Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

'Bevolking snakt naar toekomstvisie'

Grote zorgen over gevolgen voor MKB
Joop

De Standaard ontslaat columnist Abou Jahjah wegens Facebook-posting

  •  
09-01-2017
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
aboujahjah
De Vlaamse krant De Standaard heeft columnist Dyab Abou Jahjah op staande voet ontslagen vanwege zijn commentaar na een aanslag in Jeruzalem waarbij een Palestijn vier Israëlische militairen heeft gedood. De dader reed bij een bushalte met een truck op de slachtoffers in. Vijftien anderen raakten gewond.
Op Facebook plaatste Abou Jahjah na de aanslag de zin “By any means necessary. #FreePalestine”. In een commentaar zegt De Standaard :
"Aan het brede debat zijn grenzen, en die liggen voor ons bij het ondersteunen van geweld zonder onderscheid. Op Facebook schreef Dyab Abou Jahjah zondag na de aanslagen dat de bevrijding van Palestina ‘by any means necessary’ moet gebeuren. Dat is een verwijzing naar Malcolm X. Vlak na een aanslag laat die zin helaas geen ruimte voor interpretatie, voorwaardelijkheid of broodnodig debat meer."
Abou Jahjah ontkende na zijn ontslag dat hij geweld goedkeurt:
"Geweld is niet goed, maar geweld in de vorm van zelfverdediging is soms onvermijdelijk. Zeker als andere oplossingen door de bezetter worden gedwarsboomd. Bovendien is de bezetting het echte geweld. De bezetting is een vorm van georganiseerd, structureel en terugkerend geweld waar het Palestijnse volk sinds 1948 (na de Israëlisch-Palestijnse oorlog, red.) onder lijdt.”"
Abou Jahjah stelt dat de daad van de Palestijn is toegestaan onder internationaal oorlogsrecht:
"Los van zijn ideologische strekking en los van zijn lidmaatschap van welke organisatie dan ook, mag elke Palestijnse burger en elke burger waar dan ook in de wereld die leeft onder een illegale militaire bezetting, zich daartegen verzetten. Dat recht is vastgelegd in het internationaal recht en in de conventie van Genève."
Die bewering wordt tegengesproken door rechtsgeleerden. Docent internationale politiek aan de UGent Tom Ruys wijst er tegenover de VRT op dat voor dat recht aan allerlei voorwaarden moet zijn voldaan. Het moet bijvoorbeeld uitgevoerd worden door een georganiseerde groep.
"Bovendien is er nog de vraag op welke wijze men aan verzet mag doen. Ook hier zijn er een aantal grenzen in het oorlogsrecht die bepalen wat kan en niet kan. “Zelfmoordaanslagen zijn niet verenigbaar met het oorlogsrecht, wordt vaak gesteld”, zegt Ruys. “Men maakt een onderscheid tussen listen, die toegelaten zijn, en perfide daden, bijvoorbeeld zich voordoen als een burger, die beschouwd worden als een oorlogsmisdaad. De grens tussen de twee is soms erg klein.”"
De uitspraak (“Met alle middelen die noodzakelijk zijn.”) is afkomstig van de burgerrechtenactivist Malcolm X, het grote voorbeeld voor Abou Jahjah die zijn eigen Movement X naar de Amerikaan heeft vernoemd. Hij zei in 1964 in een toespraak:
"We declare our right on this earth to be a man, to be a human being, to be respected as a human being, in this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary.” (We verklaren ons recht op deze aarde om mens te zijn, om gerespecteerd te worden als mens, in deze maatschappij, op deze aarde, in deze tijd, en willen dat realiseren met alle middelen die noodzakelijk zijn)"
De uitspraak van Malcolm X is omstreden omdat die kan worden opgevat als een oproep tot het gebruik van geweld. Anderen wijzen er op dat ‘noodzakelijk’ juist ook als nuance gezien kan worden om geweld uit te sluiten.
Nelson Mandela nam in ieder geval het risico niet toen hij in 1992, twee jaar na zijn vrijlating, in de biopic van Spike Lee over Malcolm X een cameo vervulde als onderwijzer. Hij spreekt de tekst van Malcolm X uit tegenover een klas schoolkinderen maar weigerde de laatste zin “by any means necessary” omdat hij vreesde dat de Zuid-Afrikaanse regering die zou aangrijpen als oproep tot geweld. Lee laat die zin daarom daar Malcolm X zelf zeggen. Een keuze die Abou Jahjah niet gemaakt heeft.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (124)

Sachs
Sachs11 jan. 2017 - 21:48

@ Don Vito [de meeste moordpartijen vonden plaats in steden en dorpen die niet in de bezette gebieden liggen] Verreweg de meeste moordpartijen vinden plaats in Palestina, waarbij Israël de dader is. Die moordpartijen – evenals andere vormen van repressie – zijn onderdeel van de Israëlische bezetting die dit jaar 50 jaar duurt. Kennelijk is dat wat u betreft oké. Plegen Palestijnen aanslagen op Israël, dan hebt u daar een probleem mee. Why is that? Waarom neemt u het überhaupt op voor een bezetter?

6 Reacties
Don Quichote
Don Quichote12 jan. 2017 - 7:52

Zoals ik al eerder heb aangegeven is het zeer discutabel te zeggen dat de Palestijnen van oudsher rechten hebben op deze gebieden, Het is pas sinds grofweg 1880 dat er groepen van arabieren naar deze gebieden trekken, gebieden die daarvoor nagenoeg onbewoonbaar zijn geweest ( zie mijn eerdere reactie met onderbouwing) Het zijn de Arabische buurlanden geweest die direct na het uitroepen van de staat Israël tot de aanval zijn overgegaan (hetgeen u natuurlijk ook weet) Sinds de stichting van deze staat is de vernietiging van deze staat en de inwoners daarvan het hoofddoel van geweest. Telkens weer zijn er aanvallen geweest en oorlogen gevoerd (maar dat weet u ook allemaal) Dat u blind bent voor de constante terreur die plaatsvindt vanuit de Palestijnse gemeenschap onder leiding van bijv. Hamas (die de vernietiging van de Staat Israël en de bewoners daarvan nog steeds als nr 1 op hun to do list hebben staan) is spijtig. Verder zijn in de diverse commentaren al voldoende argumenten gegeven die ook al niet kunnen overtuigen. Ik zou u aan kunnen raden een paar jaar in deze regio te gaan wonen, heb ik ook gedaan, dat zal uw kijk enigszins nuanceren. Natuurlijk ben ik bevooroordeeld , ik ben de eerste om dat toe te geven! Maar om op een moeilijke discussie als deze te reageren vanuit het veilige Nederland zonder ter plekke gedurende langere tijd aanwezig te zijn geweest is onmogelijk. Om deze discussie, het begon over Abou Jahjah, enigszins verder te duiden is het misschien nuttig om te weten dat de Libanees Abou Jahjah waar het over gaat, lid is geweest van de Hezbollah, en eerdere aanslagen zoals op 9-11 in Amerika en onlangs Parijs verheerlijkt.

Sachs
Sachs12 jan. 2017 - 22:07

@ Don Vito [Zoals ik al eerder heb aangegeven is het zeer discutabel te zeggen dat de Palestijnen …] Ik heb het gezien. Waarom verspreidt u dergelijke verhalen? [Het zijn de Arabische buurlanden geweest die direct na het uitroepen van de staat Israël tot de aanval zijn overgegaan (hetgeen u natuurlijk ook weet)] Nee, dat weet ik niet. Wél weet ik dat Arabische troepen pas eind mei 1948 tot actie overgingen nadat en omdat al 400.000 Palestijnen door de zionisten waren verdreven. Dankzij hun interventie is Israël er niet in geslaagd álle Palestijnen te vermoorden of verdrijven. Leestip over precies dit thema: juist verschenen: Thomas Suárez – State of Terror. Bevat de verslagen uit de recent vrijgegeven archieven van de Britten. Suárez gaf op 1 januari jl. een lezing voor Britse parlementariërs. Hier staat het transcript: http://mondoweiss.net/2017/01/terrorism-israeli-state/ [Sinds de stichting van deze staat is de vernietiging van deze staat en de inwoners daarvan het hoofddoel van geweest.] Gek genoeg is tijdens het verspreiden van deze propaganda Palestina van de aardbodem verdwenen. [Telkens weer zijn er aanvallen geweest en oorlogen gevoerd (maar dat weet u ook allemaal)] Zeker weet ik dat. Niet voor niets wordt Israël beschuldigd van genocide. De etnische zuivering woedt inmiddels 70 jaar, moord en doodslag zijn al decennia dagelijkse kost. Tussen 2000 en 2014 ontvoerde het Israëlische leger tijdens razzia’s 10.000 Palestijnse kinderen – om een voorbeeld te geven van de dagelijkse Israëlische terreur. [Dat u blind bent voor de constante terreur die plaatsvindt vanuit de Palestijnse gemeenschap onder leiding van bijv. Hamas (die de vernietiging van de Staat Israël en de bewoners daarvan nog steeds als nr 1 op hun to do list hebben staan) is spijtig.] Als jood identificeer ik me niet met bezetters, dus ook niet met hun propaganda om Palestijns verzet als ‘terreur’ te framen. Het feit dat er – slechts 70 jaar na WO2 – Nederlanders zijn die dat wél doen is pas écht spijtig. [Ik zou u aan kunnen raden een paar jaar in deze regio te gaan wonen, heb ik ook gedaan, dat zal uw kijk enigszins nuanceren.] Hmmm, is twaalf jaar genoeg? Heb ik iets gemist? Ik mag me als Europese jood vestigen op etnisch gezuiverd Palestijns land, terwijl de rechtmatige bewoners op luttele kilometers afstand achter hekken gevangen worden gehouden, en worden verhinderd terug te keren naar het land dat hen rechtens toekomt. Wat zou u willen nuanceren? [Natuurlijk ben ik bevooroordeeld , ik ben de eerste om dat toe te geven! Maar om op een moeilijke discussie als deze te reageren vanuit het veilige Nederland zonder ter plekke gedurende langere tijd aanwezig te zijn geweest is onmogelijk.] Als ik uw tekst zo lees hebt u geen notie van het Midden-Oosten, en zeker niet van Palestina. Hoe lang hebt u eigenlijk in Gaza doorgebracht? U lijkt geen benul te hebben van de realiteit. [Om deze discussie, het begon over Abou Jahjah, enigszins verder te duiden is het misschien nuttig om te weten dat de Libanees Abou Jahjah waar het over gaat, lid is geweest van de Hezbollah, en eerdere aanslagen zoals op 9-11 in Amerika en onlangs Parijs verheerlijkt.] Weet u, als je dit zo opschrijft heb je je ofwel niet verdiept in wat AJ écht heeft gezegd, ofwel je bent van kwade wil.

