Joop

Bestuurlijke krankzinnigheid in Nederland

  •  
12-08-2021
  •  
leestijd 7 minuten
  •  
67 keer bekeken
  •  
poffertjes

© cc-foto: Rudy en Peter Skitterians

Waarom goede plannen zo vaak door de overheid in de kiem worden gesmoord en slechte doorgedreven.
Er komt in Nederland een vorm van bestuurlijke krankzinnigheid voor die goede plannen smoort en slechte juist doordrijft. Deze week geeft daar twee voorbeelden van te zien. Op het eerste gezicht lijken ze heel ongelijksoortig maar in feite vertonen zij een nauwe samenhang.
In Utrecht wil een zorgmanege het aanbod opluisteren met een poffertjeskraam. Het is een prachtig exemplaar van 125 jaar oud dat al enige jaren in een loods stond te verpieteren. Aanvankelijk was iedereen enthousiast tot en met de verantwoordelijk wethouder Kees Diepenveen van GroenLinks. Helaas mag het allemaal niet doorgaan. De afdeling Vergunningen van de gemeente Utrecht wil er een stokje voor steken. De poffertjeskraam past niet in het bestemmingsplan. Weliswaar is het mogelijk daarvan af te wijken maar de afdeling Vergunningen voelde zich niet vrij dat te doen. Daarvoor is een zorgmanege niet uniek genoeg. Het voornaamste argument is echter de nabijheid van de wijk Overvecht. Daar heeft 33% van de kinderen overgewicht, tegen 14% in de hele gemeente Utrecht. Ze mogen door een poffertjeskraam niet extra in de verleiding worden gebracht.
Zo kapseist een prachtig plan. Natuurlijk heeft een gemeente de taak in het kader van de volksgezondheid overgewicht te bestrijden. Het is echter zeer de vraag of je daaraan een bijdrage levert door een historische poffertjeskraam te weren. Toch is deze gesneuveld omdat een paar vreugdeloze apparatsjiks hebben zitten turven welke beleidslijnen van de gemeente met zo’n poffertjeskraam niet gediend zouden kunnen zijn. Daarop hanteerden zij het rode potlood.
Schiedam wil dat de inwoners aardgas de deur uitdoen want de CO2-uitstoot is bezig de mensheid de das om te doen. Dat gebeurt wijk voor wijk en als eerste is Groenoord aan de beurt. Omdat er op het grondgebied van de gemeente al lang persleidingen van de stadsverwarming lopen, is dat het goedkoopste en meest voor de hand liggende alternatief. Het College wil daartoe in zee gaan met energie-opwekker Eneco. Tot voor kort was dit in handen van een aantal gemeentes maar die hebben hun belang verkocht aan twee Japanse bedrijven waarvan Mitsubishi verreweg het belangrijkste is. Enige tijd geleden publiceerden B & W een voorgenomen besluit daartoe. De lokale afdeling van Milieudefensie las dit met verbijstering. Het verhaal is altijd dat industriële restwarmte, die anders door de schoorsteen verdwijnt, nu gebruikt wordt om woningen op een aangename temperatuur te houden. Dit is echter bij Eneco niet het geval. In een zienswijze over het voorgenomen besluit somde Milieudefensie Schiedam haar bezwaren op. Tot 2040 wordt de warmte geleverd door centrales, gestookt op vuilnis en biomassa. Dat gaat gepaard met een enorme uitstoot van CO2.  Om de gewenste  warmte daadwerkelijk in de Groenoordse woningen te krijgen is een hulpcentrale nodig op aardgas die in zijn eentje ongeveer evenveel verbruikt als de hoogrendementsketeltjes van alle inwoners bij elkaar. Omdat stadsverwarming een verlies kent van 30% moet er behoorlijk door gestookt worden. Conclusie van Milieudefensie: door de aanleg van stadsverwarming zal de CO2 uitstoot niet afnemen maar juist groeien. Het kost naar schatting ook nog eens 15000 euro per woning, op te brengen door de eigenaren. Ze zitten vervolgens voor dertig jaar aan Eneco vast.
Net als in Utrecht hebben ambtenaren het plan met het oog op gemeentelijke beleidsdoelstellingen beoordeeld. Ditmaal hanteerden zij een blauw potlood. Zal het aardgas uit de woningen in Groenoord verdwijnen? Jawel. Goedgekeurd. De verantwoordelijk wethouder, Jeroen Ooijevaar, toevallig ook GroenLinks net als zijn collega in Utrecht, zit erbij en kijkt er naar. Ook al raakt het verminderen van de CO2-uitstoot buiten beeld.
Wat hebben de Utrechtse poffertjeskraam en de Schiedamse stadsverwarming gemeen? In beide gevallen is er op het gemeentehuis sprake van een soort afvinkcultuur waarbij men de  beleidsdoelstellingen als uitgangspunt neemt en dan gaat kijken hoe een voorstel zich daartoe verhoudt: de gemeente vindt obesitas bij kinderen een probleem. Een op de drie kinderen in Overvecht weegt te zwaar. Van poffertjes word je dik. Een poffertjeskraam bevordert dus de obesitas. Die moet zo ver mogelijk uit de buurt worden gehouden.
De denkfout ligt voor de hand: een portie poffertjes nu en dan kan voor niemand kwaad. Omgekeerd verliest geen enkele dik persoon aan gewicht als de poffertjeskraam uit de buurt wordt gehouden. Daar zal pas iets aan veranderen als de eetcultuur verandert en de mensen leren welke plaats je lekkernijen in het dieet kunt geven zonder je gezondheid te schaden. Overigens waren de jaren 1940 – 1944 de enige periode waarin de overheid obesitas effectief bestreed, al lag
dat helemaal niet in de bedoeling. Vanwege door de bezetting veroorzaakte tekorten werd de bevolking op een vetarm en allengs vegetarischer dieet gezet. Schraalhans werd steeds meer keukenmeester maar de Nederlanders hebben collectief nog nooit  zo gezond gegeten. Pas na september 1944  brak de periode aan die wij ons herinneren als de hongerwinter. Voor die tijd kon iedereen met een distributiestamkaart voldoende voedsel kopen.
