Joop

Armoede gaat niet alleen om geldgebrek maar heeft een verhaal

  •  
08-04-2021
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
154 keer bekeken
  •  
6748965761_110d18f752_c

© cc-foto: FuFu Wolf

De zwaarste schuld is de schuld die we blijven ontkennen
De toeslagenaffaire heeft het probleem van armoede opnieuw onder de aandacht gebracht. Het laat zien dat armoede veel verschijningsvormen heeft. Het betreft niet alleen de mensen die door naheffingen en boetes van de Belastingdienst aan de grond zitten, maar ook boeren die financieel verlies lijden door dalende prijzen of door noodzakelijke investeringen om aan de eisen van milieu en gezondheid te voldoen. Denk aan gezinnen die hun schuldenlast niet meer kunnen dragen als een van de ouders werkloos wordt. Of mensen die bij een ingrijpende gebeurtenis zoals ziekte, echtscheiding of een ongeval het hoofd niet meer boven water kunnen houden. Koopverslaafden die zich uit onvrede steeds laten verleiden om zaken aan te schaffen die ze zich eigenlijk niet kunnen permitteren.
Ook door psychosociale problemen, verslavingen of ongeplande zwangerschap kunnen schulden ontstaan en oplopen. Daarnaast is er vaak sprake van verborgen armoede, denk aan mensen die zich terugtrekken op een vakantiepark, die in een caravan achter op een erf verblijven of op andere onverwachte locaties. Vaak trekken mensen niet tijdig aan de bel, waardoor ze in een negatieve spiraal terechtkomen, met deurwaarders, boetes, dwangbevelen of schuldsanering tot gevolg. Er is een diversiteit van oorzaken die leidt tot armoede, en meestal vinden we armoede schrijnender als de oorzaak buiten de verantwoordelijkheid van het slachtoffer ligt.
Waarom mensen het zo ver laten komen? Het kan zijn uit schaamte, het onvermogen om de situatie te overzien of omdat de omgeving niet tijdig signaleert. Het probleem van de schuldenlast van burgers staat nu op de politieke agenda. Politici kunnen in de gemeente extra financiële middelen beschikbaar stellen, zodat burgers uit hun benarde situatie kunnen komen. Deze oplossing richt zich op het bestrijden van het kwaad dat is geschied; het is in feite al te ver gekomen.
Voorkomen is beter dan genezen Een aanpak die problemen voorkomt zou veel beter zijn. Dat betekent op de eerste plaats dat financiële tekorten eerder moeten worden gesignaleerd door betrokkenen in het sociale netwerk. Denk aan leraren die kinderen zien die zonder ontbijt of onverzorgd op school komen en huisartsen die mensen met klachten over lusteloosheid, depressie of vage lichamelijke problemen signaleren.
Vaak schromen we om in iemands privéleven binnen te dringen. We zijn niet goed in doorvragen en sturen, omdat we het druk genoeg hebben met onszelf, omdat we niet goed weten wat er mee aan moeten, omdat we bang zijn voor mogelijke confrontaties, of omdat we niet meegezogen willen worden in andermans leed.
Problemen worden mede veroorzaakt door bredere maatschappelijke factoren. In de huidige neoliberale samenleving wordt de samenlevingsopbouw en hulpverlening vermarkt. Marktpartijen hebben eigen belangen, die haaks kunnen staan op de belangen van de cliënten om wie het uiteindelijk gaat. Ook is in de neoliberale samenleving de tendens gegroeid om mensen zelf verantwoordelijk te maken voor hun situatie, wat al gauw leidt tot een houding van “eigen schuld, dikke bult”. Tegelijkertijd wordt iedereen via reclames verleid tot kopen en uitgeven. Reclames bevatten vaak de boodschap dat alles kan, dat iedereen recht heeft op een dure levensstijl en dat kinderen de beste merkproducten moeten krijgen.
Hoe we leren omgaan met verleidingen, met misleidende informatie en druk die anderen op ons uitoefenen Ook illustreert dit de noodzaak om te leren budgetteren, goede maar betaalbare producten te vinden en te weten waar financiële ondersteuning te krijgen is. In de opvoeding en het onderwijs kan worden begonnen met het leren doorzien van reclames, het lezen van de kleine lettertjes en het weerbaar maken tegen verleidingen of tegen alle weelde die anderen hebben. Er zijn organisaties en zelfhulpgroepen om te ontsnappen uit de knellende greep van verslavingen of ongezond gedrag. Het blijft echter lastig om sturing en begeleiding vanuit de directe omgeving toe te passen.
Professionele hulpverlening is dan de aangewezen route en hier kan nog het nodige worden verbeterd. Vaak verhinderen regels, privacybeleid en bureaucratie dat voor de hand liggende oplossingen worden toegepast. En soms komen mensen in de problemen door de overheid zoals bij de toeslagenaffaire. De gemeente kan dicht bij huis ingrijpen. Maar dan moeten we wel het lef hebben om onze diensten en medewerkers de ruimte te geven om oplossingen op maat te bieden.
We zijn meer gebaat bij een niet geoormerkt werkbudget dat flexibel kan worden ingezet, dan bij het uitvaardigen van regels en het verscherpen van controles na elk incident. In kritische situaties moeten we niet schromen om de schuldenlast even te parkeren, een eerste aflossing voor rekening van de gemeente te laten komen en aan onze medewerkers sociale zaken een werkbudget beschikbaar te stellen. Op die manier kan de hoogste nood verlicht worden, zodat er tijd en vertrouwen gekocht kan worden. Daardoor durven mensen zich open te stellen en stappen te zetten naar een kringloopwinkel, een voedselbank en een schuldhulpverlening. Immers, de zwaarste schuld is de schuld die we blijven ontkennen.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (33)

