Joop

Antisemitisme tegen moslims

  •  
05-11-2015
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
473 keer bekeken
  •  
RTEmagicC_jewarab_01.jpg
Over de vergeten geschiedenis van de overeenkomsten tussen het antisemitisme en de islamofobie
Antisemitisme tegen moslims, is dat niet even absurd als homofobie tegen hetero’s? En is het vandaag de dag niet al controversieel genoeg om jodenhaat en moslimhaat in één adem te noemen? Volgens veel mensen zijn het tendensen die je niet mag vergelijken. “Antisemitisme is het resultaat van eeuwen religieuze en etnische haatpropaganda”, zegt Manfred Gerstenfeld, “terwijl islamofobie recentelijk is ontstaan na terroristische aanslagen.”
Het vroege antisemitisme Het negentiende-eeuws antisemitisme verschilt van bijvoorbeeld anti-joodse sentimenten uit de Middeleeuwen omdat het niet tegen een geloof is gericht, maar tegen de hele ‘aard van het ras’. Traditionele oplossingen voor het probleem van de ongewenste ander, zoals verplichte bekering of gettoïsering, gaan daarom al snel niet ver genoeg meer. Fantasieën van definitieve verdrijving of vernietiging komen op de politieke agenda te staan. Een belangrijke aantekening: het semitische ras omvat voor Renan zowel de Joden als de Arabieren. Dat hij zich drukker maakt over de Joden is omdat die meer invloed in Europa hebben en omdat de wereld van de islam volgens hem zo inferieur is, dat ze toch al ‘bezig is om met veel lawaai in te storten’.
Islamofobie Voor veel rassendenkers in Renans voetspoor zijn moslims van hetzelfde laken een pak als Joden, maar dan een slechter pak. Daniel Kimon, een vriend van Édouard Drumont (de toonaangevende Franse antisemiet tijdens de Dreyfusaffaire), ontwerpt in 1897 een ijzingwekkend ‘Endlösung’ voor het islamitisch vraagstuk. Hij schat dat de kern van het probleem wordt gevormd door ongeveer zesenhalf miljoen fanatieke moslims, die onverbeterlijk zijn en daarom ‘vernietigd moeten worden’. Daarna kunnen de andere moslims gedeïslamiseerd worden, onder andere door ze korans te verstrekken die op christelijke grondslag herschreven zijn.
Gedeelde historie Wat is de les van dit verhaal? In elk geval dat het argument van Gerstenfeld niet opgaat: antisemitisme en islamofobie hebben allebei lange en zelfs overlappende geschiedenissen. Het is een feit dat mensen als Renan het stereotype van de ‘eeuwige Jood’ hebben voorbereid, maar dat moet dan ook gelden voor het vijandbeeld van ‘de moslim’. Wat Voet vergeet is dat racisten van Renan tot Hitler moslims wel degelijk zien als een etnische groep met een onveranderlijke aard. Een essentialistische manier van denken die nog voortleeft in Wilders’ overtuiging dat de gewelddadige jihad de ‘ware aard’ van de islam laat zien en dat daarom elke moslim in Nederland een gevaar vormt. De belangrijkste conclusie lijkt me tenslotte dat vergelijkingen tussen antisemitisme en islamofobie niet alleen mogelijk maar onvermijdelijk en noodzakelijk zijn. Ondanks alle grote en kleine verschillen zijn het in veel opzichten vruchten van dezelfde giftige boom.

Meer over:

opinie, wereld
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (103)

frankcasper
frankcasper5 nov. 2015 - 21:29

Onjuist hasbara sprookje.Lees eens Shlomo Sand.

thunderbird2
thunderbird25 nov. 2015 - 21:29

'Ook de invloedrijkste rassendenkers van het Derde Rijk, Alfred Rosenberg en Hans Günther (‘Rassengünther’) herhalen Renans mening dat de islam net als alle semitische religies 'droog en levenloos' is en de tegenpool van de arische ziel. Geen wonder dat Hitler in 1939 de Arabische volken omschrijft als 'veredelde halfapen, die de zweep verdienen.' Idd, een duidelijk voorbeeld van uw stelling. Vraag ik me toch af waarom dan de ene groep in de gaskamers eindigde en de andere in hun eigen SS divisie...

Mark Gh
Mark Gh5 nov. 2015 - 21:29

Ach ja, zo zijn er altijd overeenkomsten te vinden tussen iedere groep mensen. En ook verschillen - hele belangrijke verschillen.

