Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Argumenten tegen verdoofd slachten zijn niet Koosjer

  •  
16-06-2011
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
304 keer bekeken
  •  
BNNVARA fallback image
De Joodse gemeenschap doet er alles aan het naderende verbod op het onverdoofd slachten in diskrediet te brengen
Dat is haar goed recht, maar het feit dat ze zich bedient van halve en hele onwaarheden is bedenkelijk en behoeft correctie. De 11 punten waarin Manfred Gerstenfeld in zijn open brief in de Volkskrant het wetsvoorstel tracht te fileren, houden geen van allen stand voor wie zich ook maar even in de materie verdiept. Misschien goed om ze even door te nemen.
Stelling 1. Er is een groot verschil tussen Kosjer en halal slachten. Onjuist. Beide slachtmethoden zijn gebaseerd op dezelfde traditie en vertonen grote overeenkomsten. De voorzitter van de Joodse gemeenschap in Amsterdam, de heer Eisenmann heeft dat bevestigd in een uitzending van AT5 Nieuws. Het fragment is opgenomen in een film van de Nicolaas G. Pierson Foundation.
Stelling 2. De indieners moeten maar bewijzen dat koosjere slacht slechter voor dierenwelzijn is dan slachten met bedwelming. Onjuist.  Dat bewijs is geleverd door onafhankelijke wetenschappers en wordt onderschreven door nationale en internationale organisaties van dierenartsen, zoals de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD).
Stelling 3 De Partij voor de Dieren baseert zich op een video van de Nicolaas G. Pierson Foundation. Onjuist. Het wetsvoorstel is ingediend in 2008, de film van de NGPF dateert van  2010 en is een zelfstandige activiteit van het wetenschappelijk bureau.
Stelling 4 Onafhankelijk wetenschapper Prof. Joe Regenstein heeft het onderzoek van Wageningen UR en de inzichten van de KNMvD gediskwalificeerd als onwetenschappelijk. Onjuist. De heer Regenstein is allesbehalve onafhankelijk. Hij is een fulltime pleitbezorger van het onverdoofd slachten en heeft daarin aanzienlijke belangen. Voor meer daarover zie hier. De heer Regenstein stelt zich zeer onwetenschappelijk op door in zijn contra-expertise te stellen dat de wetenschap bij de verbetering van  dierenwelzijn zich slechts zou mogen bewegen binnen de kaders die de religieuze gemeenschap stelt. Dat maakt zijn wetenschappelijke status zeer verdacht. Bovendien geeft hij in zijn aanbeveling aan hoe de politiek over dit onderwerp zou moeten debatteren, hoewel hij als voedingswetenschapper geen enkele expertise heeft op dat vlak. Dat de KNMvD zich niet zou baseren op wetenschap mag een gotspe genoemd worden, het is juist Regenstein die religieuze kaders tot uitgangspunt verheft, waar de KNMvD  waardenvrij kijkt naar het onderwerp.
Stelling 5 Regenstein heeft ook kritiek op andere aangehaalde rapporten wegens wetenschappelijke tekortkomingen. Onjuist. Het is juist Regenstein die zich bedient van het onwetenschappelijke uitgangspunt dat de religieuze voorschriften het uitgangspunt van het wetenschappelijk onderzoek zouden moeten vormen. Daarbij zijn de gebruikte onderzoeken peer reviewed en dat maakt het nu juist wetenschappelijk.
Stelling 6 Twee Joodse instellingen hebben een Kortgeding aangespannen tegen Wageningen UR, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, alsmede de Nederlandse staat. Op geen enkele wijze wordt duidelijk waarom het aanspannen van een Kortgeding, het recht van elke rechtspersoon, ook maar iets zou kunnen zeggen over het wel of niet kloppen van de argumenten tegen onverdoofde slacht.
