Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Apenpokken nu ook in Nederland opgedoken

RIVM verwacht snel meer gevallen van mysterieuze ziekte
Joop

Asielzoekers zijn slechte inburgeringscursussen zat

  •  
29-09-2016
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
cursus
Asielzoekers zijn ontevreden over de inburgeringscursussen die aangeboden worden. De leraar is vaak ongeschikt, ze krijgen te weinig les of er is geen aansluiting met de maatschappij. EenVandaag deed kwalitatief onderzoek onder 241 vluchtelingen met een asielstatus, waarvan er 160 ervaring hebben met de inburgeringscursus.
Bijna zestig procent van de deelnemers vindt dat de cursussen van slechte kwaliteit zijn. De laaggeletterden tot hoogopgeleiden zitten bij elkaar in een klas, waardoor er geen specifieke en individuele aandacht is. De meeste mensen geven aan dat het commerciele aanbieders enkel om het geld lijkt te gaan. Een van de respondenten zegt:
"De meeste aanbieders denken alleen aan geld verdienen. Sommige scholen bieden ons gratis laptops, tablets, internet. Niemand die ik ken en die zo’n opleiding heeft gevolgd is er beter van geworden."
Velen geven aan sneller en meer les te willen en ook de mogelijkheden op een stage of leertraject of vrijwilligerswerk om praktijkervaring op te doen.
De Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) bevestigt dat er problemen zijn met cursussen van ondermaatse kwaliteit. Vier van de vijf grootste steden, Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven, zeggen tegen EenVandaag de regie over het inburgeringstraject weer terug te willen. Ze hebben sinds 2013 geen zeggenschap meer over inburgering en zien wel dat asielzoekers moeite hebben met een goede cursus vinden. Daarbij gaan gemeenten wel over huisvesting en verdere integratie.
Minister Asscher zegt niet te reageren totdat er onderzoek gedaan is naar de werking van de Wet Inburgering die in 2013 is ingevoerd.
Eerder berichtte Joop  over bedrijven die vluchtelingen lokken met electronica, zoals Ipad’s en laptops.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (50)

Okke2
Okke23 okt. 2016 - 10:21

Zeuren over de kwaliteit van het praktisch gratis onderwijs? Denk dat deze mensen goed zijn ingeburgerd.

komputerhulp
komputerhulp29 sep. 2016 - 19:01

Het echte probleem is dat veel van die docenten die de “cursussen” geven, om welke reden dan ook, op een zijspoor zijn gezet, en hun laatste jaren in een buurthuis of dergelijke mogen slijten. Er is vaak nog maar weinig te bespeuren van enige motivatie om het beste in de cursisten naar boven te halen. De rit uitzingen tot het pensioen lijkt meer het credo te zijn. Aangeven waar het huis van de koningin woont, kan niet echt op veel interesse rekenen. Vanwege het feit dat ze de analfabeten naast de hoogopgeleiden zetten, is er ook geen enkel oog voor de aanwezige talenten, zodat die mensen niet door kunnen stromen naar werk of een vervolgopleiding. Naast het inburgeringsdiploma zou er ook een ervaringscertificaat verworven competenties (EVC) verstrekt kunnen worden. Dat kan dan leiden tot vrijstellingen om naar een (hogere) vervolgopleiding door te kunnen stromen. Vreemd genoeg kiest men ervoor om het aanwezige potentieel te veronachtzamen, en ze na de inburgering aan hun lot over te laten. Met demotivatie en het noodgedwongen in de uitkering blijven hangen als gevolg.

1 Reactie
truusbeek2
truusbeek230 sep. 2016 - 7:18

Normaliter worden cursisten op basis van niveau gesplits laagsten gaan naar Apha cursis en de echt hoogopgeleiden met aantoonbare leervaardigheid gaan voor staatsexamen 1 of 2 en wel in aparte groepen . Instellingen die dat niet doen moeten op de vingers getikt worden. Maar er zijn cursisten die beweren dat ze rechten en of medicijnen hebben gestudeerd maar bij intake blijk geven van een zwakke leervaardigheid en een niveau hebben op zeg maar vmbo niveau.

Van der Wal
Van der Wal29 sep. 2016 - 15:15

Lijkt mij een gebrek aan voor-onderzoek. Vlucht toch naar een land waar ze het wel goed voor elkaar hebben. Duitsland of zo.

