Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

GGD: drie weken quarantaine na contact met apenpokkenpatiënt

Advies geldt als voorzorgsmaatregel
Joop

Asscher heft multicultureel instituut Forum op

  •  
06-06-2014
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
sadik_300.jpg
Taken overgeheveld naar Movisie en Verwey-Jonker
Minister Lodewijk Asscher (PvdA) staakt per 1 januari de financiering van FORUM, het kennisinstituut voor multiculturele vraagstukken. Volgens de minister kan het in 1997 opgerichte instituut niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd.
In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat het besluit is genomen in overleg met de Raad van Toezicht van het instituut. In die raad zitten volgens de website van Forum onder meer ex-hoofd terrorismebestrijding Tjibbe Joustra en Paul Scheffer, hoogleraar Europese studies aan de Universiteit van Tilburg en vooral bekend als auteur van ‘Het multiculturele drama’.
Asscher schrijft:
In juli 2013 heeft de Raad van Toezicht van FORUM aangegeven dat er twijfels zijn of FORUM in staat is om de transitie richting flexibele kennismakelaar op het domein integratiebeleid tijdig en in voldoende mate te maken. Naar aanleiding van dit signaal heb ik een ambtelijke verkenner gevraagd uit te zoeken hoe de kennisvraag op integratieterrein het beste belegd kan worden1. De verkenner bevestigde dat betwijfeld mag worden of FORUM de transitie richting flexibele kennismakelaar tijdig en in voldoende mate kan maken. Dit mede op basis van beelden die externe partijen (andere kennisinstituten, departementen en gemeenten) over FORUM hebben.
De minister zegt afspraken te willen maken over een ‘verantwoorde afbouw’ van het instituut, ook voor het personeel. Eerder was al besloten dat de subsidie zou worden gehalveerd.
Bij FORUM ontstond in het verleden een conflict tussen directeur Sadik Harchaoui en een deel van het personeel, daarbij ging het onder meer over te hoge declaraties, ongepast gedrag en stijl van leiding geven. Een onderzoek wees uit dat de directeur inderdaad op een aantal punten tekort schoot maar hij hoefde niet weg. In mei 2013 vertrok hij alsnog.  Sadik Harchaoui was een van de mensen die Willem-Alexander voorbereidde op het koningschap.
Movisie dat een deel van de taken moet gaan overnemen is ‘het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid’. In tegenstelling tot FORUM is het niet gespecialiseerd in minderheden. Movisie werkt volgens eigen zeggen  onder meer aan het realiseren van de ‘participatiesamenleving’.

Meer over:

politiek, nieuws

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (20)

RobGeurtsen
RobGeurtsen6 jun. 2014 - 19:02

Ben benieuw of alle betrokkenen en deskundigen een soort van overeenstemming hebben over wat een ' flexibele kennismakelaar' voorstelt. Een instituut dat het idee 'eigen kracht' en 'participatiemaatschappij' uitdraagt staat ver van de werkelijkheid en is slechts ideologisch gedreven. Om met Francisco Van Jole te spreken hier heb je weer die fucking VVD-mentaliteit bouw maar af wat was, wat er voor in de plaats komt is altijd beter. In de negentiger jaren, heeft Paars, met mijn volle instemming het maatschappelijk middenveld de nek omgedraaid. Nu spreekt met over een participatiemaatschappij is er voor de burger geen ondersteuning om zorg e.d. voor ouders en buren en vrienden soepel te organiseren. In Duitsland waar het maatschappelijk middenveld wel bestaat is dat relatief gemakkelijk. Asscher maakt zich onsterfelijk belachelijk, gelukkig scoort hij als minister niet zo erg hoog, itt Dijsselbloem en Timmermans. Maar ik vrees dat beslissingen als deze bij de parmantige veertigers en vijftigers hoort die het kabinet en de PvdA-top bemensen. Het zijn trieste tijden.