In het geval van de Schiedamse stadsverwarming ging het afvinken anders. Uitgangspunt is dat de wijk Groenoord in 2030 van het aardgas af moet. Ditmaal hanteerde men het blauwe potlood. De vraag luidde: hoe bereiken wij dit doel het snelst? Antwoord: door voor alle bewoners een overstap naar stadsverwarming in feite verplicht te stellen. Dan immers konden alle hoogrendementsketels naar de schroothoop. Hoe Eneco de energie voor het stadswarmtenet precies opwekt, valt buiten beeld. Ik kwam lang geleden eens een collega tegen die bij de Mededingingsautoriteit werkte. “Ons doel is”, vertelde hij mij in de tram “dat de consumenten keuze hebben, niet dat ze goedkoper uit zijn”. In Schiedam zal de overgang op stadsverwarming niet leiden tot een verminderde CO2-uitstoot. Men kan ter verdediging van de gemeente wellicht aanvoeren, dat Milieudefensie een wel heel somber beeld schetst. Toch is het zonneklaar dat deze enorme operatie in ieder geval hoogstens tot een beetje milieuwinst leidt. Het resultaat is optisch: mensen hebben hun huis overhoop moeten halen opdat de buurt energieneutraal oogt, net zoals de uitbanning van de poffertjeskraam alleen de beeldvorming dient. Het kernprobleem wordt niet wezenlijk aangepakt.
Je kunt je van aan procedures en strenge gezagslijnen onderworpen ambtenaren nog voorstellen dat zij met het oog op hun eigen hachje slechts afvinken volgens de formele regeltjes. Dan horen er toch hoger geplaatsten te zijn die tijdig ingrijpen en de denkvernauwing een halt toe roepen. Dat is in Utrecht in ieder geval niet gebeurd. Wethouder Diepenveen lijkt zich te conformeren aan het njet van de afdeling Vergunningen. Hij draagt zijn ambtenaren niet op hun gezond verstand te gebruiken bij het toepassen van de regels. Tenslotte is hij degene die de uitkomst dekt met zijn politieke verantwoordelijkheid. Het is aan hem ervoor te zorgen dat die beantwoordt aan de geest en niet aan de letter van wetten, verordeningen en bestemmingsplannen. De vaststelling van de afdeling Vergunningen dat een zorgmanege niet bijzonder genoeg is om een afwijking van het bestemmingsplan te wettigen, is bijvoorbeeld behoorlijk arbitrair. Wie bepaalt immers wat bijzonder is? En bestaat er werkelijk  een correlatie tussen het gewicht van de kinderen in Overvecht en poffertjeskramen? De regels zijn niet dwingend maar bieden juist ruimte tot interpretatie.
In Schiedam zou wethouder Jeroen Ooijevaar met eenzelfde blik moeten kijken naar de uitkomst van de ambtelijke adviezen en de inhoud van het contract waarmee Eneco de gemeente in het pak probeert te naaien. Hij dient te beseffen dat dit bedrijf niet langer collectief bezit is van een groot aantal gemeentes, maar onderdeel van een Japanse multinational wiens enige doelstelling is de aandeelhouders te plezieren. Het is geen partner maar een tegenspeler. Eneco ziet nu kans gedurende dertig jaar monopolist te worden op de Schiedamse energiemarkt. Wat kan het dit bedrijf bommen dat het alleen maar om een verplaatsing gaat van de CO2-uitstoot naar vervuilende centrales.
Als het erom gaat de CO2-uitstoot te verminderen, is deze vorm van stadsverwarming nutteloos. Wellicht valt er meer te bereiken als de eerste jaren woningisolatie absolute prioriteit krijgt en dan niet alleen in Groenoord maar in de hele gemeente Schiedam. Overal in ons land mislukt de energietransitie. Op zijn best lopen de gemeentelijke projecten tegen onverwachte moeilijkheden aan. Daaruit blijkt dat het zeker niet zal lukken voor 2030 wijken en buurten op grote schaal collectief van het aardgas af te krijgen. Neem de tijd voor het zoeken naar haalbare alternatieven voor  energiepopwekking en -transport. Overigens is de overheid er maar een keer in geslaagd de CO2-uitstoot van de burgerbevolking daadwerkelijk in te tomen. Ook dat was in de periode 1940 tot 1944. Ze deed dit door de consumenten steeds weer een lager percentage toe te wijzen van hun energiegebruik in 1939, vóór uit uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Minder kolen, minder kookgas, minder stroom. Dat zal ook ons voorland zijn als de zoektocht naar alternatieve energiebronnen niet snel genoeg voldoende oplevert.
Je mag van ambtelijke toppen en verantwoordelijke wethouders verwachten dat zij meer zijn dan regelneven, boven de materie uitstijgen en op grond daarvan  ontdekken waar en wanneer bestuurlijke maatregelen tot ongewenste gevolgen leiden. In de praktijk zijn ze maar al te vaak onderdeel van oncontroleerbare processen die mooie ontwikkelingen de nek omdraaien en slechte alle kansen geven. Dat van de poffertjeskraam is in de publiciteit gekomen omdat het zo’n mooi tranen trekkend verhaal oplevert. Het stond prominent op de site van de NRC. De komende schipbreuk van de Schiedamse energietransitie leidde vooralsnog tot wat lokale publiciteit  en geen ophef, zelfs niet van populistische raadsleden die anders klaar staan om alles wat met de energietransitie samen hangt, af te fakkelen. Misschien omdat de kritiek toevallig van Milieudefensie komt, wie zal het zeggen? En niemand weet wat de dag van morgen brengt.
Juist omdat de meeste ambtelijke krankzinnigheid de publiciteit niet haalt, geen ophef veroorzaakt en evenmin politici tot boze vragen inspireert, kan ze ongezien haar schadelijke werk doen. De burgers blijven gefrustreerd achter maar dit is een frustratie waarmee zij niet  moeten willen leven. Het is triest dat zij bij de politiek weinig steun vinden behalve een beetje lippendienst nu en dan. Juist van Groen Linkse wethouders zou je een andere houding verwachten. Laten we niet te negatief zijn. Het laatste woord over deze affaires is  niet gezegd. Diepenveen en Ooijevaar hebben kans zich te herpakken. Misschien helpt de muziek van Jack Hylton om de moed erin te houden.
Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (55)

