Joop

Bank, bedrijfsleven en de kwalijke lobby tegen verduurzaming landbouw

  •  
26-03-2021
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
116 keer bekeken
  •  
Het boerenland is er slecht aan toe. De bodem raakt uitgeput door overmatig gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. De veestapel zorgt voor een enorme uitstoot van broeikasgassen, fijnstof en stikstof, wat volgens vele onderzoeken leidt tot opwarming van de aarde en afname van de biodiversiteit. Het is duidelijk dat het geheel anders moet. Maar waarom gebeurt dat dan niet? Welke rol spelen banken en grote coöperaties?
Om het tij te keren, hebben allerlei partijen zich aangesloten bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Banken, zuivelcoöperaties en producenten van bestrijdingsmiddelen. Maar verschillende partners van datzelfde Deltaplan lobbyen ondertussen in Brussel juist tegen Europese verduurzamingsplannen, zo blijkt uit onderzoek van Zembla.
In de uitzending is onder meer aandacht voor de Rabobank. Die investeert als partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel nog altijd 1,5 miljard euro in bestrijdingsmiddelen, zo blijkt uit het meest recente leningenoverzicht. Dat bedrag neemt de laatste jaren nauwelijks af. In 2016 stond er nog bijna 1,7 miljard aan leningen in de bestrijdingsmiddelensector uit. Desondanks zegt de bank geen geld meer te willen stoppen in bestrijdingsmiddelen die volgens de Wereldgezondheidsorganisatie ‘acuut giftig’ zijn. Maar de Rabobank investeert ondertussen nog wel in glyfosaat, een omstreden bestrijdingsmiddel dat in verband wordt gebracht met de afname van de biodiversiteit.
Zijn de grote spelers in de agrarische sector deel van het probleem of deel van de oplossing van de crisis in de landbouw?
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (29)

Le Chat Botté
Le Chat Botté26 mrt. 2021 - 20:22

De belangrijkste bedreigingen voor boeren: banken en supermarkten. Ik wil niets liever dan rechtstreeks bij de boer inkopen. Ik wil zelfs een kwartaal mijn producten voorfinancieren. Maar dat moeten wel biologische en diervriendelijke producten zijn, met een zo kort mogelijke afstand tussen boer en bord.

3 Reacties
FransAkkermans1947
FransAkkermans194726 mrt. 2021 - 22:05

Parijs heeft elke dag 40 miljoen eieren nodig. En dan heeft u het over lokaal en diervriendelijk inkopen. U heeft geen idee van wat er bij voedselvoorziening komt kijken.

vdbemt
vdbemt27 mrt. 2021 - 11:06

@FransA. Ook Parijs zou ze uit de omgeving van Parijs kunnen halen ipv uit Nederland. Maar omdat het voor Parijs misschien lastiger is, betekent dan dat wij dat hier daarom niet kunnen? Ik heb ze heel lokaal. Uit mijn eigen (stads/dorps)tuin. Het is de goedkoopste en misschien ook wel makkelijkste hobby die er zijn kan (het betaalt zichzelf terug). Gezellig. En lekker.

Le Chat Botté
Le Chat Botté27 mrt. 2021 - 22:45

Parijs heeft 13,5 miljoen inwoners. 3,5 miljoen erbij en je hebt het over alle inwoners van Nederland. In Nederland leven ruim 46 miljoen legkippen die bij elkaar jaarlijks meer dan tien miljard eieren leggen. Volgens Agrimatie is in 2018 de verdeling van het aantal hennen per houderijsysteem als volgt: 13% van de hennen in verrijkte kooi-/koloniehuisvesting, 60% scharrelhennen (binnen gehouden), 19% scharrelhennen met vrije uitloop en 7% biologische hennen. Er is dus nog veel ruimte voor verbetering voor de leghennen in Nederland, maar frans a. wil het liever over Parijs hebben. Geen idee waarom, maar kennelijk ligt daar het bewijs dat LCB geen idee heeft wat er bij voedselvoorziening komt kijken.

