Joop

Basisinkomen: Van herverdelingsideologie naar sociaal-culturele omwenteling en wat dat betekent voor de uitvoering

  •  
14-05-2022
  •  
leestijd 7 minuten
  •  
2673 keer bekeken
  •  
ANP-400508740

En wat is trouwens werk? Als we voor andere kinderen zorgen is het wel werk, zorgen voor eigen kinderen is onbetaalde arbeid.

De belangrijkste ideologie in het pleidooi om een basisinkomen in te voeren heden ten dage is een zodanige herverdeling van inkomens dat mensen aan de onderkant van de samenleving het beter zullen hebben. Dit wordt vervolgens ondersteund door de gedachte dat er genoeg mensen met hogere inkomens zijn die daar een bijdrage aan kunnen leveren. Een basisinkomen zorgt voor inkomenszekerheid op minimumniveau. 

Een basisinkomen is tevens een antwoord op de toenemende ongelijkheid als gevolg van de individualisering. Deze heeft geleid tot een toenemend aantal mensen met een zelfstandig inkomen. Het uniforme kostwinnershuishouden uit de jaren 50 bestaat niet meer. In die tijd was het gemiddeld inkomen per individu redelijk uniform. De individualisering met meer verschillende inkomens per huishouden en meer verschillende gezinsverbanden leidde er in de jaren 80 toe dat gemiddeld nog maar vier personen afhankelijk waren van één inkomen. Nu is dat zelfs nog maar twee personen. Dat is op zich niet het probleem maar wel de door individualisering ontstane groei in diversiteit van de gezinssamenstelling. Deze diversiteit maakt het gemiddelde inkomen per individu weliswaar moeilijk meetbaar, maar zeker is dat er grote verschillen zijn. Vergelijk het gezin met twee verdienende ouders en twee thuiswonende verdienende kinderen met een traditioneel kostwinnershuishouden. En als in deze tijden van individualisering de kostwinner ook nog eens vertrekt uit het gezin dan blijft er voor de rest van het gezin weinig meer over. Het individueel uitgekeerde basisinkomen verschaft een oplossing want versterkt de individualisering. Iedereen krijgt een inkomen, ook binnen de genoemde traditionele kostwinnershuishoudens. Individualisering wordt de norm. Daardoor vermindert het probleem van de inkomensongelijkheid tussen individuen.

De invoering van een basisinkomen verkleint dus de inkomensongelijkheid maar doet veel meer. Zo verkleint het ook het onderscheid tussen betaalde en onbetaalde arbeid. Wellicht gaan mensen daardoor ook andere beroepen kiezen, er zijn zoveel door werknemers als weinig zinvol ervaren banen. Studenten hoeven niet meer te jobben of te lenen, ze kunnen rustig fulltime studeren. Mensen zullen vrijer kunnen kiezen, meer of minder betaald werken bijvoorbeeld. Ook meer of minder vrijwilligerswerk en mantelzorg behoort tot de mogelijkheden of toch maar eens meer tijd besteden aan die creatieve kant. En wat is trouwens werk? Als we voor andere kinderen zorgen is het wel werk, zorgen voor eigen kinderen is onbetaalde arbeid. Al met al, een basisinkomen leidt tot een sociaal-culturele omwenteling.

Basisinkomen en sociaal-culturele omwenteling

In de recente literatuur vinden we steeds meer indicaties voor zo'n omwenteling. Op een fantastische manier verwoordt hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans dit in zijn boek 'Omarm de chaos' (2021). We leven in een verandering van tijdperk waarin alles wat vanzelfsprekend is ter discussie komt te staan. We hebben maar liefst tien grote omslagen nodig om naar een ander leefbaar tijdperk te komen, te weten op het gebied van energie, grondstoffen, circulariteit, landbouw en voedsel, ruimte, financiën, onderwijs, zorg, maatschappij en democratie. Het gaat om een diepe verandering met wezenlijk anders denken, handelen en organiseren. Dat leidt in eerste instantie tot chaos en onrust die evenwel noodzakelijk is om verder te komen in de transitie. Deze chaos moet daarom worden omarmd, het leidt ons verder. Rotmans beschrijft op basis van deze tien transities een toekomstvisie 'Nederland in 2121' en neemt daar als vanzelfsprekend het basisinkomen mee als onderdeel. Het geeft volgens Rotmans de nodige sociale rust en zekerheid. 

