Joop

Belangen van kinderen ondergeschikt in carrousel van coronamaatregelen

  •  
22-12-2020
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
157 keer bekeken
  •  
schoolklas
Kinderen mogen niet als instrument gebruikt worden.
De beslissing om scholen te sluiten geeft aanleiding tot grote zorgen. Onduidelijk is waarom deze zeer ingrijpende maatregel, waarbij kinderen grote risico’s lopen, noodzakelijk is en in hoeverre de belangen van kinderen zijn meegewogen. Het VN-Kinderrechtenverdrag, waar Nederland zich aan heeft verbonden, bepaalt dat de belangen van het kind bij iedere beslissing de eerste overweging dienen te zijn. Het laat wel ruimte om andere belangen voor te laten gaan, maar eist daarbij dat dit wordt onderbouwd en in verhouding staat tot het beoogde doel. Een belangrijke vraag is of het doel ook via andere en voor kinderen minder ingrijpende maatregelen kan worden bereikt.
Als het gaat om sluiting van winkels, of van horeca was er altijd een duidelijke uitleg. Maar nu alle scholen en kinderopvangcentra plotseling worden gesloten, is het gissen naar de onderbouwing. Tijdens de vorige lockdown werd duidelijk wat de impact is van zo’n maatregel op kinderen in kwetsbare situaties. Het is daarom onbegrijpelijk, dat bij zo’n ingrijpend besluit geen uitleg wordt gegeven.
In het publieke en parlementaire debat werd duidelijk dat het sluiten van scholen ‘onderdeel is van het grote geheel aan maatregelen’ en dat het dient ‘om ouders thuis te houden’. Dit is precies wat het VN-Kinderrechtenverdrag tegen wil gaan: kinderen mogen niet als instrument gebruikt worden én de belangen van kinderen en jongeren moeten zelfstandig en expliciet beoordeeld en afgewogen zijn. Daarbij moet volgens het verdrag ook om de input van kinderen en jongeren worden gevraagd. Kinderen hebben eigen  rechten,  eigen  waarde,  eigen  belangen en een  eigen stem.
Uit vele onderzoeksrapporten en persoonlijke getuigenissen blijkt dat een scholensluiting evidente, negatieve impact heeft op kinderen en jongeren, zeker voor kinderen in kwetsbare situaties. Kinderen die thuis niet goed begeleid kunnen worden met huis werk, of kinderen bij wie het thuis niet veilig is. Het heeft invloed op hoe kinderen zich voelen en op wat ze kunnen leren. Ook kan het leiden tot onveiligheid en uitsluiting van bijvoorbeeld kinderen in armoede of kinderen met een vluchtelingachtergrond. Zo zag het kabinet dit eerder dit jaar blijkbaar ook. Op de routekaart met coronamaatregelen is namelijk duidelijk te zien dat in het ergste geval alléén de bovenbouw zou sluiten.
Dat het kabinet zich nu genoodzaakt ziet het gehele onderwijs en de kinderopvang te sluiten, kan de slotsom van een afweging zijn om de pandemie te bestrijden. Maar dit moet wel een afweging zijn die uitdrukkelijk aangeeft waarom deze maatregelen echt noodzakelijk zijn en wat er wordt gedaan om de impact ervan op kinderen en hun gezinnen tot een minimum te beperken.
Wat tot nu toe over de besluitvorming rondom de scholensluiting bekend is, doet geen recht aan de verplichtingen die de staat heeft om in alle beslissingen die kinderen raken hun belangen voorop te stellen en hen serieus te nemen door uit te leggen waarom hun belangen nu voor andere belangen zijn geweken.
We roepen het kabinet op om het besluit tot scholensluiting te heroverwegen binnen de kaders die het VN-Kinderrechtenverdrag stelt – als ultieme toetssteen. En dat er duidelijk wordt gecommuniceerd wanneer scholen wél open kunnen, ook naar kinderen en jongeren. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat kinderen niet de onzichtbare slachtoffers van de coronacrisis worden.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (65)

OlavM
OlavM24 dec. 2020 - 2:16

@ Fidelio Ekiz: [...de scholen overgaan op online-lessen in plaats van dat kinderen fysiek naar school gaan....] Kinderen zijn meer dan besmettingscijfers. Natuurlijk moeten in onderwijsinstellingen ook goede maatregelen worden getroffen om besmettingen zoveel mogelijk tegen te gaan. Het punt is, dat online en fysiek een enorm verschil uitmaken. Het is veel moeilijker om lessen geconcentreerd online te volgen in plaats van fysiek, en bovendien missen kinderen hierdoor sterk een goede interactie met leerkrachten en niet in de laatste plaats hun onderlinge interactie. Dit is geen kleinigheid. Zij dreigen te vereenzamen. Ook zijn er veel kinderen die thuis niet voldoende mogelijkheden hebben om online lessen te volgen, en zelfs raken sommige kinderen geheel "onder de radar". Kinderen kunnen dus door de situatie grote problemen krijgen, en jeugdpsychiaters luiden inmiddels de noodklok omdat het aantal kinderen dat in psychische problemen is geraakt de laatste tijd enorm is toegenomen.

EricDonkaew
EricDonkaew23 dec. 2020 - 15:07

Het is de keuze tussen kwaden. Geen enkele keuze is 'goed'. Ik ben ervoor dat kinderen zo veel mogelijk 'gewoon' naar school gaan, ook al weet ik dat ze, net als iedereen, besmettelijk zijn. De redenen waarom zijn al vaak genoemd. Tot nog toe is de balans sterk doorgeslagen naar de belangen van ouderen. En dat ging ten koste van die van jongeren, vooral kinderen. Dat duurt nu al bijna een jaar en het houdt, wat mij betreft, wel een keer op. Althans in de mate waarin het tot nog toe is gebeurd en nog steeds gebeurt. En dat zeg ik als niet-jongere met ook nog wat 'onderliggend lijden'.

