Joop

Begin een Nieuwe Europese Unie

  •  
20-11-2020
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
euvlag

© cc-foto: Mediamodifier

Nu Hongarije en Polen hun veto uitspreken over de EU-begroting is er maar een uitweg: de 25 overgebleven landen treden uit de Europese Unie en beginnen een Nieuwe Europese Unie.
De impasse is compleet. Wat al decennia duidelijk was toont zich nu van z’n meest absurde kant. Een werelddeel met ruim een half miljard inwoners dat samen een Unie vormt kan niet bestuurd worden als voor sommige cruciale beslissingen unanimiteit van alle landen vereist is. Het kan ook niet volwaardig bestaan als enkele deelnemende landen de grondprincipes van de Unie aan hun laars lappen. Dat is de situatie die zich nu voordoet.
Hongarije en Polen willen niet dat zij, net als andere landen, onderworpen worden aan de toets of de rechtstaat nog wel naar behoren functioneert. Om te voorkomen dat hen de maat genomen wordt spreken ze hun veto uit over de begroting van de Europese Unie en tevens over het Herstelplan en –budget dat voor de coronacrisis in het leven geroepen is. Als het aan Polen en Hongarije ligt liever geen gezamenlijke Europese Unie, met alle voordelen van dien, dan buigen voor de democratische grondwaarden van de Unie.
Eigenlijk bestaat er maar één uitweg uit deze impasse. Dat is: de 25 overgebleven landen treden uit de Europese Unie en beginnen een Nieuwe Europese Unie waarbinnen het principe van de unanimiteit van stemmen niet meer voorkomt, maar wel dat besluiten met gekwalificeerde meerderheid genomen kunnen worden. Ik geef toe, dat is een complexe operatie, maar het is de enige manier om van de Unie een sterke entiteit te maken die bestand is tegen de woelige wereld om ons heen.
Het moet er een keer van komen; dat is kennelijk nu. De crisis binnen Europa is compleet. Op zulke momenten is Europa op z’n sterkst. Chantage, van welk land dan ook, mag het werk en doel van de Unie niet torpederen. Het roer moet dus fundamenteel om, om van Europa een slagvaardige en benijdenswaardige Unie te maken. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.
Uiteraard is de operatie die ik voorstel complex, en dan druk ik me voorzichtig uit. Het gaat ook wat kosten, maar misschien minder dan we vrezen. Koop Hongarije en Polen uit voor dat deel dat zij bezitten in de Europese Unie. Dat zijn de gebouwen en de vele instituties van de EU met haar ambtenaren. Ga daar niet op beknibbelen. Gun de Poolse en Hongaarse burgers dat hun landen nog voor enkele jaren bijdragen krijgen uit de Europese kas.
De hoofdmoot van het werk moet gedaan worden door de 25 lidstaten van De Nieuwe Europese Unie zelf (misschien is dit een goede nieuwe naam). Om het niet al te ingewikkeld, en daardoor onmogelijk te maken behouden we het Verdrag en de verdere regelgeving die ten grondslag lagen aan de oude unie, met uitzondering dus van het principe van de unanimiteit.
Het afschaffen van de unanimiteit heeft natuurlijk grote gevolgen voor de Ministerraad en de Raden van Ministers. Daar wordt dan niet meer met unanimiteit, maar met gekwalificeerde meerderheid gestemd; dat is duidelijk. Waarom dan niet hun vergaderingen gewoon opengooien? De Senaat in de VS, bijvoorbeeld, vergadert toch ook in het openbaar! Burgers van De Nieuwe Europese Unie anno 2020 hebben toch het recht om te weten wat hun regeringsleiders te berde brengen, zodat ze niet meer thuis kunnen komen en hun handen in onschuld wassen en Brussel de schuld geven alsof ze daar niet bij waren.
Zonder Polen en Hongarije, en misschien nog wel een paar andere landen, lijkt er een Nieuwe Europese Unie te kunnen ontstaan waar burgers zich echt bij betrokken voelen. Dat zou de winst van deze crisis kunnen zijn. Als Polen en Hongarije zich weer zouden bekeren tot de regels van de rechtstaat dan kunnen ze toetreden tot De Nieuwe Europese Unie die ook dan niet meer gegijzeld wordt door unanimiteit.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (74)

Minoes&tuin
Minoes&tuin28 nov. 2020 - 12:01

Het is als economische unie opgezet en sluipenderwijs als politieke unie ingevuld. Dat betrof al de toelatingen waar politieke en economische belangen door elkaar heen liepen. Vandaar de problemen nu!

webmaatje
webmaatje22 nov. 2020 - 11:13

Get zal wel een kleine EU worden als je de invloed van China buiten de deur wilt houden. -Polen en Hongarije, maar ook vele andere midden- en oosteuropese landen hebben een stevige band met China. Het secretariaat van die samenwerking ligt bij de Chinese plaatsvervangende minister van buitenlandse zaken Qaarschijnlijk zitten deze landen meer op de lijn van China als van de EU. Meer informatie huerover in het uitgebreide Duitse wikipedia=artikel: China-Mittel-Ost-Europa-Gipfel https://de.wikipedia.org/wiki/China-Mittel-Ost-Europa-Gipfel

3 Reacties
The Apple
The Apple22 nov. 2020 - 19:07

En het belangrijkste politieke doel dat we hebben is om China buiten de deur te houden, daar moet al het andere voor wijken. Gelukkig hebben we meer atoomwapens dan zij.