Rotmans geeft een alom visie van de sociaal-culturele omwenteling. Andere auteurs gaan in op onderdelen van deze omwenteling. Yanis Varoufakis (De Mondiale Minotaurus, De Geus BV, 2018) pleit voor een overgang van het huidige aandeelhouderskapitalisme naar een meer coöperatief postkapitalisme met als belangrijk onderdeel een rechtstreekse inkomensstroom naar iedereen via de overheid door middel van een basisinkomen. Hij legt daarbij de nadruk op de opbrengsten die we collectief hebben gemaakt. Het hedendaagse paradigma is dat we een privé-productie van welvaart hebben welke de overheid vervolgens afroomt voor sociale doeleinden. In werkelijkheid is onze productie echter collectief, een samenspel van markt en overheid. Maar deze productie wordt vervolgens volledig privé toegeëigend. De onderdelen/technologie van een iPhone worden collectief geproduceerd en vervolgens door Apple volledig toegeëigend. Een rechtstreekse inkomensstroom, BI, naar iedereen brengt dat alles weer in balans. 

Yuval Harari (21 lessen voor de 21ste eeuw, Thomas Rap, 2019) verwacht dat de arbeidsmarkt van 2050 wel eens gekenmerkt zou kunnen worden door een samenwerking van (hoogopgeleide) mensen en Artificiële Intelligentie (AI). Deze mensen zouden voortdurend in omscholingsprocessen zijn verwikkeld. Niet alleen de ‘baan voor het leven’, maar zelfs het idee van een ‘beroep voor het leven’ zou wel eens kunnen verdwijnen. Een groot probleem is evenwel dat deze gevraagde expertise geen oplossing zal bieden voor de verdwijnende banen van laaggeschoolden. Het zou dus goed kunnen dat er een nieuwe klasse van ‘overbodigen’ gaat ontstaan, tenzij er andere modellen worden ontwikkeld voor samenlevingen, economieën en politieke systemen die niet meer op arbeid zijn gebaseerd. Die modellen zullen moeten uitgaan van de noodzaak om mensen te beschermen in plaats van banen. Harari (2019, hfst. 2) beschrijft vervolgens hoe het universele basisinkomen dan een reëel alternatief zal zijn, maar niet alles oplost. Door de verminderde werkgelegenheid voor lager geschoolden is de kans op een toenemende tweedeling tussen arm (alleen een basisinkomen) en rijk zeker aanwezig. 

Een belangrijke rol in de sociaal-culturele omwenteling vormt de toenemende maatschappelijke discussie rond het thema meritocratie. Een goede beschrijving daarvan vinden we in De Tirannie van Verdienste van M. J. Sandel (2020). Zie mijn boekbespreking. De analyse van Sandel is bijzonder scherp. Hij toont vooral aan hoe het hedendaagse populisme slechts zijdelings te maken heeft met een ongelijke verdeling van inkomens maar vooral een ethische en culturele component heeft. Een groeiend deel van de bevolking voelt zich ondergewaardeerd. Dat heeft alles te maken met de tirannie van verdienste als gevolg van het meritocratische ethos welk in de afgelopen decennia heeft geleid tot hoogmoed. Deze hoogmoed weerspiegelt de neiging van de winnaars die zich laten bedwelmen door hun eigen succes, en daarbij alle geluk en voorspoed buiten beschouwing laten die hen op weg hebben geholpen. Degenen die aan de top belanden geloven vol zelfvoldane overtuiging dat ze hun lot verdiend hebben en dat dat dus ook geldt voor de mensen die aan de onderkant terechtkomen. Dit laat weinig ruimte voor solidariteit. Die zou wel kunnen ontstaan wanneer we ons realiseren hoe lukraak talenten worden uitgedeeld en hoe willekeurig het lot ons kan treffen. Loon naar verdienste is volgens Sandel dan ook een vorm van tirannie – een onrechtvaardig regime - beleden door de aanhangers van een zelfvoldane overtuiging.

