Joop

Asielzoekers zijn een speelbal van xenofobie

  •  
29-11-2012
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Strafbaar zijn omdat je bestaat op een bepaald deel van de aarde is een extreme, schandelijke keuze van onze regering
De discussie over de asielzoekers aan de Notweg lijkt te verzanden in een praktische. Is het kamp wel hygiënisch, is het niet te koud en waar moeten de asielzoekers heen als ze daar niet kunnen blijven?
Het wordt tijd om wat fundamentelere vragen te stellen bij de houding van Nederland ten opzichte van immigranten in het algemeen. We kunnen met ons paspoort de hele wereld over reizen, we kunnen ons in theorie bijna overal vestigen, moeten we ons niet afvragen waarom we deze rechten aan anderen willen ontzeggen? Wat zijn de mythes die onze houding ten opzichte van vreemdelingen bepalen?
Als er teveel mensen immigreren kost dat de Nederlandse burger heel veel geld. De tsunami van asielzoekers, moslims en immigranten die ons land zouden overspoelen als Frontex de bootjes op de middellandse zee niet zou onderscheppen, is een schrikbeeld dat bij menig Nederlander leeft. Om ons welvaartsniveau te handhaven en de sociale zekerheid te waarborgen moeten we een streng immigratiebeleid voeren, is een veelgehoorde opvatting. Nu is de vraag hoe goed het gaat met het waarborgen van de sociale zekerheid en het welvaartsniveau, maar bovendien is het nogal naast de kwestie.
Vluchtelingen die hier komen zijn voor een groot deel vluchtelingen. Ze troffen een onleefbare situatie in hun eigen land en doen een beroep op landen die de Rechten van de Mens onderschrijven voor een veiliger leven. Onze reactie daarop is nogal angstig. We hebben de IND opgericht (een organisatie met een omzet van 352 miljoen in 2012), hebben een intensief inburgeringstraject (probeert u zelf de inburgeringscursus eens, ik ben er voor gezakt) en houden vreemdelingen nauwlettend in de gaten. Dit doen we omdat we hebben ondervonden dat immigranten dikwijls in een marginale positie terechtkomen en soms in de criminaliteit. Maar dat wil niet zeggen dat immigranten hier naar toe komen voor een uitkering of om te stelen.
We kunnen als maatschappij heel goed de negatieve effecten van immigratie proberen in te perken zonder daarbij de legitimiteit van vluchtelingen te ontkennen en daarbij fundamentele mensenrechten te schenden. Het is bijvoorbeeld mogelijk te bepalen dat immigranten hier beperkte rechten hebben zolang ze niet bijdragen aan het sociale stelsel (al kun je daar ethische vragen bij stellen). In het huidige regeerakkoord staat een omgekeerd voorstel. Immigranten met verblijfsvergunning die in de eerste 7 (!) jaar een beroep doen op een uitkering worden teruggestuurd naar het land van herkomst.
Asielzoekers hebben hier geen kans
Een veel gehoord argument om de asielzoekers aan de Notweg terug te sturen is dat ze hier geen kansen hebben. Op 21 november zei Teeven het ook weer in het Parool. Waarom zou je mensen hoop geven terwijl die er niet is? Of er wel of geen hoop is, is echter geen vaststaand gegeven en hangt voor een groot deel af van de kansen die mensen krijgen en wat ze daar mee doen.
Binnen het huidige systeem komt het inderdaad voor dat mensen in hopeloze situaties belanden. Ze zitten 12 jaar van hun leven te wachten op een verblijfsvergunning en kunnen zich zonder deze vergunning in een land als Nederland niet goed ontplooien. Het is echter weinig liberaal om voor een ander te bepalen dat hij kansloos is, maar misschien is het teveel gevraagd om van de VVD liberale principes te verwachten.