Frans Kwakman
Frans Kwakman23 nov. 2020 - 8:43

Belangrijkste politieke doel? Ik denk dat WE onze handen vol hebben aan het verslaan van het coronavirus en laat die containerschepen met sinterklaasspullen maar gewoon komen. Eventueel kunnen ze wat mij betreft nog wel wat atoomwapens retour nemen, die zijn sowieso niet van ons. Of versta je onder we een andere verzameling, EU, VS misschien?

The Apple
The Apple23 nov. 2020 - 19:04

Nou webmaatje, wat heb je daarop te zeggen?

Bert de Vries
Bert de Vries21 nov. 2020 - 21:17

Hongarije en Polen zijn niet de enigen die de eenheid van de EU bedreigen. De EU ligt op dit moment bezaaid met explosieven, en het is vrijwel zeker dat die vroeg of laar tot ontploffing komen. Om er drie te noemen: het Schengenverdrag, gericht op verlaging van de loonkosten; de monetaire unie, speelbal van financiële brokkenpiloten

poeslief
poeslief21 nov. 2020 - 11:30

Hoezo de noodzaak voor centralisering? Hoezo is een constructie waar overleg wordt gepleegd door de lidstaten en per issue iedere lidstaat zelf bepaald of deze zich bij de groepsconsensus aansluit een slechte of onwerkbare optie? Waarom zou niet iedere lidstaat gewenste opties in hun eigen wetboeken opnemen ipv dat zoals nu iedere lidstaat verplicht is om iedere centraal genomen beslissing te eerbiedigen? Hoezo is volledig gelijk speelveld zalig makend?

3 Reacties
Frans Kwakman
Frans Kwakman21 nov. 2020 - 12:42

Poeslief - ik wil je aaien. Deze vragen zijn zo relevant dat die zeker gesteld zouden moeten worden ware het niet dat er ergens een min of meer geheim embargo is, waardoor die commissie heiliger is dan God.

johannn2
johannn221 nov. 2020 - 13:24

poes, Suggestie: lees het artikel eens helemaal. Daar staan alle antwoorden op je vragen. .

poeslief
poeslief21 nov. 2020 - 14:43

@johann Zoals? Ik lees nergens dat soevereine landen beter kunnen samenwerken al naar gelang ieder land dat per issue noodzakelijk vindt; en ook niet dat nimmer machtsoverdracht aan een andere - nog grotere - bureaucratie zal plaatsvinden. Een EU in een afgeslankte versie heeft niet mijn steun; beleid maken landen liever zelf als het aan mij ligt. Het volledig dienen aansluiten bij zo'n voor allen bepalende unie staat mij tegen johann; in iedere vorm.

Wil76
Wil7621 nov. 2020 - 10:04

En dan de bevolking in Polen en Hongarije lekker laten stikken en overgeven aan de machthebbers?

4 Reacties
Frans Kwakman
Frans Kwakman21 nov. 2020 - 12:43

De bevolking van die landen moeten het zelf oplossen. Wat wou je dan doen, er een leger heen sturen?

Wil76
Wil7621 nov. 2020 - 17:09

Geen idee maar dat zelf oplossen gebeurd dus niet dat weet jezelf ook wel.

Frans Kwakman
Frans Kwakman21 nov. 2020 - 19:39

Wil - ik weet het ook niet en laat e.e.a. met genoegen over aan de inwoners van dat land.

ValsPlat
ValsPlat23 nov. 2020 - 13:45

Niet "lekker laten stikken" maar wel de ruimte geven om het zelf op te lossen. De Poolse en Hongaarse stemmers hebben de huidige machthebbers immers op democratische wijze in het zadel geholpen.

korheiden2
korheiden221 nov. 2020 - 10:00

De EU is veel te snel uitgebreid. Wat mij betreft sluiten de noordelijke landen aparte verdragen. De oude EEG was zo gek nog niet.

1 Reactie
Tante Truus
Tante Truus21 nov. 2020 - 16:39

Eens Korheiden. Terug naar de oude EEG; daar was NIETS mis mee!

White Knight
White Knight21 nov. 2020 - 9:38

Ik ben helemaal voor een nieuwe EU, het liefst één met de zuidgrens bij Brussel en de Oostgrens bij Berlijn. Daarnaast zie ik het probleem niet van democratische controle op de rechterlijke macht, want dat is wat er in Polen en Hongarije gaande is. Dat dit een "schoffering van de democratische grondwaarden" wordt genoemd is wat bijzonder.