EricDonkaew
EricDonkaew29 sep. 2016 - 15:07

Ik ben ook niet zo'n voorstander van die inburgeringscursussen. Mensen die het examen halen, kunnen soms helemaal niet echt ingeburgerd zijn. Aan de andere kant kunnen mensen die moeite hebben met het examen, zich niettemin al uitstekend gevoegd hebben binnen de Nederlandse cultuur. Vreemdelingen kunnen beter een 'doe normaal-verklaring' ondertekenen, waar Nederlandse waarden en normen centraal staan. Wel met een strenge sanctie. Bij herhaalde overtreding: oppleuren.

Tirieur
Tirieur29 sep. 2016 - 15:05

Dat krijg je als je de organisaties bijna volledig op vrijwilligers laat lopen. Het mag vooral geen geld kosten.

1 Reactie
truusbeek2
truusbeek230 sep. 2016 - 7:31

Waar haalt u die wijsheid van dan? Vraag een ROC hoeveel betaalde docent nt2 op de loonlijst hebben staan Het klopt dat er daarnaast ook vrijwilligers( soms Arabisch sprekend, wat een voordeel en een nadeel oplevert) werken maar altijd naast een docent! Hoe particuliere instellingen het doen weet ik niet wat ik wel weet dat bij aanbesteding een hele lijst NT2 docenten worden genoemd ( bewijs van bekwaamheid ) maar of die ook daadwerkelijk les geven weet ik niet. Weet uit verhaal van een NT2 docent dat ze wel op de lijst van aanbesteding stond maar nooit les heeft gegeven. Her is een grote vrijblijvendheid er moet meer controle op kwaliteit komen!!

richarrd
richarrd29 sep. 2016 - 14:12

Er wordt zoals in de hele geschiedenis van de wereld al misbruik gemaakt van onenigheid tussen mensen, er valt namelijk flink aan te verdienen, en Nederland is daar een uitermate geschikt land voor, een beetje dom dus.

Mostafa
Mostafa29 sep. 2016 - 12:33

Inburgeren om discriminatie van wilders als meningsuiting te accepteren is lachwekkend . Juf tegen de 55 jarige cursisten: "" als wilders u gaat kleineren en vernederen moet bij dit oor in en bij de ande oor uit" Een 55 jarige Ahmed uit Syrië tegen juf: " en wat betekend ook weer : het zit tussen je oren"" die gisteren hebben we geleerd"? Juf lachend: " ja! De hele inburgeringscursus gedoe Ahmed!. Ahmed meteen: " juf! Ik moet insuline gaan spuiten en even plassen. Juf: " oja! Lunch Pauze jongens!.""

bkkjourney
bkkjourney29 sep. 2016 - 12:30

Dit gaat om iets heel anders. In de wet is geregeld dat indien asielmigranten met een status niet binnen de wettelijke inburgeringstermijn van 3 jaar slagen voor hun inburgering binnenland, dan moeten zij de DUO inburgeringslening van max 10.000 euro terugbetalen. Daar zit de echte crux. Aangezien een groot aantal van de asielmigranten niet tijdig slaagt, willen ze de inburgeringsexamens aanpassen = lees makkelijker maken.

1 Reactie
truusbeek2
truusbeek230 sep. 2016 - 7:33

600 uur les en 4maal zakken geeft mogelijkheid voor dispensatie en die regel is bij de meeste cursisten meer bekend

Gerda rozendal
Gerda rozendal29 sep. 2016 - 11:58

Voor de volledigheid: http://daskapital.nl/2016/01/inburgeren_is_miljo.html

zegikniet2
zegikniet229 sep. 2016 - 11:29

Nou, links! Trek de buidel en maak de cursussen beter! Allemaal! hop!

1 Reactie
richarrd
richarrd29 sep. 2016 - 14:08

Natuurlijk, geef links maar weer de schuld.

