Joop

Beschamend dat politici zwijgen over homofobe uitspraken van de paus

  •  
24-12-2012
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
61 keer bekeken
  •  
BNNVARA fallback image
Waarom zwijgen ze? Omdat het om de paus gaat en niet een ayatollah?
In zijn kersttoespraak zei de paus dat homoseksuelen de essentie van het menselijk wezen vernietigen. In zijn jaarlijkse vredesboodschap noemde hij het homohuwelijk een bedreiging voor de wereldvrede. De paus prees bovendien het werk van de Franse opperrabijn Bernheim die in zijn land een campagne voert tegen het homohuwelijk.
Totale stilte Er is in de afgelopen dagen veel gezegd en geschreven over deze uitspraken van de paus. In dit stuk richt ik mij op de vraag waarom de politici in het vrije en beschaafde westen zwijgen over dergelijke uitlatingen van de paus. Wordt hier niet met twee maten gemeten?
Op mijn achttiende vluchtte ik uit mijn vaderland Iran. Ik wilde vrij zijn en architect zijn van mijn eigen leven. In dat land hebben de ayatollahs de macht. Uit naam van de islam en de Koran zeggen zij en doen zij wat ze willen. De paus bedient zich echter van een andere religieuze bron voor zijn woorden en daden.
Als een Iraanse geestelijke iets zegt over het homohuwelijk, dan spreken de westerse politici er de schande van. De Europese instituties komen in beweging en de ene veroordeling volgt na de ander. Ook onze politici laten goed van zich horen en er worden Kamervragen gesteld; zeker door de PVV, want die partij heet niet voor niets Partij voor de Vrijheid, en komt dus op voor de vrijheid van homo’s en lesbiennes.
Wat schetst mij echter de verbazing? De paus deed buitengewoon beledigende en kwetsende uitspraken, maar in Brussel, Londen, Parijs en Den Haag bleef het stil. Het Europees Parlement zweeg, en de Europese Commissie zweeg. Onze liberale premier hield ook de kaken stijf op elkaar en de PVV stelde dit keer geen Kamervragen. En onze minister van Buitenlandse Zaken reageerde slechts met een bericht op zijn Facebookpagina op de uitspraken van de paus.
Voorbeeldfunctie Vrijheid en verantwoordelijkheid gaan hand in hand. In het geval van de paus geldt dat op zijn schouders een veel zwaardere verantwoordelijkheid rust waar het gaat om het doen van uitspraken. Hij is de inspiratiebron voor miljoenen mensen in de wereld voor hun denken en handelen. Hij geeft richting aan grote groepen mensen in allerlei landen.
De paus is, zoals ieder ander, vrij om volgens eigen geloof en overtuiging te leven, en om het uit te dragen. Waar het hier echter om gaat, is het besef van wat de paus met zijn uitspraken wereldwijd aanricht. Als kerkvorst voor miljoenen christenen roept hij dat homoseksuelen de essentie van het menselijk wezen vernietigen en dat het homohuwelijk een bedreiging is voor de wereldvrede. Waar zijn de poortwachters en pleitbezorgers voor mensenrechten, en de grote leiders met voorbeeldfunctie die het recht van homo’s en lesbiennes verdedigen?
In 1948 ondertekenden diverse landen in het vrije westen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Deze verklaring begint met: “Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren.” Daarna volgden er diverse verdragen, die als doel hebben om onze rechten en vrijheden te beschermen. Binnen Europa hebben we nog extra waarborgen gecreëerd voor betere bescherming van rechten en vrijheden van burgers door richtlijnen en verordeningen te maken.
In die documenten staat dat homo’s en lesbiennes dezelfde rechten hebben zoals iedereen en dat zij kunnen trouwen met wie ze willen. Maar de paus heeft geen boodschap aan al ons westerse verworvenheden. Hij vermorzelt als kerkvader met zijn uitspraken de onmisbare pijlers van onze vrije en beschaafde westerse samenleving; de gelijkwaardigheid van de mens en de menselijke waardigheid. Maar het westen blijf zwijgen. Komt het misschien omdat het hier om de paus gaat en niet om een ayatollah?
Zelfreflectie Nederland staat altijd voorop als het gaat om de rechten en vrijheden van homo’s en lesbiennes. In april 2001 werd in Amsterdam het eerste homohuwelijk ter wereld gesloten. Wij presenteerden de gaypride aan de wereld. Ieder jaar staan onze politici tijdens de roze zaterdag feest te vieren met homo’s en lesbiennes om hun steun te betuigen. Maar nu ineens was er heel weinig te merken van al die steunbetuigingen.
COC Nederland deed nog een wanhopige poging om de politiek in beweging te krijgen om iets te doen tegen zullen kwetsende uitlatingen van de paus. Maar helaas. Beschamend?

