Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Beperking topinkomens woningcorporaties te streng

  •  
30-10-2013
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
blok_stef.jpg
Rechtbank oordeelt: Minister Blok te streng geweest voor top woningcorporaties
De topinkomens bij woningcorporaties gaan wellicht minder omlaag dan Minister Blok van Wonen wilde. Hoewel Blok de inkomens strenger aan banden wilde leggen, besloot de rechtbank in Den Haag dat hij dat plan niet zorgvuldig genoeg had uitgewerkt.
Daarmee is de beperking zoals Blok die voor ogen had van de baan. Dat meldt de NOS. De rechtszaak was aangespannen door de verenigingen van bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties. Zij vinden dat de Wet Normering Topinkomens strijdig is met internationale verdragen. Daar was de rechtbank het niet mee eens. Blok mag wel degelijk ingrijpen in de topinkomens, maar de manier waarop hij dat heeft gedaan, is niet eerlijk. In de regeling van Blok mogen bestuurders van corporaties met meer dan 75.000 woningen maximaal 30 procent meer verdienen dan een minister. Dat is bijna 230.000 euro per jaar. Voor kleinere corporaties zijn de maximale inkomens lager. Heeft een corporatie minder dan duizend woningen, dan mag een bestuurder bijvoorbeeld maximaal 60.000 euro verdienen. Volgens de rechtbank heeft Blok bij die normering onvoldoende gekeken naar de zwaarte van het werk van de bestuurders en de hoogste van hun huidige salaris. Daardoor worden topfunctionarissen nu onevenredig hard getroffen, aldus de rechter. De woordvoerder van Blok liet weten dat de minister de uitspraak bestudeert. Uit onderzoek van de NOS bleek vorig jaar dat vooral bestuurders van kleine en van zeer grote woningcorporaties te veel verdienen. In 2010 zat meer dan 40 procent van de bestuurders boven de salarisnorm die de corporaties zelf hadden vastgelegd.

Meer over:

economie, nieuws
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (12)

rikus1
rikus130 okt. 2013 - 13:00

ze zijn blijkbaar machtiger dan de politiek

steppewolf
steppewolf30 okt. 2013 - 13:00

Wonderlijk dat bij lage salarissen probleemloos de mensen ontslagen kunnen worden en weer terug mogen komen voor 10-20% minder salaris. Maar zodra het om topinkomens gaat dan kan dat ineens niet. Ach ach het is zo zielig; er zijn 7 jarige glijbaantjes nodig voor die arme sloebers, en rechtszaken die natuurlijk weer verloren worden. En erg veel haast maakt die politiek er ook niet mee. De onderkant beknuppelen met de één na de andere maatregel hebben ze geen enkele moeite mee in Den Haag, maar die arme bestuurdertjes nou eindelijk eens met dezelfde hardheid aanpakken is er niet bij. Pak ze nou eens goed aan politiek. Gewoon de keus voorleggen: 20-30% inleveren en anders ga je maar wyberen, voor jou 10 anderen. Maar nee dat bewaart Den Haag wel voor de gewone werknemer. Het maakt in ieder geval wel duidelijk waar die solidariteit van al die politici ligt, bij hun graaiende bestuurlijke soortgenoten.

stuur47
stuur4730 okt. 2013 - 13:00

Voor € 80.000 bruto per jaar bruto run ik graag een woningcorporatie. Een uitstekend inkomen lijkt mij. Representatievergoeding is niet nodig. Kan van het inkomen twee keer per jaar op vakantie en kan er leuk van wonen. De de auto, ja, die betaal ik zelf. Want voor nog geen € 7.000 rijd je al in een keurige represenatieve zilvergrijze Ford Focus van 2007. Voor de organisatie gereden km's reken ik € 0,19 per km en de zakelijke overnachtingen regel ik via de B&B in den lande. Zie hier al direct een aanmerkelijke besparing. Met de organisatie gaan we terug naar het oorspronkelijk doel: het (veel) bouwen van betaalbare huurwoningen. En de organisatie wordt weer een vereniging of stichting.