RechtdoorZee93
RechtdoorZee9321 nov. 2020 - 9:25

Het motto van de EU is verenigd in diversiteit. In de praktijk echter blijkt diversiteit (van meningen) niet te worden getolereerd. O.a. daardoor zijn de Britten vertrokken en is Oost-Europe (of Midden-Europa zoals ze zelf graag heten) een dissidente regio geworden. Misschien moeten we weer terug naar het ideaal van soevereine landen die samenwerken i.p.v. het huidige Merkel&Macron's wil is wet.

Bouwman2
Bouwman221 nov. 2020 - 9:10

de EU is geen homp klei. Geen gegin van een roman, waarbij je bladzijden die geschreven zijn in de container gooit. De EU gaat over waarden. Over de rechtsstaat annex emocratie. Over welvaarten en over delen. Dat moet je dus uitleggen, weer uitleggen en geduldig uitleggen. Dus niet weglopen maar volhouden.

2 Reacties
johannn2
johannn221 nov. 2020 - 13:32

Bouwman, Uitleg helpt blijkbaar niet. Die is al overvloeidig gegeven. Ze zijn goed op de hoogte. En de bevolking wordt gecensureerd. Nog niet eens de uitvoering ervan, maar werkelijk serieuze plannen maken om het voorstel in het artikel ten uitvoer te brengen is waarschijnlijk de kortste weg om deze staten zich te laten aanpassen. .

Frans Kwakman
Frans Kwakman21 nov. 2020 - 14:19

Johannn - jammer voor jou dat de SovjetUnie oogeheven is anders zou je daar zonder gemoedsbezwaar kunnen soliciteren. Aanpassen moeten ze, knielen voor de baas, hier EU. Maar als ze nu niet willen?

pinkandfluffy
pinkandfluffy21 nov. 2020 - 6:55

> Het kan ook niet volwaardig bestaan als enkele deelnemende landen de grondprincipes van de Unie aan hun laars lappen. >Hongarije en Polen willen niet dat zij, net als andere landen, onderworpen worden aan de toets of de rechtstaat nog wel naar behoren functioneert. Ik kan me herinneren dat de Nederlandse bevolking in meerderheid de EU-grondwet, en daarmee die grondprincipes, afwees. Dat Nederlandse politici vervolgens toch getekend hebben, zegt mijns inziens alles over het functioneren van de (rechts)staat in Nederland. Maar aangezien de regering een pro-EU koers vaart, zul je de EU daar uiteraard niet over horen. Daarom ben ik volledig voor de uittreding die de heer Smiers bepleit, maar het lijkt me beter daarna eerst een referendum te houden over eventuele intreding in een nieuw verbond, en welke grondprincipes dat verbond dan uit zou moeten dragen.

P Haan
P Haan21 nov. 2020 - 6:41

Die landen wil je uitkopen maar Engeland moet betalen om haar eigen gang te kunnen gaan? Dat is apart.

2 Reacties
Berend5
Berend521 nov. 2020 - 9:53

Engeland wil zelf uitreden en “die landen” willen dat niet.

jandebakker
jandebakker21 nov. 2020 - 18:11

@berend, Dus eigenlijk zijn de Britten gewoon extreem stom geweest. In plaats van vrijwillig vertrekken moet je gewoon je eigen positie onhandelbaar maken. Dan bereik je hetzelfde maar krijg je een zak geld toe. Als Boris Johnson dit leest komt hij morgen subiet naar Brussel om te vertellen dat die hele brexit een misverstand was en dat men echt niet weg wil. Om daarna naakt door het eu parlement te blijven dansen totdat de Briten door de Eu worden uitgekocht.

Fredje3
Fredje321 nov. 2020 - 6:31

Een onzalig plan. Inleveren van souvereiniteit is nooit goed. Waarom was de EEG niet voldoende? Waarom wilde de ambtenaren een EU waarin de raad meer macht had e.d.? Waarom moesten in Godsnaam allemaal landen toegeovegd worden die 80 jaar achterlopen en maar 1 doel hebben, om zo veel als mogelijk miljarden binnen te harken/ Puur machtswellust en hebberigheid van een groep ambtenaren en politici die in hun eigen land uitgekotst zijn en nu vanuit Brussel hun onzalige ideeen proberen uit te voeren.

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...21 nov. 2020 - 6:05

Die EU 2.0 gaat er sowieso komen, maar liever niet zoals u dat voor staat. Eerder flink downsizen qua omvang en bevoegdheden. Het is een vrijwillig samenwerkingsverband en géén supernationale bestuursorgaan, en dat moeten we vooral zo houden. Misschien ook hoog tijd om de toekomstige ontwikkelingsrichting écht aan alle EU-burgers voor te leggen. Zou het draagvak voor dit bestuurlijke wangedrocht een nieuw leven in kunnen blazen. Ik bespeur buiten studenten "Europese wetenschappen" nog weinig enthousiasme voor het Europese project.

