Joop

Baudet, Wilders en de politisering van de joodse zaak

  •  
06-04-2019
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
297 keer bekeken
  •  
47024681312_6396e8d661_b

© Cc-foto: Roel Wijnants

'Waar eerdere rechtspopulisten iedere mogelijke associatie met een extreemrechts of neonazistisch gedachtengoed actief probeerden te vermijden, bekommert Baudet zich daar nauwelijks om'
De politieke aardverschuiving bij de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen, heeft een groot deja vu gehalte. De verkiezingsoverwinning en van FvD en de reacties daarop doen erg denken de stormachtige opkomst van de PVV, en daarvoor die van Fortuyn. Ook politiek lijken de bewegingen op elkaar. Ze zijn tegen immigratie, tegen Europa, voor meer trots op de eigen Nederlandse identiteit, en geloven in de superioriteit van de westerse cultuur. Toch is er een belangrijk verschil. Waar eerdere rechtspopulisten iedere mogelijke associatie met een extreemrechts of neonazistisch gedachtengoed actief probeerden te vermijden, bekommert Baudet zich daar nauwelijks om. Soms lijkt hij die associatie zelfs te stimuleren. Zo betrad hij de Tweede Kamer samen met een advocaat die naam had gemaakt met zijn verdediging van de weduwe Rost van Tonningen, sprak hij op de IJzerwake en had hij een vijf uur durende gedachtewisseling met de raszuiverheid-denker Jared Taylor. Ook schrikt hij er niet voor terug om met het gebruik van het woord boreaal de verdenking op zich te laden dat hij in navolging van bepaalde rassendenkers in Arische superioriteit gelooft.
Succes Of Baudet daadwerkelijk gezien moet worden als een neonazi, blijft de vraag. Wanneer hij er op wordt aangesproken, distantieert Baudet zich van dergelijke interpretaties. Maar twee dingen vallen op: allereerst vreest hij associaties met neonazisme niet genoeg om de mogelijke aanleidingen ertoe te willen vermijden uit angst voor een politiek doodvonnis. Ten tweede, hij heeft daar gelijk in, want het heeft zijn electorale succes niet in de weg gestaan.
Dit is van belang, omdat Wilders, en in mindere mate ook Fortuyn, bij hun opkomst een geheel andere inschatting maakten. Tekenend is wat dat betreft het verschil in houding ten opzichte van joden en Israël. Zowel Fortuyn als Wilders begrepen de Nederlandse cultuur als Joods-Christelijk-Humanistisch. Wilders voegde daar een hartstochtelijke liefde voor en identificatie met Israël aan toe, en ook retoriek geënt op het verzet tegen de Duitse bezetting. Zo eindigt zijn film Fitna met een oproep de Islam te bestrijden zoals wij vroeger het nazisme bestreden. Dit maakt het lastiger deze partijen te associëren met antisemitische neonazi’s. FvD is vrij onuitgesproken waar het aankomt op Israël, en roept eerder op tot christelijke dan joods-christelijke waarden.
Wat is er veranderd? Voor de opkomst van Wilders en Fortuyn waren de kernwaarden van het rechtspopulisme – trots op de nationale identiteit, superioriteit van de eigen cultuur en de angst voor de instroom van buitenlanders – zaken die al snel werden geassocieerd met het nazisme en neo-nazisme. Vanwege de kracht van die associatie slaagden partijen die eerder dergelijke standpunten verkondigden er nooit in om uit de politieke marges te treden. Een van de grootste successen van Fortuyn en de nog wat extremere Wilders was daar een einde aan te maken. Fortuyn slaagde daar in door te stellen dat hij met dergelijke associaties gedemoniseerd werd. Thom de Graaff heeft het geweten toen hij Fortuyn wilde bestrijden door te citeren uit het dagboek van Anne Frank. Wilders voegde daar, bewust of onbewust, nog een meesterzet aan toe. Hij wierp zich op als de belangrijkste verdediger van de joodse zaak in Nederland. Hij bereikte daar drie dingen mee. Allereerst werd het veel lastiger Wilders te associëren met extreemrechts. Ten tweede keerden neonazi’s zich nu van de partij af. Die hoefde hij er dus niet meer zelf uit te zetten. Maar het belangrijkste effect was dat hij inspeelde op diezelfde gevoelens in de Nederlandse samenleving, die eerder extreem rechts in de marge hadden gehouden: schuldgevoel over de Holocaust, trots op het Nederlandse verzetsverleden, afkeer van het collaboratieverleden en een (vaak christelijk geïnspireerd) gevoel van verbondenheid met het joodse volk. Deze gevoelens hadden er voor gezorgd dat er in Nederland een brede consensus bestond om sympathie te voelen met de joodse gemeenschap, en deze zelfs als een soort moreel geweten van Nederland te beschouwen. Een sympathie die tevens leidde tevens tot een breed gedeelde genegenheid en zelfs identificatie met Israël.
Claimen De strategie maakte het nationalisme van Wilders en zijn afkeer van vreemdelingen maatschappelijk geaccepteerd (tot een uitnodiging voor regeringsdeelname aan toe). Nazistisch kon niemand het immers meer noemen. Maar het had een belangrijk neveneffect. Door de verbondenheid met de Nederlandse joden te claimen als een van de hoekstenen van zijn eigen ideologie, politiseerde hij een onderwerp dat daarvoor niet, of veel minder politiek was. Want door deze consensus te claimen voor zijn partij, verdween de consensus ook. Het a-politieke werd politiek: verbondenheid met de joodse gemeenschap werd een zaak van de PVV. Aanhangers begonnen de Israëlisch vlag als hun eigen symbool te gebruiken. Een ander effect was dat oppositie tegen de PVV voor sommigen nu ook oppositie tegen de verbondenheid met de joodse gemeenschap en Israël werd. Kritiek op deze verbondenheid (die lang niet altijd, maar soms wel antisemitische vormen aan kan nemen) werd onderdeel van het anti-Wilders repertoire. De uitspraak van Kuzu, die in de Tweede Kamer sprak over PVV als “de lange arm van Israël en de joden” kan in dat licht gezien worden. En deze kritiek hielp Wilders zich weer verder te positioneren als de belangenbehartiger van de joodse en dus Nederlandse zaak.
Maar hoe meer Wilders de consensus van politiek van verbondenheid met de joodse gemeenschap claimde, hoe meer de consensus een politiek strijdpunt werd, hoe minder er nog een consensus was en hoe meer het zijn aantrekkingskracht verloor. Omdat de PVV inmiddels geaccepteerd was, vormde dat voor deze partij geen probleem meer. Bovendien kon er nu minder omzichtig worden omgegaan met Europese zusterpartijen zoals het Front National, het Vlaams Belang en de FPÖ die Wilders in het begin zorgvuldig meed, maar nu begon op te zoeken. Maar het verklaart ook hoe een andere rechts-populistische partij kan opkomen terwijl deze op dit punt zo afwijkt van de PVV. Voor Baudet is het inspelen op een nationale consensus rond de verbondenheid met de joodse gemeenschap zinloos, want er is geen nationale consensus meer over. Een van de dingen die de stormachtige opkomst van FvD toont is dat de aanlokkelijkheid om zich te associëren met een Nederland dat zich verbonden voelt met de joden inmiddels zo is afgenomen, dat het verliest van de aanlokkelijkheid om te oreren over de beschavingsfamilie van de boreale wereld. Een wereld waarvan het alles behalve duidelijk is of joden er wel of geen aanspraak op mogen maken.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (92)

HM van der Meulen
HM van der Meulen8 apr. 2019 - 16:08

Gezien de huidige hetze tegen moslims doen de klachten wegens antisemitisme een beetje zielig aan. Niet dat het niet bestaat, maar het is factor van betekenis, behalve voor degenen die proberen daar en slaatje uit te slaan. Dat is "de politisering van de joodse zaak". Geen grotere vijand "de joodse zaak" dan de staat Israël (en in Nederland het CIDI).