lembeck
lembeck30 okt. 2013 - 13:00

Dit is echt te idioot voor woorden, want het geld ervoor komt o.a. uit MIJN zak en ik sta financieel inmiddels onder water door toedoen van die gevaarlijke gek van een Blok. En met mij honderden andere huurders op een minimuminkomen. Op 19.10 minuten : http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1376254

2 Reacties
lembeck
lembeck30 okt. 2013 - 13:00

Sorry - herstel: momenteel 700.000 andere huurders en over twee jaar 900.000 andere huurders. Bijna EEN MILJOEN huurders kapot maken is wat Blok doet en kennelijk is dat zijn bedoeling.

lembeck
lembeck30 okt. 2013 - 13:00

Nog even De Woonbond: 30-10-2013 Woningcorporaties verwaarlozen kerntaak Volgens emeritus hoogleraar Hugo Priemus verzaken flink wat corporaties hun kerntaak, namelijk het garanderen van voldoende betaalbare woningen voor lage inkomens. Corporatiekoepel Aedes wil de armoede zo klein mogelijk houden door samenwerking te zoeken met schuldhulpverlening en het Leger des Heils. Het zijn opvallende uitspraken uit een uitzending van EenVandaag op dinsdag 29 oktober die in het kader stond van 'Huurders in nood'. Priemus en Aedes-bestuurslid Arjan Deutekom reageerden in EenVandaag op onderzoek dat het RIGO in opdracht van de Woonbond heeft uitgevoerd. Ruim 700.000 huurders leven in armoede en dit aantal loopt de komende jaren op tot bijna 900.000. Priemus verwacht dat de wal het schip zal keren en dat bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 zal blijken dat het verzet onder huurders tegen het huurbeleid enorm is. Minister Blok beweert steeds opnieuw dat de armoede onder huurders geen gevolg is van het huurbeleid. Uit het RIGO-rapport blijkt dat dit niet geval is: Alleen al de huurstijgingen zorgen voor een forse toename van het aantal huurders onder de armoedegrens. Woonbonddirecteur Ronald Paping: 'Juist bij een economische recessie moet je voorkomen dat de huren sterk stijgen, want op de huur kan een huurder niet bezuinigen!’ Afschuiven Aedes-bestuurslid Arjan Deutekom gaf aan de armoede onder huurders 'zo klein mogelijk' te willen houden. Maar hij zei ook: 'We kunnen natuurlijk niet alle belastingmaatregelen die de overheid neemt en die huurders treffen, compenseren met een huurverlaging.' Aedes schuift de verantwoordelijkheid die corporaties hebben voor betaalbaar wonen af op andere instanties zoals de schuldhulpverlening en het Leger des Heils. Leger des Heils 'Aedes wil verhuurders maximale mogelijkheden geven om de huren te verhogen en als dit leidt tot armoede onder huurders, moet het Leger des Heils dit maar oplossen. Dat staak haaks op de kerntaak van een corporatie', reageert Woonbonddirecteur Paping. Alleen de huurverhoging telt Ook in een evaluatie van de inkomensafhankelijke huurverhoging, die Aedes naar de Tweede Kamer stuurde, is dit standpunt van Aedes terug te vinden. De koepel van woningbouwcorporaties schrijft daarin over de mogelijkheid van chronisch zieken en gehandicapten om bezwaar te maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging, het volgende: 'Dit onderdeel roept vooral de vraag op of het de juiste weg is om deze groepen via de regelgeving van het huurprijzenrecht financieel tegemoet te komen.' Voor Aedes is tegenwoordig alleen nog van belang: als de huurverhogingen maar binnen komen. UNQUOTE Het Leger des Heils komt in beeld, als de mensen worden uitgezet, omdat ze de huur niet langer kunnen betalen. Aedes ziet dat dus gebeuren.... Het zegt veel dat de corporaties de regeringskant gekozen hebben. Het feit alleen dat sociale (?) woningcorporaties hun doelgroep MOETEN huisvesten, wordt hier nonchalant opzij geschoven.

robheus2
robheus230 okt. 2013 - 13:00

De miljarden die weggeroofd worden bij de huurders, dat kan dan wel?