Jan Man
Jan Man26 mrt. 2021 - 16:37

De Rabobank heeft ons ontzetten veel schade berokkend door de verduurzaming van Nederland te saboteren. Lijkt me een goed plan als zoveel mogelijk mensen en bedrijven deze bank de rug toekeren en naar een andere bank toegaan.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194726 mrt. 2021 - 12:05

De zoveelste uitzending van Zembla over de landbouw die de plank misslaat. Hoe kun je het nu hebben over 'uitgeputte' bodems als er topopbrengsten van af komen. Ga voor echte uitgeputte bodems eens naar Afrika. Het idee dat je de wereldvoedselvoorziening op peil kunt houden zonder chemische bestrijdingsmiddelen, kunstmest en GMO-gewassen is een farce. Je kunt minderen zoals de moderne landbouw heeft laten zien maar niet zonder. Halvering van de veestapel is dom en zinloos. Je verplaatst de uitstoot naar elders en krijgt er niet meer vegetariërs mee. Wat stikstof betreft zou het wel zo eerlijk zijn te vertellen dat het beleid er op gericht is enkele zeldzame plantjes te redden in de Natura2000 gebieden. Leg de bevolking voor de volgende verkiezingen dan uit waarom dat miljarden mag kosten.

14 Reacties
Le Chat Botté
Le Chat Botté26 mrt. 2021 - 14:46

Zembla doet onderzoek. Betrekt relevante betrokkenen en specialisten. Frans Akkermans roept zo maar wat. Wat stelt hij zich voor bij het resultaat van het resultaat? Dat hij op zijn woord geloofd wordt?

Jan Man
Jan Man26 mrt. 2021 - 16:41

@Frans https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2019/10/04/infographic-nadelige-gevolgen-van-te-hoge-stikstofuitstoot

Joe Speedboot
Joe Speedboot26 mrt. 2021 - 17:14

'Hoe kun je het nu hebben over ‘uitgeputte’ bodems als er topopbrengsten van af komen.' Qua biodiversiteit is dat soort bodem uitgeput. 'Je verplaatst de uitstoot naar elders' Dus NL moet de uitstoot problemen -die je verderop in je reactie zelf bagatelliseert- van de wereld in zijn eentje oplossen? 'Wat stikstof betreft zou het wel zo eerlijk zijn te vertellen dat het beleid er op gericht is enkele zeldzame plantjes te redden' Het gaat wel om wat meer den een paar plantjes. Zullen we het in het vervolg ook maar hebben over die 'paar boertjes'..?

FransAkkermans1947
FransAkkermans194726 mrt. 2021 - 19:28

@Le Chat.B Ik roep zo maar wat ? Wat de burger over wil hebben voor natuur is hier behandeld: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/veestapel-inkrimpen-voor-natuur-veel-kiezers-twijfelen-erover~bf41f18b/ Concreet wordt dat pas als de rekening wordt opgemaakt. Rabbinge, lid van de commissie Remkens, PvdA, vindt inkrimping ook niet nodig: https://www.dvhn.nl/economie/Krimp-van-de-veestapel-helemaal-niet-nodig-zegt-hoogleraar-26727761.html Wie is Rabbinge: "Dr. Rudy Rabbinge is University Professor Emeritus in Sustainable Development and Food Security at Wageningen University in the Netherlands. Rabbinge was chair of the Inter-Academy Panel on Food Security and Agricultural Productivity in Africa and member of the Board of Directors of the Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA). He served in different responsibilities in Academia and cooperative private companies and in politics. He holds degrees in phytopathology, entomology, theoretical production ecology and philosophy of science from Wageningen University. At present he functions as a Special Envoy for Food Security in the Netherlands Ministry of Economic Affairs and Foreign Affairs." @Jan Man Over fijnstof gesproken: https://www.cbs.nl/nl-nl/maatschappij/natuur-en-milieu/groene-groei/milieu-efficientie/indicatoren/fijnstofemissies-door-de-landbouw "Het verkeer (weg en water) is de grootste bron van fijnstof, vooral door het gebruik van diesel. Het verkeer stoot zo'n 40% van het fijnstof uit. Daarin wordt ze op de voet gevolgd door de industrie die ongeveer evenveel uitstoot. "Daarna volgt de landbouw die zo'n 23% van het fijnstof uitstoot. Lokaal kan de landbouw bijdragen aan hoge concentraties fijnstof. Dit komt door de clustering van veehouderijen. Deze clustering komt veel voor in het oosten van Noord-Brabant en in noord Limburg." (InfoMil) @Speedboot Boeren worden inderdaad steeds zeldzamer. Maar leg even uit aan de niet-landbouwkundigen waarom achteruitgang van de bio-diversiteit zo schadelijk is als je de opbrengsten op peil houdt? Want dat is dus volgens u een feit.

Le Chat Botté
Le Chat Botté26 mrt. 2021 - 20:17

Sorry Frans, je hebt gelijk. Je roept niet zo maar wat, je doet bewust en gericht aan cherry picking. En je hebt duidelijk een voorkeur voor de bespoten kersen. Smakelijk!