Sandel pleit daarom vooral voor een groot nationaal debat over hoe te komen van de huidige individualisering naar meer gemeenschapszin en zelfontplooiing voor iedereen. Essentieel is daarbij zijn conclusie dat voor een succesvol leven van velen, alle vormen van onderwijs en werk serieus genomen zouden moeten worden. Zonder het te noemen wijst hij hiermee op de kern van wat de invoering van een basisinkomen beoogt: een gelijkere waardering voor het huidige betaalde en onbetaalde werk, een stimulans voor het volgen van onderwijs.

Uitvoering basisinkomen

Wat betekent dit alles nu voor de uitvoering van het basisinkomen? Grofweg gesproken zijn er twee opties. Allereerst is er de mogelijkheid om iedereen, arm of rijk, direct een basisinkomen te geven, bijvoorbeeld zoals bij de AOW via een constructie bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dan gaat het meteen om veel geld dat gefinancierd moet worden door hoge belastingopbrengsten (even afgezien van inverdieneffecten en eventueel andere belastingen). Dat betekent een groot bruto-netto traject, eerst een volledig basisinkomen ontvangen en later via hoge belastingen weer teruggeven. Het eindresultaat, het netto resultaat, is in principe evenwel hetzelfde als bij een Negatieve Inkomstenbelasting (NIB), de tweede optie. Bij een NIB gaat het om een eentrapsraket want basisinkomen en inkomstenbelasting zijn direct op hetzelfde moment aan elkaar gelieerd. Naarmate men meer gaat verdienen levert men geleidelijk basisinkomen in. Daardoor is het bruto-netto traject veel kleiner maar het netto resultaat in principe hetzelfde als bij de eerste optie.

In de huidige herverdelingsideologie lijkt veel mogelijk, zowel een optie als aparte constructie bij de SVB als een integratie binnen het belastingsysteem (NIB). Voor beide is in deze herverdelingsideologie wat te zeggen. Dat neemt niet weg dat bij een NIB het bruto-netto traject veel kleiner is en er dus minder belasting hoeft te worden betaald. Sommige voorstanders van een constructie via de SVB wijzen daarbij op de mogelijke complicaties bij de uitvoering van de NIB met de voorheffing en de voorlopige aanslag. Anderen wijzen juist op de eenvoud van uitvoering mits men gedisciplineerd omgaat met de voorlopige aanslag. In wezen lijkt er geen wezenlijk verschil tussen de uitvoering van de positieve als van de negatieve inkomstenbelasting. Bij een NIB kunnen deze ook prima op elkaar worden afgesteld in hetzelfde stelsel. Zowel NIB als een SVB-configuratie garanderen het minimum basisbedrag, los van welke verdiensten dan ook. Bovendien, zolang de invoering van een basisinkomen nog niet algemeen is geaccepteerd door de bevolking leidt de term NIB op korte termijn tot minder politieke weerstanden en maakt een snellere invoering waarschijnlijker.

De hier beschreven indicatie van een omwenteling naar een nieuw tijdperk en de rol daarbij van het basisinkomen laat uiteindelijk weinig twijfel over voor de definitieve uitvoeringsvorm. Het basisinkomen ontwikkelt zich geleidelijk van een gegarandeerd inkomen voor de lager betaalden naar een vanzelfsprekende plaats in het financieel-economische arbeidsbestel. Er vindt volledige inbedding plaats in een maatschappij met een breder zicht op werk waarin alle vormen van onderwijs en werk serieus genomen worden, waarin sociale rust en zekerheid heerst, waarin iedereen zijn rechtmatig deel krijgt uit het collectief geproduceerde en waarin hoogmoed heeft plaats gemaakt voor solidariteit en grotere maatschappelijke gelijkheid. Het basisinkomen zal op een natuurlijke wijze deel uitmaken van het totale nationale uitkerings- en heffingssysteem. De term NIB zal door deze integratie dan ook al snel uit beeld verdwijnen. Dat geldt uiteraard uiteindelijk ook voor de term basisinkomen. Ook deze term zal geleidelijk verdwijnen naar de geschiedenisboekjes.

Dit artikel verscheen eerder op basisinkomen.nl.