1 Reactie
lembeck
lembeck30 okt. 2013 - 13:00

Nee. Dat kan niet. Steeds meer huurders zakken nu al door de bodem. De huurverhogingen zijn desastreus voor de doelgroep van de sociale (??) woningcorporaties. Dat zijn mensen met de laagste inkomens, zoals het minimumloon, WaJong, WAO, AOW en WWB uitkeringen. Die trekken het nu al niet meer. Onder de 18 huisuitzettingen per dag zitten veel huurders en lang niet allemaal, omdat ze zich slecht hebben gedragen naar buren toe, of moedwillig geen huur betaald hebben. Maar onder die 18 huisuitzettingen zitten ook voormalige huiseigenaren, die hun woning met restschuld moesten verkopen via een veilig en de nieuwe eigenaren kunnen eisen dat ze per onmiddellijk de woning verlaten. De VS in het klein? Gaat er angstwekkend veel op lijken.

cormol
cormol30 okt. 2013 - 13:00

Als de heer Blok zo graag als werkgever van de woningbouwcorporaties wil gedragen zal hij zich ook aan de regels die daarvoor gelden in het maatschappelijk verkeer moeten houden. De rechtbank maakt terecht gehakt van zijn maatregelen. Dat betekent dat hij zijn VVD-hobby tegen de woningbouwcorporaties niet willekeurig mag uitleven. Dat hij dat voor de huurders wel mag, is te danken aan de PvdA en het slapende PvdA Kamerlid Jaques Monasch die aan de leiband van Samsom loopt i.v.m. zijn politieke carrière. Dat de beloning van de bestuurders van woningbouwcorporaties de spuigaten uitloopt, is ook aan de PvdA te danken die daar al die jaren in de regering geen moer aan gedaan heeft, om de contributiecenten die dat opbracht van die partijgenoten (hoe hoger het loon, hoe hoger de contributie) niet in gevaar te brengen. http://www.vtw.nl/files/media/beloning_bestuurders/Beloningscode_001_lage_resolutie_2.pdf

1 Reactie
lembeck
lembeck30 okt. 2013 - 13:00

Hélemaal mee eens, Cor. Maar vlak Adri Duyvesteijn niet uit.... Doordat die JA stemde in de Eerste Kamer (zijn eerste stemming ook nog NB) is de verhuurdersheffing doorgegaan. Monasch is ongelooflijk inderdaad. De werkgroep Huren van de PvdA heeft geprobeerd hem te laten royeren, hetgeen natuurlijk niet is gelukt, maar Monasch en de werkgroep mogen elkaar niet zo erg meer, sinds hij onherroepelijk voor het neoliberale beleid koos, zodat meneer in de Kamer zou kunnen blijven... Pingping denk ik.