Meta Foor
Meta Foor29 sep. 2016 - 11:17

beter is de curses in engels te geven ivm doorstroming

Martin007
Martin00729 sep. 2016 - 11:07

En voor de zoveelste keer: lang leve de achterlijke liberale doctrine die wil dat alles en iedereen zonder vorm van proces wordt uitgeleverd aan het bedrijfsleven. Liberaal betekent: de overheid zorgt alleen voor politie, justitie en leger. Dat staat niet alleen keihard, met zoveel woorden, in de beginselverklaring 2008 van de VVD, maar ook in alle encyclopedieën en woordenboeken. Wederom wordt keihard bewezen dat onderwijs niet in de handen van een op geld beluste ondernemer hoort, maar in handen van de overheid. De gezondheidszorg in handen van het bedrijfsleven, zorgt voor exact hetzelfde effect als in dit stukje staat beschreven. Hoe lang nog, voordat Nederlanders asiel aanvragen in ERITREA? Waar gaat dit ophouden? Ik zal het jullie uitleggen. Zo gauw DAT deel van de bevolking dat op al die liberale partijen stemt, er ook last van gaat krijgen. Misschien dat een deel er financieel geen last van krijgt, maar wat gaan de dakloze, hongerige, rondzwervende groepen mensen doen met degenen die nog geld hebben? Een enkeling op deze site, moet de grootste moeite doen om de reacties van mensen die WEL een sociale inborst hebben, belachelijk te maken. Geloof diegenen niet, ze kletsen maar wat. En denk eens na. Als die lui zo rijk zijn dat ze zich de VVD kunnen veroorloven, dan hebben die lui helemaal geen tijd om hier een reactie te geven. Dan moeten ze werken. Wat zou dan WEL een motief kunnen zijn om de sociaal democratie in het beklaagdenbankje te stoppen? Wat dacht je van GELD. Ze worden betaald voor elke rechtse reactie die ze geven.

2 Reacties
Andy Capp
Andy Capp29 sep. 2016 - 13:01

"Ze worden betaald voor elke rechtse reactie die ze geven." Ik weet niet wie "ze" zijn, ik weet wel dat ik tenminste in één geval ook die verdenking koester. Het gaat duidelijk niet om iemand van "dom-rechts", maar om iemand die van van het spinnen zijn beroep heeft gemaakt; dat herken je aan de kwaliteit van de reacties.

Anton Chigurh
Anton Chigurh29 sep. 2016 - 14:42

Ik zou maar snel uw aluhoedje opzetten anders lezen ze uw gedachtes nog uit.

omaoeverloos
omaoeverloos29 sep. 2016 - 10:59

De Jenaplan- en Montessoricursussen zijn prima, ook de Steve Jobs inburgeringscursus kan ermee door, maar de inburgeringscursus-met-de-bijbel wordt over het algemeen niet goed beoordeeld.

truusbeek2
truusbeek229 sep. 2016 - 10:20

trouwesn de cursiten betalen voor de opleiding 1,5 jaar volgens mij 6000 euro 3 jaar 10.000 euro Lengte wordt bepaald tijdens intake. deze kosten lenen ze eerst van DUO en worden volgens mij bij slagen kwijtgescholden. Het is dan ook onbegrijpelijk dat sommige cursisten maar 3 uur in de week les hebben, want dat is te weinig om binnen vastgestelde termijn eventueel gewenstniveau te halen. let wel bij te weinig geslaagdden verliest opleidingsinstituut het certificaat, dus sommigen passen selectie aan de deur toe.

4 Reacties
bkkjourney
bkkjourney29 sep. 2016 - 12:26

Verklaar dan maar eens dat het geen discriminatie is dat mijn legale migrante echtgenote die ook eerst van DUO een inburgeringslening heeft afgesloten en ruim binnen de 3jaar inburgeringstermijn is geslaagd, niet de lening krijgt kwijtgescholden, terwijl een asielmigrant met status dat wel als gift krijgt. Asielmigranten met een status hebben of recht op bijstand of hebben inkomsten uit arbeid. Dus zijn draagkrachtig genoeg om ook de DUO inburgeringslening terug te kunnen betalen in termijnen.

the don
the don29 sep. 2016 - 14:12

>Het is dan ook onbegrijpelijk dat sommige cursisten maar 3 uur in de week les hebben, want dat is te weinig om binnen vastgestelde termijn eventueel gewenstniveau te halen. Dat geeft ze heel veel uren voor zelfstudie. Als ik geen praktijk had dan kwam ik nooit op school.

truusbeek2
truusbeek230 sep. 2016 - 7:37

joop77 een zeer terecht protest, maar het klopt die kosten moet u zelf betalen.

truusbeek2
truusbeek230 sep. 2016 - 7:43

the dobn \u heeft gelijk maar heeft te maken met leervaardigheid en die is zeer slecht ontwikkeld bij de meesten. Alleen de echte HBO en universitair opgeleiden hebben dat wel en doen ook veel zelfstudie. In de andere groepen is dat helaas uitzonderlijk. Let wel sommige cursisten vinden dat ze het uitstekend doen maar doen het feitelijk zeer slecht en ja als je die gaat interviewen krijg je een gekleurd verhaal over de cursis en ja ook daar een gebrek aan zelfreflectie bij sommigen.