Meer over:

opinie, wereld
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (30)

lynx234
lynx23424 dec. 2012 - 13:25

Als ik het goed gelezen heb spreekt de papatollah zich ook uit tegen vertrouwen die werken en tegen alleenstaanden in het algemeen.

lembeck
lembeck24 dec. 2012 - 13:25

Er schijnt een FaceBook pagina te zijn waarop je kunt stemmen om volgend jaar geen Nederlandse bloemen meer weg te geven aan deze nare meneer in Rome.

A3iaan
A3iaan24 dec. 2012 - 13:25

De paus homo? Heel het Vaticaan zit vol met homosexuelen. Vinden jullie het normaal om elke dag als man (???) een jurk te dragen. Waarom hebben ze in het Vaticaan geen GAY PARADE? Er zijn geen toeschouwers want alle inwoners doen mee. Achterlijk achterhaald instituut die Roomse Kerk. Dat het wemelt van de pedo's wisten we allang maar is pas de laatste jaren bevestigd. Dat het voor 99% homo's zijn is ook zeker maar dat mag niet gezegd worden van die foute Duitser, Ratziger!!!!!

hoogerwerf
hoogerwerf24 dec. 2012 - 13:25

Tja, de paus roept zeker niet op tot haat jegens andersdenkenden, hij noemt ook homoseksualiteit niet expliciet, maar noemt het naar eigen keuze afwijken van je lichamelijke Goddelijke voorbestemming wel een bedreiging van het gezin, de pijler van onze samenleving, en daarmee dus ook een bedreiging van de samenleving. Hij zaait daarmee onder (diep)gelovigen in ieder geval angst, en dat heeft in onze wereld nog nooit tot vrede of verdraagzaamheid geleid. In het hoofdstuk "De kwestie van dialoog en verkondiging" neemt de paus het standpunt in dat alleen "de Kerk" het geheugen van de mensheid belichaamd. Daarmee wordt de "De dialoog van religies", het volgende hoofdstuk wel erg moeizaam. Het oproepen tot wederzijds begrip, terwijl je de eigen inzichten als de enige waarheid propageert, is een dogmatische insteek die mensen eerder uiteendrijft dan samenbrengt.

hoogerwerf
hoogerwerf24 dec. 2012 - 13:25

Politieke correctheid staat niet toe om een mening over religieuze dogma's te hebben, integendeel, die worden beschermd door onze grondwet, tenzij die dogma's of de verkondigers daarvan oproepen de wet te negeren, of andersdenkenden kwaad te berokkenen, en dan nog alleen als dat binnen onze landsgrenzen gebeurt.

jelius
jelius24 dec. 2012 - 13:25

Je kunt het ook positief zien. Te veel eer te reageren op de prietpraat van een aderverkalkte leider van een criminele organisatie.

