Joop

Autocraten aller landen verenigt u!

  •  
25-08-2023
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
3075 keer bekeken
  •  
poetinafrikatop

Als Poetin hoog opgeeft van de vriendschap tussen Rusland en Afrika, bedoelt hij die Afrikanen die de buit met hem delen en dezelfde kleptocratische stelregel hanteren als hij. Dat schrijft Rogier Ormeling in onderstaande bijdrage die eerder is verschenen in de Kyiv Post en nu met een kleine update naar aanleiding van Prigozjins dood ook hier.

Terwijl de Rusland-Afrikatop in 2019 door 43 Afrikaanse leiders werd bezocht, waren er slechts 17 aanwezig tijdens de recente editie in Sint-Petersburg.Veel Afrikaanse leiders waren niet blij met de prijsstijgingen als gevolg van de Russische terugtrekking uit de Zwarte Zee graandeal en de bombardementen op de graanopslag in Odesa. Kenia bijvoorbeeld liet verstek gaan en noemde het bij monde van staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Korir Sing’Oei ‘een steek in de rug van de mondiale voedselprijzen met een disproportionele impact op de Hoorn van Afrika die al getroffen is door droogte.’

Tijdens de top beloofde Poetin ter compensatie aan zes Afrikaanse landen, niet toevallig de meest Ruslandvriendelijke, elk tot 50.000 ton gratis graan te leveren. Afrikaanse Unie-president Azali Assoumani achtte dit echter niet genoeg en vroeg om een wapenstilstand. De zelfverklaard neutrale Zuid-Afrikaans president Ramaphosa, die niettemin in februari vlootoefeningen met Rusland hield, en zijn Egyptische collega Sisi, die aan Poetin onlangs heimelijk 40.000 raketten wilde leveren, riepen op tot hervatting van de graandeal. Maar toen daaraan geen gehoor werd gegeven bleef enige expliciete dan wel bedekte kritiek op de Russische gastheer verder uit.

Inmiddels bombardeerde Moskou naast de exportsilo’s in Odesa ook die in de Donau-havens Reni en Izmajil en vernietigde zo in totaal 270.000 ton graan. Als de oorspronkelijke opzet om ‘broederland’ Oekraïne van de kaart te vegen mislukt, dan vernietigen we hun graanschuur, zo lijkt het back-up plan. Waardoor het VN-Wereldvoedselprogramma dat in juli 2023 80% van haar graanvoorraad uit Oekraïne betrok nu elders moet inkopen tegen hogere prijzen en met een langere transporttijd terwijl sprake is van een mondiale voedselcrisis.

Natuurlijk was geen enkele spreker op de conferentie zo ondiplomatiek om de inzet van het voedselwapen te vergelijken met de Holodomor (de massale hongerdood van miljoenen Oekraïners in 1932-33 als gevolg van Sovjetbeleid). Daarentegen prezen veel Afrikaanse leiders de Sovjetsteun aan hun landen tijdens de antikoloniale bevrijdingsstrijd. Verschillende deelnemers lieten hun dankbaarheid ook door hun CCCP-cap blijken. De Guinese diplomaat Lama Jacques Sevoba ontpopte zich als catwalker bij uitstek door zijn pilotka cap inclusief hamer en sikkel badge te combineren met een eigentijds met Poetin-hoofd bezaaid shirt. Zou het nog niet tot hem en een aantal andere Afrikanen zijn doorgedrongen dat de Sovjet-strijdkreet “arbeiders aller landen verenigt u’ allang is vervangen door het huidige Kremlin motto: 'Autocraten aller landen verenigt u’?

Is men in Afrika vergeten dat de voormalige Sovjet-republiek Oekraïne de Afrikaanse antikoloniale strijd eveneens steunde en zelfs ANC (African National Congress)-strijders opleidde? Zo herinnerde Olexiy Haran, hoogleraar politicologie aan de Nationale Universiteit Kyiv-Mohyla Academie, er onlangs aan dat Afrikaanse diplomaten Oekraïne ooit met antikoloniale en anti-apartheidsresoluties associeerden. Niet de USSR maar Oekraïne was namelijk lid van de Speciale VN-commissie tegen Apartheid, waarin de Oekraïner Hennadii Udovenko tussen 1985 en 1992 als vicevoorzitter optrad.

Oekraïne ontbeert echter de middelen om te concurreren met de Russische propagandacampagne in Afrika. Een omvangrijke mediamix verspreidt het Kremlin-narratief: Russia Today, RT France, nieuwsagentschappen Sputnik Afrique en Arabique (alle vier al dan niet in samenwerking met binnenlandse media), beïnvloedings-operaties door aan Wagner-baas Prigozjin gelieerde organisaties zoals AFRIC en FZNC, social influencers en bots, kranten en radiostations etc. Vandaar dat een Senegalese minister aan Oekraïens ambassadeur Pyvavrov vroeg waarom zijn land Rusland had aangevallen. En dat Kemi Seba een Frans-Beninese influencer met 1 miljoen Facebook-volgers een video postte waarin hij beweerde dat Moskou ‘Russisch gebied probeerde terug te veroveren.’

Redder Rusland immers ‘bevrijdt’ zowel Oekraine van nazi’s als Afrika van de jihadistische terreur en het neokoloniale Westen. Want ja, de antiterreuroperaties (2013 -2022) waarmee Frankrijk vijf Sahel-landen op hun verzoek bijstand verleende riep bij de bevolking bittere herinneringen aan de koloniale tijd op. De Fransen maakten veel burgerslachtoffers, ook groepen met lokale grieven tegen corrupte en falende bestuurders werden terroristische bedoelingen toegedicht, zodat de jihadisten juist meer rekruten wierven, terrein wonnen en het geweld slechts toenam.

Dat dit in onder meer Mali, Burkina Faso en Guinee leidde tot militaire coups die op grond van de veiligheidssituatie werden gerechtvaardigd en ook toegejuicht door delen van de burgerbevolking, was niet vreemd. Prigozjin gooide bovendien olie op het vuur van de anti-Franse sentimenten met een wijdverbreide desinformatiecampagne die de Fransen van plundering van Afrikaanse mineralen en training van terroristen betichtte. Onder het dekolonisatiebanier van niet-inmenging en zelfbeschikking, Afrika voor de Afrikanen en empowerment van het continent in een multipolaire wereld, presenteerde oude vriend Rusland zich in de gedaante van Prigozjin en zijn huurlingen als alternatief voor het Franse echec.

Wagners anti-terreur operaties kenmerkten zich echter door de meest flagrante mensenrechtenschendingen, en waren in feite terreurcampagnes. Bovendien acteert de groep vooral als pretoriaanse garde van dictaturen en militaire junta’s, die als rekruten dienen van Poetins Autocratische Internationale. De helft van Afrikaanse VN-lidstaten stemde dan ook niet in met resoluties die de Russische oorlog tegen Oekraïne veroordeelde, ook al vindt een meerderheid van Afrikanen volgens een IPSO-peiling dat Rusland zich uit Oekraïne moet terugtrekken en aan oorlogsmisdaden schuldig maakt.

Niet alleen Ruslands oorlog tegen Oekraïne maakt onmiskenbaar duidelijk dat als Russen Afrikaanse burgers zelfbeschikking en soevereiniteit beloven dit slechts een maskerade is voor hun eigen neokoloniale agenda. In ruil voor Wagner-hulp verwierf Prigozjin immers mijnbouwconcessies voor goud, diamanten en andere mineralen waardoor miljarden worden onttrokken aan de staatskas en dus aan de Afrikaanse bevolking.