Sjaak4
Sjaak429 sep. 2016 - 9:39

Ik ben slechte inburgeringscursussen ook al jaren zat.

Jaacob52
Jaacob5229 sep. 2016 - 9:11

Inburgeringscursussen moeten niet geprivatiseerd worden of onder zeer streng toezicht worden gesteld. Daarbij moet er eens goed worden nagedacht over het curriculum en de leerkrachten. Ik heb het idee dat er wordt aangerommeld als je de betrokkenen mag geloven.

1 Reactie
truusbeek2
truusbeek229 sep. 2016 - 12:33

Klopt!

the don
the don29 sep. 2016 - 9:05

Het systeem rond de inburgeringscursussen is een ramp. Sinds 1 januari 2013 zijn asielzoekers zelf verantwoordelijk voor de voorbereiding op het verplichte inburgeringsexamen. Daarvoor tot 10.000 euro lenen bij DUO, wat omgezet wordt in een gift als ze binnen drie jaar het examen halen. Dat is ook wel heel aantrekkelijk voor de aanbieders van die cursussen. Geef ze een hebbeding zoals een Tablet van 500 euro, en strijk daarna die (door de overheid betaalde) lening op.

1 Reactie
truusbeek2
truusbeek229 sep. 2016 - 12:41

Volgens mij krijgen ze niet gelijk de gelden en ze kunnen bij slecht resultaat hun certificaat verkiezen. Maar het is te weinig controle op kwaliteit, ook op de kwaliteit van docenten. daarnaast zal behoudens staatsexamen 1 en 2 de examens moeten worden aangepast. zet 20 docenten met ruime ervaring in een kamer en laat hen mede het examen opstellen. Ken trouwens een geval van een aanbesteding waar NT2 docenten in de aanbieding zijn opgenomen die daarna nooit les hebben gegeven en pas geleden hoorde ik dat een docent structureel groepen in 2 lokalen tegelijkertijd les gaf. Over kwaliteit gesproken.

Erik20
Erik2029 sep. 2016 - 8:57

Ach dan kunnen ze alvast wennen aan Nederland, het is overal hetzelfde. De bureautjes die door het UWV zijn ingehuurd gooien bijvoorbeeld ook mensen die van de universiteit komen bij anderen die alleen de basisschool hebben gedaan en nauwelijks Nederlands spreken. Het gaat alleen maar om zoveel mogelijk cliënten binnenhalen.

Phil2
Phil229 sep. 2016 - 8:02

Instanties kunnen nooit in alles voorzien. Ze wordt eerder verfoeid in NL (vrij recent Benedicte Ficq nog), maar hoe Ayaan Hirsi Ali van illegaal het Nederlands niet machtig kon opklimmen tot Tweede Kamerlid zou als voorbeeld kunnen dienen. Hoe groot de vernietiging van en in Syrische steden ook is, het is te overzien vergeleken bij de totale verwoesting van steden in de Tweede Wereldoorlog. En zou ook nooit een smoes moeten zijn dat als het zover is dat er vrede is, dat mensen liever hier hun hand ophouden dan teruggaan om hun eigen land wederom op te bouwen.

6 Reacties
Martin007
Martin00729 sep. 2016 - 11:15

Het is helemaal niet de bedoeling dat ze terug gaan. In de eerste plaats is er in die regio nu al een tekort aan water. Dat tekort zal flink toenemen naarmate de aarde opwarmt (afgelopen 100 jaar 1 graad Celsius. Daar doet de aarde normaal 20.000 jaar over). Om NOG grotere problemen te voorkomen, moeten die mensen daar weg. Op zo'n manier dat er nooit meer iemand kan wonen. Dat was nummer 1. Nummer 2 is dat de Nederlandse (Europese?) vrouwen te weinig kinderen krijgen om de gigantische groep gepensioneerden in leven te houden. En DAAROM moeten die mensen hier naar toe. Om te blijven, niet om weer terug te gaan als er vrede is. Er is al bekend gemaakt dat later dit jaar een grote groep minderjarige vluchtelingen naar hier wordt gehaald. Dat er ook een veel simpeler oplossing is, daar willen de liberale partijen niet aan, want dat betekent dat er weer een overheidsinstantie op poten moet worden gezet en liberale partijen willen nu eenmaal dat alle overheidsinstanties worden afgeschaft. Behalve politie, justitie en leger.