123456zeven
123456zeven5 nov. 2015 - 21:29

De les is dat je bij elke opvatting, hoe achterlijk ook, wel een aanhanger kan vinden die vroeger beroemd geweest zou zijn terwijl die nu op de mestvaalt van de geschiedenis ligt te vergaan. Ofwel, de mensen die nu een hekel hebben aan moslims omdat het gelovigen zijn, en omdat hun revolutionaire voorhoede zich nogal achterlijk gedraagd, moeten per se in een irrelevant historisch kader worden gestopt. Terwijl de verschillen enorm zijn. In de 19-de eeuw was het Christenen tegen Moslims, net zoals dat al een paar honderd jaar het geval was rondom de Middellandse Zee en op de Balkan. En nu is het Post-Modern vóór de Moslims, tegen de Christenen en vóór alle andere gelovigen, versus Seculier tegen alle gelovigen, inclusief de Post-Modernen. Interne ruzie in het Avondland.

Haastig
Haastig5 nov. 2015 - 21:29

Ja en nee. Ja, ik denk dat er wel overeenkomsten zijn tussen anti-semitisme en moslimhaat: het uitschelden van een willekeurige behoofddoekte moslima die langsloopt en het uitschelden van een willekeurige bekeppelde jood die langsloopt. Nee, ik denk dat het bekritiseren van bepaalde religieuze gebruiken of overtuigingen, of het bekritiseren van bepaalde religieuze regelgeving m.i. noch antisemitisme, noch islamofobie is. Ik vind dat ik best kritiek mag hebben op orthodoxe joden die mannen en vrouwen segregeren in het OV, ik vind dat ik die kritiek ook mag hebben op OV in islamitische landen. Ik vind dat ik die kritiek mag hebben omdat ik het idioot vind dat op gebied van vervoer dit soort onderscheidt gemaakt wordt. Ik vind dat ik kritiek mag hebben op orthodoxe kolonisten omdat ze met stenen bussen bekogelen, ik vind dat ik kritiek op fundamentalistische moslims in meerdere regio's mag hebben omdat ze het ingraven en het bekogelen met stenen een passende straf vinden voor een potje seks.

Sardar2
Sardar25 nov. 2015 - 21:29

Een seculiere gedachte plaatst iedere vorm van bemoeienis van islam met politiek, maatschappelijk (sharia) en cultureel leven buiten religie, en eist vervolgens van moslims om hun religie binnenhuis te houden. Als men begint de islam bekritiseren op wat islam zelf denkt moet te zijn (verklaring van een kalifaat of andere vormen van islamitische heerschappij) dan is men al verkeerd bezig. Ingaan op een kritiek zoals gelovige moslims het wensen is al een verloren strijd. Bijvoorbeeld wie de sharia als uitgangspunt neemt, is als moslim bezig met een politieke benadering van islam en als niet-moslim is bezig met het bestrijden van een politiek, dus levert geen religiekritiek. Het doel van een islamkritiek is om met democratie en hedendaagse beschouwing botsende waarden, normen en tradities van moslim helpen omvormen tot positieve elementen. Wie daarachter meer zoekt is met iets anders bezig. De belangrijkste botsende waarden t.o. westerse samenleving zijn de vrouwenrechten, homorechten en rechten van andersdenkenden. Dan is geoorloofd de afwijkingen op deze rechten gewoon bestraffen. Als een moslim met een beroep op eigen geloof zou die willen ondermijnen, gewoon te vragen die religie thuis laten en op basis van reguliere wetten gaan beoordelen. De critici die met het leveren van deze terechte kritiek een omwisseling in gedachten (geloof) van moslims verwachten zijn niet meer met kritiek bezig om met hetzelfde wat politieke islam tracht te bereiken. Kortom, de eigen macro waarden en normen moeten de basis vormen van het benaderen van islam als een religie en moslims als gewone burgers in dit land.

Brauswasser
Brauswasser5 nov. 2015 - 21:29

Het is dus zoals de Tjechische premier Zeman zei, een goed georganizeerde exodus van gelukszoekers. Voor 50% zal hij wel gelijk hebben.

Minoes2
Minoes25 nov. 2015 - 21:29

Volgens mij is het indien het om bevolkingsgroepen gaat, welke dan ook, immer zo dat er eerst de haat is en er vervolgens via allerlei wegen en omwegen een legitimatie voor gezocht wordt.

Sardar2
Sardar25 nov. 2015 - 21:29

De begrippen semitisme en antisemitisme zijn van hetzelfde beoordelingskanon als rassenleer. Dat het nog steeds gehandhaafd wordt en andere topics van rassenleer niet, ligt in het feit dat het niet de blanke Europeanen betreft, het betreft een volk die uit verre naar Europa is gekomen en het verhult de letterlijke jodenhaat binnen Europese context. Anders was het al lang geleden gemoderniseerd.