Als Poetin hoog opgeeft van de vriendschap tussen Rusland en Afrika, bedoelt hij die Afrikanen die de buit met hem delen en dezelfde kleptocratische stelregel hanteren als hij: alles voor mij en mijn handlangers en de rest moet zijn bek houden.

Bood de Sovjet-Unie Afrika een communistisch ideaal, ook al bleek de belofte van de hemel op aarde een luchtspiegeling, Poetins maffiastaat exporteert vooral corruptie. En aangezien Prigozjins werving van Afrikaanse trawanten zo succesvol was, leek hij nog steeds te nuttig om als vergelding voor zijn muiterij te worden geliquideerd. Indien Poetin daartoe toch het bevel gaf dan meende hij blijkbaar inmiddels een alternatief te hebben gevonden, zodat de sinistere deals en het vuile werk van zijn voormalige ‘minister van Afrikaanse Zaken’ kunnen worden gecontinueerd.

Maar ook al zwaaien militaire-coupaanhangers in Niger en elders met Russische vlaggen, het lijkt onwaarschijnlijk dat corrupte partnerschappen tussen de diverse junta’s en Wagners nieuwe meesters of plaatsvervangers de hearts and minds van de bevolking zullen winnen. Volgens de laatste Afrobarometer: prefereren 7 van de 10 Afrikanen democratie boven elke andere regeringsvorm. Net als zo’n 90% van de Oekraïners.

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (110)

dirk den boer
dirk den boer28 aug. 2023 - 9:54

Vandaag in NRC weer groot verhaal over de jihadisten in de Sahel. In buurland Burkina hebben ze al meer dan de helft in hun macht, alleen de hoofdstad en omstreken nog niet. Het lijkt sterk op wat wij ook hebben, stad platteland tegenstellingen. Jihadisten (slechts dun laagje islam) komen voort uit de sectes die vroeger daad de dienst uitmakkten, kameeldrijvers en veehouders, gefrustreerden dus. De steden in handen van de autocraten, geruggesteudnd door Fransen, Smerikanen en NLers. Het zijn eigenlijk fremdkorper in een zee van autochthonen. Hoe gaat het verder in Niger? Wagner is op de hand van de stad en autocraten natuurlijk.

5 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe28 aug. 2023 - 14:01

In Afrika zijn milities verantwoordelijk voor een derde van de recente gewapende conflicten juist in die staten die op weg zijn naar democratie. Milities opereren als privélegers voor de politieke elites. Het doel is om de macht van de broodheren te vergroten of te behouden. Voorlopig zijn ze er nog niet vanaf.

DanielleDefoe
DanielleDefoe28 aug. 2023 - 16:35

Activist Moussa Tchangari waarschuwt dat de confrontatie tussen de rivaliserende grootmachten wel eens heel nadelig zou kunnen uitpakken voor Afrika als ze het daar gaan uitvechten.

dirk den boer
dirk den boer29 aug. 2023 - 14:33

Vandaag, weer iets erover dus. " NL weinig succesvol in buitenlandse missies", ja, nogal wiedes dus...De beoogde/gewenste trickle-up van locaal/bevolking naar autocraten (hoofdstedelijke) regime nergens gelukt. A l werd dat wel steeds zo gerapporteerd binnen BZ. Hahaha...

dirk den boer
dirk den boer29 aug. 2023 - 14:33

Vandaag, weer iets erover dus. " NL weinig succesvol in buitenlandse missies", ja, nogal wiedes dus...De beoogde/gewenste trickle-up van locaal/bevolking naar autocraten (hoofdstedelijke) regime nergens gelukt. A l werd dat wel steeds zo gerapporteerd binnen BZ. Hahaha...

dirk den boer
dirk den boer30 aug. 2023 - 12:01

Dus met " billijken" bedoel ik natuurlijk, eigenlijk " iets bij voorstellen, indenken"

Mag
Mag28 aug. 2023 - 9:54

D.D. Dus dat is minder erg als een staat dat doet? VS hebben trouwens ook soortgelijke Wagner - leger. Ze hebben dat zelfs bedacht. Rusland kopieert wat zijn grootmester heeft bedacht wat ook kwalijk te nemen is natuurlijk.

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe28 aug. 2023 - 12:13

Particuliere legers (PMCs) zijn geen uitvinding van de US. De mogelijk eerste waren Zwitsers die zich in de 13de eeuw verhuurden. Maar eigenlijk zijn ze even oud als de oorlog zelf en ze zijn nooit meer echt verdwenen. Iedere Russiche oligarch heeft er eentje,

Mag
Mag27 aug. 2023 - 16:10

D.D. : Uw woorden: Wagner maakt geen onderscheid tussen jihadisten en burgers. Verenigde Staten van Amerika wel, he?

2 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe28 aug. 2023 - 9:01

Wagner is een militie geen staat.

Mag
Mag28 aug. 2023 - 13:09

D.D. Dank u voor uw uitleg.

R.Ormeling
R.Ormeling27 aug. 2023 - 14:00

Mooi Akkermans doet zijn naam eer aan met Snyders graanquote. Russische dissidenten als ondermeer Kasparov beklaagden zich er vaak over dat hun kritiek op Poetin in het westen, vooral onder links, vaak werd beantwoord met het aloude Kremlin whataboutism: whatabout America? De dooddoener waarmee al tijdens de Sovjetunie alle kritiek werd gepareerd en alles op dezelfde misdadige hoop gegooid. Waarmee debatten al decennia vastlopen in jijbakloopgraven en nietszeggende constateringen als: iedereen is even erg. Toen: what about about de indianen, slavernij, vietnam Kissinger? etcetc. Tegenwoordig bijv what about Irak? Ja een illegale invasie (hoewel niet om het van de kaart te vegen zoals Oekraine.) Rechtvaardigt dat Poetins oorlog en coups? Stel A wil C vermoorden. Als B protesteert roept A: ’Hypocriet, jij hebt zelf D omgelegd!'' Geeft dit A het recht om C te vermoorden, ontneemt het B het recht te protesteren? Bekijk het ook vanuit C

6 Reacties
Albert_Bakker
Albert_Bakker27 aug. 2023 - 18:04

De oorlog in Oekraïne is voor Afrika niet zo belangrijk. De oorlog in Irak was dat ook niet echt. Maar als we het toch over hebben, in de rest van de wereld dringt de propaganda minder door en dus weten ze daar wel dat: De VS van 2008 t/m 2022 verscheidene keren de mogelijkheid heeft gehad om de oorlog met Oekraïne te voorkomen. Ze zijn talloze keren gewaarschuwd door Rusland, maar niet alleen door Rusland, ook door hun eigen buitenlandse zaken experts, diplomaten en politiek analisten. Poetin heeft zijn uiterste best gedaan deze oorlog te voorkomen tot op het allerlaatste moment. Aan de vooravond van de oorlog hebben ze nog eens een voorstel gedaan aan de VS om de oorlog te voorkomen. Is straal genegeerd. Met alle gevolgen van dien. Kort na de invasie heeft de VS tot driemaal aan toe vredesonderhandelingen gesaboteerd, de laatste daarvan in Istanboel - er was al een conceptakkoord, ondertekend door afgezanten van beide partijen - is Oekraïne ondubbelzinnig te verstaan te geven dat ze te luisteren hebben naar de VS en de oorlog door moest gaan. Ze hadden de smaak te pakken. Na het in de wind slaan van het advies van hun eigen generaal Milley in november '22 hebben ze het lot van Oekraïne definitief bezegeld, d.w.z. een in gedemilitariseerde zones ingekapselde mislukte staat op ongeveer 60% van hun oorspronkelijk gebied. Het verschil tussen Irak oorlog en Oekraïne is dat de eerste door de VS als een oorlog van keuze werd gezien en de tweede door Rusland als een existentiële.