1 Reactie
Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...21 nov. 2020 - 6:05

supranationaal

ValsPlat
ValsPlat20 nov. 2020 - 23:23

Het klinkt als een sympathiek idee. Helaas is het volkomen onrealistisch. Een nieuwe Europesche Unie zou alle handelsovereenkomsten opnieuw moeten afsluiten. Dat kost 10-tallen jaren. ....kijk naar het Brexit drama.

1 Reactie
Frans Kwakman
Frans Kwakman22 nov. 2020 - 15:11

Ik vraag mij af of de landen van de voormalige SovjetUnie ook zoveel problemen hebben gehad. Ik denk dat dat reuze meevalt. Natuurlijk moet iedereen z'n eigen broek op houden maar dat zou nu ook zo moeten zijn. Brexit drama? Ik zou zeggen voorlopers.

Satya
Satya20 nov. 2020 - 23:19

https://nl.wikipedia.org/wiki/Incrementalisme

Dave Velzen
Dave Velzen20 nov. 2020 - 22:42

De EU en vooral vrije verkeer van personen is mislukt. De honderdduizenden gastarbeiders uit Oost Europa hebben gezorgd voor verdere opkomst populisme en nog grotere problemen in de zwakke wijken in Nederland. Een mooi voorbeeld hoe het neo liberalisme zich zelf opblaast. Ik geef de EU nog 10 jaar en zal als er een referendum komt over lidmaatschap EU stemmen om er uit te stappen. Want na 10 jaar lullen is er aan het probleem goedkope gastarbeiders nog altijd niets gedaan en houdt het huidige systeem de armoede in Oost Europa zelf in stand.

Hakkepuf
Hakkepuf20 nov. 2020 - 22:29

De positie van Polen in de EU is ijzersterk. Wanneer Polen haar inwoners gebiedt om in Polen te blijven, dan zijn Nederland en Duitsland binnen een paar maanden hardstikke failliet. Dan breekt er een heuse hongersnood uit en ligt de hele agrarische-, bouw- en de maakindustrie plat. Daar is niets tegen in te brengen. Op de Balkan wordt het nog interessanter. De moslimaanslag van een paar weken geleden zou wel eens een trigger kunnen zijn tot een scheuring in de EU. Bondskanselier Kurz is al bezig om stapje voor stapje het Oostenrijkse-Hongaarse rijk in ere te herstellen. De EU ligt met zo ongeveer alle landen uit het voormalige rijk op ramkoers, vooral om vluchtelingen op te nemen. Wanneer Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Kroatië, Roemenië, Bulgarije en Polen het eens zijn, dan stappen ze en bloc uit de EU en vormen ze zelf een handelsunie. Dan wordt het extra interessant om te kijken wat er dan in Italië gaat gebeuren. Noord-Italië, de streep Genua - Venetië is verreweg het rijkste gebied in de hele EU. Het maakte ook onderdeel uit van het Oostenrijkse rijk. Die zouden zich dan ook aan willen sluiten. Er ontstaat dan een groot blok waar de EU een grote kluif aan zal hebben. Die luisteren echt niet naar Berlijn en al helemaal niet naar Brussel of Parijs. Met het NAVO lidmaatschap op zak zullen de buurlanden het wel uit hun hoofd halen om het gebied binnen te trekken.

1 Reactie
Dave Velzen
Dave Velzen21 nov. 2020 - 13:41

Je analyse is zo treurig en onjuist en er gaat niets van terechtkomen. Nederland is de grootste exporteur landbouw producten en de meeste Polen hier willen helemaal niet meer terug naar Polen hoor. Omdat Polen ze niets te bieden heeft en hopenloos achterloopt.

BlackUhuru
BlackUhuru20 nov. 2020 - 22:15

Dit voorstel is net als voorstellen als de Neuro en de Zeuro een voorbeeld van de problemen oplossen met dezelfde middelen die de problemen hebben veroorzaakt. De mensen in de verschillende landen willen gewoon geen supranationale leiding. België en Nederland samen werkte al niet. Vergelijking met de VS gaat niet op omdat de inwoners van de individuele Staten min of meer dezelfde culturele achtergrond mix hadden. Een vlucht vooruit geeft alleen maar ellende, een stap terug naar de EEG en enkele andere wel functionerende organisaties binnen de EU (want die zijn er) behouden is verstandiger.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin20 nov. 2020 - 19:28

Helemaal mee eens, deze uitbreiding van de EU hebben we aan het VK te danken, die vonden dat de markt groter moest worden in de EU, gelukkig rotten de britten op, ze hebben de EU alleen maar hoofdpijn bezorgd vanuit de arrogantie dat zij de winnaars van de oorlog zijn en wij de verliezers, we zullen zien.

