Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

PvdA-Kamerlid Arib stapt op

Voelt zich niet meer veilig na 'dolkstoot' Vera Bergkamp
Joop

Wat betekent het om zwart te zijn in Nederland?

  •  
09-10-2016
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
162 keer bekeken
  •  
lynette
Het belang van een Black Achievement Month zit hem niet in het idee dat alle zwarte mensen hetzelfde zijn
Het is dit jaar voor het eerst dat Nederland een soort Black History Month viert, Black Achievement Month genaamd,  om zwart Nederland te eren. Dat zijn ongeveer 750.000 tot 800.000 mensen uit Sub-Sahara Afrika tot aan de Caraïben en Zuid-Amerika, waartussen eigenlijk een wereld van verschil schuilt. Wat betekent het dan – met zoveel contrast – om zwart te zijn in Nederland?
De culturele verschillen onder zwarte mensen uit verschillende landen zijn enorm. Het is voor mij niet zo lang geleden dat ik voor het eerst pom, de overheerlijke Creools-Surinaamse ovenschotel met de variërend zoet/hartige verhouding proefde. Ik kan je vertellen dat ik de verloren tijd sindsdien meer dan voldoende heb ingehaald. Als iemand wier wortels in West-Afrika en de Verenigde Staten liggen, waren culturele begrippen als kwaku, roti of pastechi echt niet vanzelfsprekend voor mij, totdat ik in Nederland kwam wonen.
Zwarte gemeenschap Bovendien heb ik me als zwarte vrouw – die zich vooral identificeert met de alternatieve queerscène – nooit helemaal kunnen herkennen in de eendimensionale ideeën van wat mainstream zwarte identiteit zou zijn (zie Amerikaanse popcultuur bijvoorbeeld). Dat beeld is zo onvermurwbaar dat zwarten er zelf in lijken te gaan geloven, wat er vaak voor zorgt dat iedereen die daarbuiten valt aan het eigen zelfbeeld twijfelt.
‘De zwarte gemeenschap’ is dus eigenlijk een vrij abstract, stereotiep en fictief begrip. Hier had o.a. professor Gloria Wekker het over tijdens het symposium Zwart Nederland in Volkenkunde Museum Leiden. De ‘assen van verschil’ zoals gender, seksualiteit, religie, klasse blijven een rol spelen, ongeacht huidskleur.
Tijdens het event werd er gesproken over hoe de aanwezigheid van zwarte mensen in het culturele en historisch domein is vormgegeven. Wekker noemde de perceptie van zwarte identiteit een ‘traveling concept’, constant in ontwikkeling dus.
Zo vertelde de emiritus hoogleraar culturele en sociale antropologie dat in Groot-Brittannië van pakweg tachtig jaar geleden ‘zwart’ alles omschreef dat niet-wit was. Daar vielen ook degenen afkomstig uit India, Pakistaan en China bijvoorbeeld onder. Die definitie waaide over naar Nederland totdat zwart de term werd voor mensen uitsluitend uit Zuidelijke Sahara-landen, een aantal Latijns-Amerikaanse landen en ook andere gebieden zoals Noord-Afrika of Papoea, als men zich zelf zo identificeert.
Verschillen Binnenin die gefragmenteerde ‘zwarte gemeenschap’ bestaat er ook een geconstrueerde hiërarchie op basis van huidskleur en geografie. Degenen die lichter getint zijn worden vaak als aantrekkelijker gezien (vandaar de booming huidblekende industrie). En wie uit Zuid-Amerika komt deelt zichzelf niet graag in met ‘donker Afrika’. Hoewel deze tendensen hun oorsprong in de koloniale geschiedenis vinden, is het geen reden om die archaïsche ideeën aan te houden en blijft het in het heden tamelijk problematisch.
De verschillen zijn dus onmetelijk en regelmatig zelfs schadelijk voor het collectief zelfbeeld maar op het moment dat een Keniaanse-Amerikaan president wordt van de Verenigde Staten of een Afro-Amerikaanse artiest een album uitbrengt met een ode aan zwarte mensen, dan vibreert de zwarte vreugde bij bijna elke zwarte persoon van het topje van zijn kruin tot aan de punten van de tenen, zoals cultuurwetenschapper Stephanie Afrifa zo eloquent uitlegt in DWDD. Hoe komt het dan dat er in die gevallen wel sprake is van een gemene deler?
Overeenkomsten Ik vermoed dat het met gedeeld leed te maken heeft. Ik herinner mij nog toen ik op mijn vierde naar Nederland kwam en geen idee had dat ik zwart was. Het kreeg pas betekenis toen anderen – voornamelijk witte mensen – mij daar vaak in negatieve wijze op wezen. Mijn huidskleur had niet enkel te maken met de hoeveelheid en combinatie van melanine in mijn huid, maar betekende ook dat er andere dingen van mij verwacht werden of dat er anders naar mij werd gekeken.