Minoes&tuin
Minoes&tuin9 apr. 2021 - 9:57

https://www.nibud.nl/consumenten/nibud-verhoog-bijstand-en-minimumjeugdloon/ https://www.nibud.nl/wp-content/uploads/Nibud-Rapport-analyse-5-jaar-armoedebeleid-80-gemeenten.pdf

2 Reacties
Bouwman2
Bouwman29 apr. 2021 - 14:21

Minoes, je lijkt het sprokkelvrouwtje wel. Uit de verzamelde volkssprookjes van de broers Grimm.

Minoes&tuin
Minoes&tuin10 apr. 2021 - 3:58

Lees jij de FT maar!

Minoes&tuin
Minoes&tuin9 apr. 2021 - 9:52

https://www.nibud.nl/consumenten/nibud-verhoog-bijstand-en-minimumjeugdloon/

Bouwman2
Bouwman29 apr. 2021 - 9:08

Armoede is relatief. is gebonden aan tijd en plaats. je kunt er dus wat aan doen aan ongelijkheid. Bijvoorbeeld door belasting te heffen naar draagkracht of door een systeem met toeslagen, een bonus malus systeem.dus te bedenken. . Er bestaat ook geestelijke armoede. Dat is een nog moeilijker te bestrijden probleem. Want met onderwijs en burgerschapszin ben je nog niet eens op de helft. Neem D66, de onderwijspartij. en nu toch wat populistisch en volks geworden. Belust op eenzijdigheid op ophef en vertier. Zo van "ik ga even voor, voor, wilt u even op mij wachten? " Een partij niet meer van de ruime regenjas, maar een die de nieuwe kleren van de keizer op de catwalk met verve draagt en voor wie applaus het ultieme genot is. . Op de begraafplaats ligt in een hoekje waar geen tuinman komt een eenvoudige omgevallen zerk waaronder de ouderling uit Lekkerkerk rust met de tekst: Heden en ik morgen gij. , Wir setzen uns mit Tränen nieder, staat op een bladzijde verloren door een passant. Ik denk door een lid van het Groot Omroepkoor. ..... , . .