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa5 nov. 2015 - 21:29

De blonde Semieten tegen de bruine Semieten bestaat ook. De Palestijnen zijn ook Semieten maar zij mogen zich zelf niet Semieten noemen, want zij zijn de bruine Semieten ? Waarom is de ene Semiet de andere niet ?!!

bouchra2
bouchra25 nov. 2015 - 21:29

Een beetje belachelijk dit artikel. Antisemitischme heeft m.i. niks met islamfobie te maken. De scheldpartijen tegen joodse mensen in Nederland, kan nooit teruggevoerd worden tot het beleid van Israel. Dat zou kortzichtig zijn en dom. Maar het gebeurd wel en steeds meer. Bij islamfobie wordt kritiek op de religie "Islam" altijd gezien als een soort fobie. Die gevolgtrekking is ook onwaar. Een gezonde religie MOET elke vorm van kritiek kunnen doorstaan. En uiteraard zijn er mensen bang voor "De Islam".. Ik kan ze dat niet kwalijk nemen. Er zijn voorbeelden te over van islamitisch terreur, waar je best heel erg bang van kan en mag zijn. Het is logisch dat mensen dit soort voorbeelden verbinden met de islam. Daar zouden moslims zich wat van aan moeten trekken, op zijn minst door bv. walging uit te spreken (ook in officiële kanalen) over dit soort praktijken. En dan zijn er ook nog de vele uitingen van moslims (zoals Abu Haf en consorten) die bevestigen hoe dominant de islam wil zijn. Dat soort mensen brengen mij en mijn bedoelingen ernstig in diskrediet. Ik kan angst voor de islam (In Nederland) daarom veel beter begrijpen dan het antisemitischme in Nederland (Tegen joodse mensen in Nederland).. En dat vergelijk tussen holocaust en de onderdrukking van palestijnen moet ook eens stoppen. Ik zou zeggen, breng daarvan de geschiedenis eens in beeld en schrijf over mogelijke oplossingen van dat conflict, zonder de verantwoordelijkheid van die oplossingen bij één partij te leggen.

Klapschaats2
Klapschaats25 nov. 2015 - 21:29

Een artikel met een voor mij niet te volgen logica. Antisemitisme en islamofobie zijn mi geen voorbeelden van racisme. Ik ken geen of amper voorbeelden van een dwangmatige, ziekelijke angst voor de islam (fobie). Ik ken wel voorbeelden van mensen die het met de invloed van de islam en zionisme de politiek verkeerde kant op vinden gaan. Veel van de strijd binnen de islam komt tussen de stromingen onderling. Daarvoor wordt mi te makkelijk de oorzaak buiten de interpretaties van islam en de opvolding van de profeet gezocht.

BertrandRussell
BertrandRussell5 nov. 2015 - 21:29

Je ontkent dus niet dat je opmerking dat ik “dezelfde citaten” gebruik gewoon schaamteloos verzonnen is, om je eigen nare verdachtmakingen aan te dikken. Dat Renan zowel de joden en de moslims tot het semitische ras rekende is trouwens geen “centrale thesis”, zoals jij dat poenerig noemt, maar een feit dat in elke encyclopedie staat. Verder is het de grootst mogelijke onzin dat ik islamofobie en islamkritiek aan elkaar gelijk zou stellen. Er zijn genoeg aspecten van de islam waar je kritiek op kunt hebben, maar daar gaat dit stuk niet over. Wat ik heb willen bespreken zijn een aantal voorbeelden van duidelijke islamofobie of moslimhaat uit de negentiende en vroege twintigste eeuw, die ik naast het antisemitisme van dezelfde teksten heb gelegd, om te laten zien dat Joden en moslims voor die schrijvers van hetzelfde laken een pak waren. Het probleem is dat zodra jij ‘islamofobie’ of ‘moslimhaat’ leest, je werktuiglijk begint te typen dat ‘islamkritiek’ wordt aangevallen. Niet ik, maar JIJ kan die begrippen slecht uit elkaar houden. Vind jij dat Kimon, die in 1897 pleitte voor de “vernietiging” van zesenhalf miljoen moslims, gewoon zijn gezond verstand gebruikte en geen last had van irrationele angsten of kwaadaardige trekken? Vind je dat Hitler, die de moslims “veredelde halfapen” noemde, een moedige poging deed om een cultuurkloof bespreekbaar te maken? Zijn de hatelijke opmerkingen van Renan over Joden ineens 'islamkritiek' als hij een bladzijde verder precies hetzelfde over moslims zegt? “Tot slot zie ik in beide stukken een opmaat voor de stelling dat moslims in kern niet anti-semitisch kunnen zijn omdat ze zelf semitisch zijn.” En ik zie in jouw reactie een opmaat voor de stelling dat de wereld in het geheim wordt geregeerd door buitenaardse hagedissen. “Beide stukken beargumenteren dat door de indeling van Renan kritiek op interpretatie en uitvoering van de Koran in kern racistisch is.” Of jij dyslectisch bent of dat je gewoon een pathologische neiging hebt om discussies te vergallen en woorden te verdraaien laat ik graag aan de lezer over. Ik ben in elk geval klaar met je.

