Joop

Cultuurmarxisme is een hersenspinsel

  •  
20-08-2017
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
221 keer bekeken
  •  
ANP-52177380
Baudet meent dat de EU de Europese beschaving wil vernietigen, maar buiten de samenzweringstheorieën van extreemrechts bestaat cultuurmarxisme niet
“Waarom heeft de EU-elite het leerstuk van de open grenzen heilig verklaard?” vraagt de van de site Opiniez bekende Rutger van der Noort. Dr. Thierry Baudet tweet het antwoord: “Omdat de Europese Unie een cultuurmarxistisch project is dat tot doel heeft de vernietiging van de Europese beschaving.”
Het is zo langzamerhand bon ton geworden om af te geven op de EU en al hare werken, maar je bent van het pad af als je daar de cultuurmarxistische toeleg achter zoekt om de Europese beschaving te vernietigen.
Geheide christendemocraat Robert Schumann, die algemeen gezien wordt als de grondlegger van de Europese eenwording, was een vroom katholiek en een geheide christendemocraat. Dat gold ook voor de meeste ministers die in 1957 het verdrag van Rome ondertekenden. De vrucht daarvan was de Euromarkt, die via verschillende stadia uitgroeide tot de Europese Unie. De nieuwe fundamenten werden in 1991 gelegd tijdens de fameuze conferentie in Maastricht, waar de CDA-er Lubbers als gastheer optrad. De Duitse christendemocraat Helmut Kohl speelde er een wezenlijke rol. Hij ging akkoord met de invoering van de euro omdat dit het net verenigde Duitsland voor goed aan de overige Europese landen zou vastklinken. De Franse president François Mitterrand vreesde dat het nieuwe Duitsland anders te machtig en te eigengereid kon worden. Alles werd op papier gezet in het Verdrag van Maastricht dat in 1997 later met het Verdrag van Amsterdam werd aangevuld. Veiligheid en open grenzen spelen daarin een hoofdrol.
Afdingen Je kunt een hoop afdingen op de Europese Unie. De organisatie met zijn hoofdrol voor de raden van regeringsleiders en ministers, is niet democratisch genoeg. Ze zijn in Brussel zo vlug als een slak op een teerton. Men laat in de besluitvormingsprocessen teveel de oren hangen naar particularistische belangetjes zodat bijvoorbeeld de stofzuigerindustrie dankzij een slimme lobby een maximum weet te verbinden aan de kracht van de motoren in deze huishoudelijke apparaten, terwijl de coiffeurs hun zin kregen met een gedetailleerd kappersbesluit. Ondertussen is er van een gezamenlijk buitenlandbeleid geen sprake. De kosten voor de eurocrisis zijn vooral op het bordje terecht gekomen van de kleine man in de zuidelijke lidstaten. Het “draagt elkanders lasten” is bepaald niet van toepassing gebleken bij de aanpak van het vluchtelingenprobleem. Allemaal tot je dienst. Maar een cultuurmarxistisch project? De vernietiging van de Europese beschaving?
Ongefundeerde beschuldiging Dankzij Europese programma’s zoals Erasmus maken studenten uit alle lidstaten kennis met hoger onderwijs elders op het continent. Daar wordt massaal gebruik van gemaakt. De Europese Unie subsidieert het behoud van lokale tradities en streektalen. Ze ondersteunt de filmindustrie. Ze zet in op inter-Europese culturele samenwerking. Je kunt de budgetten magertjes vinden, zeker in vergelijking met wat er naar het landbouwbeleid gaat, maar als de EU iets níet doet, dan is het bijdragen aan de ondergang van de Europese beschaving. Dat is gewoonweg een krankzinnige en ongefundeerde beschuldiging. “Demoniseren”, zou de vergoddelijkte Pim Fortuyn dit noemen, die steeds meer de Johannes de Doper lijkt te zijn van de nieuwe Verlosser in de Nederlandse politiek.
Frankfurter Schule ‘Cultuurmarxisme’ en ‘cultuurmarxistisch’ zijn termen die je aan de uiterste rechterzijde steeds vaker tegenkomt. De door Anders Breivik op het internet her en der gejatte en aan elkaar geplakte teksten staan er bijvoorbeeld vol mee. Ze duiden een in die kringen ontstaan hersenspinsel aan, waarmee men de eigen samenzweringstheorieën samenhang probeert te geven. Meestal zijn ze gebaseerd op een verkeerd begrip van de hoofdwerken uit de kring van de Frankfurter Schule. Dat is een kring van filosofen, psychologen, sociologen, historici en andere geleerden uit de eerste helft van de twintigste eeuw, van wie Theodor Adorno en Max Horkheimer de bekendste zijn. Ze formeerden zich rond het Institut für Sozialforschung, dat in 1933 door de nazi’s gesloten werd. In dat instituut kwam een kritische theorie tot ontwikkeling die bedoeld was als een instrument om de samenleving te analyseren zodat de essentie en de achterliggende krachten werden blootgelegd. Zo’n beetje het bekendste boek uit de Frankfurter Schule is Theodor Adorno’s Autoritaire Persoonlijkheid. Daarin komt voor de F-schaal, een test om vast te stellen of je bevattelijk bent voor een fascistische manier van denken en leven. Adorno en zijn geestverwant Horkheimer wezen er bovendien op dat Auschwitz net zo goed een product is van de Verlichting, zodat het niet verstandig is die kritiekloos te omhelzen met het accent op kritiekloos.
De meeste sociale wetenschappers werken met geheel andere theoretische benaderingen. Toch beschouwen zij de leer van de Frankfurter Schule als een serieus alternatief dat op tal van terreinen verdiensten heeft en interessante inzichten biedt, ook al hebben die hun aanvechtbare kanten.
Bizarre gedachte Dat het Berlaymont paleis, hoofdkwartier van de EU in Brussel, overlopen wordt door aanhangers van de Frankfurter Schule is een bizarre gedachte. Al die bestuurskundigen en economen hebben er hoogstens eens college over gehad of er tentamen in gedaan op basis van secundaire literatuur.
Gramsci Een andere intellectuele duivel die je bij extreem rechts ziet opduiken is Antonio Gramsci. Dat is een grondlegger van de Italiaanse Communistische Partij, die door Mussolini van 1924 tot 1937 werd gevangen gehouden. Kort na zijn vrijlating overleed hij. Gramsci heeft tijdens zijn detentie enorm veel geschreven. Zijn aantekeningen zijn na de Tweede Wereldoorlog gepubliceerd en beleefden in de jaren zestig en zeventig een zekere populariteit in radicaal linkse kring omdat Gramsci’s marxisme lang niet zo rigide en ijzerenheinig was als de officiële communistische leer van die dagen.
Gramsci en de onderzoekers van de Frankfurter Schule hebben gemeen dat de cultuur in het brandpunt van hun belangstelling stond en de economie in mindere mate. Zij ontwikkelden dan ook allerlei theorieën over de werking daarvan. De gedachte dat populaire cultuur grof gezegd de massa verdooft (en daardoor afhoudt van de klassenstrijd om het ouderwets te zeggen) komt uit hun kokers. Wie nu moet denken aan rants over de publieke omroep met zijn Boer Zoekt Vrouw, zijn zogenaamde verzwijgcultuur, zijn staatsjournaal en zijn verschilligheid, heeft recht op een fijn glimlachje. Inderdaad…
Maar terzake: niet valt in te zien hoe een tamelijk marginale wetenschappelijke theorie en het werk van een goeddeels vergeten Italiaanse denker een cultuurmarxisme kunnen baren dat de Europese beschaving wil vernietigen. En dan is het nog zachtjes gezegd. Als het de Frankfurter Schule ergens om te doen was, dan juist het redden van de Europese beschaving omdat zij inzagen dat die de kiemen van haar eigen vernietiging in zich droeg. En inderdaad, in de jaren veertig van de vorige eeuw heeft het weinig gescheeld.
Hoe dan ook: cultuurmarxisme is een hersenspinsel dat buiten de samenzweringstheorieën van extreemrechts niet bestaat. Er zijn wel aanhangers van de Frankfurter Schule en bewonderaars van Gramsci, maar die trekken in Brussel heus niet aan de touwtjes.
Toch is het zorgelijk om te beseffen dat een fabulant die zijn publiek voorhoudt dat de EU erop uit is om de Europese beschaving te vernietigen, volle zalen trekt. Deze zondag kon Baudet melden dat zijn Forum inmiddels op zeven virtuele zetels staat.
Het wordt je koud om het hart. Ik moest denken aan een interview dat ik lang geleden heb gemaakt met professor Kurt Martin, ontwikkelingseconoom, die zijn loopbaan op het Institut fur Sozialforschung begon. Martin, die – vertrouwde hij me toe – eigenlijk Kurt Mandelbaum heett,e was ook nog jood. In 1933 kon hij net op tijd uit Frankfurt en Duitsland ontsnappen. Een huis heeft Martin nooit meer willen hebben. Hij huurde kamers en bij vrienden in alle werelddelen had hij geperste broeken en gesteven overhemden gelegd. “Bezit maakt immobiel”, zei professor Martin.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (202)

Richard555
Richard55530 aug. 2017 - 18:00

Nou toch niet helemaal Jeroen want wat Baudet zegt is niet een veel minder bureaucratisch monster, want wie wil dat nou niet. Er zijn sowieso veel te veel ambtenaren en zeker ook bij de EU. Maar wat Han hier stelt is toch heel anders. Baudet verzet zich tegen de EU als gedachte dus als waarborg voor eenheid, vrijheid en ter voorkoming van gewapende conflicten. Ik ben het zeer met Han eens dat de EU heel belangrijk is als instrument voor al die doelen. Ik wijs de opvatting van Baudet als contraproductief af. Strijd tegen onnodige regels en bureaucratie helemaal eens maar dat is, ben ik bang, slechts een schaamlap voor de werkelijke bedoelingen, de afbraak van de EU en promoten van een nationalitische koers. Daar moet ik niets van hebben. We zien dat nu al wasr dat toe leidt in bijv. Polen en Hongarije. Aantasting van de democratie en de rechtsstaat staan daar bovenaan de agenda van de populistische regeringen. Waar dat toe kan leiden weten we allemaal.

Jeroen van der Smissen
Jeroen van der Smissen29 aug. 2017 - 15:26

Dit brengt helaas geen discussie. Blijven we toch allebei fijn in ons eigen gelijk geloven.

2 Reacties
Richard555
Richard55529 aug. 2017 - 18:45

Vlgs. mij ontwijk jij nu het feit dat Baudet gesteld heeft dat EU er is om de Europese cultuur te vernietigen. Dat is iets totaal anders dan strijden tegen de vreselijke bureaucratie. Op deze wijze kun je inderdaad niet discussieren.

Jeroen van der Smissen
Jeroen van der Smissen30 aug. 2017 - 3:45

Met de EU bedoelt Baudet juist de EU in haar huidige vorm als bureaucratisch monster. Dus toch, eens?

Richard555
Richard55529 aug. 2017 - 10:00

Jeroen van der Smissen; naar mijn idee zit jij hier toch op een dwaalspoor. FvD is in de kern een zeer rechtse club die uitgaat van een superioriteitsgevoel dat sedert de jaren dertig alhier toch wat vervelende zaken heeft veroorzaakt. Baudet is juist een exponent van de in mijn ogen neo-fascistische wind die hier weer is gaan waaien. Hij verhult het wel, maar lees een tussen de regels door, bekijk eenss zijn media uitingen. Daar staat een griezelig mens met in mijn ogen abjecte ideeën. Dat Europa beter geleid kan worden lijkt mij geen issue daar zijn we het allemaal over eens. Maarde grondleggers van de EU hadden vooral voor ogen dat het "Nie Wieder" mocht gebeuren. Baudet en Wilders alhier en allerlei dubieuze partijen elders in Europa zijn niet meer populistisch maar steeds openlijker racistisch en neo-fascistisch. Neem nu de opvatting over cultuurmarxisme en wat je ook zo vaak hoort, mensen die het niet met hen eens zijn zelfhaters of hebben de weg met ons mentaliteit. Wat een belachelijke opvattingen zijn dat. De cultuur die Wilder en Baudet menen te vertegenwoordigen is totaal niet mijn cultuur. Ik herken niets van hun opvattingen terug in de wijze waarop ik ben opgevoed of hetgeen ik heb ervaren en geleerd in mijn leven. Met andere woorden hoe kan ik een cultuur verraden die niet de mijne is. Ja hun cultuur die moet ik niet en zal ik altijd blijven bestrijden omdat zij per definitie uitgaan van een blank superioriteitsgevoel waar ik alleen maar afstand van neem. Niet omdat ik niet blank of zo je wilt wit ben, maar omdat oor mij totaal niet relevant is. Mensen moeten beoordeeld worden op hun daden en niet op hun ras, geloof, sexe of wat dan ook. Cultuurmarxisme bestaat dus niet noch cultuurrelativisme omdat cultuur van tijd, plaats en persoon verschillend is. De cultuur in de Jordaan is heel anders dan die in Buitenveldert, in Friesland totaal ander dan in Limburg, daarom is hetgeen Baudet schrijft ook zo'n baarlijke en gevaarlijke nonsens.

Jeroen van der Smissen
Jeroen van der Smissen29 aug. 2017 - 4:34

Het valt me ook wat tegen van juist een historicus om Baudet in extreemrechtse context te plaatsen. Het partijprogramma van het Forum voor Democratie bevat ten opzichte van de andere politieke partijen juist de meest vergaande voorstellen voor meer democratische invloed van de kiezer. Daarvan wordt het mij juist niet 'koud om het hart'.

Jeroen van der Smissen
Jeroen van der Smissen29 aug. 2017 - 4:22

Je kunt een metafoor inderdaad een hersenspinsel noemen. Daarmee geef je de metafoor een negatieve lading, opdat die dom wordt gevonden. De schrijver is slim genoeg om te weten wat Baudet ermee bedoelt. Het gaat Bij om de manier waarop de EU bestuurd wordt. Het bureaucratisch monster dat we hebben laten groeien en nu alsmaar meer wil. Los van zijn metafoor denken heel veel, ook gewoon slimme mensen hetzelfde over de EU als Baudet. Bureaucratie heeft nog nooit een cultuur bevorderd, behalve dan de bureaucratische cultuur. Als je de EU wél goed vindt voor de Europese cultuur, zeg dat dan gewoon. Maar het is niet nodig om iemand met een andere mening van hersenspinner te noemen. Of is het misschien het gebruik van het marxisme datgene wat pijn doet?

Mattias ZegikNiet
Mattias ZegikNiet28 aug. 2017 - 1:36

Al die namen van personen en politieke scholen en stromingen zeggen mij niets. Wat mij wel wat zegt is de huidige stand van zaken omtrent het immigranten beleid. En die is zo ontzettende slordig. Jaar in jaar uit. Het lijkt wel opzet.

dijkbewaker
dijkbewaker27 aug. 2017 - 10:11

Extreem rechts komt hier in Nederland amper voor, dat is de realiteit. de AIVD concludeerde in een in november 2010 gepubliceerd rapport dat de dreiging van extreemrechts en rechts-extremisme tegen de Nederlandse democratische rechtsorde gering was. Naar schatting van de AIVD zijn er minder dan 300(!) actieve aanhangers van extreemrechts in Nederland, een ruime halvering ten opzichte van 2007. Bron: wikip. --- Misschien is de aanhang tegenwoordig wat groter, dat kan. Maar nogmaals: Marginaal aanwezig. Overigens is het wel opvallend dat op wikip. het aantal extreem linkse aanhangers niet genoemd wordt. Wel deze opmerking: In zijn jaarverslag van 2009 schrijft de AIVD dat er sprake is van "een opleving van links-activisme en links-extremisme, vooral rond het antifascistisch extremisme en het verzet tegen het Nederlandse asielbeleid. Iedereen is vrij om overal (rechts) extremisten te zien, maar het zou toch wat geloofwaardiger zijn om niet iedereen met een onwelgevallige mening als rechtsextremist weg te zetten. Het onterecht labeltjes plakken vervuilt de discussie lijkt me.

frcobben
frcobben26 aug. 2017 - 10:40

HET "neoliberalisme" is ook een verzinsel(van linkse socialisten)!

3 Reacties
ToBeOrBecome
ToBeOrBecome26 aug. 2017 - 16:59

Eens. Een modewoord dat hier ten overvloede gebezigd wordt. Inhoudelijk is het echter een holle frase.

Cliff Clavin
Cliff Clavin27 aug. 2017 - 9:58

Onzin - het is geen modewoord. Het is een goed omschreven begrip, en het wordt wereldwijd ingezet (jawel, ook in economische vakbladen, in sociologische en psychologische publicaties, in de psychiatrie, en in de neurobiologie) om de hegemonie van het late kapitalisme aan te duiden; en gelukkig ook om de vele misdaden, en de corruptie van deze ideologie aan te duiden. Kijk, ik laat mij nooit door mijn opponenten belullen; en ik weet ook wel dat als ik hen honderd referenties zou aanbieden om mijn gelijk aan te tonen, dat zij dan niet zouden antwoorden, en hun cliché's elders zouden aanbieden, aan de goedgelovigen op rechts.

Mattias ZegikNiet
Mattias ZegikNiet28 aug. 2017 - 1:39

Volgens mij noemt VVD zichzelf Neo-liberaal.

DanielleDefoe
DanielleDefoe24 aug. 2017 - 13:56

De filosofie website van de Stanford University is inderdaad een goudmijn. U gaat er denk ik terecht vanuit ik er van uit dat buiten academische kringen niet veel mensen de oorspronkelijke werken van Adorno, Horkheimer en de minder bekende consorten hebben gelezen. Zonder kennis van de typisch duitse filosofische tradities is ook de secundaire literatuur al moeilijk zat.

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe24 aug. 2017 - 16:32

" U gaat er denk ik terecht vanuit ik er van uit " = "U gaat er denk ik terecht vanuit"

Spitsroeden van Graaihanden
Spitsroeden van Graaihanden24 aug. 2017 - 11:43

Geachte hr vd Horst, Waarom noemt u de PVV en nu ook de FvD toch 'extreem-rechts' ? De enige partijen die ECHT opkomen voor bescherming van vrouwen, homo's en joden ? Dat klinkt me toch niet extreemrechts in de oren. Weliswaar is de framing van vooral de PVV al lang bezig en zoals een oude en machtige Duitse minister in de vorige eeuw al wist: als je de leugen maar lang en consequent genoeg aanhoudt gaan de mensen het vanzelf geloven. Hoe dan ook, wat is het effect van die frame ? Daarmee wordt effectief bereikt dat mensen uit die groepen, gaan denken dat hun vrienden hun vijanden zijn en andersom. Dat werkt zeer negatief uit voor mensen uit deze groepen, iets om over na te denken kortom.

1 Reactie
Jeroen van der Smissen
Jeroen van der Smissen29 aug. 2017 - 15:33

Hear hear.