EenMening
EenMening27 mrt. 2021 - 1:14

@Frans Deze emeritus hoogleraar is een invloedrijke deskundige en was ook lid van de commissie Remkes. Hij stelt dat stikstofuitstoot van akkerbouw en kippen laag is, dat die van varkens afneemt en dat het probleem vooral bij de intensieve melkveehouderij zit. Maar de uitstoot daarvan kan volgens hem naar nul als de koeien meer in de wei lopen, er overgeschakeld wordt op vaste mest, GPS wordt ingezet en de stallen aangepast worden. Bovendien moeten schrale gronden worden opgegeven en in natuurgebied veranderd worden omdat die teveel nutriënten nodig hebben. Rabbinge vindt ook dat een aantal Natura2000 gebieden zo klein zijn dat het geen echte natuurgebieden zijn, die wil hij schrappen en grote gebieden als de Veluwe en de Heuvelrug verder uitbreiden. Dat gebeurt ook in het buitenland. Veel van die postzegels zijn strategisch gekozen om het de boeren zo moeilijk mogelijk te maken. Het land behoort aan de boeren, zij moeten overleggen met het ministerie en zonder inmenging van clubs als Milieudefensie en Urgenda. Het is van de zotte dat partijen met vooral stedelijke kiezers gaan bepalen hoe het platteland eruit moet zien. https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/165046/Landbouw-uitstootvrij-maken-is-beste-oplossing-voor-stikstofprobleem https://abonnement.boerderij.nl/verder-lezen/ https://www.foodagribusiness.nl/rudy-rabbinge-activerend-overheidsbeleid-nodig/ https://www.vork.org/nieuws/halveren-van-de-veestapel-doe-het-niet/ https://www.boerenbusiness.nl/melk/artikel/10884401/hoogleraar-schrap-ook-aantal-natuurgebieden De plannen van D66, GL en PvDD (een reductie van 50-75%) zijn de nekslag voor het platteland boeren en het platteland.

EenMening
EenMening27 mrt. 2021 - 1:16

zijn de nekslag voor de boeren en het platteland.

Joe Speedboot
Joe Speedboot27 mrt. 2021 - 8:23

'als je de opbrengsten op peil houdt?' Het gaat in het leven om wel wat meer dan alleen 'de opbrengsten'. Met de vernietiging van biodiversiteit vernietig je het natuurlijke evenwicht waardoor het geheel kwetsbaarder wordt voor ziektes, bijen zullen uitsterven, het klimaat verandert etc etc. Het leven in de bodem is in gezonde toestand qua diversiteit en complexiteit vergelijkbaar met een koraalrif. Van dat 'koraalrif' weten we nog nauwelijks wat af, maar steeds duidelijker wordt hoe geraffineerd en slim het in elkaar zit. Dat bomen bijv worden geholpen door schimmels tegen ziektes etc. Jij vindt het geen probleem dat gewoon te vernietigen. Die kortzichtigheid siert je niet.

vdbemt
vdbemt27 mrt. 2021 - 11:10

"Het idee dat je de wereldvoedselvoorziening op peil kunt houden zonder chemische bestrijdingsmiddelen, kunstmest en GMO-gewassen is een farce." Dan negeer je toch de resultaten van de biologische boeren die er al zijn. Ook Yvon Jaspers laat deze boeren in haar serie 'onze boerderij' zien. Het KAN. Het is een kwestie van willen.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194727 mrt. 2021 - 12:31

@Bio-diversiteit tref je aan in de natuur, niet in de landbouw. Als je een gewas teelt wil je alleen dat gewas, geen onkruid en geen ziekten en plagen. Hoe hoger de opbrengsten op landbouwgronden, hoe meer er voor natuur, voor biodiversiteit, overblijft. Een landbouw zonder kunstmest en bestijdingsmiddelen verlaagt de opbrengst en dat betekent automatisch minder ruimte voor echte natuur. Natuurinclusieve landbouw is een contradictio in terminis.

Joe Speedboot
Joe Speedboot28 mrt. 2021 - 7:57

'Natuurinclusieve landbouw is een contradictio in terminis.' En 500 jaar geleden dachten ze dat de aarde plat was. Tamelijk primitief aan te nemen dat het niet anders zou kunnen dan nu, en gemakzuchtig je schouders op te halen over het slopen van de biodiversiteit. Waar een wil is kan je zelfs mensen op de maan krijgen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe28 mrt. 2021 - 10:43

De varkens en kippen verdienen net als koeien een beter leven en ook daarvoor zullen de aantallen moeten worden gereduceerd.