Op het moment dat je bewust wordt van de negatieve of stereotype connotatie die vaak gepaard gaat met je huidskleur, word je je ook bewust van anderen die hetzelfde ervaren. We kunnen alle homo’s, vrouwen en invaliden ook niet over één kam scheren, maar de wijze waarop ze door de samenleving ontwaard worden vanwege de zogenaamde normafwijking zorgt voor herkenning bij elkander. Net als – minder beladen maar daarom niet minder waar – een jongere die zich als skater identificeert zich prettiger zal voelen bij andere skaters dan bij een kakker.
De gedeelde ervaring van discriminatie en buitensluiting is – in tegenstelling tot de mythe van één gemeenschap – geen fictieve. Het argument van slachtoffergedrag waar de aanklacht vaak mee beantwoord wordt, gaat niet op wanneer wereldwijd miljoenen zwarte mensen dezelfde benadeling ervaren.
Het is geen samenzwering om het witte mensen zo ongemakkelijk mogelijk te maken, al is het enkel omdat degenen die zich het ongemakkelijkst voelen bij racisme, vaak degenen zijn die het meemaken. Het wordt wordt namelijk niet beweerd dat je leven niet moeilijk kan zijn als je wit bent, maar dat het niet moeilijk is omdát je wit bent.
Gemeenschapsgoed Het gemeenschapsgoed zit niet alleen in gedeelde smart maar ook in de etnoculturele overdracht. Mijn verbazing was groot toen ik ontdekte dat het Surinaamse woord voor jochie ‘piking’ hetzelfde was als dat wij in West-Afrika en de Verenigde Staten gebruiken. Wat natuurlijk causaal verband houdt met de trans-Atlantische slavernij en de overdracht van erfgoed. Je proeft vaak de Afrikaanse oorsprong – al is het een subtiele smaak van herkenning – in taal, dans en eten.
Het belang van een Black Achievement Month zit hem voor mij niet in het idee dat alle zwarten hetzelfde zijn, of dat er sprake zou moeten zijn van ‘de zwarte gemeenschap’. Dat zou net zo absurd zijn als verwachten dat elke zwarte persoon anti-Zwarte Piet moet zijn omdat ze toevallig dezelfde huidskleur delen. Het zit hem wel in het existentiële, waaronder bewustwording van jouw geschiedenis en het ontstaan van je huidige positie en context.
Deze maand is noodzakelijk omdat in een samenleving waarin de kleur van je huid – voordat je zelf weet wie je bent – bepalend is voor hoe je behandeld wordt, hoe er tegen je gesproken wordt, wat er van je verwacht wordt en zelfs wat je toekomstperspectieven zijn, het van essentieel belang is om te trachten zonder die inferieure externe factoren je identiteit vorm te geven.
Herkenning Wij mensen vormen onze identiteit voor een aanzienlijk deel door middel van herkenning, door onszelf elders weerspiegeld te zien en ons interne gevoel te kunnen toetsen aan anderen die op ons lijken. Als je jezelf niet terug kan zien, hoe weet je dan immers dat je bestaat? En als je niet bestaat, kan je net zo goed zijn wat anderen je voorhouden dat je bent.
Dat betekent niet dat je je als individu overal in moet of zult herkennen maar wanneer je een verscheidenheid aan keus krijgt, is het aan jou te bepalen wat past. En omdat de vervulling van die basisbehoefte niet vanzelfsprekend is in een wereld waarin de dominante cultuur niet op jou lijkt zal je – wanneer onderdelen van jezelf niet in media, film, kunst, op televisie gereflecteerd worden –  die ruimte zelf moeten creëren.
Black Achievement Month Is de Black Achievement Month dan alleen voor zwarte mensen? Een retorische vraag, wanneer je hem omdraait. Is Griekse mythologie alleen voor witte mensen? Als jij als persoon iets enkel interessant vindt wanneer jij de hoofdrol speelt, zal het je leven zeer beperkt maken.
Daarbij is het proces naar gelijkwaardigheid multilateraal. Zoals Dr. Wayne Modest van het Research Centre for Material Culture  stelt, krijg je bij enkel focus op de eigen groep – al zij het om emancipatoire motieven – gedifferentieerd burgerschap en dat is hoe het allemaal in eerste instantie mis is gegaan.
Deze speciale maand is in het leven geroepen om het gecompliceerde en de gelaagdheid van de zwarte geschiedenis en de representatie in het heden te behandelen, om jonge en oude mensen te eren en te motiveren. De focus ligt niet alleen op de M.L. Kings of Nelson Mandela’s, wiens prestaties een enkeling zal weten te evenaren, maar de zoektocht is naar het grote in het kleine, het dagelijkse doch universele, zoals te bespeuren in de gevierde schrijver Edgar Cairo of de de gelauwerde Astrid Roemer.
Als de middelen geleverd worden om je aan een dergelijke exceptionaliteit te spiegelen als individu, dan plukt niet alleen wie het betreft maar de hele samenleving daar de vruchten van.
Klik hier voor meer info over de  Black Achievement Month  die op 1 oktober is ingegaan.
De foto komt uit de serie Men with Flowers van Lynette Luna.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (42)