1 Reactie
Paul250371
Paul25037126 dec. 2020 - 19:25

"Tot nog toe is de balans sterk doorgeslagen naar de belangen van ouderen. " Zonder Corona verplicht blijven in een geinfecteerd bejaarden paleis zonder mogelijkheid om er uit te mogen of iemand te ontvangen wachtend tot dat zuster A Corona meeneemt van een buurman en jou besmet. De bejaarden zijn belachelijk behandeld.

rvb2
rvb223 dec. 2020 - 12:27

De kinderen moeten niet zo zeuren, het is immers veel belangrijker dat Schiphol open blijft voor ski- en zonvakanties. Daar moet alles voor wijken, en terecht: wie een jaar geen vliegvakantie heeft gaat immers dood. In vliegtuigen kan corona niet overgedragen worden, vandaar dat er in vliegtuigen geen afstand gehouden hoeft te worden. School is pure luxe. P.S. Dit bericht kan satire bevatten.

1 Reactie
sjaak5
sjaak523 dec. 2020 - 15:18

Schiphol heeft inderdaad gemeld dat de ski-vluchten nog voor eind januari weer hervat worden. Na onderzoek (december) heeft Schiphol samen met enkele Europese luchthavens kunnen aantonen dat in vliegtuigen inderdaad de overdracht van het virus bijna niet kan plaatsvinden. Onderzoek door r.i.v.m. Wel moet er afstand worden gehouden en is het dragen van een mondkapje en het tonen van een vaccinatie-bewijs dan verplicht. Te lezen op nu.nl en andere sites. P.S. Dit bericht kan satire bevatten Of niet, of wel, of niet of gedeeltelijk.

Mark Huysman
Mark Huysman23 dec. 2020 - 11:06

Omdat de regering niet wil toegeven dat kinderen substantieel bijdragen aan de besmetting hebben ze een ander argument gebruikt om de scholen te sluiten: het houdt ouders meer thuis. Maar ondertussen is uit diverse studies gebleken dat (in weerwil van eerdere kabinetsuitspraken) kinderen wel degelijk een rol spelen in de overdracht van het virus. Gevolg: artikelen als bovenstaand die inhakken op de onvoldoende of oneigenlijke onderbouwing van de scholensluiting. Het kabinet moet gewoon eens toegeven dat ze er naast zat, net als met de strategie van groepsimmuniteit, net als met het downplayen van de noodzaak tot testen, net als met hun veel te late reactie op de tweede golf en net als bij hun idiote gedraal rond de mondkapjes. De scholen moeten dicht omdat scholen brandhaarden van het virus zijn en omdat dat virus honderdduizenden ziek maakt en vele duizenden doodt.

10 Reacties
Dick Roelofsen
Dick Roelofsen23 dec. 2020 - 11:20

Jij bent dus sinds 12 maart niet meer buitengeweest maar je hebt je opgesloten in je huis samen met je huisgenoten. Interessant.

Mark Huysman
Mark Huysman23 dec. 2020 - 16:09

Omdat ik vind dat het kabinet met veel maatregelen te laat is en zou moeten toegeven dat ze er naast zat in tal van zaken, ben ik niet meer buiten geweest sinds 12 maart? Ik zie de logica eerlijk gezegd niet zo.

GoudenBergen
GoudenBergen23 dec. 2020 - 17:07

@Dick Je stelt precies de juiste vraag aan drammer Mark. Het OMT en de regering hebben geprobeerd een middenweg te vinden tussen lockdown en vrijheid. De meeste Nederlanders kunnen zich, gezien de polls, wel vinden in dit beleid. Het lijkt me wel zinvol om op termijn een Parlementaire Enquête te houden.

rvb2
rvb223 dec. 2020 - 17:52

@goudenbergen: nee, de regering heeft niet geprobeerd een middenweg te vinden tussen lockdown en vrijheid. Daarom is er gekozen voor de ingrijpende mondkapjesplicht, en niet voor het sluiten van schiphol. Daarom is gekozen voor strenge beperkingen in de buitenlucht v.w.b. ontmoetingen, maar geen beperkingen van autoverkeer tussen regio's. Daarom wordt ook het OV hard aangepakt. Er wordt gekozen voor meer vrijheid voor rijke mensen, terwijl het sociaal leven van minima kapot mag.

Mark Huysman
Mark Huysman23 dec. 2020 - 19:57

@GB [Het OMT en de regering hebben geprobeerd een middenweg te vinden tussen lockdown en vrijheid.] Wat ze geprobeerd hebben weet ik niet maar waar het toe geleid heeft is duidelijk: a) tot ontzettend veel besmettingen en doden; b) tot heel weinig vrijheid. Het erge is dat er zo veel mensen als jij rondlopen die keer op keer dat faalbeleid blijven verdedigen. Kustaw Bessems weet het vandaag in de Volkskrant goed te verwoorden: https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/verontrustend-de-gelatenheid-waarmee-veel-nederlanders-achter-de-leiding-aanhobbelen~b8ccbb2b/ De laatste woorden van zijn column zijn speciaal voor mensen als GB geschreven: “Er is terecht veel zorg over virusontkenners en complotdenkers. Minstens zo verontrustend vind ik de gelatenheid waarmee veel Nederlanders achter de leiding aanhobbelen: het zal wel niet beter kunnen. Ooit zullen we daar verbijsterd op terugkijken.”