4 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen8 apr. 2019 - 20:05

herstel: maar het is geen factor van betekenis

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout8 apr. 2019 - 21:30

Hoewel het voor joden gevaarlijk kan zijn - Ernest Renan (1823 - 1892) zou het gedachtegoed van Baudet als 'de gevaarlijkste springstof van de Nieuwe Tijd' hebben genoemd* - maar het zit helaas wel zoals je stelt. Alleen ontbreekt het in historische zin bij moslims nog over een 'deja-vu.' En verder heeft Netanyahu - en dat is niet te enige Israëlische politicus - ruim bewezen dat hij een fascist is. Hannah Arendt zou daar geen problemen mee hebben gehad** Bij Baudet moet nog e.e.a. bewezen worden. Maar dat deze wat dat betreft niet fris ruikt, is wel duidelijk. Verder wil ik de schrijver wijzen op een aantal woorden van Jacqueline Rose met Alfred Dreyfus*** in gedachten: = The story of Dreyfus, the fight for justice, leads rather to universal human rights and the need to abide by international law. To my mind, the Goldstone Report instead affords Israel a unique possibility, I would say an obligation, to take responsibility for its own actions and to recognise the injustice of those actions, not just during Operation Cast Lead in the winter of 2008-9, but on a daily basis against the Palestinian people." [..] ‘I belong to the race of those,’ [Bernard] Lazare said, ‘who were first to introduce the idea of justice into the world’. = http://www.lrb.co.uk/v32/n11/jacqueline-rose/jaccuse-dreyfus-in-our-times * 'De ondergang van het denken' Alain Finkielkraut (1987) p.46 ** = Toen het 'Committee for a Jewish Army' ontmaskerd werd als een front van terroristen, hekelde Hannah Arendt het in Aufbau [een New-Yorkse Duits-Joodse krant, rvw]. In een artikel van 6 maart 1942 noemde zij de revisionisten zonder omhaal ‘joodse fascisten’ en verklaarde dat voor hen de oprichting van een joods leger slechts een onderdeel was van een uitgebreidere poging de zionistische organisatie onder controle te krijgen. = Elisabeth Young-Bruehl, ‘Hannah Arendt. Een biografie.‘, 2005, pag 254. (Het denken van Ze'ev Jabotinsky is van beslissende invloed op de familie Netanyahu geweest. AF) *** = de Dreyfuss-affaire blijft op het filosofische vlak van het geschil om Elzas-Lotheringen en de Franse journalisten stellen zich nu op de plaats van [David Friedrich] Strauss en [Theodor] Mommsen: Dreyfus is schuldig, net als de bewoners van de betwiste provincies Duits waren: op grond van de etnische onontkoombaarheid die rust op zijn gedragingen = Finkielkraut p.49

Folkert2
Folkert28 apr. 2019 - 23:28

Ik zou die laatste zin veranderen in geen grotere vijand dan Netayahue. Ook in Israël zijn er mensen die een oplossing willen, en ja ter rechterzijde van Netanyahue zijn er mensen die genocide najagen. Ter linkerzijde wil men wel op zoek naar een oplossing en wil men zelfs de nederzettingen opgeven in ruil voor vrede. Maar als het gaat om het verdrijven van het Joodse volk binnen de grenzen die in 1947 zijn gesteld dan zal je zelfs links Israël tegenover je vinden. En zolang Hamas en Iran dat nog steeds als doelstelling hebben moet je niet verwachten dat Links Israël zich volledig gaat ontwapenen. En als je niet op die situatie wil inspelen, dan moet je ook niet raar opkijken dat Likud e.d. al decennia de dienst uitmaken.

Sachs
Sachs9 apr. 2019 - 21:09

@ Folkert vdV [En zolang Hamas en Iran dat nog steeds als doelstelling hebben ...] Hoe komt u daarbij? [... dan moet je ook niet raar opkijken dat Likud e.d. al decennia de dienst uitmaken.] Een volk krijgt wat het verdient, right?

NuEffeNie
NuEffeNie8 apr. 2019 - 12:14

''Dit maakt het lastiger deze partijen te associëren met antisemitische neonazi’s.'' Maar zeker niet onmogelijk, zoals we regelmatig in verschillende media, waaronder o.a ook in de vele reacties op dit blog kunnen vernemen. Kijk maar: "Of Baudet daadwerkelijk gezien moet worden als een neonazi, blijft de vraag." ''Toch is er een belangrijk verschil. Waar eerdere rechtspopulisten iedere mogelijke associatie met een extreemrechts of neonazistisch gedachtengoed actief probeerden te vermijden, bekommert Baudet zich daar nauwelijks om.'' Dat dankt u de koekoek. De begrippen (neo)nazistisch, fascistisch, of extreem rechts zijn de laatste jaren nogal aan inflatie onderhevig geweest. Als ik Baudet was zou ik mij er ook geen seconde druk over maken. De vox populi weet tegenwoordig deze frames op juiste waarde te schatten. Nul en generlei.

3 Reacties
OlavM
OlavM8 apr. 2019 - 13:00

@ NuEffeNie: [De vox populi weet tegenwoordig deze frames op juiste waarde te schatten. Nul en generlei.] Dat is wel zo gemakkelijk: oogjes toe! Gelukkig is de "vox populi" niet zo eenduidig als jij hier suggereert.

NuEffeNie
NuEffeNie8 apr. 2019 - 15:13

Oogjes toe? Waarvoor? Marcherende bruinhemden in de straten? Dat gelooft u toch zelf niet.

Libertain
Libertain9 apr. 2019 - 8:03

("Marcherende bruinhemden in de straten?") Dan is het wel te laat. Gelet op de Europese geschiedenis moet je veel eerder beginnen, moet je anders weer weer wachten dat buitenlandse mogenheden ons ervan gaan bevrijden.

Auslander
Auslander8 apr. 2019 - 8:14

Het feit dat de joodse zaak politiseert, valt niet te ontkennen. Het politiseren is logische gevolg van polarisatie. Alleen doden kunnen in huidig Nederland er zeker van te zijn dat ze niet polariseren en niet politiseren. In die zin denk ik niet dat de joodse zak door Wilders of Baudet gepolitiseerd wordt maar eerder door neoliberaal beleid die de verregaande polarisatie nodig heeft om ongehinderd verder te gaan. Als gevolg van neoliberale globalisering wordt continue en in rap tempo de kloof tussen alle effectieve tegengestelde identiteiten vergroot tot bijna het niveau van sociale conflicten. Rijk-arm, links-rechts, religieus-atheïst, niet wit-wit, progressief-conservatief, extreem-gematigd, enz. ga maar zo door. De tussengebieden verdwijnen en de polaire identiteiten naar voorgrond komen. De joodse bevolking is ook uiteindelijk gedwongen eigen kleur(en) te bekennen. Maar wat Wilders, Baudet en Fortuyn betreft ze zijn in hun identiteit gewoon extreemrecht. Dat is hun identiteit. De ideologie van extreemrecht is dan ook (neo)fascisme en varianten daarvan. Deze ideologieën wijzen gewoon de rechten van minderheden af, ongeacht wat de achtergrond van deze minderheden is. Dat ze in hun politiek soms de joden als een minderheid afzien komt door hun affiniteit met ultrarechts en antimoslims beleid van Israël. Waar Israël intern niet van belang is extreemrecht dan ook gewoon antisemitisch is. Het verschil tussen Wilders, Baudet en Fortuyn ligt in wat zij zelf voor de ander voorbereid of juist onmogelijk gemaakt hebben. Hoewel ze alle drie racisme, (nieuw)nationalisme, antimigranten en anti-moslims politiek vertegenwoordigen, toch Fortuyn verleende zijn identiteit aan antilinkse nieuw nationalisme en Wilders aan nationalistische antimigranten en anti-moslims ideeën. Deze neigingen zijn grotendeels door andere politieke partijen overgenomen en zijn dus voor nieuwe partijen geen uitzonderlijke issues om ermee de concurrentie met actieve partijen aan te gaan. Er blijft voor extreemrechtse concurrenten weinig over om ervan eigen politiek te maken: antiglobalisering (EU en nu de Klimaat). Dat is niet genoeg om eigen ideologische identiteit eraan te koppelen. Er blijft wel (voorlopig) de raciale kwestie over om als concurrerende extreemrechts nog van belang te mogen zijn. Baudet springt in deze gat. Maar daarmee neemt Baudet ook afscheid met het (onmogelijkheden van) populisme van Fortuyn en Baudet en treed openlijk op de voetsporen van rassenleer tot calvinistische nationaalsocialisme. Hoewel de vijanden (EU, Klimaat, Migranten, moslims, links etc.) anders zijn (dan kolonies, slaven, liberalen, communisten en joden) de ideologie en de sociale positie en de boodschap is hetzelfde: de witte suprematie. Het heeft nu weinig met joden te maken!

5 Reacties
OlavM
OlavM8 apr. 2019 - 12:57

@ Auslander: [Het heeft nu weinig met joden te maken!] Officieel is dat zo. Maar je geeft zelf al de verwantschap aan tussen de diverse extreem-rechtse stromingen. Ze kunnen dus vrij gemakkelijk samenwerken (en ruzie maken), en hun accenten verleggen. Ik zou dus toenemend antisemitisme van die kant zeker niet uitsluiten. Trouwens, ook Baudets verering voor Jean-Marie Le Pen wijst daar al op.

Libertain
Libertain8 apr. 2019 - 13:50

Puike analyse van Auslander. Inderdaad of het Fortuyn is, Wilders of Baudet, gaat het steeds om de witte suprematie asl erfenis van de VOC- tijden tot op heden.