Meer over:

basisinkomen, opinie
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (38)

Break on through
Break on through15 mei 2022 - 17:40

Goed verhaal! Onvoorwaardelijk basisinkomen gaat nog eens een stevige must have worden in de wereld. Te veel nutteloze baantjes tegen te weinig echt nuttig werk. Voegt flitsbezorging echt iets toe? Mensen kunnen ook 400 meter naar de super sjokkken en dan op de terugweg alvast hun bier beginnen op te drinken.... = lichaamsbeweging = efficiënter = verkeersveiliger In de ene hand je blikkie bier, in de andere je verse zak chips en in je rugzak de rest van het bier. Want je weet. Het is niet Arbeit macht Fre maar: Bier macht Frei :) Maar goed. We kunnen de huidige economie en samenleving draaiende houden met 4% van de beroepsbevolking. Rest is... een illusie? Zet daar de uitbuiting en achterstand van werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt bij. Je snapt direct dat een invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen werkgevers minder mogelijkheden geeft om mensen voor een appel en een ei een uitzichtloze flutbaan in te rommelen en dat mensen dus een veel menselijker leven kunnen leiden. Alternatief zijn rellen en plunderingen....

6 Reacties
Pater
Pater16 mei 2022 - 7:36

"We kunnen de huidige economie en samenleving draaiende houden met 4% van de beroepsbevolking." Totale onzin.

DanielleDefoe
DanielleDefoe16 mei 2022 - 11:33

Ongeveer 15% van de beroepsbevolking werkt in de zorgsector. De professionele zorg afschaffen dan maar en ook overgaan op thuisonderwijs? Ik verheug me nu al op mijn toekomstige zorgrobot.

Break on through
Break on through16 mei 2022 - 14:15

Robotisering en automatisering is al lang niet meer de toekomst maar de realiteit. Je zult zien hoe met alle gemak van de wereld werkzaamheden opgeknipt worden is simpelere handelingen die door een robot te doen zijn én hoe volledig geautomatiseerde structuren nu al ontstaan zijn en nog veel meer zullen ontstaan waar geen mensenhand aan te pas komt. Wat resteert zijn banen waarbij je menselijke eigenschappen als vernuft en creativiteit het winnen van de robot en de computer. Ik heb overigens sterk de indruk dat deze site ook enorm door geautomatiseerd is en het daarom onmogelijk dingen terughalen is hier, maar dit terzijde.

DanielleDefoe
DanielleDefoe17 mei 2022 - 12:07

Robotisering en automatisering geven veel extra werk.

Break on through
Break on through18 mei 2022 - 6:58

Robotisering en automatisering zijn er op gericht de mens te vervangen. Waar in het verleden productieprocessen of bijv. administraties door grote groepen mensen worden gedaan zijn deze mensen vervangen door robots en geautomatiseerde processen waarbij je slecht nog mensen nodig bent voor bijv. onderhoud, aanpassingen, software update's etc. Waar je vroeger fabriekscomplexen had waar in fabriekspanden op iedere etage 3 tot 4 operators werkten zijn nu op het gehele complex een handjevol mensen fulltime bezig om het productieproces aan de gang te houden terwijl er veel en veel meer geproduceerd word. De mens evolueert zichzelf uit het arbeidsproces...... De mens evolueert zichzelf naar wat we écht zijn.....

DanielleDefoe
DanielleDefoe19 mei 2022 - 12:31

"De mens evolueert zichzelf uit het arbeidsproces......" hoogst onwaarschijnlijk.

Kipzonderkop1
Kipzonderkop115 mei 2022 - 13:17

Uitganspunt bij het basisinkomen moet zijn dat iedereen op dit moment al minimaal een basisinkomen heeft. Zeg een minimuminkomen op bijstand niveau. En een inkomen op bijstandsniveau is geen pretje. Stel je voor, nooit meer in de rij staan op Schiphol, bij tegenslag naar de voedselbank, hand ophouden voor de huurtoeslag, hand ophouden voor de toeslag zorgverzekering et. etc. Nogal onwaarschijnlijk dus dat er gezinnen zullen zijn die niet zullen proberen om wat bij te verdienen. En dat is waar het om gaat. Nu worden paupers met opzet gedemotiveerd om aan de slag te gaan omdat ze dan gekort worden op toeslagen. Omdat de rijken en hun ondernemingen voor de dikke winst de voorkeur aan buitenlanders die onder de prijs werken. Voor de rijke stinkerd zal er met basisinkomen niets veranderen. Die krijgt het basisinkomen ook in de vorm een aftrekpost op inkomen maar heeft per saldo geen voordeel door hoger tarief IB.

