Joop

Banken zijn massavernietigingswapens geworden

  •    •  
19-02-2021
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
56 keer bekeken
  •  
rabobank

© cc-foto: Michel van der Vegt

De impact van onze financiële sector op het klimaat en de biodiversiteit wereldwijd is enorm.
De Rabobank bekent schuld: ze houdt zichzelf medeverantwoordelijk voor het falende landbouwsysteem. Nooit zo bedoeld natuurlijk, maar onze financiële instellingen zijn ‘weapons of mass destruction’ geworden, met een vernietigingskracht die reikt tot ver buiten onze polders. Met hun investeringen, beleggingen en leningen financieren onze banken, pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders ook bedrijven zoals oliemultinational Shell, veevoederfabriek ForFarmers (ontbost de Amazone voor zijn ‘krachtbrok’), vleesgigant Tyson Foods (bekend van ernstige dierenmishandeling en milieuvervuiling, en onder meer leverancier van McDonalds en KFC) en Coca-Cola (rooft zo veel grondwater dat sommige Mexicanen daarom gedwongen cola drinken, twee liter per dag).
Vijftig jaar na ‘De grenzen aan de groei’ van de Club van Rome hebben we OESO-richtlijnen, UN Guiding Principles, een Europese taxonomie, sectorconvenanten, klimaatcommitments en biodiversiteitsstrategieën. Dat klinkt veilig, maar de vrijblijvendheid van de gemaakte afspraken en het ongefundeerde grenzeloze vertrouwen in de goede bedoelingen van de sector leidt naast wensdenken tot rampzalige gevolgen.
We vertrouwden erop dat de sector zichzelf reguleert, maar zelfregulering is de kat op het spek binden. Onze financiële instellingen hebben een winstoogmerk, voelen de druk van hun aandeelhouders, weten vaak niet wat er allemaal nodig is voor duurzaam beleid, hebben onvoldoende inzicht in productieketens, richtlijnen zijn onduidelijk en multi-interpretabel, en hun toezichthouders beschikken nauwelijks over sanctiemogelijkheden. En onze overheid geeft niet het goede voorbeeld maar blijft fossiele subsidies verstrekken en verzuimt de sector aan te sporen om specifieke misstanden aan te pakken. Eigenlijk mogen de klimaat- en biodiversiteitscrises nauwelijks verrassen.
Duidelijke, bindende wetten en regels kunnen ondersteuning bieden. Denk aan verplichte due diligence-wetgeving ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen, een verbod op financieringen die de brede welvaart aantasten, en het strafbaar stellen van ecocide. Dit bevordert transparantie, een modern gelijk speelveld en gerichte actie tegen specifieke misstanden.
Natuurlijk is een internationale aanpak onmisbaar, maar in plaats van afwachten, kan en moét Nederland op dit gebied zelf het initiatief nemen. Nederland mag een klein land zijn, onze grote financiële sector is een wereldspeler. De impact van onze financiële sector op het klimaat en de biodiversiteit wereldwijd is enorm. We nemen onze in Parijs afgesproken 1,5 gradenambities serieus, dus richten we onze nationale wetten en regels daar naar in. En onze overheid – zelf een grote financiële instelling – moet direct stoppen met zelfondermijnende fossiele subsidies. Terwijl de aarde in werkelijkheid afstevent op 3 graden opwarming, heeft vooralsnog geen land zich bereid getoond om de adaptiekosten gebaseerd op 1,5 graad opwarming te financieren.
Niemand wordt geboren met de ambitie om de wereld te vernietigen, maar toch: een deel van de beste en meest briljante mensen werkt bij meest vieze en meest destructieve bedrijven. Zoals de Britse bioloog en journalist George Monbiot in The Guardian zei: “Shell is not a green saviour. It’s a planetary death machine”. Het is naïef om te denken dat de financiële sector destructieve bedrijven uit zichzelf wel zal stoppen. Dat is de reden dat onze keurig ogende Nederlandse financiële instellingen, vol met vriendelijke mannen in blauwe pakken, onbedoeld, als massavernietigingswapens de roofbouw op onze planeet faciliteren en een onverantwoord voorschot nemen op de toekomst van ons allemaal. Bindende wet- en regelgeving is noodzakelijk om de sector te hervormen, zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Respect voor mens, dier en milieu moet de norm wordt. Alleen zo kunnen ook onze kinderen zicht houden op een gelukkige toekomst.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (11)