OlavM
OlavM24 dec. 2020 - 3:02

@ Mark Huysman: Het punt is helemaal niet, dat scholen geen plaatsen van besmetting zouden zijn. Het gaat de schrijvers om een zorgvuldige afweging van rechten en belangen, voor- en nadelen, en de regering geeft er geen blijk van dat te hebben gedaan. Dat is wat de schrijvers bekritiseren. Zij laten duidelijk de mogelijkheid open dat -in bepaalde gevallen- de weegschaal kan doorslaan naar sluiting van scholen. Dat is iets wat velen hieronder ook niet (willen of kunnen) begrijpen. Net als op andere plaatsen kan heel veel worden gedaan om besmettingen tegen te gaan.

Mark Huysman
Mark Huysman24 dec. 2020 - 11:33

OlavM Ik schrijf ook niet dat de schrijvers absoluut tegen de schoolsluiting zouden zijn. Ik geef aan dat de regering niet wil toegeven dat de scholen brandhaarden zijn (omdat ze dat in de eerste golf ook steeds ontkend heeft) waardoor ze nu niet met een duidelijk verhaal komt. En dat maakt dat mensen en belangengroepen de juistheid van dat besluit in twijfel gaan trekken waardoor het lastiger wordt om straks -mocht het nodig zijn- de schoolsluiting te verlengen.

Dick Roelofsen
Dick Roelofsen24 dec. 2020 - 12:57

Mark, als je extreem bang bent voor corona zul je jezelf in isolatie moeten plaatsen, je kunt niet van de overige 17 miljoen inwoners verwachten dat ze net zo paranoide zijn.

Mark Huysman
Mark Huysman24 dec. 2020 - 15:48

Dick Het gaat er niet om of ik al of niet bang ben, het gaat erom dat er verstandig beleid gevoerd wordt wat het virus indamt. Dat is cruciaal voor de volksgezondheid en beter voor de economie. Een meerderheid van de bevolking is ook steeds voorstander van strengere maatregelen. Helaas zijn er ook veel mensen die, zoals Kustaw Bessems stelt, gedachteloos achter de leiding aanhobbelen onder het mom van het zal wel niet beter kunnen. Het is de regering die er een zooitje van gemaakt heeft waardoor veel mensen onnodig dood zijn gegaan.

Paul250371
Paul25037126 dec. 2020 - 19:27

De regering begin blunder op blunder. Open kaart spelen en aangeven dat ze niet voorbereid waren omdat ze alles kapot hebben bezuinigd zouden de misdadigers met veel bloed aan hun handen sieren.

Bouwman2
Bouwman223 dec. 2020 - 9:43

Scholen dienen altijd open te zijn. Want de ogenbklikkelijk merkbare baten wegen niet op tegen de lasten op langere termijn. De lichte ongeletterdheid dient niet verder toe te nemen.tot het punt waarop alle begrip te boven wordt gegaan.en de algemene opinie de doorslag gaat geven en de rede aan emoties ten onder gaat.Onderwijs is een plicht en een recht. Onverkort. Kinderen zijn geen speelbal, worden niet verschoven door hun verantwoordelijken.. Ze zijn trouwens ook geen verdienmodel. En de Staat mag aan poltiek doen,keuzes maken maar niet aan bevolkingspolitiek. Wie een kinderwens heeft moet goed afwegen wat beangrijker is: een kindje om de eigen behoften te bevredigen of een kind als een ersoon op weg naar zelfstandigheid. Daar is een liedje van: prendre un enfant heet het. En de laatste regel luidt: on prend un enfant pour le sien. Wat jammer is het dat de Franse taal in de regel niet veel verder komt dan: ceci, n'est pas unie pipe. Het leven lijkt vaak wel surrealisme, maar dat is toch wel een vreemde vergissing.

2 Reacties
itsme3
itsme323 dec. 2020 - 15:30

"Scholen dienen altijd open te zijn. Want de ogenbklikkelijk merkbare baten wegen niet op tegen de lasten op langere termijn." Middelbare en hogere scholen (niet de basisscholen en creches) zijn op dit moment de hotspots voor besmettingen en driver voor de overdracht van he tene naar het andere gezin. De meeste besmettingen op dit moment vinden plaats in de leeftijdscategorieën tussen 13 en 24 jaar. Besmettingen op de basisscholen zijn daarentegen relatief zeldzaam, en die hadden dan ook open kunnen blijven.

OlavM
OlavM24 dec. 2020 - 2:53

@ Bouwman: Dan wel precies zijn, hè, als je toch op deze toer gaat: "ceci, n’est pas une (!) pipe" luidt het onderschrift van het schilderij "La trahison des images" van de Belgische kunstschilder René Magritte. Overigens kan ik me in grote lijnen wel in dit verhaal vinden. (Dat is wel eens anders).

Middenman
Middenman23 dec. 2020 - 9:42

Ik ken meerdere docenten die op school Corona hebben opgelopen en serieus ziek zijn, omdat jongeren zich (begrijpelijk) moeilijk aan de regels kunnen houden en zonder symptomen toch besmettelijk kunnen zijn. Als de regering de scholen niet had gesloten dan was dat na verloop van tijd sowieso gebeurd vanwege het aantal zieke docenten. Daarom is dit artikel een zwamverhaal. En dat geldt voor de hele samenleving. Iedereen die tegen de maatregelen is moet zich realiseren dat als je niets doet, de lockdown vanzelf ontstaat doordat een te groot deel van alle mensen ziek wordt.

1 Reactie
Jozias2
Jozias223 dec. 2020 - 16:56

Er zullen ongetwijfeld docenten ziek zijn geworden. Maar uit onderzoek blijkt ook dat docenten niet vaker ziek zijn geworden dan andere beroepsgroepen. Daarnaast moet je de baten ook afwegen tov de kosten dus wat win je er mee qua gezondheid docenten en wat kost het qua kwetsbare kinderen, leerachterstanden armoede, zelfmoorden, mishandeling, gezondheidsschade etc etc.