EricDonkaew
EricDonkaew15 mei 2022 - 12:51

Er is al een basisinkomen in Nederland: de AOW. Kunnen we niet gewoon beginnen met het terugbrengen van de AOW-leeftijd naar 65 jaar? Dan zien we daarna wel verder. Ik heb het gevoel dat er mensen zijn die tegen de verlaging van de AOW-leeftijd zijn vanwege te duur en dit en dat, maar wel openstaan voor de invoering van een basisinkomen. Wel een beetje raar allemaal, als je erover nadenkt, en als je er niet over nadenkt eigenlijk ook.

2 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin16 mei 2022 - 8:59

EricDonkaew Dit terwijl de mensen die dat een goed idee vonden, die leeftijdsverhoging, nu zelf als hoogopgeleide op het 65e jaar met pensioen gaan omdat ze genoeg pensioen hebben opgebouwd die dat mogelijk maakt. Feitelijk hebben ze dan gezegd dat alleen laagopgeleiden of moet ik zeggen minder-opgeleiden maar lang moeten werken. Juist de mensen die veelal al veel eerder begonnen zijn met werken en zwaardere fysieke arbeid verrichten. Wel gemakkelijk om dan voor leeftijdsverhoging te stemmen en niet mee laten stijgen van de AOW met de bijstand. Vergeet niet dat mensen die langdurig in de bijstand zitten nl. langdurigheidstoeslag kunnen krijgen ( vanwege noodzakelijke vernieuwingen in de tijd). Iets dat AOW-ers niet kunnen. Mensen vergeten dat weleens. Niet iedereen heeft pensioen en/of een hoog pensioen, ook zij worden geconfronteerd met noodzakelijke kosten zoals vervangingen. Men is nu volgens D66 al begonnen met het afschaffen van de toeslagen m.b.t. kinderopvangtoeslag. Wat men vergeet is dat iedereen nu hetzelfde betaalt, ik geloof 5% en dit voor de laagste inkomens juist kostenverhogend werkt. Dit heeft het Nibud vastgesteld. Feitelijk betalen de laagstbetaalden nu juist meer kinderopvangtoeslag dan in het oude systeem. Mensen die daar niet mee te maken hebben realiseren zich dat waarschijnlijk niet. Dit terwijl het voor hoogopgeleiden uiterst lucratief is.

DanielleDefoe
DanielleDefoe17 mei 2022 - 9:54

Verplicht pensioen optrekken naar 70. E zijn ook mensen die graag werken.

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine15 mei 2022 - 11:20

Ik geloof persoonlijk niet in de haalbaarheid van een basisinkomen. Maar aan de andere kant hoop ik dat het er komt. Mijn plan is om met 55 met pensioen te gaan, en een basisinkomen maakt dat weer een stuk haalbaarder. Wie dat dan moet gaan betalen en wie al het werk moet doen, daar hoef ik mij net zoals de schrijver als pensionado dan niet meer druk over te maken.

Sonic2
Sonic215 mei 2022 - 11:11

De discussie wordt verkeerd gevoerd. Je ziet het hier onderin ook. Het geeft "realistische neoliberalen" hier weer de mogelijkheid het over de kosten te hebben. Het gaat niet zozeer om het basisinkomen. Het gaat om bestaanszekerheid. Het basisinkomen is daarin een station. Wellicht het eind station. Ik denk dat je sowieso naar een sociale zekerheid met veel minder regels moet komen. En voor de lage inkomens al naar een soort systeem moet gaan van een basisinkomen light. Het moet gaan om alle bestaanszekerheden die zijn afgepakt en hoe we die weer terug gaan invoeren.

Ivan61
Ivan6115 mei 2022 - 10:12

Als ik goed heb zijn de basisinkomen voor iedereen. Met andere woorden John de Mol krijgt ook dat. Hier in Groningen hebben 50 mensen een basisbaan. Sommige zijn 2 jaar in de dienst en nu is de vraag of zij vaste aanstelling krijgen. Dat vind ik baanbrekend.