vdbemt
vdbemt29 mrt. 2021 - 13:38

@Frans. Wat de burger over wil hebben voor de natuur, staat niet gelijk met wat goed is voor de natuur (en in terugwerkende kracht voor de mens zelf). Wat de burger er (niet) voor over heeft, is juist een deel van het probleem. De commissie Remkes ziet een grote generieke inkrimping van de veestapel niet als proportioneel in de oplossing. Daarmee is niet gezegd dat inkrimping niet noodzakelijk is. Het zegt dat dit alléén niet de totale oplossing is. Het zegt dat andere vervuilers (verkeer, industrie, bouw) ook hun proportionele bijdrage moeten leveren. Een quote uit het onderzoek waar je naar verwijst: "De commissie beveelt daarom een selectieve, gebiedsspecifieke en doelgerichte aanpak aan, waarbij de overheid boerenbedrijven met relatief hoge emissies of verouderde stalsystemen verwerft of saneert." Dat laatste, 'verwerven of saneren', staat gelijk met: minder. Inkrimping dus.

vdbemt
vdbemt29 mrt. 2021 - 13:47

@Frans."@Bio-diversiteit tref je aan in de natuur, niet in de landbouw. Als je een gewas teelt wil je alleen dat gewas, geen onkruid en geen ziekten en plagen. Hoe hoger de opbrengsten op landbouwgronden, hoe meer er voor natuur, voor biodiversiteit, overblijft. Een landbouw zonder kunstmest en bestijdingsmiddelen verlaagt de opbrengst en dat betekent automatisch minder ruimte voor echte natuur. " Hiermee omschrijf je fantastisch het probleem. De landbouw is vergroeid tot een systeem dat alleen maar kijkt naar hogere opbrengsten met eenzijdige teelt, ondersteund door kunstmest en bestrijdingsmiddelen. 60 jaar geleden was het boerenlandschap toch behoorlijk diverser. Juist die massaproductie, oneindig veel grotere kavels met 1 gewas daarop, heeft ruimte voor echte natuur afgepakt. "Natuurinclusieve landbouw is een contradictio in terminis." Dit is je reinste bullshit. Zelfs Yvonne Jaspers laat in haar programmaserie over het boerenbedrijf zien, dat natuurinclusieve landbouw heel goed mogelijk is.

EenMening
EenMening26 mrt. 2021 - 10:43

Soja in Brazilië: Voor de "Nederlandse" soja wordt ongeveer 6500 km2 grond gebruikt. Het Amazonewoud meet zo'n 5.000.000 km2. Hier wiordt ten onrechte gesuggereerd dat voor die soja elk jaar 6500 km2 wordt afgebrand, maar dat is onzin. Ook Braziliaanse boeren gebruiken dezelfde landbouwgrond net als bij ons jaren achter elkaar. Er wordt wel veel regenwoud afgebrand voor de veeteelt. Dus stoppen met de invoer van Zuid-Amerikaans rundlees is een goed idee.

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe28 mrt. 2021 - 8:41

Palmolie zit ook overal in. In de podcast Virusfeiten zegt Marion Koopmans dat uit een recente studie blijkt dat er mogelijk ook een verband is tussen ontbossing voor palmolieplantages en het ontstaan van virusuitbraken. "De relatie is heel sterk",

JoostdeV
JoostdeV26 mrt. 2021 - 10:22

De landbouwindustrie bezwijkt blijkbaar onder zijn eigen gebrek aan lange termijn planning. Nu wordt de belastingbetaler gevraagd om een groot deel van de industrie uit te kopen. Dat geld gaat vooral naar banken die tegen beter weten in veel te veel hebben uitgeleend voor een schaalvergroting die het proces van instorting alleen maar heeft versneld. Het lijkt erg op het uitkopen van energiemaatschappijen die op verzoek van CDA/VVD desinvesteringen hebben gedaan in kolencentrales die over 10 jaar voor geen meter kunnen concurreren met de goedkopere duurzamen energie. Zij kloppen nu ook aan bij de overheid om in het kader van de verduurzaming voor miljarden te worden uitgekocht. Of de gasbedrijven die miljarden hebben geïnvesteerd in een nutteloze gasrotonde die nu voor nog meer overheidsgeld moet worden omgebouwd voor waterstof. Waterstof voor de zware industrie die sowieso ten dode is opgeschreven in dit land omdat ze niet zal kunnen concurreren met bedrijven die door hun geografische ligging veel goedkoper aan energie (en grondstoffen) kunnen komen.