GoudenBergen
GoudenBergen23 dec. 2020 - 8:55

De rechten van het kind op onderwijs wordt inderdaad ondergeschikt gemaakt aan die van kwetsbare groepen maar wat het zwaarst is moet het zwaarst wegen. Referenties aan kinderen in het kamp Moria en de kinderen van IS-oorlogsmisdadigers zijn hier niet relevant. Het gaat om Nederlandse kinderen op Nederlandse bodem.

1 Reactie
OlavM
OlavM24 dec. 2020 - 2:45

@ Gouden Bergen: [Referenties aan kinderen in het kamp Moria en de kinderen van IS-oorlogsmisdadigers zijn hier niet relevant.] Dat is bijzonder kortzichtig. Die referenties zijn juist zeer relevant, omdat in al deze situaties de rechten en belangen van kinderen, die in een VN-verdrag worden beschermd waaraan ook Nederland is gebonden, ondergeschikt worden gemaakt aan andere belangen. Het laat een totaal beeld zien, dat aan de kaak moet worden gesteld om daarin verbetering in te kunnen brengen.

Fredje3
Fredje323 dec. 2020 - 4:33

Tja, als je alles verkeerd uitlegt kun je overal wel over klagen. Misschien dat uitleg nodig is aan de schrijfster. We zitten namelijk in een pandemie. Er waart een virus rond waarvan we nog niet precies weten hoe we er tegen moeten vechten. Het is zeer besmettelijk en meer mensen komen te overlijden door dit virus dan een standaard virus. Ook als je het eenmaal hebt gekregen dan is de kans groot dat dit langdurige tot blijvende problemen kan gaan opleveren. In het begin dacht men alleen dat dit bij oudere en ziekere mensen het geval was, maar nu ook steeds meer jonge gezonde mensen er last van krijgen. Het laatste trieste voorbeeld wat ik hierop kan geven is de Braziliaanse Mariana Franklin Ferreira van 14, een zwemster in de hogere klasse die overleden is aan dit virus. Het is al gebleken dat veel scholen brandhaarden zijn en (gedeeltelijk) moesten sluiten om verdere verspreiding te voorkomen want de kinderen zijn niet alleen een gevaar voor hun omgeving als ze besmet zijn, maar kunnen ook een gevaar voor zichzelf zijn. Nu zijn er momenten dat afgeweken moet worden van de rechten die wij vooral hier hebben vergaard. We moeten nu een mondkapje op en vrijheid van ondernemen maar ook bewegingsvrijheid is ingeperkt om zo te proberen de pandemie in te dammen. Keuzes moeten gemaakt worden en het is duidelijk dat achteraf gezien niet altijd de juiste keuzes gemaakt worden, maar dat is achteraf altijd makkelijk gezegd. De scholen zijn ook niet dicht om de ouders thuis te houden, de scholen zijn dicht om de brandhaarden te verminderen. De kinderopvang heeft idd als bijkomende reden dat het op die manier dwingt werkgevers en werknemers na te denken om thuis te moeten of blijven werken hetgeen bij kan dragen tot een snellere oplossing van het probleem. Het probleem is dat we nog nooit over een pandemie zijn gekomen zonder dat er mensen last van hebben en ook nu zal dat niet gaan gebeuren. Daar kunt u wel een mooi stukje over schrijven, maar eigenlijk maakt dat u niet veel anders dan de mensen die bij het Torentje lawaai stonden te maken bij de speech van Rutte. U begrijpt ook niet wat een pandemie is en ik hoop dat mijn stukje u een beetje de goede richting op helpt.

1 Reactie
OlavM
OlavM24 dec. 2020 - 2:40

@ Fredje: [.....eigenlijk maakt dat u niet veel anders dan de me die bij het Torentje lawaai stonden te maken bij de speech van Rutte. U begrijpt ook niet wat een pandemie is en ik hoop dat mijn stukje u een beetje de goede richting op helpt.] Een bijzonder arrogante en nogal domme reactie, die geen enkel nieuw punt inbrengt.

Hoofdschuddend
Hoofdschuddend23 dec. 2020 - 0:21

Heb het al eerder aangegeven, we gooien een (gedeelte) van een generatie voor de bus. M’n oudste zoon krijgt al sinds maart geen fatsoenlijke les meer. Week school, week online les.. en dat was van september tot deze lockdown.. online is maximaal een uur of 5 per week les. De jongsten hier.. tijdens eerste Lock-down een uurtje les per dag. Denk dat het in principe online zou moeten kunnen maar scholen zijn geen bedrijfsleven. Mijn werkgever had er 3 weken voor nodig om het hele IT systeem aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Overheid, dus ook scholen zijn na 8 maanden te weinig opgeschoten. Merendeel van de leraren ontbreekt het aan vaardigheden om op deze manier kennis over te dragen. Werk zelf al sinds maart thuis, heb m’n werktijden verschoven naar middag en avond. Kan m’n jongste kinderen helpen en les geven. Maar er zijn zoveel gezinnen waar dat niet mogelijk is.. Scholen sluiten is echt de slechtste optie.

1 Reactie
tinekea2
tinekea223 dec. 2020 - 11:50

dan gaan ze met zijn allen een jaartje langer naar school, dat gebeurt alle zittenblijvers. Vervelend, maar erg?