Cliff Clavin
Cliff Clavin23 aug. 2017 - 10:18

Mijn allereerste indruk van Cliteurs hersenspinsel (want dat is het): geef cultuurcritici uit het verleden als persoon de schuld van alles wat er mis is in de optiek van het nieuwe verwarde rechts. Dus nu is Antonio Gramsci de grote boosdoener. Vorige week waren de postmodernisten de schurken. Meestal hebben de makers van die opstellen nooit iets gelezen van deze auteurs. Ja, dan ga je elkaar napraten, de dwaze leugens versterken elkaar, en aan de achterzijde van deze turbine komen de gekste beschuldigingen de wereld invliegen. Wat wil professor Paul? Het werk van Gramsci op de index zetten, en dat van Foucault ook? Zodat hij zijn studenten ongehinderd rechtse sprookjes kan blijven voorschotelen? Stel je voor, die pupillen zouden zelf eens kunnen gaan nadenken, en geïnfecteerd raken met al die levensgevaarlijke communistische sympathieën! Er zit zwarte, zij het ondiepe humor in het gegeven dat Cliteur geporteerd is van leven en werken van de patiënt Milo Yiannopoulos. Dat duidt op een zekere radeloosheid aan de rechterzijde.

Cliff Clavin
Cliff Clavin22 aug. 2017 - 18:21

Cultuurmarxisme is een hersenschim, een fantoom - dat klopt. Net als de opvatting van Martin Bosma, dat de Nazi's in feite linkse onderdrukkers waren (zie zijn onvolprezen meesterwork over politiek, dictatuur, economie, filosofie, en alle andere onderwerpen onder de zon). Waarom bedient La Baudet zich eigenlijk van zulke evidente onwaarheden? Ik zal het jullie vertellen. Er zit methode in de waanzin van het FvD, en dat is ook het geval bij de PVV, en de VVD. Thierry is er alleen om de jonge quasi-intellectuelen in ons land elke dag weer in te peperen dat links de schuld is van al hun ongerief en verdriet. Hij doet dat op een studieuze, nuffige manier. TPO en DDS krijgen bijkans een orgasme als deze prima donna een scheetje gelaten heeft. Geert is er alleen om Henk en Ingrid frequent voor te houden dat links verantwoordelijk is voor hun noden: werkloosheid, buitenlanders, moslims, bestaanonzekerheid, en een ellendige en haveloze oude dag in een bejaardenhouderij zonder sanitair en warme maaltijden, plus een prematuur voltooid leven. Mark is er voor al diegenen die het voor de wind gaat en die het lot van andere mensen geen zak kan schelen; zeg maar: de mensen die altijd tot de core business van de VVD behoorden, en die so wie so al in het dagverblijf uitkraaiden dat links de oorzaak is van al het lijden in de hele wereld. Die drie heren vormen samen een triumviraat, dat men kan aanduiden als de 'Extended VVD', of de 'VVD Deluxe', of gewoon: The Mob. Indoctrinatie is hun ding, dat doen ze alle drie, elk op hun eigen wijze, gericht op een specifieke target-populatie. Deze Über-VVD kon op 10 augustus j.l. volgens IPSOS rekenen op 63 zetels. De drie partijen willen elk een Nederland met heel grote verschillen tussen arm en rijk, een heel rechts beleid, en een onderdrukkende overheid, met een gemilitariseerde politie, die van disproportioneel geweld een hobby gemaakt heeft. Terug naar de tijd van Charles Dickens, zeg maar: rond 1850. We zijn al een aardig eind op weg: denk aan de gentrificatie, de voedselbanken, de daklozen, de afgefakkelde geestelijke gezondheidszorg, en de gevangenisstraffen voor schuldenaren. Wie of wat bindt deze drie sinistere kiesverenigingen? Alle wegen leiden naar Leiden, en naar Frits Bolkestein. Het zou mij als amateurdetective niets verbazen als die het schema bedacht heeft, dat ik hierboven uiteenzette, en de lijnen voor de verwerkelijking ervan uitgezet heeft. Frits is de kwade genius, de Raspoetin van onze politiek. Ik voel dat aan mijn water, en dat is nog altijd van de vertrouwde huishoudkwaliteit.

5 Reacties
Palladium
Palladium22 aug. 2017 - 19:43

Rechts heeft inderdaad gewonnen, zelfs Henk en Ingrid stemmen nu op rechts. Op het moment dat ze hun hokje rood kleuren moet de onverdoofde stroeve en schrale penetratie voelbaar zijn. Waarom is rechts momenteel zoveel beter in het voorliegen van de bevolking dan links?

marcelhermus
marcelhermus22 aug. 2017 - 20:10

en communisten zijn rechts

rgeurtsen
rgeurtsen23 aug. 2017 - 7:26

En zo lijkt t maar net... en de PvdA verweert zich niet en D'66 nu ook niet meer.

seniorg
seniorg23 aug. 2017 - 11:25

Het gekste is natuurlijk nog dat 'links' als politiek en cultureel dominante richting, al jaren niet meer bestaat.

Mattias ZegikNiet
Mattias ZegikNiet28 aug. 2017 - 1:48

Tjierry Baudet geeft de schuld aan het partijkartel bestaande uit VVD D66 CDA almede PvdA en Groenlinks. En dat is toch zeker feitelijk waar, dat deze partijen over grote issues altijd als één entiteit stemden. Voor de bühne wat gekibbel om de illusie van politieke diversiteit instand te houden. Maar uiteindelijk als één partij toch voor wanbeleid te zijn.

Uitgekleed
Uitgekleed22 aug. 2017 - 15:51

U heeft uw punt gemaakt hoor. Baudet gekoppeld aan Breivik

GekkeGerrit2
GekkeGerrit222 aug. 2017 - 8:09

Al dat gepolariseer leidt alleen maar tot meer maatschappelijke instabiliteit van bijna iedere kwestie wordt een links/rechts verhaal gemaakt, je bent voor of tegen! Er zijn voorbeelden zat van maatschappelijke ellende waarbij links en rechts hun verschillen moeten zouden kunnen begraven om tot daadkrachtige besluiten te komen. Voorbeeldje! http://www.gelderlander.nl/nijmegen-e-o/straatdealers-pesten-homofiele-nijmegenaar-huis-uit~a50c7ac2/

FransBrinkman
FransBrinkman22 aug. 2017 - 7:24

Er staat een aardig berichtje over Baudet c.s. die de huidige elite willen vervangen voor een andere elite. Je hebt nu eenmaal 10.000 mensen nodig die een land richting geven. En die gaat hij vormen. Het is een 'premium' artikel - je moet je registreren. http://www.telegraaf.nl/reportage/28989198/__Ten_strijde_tegen_de_oude_elite__.html Baudet c.s. - alle korpsballen verenigt u - doen denken aan puerilisme https://nl.wikipedia.org/wiki/Puerilisme Gewoon maar toevoegen aan het rijtje politici die veel aandacht genereren en niks klaarspelen? Mijn persoonlijke analyse van Baudet persoonlijk is dat hij bang is zelf geen identiteit te hebben. Veel interessanter is: wie zijn de vermogende mensen die hem en FvD steunen?

3 Reacties
Uitgekleed
Uitgekleed22 aug. 2017 - 14:51

"Baudet c.s. – alle korpsballen verenigt u – doen denken aan puerilisme" Heel interessant. Het is een treffende vergelijking met wat speelde in 1937 enkele jaren voor het uitbreken van de 2de wereldoorlog "Onder de factoren die er deel aan hebben behooren in ieder geval de intrede der halfontwikkelde massa's in het geestelijk verkeer, de verslapping der moreele standaarden en de al te groote geleidendheid, die techniek en organisatie aan de maatschappij verleend hebben." Dit is nog treffender beschreven "Het is hier niet de plaats voor een uitvoerig onderzoek naar de oorzaken en den groei van dit cultuurverschijnsel." Dat is dan weer jammer. Inzicht komt enkel door onderzoek naar de oorzaak. Het is in elk geval een aanwijzing dat er niets nieuws onder de zon is. Ook in 1937 was het 8 jaren verder na de beurscrash van 1929 er was grote armoede onder de halfontwikkelde massa's in het geestelijk verkeer met hun werkloosheid.

Palladium
Palladium22 aug. 2017 - 19:48

Baudet wil herhalen wat Joop den Uyl heeft gedaan. Den Uyl snapte Gramsci's mars door de instituties: je hebt ongeveer 10 000 mensen op de juiste plekken in allerlei ambten, verenigingen, instituten, stichtingen, bureaus, maatschappen, etc. nodig om je ideologische cultuur te impregneren. Hoeveel zelfs partij X in jaar Y krijgt is totaal niet relevant. Maar wat den Uyl lukte (burgemeesterverdeling iemand?) kan Baudet helemaal niet. Ander tijdsgewricht.

Jeroen van der Smissen
Jeroen van der Smissen29 aug. 2017 - 15:41

En Klaver is dan geen puerilisme? Mooi gevonden, weer een moeilijk woord erbij in de zinvolle discussie.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon22 aug. 2017 - 6:51

Han, goed dat je over stofzuigers begint. Dankzij die vermaledijde EU-regels beschik ik nu over een stofzuiger die kruimels vooruit schuift ipv opzuigt. Gelukkig wordt zowel de elite als het proletariaat in de nabije toekomst geconfronteerd met deze praktische EU-ongemakken.

Haastig
Haastig21 aug. 2017 - 23:09

Kan iemand me concreet (graag met voorbeeld) uitleggen wat cultuurmarxisme is? "hoofdkwartier van de EU in Brussel, overlopen wordt door aanhangers van de Frankfurter Schule is een bizarre gedachte. Al die bestuurskundigen en economen hebben er hoogstens eens college over gehad (..)" Kan je cultuurmarxisme alleen maar toepassen als je er les in hebt gehad?

10 Reacties
Check mate
Check mate22 aug. 2017 - 6:16

Cultuur marxisten zouden streven naar 1 juiste cultuur / mening en wel die cultuur / mening die de cultuur marxist voorschrijft. Alle andere cultuur / meningen dienen te worden bestreden. Als voorbeeld zou kunnen dienen de al genoemde affaire Buikhuisen. Ook het boek 1984 zou als illustratie van ver doorgevoerd cultuur marxisme kunnen dienen. Disclaimer: dit is een versimpeling en er zijn veel mensen die het anders zien ;)

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon22 aug. 2017 - 6:36

Ik moet mij hier nog een keer goed inlezen maar volgens mij wordt hiermee door Baudet het volgende bedoeld. In Europa is er een linksige bovenklasse die vanuit haar morele superioriteit staat voor een Europees en mondiaal maakbaarheidsdenken. De agenda bestaat uit het stimuleren van immigratie en globalisering, vervagen van grenzen en nationale identiteit, nivellering etc.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon22 aug. 2017 - 6:50

Han, goed dat je over stofzuigers begint. Dankzij die vermaledijde EU-regels beschik ik nu over een stofzuiger die kruimels vooruit schuift ipv opzuigt. Gelukkig wordt zowel de elite als het proletariaat in de nabije toekomst geconfronteerd met deze praktische EU-ongemakken.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon22 aug. 2017 - 6:52

Oeps, verkeerd geplaatst!

Indisch4ever
Indisch4ever22 aug. 2017 - 8:38

Simpel. Cultureel marxisme bestaat niet. De Frankfurter Schule bestond wel, maar die noemden zich niet culturele marxisten. Enkelen van hen noemden zich min of meer marxisten. Er was geen partij-ideologie. En wie zich 'verbond' schreef zijn eigen boeken met de eigen meningen. Een vrijblijvend clubje intellectuelen. Dit termpje is een uitvinding uit aartsconservatieve Amerikaanse miljeus. En daaraan gekoppeld gingen ze beweren dat het hedendaags linksachtig denken vooral haar basis vindt in de Frankurter Schule. De boeken van die gasten werden indertijd veel gelezen in academische kringen..... 30 tot 60 jaar geleden. Maar zo bepalend voor de schiftingen in de moraal waren ze niet. Die veranderingen heeft zijn eigen dynamiek. Maar dat ontkenden die Amerikaanse aartsconservatieven. Die wilde liever 1 complotgroep aanwijzen en zo teruggrijpend naar klassiek rabiaat anti-communisme https://en.wikipedia.org/wiki/Frankfurt_School#Cultural_Marxism_conspiracy_theory Het etiketje 'cultureel marxisme' wordt ook gebruikt als synoniem voor 'sociaal democratie' of voor stromingen die niet anti-buitenlands genoeg zijn. Dit kan ook gematigd rechtse stromingen zijn. In feite impliceerde Baudet in zijn tweet dat ook gematigd rechtse politici culturele marxisten zijn . Die op een EU-kantoor werken, maar de richting van de EU wordt primair bepaald door alle leidende politici in de lidstaten . Het complotachtige rond de term cultureel marxisme nodigt uit tot verbinding met andere complottheorieën ter uiterst rechtse zijde. Dat deed Baudet ook met de bewering dat de EU het doel heeft de Europese beschaving te vernietigen ( google white genocide, omvolking, ýou/jews will not replace us) https://twitter.com/thierrybaudet/status/899162815176605696

Mark Huysman
Mark Huysman22 aug. 2017 - 9:31

[Kan iemand me concreet (graag met voorbeeld) uitleggen wat cultuurmarxisme is?] Het is een hersenspinsel. Voorbeelden te over op internet. Net als van de protocollen van de wijzen van Sion. [Kan je cultuurmarxisme alleen maar toepassen als je er les in hebt gehad?] In de wereld van alt-right warhoofden is waarschijnlijk alles mogelijk. Maar het simpele feit dat de EU precies het tegenoverstelde doet van wat het marxisme nastreeft laat zien hoe krankzinnig die Baudet is.

Zandb
Zandb22 aug. 2017 - 10:05

Haastig Zoals bepaalde communistische/socialistische stromingen het kapitalisme als de oorzaak van alle kwaad zien, zo ziet volgens Baudet de EU blijkbaar de Europese beschaving als de oorzaak van alle kwaad.

Haastig
Haastig22 aug. 2017 - 14:34

Bedankt!

Philip Tielsen
Philip Tielsen22 aug. 2017 - 16:02

@Haastig 22 augustus 2017 at 01:09 Cultuurmarxisme is marxisme voor mensen die van moderne kunst en klassieke muziek houden. Dit in tegenstelling tot natuurmarxisme dat voor mensen is die graag anderen aan de darmen van derden willen ophangen.

Pater
Pater26 aug. 2017 - 2:27

Gadfly geeft m.i. een aardige omschrijving van wat er door GS, Baudet enz. met de term wordt bedoeld. Maar dat heeft hoegenaamd niets met marxisme te maken. Wat dat betreft vind ik Tielsen er raak en ook erg grappig. En over de stofzuiger: je hebt gewoon een goedkope gekocht. Ik heb een energiezuinige Miele, die uitstekend zuigt.

Neurotherapie
Neurotherapie21 aug. 2017 - 22:44

Baudet heeft weer een nieuwe zak gemaakt waaraan hij kan snuiven. Een zak met opium voor het Eigen Volk, of alleen voor de Ezel?

Philip Tielsen
Philip Tielsen21 aug. 2017 - 21:56

Het Europesche project was ooit een geweldige (en m.i. ook succesvolle, maar dat is moeilijk te meten) manier om welvaart en vrede te bevorderen. Dit door samenwerking en vormen van integratie. Maar ergens in het eind van de jaren 80 of begin jaren 90, mogelijk onder invloed van het enthousiasme over de val van de muur, is het middel doel geworden. Het subsidiariteitsbeginsel heeft plaats gemaakt voor uitgebreide regelgeving onder invloed van bedrijfslobbies. De hoop dat regio's zich over de grenzen heen zouden organiseren is vervangen door een nog verder gecentraliseerd en gedistantieerd bestuur. En als je het over anti-productieve bureaucraten hebt die leven van het exploiteren van de prestaties van voorgangers, dan is het niet raar dat de gedachte uitgaat naar het Marxisme.

3 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman22 aug. 2017 - 8:06

[En als je het over anti-productieve bureaucraten hebt die leven van het exploiteren van de prestaties van voorgangers, dan is het niet raar dat de gedachte uitgaat naar het Marxisme] Hoezo? Stalinisme misschien. Daarvan kan je zeggen dat het zich kon ontwikkelen op basis van de prestaties van voorgangers (Lenin en de bolsjewiki). Maar in veel opzichten was het natuurlijk de tegenhanger van het marxisme. Los daarvan: met ‘cultuurmarxisme’ bedoelen de alt-right pipo’s geen bureaucratie. Ze doelen op de werken van de leden van de`Frankfurter Schule zoals Han uitlegt. Daar hebben ze een soort samenzweringstheorie van gemaakt die te suf is voor woorden.

Klaas Vaak2
Klaas Vaak222 aug. 2017 - 16:03

"Los daarvan: met ‘cultuurmarxisme’ bedoelen de alt-right pipo’s geen bureaucratie. Ze doelen op de werken van de leden van de`Frankfurter Schule zoals Han uitlegt." En zelfs met die uitleg moet je voorzichtig zijn, want waarschijnlijk is de voornaamste bedoeling om het begrip "marxisme" in een negatieve context te plaatsen en daarmee de mensen schrik aan te jagen. Feitelijk is het gewoon propaganda-prietpraat.

Jeroen van der Smissen
Jeroen van der Smissen29 aug. 2017 - 15:51

Zeer mee eens.

aaneendraadje
aaneendraadje21 aug. 2017 - 20:43

hij vergist zich het doel is niet het vernietigen van de europese beschaving maar het doel is deze te verpulpen zodat individuele europese landen onherkenbaar worden en europa het enige merk is

1 Reactie
Jeroen van der Smissen
Jeroen van der Smissen29 aug. 2017 - 15:44

George Orwell dus.

ruma ankka
ruma ankka21 aug. 2017 - 20:01

Het zal allemaal wel. In ieder geval is het een veilig onderwerp.

lieuwe2
lieuwe221 aug. 2017 - 18:41

Jan Vries, Uw rookgewoontes zijn in grote delen van Europa illegaal.

BartP2
BartP221 aug. 2017 - 17:55

En hoplakee, de link naar de jodenvervolging is al weer gemaakt.

2 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman22 aug. 2017 - 8:50

Nou, je hoeft maar een paar van die alt-right websites te bekijken en het is duidelijk dat ‘cultuurmarxisme’ opgevat wordt als een vervolg op de protocollen van de wijzen van Sion.

Zandb
Zandb22 aug. 2017 - 10:07

BartP Blijkbaar is daar iets op tegen maar wat.......

GekkeGerrit2
GekkeGerrit221 aug. 2017 - 17:40

Tuurlijk Han richt je pijlen maar op Baudet in plaats van op de EU! https://milieudefensie.nl/ttip/nieuws/de-europese-commissie-zet-rechtbank-op-voor-multinationals-en-laat-burgers-onbeschermd-achter

3 Reacties
Klaas Vaak2
Klaas Vaak221 aug. 2017 - 23:11

Laten we onze pijlen richten op Baudet EN de EU

Pater
Pater21 aug. 2017 - 23:30

Het zal je misschien verbazen, maar Milieudefensie is helemaal niet tegen de EU.

Klaas Vaak2
Klaas Vaak222 aug. 2017 - 15:05

Het zal je misschien verbazen, maar er zijn mensen die helemaal niet denken in termen van vóór of tegen de EU: die hebben andere prioriteiten. Dat wil echter niet zeggen -gezien de link- dat het heel goed kan gebeuren dat Milieudefensie -tenminste op enkele punten- morgen wel tegen de EU zal zijn. Natuurlijk begrijpen mensen die niet weten wat het woord "neo-liberalisme" inhoudt niet snel waarom.