2 Reacties
Sailor2
Sailor220 nov. 2020 - 23:43

Inderdaad, het waren ook de Britten die vonden dat de Polen en Roemenen onze markt mochten bestormen ( om daarmee de lonen laag te houden). En dat lukte in GB alleen iets te goed waardoor de eigen bevolking door het dak ging.

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...21 nov. 2020 - 6:11

Die expansiedrift komt toch echt voort uit de EU zelf, kijk maar naar al die prachtige Balkanlandjes die men nu bij de club wil halen.

Cees Schouten2
Cees Schouten220 nov. 2020 - 19:25

Het herstelplan terugtrekken en dan - in een multilaterale overeenkomst tussen de 25 welwillende landen ( dus buiten de EU structuur om ) - e.e.a. opnieuw optuigen en uitvoeren. Het is een beetje werk maar dan héb je ook wat.

1 Reactie
dordtenaar2
dordtenaar221 nov. 2020 - 8:32

Het herstelplan zou je kunnen terugtrekken en opnieuw kunnen doen maar dat is minder dan de helft van het probleem. Het gaat namelijk ook om de totale begroting en die moet met algehele instemming worden aangenomen. Dat ieder land een veto heeft is maar goed ook want zonder een veto zou Nederland zelfs verplicht kunnen worden gesteld om af te zien van de korting die er nu is. Ik weet het, er zijn hier mensen die vinden dat dat geen probleem is omdat ze zeggen dat we miljarden verdienen aan de Europese Unie maar enig echt bewijs wordt daar nooit bijgeleverd. Dan noemen ze bijvoorbeeld dat er zoveel handel is tussen Nederland en andere Europese landen. Dan vraag ik me af of die handel zonder de Europese unie er niet zou zijn geweest en of er nu meer verdiend wordt dankzij die Europese Unie en zijn er nou echt geen nadelen van deze Europese Unie of moet je echt zeggen dat het vrij verkeer voor personen ook alleen maar voordelen heeft. Hoeveel procent van de Nederlanders zouden nu echt voordeel hebben van deze Unie en hoeveel procent nadelen en voor hoeveel procent maakt het helemaal niets uit. Is daar nu echt onafhankelijk onderzoek naar gedaan. Ik heb het nooit gezien.

elmolientje
elmolientje20 nov. 2020 - 19:17

Of als we dan toch bezig zijn. Uittreden en gewoon weer terug naar een EEG. Uitgezonderd een paar wereldvreemde vogels zit niemand te wachten op een EU. Laten we gewoon gaan stemmen als Nederlanders erin of eruit. Oohh nee doe toch maar niet want als de uitkomst die vogels niet bevalt dan liegen en bedriegen ze de boel erop los. Voorbeeld EU grondwet.... 61.5% dus wat doen we daar mee... we liegen er gewoon op los en rammen het door de ...... van de bevolking. EU = na het communisme de grootste dictatuur uit de geschiedenis.

4 Reacties
elmolientje
elmolientje20 nov. 2020 - 19:24

ter aanvulling. met grootste bedoel ik niet de ergste. Het aantal inwoners + oppervlakte. In de geschiedenis zijn er uiteraard vele malen ergere dictaturen geweest. Ik zie de EU tot veel dingen in staat maar niet tot zulke daden.

WillemDrees
WillemDrees21 nov. 2020 - 8:46

En als we toch bezig zijn de Gulden weer terug en weet je wat gewoon weer terug naar 1987 want toen was alles zoooooo... veel beter echt we zijn alleen maar achteruit gegaan Soviet Unie was fantastisch!!! Ijzeren gordijn echt tegek!!!! Controlle bij de grens yoepi! En wie kan dan nog de koude oorlog vergeten yes! Totale nucleaire genocide is toch veel beter dan een vervelende Victor Orban! En nee dit is geen bang makkerij ik was jong in die jaren maar wist donders goed wat er allemaal speelde en ik kan je zeggen ik leef liever met deze issues van nu dan de shit van toen. Er is alleen vooruit leren van het verleden en proberen beter te doen.

frankie48
frankie4821 nov. 2020 - 10:24

Beste Willem, "..........leren van het verleden en proberen beter te doen." Ja, neem bijvoorbeeld het advies van de club van Rome in1972, maar dan moet zo'n wetenschappelijk rapport nu uit net iets meer bladzijde bestaan!