Jozias2
Jozias222 dec. 2020 - 23:39

Wat je stelt klopt alleen voor de kinderen in de bovenbouw van het middelbare onderwijs. Dat staat dus los van de basisscholen waar kinderen niet of nauwelijks een rol spelen in de besmettingen (kijk naar de besmettingen in deze leeftijd en het feit dat leerkrachten niet vaker besmet worden tov andere beroepen)

Paul250371
Paul25037122 dec. 2020 - 22:17

Ik vind het een beetje een zeikverhaal. Ik snap de affiniteit en de passie voor "de rechten van het kind" wie houdt er tenslotte niet van kinderen. Maar het lijkt net of de auteurs onder een steen hebben geleefd en niet begrijpen dat de pandemie die nu speelt levensbedreigend en ontwrichtend is. Met hun eenzijdig geklaag bagatelliseren ze en pasant de reële gezin ontwrichtende drama's die duizenden mensen met een kleinbedrijf hebben. "Voorts doen ze net of de kinderen gevangen zitten op een vluchtelingenkamp. Er is een Pandemie!!!. Zeik niet zo. Iedereen maakt offers," denk ik hardop. "Onduidelijk is waarom deze zeer ingrijpende maatregel, waarbij kinderen grote risico’s lopen, noodzakelijk is" Onduidelijk, serieus. De scholen zijn niet ingericht op de maatregelen die genomen moeten worden om het 4us te bestrijden. Afstand, bescherming, niet te doen, een farce. Buiten het feit dat scholen ook Corona bommen kunnen zijn. En wat voor risico's lopen de kinderen dan als ze niet naar school hoeven?? Wat is dat voor een rare conclusie. De meeste kinderen zijn veilig thuis en voor de kinderen waar het thuis niet veilig is kunnen ze beter het budget voor de kinderbescherming en gelijke organisaties verhogen. En voor de kinderen die thuis geen mogelijkheden hebben om online klassen te vervolgen is dat ook sneu maar dat er mensen bankroet gaan, ziek worden ,sterven, etc. lijkt mij toch veel belangrijker. "Als het gaat om sluiting van winkels, of van horeca was er altijd een duidelijke uitleg. " Flikker toch op. De eenmanszaak gaat failliet maar Schiphol blijft open, dat is toch niet uit te leggen aan mensen die hun inkomen kwijtraken. "Kinderen hebben eigen rechten, eigen waarde, eigen belangen en een eigen stem." Pandemie!!! "Uit vele onderzoeksrapporten en persoonlijke getuigenissen blijkt dat een scholensluiting evidente, negatieve impact heeft op kinderen en jongeren, zeker voor kinderen in kwetsbare situaties. Kinderen die thuis niet goed begeleid kunnen worden met huis werk, of kinderen bij wie het thuis niet veilig is" Als de school om 3 uur uit gaat hebben die kinderen dat ook. Natuurlijk is het verschrikkelijk voor kinderen waarvoor school veiligheid is dat ze voor een aantal uren hun veilige plaats verliezen. Maar dit lijkt me ook weer meer zaak voor de kinderbescherming en soortgelijke instanties. Het leeuwendeel van de kinderen heeft school niet nodig als een beschermplek. Heel veel mensen lijden onder de pandemie. "En dat er duidelijk wordt gecommuniceerd wanneer scholen wél open kunnen, ook naar kinderen en jongeren. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat kinderen niet de onzichtbare slachtoffers van de coronacrisis worden." Wat een tranentrekker. Kinderen spelen buiten maar dat mag blijkbaar niet van de auteurs, de kinderen moeten ook pijn voelen van het onrecht dat hun wordt aangedaan, net zoveel pijn als de auteurs. Als Rutte en De Jonge hun onzin verkondigen dan zijn de auteurs pas tevreden als ze dat ook op jeugd journaal doen begrijp ik. Want de ouders kunnen de kinderen niet uitleggen wat er aan de hand is, kinderen verdienen een betere uitleg die de ouders kunnen geven, eisen de auteurs. Maar natuurlijk allemaal voor het kind. "Laten we er met zijn allen voor zorgen dat kinderen niet de onzichtbare slachtoffers van de coronacrisis worden." Laten we eerst maar voor zorgen dat de zichtbare slachtoffers geholpen worden. Lijkt mij meer prioriteit.

1 Reactie
OlavM
OlavM24 dec. 2020 - 2:35

@ Paul250371: [Maar het lijkt net of de auteurs onder een steen hebben geleefd en niet begrijpen dat de pandemie die nu speelt levensbedreigend en ontwrichtend is.] Nee, de schrijvers constateren dat de rechten en belangen van kinderen niet echt serieus worden meegenomen in de afweging van de te nemen maatregelen. Ze houden zich beroepsmatig bezig met de rechten en belangen van kinderen, dus dit is volkomen logisch en legitiem. [Natuurlijk is het verschrikkelijk voor kinderen waarvoor school veiligheid is dat ze voor een aantal uren hun veilige plaats verliezen. Maar dit lijkt me ook weer meer zaak voor de kinderbescherming en soortgelijke instanties.] Dit is inderdaad ook een zaak voor de kinderbescherming e.d., maar het probleem is nu juist dat deze kinderen helemaal geen veiligheid en steun meer hebben, en dat bovendien heel veel niet door de kinderbescherming wordt waargenomen of ontdekt, helemaal in de huidige situatie waarin dit soort problematiek zich op veel grotere schaal voordoet. [Laten we eerst maar voor zorgen dat de zichtbare slachtoffers geholpen worden. Lijkt mij meer prioriteit.] Een absurde bewering. Niet of minder zichtbare slachtoffers zijn minder belangrijk, ook al gaat het om kinderen? Uit jouw verhaal dringt zich het beeld op dat je weinig met kinderen op hebt.