Het om die reden ontzeggen van grondrechten aan humanitaire vluchtelingen snijdt echter ook weinig hout omdat het veronderstelt dat het verkrijgen van een verblijfsvergunning wel hoop biedt en dat dit buiten het bereik van deze groep vluchtelingen valt. Hierdoor denken vluchtelingen die al jaren in een procedure zitten dat de verblijfsvergunning de zaligmakende oplossing is. Dat is een verkeerde voorstelling van zaken in een krimpende economie met groter wordende werkeloosheid onder autochtonen. Dit neemt echter niet weg dat de asielzoekers aan de Notweg hier zijn, dat ze niet teruggestuurd kunnen worden en dat ze mensenrechten claimen. Of ze wel of geen kansen krijgen en of ze die benutten is daarbij van secundair belang zolang hun bestaansrecht niet wordt erkent.
Immigranten zijn criminelen
Het was een paradepaardje voor Rutte en Samsom liet het zich welgevallen. ‘We gaan illegaliteit strafbaar stellen.’ Duizenden mensen, die hier al jaren verblijven, studies hebben gevolgd, kinderen opgevoed, worden daarmee criminelen. Strafbare feiten zijn normaal gesproken handelingen die een individu begaat wetende dat hij daarmee een ander schade berokkent. De vraag doet zich voor of duizenden nauwelijks opgeleide mensen in erbarmelijke omstandigheden genoeg kennis van zaken hebben om te weten dat ze strafbare feiten begaan als ze de Nederlandse grens oversteken.
Daarnaast kun je je afvragen hoeveel schade deze kwetsbare mensen de Nederlandse samenleving (kunnen) berokkenen. Strafbaar zijn omdat je bestaat op een bepaald deel van de aarde is een extreme, schandelijke keuze van onze regering. Het zijn de zwaksten van de wereld, die met trauma’s en dromen in ons land terecht komen die daarvan de dupe zijn. Het past een welvarend land als Nederland niet om zulke immorele keuzes te maken.
De grote vraag die rond het asielthema zoemt is ‘Wat is dan de oplossing?’ Op zijn minst zou het goed zijn om eerst een onderscheid te maken tussen de negatieve effecten van immigratie en immigratie zelf. We kunnen als maatschappij zeggen dat we vluchtelingen in eerste instantie beperktere rechten geven dan geboren Nederlanders, zonder hun legitimiteit als vluchteling aan te tasten. Je zou dan zelfs kunnen bepalen dat hoogopgeleide immigranten met een groot jaarinkomen daarvan uitgezonderd zijn, als dat beter in de liberale agenda past. Dan kom je weliswaar in een klassen-situatie terecht, maar die bestaat de facto al met een standenverschil tussen aan de ene kant Nederlanders en (rijkere) immigranten die in het bedrijfsleven en op universiteiten werkzaam zijn en aan de andere kant rechteloze asielzoekers. Het is een controversieel idee om dit in wetten te formaliseren, maar wie zich enigszins in de asielproblematiek verdiept, moet constateren dat de status quo op zijn minst even controversieel is. Moeders met kinderen uit Sudan, gevlucht voor de oorlog, die al 12 jaar procederen, die enigszins Nederlands spreken en gewoon zouden willen werken, als je er bij stilstaat is het hallucinant. Die twaalf jaar krijgen ze nooit meer terug.
Kan het een Nederlander veel schelen dat iemand die zijn kantoor schoonmaakt of de post bezorgd wel of geen papiertje heeft? Zolang het een beetje een vriendelijk persoon is en het niet strafbaar is hem of haar te betalen kan het niemand echt iets schelen. Het is het bekende fenomeen: immigranten moeten weg, maar mijn Irakese buurman is echt een toffe gast. Culturen zijn zich overal ter wereld, op alle niveaus aan het vermengen. Het is provinciaal en vooral zeer asociaal om een dergelijk proces strafbaar te stellen.
We moeten toe naar een grondslagen discussie die zo breed mogelijk gevoerd wordt.  In welke gevallen zijn wij bereid mensen uit andere landen een kans te geven en onder welke voorwaarden? Anders zijn asielzoekers een speelbal van xenofobie, sentimenten en politiek effectbejag.