elmolientje
elmolientje21 nov. 2020 - 11:19

@Willem Drees Ik was ook jong in die tijd. En ja graag de gulden terug en landgrenzen terug. Die onzin van je geld wisselen is voorbij nu alles gepind wordt en als je wel zou moeten wisselen dan is dat een kleine prijs om te betalen als we weer een sterke gulden krijgen,en de grenzen dicht met bijbehorende controles...helemaal top, eindelijk een halt aan de ongecontroleerde migratiegolven in Europa. Nederland kan als handelsland niet zonder de EU? inderdaad de Nederlandse handel was op sterven na dood voordat de fantastische EU het overnam. Of was het misschien ook best wel een beetje goed tijdens de EEG? De EU levert ons meer op dan het kost. Wie nog gelooft in dat fabeltje moet zich serious laten nakijken. Nederland staat voor honderden miljarden garant in de EU en ja dat gaat helaas allemaal op. Garant staan voor iets in de EU staat gelijk aan.... "we gaan het allemaal gebruiken" Voordat we dat terugverdiend hebben van de EU is de zon al opgebrand. ( zoek zelf maar op hoelang dat nog duurt)

DeKleineSalamander
DeKleineSalamander20 nov. 2020 - 18:57

Cosmetische aanpassingen of systeemverandering? Een nieuwe Europese Unie lijkt mij een goed plan. Alleen tegen de EU aanschoppen zoals op trumpiaans (extreem)rechts graag wordt gedaan zonder een oplossing aan te geven hoe het dan wel moet is goedkoop en gevaarlijk. De oplossing van Joost is voor de vorm en de korte termijn wel aardig maar zet geen zoden aan de dijk als het gaat om het oplossen van de ecologische crisis die volgens El Pepe juist ook een politieke crisis is. Wat wel zoden aan de dijk zet is de fundamentele uitgangspunten veranderen. Namelijk afscheid nemen van het slimme superkapitalisme van de ongeremde groei. De politieke agenda en uitkomsten van discussies binnen de EU wordt toch vooral bepaald door multinationals met hun giga lobby en juridische afdelingen. Revolving doors. Ook zo iets. Integriteit is ver te zoeken en hoge piefen voornamelijk van christelijk en (extreem)rechts allooi die eerst in commissies de zaken voorbereiden en daarna vaststellen gaan in zeer korte tijd moeiteloos over naar een multinationals die daar baat bij hebben. Er is wel een code maar die wordt op zijn zachts gezegd slecht gehandhaafd. Dus ja van sigarettenfabrikant tot greenwashing pesticidenindustrie en agrobusines, zij hebben het meeste baat bij de huidige EU. . Gelukkig is er nog de organisatie CEO die daar scherp op is. Maar kennelijk dringt dat niet tot de EU burger door. Dus ja, ook zonder Hongarije en Polen en met wat cosmetische veranderingen zijn we er bij lange na nog niet. Emeritus Laagleraar Lage Landen.

1 Reactie
GoudenBergen
GoudenBergen20 nov. 2020 - 22:26

Het is veel beter om de Unie op te splitsen in 3 blokken: Nood, Zuid en Oost met ieder hun eigen valuta. De Zuidelijke landen kunnen hun valuta dan devalueren als dat nodig is. Vrij verkeer van goederen en diensten blijft gewoon bestaan. De blokken kunnen samenwerken op blokoverstijgende zaken, zoals veiligheid, BuZa, internationale handel, ontwikkelingssamenwerking etc. Je hebt dan ook kans dat het VK weer mee wil doen. Het Oostelijke Blok kan dan, gezien het semi-dictatoriale karakter van een aantal landen, beter op flinke afstand gezet worden. In een soort strafklasje. Slovenië en de Baltische staten passen waarschijnlijk beter bij het Noorden. Lukt het niet om het Oostelijke Blok te hervormen, dan wordt het tijd om alleen met Noord en Zuid verder te gaan.

Rechtse Bal -
Rechtse Bal -20 nov. 2020 - 18:47

- minimalisatie... en laten we het dan BeNeLux gaan noemen

Zapata
Zapata20 nov. 2020 - 18:17

Ja graag, en dan ook met een echt parlement met zeggenschap, een gekozen president en de commissie er uit. Tevens kiezen op politici uit de hele EU en volledige transparantie. Het verhuiscircus ook er graag uit. Wat meer beloningen die conform de functie zijn en beleid gericht op de bevolking van de EU landen in plaats van op de multinationals. Zou het dan toch.... ach welnee. Er wordt wel weer een compromis gevonden en beide schurkenstaten blijven gewoon lid. Die EU een waarden collectief.....maar natuurlijk.

Bouwman2
Bouwman220 nov. 2020 - 18:14

Ik denk dat ook wel een enkele keer, dat je geen lid van een rugbylclub moet worden als je hartstochtelijk wil pokeren. Maar dan denk ik weer dat het toch maar een opwelling is., een tijdelijk fase. Dan denk ik: Polen is al zo vaak bijna verloren geraakt, maar nooit helemaal. Op den duur komt het wel goed met Polen. Je moet geduld hebben. Polen zijn wel ouderwets, maar dat was Nederland ook. En kijk nu es !!! Met Hongarije zie ik het somberder in.Maar uiteindelijk valt elke kip wel ooit van zijn stok. Alleen Elvis blijft altijd bestaan.