truusbeek2
truusbeek229 sep. 2016 - 12:42

Ze wordt eerder verfoeid in NL (vrij recent Benedicte Ficq nog) ????

the don
the don29 sep. 2016 - 14:11

>Het is helemaal niet de bedoeling dat ze terug gaan. Pardon? Ik heb een aantal keer gehoord dat we ze moeten opvangen want Nederlanders zijn ook ondergedoken in de 2e wereldoorlog, en Belgen zijn hier gekomen in de 1e wereldoorlog. Die zijn ook weer terug gegaan. Het idee van oorlogsvluchteling is toch dat je weer terug gaat als het veilig is? Of wil je de mensen die daar achter blijven na de oorlog, die de mensensmokkelaars niet kunnen betalen, daar maar laten barsten?

the don
the don29 sep. 2016 - 14:15

>In de eerste plaats is er in die regio nu al een tekort aan water. Dat tekort zal flink toenemen naarmate de aarde opwarmt (afgelopen 100 jaar 1 graad Celsius. Daar doet de aarde normaal 20.000 jaar over). Om NOG grotere problemen te voorkomen, moeten die mensen daar weg. Op zo’n manier dat er nooit meer iemand kan wonen. Dat was nummer 1. Israël ligt ook in die regio en dankzij hun ontziltingsinstallaties hebben ze een overschot aan zoet water.

the don
the don29 sep. 2016 - 14:20

>Nummer 2 is dat de Nederlandse (Europese?) vrouwen te weinig kinderen krijgen om de gigantische groep gepensioneerden in leven te houden. En DAAROM moeten die mensen hier naar toe. Om te blijven, niet om weer terug te gaan als er vrede is. Ik heb een zus en een nichtje die beide dolgraag een kind willen. Maar ze wachten nog een paar jaar tot ze wat geld hebben gespaard. Misschien zou het geboortecijfer hoger liggen als ze belasting lager lag. En immigratie helpt helemaal niet om die gigantische groep gepensioneerden in leven te houden, want immigranten blijven vaker wel dan niet in de bijstand. http://www.elsevier.nl/economie/article/2015/07/voormalige-asielzoekers-vaak-in-de-bijstand-2664374W/

Phil2
Phil23 okt. 2016 - 17:26

Deskundigen zijn het erover eens dat massale werkloosheid dreigt als gevolg van automatisering en informatisering. Er moet gedacht worden hoe mensen toch hun inkomsten krijgen, en op welke basis? Meer mensen hierheen halen, helpt geen zier. Duitsland is een uitzondering vanwege het succes van haar maakindustrie. Maar ook daar is men er inmiddels achter dat de meeste Syriërs geen skills hebben. En dat er vooral veel geld bij moet. Nee, als er écht werk te verrichten is, dan is het in de landen die in puin geschoten zijn. Die zullen opnieuw opgebouwd moeten worden. Daar horen ook grootschalige irrigatie en landbouw bij. Onderwijs. Maar dat moeten de Syriërs wel zelf doen. Desnoods moeten de Duitsers hun plannen en organisatie weer boven tafel halen van vlak na WO2.

willemb2
willemb229 sep. 2016 - 7:40

Ze klagen over het gebrek aan stageplaatsen en de kwaliteit van de inburgeringscursussen en schrijven dat toe aan privatisering. Volgens mij zijn ze al volkomen ingeburgerd. Tel dit op bij hun klachten over huisvesting, eten en het weer en je ziet een typische Nederlander voor je.