Breuddwydiwr
Breuddwydiwr12 aug. 2021 - 19:48

Poffertjes hoeven helemaal niet dikmakend te zijn. je kan ook 'gezonde' poffertjes maken met weinig vet en suiker die heel goed eetbaar zijn. Als de 'jeugd' het lekker vindt dan gaat daar een positieve verandering komen. Overigens vind ik het wel fraai door Han beschreven dat de overheid zich ook al met poffertjes bemoeit. De mensheid kan zich overal, van restaurants, poffertjeskramen en supermarkten volledig volproppen met ongezond eten. Tabak achter een witte kast maar de cola, kant en klaar maaltijden met teveel zout, suiker en chemicaliën staat gewoon in de schappen zonder witte kast. Een ander probleem is dat 'jeugd' niet meer leert koken. Afgezien van de gezondheid op fysiek gebied is dat financieel ook niet gezond. Ik vind de combinatie van poffertjes en de Schiedamse energietransitie mooi gevonden. Intussen leven er kinderen en volwassenen op straat, is de toeslagenaffaire nog steeds gaande en nog zo wat dingen. De overheid heeft teveel excel sheets en te weinig kennis en inzicht in hun eigen functioneren naar de burger toe. Einde preek.

1 Reactie
Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland12 aug. 2021 - 21:49

nu u het zegt poffertjes zijn gezond - granen plus ei plus melk niks mis mee poedersuiker dat is de dikmaker dan maar kinderen die te dik zijn - snoep - puur snoep - dat is suiker met een smaakje - gegeven door ouders die waarschijnlijk dol op hun kind zijn in tegenstelling tot de gemeente utrecht die neerkijkt op dat soort volk

Ivan61
Ivan6112 aug. 2021 - 18:39

Ik heb nog een rare voorbeeld https://www.gic.nl/uitgaan/zweefmolen-vertier-op-zomerterras-em2-nog-niet-toegestaan Zelfs minister was hiermee bezig.

RaRa17
RaRa1712 aug. 2021 - 16:14

Wat een gezeur. Met hulp van de gemeente Utrecht en de provincie, worden juist ideeën in sneltreinvaart tot ontwikkeling gebracht. https://utrechtinc.nl/startups/ Met hele gave successen: https://magnet.me/blog/nl/de-meest-populaire-startups-in-utrecht/ Dan gaan we toch niet zeuren dat er geen poffertjes mogen komen? Het kenmerk om succesvol een idee uit te werken is door te kijken wat wel mag! Succesverhalen te over, mede dankzij oa gemeente en provincie.

3 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst12 aug. 2021 - 18:36

De spin doctors van Utrecht vinden in jou een willig slachtoffer, zie ik.