DanielleDefoe
DanielleDefoe28 aug. 2023 - 12:23

Uit de oude doos: De Minsk accoorden en andere dichtgeslagen deuren https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/wie-wijs-is-luistert-niet-naar-de-oorlogsretoriek-over-oekraine https://jacobin.com/2023/02/wolfgang-sporrer-interview-ukraine-war-diplomacy-minsk-agreements PietdeGeus is niet meer onder ons maar zijn mening over referenda snijdt hout. Hoe ingewikkeld de taalsituatie is (TWITTER is populair bij linguisten) wordt aardig geillustreerd in https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsees/36/0/36_77/_pdf

DanielleDefoe
DanielleDefoe28 aug. 2023 - 16:41

Dat de vredesbesprekingen werden gesaboteerd door de US komt uit de koker van Lavrov volgens een artkel in de Business Insider uit januari. Die is niet in zijn eerste leugen gestikt.

Mag
Mag29 aug. 2023 - 5:14

Albert Bakker 27.08. 20.04 Uw overzicht van de feiten is absoluut juist.

Mag
Mag29 aug. 2023 - 5:20

D.D. 28.08. 18.41. U verdrinkt in uw eigen waarheden, zie ik. Er zijn ook andere bronnen (onafhankelijke) maar die zijn niet aan u besteed, hè?

DanielleDefoe
DanielleDefoe31 aug. 2023 - 11:38

Mag u kunt onafhankelijk empirisch linguistisch onderzoek niet waarderen? Wie schetst mijn verbazing niet!

R.Ormeling
R.Ormeling27 aug. 2023 - 13:21

Mooi Akkermans doet zijn naam eer aan met Snyders graanquote. Russische dissidenten als ondermeer Kasparov beklaagden zich er vaak over dat hun kritiek op Poetin in het westen, vooral onder links, vaak werd beantwoord met het aloude Kremlin whataboutism: whatabout America? De dooddoener waarmee al tijdens de sovjetunie alle kritiek werd gepareerd en alles op dezelfde misdadige hoop gegooid. Waarmee debatten al decennia vastlopen in jijbakloopgraven en constateringen als: iedereen is even erg. Toen: what about about de indianen, slavernij, vietnam Kissinger? etcetc. Tegenwoordig bijv what about Irak? Ja een illegale invasie (hoewel niet om het van de kaart te vegen zoals Oekraine.) Rechtvaardigt dat Poetins oorlog en coups? Stel A wil C vermoorden. Als B protesteert roept A: ’Hypocriet, jij hebt zelf D koud gemaakt! '' Geeft dit A het recht om C te vermoorden, ontneemt het B het recht te protesteren? Bekijk het ook vanuit C

Frans Akkermans3
Frans Akkermans326 aug. 2023 - 20:43

Timothy Snyder: "Because Russia has destroyed hundreds of thousands of tons of Ukrainian grain, people throughout Africa and Asia will be priced out of grain markets and starve. In this sense, and from the beginning, Russia's war in Ukraine was a war against the world."

1 Reactie
Martin van der Linde
Martin van der Linde27 aug. 2023 - 12:04

Frans, en Poetin probeert dat goed te maken met wat gratis zakken graan en speelgoed in de vorm van helikopters voor Afrikaanse leiders.

Albert_Bakker
Albert_Bakker26 aug. 2023 - 14:55

Het zou ook kunnen zijn dat dit praatje gewoon niet meer werkt. Misschien is het gewoon niet langer zo populair als wij hier denken in Afrika om als Westerse landen Afrikaanse leiders te komen vertellen wat hun belangen zijn, waar hun prioriteiten moeten liggen, met wie ze wel en geen zaken kunnen doen. En misschien zijn ze ook wel beu zich te laten misbruiken voor oorlogen die hen niet aangaan. Vanuit het Afrikaanse perspectief bezien is Oekraïne gewoon niet zo vreselijk belangrijk, maar in de EU wel. Daar heeft het idee postgevat vlak voor de Addis Abeba top in zomer '22 dat ze een "more transactional approach to foreign aid" moeten hanteren dat "would tie funding for African countries to their willingness to work based on common values and a joint vision.” Daarmee bedoelt men dus eerst stemmen zoals wij zeggen dat je moet stemmen in de VN, en daarna kun je weer wat zakken graan krijgen. Staat dus 180 graden op hun "partnership of equals" waarmee de EU de achterhaalde donor-ontvanger relatie wilde vervangen door normale handelsbetrekkingen. Maar het 'equals' gedeelte wil kennelijk steeds maar niet lukken om een of andere reden. Het zou ook nog eens kunnen zijn, maar dit is wel een heel wild idee, dat gewone Afrikanen hun voorkeur voor democratie helemaal niet zien in termen van het allesoverheersende belang om pro of contra Rusland te zijn, maar iets dat hen zelf aangaat.

6 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe26 aug. 2023 - 23:46

Niet mijn vak maar naar ik begreep is Sisi is totaal niet in staat de snel groeiende bevolking van Egypte van voedsel te voorzien zonder buitenlandse hulp in de vorm van voedsel giften. De voedselonzekerheid neemt ook toe door de vele vluchtelingen die naar Egypte komen uit de buurlanden.

Albert_Bakker
Albert_Bakker27 aug. 2023 - 8:41

Wel, al Sisi is natuurlijk al jaren onze soort autocraat. De goede soort. Het Westen (dus de constructie VS leidt en EU volgt) heeft de facto (dit was de regering Obama) het Egyptische leger het groene licht gegeven voor de coup waarbij de enige ooit - verre van perfecte - maar wèl democratisch gekozen leider werd afgezet. De meeste "hulp", was onder Mubarak al zo en nog steeds gaat rechtstreeks naar het leger (ongeveer 1,3 miljard per jaar exclusief leningen voor nog meer overbodige wapens) de overige (inmiddels gedaald naar minder dan 10% van dat budget) gaat indirect naar het leger. De EU bij monde van Elmar Brok (voorzitter Comité Buitenlandse Zaken) had dit te zeggen na het afzetten van Morsi: dat de militaire coup het Egyptische volk “an important new opportunity to establish a true democracy” had geschonken. Men was er ook als de kippen bij om te melden dat de "gebeurtenissen" (men noemde het geen coup, want dat was alleen maar 'semantics') verder geen gevolgen zou hebben voor EU steungelden (consequent volgens eigen rapporten onverminderd 'goedbedoeld maar ineffectief') aan het nieuwe regiem. Maar misschien is er een kans dat met Egypte's aansluiting bij BRICS er toch wat zaken gaan schuiven over waarmee nou exact die 'hearts and minds' kunnen worden gewonnen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe27 aug. 2023 - 10:12

Raketten leveren aan de Russen past weer wat minder in het plaatje. Maar goed Rusland kan ook broodgraan leveren.

DanielleDefoe
DanielleDefoe27 aug. 2023 - 10:36

Egypt is de grootste importeur in de wereld van tarwe. Gesubsidieerd brood is een methode om het volk koest te houden. In Egypte is de voedselsituatie precair, het dieet verslechtert mede dankzij de subsidies wat met name kinderen in hun ontwikkeling schaadt. De klimaatverandering brengt ook al geen verbetering in de situatie.

Mag
Mag27 aug. 2023 - 16:02

Helemaal met u eens.

Mag
Mag27 aug. 2023 - 16:03

Mijn reactie zonet was voor Albert Bakker.

Martin van der Linde
Martin van der Linde26 aug. 2023 - 10:13

Wagners invloed en rol in Afrika is nog al overtrokken. Het klonk heel mooi en stevig maar ze hebben militair niks voor elkaar gekregen. Goed dat de schrijver wijst op de discrepantie tussen de wensen van het volk en hun corrupte leiders. Geen wonder dat Poetin kiest voor Afrika, hij voelt zich daar als een vis in het water.