Stelling 7 De Rabbinical Assembly heeft nooit  gesteld dat bedwelming voorafgaand aan de slacht geoorloofd zou zijn. Onjuist. Rabbi Mayer Rabinowitz heeft in zijn rapport ‘A Stunning Matter’ duidelijk gemaakt dat binnen de Rabbinical Assembly verdoving voorafgaand aan de slacht wordt toegestaan. In een mail d.d. 12-04-2011 aan de Partij voor de Dieren bevestigt Rabbi Mayer Rabinowitz dat met de volgende woorden: ”The paper permits pre shitah stunning as well as post shitah stunning and bolting”. Of de Rabbinical Assembly betrokken wil worden in een politieke discussie is van geheel andere orde.
Stelling 8 Zes grote Amerikaanse Joodse organisaties hebben zich tot Premier Rutte gewend om hun zorg te uiten over de inperking van religieuze vrijheid. Op geen enkele wijze wordt duidelijk wat deze interventie te maken heeft met het al of niet kloppen van de argumenten tegen onverdoofd slachten.
Stelling 9 Het wetsvoorstel van Mevr. Thieme vertoont overeenkomst met eerdere anti-Joodse acties in Europa door de eeuwen heen. De stelling wordt op geen enkele wijze onderbouwd. Rabbijn Evers bood eerder in NRC ruimhartig excuses aan voor het poneren van een dergelijk onfatsoenlijke stelling. Er zit in het wetsvoorstel geen enkel anti-Joods of anti-islamitisch element. Het opkomen voor de rechten van dieren houdt op geen enkele wijze verband met het vermeend  benadelen van mensen.
Stelling 10 Het aantal probleemgevallen bij het reguliere ‘bedwelmde’ slachten is minstens vele honderden malen groter dan het totaal aantal koosjer geslachte dieren. Het vergelijken van volledig onvergelijkbare grootheden past mogelijk in de werkwijze van de politieke activist die Manfred Gerstenfeld, maar vormt geen valide argument. Leedconcurrentie is de slechtst denkbare overweging om leed te laten voortbestaan. Het vergelijken van gevallen van ‘bad practice’ in de reguliere slacht met gevallen van ‘good practice’ in de kosjere slacht is onzuiver en onwetenschappelijk. De Nederlandse wet kent de verplichting om dieren verdoofd te slachten. Het wetsvoorstel voorziet in niets anders dan deze regel algemeen verbindend te maken, zodat het voor een dier in Nederland niet meer hoeft uit te maken welk geloof zijn slachter aanhangt, zoals D66-Kamerlid Van Veldhoven terecht opmerkte. Daarbij geven wetenschappers juist aan dat de kans op problemen bij de onverdoofde rituele slacht veel groter is.
Stelling 11 Dit wetsvoorstel raakt belangrijke aspecten van de vrijheid van de uitoefening van godsdienst in de rechtsstaat. Onjuist. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft vastgesteld dat het kernrecht van gelovigen niet het onverdoofd slachten is, maar slechts het consumeren van vlees dat op een bepaalde wijze geproduceerd is. Dat recht blijft onaangetast met dit wetsvoorstel. Zoals Nederland een eigen verantwoordelijkheid genomen heeft bij het verbieden van de productie van foie gras, maar niet de import van dit product verboden heeft. Elke gelovige heeft het recht zijn religie te beleven alsof die een universele norm belichaamt, maar de overheid heeft de grondwettelijke mogelijkheid beperkingen te stellen aan die vrijheid waar de belangen van anderen in het geding zijn. Dat is zo bij de discriminatie van homo’s,de discriminatie van vrouwen of inbreuken op de lichamelijke integriteit van mensen. Maar ook in het geval van onnodig lijden van dieren. Daar is bij het onverdoofd slachten van dieren sprake van, volgens de Nederlandse wetgever, ook de regering heeft dat onlangs andermaal erkend.
De heer Gerstenfeld besluit zijn open brief aan leden van de Tweede Kamer met de oproep om tegen het wetsvoorstel te stemmen, indien u bovengenoemde feiten en argumenten niet kunt weerleggen.
Voor zover die weerlegging nog nodig was, hoop ik dat  dit artikel daar een bijdrage aan kan leveren.