Auslander
Auslander8 apr. 2019 - 13:51

@ OlavM “Ze kunnen dus vrij gemakkelijk … hun accenten verleggen.” Klopt. Dit is de achilleshiel van extreemrechts maar ook hun sterke kant in hun politiek. Daarom maakt het eigenlijk niet uit waar hun “accent” op het moment ligt, het gevaar ligt aan hoe breed ze een aanhang aanspreken.

Folkert2
Folkert29 apr. 2019 - 0:17

"In die zin denk ik niet dat de joodse zak door Wilders of Baudet gepolitiseerd wordt maar eerder door neoliberaal beleid die de verregaande polarisatie nodig heeft om ongehinderd verder te gaan." Identiteitspolitiek heeft inderdaad zijn oorsprong binnen rechts reactionaire bewegingen. Vroeger noemden we dat racisme, maar dat is na WOII een beetje naar de achtergrond verhuisd. Links heeft het wel weer opgewarmd in om ongelijkheid te bestrijden, echter heeft men daarbij ook weer de deur opengezet voor het reactionaire groepsdenken. En dat is nu net waar het Neoliberalisme garen spint. Zolang we namelijk elkaar de tent uitvechten omtrent identiteit, organiseren we elkaar niet om samen tegen het neoliberalisme op te trekken.

Auslander
Auslander9 apr. 2019 - 7:01

@ Folkert van der Vaart “… organiseren we elkaar niet om samen tegen het neoliberalisme op te trekken.” Dat zal er zeker komen als men alle identiteiten gelijkstelt, hen de gelijkheid gunt en gelijkwaardig behandelt. Voorlopig is enkel de rechts gebaat bij deze polarisatie. “Links heeft het wel weer opgewarmd in om ongelijkheid te bestrijden” Bedoel je de steun van links voor minderheden? Grappig dat jij het streven van links voor gelijkheid als open deur beschouwd voor het racisme van rechts. Dan maar geen gelijkheid, toch? Een links die niet voor de gelijkheid is, is ook geen links! Voorlopig is rechts de enige die de bevolking en de politiek polariseert. Links is politiek min of meer stabiel maar rechts krijgt er elk jaar een nieuwe partij bij. En vergeet niet het is niet de links maar het neoliberalisme van rechts die de “identiteit politiek” aanwakkert en het racisme politiseert.

WatVroegerLinksWas
WatVroegerLinksWas8 apr. 2019 - 8:13

"...schuldgevoel over de Holocaust, trots op het Nederlandse verzetsverleden, afkeer van het collaboratieverleden en een (vaak christelijk geïnspireerd) gevoel van verbondenheid met het joodse volk. ....Een sympathie die tevens leidde tevens tot een breed gedeelde genegenheid en zelfs identificatie met Israël." Inderdaad zetten sommigen hun verbondenheid met de Joodse cultuur om in sympathie voor de staat Israel. Anderen vinden in Israel een politiek-correcte manier om uitdrukking te geven aan hun antisemitisme. Ik heb hier een paar van die gasten op het werk. Heel vocaal tegen Baudet, tegen zwarte Piet, boos op de Neoliberalen. Keurige sociaalprogressieve mannen. En ze hebben uitdrukkelijk niks tegen Joden. Dat weet ik, want dat zeggen ze regelmatig. Maar wél tegen Israel, dat dan ook bijna dagelijks opnieuw wordt aangehaald. En natuurlijk de bankiers en het grootkapitaal, en de managers in Hollywood. Dat zijn lang niet altijd Joden, maar vaak wel, en het is belangrijk dat ze dat er even bij vermelden. En trouwens wel heel toevallig allemaal dat er zoveel Nobelprijzen bij Joden terechtkomen, vind je ook niet? Maar ja, ons-kent-ons daar, he. Zo gaat dat. "Jodenstreken" is overigens gewoon een normale Nederlandse uitdrukking, echt. Kun je gewoon gebruiken. Maar niks tegen Joden hoor, echt niet. Dat zou racistisch zijn, en dat zijn we uitdrukkelijk niet.

4 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen8 apr. 2019 - 15:59

Op dit moment hebben de joden geen grotere vijand dan het Israël van Netanyahu

WatVroegerLinksWas
WatVroegerLinksWas9 apr. 2019 - 7:44

"Op dit moment hebben de joden geen grotere vijand dan het Israël van Netanyahu" Voorspelbare reactie, Van der Meulen. Je zegt het nooit letterlijk maar in tientallen van jouw reacties laat je het stevig doorschemeren, elke keer weer: Jodenhaat komt door Israel, dus het is allemaal een beetje hun eigen schuld. Ik heb je dit zelfde argument nooit horen doortrekken naar Moslims. Hoor je dan ook niet te zeggen dat Moslimhaat het gevolg is van het Iran van Ahmadinejad, of het Saudi-Arabie van Salman? Als ze die maar gewoon even opheffen komt het allemaal goed. En tot die tijd hebben ze alle Islamofobie over zichzelf afgeroepen.

HM van der Meulen
HM van der Meulen9 apr. 2019 - 14:55

WatVroegerLinksWas moet leren lezen: er staat niet dat anti-semitisme het gevolg is van Israël. Bovendien heb ik geen enkele moeite met de stelling dat het salafisme de grootste vijand is van de de islam, als dat je tevreden mocht stellen.

Sachs
Sachs9 apr. 2019 - 21:32

@ VroegerLinks [Jodenhaat komt door Israel, dus het is allemaal een beetje hun eigen schuld.] Als jood ben ik ermee gediend dat Israël en zijn Lobby stoppen om joden aan te wijzen als verantwoordelijk voor de Israëlische misdaden. Want anders dan u zie ik dat verband gevolgen krijgen. Van der Meulen heeft een stevig punt.

Appi Mohamud
Appi Mohamud7 apr. 2019 - 18:45

Was interessant tot aan de zin: "Zowel Fortuyn als Wilders begrepen de Nederlandse cultuur als Joods-Christelijk-Humanistisch". Dit is een geschiedvervalsing wat al vaker herhaalt word maar daardoor word het niet waar. Er zit geen enkel joods in het westerse coltuur, en sinds waneer claimen we een menselijk gevoel als onze coltuur? Humanistisch houd in dat je empathie kan tonen naar de ander toe, iets wat ontbreekt in Israël en Israel aanhangers. Maar om dat woord te claimen als ons coltuur zodat je alleen joden of eigenlijk nog beter de staat Israël mee kan verdedigen, word het wel een gewapinaseerd propoganda woord. Lange tekst voor een simpel uitleg. Wat er staat is dat je barbaars bent als je het westerse coltuur niet hebt, of helemaal geen mens omdat je de belangrijkste menselijk gevoel mist.

6 Reacties
Zlazoj Slivek
Zlazoj Slivek7 apr. 2019 - 21:10

Het ontkennen van het Joods aspect van onze Joods-Christelijk-Humanistische cultuur en dat u direct de link legt tussen de Joodse cultuur (in Europa) en Israël en Israël-aanhangers maakt u in feite wel gewoon een antisemiet, sorry.

Ozon
Ozon8 apr. 2019 - 5:32

“Er zit geen enkel joods in het westerse coltuur, en sinds waneer claimen we een menselijk gevoel als onze coltuur?” In ieder geval maken Jiddische woorden en grappen onderdeel vd Nederlandse cultuur. “Humanistisch houd in dat je empathie kan tonen naar de ander toe, iets wat ontbreekt in Israël en Israel aanhangers” Humanisme houdt in dat je vanuit niet-religieus oogpunt de menselijke waardigheid en de persoonlijke vrijheid centraal stelt.

DanielleDefoe
DanielleDefoe8 apr. 2019 - 10:49

"In ieder geval maken Jiddische woorden en grappen onderdeel vd Nederlandse cultuur. " Wat gewoonlijk bedoeld wordt is dat de christelijke religie de joodse als voorloper had. Nietttemin is het Jiddisch van belang geweest voor de Nederlandse (volks)cultuur. Het Jiddisch werd in de negentiende eeuw nog van Litouwen tot Amsterdam gebruikt. Het was van origine een Duits dialect gesproken door Joden die nauwelijks Hebreeuws kenden. Uit dit joods gekleurde Duits ontstond in de loop van de tijd een eigen taal. In de zeventiende eeuw trok een grote groep joden uit het joods-Duitse cultuurgebied naar Nederland. Zij brachten hun taal mee en dank zij hun relatief snelle assimilatie werden er veel woorden in het Amsterdams overgenomen. http://www.vanoostendorp.nl/linguist/jiddisch.html

stokkickhuysen
stokkickhuysen8 apr. 2019 - 17:25

@Zlazoj Ik interpreteerde wat Appi schreef als dat het nog al een overdrijving is om te spreken van JoodsChristelijke tradieie, omdat het eigenlijk voor 'Christelijke traditie is en dat dat Joods er met de haren wordt bijgesleept. Ik kan dat niet antisemitisch vinden, het gaat niet om een waardeoordeel maar om een mening over de term joodschristelijke traditie. Sterker nog: ik denk dat het hoge wetenschappers met joodse achtergrond voor een groot deel verband houdt met het feit dat het antisemitische verleden van het westen joden simpelweg niet warden toegelaten in bepaalde beroepen en dat een van de weinige beroepen waar nog enige status verdiend kon worden dat van wertenschapper was (dit heb ik o/a uit een biografie over Fermi, zelf geen jood, maar zijn vrouw (en veel van zijn Italiaanse collegas) wel.