RaRa17
RaRa1712 aug. 2021 - 18:39

Die spindokters zeuren niet als er geen poffertjes zijn. Mijn kinderen ook niet meer gelukkig.

Joe Speedboot
Joe Speedboot13 aug. 2021 - 10:20

'Dan gaan we toch niet zeuren dat er geen poffertjes mogen komen?' Omdat die gesubsidieerde 'gave successen' samen maar liefst 180 banen hebben opgeleverd? Werk je bij de gemeente Utrecht?

Poeh, poeh
Poeh, poeh12 aug. 2021 - 15:19

Meegemaakt in mijn gemeente. Een nieuw bestemmingsplan werd opgesteld en aangenomen door de gemeenteraad. Daarin werd vastgelegd dat de goothoogte aan de voorzijde 5,80 meter moest zijn. Hosanna voor de ambtenaren en wethouder, de eersten konden iedere afwijking afwijzen en de wethouder vermeed zo de discussie om binnen een bandbreedte te denken, wat wellicht zou kunnen bijdragen aan kwaliteit in dat bestemmingsplan.

thedevelmoene
thedevelmoene12 aug. 2021 - 14:23

Ik zou nog wel een stapje verder willen gaan in de analyse. In nederland zie je dat de pers en de goegemeente meteen met een sensationeel verhaal komt als er een misstand is. Nuance verkoopt niet, verontwaardiging wel. Ook in de 2e kamer zie je dat iedereen heel veel moeite doet om te laten zien dat de regering corrupt is, misleidende informatie geeft, verkeerde beslissingen maakt enz. Hoe verdedig je je zelf als bestuurder tegen dit soort al dan niet terechte hetzes? Volgens mij door besluiten altijd zo hoog mogelijk over te nemen, zodat je niet in verlegenheid gebracht wordt door een lage ambtenaar met initiatief. Ook moet je zorgen dat je allerlei beleidsrichtlijnen opstelt en laat goedkeuren, zodat je naderhand altijd kunt zeggen dat je alleen maar het beleid hebt uitgevoerd. Tenslotte moet je zorgen dat elke beslissing zorgvuldig langs meerdere commissies gaat zodat je altijd een gezamenlijke (dus geen) verantwoordelijkheid hebt. Eigen initiatief of vrijelijke interpretatie van de regels is verboden. Voor je het weet, heb je een schandaal aan je broek en moet je aftreden. Het netto effect is wat Han beschrijft. Feitelijk is het iets wat we zelf in hand werken (in ieder geval gedeeltelijk).

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland12 aug. 2021 - 12:14

Die kindjes in die wijk zijn zo dik omdat ze geen poffertjeskraam hebben om naar toe te rennen . Maar echt - waar bemoeit de staat zich mee! Je mag voorlichten maar stop met betuttelen - want het erge is dat de kindjes in rijke wijken wel een poffetjeskraam mogen. Als de gemeente zich ze druk maakt om de dikte van de kindjes zet er dan een springkussen naast en zorg voor meer speeltuinen in de buurt . Verbieden van zaken dat mag een overheid niet doen - dat gaat ze geen donder aan .

9 Reacties
Markzelluf
Markzelluf12 aug. 2021 - 13:14

Een oproep om meer (neo-) liberalisme hier op Joop. Verfrissend!

gimli55
gimli5512 aug. 2021 - 14:14

@Markzelluf Dat heeft hij niet door, helaas.

Minoes&tuin
Minoes&tuin12 aug. 2021 - 14:23

En wat ruimere huizen misschien, liefst met een tuintje. Niet te vergeten de vele fastfoodrestaurants van de Amerikaanse snit die ze wel overal neer geplempt hebben.

Minoes&tuin
Minoes&tuin12 aug. 2021 - 14:24

zal ik 'de' maar weglaten.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland12 aug. 2021 - 15:26

waar is dit nu weer neoliberaal ?

Harba Lorifa2
Harba Lorifa212 aug. 2021 - 15:38

Hoi Markzelkuf en Gimli55. Wat is er neoliberaal aan de opmerking van Griezel in post-gezellig Nederland? Liberaal, ja. Inderdaad. Maar neoliberaal??? Het klopt toch gewoon dat de overheid niets te zeggen heeft hoeveel u eet? En zolang poffertjes in de rest van Nederland niet verboden zijn, heeft de overheid toch ook niets te zeggen of u ze wel of niet mag eten? En als er voldoende leuke dingen in de buurt zijn voor kinderen om te bewegen, dan is dat toch juist goed?

Markzelluf
Markzelluf12 aug. 2021 - 21:15

Griezel en Harba, het stukje van Griezel is precies wat (neo) liberalen willen: de Markt bepaalt en de overheid bemoeit zich er zo weinig mogelijk mee. Geen punt als jullie dat willen hoor. Ben het er zelfs tot op zekere hoogte mee eens.