Meer over:

opinie, leven
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (14)

lancelot2
lancelot229 nov. 2012 - 11:06

Ga nou eerst eens uitzoeken wat het woord xenofobie nou eigenlijk betekend. ;-)

BasVV
BasVV29 nov. 2012 - 11:06

Nu ik toch ga reageren Oké. Waarom eignelijk. Maar het werd een beetje kouder. Dat wisten ze. En de buremeester ook. Waarom krijgen onze eigen daklozen niet deze opvang.

BasVV
BasVV29 nov. 2012 - 11:06

Nee.

BasVV
BasVV29 nov. 2012 - 11:06

Waarom zouden deze mensen meer rechten hebben . Ze sluiten gewoon in de rij aan, Tien jaar wachten.

[verwijderd]
[verwijderd]29 nov. 2012 - 11:06

" Het zijn de zwaksten van de wereld, die met trauma's en dromen in ons land terecht komen die daarvan de dupe zijn. " die wel (tien)duizenden euro's hebben voor een vliegtuigticket of voor de mensenhandelaars. De schrijver lijkt weinig over dit onderwerp te weten of probeert juist feiten te verdraaien

1 Reactie
Michiel Online
Michiel Online29 nov. 2012 - 11:06

jij bent degene die feiten verdraait.

[verwijderd]
[verwijderd]29 nov. 2012 - 11:06

TENTENKAMP ASIELZOEKERS/AANKLACHT TEGEN ONMENSELIJKHEID NED OVERHEID/OPROEP VLUCHTELINGEN TOT SOLIDARITEIT ''We are refugees Not criminals'' http://www.at5.nl/artikelen/91191/tentenkamp-vrijdag-ontruimd ''Maar het is een grove schande dat vluchtelingen tot deze extreme acties moeten overgaan om zelfs maar duidelijkheid te krijgen over hun situatie. Dit tentenkamp is net als de andere een wanhoopskreet. Er moet een oplossing komen. Die gaat niet zozeer over het verhelpen van de erbarmelijke omstandigheden van het kamp. Er moet zo snel mogelijk een werkelijke oplossing komen voor deze hele groep uitgeslotenen. Wat ons betreft is dat een simpele: geen mens is illegaal, alle vluchtelingen zijn welkom.'' http://socialisme.nu/blog/nieuws/30497/vluchtelingenkamp-osdorp-het-enige-dat-we-hebben-is-onze-naam/ Geachte Redactie en lezers van Joop, De teerling is geworpen. De rechter heeft bepaald, dat burgemeester van der Laan van Amsterdam mag overgaan tot ontruiming van het Tentenkamp van uitgeprocedeerde vluchtelingen aan de Notweg [Amsterdam/Osdorp] [1] hetgeen vrijdag 30 november zal plaatsvinden Het kamp bestond uit 134 vluchtelingen Daarom doen de ''tentenkamp'' vluchtelingen een laatste beroep op iedereen, die begaan is met de hopeloze situatie van deze uitgeprocedeerde vluchtelingen, om vrijdagochtend te protesteren tegen de ontruiming van het kamp Geadviseerd wordt, om vijf uur 's morgens aanwezig te zijn in verband met mogelijke afzetting door politie, voorafgaande aan de ontruiming Zie https://www.indymedia.nl/node/10690 Er is sprake van vertrek van een aantal asielzoekers uit het Tentenkamp, die gezwicht zijn voor een regeling voor 30 dagen opvang [waarna ze weer op straat staan/aanvulling Astrid Essed] Over de aantallen [64 of 90] verschillen de berichten http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3355173/2012/11/28/Asielzoekers-verruilen-kamp-voor-alternatief.dhtml http://www.nu.nl/binnenland/2969528/asielzoekers-osdorp-verruilen-kamp-alternatief.html Zaak is, dat de in het kamp overgeblevenen des te harder onze/uw steun/solidariteit nodig hebben! Zie ook Oproep geheel onderaan Vriendelijke groeten Astrid Essed ACHTERGROND: RECHTELOZE POSITIE VLUCHTELINGEN VALKUILEN/AFLEIDENDE DISCUSSIE De reden van het tentenkamp protest, dat trouwens ook in Den Haag plaatsvindt [2] kwam in de media niet goed uit de verf, omdat