ForFarmers
ForFarmers22 feb. 2021 - 14:07

In deze tijd voorafgaand aan de verkiezingen worden meningen en standpunten gedeeld. Dat hoort bij onze democratie. Wat echter zorgelijk is, is hoe vaak stellingen worden geponeerd die niet op waarheid zijn gestoeld. Helaas heeft de heer van Raan zich niet voldoende verdiept in ForFarmers. Zoals in het jaarverslag 2019 van ForFarmers is te lezen onderschrijft ForFarmers het Amazon Soy Moratorium dat erin voorziet dat er geen soja in Europese diervoeders wordt gebruikt afkomstig van gronden uit het Amazongebied die na 2008 zijn ontbost. ForFarmers ziet dat de heer van Raan wil dat respect voor mens, dier en milieu de norm wordt. Respect voor feiten zou hieraan moeten worden toegevoegd.

J.janssen2
J.janssen221 feb. 2021 - 18:01

Akelig en of ik nou wil of niet ik ben van dat soort destructieve instituten afhankelijk gemaakt. En dan zit ik zgn nog bij een bank die geen " foute" investeringen doet. Nee die hebben ze ondergebracht bij het moederbedrijf.... Tijd om een staatsbank op te richten zonder winstoogmerk

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout20 feb. 2021 - 15:59

Centraal in volgend stuk van Wester van Gaal, Correspondent Klimaateconomie, staat de vraag: Hoe brengen we het geldgesprek naar de mensen? Iets wat ook mij bij Joop.nl nogal wat moeite kost, heb ik gemerkt, toen in schreef over hogere lonen en verandering van de economie De politieke aardverschuiving die bijna iedereen heeft gemist https://decorrespondent.nl/12138/de-politieke-aardverschuiving-die-bijna-iedereen-heeft-gemist/1414184469852-567f930c Van Gaal: Toen ik mijn correspondentschap op 1 januari vorig jaar begon, had de Nederlandse regering net voor het derde achtereenvolgende jaar meer dan tien miljard euro begrotingsoverschot. Dit werd algemeen gezien als een knappe prestatie. Maar wat het betekende is dat het kabinet al jaren meer belasting heft dan het investeert. De keerzijde van die bezuinigingsdrift werd me duidelijk toen ik hoogleraar Dirk Bezemer sprak. Lees hier mijn interview met Dirk Bezemer terug over zijn boek ''Een land van kleine buffers.'' De titel van dit interview spreekt voor zich: Goed nieuws: de coronacrisis biedt kansen voor het klimaat. Beter nieuws: die plannen liggen er al https://decorrespondent.nl/11788/goed-nieuws-de-coronacrisis-biedt-kansen-voor-het-klimaat-beter-nieuws-die-plannen-liggen-er-al/6269063204712-b1dc468e Bezemer bespreekt gedetailleerde ideeën om het tij te keren. Om geld naar klimaat, onderwijs, zorg en de rechtspraak te laten gaan in plaats van het omhooghouden van aandelen- en vastgoedprijzen. Gedetailleerde plannen voor die duurzame eerlijke wereld liggen namelijk al klaar. Verstopt in de stapels rapporten die de afgelopen jaren zijn geschreven in commissies, instituten en ministeries, maar waarmee nauwelijks iets is gedaan, zitten: - plannen voor de verduurzaming van onze steden en huizen; - een plan dat landbouw en de natuur in Nederland weer in balans brengt; - een plan voor een stabielere arbeidsmarkt en hogere lonen, zodat klimaatbeleid voor iedereen betaalbaar blijft; - een plan voor een beter belastingstelsel, zodat vermogenden meer kunnen bijdragen aan de transitie naar duurzaamheid. ‘Uiteindelijk worden we dáár rijker van’, zegt Bezemer. ‘Het kabinet hoeft er alleen nog maar opdracht voor te geven.’ Plannen waar Rutte c.s. geen invulling aan gaven en waarvan niet te verwachten valt dat zoiets in een volgend diti kabinet wel zal gebeuren.