1 Reactie
Nick Ros
Nick Ros29 sep. 2016 - 9:20

"stageplaatsen"? Dat is al jaren een algemeen probleem bij de lager opgeleiden en binnen de alfa-beroepen.

truusbeek2
truusbeek229 sep. 2016 - 7:28

Eindelijk!! Het is pappen en nat houden en trekken aan een dood paard. Las het vanmorgen en had het met mijn partner over (NT2 docent) Hoog( staatsexamen) en laag ( Alpha) worden in instelling van partner wel gescheiden Blijft over het midden segment. In midden segment zit een diversiteit aan cursisten. mensen die het ondanks weinig opleiding goed oppakken en mensen die het nooit oppakken omdat leervaardigheid ontbreekt. Klacht die ik in de krant las dat docenten geen arabisch spreken is natuurlijk kul. 3 uur per week is veel te kort bij mijn partner is het 9 uur per week Let wel een hele groep zal de taal nooit redelijk oppakken, omdat ze niet willen ( enkelen) of omdat ze het totaal geen leervaardigheid in zich hebben. Kunnen we ons niet voorstellen maar kun je de cursist met zijn of haar achtergrond niet kwalijk nemen. eerste eis elke docent NT2.

3 Reacties
truusbeek2
truusbeek229 sep. 2016 - 9:36

Eerste eis elke docent dien een NT2docenten opleiding hebben gevolgd. Tweede eis Pas de examens aan. De examens zijn nu zo opgesteld dat zelfs een gemiddelde Nederlander er moeite mee zou hebben.

DanielleDefoe
DanielleDefoe29 sep. 2016 - 11:09

"eerste eis elke docent NT2": daar zijn er vast niet genoeg van zeker niet voor individuele begeleiding.

DanielleDefoe
DanielleDefoe29 sep. 2016 - 11:48

Taalvereisten zijn nogal laag (A2). Kan me voorstellen dat examens doen met zo'n taalniveau niet meevalt.

rbakels
rbakels29 sep. 2016 - 7:21

Minister Verdonck voerde inburgeringscursussen vooral in om immigranten (net en zonder asiel) te treiteren. Zelfs voor een autochtoon zijn de examens nauwelijks te doen. De verplichting een inburgeringscursus te doen is ook zwaar discriminerend. Westerse immigranten (waartoe ook Japanners worden gerekend!) hoeven die cursus niet te doen. Het lijkt me goed als een stel immigranten eens een cursus opzet om Hollanders te informeren. Ik kom net uit Dubai. Daar is maar 15% van de bevolking autochtoon. Maar het gaat prima.

6 Reacties
the don
the don29 sep. 2016 - 9:11

>Ik kom net uit Dubai. Daar is maar 15% van de bevolking autochtoon. Maar het gaat prima. Vertel er wel bij dat een groot deel van die 15% welvarend zijn en amper of niet hoeven te werken. Terwijl die 85% voornamelijk bestaat uit werknemers uit Indië en Pakistan die daar aan wurgcontracten vastzitten en de hele dag in mensonterende omstandigheden doorbrengen.

Anton Chigurh
Anton Chigurh29 sep. 2016 - 10:11

Misschien moeten wij dezelfde immigratie politiek voeren als Dubai...Hoeveel van die 85% krijgt een Emirati paspoort en toegang tot alle voorzieningen?

truusbeek2
truusbeek229 sep. 2016 - 10:27

Heeft die 85% daar ook de zelfde rechten en zelfde aanspraken op sociaal vangnet als die 15 % autochtonen. Zag eens een docu over Koeweit waar dit zeer zeker niet het geval was.

DanielleDefoe
DanielleDefoe29 sep. 2016 - 11:07

Soort moderne slavernij meen ik te hebben begrepen. Daar heeft de rijke bovenlaag daar uiteraard geen moeite mee.

truusbeek2
truusbeek229 sep. 2016 - 11:16

Je hoeft het niet te doen maar dan heeft dat tzt consequenties, volgens mij ook voor een Japanner. regel gaat niet op voor EU ingezetenen en oner andere Turkije. Mijn partner had pas geleden 2 Syriers bij de intake waarbij 1 van hen aangaf geen zin in de cursus te hebben. Ook goed ( kan niet gemotiveerden missen als kiespijn) maar laat je wel door vluchtelingen werk je voorlichten over de consequenties.

Machielse932
Machielse93229 sep. 2016 - 11:36

"Ik kom net uit Dubai. Daar is maar 15% van de bevolking autochtoon. Maar het gaat prima." Beste opmerking van de dag. Misschien moeten we de definitie van prima gaan bijstellen. Als je met "het gaat prima" bedoelt dat het fantastisch gaat voor de 15% autochtonen dan heb je zeker gelijk. Ook in Nederland kan het volgens uw definitie 'prima' gaan. Het vereist echter wel de invoering van een klassenmaatschappij en institutioneel racisme (maar dan dus echt).