hansdetorenkraai
hansdetorenkraai30 okt. 2013 - 13:00

Beperking topinkomens woningcorporaties te streng, wel ik vind van niet. De dames en heren van de woningcorporaties zijn stelselmatig zichzelf aan het verrijken geweest. Hebben salarissen die werkelijk nergens op slaan. Het zijn geen ondernemers die persoonlijk risico lopen het zijn geen grote geesten die een belangrijke ontdekking hebben gedaan voor de gemeenschap. Het zijn gewoon simpele baantje van stapels steen beheren met daarin mensen die er huur voor betalen. Niets bijzonders. Stel dan ook voor om het max op dit soort vriendenbaantjes een max te geven van pakweg 2x modaal. Maar daar zal het wel niet van komen gezien de verbindingen met diverse politieke partijen die hun vazallen op deze wel heel simpele lucratieve baantjes hebben gemanoeuvreerd. B.v. Erik Staal, PVDA Las het volgende van deze meesteroplichter in Geen Nieuws Weer een klein financieel grapje van meester manipulator Erik Staal verblijvend in zijn nieuw gebouwde villa in de NEDERLANDSE gemeente Bonaire. Woningbouwcorporatie Vestia onder leiding van Staal ontving van het Ministerie van Binnenlandse zaken enkele miljoenen voor het opzetten van een huizenproject in Zuid Afrika. De huizen zouden gebouwd worden in medewerking met de stichting HASA waarvan Staal de enige bestuurder was. Tonnen euros zijn verdwenen en niemand weet waar naar toe. En zoals u weet heeft Vestia een zgn. bodemprocedure gestart tegen Staal, die met een vertrekpremie van 3.5 miljoen naar Bonaire verdween, daar een bestaande villa aan het strand liet afbreken en voor 2 miljoen zonder hypotheek een nieuw paleis liet neerzetten. En ondanks dat alle vingers naar Staal wijzen en u en wij reeds lang voor onderzoek enige tijd op rijk’s kosten zouden gaan logeren hangende het onderzoek, zit Staal heerlijk rustig in de zon. Waarom ? Die vraag is redelijk eenvoudig te beantwoorden. Staal weet net als de hoofdrolspeler in de film van Alfred Hitchcock gewoon teveel en in den Haag en elders knijpen veel ambtenaren en politici de billen angstig tegen elkaar uit vrees dat Staal gaat praten. En hiermee , toegegeven een slimme zet, weet Staal zich voorlopig verzekerd van enige immuniteit tegen een rechtsvervolging. Laten wij beginnen met de 2 commissarissen die de riante vertrekpremie van Staal goedkeurden : Allereerst de kleinste vis van de twee. de persoonlijke vriend van Staal, Jeroen Lugte. Lugte weet zich naar goede vaderlandse traditie niets meer te herinneren van hetgeen zich heeft afgespeeld. Lugte en om het maar weer eens duidelijk te stellen is PvdA lid en een oud studievriendje van Staal . Lugte verklaarde ooit dat hij het eens was met het feit dat het pensioentekort van Staal vanwege de financiële crisis niet op Staal mocht worden afgewenteld en keurde de vertrekpremie van 3.5 miljoen goed. Dan volgt de voormalige president commissaris van Vestia, Peter Noordanus eveneens PvdA, die toen de donkere wolken verschenen, snel naar Tilburg vertrok om daar burgemeester te worden. Nee, ook Noordanus weet van niets. Dan maar eens geprobeerd bij de vrouw van Noordanus, Susan Baart, die na vertrek van haar man bij Vestia zelf commissaris bij de woningbouwcorporatie werd, maar die niet in wil gaan op de vraag of zij mede verantwoordelijk zou zijn. Lees ook hier. Noordanus was ooit wethouder Ruimtelijke ordening en Stadsvernieuwing in den Haag, waar Baart PvdA persvoorlichster was. Staal was op dat moment directeur van het Gemeentelijke Woningbedrijf in Den Haag. Wat is het in die kringen toch een kleine wereld! Inmiddels is er aarzelend beslag gelegd op enkele bezittingen van Staal, zoals de villa op Bonaire en een huis in Kinderdijk en zijn pensioen, maar echt vlotten doet het niet. Waar b.v. Willem Holleder bij het minste geringste van de straat werd en wordt geplukt, kun je kennelijk in ons land mits je over de juiste relaties beschikt rustig 1.8 miljard euros laten verdampen en worden de verliezen van Vestia aangevuld met risico dragend kapitaal van U, de Nederlandse belastingbetaler. Immers via een zgn. “handige truc” van Minister Edith Schippers kreeg Vestia een lening van 1,8 miljard van de Nederlandse Waterschapsbank. Andere Nederlandse banken vertrouwden Vestia al lang niet meer en via de Waterschapsbank die voor een deel in handen is van de centrale overheid wordt er met het geld van de belastingbetaler gegokt. En dan was er nog het akkefietje tussen Staal en Minister Henk Kamp waarover wij reeds eerder hebben bericht. Lees hier. U begrijpt dat Erik Staal door de overheid met fluwelen handschoenen wordt aangepakt ondanks het wapengekletter voor de tribune. Staal weet zo veel, dat mocht hij inderdaad als de bekende kat in doodsnood gaan praten, een aantal politci en topambtenaren beter asiel kan gaan zoeken, maar liever niet op Bonaire

1 Reactie
lembeck
lembeck30 okt. 2013 - 13:00

Applaus! Goed stuk!