HanvanderHorst1
HanvanderHorst16 jun. 2014 - 19:02

De agenda wordt stap voor stap afgewerkt. Na de ombudsman is nu de beurt aan Forum. Het slecht functioneren van een directeur wordt daarbij gebruikt als stok om de hond te slaan.

clara51
clara516 jun. 2014 - 19:02

Wat een raar bericht van Joop.nl. Er staat veel info in die totaal niet relevant is voor het onderwerp ("Bij FORUM ontstond … die Willem-Alexander voorbereidde op het koningschap"). Waarom? Er staat ook veel info NIET in die wel relevant is om het onderwerp te kunnen beoordelen (bijvoorbeeld wat de taken van FORUM zijn, waarin FORUM precies tekortschoot, en volgens wie). Waarom niet? En waarom nergens in het bericht de toegang tot FORUM zelf vermelden? http://www.forum.nl Er staat ook info in het bericht die meer vragen oproept dan antwoorden geeft (wat heeft de RvT van FORUM eigenlijk al die tijd zitten doen dat ze niet in staat waren het kennisinstituut de kennelijk meer gewenste juiste richting op te sturen?) En er staat een hoop bla-bla in waar ik als gemiddelde Joop-bezoeker helemaal niets van begrijp, dus help me dan even ("Transitie richting flexibele kennismakelaar op het domein integratiebeleid." Huh?) En ten slotte heb ik een vraag aan Asscher: is het handig, beste Lodewijk, om de kennis die in opdracht van jouw eigen overheid in vele jaren is opgebouwd en bijeengebracht bij FORUM, af te breken en de opdracht om die kennis weer op te bouwen te geven aan een instituut dat geen kennis heeft over en van minderheden? Ik schrijf dit als jarenlang frequent raadpleger van de kennisbank en de uitstekende factsheets van FORUM, die geen idee heeft wat er werkelijk achter dit besluit schuilgaat, maar protesteert tegen het besluit van de minister. Ik zie dit als pure kapitaalvernietiging en dan heb ik het voor de verandering eens niet over geld.

Woeki Hypo
Woeki Hypo6 jun. 2014 - 19:02

Asscher heft multicultureel instituut Forum op. minderhedenorganisaties, fusie, belangenbehartiging FORUM, diffusie, kenniscentrum, opheffing. Waar iets alleen kennis wordt, deskundigheid en technocratie, daar wordt de menselijkheid opgeheven en de democratie. Ander voorbeeld: de neoliberale economie, de neoliberale economie is ondeugd. Socrates had geen gelijk: kennis, wetenschap en inzicht leiden niet (vanzelf) tot de deugd. Wel tot het manipuleren van mensen, via kennisinstituten. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

clara51
clara516 jun. 2014 - 19:02

Ik heb nog een vraag. Volgens de Volkskrant van mei 2011 was het de Raad van Toezicht van FORUM die het salaris van hun directeur fors verhoogde. Hoe rijmt zich dat bericht met het huidige advies van de Raad van Toezicht om FORUM maar op te doeken? http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/2436618/2011/05/24/Ophef-over-salaris-en-declaraties-directeur-FORUM.dhtml En nog een vraag: waarom wordt bij dit artikel de foto van Harchaoui geplaatst, die al meer dan een jaar uit eigen beweging geen directeur meer is en allang iets anders nuttigs is gaan doen, en niet die van de huidige directeur? Je plaatst toch bij een artikel over het huidige kabinet ook geen foto van een vorige bewindvoerder? Is het mogelijk voor Joop.nl om bij dit bericht een foto te plaatsen van de nieuwe directeur van FORUM? En kan Joop.nl ons meteen vertellen wie dat is? En nog een vraag: FORUM was van plan om per 1 januari 2015 de afdeling Migratierecht van FORUM te verzelfstandigen en onder te brengen in de Stichting Migratierecht Nederland i.o. FORUM was dus op zoek naar iemand die als meewerkend leidinggevende leiding kan geven aan vier goed gemotiveerde juristen. Is dat niet precies een voorbeeld van de taken van FORUM die de Raad van Toezicht aan Asscher adviseerde? http://www.forum.nl/Organisatie/Vacatures