Rode druppel
Rode druppel20 nov. 2020 - 18:06

De EU moet in meerdere delen uit elkaar uit milieu en klimaat oogpunt. De globale en neoliberale economie is op zijn einde. Een Euro dient te verdwijnen. Regionale economie die zichzelf zoveel mogelijk kan voorzien in eigen behoefte moet het streven worden. Transporten zoals met vrachtwagens, vliegtuigen en schepen dienen zo weinig mogelijk te moeten plaatsvinden. Verbazingwekkend hoe vele mensen vasthouden aan globale opvattingen. De EU is bijna overbodig.

frankie48
frankie4820 nov. 2020 - 18:02

VNO-NCW zal hoe zeer daar de mensenrechten ook geschonden worden geen voorstander van worden, want zonder het vrije verkeer van werknemers uit die landen kunnen ze hier niet de verworven rechten van de werknemers blijven afbreken!

The Apple
The Apple20 nov. 2020 - 18:00

De Europese Unie is niet in het leven geroepen om Europa te besturen, maar om het bedrijfsleven vrij baan te geven. Dus als je de EU gaat afrekenen op dingen waar ze niet voor werd ontworpen kom je altijd in de knoop te zitten. Het is net zoiets als het kapitalisme afrekenen op moralistische grondbeginselen. Het beginsel achter het kapitalisme is per definitie immoreel.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin21 nov. 2020 - 12:08

Juist. Dat zie je nu ook weer in hun houding t.o.v. Pfizer m.b.t. het vaccin.

Thuiszitter
Thuiszitter20 nov. 2020 - 17:24

Makkelijker gezegd als gedaan en een ieder weet dat dit niet gaat gebeuren.

Frans Kwakman
Frans Kwakman20 nov. 2020 - 17:17

Ik denk dat met uittreden van hetVK een belangrijke kans verkeken is, ipv uittreden een reorganisatie van die EU die veel te groot was gegroeid. Een splitsing in minimaal 3 EEG-achtig gemeenschappen had geweldig geweest. Nu de congsie in Brussel bijna niet meer te raken is zal het extra moeilijk zijn om een nieuwe situatie te bereiken. Uiteraard zou de samenwerking op regionale basis moeten geschieden. Ik heb zelf geen enkele wens mij naar Bulgaarse of Hongaarse wensen te gedragen. Handel drijven zonder belemmeringen lijkt mij zeer wel mogelijk. Ik vrees echter dat we steeds vaster genageld worden in die EU. Op dit moment worden al allerlei akties gevoerd ivm de coronacrisis. Dus ik ben niet optimistisch over die EU.

Minoes&tuin
Minoes&tuin20 nov. 2020 - 17:09

Ik heb maar niet kunnen begrijpen dat daar geen reglement voor gemaakt is. Ik begrijp dat nog steeds niet. Zo'n belangrijke voorwaarden moeten er zijn op straffe van en de mogelijkheid tot uitzetting.

Visionair NL
Visionair NL20 nov. 2020 - 16:56

Herontwerp van de Europese Unie is inderdaad een verstandig voorstel, waarbij vooral het democratische gehalte hoger moet. Te denken valt bijvoorbeeld aan een soort senaat, met een districtenstelsel, en een pan-Europees parlement met one man one vote. De reden waarom is minder goed. Politieke beslissingen opleggen die twintig jaar geleden in de rest van Europa ook behoorlijk omstreden waren, laat staan nu nog in de rest van de wereld, is wellicht niet de beste manier om constructief samen te werken.

TwoTone
TwoTone20 nov. 2020 - 16:53

Simpel: dit steunfonds met leningen op de halen door de commissie zelf is tegen de verdragen en niet gevraagd aan de kiezer, er is nooit een mandaat gegeven door de kiezer voor schulden te maken door de commissie. Brussel zit zelf fout voor de zoveelste keer.....

harmmeijer
harmmeijer20 nov. 2020 - 16:51

Het ei van Columbus.

Kenzad
Kenzad20 nov. 2020 - 16:49

"Als het aan Polen en Hongarije ligt liever geen gezamenlijke Europese Unie, met alle voordelen van dien, dan buigen voor de democratische grondwaarden van de Unie." Kom, laten we het democratisch voorleggen aan de bevolking van de Unie. In een referendum bijvoorbeeld. Dit soort essentiële beslissingen over het democratisch voortbestaan van de democratische Unie kan natuurlijk niet achter gesloten deuren plaatsvinden. Of wie kunnen we democratisch wegstemmen indien het uiteindelijk heel slecht uitpakt met de te nemen volgende stap? Oh ja...

Tjeempie2
Tjeempie220 nov. 2020 - 16:37

'Koop Hongarije en Polen uit voor dat deel dat zij bezitten in de Europese Unie'... 'Goh...' zullen er meer denken: 'dat gedrag wordt dus beloond!' En zo volgen er meer.