Meer over:

opinie, leven
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (32)

Nog1web
Nog1web16 jun. 2011 - 9:21

Tja, de PvdD had deze joodse lobby kunnen verwachten. Deze is effectief genoeg gebleken om een Israël dat maling heeft aan de internationale rechtsorde te beschermen, dus de PvdD zal er serieus rekening mee moeten houden dat hun initiatief in het zicht van de haven alsnog strandt.

TheRealHandyman
TheRealHandyman16 jun. 2011 - 9:21

Wat veel woorden voor een kleine issue. We kennen in Nederland een scheiding van kerk en staat. Dit betekend dat de wetten van de staat meteen ook boven die van de kerk gaan. Je hebt hier vrijheid van Godsdienst, mits dit binnen de huidige wetten valt. Dieren mogen wettelijk gezien in Nederland niet onverdoofd geslacht worden. Klaar. Net zoals we een vrijheid van meningsuiting hebben, dient ook deze vrijheid binnen de huidige wetten worden uitgeoefend. Ik zie geen enkele reden om een uitzondering te maken voor onverdoofd slachten.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen16 jun. 2011 - 9:21

Laten we de politiek nu eens oproepen zich met menselijke problemen te bemoeien, die zijn er genoeg voor een voltijdse bezigheid voor alle kamerleden. Weg met dit non-issue.

mijnmening2
mijnmening216 jun. 2011 - 9:21

Helder Karen, debunken die hap :) En als we toch bezig zijn: "zodat het voor een dier in Nederland niet meer hoeft uit te maken welk geloof zijn slachter aanhangt, zoals D66-Kamerlid Van Veldhoven terecht opmerkte." Hoezo terecht? Een non-argument: vergelijkbaar met "zodat het voor een kunstenaar in Nederland niet meer uit hoeft te maken welke geloof (partij) de regering aanhangt" of "zodat het voor een medewerkers niet meer uit hoeft te maken welk geloof (economisch systeem) zijn baas aanhangt" of (handreiking naar alle PVV-erts :) "zodat het voor een haatzaaier niet meer uitmaakt welke geloof (partij) de rechter aanhangt". Mijn stelling: alle argumenten in het slacht-debat zijn cover-up argumenten. Basis is en blijft "ik wil dat van iedereen van iedereen houdt, ook van dieren" tegenover "ik beslis lekker voor mezelf". Verbondenheid vs autonomie. Voorlopig doe ik en-en :)

vaclavklaus
vaclavklaus16 jun. 2011 - 9:21

Het is begrijpelijk, maar jammer dat hier zolang over gepraat moet worden. Waarom zou een God willen dat een dier extra zou lijden? Er is absoluut geen logica in die gedachte. De rituele slacht is juist vanwege respect voor dieren. Het in de juiste, meest pijnlize wijze slachten. Maar we zijn ondertussen twee milleniums verder!! Hou eens op met geneuzel; denk na over waar geloof echt voor staat. Als dat regels zijn dan heb je wat mij betreft geen verrijking in je geestelijk leven. Hetzelfde met de hoofddoek; als ik een moslimmeisje hoor zeggen: "de islam schrijft het voor..." JEUK!

Sjaak3
Sjaak316 jun. 2011 - 9:21

Voorop gesteld ik ben tegen ritueel slachten. En waarom. Ik heb een aantal jaren op een vleesverwerkend bedrijf gewerkt alwaar men zelf de varkens slachten. Ik heb ooit `ns `n paar dagen op de "steekkooi"gewerkt. daar kwamen normaliter de varkens verdoofd terecht waarna ze dan in de keel werden gestoken om het leegbloeden te bevorderen. zoals ik al zij normaliter, er kwamen ook wel n`s dieren die niet helemaal verdoofd waren. Evengoed werden die ook voorbereid om op hun kop te komen hangen waarna ze letterlijk en figuurlijk de doodsteek kregen. Wat dat voorbereiden betekend is dat ze achter de hielepezen een doorgang werdt gemaakt om de "kleerhanger" De haak door te steken. Kunnen mensen zich dat voorstellen??? Welnu, ritueel slachten is net zo erg en pijnlijk als het voornoemde geval. Stoppen met die idioterie. Daarbij moet ik even opmerken, degene die de joods christelijke beginselen voorstaat dat is nu juist de grootste boosdoener in dit geval. Als hij bij z`n beginselen was gebleven, dan hadden er veel mensen (ik denk zo`n 1,5 miljoen) geen probleem mee gehad. Maarja popu geertje heeft anders beslist, hij lift nu mee op de linkerkant van de kiezers. onder het mom van men moet weleens wat toegeven. Leven de linkse hobby`s.