Kees777
Kees77721 aug. 2017 - 15:25

"De kosten voor de eurocrisis zijn vooral op het bordje terecht gekomen van de kleine man in de zuidelijke lidstaten."? De eurocrisis is ook veroorzaakt door de te grote uitgaven van de zuidelijke lidstaten en überhaupt door het toelaten van dit soort staten, die helemaal niet voldeden aan de beloofde criteria. Daarmee werd een zwaard van Damocles boven de €-zone gelegd. Maar in feite zijn de gewone mannen van de noordelijke staten ook de klos. De noordelijke staten staan garant voor de schulden van de zuidelijke staten en de belastingverhogingen in Nederland bijvoorbeeld hebben vooral het middenkader behoorlijk belast.

3 Reacties
Zandb
Zandb21 aug. 2017 - 16:38

Kees U bent geen voorstander van de EU, begrijp ik. Maar wat heeft dat met "cultuurmarxisme" te maken?

Johan eldert
Johan eldert21 aug. 2017 - 21:27

de crisis is veroorzaakt door grote fouten in het financiele systeem en in het eurozone verdrag. ook NL voldeed toentertijd niet aan de eisen van de eurozone. ahum je bedoeld de belastingverlichting voor middenkader die dit jaar is doorgevoerd. het zijn weer de minima die de klos zijn. beter opletten vriend

FransBrinkman
FransBrinkman22 aug. 2017 - 7:12

De zuidelijke landen hebben zich waarschijnlijk veel te veel op krediet ontwikkeld. Krediet waaraan de rijkere landen verdienen. Kritische economen waarschuwen dat het in mijn woonland Roemenië dezelfde kant opgaat: Griekse toestanden! Veel lenen, veel import, relatief snelle groei met korte termijnwinsten, en geen structurele duurzame ontwikkeling. Moderne kolonisatie heet zoiets.

Jan Vries2
Jan Vries221 aug. 2017 - 15:17

Meneer van Horst; ik weet dat uw visie ten aanzien van de EU behoorlijk mainstream is. Maar ik mis tegengeluiden in de media en Baudet is gelukkig er eentje van die dat laat horen. En natturlijk zijn er direct mensen die op de achterste benen gaan staan en Oeh en Bah! roepen. Onbegrijpelijk. Meneer van Horst u kent toch ook de duistere achtergronden van de EU? U walgt zo van het extreem rechts; maar de EU is een product daarvan. Hierbij mag u de feiten uit de volgende link eens gaan onderzoeken; maar ze zijn allemaal waarheid. Het verzwijgen van deze feiten is geschiedvervalsing. U zult er meer bekende namen tegenkomen. https://www.strategic-culture.org/news/2016/07/02/the-eu-architects-nazis-and-nazi-collaborators.html Wat Hitler probeerde te bewerkstelligen met oorlog dat gaat de EU burocratie nu heel langzaam uitstrijken over tientallen jaren met als einddoel een totalitair ondemocratisch communistisch regime; met 1 leger; 1 munt; 1 grens; 1 grondwet; 1 belastingstelsel en een heel scala aan mogelijkheden om de eigen bevolking in de gaten te houden. De Soviet Unie was ook een Unie. U moet nu eens nagaan hoe ver men al is gevorderd op dat gebied. Historici zie ik als mensen die ons moeten waarschuwen voor elke vorm van fouten uit het verleden en verbanden kunnen leggen. Maar ik zie dat u nog niet helemaal daar aan toe bent. En daarom deugt dit project voor geen millimeter. Ik zie verder dat we ons te veel focussen op het verleden inzake de holocaust. De joden hebben nu een eigen staat en de joodse lobbies zijn overal ter wereld zeer machtig en invloedrijk. Maar er zijn andere gevaren op dit gebied die op de loer liggen. Vul voor het schrikwoord Zyklon B nu gerust maar de "pil voor voltooit leven" in en dan hopelijk....krijg je een idee op wie de nieuwe holocaust gericht is en wat ineens maatschappelijk is geaccepteerd. Werkelozen; ouderen en gehandicapten; chronisch zieken zijn de nieuwe slachtoffers van de moderne holocaust. Want ze kosten geld en worden steeds meer als lastig en nutteloos beschouwd. Met het uitlekken van de formatie plannen om het eigen risico naar 500 euro te zetten zet deze trend zich door in regeringsbeleid voor de komende jaren. Waar heb je nog Zyklon B voor nodig Han; als je volkomen "democratisch" en legaal via eurofiele beleidsmakers van je onnodige mensen af kan komen? Het is onze cultuur altijd geweest om te zorgen voor de zwakkeren en onze ouderen. Hier wordt een nieuwe cultuuromslag zichtbaar. Het is niet hip of links; het is onmenselijk. En Baudet noemt het cultuurmarxisme; maar de duivel kent vele namen Han en is een ware meester in het zich verbergen en om ons te laten geloven dat hij niet bestaat.

7 Reacties
Zandb
Zandb21 aug. 2017 - 16:40

Jan Dat Baudet tegen de EU is, is geen probleem. Dat hij meent dat de EWU zich schuldig maakt aan "cultuurmarxisme" wel; dat is namelijk grote onzin.

Indisch4ever
Indisch4ever21 aug. 2017 - 16:49

Jan Vries komt met een complottheorie: "Wat Hitler probeerde te bewerkstelligen met oorlog dat gaat de EU burocratie nu heel langzaam uitstrijken over tientallen jaren met als einddoel een totalitair ondemocratisch communistisch regime " Jan, Hitler wilde geen communistische staat maken met zijn Derde Rijk. Integendeel.... hij wilde het communisme vernietigen, bepaalde landen annexeren, anderen weer knechten en dat allemaal onder Duits fascistische dictatuur. Je maakt een spook van " EU-bureaucratie" die een eigen willen heeft. En stiekem al heel erg lang samenzweren. Top-ambtenaren en top-politici blijven geen tientallen jaren. Dus iemand met snode plannen komt niet ver. Maar jij gaat ervanuit dat nieuwe ambtenaren en nieuwe politici klakkeloos communisme willen invoeren en zondermeer de veronderstelde geheime plannen van de voorgangers overnemen. In werkelijkheid zijn ze pro-kapitalisme. En pro-souvereiniteit en pro de democratie van het eigen land. Dergelijke snode meningen -- die jij denkt te zien- worden natuurlijk snel opgemerkt en die personen staan onder kritiek. In eigen land en in andere landen, waar de politici en de publieke opinie jouw gevreesde spookplannen helemaal niet lusten.

Brave Hendrik
Brave Hendrik21 aug. 2017 - 17:03

Even dacht ik dat we 't vandaag met de complottheorieën - waarbij de cultuurmarxisten de nieuwe joden zijn - wel weer even gehad hadden. Maar zie... de EU is een project van de nazi's die van Europa een communistische staat willen maken met behulp van de euthanasie op ouderen die - o, hoe kapitalistisch - teveel geld zouden kosten.. En op de achtergrond pijpt de duivel zijn duivelslied.

Pater
Pater21 aug. 2017 - 17:05

Beste Jan, de mainstream is zo slecht nog niet, vergeleken met de klinkklare onzin die jij op tafel legt. Ik heb even in je link gekeken en na 10 regels lezen heb ik 'm walgend weer afgesloten. Robert Schuman was een idealistische franse politicus, die in de oorlog eerst gevangen heeft gezeten in Duitsland en daarna in het verzet actief is geweest. De leugens als zou hij een Pétainaanhanger geweest zijn vind ik schandalig. Daarna volgen er nog meer leugens, en zegt de schrijver dat Wiki al die gegevens heeft vervbalst. Nou ja, Wiki komt tot stand door bijdragen van iedereen, en bovendien zeggen alle andere bronnen hetzelfde als Wiki. Ik raad je aan voortaan die site, Strategic culture, voortaan absoluut niet meer serieus te nemen, het barst van de gefantaseerde complotverhalen. De EU een communistisch regiem noemen is lariekoek, de EU heeft de afgelopen jaren boven al een neoliberaal beleid gevoerd. De rest van je onzin laat ik onbesproken, dan ben ik er langer bezig met het ontwarren van je fantasieën dan dat jij met het verzinnen ervan.

OlavM
OlavM21 aug. 2017 - 19:15

@ Jan Vries: Je linkt een artikel van Wayne Madsen, een ware kampioen-complottheoreticus. En daarom ook van: grote stappen, snel thuis. En o.a. de bron van geruchten dat Obama gay zou zijn. Een drijvende kracht achter de "birther" complottheorie, inhoudende dat Obama niet in de VS zou zijn geboren. (Trump heeft zich gedwongen gezien een dergelijke bewering naderhand in te trekken). Het is belachelijk om het "einddoel" van de EU "een totalitair ondemocratisch communistisch (sic!) regime" te noemen. Nee, de EU is juist veeleer een vehikel voor de belangen van grote concerns, banken en kapitaalsgroepen, en dat heeft weinig met "communisme" te maken. Jouw vreemdste "argument" is wel: "de Soviet Unie was ook een Unie". Zo lust ik er nog wel een paar. ("De Christen-Unie is ook een Unie"). Zelf ben ik voorstander van Europese samenwerking, met name op sociaal gebied,en dus niet met het oog op de commerciële belangen van geprivilegieerde groepen. Maar dat vage geassocieer met de nazi's is ongeloofwaardig en schiet zijn doel voorbij, al zullen hier en daar altijd wel wat relaties te leggen zijn.

Johan eldert
Johan eldert21 aug. 2017 - 21:28

1 ding. de ontwikkeling van europa wordt niet bepaald in brussel maar in de lidstaten. als je wat te klagen heb over de uitbreiding of regels van de EU moet je momenteel bij rutte van de vvd zijn.nergens anders.

Piet de Geus
Piet de Geus21 aug. 2017 - 21:47

"Hierbij mag u de feiten uit de volgende link eens gaan onderzoeken" Waarom zou iemand de moeite nemen om de bullshit van die putinistische site te onderzoeken?

Bert Vlierman
Bert Vlierman21 aug. 2017 - 14:29

Baudet is, net als zijn compaan Hiddema, een ongevaarlijke en wat ontspoorde poseur. Het werkelijke gevaar wordt voortdurend over het hoofd gezien. Dat gevaar schuilt in VVD en CDA. Beide partijen waren in 2010 niet vies van de zeer onsmakelijke club van Wilders, ook al waren racistische en uiterst ordinaire uitlatingen daar aan de orde van de dag. Baudet en Hiddema zijn voor VVD en CDA aanvaardbare collega's als het gaat om het nemen van verantwoordelijkheid omdat het land moet worden geregeerd. Laat B&H lopen. Concentreer je op het onheil dat onderdak vindt bij Rutte en Buma.

11 Reacties
Tjitske van der Velden
Tjitske van der Velden21 aug. 2017 - 16:34

En daarom is het ook zo jammer dat de linkse partijen allemaal weggelopen of weggebleven zijn van de formatietafel. SP, GL en PvdA zijn degenen formatie van Rutte III mogelijk hebben gemaakt. Het is helaas niet anders maar het had zo veel beter kunnen uitpakken, zo veel socialer en rechtvaardiger dan het nu gaat worden. De linkse politiek is volkomen los van haar achterban.

Brave Hendrik
Brave Hendrik21 aug. 2017 - 16:51

Tja, kweenie, hoor. Poetin was een duffe kantoorklerk, Hitler een raillerende krankzinnige, Wilders een mulo-klant, Mussolini een wandelende penis, Trump een quantité négligeable. Ongevaarlijke sukkels, allemaal. En dat is waar,... maar die massa's achter hen, hè....

Brave Hendrik
Brave Hendrik21 aug. 2017 - 17:07

..deraillerende...

joffri
joffri21 aug. 2017 - 19:14

In dit rijtje hoort dan toch zeker ook het D66 van Pechtold. Ooit progressief en direct-democratisch maar nu precies zoals eerder genoemde partijen en dus met name geïnteresseerd in het prolongeren van de machtspositie en het stimuleren van de internationale carrièrekansen van de notabelen.

GabrielMokummer*...And Justice for All!*
GabrielMokummer*...And Justice for All!*21 aug. 2017 - 19:27

Dag Brave Hendrik. Een fijne goedenavond aan u. Ontzettend mooi en perfect verwoord, wat betreft uw inzending. ***Chapeau!!!!*** Ik wens u een heel fijne avond verder.

Johan eldert
Johan eldert21 aug. 2017 - 21:31

Tjitske van der Velden 21 augustus 2017 at 18:34 en wederom baarlijke nonsens van jou kant. we hebben 4 jr pvda gehad. en wat wat het resultaat? 4 jaar keihard neoliberaal asociaal beleid. nee sp en gl hebben er verstandig aangedaan om te bedanken voor de eer om kapotgedrukt te worden door het blok van vvd en cda. helaas liet pechtold zijn gouden kans lopen. hij had het blok kunnen opbreken en dan was er een kans, kleine kans geweest op meer linkse en sociaal beleid. dus je kan hier wel elke keer heel dom gaan blijven klagen over dat linkse partijen hebben bedankt. zorg er gewoon voor dat links groter wordt ipv te huilebalken en elke keer dat zelfde voorspelbare riedeltje hier af te draaien.

Pater
Pater21 aug. 2017 - 23:37

@tjitske GL was pas echt los gekomen van de achterban als ze een marginale positie in een hoofdzakelijk rechtse regering had aanvaard. CDA en VVD wilden best met GL, als die partij dan maar wel vier jaar keurig in het hok was gebleven. Dat zou veel schadelijker zijn geweest. @bert Ik sluit me van harte aan bij Hendrik. Ik denk dat Baudet in wezen gevaarlijker is dan Wilders, omdat er bij B echte rassenzuiverheidsideeën en anti-vrouwenrechten achter zitten.

Tjitske van der Velden
Tjitske van der Velden22 aug. 2017 - 4:51

Jammer Pater en Eldert, jullie zitten in dezelfde cynische circel waar de linkse partijen in zitten. Reactionair en angstig zou een beter woord zijn. Eigenlijk een beetje zoals PVV en FvD. Ben toch echt benieuwd wat links in de oppostitie concreet aan resultaten gaat halen voor de lagere- en middenklasse.

Sonic2
Sonic222 aug. 2017 - 9:56

@ Bert Vlierman Als VVD en CDA al met LPF/PVV of FvD in zee gaan is het puur om strategische redenen. Balkenende zei ronduit bij de LPF dat de "lucht uit de ballon" moet. Volgens het boek "formatie 1977 tot en met 2012" zat Rutte al in 2010 tijdens de formatie te klagen over Wilders. Dat deed hij tegenover Cohen. Dat is de strategie van CDA en VVD. De nieuwe uitdagers inkapselen. LPF en PVV maakte er een puinhoop van. De LPF was daarna geen serieuze gesprekspartner meer. Wilders heeft alles verkeerde besluiten genomen. Op het verkeerde moment weg gelopen. Daar ook nog niet eens electoraal de credits voor gekregen. Vervolgens een compleet onrealistische koers gaan varen. Dat breekt hem nu op. Baudet maakt zich bij voorbaat al ongeloofwaardig door zo tegen het partijkartel tekeer te gaan. Iedereen weet dat als Baudet iets voor elkaar wil krijgen dat hij dan met VVD en CDA moet gaan samenwerken. VVD en CDA zullen inderdaad B&H aan tafel uit nodigen, maar zullen dan alles doen om die partij in te kapselen. Of Baudet vergaloppeert zich al snel en zet zichzelf buiten spel. Of FvD faalt als serieus regeringspartner. Ik maak me daar geen enkele zorgen om. VVD en CDA zullen als een blok gaan op trekken. Waardoor FvD meteen tegen een getalsmatige meerderheid moeten opboksen in zo'n coalitie. Dat gaat niet werken. Dat voorzie ik nu al. Overigens tel ik vooral bij de Hond ongeveer 5 zetels bij de VVD op. Als FvD al zou winnen is het van de PVV. De Hond zat er enorm naast bij de VVD. Hij voorspelde 27 zetels en het werden er 33. De PVV schatte de Hond op 24 in en dat werden er 20. Ik denk die 5 zetels winst wel kloppen, maar dan vooral van de PVV. Het CDA moet helemaal nooit meer in een coalitie willen stappen met rechts populistische partijen. Misschien alleen als ze de grootste partij zijn, maar in een positie als junior partner moet je dat niet gaan doen. Het is echt een gotspe dat de Hond denkt uit te rekenen dat FvD van de VVD pakt. De gemiddelde VVD'er heeft een hypotheek en heeft ook soms nog wat eigen vermogen. Denk je dat die voor zo'n experiment als Nexit zullen stemmen?

Sonic2
Sonic222 aug. 2017 - 10:05

@ Pater Baudet is veel minder gevaarlijk als Wilders. Ik zie in Baudet en Hiddema nauwelijks gevaar eigenlijk. Bovendien heeft Baudet zich zeer nadrukkelijk neergezet als een constructieve variant van de PVV. Baudet kan zich dat niet veroorloven om al te expliciete en al te radicale plannen te hebben. De strategie van FvD t.o.v de PVV zegt al genoeg. Baudet en Hiddema kiezen er voor om Wilders niet aan te vallen en niet te prijzen. Uiteraard met het doel om de PVV electoraal kleiner te maken.Ik neem aan dat ze zetels willen winnen. Dat zijn eigenlijk Poetin, Erdogan taferelen. Bij dat soort dictators krijg je ook alleen iets gedaan als je ze met fluwelen handschoenen aan pakt. Als je iets van Wilders gedaan moet krijgen dan moet je hem vooral niet al te kritisch aanpakken. Dat vind ik een enge gedachte. Ik vind het prima dat FvD de PVV electoraal een kopje kleiner gaat maken. Ik zie daar het nadeel niet van in.

Mark Huysman
Mark Huysman22 aug. 2017 - 12:36

@Tjitske van der Velden [Ben toch echt benieuwd wat links in de oppostitie concreet aan resultaten gaat halen voor de lagere- en middenklasse.] Een interessantere vraag is: wat heeft de PvdA in de regering aan resultaten opgeleverd voor de lagere- en middenklasse? -Spectaculair verhoogde huren, minder sociale huurwoningen -Hogere AOW-leeftijd (waar zoals bekend vooraal de lagere en middenklasse onder leiden) -Kortere WW-tijd, versoepeling ontslagrecht -Megabezuinigingen op de zorg -JSF -Verlaging toeslagen, verhoging eigen risico -Afbraak sociale werkvoorziening -Dwangarbeid in de bijstand Werkelijk een rijtje om trots op te zijn!

mjensen
mjensen21 aug. 2017 - 14:26

Een van de dingen die door rechts met het begrip cultuurmarxisme worden geduid, is identiteitspolitiek. Identiteitspolitiek is volgens het rechtse frame niet meer dan linkse projectie. Het is ontstaan doordat links niks anders meer had om haar gelijkheidsidealen op te projecteren. Mark Lilla gebruikt dat argument, in zijn boek "The End of Identity Liberalism." Hij schrijft daarin ook dat de Ku Klux Klan de eerste vorm van identiteitspolitiek was, als waarschuwing dat identiteitspolitiek zich ook tegen je kan keren. Maar dat argument haalt het argument over cultuurmarxisme juist onderuit. Linkse identiteitspolitiek is veel beter te begrijpen als reactie op rechtse identiteitspolitiek, dan als projectie. De beelden in het Amerikaanse zuiden zijn geplaatst als gevolg van blanke, conservatieve identiteitspolitiek. Het willen weghalen ervan is daar een reactie op. Mark Lilla heeft wel gelijk als hij zegt dat identiteitspolitiek risicovol is. Als je de wereld rond de eigen identiteit construeert, dan kan je daar makkelijk in blijven hangen. Dat zie je heel sterk bij de blanke identiteitspolitiek in het zuiden, en dat zal ongetwijfeld ook het geval zijn met de zwarte identiteitspolitiek op de universiteit waar Lilla lesgeeft. Maar buiten die universiteit zijn we nog mijlenver af van moral equivalency tussen zwarte en blanke identiteitspolitiek. Pas als er beelden worden geplaatst van zwarten die blanke slavernij verheerlijken, hebben we het punt bereikt waar er gelijkwaardigheid is. Dat is in Charlottesville en de andere steden niet het geval, het gaat slechts om het verwijderen en contextualiseren van beelden.