Don Quichote
Don Quichote13 jan. 2017 - 16:06

@Sachs: -u trekt in twijfel : "Zoals ik al eerder heb aangegeven is het zeer discutabel te zeggen dat de Palestijnen van oudsher rechten hebben op deze gebieden". -1696 De Nederlander Reland doet wetenschappelijk verslag van zijn reis door het land. Zijn conclusies:Voorbeelden: in Jeruzalem wonen 5.000 mensen, meest Joden en wat christenen. In Gaza wonen 550 mensen, de helft Joden, de rest meest christenen. De Joden houden zich vooral met landbouw bezig, de christenen met handel en transport. 1867 De wereldberoemde schrijver Mark Twain schrijft: “We zagen op de hele route geen enkel plaatsje; 30 mijl iedere kant uit… Men kan 10 mijl ver rijden en nog geen 10 menselijke wezens ontmoeten… Nazareth is troosteloos… Jericho een vergane ruine… Bethlehem en Bethanie zijn in hun armoede een vernedering… onbewoond door ieder levend wezen… Een troosteloos land, waarvan de bodem rijk genoeg zou zijn, maar volledig is overgegeven aan het onkruid. Een grote zwijgende, treurige vlakte. We zagen geen enkel menselijk wezen op de hele route. Bijna nergens stond een struik of een boom. Zelfs de olijfboom en de cactus, deze standvastige vrienden van een waardeloze bodem hebben het land bijna volledig verlaten. 1878 Een officiële Britse studie ‘The survey of western Palestine’ maakt melding van massale immigratie van Arabische kolonisten uit Egypte (aangetrokken door de economische en medische vooruitgang van de Joodse immigratie), waardoor complete nieuwe woonwijken ontstaan rond Tel Aviv/Jaffo. 1889 “Dertigduizend van de 40.000 inwoners van Jeruzalem zijn Joden. Momenteel komen de Joden bij honderden hierheen”. (De Pittsburgh Dispatch, 15 Juli 1889). 1913 “Het gebied was dunbevolkt en economisch stagnerend, tot de komst van de eerste zionistische pioniers in de jaren 1880, die kwamen om het Joodse land weer op te bouwen. De Joodse ontwikkeling van het land trok grote aantallen andere immigranten aan, zowel Joodse als Arabische. Huizen waren van modder, nergens waren ramen. Scholen bestonden niet. De kindersterfte was erg hoog. Het westelijk deel, de kuststrook, was bijna een woestijn, met maar weinig dorpen, dunbevolkt. Er waren veel ruïnes van dorpen, die verlaten waren als gevolg van de veelvoorkomende malaria.” (Rapport van de Britse Koninklijke Commissie, 1913) Om te zeggen dat er van oudsher rechten te claimen zijn door de huidige palestijnen is dus gewoonweg niet waar.. - U trekt in twijfel : [Het zijn de Arabische buurlanden geweest die direct na het uitroepen van de staat Israël tot de aanval zijn overgegaan (hetgeen u natuurlijk ook weet)] -U zegt Wél weet ik dat Arabische troepen pas eind mei 1948 tot actie overgingen nadat en omdat al 400.000 Palestijnen door de zionisten waren verdreven. Dankzij hun interventie is Israël er niet in geslaagd álle Palestijnen te vermoorden of verdrijven. Om uw geheugen op te frissen : "De Israëlische Onafhankelijkheidsverklaring (Hebreeuws: Megilat HaAtzma'ut) is het document waarmee op 14 mei 1948 de onafhankelijkheid van de nieuwe Joodse staat Israël werd afgekondigd - : "Pan-Arabische invasie 15 mei 1948 en daaropvolgende oorlog[bewerken] Direct na beëindiging van het Britse mandaat vallen 23.500 soldaten uit vijf Arabische landen (Egypte met onder meer Gamal Abdel Nasser als officier, Jordanië, Irak, Syrië en Libanon met vrijwilligers uit Soedan) de nieuwe staat aan. als deze simpele feiten al niet eens kloppen in uw verhaal .... zal ik dan ook maar met de welbekende korrel zout nemen.

Don Quichote
Don Quichote13 jan. 2017 - 16:27

Dan over Abou JahJah: U zegt : [Om deze discussie, het begon over Abou Jahjah, enigszins verder te duiden is het misschien nuttig om te weten dat de Libanees Abou Jahjah waar het over gaat, lid is geweest van de Hezbollah, en eerdere aanslagen zoals op 9-11 in Amerika en onlangs Parijs verheerlijkt.] Weet u, als je dit zo opschrijft heb je je ofwel niet verdiept in wat AJ écht heeft gezegd, ofwel je bent van kwade wil. De feiten : -"Abou Jahjah heeft gezegd dat hij zich in Libanon bij het Hezbollah verzet tegen Israël vervoegde en militaire training heeft genoten" -"Rond 17 juli 2006 reisde Abou Jahjah naar Libanon tijdens de Israëlisch-Libanese Oorlog van 2006. Waar hij bij Hezbollah heeft gezeten" - "Na de terreuraanvallen van 11 september 2001 op de Verenigde Staten schreef Abou Jahjah dat hij en de meeste Arabieren die dag "iets dat niet kan worden beschreven als vreugde of geluk, maar als zoete wraak" voelden" - " Tijdens een lezingenreeks in 2003 ter gelegenheid van de lancering van de Nederlandse tak van de AEL, zei Jahjah de sharia in te willen voeren" -"Aan de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws sprak hij in 2004 zijn steun uit voor het doden van buitenlandse troepen in Irak: "Elke dode Amerikaanse, Britse of Nederlandse soldaat beschouw ik als een overwinning" _ "hem toch te beschouwen als een martelaar en “diep verdriet en sympathie” voor Saddam te voelen." -"Toen Antwerps burgemeester, Bart De Wever, na de aanslag op het Joods Museum in Brussel Joodse instellingen extra wilde beveiligen, noemde Jahjah hem een "zionistenpijper" in een tweet - En dan ben ik van kwade wil ?

Sachs
Sachs13 jan. 2017 - 21:43

@ Don Vito [Om te zeggen dat er van oudsher rechten te claimen zijn door de huidige palestijnen is dus gewoonweg niet waar..] U gaat vast uitleggen waarom dat niet waar zou zijn. U put zich uit om te beweren dat Palestina een godvergeten oord was, dat pas tot ‘bloei’ kwam onder de zionisten. Ik ben zo vrij om dat naar het land der fabelen te verwijzen, zoals velen dat voor mij gedaan hebben. Hebt u het boek al gelezen dat ik u aanraadde? De Palestijnen zijn de oorspronkelijke bewoners van het gebied. Europeanen hebben er niets te zoeken. [Om uw geheugen op te frissen : “De Israëlische Onafhankelijkheidsverklaring (Hebreeuws: Megilat HaAtzma’ut) is het document waarmee op 14 mei 1948 de onafhankelijkheid van de nieuwe Joodse staat Israël werd afgekondigd] Denkt u dat Nederlandse joden dat document niet kennen? Ik zou zeggen: lees het nog eens na, en concludeer samen met mij hoezeer dat niets meer was dan een poging om de wereld zand in de ogen te strooien. Zoals ‘Oslo’ dat bijvoorbeeld ook was. Er is helemaal niets van terechtgekomen. Dat was ook helemaal niet de bedoeling. [“Pan-Arabische invasie 15 mei 1948 en daaropvolgende oorlog[bewerken]. Direct na beëindiging van het Britse mandaat vallen 23.500 soldaten uit vijf Arabische landen (Egypte met onder meer Gamal Abdel Nasser als officier, Jordanië, Irak, Syrië en Libanon met vrijwilligers uit Soedan) de nieuwe staat aan.] Yep, dat schreef ik u al. Dankzij hen bestaan er überhaupt nog Palestijnen; de Europese zionisten waren van plan die allemaal te verdrijven. Een vraag aan u: waarom had Israël op 15 mei 1948 400.000 Palestijnen verdreven – ruim een kwart van de bevolking? Verwacht u dat de buren glimlachend blijven toekijken als een compleet land etnisch wordt gezuiverd? [als deze simpele feiten al niet eens kloppen in uw verhaal …. zal ik dan ook maar met de welbekende korrel zout nemen.] Geachte heer Vito, u dist hier alinea’s op uit de geschiedschrijving zoals Israël die er bij zijn scholieren inhamert. U hebt NUL feiten aangedragen die mijn ongelijk zouden aantonen. U schermt met aantallen joden, wetend dat velen van hen Palestijnen waren – Palestina heeft letterlijk duizenden jaren een joodse populatie gehad. De Palestijnse joden waren overigens TEGEN de Europese kolonisering, zoals de meeste joden dat waren. De kolonisering van Palestina was een zionistisch streven, geen joods streven, dat vleugels kon krijgen nadat de Britten het ‘sponsorden’ (zoals dat eufemistisch heet; bedoeld wordt dat zij het tot speerpunt van hun koloniale politiek maakten). Het relevante onderscheid is tussen Europeanen en Palestijnen. In 1947 e.v. werden 700.000+ Palestijnen verdreven van de 1.3 miljoen Palestijnen die op dat moment de Palestijnse samenleving vormden. Die zou zich daar – als ik u moet geloven – in 25 jaar gevestigd hebben, en in die korte tijd in staat zijn geweest om mondaine steden en een bloeinde economie op te bouwen (denk alleen al aan de citrusindustrie (u kent de naam Jaffa ongetwijfeld). De opmaat naar de Nakba is anno 2017 in groot detail beschreven, inclusief de bevolkingstoename per groep. Het zal u opvallen dat de toename van de Europese zionisten nagenoeg 100 procent bedraagt. Dit onder het motto ‘Een land zonder volk voor een volk zonder land’. U draagt de bouwsteentjes onder die slogan aan. Maar we weten al decennia dat dat ordinaire propaganda was. Het was Herzl himself die – geconfronteerd met het bericht dat er meer dan een miljoen Palestijnen waren – de oplossing onder woorden bracht: ‘Drijf ze de zee in’. Aldus geschiedde. Verder valt me op dat u slechts ingaat op een deel van mijn post. Het lijkt alsof de Palestijnse kant van het verhaal u compleet onbekend is. Hoe kan dat? Dit temeer daar u zo prat gaat op uw ervaring ter plaatse. Vandaar dat ik u vroeg naar uw ervaringen in Palestina, bijvoorbeeld Gaza.

Sachs
Sachs13 jan. 2017 - 22:55

@ Don Vito [“Abou Jahjah heeft gezegd dat hij zich in Libanon bij het Hezbollah verzet tegen Israël vervoegde en militaire training heeft genoten”. “Rond 17 juli 2006 reisde Abou Jahjah naar Libanon tijdens de Israëlisch-Libanese Oorlog van 2006. Waar hij bij Hezbollah heeft gezeten”] Dus? Hebt u iets tegen Hizbollah? Als die er niet waren geweest had de noordgrens van Israël een stuk hoger gelegen en waren nog eens honderdduizenden mensen verdreven. Dat is Jahjah’s perspectief, en dat begrijp ik maar al te goed. Kijk wat er in Palestina gebeurt. [“Na de terreuraanvallen van 11 september 2001 op de Verenigde Staten schreef Abou Jahjah dat hij en de meeste Arabieren die dag “iets dat niet kan worden beschreven als vreugde of geluk, maar als zoete wraak” voelden”] Dus? Begrijpt u dat niet of zo? In grote delen van de wereld werd dat zo gevoeld. Met reden, overigens, hoe pijnlijk het ook is. [” Tijdens een lezingenreeks in 2003 ter gelegenheid van de lancering van de Nederlandse tak van de AEL, zei Jahjah de sharia in te willen voeren”] '… waar dat een nuttige aanvulling zou kunnen zijn op de bestaande rechtspraak zoals in het VK, en uitsluitend na instemming van alle bij een proces betrokkenen’. Maar ook al had hij dat niet gedaan, ik heb er niks mee en ben tegen. Alleen heb ik er geen bezwaar tegen dat iemand als Abu Jahjah het noemt. [“Aan de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws sprak hij in 2004 zijn steun uit voor het doden van buitenlandse troepen in Irak: “Elke dode Amerikaanse, Britse of Nederlandse soldaat beschouw ik als een overwinning”] Dus? Kunt u dat niet plaatsen? Wij laten 1.6 miljoen Irakezen doden en een complete regio ontwrichten, en beginnen dan te piepen omdat mensen daar woest om worden en uit hun slof schieten? Waarom maakt u zich überhaupt nog druk om die reactie? Zie onder ogen waar die vandaan komt en doe er wat mee. Want het zijn geen lone wolves die denken zoals Abu Jahjah, maar een substantieel deel van de wereld. [“hem toch te beschouwen als een martelaar en “diep verdriet en sympathie” voor Saddam te voelen.”] Binnen de context van het verhaal, dat u hier weglaat. De hypocrici van het Westen, om het samen te vatten, waarvan Saddam het slachtoffer werd. Saddam was evil, als pion van het Westen, daarover bestaat geen misverstand. Maar hij was een puppet, die regressie nodig had om zijn leiderschap te bestendigen. We took it for granted en legden hem geen strobreed in de weg. [“Toen Antwerps burgemeester, Bart De Wever, na de aanslag op het Joods Museum in Brussel Joodse instellingen extra wilde beveiligen, noemde Jahjah hem een “zionistenpijper” in een tweet] Dat is nog vriendelijk uitgedrukt, vindt u niet? What’s your point? Jahjah's ontslag – na grote druk uit dezelfde zionistenkliek – maakt duidelijk hoe het kunstje in elkaar zit. En Israël zélf bedient zich uitgebreid van dergelijke praktijken – aanslagen, liquidaties, ontvoering, enz. Dit alles uit naam van ‘de joden’. N.B. De aanslag die u noemt was een afrekening met twee Israëlische agenten, zover ik heb begrepen. U presenteert een lijstje oneliners, zonder context, dat moet aantonen dat Abu Jahjah niet deugt. Die lijstjes circuleren al tijden, met maar één doel: het verdacht maken van de auteur zodat zijn boodschap verloren gaat. De specialiteit van de Israël-lobby. As we speak speelt de serie ‘The Lobby’ van Aljazeera – een undercover verslag van de beïnvloeding van de Britse politiek en samenleving. Have a look: http://www.aljazeera.com/news/2017/01/lobby-episode-3-anti-semitic-trope-170112090717792.html