DaanOuwens
DaanOuwens9 apr. 2021 - 8:55

Ik heb wat moeite te begrijpen hoe iemand die blijkbaar deskundig is op dit gebied zo veel onzin kan opschrijven. Hoewel dit soort verhalen mij ook wel doen denken aan verhalen van klantmanagers van gemeentelijke diensten voor werk en inkomen. De kern van die verhalen is dat de klant een aantal foute besluiten heeft genomen en begeleiding nodig heeft om uit zijn problematische situatie te komen. Ik heb nogal wat weerzin tegen dat soort gedachten. Het gaat namelijk helemaal voorbij aan het falende systeem van de sociale zekerheid dat de oorzaak is van het feit dat mensen niet uit de problemen kunnen komen. Er zijn mensen in de bijstand die beperkte vaardigheden hebben maar de grootste groep wordt toch vooral vermalen door het systeem dat hen zou moeten helpen. Een voorbeeld: De Rotterdamse Kredietbank nam tot 2018 92 % van de verzoeken om schuldsanering niet in behandeling. De procedure was zo ingewikkeld gemaakt dat vrijwel niemand met schulden door de aanvraag procedure kwam. Een ander voorbeeld: Ongeveer 50% van de aanvragen voor bijstand wordt afgewezen op administratieve gronden. Omdat volgens de behandelend ambtenaar het dossier niet compleet is. Daar zitten de grote problemen. Het gaat niet eens om de zogenaamde menselijke maat. Maar als telefoonproviders dezelfde werkwijze zouden hebben als de overheid in de sociale zekerheid dan had nog geen 10% van de Nederlander een smartphone. Het grootste probleem is niet de domme onhandige burger, het grootste probleem is een waardeloos presterende overheid. Ondoordachte regelgeving, wantrouwen van de burger, slechte uitvoering van beleid. Daar liggen de oplossingen, niet bij begeleider nummer 18 die de burger zal vertellen hoe hij zijn leven verstandig moet inrichten.

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe9 apr. 2021 - 16:25

Volwassenen zullen zich wel (lijdelijk) verzetten tegen inmenging in wat ze als hun eigen zaken beschouwen .

FransAkkermans1947
FransAkkermans19478 apr. 2021 - 18:41

Het armoede probleem wordt in dit stuk van veel kanten bekeken en dat is belangrijk voor de aanpak. Ik zou nog wat meer nadruk willen op de rol van het particulier initiatief en de charitas. Hoe je het ook keert of wendt, als je met de overheid te maken krijgt en daar afhankelijk van wordt ben je maar al te vaak aan de goden overgeleverd. Hoewel zelf niet kerkelijk zie ik in mijn omgeving dat daar nog barmhartigheid wordt gepraktiseerd en menigeen daar terecht kan voor concrete hulp en bijstrand. Helaas neemt het bestand lidmaten af en vergrijst en dreigt die vorm van solidariteit te verdwijnen. Bij de vakbonden is dat al zo denk ik. Van enkele boerenorganisaties weet ik nog dat daar ook 'hulp in nood' clubs zijn blijven bestaan. Ik denk wel eens dat de overheid beter particuliere organisaties als het Leger des Heils, de voedselbanken, de kringloopwinkels, de charitasstichtingen enz. zwaarder kan subsidiëren in plaats van zelf de uitvoering voor haar rekening te nemen.

10 Reacties
Zapata
Zapata8 apr. 2021 - 22:09

/Ik zou nog wat meer nadruk willen op de rol van het particulier initiatief en de charitas/ De aap komt uit de guur rechtse mouw. Er waren tijden beste Akkermans dat de overheid die taak best zelf kon en heel goed uitvoerde. Zo vanaf de jaren vijftig tot eind jaren 70. En zo tot het jaar 2000 ging het ook nog wel alhoewel Lubbers en Kok al een behoorlijke kaalslag hadden gepleegd. Maar onversaagd ging rechts door met privatiseren en ontmantelen van de verzorgingsstaat en maakte die ook nog eens repressief. Het kleinste foutje en de overheid achtervolgde de argeloze burger tot in de hel. En zo kwamen we in de participatiemaatschappij terecht met moestuintjes en een vijandige overheid. Een overheid zoals onze ordo-liberale rechtse vriendjes zich gedroomd hadden. De knoet voor de minvermogende en de biefstuk voor de rijk bedeelden. En om helemaal van het probleem van het precariaat af te zijn adviseert Akkermans om de minvermogende en schuldenaar weer terug te jagen naar het particuliere initiatief van charitatieve instellingen. En toen waren we weer terug in de tijd van Dickens. Genadebrood van de kerk en andere luitjes die hun menslievendheid gebruiken om invloed te kopen of op zijn minst er een dik belegde boterham aan over te houden. Ga je schamen Akkermans. Of als je dan toch zo tegen staatsinvloed bent wat betreft het verschaffen van inkomens lever dan je AOW in en geef dat geld aan de kerk.

DaanOuwens
DaanOuwens9 apr. 2021 - 8:41

@ FransAkkermans1947 Jij schrijft: Ik denk wel eens dat de overheid beter particuliere organisaties als het Leger des Heils, de voedselbanken, de kringloopwinkels, de charitasstichtingen enz. zwaarder kan subsidiëren in plaats van zelf de uitvoering voor haar rekening te nemen. Waarmee jij de hulp aan mensen weer een gunst maakt en geen recht. Jouw idealen komen voort uit een maatschappijvisie van ver in de vorige eeuw.