BasVV
BasVV24 dec. 2012 - 13:25

Ach. Terphuis leest de Telegraaf. Niet doen hoor. De Paus heeft dat niet gezegd. En al had hij dat wel gezegd dan heeft hij in iedergeval niet gezegd dat je Homo's van flats af moet gooien. Wat een verademing toch die Paus.

rgeurtsen
rgeurtsen24 dec. 2012 - 13:25

Kenmerkend voor de vrijheid van spreken en vereniging betekent ook dat we soms denken dat onze rechten in gevaar zijn als iemand met macht en aanzien een uitspraak doet die bij ons angst of bezorgdheid losmaakt, wij hopen dan dat onze mening delende politici of mensen met dezelfde soort macht en aanzien tegen de uitspraak in opstand komen of tenminste weerwoord geven. .... overigens de Paus heeft wel en punt, normen op seksueel gebeid zullen zeker de vrede kunnen bedreigen omdat ze integraal onderweel zijn van heel basale gevoelens en opvattingen over het leven en samenleven en helaas die verdoemde religie. Sander Terphuis heeft dus gelijk als hij bezorgd is, en ik begrijp hem dat de uitspraak van de Paus hem doet denken aan de religieuze leiders met wereldlijke macht in Iran. Dat betekent echter nog niet dat direct reageren op wat de Paus zegt slim is... het geeft die man een platform en de miljoenen die het met hem eens zijn zullen diegenen die protesteren slechts als vijanden zien. Leef in vrijheid sander, doe wat je wilt - in nederland kan dit in grote mate, niet zo vrij als ik zo hopen, maar goed. Tegelijkertijd zijn er mensen die wat jij vindt, denkt en doet 'zum Kotzen iss' - ook dat begrijp ik en het hoort bij leven in vrijheid en je vrijheid uitleven. De Paus in zijn sop gaar laten koken en daar waar hij de wereldlijke machten tegenkomt confronteren met zijn abjecte normen en waarden of opvattingen lijkt mij het goede platform. Of nog beter... zoals Timmermans in Dublin deed, de pauselijke afgezant wijzen op zijn volstrekt hypocriete houding t.a.v uniciteit en vrijheid van het individu... ja wel, maar niet dingen willen en vinden die wij niet vinden kunnen. Paapse pedo's - geen zorgen maken Sander over je eigen vrije ruimte, maar in Europees verband wel strijdbaar blijven tegen de meerderheid van de burgers die christelijke waarden leven en doordesemt zijn met dezelfde soort opvattingen als Bätzi der Papst. Allergieën lijken mij slechte raadgevers in de politiek. Anyway leef lekker... Sander.

rgeurtsen
rgeurtsen24 dec. 2012 - 13:25

Wat een trollen hier op Joop.nl... wie heeft eigenlijk de tekst van meneer de Paus gelezen of gehoord? Wie weet eigenlijk dat deze jaarwisseling voor de Katholieken een waterscheiding lijkt te zijn. De komende weken gaat president Hollande van Frankrijk een wetsvoorstel indienen dat Frankrijk in de richting duwt van de wettelijke voorzieningen op het gebied van burgerlijk huwelijk en samenlevingscontracten voor 'gelijke seksen'. Dat is een belangwekkende en felle discussie, dus begrijpelijk dat de Paus reageert. Hier op de Huffington Post een kort verslag van wat er eigenlijk speelt: http://www.huffingtonpost.com/2012/12/21/pope-anti-gay-speech_n_2344870.html

Gelijkhebber
Gelijkhebber24 dec. 2012 - 13:25

Rob Geurtsen slaat de spijker op de kop. Zowel onze staatsrechtjurist als verschillende mensen in onderstaande reactierij hebben de toespraak niet gelezen, laat staan gehoord. Eerst lezen, dan doorgronden en daarna pas commentaar. Even los van de discussie. Het grote verschil tussen het Vaticaan en de Islam is dat eerst genoemde niet over militaire middelen beschikt. Toen Churchill tegen Stalin zei dat de Paus niet akkoord was met de Poolse regeling van 1945 antwoordde Stalin : " Meneer de premier, hoeveel divisies heeft de Paus?"