dickser
dickser11 jan. 2017 - 16:42

De manier van de aanslag linkt naar is, de aanslag is opgeist door is, dit heeft niets meer met de palestijnse zaak te maken, hier wordt een aanslag van is verheerlijkt, lijkt me duidelijk dat deze man ontslagen is, hoop dat de bezige bij en alle andere platforms waar hij op zit hem ook bij het groot vuil zetten. De aanslag staat gelijk aan nice en berlijn

Dubbeldenker
Dubbeldenker11 jan. 2017 - 9:43

Waar blijven de maatregelen tegen mensen die de Syrische "strijders" steunen die soldaten van Assad doden? Of mag je alleen steun uitspreken voor gewapend verzet tegen bezetters of onderdrukkende regeringstroepen als dat openlijk met een uniform aan en met reguliere wapens wordt gepleegd? Hoe hebben de Joden indertijd tegen de Britten gevochten om hun eigen staat te krijgen? Alleen maar openlijk als reguliere soldaten in uniformen? Ben geen fan van Jahjah, maar ook niet van Dubbele Standaard

Popiejopie3
Popiejopie310 jan. 2017 - 16:26

"In een reactie aan NRC laat Abou Jahjah zijn beweegredenen weten: „De aanslag is niet in Israël gepleegd, maar in Jeruzalem – in door Israël bezet gebied. Het is een verzetsdaad van het volk tegen het bezettingsleger. Dat is gewettigd, ook door de Veiligheidsraad. Zoals dat in Nederland en België geoorloofd was in de Tweede Wereldoorlog.” Heeft hij toch een punt.

4 Reacties
Mostafa
Mostafa10 jan. 2017 - 17:52

Jeruzalem is niet alleen voor Palestijnen maar ook voor joden en christenen.

Sachs
Sachs10 jan. 2017 - 20:42

@ Popie Zeker heeft hij een punt. Sterker, hij heeft gelijk. Alleen zijn veel Nederlanders de oorlogslessen vergeten, en schurken zij comfortabel aan tegen de Israëlische bezetter. Onderstaand de nodige voorbeelden.

Minoes2
Minoes211 jan. 2017 - 3:00

Mee eens!

Minoes2
Minoes211 jan. 2017 - 3:04

Maar België heeft een grote Joodse gemeenschap die erg gericht is op Israel. Dat zal wel meespelen. Zijn ook altijd problemen geweest over geschiedenislessen op school en wat er wel en vooral niet in mocht staan, eveneens over de invulling van het holocaust-museum waar enkel Joodse slachtoffers benoemd mochten worden als slachtoffers. Daar zijn hele disputen over geweest in de pers en tussen onderzoekers.

DaanOuwens
DaanOuwens10 jan. 2017 - 16:18

Valt mij tegen deze uitspraak van Dyab Abou Jahjah. Hij heeft veel terechte kritiek op Israël. Geweld van het leger tegen Palestijnse burgers in Gaza was een scheiding van het oorlogsrecht. Maar deze actie is ook een scheiding van het oorlogrecht. Oorlogsmisdadigers zijn er dus aan beide kanten. En aan beide kanten zijn ook kinderen het slachtoffer. De partij die het conflict kan beheersen is oplossen is alleen Israël. Zo lang Israël stukje bij beetje meer Palestijns grondgebied in bezit neemt komt er geen einde aan deze oorlog en blijven doden vallen. Jahjah heeft dat ook beweert en daarin had hij gelijk. Hier slaat hij de plank mis.

Sermand Raoof
Sermand Raoof10 jan. 2017 - 16:09

Ik ben geen fan van hem. Uiteraard geweld is nooit goed. Maar waarom is er nooit ophef als de heer Wilders openlijk de geweld jegens de Palestijnen verheerlijkt? En nu in eens wel? Iets met twee maten meten?

3 Reacties
johannn2
johannn210 jan. 2017 - 17:53

Het verschil is, dat meneer Wilders niet ontslagen kan worden. .

Mostafa
Mostafa10 jan. 2017 - 17:54

Precies en dat had ik hier ook gezegd. Toen kinderen in Gaza werden plat gebombardeerd met fosfor bommen zei hij dat het de schuld van Hamas was en toen vond ik goor, onmenselijk en abnormaal ook een criminele gedrag.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon11 jan. 2017 - 8:41

"Maar waarom is er nooit ophef als de heer Wilders openlijk de geweld jegens de Palestijnen verheerlijkt?" Wilders is idd een vriend van Israel. Misschien kunt u mijn geheugen even opfrissen maar ik mij geen uitspraken voor de geest halen waar u op doelt.

Kees Ollapo
Kees Ollapo10 jan. 2017 - 15:40

Terreur, in welke vorm dan ook, dient uiteraard veroordeeld. Alsmede oproepen tot terreur, in welke vorm dan ook. Alsmede goedpraten van terreur, in welke vorm dan ook. Abou Jahjah krijgt dus terecht de zak bij de Standaard. - In Nederland wordt je al voor veel minder, minder, minder vervolgd door het OM en veroordeeld. Dat worden dus nog spannende tijden voor menig reaguurder als de aanklacht in de bus valt.

de Haas
de Haas10 jan. 2017 - 15:37

Blijkbaar heb je ook al deugend terrorisme? Tegen Israëlische soldaten e.a. is OK, b.v. tegen Turkse soldaten e.a. is niet OK, of is het veel minder een issue, ook al is Turkije diverser, al veel langer doende, en meer slachtoffers makend onder leden van door haar onderdrukte volken. Dat Hamas, nog veel meer dan Israël bij het wederzijdse conflict zeker zich schuldig makend aan fout gedrag, de Palestijnse bevolking terroriseert is ook al OK en in ieder geval veel minder een issue.

2 Reacties
Lopez
Lopez10 jan. 2017 - 21:53

@de Haas [Dat Hamas, nog veel meer dan Israël bij het wederzijdse conflict zeker zich schuldig makend aan fout gedrag] Geinponem. Hamas kan alleen maar dromen van het geweld en de terreur waarop Israël de Palestijnen op dagelijkse basis trakteert. Denk eens aan de bezetting. [de Palestijnse bevolking terroriseert is ook al OK en in ieder geval veel minder een issue.] Geinponem. Hamas staat op vrijwel alle terreurlijsten ter wereld en is internationaal vrijwel geïsoleerd. Dit in schrille tegenstelling tot de bezettende mogendheid, die met alle egards wordt behandeld - wat heet, wordt gefêteerd. Dus hoe bedoelt u, ‘Hamas is veel minder een issue’?

Sachs
Sachs11 jan. 2017 - 21:39

@ Lopez +10

Mostafa
Mostafa10 jan. 2017 - 12:50

Weet u het nog? toen Israel kinderen en bejaarden in Gaza plat heeft gebombardeerd riep sommige median hier dat de schuld van Hamas was.....er werd toen geen journalist ontslagen en dat vind ik belagelijk en naar. Bah mensen die het plat bombarderen van kinderen op hun eigen land verheelijken.

4 Reacties
Don Quichote
Don Quichote10 jan. 2017 - 14:42

In haar huis in Yehud wordt Suzanne Kinyas en twee van haar kinderen neergeschoten door een Jordaanse infiltrant. n het dorp Shafir betreden schutters een synagoge, waar op dat moment veel kinderen aanwezig zijn. Drie kinderen en een jongerenwerker worden gedood Aanslag op schoolbus te Avivim. Hierbij vielen 12 doden, waaronder 9 kinderen in de leeftijd van 7 tot 14 jaar. De bus was op weg naar school, maar werd in de buurt van de grens met Libanon beschoten met granaten door leden van het PFLP-GC (Volksfront voor de Bevrijding van Palestina - Algemeen Commando), een afsplitsing van het PFLP (Volksfront voor de Bevrijding van Palestina). Bloedbad van Kirjat Sjmona. Drie Palestijnen steken vanuit Libanon de grens over met Israël. Zij gingen een appartementsgebouw binnen in Kirjat Sjmona en vermoordden alle achttien aanwezige burgers, inclusief negen kinderen. Gijzeling in Ma'alot. De gijzeling vindt plaats op een school in Ma'alot-Tarshicha in het noorden van Israël. Hierbij vielen 34 doden, waaronder 21 kinderen en raakten 70 mensen gewond Bomaanslag op de Dolfinarium-discotheek in Tel Aviv. Hierbij blies een Palestijnse zelfmoordterrorist zichzelf op buiten een discotheek aan de kust in Tel Aviv in Israël en doodde daarbij 21 tieners en verwondde er 132 Terroristische aanslag in het Sbarro-pizzarestaurant van Jeruzalem. Als gevolg van de aanslag werden 15 mensen vermoord, waarvan 7 kinderen en 130 anderen werden verwond. De aanslagpleger kwam om. Zowel de Hamas als Islamitische Jihad eisten aanvankelijk de verantwoordelijkheid voor de aanslag op, maar het bleek een actie van de Hamas te zijn Bomaanslag in Shmuel HaNavi. Bij deze zelfmoordaanslag vielen 24 doden, waaronder de dader. De bom ging kort voor 21 uur plaatselijke tijd af toen de volle bus op een van de doorgaande routes door de orthodoxe wijk Shmuel HaNavi in het westen van Jeruzalem reed. Onder de slachtoffers waren acht kinderen, het jongste slachtoffer was 11 maanden. Zowel de Islamitische Jihad als Hamas eisten de verantwoordelijkheid op voor de aanslag Nabij het Vrijheidsbelpark in Jeruzalem ontploft opnieuw een bus van lijn 14a. Onder de doden zijn ook schoolkinderen, die deze morgen op weg waren naar hun school

IJsbrandtsz
IJsbrandtsz10 jan. 2017 - 14:58

Het misbruiken van dode kinderen als propaganda materiaal is anders ook niet erg fris.