Klaas Vaak2
Klaas Vaak221 aug. 2017 - 13:48

"een cultuurmarxistisch project dat tot doel heeft de vernietiging van de Europese beschaving." Weg met de Coca Cola, McDonald's en de Cornflakes !!

Uilenspiegel
Uilenspiegel21 aug. 2017 - 13:17

Baudet is een hersenspinsel.

2 Reacties
Teun van het Tuinpad
Teun van het Tuinpad21 aug. 2017 - 19:48

Nee hoor, die bestaat echt wel hoor, heb hem eergisteren nog ontmoet.

RobSon2
RobSon222 aug. 2017 - 10:26

Als de peilingen niet bedriegen denken inmiddels steeds meer mensen daar anders over.

marcelhermus
marcelhermus21 aug. 2017 - 12:57

Ik ben wel benieuwd naar de mening van Han over bijvoorbeeld Jordan Peterson die het ook regelmatig over cultuurmarxisme heeft. Verder is de keuze volgens u eigenlijk tussen kwaadaardigheid en stompzinnigheid van de leiders in Europa. Baudet gaat op de kwaadaardigheid tour en dat het bewuste keuzes zijn. U zegt dat de leiders in Europa te stom zijn om in te zien dat hun beleid een vervelend effect kan hebben op Europa.

Elegastritis
Elegastritis21 aug. 2017 - 12:49

Een extreem hyperbolische en simplistische oprisping van Baudet en een Pavlov-reactie van vd Horst, zo lijkt het op het eerste gezicht. Maar zo eenvoudig kan het niet zijn, want een kind begrijpt dat Brussel niet wordt beheerst door lieden die onder invloed van de Frankfurter Schule en van Gramsci de Europese beschaving willen vernietigen. Zoiets ga je niet weerleggen met een populair-wetenschappelijke beschouwing. Ik denk dat de echte achtergrond van vd Horsts betoog het recente artikel van Cliteur in TPO is, waarover vd Horst een paar dagen geleden al verontwaardigd tweette. Daarin vertelt Cliteur over het boek van Yianopoulis, die de stelling verdedigt dat het intellectuele klimaat op sommige Amerikaanse universiteiten indirect bepaald is door het feit dat in de jaren 70 de publicaties van de Frankfurter Schule als een soort linkse bijbel golden (was ook in Nederland zo). Dat zou de docenten van nu hebben beinvloed. Lijkt niet helemaal onzin: denk even aan de affaire Buikhuisen (kwam gisteren nog voorbij bij Zomergasten) en vergelijk dat met een aantal onverkwikkelijke affaires die nu spelen in academisch Amerika. Dat zijn geen hersenspinsels. Waarmee ik niet wil zeggen dat "cultuurmarxisme" niet ook als een complottheorie door ultrarechts wordt gebruikt.

Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen21 aug. 2017 - 12:03

Ik moet altijd erg lachen om die geweldige bombastische termen. Als die worden gebruikt betekent het meestal heel weinig. Wat kregen we zoal.... cultuurmarxisme, cultuurrelativisten, partijkartel, baantjescarrousel, elite etc. etc.. Maar de gebruikers ervan kunnen nooit precies uitleggen wat ze echt bedoelen. In talkshows gaan ze vrijwel altijd af en gaan op de persoon spelen. Wat betekent het dus nu allemaal precies? En het zelf benoemde "wij zijn het volk", ter grootte van ongeveer 18% van de mensen in ons land, kakelt het gezellig na. Maar wat zeggen ze nu eigenlijk? En wat willen ze nu eigenlijk? Willen ze nu iemand die in de politiek heeft gezeten nu voor het leven werkloos maken, nadat ze zich voor de samenleving hebben ingespannen, om maar wat te noemen? Of is het alleen maar geklaag en geklaag om het klagen en afzeiken? Met andere woorden, hoe groter en abstracter de termen, hoe lachwekkender ze worden. Alleen snappen de napraters dat nog niet. Die komen meestal niet verder dan een potje schelden als je ze om uitleg vraagt. Waarmee ze, tot mijn grote genoegen, mij bevestigen in mijn punt. Maar ja, ook dat snapt men dan weer niet, die napraters......

8 Reacties
arjenZH
arjenZH21 aug. 2017 - 15:25

"Wat kregen we zoal…. cultuurmarxisme, cultuurrelativisten, partijkartel, baantjescarrousel, elite etc. etc.. Maar de gebruikers ervan kunnen nooit precies uitleggen wat ze echt bedoelen" Helemaal mee eens. Andere voorbeelden zijn "economisme" en "neoliberaal"

Klaas Vaak2
Klaas Vaak221 aug. 2017 - 16:59

"Willen ze nu iemand die in de politiek heeft gezeten nu voor het leven werkloos maken, nadat ze zich voor de samenleving hebben ingespannen" Nee, maar dat betekent nog niet dat de woorden "baantjescarrousel" en "elite" geen betekenis hebben. Dat ontkennen is ook een vorm van ongenuanceerd denken. Een ander probleem is dat je de mensen 100x kunt uitleggen wat bedoeld wordt met een term als "neo-liberaal", maar dat je dan toch altijd nog mensen hebt die het niet (willen) snappen. Niet toevallig zijn dat dan meestal de neo-liberalen onder ons. En denk nu vooral niet dat ik het voor de 101-ste keer ga uitleggen.

Woeki Hypo
Woeki Hypo21 aug. 2017 - 23:19

@Alfred Blokhuizen, 21 augustus 2017 at 14:03, “Ik moet altijd erg lachen om die geweldige bombastische termen. Als die worden gebruikt betekent het meestal heel weinig.” Volgens vormen van Het Put Principe 1): Ik (heer) mag abstract en vaag zijn, Jullie (slaven) moeten concreet en precies zijn. Ik (heer) mag dialectisch denken, Jullie (slaven) moeten logisch denken. Sub optimalisatie: Wij (heren) mogen samenwerken, Jullie (slaven) moeten onderling concurreren. Ik (heer) mag egoïstisch zijn, Jullie (slaven) moeten sociaal en redelijk zijn. Ik (heer) mag radicaal of extreem zijn, Jullie (slaven) moeten gematigd of van een midden zijn. Realisme. Ik (heer) mag exceptionalist zijn, Jullie (slaven) moeten je altijd aan de regels houden. Ik moet altijd erg lachen om bovenstaande “geweldige” (abstracte / vage) principes. De term “heer” of “elite” betekent meestal heel “weinig”. Of is de lezer inmiddels het lachen vergaan? Woeki Hypo is gematigd liberaal. P.S.: 1) Het Put Principe is een principe of regel logisch strijdig met de Gulden Regel. Een standaard voorbeeld komt in de neo-klassieke (of neoliberale) micro economie voor, opgebouwd uit drie van de hierboven beschreven meer eenvoudige principes.

Pater
Pater21 aug. 2017 - 23:41

@arjen ik wil die begrippen best aan je uitleggen hoor. Zeg het maar als je daar behoefte aan hebt.

Haastig
Haastig22 aug. 2017 - 7:50

Pater 22 augustus 2017 at 01:41 Graag, ik heb er behoefte aan.! Het is een vraag waarop ik nog nooit antwoord heb gehad en anderen niet heb zien vragen.

Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen22 aug. 2017 - 7:59

@ Pater Jij moet ze niet uitleggen, die mensen in de politiek die het allemaal roeptoeteren moeten dat doen. Dat doen ze dus niet en ze draaien als ze er toe gedwongen worden. Dus.... Uw visie op die termen zijn niet van belang. Het gaat om de mannen die ze injecteren in de maatschappij en zelfs hun fanclubs niet uitleggen wat men ermee bedoelt en wat men ermee wil. Dus u hoeft mij helemaal niets uit te leggen. Bespaar u de tijd. U deed namelijk precies wat de Baudets van deze wereld. Iets zeggen, maar niet direct uitleggen. Dank voor dat inzicht. Maar goed, uw visie op die termen doen er in dit geval niet toe.. U bent namelijk niet de politicus die ze bezigt en ook niet de officiële woordvoerder.

Haastig
Haastig22 aug. 2017 - 15:00

@Pater Ik heb er nog steeds behoefte aan, want die eerste 100x "uitleg" heb ik gemist en de kans dat ik een politicus te woord kan staan om de vraag te stellen is niet zo heel groot. Ik houd me aanbevolen.....

Woeki Hypo
Woeki Hypo22 aug. 2017 - 21:15

@Haastig, 22 augustus 2017 at 09:50, Ik wil je ook wel een eind op weg helpen. Laat ik met een ernstig grapje beginnen, welke tegenwoordig helaas geen grap is. Volgens het neoliberalisme is het jouw EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID om uit te zoeken, wat de betekenissen van de term neoliberalisme zijn (of kunnen zijn). Volgens de neoliberale didactiek moet jij je eigen leerproces sturen: sturen op zelfsturing (inclusief over het neoliberalisme dus). Ook als je een arbeider of lageropgeleid bent, moet je volgens het neoliberalisme de academische houding hebben, via de zogenaamde competenties. Je kunt via bovenstaande al zien hoe praktisch deze leer is en hoe goed deze leer aansluit bij de empirie of de / een normaalverdeling. Meer volledig. Onze dappere en gewaardeerde collega reageerder Cliff Clavin (Frank Lenssen) vermeldt bij zijn reacties vaak allerlei verwijzingen (links) m.b.t. dit neoliberalisme. Je kunt hem misschien om een paar goede links vragen (voor de beginner). Mijn eigen antwoord. Je moet er rekening mee houden dat men verschillende beschrijvingen (of definities) van dit neoliberalisme kan geven, maar dat deze beschrijvingen dan min of meer op hetzelfde neerkomen. Micro definitie. Definitie vanuit elementaire principes (verhoudingen). Bijvoorbeeld: als je mijn bijdrage hierboven leest met die PUT principes en je past die principes radicaal of extreem toe op zoveel mogelijk / alle domeinen van het leven, dan kom je min of meer vanzelf bij een / het neoliberalisme uit. Macro definitie. Je kunt het neoliberalisme dan ook definiëren als een radicaal of extreem en totalitair rechts kapitalisme. Misschien moet je een bepaald wiskundig of filosofisch (economisch) inzicht hebben om deze definitie (direct) te kunnen begrijpen. Retoriek. De term cultuurmarxisme is (volgens mij) bedoeld om elke kritiek op dit rechtse gedachtengoed (vanuit links of een midden) bij voorbaat verdacht te maken, via een negatieve bijklank van de term marxisme. Eigenschap neoliberalisme. Hoe anders is dit met de term neoliberalisme (door niet rechts gebruikt). De term neoliberalisme zegt niets over het liberalisme zelf. De term maakt feitelijk onderscheid tussen neoliberalisme en liberalisme: Het negatieve aspect door (radicale) overdrijving komt bij het neoliberalisme terecht en het positieve aspect blijft bij het liberalisme. Het liberalisme behoort samen met het socialisme tot het humanisme en de Verlichting. Het neoliberalisme behoort tot de / een Restauratie (contra revolutie). Liberalen, die de term neoliberalisme niet erkennen of accepteren handelen dan ook in strijd met hun humanistische positie (ook tegen feodalisme en fascisme (de stok)). Woeki Hypo is gematigd liberaal.

Brave Hendrik
Brave Hendrik21 aug. 2017 - 12:03

Hier en daar kom je ze nog wel eens tegen, meestal in lompen gehuld en bivakkerend onder bruggen of in portieken, degenen die menen dat de burgerlijke cultuur een sta in de weg vormt voor een fijne samenleving. (Ik herinner me een stukje van Komrij, die voor een appel en een ei de complete jaarproductie van de anarchistische bibliotheek van 1910 kocht van een aantal tandeloze grijsbaarden ergens in Londen) De culturele marxisten en de anarchisten, ze zijn een uitstervende soort, en nooit, nooit hebben ze veel in de melk weten te brokkelen.; - vanwege wereldvreemdheid, mallotig utopisme etc. Anders is dat met de neoliberalen en de fascisten, die vind je op elke positie, in elke hoek en in elk gat, in het parlement en de raden van bestuur, in D66 en de VVD, en de EU is als project door hen overgenomen. En in tegenstelling tot het culturele marxisme zijn dat afgeronde ideologieën, simpel en bevattelijk, compleet met manifest, encyclopedieën, voormannen en knokploegen.

2 Reacties
Pater
Pater21 aug. 2017 - 23:43

hendrik, de essentie is niet dat cultuurmarxisme niet een duidelijk begrip is maar dat het niet bestaat.

Brave Hendrik
Brave Hendrik22 aug. 2017 - 8:47

Dat is de essentie van Hans stuk, inderdaad. Maar alles wat denkbaar is, bestaat, in zekere zin. Natuurlijk is het geen beweging, o.i.d., geen samenhangende ideologie, maar hier en daar hadden sommigen 't wel over 'de lange mars door de instituties', het afbreken van de burgerlijke moraal en de burgerlijke cultuur; - hetgeen je als je paranoia bent en kwaadaardig allemaal - losjes - als een 'cultuurmarxisme' kunt opvatten. De culturele revolutie, ja zelfs de strategie van de RAF, die de gewelddadige structuur van de burgerlijke samenleving zou moeten blootleggen, of de ontregelende muurschriften van Loesje, de moppen van Max Tailleur, de anti-psychiaterie het is - voor wie het wil zien - cultuurmarxisme op en top. Hoe dan ook, het leek me - in de twee, drie seconden die voorafgaan aan het brouwen van zo'n reaguurseltje - een beter idee om een en ander handen en voeten te geven en in laveloze lompen te hullen, dan om een abstract verhaal met een even abstract verhaal om ver te kegelen. Dat is duidelijk niet geslaagd.

Kepler
Kepler21 aug. 2017 - 11:00

De EU wil 'slechts' de Europese pluriformiteit kapot maken en landen gelijkschakelen. Baudet heeft een goed punt hoor...en daarom veel stemmen bij de komende verkiezingen.

6 Reacties
H.Witte
H.Witte21 aug. 2017 - 12:07

Beste Kepler is de pluriformiteit in Nederland bij de eenwording eeuwen geleden ook verloren gegaan? Geldt dat ook voor de andere Europese landen of ziet u in buivoorbeeld Duitsland nog wel degelijk verschil tussen de regio Hamburg en Beieren? En in het Italiaanse land. Nooit het verschil opgevallen tussen het noorden en het zuiden? Niet zelden komt men tot heel andere opvattingen als men de moeite neemt om de geschiedenis in de meningsvorming te betrekken. Dus; maak uw huiswerk.

arjenZH
arjenZH21 aug. 2017 - 12:16

Hoezo wil de EU de Europese pluriformiteit kapot maken? Mogen de Fransen geen wijn meer drinken, mogen de Duitsers geen bratworsten meer eten? Kom eens met voorbeelden van je totaal niet onderbouwde bewering.

Zandb
Zandb21 aug. 2017 - 13:22

kepler "Het is nog noot gelukt om Friesland, Groningen, Drenthe enz cultureel gelijk te schakelen met de rest van Nederland ook al hebben de Hollanders hun uiterste best gedaan dat te bereiken", sprak hij sarcastisch.

Kepler
Kepler21 aug. 2017 - 15:19

Overal dezelfde Europese regels. Moet ik ze nou allemaal opnoemen of gaan jullie zelf eens wat kranten lezen? Daarnaast wordt het door vrije grenzen natuurlijk makkelijker voor ondernemingen om Europa in te gaan en bijvoorbeeld een HEMA te openen in Frankrijk. En je ziet die beweging snel gaan. Ik vind dat verschraling met teveel focus op het grote geld. Hypotheekregels, pensioenstelsels.... Jubel gerust naïef verder over de EU en hetzelfde muntje, maar ik mis onze soevereiniteit. Maar ik hoef alleen maar te wachten want ooit klapt het. Kan niet lang duren.

H.Witte
H.Witte21 aug. 2017 - 16:58

Beste Kepler, in een constructieve discussie wordt ingegaan op argumenten. U gaat daaraan volstrekt voorbij. Jammer. Wel komt u met nieuwe argumenten. Overal dezelfde regels!! Ja, precies, daar gaat het nou juist om. Elke werknemer uit welk land ook, werkend in welk land ook hetzelfde arbeidsrecht. Geweldig. Veiligheid van producten. Overal volgens duidelijke richtlijnen. Veiligheid van voedsel. Dezelfde regels en allemaal om de burger te beschermen. Vertelt u mij eens, wat is daar mis mee. Wat is er mis met uniforme en goedkopere telefoontarieven? Wat is er mis met overal dezelfde rechtsbijstand bij ongelukken. Ik kan nog uren doorgaan met die regels van u. En wat betreft de HEMA overal. Daar zijn geen open grenzen en geen Europese regels voor nodig. Zie Mc. Donalds. Wie moet hier nou de krant eens gaan lezen?

Mark Huysman
Mark Huysman21 aug. 2017 - 19:56

@Keppler Eerst schrijf je dit: [Baudet heeft een goed punt hoor] En daarna dit: [Daarnaast wordt het door vrije grenzen natuurlijk makkelijker voor ondernemingen om Europa in te gaan en bijvoorbeeld een HEMA te openen in Frankrijk. En je ziet die beweging snel gaan. Ik vind dat verschraling met teveel focus op het grote geld.] Samengevat: Baudet heeft gelijk met z’n beschuldiging van ‘cultuurmarxisme’ want de EU geeft het grote geld alle ruimte. Begrijp je nu werkelijk niet wat voor kolder dit is? Het marxisme is een theoretische grondslag voor bewegingen en partijen die zich *tegen* de macht van het grote geld keren. Dan kun je er het woordje ‘cultureel’ voorzetten maar dat verandert het begrip natuurlijk niet in haar tegendeel. De pipo’s van extreem-rechts linken 'cultureel marxisme' aan de Frankfurter Schule. Misschien kun jij dan duidelijk maken welke leden van de FS er op uit waren het grote geld alle ruimte te geven. Marcuse? Fromm? Adorno? Kom eens met echt iets substantieels: een verwijzing naar hun werken en letterlijke citaten.