10 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe26 aug. 2023 - 12:16

De aantrekkelijkheid van huurlingen voor dictators is gemakkelijk te begrijpen. Voor de afrikaanse burgers ziet het er enigzins anders uit. Wagner maakt geen onderscheid als het gaat om geweldpleging. China maakt ook gebruik van private beveiligingsbedrijven maar heeft zich (nog) niet actief met politiek bemoeid. https://theconversation.com/wagner-group-mercenaries-in-africa-why-there-hasnt-been-any-effective-opposition-to-drive-them-out-207318

Minoes&tuin
Minoes&tuin26 aug. 2023 - 13:55

Toch heb ik een documentaire gezien waar ook de eigen bevolking van Afrika kennis had gemaakt met het geweld van Wagner en doodsbang waren.

dirk den boer
dirk den boer26 aug. 2023 - 15:49

Het is duidelijk. Binnenkort gaan alle rijkdommen ( grondstoffen,hardhout, mijnbouw, want iets anders lijkt er niet voor te komen) uit Afrika naar Rusland en China toe. Met compagnonschap en meeweten van de autocraten daar. Dat zal zelfs Satya moeten toegeven, al zal ze zich het anders voorgesteld hebben. Het hee idee van spreiding van rijkdom is immers niet echt Afrikaans....

Satya
Satya26 aug. 2023 - 18:31

Dirk Voor wie produceert China? Europa gebruikt een tussenpersoon. Is welvaartsverdeling wel een Europees idee? Jouw denigrerend gelul iedere keer over Afrikanen is stuitend, het is duidelijk dat jij ons minder menselijke kwaliteiten toekent. Als je voor welvaartsverdeling bent Dirk heb je vast ook ideeën voor herstelbetalingen aan Afrika.

Martin van der Linde
Martin van der Linde26 aug. 2023 - 18:49

Minoes, dat klopt. Maar ze zitten daar om te vechten tegen jihadistische groepen. Maar die strijd hebben ze allang verloren.

Mag
Mag27 aug. 2023 - 6:27

Dirk den Boer, "Binnenkort gaan alle rijkdomen ........ naar Rusland ... " Laten we hopen dat ze eerlijke prijs krijgen. Slechter dat onder Westerse juk kan niet worden.

dirk den boer
dirk den boer27 aug. 2023 - 15:19

Denigrerend, dat mag je niet concluderen Satya!! Heb 10 jr in Kenya gewerkt en gewoond, in Thika en dorpjes aan de kust, beste tijd van mijn leven. Maar daar wel essentiele verschillen opgemerkt. Hoe is het mogelijk, wij (in het Westen, waar jij je steeds tegen verzet, maar wel alle voordelen van geniet) hebben we er 800 jr over gedaan om tot een voldragen demokratie te komen (vanaf eerste knabbelen aan absolute macht (waar machthebbers allergisch voor zijn) tot aan nu met bijna iedereen zeer prettig en aangenaam leven, waar iedereen in Afrika op afkomt, of wil komen) mogen we nu aannemen dat dat ook in Afrika zo snel moet gaan?? Nee toch?? (als je er iets van snapt en meegemaakt hebt). Met Kagame en Sankara als voorbeelden!!

DanielleDefoe
DanielleDefoe27 aug. 2023 - 15:57

Wagner maakt geen onderscheid tussen jihadisten en burgers

dirk den boer
dirk den boer27 aug. 2023 - 21:01

Ipv zeer prettig: met de nodige rechten, zorg en materiele welstand. Of je je daar prettig bij voelt, is natuurlijk een gevoelszaak....

Minoes&tuin
Minoes&tuin28 aug. 2023 - 8:41

Martin van der Linden Dat waren geen jihadisten, dat was gewone bevolking

Ivan61
Ivan6126 aug. 2023 - 9:01

Ik heb altijd moeite met zulke stukken. Mensen in Afrika kunnen nadenken en keuzes maken net als wij hier. En dat zij anders tegen Putin kijken moeten wij ook begrijpen of tenmisnte proberen te begrijpen. Recente voorbeeld is Niger. Zij sturen Fraanse ambassedeur weg. Zij hebben daar genoeg van Westerse overheersing. Frankrijk keek weg in Rwanda in 1994. Rogier begint over Oekraine en eerlijk gezegd begrijp ik niet waarom. Veel landen in zwarte Afrika leven generaties lang in oorlog. De meeste kennen niet echte vrede vooral dankzij Westerse overheersing. Doe een keer Westerse bril af en kijk eerlijk naar huidige situatie in de wereld.

4 Reacties
JasDon
JasDon26 aug. 2023 - 10:16

" Zij sturen Fraanse ambassedeur weg." Je bedoelt de coupplegers die zich anti-Frans profileren. Dat is niet echt de stem van het volk, laat staan een democratisch besluit. Dit soort redenaties geven voor mij aan dat jij (bewust?) een pro-autocratenbril draagt en dat je niet over dit soort dingen na wil of kan denken of dat het je gewoon niet uitkomt. Dit ivm bv. een voorkeur voor bepaalde autocratische leiders/landen of een haat voor het Westen.

Ivan61
Ivan6126 aug. 2023 - 12:02

JasDon, Jij probeert voor mij te denken en legt jouw projectie op mij neer. Ik kan prima nadenken en heb zeker geen hekel voor het Westen, ik heb hekel aan dictators maar kan niks aan doen dat jij beperkte wereldbeeld hebt. Rusland en China hebben van het Westen afgekeken wat imperialisme betreft en zich aangepast. Of wil jij zeggen dat Fransen zonder belang naar Niger gingen? Kijk JasDon imperialisme anno 2023 is net anders dan 10 jaar geleden. China heeft geld gegeven aan EU landen, wegen en bruggen aangelegd en natuurlijk eisen zij iets voor terug. Dat is niet fijn maar dat is eenmaal zo. Sinds Arabische Lente is aantal dictaturen in de wereld toegenomen. Het Westen is oud jammer genoeg. In VS vechten 2 bejaarde straks opnieuw voor presidentschap. Presidenten die aangeklaagd worden en doorgaan. Niet alleen Trump hoor. Hier in Nederland worden kinderen in de naam van Koning ontvoerd en zij zijn nog steeds niet terug. Ik ben in een dictatuur geboren en 30 jaar geleefd en wil dat nooit meer meemaken. Jouw aannames over mij slaan nergens op.

Frans Akkermans3
Frans Akkermans326 aug. 2023 - 20:13

Welk land keek niet weg in 1994 in Rwanda?

JasDon
JasDon26 aug. 2023 - 20:30

"Jij probeert voor mij te denken en legt jouw projectie op mij neer." Dat hoef ik niet te proberen, je accepteert zonder kritiek coupleplegers als legitieme vertegenwoordigers van Niger. Vervolgens doe je alsof een besluit van coupeplegers om Fransen uit het land te sturen de wil is van het volk. En dan kan je wel een kulverhaal over imperialisme ophangen, maar daar gaat het uiteindelijk niet over he? Het gaat om een coup. Jij gebruikt historische acties van het Westen om illegale acties van ondemocratische partijen te legitimeren. Het Westen deed het ooit, dan mogen China en Rusland het ook... of iets dergelijks, want ik lees nog steeds niet helemaal terug wat je nu van coupplegers vindt. "Ik ben in een dictatuur geboren en 30 jaar geleefd en wil dat nooit meer meemaken." Nou, misschien wordt het dan tijd om dat ook uit te stralen en niet mensen in andere landen dat te gunnen door excuses te verzinnen voor autocraten en hun illegale acties van legitimiteit te voorzien (" Zij sturen Fraanse ambassedeur weg."). En hiermee is de cirkel rond.