Minoes&tuin
Minoes&tuin9 apr. 2021 - 8:52

Zapata Ik kan me zo in je bijdragen vinden. Je zegt precies waar het op staat. Eerst mensen tot op het bot uitkleden, door steeds maar de uitkeringen te verlagen terwijl alles duurder wordt,denk aan BTW verhoging, en je dan met ze gaan bemoeien, het liefst uit naastenliefde of bemoeizucht om de schade te bepe die mensen mijn leven ongevraagd zouden binnendringen, laat staan de overheid in het algemeen. Alsof die mensen geen recht meer hebben op een onafhankelijk privé-leven. Doe iets aan de oorzaak. Ook kinderen van ouders zonder schulden komen zonder ontbijt op school. Ook dat is neo-liberaal beleid evenals je er aan de achterkant mee gaan bemoeien als je aan de voorkant verantwoordelijk voor bent. Wat boeren betreft heb ik nog wel wat reserve om dat in een woord hiermee gelijk te stellen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin9 apr. 2021 - 8:54

bepe die mensen mijn leven ongevraagd zouden binnendringen, laat staan de overheid in het algemeen. beperken. Ik moet er niet aan denken dat die mensen mijn leven ongevraagd etc...

Bouwman2
Bouwman29 apr. 2021 - 9:20

Voor iemand die zegt; ik ben niet van de PVV, maar .. ben je toch wat aan de onnozele kant, Frans. Verlang je echt terug naar de Diaconie en de Sint Vincentvereniging? Vind je de Toeslagen affaire erg naar? Nou ik betreur haar ook. Maar dat lag niet zo zeer aan de Belastingdienst als aan de Kamer, de volksvertegenwoordiging die emotioneel werd van de lachende Bulgarenfraude en toen slechte wetgeving knutselde.De Kamer die de eigen rol onder een rookgordijn bedekte en de slager werd van eigen vleeskeuring. . Enfin, ik hen het nu al meerdere maken uitgelegd, ik stop er maar mee.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19479 apr. 2021 - 10:32

@Zapata Bedankt voor uw inhoudelijke reactie. De minder aardige kwalificaties aan mijn adres laat ik voor wat ze zijn. Ik weet van de invoering van de bijstand in 1963, van genade naar recht zoals toenmalig staatssecretaris Rutte eens opmerkte. Wat u ondertussen ook toegeeft en erkent is het feit dat de overheid het momenteel niet goed doet als het gaat om de zorg voor een heleboel armen. En het ziet er niet direct naar uit dat verbetering aanstaande is. Inderdaad, ik heb niet zoveel vertrouwen in de uitvoeringscapaciteiten van de overheid. Daarom lijkt het me een goede zaak als particulier initiatief voor aanvulling en zo nodig vervanging zorgt. Je kan wel roepen dat de overheid faalt maar ik vind het namelijk niet zo sociaal om mensen ondertussen in de steek te laten.

Zapata
Zapata9 apr. 2021 - 15:51

@Akkermans, Je snapt het niet zo goed zoals blijkt. Eerst vanuit rechtse hoek het overheidsapparaat slopen wat er voor moet zorgen dan mensen een behoorlijk vangnet hebben en daarna gaan mekkeren dat de overheid het niet goed doet. En dan als oplossing de aanpak van de negentiende eeuw gaan verzinnen want dat werkte zo goed. Nee repareer die overheid nu eens na jaren sloopwerk.

Minoes&tuin
Minoes&tuin10 apr. 2021 - 4:15

Zapata Ze hebben geen enkel respect voor die mensen, dat is het probleem. Ze verwarren respect hebben met 'liefdadigheidswerken' doen, wat precies het tegengestelde is, nl. mensen vernederen. Het kijk eens hoe goed ik ben, ze mogen wel dankbaar zijn, spat ervan af. Ze doen het van gelden die ze n.b. eerst zichzelf toegeëigend hebben. Ze beschouwen het niet als een recht van mensen, nee ze moeten blij zijn het te krijgen, er vooral dankbaar voor zijn en zich schatplichtig voelen aan de 'gulle' gever. Zo nemen ze de menselijke waardigheid volkomen weg, eisen die voor zichzelf op.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194710 apr. 2021 - 20:11