Minoes&tuin
Minoes&tuin13 aug. 2021 - 8:31

Griezel in post-gezellig Nederland Ik geef je volkomen gelijk. In de jeugd al zoveel bezig zijn met te dik, afvallen eten niet eten etc..en oordelen daarover, kweekt juist vaak kinderen die daar hun hele leven last van houden. Ze krijgen daardoor niet zelden juist boulimia en/of anorexia. Het is al vaak in het nieuws geweest, dat kinderen daar last van kunnen houden in de volwassenheid als ouders constant bezig waren met gewicht etc. enkel alleen al van hun eigen gewicht en alle oordelen die daarbij horen.. Daarom begrijp ik huidige wetenschappers en beleidsmakers niet meer.

Harba Lorifa2
Harba Lorifa213 aug. 2021 - 12:10

Hoi Markzelluf. "Markt bepaalt en de overheid bemoeit zich er zo weinig mogelijk mee." Dat is dus niet wat neoliberaal is. Dit is gewoon liberaal. Neoliberaal is dat de markt bepaald wat de overheid moet doen.

De Bok
De Bok12 aug. 2021 - 11:16

Als ex ambtenaar snap ik wel waarom het zo loopt in dit land. Het is een combinatie van onderstaande punten: - Te veel incompetente mensen bij de overheid. En "te veel" hoeft niet "veel" te betekenen. 1 incompetent figuur kan het op een afdeling al flink verzieken. Heb je dus "slechts" 5 incompetente figuren in je organisatie dan heb je een probleem. - Competente / intelligente figuren die over zaken moeten gaan waar ze geen kennis van hebben. Ik heb met Olympiade winnaars samengewerkt en PhDs. Maar dat je PhD microbiologie bent betekent niet dat je verstand hebt van verkeersstromen, laat staan dat je daar over behoort te beslissen. - Er is een hele volgse slaafse cultuur. Het wordt totaal niet gewaardeerd als je met de vuist op tafel slaat en zegt "wat een onzinnig plan is dit". Het gaat volgens de procedure dus het is goed. Iets wat van hogerhand wordt opgedragen ga je je niet tegen verzetten. Hoe dom of slecht doordacht het plan ook is. - Plannen worden weinig goed doordacht. Biomassa is daar natuurlijk het mooie voorbeeld van. Op een universiteit gezeten hebt betekent niet dat je (kritisch) kan nadenken.

6 Reacties
Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland12 aug. 2021 - 12:16

Incompetentie is het logisch gevolg van een systeem dat mensen die iets kunnen onderaan moeten beginnen en die hebben eigen ideeën en dat vinden de bazen nooit fijn. Die mensen komen dus nooit boven met hun slimme plannetjes - daar komen de sukkels te zitten Het probleem van de wereld in een notedop - want anders is ook niet te verklaren dat bestuurders overal even dom zijn .

DaanOuwens
DaanOuwens12 aug. 2021 - 15:11

@ Griezel in post-gezellig Nederland Wat een hopeloze tekst lever jij af. Je hebt werkelijk geen benul waarover je schrijft. Zoals: dat mensen die iets kunnen onderaan moeten beginnen Mensen die iets kunnen worden gewoon aangenomen in de functie waarop ze solliciteren. Iedere gemeente heeft een tamelijk gedetailleerd functiegebouw. De gemeente secretaris is nooit bode of portier geweest. En je schrijft: die hebben eigen ideeën en dat vinden de bazen nooit fijn. In een aantal gemeente is Lean geïmplementeerd, een methodiek gebaseerd op medewerkers die met eigen ideeën komen. En je schrijft: want anders is ook niet te verklaren dat bestuurders overal even dom zijn. Er heb talloze bestuurders gesproken maar er zijn er echt weinig die zulke domme uitspraken doen als jij hier schrijft. En dan reageer je nog op De Bok die een grotendeels correcte analyse maakt. Dus de bal lag op de stip om te scoren en jij mist niet alleen het doel maar zelfs het stadion.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland12 aug. 2021 - 17:08

Daan Ouwens Jij begrijpt mijn punt niet Mensen die problemen kunnen oplossen zijn creatieve denkers deze mensen belanden in onze wereld in de cultuursector omdat ze te creatief denken voor een bedrijf als werknemer en ze dus nooit omhoog komen . Daar boven zijn mensen nodig die creatief kunnen denken maar dat gebeurt zelden - wanneer dit wel gebeurt kon je vreemde types tegen die men kenmerkt als entrepreneur . Bestuurders zijn de domheid zelve allemaal stuk voor stuk - dat weet ik omdat ik al mijn hele leven bestuurd wordt en het is verbijsterend hoe weinig die mensen in staat zijn om een oplossing voor een probleem te vinden dat niet in een boekje staat .

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland12 aug. 2021 - 17:10

En dat is ook een groot probleem in de wetenschap Je kunt kennis hebben maar je moet het toepassen De tijd van de grote wetenschappelijke ontdekkingen is een tijd dat rare types zelf gingen knoeien met dingen waar ze eigenlijk niet eens zoveel van wisten.