Paul Spijkers
Paul Spijkers22 dec. 2020 - 22:05

De belangen van kinderen worden evenzo prima gewaarborgt Ze krijgen thuis zorg en les van school thuis en als hun ouders in cruciale beroepen zitten gaan ze naar school. De belangen van kinderen zijn niet ondergeschikt, ze tellen gewoon mee, en niet voor de corona maatregelen, maar voor het algemeen belang, kinderen inclusief. Het idee dat we iedereen maar hun gang moeten laten gaan zodat we allen ziek en dood gaan, of dat familie en leraren en maatschappij hun rechten niet mogen hebben zolang het niet totaal perfect of als voorheen is, is belachelijk onlogisch.

1 Reactie
Jozias2
Jozias222 dec. 2020 - 23:31

Dat is dus een misvatting. Veel kinderen krijgen geen les van school. Ze krijgen werk mee en de ouders moeten hen daarbij begeleiden naast het thuiswerken. En als je geen cruciaal beroep hebt? Een paar maanden vrij nemen?

OlavM
OlavM22 dec. 2020 - 21:08

[Dit is precies wat het VN-Kinderrechtenverdrag tegen wil gaan: kinderen mogen niet als instrument gebruikt worden én de belangen van kinderen en jongeren moeten zelfstandig en expliciet beoordeeld en afgewogen zijn. Daarbij moet volgens het verdrag ook om de input van kinderen en jongeren worden gevraagd. Kinderen hebben eigen rechten, eigen waarde, eigen belangen en een eigen stem.] Precies. Dit heb ik ook hier, keer op keer bij meerdere gelegenheden, benadrukt. Zoals waar het gaat om kinderen in het kamp Moria op Lesbos en de kinderen van uit Nederland afkomstige jihadisten in Syrië.

1 Reactie
Karingin
Karingin23 dec. 2020 - 9:23

Niemand doet meer aan mensenrechten, het wordt weer steeds donkerder in 't verlichte Westen

Satya
Satya22 dec. 2020 - 18:50

"De beslissing om scholen te sluiten geeft aanleiding tot grote zorgen. Onduidelijk is waarom deze zeer ingrijpende maatregel, waarbij kinderen grote risico’s lopen, noodzakelijk is en in hoeverre de belangen van kinderen zijn meegewogen." De beste vriend van mijn vader is nu getroffen door corona en heeft het erg zwaar. Traint speciale legereenheden dus fit. Hij is vader van twee kleine kinderen. Wat zou het belang van deze kinderen kunnen zijn? Wat een dom eenzijdig artikel. De belangen van kinderen zijn zo divers.

2 Reacties
Jozias2
Jozias222 dec. 2020 - 23:33

Dus het is de schuld van de kinderen dat hij corona heeft gekregen? Zo niet dan staat het krijgen van corona in dit voorbeeld toch los van het naar school gaan.

Satya
Satya23 dec. 2020 - 8:58

"Dus het is de schuld van de kinderen dat hij corona heeft gekregen?" Geen idee waar hij het vandaan heeft. " Zo niet dan staat het krijgen van corona in dit voorbeeld toch los van het naar school gaan." Het gaat om verdere verspreiding van het virus tegengaan. Het gaat mij op een paar echte gekkies na niet om schuld maar het beheersbaar houden van het aantal zieken voor de gezondheidszorg. Niemand wil zijn geliefde kwijt.

Volrin
Volrin22 dec. 2020 - 18:48

Kinderen blijken, in tegenstelling tot eerdere boude beweringen wel degelijk het virus te kunnen verspreiden, dus is het een goede zaak om plaatsen waar ze dicht op elkaar zitten, zoals scholen tijdelijk te sluiten.

Martin108
Martin10822 dec. 2020 - 18:31

Wat voor impact heeft t op de kinderen als de epidemie blijft voortwoekeren en hun ouders hun baan kwijt raken en hun huur/hypotheek niet meer kunnen betalen? Misschien eens kijken naar de gevolgen van die andere, lang onzichtbare, ramp: de kindertoeslagaffaire.

sjaak5
sjaak522 dec. 2020 - 17:14

"Het VN kinderrechtenverdrag bepaalt dat de belangen van het kind bij iedere beslissing de eerste overweging dienen te zijn" "Kinderen mogen niet als instrument gebruikt worden" Dat mag best als het ervoor zorgt dat papa en mama niet dood gaan. Dat is toch ook in het belang van het kind?

Piet Helmons
Piet Helmons22 dec. 2020 - 17:13

Basisscholen moeten sluiten maar kerken mogen 300 mensen ontvangen die ook mogen zingen. Aantal besmettingen in gereformeerde gemeentes zijn heel hoog maar ja sluiten van de kerken mag niet want grondwet. Maar zou recht op onderwijs voor kinderen niet eerder in grondwet moeten staan dan rechten van kerken?

Spike3
Spike322 dec. 2020 - 16:58

Het is toch werkelijk hilarisch dat na het invoeren van de mondkapjesplicht de besmettingscijfers sky-high gingen. Bij mij op school is er niets aan de hand en ik werk nota bene op één van de grootste scholen van Nederland. Het aantal besmettingen onder leerlingen is op de vingers van 1 hand te tellen en van de 400 leraren zijn er maar een paar die het hebben gehad. Dus die scholen sluiten slaat helemaal nergens op. Gelukkig kan ik 4 januari weer naar school want de examenklassen mogen gewoon les krijgen op school.

2 Reacties
Volrin
Volrin22 dec. 2020 - 23:24

Je zal toch echt moeten aantonen dat de gestegen cijfers net zo erg gestegen zouden zijn als we geen mondkapjes hadden gedragen en dat de gestegen cijfers niet het gevolg zijn van andere factoren die los staan van de mondkapjesplicht. Daarnaast zijn er meer scholen en leerlingen dan jou eigen school in Nederland. Om het beleid op jouw anecdote te baseren is echt onlogisch.