@Zapata Iedereen heeft recht op bijstand. Alleen een deel van de mensen heeft geen moer aan dat recht en vallen tussen wal en schip. Nu kun je blijven roepen dat dat niet deugt, en natuurlijk deugt dat niet, maar daar hebben die mensen niets aan. Gelukkig is er ook nog particulier initiatief die voor die mensen opkomt omdat de overheid dat niet doet. U staat aan de kant en komt niet verder dan te roepen dat de overheid faalt. Weet u waar ik aan moet denken? Roeping (voor de Zusters van Liefde, te Weert) Zuster Immaculata die al vier en dertig jaar verlamde oude mensen wast, in bed verschoont, en eten voert, zal nooit haar naam vermeld zien. Maar elke ongewassen aap die met een bord: dat hij voor dit, of tegen dat is, het verkeer verspert, ziet savonds reeds zijn smoel op de tee vee. Toch goed dat er een God is.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194711 apr. 2021 - 10:22

@Bouwman en anderen Bijna iedereen roept hier dat de overheid faalt en de armen in de steek laat. Dat zeg ik ook. Vervolgens zeg ik dat het desondanks een goede zaak is dat er particulier initiatief bestaat dat wat aan die armoede doet en de mensen concreet helpt en niet wil wachten to de overheid haar zaakjes op orde heeft. Dat ik dat opmerk neemt u me dan kwalijk, ik moet me schamen, enz. Dat doe ik dus niet.

Tom Lucassen
Tom Lucassen8 apr. 2021 - 18:39

Een van de problemen is dat mensen denken dat succes een keuze is en als je faalt het dus ook je eigen schuld is. Dat is natuurlijk een onzinnige en foute gedachte, maar het ontdoet men wel lekker van een schuldgevoel en het spekt de (rechtse) onderbuik lekker.

1 Reactie
Bouwman2
Bouwman29 apr. 2021 - 9:33

Het toeval speelt een fundamentele rol. Het doet er toe of je toevllig in Nderand woont of in de woestijn van Jemen Wie niet gelooft in dat toeval, Tom Lucassen, is met een lantaarn te zoeken. Dus je premisse gaat niet op, het is een constructie die niet waar is. Het is fake. Waarom doe je het dan, als je iets zegt dat je zelf bij nader inzien ook niet voor waar aanneemt? Ik denk dat je andere mensen als dom en fout wilt bestempelen en dus jezelf een pluim wilt geven, jij bent links en derhalve beter. Anderen maken de foute keuze, maar jij hebt de goede. Toeval Tom, bedenk als je een positie elders had gekregen je ook elderse teksten had opgeschreven.. .

Zapata
Zapata8 apr. 2021 - 16:50

Beste Raf, De kiezer heeft gesproken en de weg die we in gaan slaan is deze: Inkorting en versobering WW, versobering sociale uitkeringen, verzwaren regels WIA, in versneld tempo verhogen pensioen leeftijd, versoepelen ontslagrecht. Daar gaat een beetje coaching niets meer aan helpen. Weet je wat? Over vier jaar weer een kans. Maar in feite kunnen we nu al een petitie starten van schaf alle sociale zekerheid af want het zo langzaam aan doen is ook een vorm van sadisme. Ik ken nogal wat docenten en 99% zit bij D66. Daar hoef je geen hulp van te verwachten als je in de knel zit.

2 Reacties
Bouwman2
Bouwman29 apr. 2021 - 9:45

Zapata, meestal sla ik je teksten om, maar weet je wel wat voor moeite het gekost heeft om de sociale zekerheid van nul naar hoger te brengen? Op dit ogenblikk i het optimum bereikt, maar het maximum is onzeker. Jij kent collega's die bij D66 zitten, althans voor 99 procent. Ik ken minder mensen, maar een luttel aantal met een uitkering via de bijstandswet. Een optimaal mooie wet, vakwerk. Ze vertellen dat het geen hemel op aarde is, maar ook niet de regelrechte hel. Ze krijgen zelfs een extraatje en vakantiegeld om uit de zogenaamde hel te ontsnappen werd me verteld. .

Zapata
Zapata9 apr. 2021 - 15:54

@Bouwman /Zapata, meestal sla ik je teksten om/ Houden zo insgelijks. /maar weet je wel wat voor moeite het gekost heeft om de sociale zekerheid van nul naar hoger te brengen?/ Zekers, heel wat meer moeite om het weer af te breken naar nul wat de natte droom van D66 en de VVD is.