Appi Mohamud
Appi Mohamud8 apr. 2019 - 20:01

Slivek, word u niet een beetje moe van het uithollen van dat zo een belangerijke woord? Maar ik neem aan waar het "joodse" en "humanisme" zit in het westerse coltuur? Want in mijn geschidenis leer over het westen zitten er zat heidense immoreel zwarte bladzijdes dan waar dan ook in de wereld. Maar ach jah het word tijd dat mensen die de woord antisemiet als wapen gebruiken dat gaan realiseren dat hun handelingen de woord antisemiet veranderen in een synoniem voor opkomen voor palestijnen en tegen Israël, mischien een medaille van maken en aan andere geven? U bent nu tóch al u zaak niet aan het helpen. Ozon. U bedoelt Hebreeuws? Merkwaardig, zo heb je ook Arabisch woorden, onze nummering is zelf Arabisch, houd dat in dat we ook islamitische coltuur hebben in onze westerse coltuur? Los van de laaste 20 jaar natuurlijk. En nee humanisme houd in dat je helpt uit oogpunt voor de leed wat een ander ondergaat, dat help kan ook vanuit religie komen.

Auslander
Auslander9 apr. 2019 - 9:20

@ Ozon “Humanisme houdt in dat je vanuit niet-religieus oogpunt…” Jij hebt het over atheïstische humanisme. Humanisme poogt een neiging te zijn door alle stromen, ideologieën en religies heen. Anders wordt humanisme zelf een ideologie of religie, niks om te ondersteunen.

Leo Zwerver
Leo Zwerver7 apr. 2019 - 17:53

De politisering van de Joodse zaak???? Wat is dan de Joodse zaak die gepolitiseerd zou worden? Die zaak is niet door Joden gecreëerd maar door hen die om een of andere reden iets op wat met Joden te maken heeft tegen hebben. Anders is er immers geen Joodse zaak? Joden zijn mensen niet anders te onderscheiden dan etnisch als Asjkenazisch, Sefardisch, of Mizrahi, danwel in religieuze zin Joods. Zij leven verspreid over de wereld in de zogenoemde Diaspora die een gevolg is van een wereldwijd al vele eeuwen hardnekkig voorkomend antisemitisme met verscheidene gezichten. Een antisemitisme die in de apotheose daarvan in de Holocaust resulteerde en daarna in de bevochten stichting van Israël. Israël is daarmee een gevolg van wereldwijd antisemitisme en geen oorzaak. Deze staat is daarmee het grootste vluchtelingenkamp uit de menselijke geschiedenis als gevolg van antisemitisme in Europa, met direct daarop een minstens zo door antisemitisme gedreven verdrijving uit de islamitische wereld, en daarna ook nog herhaalde pogingen een in deze omgeving niet te verdragen niet-islamitische entiteit te vernietigen. Het feit dat Joden in Europa en elders opnieuw sterk toenemend te maken krijgen met antisemitisme wordt zeer ten onrechte gebaseerd op Israël ondanks haar zeker te bekritiseren politiek en handelen. Het antisemitisme is immers al veel ouder, kent daarom andere motieven, en is juist oorzaak de stichting van Israël als een eigen staat. Maar dat alles is bij antisemieten, net als bij andere racisten, aan dovemansoren besteed.

6 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen7 apr. 2019 - 19:52

Dus het feit dat het antisemitisme langer bestaat dan de staat Israël betekent dat de opstelling van de staat Israël niet kan bijdragen aan toenemend antisemitisme? Het is niet te hopen dat al onze joodse medeburgers zichzelf op die manier voor de gek houden. Mijn eigen beperkte waarneming vertelt me gelukkig dat dat niet zo is.

WatVroegerLinksWas
WatVroegerLinksWas8 apr. 2019 - 7:35

Leo: Goed verwoord!

Joe Speedboot
Joe Speedboot8 apr. 2019 - 20:41

'Deze staat is daarmee het grootste vluchtelingenkamp uit de menselijke geschiedenis als gevolg van antisemitisme in Europa, ' Geweld laat zich makkelijk goedpraten vanuit de slachtofferrol.

Leo Zwerver
Leo Zwerver8 apr. 2019 - 22:44

@HM precies jou woorden zouden zo door islamofoben gebruikt kunnen worden: Dus het feit dat de haat tegen moslims langer bestaat dan de de Taliban, IS, Boko Haram, het handelen van de Marokkaanse Turkse staat, of dat van zoveel andere islamitische landen betekent dat de opstelling van deze ieder voor zich al niet kunnen bijdragen aan toenemende haat tegen moslims? Het is niet te hopen dat al onze moslim-medeburgers zichzelf op die manier voor de gek houden. Mijn eigen beperkte waarneming vertelt me gelukkig dat dat niet zo is. Let wel! Niet mijn redenering maar de jouwe en anderen die het begrijpelijk vinden dat medeburgers omdat ze joods of moslims hierop aangekeken en naar behandeld mogen worden. @Joe Nogal een gotspe de bij de wereldwijde eeuwenlange jodenvervolging inclusief haar dieptepunten over een aannemen van een slachtofferrol te spreken. Bovendien. Een deel van de joden heeft met de stichting van Israël het eeuwige en ongetwijfeld toekomstige slachtofferschap tot nog toe succesvol weten te beëindigen.

HM van der Meulen
HM van der Meulen9 apr. 2019 - 21:59

Leo Zwerver: "begrijpelijk vinden dat medeburgers omdat ze joods of moslims hierop aangekeken en naar behandeld mogen worden." Schreef ik dat ik van mening ben dat joden en moslims ook zo behandeld mogen worden? Het wordt tijd dat jij eens in de spiegel kijkt om te onderzoeken wie hier nu eigenlijk onfatsoenlijk is, mijnheer Zwerver. Eerst even die waas van rechtse zelfgenoegzaamheid wegvegen en dan nog een keer goed kijken.

Leo Zwerver
Leo Zwerver11 apr. 2019 - 21:52

@HM Je verklaart duidelijk dat doen en laten van de staat Israël bijdraagt aan weer toenemend antisemitisme waar dat natuurlijk nooit weg is geweest. Dan zie je, wil je niet discrimineren, als verklaring voor de toename van een afkeer van moslims in onze samenleving dus ook de vele gevallen verspreid over de wereld waar een of andere islamitisch land of organisatie zich schuldig maakt grove mensenrechtenschending, onderdrukking van minderheden, en wandaden tegen volken in buurlanden. Ik stel dat dergelijke verklaring voor antisemitisme èn afkeer van moslims in onze westerse Europese samenlevingen geen enkel excuus heeft.

kassakijker73
kassakijker737 apr. 2019 - 17:37

Freek de Jonge vertelde onlangs dat hij ook met Baudet heeft gelunched. Heeft Baudet nu dus ook dezelfde denkbeelden als Freek de Jonge?

1 Reactie
OlavM
OlavM8 apr. 2019 - 12:42

@ nsreiziger: Dat zou beperkt blijven tot een kroket of zo bij de FEBO, maar was zeker niet bedoeld om goede maatjes te worden. Baudet hangt daarentegen aan de lippen van de door hem bewonderde, notoir antisemiet Jean-Marie Le Pen, die hij zeker twee keer thuis heeft bezocht. Een totaal ander verhaal dus.

HM van der Meulen
HM van der Meulen7 apr. 2019 - 17:35

Als ik het goed begrijp is de schrijver van mening dat Wilders een fascist is, die aan het etiketje "nazi" ontsnapte door zich solidair te verklaren met Israël. Met de tijd is dat fascisme zo ingeburgerd geraakt, dat "de joden" er eigenlijk alleen nog maar bijgesleept werden om de moslims verdacht te maken en kwam het idee dat Nederland er is voor de Nederlanders op de voorgrond te staan. Maar nu is er een nieuwe politicus op de voorgrond getreden met de boodschap waar iedereen die dat nodig heeft zich aan kan laven, namelijk dat hij/zij iets bijzonders is, omdat hij/zij deel uitmaakt van een bijzonder volkje dat onderdeel uitmaakt van een hele bijzondere superieure cultuur. "Een wereld waarvan het alles behalve duidelijk is of joden er wel of geen aanspraak op mogen maken." Als ik lid was van een andere minderheid, dan zou dat wel het laatste zijn waar ik me zorgen over maak, maar de kans dat mijn stem gehoord zou worden, zou aanmerkelijk kleiner zijn. Behalve als het over zwarte piet gaat natuurlijk.