msj_meijerink
msj_meijerink5 nov. 2015 - 21:29

Haha, Joden en Arabieren zijn allen semieten. Waarom dat geneuzel erover?

2 Reacties
2BallKane
2BallKane5 nov. 2015 - 21:29

Ik heb zelf nogal last van Christofobie en antibuddhisme

frankcasper
frankcasper5 nov. 2015 - 21:29

Onjuist. Het gros van de ashkenaziem hebben geen semitische roots.

[verwijderd]
[verwijderd]5 nov. 2015 - 21:29

--- Dit bericht is verwijderd —

4 Reacties
Keerf
Keerf5 nov. 2015 - 21:29

Op de opmerking over Brabanders na zeg je best zinnige dingen.

rechtselul
rechtselul5 nov. 2015 - 21:29

"Sowieso is haat tegen elke etniciteit en cultuur natuurlijk verkeerd," Volledig met je eens, ik voel dan ook geen haat jegens hen. Wel zie ik dat de islamitische cultuur niet goed mixt met de onze, vandaar dat het geen goed idee is om er nog meer hier te laten komen. Maar haat, nee. Op hun eigen stuk grond mogen ze lekker doen en laten zoals ze zelf willen, niks mis mee.

sjaakie2
sjaakie25 nov. 2015 - 21:29

==== In de 17de eeuw wist Voltaire al dat zowel het christendom als de islam vreselijke religies zijn.==== Voltaire had ook een hekel aan joden. Wat is je punt?

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen5 nov. 2015 - 21:29

[behalve natuurlijk Brabanders.] Zo denken Brabanders zelf er tegenwoordig over... https://youtu.be/x3_f_1KJoRw?t=350

MarinusCalamari
MarinusCalamari5 nov. 2015 - 21:29

Blijkbaar is het alleen op de grachtengordels nog niet doorgedrongen dat vergelijkingen met de nazi's zo'n overmatig gebruikt stijlmiddel is, dat deze drogredenering zijn eigen wikipedia pagina heeft. https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_Godwin Echt niemand is nog onder de indruk, behalve dat stelletje provincialen met kapsones uit Amsterdam blijkbaar. Wellicht tijd om iets anders te verzinnen? Want op dit moment zou de gemiddelde persoon op dom-links prima vervangen kunnen worden door een Roomba™ waarop een geluidsinstallatie gemonteerd is die non-stop woorden als "Nazi's" "Fascisten" en "Kristalnacht" apspeelt. Het voornaamst verschil zou zijn dat de dom-linkse Roomba™ in ieder geval nog een schone vloer zou achterlaten.

3 Reacties
Marjo68
Marjo685 nov. 2015 - 21:29

Haha, dankjewel Marinus

Nuanimo
Nuanimo5 nov. 2015 - 21:29

Dank voor uw heldere analyse. U bent een van de weinigen die zich niet te buiten gaat aan wegzetten, aan framen, aan belachelijk maken e.d. Op neutrale wijze weet u de kern van het probleem terug te brengen tot een stelletje provincialen met kapsones uit Amsterdam: Verwijder dat stelletje en we leven in het paradijs. Bedankt, oh heldere geest, voor dit eenvoudig doch ware inzicht. Oh ja, en àls u dan al een link met een definitie van iets toevoegt, zou het enorm helpen als u begreep dat wat daar beschreven staat, niet van toepassing is op dit artikel.

Sardar2
Sardar25 nov. 2015 - 21:29

Als links toentertijd meer woorden had ‘als "Nazi's" "Fascisten" en "Kristalnacht"’, was misschien Hitler niet aan de macht gekomen! Dus ik zie nog te weging woorden, meer is gewenst van links en van rechts!