GMatth52
GMatth5225 aug. 2023 - 21:33

Afgezien van de tendentieuze titel boven dit artikel van de heer Ormeling -alsof het in Oekraïne om een strijd tussen autocratie en democratie zou gaan- een paar kanttekeningen (slot): 8. Dat veel Nigerijnen met Russische vlaggen zwaaien wijst erop, dat zij in Rusland een mogelijke bondgenoot zien in de strijd tegen hun neo-koloniale onderdrukkers: Frankrijk, de EU en de VS. Volgens de schrijver is dat zwaaien van de tegengesteld aan de voorkeur voor democratie, die veel Afrikanen schijnen te hebben. Kennelijk moet ‘democratie’ in Niger terugkeren door het gewelddadig handhaven van de neo-koloniale onderdrukking. Zo’n ‘democratie’ is haar naam niet waard, als 85 % van de Nigerijnen verstoken is van elektriciteit, 80 % analfabeet is (in 2000: 85 % *), slechts 50 % van de kinderen basisonderwijs krijgt en 76 % van de meisjes trouwt voor hun 18e levensjaar **). *) website Onze Taal, Taalrecorddag 8 november 2004 **) website PLAN International

14 Reacties
dirk den boer
dirk den boer26 aug. 2023 - 9:56

Wat?? Demokratie gelijkstellen met welvaart en sociale rechtvaardigheid? Da's een goeie.....

JasDon
JasDon26 aug. 2023 - 10:09

"Dat veel Nigerijnen met Russische vlaggen zwaaien wijst erop, dat zij in Rusland een mogelijke bondgenoot zien in de strijd tegen hun neo-koloniale onderdrukkers: Frankrijk, de EU en de VS." 'Veel' Nigerijnen met Russische vlaggen niet vergelijkbaar met een verkiezingsuitkomst. Dat je er veel in het straatbeeld zag, wellicht wel aangespoord door de coupeplegers verteld niets over de populariteit van Rusland. Het verteld ook niets over de aanhangers van de gegijzelde president, voor wie het 'net iets onveiliger' was om de straat op te gaan. Dit soort redeneringen zie ik meer bij autocratenvriendjes, cherrypicken uit situaties, meestal gefabriceerd door dezelfde autocraten die ze aan het cheerleaden zijn. "Zo’n ‘democratie’ is haar naam niet waard" Ahh, dus een veel beter alternatief is het om het leger het te laten overnemen gesteund door een maffiaorganisatie uit Rusland. GMatth52 zal nooit hebben nagedacht over wanneer een democratie wel haar naam waard is. Maar dat is ook niet nodig, want democratie is gewoon niet zo belangrijk voor hem. Gmatth52 support immers coupplegers, blind en zonder kritiek.

DanielleDefoe
DanielleDefoe26 aug. 2023 - 11:47

Het valt niet te verwachtent dat het analfabetisme van Nigerijnen nu snel zal afnemen. Voor zover Putin enige belangstelling heeft getoond voor onderwijs, betrof dat het herschrijven van de geschiedenis.

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen26 aug. 2023 - 12:06

Danielle, Mooi gezegd.

dirk den boer
dirk den boer26 aug. 2023 - 12:43

Voor GMat heeft demokratie natuurlijk een heel eigen betekenis, Jas. Zoiets als voor stichters vd DDR e.a., alle burgers een goed leven dankzij centraal plan (stemhokjes overbodig).

Minoes&tuin
Minoes&tuin26 aug. 2023 - 13:56

Hij heeft het onderwijs verengd tot een vervroegde militaire opleiding. Poetin is indoctrinatie.

DanielleDefoe
DanielleDefoe26 aug. 2023 - 17:14

dirk den boer ook Mat's beschrijving van de Holodomor (inmiddels verdwenen) lijkt niet op die van het Store Norske Leksikon dat gewag maakt van hardhandige "hervormingen" & onmogelijk te halen quota ipv sabotage door de boeren.

dirk den boer
dirk den boer26 aug. 2023 - 19:50

Zoals er holocaust ontkenners zijn, zijn er ook holodomor ontkenners. Noorwegen was trouwens ook een vd ondertekenaars van de officiele uitspraak dat het om een genocide ging in de Ukraine....

JasDon
JasDon26 aug. 2023 - 20:48

@DD, de beschrijving van de Holodomor als mythe en de suggestie dat het een groeipijn was richting collectivisme was voor mij reden om het te rapporteren. De SU onder Stalin ondernam o.a. strafmaatregelen tegen boeren door verplichte afdrachten te vergroten ten tijde van slechte oogsten. Onder Stalin werd er ook geen poging gedaan om de nood tegen te gaan, waardoor specifiek in Oekraïne vele doden vielen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe26 aug. 2023 - 23:21

Dirk den Boer Volgens mij (nog) niet. Wel erkend als mensenrechtenschending maar niet als volkerenmoord. https://holodomormuseum.org.ua/en/news/norway-is-called-on-to-recognize-the-holodomor-as-genocide-of-the-ukrainian-people/

Mag
Mag27 aug. 2023 - 6:38

D.D Het valt niet te ontkennen dat het onderwijs in Rusland over hoger niveau beschikt dan in het Westen.

Mag
Mag27 aug. 2023 - 6:40

Kees van Bommelen: "Ons kent ons feestje", zie ik.

dirk den boer
dirk den boer27 aug. 2023 - 10:16

Klopt Danielle, zat er naast, het is Ijsland (plus nog bijna alle baltische en oosteuropese landen, en enkele west europese waarondr NL). Holodomor ontkenning komt en kwam behalve bij de Sovjets, ook wel in Europa voor, oa Georg Bernard Shaw als bekendste, en GM hier dus

DanielleDefoe
DanielleDefoe27 aug. 2023 - 10:44

Het onderwijsniveau in de Scandinavische landen is uitstekend. Over het Russische heb ik onvoldoende informatie. Mogelijk wordt er meer tijd gestoken in de "basics".

GMatth52
GMatth5225 aug. 2023 - 21:30

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

GMatth52
GMatth5225 aug. 2023 - 21:02

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

3 Reacties
dirk den boer
dirk den boer26 aug. 2023 - 10:14

Wat een onzin weer, GMath, je weet toch dat de oogsten van kleine boertjes gevorderd werden door de staat, en dat er strenge straffen stonden op het achterhouden ervan om de eigen familie te voeden? Anders geen hongersnood....

JasDon
JasDon26 aug. 2023 - 10:24

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen26 aug. 2023 - 10:37

"Het verschrikkelijke verlies van mensenlevens was niet aan opzet te wijten" "De hongersnood werd veroorzaakt door ernstige droogte, die samenviel met de collectivisatie van de landbouw -gesaboteerd door koelakken" Die droogte, daar kon niemand iets aan doen. Maar je had die collectivisatie natuurlijk ook kunnen nalaten, jij doet net alsof dat een soort natuurverschijnsel is. Als jij een of ander radicale landbouwhervorming met bruut geweld doorvoert en de productie daalt, ben jij daarvoor verantwoordelijk. En 'sabotage door de koelakken' klinkt wel heel erg jaren '20/'30 vind je niet?