Mokker
Mokker15 mei 2022 - 8:37

Ik vind het basisinkomen niet zo sociaal als men wil doen voorkomen. Het geld voor het basisinkomen moet immers door anderen worden verdiend. Bijvoorbeeld door slecht betaalde migranten die het werk doen waar de Nederlanders de neus voor ophalen.

1 Reactie
Y-Line
Y-Line15 mei 2022 - 10:23

'Het geld voor het basisinkomen moet immers door anderen worden verdiend.' Ons sociale stelsel in een notendop, maar wat nou als er meer mensen zijn die geld ontvangen uit die pot dan dat er mensen zijn die geld moeten inleggen in die pot?

FreddyvD
FreddyvD15 mei 2022 - 8:08

Klinkt mooi, gaat niet werken. Is afhankelijk van de goedheid van mensen. Een schoonmaker blijft dus gewoon werken voor ongeveer niets.. "Yeah right". De druk om te werken wordt lager, dus moeten mensen die wel werken gemotiveerd worden om te blijven werken wat weer voor ongelijkheid gaat zorgen met mensen die niet (willen) werken, waardoor je de plank misslaat. Verder is ongelijkheid in bepaalde vorm goed. Dit zorgt voor stroming en stromend water is altijd beter dan stilstaand water. Niet dat wat we nu doen goed is, de ongelijkheid mag wel wat minder, maar dat krijg je niet voor elkaar met een basis inkomen.

J.janssen2
J.janssen215 mei 2022 - 6:21

@ Wie o wie . Hoezo experiment mislukt met basisinkomen? Het doel was dat een groep werklozen met een basisinkomen ipv een uitkering meer geneigd zouden zijn om te solliciteren op banen binnen 2 jaar.....dit bleek niet het geval. Maar ze voelden zich wel gelukkiger. Dus het hangt er vanaf wat je met dit soort experimenten wil bewijzen. Blijkbaar was dit niet het welbevinden van een groep werklozen.

1 Reactie
Mr Ed
Mr Ed15 mei 2022 - 9:44

Dat is natuurlijk niet echt een experiment, dan zou je op zijn minst een groep mensen moeten meenemen die meer belasting betalen en kijken wat voor invloed het op hen heeft.

pahan
pahan15 mei 2022 - 5:56

Jee, wat een goed geschreven stuk. Zeldzaam voor Joop tegenwoordig, complimenten! Wat me op een ander spoor zette is je opmerking 'Het hedendaagse paradigma is dat we een privé-productie van welvaart hebben welke de overheid vervolgens afroomt voor sociale doeleinden.' Basisinkomen zien we als een bedrag in geld, wat uiteindelijk toch nooit goed of genoeg is. Waarom laat je dat dan ook niet los en doe je dat in natura? Een aantal basisvoorzieningen voor iedereen, ongeacht marktbeweging en prijsontwikkeling? Er zal altijd inkomensverschil zijn. Er zullen altijd mensen leven in een groter huis of moeten slapen in een auto. Maar als bijvoorbeeld gas, water en licht niet betaald hoeft te worden krijgt de overheid ook een andere prikkel om daadwerkelijk aan duurzaam te denken. Als onderwijs gewoon beschikbaar is kan iemand van 23 die een paar verkeerde afslagen heeft genomen ook gewoon een opleiding vervolgen. Zo zijn er nog wel wat zaken te bedenken die er niet toe gaan leiden dat mensen gaan vegeteren, maar wel bijdragen aan een hogere kwaliteit samenleving denk ik zo.

3 Reacties
jan stroeken
jan stroeken15 mei 2022 - 14:55

Basisinkomen is in essentie een liberaal voorstel. Het geeft de mensen geld en zij beslissen zelf wat ze er mee doen. Het verstrekken van basisvoorzieningen is geenszins liberaal. Wat zijn die basisvoorzieningen en wie beslist daarover? Het vrijgeven van gas, water en licht leidt zeker niet tot duurzaamheid. Er is geen enkele prikkel om te besparen. Het marktmechanisme blijft onontbeerlijk.