[verwijderd]
[verwijderd]5 nov. 2015 - 21:29

Tsjonge, ik ben veel bizarre stukken tegengekomen op dit forum, maar dit spant wel de absolute kroon. Even een updateje voor de schrijver: anti-semitisme bestaat niet meer: men is tegenwoordig tegen 'zionisten'. Waarna helaas het zelfde riedeltje volgt dat we maar al te goed kennen uit 'mein kampf' en de 'protocollen van sion'. En als men er helemaal niet meer uitkomt beroept men zich op 'interrnationaal recht'. Dat klinkt zo tof, hoezo zou dáár iets mis mee kunnen zijn, toch?

2 Reacties
Nikovijf
Nikovijf5 nov. 2015 - 21:29

Dat je weigert je te verdiepen in wat zionisme is was me al langer duidelijk en dat je daarom, ondanks tientallen onderbouwde reacties, blijft doen alsof dat hetzelfde is als jodendom, verbaast me al lang niet meer. Dat je dit niet kunt onderbouwen verbaast me ook al lang niet meer. De tweede wereldoorlog heeft toch overduidelijk laten zien dat de belangen van de zionisten lijnrecht tegenover de belangen van de joden stonden. Waarom je sinds een tijdje ineens met die protocollen komt is me werkelijk een raadsel. Ik ben toch heel wat onzin van je gewend, maar wat me werkelijk verbaast is dat je nu ook mensen die zich beroepen op internationaal recht anti-semitisme in de schoenen probeert te schuiven, of bedoel je eigenlijk dat dit nazi's zijn? Want dat is natuurlijk ook allemaal hetzelfde voor jou.

Sardar2
Sardar25 nov. 2015 - 21:29

[anti-semitisme bestaat niet meer: men is tegenwoordig tegen 'zionisten'] Dat helpt je waarschijnlijk je geweten witwassen tegenover je geschiedenis. Voor velen zionisme is niks anders dan een herhaling van anti-semitisme. En de toestanden van je geweten interesseert hen ook geen moer!

pmolenaar71
pmolenaar715 nov. 2015 - 21:29

Beste Joris, Islamhaat en jodenhaat zijn vruchten van dezelfde boom. Maar dat geldt ook voor communistenhaat, vrouwenhaat, christenhaat, hindoehaat en homohaat. Waar de analyse een steek laat vallen (in mijn ogen), is dat er een onderscheid gemaakt kan worden in 'kritiek' en 'haat'. Je kunt bijv. kritisch zijn over de uitgangspunten van het christelijk geloof en de islam. Volgens mij is het zelfs prima als je een hardgrondige afkeer hebt van religie (zoals vele 'progressieven' dat hebben). Dawkins noemt religie een dodelijk virus. Marx noemde het 'opium voor het volk'. Zijn dat vervolgens 'relifoben'. En is hun 'fobie' een vrucht van dezelfde boom als antisemitisme? Ik denk het niet... Ik ben het daarmee dus eens met Esther Voet en wordt niet overtuigd door je artikel. Wellicht dat men vroeger geen onderscheid maakte tussen arabier en moslim. Tegenwoordig doet men dat wel. Mijn belangrijkste tegenargument is dat je wel kritisch naar een religie kunt zijn, maar niet naar een ras. Althans, als je kritisch naar een ras bent, dan ben je in mijn ogen al snel een racist. Als je kritisch bent op een overtuiging of geloof, dan is dat in mijn ogen prima. Het is mogelijk dat islamkritiek eigenlijk rationeel verpakte islamhaat en racisme is. Het is ook mogelijk dat veel zogenaamde 'pro-palestijnen' vooral jodenhaters zijn. Het goed maken van een onderscheid tussen kritiek en haat vereist veel fijngevoeligheid.

1 Reactie
Nuanimo
Nuanimo5 nov. 2015 - 21:29

Waarom kan daar, volgens de schrijver van het artikel, geen verschil in worden gemaakt: "Waar de analyse een steek laat vallen (in mijn ogen), is dat er een onderscheid gemaakt kan worden in 'kritiek' en 'haat'."

AndrewSm
AndrewSm5 nov. 2015 - 21:29

Het probleem is dat dit sentiment geheel wederzijds is.

1 Reactie
Nuanimo
Nuanimo5 nov. 2015 - 21:29

Als dat zo is, wat doet u dan met het uwe?