OlavM
OlavM7 apr. 2019 - 17:16

[Waar eerdere rechtspopulisten iedere mogelijke associatie met een extreemrechts of neonazistisch gedachtengoed actief probeerden te vermijden, bekommert Baudet zich daar nauwelijks om. Soms lijkt hij die associatie zelfs te stimuleren. Zo betrad hij de Tweede Kamer samen met een advocaat die naam had gemaakt met zijn verdediging van de weduwe Rost van Tonningen, sprak hij op de IJzerwake en had hij een vijf uur durende gedachtewisseling met de raszuiverheid-denker Jared Taylor. Ook schrikt hij er niet voor terug om met het gebruik van het woord boreaal de verdenking op zich te laden dat hij in navolging van bepaalde rassendenkers in Arische superioriteit gelooft.] Daarom denk ik dan ook dat Baudet niet slechts “zich niet bekommert om associatie met extreemrechts of neonazistisch gedachtengoed” of “die associatie zelfs lijkt te stimuleren”, maar erger nog: dat hij de inspiratie die hij uit dat gedachtengoed krijgt blootgeeft. Met andere woorden: hij is op zijn minst een proto-fascist, en daarom gevaarlijk. Verder is Jean-Marie Le Pen, een notoir antisemiet, een soort “god-father” voor Baudet. (https://decorrespondent.nl/7955/hoe-thierry-baudet-aan-de-lippen-hing-van-jean-marie-le-pen/811713530980-29774dcf?fbclid=IwAR0m-_6_e6yDhxT-Oy_F0N0XgLlOsAsPvWvrokkw_uny1bwBYfQNXumvfk8) […..de beschavingsfamilie van de boreale wereld. Een wereld waarvan het alles behalve duidelijk is of joden er wel of geen aanspraak op mogen maken.] Daar zou ik dus niet op rekenen, evenmin als alle andere bevolkingsgroepen die niet (geheel) voldoen aan het racistische, spierwitte Walhalla van Baudet c.s.

2 Reacties
Folkert2
Folkert28 apr. 2019 - 23:46

"Zo betrad hij de Tweede Kamer samen met een advocaat die naam had gemaakt met zijn verdediging van de weduwe Rost van Tonningen" Iemand die elders pleit voor de terugkeer van IS leden omdat we nu eenmaal een rechtsorde zijn maar nu ineens het guilty by association argument gaat gebruiken is niet serieus te nemen. Je bent af. Je bent iemand die zich schuldig maakt aan racisme van de lage verwachtingen. Een Nederlandse advocaat die een NSB-er vertegenwoordigt beschrijf je als fout, maar Nederlanders die een genocidaal regime joinen en ondersteunen moeten hier in NL een tweede kans krijgen. Echt, dat niemand tot nu toe je hypocrisie heeft benoemd verbaast mij.

stokkickhuysen
stokkickhuysen9 apr. 2019 - 16:17

Ja, zo denkt fout volk: je bent af. Jij bent nog lang niet klaar Folkert. Vooral die tweede alinea : als je vindt dat IS strijders in NL moeten worden berecht heb je geen recht mee om TB te verdenken van foute denkbeelden (die zich openbaren doordat TB met notoire antisemieten afspreekt om de toekomst te bespreken)? Niet serieus te nemen.

Thuiszitter
Thuiszitter7 apr. 2019 - 16:53

Hoe denkt Baudet over Israël ? Lees en luister : https://www.joods.nl/2019/03/hoe-denkt-thierry-baudet-over-israel/

2 Reacties
OlavM
OlavM7 apr. 2019 - 18:10

@ Thusizitter: "Onvoorwaardelijke" steun dus. Nethanyahu mag derhalve doen wat hij maar wil, volgens Baudet. Schending van mensenrechten en het internationale recht is geen enkel probleem voor dit heerschap. Duidelijk dus.

Thuiszitter
Thuiszitter7 apr. 2019 - 23:59

Olav inderdaad de steun dus begrijp niet dat de auteur anders beweert .

Keilstra
Keilstra7 apr. 2019 - 16:19

Wat je je bij Baudet beter kunt afvragen is hoeveel geld hij uit Rusland krijgt. Daar zit het echte gevaar.

Handige harry
Handige harry7 apr. 2019 - 16:09

Waarom hij er geen afstand van doet is vrij simpel. Het woord fascistisch en nazi wordt elke dag gebruikt. De woorden hebben geen waarde meer. Als je leest wie er allema een nazi zou zijn, zou je bijna denken dat de NSDAP weer een meerderheid zou kunnen krijgen. Iets wat natuurlijk onzin is.

Uitgekleed
Uitgekleed7 apr. 2019 - 16:07

Beetje vreemd idee. Alsof gesprekken vooraf zouden moeten worden gewogen of het de nodige kritiek van opponenten veroorzaakt.en daarom niet te hebben.

Jonathan2
Jonathan27 apr. 2019 - 13:44

Interessant is de vergelijking tussen fascisten en nazi's die in het begin van vorige eeuw op democratische wijze aan de macht probeerden te komen, en FvD. Als we Baudet geen fascist mogen noemen blijft er weinig over Mussert nog een fascist te noemen in de jaren '30 van vorige eeuw. Hier vergelijking Baudet en Mussert. FvD versus NSB. Link. https://overdemuur.org/waarom-thierry-baudet-een-fascist-is/

2 Reacties
meneer Zuur
meneer Zuur7 apr. 2019 - 16:31

Heb Hiddema al gebeld, hij gaat angifte doen.

OlavM
OlavM7 apr. 2019 - 18:06

@ Jonathan: Een uitstekende analyse van Bram Ieven! @ meneer Zuur: Hiddema zou zich onsterfelijk belachelijk maken. Een rationele analyse kan op geen enkele manier worden geduid als belediging o.i.d.

JaapBo
JaapBo7 apr. 2019 - 12:08

Aan de ene kant is Fvd pro-Israël, maar aan de andere kant ging Baudet enkele keren op bezoek bij Holoaustontkenner Jean-Marie Le Pen. Als je tegen racisme bent is beide geen aanbeveling! Wat mij overigens tegen staat is dat Wertheim Joden en Israël praktisch op een lijn stelt. Dat zie ik liever niet, want Joden in NL zijn niet verantwoordelijk voor de wandaden van Israël tegen de Palestijnen. Dat Israël steeds minder sympathie heeft en steeds meer als racistisch wordt gezien (ook door Joden) zou m.i. niet tot minder sympathie voor Joden in NL mogen leiden.

1 Reactie
stokkickhuysen
stokkickhuysen7 apr. 2019 - 17:03

. Deze gevoelens hadden er voor gezorgd dat er in Nederland een brede consensus bestond om sympathie te voelen met de joodse gemeenschap, en deze zelfs als een soort moreel geweten van Nederland te beschouwen. Een sympathie die tevens leidde tevens tot een breed gedeelde genegenheid en zelfs identificatie met Israël. Dit is wat Wertheim hierover schrijft. Ik denk dat het verwijt geen hout snijdt, omdat het niet Wertheim is die stelt dat de twee min of meer hetzelfde zijn.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde7 apr. 2019 - 10:46

Ik ga voor een deel mee in wat Wertheim schrijft maar zit met een ding dat ik niet kan plaatsen. Wertheim stelt dat omdat Wilders en Fortuijn zich alleen richtten op moslims en niet op Joden zij acceptabel waren. Voor hem, voor het parlement, voor de bevolking. En dat geldt niet voor Baudet, wat hem betreft. Want Baudet laat zich wel in met indirect antisemitisme. En dat zou de reden zijn om hem te wantrouwen. Dat is wel een opmerkelijk stand punt. Dat lijkt alsof Wertheim stelt dat zo lang Joden niet het mikpunt zijn van uitsluiting of vernedering alles geoorloofd is. Ik weetbijna zeker dat dit niet de bottomline van zijn betoog kan zijn. Maar toch. Het punt is juist dat Baudet zich helemaal niet expliciet uitspreekt tegen moslims. Of andere specifieke groepen. Hij doet een rare en misplaatste oproep om terug te keren naar de tijd dat we nog vers en zuiver waren. Noemt daarbij zaken als homeopathisch onverdund. En roemt zelfs de joods christelijke basis die onze westerse samenleving zou hebben. Ik zie geen specifieke aandacht voor Joden in zijn maatschappij kritiek. Hij roept een meer algemeen beeld van bedreiging op. Veel abstracter. Zo abstract dat ieder er zijn eigen invulling aan kan geven. Je kunt er alle kanten mee op. Dat verklaart zijn populariteit en andersom het feit dat Wertheim denkt dat ook Joden onder die bedreiging vallen.