Sachs
Sachs10 jan. 2017 - 20:49

@ Don Vito Het blijft onbegrijpelijk dat ouders hun kinderen meeslepen in hun koloniale aspiraties. De lokale bevolking verdrijven, diens land in bezit nemen, en dan eisen dat je niets overkomt. Walgelijk. Verder volledig eens met IJsbrandtsz.

Don Quichote
Don Quichote11 jan. 2017 - 17:02

@IJsbrandtz, moet ik uit uw woorden opmaken dat wanneer men in Gaza melding maakt van omgekomen kinderen Is dat nieuws, als er meldingen zijn van kinderen die zijn vermoord bij terroristische aanslagen is dat propaganda ??? @ Sachs, de meeste moordpartijen vonden plaats in steden en dorpen die niet in de bezette gebieden liggen

JohnVKR
JohnVKR10 jan. 2017 - 12:49

Burgemeester Aboutaleb heeft vandaag de Israëlische vlag halfstok gehangen op het stadhuis van Rotterdam. Ik vind dat een weerzinwekkende actie! Persoonlijk ben ik een groot tegenstander van moordaanslagen op wie dan ook, ook op Israëlische soldaten. Soldaten zijn ook mensen. Maar een aanslag op militairen van een bezettingsmacht gelijk stellen aan een terroristische aanslag in Berlijn is een ongelooflijke smerige aanval van de gemeente Rotterdam op het Palestijnse volk. Het is vergelijkbaar met Koningin Wilhelmina die in de Tweede Wereldoorlog de Duitse vlag halfstok zou hangen, nadat het Nederlandse verzet Duitse soldaten had vermoord. En dan te bedenken dat het Rotterdamse stadhuis de afgelopen 50 jaar nog nooit een Palestijnse halfstok heeft gehangen om de slachtoffers te herdenken van de Israëlische moordmachine tegen het Palestijnse volk. Je gaat bijna denken dat het Rotterdamse stadsbestuur, net als de Israëlische regering, racistisch is.

4 Reacties
Bert Vlierman
Bert Vlierman10 jan. 2017 - 14:37

Aboutaleb is een gedreven man die ies wil bereiken. Dat hij zich daarbij verlaagt tot nare populistische reacties, is beschamend. Aboutaleb zal er niet mee zitten. Het komt zijn imago als voorbeeldig geïntegreerde moslim ten goede. Wat Aboutaleb zich niet realiseert, is dat dit gebaar hem moreel dwingt tot eenzelfde reactie als Israëli zich schuldig maken aan het doden van Palestijnen, of die nou bewusteloos op de grond liggen of boos protesteren. Hoewel: Aboutaleb heeft waarschijnlijk niet zo'n boodschap aan morele verplichtingen. Het gaat hem vooral om electorale winst.

max laadvermogen
max laadvermogen10 jan. 2017 - 16:06

JohnVKR 10 januari 2017 at 13:49 Burgemeester Aboutaleb heeft vandaag de Israëlische vlag halfstok gehangen op het stadhuis van Rotterdam. Ik vind dat een weerzinwekkende actie! Ik vind dat wel netjes! We zouden toch net zo geschokt zijn als bij de aanslag in Istanbul, las ik ergens.

Okke2
Okke210 jan. 2017 - 16:25

boenders 10 januari 2017 at 16:13 De dag dat een of andere gestoorde israelische burger met een verzwaarde truck rond gaat rijden hopend om zoveel mogelijk dodelijke slachtoffers te maken (en bejubeld zal worden door vele foute types) zal Abou heus wel een Palestijnse vlag op hangen.

Sachs
Sachs10 jan. 2017 - 20:55

De vlag van de bezetter op een Nederlands stadhuis. Dat is inderdaad schrikken. Ik lees hierboven dat de burgemeester van dienst ook de Palestijnse vlag gaat uithangen bij de volgende Israëlische moordpartij. Die zal dan permanent wapperen.

[verwijderd]
[verwijderd]10 jan. 2017 - 11:48

--- Dit bericht is verwijderd —

4 Reacties
Django3
Django310 jan. 2017 - 16:09

"Ik denk dat de Standaard een aanleiding zocht om Abou te ontslaan." Tja, u denkt, u denkt. Wat kopen we daar nu voor? Niks toch?

Sachs
Sachs10 jan. 2017 - 20:56

@ Django Inzichten beginnen met denken, toch? Wat we er voor kopen is dus inzicht. Begrijp ik goed dat u daar niet aan doet?

Django3
Django311 jan. 2017 - 8:58

Sachs Tja, wat begint er niet met denken inderdaad. Fantasieën en sprookjes niet in de laatste plaats. Maar 'weten' dat leidt tot ware werkelijke inzichten..

Sachs
Sachs11 jan. 2017 - 22:02

@ Django Kennelijk hebt u al geruime tijd De Standaard niet gelezen, en dus geen weet van de druk vanuit de 'joodse gemeenschap' die voorafging aan het besluit om Abu Jahjah te ontslaan. Daar moest ik aan denken toen ik het bericht van Boenders las. Zo te lezen bent u zelf van de afdeling 'weten'. Mag ik u vragen wat u hierover weet? Dat scheelt ons weer denken – denk ik te weten.

Klapschaats2
Klapschaats210 jan. 2017 - 10:49

De indruk van een dubbele tong bestond al veel langer, nu zijn er consequenties.

geen-mening
geen-mening10 jan. 2017 - 8:38

En terecht, met mensen die geweld verheerlijken moet je als krant niks te maken willen hebben.

7 Reacties
H.Witte
H.Witte10 jan. 2017 - 10:07

Er is hier geen sprake van verheerlijking van geweld. Er worden argumenten opgevoerd ter rechtvaardiging van het geweld, dat is iets anders. Met die argumenten kan jet het eens dan wel oneens zijn. Wat men ook van die argumenten vindt; feit is dat Israel al decennia aan 'landjepik' doet en successievelijk het oorspronkelijke Palestina helemaal wegvaagt. Tijdens WOII was het verzet, waarbij ook Duitsers het leven lieten, wel gerechtvaardigd. Probeer te nuanceren en de beide kanten van de medaille te zien.

geen-mening
geen-mening10 jan. 2017 - 11:05

In dit conflict is er geen rechtvaardig geweld mogelijk, elk geweld is hierin ongeoorloofd omdat beide zijden zo'n enorme laag boter op hun hoofd hebben, om diezelfde reden is er met goed fatsoen ook geen partij te kiezen in dit verhaal ze zijn beide even slecht of goed in deze.

Okke2
Okke210 jan. 2017 - 11:09

Henk, wat bedoel je met het oorspronkelijke Palestina ? Het gebied wat Palestina heette onder het Ottomaanse rijk? Libanon, Syrie en Jordanie incluis? Het gebied wat onder Brits mandaat viel na 1920 ? Het gebied wat voor 1967 aan de Palestijnen toebehoorden maar veroverd werd door de Israelis nadat ze aangevallen werden door Syrie, Egypte en Jordanie? Het gebied wat in 1988 door de PLO als onafhankelijk uitgeroepen is?

Sol Invictus
Sol Invictus10 jan. 2017 - 13:12

"wat bedoel je met het oorspronkelijke Palestina ?" Met het oorspronkelijke Palestina bedoelen we Palestina, waarvan de inwoners bestolen zijn, maar de dieven liever de aandacht verleggen van de diefstal zelf naar de eigendomsrechten van de bestolene, en ondertussen in bezit blijven van het geoofde goed zonder zelf eigendomspapieren te overleggen in de hoop dat niemand het opvalt zolang ze de slachtoffers in de beklaagdenbank zetten. De premier van Israel zou Benjamin Mileikowsky heten als zijn vader de Poolse familienaam niet had verandert in Netanyahu precies omdat het een oude Joods achternaam is. Kan je mij vertellen met welk recht deze gemigreerde Poolse familie in Palestina woont op andermans grond? Inderdaad, omdat niet de enige bent die de rekening van de holocaust graag door andermans brievenbus gooit.

Okke2
Okke210 jan. 2017 - 16:20

Sol Invictus 10 januari 2017 at 14:12 Juist ja, Palestina in haar meest brede betekenis dus. Neem aan dat de landen Syrie, Libanon en Jordanie natuurlijk niet als stelers van het Palestina gelden in uw hoofd? Oost Jeruzalem (waar deze terrorist woonde) werd na de Arabisch-Israelische oorlog (1948) door Jordanie en Israel verdeeld, het gebied kwam onder Jordanie rule. in 1949 annexeerde Jordanie meer gebieden. In 1967 werd de eenzijdig gestarte zesdaagse oorlog gevoerd, tussen Israel enerzijds en Syrie, Jordanie, Irak, Libanon, gesteund door Algerije, Koeweit, Libie, Marokko, Pakistan, Saoudie Arabie, Soedan en Tunesie anderszijds. Israel won de zesdaagse oorlog en pakte de gebieden (oost jeruzalem) terug van Jordanie. Tijdens de vredes akkoorden in 2000 was Israel bereid om oost jeruzalem te verdelen in een Palestijns en Israelisch gebied, Arafat wilde dit niet, die wilde het hele gebied hebben, dus werden de vredes akkoorden afgeblazen.

Lopez
Lopez10 jan. 2017 - 21:04

@Okke U maakt er een rommeltje van. En waar wilt u eigenlijk heen met uw exposé? Het lijkt me duidelijk dat Henk en Sol het hebben over het mandaatgebied Palestina, dat in 1948 door de Britten werd verlaten. Het is even duidelijk wat zich daar in 1947-49 en 1967 heeft afgespeeld. En al even duidelijk dat Israël geen recht heeft op Oost-Jeruzalem en de Westoever, en daar geen Israëlische kolonies mag vestigen. Israëls koloniale bezettingsregime is illegaal, al vijftig jaar. Lees de onlangs aangenomen Veiligheidsraadresolutie, en u bent helemaal bij: http://www.un.org/webcast/pdfs/SRES2334-2016.pdf

Lopez
Lopez10 jan. 2017 - 21:06

@geen-mening Het lijkt me niet meer dan menselijk om een aanslag als die in Jeruzalem vreselijk te vinden. Maar veel belangrijker dan de vraag of die al dan niet te rechtvaardigen is, is de vaststelling dat Palestijns geweld (of het nu om aanvallen met schroevendraaiers en auto’s, een intifada of raketten uit Gaza gaat) onvermijdelijk is zolang er geen eind komt aan de onvergelijkbaar veel gewelddadiger Israëlische bezetting, onderdrukking en kolonisering. Geweld en terreur roepen nu eenmaal tegengeweld en tegenterreur op; ik neem aan dat u zich ook niet passief zou laten onderdrukken. Willen we dat er een eind aan Palestijns geweld komt, dan moet Israël gedwongen worden de bezetting te beëindigen, zijn koloniale aspiraties te begraven en de rechten van de Palestijnen te respecteren. Zolang het zijn desastreuze politiek voortzet, kunnen we Palestijns tegengeweld in alle soorten en maten verwachten. Je houdt je hart vast. Trumps provocerende aankondiging dat hij de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem zal vestigen, en de even provocerende aankondiging van minister Bennet dat hij bij Trumps aantreden direct een wetsvoorstel zal indienen voor de annexatie van de illegale kolonie Ma’ale Adumim (als opstap voor de annexatie van heel Area C), voorspellen doffe ellende: je ziet het geweld op je afkomen. Vandaag in de krant: een interview met Bennet, waarin hij zijn wetsvoorstel en annexatieplannen toelicht en eens te meer zijn grenzeloze minachting voor het recht, de Palestijnen en de wereld etaleert. Een religieuze extremist pur sang, en vaandeldrager van wat John Kerry onlangs omschreef als ‘de kolonisten die met hun agenda de koers van Israël bepalen’. http://www.timesofisrael.com/bennett-we-must-seize-unique-opportunity-of-trumps-first-weeks-to-tell-him-what-israel-wants/

Mark Huysman
Mark Huysman10 jan. 2017 - 8:26

Natuurlijk hebben Palestijnen het recht op (gewapend) verzet. Zie hier resolutie 3246 van de AV van de Verenigde Naties: https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/C867EE1DBF29A6E5852568C6006B2F0C “Reaffirms the legitimacy of the peoples' struggle for liberation form colonial and foreign domination and alien subjugation by all available means, including armed struggle;” Deze resolutie heeft expliciet betrekking op de positie van de Palestijnen zoals blijkt uit: “Strongly condemns all Governments which do not recognize the right to self-determination and independence of peoples under colonial and foreign domination and alien subjugation, notably the peoples of Africa and the Palestinian people;” De vraag is alleen of een aanslag op militairen zoals die van afgelopen weekend bijdraagt aan de bevrijding. Mij lijkt van niet.