Tom7
Tom726 mrt. 2021 - 10:05

Gelukkig de EU leid ons de weg, man o man trap er niet in, het zal van onder op moeten gebeuren, steun lokaal en duurzaam probeer zelf wat, boycot waar mogelijk Unilever knagen, denk na, houd je hersens en lichaam gezond. https://www.arte.tv/en/videos/099874-000-A/portugal-the-dirty-truth-behind-green-cars/ https://www.arte.tv/en/videos/091150-000-A/cheap-food/ Melk `De witte sluier´ Fryslan Dok (Nederlands ondertiteld) https://www.youtube.com/watch?v=S9XoFXRYhPs

Simplex2
Simplex226 mrt. 2021 - 10:04

De grote spelers in de landbouw zijn niet een deel van het probleem, die zijn HET probleem. De boer loopt aan de leidraad van de bank, zijn afnemers en de politiek. Het frame dat de boer zelf de grootste boosdoener is, klopt niet helemaal. Boeren zijn een apart slag ondernemer; het boer zijn zit ze in het bloed. Een boer is op dat vlak net als een kermisondernemer; je wordt vaak als boer geboren, net als dat je als kermisondernemer geboren wordt. Onder invloed van de politiek, de bank en bijvoorbeeld spelers als Friesland-Campina wordt de boer min of meer gedwongen om mee te gaan in het spel van de schaalvergroting. De melkprijs staat eeuwig onder druk, behalve aan de zijde van de consument... De boer zelf krijgt een schijntje, de rest van de keten maakt de winst. Wanneer een boerenondernemer niet mee gaat in de schaalvergroting dreigt faillissement. Dan wordt er niet meer genoeg verdiend om van te leven. Afscheid nemen van het juk van het vele generaties boer zijn dreigt. Dat is voor boerenfamilies een psychologische strop. Persoonlijk vind ik dat de psychologische beweegredenen van boeren om te blijven boeren veel te veel onderbelicht blijven. Een boer is geen ondernemer zoals een autohandelaar of aannemer ondernemer is, er zit veel meer een gevoel en way of life achter waar ze geen afscheid van kunnen nemen. Daarnaast klopt het beeld van de boer als (multi)miljonair ook niet, althans niet als je kijkt naar inkomen. Een boer is pas (wellicht) miljonair als het bedrijf verkocht wordt en de schuld aan de bank en de leasemaatschappij afbetaald is. De schuldenlast in de agrarische sector is enorm. In 2016 had een gemiddelde boer per melkkoe 10.000 euro schuld bij de bank. Op een balanstotaal van 77 miljard euro in de agrarische sector was 42 miljard gefinancierd. Gemiddeld had ieder boerenbedrijf een schuld van 600.00 euro. (https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2016/01/19/sector-voor-42-miljard-euro-in-de-schuld) In de media is veel te lezen dat "de boer" de grote boosdoener is, maar die zit gevangen tussen bank en afnemer, die hem beide stevig in de greep houden en die eigenlijk min of meer de baas zijn op het bedrijf.

1 Reactie
Simplex2
Simplex226 mrt. 2021 - 10:05

Herstel: Gemiddeld had ieder boerenbedrijf een schuld van 600.000 euro.

Marcus A.2
Marcus A.226 mrt. 2021 - 9:59

Voor iedereen die hier wat aan wil veranderen, doe mee en koop land. https://landvanons.nl/ Laten we ophouden met praten en verwachten dat anderen voor de oplossing zorgen. Laten we gewoon zelf iets gaan doen!

Minoes&tuin
Minoes&tuin26 mrt. 2021 - 9:39

Deel van het probleem natuurlijk. De Rabobank is de vroegere Boerenleenbank en dat is ze in feite gebleven, ze heeft enkel een andere naam. Het was een coöperatie van boeren. Zij verstrekten de leningen aan boeren en alle boeren hadden er hun rekening. Zo is de Rabobank ontstaan. Er gaat wel meer mis las ik vandaag m.b.t. de vervuiling door bedrijven in Nederland, de uitstoot van stikstof is vele malen groter dan in de rest van Europa. Ook daar doen we feitelijk niets aan. Europa is altijd een paradijs voor boeren geweest en is dat nog enigszins. Dat krijg je er niet uit blijkbaar. Subsidies ooit bedoeld voor kondersteuning van kleine boeren ging naar de grote heerboeren. Daar hebben wij er in Nederland ook nog een van gehad. Die had twee grote bedrijven, waarvan een in Nederland en een in Frankrijk en stak sloten subsidies op! Dus die kleine boeren stonden het jaar daarop weer aan de poorten van Europa te rammelen. Het is nooit anders geweest.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin26 mrt. 2021 - 9:42

kondersteuning = ondersteuning. subsidies = subsidie