Ikkyu
Ikkyu5 nov. 2015 - 21:29

Ik zou dhr. Verheijen willen aanraden om eens een stapel kranten en een woordenboek te pakken. In het woordenboek kan hij de betekenis van -fobie opzoeken, en in de krant de huidige staat van vrijheid, democratie en vrede in de islamitische wereld. De huidige islamkritiek (want het is kritiek, geen fobie) berust niet op raciale denkbeelden van honderd jaar geleden maar op de realitieit van vandaag. Dus simpelweg op het feit dat de religie geweigerd heeft met zijn tijd mee te gaan, juist orthodoxer is geworden, moderne waarden verwerpt en overal waar zij de meerderheid heeft voor ongelijkheid, armoede, onderdrukking, oorlog en andere idioterie zorgt. Dat gegeven is een feit. De test is simpel: Noem mij een land waar democratie, religieuze vrijheid, tolerantie, scheiding van kerk en staat en gelijkheid zonder problemen samengaan met een Islamitische meerderheid. Dat land bestaat simpelweg niet op dit moment. Turkije was onderweg, maar heeft onder Erdogan de weg naar verlichting weer verlaten. Andere voorbeelden zijn er simpelweg niet. Dat is de keiharde, onweerlegbare realiteit van Islam in de wereld. Als je deze waarden voorstaat, is een wantrouwen jegens Islam daarmee dus gerechtvaardigd en geen fobie meer. Maar nee, feiten en realiteit negeert Verheijen volkomen, want de racismekaart trekken is natuurlijk een stuk makkelijker. Er zijn gerust verlichte en tolerante individuale moslims, maar zolang het de belangrijkste stromingen binnen Islam niet lukt om een wereldwijde verlichting en secularisatie door te maken, andere stromingen te tolereren, en te evolueren naar een islam 2.0. is de religie een van de grootste gevaren voor de wereldwijde welvaart, vrijheid en vrede. Tot dat moment is een gezond wantrouwen niet alleen gerechtvaardigd, maar zelfs wijs. De huidige Islamkritiek heeft dan ook echt helemaal niets te maken met het traditionele (Joods) anti-semitisme.

3 Reacties
Stiek
Stiek5 nov. 2015 - 21:29

Het enige dat wereldwijd voor oorlog zorgt, is westers imperialisme/kolonialisme. Ieder land heeft het recht zich te verdedigen, geen enkel land heeft het recht om aan te vallen; zoals de Terroristische Staten van Amerika sinds 1945 maarliefts 89(!!!) keer gedaan heeft. Misschien eens tijd om een geschiedenisboek open te slaan?

Taljaard
Taljaard5 nov. 2015 - 21:29

@Erik Opnieuw hebt u mij op eloquente wijze het gras voor de voeten weg gemaaid en kan ik uw woorden voor 100% onderschrijven. Met de toevoeging dat je helemaal geen PVV-er hoeft te zijn om er zo over te denken. Willen wij een Wilders de wind uit de zeilen nemen dan is een dergelijke kritische en objectieve beschouwing van de islam die u voorstaat inderdaad noodzakelijk. Het probleem is echter dat men op links dan afscheid zal moeten nemen van bepaalde subjectieve en sentimentele fixaties, waar een Wilders dan, met eenzelfde subjectieve en sentimentele fixaties, weer tegenin gaat. Op deze manier heeft het parlementaire debat in Nederland over dit onderwerp zich ontwikkeld tot een betekenisloos en uitzichtloos ''Welles!''-''Nietes!'' geschreeuw. Zo komen wij dus geen steek verder en blijven de problemen, die zijn veroorzaakt door de mislukking van het multiculturalisme, door etteren. Met alle slechte gevolgen van dien voor ALLE bevolkingsgroepen in dit land. Want Wilders heeft dan weliswaar geen oplossingen, maar links heeft deze al evenmin. Met dat verschil dat men daar hun fouten uit het (recente) verleden niet wenst toe te geven. En zo nagenoeg elke constructieve dialoog over dit onderwerp blokkeert en frustreert. En daar verandert een artikel, waarin de schrijver de historische riolen en vuilnisbakken van het Europese antisemitisme afzoekt om zijn punt te maken, ook helemaal niks aan. De problemen liggen er nu eenmaal. De PvdA heeft een jaar of 20 geleden haar ideologische veren, waar het de beschouwing van sociaal-economische verhoudingen aangaat, afgeschud. In retroperspectief bezien kan men zich afvragen of dat nu wel zo'n goed idee was. Het zou misschien een veel beter idee zijn wanneer de PvdA haar ideologische veren, wat betreft de beschouwing van religieus-culturele verhoudingen, afschudt. Maar tegelijkertijd ook terugkeert naar haar socialistische wortels in sociaal-economische zin. Bij de Britse buren (Labour) heeft men dat laatste reeds gedaan. Daar zouden zij niet alleen Wilders de wind mee uit de zeilen nemen, maar ook de SP. Maar ja, wie ben ik? Niet eens een socialist, maar gewoon een ouderwetse gereformeerde christen democraat, die zijn electorale toevlucht heeft gezocht bij de CU en de SGP.