Ewout2
Ewout216 jun. 2011 - 9:21

Maar behalve de joodse gemeenschap wordt ook de islamitische gemeenschap door het dreigende verbod op ritueel slachten in haar godsdienstvrijheid bedreigd. Waarom gaat Karen Soeters niet op de islamitische bezwaren in? Het stuk is nu erg scheef.

JoWe62
JoWe6216 jun. 2011 - 9:21

Het is absoluut een drogreden dat ritueel slachten mensen in hun godsdienstvrijheid bedreigd. Niemand verplicht een ander vlees te eten. Als dat niet kan vanwege het geloof en omdat deze "varkens" in NL dat verbieden kun je 2 dingen doen. Of verdwijnen naar een ander land of geen vlees meer eten. Overigens is een varkenshaasje met kaas en parmaham erom voortreffelijk.

FritsGuevara
FritsGuevara16 jun. 2011 - 9:21

We hadden dezelfde constitutie vóór en ná het onverdoofd slachten dus om nou met constitutionele argumenten aan te komen vind ik onterecht. Een staat begeeft zich gewoon in het domein van een godsdienst, dus kun je vanaf dat moment ook niet meer van een scheiding kerk en staat spreken. Een scheiding kerk en staat houdt zowel in dat een kerk een staat met rust moet laten, maar het omgekeerde geldt ook, dat een staat de kerk met rust moet laten! Is deze grens er niet meer, dan kun je dus ook in de toekomst een keer verwachten dat dit een wedstrijdje wordt wat een overheid wel eens kan gaan verliezen, en dat je dan eindigt met de sharia hier.

FritsGuevara
FritsGuevara16 jun. 2011 - 9:21

Wat koosjer is en wat niet, staat al in de Joodse geschriften, en daar hebben we de bescheiden mening van politiek links echt niet bij nodig. Verder vind ik het beledigend als het belang van een dier boven het religieuze belang van de Joden wordt gesteld. De redenen voor politiek links om zich hiermee te bemoeien liggen verder volledig in lijn met het materialisme van Marx. Als de godsdiensten uitgehold worden door deze linkse sabotage is er écht straks alleen nog maar het geld (het materialisme) wat alles zal bepalen. Let maar op mijn woorden maar liever zie ik het helemaal niet gebeuren.

[verwijderd]
[verwijderd]16 jun. 2011 - 9:21

Het staat de Joden vrij naar Israël te gaan als ze zo nodig onverdoofd willen slachten. Het is als met zoveel immigranten met aanpassingsproblematiek: als je koste wat kost volgens je eigen cultuur wilt leven, dan kan dat het beste in je EIGEN land.

2 Reacties
Alila
Alila16 jun. 2011 - 9:21

"Het staat de Joden vrij naar Israël te gaan als ze zo nodig onverdoofd willen slachten. Het is als met zoveel immigranten met aanpassingsproblematiek: als je koste wat kost volgens je eigen cultuur wilt leven, dan kan dat het beste in je EIGEN land." Ik vind dit een antisemitsche opmerking. De schrijver gaat volledig voorbij aan het feit dat de Nederlandse Joden al eeuwen in hun eigen land wonen, Nederland. Dat ze zich in Nederland op volstrekt legitieme wijze sterk maken om hun geloof te belijden is hun goed recht. Persoonlijk denk dat er qua dierenwelzijn urgentere zaken zijn om aan te pakken dan een verbod op onverdoofd slachten. Ten overvloede die verdoving bestaat uit het slaan/schieten van een ijzeren pin in de hersenen van het dier, ook niet echt diervriendelijk lijkt me.