Paul Spijkers
Paul Spijkers23 dec. 2020 - 1:33

Wat kraam je toch weer onzin uit. In meer ontwikkelde landen sluit een school als er ook maar een besmetting is. Omdat het besmettelijk is. In die landen is de maatschappij en economie en zijn de scholen, een paar tijdelijke en plaatselijke uitzonderingen na, zo'n beetje het hele jaar en overal open geweest. Omdat men de zaken eerst sloten om het virus te verbannen.

NoahAmber
NoahAmber22 dec. 2020 - 16:39

Uit het artikel Uit vele onderzoeksrapporten en persoonlijke getuigenissen blijkt dat een scholensluiting evidente, negatieve impact heeft op kinderen en jongeren, zeker voor kinderen in kwetsbare situaties. Kinderen die thuis niet goed begeleid kunnen worden met huis werk, of kinderen bij wie het thuis niet veilig is. Het heeft invloed op hoe kinderen zich voelen en op wat ze kunnen leren Dat klopt in zijn algemeenheid wel. Vandaar dat het VMBO waar ik als vrijwilliger werk besloten heeft juist voor deze groep een mogelijkheid te bieden om op school te komen. Die uitzonderen kunnen in afwijking van de maatregel ook gewoon genomen worden. Misschien dat scholen die dat niet doen ook zoiets kunnen overwegen. In de praktijk is daar gewoon een mouw aan te breiden En ja, kinderen mogen niet tot instrument gemaakt worden. Helaas gebeurd dat regelmatig als volwassenen een punt willen maken. Het is voor onze kinderen en kleinkinderen is een veel gehoorde snotwin. Unicef doet het eigenlijk ook....

The Apple
The Apple22 dec. 2020 - 16:33

Het is heel lullig, maar het VN-Kinderrechtenverdrag is niet de ultieme toetssteen voor het beleid inzake de verspreiding van besmettelijke ziektes. In het geval van uiterste noodzaak gaat het beleid inzake de verspreiding van besmettelijke ziektes namelijk voor. Ik begrijp de frustratie, maar je moet niet iets tot de "ultieme toetssteen" uitroepen dat niet de ultieme toetssteen is.

9 Reacties
The Apple
The Apple22 dec. 2020 - 20:53

Overigens maak ik me meer zorgen om die kinderen in die vluchtelingenkampen.

OlavM
OlavM22 dec. 2020 - 21:17

@ The Apple: Het VN-Kinderrechtenverdrag gaat met zijn direct doorwerkende bepalingen boven alle nationale wetgeving. Dus ook bij besmettelijke ziektes. Als daarvan wordt afgeweken, is de staat verplicht aan te geven waarom andere belangen zwaarder zouden moeten wegen. Dat is in dit geval niet gebeurd, en dat kon ook moeilijk, omdat oneigenlijke argumenten zijn gebruikt voor de sluiting van het onderwijs en geen expliciete afweging is gemaakt. De schrijvers stellen niet voor niets: [Maar dit moet wel een afweging zijn die uitdrukkelijk aangeeft waarom deze maatregelen echt noodzakelijk zijn en wat er wordt gedaan om de impact ervan op kinderen en hun gezinnen tot een minimum te beperken.]

Volrin
Volrin22 dec. 2020 - 23:25

"Het VN-Kinderrechtenverdrag gaat met zijn direct doorwerkende bepalingen boven alle nationale wetgeving." Bullshit. Het is een afspraak maar heeft geen enkele wettelijke basis in NL of welk ander land dan ook. Net zo min als dat de UCHR onze wetten overstijgt.

The Apple
The Apple23 dec. 2020 - 2:08

OlavM - Ik ben graag bereid om dat van je aan te nemen, maar dat heeft nog niet tot gevolg dat het de “ultieme toetssteen” zou zijn. Wel dat er een afweging aan vooraf moet gaan die uitdrukkelijk aangeeft waarom deze maatregelen echt noodzakelijk zijn en wat er wordt gedaan om de impact ervan op kinderen en hun gezinnen tot een minimum te beperken. Het is mooi dat er een formele regel bestaat voor iets dat ik als vanzelfsprekend beschouwde.

Karingin
Karingin23 dec. 2020 - 9:18

"De verdragspartijen zijn volgens het beginsel pacta sunt servanda verplicht om de verdragen te goeder trouw na te komen. Voor wat betreft Nederland geldt bovendien dat verdragen (en besluiten van volkenrechtelijke organisaties) van een hogere orde zijn dan andere Nederlandse wettelijke voorschriften." Dus

Minoes&tuin
Minoes&tuin23 dec. 2020 - 9:56

Het lijkt me in ieder geval niet opportuun de kinderen zelf hierover te laten oordelen daar ze m.b.t. een pandemie gewoon niet de kennis hebben en de draagwijdte van hun handelen kunnen zien. Wel vraag ik me af of de basisscholen niet open kunnen. Maar dat is een persoonlijke afweging mijnerzijds. In ieder geval vond ik de argumentatie van het kabinet m.b.t. de kinderen 'oneigenlijk;'. Men zou kantoren sluiten indien werkgevers mensen lieten komen die niet fysiek aanwezig behoefden te zijn. Men heeft m.i. niet eens daarop gecontroleerd. Dat spreekt boekdelen!

Minoes&tuin
Minoes&tuin23 dec. 2020 - 9:57

zien=overzien.