1 Reactie
Arjan Fernhout
Arjan Fernhout20 feb. 2021 - 16:01

volgend dito kabinet.

Jan Man
Jan Man20 feb. 2021 - 10:28

Dat vind ik mooi aan de Partij voor de Dieren, dat ze wat dieper willen graven en problemen durven te benoemen.

The Apple
The Apple19 feb. 2021 - 23:40

Als ze bij de Partij voor de Dieren nou eens zouden ontdekken dat het probleem zit in het economisch systeem zelf, dan zou ze afstappen van de illusie dat je iets kunt doen aan de insteek van banken en het bedrijfsleven met wet- en regelgeving gebaseerd op moralistische overwegingen. Jullie mogen winst maken, jullie moeten zelfs winst maken, maar jullie mogen geen winst maken ten koste van (vul maar in). Daarmee creëer je alleen maar een doolhof aan regelgeving dat ertoe uitnodigt om die regels te ontduiken, nieuwe moralistische praatjes, nieuwe wet- en regelgeving etc. etc. Stap af van dat moralisme en kijk wat er structureel veranderd moet worden aan het economisch proces in plaats van jezelf op te branden met Sisyphus-arbeid.

Frans Cobben
Frans Cobben19 feb. 2021 - 18:25

zie het landjepik in Afrika door de Volksrepubliek China, waar alle grote banken staatseigendom zijn. Pensioenfondsen vragen dividend op hun aandelen in nederlandse banken en verzekeraars !

dezeeuwgerard
dezeeuwgerard19 feb. 2021 - 16:19

Teveel mensen is de oorzaak van alle genoemde vernietiging. Dus vele malen minder kinderen wereldwijd en die hebben dan wellicht een mooie toekomst.

3 Reacties
Karingin
Karingin20 feb. 2021 - 15:13

Nee hoor, je kan die bull shit blijven herhalen, maar jij vervuilt zo'n beetje net zoveel als 10 Afrikanen. Ik begrijp dat jij liever die 10 Afrikanen afschiet, maar het lijkt me voor de wereld gezonder als we het aantal Westerlingen decimeren

dezeeuwgerard
dezeeuwgerard20 feb. 2021 - 22:10

Beste karringgien, Ik heb het over minder mensen in het algemeen en dus niet uitsluitend over afrikanen. Maar daar groeit de bevolking wel het snelst.

TimoovanEsch
TimoovanEsch22 feb. 2021 - 16:57

Nee hoor. Teveel welvaart is de oorzaak, niet teveel mensen. 80% van de wereldbevolking leeft ruim onder de norm van 1 planetaire voetafdruk. Het zijn die 20% welvarenden (wat natuurlijk drastisch aan het groeien is, nu China uit het slop komt) die elke een voetafdruk van zowat 10 planeten hebben (incusief ikzelf, uiteraard). Verduurzaming kan dat naar beneden brengen, maar ik weet niet of dat voldoende zal zijn. Kortom: schiet de helft van alle Westerlingen en een kwart van alle Chinezen af en de wereld is gered, for sure. Uiteraard, als dan de welvaart in Afrika of Zuid-Oost Azië wordt doorgezet, heb je daarmee ook weer hetzelfde probleem, maar zo ver is het nóg niet.