Pjotrs
Pjotrs16 jun. 2011 - 9:21

"Het staat de Joden vrij naar Israël te gaan als ze zo nodig onverdoofd willen slachten." En het staat de zogenaamde dierenliefhebbers vrij naar fabeltjesland te gaan.

Turksnl
Turksnl16 jun. 2011 - 9:21

Als je daadwerkelijk om dierenwelzijn geeft moet je vleesconsumptie verbieden. Als je de dieren nog een keer spreekt wil je ze dan ook vragen wat zij er van vinden dat ze opgegeten worden.

1 Reactie
Jansen & Jansen
Jansen & Jansen16 jun. 2011 - 9:21

Als goed bedoelt heeft dat dieren niet gegeten mogen worden, waarom heeft ie ze dan van vlees gemaakt?

[verwijderd]
[verwijderd]16 jun. 2011 - 9:21

Vrijheid van Godsdienst mag wat mij betreft uit de Grondwet worden gehaald.

1 Reactie
heggenland
heggenland16 jun. 2011 - 9:21

'Vrijheid van Godsdienst mag wat mij betreft uit de Grondwet worden gehaald'. Je kan niet van vrijheid van godsdienst spreken wanneer iemand die net uit de baarmoeder is gekomen gedoopt wordt, of als baby of kleuter om religieuze redenen besneden wordt en als kind zijnde uitgehuwelijkt, vaak aan neef of nicht. De religieuzen respecteren zelf geen van allen de vrijheid van wel of geen godsdienst van hun nazaten.

ValentijnVanAsch
ValentijnVanAsch16 jun. 2011 - 9:21

Hallo Karen, Directeur van de Pierson-foundation klinkt leuk maar zeg s'il vous plaît gewoon erbij dat je het wetenschappelijk bureau bent van de Partij van de Dieren .... dat houdt de discussie zuiver .... verder ben ik het wel met je eens .... voor wat betreft Kosjer of Halal is het net als Nederlanders en Duitsers .... we zijn grote broer , kleine broer maar toch familie .... en zo is het het ook met de Israël en de rest van de Arabische wereld ... altijd strijd maar can't live with them, can't live without them ... deze discussie bewijst dat maar weer eens dat er meer overeenkomsten zijn met de landen om hun heen dan ze willen toegeven .... ondanks deze krachtige midden-oosten-lobby vindt ik dat je achter je standpunt moet blijven staan. Valentijn

2 Reacties
Ikweetnietwieikben
Ikweetnietwieikben16 jun. 2011 - 9:21

" .. Directeur van de Pierson-foundation klinkt leuk maar zeg s'il vous plaît gewoon erbij dat je het wetenschappelijk bureau bent van de Partij van de Dieren .... dat houdt de discussie zuiver .... " D

Ikweetnietwieikben
Ikweetnietwieikben16 jun. 2011 - 9:21

" .. Directeur van de Pierson-foundation klinkt leuk maar zeg s'il vous plaît gewoon erbij dat je het wetenschappelijk bureau bent van de Partij van de Dieren .... dat houdt de discussie zuiver .... " Wat er onder de naam van de schrijver staat wordt daar door Joop geplaatst. Dit buiten het feit dat Karen Soeters inderdaad Directeur van de Pierson-foundation is.. wat is daar niet zuiver aan ? Je kan ook klikken op de Bio van Karen Soeters.. dan krijg je alle zuiverheid ? die je wenst.