de aandacht van meet af aan werd afgeleid door andere zaken, die ik in het kort op een rijtje zet VALKUIL 1 HARDE/ONHYGIENISCHE OMSTANDIGHEDEN IN TENTENKAMP Van meet af aan werd er gesproken over het ''onacceptabele'' karakter van de harde omstandigheden in het kamp Er waren [zwangere] vrouwen en kinderen aanwezig, er was gebrek aan hygiene, etc etc. [3] Los van het feit, dat juist door het ASIELBELEID deze mensen in een dergelijke situatie waren beland [4]was toppunt van hypocrisie, dat dit werd beweerd door diezelfde burgemmester van der Laan, terwijl hij en Stadsdeelvoorzitter Baadoud in de twee maanden, dat het kamp heeft bestaan, geen chemisch toilet, geen deken en laat staan beschutting tegen de kou voor deze mensen hebben geregeld! [5] Al wat gebeurde, was dat Baadoud [stadsdeelvoorzitter Stadsdeel West] en burgemeester van der Laan het balletje naar elkaar en Den Haag terugspeelden ten koste van de hopeloosheid van vluchtelingen [6] Werkelijke hulp is gekomen van buurtbewoners, de huisartsenpost en solidaire organisaties [7] VALKUIL 2 BURGEMEESTER VAN DER LAAN ERKENT ''RECHT OP DEMONSTRATIE'' Consequent heeft burgemmeester van der Laan het tentenkamp protest aangemerkt als ''demonstratie'' Hierdoor werd hij ontlast van de gemeentelijke zorgplicht tegenover mensen, die van alles verstoken waren, zelfs de eerste ;evensbehoeften en behoorlijke hygiene En zijn ''bezorgdheid'' om de hygienische omstandigheden en volksgezondheid'' [9] gaf hem dan weer reden om bevel te geven tot ontruiming Een dirty game Helaas werd van der Laan hierin, gesteund door de rechtbank, met voorbijgaan aan de fundamentele rechten van de vluchtelingen oprecht op veiligheid en dus vrijwaring van oorlog [10] VALKUIL 3 ''HUMANE OPLOSSING'' SP EN GROEN LINKS Het lijkt sympathiek, de motie van de SP en Groen Links in de Amsterdamse Gemeenteraad waarbij van der Laan werd opgeroepen tot een ''humane oplossing'' in de kwestie rond tentenkamp Notweg Weer bleek het echter om een tijdelijke oplossing te gaan vanwege de barre omstandigheden [kou, etc], maar niet om een fundamentelere eis voor verblijfsrecht voor deze uitgeprocedeerden [11] VALKUIL4 ''HANDREIKING'' TEEVEN NAAR ASIELZOEKERS Welhaast het grofste staaltje van politieke en media manipulatie is de zogenaamde ''handreking'' van Staatssecretaris Teeven van Justitie naar de asielzoekers Die handreking is namelijk een lachertje Teeven is [of liever gezegd, was] bereid om asielzoekers, die zich bekendmaken en willen meewerken aan hun terugkeer, een maand onderdak te bieden. [12] Het bittere en belachelijke daarvan is, dat de tentenkampstrijd van de uitgeprocedeerden nu juist daarom is begonnen! Ze kunnen/willen niet terug naar hun landen van herkomst vanwege de mensonwaardige situatie ACHTERGROND TENTENKAMP VERZET En dan komen we nu aan de werkelijke achtergrond van het verzet, dat steeds naar de achtergrond is gedrongen vanwege de bovengenoemde valkuilen Namelijk het recht van ieder mens op veiligheid, vrijwaring van oorlog en honger en een leven in waardigheid Het is alzo vaak door de vluchtelingen zelf gezegd en moet hier maar eens duidelijk herhaald worden: Het gaat hier om mensen, die afkomstig zijn uit oorlogsgebieden [o.a. Irak en Somalie] en vanwege die oorlogssituatie in eigen land gevaar lopen! [14] Of het land van herkomst wel of geen identiteitspapieren aan de vluchteling afgeeft [noodzakelijk om terug te kunnen keren], zoals vaak als argument door de pers