gilles2
gilles214 okt. 2016 - 17:26

De blanke Britten buitten de Ieren honderden jaren uit. De blanke Britten verjoegen de Schotten uit hun Highlands, om ze te vervangen door schapen. De blanke Britten, de echte Engelanders, bezetten ook Wales. Duitsers en Russen keken op Polen neer, er waren diverse Poolse delingen. De Habsburgs keken neer op Hongaren, die weer op Bulgaren, en die weer op andere volkeren in de buurt. Van 1912 tot 1925 werd dat 'opgelost' door geweldige bevolkingsuitruilen, beter gezegd: etnische zuiveringen. Griekenland en Turkije hebben daarom nog steeds de pest aan elkaar. Het uit elkaar vallen van Joegoslavië was een gevolg van etnische spanningen. Het is dus kletskoek dat alleen gekleurde mensen leden onder witte mensen. Ook is het onzin te denken dat gekleurde mensen elkaar iets aandeden. Het Inca rijk werd met geweld gevestigd, Indiase vorstjes en volkeren bestreden elkaar, moordden elkaar uit, tot de Britten heel India onderwierpen.

2 Reacties
gilles2
gilles214 okt. 2016 - 17:27

gekleurde mensen elkaar iets aandeden. fout moet zijn: gekleurde mensen elkaar Niets aandeden.

Maarten Heemskerk
Maarten Heemskerk14 okt. 2016 - 23:22

Het is feit dat Europa door de eeuwen met geweld, deels onwetende psuedo ideologieën en hokjes denken is gevormd ( ras,religie,sexes etc.). Dit zelfde West-Europa de reisde wereld door en zoals je zelf aan gaf tot de Britten heel India onderwierpen en andere delen van de wereld begon het moderne hokjes plaatsen van mensen uit Europa op basis van ras, intellect (iq) menselijk waarde, raciale klassen, witte imperialisme en suprematie. ( Ik zeg niet dat India en andere delen een perfecte harmonieuze paradijs was want het ook zijn interne klassen systeem en koninkrijken etc.)

Harry5
Harry510 okt. 2016 - 21:07

Donkere mensen zijn door de eeuwen door de witte man zo vernederd, vervolgd en gediscrimineerd dat het als het ware in hun genen zit dat ze liever wat witter zijn en dat ze denken dat hoe witter je bent hoe aantrekkelijker je bent. Gelukkig is dit nu (vooral bij donkere mensen die in Het Westen wonen) aan het veranderen. Donkere mensen worden steeds trotser op hun kleur en durven steeds meer het "witte privilege" aan te vallen en hiertegen te protesteren (zie de zwarte piet beweging in NL en de black lives matter movement wereldwijd) Toch is het in vele landen (vooral derde wereldlanden) nog niet zover. Ik verblijf veel in Indonesië en Ethiopië en in beide landen betekent vaak dat hoe witter je bent hoe beter je wordt behandeld en hoe meer kansen je hebt. De mensen aldaar zeggen ook vaak dat donker lelijker is dan lichtergekleurd. Ik probeer iedereen aldaar waarmee ik hierover praat op andere gedachten te brengen en aan te geven dat het juist andersom is (wit is juist lelijker dan donker) maar dat past niet in de cultuur en het ingesleten denken in deze landen. Vooral in Indonesië kijkt men nog steeds op tegen witter gekleurde indonesiërs (chinese indonesiërs, en blanken bijvoorbeeld) en zegt men dat sundanezen en mensen uit Mandado de knapste Indonesiërs zijn omdat deze vaak lichtgekleurd zijn. En papua's worden (bij veel Malay Indonesiërs) nog steeds gezien en behandeld als minderwaardig. Dit steekt uiteraard en zal niet in één generatie veranderen maar ik heb goede hoop dat het eens zal gebeuren, en dat men eens de witte man in het ware licht zal zien.

1 Reactie
Prutzenberg
Prutzenberg14 okt. 2019 - 18:42

Er zijn inderdaad veel culturen waar een lichtere huid meer status geeft. Dat was al zo voor de koloniale tijd. De kans bestaat dat de lichtere huid van de Europeanen het koloniseren op sommige plekken makkelijker heeft gemaakt.

evernesa2
evernesa210 okt. 2016 - 17:12

Hou toch eens een keer op met het zeuren over je kleur. Alles wat met dwang verkregen wordt, is gedoemd te mislukken. Het zal geleidelijk tot acceptatie overgaan en ligt het veelal aan jezelf,

1 Reactie
Tip top
Tip top10 okt. 2016 - 18:11

"Alles wat met dwang verkregen wordt, is gedoemd te mislukken." Rijkdom ook?