Cliff Clavin
Cliff Clavin21 aug. 2017 - 10:24

Ik doe eens een eenvoudige gooi - al sedert de Paarse kabinetten waart er een spook door Nederland. De sociaal-democraten meenden toen volkomen ten onrechte dat Nederland 'af was', ze lieten hun principes varen, en lieten zich verleiden om aan boord van het neoliberale cruise-schip te gaan. De PvdA had wel zin in alle luxe en chic die men vinden kon op de rechtse 'Love Boat' van die dagen. Het feest kon beginnen. We zagen een eindeloze stoet van 'succesvolle topmensen' uit het bedrijfsleven voorbij komen, in alle media. Die brachten hun handel sluw aan de man: wanneer zorg, huisvesting, en onderwijs, en de nutsvoorzieningen eenmaal bedrijfsmatig geleid zouden worden, dan zouden wij deel gaan hebben aan de Hemel Op Aarde. Geen Gezeik, Iedereen Rijk! Aan boord van de neoliberale Love Boat werden de contracten getekend. De toverformules heetten: dereguleren en privatiseren. In mijn woorden: dat was een gigantische, ongehoorde diefstal. De overheid ontmande zich daarmee zelf. Het is dan ook geen wonder dat politici vanaf die jaren alleen nog maar onderknuppels van het grote bedrijfsleven konden zijn - politiek was niet langer een roeping, maar een stage waarin je als bestuurder hand- en spandiensten aan Big Business verleende, waarna je beloond werd met een vette baan bij datzelfde bedrijfsleven. Wat moeten we ons voornemen (wij, het volk de kiezers, die nog altijd de controle hebben om de rechtse prutsers en graaiers weg te jagen)? Ik schreef eerder, in een andere thread: "Opnieuw nationaliseren van al die belangrijke instituten en voorzieningen, die ooit door ons zelf in lange jaren en met veel moeite, en met ons eigen geld (via de belastingen) opgebouwd werden; en die door al die inspanningen mooie, fijnmazige en fraai vertakte sociale bouwwerken geworden waren; en die door onze eigen politici ons ontstolen werden en voor een fooi aan commerciële haaien en hyena’s verpatst werden," Zo, die zit. De Love Boat is een spookschip geworden, een Vliegende Hollander, of de Marie Celeste. Er lopen alleen nog zombies rond, on-doden, en het vaartuig is eigendom van de Duivel. Ziedaar de staat van ons Schip Van Staat. (Dit was de inleiding.) ------- Na de Paarse kabinetten, en de teloorgang van de PvdA, kregen we Fortuijn, Balkenende, Rutte, met gastrollen voor Verdonk, Wilders, Roos, en nu weer Baudet. Ik acht die mensen politiek gesproken 'aanvoerders by default'. Ze konden er alleen komen omdat de sociaal-democraten niets meer te vertellen hadden. Dat kon en kan ook niet. Wie dat wat van ons allemaal is, en wat we allemaal nodig hebben, in de neoliberale 'Sales Outlet' gedumpt heeft, die heeft zijn recht van spreken verspeeld. De politieke spookrijders op rechts hebben maar één mantra, hoe ze zich ook voordoen: "Nooit Meer Links!". Dat is er in Europa, en daarbuiten, geraffineerd in gehamerd. Door mensen die de kunst van het verleiden, en het liegen en bedriegen, uitstekend beheersen (want ze hebben een pact met de Duivel gesloten). Als gewone mensen nu bij 'links' denken aan Stalin, Lenin, en Mao, dan is dat niet omdat zij zelf van kwade wil zijn. Ze zijn onwetend, en langdurig voorgelogen. En ze stemmen bij de verkiezingen navenant. Tot slot: Piet de Geus bestaat het om 'neoliberalisme' een containerbegrip te noemen, dat ingezet wordt door mensen die niets inhoudelijks te melden hebben. Hij spreekt niet de waarheid.

13 Reacties
Poezenmens
Poezenmens21 aug. 2017 - 12:46

@ Cliff Gisteren stond er een column van Van der Dunk op de website van de VK over de verkwanseling en teloorgang van het publieke tafelzilver: https://www.volkskrant.nl/opinie/opinie-op-zondag-thomas-von-der-dunk-ik-ben-slachtoffer-van-de-privatisering~a4511828/

Brave Hendrik
Brave Hendrik21 aug. 2017 - 14:46

Het neoliberalisme - dit als aanvulling - is het sprookje dat ons vertelt dat de markt beter is - veel beter - dan de overheid, altijd en overal. Ten gevolge daarvan heeft de top van het bedrijfsleven zichzelf de afgelopen decennia een 300x hogere beloning kunnen schenken - om over 't ongegeneerd graaien in de semi-publieke sector (het geronk van de Maserati's daar is oorverdovend. de bling-bling oogverblindend) maar even te zwijgen - , terwijl 't loon van de werknemer gelijk bleef of daalde. (De CEO is god op aarde geworden, de Yup koning van Frankrijk, de aandeelhouders masters of the universe.) In de naoorlogse jaren (tot Reagan) kwam circa 70% van de economische groei bij de midden en lagere inkomensgroepen terecht. Na circa 1980 is dat vrijwel 0% geweest, terwijl de economie - grosso modo - evenveel groeide. Inmiddels begint de economie te haperen, omdat de motor daarvan niet meer door de middengroepen kan worden aangezwengeld; de sociale mobiliteit is nagenoeg tot stilstand gekomen, opleidingen zijn peperduur, de sociale zekerheid is geïmplodeerd. Nimmer in de geschiedenis hebben zo weinigen zoveel bezeten, voor het eerst sinds 1945, ruwweg, ziet de toekomst er slechter uit dan het verleden. Het neoliberalisme - trickle down economics, thatcherisme, inequality for everybody - is als de nieuwe kleren van de keizer; - iedereen ziet 't, maar...

Cliff Clavin
Cliff Clavin21 aug. 2017 - 14:49

@ Merel (14:46u) - dank je. Bijdragen als de jouwe zijn belangrijk. Want zoveel mensen maken op mij de indruk dat zij misstanden zoals in het betoog van von der Dunk in zekere zin onvermijdelijk achten; alsof die nu eenmaal bij het leven horen. Dat is beslist onwaar. Deze wantoestanden zijn door mensenhanden gemaakt, en door onwaardige ideologieën en methoden in het leven geroepen. Dat betekent dat we ze ook weer ongedaan kunnen maken.

arjenZH
arjenZH21 aug. 2017 - 15:45

“Opnieuw nationaliseren van al die belangrijke instituten en voorzieningen, die ooit door ons zelf in lange jaren en met veel moeite, en met ons eigen geld (via de belastingen) opgebouwd werden; en die door al die inspanningen mooie, fijnmazige en fraai vertakte sociale bouwwerken geworden waren; en die door onze eigen politici ons ontstolen werden en voor een fooi aan commerciële haaien en hyena’s verpatst werden,” In mijn woorden: dat was een gigantische, ongehoorde diefstal" Ik ben met je eens dat de verzelfstandiging van onder andere woningcorporaties een slechte zaak is geweest. Anders dan jij echter beweert zijn de woningcorparaties de NS etc niet verkocht aan commerciele partijen maar verzelfstandigd in Stichtingen, waarbij het toezicht van de overheid op afstand is gezet. En dat was fout en heeft tot ongelukken geleid. Evenals het ten onrechte bedrijfsmatig besturen van nutsinstellingen die geen bedrijven zijn. Maar dan gaat je redenatie de mist in: Er is namelijk helemaal geen waarde overgedragen aan het bedrijfsleven of aan particulieren -de waarde is terecht gekomen in zelfstandige Stichtingen waar niemand eigenaar van is. Er is dus geen sprake van diefstal, wel van corrupte bestuurders maar dat is iets anders dan jij beweert. De conclusie die je hieraan verbindt dat politici slechts onderknuppels zijn van het bedrijfsleven is dus nergens op gebaseerd.

Karingin
Karingin21 aug. 2017 - 16:11

De term neoliberalisme is besmet geraakt...vervang het door marktfundamentalisme zou ik zeggen. Hoewel het ook gezegd mag worden dat wij in Europa nog een beetje beschermd worden. In de VS is zelfs de infrastructuur en het gevangeniswezen geprivatiseerd. De wegen en bruggen flikkeren door verrotting uit elkaar omdat er (zeker in rurale gebieden) maar weinig aan te verdienen valt, en de gevangenissen zitten overvol met "deplorables" omdat daar nou eenmaal klauwen met geld aan wordt verdiend. Dat is ons goddank hier nog bespaard gebleven.

Poezenmens
Poezenmens21 aug. 2017 - 17:08

"Nimmer in de geschiedenis hebben zo weinigen zoveel bezeten, voor het eerst sinds 1945," Om maar een voorbeeld te noemen: De 400 rijkste Amerikanen (zij bezitten nu 1,7 biljoen dollar) bezitten net zoveel als 150 miljoen gewone Amerikanen bij elkaar.

Dirk G.
Dirk G.21 aug. 2017 - 19:55

"Ten gevolge daarvan heeft de top van het bedrijfsleven zichzelf de afgelopen decennia een 300x hogere beloning kunnen schenken..." Bron? "...terwijl ’t loon van de werknemer gelijk bleef of daalde." De brutolonen van Nederlandse werknemers zijn het laatste decennium met zo'n 34% gestegen volgens het CBS.

Cliff Clavin
Cliff Clavin21 aug. 2017 - 21:31

@ Karingin (18:11u) - in wezen heb je gelijk. Het maakt mij ook niet zoveel uit of men spreekt over 'neoliberalisme', 'marktfundamentalisme', of 'neoklassiek economisme'. Die termen dekken dezelfde lading. Ook moeten we in de gaten houden dat Amerikanen het woord 'neoliberalisme' zelden bezigen. Ze begrijpen niet zo goed wat anderen ermee bedoelen. Maar het is er, en daar kan niemand omheen. Het is een dominante en levensgevaarlijke ideologie, die haaks staat op de democratische beginselen. Ik ben bezig om te bestuderen wat nu de bronnen zijn van deze cultus. Dat is een behoorlijk karwei. Het gaat om ideeëngoed dat teruggaat tot het eind van de negentiende eeuw. Ik probeer eigenlijk mensen duidelijk te maken dat economie ooit begon als een vrij bescheiden sociale wetenschap, en dat kan niet anders. Wie iets wil zeggen over mensen, en hoe zij hun beslissingen nemen, die kan niet heen om het sociale aspect van menselijke gemeenschappen. Die is verplicht om een mensbeeld te definiëren, alvorens hij of zij iets zinnigs wil zeggen over verdelingsvraagstukken, eerlijkheid, rechtvaardigheid, en geldzaken. De economische discipline (het woord 'wetenschap' is hier ongepast) is na een redelijk begin al vrij gauw gecorrumpeerd geraakt, dat gebeurt altijd als geld de hoofdrol gaat spelen; in dat opzicht verschilt zij van alle andere universitaire richtingen. Economie heet in het Engels niet voor niets: 'The Dismal Science'. Als hebzucht gaat regeren, je hoofd gaat ervan tollen, dan wil je dat motief graag verbergen. Je wil serieus genomen worden, net zoals die anderen op de universiteit: theoretisch fysici, wiskundigen, biologen, medici, en juristen. Wat deden economen dus? Eind negentiende eeuw schurkten ze heel graag aan tegen de fysica, in het bijzonder de mechanica. Ze stalen de elementaire begrippen uit die richtingen, om zichzelf glans te verlenen. Later eigenden ze zich wiskundige symbolen en formules toe, voor de show. Wéér later was de informatica een godsgeschenk: de onbeteugelde vrije markten waren volgens de broeders en zusters van de cultus van de economie 'de beste informatie-processor die men zich denken kan'. En terwijl ik dit intik, zijn o zo druk bezig om zich het begrippenapparaat van de neuro-wetenschappen toe te eigenen - de volgende vorm van verraad en diefstal, om hun eigen motieven weer opnieuw sexy te maken. Kortom: ze hebben nogal wat te verbergen. Ze voelen zich miskend en minderwaardig, en dan gaan mensen wraak nemen door zichzelf als hogepriesters met geheime kennis uit te geven. Ik verwacht op goede gronden dat hun destructieve werkzaamheden nog lang zullen doorgaan. Zoek geduldig op de namen: Philip Mirowski, Philip Pilkington, Michael Hudson, Edward Fullbrook, David Harvey, Yves Smith - en je wint een hele wereld aan kennis. De claim van de neoliberalen op het bezit van natuurwetenschappelijke kennis - dat is voor mij een van de grootste schandalen in de moderne geschiedenis. De "Nobelprijs voor Economie", die bestaat helemaal niet, wat de media ook zeggen. Er is een prijs die ooit door de Centrale Bank van Zweden er sluw ingesmokkeld is, de Prize in Memory of Alfred Nobel in Economics" (ik parafraseer). Nobel zelf had nooit gedacht aan een prijs voor een pseudo-discipline. Die bank rekende erop dat het journalistenvolkje het subtiele onderscheid snel zou vergeten, en dat is dan ook gebeurd. Tot slot: ik vind dat na veertig jaren van bewijsbare ellende, wat zeg ik, 44 jaar geleden werd de goedwillende Salvador Allende in Chili vervangen door de smeerlap Augusto Pinochet, omdat Amerika, en i.h.b. de Chicago School of Economics dat wilde. Bij die revolutie ten slechte vielen tweemaal zoveel slachtoffers als bij 9/11 - maar dat horen Amerikanen niet graag. Ze schelden je dan voor communist uit, als je dat zegt (lees door, ik draafde door hartstocht enigszins door)... Milton Friedman (Nobel-laureaat in de economie, en erelid van die Chicago School) werd speciaal adviseur van de tiran Pinochet (die weer een hartsvriend was van Margaret Thatcher). Berucht is het gegeven dat de 'menslievende en wetenschappelijke econoom' Friedman toen voor een uurtje 'college' aan de dictator de som van $ 30.000 vroeg - een ongehoord bedrag in die dagen. Friedman beval extra veel 'disruptie' en 'destructie' aan, om zijn waanzinnige ideeën nog sneller te realiseren. Ook wisten Friedman, en James Buchanan (ook neoliberaal) de Chileense Grondwet te hervormen, zodat het gewone volk voor langere tijd niets meer in te brengen zou hebben. ------- (verhaal wordt hernomen)... ... ik vind dat na veertig jaren van bewijsbare ellende, lijden, en overlijden, die neoliberale economen ter verantwoording geroepen moeten worden. Wie pretendeert zich met verdelingsvraagstukken bezig te houden, en wie pretendeert wetenschappelijk actief te zijn, en voor wie naar veertig jaar zwaarbetaalde 'arbeid' menselijke misère, ziekte, armoede, en oorlog de enige prestaties in het eigen miserabele bestaan zijn - en in de kern: wie 'bezig met verdelingsvraagstukken' gelijk stelt met 'het vergroten van de kloof tussen arm en rijk tot immorele, astronomische proporties' - die verdient het niet beter dan ontdaan te worden van have en goed, met pek en veren behandeld te worden, en gelijk de eerste de beste oorlogsvluchteling het land uit gejaagd te worden, onder uitsluiting van terugkeer en eerherstel. ------- De onontkoombare gevolgtrekking: alle neoliberale economen zijn gevaarlijke idioten. In 2003 verklaarden hun voorlieden: we hebben een topprestatie volbracht: we hebben de westerse samenlevingen voor altijd bestand gemaakt tegen serieuze economische crises en depressies. In 2007 brak er die Tweede Grote Depressie uit, die de wereld tot aan de rand van de afgrond duwde, en haar voorgoed daar overheen had kunnen duwen. Niet één neoliberaal econoom had die crisis zien aankomen, ondanks alle claims vanuit die hoek op 'wetenschappelijk inzicht en superioriteit'. Maar andere economen, veel meer bescheiden, hebben die crisis juist wél zien aankomen. Je hoort daar niet zoveel over, maar de bewijzen zijn er. Artikelen in gerenommeerde tijdschriften, en boeken. Er zijn ongeveer 10 intelligente, en ondogmatische economen, die die eer toekomst. Enkele namen: Michael Hudson, Steve Keen, David M. Kotz, Nouriel Roubini, Ann Pettifor, en Dean Baker. Ik heb er meer, die moet ik nog lezen. Wanneer wij niet tot bezinning komen (zie de wooncrisis in het immer tolerante en gekke Amersterdam), dan hebben we binnen vijf jaar een nog groter crisis als die in 2007 en daarna). Dat verzin ik niet, dat ontleen ik aan geduldig studeren. Ter afronding bied ik nog een 'column' (= misselijke zelfrechtvaardiging, gepaard met leugens eerste klas) van een Nederlands 'top-econoom' (= onwetenschappelijk voodoo-priester en getallenmanipulator) aan; ik heb geen talent voor afstomping, en ben altijd weer van mijn stuk als een dwaas lid van de heersende klassen zijn eigen falen wil maskeren: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/08/16/the-big-short-tien-jaar-na-de-financiele-crisis-12536799-a1570016 Tip: kijk naar die foto. Zo ziet absente wijsheid (= show) er uit. De verkoper van wonderolie heet in dit geval: Coentje Teulings (wetenschappelijk bricoleur eerste klas).

RU486v2.02
RU486v2.0222 aug. 2017 - 8:15

@Dirk G. 21 augustus 2017 at 21:55 “…terwijl ’t loon van de werknemer gelijk bleef of daalde.” De brutolonen van Nederlandse werknemers zijn het laatste decennium met zo’n 34% gestegen volgens het CBS. De lasten met 35%. Tel uit je winst.

Brave Hendrik
Brave Hendrik22 aug. 2017 - 9:43

@Merel, @Dirk, de 'cijfers' die ik noem slaan op 'Amerikaanse' toestanden, inderdaad, voor Nederland en Europa ligt het (nog) ietsje anders, zij het niet veel. Bronnen zijn: de documentaire 'Inequality for all', het boek 'Listen Liberal' e.d.

Minoes&tuin
Minoes&tuin22 aug. 2017 - 12:00

Cliff Wat een duidelijke en heldere uitleg. Bedankt voor de inspanning die je hier gedaan hebt en hebt willen doen, het zo helder en duidelijk te benoemen. Mensen zoals hij geven me nog hoop voor de toekomst.

Minoes&tuin
Minoes&tuin22 aug. 2017 - 12:04

mensen zoals' jij' natuurlijk

Mark Huysman
Mark Huysman22 aug. 2017 - 17:19

Dirk G. [De brutolonen van Nederlandse werknemers zijn het laatste decennium met zo’n 34% gestegen volgens het CBS.] Heb je daar een link naar?

Ton4
Ton421 aug. 2017 - 10:16

Tja, Baudet blijkt een complotdenker. Tot nu toe had ik voor sommige van zijn denkbeelden wel sympathie maar hieruit blijkt dat hij totaal ongeschikt is voor de politiek. Hiermee zal hij bij de volgende verkiezing niks scoren dus gevaarlijk is hij ook niet. Hij heeft zichzelf met deze uitspraken belachelijk gemaakt.

[verwijderd]
[verwijderd]21 aug. 2017 - 10:13

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Philip Tielsen
Philip Tielsen21 aug. 2017 - 22:34

@Erwin Lamme 21 augustus 2017 at 12:13 Ik waardeer jouw onverstoorbare bijdragen altijd, hoewel ik het bijna nooit helemaal met je eens ben. In dit geval lijkt me het kleine democratische gehalte van de EU een stuk minder groot probleem dan de neiging tot centralisatie en regulering. Prima als de natiestaten aan invloed verliezen, maar als we daarvoor een supernatiestaat terugkrijgen dan raken we van de regen in de drup. Een grote teleurstelling voor mij was de omvorming van de Euro van een sterk, betrouwbaar, en onafhankelijk betaalmiddel in een politiek instrument waarmee falende economieën een zombie-achtig bestaan opgelegd wordt.