Sonic2
Sonic27 apr. 2019 - 10:30

Niet zo sterk betoog. Ik vind dat FvD en PVV meer anti islam zijn als pro Israel. Ik zie in Baudet niet een nazi of een fascist. Een maand geleden was ik nog de grote FvD/PVV basher. Ik ben niet veranderd in die maand, maar andere (linkse) mensen om me heen wel. Het wordt een beetje hysterisch. Accepteer gewoon de nederlaag van 20 Maart. Ga verder. Ook Baudet en FvD gaan nog wel een keer op hun bek. Voor de rest politiseren FvD en PVV traditioneel alles. En dat is gevaarlijk. Een onverstandige route die dit land op gaat. Maar dat is de verantwoordelijk van al dat volk wat op Baudet/Wilders meent te moeten stemmen.

4 Reacties
Jonathan2
Jonathan27 apr. 2019 - 13:27

Kom mogelijk omdat je de geschiedenis van het fascisme niet kent, en uitgaat van verkeerde veronderstellingen. Je vergelijkt waarschijnlijk de meest extreme uitspattingen van het fascisme met de huidige opvattingen van Baudet. Maar vergelijking de standpunten en retoriek van Mussert eens met die van Baudet toen beide zich in ongeveer het zelfde stadium van volksophitser in een democratische rechtstaat bevonden. De vergelijking is treffend, alleen is Baudet nog extremer. Hier een link. https://overdemuur.org/waarom-thierry-baudet-een-fascist-is/

Sonic2
Sonic27 apr. 2019 - 15:13

@ Jonathan Ten eerste. Ik censureer mezelf. U zult niet uit mijn toetsenbord zien komen dat Baudet een fascist is. Als Baudet de komende tijd wat overkomt, heb ik geen behoefte dat ik op wat voor manier dan ook daar op wordt aangekeken. Ik ben dan wel geen journalist, politicus. Ik wil dat verwijt gewoon niet krijgen. FvD/ PVV en haar aanhang hebben dus gewonnen. Geen Fortuyn achtige taferelen voor mij. Voor de rest heeft u 100% gelijk. En dat stuk ook. Met een zeer nadrukkelijk verschil tussen vergelijken en gelijk stellen. De achterban komt overeen. De retoriek is een pure kopie. De haat tegen de instituties is min of meer gelijkwaardig. https://www.youtube.com/watch?v=G38BcjtPe5I Deze is eigenlijk onthutsend. Mussert heeft het rond 36:50 over dat alle democratische partijen op 1 hoop gaan staan en elkaar bij de polsen gaan pakken. Dat is gewoon een regelrechte verwijzing naar het huidige partijkartel. Daarna het opscheppen en schromelijk overdrijven over de verkiezing uitslagen. Ook iets wat we bij Trump/ Baudet en Wilders zien. Daarna uiteraard de slachtoffer rol. Ik heb heus mijn ogen wel geopend. Ik noem Baudet geen fascist. Een erfenis van 2002. Maar dat hij zeer, zeer, zeer gevaarlijk is dat is wel duidelijk. En FvD ook.

OlavM
OlavM7 apr. 2019 - 17:47

@ Sonic: [Als Baudet de komende tijd wat overkomt, heb ik geen behoefte dat ik op wat voor manier dan ook daar op wordt aangekeken. Ik ben dan wel geen journalist, politicus. Ik wil dat verwijt gewoon niet krijgen. FvD/ PVV en haar aanhang hebben dus gewonnen.] Sorry, maar ik vind dat opportunistisch en zelfs laf. Eigenlijk gewoon toegeven aan de rechts-extremisten. Wat mij betreft: ik zal mijn mond nooit laten snoeren door die lui! (Zo heb ik vroeger ook mede acties gevoerd tegen het na-oorlogse Europese fascisme: Spanje, Portugal en Griekenland, ook al roerden de medestanders van die regiems zich ook hier in Nederland).

Sonic2
Sonic27 apr. 2019 - 19:18

@ Olav M Het is ook laf. Ik ben de eerste om dat te erkennen. Overigens heb ik Baudet ook niet op een rassentheorie kunnen betrappen. Of op het bizarre antisemitisme van Hitler. En voor de rest pas ik inderdaad op mijn woorden. Dat doen heel veel politici in Den Haag. Klaver/ Asscher en ook Jetten passen wel op om Baudet in de hoek te plaatsen van het racisme of fascisme. Overigens moet je de mensen aanvallen die de moord op Fortuyn misbruiken om andere mensen de mond te snoeren. De rechts radicalen. FvD en PVV aanhangers moeten zich kapot schamen dat ze mensen de mond snoeren met een verwijzing naar iemand die de vrijheid van meningsuiting heel belangrijk vond.

Merlijn Jonker
Merlijn Jonker7 apr. 2019 - 10:23

Ik meen Baudet wel hebben horen zeggen dat hij pro israel is want isreal zou een bondgenoot zijn. nog een rede voor mij om Thierry als niet kosher te beschouwen.

BigKnor
BigKnor7 apr. 2019 - 10:19

“Zo betrad hij de Tweede Kamer samen met een advocaat die naam had gemaakt met zijn verdediging van de weduwe Rost van Tonningen” Ook de weduwe Rost van Tonningen heeft recht op de beste verdediging. Een advocaat verdedigt de persoon niet de daad.

5 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman7 apr. 2019 - 12:17

Maar hij vond haar wel een ‘enig’ en ‘dapper’ mens en hij zag de verdediging van de Zwarte Weduwe ook als een manier om wat te ‘repareren’ aan de verhouding met zijn NSB-vader, ook al was die vlak daarvoor overleden.

BigKnor
BigKnor8 apr. 2019 - 15:13

@Mark Huysman "Over Rost van Tonningen: ‘Ik vond het een genoegen die vrouw te verdedigen. Er zijn heel wat mensen geweest die hadden geheuld met de bezetter, denk aan de Nederlandse Unie, maar het hoogste woord voerden als het ging om het veroordelen van Florrie Rost van Tonningen. Ik vond het leuk om in mijn pleidooien op die hypocrisie te wijzen." Dat hij hierdoor wat aan de verhouding met zijn NSB-vader kon repareren komt niet over dat hij het gedachte goed van zijn vader goedkeurde of deelde. Anders hoe je niets te repareren.

Mark Huysman
Mark Huysman8 apr. 2019 - 19:18

[Dat hij hierdoor wat aan de verhouding met zijn NSB-vader kon repareren komt niet over dat hij het gedachte goed van zijn vader goedkeurde of deelde. Anders hoe je niets te repareren.] Het lijkt erop dat hij het in eerste instantie niet deelde maar er later toch sympathie voor heeft gekregen. Hoe kan anders de verdediging van de Zwarte Weduwe de verhouding met zijn vader repareren? Zo heeft hij het opgeschreven: “Door de verdediging van mevrouw Rost van Tonningen, die nooit een oorlogsmisdaad had begaan, een blanco strafblad had, goed voor haar omgeving was en probeerde een bedrijf te runnen, ja, die in zekere zin een sieraad voor de samenleving was, kon ik wat repareren in mijn relatie tot mijn vader, die helaas net was overleden. Wat was het leuk geweest als hij nog had geleefd!” Rost van Tonningen, die tot op het laatst de nazi’s verdedigde en de holocaust ontkende, was in Hiddema’s ogen dus ‘een sieraad voor de samenleving’.

BigKnor
BigKnor9 apr. 2019 - 15:56

@Mark Huysman "Het lijkt erop dat hij het in eerste instantie niet deelde maar er later toch sympathie voor heeft gekregen. Hoe kan anders de verdediging van de Zwarte Weduwe de verhouding met zijn vader repareren?" Je spreekt bovenstaande tegen door Hiddema te citeren: "... kon ik wat repareren in mijn relatie tot mijn vader..." Volgens Van Dale is wat een synoniem voor een beetje. "Rost van Tonningen, die tot op het laatst de nazi’s verdedigde en de holocaust ontkende, was in Hiddema’s ogen dus ‘een sieraad voor de samenleving’." En weer interpreteer je selectief. Hiddema zei: "in zekere zin". Dat in "in zekere zin" geeft ook aan dat hij vindt dat zij niet in alle opzichten een sieraard voor de samenleving was door haar gedrag na de Tweede Wereldoorlog. Hiddema heeft figuurlijk en letterlijk flink afstand van zijn ouderlijk milieu genomen. Hij is advocaat geworden in Maastricht (verder kan niet in Nederland) in dienst van een joodse advocaat die, in tegenstelling tot zijn directe familie, duitse concentratiekampen heeft overleeft. En die zou iemand met nazi symphatieën in dienst nemen?