7anpau1
7anpau110 okt. 2016 - 10:48

Laat ik voorop stellen dat ik het een goed artikel vind. Met één zin heb wat moeite, te weten "Het argument van slachtoffergedrag waar de aanklacht vaak mee beantwoord wordt, gaat niet op wanneer wereldwijd miljoenen zwarte mensen dezelfde benadeling ervaren." Het is natuurlijk niet dezelfde benadeling. Een Nigeriaan die in een arm gezin in de sloppen van Lagos geboren wordt, wordt heel anders benadeeld dan het kind van een Nigeriaanse olie miljardair. Hetzelfde geldt voor een African American die geboren is in een slechte buurt in Detroit of of pak 'm beet Jaden Smith. Ik heb nogal moeite met het feit dat mensen zich 'identificeren' met (en verschuilen achter) het leed van anderen, of dat nu bijvoorbeeld Marokkanen uit de Mercatorplein buurt zijn die zich vergelijken met Palestijnen in Gaza of Antillianen in de Bijlmer die denken dat ze in de Bronx in de jaren '80 wonen. In feite schetst u die verschillen nu juist, dus die zin kan ik slecht plaatsen. En bovendien is het feit dat miljoenen mensen het (achterstelling/discriminatie) voelen of ervaren geen bewijs dat er sprake is van objectieve benadeling in individuelen gevallen. Hiermee bewijst u dus niet dat slachtofferdenken in individuele gevallen geen rol speelt. Dat maakt het nu juist zo verrekte lastig.

2 Reacties
Donostia2
Donostia210 okt. 2016 - 13:18

Ook ik blijf met vragen zitten. De zin: "De verschillen zijn dus onmetelijk en regelmatig zelfs schadelijk voor het collectief zelfbeeld" puzzelt me. Wat is het nut van een collectief zelfbeeld als de verschillen zo enorm zijn? En hoe kan een collectief zelfbeeld schade ondervinden? Waar bestaat de schade dan uit? Dat het collectief zelfbeeld misschien niet erg collectief is? Ik ga nog even verder denken of ik ook een collectief zelfbeeld heb, en zo ja, hoe ik daar dan van af kan komen. Collectieve zelfbeelden lijken me op basis van dit stuk niet erg wenselijk.

7anpau1
7anpau110 okt. 2016 - 15:56

'collectief zelfbeeld' lijkt me een contradictio in terminus, maar ik begrijp wel wat de schrijfster bedoeld. Een individu kan een zelfbeeld hebben, maar een groep ook. Het collectieve zelfbeeld van een groep is vaak onjuist of generaliserend en het gaat inderdaad mis als het individu zijn eigen zelfbeeld laat afhangen van het (vermeende) zelfbeeld van de groep waartoe hij of zij zich rekent. Maar genoeg Freudiaans gehobby, niet mijn vak.

geen-mening
geen-mening10 okt. 2016 - 10:33

"Het argument van slachtoffergedrag waar de aanklacht vaak mee beantwoord wordt, gaat niet op wanneer wereldwijd miljoenen zwarte mensen dezelfde benadeling ervaren." Oh ja?! Wat is dit nou weer voor aanname. Dat miljoenen mensen hetzelfde zeggen te ervaren wil helemaal niet zeggen dat ze daarom gelijk hebben. Even los van of het wel of niet zo is wordt dit bij in ieder geval een deel van die groep gewoon aangeleerd net als met religie dat zegt dus gewoon totaal niks over het waarheidsgehalte van die klacht. Is ook gek dat je dezelfde behandeling eist maar tegelijkertijd een "eigen" maand hebt of wil hebben daarmee plaats jezelf al buiten de groep waar je aan deel wilt nemen. Ik snap eerlijk gezegd ook niet wat je hier probeert aan te tonen: Is Griekse mythologie alleen voor witte mensen? Het antwoord op deze retorische vraag is nee, en als wedervraag, vraag ik me dus af, hoe kom je op deze retorische vraag en wat wil je er nou precies mee zeggen? Is er ooit door iemand beweerd dat Griekse mythologie alleen voor blanke was dan? Als je iets BLACK etc.... noemt en vervolgens gaat zeggen het is voor iedereen waarom heet het dan BLACK etc....? Dit is echt een vergelijking en argumentatie die nergens op slaat van de schrijver. Als je vindt dat er geen onderscheid is of zou moeten zijn zou je ook geen expliciet donkere voorbeelden nodig moeten hebben om gemotiveerd te raken en moet je zelf ook geen onderscheid maken door "de zwarte lijst", zwarte dit, zwarte dat.... Zelf plaatsen "jullie", jezelf constant buiten de rest op basis van jullie huidskleur.