Thuru
Thuru20 nov. 2020 - 16:34

Ik zie wel wat in Neuro en Zeuro. Dan ben je gelijk af van de verplichte geldstroom naar zuid europa. Verder kan je hopelijk ook de grenzen gesloten houden voor gelukszoekers en misschien een makkelijker uitwijs beleid, zodat illigalen eenvoudiger naar hun land kan worden gevlogen (of per boot).

GoudenBergen
GoudenBergen20 nov. 2020 - 16:24

Het is veel beter om de Unie op te splitsen in 3 blokken: Nood, Zuid en Oost met ieder hun eigen valuta. De Zuidelijke landen kunnen hun valuta dan devalueren als dat nodig is. Vrij verkeer van goederen en diensten blijft gewoon bestaan. De blokken kunnen samenwerken op blokoverstijgende zaken, zoals veiligheid, BuZa, internationale handel, ontwikkelingssamenwerking etc. Je hebt dan ook kans dat het VK weer mee wil doen. Het Oostelijke Blok kan dan, gezien het semi-dictatoriale karakter van een aantal landen, beter op flinke afstand gezet worden. In een soort strafklasje. Slovenië en de Baltische staten passen waarschijnlijk beter bij het Noorden.

3 Reacties
GoudenBergen
GoudenBergen20 nov. 2020 - 16:27

Lukt het niet om het Oostelijke Blok te hervormen, dan wordt het tijd om alleen met Noord en Zuid verder te gaan.

Sailor2
Sailor220 nov. 2020 - 22:58

Goudenbergen Je erkent een oost maar wil verder als Noord en Zuid. Mis je niet iets!

GoudenBergen
GoudenBergen21 nov. 2020 - 22:10

@Sailor Oost komt op het strafbankje terecht. Ze krijgen een aantal jaren om te hervormen. Werkt dat niet, dan gaan Noord en Zuid samen verder.

Rick Hofland
Rick Hofland20 nov. 2020 - 16:12

Prima, maar dan is het misschien helemaal handig om een Noordelijke en Zuiderlijke unie te beginnen. En meteen graag even een democratische fundament neerzetten zodat het EU beleid door de EU burgers wordt bepaald en niet andersom waarbij de EU de burgers zelf verzonnen beleid oplegt.

Wijdeveld
Wijdeveld20 nov. 2020 - 15:58

Op zich lijkt mij het een prima idee om een nieuwe Europese Unie op te zetten zonder al die corrupte landen waarvan de bestuurders alleen maar bezig zijn met hun eigen gewin en hun eigen zakken vullen. De E.U. houdt deze situatie door hun huidige gedrag alleen maar in stand. Persoonlijk heb ik niet zoveel vertrouwen in de E. U. gezien het feit dat het kapitaal vaak op hun wenken wordt bediend. 'Jan met de pet' is binnen deze E.U. gewoon de lul.Deze E.U. is er niet voor de gewone man maar dat moeten we met zijn allen toch allang weten.

1 Reactie
Jerry Bidet
Jerry Bidet20 nov. 2020 - 18:46

Blijven weinig landen over, afgaande op uw eerste zin....

NoahAmber
NoahAmber20 nov. 2020 - 15:56

Is het niet veel makkelijker om Hongarije en Polen er uit te gooien. Zo weet ik nog wel en paar landen die op mogen rotten

2 Reacties
Welp2
Welp220 nov. 2020 - 18:48

@NoahAmber Simpel gezegd, nee, die optie bestaat niet. Een land kan uit eigen beweging uit de EU treden (artikel 50), zoals de Britten dat deden, maar er is geen regeling voor het eruitzetten van een land. Ook voor de aanpassing van de artikelen (een nieuw verdrag dat eventueel het verdrag van Lissabon vervangt) vereist unanimiteit. Grofweg zijn er 2 opties : - artikel 7 : het afnemen van het stemrecht van een land. Naast alle andere randvoorwaarden, vereist dit een 80% meerderheid ; een meerderheid die er momenteel niet is (bv. Visegrad-landen zijn niet happig hiervoor). - stopzetten van bepaalde Europese gelden. Ik weet daarover niet de details, maar daar zitten ook haken en ogen aan. Als echter de Europese begroting getorpedeerd wordt, zal dit wel een soort default worden. Die laatste optie is daarmee vermoedelijk hetgeen waar geschermd mee wordt. Polen en Hongarije zijn beide netto-ontvangers, dus de verwachting is dat uiteindelijk een soort compromis bereikt wordt (een goedgekeurde begroting en weinig inmenging van de EU in Hongarije en Polen, met mogelijk wat maatregelen voor de bühne).

Thuru
Thuru20 nov. 2020 - 18:52

Ergens ben ik wel blij met Polen en Hongarije. Worden er waarschijnlijk de slechte moties en potentiële wetten enzo tegengehouden. Zaken waar Nederland ook eigenlijk tegen zou moeten zijn, maar wel voorstemmen helaas.