Satya
Satya25 aug. 2023 - 19:42

"Als Poetin hoog opgeeft van de vriendschap tussen Rusland en Afrika, bedoelt hij die Afrikanen die de buit met hem delen en dezelfde kleptocratische stelregel hanteren als hij: alles voor mij en mijn handlangers en de rest moet zijn bek houden." Dan is dat niet anders als de relatie met west Europa nu. Frankrijk heeft zonder goudmijn de op 5 na grootste voorraad ter wereld. Denkt de schrijver dat Franse bommen minder pijn doen als Russische? West Europeanen hebben altijd het vreemde idee beter te zijn als de rest van de wereld. Geloof niet dat Putin beter zal zijn maar ook niet slechter. Het maakt weinig uit als je de overblijfselen van je geliefden na een bombardement bij elkaar zoekt of de bom van Macron of Putin komt. Vreemd dat Putin oorlogsmisdadiger wordt genoemd maar Bush, Obama en Trump niet. Somalië is vooral onder Trump zeer hard terreur op gepleegd. Die dubbele standaard irriteert mij. Zodra Afrikanen in opstand komen tegen westers economische uitbuiting worden ze jihadisten genoemd, over propaganda gesproken. "Imperialism is a system of exploitation that occurs not only in the brutal form of those who come with guns to conquer territory. Imperialism often occurs in more subtle forms, a loan, food aid, blackmail . We are fighting this system that allows a handful of men on Earth to rule all of humanity." Thomas Sankara.

21 Reacties
Mathijsco
Mathijsco25 aug. 2023 - 20:14

Ja, maar ik hoor u nooit over de Chinezen die al ver zijn doorgedrongen in Afrika, tot op het punt zelfs dat ze wegen en infrastructuur aan het aanleggen zijn. En die vriendelijke vrienden met hun zijderoutes en visioenen over grote rijken, staan nou niet bepaald bekend als filantropen.

Paul Spijkers
Paul Spijkers25 aug. 2023 - 21:14

Wat voor land wil je? Het verschil is het verschil tussen democratie en autocratie, wet en misdaad. Het idee dat voedsel help hetzelfde is als alleenheerserij steunen is onwaar. Je kan wel zeggen dat alle sociale relaties tussen regeringen met hun eigen interesses 'exploitatie' is, maar er is een verschil van soorten relaties. Net zo goed als niet elk imperfect leven een geval van 'slavernij' is, ook al moet men meestal werken en gaat iedereen dood. Als je nooit geen verschillen ziet ben je net zo blij met veel erger als met minder erg, en maakt het je dus niet uit of Europeesche relaties met Afrika beter worden of net zo erg als onder geweldadige autocraten.

Brenda T. Glooriks
Brenda T. Glooriks26 aug. 2023 - 5:03

"Geloof niet dat Putin beter zal zijn maar ook niet slechter" Als je werkelijk het verschil niet kunt zien tussen West-Europese overheden en het regime van Putin dan ben je heel erg verbitterd, heel erg verblind of heel erg dom.

Frans Akkermans3
Frans Akkermans326 aug. 2023 - 7:30

@Satya Uw probleem is dat u niet wilt kiezen tussen West-Europa en Rusland want u denkt dat het voor de Afrikanen allemaal een pot nat is, lood om oud ijzer. En naar aanleiding van uw vraag hieronder: Het westen is geen bron, er zijn westerse bronnen. Zoals met alle bronnen, ook die in Afrika, zijn er betrouwbare en onbetrouwbare bronnen. Betrouwbare bronnen zijn in de regel van de staat onafhankelijk, werken met hoor en wederhoor, doen aan vrije nieuwsgaring, weten propaganda te onderscheiden van de feiten. En ja die vind je meer in democratische rechtstaten dan in de landen die op de foto vertegenwoordigd staan.

dirk den boer
dirk den boer26 aug. 2023 - 10:00

Sankara was natuurlijk ook een autocraat, maar dan van de goede soort. Demokratie is voor veel Afrikaanse landen misschien toch net een station te vroeg....

Satya
Satya26 aug. 2023 - 10:48

"Ja, maar ik hoor u nooit over de Chinezen die al ver zijn doorgedrongen in Afrika" Je bedoelt dat land waar onze productie hallen staan. Niet erg moeilijk om ketenverandwoordelijkheid af te dwingen.

Satya
Satya26 aug. 2023 - 10:49

Paul Democratie is altijd te verkiezen. Zijn er basis voorwaarden waaraan een bevolking moet voldoen om een democratie vorm te kunnen geven?

Satya
Satya26 aug. 2023 - 10:52

"Als je werkelijk het verschil niet kunt zien tussen West-Europese overheden en het regime van Putin dan ben je heel erg verbitterd, heel erg verblind of heel erg dom." In Afrika? Het spijt me voor je maar als jij dat verschil niet kunt zien ben je kortzichtig. Geschiedenis is niet zomaar te verstoppen en de misdragingen van Frankrijk zijn zeer kort geleden. Er is een groot verschil hoe er met eigen bevolking wordt omgegaan maar met de Afrikaanse niet.

Satya
Satya26 aug. 2023 - 10:58

Frans Kiezen tussen de mensen die je slecht behandelen is een keuze die je niet eens moet willen maken. Ik heb geen vertrouwen in de brede media. Kijk naar the voice of Europe door Erik de Vlieger gefinancierd, onafhankelijk van overheid, binnen democratie maar zeer onbetrouwbaar. Ik geloof dat Putin niet beter of slechter zal zijn. Bedoel, hoor de verhalen van Belgische huurlingen in Afrika, niet beter als de wagner group hoor.

Brenda T. Glooriks
Brenda T. Glooriks26 aug. 2023 - 12:23

@Satya "Geschiedenis is niet zomaar te verstoppen en de misdragingen van Frankrijk zijn zeer kort geleden" Niemand verstopt die geschiedenis. Jammer maar tekenend weer voor je blindheid en verbitterdheid die je op iedere discussie en op iedereen die het niet direct me je eens is projecteert. Maar goed om te weten Satya dat je zelfs het gedrag van Putin vergoelijkt om je gepreoccupeerde stokpaardje te maken. Dat jij jezelf afficheert als iemand die opkomt voor onderdrukten, voor mensenrechten en voor sociale en economische rechtvaardigheid maak je daar niet geloofwaardiger meer. Hier niet, en zeker in Oekraine niet.

henk-alexander
henk-alexander26 aug. 2023 - 14:05

Josep Borrell zei eens: "Europa is een tuin. We hebben een tuin gebouwd. Alles werkt. Het is de beste combinatie van politieke vrijheid, economische welvaart en sociale cohesie die de mensheid heeft kunnen opbouwen – de drie dingen samen(...) De rest van de wereld, is niet bepaald een tuin. Het grootste deel van de rest van de wereld is een jungle, en de jungle zou de tuin kunnen binnendringen.'' Hij heeft zich inmiddels verontschuldigd voor deze neokoloniale opmerking, die hij een 'ongelukkige metafoor' noemde. Neemt niet weg dat hij met deze stijlfiguur de inhoud van zijn betoog probeerde samen te vatten en aldus een voorbeeld gaf van 'blinde' neokoloniale mentaliteit waarmee de Europese elite nog steeds worstelt. (vgl. European Diplomatic Academy in Brugge, okt 2022)

Satya
Satya26 aug. 2023 - 14:25

Dirk Afrikaanse landen zijn vaak nog niet aan democratie toe. Daarom vind ik Kagame een uitzondering, de brede bevolking ervaart een verbetering onder zijn bewind. Bedoel zie de stam politiek in Kenia, werkt niet met democratie.

Satya
Satya26 aug. 2023 - 14:28

"Hier niet, en zeker in Oekraine niet." Hoezo? Heb altijd gezegd dat een misdaad te vinden wat Putin daar doet. Misschien begrijp jij mij niet goed. Waar denk jij te lezen dat ik Putin verdedig?