Okke2
Okke210 okt. 2016 - 9:48

"Als jij als persoon iets enkel interessant vindt wanneer jij de hoofdrol speelt, zal het je leven zeer beperkt maken." Dat is een flinke verbetering sinds het vorige artikel, Ik vind zo'n black achievement month zelf nogal stereotyperend en tegenstrijdig aan een samenleving. zie dat de de meeste items van de maand ook nogal beladen en politiek zijn, slavernijverleden, colourism dat soort werk. Maar goed ieder zn ding, ik zou denken dat de rest van het jaar genoeg kansen bied voor 'blacks' om te 'achieven' en dan gewoon in de wereld waar wij allen toe behoren. Jammer dat groepen zich zo op henzelf richten.

Freeman2
Freeman210 okt. 2016 - 7:39

Met alle respect voor Clarice die een zeer mooie en inhoudelijk artikel geschreven heeft, heb ik gelijk een experiment gehouden - een enkel woord vervangen om de volle betekenis (in mijn visie) te mogen beschouwen: "Wat betekent het om allochtoon te zijn in Nederland?"

1 Reactie
Zephyr2
Zephyr210 okt. 2016 - 10:13

Wat betekent het om Twentenaar in Nederland te zijn? Sterker nog: wat betekent het voor mijn Afro-amerikaanse dochters om donkere twentenaar te zijn in Nederland? Vragen, vragen, vragen. Wat betekent "Nederland" dan eigenlijk nog? Wie zijn dat eigenlijk, die "witte" nederlanders waaraan een iedere niet "witte" zich afmeet op de schaal van achtergesteld zijn, minder kansen, discriminatie? Ben ik die "witte" Nederlander, of is mijn buurman het, of de jongens van de voetbalclub (alleen de "witte" dan)? Het laatste wat ik mijn dochters aanpraat is dat zij achtergesteld zijn t.o.v. "witte" nederlanders. Zij hebben gelijke kansen en geen land ter wereld waar een ieder zoveel kansen en mogelijkheden krijgt om wat te bereiken.

Hoe Hetis
Hoe Hetis10 okt. 2016 - 6:10

Ik denk niet dat er ooit een "White Achievement Month" komt. Zo'n maand is enkel bedoeld om het onterechte minderwaardigheidscomplex te compenseren aan de oppervlakte, terwijl het dieper moet worden opgelost. Daarom zeg ik "onterecht minderwaardigheidscomplex."

2 Reacties
ATM2
ATM210 okt. 2016 - 10:16

Uiteindelijk kan alleen Calimero zichzelf ontdoen van het Calimero gedrag !

mulligan
mulligan10 okt. 2016 - 10:44

Bemoedigend is dat u zelf al aangeeft dat het heel diep zal moeten worden opgelost. Nu nog het realiseren dat u zelf geen idee heeft hoe diep u het bij uzelf moet zoeken.

Mostafa
Mostafa10 okt. 2016 - 5:34

Wat dat betekend? Simpel, dat zwarte Nederlanders naast de plichten ook de zelfde rechten hebben dan de rest van Nederlanders. Een feit met hoofdletters. Discriminatie? nou, ook Nederlanders met rode haar worden gediscrimineerd, gehandicapten, homo's, joden, magere en dikke blanke Nederlanders....ect....Maar iedereen geniet van de zelfde rechten en uiteindelijk iedereen krijgt de zelfde kans om een mooie toekomst te bouwen, voor hen en voor hun kinderen. Ik ben ook van Marokkaanse afkomst en hoor van alles en nog wat in onze tante Media, maar ik haal mijn schouwers op....ik pak mijn kansen in mijn adoptie Nederland en ben zeer tevreden en zeer gelukkig...ik mag ook alles zeggen tegen blanke Nederlanders....ben eigenlijk goed geïntegreerd, ik zoek ook graag naar zondebokken...vind het leuk... want het hoort bij!! Lang leve Nederland.

1 Reactie
PeterMiddle
PeterMiddle10 okt. 2016 - 18:19

Erg mooi geschreven!