1 Reactie
Sol Invictus
Sol Invictus10 jan. 2017 - 13:14

"De vraag is alleen of een aanslag op militairen zoals die van afgelopen weekend bijdraagt aan de bevrijding." Een andere vraag is of jij die vraag zou stellen als je wraak wilt nemen voor de moord op je dochter en vrouw. Kan je in het oog houden dat het 1 ding is om de situatie te beoordelen vanf jou bank, maar volstrekt iets anders als je in zo'n getto leeft en door het beschaafde westen geacht wordt geweldloos toe te kijken hoe je vrienden, familie en buren worden vermoord en bestolen? Precies.

[verwijderd]
[verwijderd]10 jan. 2017 - 6:09

--- Dit bericht is verwijderd —

5 Reacties
Django3
Django310 jan. 2017 - 7:28

Eerder dapper van De Standaard dat ze zich niet laten gijzelen door Jahjah tot politieke stellingname en zich zo partij te laten maken in dat eeuwigdurend conflict. Wat vind u ook eigenlijk van de politieke stellingname van De Telegraaf inzake asielzoekers? Is politieke journalistiek de wereld waar u heen wilt?

Liempt
Liempt10 jan. 2017 - 9:00

Volgens mij gingen de Nazi's wel anders om met verzetstrijders, volgens mij worden er nu niet lukraak Palestijnen tegen de muur gezet als wraak of wel. De vergelijking gaat daar nogal mank.

Zandb
Zandb10 jan. 2017 - 9:06

boenders: Geweld goedkeuren is iets anders dan "daden vergelijken". En als het doel dan al de middelen moet heiligen - met alle middelen die noodzakelijk zijn - dan zie ik al helemaal niet in waarom deze aanslag noodzakelijk is om het doel te bereiken.

RoBru
RoBru10 jan. 2017 - 9:42

boenders, Los van het feit dat De Standaard wellicht niet (en wellicht wel) jouw standpunt deelt over de misdaden van de Israëliers jegens de Palestijnen en andersom, wat kan zij daar verder concreet aan doen? Veel dichter bij huis bleken ze (surprise, surprise!) iemand in dienst te hebben met verwerpelijke standpunten. Daar konden ze wel wat aan doen en dus hebben ze de samenwerking opgezegd.

Sol Invictus
Sol Invictus10 jan. 2017 - 13:22

"hoe eren wij onze verzetstrijders niet tegen de bezetting van de nazi’s en kennen wij diezelfde eer niet toe aan de Palestijnse vrijheidstrijders." We noemden Indonesiers ook geen vrijheidsstrijders. Palestijnen zijn geen vrijheidstrijders omdat we de overlevers van de holocauts andermans spullen hebben gegeven als vergoeding. Dan kan je de slachtoffers van die sigaar uit andermans doos natuurlijk niet opeens vrijheidstrijders gaan noemen - want dan ben je zelf medeverantwoordelijk.

Tiets Toelemans
Tiets Toelemans10 jan. 2017 - 6:07

Terecht dat deze man ontslagen is, maar hij tegelijkertijd ook goed dat hij dit zegt, zodat we weten wie de vijand zijn. Bovendien is Judea Samaria Israëlisch en zou Jeruzalem de ongedeelde hoofdstad van Israël moeten zijn. En als de Palestijnen het daar niet mee eens zijn dan vertrekken ze maar naar hun islamitische broeders in wiens landen ze geen burgerrechten en een beroepsverbod krijgen opgelegd, want zo begaan zijn die landen met hun Palestijnse broeders. Oh wacht, het gaat helemaal niet over de Palestijnen, maar over de vernietiging van Israël en de diepe wens om de joden uit te roeien?

6 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman10 jan. 2017 - 8:31

[Bovendien is Judea Samaria Israëlisch en zou Jeruzalem de ongedeelde hoofdstad van Israël moeten zijn.] Goed dat je dit zegt dan weten we in elk geval dat je je buiten de internationale rechtsorde stelt.

JohnVKR
JohnVKR10 jan. 2017 - 9:20

Omdat u vindt dat Judea en Samaria bij Israël horen, kunt u uit de volgende twee opties kiezen: Optie 1: U bent voorstander van een niet-democratisch Israël waarin Palestijnse moslims en christenen als derderangsburgers permanent leven onder een wrede Israëlische militaire dictatuur. Optie 2: U bent voorstander van een democratisch Israël met gelijke rechten voor joodse Israëli's en Palestijnse moslims en christenen. Palestijnen in westbank en Gaza hebben dan net zo zeer stemrecht als joodse Israëli's in Tel Aviv. Hierdoor kunnen ook Palestijnse moslims en christenen in de toekomst de Israëlische regering samenstellen en premier of president van Israël worden. Omdat u vindt dat Judea en Samaria bij Judea bij Israël horen, zijn er voor u geen andere opties om uit te kiezen. Ik zal trots op u zijn, als u voor optie 2 kiest.

Earl Johnson
Earl Johnson10 jan. 2017 - 9:55

@JohnVKR Helemaal met u eens. Echter denk ik niet dat de beste man antwoord durft te geven.

Tiets Toelemans
Tiets Toelemans10 jan. 2017 - 10:06

Israël is een democratie waar Palestijnen al hun eigen partijen en organen hebben, dit in tegenstelling tot de omringende landen waar Palestijnen vaak niet eens burgerrechten krijgen. Ik zou niet weten waarom ik voor afschaffing van de democratie in het enige beschaafde land in de regio zou moeten zijn.

JohnVKR
JohnVKR10 jan. 2017 - 16:55

@ Tiets Toelemans. Begrijp ik het goed? Kiest u voor Optie 2? Dat zou werkelijk geweldig zijn !!

Sachs
Sachs12 jan. 2017 - 22:13

@ JohnVKR Yep, Tiets is om. Kennelijk gaat de dictatuur hem toch te ver. Hulde!

Fons Wijers
Fons Wijers10 jan. 2017 - 0:09

"By any means necessary". Het doel heiligt de middelen. Mij lijkt dat een ingezet middel wel herkenbaar moet bijdragen aan het doel, anders is het betekenisloos (in onderhavig geval: blinde terreur). Abou Jahjah spreekt over zelfverdediging als zijnde de betekenis. Die causaliteit wordt niet onderbouwd. Is met het verpletteren van enkele jongens een stap gezet naar het beoogde doel? Mij lijkt dat hiermee eerder het tegendeel wordt bereikt. Oké, het doel heiligt de middelen, maar soms ontheiligen de middelen het doel.

de Haas
de Haas10 jan. 2017 - 0:02

En dan zijn er nog die Jahjah's goedpraten van deze terroristische aanslagen delen. Je bent het dan dus ook zeker eens met het plegen van dergelijke terroristische aanslagen in Turkije waar dit land nog vele malen meer en al veel langer slachtoffers maakt en zelfs nu onder zelfs diverse onderdrukte en/of verdreven volken. Of dergelijke aanslagen in Marokko vanwege de Westelijke Sahara of i.v.m. de Amazigh. Nee? Waarom niet? Vanwaar die obsessie en dat onderscheid (= discriminatie) bij het conflict m.b.t. Israël?

1 Reactie
Zandb
Zandb10 jan. 2017 - 9:09

de Haas: Waarom noemt u de bezetting van Palestina en de wijze waarop dat gebeurt niet? Ik vraag u: "Vanwaar die obsessie en dat onderscheid (= discriminatie) bij het conflict m.b.t. Israël?"

Piet de Geus
Piet de Geus9 jan. 2017 - 23:58

Wisten ze bij De Standaard echt niet wat ze in huis haalden?

1 Reactie
IJsbrandtsz
IJsbrandtsz10 jan. 2017 - 11:19

Uiteraard wel. Gewoon slimme manier om twee keer te kunnen scoren (op aandacht).

Puin Ruimer
Puin Ruimer9 jan. 2017 - 23:28

Jahjah's stellingname is een filosofische die, zo scherp geformuleerd, discussie onvermijdelijk maakt. De reactie van de Standaard is vanuit intellectueel oogpunt betreurenswaardig. De discussie wordt zo al in de kiem gesmoord door Jahjah te bestraffen met ontslag op staande voet. De krant had wel wat meer zelfbeheersing moeten tonen of waren ze op zoek naar de stok om de 'hond' te slaan? Jammer is dat het recht op vrije meningsuiting blijkbaar alleen bestaat als je geen bijzonder controversiële opvattingen hebt. Ben benieuwd of er nog schrijvers zijn die de moed hebben het voor Jahjah op te nemen. Ik veroordeel uw opvattingen, maar ik zal u het recht niet ontnemen ze te uiten zo lang ze niet bij wet verboden zijn.

2 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus10 jan. 2017 - 2:47

"Jahjah’s stellingname is een filosofische" Dan is Wilders zeker ook een groot denker. "De reactie van de Standaard is vanuit intellectueel oogpunt betreurenswaardig." Vanuit welk 'intellectueel oogpunt' dragen doorgesnoven radicale gekkies ook maar iets bij aan wat voor discussie dan ook? Het discussieert echt een stuk prettiger als je de zorg om dat soort volk overlaat aan de inlichtingendiensten.

Nick the Stripper
Nick the Stripper10 jan. 2017 - 9:18

[Puinruimer 10 januari 2017 at 00:28 Jammer is dat het recht op vrije meningsuiting blijkbaar alleen bestaat als je geen bijzonder controversiële opvattingen hebt] Nonsens. De vrije meningsuiting van Jahjhah is helemaal niet in het geding. Net zomin als die van Theo van Gogh in het geding was toen Het Parool hem eruit flikkerde. De Standaard heeft alle recht om zelf te bepalen wie wel en wie niet een podium te geven. Jahjah moet maar een andere zeepkist zoeken.

Robin Hood
Robin Hood9 jan. 2017 - 23:18

De Standaard heeft Dyab Abou Jahjah zonet "buiten de grenzen van het publieke debat" geplaatst. Wat gaat er nu gebeuren met al diegenen in België en het Westen die 50 jaar onmenselijke en illegale bezetting hebben goedgepraat en mee mogelijk gemaakt? Zulke mensen bestaan, zelfs op hoog niveau, anders kon die bezetting nooit zo lang duren. Hier wordt een heel volk letterlijk doodgeknepen. Hetzelfde spelletje woordt ook met de president van Turkije gespeeld. Turkije wordt oneerlijk beschuldigd in zijn strijd tegen terreur. Turkije vangt de meeste vluchtelingen (meer dan heel Europa bijelkaar) op en zet grondtroepen in om terrorisme te bestrijden. Terwijl het westen een hoop praatjes heeft over mensenrechten wat betreft de vluchtelingen doet het in verhouding tot Turkije bijzonder weinig, sterker nog afspraken worden niet nagekomen wat betreft de financiën voor opvang in de regio. In de strijd tegen terrorisme laat het westen het ook afweten sterker nog ze steunen groeperingen zoals de PKK voor hun eigen gewin met als gevolg burgerslachtoffers. Tevens is er een ware hetze aan de gang tegen moslims. De manier waarop de Nederlandse samenleving (heel Europa) omgaat met de moslims. Een bevolkinggroep wordt in de media en politiek systematisch gemarginaliseerd en gedehumaniseerd. Stap voor stap zal deze dehumanisering uiteindelijk geweld met zich meebrengen. In het begin zal het geweld symbolisch van aard zijn, maar deze kan zich eenvoudig naar fysiek geweld ontwikkelen. Denk daar maar eens over na, een blikwisseling Frappant is dat toch, de president van Turkije een fascist noemen en zelf niet inzien dat je het zelf bent. Na alles te hebben aangehoord weet ik wat de 3 belangrijkste waarden zijn van het westen Hypocrisie, Etnocentrisme en Racisme

3 Reacties
Buzzer
Buzzer10 jan. 2017 - 0:13

Wolf in schaapskleren die JaJah, hij was even vergeten zich als schaap voor te doen.