Brenda T. Glooriks
Brenda T. Glooriks26 aug. 2023 - 19:14

@Satya "Waar denk jij te lezen dat ik Putin verdedig?" Lees je eigen eerste reactie even na Satya. Als je werkelijk het verschil niet kunt zien tussen West-Europese overheden en het regime van Putin dan ben je heel erg verbitterd, heel erg verblind of heel erg dom. Dan heb je alle schijn op het punt van bagatelliseren van de het misdadige regime van Putin tegen je.

Frans Akkermans3
Frans Akkermans326 aug. 2023 - 20:25

@Satya Het gaat nu om de huurlingen van Rusland en hun rol in Afrika, niet om het Vreemdelingenlegioen, niet om de huurlingen destijds in Congo of Rhodesië. Waarom u die kwalijke rol wilt relativeren door naar te verwijzen naar de Belgen is me niet duidelijk.

Mathijsco
Mathijsco26 aug. 2023 - 20:54

@Satya, "Niet moeilijk om ketenverantwoordelijkheid af te dwingen". Dat ben ik geheel net u eens, dat dat een goed idee zou zijn. Maar gelooft u het zelf, dat dat makkelijk is? China heeft Europa financieel behoorlijk in de tang. Er zijn recent zelfs vergaande handels- afspraken gemaakt met betrekking tot toegang tot de Europese markt, dus van Europese wetgeving moet je het in deze niet direct hebben. Resteert bedrijven zelf. En consumenten, die eisen stellen. Of je daar in deze tijden van opkomende economische tegenslag grote impact mee gaat behalen, vraag ik me af. Men let op de beurs. En dan is er nog iets, want waarom moet het Westen ook hier weer enkelvoudig verantwoordelijkheid dragen: als we het dan toch even hebben over neokolonialisme? Het is natuurlijk niet voor het eerst dat Afrikaanse dictators zakken geld aannemen ten koste van het eigen land.

Satya
Satya26 aug. 2023 - 21:23

Brenda Wat is er verschillend aan het leed van dit soort terreur als van die van Putin? Ik denk dat jij het bord van hypocrisie voor je kop hebt. Niets in mijn reactie is positief over Putin, vind de hypocrisie alleen stuitend zoals de jouwe. Kennelijk is het leed van nabestaanden van westerse terreur minder waard voor jou of zo. Niger en Mali hebben geen goudvoorraad maar ontzettend veel goudmijnen, dat goud is naar het westen gegaan, genoeg bewijs voor. Daarvoor is samengewerkt met zeer corrupte mensen. Hoe is dat minder erg als wat Putin doet? Of wat China, waar de arbeiders voor een belachelijk loon onze consumptie goederen produceren waar veel grondstoffen voor nodig zijn, doet? Leg me dat nu maar eens uit dan. https://www.spiegel.de/international/world/france-s-war-in-west-africa-people-collected-severed-arms-legs-and-heads-a-ae781f0b-a043-4d0e-9c8d-66491341e176

Satya
Satya26 aug. 2023 - 21:28

Frans Het is lood om oudijzer, dat geef ik ermee aan. Manufacturing consent weleens gelezen? Over media hier. Trouwens ook een interessante documentaire op netflix over hoe vrij onze pers is, meerdere.

Paul Spijkers
Paul Spijkers26 aug. 2023 - 23:33

Ja die zijn er. Elke organisatie is op iets gebaseert. Een coup regiem zal minder democratisch zijn als een regering die stemmen gehaalt heeft in een verkiezing die goed verloopt tussen verschillende alternatieven. Verder, als Afrikaanse machthebbers die ondemocratisch zijn heulen met andere ondemocratiche regiems die niet Afrikaans zijn zal dat niet te goed komen voor de democratische rechten van Afrikanen. In de praktijk betekent dat ook slechtere levensomstandigheden en minder mee mogen delen in eigen vermogen voor de meerderheid en minder interesse in sociale rechten. Er zullen minder kansen zijn om dat 'systeem' van die grootte multinationals te veranderen en meer kans om een bom op je kop te krijgen want er hoeft niet over gestemt te worden. Als Afrikaanse democratische regeringen relaties hebben met democratische regeringen die niet Afrikaans zijn zal dat beter zijn voor de democratische rechten van de Afrikaanse bevolking. In de praktijk betekent dat ook betere levensomstandigheden en meer mee mogen delen in eigen vermogen voor de meerderheid en meer interesse in sociale rechten. En meer kans om het systeem van die multinationals die uitzuigen te verbeteren. Het maakt wat uit. Niet alles. We veel.

Mag
Mag27 aug. 2023 - 6:46

Satya, U heeft het absoluut gelijk. Alleen uw woorden komen niet terecht bij mensen die "alternatieve" feiten als de enige waarheid beschouwen.

Brenda T. Glooriks
Brenda T. Glooriks27 aug. 2023 - 9:44

@Satya Kenmerkend weer: "Ik denk dat jij het bord van hypocrisie voor je kop hebt" Je neemt hier iedereen de maat maar zodra je aangesproken of bevraagd wordt op je eigen reacties wordt het gelijk persoonlijk. Hypocrisie is precies dat Satya, denk daar maar eens over na.

oproerkraaier
oproerkraaier25 aug. 2023 - 17:37

De wereld is een zooitje maar het is niet alleen aan Rusland te danken. Zie bv de amerikaanse steun voor de Israelische schurkenstaat en in het verleden de talloze zuid-amerikaanse- en aziatische dictators.

4 Reacties
Lokidea
Lokidea25 aug. 2023 - 19:51

Zover hoef je niet een te kijken joh, mijn buurman krijgt ook steun van de overheid, maar die schurk werkt gewoon zwart, zooitje maken ze er allebei van.

Luchtpost
Luchtpost25 aug. 2023 - 21:27

Zoek eens op drogreden en Whataboutism. Goed weekend!

TheunT
TheunT26 aug. 2023 - 10:27

En mijn grofvuil dumpende achterburen...

Woeki Hypo
Woeki Hypo26 aug. 2023 - 13:45

@ Luchtpost, 25 aug. 2023 - 23:27, "Zoek eens op drogreden en Whataboutism." Hoe kom je eraan dat een Whataboutism (in een maatschappij of wereld van mensen) altijd een drogreden is? Waarom vergeet je het aspect van dialectiek hier? Woeki Hypo.

Mag
Mag25 aug. 2023 - 16:31

Laten we hopen dat bestelen van Afrikaanse landen onder de leiding van die "autocraten " stopt. Daar gaat het om. De grondstoffen daar zijn eigendom van Afrikaanse volkeren.

3 Reacties
Pindaklaas
Pindaklaas25 aug. 2023 - 21:42

Alsof het Westen in de niet autocratische landen geen roof pleegt op grondstoffen die vaak met behulp van kinderhandjes gedolven worden!

dirk den boer
dirk den boer26 aug. 2023 - 15:58

Is het roof? Of eerlijke handel? je produceert altijd en overal tegen de laagste kosten mogelijk, in Europa heb je dan vakbonden en minimum salarissen, maar elders niet natuurlijk. Daarom zo goedkope spulletjes en kleding enzo bij ons....

Mag
Mag27 aug. 2023 - 16:54

Dirk de Boer, U bent een echte vertegenwoordiger van uw postkoloniale denkwijze van uw gelijkgestemde. Ik vertel geen nieuws. Als u en de uwe uw blindheid zouden verbannen , zouden u en uwe misschien zien wat voor gezwel eigenlijk het Westen is. "Eerlijke handel" - dat u zoiets durft te beweren!!!