[verwijderd]
[verwijderd]10 okt. 2016 - 4:42

--- Dit bericht is verwijderd —

3 Reacties
Walt2
Walt210 okt. 2016 - 9:08

Goed verwoord. We moeten niet in hokjes denken en dus ook niet aparte hokjes blijven creeëren. Black achievement? Weer een hokje. "Denk niet wit, denk niet zwart, maar in de kleur van je hart." (Frank boeijen) of voor wie liever alles in Engelse termen ziet in Nederland: "It doesn't matter if you're black or white." (Michael Jackson)

Pa Pinkelman
Pa Pinkelman10 okt. 2016 - 10:03

Op zich houd je een goed verhaal maar ik denk dat je je er totaal niet ervan bewust bent dat je verhaal "racistisch" gekleurd is. Je moet dit niet zien als een "negatieve" kritiek. Ik merk dat je aannames en vooroordelen hebt t.a.v. veel zaken die je noemt. Je schrijft namelijk dit: ["Volgens mij zijn ze succesvol omdat ze ervoor gegaan zijn en het kenmerk van de meeste zwarte mensen die succesvol zijn dat ze nooit te lang stil blijven staan bij hun eigen huidskleur. "] En dat klopt helemaal.Echter er zijn massa's mensen met een "witte" huidskleur die er wel voortdurend stil bij staan dat sommige mensen "zwart" zijn.

Willem100
Willem10010 okt. 2016 - 15:38

Een goede beschouwing Erik! Je zet de kar weer in het juiste spoor.

Piet de Geus
Piet de Geus10 okt. 2016 - 3:06

"De verschillen zijn dus onmetelijk en regelmatig zelfs schadelijk voor het collectief zelfbeeld" Is het niet juist dat collectieve zelfbeeld dat schadelijk is? En dus alles wat afbreuk doet aan dat collectieve zelfbeeld nuttig? Dat collectieve is immers negatief en door anderen opgelegd. Je kunt dat collectieve gebruiken om je gezamenlijk te verzetten tegen onrecht maar het moet nu juist niet je zelfbeeld gaan bepalen. Dan vertegenwoordig je niet meer jezelf maar iets als een koloniaal verleden dat jou en anderen is aangedaan. Dat is net zo mal als je ego als Nederlander laten bepalen door Piet Hein of Michael de Ruyter: ooit heersten 'wij' over de wereldzeeën. Het antwoord op 'jullie zijn allemaal hetzelfde' is niet 'ja, we zijn allemaal onderdrukt'. Met zo'n collectief zelfbeeld schiet je werkelijk helemaal niks op. Het enige antwoord is en blijft: scheer ons niet over een kam want we zijn verdomme allemaal anders. Zo'n hele maand waarin je je kunt spiegelen aan King, Mandela of voor mijn part Edgar Cairo of Astrid Roemer is niets anders dan een positieve draai geven aan een negatief (want van buitenaf opgelegd) collectief zelfbeeld. "Als de middelen geleverd worden om je aan een dergelijke exceptionaliteit te spiegelen als individu" Dan moet je die verleiding vooral proberen te weerstaan. Want door die identificatie maak je of je het nu wilt of niet Griekse mythologie toch tot iets dat misschien niet voor maar wel van pipse (stop nou eens met dat vernederende gebruik van witte) mensen is. Ik stond ook te juichen toen Obama werd gekozen. Omdat daarmee op het gebied van diversiteit een hobbel werd genomen. En omdat ik Obama als een van de onzen zie: qua levenshouding, gevoel voor humor, muzikale smaak, manier van denken enzovoorts. (Nee, niet per se wat betreft het beleid dat hij onder de gegeven omstandigheden voerde.) Maar wat ik gelijk dacht toen het als een zwarte overwinning werd gezien was: jullie juichen veel te vroeg op basis van het 'one drop of blood' dat iemand 'zwart' maakt. Denken jullie werkelijk dat Obama ook maar een kans had gemaakt als zijn neus twee keer zo breed en zijn huid vier keer zo donker was geweest? Als dat het identificatiepunt is snap je niet hoe klein het stapje is dat werd gezet.

JanMer2
JanMer29 okt. 2016 - 22:04

Dat zijn ongeveer 750.000 tot 800.000 mensen uit Sub-Sahara Afrika tot aan de Caraïben en Zuid-Amerika. Waar komt dat aantal vandaan? Lijkt mij wat veel, kijkend naar Nederlandse inwoners (met ouder uit) het buitenland. Angola 8.495 Congo 8.297 Ethiopië 12.596 Kaapverdië 21.714 Voormalige Nederlandse Antillen en Aruba 146.855 Nigeria 11.766 Somalië 37.432 Suriname 348.291 Dan kom ik op nog niet op 600.000, en de aantallen uit andere landen zijn te verwaarlozen.

1 Reactie
Pa Pinkelman
Pa Pinkelman10 okt. 2016 - 10:09

Griezelig nietwaar dat er zoveel mensen uit de Sahara en omgeving komen. Maar ja, krijg ze maar eens weer naar terug.