Piet de Geus
Piet de Geus10 jan. 2017 - 2:43

"Na alles te hebben aangehoord weet ik wat de 3 belangrijkste waarden zijn van het westen Hypocrisie, Etnocentrisme en Racisme" Volkomen voorspelbaar voor iemand die zojuist buiten het publieke debat is geplaatst.

Ben Sanders
Ben Sanders10 jan. 2017 - 8:27

Goed geformuleerd, helaas is voor de meeste deze juiste stellingname te ver buiten hun wereldbeeld en dus wordt u uit de discussie gezet. Aanslagen op militaire bezetters, sommigen zijn nog steeds trots op hun lintje, andere worden president, jahjah wordt ontslagen voor een tweet.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon9 jan. 2017 - 23:00

Stuitend dat er forumgenoten zijn die begrip op kunnen brengen voor deze lafhartige terroristische aanslag door een Palestijnse IS-adept. Nog verwerpelijker is dat Hamas deze weerzinwekkende daad niet heeft afgekeurd maar heeft toegejuicht. Met name de reactie van Hamas zal een negatief effect hebben op het vredesproces en de toch al tanende sympathie voor deze beweging en de Palestijnse kwestie snel zal doen afnemen.

4 Reacties
Ben Sanders
Ben Sanders10 jan. 2017 - 8:31

Welk vredesproces? Israel moet aan tafel gedwongen worden, bij voorkeur met Boycot Deinvesteringen en Sancties. Aanslagen verhogen de prijs van de bezetting te weinig

Lopez
Lopez10 jan. 2017 - 9:08

@Gadfly [Stuitend dat er forumgenoten zijn die begrip op kunnen brengen voor deze lafhartige terroristische aanslag door een Palestijnse IS-adept.] Zo zo, een IS-adept? U lijkt Netanyahu wel. Is de aanslag niet al ernstig en treurig genoeg? Als we van de ‘lafhartige terroristische aanslagen’ af willen, moeten we zorgen dat er een eind komt aan de illegale Israëlische bezetting en kolonisering van Palestina. Zo lang die aanhoudt kunnen we wachten op de volgende aanslag of intifada, hoe betreurenswaardig we die ook vinden. Geweld en terreur roepen nu eenmaal tegengeweld en tegenterreur op. Of vindt u dat de Palestijnen de bezetter keurig een pootje moeten geven? Is dat wat u zou doen? [Nog verwerpelijker is dat Hamas deze weerzinwekkende daad niet heeft afgekeurd maar heeft toegejuicht.] Had u werkelijk verwacht dat Hamas deze aanslag op Israëlische militairen in bezet gebied níet zou beschouwen als een gerechtvaardigde daad van verzet? Begrijpt u wel iets van de verhoudingen in Palestina? Hoe zou u zich tegenover een bezetter opstellen, met in uw achterhoofd de bittere en onrechtvaardige historie van uw (voor)ouders, waarvan uw huidige situatie in feite een verlengde is? Vindt u het trouwens ook weerzinwekkend als Israëlische groeperingen juichend over straat gaan als Gaza weer eens platgegooid wordt? En misschien ook dat Palestijnen - als niet-joden - als tweederangs (in Israël), vierderangs (in Oost-Jeruzalem) dan wel zesderangs (op de Westoever) burgers behandeld worden? En in grote meerderheid vrijwel rechteloos zijn, generatie na generatie verstoken van de elementaire rechten die u en ik heel vanzelfsprekend voor onszelf opeisen, net als trouwens de Israëliërs dat doen? Is het misschien een goed idee om na vijftig jaar een eind te maken aan die onderdrukking? Of moeten we gewoon maar afwachten, in de stille hoop dat er als bij toverslag een eind komt aan de ‘lafhartige terroristische aanslagen’? [Met name de reactie van Hamas zal een negatief effect hebben op het vredesproces] Vredesproces? Waar? [en de toch al tanende sympathie voor deze beweging en de Palestijnse kwestie snel zal doen afnemen.] Ik vrees dat uw glazen bol aan een stevige opknapbeurt toe is. De spanningen die eerder tot Palestijns geweld leidden (of het nu om aanvallen met schroevendraaiers of een volbloed intifada gaat) zijn niet weg; integendeel, ze blijven groter en groter worden. Zolang die desastreuze ontwikkeling niet om te beginnen permanent tot staan wordt gebracht, is het wachten op meer geweld, zo goed als we kunnen wachten op nog onvergelijkbaar veel meer bikkelhard Israëlisch geweld, variërend van het intimideren en executeren van burgers tot het ‘maaien van het gras’ in Gaza.

Zandb
Zandb10 jan. 2017 - 9:14

Gadfly: Vindt u het ook stuitend, dat er forumgenoten zijn die voor de bezetting van Palestina en de wijze waarop, dan wel begrip opbrengen? En die voor een reactie dan weer op deze aanslag ook begrip opbrengen?

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon10 jan. 2017 - 10:17

@ Ben Sanders @ Lopez @ Zandb Is gewoon een objectieve observatie van iemand die in beginsel een neutrale positie inneemt met de kanttekening dat ik ook weinig begrip kan opbrengen voor de Isrealische kolonisatiepolitiek.

Mostafa
Mostafa9 jan. 2017 - 22:16

Ik ben tegen het vermoorden van de Israëlische burgers en van de Palestijnse burgers, hoe dan ook. Wie het moorden van mensen goed praat is een crimineel met hoofdletters.

1 Reactie
Mark Huysman
Mark Huysman10 jan. 2017 - 8:32

Dit is een aanslag op militairen van een bezettingsleger. Dat moet je anders beoordelen dan aanslagen op burgers, lijkt me.

korheiden
korheiden9 jan. 2017 - 21:54

Ook de EU veroordeelt de aanslag, i.t.t. Abou Jahjah : The EU condemns the murder of these four young Israelis, as well as any praise or incitement for terrorist acts. We extend our sincere condolences to the families of the victims and hope that those injured will make a full recovery. There can be no justification for such a crime: the EU will continue to work with those who seek peace and denounce those who pursue violence and terror.

Spelchecker2
Spelchecker29 jan. 2017 - 21:47

"Geweld is niet goed, maar geweld in de vorm van zelfverdediging is soms onvermijdelijk. Zeker als andere oplossingen door de bezetter worden gedwarsboomd. Bovendien is de bezetting het echte geweld. De bezetting is een vorm van georganiseerd, structureel en terugkerend geweld waar het Palestijnse volk sinds 1948 (na de Israëlisch-Palestijnse oorlog, red.) onder lijdt.” Prima dat Jahjah niet terug gaat tot 1967 maar 1948 als start van de Israëlische bezetting van Palestina neemt. Want zo ziet de werkelijkheid er nu eenmaal uit. Daarom lost een tweestatenoplossing ook niets op want het legitimeert 70 jaar Israëlische misdaden tegen de menselijkheid, 70 jaar van etnische zuivering en andere wandaden tegen de Palestijnse bevolking, een volk dat al eeuwen en generaties lang in dat gebied leeft en woont. Alleen één ondeelbare staat voor heel Palestina kan uitgangspunt zijn voor een rechtvaardige oplossing. En het zal voor iedereen duidelijk zijn dat daarbij de beul, Israël dus, vanzelfsprekend geen partij kan zijn. Alleen de bewoners van het Palestina uit 1947 (en hun nazaten) zullen bepalen hoe die oplossing eruit ziet. Dat sommige westerse landen, waaronder Nederland, veel aan de Holocaustslachtoffers én hun nazaten verplicht zijn staat als een paal boven water. Maar die landen zullen hun schuld voor eigen rekening moeten inlossen. Schuld afwentelen op een volk dat part noch deel had aan die afschuwelijke misdaad tegen de menselijkheid is immoreel en een afschuwelijke historische vergissing. Tenslotte: de aanslag in Jeruzalem werd gepleegd tegen militairen van een bezettingsmacht en dat lijken me in deze context toch volstrekt legitieme doelen.

3 Reacties
Doofenschmirtz
Doofenschmirtz10 jan. 2017 - 0:29

Kansloos standpunt. Israel bestaat nu eenmaal, op even rechtmatige (of onrechtmatige) manier als begin vorige eeuw, na de eerste wereldoorlog, de grenzen van andere staten daar getrokken zijn zoals van Jordanië, Syrië, Irak, Saoedi Arabie en Libanon door de Britse bezetters (na de Ottomanen, die al even willekeurig te werk gingen) en dienen dus gewoon gerespecteerd te worden. Het is belachelijk om de staat Israel van dezelfde rechten uit te sluiten als waarmee de grenzen van andere landen daar vastliggen. Dan kan je ook vragen stellen bij de grenzen van Jordanie, bijvoorbeeld. Dat gebeurt dan weer niet. Er zijn oorlogen geweest, na de periode van Britse bezetting en kolonisatie door terugkerende Joden uit Europa, eerst tegen de Britten, toen tegen de Arabieren die op hun beurt ook probeerden de kolonisten te verdrijven. Militair heeft de Haganah dat nu eenmaal gewonnen, dat had ook heel anders kunnen eindigen zoals met de dood van de meeste Joodse kolonisten. Echter, men won die strijd en aldus bestaat Israel. Deal er maar mee. Overigens is het u vast niet bekend dat in Galilea de Arabische bevolking in de meerderheid is, Israëlische staatsburgers die islamitisch zijn en Arabier en daar tamelijk normaal deelnemen aan de democratie Israel. Waarmee is niet wil beweren dat Israel een voorbeeld is van vreedzaamheid, verre van dat, maar de Joodse bevolking alle rechten te willen ontnemen is ook een zinloze onderneming.