Volrin
Volrin23 dec. 2020 - 10:03

"Dus" Wel zo aardig om even de bron te vermelden als je iets citeert van buiten dit draadje. Het eerste deel van je citaat, bevestigt wat ik al zei. Het is een afspraak, geen in Nederland aangenomen wet. Net zoals het Internationaal strafhof in Den Haag alleen effect heeft als alle partijen zich er naar buigen, hebben internationale verdragen alleen effect als de deelnemende landen ze uitvoeren. Het tweede deel van je citaat is enkel een verwoording dat internationale verdragen in meer landen dan alleen NL gelden. Als het echt zo zwart wit was als jij en de auteur van dit artikel stellen, dan zou de rechter na een korte rechtszaak de overheid gebieden de sluiting van de scholen op te heffen. Dat zal niet gebeuren, aangezien landelijke wetten en het belang van de nationale volksgezondheid het kinderrechten verdrag overstijgt.

OlavM
OlavM23 dec. 2020 - 23:59

@ Thomas Eshuis: [Bullshit. Het is een afspraak maar heeft geen enkele wettelijke basis in NL of welk ander land dan ook. Net zo min als dat de UCHR onze wetten overstijgt.] Ga je eerst eens goed informeren voordat je zelf zulke nitwitterige bullshit uitkraamt. Het VN-Kinderrechtenverdrag (1989) is een verdrag (en geen "afspraak"), en verdragen gaan boven de nationale wet, zoals in de Grondwet staat. Bovendien zijn de bepalingen van dit verdrag rechtstreeks bindend. Om jou eem beetje op weg te helpen het volgende. Art. 93 Grondwet: "Bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties, die naar haar inhoud een ieder kunnen verbinden, hebben verbindende kracht nadat zij zijn bekendgemaakt.” Zulke bepalingen hebben, met andere woorden, zonder nadere tussenkomst van de nationale wetgever rechtstreekse werking waar iedereen zich aan moet houden. (https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vkugbqved26w/artikel_93_rechtskracht_internationale) Art. 94 Grondwet: "Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties." (https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vkugbqved5lc/artikel_94_voorrang_internationale) Met "UCHR" bedoel je vermoedelijk de UNHCR, de Hoge Commissaris van de VN voor de Vluchtelingen. Dat is een heel andere kwestie. Je kletst maar wat onnozel in de rondte (en hebt de “pech” dat ik o.a. jurist ben).

Jozias2
Jozias222 dec. 2020 - 16:29

Helemaal eens. Daarnaast wordt er nog een groep getroffen: de (alleenstaande) ouders die wel thuiswerkten of een beroep uitoefenen wat niet thuis kan maar niet vitaal is (maar wel voor die ouders) en door deze maatregel weer thuisonderwijs moeten gaan geven.

9 Reacties
The Apple
The Apple22 dec. 2020 - 16:35

En ik ben het daar niet helemaal mee eens.

Jozias2
Jozias222 dec. 2020 - 16:57

@Apple, Verklaar je nader...

Winterdepressie
Winterdepressie22 dec. 2020 - 17:24

O god nee! De (alleenstaande) ouder zou eens aan opvoeding, Ehh onderwijs moeten doen! Neen! Kinderen zijn een leuke hobby, maar het moet niet je leven of carrière gaan beheersen hoor! Crisis of geen crisis.. De onderbouwing voor deze maatregel is veel duidelijker dan die van het sluiten van "niet essentiële" winkels of alle horeca. Asymptomatische dragers zijn simpelweg de grootste besmettingsvector. Om juist van die groep de meest ondergerapporteerde maar tegelijkertijd disproportioneel meest positief bevonden subsectie 5 dagen in de week bij elkaar te stoppen is pure waanzin. En wat is er nou echt zo magisch aan onderwijs dat een paar maand met een houtje touwtje alternatief werken voor enorme schade gaat zorgen? Zijn die jonkies echt zo fragiel? Wat dacht je anders van de significante hoeveelheid kinderen die zich juist totaal niet fijn voelen in het onderwijs? De kinderen die gepest worden of nog niet klaar zijn voor de chaotische pseudo-sociale jungle van het VO? Die zouden kunnen floreren, terwijl de bullies en druktemakers voor de verandering maar eens flexibiliteit moeten tonen. Rubber tegel mentaliteit terwijl we de echte zwakkeren van de samenleving liever laten creperen. Daar lijkt het op.

LaBou
LaBou 22 dec. 2020 - 18:15

Kinderbelangen zijn alleen belangrijk als het goed uitkomt. In andere gevallen moeten ze maar terug laten we ze verdrinken of verkommeren in een vluchtelingenkamp met gelijkenissen met een concentratiekamp. Verhongeren is ook nog een mogelijkheid.

Paul Spijkers
Paul Spijkers23 dec. 2020 - 1:38

Ik zal je vertellen, niet alleen het micro groepje dat je muggeziftering aanhaalt bestaat. ALLE groepen hebben ongemakken, sommigen wat erger dan anderen. Voor de algemene gezondheid. Dat is niet nieuw, maar wel nodig samen. Jeeminee.

The Apple
The Apple23 dec. 2020 - 2:15

Ja, maar het gaat nu om de belangen van Nederlandse kinderen en elke veronderstelling dat het om discriminatie zou gaan werpen wij verre van ons. Het hemd is gewoon nader dan de rok en wat het zwaarste is moet het zwaarste wegen.

The Apple
The Apple23 dec. 2020 - 2:18

Nog effe en ik ga viral als het nieuwe orakel van Delphi. -

Jaira Cortéz
Jaira Cortéz23 dec. 2020 - 9:24

@ Apple Iemand die "ja, maar" gebruikt snapt de beginselen van logica niet. Desalniettemin kan ik goed begrijpen dat jij jezelf als orakel beschouwt. Doet me trouwens denken aan een zekere oranje president.

The Apple
The Apple23 dec. 2020 - 20:33

Weet je ook waar het orakel van Delphi om bekend stond?