Edwin038
Edwin0389 okt. 2016 - 21:52

Hey Clarice, Ik ben al langer geboren dan jij in NL woont. Ik heb nooit raar opgekeken tegen een kleurtje, mijn eerste vriendinnetje kwam uit India. Mijn werk omgeving bestaat uit Portugezen, Indo`s, Russen, Wit-russen, Oekraïners, Kaapverdianen en nog een paar verdwaalde Hollanders. Vertel mij eens, waaruit merkte jij op dat je anders werd behandelt ten opzichte van je huidskleur. Oohja, bij mij in de top is het nog een wit mannelijk bolwerk. We staan open voor iedereen, man of vrouw ongeacht huidskleur. Helaas weinig aanmeldingen. Ik mis de aanmeldingen vanuit de minderheden. Terwijl er werk zat is. Waar blijven die mensen die een black archievement willen behalen in de zeevaart.

5 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus10 okt. 2016 - 3:08

"Waar blijven die mensen die een black archievement willen behalen in de zeevaart." Wat valt daar precies te achieven behalve lagelonenwerk? Want dat is waarvoor die mensen uit al die landen worden aangetrokken, niet om een behoorlijke boterham te verdienen.

Edwin038
Edwin03810 okt. 2016 - 10:17

Piet, Er zijn ook gewoon hogere functies te vergeven hoor waar wel een behoorlijke boterham mee verdiend kan worden. Gewoon hbo functies beschikbaar. Het gaat erom, ik zie veel te weinig mensen in de hardwerkende beroepen. Niet alleen op de werkvloer maar ook tijdens de studie`s. Het is een witte wereld waarin ik vertoef, en dat veranderd niet als mensen zich niet aanmelden voor studie`s met baangarantie. En ja, voor de lage lonen banen wijken we inderdaad uit naar het buitenland.

Piet de Geus
Piet de Geus10 okt. 2016 - 12:38

"Het is een witte wereld waarin ik vertoef" Waar halen jullie in godsnaam die witte Kaapverdianen vandaan? "voor de lage lonen banen wijken we inderdaad uit naar het buitenland" Dat zijn verreweg de meeste banen in de zeevaart, zeker waar het werk zich aan boord afspeelt. En dat is niet van gisteren op vandaag maar het speelt al decennia. Het is alweer een jaar of twintig terug dat ik zat te tafelen met een stel vroeg gepensioneerde Griekse kapiteins. Die vertelden toen al hoe ze alle Grieken aan boord langzaam vervangen hadden zien worden door mensen uit lagelonenlanden, tot alleen de kapitein en de eerste stuurman nog Grieks waren.

Edwin038
Edwin03810 okt. 2016 - 16:09

Ooh, Pietje. Moet ik alles expliciet uitleggen? Binnen de kring van officieren kom ik maar weinig diversiteit tegen. Eenmaal met een Nederlander van Arubaanse afkomst mogen varen (tevens 1 van de beste kapiteins waarmee ik ooit heb gevaren) voor de rest veel blanke mannen. Als ik op de zeevaartscholen kijk. (kom er nog wel eens voor een cursus) alleen maar blanke koppie`s. En dan ook nog eens 95% man. Het maakt mij niet uit hoor, maar het valt mij gewoon op.

Piet de Geus
Piet de Geus12 okt. 2016 - 0:34

"Moet ik alles expliciet uitleggen?" Je mag best nog wat verder draaien voordat er zo weinig van je eerste beweringen over is dat het nog maar een beetje strijdig is met de waarheid. Het is beslist een amusant schouwspel.

Donostia2
Donostia29 okt. 2016 - 21:47

Ik vind het een prima initiatief. Wel denk ik dat het gezamenlijke "Afro" verleden iets meer aandacht en studie verdient. "Afro Amerikaans" is een Westerse koloniale term, alsof Afrika één land is, met allemaal "Afrikaanse" inwoners. Niets is minder waar. De verschillen in kleuren, culturen, opvattingen in Afrika zijn véél groter dan het uniforme 'Afro Amerikaans" suggereert. Van Sierra Leone naar Somalië, van Mauritanië naar Botswana, de verschillen zijn vele malen groter en interessanter dan tussen Finnen en Spanjaarden. Tegelijkertijd is het ook goed uit te zoeken welke landen nog steeds gecastreerde slaven naar Saudi Arabië, Qatar en Dubai verkopen. In mijn ogen kan dit echt niet meer.