DanielleDefoe
DanielleDefoe15 mei 2022 - 17:24

Gratis energie leidt tot verspilling. In het oostblok was de verwarming gratis en dat leidde tot oververhitte gebouwen. Voorlopig voel ik meer voor optrekken van het minumumloon en verbetering arbeidsomstandigheden en scholingsmogelijkheden.

DanielleDefoe
DanielleDefoe15 mei 2022 - 17:26

Kinderopvang zou een laagdrempelige basisvoorziening moeten zijn zodat ook moeders gewoon naar hun werk kunnen.

Wie o Wie
Wie o Wie14 mei 2022 - 15:47

Volgens mij zijn alle proeven met een basisinkomen mislukt. De Laatste (mislukte) proef was volgens mij in Finland. Daar ziet men er dan ook definitief vanaf.

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe15 mei 2022 - 8:08

Het was een vorm van extra onvoorwaardelijke inkomenssuppletie voor werkelozen met de een of andere uitkering. Niet het soort basisinkomen dat voorstanders hier voor ogen staat.

Hansje6
Hansje614 mei 2022 - 14:16

Wel makkelijk praten voor een hoog opgeleide pensionado: schaapjes op het droge: altijd te weinig pensioen-premie betaald (want vanaf 27jr); een huis uit de tijd dat dat nog te betalen was op 1 inkomen en een volle spaarrekening. Opleiding en werk is de grootste factor die kan bijdragen aan het verminderen van de ongelijkheid, samen met het afschaffen van het toeslagen circus, wat alleen goed is voor het instandhouden van duizenden overbodige overheidsbanen. Maak zorg, schooling etc. goedkoper, maak uitkeringen zoals Bijstand eindig (behalve voor zieken etc ) en motiveer mensen te gaan werken, ook belangrijk voor sociale netwerk. Gratis geld bestaat niet, en een basisinkomen biedt geen enkele prikkel om mee te doen in het maatschappelijke verkeer.

2 Reacties
Pater
Pater15 mei 2022 - 2:11

De bijstand eindig maken is m.i. asociaal. Honderdduizenden Nederlanders zijn niet in staat tot loonarbeid, en dankzij Rutte en Samsom worden de sociale werkplaatsen afgebouwd. De waarschijnlijke gevolgen zijn trouwens maatschappij-ontwrichtend: honderdduizenden Nederlanders worden dakloos en gaan bedelen. Fijne maatschappij hoor.

DanielleDefoe
DanielleDefoe15 mei 2022 - 9:34

Er zullen altijd mensen zijn die niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Laaggeschoolden zijn niet automatisch in staat om fysiek zwaar werk te doen. "Ziek" is ook een rekbaar begrip. Ook psychische problen zijn een belemmering. Bijscholing is ook niet altijd een optie maar zou wel meer moeten worden gestimuleerd. In Scandinavie is er een grotere focus op weer aan het werk komen via her- en bijscholing.

Halas
Halas14 mei 2022 - 13:50

Laten we vaststellen dat het basisinkomen in principe een ideologie is, terwijl het veelal gepresenteerd wordt als een 'oplossing' voor een andere ideologie; het kapitalisme van eerst werken dan geld. Ten tweede hebben alle voorstanders altijd enthousiaste verhalen over hoe een mooi en eerlijk systeem het is, en hoe het uitgevoerd kan worden, totdat... de echte getallen boven water ( moeten) komen. En dan ineens... mislukt het project of horen we er niets meer over. Dus zo ideaal is t blijkbaar niet. Kijk als het nou een oplossing zou zijn budget neutraal voor die waanzinnige rondpomperij van toeslagen en tegemoetkomingen, dan 'ja!' . Maar helaas is het eigenlijk een herverdeling van geld van de verdieners naar de niet-verdieners, maar dan op royalere schaal. Wees daar dan echt eerlijk over. Enne... zo gauw als de naam Varoufakis voorbij komt word ik argwanend: Alles wat hij over economie en in de EU predikte was puur overheveling van geld, van verdieners naar niet-verdieners, niets anders.

3 Reacties
r v b
r v b15 mei 2022 - 6:54

eerlijk delen, niks mis mee!