naar voren wordt gebracht [15] is van weinig tot geen belang De veiligheid van de mensen, EN het recht, in waardigheid en vrijwaring van armoede te leven, is waar het hier om draait [16] Deze mensen, die, uitgeprocedeerd, niet uitzetbaar zijn vanwege die oorlogssituatie, belanden op straat, omdat zij krachtens het Nederlandse asielbeleid op geen enkele levensvoorziening [behalve wanneer het spoedeisende medische hulp is] recht hebben Dus: Geen dak boven je hoofd, geen eten, geen mensenrechten Hun ''alternatief'' is: Uitzetting naar een land, waar zij grote kans maken, oorlogsslachtoffer te worden of anders vanwege de extreme armoede te verhongeren Het is dan ook perfide, onbeschaafd en tegen alle mensenrechtenregels in om deze mensen als ''handreking'' een maand onderdak te bieden [17], waarna zij teruggestuurd worden naar oorlog en ellende En dan ook nogeens verwachten, dat zijzelf meewerken aan hun uitzetting? [18] Zoals in: je eigen graf graven...... Het enige alternatief om niet je graf te graven, betekent Niet te worden uitgezet, omdat je niet uitzetbaar bent [hetzij na een rechterlijke toetsing, hetzij doordat het herkomstland geen papieren afgeeft] En weer op straat te belanden Waarna alles weer van voren af aan begint EPILOOG Het Tentenkamp protest is dus een bittere noodzaak om aandacht te vragen voor het gesol met mensen en de barbaarsheid van het Nederlands asielbeleid aan de kaak te stellen De Nederlandse politieke machthebbers als Teeven en co behoeven zich geen illusie te maken Zij kunnen dit Kamp laten afbreken Honderden zullen herrijzen Totdat Neerland leert, dat mensen, die hiernaartoe komen om bescherming tegen armoede, oorlog of vervolging, daarop RECHT hebben en ook moeten krijgen Dit is geen gunst MAAR EEN RECHT!!!! Vriendelijke groeten Astrid Essed ZIE VOOR NOTEN http://www.ekudos.nl/artikel/372590/tentenkamp_asielzoekersoproep_vluchtelingenaanklacht_tegen_overheid MOBILISATIE OPROEP: PROTESTEER VRIJDAG 30 NOVEMBER TEGEN ONTRUIMING KAMP OSDORP Al twee maanden wonen wij, vluchtelingen van Osdorp, op straat. Wij wonen in een tentenkamp omdat we letterlijk op straat gezet zijn. Wij mogen niet in Nederland blijven, maar de overheid kan ons ook niet uitzetten. Wij zitten muurvast in het immigratiesysteem. Ons tentenkamp aan de Notweg in Osdorp dreigt aanstaande vrijdag ontruimd te worden. Waar moeten wij dan heen? Wij willen een blijvende oplossing zodat wij een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Aanstaande woensdag, 28 november, besluit de rechter of ons tentenkamp mag blijven. Als woensdag het besluit negatief valt, dan vragen wij jullie een voor een, alle broeders en zusters om vrijdagochtend vroeg naar het kamp te komen en ons protest tegen dit besluit te ondersteunen. Zelf hebben wij niet genoeg kracht om te protesteren tegen dit beleid. Wij hopen dat we samen die kracht wel hebben. De ontruiming zal vroeg in de morgen plaatsvinden, om 7 uur. Daarom willen wij jullie vragen zo vroeg mogelijk te komen om ons bij te staan tegen de politie. Het zou fantastisch zijn als jullie al om 5 uur aanwezig kunnen zijn. Jullie zijn ook van harte welkom om donderdagavond of donderdagnacht al te komen! Wij zullen blijven demonstreren totdat er een oplossing is gevonden. Wij verdienen een menswaardig bestaan. Dat is ons mensenrecht. Wij zijn hier en wij zullen hier ook blijven! Wij hopen op jullie steun en solidariteit. Vrijdagochtend 30 november Notweg, Amsterdam Osdorp