Sardar2
Sardar25 nov. 2015 - 21:29

[De huidige islamkritiek … berust niet op raciale denkbeelden van honderd jaar geleden maar op de realitieit van vandaag.] Ik denk de fascisten en racisten van vandaag ook niet zo dom zijn om met ‘raciale denkbeelden van honderd jaar geleden’ te werk te gaan. Maar ook hedendaagse mensen niet dom zijn om de evolutie van hetzelfde ‘denkbeelden’ niet kunnen ontcijferen! Dat is ook ‘de realiteit van vandaag’. [de religie geweigerd heeft met zijn tijd mee te gaan] Dus je arrogante westerse blik moet bepalen wat eigentijds is? [Noem mij een land waar democratie, religieuze vrijheid, tolerantie, scheiding van kerk en staat en gelijkheid zonder problemen samengaan met een islamitische meerderheid. Dat land bestaat simpelweg niet op dit moment.] Jij zet je neokoloniale houding centraal in het benaderen van beschouwingen. Zij die je christelijke verleden, je fascistische, racistische en kolonialistische ervaringen, je mentale ontwikkeling en je culturele waarden en normen niet delen of als uitgangspunt voor hun eigen ontwikkelingen niet kiezen zet je als onmens neer! Jij geeft je fobie duidelijk aan: [Als je deze waarden voorstaat, is een wantrouwen jegens islam daarmee dus gerechtvaardigd en geen fobie meer.] Juist dat is je fobie tegen mensen die een andere religie hebben, dan je voorouders! [verlichte en tolerante individuale moslims] Laten we er duidelijk zijn, er bestaan geen ‘verlichte en tolerante individuele moslims’ met westerse begrippen. Zo iemand is een afvallige van islam, geen moslim dus! Dat is de werkelijkheid dat het westerse mentaliteit moet accepteren en leren daarmee om te gaan. Een verlichte en tolerante individuele moslims is het zwaard van Damocles dat westerse islamofobie gebruikt om de moslim bevolking in nauw brengen. Dat het westen de secularisme ontdekt heeft om de plaag van religie ontvluchten, is het beste middel tegen iedere andere religie ook (hopelijk ook moslims gaan het breed inzetten in eigen politiek). Maar dat moet niet betekenen daarmee aan geloof of denken van mensen mogen te komen. Dat bemoeienis is enkel gereserveerd voor fascisten, of die vorige eeuw leefden of vandaag in een andere jasje ons tegemoet komen! De hele kijk van je over islam getuigt van intense fobie. Je kritiek is dat zij (de moslims) niet zijn zoals jij bent / wij zijn!

pieterpan2
pieterpan25 nov. 2015 - 21:29

Weer een zwak en slecht onderbouwd verhaal om islamofobie te kunnen koppelen aan racisme en gelijk te kunnen stellen aan antisemitisme. De islam heeft niets met ras of volk te maken, want iedereen kan moslim worden. De meeste moslims vandaag de dag zijn van Afrikaanse of Aziatische oorsprong. Wederom wordt de islam niet op zijn inhoud bekeken en beoordeeld als de totalitaire ideologie die het is en die mensen dwingt vanaf hun geboorte als moslim te leven en de metafysische lariekoek die de grondslag is en die leidt tot magisch denken en erger nog tot een blind en gewelddadig fanatisme. In de meeste islamitische landen is er vrijwel geen niet-moslim meer over en in de andere landen worden niet-islamitische minderheden vervolgd, verjaagd, gedwongen bekeerd of nog erger. Dit komt door het islamitische begrip "huis van vrede", wat betekent dat er pas vrede kan zijn als het hele land aan Allah toebehoort, en tot die tijd spreekt men over het "huis van oorlog". De strijd tegen de islam dient een ideologische strijd te zijn van de vrije, verlichte mens tegen de totalitaire ideologie die de islam is, zoals we ook het communisme en nazisme bestreden hebben. Maar "progressief links" met zijn cultureel-marxistische nihilistische ideeën meent dat alle ideologieën en culturen gelijkwaardig zijn en ook Joris Verheijen meent een duit in het zakje te moeten doen. En uiteraard dient het ultieme kwaad, Geert Wilders, er weer met de haren bij gesleept te worden, terwijl de weerstand tegen de islam wereldwijd is en een lange geschiedenis heeft.