DaanOuwens
DaanOuwens13 aug. 2021 - 10:36

@ Griezel in post-gezellig Nederland Jij schrijft: Jij begrijpt mijn punt niet Je hebt helemaal geen punt. Je hebt een nogal onzinnig weinig realistische wereldbeeld gebaseerd van medewerkers die structureel onderdrukt worden door domme bazen. Dat heeft weinig te maken met de werkelijk zoals ik al schreef. En creativiteit heeft niets te maken met problemen oplossen, jij gelooft blijkbaar in sprookjes.

Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg13 aug. 2021 - 11:25

@ Griezel Ik ken m als: ambtenaren maken met zo lang promotie, tot ze het niveau niet meer aankunnen, en disfunctioneren.

adriek
adriek12 aug. 2021 - 10:17

Een zeer serieus probleem met stadsverwarming (warmtenetten) is dat je als consument niet (meer) kan kiezen van wie je je energie koopt. Heel vroeger had je die keuze bij elektriciteit ook niet: er was in elke regio maar één leverancier, warmtenetten zijn wat dat betreft een enorme stap terug in de tijd. Om warmtenetten enige kans van slagen te geven moet het beheer van het net losgekoppeld worden van de energieleveranciers: de consument moet kunnen kiezen wie er warmte (vanuit welke bron) in de pijplijn stopt, net als bij het elektriciteitsnet. Over de forse energieverliezen bij deze manier van verwarming: als het (daadwerkelijk) om afvalwarmte gaat is dat geen probleem, als er bijgestookt moet worden is het zeer zorgelijk, vooral omdat het om een vrijwel onoplosbaar probleem gaat. Leidingverliezen kun je niet eenvoudig (betaalbaar) verminderen.

3 Reacties
lmgikke
lmgikke12 aug. 2021 - 10:54

Stel je nu serieus voor om marktwerking toe te gaan passen? Een neo-liberale oplossing?

Bastet2
Bastet212 aug. 2021 - 10:54

Je kunt als consument helemaal niet kiezen door wie je je energie geleverd krijgt; dat is een leugen of administratieve werkelijkheid als je het positief wil zien. Je kunt alleen kiezen van welk bedrijf je een factuur krijgt en daarmee enigszins hoeveel je betaald. Maar de bron van elektriciteit in jouw huis is exact dezelfde als die van de buren.

Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg14 aug. 2021 - 14:00

Heb in Rotterdam te maken gehad met stadsverwarming. Bureaucratisch gezeur met Eneco en dúúr... ik vergoelijkte het destijds als ware het mijn offer voor het milieu, maar dat blijkt dus ook een leugen...

EenMening
EenMening12 aug. 2021 - 10:12

Het woord bureaucratie heeft een negatieve bijklank. Het wordt vaak geassocieerd met stroperigheid, procedures, hiërarchie, vinkjes zetten en onpersoonlijke relaties. Je zou je dus kunnen afvragen waarom we de bureaucratie niet gewoon afschaffen? Het antwoord is simpel: in een democratische rechtstaat kunnen we niet zonder bureaucratie. Als er geen regels en procedures zijn, ontstaat willekeur. Dan wordt de ene burger anders behandeld dan de andere. Bureaucratie is dus een noodzakelijk kwaad. Ik vrees dat Han teveel verwacht van bureaucraten. Dorknopers zijn per definitie niet creatief of ondernemend. Anders waren ze wel in het bedrijfsleven, het onderwijs of de creatieve sector aan de slag gegaan. Hun speelveld wordt nu eenmaal bepaald door hiërarchie, regels, procedures, richtlijnen, directieven en beleidsregels. "Debiteuren Crediteuren" tot de derde macht. Cabaretier Henk Elsink: "Wat heb u nou tegen ambtenaren? Die mensen doén toch niks?"

1 Reactie
EenMening
EenMening12 aug. 2021 - 12:25

In de voormalige communistische staten maakte iedereen onderdeel uit van een immense bureaucratie met helemaal aan de top enkele superbureaucraten met absolute macht (Politburo). Een dergelijke constellatie was dan ook gedoemd om te eindigen in totale stagnatie en absolute corruptie.

wittecisnoot
wittecisnoot12 aug. 2021 - 10:03

"Het is echter zeer de vraag of je daaraan een bijdrage levert door een historische poffertjeskraam te weren". Natuurlijk wel. Het is een feit dat poffertjes bepaald dikmakers zijn. Als je dit toestaat, dan kan je niet geloofwaardig die frietkraamhouder weigeren. Gelijke monniken, gelijk kappen. Fundementeel rechtsprincipe: in gelijke gevallen, gelijk oordeel. Poffertjes zijn ook dikmakers. Ten tweede, zou ik het als patatboer wel weten: ik kocht een historische kraam en eis hetzelfde. (Zelf ben ik fanatiek tegenstander van dit soort bettutteling en het pesten van burgers die een frietje willen. Maar als je gaat betuttelen dan gaat die geest ook helemaal de fles uit).