meijerlahn
meijerlahn6 jun. 2014 - 19:02

De raad van toezicht van kennisinstituut Forum heeft na ophef vorig jaar over het salaris van een bestuurder, een opvolger aangesteld die nog meer verdient. Deze oud-topambtenaar Rob Dortland krijgt, blijkt nu uit vertrouwelijke documenten, al ruim een jaar 1.200 euro per dag, exclusief BTW. Hij heeft een aanstelling voor drie dagen in de week. Bij Forum was gisteren niemand bereikbaar voor commentaar. http://www.nrc.nl/nieuws/2014/06/07/bestuurder-forum-verdient-1-200-euro-per-dag/

Bouwman2
Bouwman26 jun. 2014 - 19:02

Je kunt de instituten opheffen, maar niet het feit dat Nederland geen monocultuur meer is. Asscher kan ook niet om dat feit heen. Dat hij achter Joustra en Scheffer wegkruipt neemt het feit niet weg dat de multiculturele samenleving gewoon bestaat en zichtbaar is. Het mag dan wel volgens Scheffer zijn uitgelopen op één grote mislukking, maar dat geldt voor elke samenleving. De mens blijft hoe je het wendt of keert een wolf voor anderen. De kunst is om de wolf te dresseren. Helaas bestrijd je dat niet met louter symbolen.

Trees2
Trees26 jun. 2014 - 19:02

Hierbij Forum: 2 juni 2014 - WRV Bijeenkomst In deze cursus wordt ingegaan op nationaliteitsrecht, gezinsmigratie, procederen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en actuele ontwikkelingen rond ‘no cure, less fee’. lees meer 4 juni 2014 - Werkconferentie Burgerschap 3.0 in voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs FORUM organiseert de werkconferentie ‘Burgerschap 3.0 in voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs’. Het wordt een interessante middag voor directies, managers en andere geïnteresseerden, waarin veel ruimte is voor het delen van visies op burgerschapsvorming in het beroepsonderwijs. lees meer

Goverman
Goverman6 jun. 2014 - 19:02

Dit is ambtelijke taal voor fundamentele problemen: "betwijfeld mag worden of Forum detransitie naar flexibele kennismakelaar kan maken" betekent eigenlijk "Forum heeft al jarenlang niets nieuws meer ingebracht in dit debat de afgelopen jaren, heeft er t ook geen bruikbare informatie voor geleverd en wil dit ook niet over ogen zien. Dat hebben we ze ook al een paar jaar lang verteld. " De ambtelijke verkenner is eigenlijk een soort interimmanager die als opdracht kreeg "maak de boodschap nog een keer duidelijk en bereid ondertussen ook de besluitvorming voor om de toko op te heffen." Dat er on nog wat dubieuze bonnetjes zijn gedeclareerd, dat zal wel. Hoort niet zo, maar is hier verder niet relevant. Forum was in zichzelf gekeerd, met alleen zichzelf bezig en wilde dat niet erkennen... Dus wordt deze instelling terecht opgedoekt.

1 Reactie
HanvanderHorst1
HanvanderHorst16 jun. 2014 - 19:02

Forum vertelde inderdaad zelden wat het establishment wilde horen.

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman6 jun. 2014 - 19:02

Forum betaalde aan een bestuurder (een oud-topambtenaar) 1200 euro *per dag*. Een wetenschappelijk instituut dat zoveel van de subsidie aan een bestuurder betaalt, mag wat mij betreft worden opgeheven. Het belangrijke punt is dat de onderwerpen waar Forum zich mee bezighield nu kunnen worden opgenomen door andere kennisinstituten, die daar dan ook geld voor krijgen.