1 Reactie
basOoms
basOoms29 nov. 2012 - 11:06

En lappen de uitspraak vam een rechter aan onze laars.

BasVV
BasVV29 nov. 2012 - 11:06

"Het wordt tijd om wat fundamentelere vragen te stellen bij de houding van Nederland ten opzichte van immigranten in het algemeen. We kunnen met ons paspoort de hele wereld over reizen, we kunnen ons in theorie bijna overal vestigen, moeten we ons niet afvragen waarom we deze rechten aan anderen willen ontzeggen? Wat zijn de mythes die onze houding ten opzichte van vreemdelingen bepalen? " Dit is een mythe. Nederlanders denken al snel dat ze rechten in de hele wereld hebben. Totaal niet. Ook Nederlanders zullen aan de eisen die die landen stellen aan verblijf, werk of vestiging moeten voldoen. Van asielrechten van nederlanders in het buitenland heb ik nog nooit gehoord. Waarom denken Nederlanders toch dat ze overal welkom zijn. Vind jij jezelf zo'n elitair volkje dat iedereen je met blijdschap moet verwelkomen.

1 Reactie
alexandern
alexandern29 nov. 2012 - 11:06

he bas, leuk dat je etrugschrijft, ik heb in latijns-amerika en India gewerkt envanuit die ervaring kan ik zeggen dat onze paspoorten wat meer voordelen geven dan bijvoorbeeld een colombiaans of een Indisch paspoort, niet alleen op het gebied van verplaatsing maar ook op het gebied van vestiging. Heb jij daar ook ervaring mee? groeten! Alexander ps kom eens langs op de Notweg nu het nog kan

[verwijderd]
[verwijderd]29 nov. 2012 - 11:06

"Kan het een Nederlander veel schelen dat iemand die zijn kantoor schoonmaakt of de post bezorgd wel of geen papiertje heeft? Zolang het een beetje een vriendelijk persoon is en het niet strafbaar is hem of haar te betalen kan het niemand echt iets schelen" Ik voel mij toch geroepen om hier op te reageren, want het kan mij wel wat schelen. De auteur zegt mede namens mij te spreken en dat klopt dus niet. In de VS is dit verschijnsel ook heel bekend, overal werken Mexicanen die werken, belasting betalen en toch illegaal zijn. Vroeg of laat worden ze getraceerd door de vreemdelingenpolitie de grens over gezet. We zijn hier dus niet de enige in (volgens mij doet ieder land dit zo). De reden lijkt mij wel heel logisch: anders is de orde zoek en stroomt het buitenland richting de rijke landen. Met als vermoedelijk gevolg een negatief effect op de economieën.