Mark Huysman
Mark Huysman9 apr. 2019 - 23:51

[Volgens Van Dale is wat een synoniem voor een beetje.] Dat lijkt me weinig relevant. De vraag is waarom hij de relatie met zijn vader 'wat' wilde herstellen. Omdat hij vond dat hij oorspronkelijk te veel het NSB-verleden van zijn vader had afgewezen. Hoe deed hij dat? Door een overtuigde nazi en holocaust-ontkenner te verdedigen. [En weer interpreteer je selectief. Hiddema zei: “in zekere zin”.Dat in “in zekere zin” geeft ook aan dat hij vindt dat zij niet in alle opzichten een sieraard voor de samenleving was door haar gedrag na de Tweede Wereldoorlog.] Nee niet in alle opzichten.Ze stimuleerde actief het nazisme, ze hield bijeenkomsten met oude en nieuwe nazi’s, ze verspreidde nazistische propaganda en ze ontkende de holocaust. Maar verder: ‘een sieraad voor de samenleving’. Ze heeft immers zelf niet direct oorlogsmisdaden begaan. Sorry, maar dit vind ik te belachelijk voor woorden.

Mark Huysman
Mark Huysman7 apr. 2019 - 8:18

Goede analyse. Wat wel belangrijk om te beseffen is dat verbondenheid met joden en verbondenheid met Israël twee verschillende zaken zijn. Vanuit de ’identitair’ extreem-rechtse ideologie is het heel goed mogelijk om aan de ene kant een hekel aan joden te hebben (en er klassiek nazistische gedachtes op na te houden). En aan de andere kant de Israëlische staat te steunen. De Amerikaanse neonazi-leider Richard Spencer ziet zichzelf bijvoorbeeld als zionist: alle joden bij elkaar in Israël zodat ze de VS verlaten, is het idee. Israël is een ideale ethnostaat in zijn beleving. Daar komt bij dat het Israël onder leiding van Netanyahu de laatste jaren verbanden is aangegaan met extreem-rechtse en antisemitische politici en regeringen, zoals de Hongaarse regering Orbán. De zoon van Netanyahu doet zelfs mee met anti-Soros campagnes die doen denken aan de klassieke antisemitische propaganda.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon7 apr. 2019 - 8:00

Onbegrijpelijke en onnavolgbare uiteenzetting. Sinds zijn aantreden in de Tweede Kamer, heeft Baudet vóór alle ‘pro-Israel moties’ gestemd. Is bovendien een fervent tegenstander van de "Iran-deal" vanwege de risico's voor Israel.

2 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman7 apr. 2019 - 17:43

@Gafly Klopt. Tegelijk hangt hij aan de lippen van notoire holocaust-ontkenners, flirt hij met openlijk fascistische groepen zoals Erkenbrand en gebruikt hij termen die rechtstreeks afkomstig uit het duistere nazi-verleden. Bewijs dus van de stelling dat steun aan Israël en fascistisch gedachtengoed prima samen gaan.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon8 apr. 2019 - 5:57

@ Mark Huysman Hier is iets voor te zeggen, maar dit is volgens mij niet het punt dat de auteur probeert te maken. Hij suggereert dat TB met strategische bedoelingen geen duidelijke positie zou in nemen tov Israel.

HM van der Meulen
HM van der Meulen7 apr. 2019 - 4:42

Natuurlijk is het nuttig en nodig dat de veiligheid van alle minderheidsgroepen gewaarborgd is en dat ze voor hun gelijkberechtiging mogen opkomen, of het nu om joden gaat, moslims, roma, homoseksuelen etc. etc. Maar waarom iemand "verbondenheid" met ze zou moeten voelen is me niet duidelijk. Eigenlijk is het tegendeel het geval: Ik behoor zelf bijvoorbeeld niet tot een minderheidsgroep, dus waar zou dat gevoel van verbondenheid dan vandaan moeten komen? Het gaat om een maatschappelijk imperatief, omdat ze de garantie inhoudt dat niemand mag en kan uitgesloten worden van de samenleving, niet meer en niet minder. Een beschaafde maatschappij kan nooit goed functioneren zonder die waarborg. Het is niet vreemd dat leden van een minderheidsgroep zich onderling verbonden voelen, maar aan de andere kant is een zeker wantrouwen op zijn plaats, omdat het nogal eens leidt tot de illusie van exclusiviteit. Maar het wordt pas gevaarlijk als de leden van een meerderheid zich onderling verbonden voelen in de afwijzing van een minderheid. Dat is de kern van het bezwaar tegen Trump, Wilders, Tjerrie, Netanyahu, Bolsonaro en hun aanhangers. Geen enkele politicus heeft meer bijgedragen tot de politisering van de joodse zaak dan Netanyahu en geen enkele politicus heeft de joodse zaak meer schade berokkend dan Netanyahu. Maar hij vormt slechts een deel van het probleem. Het totale probleem is veel omvangrijker.

9 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin7 apr. 2019 - 6:27

HM van der Meulen Daarom moest ik me even bedenken of ik zou reageren op dit artikel. Dat begon al met de eerste regels, te lezen nog vooraleer ik het geopend had.

ton14024
ton140247 apr. 2019 - 10:13

HM ´´Eigenlijk is het tegendeel het geval: Ik behoor zelf bijvoorbeeld niet tot een minderheidsgroep, dus waar zou dat gevoel van verbondenheid dan vandaan moeten komen?´´ Ik kan dat niet uitleggen. Je hebt het of je hebt het niet, misschien? Of het begint met kijken naar verschillen en niet naar overeenkomsten?

HM van der Meulen
HM van der Meulen7 apr. 2019 - 16:35

Ton14024 - Ik wacht gewoon tot je wel kunt uitleggen; succes bij het zelfonderzoek.

OlavM
OlavM7 apr. 2019 - 17:38

@ HM van der Meulen: Al heel jong heb ik mij verbonden gevoeld met minderheidsgroepen. Ik herinner het mij al van de lagere school. (Tegenwoordig basisschool). Al heel jong voelde ik een afkeer van het discrimineren, d.w.z. het als minder (waard) beschouwen van andere mensen op grond van hun afkomst, ras, minder intellectuele gaven, geloof, enz. Ik kan dat psychologisch verklaren uit mijn gevoelsleven en mijn vroegere gezinssituatie, maar dat ga ik hier niet verder uitleggen.

Appi Mohamud
Appi Mohamud7 apr. 2019 - 18:57

@ton14024 Zie het als een verdunt, maar zwaar uitgebreid familie gevoel. Verbonden voelen met een groep die je meestal uit vrije wil maar kan soms gedwongen worden als de groeb zich in een vreemd omgeving zich bevind, denk dan aan vluchtelingen. Of als dat groep bedreigt voelt zoals de joodse of de meest orthodoxe in alle religies. Hoe dan ook het is een verdedeging mechanisme in onze restanten instinct.

HM van der Meulen
HM van der Meulen7 apr. 2019 - 21:07

OlavM - Ook ik voelde al heel jong een afkeer van discrimineren, niet uit verbondenheid, maar vanwege de volstrekte onzinnigheid. Zoals ik overigens heel veel dingen die volwassenen deden me volstrekt onzinnig leken - https://www.youtube.com/watch?v=f_O5KCJjdyE knoop je jas dicht doe een das om was eerst je handen kam je haren, recht je schouders, denk aan je tanden blijf niet hangen, recht naar huis toe, spreek met twee woorden stel je netjes voor, eet zoals het hoort en zeg U, U, U De beschavingsfamilie van de boreale wereld vertoont een gedragspatroon dat volledig in tegenspraak is met elke aanspraak op superioriteit. Het grootste probleem voor een gezond kind is "being sane in insane places".

Auslander
Auslander8 apr. 2019 - 9:11

@ HM van der Meulen In tegenstelling van “wij” cultuur, een lid van een individualistisch samenleving wordt als individu geboren, autonoom dus. Later socialiseert deze autonome individu op basis van (veelal) eigen keuzes. Deze socialisatie kan feitelijk in de vorm van een soort verband zijn met een groep, of het kan virtueel van aard zijn zoals zich en de rest laten houden aan waarden die van een individualistisch samenleving in staat stellen als geheel fungeren. Daarmee is het individu dan ook “verbonden” met alle individuen of groepen die met hetzelfde waarden hun eigenheid tot uitdrukking brengen. Niet meer en niet minder.

Minoes&tuin
Minoes&tuin8 apr. 2019 - 18:37

Ton14024 Waarom spreken we altijd over 'mensenrechten', dat is toch waar het om gaat? Er zijn ook mensen die voelen zich meer verwant/verbonden met hun hond! Alles tegen elkaar afzetten en dus af willen zetten, is nu juist de oorzaak van alle ellende.