[verwijderd]
[verwijderd]16 jun. 2011 - 9:21

Ik denk dat niet de joodse lobby maar de islamitische lobby doorslaggevend zal zijn in het uiteindelijk stemgedrag van de 2ekamer leden

1 Reactie
pindsvine
pindsvine16 jun. 2011 - 9:21

denk je dat, truus? en zou je het beter kunnen verteren als het de schuld is van de koran-lobby en niet de thora -lobby?

sanguei2
sanguei216 jun. 2011 - 9:21

Deze "discussie" schiet niet op. Stelling 2 en de reactie erop hebben al tientallen keren in de media gestaan. Het is een herhaling van zetten zonder dat iemand de moeite neemt in de literatuur te gaan zoeken. Nooit staan er de cijfers bij hoe vaak het schieten met de pin en de electrocutie ("bedwelming" genoemd) er in Nederland niet onmiddelijk toe leidt dat het dier zijn bewustzijn verliest, en hoe vaak het dier na het doorsnijden van de halsslagader te lang bij bewustzijn blijft. Dat is geen vergelijken van onvergelijkbare grootheden, zoals stelling 10 probeert aan te voeren. Als je constateert dat het aantal probleemgevallen in de industriële slacht hoger is, dan het aantal probleemgevallen in de onverdoofde slacht, dan constateer je in feite dat over het geheel genomen de industriële slacht meer dierenleed veroorzaakt. Het is cru, maar de overheid grijpt inderdaad pas in als een bepaalde grens wordt overschreden. Anders moesten voetgangers een valhelm op in het verkeer. Het argument van de schrijfster dat je het dierenleed ook terugbrengt als 1 % van de kosjere slacht problematisch is, ook al is 5 % dat, in de industriële slacht, is natuurlijk waar. Dat is waarschijnlijk ook het uitgangspunt van Thieme geweest. De industrie is sowieso veel te machtig om de problemen in de verdoofde slacht aan te pakken. De weerlegging van de argumenten van Gerstenfeld vind ik verder niet erg doordacht. Wat dat betreft zijn beiden aan elkaar gewaagd. Het verschil tussen halal en kosjer (stelling 1) is helemal niet van essentieel belang, Gerstenfeld gebruikt het voornamelijk als reden om alleen de kosjere slacht in zijn stukje te bespreken, en niet de halalslacht. Lijkt me verstandig, je kunt niet overal verstand van hebben Zijn argumenten zijn wel concreter dan die van Karen Soeters. http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/8705/Argumenten_tegen_religieus_slachten_kloppen_niet Gerstenfeld voert aan de certificeringswijze, opleiding, toezicht en de methodes, met name in Nederland. Soeters komt niet verder dan een vaag "dezelfde traditie" en "grote overeenkomsten". We moeten dat maar op haar gezag geloven, en vervolgens is haar verdere argument er ook een van autoriteit, namelijk dat meneer Eisenman dat ook vindt, en die is voorzitter van de Joodse gemeenschap. Dit zijn gewoon geen serieuze argumenten. Weerlegging 4 lijkt op moddergooien. Als iemand niet onafhankelijk is, dan moet je alert zijn op wat hij zegt, maar het maakt zijn redeneringen niet bij voorbaat fout. Volgens Gerstenfeld zegt die Regenstein dat het filmpje van de PvdD niets met de kosjere slacht in Nederland te maken heeft. Ik zie Karen Soeters hier niets tegen in brengen. En als een wetenschappelijk rapport methodologisch niet correct was, dan helpt het niet om te zeggen dat ene meneer Regenstein zelf ook onwetenschappelijk werkt. Dat maakt het rapport niet beter. Gerstenfeld is zelf ook niet overal even helder trouwens. Stelling 7 brengt de discussie in de categorie humor en langs elkaar heen praten. De link van Gerstenfeld is duidelijk http://www.rabbinicalassembly.org/news-events/press-releases-and-statements De tekst van Karen Soeters zegt dat het RAPPORT ("the paper") verdoving vooraf toestaat. Het rapport zegt dat zelf niet, gaat over verdoving na de slacht, en beschouwt de verdoving voor de slacht alleen vanwege de argumenten die van belang zijn voor de vraag van verdoving achteraf. Gerstenfeld daarentegen heeft het over de Rabbinical Assembly, die zelf zegt dat dit rapport niet het officiële beleid van de organisatie is.

