westen VS vs. New York). Tegelijk betaald de Turkse overheid een groot gedeelte van de moskeeën in NL met de bijbehorende Turkse staatsimams (merkwaardig dat hier zo weinig protest tegen is)

1 Reactie
Ihsan
Ihsan14 apr. 2012 - 20:02

Jim Peeters, welke oprukkende islam? Sinds 2004 zijn er steeds minder moslims in Nederland. Het aantal is met meer dan 120.000 afgenomen in 6 jaar tijd. Daarnaast komen Turken in Nederland nadrukkelijk wel uit steden, in tegenstelling tot Turken in andere west-Europese landen.

[verwijderd]
[verwijderd]14 apr. 2012 - 20:02

Wilders en Gül zijn gewoon vrienden. En vrienden vertellen elkaar wat hen dwarszit. Zo zegt Gül dat we absoluut niet bang hoeven te zijn voor de islam, en dat wie daar wel bevreesd voor is een soort van nazi is. En zo zegt Wilders dat Turkije de mensenrechten totaal niet respecteert, en andersgelovigen discrimineert. Prima toch?

1 Reactie
pietdevries2
pietdevries214 apr. 2012 - 20:02

En zo zegt Gül dat Wilders Moslims demoniseert.

flippo2
flippo214 apr. 2012 - 20:02

Tollerantie !! Ga volgende week in turkije eens 1000.000 bijbels gratis uit delen.

2 Reacties
d33333
d3333314 apr. 2012 - 20:02

The Gideons International leveren bijbels voor 1 Euro per stuk met de bedoeling dat ze gratis worden uitgedeeld in landen met een overwegend niet Christelijke bevolking, waaronder ook Turkije Deze organisatie heeft in Turkije en het Midden Oosten 115 miljoen bijbels uitgedeeld (naar eigen zeggen) op een totale bevolking van 400 miljoen mensen. http://www.gideons.org/?HP=Region4&LevelID=17&Tab=1&sc_lang=en

Beauty3
Beauty314 apr. 2012 - 20:02

Door je tekortkoming aan kennis, ben je bevooroordeeld, daar kan jij ook niks aan doen. Er zijn nog steeds genoeg mensen die Bijbels uitdelen in Turkije in harmonie!

adrie2
adrie214 apr. 2012 - 20:02

Wat veel mensen ook niet weten is dat de "Ottomanen" het mogelijk hebben gemaakt dat de Joden (die in het jaar 70 door de Romeinen uit dat land waren gegooid) zich er na ruim 1700 jaar 'ballingschap' weer vrij mochten vestigen. Vanaf 1844 werd dat door de Turkse machthebbers dmv een 'Edict van Tolerantie' weer toegestaan. Dus Wilders, zonder Turken zou Leiden niet zijn bevrijd, maar zou ook de staat Israël niet (kunnen) zijn gesticht!

3 Reacties
d33333
d3333314 apr. 2012 - 20:02

Het is een feit dat de Joden die in Spanje werden vervolgd in Turkije veel naar Turkije trokken, en daar ook gedurende honderden jaren een grote Joodse gemeenschap hadden. http://nl.wikipedia.org/wiki/Joden#Turkije De Turkse ambassade in Parijs was gedurende Wo2 een toevluchtsoord voor Joden, ze verstrekten volop visa aan Joodse vluchtelingen. 20.000 Joodse vluchtelingen zijn op deze manier gered. http://www.allesinperspectief.nl/Turkije/turkse-schindler-redde-20000-joden.html 250.000 Joden zijn in Marokko uit handen van de nazi's gehouden terwijl de nazi's er wel veel te vertellen hadden. Sultan Mohammed V verzet zich tegen de Duitse regels om Joden uit te leveren. Daar hadden wij in Nederland van kunnen leren. http://www.verzetsmuseum.org/tweede-wereldoorlog/nl/themas/marokko,joden_in_marokko Intolerantie tegenover Joden was afgelopen 500 jaar vooral een Christelijke aangelegenheid. Nu wil ik niet zeggen dat Joden en Moslims lieverdjes zijn, en Christenen puur slecht. Ik wil alleen maar zeggen dat exclusieve aandacht voor alles wat Moslims fout doen, en het benoemen van Moslims op een wijze alsof het _alle_ Moslims betreft (*de* Moslims zijn intolerant, lees je dan) geen recht doet aan de waarheid. En je kunt je serieus afvragen waarom deze waarheid geweld aan wordt gedaan? Waarom mogen Moslims geen goed doen? Wie is er intolerant? Volgens mij vind je intolerantie terug bij alle volkeren en doctrines al dan niet religieus.

pietdevries2
pietdevries214 apr. 2012 - 20:02

Na de verovering door christenen van Islamitisch Spanje rond 1500 trokken meteen veel joden naar het Ottomaanse rijk. Daar was geen inquisitie.

JanVG2
JanVG214 apr. 2012 - 20:02

Allereerst gooiden de romeinen in 70 CE de joden niet uit palestina, maar verwoestten Jerusalem. Na de Bar Kochba-opstand (132-5) verbood Hadrianus hen alleen om in het oude Jerusalem (dat hij had verbouwd tot een colonia (een stad voor ex-militairen) Aelia Capitolina) te komen. (NB: die wet werd al redelijk snel niet zo nauwgezet nageleefd.) In Syria Palestina leefden de Joden nog eeuwenlang (ook onder de christelijke keizers) en bouwden zelfs in de zesde eeuw CE nog grote en rijkelijk versierde synagoges - verreweg de meeste oude synagoges, die we nog kennen, komen uit de late (christelijke) oudheid. Hoewel het jodendom in de late oudheid niet meer de meerderheid vormde in deze regio was het zeer grote minderheid. Maar heel geleidelijk nam hun relatieve aantal af. Dat bleef ook doorgaan onder de islamitische heersers. De kruistochten en de islamitische herovering van de regio waren waarschijnlijk de genadeklap die het proces van verminderde joodse presentie heel erg versterkte. Onder de osmanen keert de rust terug in de regio en nemen de joodse aantallen weer toe. Allemaal ver voor het genoemde edict.

BasVV
BasVV14 apr. 2012 - 20:02

Wel weer lachen. Het is namelijk niemand van de bezetters gelukt om ons uiteindelijk te overheersen. Wie dat ook waren. Ze hebben wel wat meegebracht. Napoleon onze namen en erfrecht. Maar we zijn wel onafhanankelijk. Laten we dat blijven.

2 Reacties
Beauty3
Beauty314 apr. 2012 - 20:02

Dat interpreteer je verkeerd. Het heeft niks te maken met dat het niemand is gelukt nederland te overheersen. Het Ottomaanse Rijk (Sultan Suleyman) heeft in die tijd aangegeven, dat zij het nut niet ervan inzien om Nederland te bezetten, omdat Nederland een relatief klein land is. Het was niet interessant genoeg en daarom heeft Sultan Suleyman bewust ervoor gekozen om Nederland te laten voor wat het is. Laat daar geen misverstand over zijn.

Tom Meijer
Tom Meijer14 apr. 2012 - 20:02

"Het is namelijk niemand van de bezetters gelukt om ons uiteindelijk te overheersen" Nee, maar dat hadden we eigenlijk nooit aan onszelf te danken. Napoleon en de nazi's zijn er door anderen uitgegooid. Zo trots hoeven we daar dus niet op te zijn. En wat hebben we er voor teruggekregen? Na Napoleon een koninkrijk. Nederland een koninkrijk, onnatuurlijker kan eigenlijk niet. En men vindt het nu doodnormaal. Absurd.