H.Witte
H.Witte21 aug. 2017 - 9:05

Blijf niet hangen in lastig definieerbare begrippen. Neem Baudet het wapen uit handen en geef er een positieve draai aan, want wat is er mis met een zekere vorm van culturele nivellering. Het levert rijkdom. Hebben de vele Chinese restaurants en de shoarma tentjes, de Nederlandse cultuur veranderd?

GabrielMokummer*...And Justice for All!*
GabrielMokummer*...And Justice for All!*21 aug. 2017 - 8:23

Goedendag. Het is ontzettend treurig om te zien, met name hoeveel Nederlanders zomaar achter deze alt-right meneer (= *een 100% charlatan,in hart en nieren!!!!*, wat mij persoonlijk betreft) lopen. Volgens Maurice de Hond gisteren, heeft FvD nu zelfs 7 virtuele zetels!. Het zegt echt iets wat betreft deze groep Nederlanders, volgens mij, gezien al die verschrikkelijke en smaakloze uitspraken van deze nep Pim Fortuyn 2.0 de laatste paar jaar. Het ontslag onlangs van zijn alt-right collega Steve Bannon in de VS, vanuit het Witte Huis, is sowieso een grote overwinning van het het gezonde verstand. Ik wens jullie allemaal een heel fijne dag.

Joop Schouten
Joop Schouten21 aug. 2017 - 8:03

Ik vraag me af waarom Baudet's publiek leugens accepteert.

5 Reacties
Kepler
Kepler21 aug. 2017 - 11:01

Waarom accepteert het publiek van Roemer leugens?

Davy ????
Davy ????21 aug. 2017 - 11:09

Welke leugens precies?

Joop Schouten
Joop Schouten21 aug. 2017 - 12:08

Kepler – 21 augustus 2017 at 13:01 Waarom accepteert het publiek van Roemer leugens? Geen idee. Misschien bestaan die niet? Welllicht heb jij wat voorbeelden? ..... Davy – 21 augustus 2017 at 13:09 Welke leugens precies? Denken dat hij de waarheid in pacht heeft met kromme verwijzingen en drogredenen.

Klaas Punt
Klaas Punt21 aug. 2017 - 12:53

@Kepler - dat vind ik nu juist het sterke punt van Roemer, de man is eerlijk. Van veel landelijke politici is dat fwijfelachtig. En nee het publiek zou juist geen leugens moeten accepteren. Ook niet op internet in de vorm van "dwaalnieuws".

Davy ????
Davy ????21 aug. 2017 - 21:48

Joop Schouten 21 augustus 2017 at 14:08 Denken dat hij de waarheid in pacht heeft met kromme verwijzingen en drogredenen. Zoals? Graag onderbouwen wat de slechte verwijzingen/drogredenen zijn en wat er "fout" aan is Want zeggen dat iets krom is wil niet zeggen dat het zo is. Want nu wordt ik ook niet wijzer.

RU486v2.02
RU486v2.0221 aug. 2017 - 7:56

Cultuurmarxisme is naast een hersenspinsel best wel een heel erg moeilijk woord voor alle potentiële FvD stemmers. Lijkt mij te elitair ook. Dat elitaire waar het FvD zo op tegen is druipt er vanaf.

2 Reacties
Karingin
Karingin21 aug. 2017 - 16:03

Het is eigenlijk verbazingwekkend dat de term niet in het Latijn gebezigd wordt.

OlavM
OlavM21 aug. 2017 - 17:50

@ RU486v2.0: Klopt. Het is bedoeld om te imponeren. Om zichzelf als "intellectueel" te afficheren, terwijl het in werkelijkheid juist armzalig inhoudsloos is.

Machiels**1993
Machiels**199321 aug. 2017 - 7:39

Mooie uiteenzetting! Als ik het goed begrijp is het net zoiets als andere inhoudsloze jargon als neoliberalisme. Wellicht is dat er een voor de volgende keer.

Beate Ahlmann
Beate Ahlmann21 aug. 2017 - 7:34

“Demoniseren”, zou de vergoddelijkte Pim Fortuyn dit noemen,..." Indien de EU één persoon is kan dat ja, echter is de EU geen persoon en dus dient Han van der Horst dit niet persoonlijk op te vatten. Verder laat dit stuk, en zogenaamd cultuurmarxisme, mij koud. Wat wel opvalt is dit stuk Thierry Baudet meerdere malen als extreem-rechts wordt gelabeld. Dat is een tactiek die aanslaat, zeker gezien het anti-extreemrechtse momentum sinds Charlottesville, en zie ik steeds vaker overgenomen worden. Dat lijkt dan ook de voornaamste reden om dergelijke columns te schrijven. Dat links en rechts de tegenstanders steeds vaker als 'extreem' labelen komt op mij over als niet-linkse en niet-rechtse niet-stemmer dat het politieke spectrum steeds verder uiteen drijft, dat door het contrast de eigen overtuiging als normaal wordt gezien en de ander een extremist. Helaas zie ik maar weinigen dezelfde conclusie trekken, vaker worden de labels klakkeloos overgenomen, misschien moeten we ons echt gaan opmaken voor een culturele oorlog. Ik zie mensen links en rechts zich steeds dieper ingraven in hun eigen gelijk.

6 Reacties
Indisch4ever
Indisch4ever21 aug. 2017 - 11:38

Het verzinsel 'cultureel marxisme' is populair bij conservatief , radicaal rechts en extreemrechts . Het is ook ingebed in een complottheorie ( het complot is de Frankfurter Schule die de Europese cultuur wilt vernietigen, al dan niet door Joden gerunde Schule ) De generaliserende onzin woekert verder door deze groep intellectuelen met moeilijke boeken als belangrijkste ideologische basis van de sociaal-democratie te beschouwen. Het kan nog erger . Nu zegt Baudet dat al die rechtse politici die de EU organen bouwden, zij die nog daarin participeren en alle rechtse politici die een Europees land besturen en pro-EU zijn....... marxisten zijn. Baudet zeg nog maar eens dat de politieke leiders van Europa het grote doel hebben de Europese beschaving te vernietigen. En dit is weer verwant aan andere extreemrechtse complotshit over white genocide, omvolking, en/of het doel van de EU is het afschaffen van aparte staten en/of één islamitische dictatoriale staat maken. Het is extreem , het is complotdenken. Het druipt van verborgen etnische haat. Dit standpunt van Baudet is extreemrechts. Dit gezegd hebbende... is de persoon Baudet extreemrechts ? Ik geef hem nog credits. Net zoals Fortuyn en Wilders die kregen van mij .. Maar nu in 2017 is het duidelijk. Wilders is extreemrechts.

Zandb
Zandb21 aug. 2017 - 13:40

Beate Een keer (en niet meerdere maken) komt het woord "extreem-rechts" voor, ook nog in een heel andere betekenis dan u er aan geeft. Dit is die ene keer: "Hoe dan ook: cultuurmarxisme is een hersenspinsel dat buiten de samenzweringstheorieën van extreemrechts niet bestaat." Ik vraag me af waarom met uw reactie zo buiten de oevers treedt: Weet u niet, dat het Marxisme als een stroming van links beoordeeld wordt? Weet u niet, dat de argumenten die men aanvoert uitmaken of je mensen min of meer terecht rechts- of linksextreem noemt? En dat je daarover dan van mening kunt verschillen. "U ziet links en rechts dat mensen zich ingraven", lijkt u objectief vast te stellen. Hoe zou u een poging als van Baudet, om de EU als "cultuurmarxistisch" voor te stellen ooit kunnen beoordelen, als het u in het geheel niet boeit wat "cultuurmarxisme" dan in houdt? In wezen beoordeelt u dit hele artikel door één zin uit de context te halen.

Karingin
Karingin21 aug. 2017 - 15:58

Een kenmerk van extreemrechts is het verheerlijken van geweld. Dat zie ik zelfs Wilders niet doen, hoewel sommige aanhangers er misschien wel naar neigen. Ik ben het met je eens dat de term extreem veel te makkelijk wordt gebezigd. Maar dat PVV en FvD met bepaalde standpunten nog ruim rechts van de VVD staan kun je wel zeggen. Ik zou zeggen; radicaal rechts.

Karingin
Karingin21 aug. 2017 - 16:01

Aanvulling: Hoewel zowel VVD als CDA ook steeds verder naar rechts opschuiven...

Beate Ahlmann
Beate Ahlmann21 aug. 2017 - 16:13

@ Zandb Je webbrowser heeft een zoekfunctie (CTRL-F), probeer die eens. Ik vindt niet dat ik met mijn reactie "buiten de oevers treedt", waarom vindt jij dat? “U ziet links en rechts dat mensen zich ingraven”, lijkt u objectief vast te stellen." Ik stel niets objectiefs vast; wanneer iemand zegt "ik zie" dan is dat 100% subjectief, en wanneer iemand zegt "het is" dan probeert diegene objectief te zijn. Zo is het Han die zijn mening poneert als een gegeven, hetgeen ik in twijfel trek. Dat doe ik niet adhv één zin, ik gebruik de zin om aan te tonen dat Han iets onzinnigs zegt, en dat maakt dat ondanks zijn status als historicus er reden is om hetgeen hij zegt in twijfel te trekken. Tot slot kan ik niet beoordelen of de EU cultuurmarxistisch is, allereerst ging mijn reactie daar niet om, ten tweede heb ik niet de informatie noch de persoonlijke ervaring met de instelling, en ten derde is het absoluut niet noodzakelijk dat ik daar een oordeel over heb. Ik heb geen politieke partij en hoef geen columns te schrijven, het enige dat ik kan zeggen is dat het mij niet plausibel lijkt. Maar wat vindt jij nu eigenlijk Zandb? Ik merk een bepaalde, laat ik het zeikerig noemen, attitude bij je Zandb, en de reden van die attitude lijkt mij eerder de aanleiding van je reactie dan mijn reactie op Han.

Zandb
Zandb22 aug. 2017 - 6:05

Dank voor uw reactie. 1. Ik meen dat wie ziet, vaststelt. Ik meen dat iemand die wil "zien" objectief probeert te zijn. Wie bewust subjectief kijkt, zegt: "Ik vind." 2. Ik leg uit waarom ik vind dat uw reactie buiten de oevers treedt. Ik wil dat best nog eens doen. Dit artikel heeft kritiek op het feit dat Baudet de EU "cultuurmarxistisch" noemt. U wilt daar niet op ingaan. In zegge en schrijve één zin komt het woord "extreem-rechts" voor, in algemene zin en als tegenovergesteld aan extreemlinks, dat door dit soort groepen "cultuurmarxistisch" wordt genoemd. Het hele artikel wordt teruggebracht tot één zin in een, naar mijn idee, verkeerde context. 3. Als scherpe kritiek - zoals van Han - dan demoniserend is, waarom maakt u dan geen bezwaar tegen de term "cultuurmarxistisch". Alleen omdat de EU geen mens is? 4. U beweert wel degelijk in uw reactie: "Wat wel opvalt is dit stuk Thierry Baudet meerdere malen als extreem-rechts wordt gelabeld." Dat is gewoonweg niet waar. 5. Om uw op uw reactie te reageren hoef ik toch net zo min "iets over het onderwerp" te vinden, dan dat u doet. Daarom is deze reactie wel heel vreemd: "Tot slot kan ik niet beoordelen of de EU cultuurmarxistisch is, allereerst ging mijn reactie daar niet om, ten tweede heb ik niet de informatie noch de persoonlijke ervaring met de instelling, en ten derde is het absoluut niet noodzakelijk dat ik daar een oordeel over heb. Ik heb geen politieke partij en hoef geen columns te schrijven, het enige dat ik kan zeggen is dat het mij niet plausibel lijkt. Maar wat vindt jij nu eigenlijk Zandb?" 6. Dan, over zeikerig gesproken....... Lees punt 5 nog eens op uw gemak door. 7. U mag overigens gewoon vinden dat Han zijn positie als geschiedkundige (ook al interesseert u het onderwerp niet en kunt u er niet over oordelen) misbruikt. Dat is wat u ziet, per slot van rekening.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon21 aug. 2017 - 7:29

Toch heeft de starre opstelling van de EU er toe geleid dat we inmiddels de Britten al zijn kwijtgeraakt. Wij worden opgescheept met economisch en cultureel zwakkere broeders en humorloze voormalige Oostblok-landen. De crux zit hem erin dat de EU geforceerd middels haar Europees rechtssysteem een cultuurmarxistisch kader wil opleggen aan individuele lidstaten. Het commitment aan "Europese normen en waarden" wordt neergelegd in EU-wetgeving waarbij nationale wetgeving ondergeschikt wordt gemaakt aan Europese rechtsinstituties. De Britten waren er vorig jaar achter gekomen dat al bijna de helft van hun nationale wetgeving kon worden overruled door de EU.

6 Reacties
RU486v2.02
RU486v2.0221 aug. 2017 - 11:47

Gadfly 21 augustus 2017 at 09:29 Toch heeft de starre opstelling van de EU er toe geleid dat we inmiddels de Britten al zijn kwijtgeraakt. Nah, daar hoef je niet rouwig om te zijn hoor. Zijn en blijven eilandbewoners die slachtoffer van inteelt zijn.

Zandb
Zandb21 aug. 2017 - 13:44

Gadfly Dat verliezen van die Britten heeft maar weinig met cultuurverschillen te maken.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon21 aug. 2017 - 14:57

@ Zandb. Klopt. Maar wel het cultuurmarxistische streven dat alle EU-burgers gelijke rechten hebben en zich vrij mogen vestigen in andere EU-landen. De Britten wilden het vrije verkeer van personen enigszins kunnen reguleren, had de EU hiervoor open gestaan dan hadden we de Britten wellicht binnenboord kunnen houden.

Luneau
Luneau21 aug. 2017 - 21:37

Gadfly, de Britten kozen er zelf voor het vrij verkeer van mensen niet te reguleren. Toen de Oostbloklanden erbij kwamen, had het VK, net als alle andere EU-landen de keuze om het met vertraging te laten ingaan. Dat deden ze niet. Verder heeft elk EU-land het recht om burgers uit andere EU-landen uit te zetten als ze binnen 3 maanden geen werk of studie volgen. Het VK heeft ervoor gekozen om dit niet uit te voeren. Daarnaast is het VK geen lid van Schengen, dus hebben ze nog steeds controle over wie ze het land binnenlaten.

Johan eldert
Johan eldert21 aug. 2017 - 21:37

Gadfly 21 augustus 2017 at 16:57 dat konden en kunnen ze al. er zijn duidelijke regels tav asielzoekers, vluchtelingen en personen legaal verblijvend binnen EU. waarbij ook nog t aparte schengen verdrag is, waar ze geeneens bij zijn aangesloten. britten die klagen dat ze het personenverkeer niet kunnen reguleren, moeten maar eens beter de wetgeving gaan lezen. jij dus ook.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon22 aug. 2017 - 5:12

@ Luneau @ Johan Eldert Is idd merkwaardig dat het VK destijds, mogelijk onder druk van het bedrijfsleven, geen uitstel heeft aangevraagd. Wel weet ik dat de Britten bij monde van Theresa May al in 2012/2013 invoering van migratieplafonds bepleitte.

Kees Halt2
Kees Halt221 aug. 2017 - 7:07

Zwarte Piet, de beeldenstorm in Charlottesville, anti kolonialisme/racisme/kapitalisme/etc Je zou het cultuurmarxisme kunnen noemen maar dat willen de extremisten zelf ook niet. En terecht het is onversneden haat tegen die ander met geen ander doel dan groeperingen tegen elkaar op te zetten en tegen elkaar uit te spelen.

6 Reacties
SpijkerMaarten
SpijkerMaarten21 aug. 2017 - 9:06

Welke beeldenstorm? Die mevrouw Heyer was geen beeld, maar een mens van vlees en bloed, met opzet doodgereden door een nazi. Verder lijken antikolonialisme, antiracisme en antikaptalisme loffelijke meningen. Waar jij het misschien niet mee eens bent, dat kan.

DaanOuwens
DaanOuwens21 aug. 2017 - 9:09

@ Kees Halt Merkwaardig;dus mensen die tegen kolonisatie, racisme en kapitalisme zijn die zijn extremisten. Dat zijn de mensen die een onversneden haat hebben tegen anderen. Je bijdragen worden steeds onzinniger.

Zandb
Zandb21 aug. 2017 - 9:48

Kees Als zelfs extremisten dat al niet willen, dan heeft het weinig zin om te beweren, dat je iets (en dan ook nog terecht?) cultuurmarxisme zou kunnen noemen. Misschien, heel misschien, als we zeker weten dat iemand om culturele redenen tegen zwartepiet is, de beeldenstorm in Charlottesville, tegen kolonialisme, racisme en kapitalisme en vooral dat intrigerende "enz"; dus als we zeker weten dat als iemand genoemde zaken als culturele uitingen ziet en alleen DAAROM tegen is.......... Je hebt nog meer kans de staatsloterij te winnen, toch?

Kees Halt2
Kees Halt221 aug. 2017 - 13:48

Het is natuurlijk even schrikken, eerst de frame dat cultuurmarxisme niet zou bestaan. En als je dan in de spiegel kijkt denk je verrekt daar staat er een. Waar ik op doel is niet de cultuurmarxist die het Marxistische idee van gelijkheid loslaat op cultuur i.p.v. economie en daar verder vreedzaam mee omgaat. Maar de cultuurmarxist-extremist. De types die haat en verderf proberen te zaaien met protesteren op kinderfeestjes en het neerhalen van standbeelden e.d. Types die zich vreselijk slachtoffer voelen van zaken die die zich ver voor hun tijd afspeelden en dat kost wat kost willen uitbuiten. En dan de vermoorde onschuld spelen als een collega extremist het tegenovergestelde wil bewerkstelligen. Trump en Obama hebben gelijk. Niet kiezen tussen extremisten, ook al hunkeren ze hevig naar erkenning dat ze de ''beste'' extremisten zijn. Maar hoe leg je aan een beeldenbestormer uit dat hij/zij moet leren te haten? Die denkt gegarandeerd dat het over die andere extremist gaat.

DaanOuwens
DaanOuwens21 aug. 2017 - 14:19

@ Kees Halt Ergens in je onzinnige tekst schrijft je: Trump en Obama hebben gelijk. Trump en Obama zijn het nergens over eens, dus kunnen het ook nergens over eens zijn. Misschien moet je weer eens proberen met allebei je voetjes op de grond te komen.

OlavM
OlavM21 aug. 2017 - 17:42

@ Kees Halt: En jij hebt er natuurlijk geen enkel benul van dat al die standbeelden in het zuiden van de VS, waarmee generaals en politici werden verheerlijkt die de slavernij en witte suprematie wilden behouden, pas ver na de door hen verloren Burgeroorlog, nl. in de 20e eeuw en zelfs nog in de jaren vijftig (!), zijn geplaatst om de burgerrechtenbeweging van zwarten tegen te werken, hè.