Gaitj
Gaitj12 aug. 2021 - 9:49

Het verhaal over Schiedam verbaast me helemaal niets. De ambtenaren hebben nou eenmaal opdracht gekregen om wijken van het gas af te sluiten dus dat moet dan ook gebeuren, ongeacht de gevolgen. Hetzelfde zie je landelijk trouwens ook gebeuren. Alles wat maar enigzins als fossiel kan worden aangemerkt wordt flink duurder gemaakt. Bv van het gas af: om de "transitie" te stimuleren wordt dat flink duurder gemaakt. Dat het gemiddelde huishouden geen alternatief heeft boeit niemand. Het gevolg laat zich raden: mensen kunnen de energierekening niet meer betalen.

1 Reactie
De Bok
De Bok12 aug. 2021 - 11:20

Daarom heeft Han het dus ook over de hogere regionen van het ambtenarenapparaat. Daar mag je toch iets assertiever gedrag verwachten.

Joopinie
Joopinie12 aug. 2021 - 9:42

De vraag moet zijn waarom gemeentecolleges zoveel zeggenschap hebben over met wie de burger moet gaan zakendoen. Het zijn burgemeesters en wethouders die zo ongeveer het hele land vol dwangcontracten plempen. Ze sluiten zonder medeweten van stads-of dorpsbewoners een deal, meestal met grote bedrijven. Dan hopla plots ineens komt er een mediacampagne over dat volgende stukje broodnodige revolutie richting betere wereld, dat niets anders is dan de uitvoering van die deal. De poffetjes van een losse burger is geen goede deal bij de gemeente dus dan is het vaak al bijna automatisch een nee. Het is zorgwekkend dat wethouders in rap tempo op alles lijken te mogen ingrijpen onder het motto "er moet echt iets gebeuren" terwijl het pure zakendeals zijn tussen overheid en grote (internationale) bedrijven. In een tijd van leger rakende portemonnais gedragen ze zich alsof we met z'n allen nog in de hausse van de jaren negentig zitten. Totaal van de realiteit los dit.

DaanOuwens
DaanOuwens12 aug. 2021 - 9:40

De beschrijving van het ambtelijk handelen van Van der Horst is helemaal correct. Maar hij vergeet iets. Op het moment dat de zorgmanege poffertjes gaat verstrekken aan kinderen met obsitas wordt weer een actiegroep opgericht van bezorgde burgers die van de gemeente eist dat de vergunning wordt ingetrokken. Daarnaast is er zeker kans dat die protesterende burgers gesteund worden door een boos artikel van Van der Horst op Joop waarin hij zich woedend afvraagt waarom idiote ambtenaren een vergunning hebben verstrekt. Niet om kinderachtig te doen want de kwaliteit van het gemeentelijk apparaat is vaak bedroevend. Dus wat dat betreft heeft Van der Horst gelijk. Maar tegelijk is er sprake van een krankzinnige verdeelde samenleving waarin bijna nooit overeenstemming is over wat goed en verstandig is en wat ongezond en dom is. In dat mijnenveld opereert die onbekwame ambtenaar. Ik zou het liefst willen beginnen meer die ambtelijke organisatie beter te laten functioneren. De grootste kneuzen er uit, verstandige mensen erin. Dan gaat stap voor stap de dienstverlening van de overheid ook vooruit. Straf falen af. En leg vragen en wensen terug bij de burger. Als een zorgmanege een poffertjeskraam wil laat ze een markettingplan maken. Laat mensen zich eerst eens uitspreken over het plan. Een soort bedrijfsplan. Leuke vingeroefening voor schooljeugd in het 3de of 4de jaar van het voortgezet onderwijs. Dat dwingt mensen om rekening met elkaar te houden. Als er een goed plan ligt hoeft de gemeente vervolgens alleen al dan niet een vinkje te zetten. En is er voldoende draagvlak bij de burgers.

5 Reacties
Pater
Pater12 aug. 2021 - 11:44

"de kwaliteit van het gemeentelijk apparaat is vaak bedroevend" Ja, die Ouwens weet er alles van! Wat een vooroordeel, wat een gebrek aan bescheidenheid.

DaanOuwens
DaanOuwens12 aug. 2021 - 11:53

@ Pater Jij schrijft: Ja, die Ouwens weet er alles van! Wat een vooroordeel, wat een gebrek aan bescheidenheid. Geen vooroordeel, kennis van zaken. In alle bescheidenheid. In tegenstelling tot jou heb ik alleen een duidelijke mening over zaken waar ik echt iets vanaf weet.

DaanOuwens
DaanOuwens12 aug. 2021 - 13:59

@ Pater Ga hier maar eens over nadenken: https://nos.nl/artikel/2392887-duizenden-gekort-op-bijstand-niet-altijd-terecht

EenMening
EenMening12 aug. 2021 - 14:06

@Pater Aan de incompetentie van deze bureaucraten hebben talloze consultants en adviseurs hun goed belegde boterham te danken.

DaanOuwens
DaanOuwens12 aug. 2021 - 15:15

@ EenMening Jij schrijft: talloze consultants en adviseurs hun goed belegde boterham te danken. Goed belegde boterhammen worden verdiend met consultancy klussen in de marktsector niet bij de overheid. Bij de overheid worden al snel maximumtarieven opgelegd en is de duur van de opdracht meestal beperkt. Je hebt blijkbaar een mening over een onderwerp waar je niets vanaf weet.