Klapschaats2
Klapschaats224 dec. 2012 - 13:25

Het meten met diverse maten als het om religie gaat behoort tot onze cultuur. Ook voor andere onderwerpen trouwens. Je mag je kind geen educatieve pets verkopen, maar wel medicatie onthouden of zelfs overmatig rauw voedsel voeren met belemmerde groet tot gevolg. Je mag kinderen onderwijzen dat de aarde plm 6000 jaar oud is en dat evolutie 'slechts een theorie is' in de zin van hypothese. Je mag je kinderen ook volproppen met allerlei vettigheid met bmi >3 tot gevolg. Mocht je overigens meer dan 6 km te hard rijden met een relatief enorme pakkans dan ben je aan de beurt omdat het direct geld oplevert. Daar zit ook het verschil. Alle andere problemen worden pas veel later echt een probleem (in de zin dat het ook geld kost) en een snelheidsovertreding is direct cashen. Met deze beleidsmentaliteit heeft het geen zin hordes beleidsambtenaren de meest wenselijk beleidsuitgangspunten tot niet gehandhaafd beleid te laten vormen. Zonde van de tijd, en zonde van het geld.

keck66
keck6624 dec. 2012 - 13:25

Ik deel de verontwaardiging, zij het dat negeren ook een adequaat antwoord kan zijn. Strikt genomen (deze paus is dogmatisch bij uitstek) levert seks tussen partners van gelijke sekse geen nageslacht op, ergo zij is een bedreiging van het wezen van de mens. En dat god (en dus de paus) het huwelijk exclusief een verbintenis tussen man en vrouw vindt, lijkt me niet zo schokkend. Wat dit met de wereldvrede te maken heeft, blijft een raadsel, behalve als je homofobe Russen en Grieken zo op een idee wil brengen...

Biofrans
Biofrans24 dec. 2012 - 13:25

Volgens mijn moet je deze gek opsluiten op basis van tereur wetgeving 83a. Als ik me zo idioot zou gedragen, word ik ook opgepakt en in een gekkenhuis gestopt. Dat de paus zich al in een gekken huis bevind, op eigen grond, zou niet uit moeten maken. Waarom word de wereld geregeerd door seniele dementeren idioten, in zowel het westen als oosten, noord of zuid?

Miesje3
Miesje324 dec. 2012 - 13:25

Ach, wat stelt de paus nou voor.. niks! Laat hem maar roepen, die man roept alleen maar dingen die helemaal niks met de realiteit te maken hebben! Moeten we daar steeds serieus op reageren dan? Nee joh, gewoon links laten liggen.. dat rare mannetje!

3 Reacties
trujac
trujac24 dec. 2012 - 13:25

Misschien is de paus zelf wel homo maar dan vol met zelfhaat.

cranberry12
cranberry1224 dec. 2012 - 13:25

Vooralsnog is deze paus het hoofd van de Katholieke kerk, waardoor hij de nodige invloed kan uitoefenen over honderden miljoenen Katholieken die wellicht niet zo zachtzinnig staan tegenover seksuele geaardheid. http://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Church_by_country

wvdstraat
wvdstraat24 dec. 2012 - 13:25

Kom maar heel gauw van die naïeve stoel af, of die nu protestants of atheïstisch ingegeven is: De Europese bevolking is voor 40% katholiek, Zonder daarbij op te tellen dat Anglicanen, Grieks - en Russisch Orthodoxen eigenlijk ook katholieken zijn. Daar wenste men echter geen ander Staatshoofd (want dat is de Paus ook) als hoofd van hun kerk., verder is er weinig verschil. Ik ben een hartgrondig Agnost, maar wel met het besef dat de helft van dit continent "I Papa" beschouwt als extreem wijs, buitenaards, mooi, hyperintelligent en van God gezonden. Erin geloven is niet nodig, ermee rekening houden is noodzakelijk ! "Helaas", zeg ik daarbij......

[verwijderd]
[verwijderd]24 dec. 2012 - 13:25

De paus heeft het over het homohuwelijk de ayatollahs over het opknopen van alle homo's. Toch wel een klein verschil hoe achterlijk deze uitspeaak ook is.

1 Reactie
JongLinks
JongLinks24 dec. 2012 - 13:25

Het verschil is dat elke Ayatollah iets anders zegt en dat er ook bij zijn die het homo huwelijk niet afkeuren, terwijl de paus zich als woordvoerder van god opwerpt en beweert dat zijn waarheid de enige is.