1 Reactie
Ansie2
Ansie26 jun. 2014 - 19:02

Nu hebben we hier iemand die deelneemt aan de maatschappij door te graaien, en dan vind je het weer te veel! In het topic over een nieuw belastingstelsel stelde je letterlijk graaien gelijk aan deelnemen aan de maatschappij. Waar ligt volgens jou de grens dan dat iemand per dag mag graaien zonder dat je je er over opwindt?

longlivemokum
longlivemokum6 jun. 2014 - 19:02

Ik ben persoonlijk juist blij dat het geldkraan nu dicht gedraaid is. Wat heeft Forum echt gedaan voor minderheden in Nederland de laatste 30 jaar, ik vraag me af?

1 Reactie
clara51
clara516 jun. 2014 - 19:02

["Ik ben persoonlijk juist blij dat het geldkraan nu dicht gedraaid is. Wat heeft Forum echt gedaan voor minderheden in Nederland de laatste 30 jaar, ik vraag me af?"] Wat had FORUM volgens jou voor minderheden moeten doen?

GingerTed
GingerTed6 jun. 2014 - 19:02

Forum zou zich ondanks dat het daartoe alle ruimte in tijd en in de vorm van subsidies kreeg niet hebben weten te ontwikkelen tot een 'kwalitatief hoogwaardige, flexibele kennismakelaar' op het gebied van integratie. Dat was natuurlijk wel een eis omdat het eerstens daartoe bestond, want opdracht toe had, en dus daartoe subsidie kreeg. Het Verwey-Jonker instituut en Movisie kunnen dit wel en daarom wil Asscher deze instellingen de komende 4 jaar subsidie hiervoor geven. Exit Forum en ophouden daarover te jeremiëren. Eigen schuld dikke bult. Eindelijk wordt er nu eens niet langer gepapt en nat gehouden. Iets waar deze club wellicht, ook nu nog steeds, iets teveel op rekende. Je mag toch steeds meer spreken van een soort patroon van disfunctioneren, elkaar de tent uitvechten, en andere malversaties, vooral op bestuursniveau bij gesubsidieerde cultureel of religieus divers samengestelde, maar ook niet-divers samengestelde minderhedenorganisaties zoals deze. Er moet zich toch eerst ook een cultuur eigen gemaakt worden "de ander" te dulden bij een divers samengestelde club. Aan dat vermogen ontbreekt het nog te vaak. Vooral ook omroepen en verscheidene scholen op deze diverse basis lieten hetzelfde patroon zien. De oorspronkelijke cultuur waar er normaliter voornamelijk of zelfs uitsluitend één club of persoon de dienst uitmaakt, en er dus geen of nauwelijks andere geluiden verdragen worden, is naar mijn bescheiden mening bron van dit kwaad.

1 Reactie
clara51
clara516 jun. 2014 - 19:02

Je analyse wordt niet gehinderd door enige kennis van FORUM. Een andere conclusie is niet mogelijk. Maar kennelijk is het niet meer nodig iets over een onderwerp te weten om toch tot een lange publieke veroordeling te komen.

nico1943
nico19436 jun. 2014 - 19:02

Taken overgeheveld naar Movisie en Verwey-Jonker. De nieuwe kleren van keizer Ascher de eerste.

1 Reactie
Reinaert de Vos
Reinaert de Vos6 jun. 2014 - 19:02

Huh? Waar slaat dit op?

[verwijderd]
[verwijderd]6 jun. 2014 - 19:02

Sadik Harchaoui, is eigenlijk officier van justitie ven Marokkaanse afkomst dus hij kan zo weer zijn oude beroep waar hij eigenlijk voor gestudeerd heeft zo weer oppakken.

1 Reactie
clara51
clara516 jun. 2014 - 19:02

["Sadik Harchaoui, is eigenlijk officier van justitie ven Marokkaanse afkomst dus hij kan zo weer zijn oude beroep waar hij eigenlijk voor gestudeerd heeft zo weer oppakken."] Harchaoui is al meer dan een jaar weg bij FORUM en is tegenwoordig directeur van Society Impact en het Centrum voor Sociaal Ondernemerschap bij de NSOB.