crumb2
crumb29 okt. 2016 - 21:39

Gedurende de eerste vijfentwintig jaar van mijn leven was die vraag (“wat betekend het om zwart te zijn in Nederland”), niet zo erg aan de orde, er was gewoon geen reden om jezelf dat af te vragen. De enige “zwarten” (raar woord), die ik kende waren Donald Jones en Max Woiski junior. En dat alleen van een afstandje, van de tv. Uiteraard waren er talloze andere “zwarten”, waar ik wel weet van had, Miles Davis bijvoorbeeld of Sammy Davis jr.(alweer een junior), maar die woonden allemaal in het buitenland. Oh ja, er waren ook twee donker gekleurde kinderen op onze middelbare school (Schiedam), maar die tel ik niet mee want dat waren gewoon mede-leerlingen. (één verpletterend mooi trouwens) Toen verkreeg Suriname haar onafhankelijkheid. En dáárna werd het een heel andere kettle of fish. Dáár weer na werd het blijkbaar een nog veel gecompliceerder kettle of fish, want toen werden er ook nog es aanzienlijke hoeveelheden mohammedanen het land in gelokt. Maar daar ben ik geen getuige van geweest.(18 jaar elders gewoond) (nee, niet in de bajes) Heden echter, héden is de vraag van mevr. Gargard wel degelijk aan de orde ! Ik zou niet weten wáár te beginnen om haar vraag te beantwoorden, ik zou geen flauw idee hebben gehad over wat het betekend om zwart te zijn in Nederland anno 2016. (in tegenstelling tot wat het betekend om “wit” te zijn in NL anno omstreeks dezelfde tijd) Hoe anders zijn mijn inzichten nu. Haar bovenstaand artikel was een openbaring, een feest (nou ja, feest), der herkenning. Empathie heeft opeens een heel andere betekenis voor mij. Lieve Clarice, weet dat je niet alleen staat !

2 Reacties
Pa Pinkelman
Pa Pinkelman10 okt. 2016 - 10:15

["Dáár weer na werd het blijkbaar een nog veel gecompliceerder kettle of fish, want toen werden er ook nog es aanzienlijke hoeveelheden mohammedanen het land in gelokt. Maar daar ben ik geen getuige van geweest.(18 jaar elders gewoond) (nee, niet in de bajes) "] Had je het geprobeerd het te voorkomen als je erbij was geweest toen die Mohammedanen ons land binnenkwamen?

crumb2
crumb210 okt. 2016 - 14:34

@ Pa Pinkelman “Voorkomen” ? Wat een vraag. Hij zal wel retorisch bedoelt zijn. Maar ik kan u verzekeren dat je raar staat te kijken als je na 18 jaar terugkomt in Rotterdam en de buurt van je oma blijkt een soort van tropische namaak mix van Istanboel, Willemstad en Paramaribo te zijn geworden. Toen ik vertrok was de enige “allochtoon” de vrouw van de waterstoker, en zij was Belgisch. (waterstokers ?…wat zijn dat nou weer voor dingen) In mijn ervaring kun je in dit land alleen dingen veranderen/voorkomen door eens in de 4 jaar te gaan stemmen. En als je sympathieën dan nét toevallig liggen bij de voor de massa ontworpen partijen, lijkt het nét alsof je ook echt iets in te brengen had. Helaas voor mij heb ik altijd een afkeer gehad van conformeren en de grote massa. Vroeger dacht ik een zwaar anarchistische, anti-autoritaire inslag te hebben, maar tegenwoordig heet dat autisme geloof ik, en kun je er zelfs voor behandeld worden. Dan kun je lekker meedraaien binnen het apparaat en vruchten afwerpen. Ik zal er over na denken.

OlavM
OlavM9 okt. 2016 - 21:35

Een interessant en veel gelaagd verhaal, Clarice Gargard. Waarvoor dank. Het is helaas niet aan ieder op dit weblog wel besteed, zoals meteen al blijkt.

Mark Gh
Mark Gh9 okt. 2016 - 19:38

"Black Achievement Month" Waarom niet "Maand Ter Ere Van Prestaties Van Zwarten"? Een mooie Nederlandse titel voor een nieuw Nederlands fenomeen. Verder wens ik je veel plezier op je feestje.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen9 okt. 2016 - 19:37

[Black achievment] Stuitend. Dat gaat ervan uit dat achievements van zwarte mensen dusdanig dungezaaid zijn dat wanneer ze onverwacht toch waargenomen zijn ze de moeite waard zijn om speciaal te benoemen. Als dat niet door een blanke racist is bedacht dan begrijp ik niets meer van dit debat.

3 Reacties
Machielse932
Machielse9329 okt. 2016 - 21:29

Ik begrijp er ook weinig van. Geen idee waarom er geen 'Arab achieving month' of een 'Asian achieving month' is. Het is en blijft iets bijzonders voor mij dat een klein groepje zo een sterke nadruk legt op hun huidskleur.

Events, dear boy, events
Events, dear boy, events9 okt. 2016 - 21:51

''Dat gaat ervan uit dat achievements van zwarte mensen dusdanig dungezaaid zijn dat wanneer ze onverwacht toch waargenomen zijn ze de moeite waard zijn om speciaal te benoemen.'' Exact. Ik wou net zeggen: som die ''achievements'' dan eens op.

Zephyr2
Zephyr210 okt. 2016 - 7:15

Nou ik ben erg blij met het black achievement van de donkere spelers van Oranje afgelopen vrijdag.