E w T
E w T25 aug. 2023 - 16:30

100 jaar bajes straf de meesten op de foto + de strop voor die witte. Er wordt beweerd dat elk volk de leiders krijgt die het verdient . Ik snap dus werkelijk niet waarom de Afrikaanse volken steeds weer met dit soort corrupte bloedhonden opgescheept zit.Okay het westen deed/doet het niet veel beter. Maar je land leegstelen om de bescherming godfather putin en z'n maffioze barbaren te mogen beleven is compleet ziek.

dirk den boer
dirk den boer25 aug. 2023 - 16:25

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

Poppy Dumas
Poppy Dumas25 aug. 2023 - 15:20

Een bont gekleurd gezelschap van criminelen, charlatans, en clowneske figuren.

wijzijnbeter
wijzijnbeter25 aug. 2023 - 15:07

" Bood de Sovjet-Unie Afrika een communistisch ideaal, ook al bleek de belofte van de hemel op aarde een luchtspiegeling " onzin. De wereld revolutie werd al snel los gelaten door Lenin Stalin. Tijdens de Koude Oorlog ging het om invloedsfeer & geld verdienen aan wapens enzv. Daar bij het zijn deels vakantie bestemmingen voor Nederlanders die landen die worden genoemd zeker Z Afrika. Een merkwaardig fenomeen vakantie. Oekraine is geen vakantie bestemming meer maar er gaan wel mensen van daar uit op vakantie oorlogs misdadigers die hier in NL gezellig even komen uitpuffen bij hun gezinnetje van het vermoorden van Russische jongens. Er zijn geen Good Guys nergens. Dat was en is de harde waarheid die op bepaald moment duidelijk zou moeten worden. How dare you roepen is daar een mogelijkheid maar zelf onderzoek is beter denk ik. Ik bekeek de film The Road weer eens een sentimentale papa zoon film maar het heeft zn momenten. Zo als op het eind vd film het zoontje vraagt aan een vreemde die zegt hem te willen opnemen are you the good guys. Of soortgelijks. Vervolgens is er een scene met lieflijk lachende vouw en twee kindertjes dat je denkt dat zit wel goed. Of toch niet. Happy end aan dit alles ?

3 Reacties
A little bit of sunshine
A little bit of sunshine25 aug. 2023 - 16:55

@wijzijnbeter, (beetje) apart om mannen die vechten tegen een fascistische bezetter weg te zetten als oorlogsmisdadigers. Als de Russen niet vermoord willen worden kunnen ze gewoon thuisblijven, probleem opgelost. Daarmee niet zeggende dat het good guys zijn, maar misschien ook wel als je vecht tegen hordes moordende, martelende, verkrachtende, castrerende soldaten en huurlingen die je land komen binnenvallen.

Poppy Dumas
Poppy Dumas25 aug. 2023 - 17:51

Het communistisch ideaal is als iets goeds bedacht en daarom na te streven inherent een illusie. Maak jezelf of anderen maar wijs wat je wilt maar het is niet anders. De afgod van de revolutionair socialistische theorie is in haar praktijk altijd een nachtmerrie vol monsters gebleken. Dit te ontkennen en anders te kunnen blijven geloven vereist zoals altijd de mythe dat het niet goed is uitgevoerd maar niet lag aan de theorie. Het is een grijsgedraaid nummertje.

DanielleDefoe
DanielleDefoe28 aug. 2023 - 9:37

Het boek van Cormac McCarthy is beter. Geen "happy ending".

west012
west01225 aug. 2023 - 14:30

Laat de corrupte regeringsleiders voelen waar ze voor kiezen. Niet alleen sancties tegen Rusland maar tegen alle landen die met maffiabaas Poetin heulen.

1 Reactie
E w T
E w T26 aug. 2023 - 12:05

west012. Die corrupte smeerlappen zijn juist degenen die het minste last van sancties hebben. Heeft dan ook weinig nut . Ik denk dat de Afrikanen er snel genoeg achter komen dat Russisch/Chinese vriendschap net zo weinig waarde heeft als de nep vriendschap die ze van ons mochten ontvangen . Afrika zal zelf z'n continent moeten terug veroveren. Je mag hopen dat er een generatie opstaat die dat ook werkelijk gaat doen. Dát verdient steun.

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine25 aug. 2023 - 14:05

Ondertussen ontkent het Kremlin het neerhalen van het Wagner vliegtuig (natuurlijk), en is er al een official die heeft aangegeven dat Macron (Frankrijk) het meest te winnen had met het neerhalen van het vliegtuig. Je kunt dus wel raden wel knarratief in Afrika gepusht zal gaan worden, en de mensen zullen het geloven.

9 Reacties
MG1968-2
MG1968-225 aug. 2023 - 17:24

Mensen zullen er in meegaan. Dat is wat anders dan in geloven. Zoals alhier er ook mensen zijn die de Russische lezingen en duidingen in alles volgen maar wel beter weten. De leugens komen echter beter uit.

Mathijsco
Mathijsco25 aug. 2023 - 18:46

Dat is altijd wel 'komisch' aan het Kremlin ja, die oud-communistische reflex: ook al vallen alle tegenstanders met bosjes uit ramen of uit de lucht, altijd ontkennen. En het Westen de schuld geven.

Satya
Satya25 aug. 2023 - 19:50

"Je kunt dus wel raden wel knarratief in Afrika gepusht zal gaan worden, en de mensen zullen het geloven." Kun je me één reden geven die het westen een betrouwbare bron van informatie voor Afrikanen maakt?

Paul Spijkers
Paul Spijkers25 aug. 2023 - 21:19

'Het westen' is zo'n vaag begrip. Er bestaat niet zoiets als 'het westen' of 'het oosten' als naam van een universiteit of zo die als een goddelijk orakel alleen maar waarheid vertelt. Dat wil niet zeggen dat het vage projectie begrip voor duivel iets bijdraagt.

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine25 aug. 2023 - 21:21

@Satya, "Kun je me één reden geven die het westen een betrouwbare bron van informatie voor Afrikanen maakt? " Nee. Maar wellicht feitelijke informatie zoals satellietfoto's, analyses, onafhankelijke journalisten, instituten als Bellingcat, iets meer dan enkel Russische propaganda waarvan je weet dat er sowieso niets onafhankelijks / eerlijks aan is. Als 'het westen' straks wellicht foto's laat zien van het vliegtuig met markers van hier zit de 'schrapple' dan zou dat zo maar betrouwbaar kunnen zijn, maar het zal idd niet helpen.

plainview
plainview26 aug. 2023 - 8:01

"Dat is altijd wel 'komisch' aan het Kremlin ja, die oud-communistische reflex: ook al vallen alle tegenstanders met bosjes uit ramen of uit de lucht, altijd ontkennen. En het Westen de schuld geven. " Hoe is dat anders dan welk land dan ook? Denk maar aan Iran Air Flight 655, dat werd ook door de VS eerst ontkend.

itsme3
itsme326 aug. 2023 - 8:40

@Satya "Kun je me één reden geven die het westen een betrouwbare bron van informatie voor Afrikanen maakt? " Omdat u hier kunt schrijven wat u wilt zonder dat u per ongeluk uit het raam valt of per jet ski naar Zuid Korea moet vluchten.

dirk den boer
dirk den boer26 aug. 2023 - 10:07

Waarheen met de knarratieven in Afrika? Wie het weet, mag het zeggen

Satya
Satya26 aug. 2023 - 16:30

Sunshine en plainview Het is denk ik logisch dat veel mensen in Afrika geen vertrouwen in westerse informatie hebben. We horen hier trouwens veel niet, de schade die Trump in Somalië heeft aangericht bv. Zo horen zij ook weer een selectie en ik begrijp met de geschiedenis erbij dat zij geen vertrouwen in wat het westen beweert hebben. Zeg daar niet mee dat Rusland beter is maar met de geschiedenis erbij van west Europa in Afrika begrijp ik wat daar gebeurt.