RobertvanderHilst
RobertvanderHilst21 aug. 2017 - 6:34

Van Robert Schumann valt veel te zeggen - en nog meer: te beluisteren - maar om deze maker van 4 prachtige symfonieën, enkele soloconcerten en hopen kamermuziek de start van de Europese eenwording in de schoenen te schuiven, dat gaat wel errug ver. Noteert mede namens Robert Schuman deze dienstwillige scribent (u weet wel, Robert Schuman, die van de Europese eenwording). :)

1 Reactie
OlavM
OlavM21 aug. 2017 - 17:34

@ RobertvanderHilst: Zo zie je maar dan één ennetje een wereld van verschil kan maken. Misschien is de verwarring te verklaren doordat Han van der Horst van mening is dat er wel muziek zit in de Europese eenwording? :)

[verwijderd]
[verwijderd]21 aug. 2017 - 5:53

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
SpijkerMaarten
SpijkerMaarten21 aug. 2017 - 9:21

@Z-Edje: de EU is niet meer dan de lidstaten en is meestal volgend. Dat het neoliberalisme voet aan de grond heeft gekregen komt omdat burgers voor partijen met die ideologie hebben gestemd, zowel de regeringsleiders als het parlement zijn eigenlijk steeds centrumrechts geweest en de Commissie wordt door die twee gremia benoemd. Dat geldt ook voor de meeste parlementen van de lidstaten. Het idee dat heel Europa niet-neoliberaal was geweest als de EU niet had bestaan is onzinning, de EU is neoliberaal omdat de burgers en de lidstaten daarvoor hebben gekozen, niet andersom. Zelfs die lobbyisten van bedrijven hadden bij keilinkse politici geen poot aan de grond gekregen - of misschien wel, maar dan waren ze corrupt en had het de burger behaagd corrupte vertegenwoordigers te kiezen. Of het waren andere lobbyisten die invloed hadden gehad, zoals de bonden, en daar hadden dan weer anderen over geklaagd. het is niet goed of het deugt niet, maar uiteindelijk is het een politiek conflict tussen verschillende belangen die burgers via hun vertegenwoordigers wel of geen ruimte geven. Wie VVD stemt, geeft willens en wetens de tabaks- en olie-industrie een field day. Wie CDA stemt, weet dat de boeren staan te juichen, want ze kunnen hun kippen volpompen met antibiotica. Uiteindelijk is de strijd vooral die met je medeburgers die hun prioriteiten anders stellen. Dus ja, misschien hebben de antiglobo's van toen gelijk gehad dat de algemene teneur in Europa een bepaalde weg insloeg. En de EU was daar een representant van. maar een representant is precies dat, een vertegenwoordiger van iets anders, en vertegenwoordigde - helaas - een vrij breed gedragen rechtse mening binnen de gehele burgerij binnen de grenzen va de EU. Of op zijn minst een teneur die de burgers bereid waren voor lief te nemen vanwege een ander belang.

SpijkerMaarten
SpijkerMaarten22 aug. 2017 - 13:50

@Z-Edje: je hebt gelijk, maar uiteindelijk blijft het adagium: kies betere politici. Uiteindelijk bepalen die. En die lobby's zijn er op EU-niveau omdat de besluitvorming daar gebeurt; andrs zouden ze op nationaal precies dezelfde geldmachine aanzetten. dacht je nu echt dat nationale politici immuun zijn? EU-politici zijn geen speciaal soort mensen. Overigens is dat lobbysysteem wel een probleem, want grote bedrijven hebben diepe zakken. De EU steunt trouwens zelf bepaalde minder kapitaalkrachtige groepen, bijvoorbeeld naar ik meemn vrouwengroepen en o.a. organisaties die zich inzettenvoor arbeidsvoorwaarden, feitelijk ook lobbygroepen. En er zijn onafhankelijke niet-neoliberale, zoals Greenpeace en alndere milieugroeperingen. Maar de invloed van het grootkapitaal blijft te groot. Het grootste probleem, van stoeptegelniveau tot de EU, is dat burgers op hun kont blijven zitten. Het is de taak van de parlementen om ook de EU te controleren, maar ze navelstaren in hun eigen stolpje omdat burgers ook niet over de grens kijken. Je hoeft maar een paar parlementariers te volgen op EU-twitter of facebook en je bent een stuk beter op de hoogte.

DaanOuwens
DaanOuwens21 aug. 2017 - 5:44

Dat de EU de Europese beschaving zal vernietigen is wel een rare gedachte. De EU is een gevolg van het vernietigen van de klassieke natiestaat. Althans dat gaat in de toekomst gebeuren. Met de EU wordt geanticipeerd op een ander soort overheid. En daar zou zeker meer kritisch naar gekeken moeten worden. Maar rechts Nederland en zeker Baudet met zijn pleidooi voor de natiestaat loopt achter de feiten aan. De belangrijkste zuid grens ligt niet bij Noord Brabant maar bij Italië en Spanje. Het idee van de natiestaat is achterhaald door de mondiale economie, technologie en de sociaal maatschappelijke ontwikkelingen. Er is geen enkel land meer in Europa dat zelfvoorzienend zou kunnen zijn. Cultuurmarxisme is het wapen waarmee extreem rechts een achterhoede gevecht voert dat alleen maar verloren kan worden. Helaas kunnen ze daarmee wel grote schade aanrichten en slachtoffers maken.

3 Reacties
rbakels
rbakels21 aug. 2017 - 7:39

Bedenk dat de natiestaten ook geen vanzelfsprekendheid waren. In de 19de eeuw ontstonden laden als Duitsland en Italië uit een onnoemelijk aantal vorstendommetjes. Dat het vormen van de natie Duitsland niet zonder moeilijkheden verliep is genoegzaam bekend. Nederland als natiestaat is eind 18de eeuw ontstaan uit de Zeven Vereenigde Nederlanden. Intussen zijn bijv. de Beierse en Friese cultuur nog springlevend. Niks "cultuurmarxisme" (wat als ik het goed begrijp het idee is van een soort eenheidsworst). Wel vind ik het een nare gedachte dat mijn geboortestad Den Haag in dezelfde provincie ligt als het vreselijke Rotterdam, waar ze niet eens behoorlijk Nederlands spreken.

SpijkerMaarten
SpijkerMaarten21 aug. 2017 - 9:22

Juist.

DaanOuwens
DaanOuwens21 aug. 2017 - 13:42

@ Frits Jansen En daarvoor was Bretagne soms Engels. Ik ben daar deze zomer geweest en je ziet daar toch nog veel Engelse invloed, merkwaardig genoeg. Die natiestaten zijn helemaal niet zo logisch. De culturele verscheidenheid per regio is groot. Een sommige regio's strekken zich over landsgrenzen uit. Wat moet Nederland nog met Zeeuws Vlaanderen. Kortom ik ben het wel met je eens. Ik woon in Rotterdam. Maar zal gaan oefenen op mijn uitspraak.

lieuwe2
lieuwe221 aug. 2017 - 1:42

Een mooi voorbeeld is hoe een klein en hardnekkig discriminerend partijtje in Nederland jarenlang vrouwen kon weigeren op kieslijsten en nu moet accepteren dat mannen én vrouwen gelijk zijn in de politiek. Soms denk je met weemoed terug naar gesloten grenzen... tja. Mooi opinie stuk Hans. http://www.nu.nl/politiek/2863299/sgp-verliest-vrouwenzaak-bij-europees-hof.html

2 Reacties
rbakels
rbakels21 aug. 2017 - 7:27

Ook ik vind het belachelijk dat een partij niet wil dat haar leden worden gekozen als volksvertegenwoordiger, maar ik vind wel dat een partij het recht heeft dit vreemde standpunt aan te hangen. De SGP is ooit opgericht als tegenstander van vrouwenkiesrecht. Tot 1917 vonden we het hier normaal dat vrouwen geen kiesrecht hadden. Bijkomend probleem is dat de SGP aantrekkelijker is geworden voor sommige kiezers, terwijl de partij nog andere vreselijke standpunten heeft.

rbakels
rbakels21 aug. 2017 - 7:46

De vrouwen in het piepkleine Zwitserse kanton Appenzell-Innerrhoden hadden tot 1991 geen kiesrecht. De Zwitsers redeneerden dat als het verschil zou maken, ze nog eens grondig moesten nadenken hoe dat kwam, en als het geen verschil zou maken, ze niet de moeite hoefden doen om ook vrouwen te laten kiezen. Het zou me benieuwen of bepaalde partijen veel meer mannen of juist vrouwen in hun aanhang hebben. Ik vermoed bij voorbeeld dat de Partij voor de Dieren vooral vrouwelijke stemmers trekt, en de PVV vooral mannen, hoewel er griezelige wijffies zijn die verliefd worden op Wilders. Bejaardenpartijen als 50+ en vooral het CDA zullen wel meer vrouwelijke kiezers trekken, eenvoudigweg omdat mannen in doorsnee korter leven, en er dus meer vrouwelijke bejaarden zijn.

OlavM
OlavM21 aug. 2017 - 0:59

De Frankfurter Schule is van groot belang geweest, en heeft nog steeds wel enige invloed. De “Kritische Theorie” is geïnspireerd door marxisme, maar is zeker niet orthodox, en combineert dat bovendien met andere disciplines zoals Freuds psychoanalyse. Of Adorno’s “De autoritaire persoonlijkheid” het bekendste werk uit deze stroming zou zijn betwijfel ik. Tot het Institut für Sozialforschung behoorden immers ook o.a. Erich Fromm (o.a.: “Massapsychologie van het fascisme” (1933, een zeer scherpe analyse!) en “Angst voor de vrijheid” (1941)), Herbert Marcuse (o.a. het essay: “Repressieve tolerantie” (1965)) , en Jürgen Habermas (een gigantisch aantal werken). Het is inderdaad natuurlijk krankzinnig te denken dat de EU een “cultuurmarxistisch project” zou zijn “ter vernietiging van de Europese beschaving”, en dat de genoemde wetenschappelijke en politieke richting dat zou willen en kunnen legitimeren. Allemaal door extreem-rechts opgeroepen spookbeelden zodat het molens kan bevechten.

1 Reactie
OlavM
OlavM21 aug. 2017 - 9:19

Correctie: "De massapsychologie van het fascisme" (1933) is geschreven door van Wilhelm Reich.

Philip Tielsen
Philip Tielsen20 aug. 2017 - 23:38

"Cultuurmarxisme is een hersenspinsel" Moeten we dan over cultuurpopulisme praten?

2 Reacties
SpijkerMaarten
SpijkerMaarten21 aug. 2017 - 9:30

Vertel eens?

Philip Tielsen
Philip Tielsen21 aug. 2017 - 21:36

@SpijkerMaarten 21 augustus 2017 at 11:30 Dat was een steekje naar Han, die toen het falen van het Socialistische experiment in Venezuela niet meer te ontkennen viel, ineens zei dat Chavez eigenlijk een Populist was.

Dirruk53
Dirruk5320 aug. 2017 - 23:30

Marx heeft geen echte bijdrage geleverd aan beschouwingen van het begrip cultuur. Als expert op het gebied van conflicttheorie kan wel gezegd worden dat hij dacht dat de cultuur de ongelijkheid rechtvaardigde. De bourgeoisie produceert een cultuur die hun belangen bevordert, terwijl de belangen van het proletariaat onderdrukt worden. Zijn bekendste uitspraak in dit verband is "Religie is opium voor het volk". Marx geloofde dat de "motor van de geschiedenis" de aandrijving was voor de strijd tussen groepen mensen met uiteenlopende economische belangen, waardoor de economie de culturele opbouw van waarden en ideologieën heeft bepaald. Marx wordt hierom beschouwd als een materialist, omdat hij van mening is dat de economische (materiële) moraal de culturele idealen vormt. Wat is cultuur? Cultuur is als de schelp van een kreeft. De menselijke natuur is het organisme dat in die schelp woont. De schelp, cultuur, identificeert het organisme, of de menselijke natuur. Cultuur is wat de menselijke natuur onderscheidt en helpt het leven van de menselijke natuur te leiden. Antropologen baseren de oprichting van moderne toepassingen van het cultuurconcept op de definities van Edward Burnett Tylor, in het midden van de 19e eeuw. 1. Symbolen: alles wat een specifieke betekenis draagt ​​en erkend wordt door mensen die dezelfde cultuur delen. 2. Taal: een systeem van symbolen waarmee mensen met elkaar kunnen communiceren. 3. Waarden: culturele gedefinieerde normen van wenselijkheid, goedheid, schoonheid en vele andere dingen die dienen als brede richtsnoeren voor sociaal leven. 4. Geloof: specifieke uitspraken die mensen voor waar houden. 5. Normen: regels en verwachtingen waarmee een maatschappij het gedrag van zijn leden leidt. De twee soorten normen zijn mores en volksmanieren. Mores zijn normen in algemene consensus gezien en hebben een grote morele betekenis. Volksmanieren zijn normen voor routine en dagelijkse interactie. 6. Gedragspatronen: de typische manier waarop mensen productie uitvoeren (bijv. handmatig, vervaardigd, in verschillende mate geautomatiseerd), communiceren (bijv. taalinhoud, technologische keuzes), markeren van belangrijke gebeurtenissen (bijv. rituelen van onderschrijdende waarden en interpunctie, stappen in het persoonlijke leven), voldoen aan de basisbehoeften (bijv. voor huisvesting, voeding, veiligheid, geslacht, reproductie, vermaak) en dergelijke. 7. Artefacten: Bepaalde materiële objecten, zoals architectuur, technologieën en artistieke creaties. 8. Sociale instellingen: Patronen van organisatie en relaties met betrekking tot governance, productie, socialisatie, onderwijs, kenniscreatie, kunst en met betrekking tot andere culturen. Er is een zeker onderscheid in culturele achtergronden van gebiedsdelen, met als belangrijkste component de taal. De culturele instellingen (instituties) liggen het verst af van de lokale en nationale belangen. In het midden ligt de geschiedenis, die per lokatie sterk verschilt, waaronder de artefacten. Waarden, geloof en normen kunnen als Europees worden aangemerkt. Het is niet goed denkbaar dat de economische druk in de materialistische opvatting de taal en artefacten, zowel als de mores, sterk blijvend zal kunnen beïnvloeden. Aan de andere kant vormen de Europese instellingen (instituties) weldegelijk een bedreiging voor de economische orde, omdat het EU-ideaal de promesse van de vrede vertegenwoordigt met een credo dat vergelijkbaar is met het idee van Marx: dat de "motor van de geschiedenis" de aandrijving was voor de strijd tussen groepen mensen, dus oorlog, met uiteenlopende economische belangen. Al bedoelde Marx dit veel meer in de vorm van een klassenstrijd. Het is deze materialistische opvatting die Baudet waarschijnlijk op de korrel neemt met zijn populistische taalgebruik. (Marx = slecht, dus EU = slecht) Contact tussen culturen kan ook leiden tot "acculturatie". Acculturatie heeft verschillende betekenissen, maar verwijst in deze context naar de vervanging van de eigenschappen van één cultuur met die van een andere. Gerelateerde processen op individueel niveau zijn assimilatie en transculturatie, die beide betrekking hebben op adoptie van een andere cultuur door een individu. Griswold schetste echter een andere sociologische benadering van culturele verandering. Griswold wijst erop dat het lijkt alsof cultuur afkomstig is van individuen - hetgeen voor bepaalde elementen van culturele verandering juist is - maar er is ook de grotere, collectieve en langdurige cultuur, die niet de oprichting van enkele individuen kan zijn. Dit pre- en post-dateert de individuele cultuuropvatting en bijdrage aan de cultuur. (culturele geschiedenis) Griswold presenteert een sociologisch perspectief om dit conflict aan te pakken. We kunnen specifieke culturele objecten beter begrijpen door ze te niet te beschouwen als uniciteit van de maker, maar als de vruchten van de collectieve productie, fundamenteel sociaal in hun ontstaan. Griswold beweert dat cultuur verandert door contextueel afhankelijke en maatschappelijk gepositioneerde acties van individuen, waarbij op macroniveau de cultuur van invloed is op de individu, die op zijn beurt diezelfde cultuur kan beïnvloeden. (circulatie: feedback en recycling) Het leuke is dat culturele aspecten van vreemde oorsprong veelal een andere, aan de eigen cultuur ontleende, betekenis krijgen en de veranderde opvatting ervan in de oorspronkelijke cultuur weer overgenomen wordt en dan een nieuwe betekenis in die cultuur krijgt. Iets dergelijks gebeurt ook met taalgebruik, waardoor wij vele woorden met een Franse oorsprong, maar in andere betekenis gebruiken, maar inmiddels ook vele Engelse woorden en begrippen in de taal hebben geïncorporeerd. (alhoewel vanuit het Nederlands, sinds onze invloed in de scheepvaart sterk verminderd is, vrijwel geen woorden en begrippen werden geëxporteerd naar andere talen)

1 Reactie
Dirruk53
Dirruk5321 aug. 2017 - 8:36

Er zijn in Nederland inmiddels meer boeddhabeelden dan Christusbeelden, maar er zijn meer Christenen in Japan (1%) dan boeddhisten in Nederland (0,5%).

Piet de Geus
Piet de Geus20 aug. 2017 - 23:29

Cultuurmarxisme hoort in hetzelfde rijtje als partijkartel en neoliberalisme: voor wie geen argumenten heeft komt een containerbegrip altijd goed van pas om inhoud te suggereren.

Indisch4ever
Indisch4ever20 aug. 2017 - 22:48

De kop boven het artikel dekt de lading. Voor wie zelf de tweet van Baudet wilt zien: https://twitter.com/thierrybaudet/status/899162815176605696 "Dit is niet gewoon rechts, dit is extreem rechts" (citaat van P. Rosemöller)

bob b.
bob b.20 aug. 2017 - 22:43

Ik kan me herinneren dat in de jaren zeventig de vertrossing om zich heen greep. De arbeider moest niet worden lastig gevallen met klassenstrijd maar geknuffeld door voorlopers van Linda de Mol. We moesten weer lachen in plaats van ons grimmig afvragen wat onze rechten waren. Het bleek de perfecte zet om de rebelse geest van de jaren zestig de nek om te draaien. De jaren zeventig draaiden sinds die tijd alleen nog om commercie en egocentrisme. En werden we er gelukkig van? Nee, hooguit verdoofd. Als in een opiumroes. Tot we doorkregen dat de wereld niet op ons wachtte en gewoon doorging zonder ons. Maar hoeveel terrein was er al niet verloren? Het was Fortuyn die de weekgeworden massa weer uit hun winterslaap haalde. Hadden ze zich niet chips, bier en RTL in slaap laten sussen dan hadden ze begrepen dat het inmiddels te laat was om nog iets wezenlijks te betekenen. De strijd was beslist en de teerling geworpen. Fortuyn en nu Wilders en Baudet zijn niet veel meer dan puinruimers, bezemwagens en achterhoede vechters. Ze kunnen de woede bij de achterban alleen nog in stand houden door groteske overdrijving, verdraaiing van feiten en het spelen met lege woorden. Maar een werkelijk alternatief is er al lang niet meer. En misschien hoeft dat ook niet. Want inmiddels is Europa getransformeerd tot een plek die weliswaar niet perfect is maar een die enige kansen geeft op behoud van nationale normen en waarden. Het is zonder meer enige plek die bescherming biedt tegen het keiharde kapitalisme. Het internationalisme van het oude socialisme, de verbroedering en solidariteit van volken is opgegaan in iets groters. Het heeft zich getransformeerd, het is sociaal acceptabel geworden.