1 Reactie
alexandern
alexandern29 nov. 2012 - 11:06

De reden lijkt mij wel heel logisch: anders is de orde zoek en stroomt het buitenland richting de rijke landen. Met als vermoedelijk gevolg een negatief effect op de economieën. wat bedoel je precies met het buitenland? ik vraag me ook een beetje af wat het vermoedelijk negatieve effect op de economieen inhoudt.. is het het niet simpelweg zo dat India, Brazilie en China op dit moment concurrernder kunnen zijn door goedkope arbeidskrachten en dat dat effect heeft op onze economieen? Het zou in dat geval niet verkeerd zijn om een aangepast statuut voor migranten te maken zodat ze tegen concurrerende tarieven kunnen werken zoals feitelijk al met de Polen en ander Oost-Europeanen gebeurt. (ik vind het zelf niet echt rechtvaardig maar alles is beter dan de huidige situatie)

Gelijkhebber
Gelijkhebber29 nov. 2012 - 11:06

Dag Alexander, Goed dat je reageert. Als je van mening bent dat niemand illegaal is vind je dan ook dat iedereen naar Nederland moet kunnen komen. Of zijn er voor jou ook grenzen waarvan je zegt als die worden overschreden dan moeten we gaan kijken of iedereen hier wel kan zijn. Beperken we ons tot Somalië en Zuid-Soedan, en volgen we jouw redenering, dan zijn dus in principe 20 miljoen mensen hier welkom. De kans bestaat dat je als theatermaker, schrijver en essayist van mening ben dat iedereen welkom is maar dat je als privépersoon er andere meningen op nahoudt. Ik noem theatermakers, schrijvers en essayisten als Youp van 't Hek, Jan Mulder en Freek de Jonge die in buurten wonen waar je geen illegalen of asielzoekers zult aantreffen. Hoe zit dat met jou? Groet, Kees

1 Reactie
alexandern
alexandern29 nov. 2012 - 11:06

HOi Kees, Wat fijn dat er goed geformuleerde reacties komen. Ik ben een nogal jonge en onbekende theatermaker, dus wonen in dat soort buurten kan ik niet betalen, (als je het wilt weten ik woon in zeeburg in een redelijk klein appartement). Verder heb ik in 2009 in Brussel bij asielzoekers in een parkeergarege verbleven, ze waren met honderd man 40 dagen in hongerstaking en we probeerden met andere theatermakers die situatie aan het daklicht te krijgen. Ik denk niet dat het een goed idee zou zijn om 20 miljoen immigranten in Nederland een verblijfsvergunning te geven. Maar het is denk ik wel nodig om een rationelere discussie te voeren waar in het onderscheid tussen immigratie en de ongewenste effecten ervan wordt gemaakt. Op dit moment zitten een hondertal asielzoekers weer eens drie weken in de gevangenis waarna ze weer op straat komen te staan. Het minste wat we kunnen doen als Nederland is erkennen dat het mensen zijn met bepaalde basisrechten. Een heel letterlijk voorbeeld daarvan is dit recht Vluchtelingen en migranten De Universele verklaring zegt dat mensen het recht hebben hun land te verlaten en er terug te keren. Vluchtelingen hebben recht op bescherming tegen refoulement, dat wil zeggen terugzending naar een land waar men vervolgd wordt. Ze hebben het recht politiek asiel 'te zoeken en te genieten'. dat in Nederland met enige regelmaat geschonden wordt waarvan laatst weer een voorbeeld in het nieuws kwam, maar dat iets regelmatiger gebeurd http://www.telegraaf.nl/binnenland/21106085/__Afgewezen_asielzoeker_gedood__.html ik denk dat we moeten stoppen die mensen als profiteurs te zien, en de voorwaarden bepalen waaronder we ze een kans willen geven (bijv eerste drie jaar geen uitkering) op dit moment kost het immigratiegebeuren ons ook al verschrikkelijk veel geld en de ontruiming deze morgen ook. Tot slot wil ik opmerken dat de welvaartsverdeling geen neutraal gegeven is. Europese boeren concureren Afrikaanse eruit met behulp van landbouwsubsidies, terwijl Afrika een groot potentieel heeft op dat gebied, om maar een voorbeeld te noemen. We danken onze welvaart voor een deel aan een oneerlijk beleid dus dan is het niet merkwaardig dat mensen uit het buitenland daar aan mee willen delen. Ik ga graag verder met u in gesprek, heeft u al eens problemen met immigranten gehad? Groeten! Alexander