Don Quichote
Don Quichote10 jan. 2017 - 11:13

Blij dat van enig historisch besef bij u totaal geen sprake is. Volgens Flavius Josephus woonden er zeven miljoen Joden in Israel in het jaar 70 en volgens Dio Cassius minstens drie miljoen in 135 na Chr. Dit laat al een heel ander beeld zien dan de visie dat er over een periode van 2000 jaar nauwelijks Joden woonden in het Heilige Land. Niets is minder waar want over een periode van 3700 jaar woonden er onafgebroken Joden in het historische land tot op vandaag. 1395 “De Joden in de Heilige Stad wonen in hun eigen speciale woonwijken”. (Reiziger Ogier D’Anglure in ‘Le Saint Voyage de Jerusalem’) 1546 “Veel Joden wonen in Jeruzalem en er is een speciale Jodenstraat”. (Ulrich Prefat van Slovenie in zijn kroniek) 1696 De Nederlander Reland doet wetenschappelijk verslag van zijn reis door het land. Zijn conclusies: 1. Alle plaatsnamen hebben een Joodse, Griekse of Romeinse oorsprong. (Dat is overigens nog steeds zo, met als enige uitzondering het Arabische Ramallah.) 2. Van een Arabische cultuur of weerslag in bijvoorbeeld de architectuur is geen sprake. 3. Het land is dunbevolkt. Er wonen nauwelijks Arabieren. Dat zijn dan voornamelijk bedouinen op doorreis, die komen werken als seizoensarbeiders. Voorbeelden: in Jeruzalem wonen 5.000 mensen, meest Joden en wat christenen. In Gaza wonen 550 mensen, de helft Joden, de rest meest christenen. De Joden houden zich vooral met landbouw bezig, de christenen met handel en transport. 1867 De wereldberoemde schrijver Mark Twain schrijft: “We zagen op de hele route geen enkel plaatsje; 30 mijl iedere kant uit… Men kan 10 mijl ver rijden en nog geen 10 menselijke wezens ontmoeten… Nazareth is troosteloos… Jericho een vergane ruine… Bethlehem en Bethanie zijn in hun armoede een vernedering… onbewoond door ieder levend wezen… Een troosteloos land, waarvan de bodem rijk genoeg zou zijn, maar volledig is overgegeven aan het onkruid. Een grote zwijgende, treurige vlakte. We zagen geen enkel menselijk wezen op de hele route. Bijna nergens stond een struik of een boom. Zelfs de olijfboom en de cactus, deze standvastige vrienden van een waardeloze bodem hebben het land bijna volledig verlaten. 1878 Een officiële Britse studie ‘The survey of western Palestine’ maakt melding van massale immigratie van Arabische kolonisten uit Egypte (aangetrokken door de economische en medische vooruitgang van de Joodse immigratie), waardoor complete nieuwe woonwijken ontstaan rond Tel Aviv/Jaffo. 1889 “Dertigduizend van de 40.000 inwoners van Jeruzalem zijn Joden. Momenteel komen de Joden bij honderden hierheen”. (De Pittsburgh Dispatch, 15 Juli 1889). 1913 “Het gebied was dunbevolkt en economisch stagnerend, tot de komst van de eerste zionistische pioniers in de jaren 1880, die kwamen om het Joodse land weer op te bouwen. De Joodse ontwikkeling van het land trok grote aantallen andere immigranten aan, zowel Joodse als Arabische. Huizen waren van modder, nergens waren ramen. Scholen bestonden niet. De kindersterfte was erg hoog. Het westelijk deel, de kuststrook, was bijna een woestijn, met maar weinig dorpen, dunbevolkt. Er waren veel ruïnes van dorpen, die verlaten waren als gevolg van de veelvoorkomende malaria.” (Rapport van de Britse Koninklijke Commissie, 1913) om maar een paar voorbeelden te noemen.

korheiden
korheiden11 jan. 2017 - 12:53

Spelchecker : 'Alleen één ondeelbare staat voor heel Palestina kan uitgangspunt zijn voor een rechtvaardige oplossing. En het zal voor iedereen duidelijk zijn dat daarbij de beul, Israël dus, vanzelfsprekend geen partij kan zijn. Alleen de bewoners van het Palestina uit 1947 (en hun nazaten) zullen bepalen hoe die oplossing eruit ziet.' Hoe zie je dat gebeuren? Alle joden het land uit? De nazi's waren ooit, voor de Wannsee-conferentie, van plan om de joden naar Madagascar te brengen... Een kort overzicht : bij de stichting van de staat Israël werd deze meteen van vier kanten aangevallen door de Arabische buren. Zoals bekend won Israël en men sloot vrede met alle vier de buurlanden. Van Palestijnen was toen nog geen sprake, het ging om de Arabische bewoners van dit gebied. Ongeveer 750000 Arabieren zijn in die tijd van huis en haard verjaagd. Tegelijkertijd moesten ook 850000 joden vertrekken uit de omringende Arabische landen. Dit alles in een tijd waarin nog veel meer gebeurde, zo moesten miljoenen Duitsers weg uit Oost-Europa, waren er etnische zuiveringen in Pakistan en India enz Pas na de oorlog in 1967, waarin Israël de Westbank, Gaza, Golan en de later teruggegeven Sinaï veroverde, kwam de term Palestijn in zwang. Diezelfde Palestijnen waren nooit welkom bij hun Arabische buren. De waarheid is, dat de staat Israël nooit geaccepteerd is door de Arabieren en dat de Palestijnse kwestie een dankbare stok in om de hond te slaan.

Alison Wong
Alison Wong9 jan. 2017 - 21:44

Ik vraag me af of de Belgen ook zo kritisch waren naar de bomaanslagen tegen de Nazi-bezetter. Wat een stuitende hypocrisie weer zeg. De Palestijnen hebben alle recht zich te verdedigen tegen soldaten van de illegale bezetter.

3 Reacties
Buzzer
Buzzer10 jan. 2017 - 0:18

Gelukkig is er dan de 2eWO op op terug te grijpen, de generatie die dat heeft meegemaakt is nu bijna uitgestorven. Nu JahJah eindelijk laat zien waar hij staat en de krant daar consequenties aan verbind is de wereld te klein

Doofenschmirtz
Doofenschmirtz10 jan. 2017 - 0:33

In dat geval zouden ook de bezetters alle recht hebben om willekeurig maar wat Palestijnen te fusilleren, zoals de Duitsers deden in ons land als een aanslag was gepleegd? Of een tiental Palestijnse gevangenen als wraak op te laten hangen? Israel is niet hetzelfde als de Nazi bezetter, uiteraard. Al zou het fijn zijn als men zich eens zou conformeren aan een twee-staten oplossing.

Mark Huysman
Mark Huysman10 jan. 2017 - 9:10

Doofenschmirtz Ik neem aan dat je de daden van het verzet anders beoordeelt dan de daden van de nazi bezetter? Onder de eigen jurisprudentie was alles wat de nazi’s deden misschien wel geoorloofd maar dat lijkt me niet zo relevant. En dat het verzet zich niet aan alle internationale regels hield m.b.t. guerrilla-oorlog, lijkt me ook niet zo belangrijk. Op een gegeven moment heb je weinig keus meer. (Of alle daden verstandig waren is een andere discussie. Maar we eren de verzetsstrijders en we veroordelen de bezetter).

dickser
dickser9 jan. 2017 - 21:33

Beetje raar hier, als iemand iets post over een wannabee politica wat erg is, is het normaal dat die persoon hier afgebrand wordt, en het heel normaal gevonden wordt dat hij vervolgt wordt, als iemand iets wagelijks zegt over slachtoffers van een aanslag in turkye zegt, gaat hij aan de schandpaal, maar als iemand de moord op 3 jonge dienstplichtigen zegt, dan schijnt dat te mogen, wat is het verschil. Verder is het wel verdomt ver zwemmen naar cyprus

korheiden
korheiden9 jan. 2017 - 21:31

Indrukwekkend : op de Brandenburger Tor werd de vlag van Israël geprojecteerd. Een ontroerend gebaar van solidariteit van de Duitsers!

korheiden
korheiden9 jan. 2017 - 21:25

Van Bert Vlierman mogen er dus nog veel meer aanslagen door Palestijnen worden gepleegd. Over hersenlozen gesproken.... Ook Jan de Kort maakt vergelijkingen met de nazi's, die volgens mij alleen in ons land al 100000 joden hebben weggevoerd. Hoewel Dims Fynf het wat ongelukkig formuleert, heeft hij m.i. wel gelijk : Palestijnen hebben in Israël veel mogelijkheden. Een Israëlische soldaat die een Palestijn doodschiet wordt veroordeeld door de rechtbank. In Gaza krijgen families van omgekomen terroristen een levenslange uitkering, mede betaald door de EU. De Standaard heeft groot gelijk, deze man had evenmin in Zomergasten moeten zitten. Maar ja, wij weten vanuit ons comfortabele landje precies hoe een land, dat constant van alle kanten bedreigd wordt, zich dient te gedragen. Op andere landen, waar het met de mensenrechten stukken slechter gesteld is (Saoedi-Arabië, Iran e.d.) hebben we veel minder kritiek.

1 Reactie
Popiejopie3
Popiejopie39 jan. 2017 - 21:57

Korstiaan P Sinds wanneer praten we hier over mensen die hier commentaren leveren i.p.v. ertegen? Kennelijk heb je geen argumenten...anders hoop ik ze alsnog te lezen, onder Hun commentaar!

Django3
Django39 jan. 2017 - 21:22

Persoonlijk denk ik dat Jahjah dit wel mag zeggen, en vinden. Alleen is niemand verplicht hem hier een platform voor te bieden. "Als je perse wilt braken, doe je dat maar op je eigen toilet" zou ik willen zeggen.

1 Reactie
Pater Familias
Pater Familias9 jan. 2017 - 21:57

Juist, daar draait het om. We zijn absoluut niet verplicht om hem een podium te geven.

Karel Karstens
Karel Karstens9 jan. 2017 - 21:09

Als je met deze aanslag werkelijk zou bereiken dat Israël haar politiek wijzigt in goede zin (stoppen met huis en haard inpikken van Palestijnen), dan zou die nog begrijpelijk zijn. Maar dit is een moord op jonge soldaten en dan weet je donders goed dat het er voor Palestijnen alleen maar slechter gaat uit zien. Deze aanslag is alleen maar zinloos haatgeweld. En de dader en zijn sympathisanten (zie sommige reacties hieronder) weten dat donders goed.

Jannie De vries2
Jannie De vries29 jan. 2017 - 21:09

Wat een misselijk ventje deze man. Je hoort niet thuis in het Westen als je aanslagen van ISIS goedkeurt.

Bert Vlierman
Bert Vlierman9 jan. 2017 - 20:41

Tja, als Israëlische joden naar de West-Bank gaan en daar met geweld een Palestijnse boer verjagen, dan krijgt die boer te horen dat hij zich niet met geweld moet verzetten maar in overleg moet gaan. Omdat geweld niets oplost. Vrijwel de hele Westerse wereld schaart zich achter die opvatting. Met als gevolg dat Israëlische joden steeds meer grond afnemen van Palestijnen. Abou Jahjah stelt het scherp maar niet onlogisch: als In Israël en de bezette gebieden joodse bewoners palestijnse bewoners van hun land mogen verjagen en als die joodse bewoners daarbij worden gesteund door het Israëlische leger en de Israëlische magistratuur, dan is verzet begrijpelijk. De hersenlozen zullen de actie van de Palestijn als een verwerpelijke terroristische aanslag zien. Ieder die een beetje kan nadenken ziet, dat deze aanslag een daad van verzet is tegen een overheerser die alle internationale recht aan de laars lapt.

2 Reacties
Herr Vorragend
Herr Vorragend9 jan. 2017 - 23:09

@ Bert V. "De hersenlozen"etc. Tsjonge ik denk dat je nu ruim 90% van de wereldbevolking als zodanig moet kwalficeren. Ik respecteer je persoonlijke mening hoor maar een beetje bescheidenheid w.b je eigen marginale minderheid-mening zou je sieren. Overigens vind ik ook dat Abu Jahjah zijn mening mag ventileren ook al ben ik het volstrekt oneens met zijn verhaal. Dat hij nu ontslagen wordt vind ik kinderachtig van de Standaard maar dat zal helaas ook een marginale minderheid-mening zijn. Maar ja, daar heb ik ook recht op.