Mr Ed
Mr Ed15 mei 2022 - 9:45

"eerlijk delen, niks mis mee!" Het probleem is natuurlijk dat iedereen een eigen definitie van eerlijk heeft.

drs. H.C. Queyncken Tollaert
drs. H.C. Queyncken Tollaert15 mei 2022 - 9:54

@ Halas (14/5, 14:50u) - ik ben niet van zins om samen met jou vast te stellen dat een universeel basisinkomen in principe een ideologie is. Dat is niet zo. Dit voorstel is een humanitair plan om het zinloze lijden van zo vele mensen te verlichten; en om hen een bepaalde bestaanszekerheid te bieden. Wie onder chronische stress lijdt, die gaat al gauw gebukt onder klinische depressie, al helemaal als die opgelegde spanningen een onvoorspelbaar karakter hebben. Die mens is niet eens in staat om zichzelf te 'optimaliseren' door 'levenslang leren', ziedaar het zwakzinnige jargon van de toonaangevende economen van de heilsleer die overal dominant is. Wie is nu een verdiener? Iemand die speculeert in de huizenmarkten? Iemand die alleen maar gokt op de oliemarkten? Iemand die binnenloopt door het witwassen van torenhoge winsten, verkregen (niet verdiend) uit de handel in levensgevaarlijke narcotica? Wie is nu een 'niet-verdiener'? Iemand die rond moet komen van de bijstand, en die burenhulp biedt, mantelzorg verleent, en vrijwilligerswerk bij de voedselbank en de kringloopwinkel verricht? Goed kans dat die niet-verdiener in mijn vraag door de overheid ook nog eens afgestraft wordt, want die persoon zou zowaar 'marktverstorend bezig kunnen zijn'. Ten slotte: weet je eigenlijk wel iets substantiëels over de grote crisis in Griekenland (c. 2010-2018, mijn schatting), en de rollen van Yannis Varoufakis hierin? https://www.groene.nl/artikel/een-verkapte-europese-coup

BerendW
BerendW14 mei 2022 - 13:42

Heerlijk, ik zou gelijk stoppen met werken en wanneer ik zin heb een klusje doen tijdelijk.

2 Reacties
Volrin
Volrin14 mei 2022 - 21:33

Als je om die reden ontslag neemt, zal je baas je niet zelf meer aannemen en probeer dat gat in je werkervaring maar eens te verdedigen voor toekomstige werkgevers.

stokkickhuysen
stokkickhuysen15 mei 2022 - 1:21

Wat een droevige bijdrage. Stop met werken als je het zo vreselijk vindt. Jouw bijdrage is het beste argument voor het invoeren van een basisinkomen.

Pietje Puk139
Pietje Puk13914 mei 2022 - 13:39

Zo lang de meerderheid van de tweede kamer uit liberale partijen bestaat, gaat het niet gebeuren. Mark Rutte: gratis geld bestaat niet (leugen). Mark Rutte: wij vinden dat niet de overheid voor de burger moet zorgen maar dat de burger voor zichzelf moet zorgen. Mark Rutte: de overheid is geen geluksmachine (leugen). Jan Peter Balkenende: eigen verantwoordelijkheid, de overheid trekt zich terug. Zoek op. Nachtwakersstaat.

Olav Meijer
Olav Meijer14 mei 2022 - 13:20

Het basisinkomen is een belangrijk fundament voor het groeien naar een samenleving, waarin de voorziening in een bestaansbasis voor eenieder is gegarandeerd en de ontplooiing van persoonlijke talenten -voor zowel sociale als persoonlijke doelen- alle ruimte krijgt.

1 Reactie
Mokker
Mokker15 mei 2022 - 8:40

Basisinkomen waarop sommigen kunnen flierefluiten dankzij het zweet van anderen met wat meer verantwoordelijkheidsgevoel die de noodzakelijke rotklusjes mogen opknappen. Ik vind veel voorstanders van het basisinkomen nogal decadent en egoistisch.

Stephan17
Stephan1714 mei 2022 - 10:27

Een basisinkomen sta ik volkomen achter. Ik werk me scheel en heb geen enkele subsidie of tegemoedkoming terwijl andere dat wel hebben. Dat moet eerlijker, ik wil ook gratis geld.