JasDon
JasDon12 aug. 2021 - 9:27

Interessant stukje Han, dit onvermogen om voorbij de richtlijnen en regeltjes te kijken is onderdeel van de Nederlandse ambtelijke cultuur. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar wel hebben in dit land vooral carrière ambtenaren. Die zijn hier mee opgevoed en kunnen en willen niet anders. Daarbij is er ook sprake van een cover your ass mentaliteit van de higher ups. Waarom zaken dramatisch anders aanpakken als dit inherente carrier risico's met zich meebrengt? Van initiatief nemen is een ambtenaar zelden beter geworden. Je kan beargumenteren dat dit er nu eenmaal bij hoort, maar het jeukt wel. Beter zou zijn als mensen uit de cultuur worden getrokken. Bv. ga voordat je bij de overheid gaat werken maar een traineeship van drie jaar in het bedrijfsleven doorlopen en herhaal dat elke tien jaar. Beloon initiatief en vooral, beloon ambtenaren die het werk serieus nemen beter. Geef bestaande ambtenaren de mogelijkheid om in het oude spoor te blijven op het huidige, hoogstens geïndexeerde inkomen én geef ze kans om kansen te pakken door voor het nieuwe traject te kiezen.

Rechtvznraap
Rechtvznraap12 aug. 2021 - 9:24

Goed betoog Han. Chapeau.

DonkerekamervanDamocles
DonkerekamervanDamocles12 aug. 2021 - 9:20

Goed stuk Hans. Je mag trouwens ook van de ambtelijke top die hun mond vol hebben van “klimaat” verwachten dat ze voor een kleine dienstreis de trein pakken en niet het regeringsvliegtuig aan laten rukken om naar Godbetert Luxemburg te vliegen.

3 Reacties
Zandb
Zandb12 aug. 2021 - 10:03

Damocles Waarom noemt de koning en de koningin niet niet, die even terugkwamen voor zoiets belangrijks als de huldiging van mensen die al gewonnen hadden?

DonkerekamervanDamocles
DonkerekamervanDamocles12 aug. 2021 - 11:13

@ Zandb Had ik niet meegekregen, ben niet zo van de sport maar dat is natuurlijk even krankzinnig. Net als een speedboot van twee miljoen trouwens…

Norsemen
Norsemen12 aug. 2021 - 14:14

Wat is er mis met de speedboot van Willem? Heeft ie gewoon van z'n eigen centen betaald.

Paul250371
Paul25037112 aug. 2021 - 9:17

Incompetentie op elk bestuurlijk niveau.

1 Reactie
adriek
adriek12 aug. 2021 - 10:09

Niet zozeer incompetentie, dat is een te makkelijk woordje in dit verband. Het gaat hier om het rigide hanteren van de (te vele) regels waardoor de menselijkheid uit het besluitproces verdwijnt. 'Computer says no...'

José
José12 aug. 2021 - 8:46

Han, misschien kun je helpen de gids 'Tussen kolen & Parijs' van Urgenda breed te verspreiden. Het staat boordevol tips en werkelijk duurzame oplossingen voor de regionale energietransitie. https://res.urgenda.nl/wp-content/uploads/Tussen-kolen-en-Parijs.pdf Doe er dan ook maar deze podcast bij, waarin Marjan Minnesma bezielend en inspirerend over de mogelijkheden vertelt. https://decorrespondent.nl/12577/in-gesprek-met-de-effectiefste-klimaatactivist-van-nederland-marjan-minnesma/483522765-5d820fb4

4 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe12 aug. 2021 - 9:47

Als mijn huis geschikt moet worden gemaakt voor de transitie, zal ik er uit moeten. Onbetaalbaar, en bovendien ga ik mijn bomen niet kappen. Geen fan van particulier autobezit.

José
José12 aug. 2021 - 10:33

Je zou misschien eens vrijblijvend een gesprek kunnen aanvragen met Thuisbaas, een sociale onderneming zonder winstoogmerk, begonnen als project van Urgenda. https://thuisbaas.nl/

DanielleDefoe
DanielleDefoe12 aug. 2021 - 11:57

José 12 augustus 2021 at 12:33 Dank voor de tip, maar ik weet zoal dat mijn jaren 30 vrijstaande mini-villaatje bijgenaamd de "Plaggenhut" ingrijpend verbouwd zou moeten worden. Als ik opkras gaat het hele huis toch tegen de grond en wordt het vervangen door een patserpaleis, de plek is gewild.

Minoes&tuin
Minoes&tuin12 aug. 2021 - 14:35

DanielleDefoe En ik weet hoeveel energie die gebruiken. Hier staan er die lijken op Paleis Soestdijk met een oprijlaan die alleen aan verlichting al meer verbruikt. Het aantal 'kamers' is niet te filmen. En dan wonen ze er met vier a vijf personen.