Bert Vlierman
Bert Vlierman10 jan. 2017 - 10:05

Her Vorragend, mijn denigrerende kwalificatie 'hersenlozen' heeft niets te maken met vermeende eigen superioriteit. Het heeft alles te maken met een evidentie die voor iedereen toegankelijk is, en die wordt genegeerd door vrienden van Israël en verwanten. Die evidentie is dat in Israël een joodse burger huis en land van een Palestijn kan afnemen met steun van zwaar bewapende militairen, dat de beroofde wordt verteld dat er bij verzet zal worden geschoten, en dat het erstandig is geen geweld te gebruiken maar te gaan praten. Wie de ongerijmdheid van deze evidentie niet ziet, noem ik hersenloos. En dat is geen belediging.

pierik2
pierik29 jan. 2017 - 20:36

Persoonlijk vind ik dat deze kneus, alles mag posten natuurlijk. Laten we eerlijk zijn, het werkt alle kanten, dat VvM, natuurlijk. Maar als je zo,n halve zool in loondienst heb, dan mag je hem ontslaan wanneer je wil natuurlijk, want je betaald wel zijn salaris. Thats it! Moeilijker moet je het niet maken.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon9 jan. 2017 - 20:34

Ongelooflijk dat deze man door de NPO in zomergasten een podium werd geboden om anderhalf uur argeloze kijkers een rad voor de ogen te draaien. Nu hebben we pas een inkijkje gekregen in het werkelijke gedachtengoed van de heer JahJah.

1 Reactie
Sachs
Sachs10 jan. 2017 - 1:07

Vertel eens, wat hebben 'we' precies voor inkijkje gekregen? Wist u niet dat Palestijnen zich mogen verzetten tegen militairen van de bezetter? Hebt u er soms bezwaar tegen? Vindt u wellicht dat die bezetter eindeloos zijn gang moet kunnen gaan en met rust moet worden gelaten?

Jan de Kort
Jan de Kort9 jan. 2017 - 20:33

Ook hier op Joop verschillende blijken van afkeuring van de uitspraak van Abou Jahjah. Ik vraag me dan wel af of van eenzelfde afkeuring sprake was geweest als we denken aan de aanslagen van het Nederlandse verzet tegen de Duitse bezetters in de tweede wereldoorlog. Of is/was dat wel geoorloofd? En zo ja, waarom dan? Omdat wij blank, joods-christelijk en (zogenaamd) ontwikkeld zijn?

3 Reacties
Doofenschmirtz
Doofenschmirtz10 jan. 2017 - 0:37

Omdat de nazi's duizenden joden naar de gaskamers voerden bijvoorbeeld? Dat soort misdaden zie ik Israel niet plegen. Al is hun kolonisatiepolitiek niet fraai en onwettig. Israel vergelijken met de nazi's is niet erg accuraat.

Jan de Kort
Jan de Kort10 jan. 2017 - 10:40

"Omdat de nazi’s duizenden joden naar de gaskamers voerden bijvoorbeeld?" De bijkomende vraag is dan of het bij het verzet al bekend was dat de Joden in de gaskamers terecht kwamen? Ik ben overigens niet tegen het verzet of vboor de nazi's en pretendeer niet de huidige Israelisch gelijk te stellen aan de nazi's, maar ben meer op zoek naar de mate van eventuele hypocrisie ten aanzien van het veroordelen van verzetsdaden.

Doofenschmirtz
Doofenschmirtz10 jan. 2017 - 17:29

Dat begrijp ik. Er zal altijd ruzie zijn daar. De een noemt het verzet, de ander terreur. Zo lang men elkaar geen ruimte gunt, elkaar afknijpt en kort houdt zal het oorlog zijn. De huidige regering van Israel laat zijn oren hangen naar de extreme minderheid, die elk compromis onmogelijk maakt en vertrouwt op militaire macht en onderdrukking van de Arabieren. Waren ze wat minder principieel in de leer dan zouden ze beseffen dat uiteindelijk maar een oplossing mogelijk is: Erkenning van een Palestijnse staat en tergtrekking tot achter de 1967 grenzen. Daarmee zal niet onmiddellijk de vrede uitbreken want de Arabieren lijken ook niet bereid tot compromissen: Zij willen uiteindelijk alle land "terug". Ook dat is onzin: Er is nooit sprake geweest van een eerdere eigen staat. Het land werd eeuwen lang bewoond door een mix bedoeinen, kolonisten, Arabieren en Joden. Maar terugtrekking geeft de Joodse staat uiteindelijk wel de "moral high ground", nu heeft het dat sowieso niet.

Ari pas
Ari pas9 jan. 2017 - 20:20

Het bewijs dat hij ook nooit in zomergasten had mogen zitten afgelopen zomer.

Hanvander Horst
Hanvander Horst9 jan. 2017 - 19:58

Misschien is mijn opvatting ouderwets, maar dat hoor ik dan wel van juristen in ons midden. Volgens mij is die Palestijn een franc-tireur, een burger die zich in oorlogshandelingen mengt. Die mogen worden geëxecuteerd. Tenminste als je accoord gaat met de visie van Abou Jajah dat we hier te maken hebben met een door de vijand bezet gebied.

5 Reacties
thunderbird2
thunderbird29 jan. 2017 - 21:17

Zo heb ik het ook geleerd, zonder uniform het gevecht aangaan is recht op standrechtelijke executie in oorlogsituaties. Maar goed, die heeft ie ook wel gekregen.

Django3
Django39 jan. 2017 - 21:19

"Volgens mij is die Palestijn een franc-tireur, een burger die zich in oorlogshandelingen mengt. Die mogen worden geëxecuteerd. " Nou het hangt van het Israelische oorlogsrecht af. In wezen zijn er internationale regels ten aanzien van hoe je met deze groep dient om te gaan, maar Israël trekt zich van die regels nooit wat aan. En dus hangt het er vanaf wat er precies in hun oorlogsrecht staat. En ja, in het Israëlische militaire recht bestaat de doodstraf, ook ten aanzien van de bezette gebieden, maar die is nog nooit voltrokken. Interessant punt is dat in het normale strafrecht Israël alleen de doodstraf kent ten aanzien van Nazi oorlogsmisdadigers. Blijkbaar worden die oorlogsmisdaden wel via het reguliere strafrecht afgehandeld.

Mark Huysman
Mark Huysman9 jan. 2017 - 21:38

Dat geldt dan ook voor b.v. de Nederlandse verzetsstrijders tijdens de Duitse bezetting. Die droegen immers ook geen uniform en hielden hun wapens verborgen.

Bert Vlierman
Bert Vlierman9 jan. 2017 - 23:11

Hallo Han, als je de zaak langs juridische weg wilt benaderen, en daartegen is geen enkel bezwaar, benader dan ook het beleid van de joodse staat langs juridische lijnen. Ik weet dat dat slecht ligt bij de vrienden van Israël maar het kan geen kwaad.

Doofenschmirtz
Doofenschmirtz10 jan. 2017 - 0:42

Was de dader geuniformeerd als lid van de (niet bestaande) officiele Palestijnse strijdmacht dan zou zijn daad een gelegitimeerde oorlogshandeling zijn, als tenminste de Palestijnse staat (die niet bestaat) de oorlog had verklaard aan de staat Israel. In dit geval echte is daarvan geen sprake en is de dader dus een terrorist, die geen speciale status heeft die hem beschermt volgens de conventie svan Geneve. In de meeste andere gevallen wordt zo iemand gewoon gedood, direct, met of zonder proces.

Dims Fymf
Dims Fymf9 jan. 2017 - 19:46

Geweld is niet goed, maar geweld in de vorm van zelfverdediging is soms onvermijdelijk. Zeker als andere oplossingen door de bezetter worden gedwarsboomd. Bovendien is de bezetting het echte geweld. De bezetting is een vorm van georganiseerd, structureel en terugkerend geweld waar het Palestijnse volk sinds 1948 (na de Israëlisch-Palestijnse oorlog, red.) onder lijdt.” Zullen we het hele verhaal maar omdraaien, zijn toch echt de palastijnen die noot iets willen. Elk bestand verloochenen. Israel veroordeeld een soldaat die een palastijn dood schoot. Zie Hamas dat zo snel niet doen. Palastijnen kunnen gewoon arts of iets dergelijks worden in Israel. Kansen genoeg. Maar ja, dat kut geloof van ze. Het werkt niet, zal het ook nooit doen als ze zelf niet de handjes uit de mouwen stoppen. Het midden oosten wil ze niet, Israel wil ze niet, het westen wil ze niet. Hoe zou dat toch komen. Maar dan alleen Israel als bezetter wegzetten. 2 staten oplossing, Hamas wil niet. Nee die wil meer. Net als het hele midden oosten. Wij willen Israel, het staat in ons zo geliefde boek. Het boek van vrede. Vrede zij met u.

Dunya2
Dunya29 jan. 2017 - 19:39

Ik vind dat de Standaard een goede keuze gemaakt heeft door de samenwerking met Abou op te zeggen. Op het moment dat je geweld onder bepaalde omstandigheden vergoelijkt, krijg je een geleidende schaal hiervan. Aangezien Abou heel veel (jeugdige)fans heeft en velen hem als voorbeeld zien, is het goed dat Standaard die grens getrokken heeft.

1 Reactie
Dunya2
Dunya29 jan. 2017 - 19:42

We leven in Europa en moeten ons toekomst naar Europa toe richten. De rest is bijzaak, waar wij geen invloed op hebben.

Klapschaats2
Klapschaats29 jan. 2017 - 19:34

Tja het zat er aan te komen. Eens gaat de kruik zover onder water dat ...Dit is de reden dat het vredesoverleg maar niet lukken wil.

Joop Schouten
Joop Schouten9 jan. 2017 - 19:33

Mensen die in een hoek zijn gedrukt, en bedreigt worden, worden vals. Hoe afkeurenswaardig geweld ook is, er zijn grenzen. Israëlische regeringen hebben die overschreden. Letterlijk. Ze zijn in mijn ogen net zo ziek als Hamas.

2 Reacties
Frank Lenssen2
Frank Lenssen29 jan. 2017 - 19:53

@ Joop Schouten (20:33u) - met je aanhef ben ik het eens. Alle mensen zijn breekbaar, en tot onacceptabele daden in staat. Maar ik keur de woorden van Abou Jahjah ondubbelzinnig af. Hij brengt hiermee de Palestijnse zaak grote schade toe. Het is bijzonder triest dat diegenen die Israël nog altijd, en heel onterecht, steunen bij zijn verschrikkelijke en disproportionele geweld, nu waarschijnlijk hun vreugde even niet op kunnen.

theo joubert
theo joubert9 jan. 2017 - 20:18

Ik zie de Israëlische regering geweld tegen Palestijnen niet goedkeuren, andersom wel.

Pietersen2
Pietersen29 jan. 2017 - 19:26

Het gif van deze wereld is dat fundamentalisten elkaar de hersens in slaan voor wat in de kern het zelfde is: een geloof in iets wat niet keihard bewijsbaar is. Zit er nog een eeuw of wat verschil in het begin van de geloven, maar hebben ze samen veel dezelfde heiligdommen in een zandbak die eigenlijk qua klimaat niet echt lekker bewoonbaar is. In plaats van de samenwerking te zoeken en er het beste van te maken heeft men andere ideeën. Ze gunnen elkaar het licht niet in de ogen en ze proberen over elkaar zoveel mogelijk gal en ellende uit te storten. Vooral zo doorgaan en je komt nergens Respect dwing je pas af als je respect voor elkaar kan opbrengen. Gebeurt helaas niet, dus dat maakt het dus een kansloze puinhoop daar Het interesseert me niet eens wie er eerst was, wie er gelijk heeft, met ook oorlogspraat als van deze man en met acties van welk land ook in het M-O, is die hele zaak daar een verloren zaak. Voor wat in godsnaam?!

Vlieger2
Vlieger29 jan. 2017 - 19:14

Zijn uitspraak laat geen ruimte voor welke andere interpretatie dan ook. Ik weet in ieder geval hoe en waar ik deze man moet plaatsen.