2 Reacties
rbakels
rbakels21 aug. 2017 - 7:34

Inderdaad, de vertrossing sloeg om zich heen, alleen denk ik dat Fortuyn en zijn navolgers dat niet compenseren. Integendeel. Ik ben geen socialist, maar socialisme is wel een antwoord op veel zorgen die er bij de kiezer leven. Die zich vervolgens uit frustratie tot Wilders wendt. De duivel uitdrijven met Beëlzebub heet dat. Socialisme kan wel die problemen adresseren. Ach, misschien is onze maatschappij al sociaal genoeg. Goddank leven we hier niet in de VS.

bob b.
bob b.22 aug. 2017 - 11:57

Zedje, je beschrijft de andere kant van hetzelfde fenomeen. Ik kijk niet met dedain naar de arbeider of de doorsnee burger. Het is niet hun schuld dat zij de belofte van de progressieven niet inwilligden. Ze deden wat ze vonden dat ze moesten doen. Dat is hun goed recht. Als het hen ging om materiele zaken, soit. Maar even goed kun je zeggen dat zij zich in de luren lieten leggen. Want terwijl ze zich zo tevreden stelden met hun nieuwe kleuren tv en kraaiden van plezier bij hetvkijken naar de commercielen, werd de echte wereld steeds diffuser. Hun interresse verslapte, het bondlidmaatschap ging de deur uit. Het was allemaal niet meer nodig, ze hadden bereikt wat ze wilden bereiken. Achteraf gaven ze de pvda de schuld omdat die hen niet had bijgestaan tijdens hun winterslaap. Alsof ze aan het infuus lagen en alle hulp van anderen moest komen. Terwijl de pvda, net als iedere partij, zich juist had aangepast aan de nieuwe omstandigheden. De ideologiche veren konden weg omdat de arbeider ook niet meer ideologisch dacht, maar puur materieel. Ik heb dat verwijt aan de pvda daarom altijd heel curieus gevonden. Op het moment dat de arbeiders hun materiële positie in gevaar zien komen, beginnen ze ineens over ideologie te kraaien. Maar het enige dat ze willen is geld. Het onderliggende probleem is duidelijk. De ideologie die zij zelf niet meer aanhingen was hun enige middel om politiek invloed te hebben. Maar ze hebben hem zelf verkwanseld. En nu zijn ze boos. Vooral op anderen die wel zijn blijven opletten. Op het systeem, de elite, iedereen behalve zichzelf. En mooi voor hen zijn er mensen als Wilders en Baudet die hen naar de mond praten, die hun feilbaarheid niet ter discussie stellen en net doen of het systeem ze alsnog zal helpen.

rgeurtsen
rgeurtsen20 aug. 2017 - 22:18

Een helder en verhelderend betoog. Trouwens ik denk dat de duivels (Baudet) of zon 'ouwe moer' (Europese christen-democraten) allebei even erg zijn. Het ergste is echter de ontmanteling van de liberale rechtsstaat door de bescherming van de kapitalistische vrije markt - neoliberalisme... iets wat meneer Baudet van harte ondersteund.

1 Reactie
rbakels
rbakels21 aug. 2017 - 7:52

Onzin. Een volledig vrije markt hebben we al lang niet meer, als we die ooit al hadden. In continentaal Europa koesteren wij het "Rijnlandse model". Daarom is de Brexit misschien ook wel goed nieuws. Het doel van een onderneming is winstmaximalisatie, met het oog op continuïteit, en binnen maatschappelijke kaders. Bij voorbeeld het EU mededingingsbeleid stelt strenge maatschappelijke kaders. Wie de vrije markt frustreert door misbruik te maken van zijn "marktmacht" kan rekenen op keihard ingrijpen van de EU. (Dat van continuïteit moet erbij omdat een onderneming een enorme incidentele winst kan maken door zichzelf op te heffen - iets wat sommige roofkapitalisten in feite doen).

TwoTone
TwoTone20 aug. 2017 - 22:02

....wat het is en hoe je het noemt doet niet ter zake. Het gaat om het resultaat. De Eu heeft op belangrijke punten slecht gepresteerd en slechte besluiten genomen. Een van de gevolgen is nivellering en verhoogde belastingdruk, toegenomen onzekerheid en in een aantal landen zelfs verarming. Dus ja , met wat voor kritiek dan ook trek je stemmen. Het gaat er dus om dat de mensen die het voor het zeggen (willen) hebben met betere plannen en besluiten moeten komen dan de critici, daar ligt dus het probleem.... Cultuur marxisme: de Eu heeft wel degelijk chaos gecreëerd inzake normen en waarden, ze hebben wel degelijk via een grondwet een Eu volkslied en Eu vlag willen implanteren, een aantal resoluties aangenomen met voorkeuren voor bepaalde religie/cultuur, ze hebben dus wel de schijn tegen. Conclusie: kom gewoon met een beter plan en verhaal. Kritiek op critici is alleen maar afleiding en verloren energie...

msj_meijerink
msj_meijerink20 aug. 2017 - 20:45

Strak verhaal Han. BTW: Is Baudet zelf geen hersenspinsel/nachtmerrie in ons democratische bestel?

Johan eldert
Johan eldert20 aug. 2017 - 20:35

we kunnen nog enigszins troosten in de gedachte Han dat dit soort partijen altijd snel groeit en een bedreiging lijkt te vormen maar net zo hard weer in elkaar klapt. ze gaan aan hun eigen samenzwering ten onder. het grotere gevaar is dat middenpartijen als vvd,cda,pvda maar deels cu en sgp het gedachtegoed overnemen of in elk geval delen daarvan. dat is wat wilders goed snapt. hij hoeft niet te regeren zolang het beleid maar vergenoeg naar hem overhangt, krijgt hij vanzelf zijn zin. en zolang de vernoemde middenpartijen weigeren scherp afstand te nemen van het gedachtegoed van partijen als van baudet en wilders, zullen die laatste 2 garen spinnen bij de huidige politieke verdeeldheid. de overige partijen moeten weer lef tonen en hun eigen koers varen, los van het demagogische geleuter van baudet en wilders.

rbakels
rbakels20 aug. 2017 - 19:33

Goed, ik heb mijn rust hervonden. Het zou goed zijn als Van der Horst zijn niet mis te verstane reactie nog eens samenvat voor simpele zielen, want te vrezen is dat het hocus pocus van extreem rechts Nederland anders toch serieus wordt genomen, al was het maar door het aplomb waarmee het gepresenteerd wordt. Wat de EU betreft stelt Van der Horst me wel teleur, en het gekke is dat hij meteen zelf het tegenargument geeft. Elk democratisch systeem moet een compromis vinden tussen slagvaardigheid en inspraak. Dat de EU zo weinig slagvaardig is (zoals Van der Horst terecht vaststelt) komt eerder door een overmaat aan democratie dan door een tekort daaraan. De Regeringsleiders die - anders dan ooit bedoeld was - de lakens uitdelen in de EU - zijn stuk voor stuk verantwoording verschuldigd aan hun nationale parlementen. Mat 28 stuurlui op één schip schiet het niet op. Eigenlijk moeten we nog blij zijn dat althans het Nederlandse Parlement stelselmatig verzuimt ministers met duidelijke opdrachten naar Brussel te sturen, want anders zou r helemaal niets meer gebeuren, maar het effect is wel dat democratische mogelijkheden niet benut worden. Denkbaar is dat Baudet - al dan niet bewust - de aanval als beste verdediging ziet, ja, een ouderwetse jij-bak presenteert, want weldenkende mensen die niet meteen voor zijn retoriek zwichten begrijpen dat nou juist Baudet een bedreiging vormt voor de huidige Europese cultuur. Hij kan de "omgevallen boekenkast" uithangen, waar het op aankomt is een goede analyse te maken van de huidige situatie. Als overtuigd marktdenker(!) constateer ik een schoolvoorbeeld van "marktfalen": extremisten als Baudet leven van hun boeken en hun geldschieters en hebben dus een "perverse" prikkel om te radicaliseren (zoals Ayaan H.A., de grootste oplichter van de vorige eeuw, dat ook heeft).

Palladium
Palladium20 aug. 2017 - 18:29

Long live prof. Martin. Het heeft mij 50 jaar gekost om daar achter te komen: ik moet niets meer hebben, alleen nog maar geld (alhoewel je moet uitkijken dat dat je ook niet immobiel maakt). Huis weg, niks te appeltje voor de dorst. Dat van de populaire cultuur die de massa verdooft klopt ook ,en is volgens mij nog nooit zo sterk geweest als nu, maar dat kan een gevoel zijn. Maar ik ken Gramsci voornamelijk van de "lange mars door de instituties", een boodschap die vooral Joop den Uyl heel goed begreep (die was een stuk intelligenter dan zijn tijdgenoten in de politiek) en die ervoor zorgt dat een partij met 9 zetels het eigenlijk voor het zeggen heeft in dit land, omdat die club in den Haag niet zoveel macht heeft als menigeen hen toedenkt. En vwb dat cultuurrelativisme, ach, ik hoop dat je gelijk hebt en dat die tirades alleen maar bangmakerij zijn. Zo niet, dan ben ik hier zo weg, ik heb toch geen bezit.

Ruud62
Ruud6220 aug. 2017 - 18:27

De kop boven het artikel dekt de lading. Met van der Horst geloof ik niet dat de EU een cultuurmarxistisch projekt is. Hij voert daar een aantal legitieme verklaringen en bewijzen voor op. Maar dat cultuurmarxisme niet bestaat in de huidige maatschappij bestrijd ik. Je ziet, als we het tot Nederland beperken, bewijzen genoeg voor het gelijkheidsdenken wat hier opgeld doet. Je hoeft maar een opmerking te maken over het gedrag van een bepaalde groep of je krijgt de verwensingen aan je broek. Racist, het aloude fascist, dat in de jaren zeventig al tegen de politie werd geroepen als ze een krakerspand ontruimden, en natuurlijk xenofoob. In onze maatschappij moet je dan maar van dat etiket zien af te komen. Een ietwat afwijkende mening van het heersende politiek denken, en je bent een aanhanger van het fascisme. Ons land barst van de boeropers als je je een beetje buiten de gebaande paden begeeft, het gelijkheidsdenken is de maat en anders deug je niet. Cultureel marxisme dus.

7 Reacties
Ruud62
Ruud6220 aug. 2017 - 19:29

Mijn openingszin moet zijn: de kop boven het artikel dekt de lading NIET

rbakels
rbakels20 aug. 2017 - 20:13

Ik geloof dat ik in de verpakkingsindustrie ben beland. Ik herken allerlei oude stokpaarden verpakt in nieuwe terminologie. Baudets Doktorvater Cliteur verwerpt het "cultuurrelativisme", een opvatting die als ik het goed zie nauw verwant is aan "cultuurelativisme". En ook dat cultuurrelativisme is een verpakking, of eigenlijk puur een eufemisme, om regelrecht discriminerende opvattingen te verhullen. Voor échte wetenschappers (en dan bedoel ik niet de naar boven gevallen Cliteur) is de vraag al meteen hoe je vaststelt of een cultuur objectief "superieur" dan wel "inferieur" is. Ach dat zal Cliteur niets kunnen schelen: het gaat hem om zijn eigen subjectieve opvattingen, en dat die geen wetenschap is zal hem aan zijn reet roesten, om het eens Rotterdams te zeggen. Ik denk dat het antwoord, eh, cultureel bepaald is. Gaap. Filosofen roepen graag dat zij er niet zijn om antwoorden te geven maar om vragen te stellen. Maar zelfs dat is niet vrijblijvend: sommige vragen deugen al bij voorbaat wetenschappelijk niet. Klassiek voorbeeld is de vraag "is het 's avonds kouder dan buiten". Een goed antwoord lijkt om een empirische benadering te vragen, een benadering die filosofen ten enen male vreemd is. Binnen een degelijk toetsingskader zou moeten worden vastgesteld wat de "beste" cultuur is, al zou men ook kunnen besluiten dat een objectief antwoord op die vraag niet bestaat. Maar politici hoeven zich niets aan te trekken van wetenschappelijke methodologie. Voor hen vormen Zuid-Europeanen en moslims, mensen met zwart haar in het algemeen, een mindrwaardige mensengroep, die hun vrouwen allemaal onderdrukken en die niets hebben begrepen van de vrijheid van meningsuiting. Zo'n xenofobe visie is niets meer of minder dan bekrompen. De burgerlijke moraal van de borreltafel. Van borreltafel gesproken: voor mij is Baudet vooral een corpsbal - van het soort waarvan ik gehoopt had dat het al lang was uitgestorven.

rbakels
rbakels20 aug. 2017 - 20:14

Ik bedoelde dat "cultuurrelativisme" nauw verwant is aan cultuurmarxisme

Sonic2
Sonic220 aug. 2017 - 21:11

Gelijkheidsdenken? Links vindt dat moslims, vrouwen en dergelijke worden achtergesteld. Radicaal rechts vindt dat blanken worden achter gesteld. Ik denk dat het allemaal wel erg in het midden ligt. De wetten zijn er vooral van overheid richting de burger. Dat een artikel 1 er is vind ik een goede bescherming tegen racisten van allerlei pluimage. Ik vind het niet zo slecht dat artikel 1 ons beschermt tegen een Nazi regime in de toekomst. Dan over je klaagzang. Ik merk vooral bij radicaal rechts dat bij hun niets racistisch is. Ze beginnen hun betoog vaak met "ik ben geen racist" en dan komen er veel onvriendelijke opmerkingen aan. Het komt een bepaalde percentage van de Nederlandse bevolking prima uit als er soepele en losse definities zijn van het begrip "racisme" .Als ik de media lees en ook naar Pechtold en Rutte luister moeten we de wensen van de boze burger bij ons landsbestuur betrekken. Waarom eigenlijk dit soort positieve discriminatie? Dan over die verwensingen. U focust zich op een kleine groep SJW vooral op internet. Kijk maar naar de percentages die voor Zwarte Piet zijn. Het is volgens mij iets wat vooral bij radicaal rechts speelt. Dat ze al direct een fascist, xenofoob en racist zijn. Een complete overdrijving. Waarom zie je eigenlijk niet in de Telegraaf, Geenstijl en zelfs niet in Volkskrant of Trouw artikels over dat de islam helemaal perfect is? Dat de EU helemaal fantastisch is en dat de multiculturele samenleving een verrijking is? Ik ga ook niet onder eigen naam beweren dat de islam fantastisch is. Of dat de EU de zevende hemel is. En ik ook niet onder mijn eigen naam beweren dat de PVV te vergelijken is met de NSB. Dat is gevaarlijk. Zie onderstaande link. http://www.nu.nl/binnenland/2119544/herman-van-veen-bedreigd-pvv-uitspraken.html Het komt dus van 2 kanten. Overigens is de EU een soort Turkse bazaar. Van allerlei belangen van verschillende lande. De EU is wel Duits en die hebben niet zoveel goede ervaringen zeg maar op dit gebied. Maar dan de andere kant op.

Mark Huysman
Mark Huysman20 aug. 2017 - 21:39

[Je ziet, als we het tot Nederland beperken, bewijzen genoeg voor het gelijkheidsdenken wat hier opgeld doet.] Gelijkheidsdenken = ‘cultuurmarxisme’? Is gelijkheidsdenken niet de basis van de Franse revolutie en de verlichting? [Je hoeft maar een opmerking te maken over het gedrag van een bepaalde groep of je krijgt de verwensingen aan je broek.] Heel zielig voor je maar wat heeft dat in Horkheimer’s naam met de Frankfurter Schule te maken?

Pater
Pater20 aug. 2017 - 22:05

Beste Ruud, we kennen in NL inderdaad een vorm van gelijkheidsdenken. Persoonlijk ben ik daar niet ongelukkig mee. Het blijft echter in je betoog totaal onduidelijk wat dat met marxisme, cultureel of niet, te maken heeft. In Belgie en Duitsland en Frankrijk en Engeland bestaat dat verschijnsel helemaal niet. Zou NL dan het enige land zijn waar cultureel marxisme zou bestaan ? Niet erg geloofwaardig, vind je ook niet ?

Mike Pasveer
Mike Pasveer21 aug. 2017 - 9:12

Sonic, Niks aan het handje als je er een 8 jaar oud bericht bij moet zoeken. Hoeveel mensen zijn in die 8 jaar uit nam van de islam het eeuwige zwijgen opgelegd? Hoeft niet precies hoor, in honderdduizendtallen mag ook. . "Ze beginnen hun betoog vaak met “ik ben geen racist”" Vraag Sonic vind jij jezelf een racist?

Pater
Pater20 aug. 2017 - 18:25

Cultuurmarxisme bestaat inderdaad helemaal niet, heeft geen inhoud en is een uitvinding van extreem rechts oftewel altright. Toch knap dat ze daar iets uitvinden. Een slecht teken dat Baudet zich er ook al van bedient. En een domme grap dat dat iets met de EU te maken heeft. Een EU die notabene, naast ook nuttige zaken, de laatste 15 jaar vooral trouw de agenda van het grote bedrijfsleven heeft bediend. (Die stofzuigers vind ik trouwens zo gek nog niet Han, best goed dat we letten op het E-gebruik van dat soort gebruiksartikelen. Wie het kleine niet eert ...).

2 Reacties
rbakels
rbakels20 aug. 2017 - 19:39

Eén correctie; de EU heeft niet alleen het bedrijfsleven bediend. Van het DG mededinging krijgt menige multinational de bibbers, en ik heb Amerikanen horen klagen dat ze om politieke redenen anti-Amerikaans zijn. De EU heeft allerlei consumentenrecht ingevoerd waar het bedrijfsleven ook net altijd blij mee is, zoals afkoelingstermijnen en terugzendrechten. maar dat was wel mogelijk om een on-Europese markt te creëren voor internet-aankopen. Grijzer dan Baudet kunnen we het nauwelijsk maken, maar ook Van der Horst moet de feiten geen geweld aandoen.

Pater
Pater20 aug. 2017 - 22:09

Beste Jansen, je hebt vast gelezen dat ik schreef dat de EU ook nuttige zaken heeft gedaan, dus ik snap niet waarom je schrijft dat ik vind dat de EU alleen het bedrijfsleven heeft bediend. Overigens ben ik van de boetes niet erg onder dr indruk. Boetes achteraf betekenen vooral dat de regels en het toezicht vooraf onvoldoende zijn.

Rara5
Rara520 aug. 2017 - 18:06

Grappig, er wordt een stukje wordt geschreven over een tweet. Ik moest aan deze link denken. https://joop.vara.nl/kijk-nou/twitter-bners-gruwen-columns-tweets-blijkt-tweets

1 Reactie
Tom Meijer
Tom Meijer21 aug. 2017 - 7:46

Het was en is mij ook niet duidelijk waarom tweets, cq twitteraars anders behandeld zouden moeten worden dan iemand die van willekeurig welk ander medium gebruik maakt. Ik vind het prima dat er stukken geschreven worden naar aanleiding van een tweet. Twitteraars krijgen buiten hun eigen bubbeltje veel te weinig weerwoord.