Martijn46
Martijn4624 dec. 2012 - 13:25

Ik denk dat die Mariska Orban spontaan en orgasme keeg toen de uitspraken van Zijne Heiligheid in haar kwamen..............

1 Reactie
rgeurtsen
rgeurtsen24 dec. 2012 - 13:25

:-))))

TVDL030
TVDL03024 dec. 2012 - 13:25

Misschien hebben politici begrepen dat: 1. De speech van de paus niet over homoseksuelen ging. 2. De speech geen enkel nieuws bevatte dat niet al eeuwen door de katholieke kerk wordt uitgedragen. Opvallend dat het telkens weer teveel gevraagd lijkt, voor mensen die boos zijn op de paus, om even te checken wat hij eigenlijk precies gezegd heeft. Uitermate slordig.

1 Reactie
hoogerwerf
hoogerwerf24 dec. 2012 - 13:25

Waar had hij het dan over Thomas?

hansdetorenkraai
hansdetorenkraai24 dec. 2012 - 13:25

Maakt werkelijk niets uit de geloven zijn allemaal intolerant. nogmaals!! HET MAAKT NIETS UIT voorbeeldje Onder Amsterdamse joodse jongeren is ophef ontstaan over een verklaring waarin 162 rabbijnen en joodse leiders homoseksualiteit een ziekte noemen. Een van de ondertekenaars is opperrabbijn Aryeh Ralbag van de Joodse Gemeente Amsterdam. In de verklaring staat dat homoseksualiteit niet is aangeboren en kan worden genezen. De jongeren vinden het ongehoord dat een verklaring met een dergelijk 'abject standpunt' wordt gesteund door de spirituele leider van joods Amsterdam 'en daarmee de facto van Nederland', aldus een van hen in een e-mail aan de Volkskrant. Voorzitter Ronnie Eisenmann van de Joodse Gemeente Amsterdam betreurt het dat de in New York woonachtige Ralbag de verklaring 'ook met zijn Nederlandse pet op' heeft ondertekend, en dat zo de indruk is ontstaan dat zijn Nederlandse gemeente erachter staat. 'Bij ons zijn homo's welkom', zegt Eisenmann. Hij heeft Ralbag, die een paar keer per jaar naar Nederland komt voor juridisch-technische kwesties, verzocht zijn Amsterdamse functie te laten schrappen van de lijst. Verwarring De 'Declaration On The Torah Approach To Homosexuality' stelt dat de joodse gemeenschap in verwarring is gebracht door het 'politiek correcte standpunt' dat homoseksualiteit onveranderbaar is. Met de verklaring willen de ondertekenaars 'verdwaalde' joden weer op het rechte pad zien te krijgen. De Torah verbiedt homoseksualiteit, en dat heilige boek 'verbiedt niet iets dat onmogelijk is te vermijden'. Door 'negatieve seculiere invloeden' wordt onze boodschap bestempeld als haatdragend en homofobisch, aldus de verklaring. De ondertekenaars vinden het juist 'harteloos en gemeen' om de homoseksuele medemens aan zijn lot over te laten. Volgens hen zijn onbehandelde homoseksuelen veroordeeld tot levenslange eenzaamheid, en zijn therapie en teshuva (berouw) geboden. Eisenmann plaatst de verklaring in de Amerikaanse politieke context, waar volop debat is over het homohuwelijk. 'Bij ons was dat dertig jaar geleden zo.' Hij snapt dat het schizofreen overkomt dat een spirituele leider twee principiële petten draagt. 'Het jodendom is niet absoluut, maar wordt beïnvloed door plaats, tijd en omstandigheden', legt hij uit. Als voorbeeld geeft hij het gebod dat vlees niet met melk mag worden gemengd. 'Overal in de wereld moeten joden zes uur wachten voor ze melk mogen drinken na het eten van vlees. In Nederland is dat maar één uur.' Niet representatief COC Nederland noemt de verklaring 'ongefundeerd, schadelijk en niet representatief voor hoe in joodse kring over homoseksualiteit wordt gedacht'. Een comité van 25 personen stelde de verklaring op: rabbijnen, ouders, 'worstelende' joden (die therapie ondergaan) en 'succesverhalen' (zij die therapie met succes hebben afgesloten en nu heteroseksuele levens leiden met vrouwen en kinderen).