Deugkeizer
Deugkeizer8 apr. 2021 - 16:04

Het grootste probleem is natuurlijk dat afkomst er nog heel erg veel toe doet. Mensen klampen zich over het algemeen veel sneller vast aan personen met een hogere socio economische ontwikkeling.

1 Reactie
Bouwman2
Bouwman29 apr. 2021 - 9:47

Mijn indruk is dat vaak het tegengestelde gebeurt. De elite moet een kopje kleiner, weet je dat nog?

Hakkepuf
Hakkepuf8 apr. 2021 - 15:34

Het is alleen zo jammer dat de grootste schuldeiser, de Belastingdienst, nooit meehelpt met een schuldsanering. Hierdoor lopen alle serieuze schuldhulpverleningen altijd in de soep.

3 Reacties
JoepJos
JoepJos8 apr. 2021 - 17:07

De belastingdienst werkt nu juist altijd mee bij schuldsanering. Behalve wanneer er sprake is van schulden die jonger zijn dan 5v jaar en worden gezien als fraude/ verwijtbaar. Overigens net als andere veelvoorkomende schuldeisers zoals het CJIB en de ziektekostenverzekeraars.

Bouwman2
Bouwman28 apr. 2021 - 18:01

Dat is haar taak niet, de belastingdienst heeft als haar taak belastingen te innen. De taak o toeslagen uit te betalen is er pas later bijgekomen. Er werd gedachr dat dat handig was. Maar het schiep verwarring die veel iingrijpender was en vermoedelijk ook duurder. dan een dienst speciaal voor de toeslagen. De infrastructuur was er, de trein kon rijden, maar ze ontspoorde bij gebrek aan een wissel. Dat is niet de Belastingdienst die faalde, maar de Kamer die volledig het spoor bijster was. De Bulgarenfraude veroorzaakte wetgeving die de problemen later veroorzaakte. Het was onnadenkende wetgeving van de kant van de Wetgever. Bij een eventuele parlementaire enquête dient men de rol van de Kamer te bezien. Dat kan dus het best gebeuren als de Kamer niet achter de tafel plaats vindt waar het verhoor plaatst heeft, zoals met de Commissie Van Dam het geval was. Mevrouw Leyten had kunnen zegggen: maar wij deden het ook niet goed, collega van Dam. Nou uit het rapoort blijkt dan niet echt zo te zijn. Er wordt gewezen op de uitvoerders die hun opdracht kregen van de Kamer.De informatievoorziening van de Kamer faalde, door het feit dat de Kamer zichzelf niet goed bediende.

Tom Lucassen
Tom Lucassen8 apr. 2021 - 18:42

@JoepJos. Ik kan je uit ervaring vertellen dat je kletst uit je nek. Sterker nog, de belastingdienst laat vaak gewoon niets meer weten op een verzoek tot schuldsanering of betalingsregeling om doodleuk later weer wat aanmaningen op de mat te gooien. En zo gaat dat bij veel anderen ook. Ze zijn onmenselijk daar.

Martin007
Martin0078 apr. 2021 - 14:09

Dus als ik dat goed begrijp, Raf, dan wil jij de problemen laten oplossen door degenen die ze veroorzaakt hebben? Zie je zelf eigenlijk wat voor een onzin dat is? En dat het van zijn lang zal zijn leven niet gaat gebeuren? Sterker nog, het plan van VVD & CO is nog lang niet klaar. Ik ben zeer benieuwd wat Rutte4 nu weer kapot gaat maken en hoeveel daklozen wij over 4 jaar hebben.

3 Reacties
Zapata
Zapata8 apr. 2021 - 17:01

Het gaat nu beginnen er is geen enkel links tegengewicht meer.

Daenen Raf
Daenen Raf8 apr. 2021 - 17:56

Hoe kom je tot dat statement dat ik vind dat de probleem veroorzakers de problemen moeten oplossen zou niet verkeerd zijn maar ik schrijf dit nergens

Bouwman2
Bouwman28 apr. 2021 - 18:08

Ik krijg die indruk niet uit het stukje. Het is zeker geen onzin. De problemen liggen bij de hijgerigheid van de Kamer en niet van de regering. De VVD is niet de Kamer, maar een fractie. Je reactie is gebaseerd op angst. Nederland is een veilig land, een van de veiligste ter werd. Overal worden fouten gemaakt, ook in Nederland, maar ze zijn relatief niet groot, elders worden er veel ergere begaan. Zou dat de bedoeling geweest zijn van Omzigt positie elders? Dat ie elders zou gaat controleren?