2 Reacties
modeste
modeste16 jun. 2011 - 9:21

snap jij nu gewoon niet dat het een leugen is dat die dieren niet lijden of wil je gewoon de relativerende persoon uithangen. Jouw aanname dat die meneer uit Wageningen de waarheid spreekt is te belachelijk voor woorden , snij jij eens een vinger af met een scherp mes ? en deed het geen zeer , had je geen stress ??? Je zou prima bij de PVDA passen daar doen ze precies het zelfde van wat jij nu doet . Hallo levende wezens met een hartslag gevoel en geheugen.

sanguei2
sanguei216 jun. 2011 - 9:21

"Het argument van de schrijfster dat je het dierenleed ook terugbrengt als 1 % van de kosjere slacht problematisch is, ook al is 5 % dat in de industriële slacht, is natuurlijk waar" dwz als die mensen niet overstappen op verdoofd spul natuurlijk

[verwijderd]
[verwijderd]16 jun. 2011 - 9:21

= het doorsnijden van de halsslagader= Het is toch gewoon een walgelijk gezicht, zo'n diertje te zien leegbloeden? Of het er meer of minder door lijdt zal me worst wezen. Als je weet dat elk beschaafd mens het afschuwelijk vindt, wat ben je dan voor mens dat je er maar mee door blijft gaan omdat iemand duizenden jaren geleden bedacht dat de diertjes zo wel eens lekkerder zouden kunnen gaan smaken?

1 Reactie
sanguei2
sanguei216 jun. 2011 - 9:21

Leuk geprobeerd, maar het is net zo walgelijk om een dier te zien krijsen en spartelen met een stalen pin in zijn hersenen, en/of terwijl het geëlectrocuteerd wordt.

modeste
modeste16 jun. 2011 - 9:21

snap jij nu gewoon niet dat het een leugen is dat die dieren niet lijden of wil je gewoon de relativerende persoon uithangen. Jouw aanname dat die meneer uit Wageningen de waarheid spreekt is te belachelijk voor woorden , snij jij eens een vinger af met een scherp mes ? en deed het geen zeer , had je geen stress ??? Je zou prima bij de PVDA passen daar doen ze precies het zelfde van wat jij nu doet . Hallo levende wezens met een hartslag gevoel en geheugen.

2 Reacties
modeste
modeste16 jun. 2011 - 9:21

deze reactie is voor Sunkwee su

Pjotrs
Pjotrs16 jun. 2011 - 9:21

"snij jij eens een vinger af met een scherp mes ? en deed het geen zeer" Heb jij jezelf nooit eens gesneden met een scherp mes? En deed het zeer of merkte je het pas doordat je onder het bloed zat? Mensen die bij een steekpartij gewond raken merken het vaak pas doordat hun kleren doorweekt zijn.

MrOoijer
MrOoijer16 jun. 2011 - 9:21

Tien van de elf argumenten worden hier vakkundig van tafel geveegd, prima. Maar dat zijn nou juist net niet de belangrijkste argumenten. Waar het om gaat : is dit nou zo erg dat we het helemaal willen verbieden? En het bio-industrieel slachten zullen we nooit verbieden, dus... de vraag wat erg, erger of minder erg is, is de enige relevante vraag. Dat "leedconcurrentie" noemen is een heel zwak, ontwijkend argument. En die vraag wordt ook niet beantwoord door: "de Nederlandse wet kent de verplichting om dieren verdoofd te slachten. Het wetsvoorstel voorziet in niets anders dan deze regel algemeen verbindend te maken", want dat is gewoon een tautologie: het ene verbieden door het andere verplicht te stellen. Het verbodsvoorstel is dus een subjectief voorstel: "de PvdD vindt dit te erg". Okay, dat hoort bij de PvdD, maar waarom moet ik het ook te erg vinden?

1 Reactie
Reinaert de Vos
Reinaert de Vos16 jun. 2011 - 9:21

Het is symboolpolitiek, net als de boerka's. Als we niets anders hebben om ons druk over te maken dan is dat de decadentie ten top. Laat ze dat handjevol koeien toch gewoon kosjer slachten.