HM van der Meulen
HM van der Meulen8 apr. 2019 - 20:10

Auslander - En in mijn geval is dat dus "Doe Maar", zeg maar.... Wie had dat ooit gedacht: ik was een "fan".

DoeMijMaarEenHondje
DoeMijMaarEenHondje7 apr. 2019 - 3:14

Ik heb niet echt n persoonlijke politieke voorkeur. Ik ben geen fan van fvd en al helemaal niet vam wilders. Die heeft overigens best veel zinnigs te melden tot ie over moslims begint, want dan raak ik m kwijt. Maar ik raak jou ook kwijt in je tevergeefse poging Thierry baudet als een fascist neer te zetten. Het roept bij mij vooral sympathie op voor Baudet, terwijl ik voorafgaand aan al deze demonisering baudet eerder n dansende flapdrol vond. De definitie van Boreaal heb ik opgezocht en het betekent 'noorderlijk' of arctisch. Maar jij maakt er ineens arisch van. Dus onze noorderlijle provincies zijn dan ook arisch? Het is net zo'n onzin. Stemmingmakerij is t. Je gebruikt tig keer t woord nazi, neo nazi, nazisme... ja en dat blijft wel plakken. En dat is niet alleen ongefundeerd, grof maar ook gevaarlijk. En de reden dat men niet meer zo op de joodse staat gesteld is, komt vooral door de wijze waarop ze de palestijnen behandelen. Dat lijkt feitelijk namelijk veel op wat henzelf is overkomen. De holocaust is afschuwelijk en het joodse volk is wat mij betreft net zo welkom, als kaaskoppen, moslims, homo's gekleurde mensen en transgenders. Alleen jammer dat ze zich niet echt netjes gedragen tegen een minderheidsgroepering. Maar bedankt voor je artikel. Volgens mij moet ik Baudet dan toch serieus nemen. Ik ga maars eens echt luisteren naar wat hij te vertellen heeft. Hoe hij t bedoelt en niet wat akelige stemminmakertjes als Joop er van maken.

13 Reacties
Japie3
Japie37 apr. 2019 - 7:15

Doe mij maar, ben het eens met wat je stelt, Baudet wordt door dit schrijfsel als een nazist en racist bestempeld. Ik moet denken aan Fortuyn die ook zo weggezet werd. Wat Israël en de Palestijnen betreft, volgens mij is vrede tussen beide groepen onmogelijk. De oorzaak zit m volgens mij in het feit dat de Palestijnen, althans degene die hen vertegenwoordigd, helemaal geen vrede willen.

Frans Kwakman
Frans Kwakman7 apr. 2019 - 9:46

Japie, als jouw grond en goed je ontstolen wordt zeg jij dan ja-en-amen?

ton14024
ton140247 apr. 2019 - 9:50

´´Dus onze noorderlijke provincies zijn dan ook arisch?´´ Met Dokkum als hoofdstad.

Karingin
Karingin7 apr. 2019 - 9:57

Je begrijpt dit artikel niet eens, laat staan het quasi-intellectuele gezwets van Baudet. Maar goed, dat je een in jouw ogen negatieve analyse van een politicus blijkbaar een reden vindt om die politicus serieus te nemen zegt genoeg over je niveau.

Japie3
Japie37 apr. 2019 - 12:36

Frans, “ als jouw grond wordt gestolen “... , besluit 60 jaar geleden door de VN. Je zegt maw ook dat vrede onmogelijk lijkt.

Jonathan2
Jonathan27 apr. 2019 - 13:32

Wow, de zoveelste die niet echt een fan is van Baudet, maar hier een account heeft aangemaakt omdat hij het onrecht niet kan verwerken dat Baudet als een racist wordt weggezet.

Mark Huysman
Mark Huysman7 apr. 2019 - 17:21

@Jonathan Ja, het is wel een beetje doorzichtig. Ik denk dat de Baudet boys (en girls?) iets geraffineerder te werk moeten gaan. Misschien eerst wat semi-neutrale dingen posten in andere discussies en dan pas, na een week of wat, poseren als verontwaardigde buitenstaanders die door de Joop-stemmingmakers in de armen van Baudet gedreven worden. Maar waarschijnlijk zien we daar ook doorheen. Ze zijn nogal suf namelijk.

OlavM
OlavM7 apr. 2019 - 17:27

@ DoeMijMaarEenHondje: [De definitie van Boreaal heb ik opgezocht en het betekent ‘noorderlijk’ of arctisch. Maar jij maakt er ineens arisch van] Goh, wat knap van je dat je dat hebt opgezocht! Jammer nou dat je het nét niet goed genoeg hebt kunnen doen, en daardoor (zogenaamd) niet het volgende weet. Ik citeer hieronder uit een artikel van Maurits Martijn in De Correspondent van 19 februari 2018: “Geïntrigeerd door dat vreemde woord ‘boreaal’ besloot ik me er bij thuiskomst in te verdiepen. Op het oog leek het een onschuldige term. Het betekent ‘noordelijk’ – naar Boreas, de Griekse god van de noordenwind. Geografen en botanici spreken over boreale bossen. Maar in een politieke context is de term allerminst onschuldig. ‘Boreaal’ verwijst namelijk óók naar een belangrijke stichtingsmythe van Europees ultrarechts: de ‘arische’ en ‘polaire’ wortels van het Indo-Europese volk, de veronderstelde voorouders van de witte Europeanen. Prominente nazi’s als Heinrich Himmler meenden dat het arische ras uit een mythische noordelijke provincie stamde: ‘Hyperborea’. Na de Tweede Wereldoorlog blijft de term in Frankrijk opduiken in de teksten van Europe-Action, de beweging van de historicus en verklaard racist Dominique Venner.” (https://decorrespondent.nl/7955/hoe-thierry-baudet-aan-de-lippen-hing-van-jean-marie-le-pen/811713530980-29774dcf?fbclid=IwAR0m-_6_e6yDhxT-Oy_F0N0XgLlOsAsPvWvrokkw_uny1bwBYfQNXumvfk8) Jouw verhaal is misleidende kletskoek. Je bent een fanatieke Baudet-volgeling, en niets minder dan dat!

Sachs
Sachs7 apr. 2019 - 18:04

@ Japie [besluit 60 jaar geleden door de VN] Check even het grondgebied dat bij dat besluit hoort, plus de voorwaarde dat de verdreven Palestijnse bevolking kon terugkeren. Overigens heeft de VN ook Palestina erkend.

Appi Mohamud
Appi Mohamud7 apr. 2019 - 19:04

"besluit 60 jaar geleden door de VN. Je zegt maw ook dat vrede onmogelijk lijkt." Vrede bereiken is nooit onmogelijk, het kan je onmogelijk gemaakt worden maar is het niet. Ow, en wat onmogelijk is dat de zwakkere partij voor de sterkere onmogelijk kan maken om vrede te bereiken, maar de sterkere partij kan het wel.

Auslander
Auslander8 apr. 2019 - 9:27

@ DoeMijMaarEenHondje “Volgens mij moet ik Baudet dan toch serieus nemen. Ik ga maars eens echt luisteren naar wat hij te vertellen heeft.” Daarmee begint ook de hang naar Baudet. Je alle andere woorden missen dan ook hun betekenis, vooral deze met schaamte verwoorde bewering: “Ik ben geen fan van fvd en al helemaal niet vam wilders.”

Auslander
Auslander8 apr. 2019 - 10:04

@ OlavM Iran betekent het land van Ariërs. Ik ben dan ook een Ariër. De enige wat ik nooit geleerd heb onder Arisch is huidskleur of uiterlijke kenmerken. Wel kennen we de Arisch als bevolkingsgroepen die onderdeel zijn van Indo-Arisch taalgebied en in grotere verband onderdeel van Indo-Europese taalgroepen. Dit culturele begrip is dan ook ver ontwikkelt als literaire en spirituele erfgoed onder de bevolkingsgroepen van Iran tot India waarop ze enorm trots op zijn. Dat het in Europa andere wending gekregen heeft en vooral in “ras”, huidskleur en uiterlijke kenmerken uitgedrukt wordt, getuigt van scheve Europese mentaliteit. Dat heeft weinig te maken met wat Ariër betekent.

OlavM
OlavM8 apr. 2019 - 12:24

@ Auslander: Ja, met jouw commentaar ben ik het eens. Het probleem is dus, dat de nazi’s de term “Ariërs” –voortgekomen uit het Sanskriet- hebben besmet door die toe te passen in hun verderfelijke rassenleer. Daarom gebruiken zeker taalkundigen deze term tegenwoordig liever niet meer. (In plaats daarvan het equivalent "Indo-Iraniërs". Maar nog steeds wordt de oude term wel gebruikt door taalkundigen en antropologen).