1 Reactie
jelius
jelius24 dec. 2012 - 13:25

Als je oude verhaaltjes serieus neemt krijg je dit soort dingen. De joodse jongeren zouden zich er eens ik kunnen verdiepen hoe het oude testament tot stand kwam, ergens in de eerste eeuw.

Nachtegaaltje
Nachtegaaltje24 dec. 2012 - 13:25

Wat de paus nou wel of niet gezegd heeft in zijn kersttoespraak kan je natuurlijk laten verzanden in theologisch geneuzel. Niet voor niets zijn zijn woorden voor meerderlei uitleg vatbaar. Op deze manier kan hij homoseksuelen recht in het hart treffen en zijn achterban zijn woorden laten ontkennen. Laten we daarom de daden van deze paus eens spreken. Op de foto van onderstaande link http://www.towleroad.com/2012/12/ugandan-kill-the-gays-bill-lawmaker-rebecca-kadaga-receives-blessing-from-the-pope.html schudt hij hartelijk de hand van mevrouw Rebbeca Kadaga. Zegt u dat niets? Deze mevrouw is een Ugandees parlementslid en heeft een wetsvoorstel ingediend om de doodstraf voor homoseksualiteit in te voeren. Zij beschouwt het als een "kerscadeautje" voor haar land. Misschien kan Bas Grootel, Thomas van der Linden of Jim Peeters daar ook een andere uitleg aan geven?

2 Reacties
FransAkkermans1947
FransAkkermans194724 dec. 2012 - 13:25

Al die gespeelde verontwaardiging over deze toespraak van een paus die iets zegt wat hij bij tal van andere gelegenheden ook al naar voren heeft gebracht: de kerk is tegen het homo-huwelijk, komt vreemd over. De RK-kerk is ook tegen de doodstraf en tegen deze voorgenomen wet en de paus heeft deze mevrouw niet gezegend, laat staan dit wetsvoorstel. http://www.zenit.org/article-36233?l=english De aartsbisschop van Uganda heeft zich al eerder tegen dit wetsvoorstel uitgesproken terwijl het zeer onwaarschijnlijk is dat dit wetsvoorstel gedaan zal worden. (Homoseksualiteit is al verboden in Uganda). U had dat allemaal kunnen checken voordat u dit soort berichten de wereld instuurde. Uw commentaar helpt de zaak van de homoseksuelen op deze manier niet.

Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods24 dec. 2012 - 13:25

++ Misschien kan Bas Grootel, Thomas van der Linden of Jim Peeters daar ook een andere uitleg aan geven? ++ >> Of Rob Geurtsen?

rgeurtsen
rgeurtsen24 dec. 2012 - 13:25

De kerntekst is een klassieke discussie over identiteit van de mens... en een wezensprobleem voor de kerk... niks mis mee om daar een fundamentele discussie over te voeren - zelfs al zijn we het er niet mee eens. De discussie kan leiden tot verharding van de conservatieve lijn... waarbij de katholieken in hun kijk op de menselijke natuur en de maakbaarheid van het leven, potentieel terugkeren naar de zeventiende eeuwse standpunten. In his annual Christmas speech at the Vatican, Pope Benedict had this to say: “People dispute the idea that they have a nature, given to them by their bodily identity, that serves as a defining element of the human being. They deny their nature and decide that it is not something previously given to them, but that they make it for themselves. The manipulation of nature, which we deplore today where our environment is concerned, now becomes man’s fundamental choice where he himself is concerned.” Lees verder: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2012/december/documents/hf_ben-xvi_spe_20121221_auguri-curia_en.html

1 Reactie
jelius
jelius24 dec. 2012 - 13:25

De Islam wordt verweten onwetenschappelijk te zijn. Het Vaticaan is niet in staat in te zien dat vast staat dat tien tot twintig procent van alle zoogdieren homosexueel is. Wat was de Brabantse uitdrukking 'houden jullie ze dom, dan houden wij ze arm'.