1 Reactie
MarkHuisman
MarkHuisman5 nov. 2015 - 21:29

[De islam heeft niets met ras of volk te maken] Het jodendom wel dan? Bent u aanhanger van de Neurenberger rassenwetten? Of gelooft u in het sprookje van een volk zonder gemeenschappelijk gebied, zonder gemeenschappelijke taal, zonder gemeenschappelijke economie? Met als enige overeenkomst de religie? [want iedereen kan moslim worden] Iedereen kan ook jood worden, kijk naar al die migranten uit de vroegere Sovjet-Unie in Israel. [De meeste moslims vandaag de dag zijn van Afrikaanse of Aziatische oorsprong.] Dus? Daarom kunnen ze niet gediscrimineerd worden? Het maakt juist duidelijk dat er een sterke overeenkomst is tussen het geloof en de plek of omgeving waar men opgroeit. De islam is onderdeel van de cultuur van veel volkeren. Het gaat islamofoben dan ook niet zo zeer om ‘religiekritiek’ maar om het wegzetten van bepaalde etnische groepen. Vandaar dat de opper-islamofoob Wilders ook net zo makkelijk spreekkoren tegen Marokkanen dirigeert.

JStokx
JStokx5 nov. 2015 - 21:29

De grap is dat de Koran vol staat met geweld en haat jegens ongelovigen, maar dat je dat volgens velen niet letterlijk moet opvatten. Als Wilders dan 'minder minder' roept moet je dat zeker letterlijk nemen en wordt hij zelfs vervolgd.

2 Reacties
dino_radja
dino_radja5 nov. 2015 - 21:29

je moet de koran dus behandelen als andere haatboeken, zoals de bijbel en de torah. De islam is dan ook vrijwel identiek aan het jodendom en christendom. De verschillen zijn minimale details. Er is geen reden om de islam anders te behandelen dan welke godsdienst ook.

Nuanimo
Nuanimo5 nov. 2015 - 21:29

Wilders is een politicus. En wordt als zodanig beoordeeld. En de islam is een geloof en wordt als zodanig beoordeeld. Als de islam als een ideologie wordt beleden, geldt die dezelfde regels als de politicus Wilders.

SvenHoek
SvenHoek5 nov. 2015 - 21:29

"Geen wonder dat Hitler in 1939 de Arabische volken omschrijft als 'veredelde halfapen, die de zweep verdienen.'" Dat is een beperkte weergave van de historie. Hitler was persoonlijk redelijk mild over de islam als geloof en Mein Kampf staat dan ook vol met letterlijke citaten uit de koran. Ook de toewijding van de moslims aan hun geloof en tradities heeft hij meermaals geprezen.

1 Reactie
Nuanimo
Nuanimo5 nov. 2015 - 21:29

Zolang ze natuurlijk maar niet naar Duitsland zouden komen.

Blitskikker
Blitskikker5 nov. 2015 - 21:29

"Wilders’ overtuiging dat de gewelddadige jihad de 'ware aard' van de islam laat zien en dat daarom elke moslim in Nederland een gevaar vormt" De gedachte dat de gewelddadige jihad de ware aard van de islam is komt voort uit het simpele feit dat dit een centraal thema in de Koran is. De profeet Mohammed zelf bracht het geloof ook met vuur en zwaard - heel iets anders dan de 'heb uw naaste lief' boodschap van Jezus. Bovendien heeft er binnen de islam geen reformatie plaatsgevonden, waarbij moslims massaal hebben uitgesproken dat het gewelddadige jihad thema niet meer van deze tijd is en daarom niet serieus moet worden genomen. Integendeel, uit enquetes onder moslims blijkt dat er veel sympathie is voor de daders van de aanslagen in Parijs en 9/11. De term 'islamofobie' is daarom onzin: een fobie is een irrationele angst, terwijl er alle reden is om bang te zijn voor de islam. Daarvoor hoef je alleen maar te kijken naar de situatie in landen waar de islam het voor het zeggen heeft.

1 Reactie
Nuanimo
Nuanimo5 nov. 2015 - 21:29

Dus, wilt u maar zeggen, inderdaad vormt elke moslim dus een gevaar. En, wat gaan we nu doen met mensen die noodzakelijk een bedreiging vormen? Snapt u nu werkelijk niet, dat u precies redeneert als die moslims die verantwoordelijk zijn voor de dictaturen in verschillende landen? Hun idee is, dat alles wat niet-moslim is, vormt een noodzakelijke bedreiging. En wat moeten we nu doen met mensen die een bedreiging vormen?

Machielse93
Machielse935 nov. 2015 - 21:29

Ik wordt echt niet goed van het te pas en onpas gebruik van de term islamofobie. Het is een verzonnen woord om alle kritiek op een religie af te ketsen. De voorbeelden in het artikel zijn ook wel heel erg oud. Wij zouden kunnen concluderen dat er vroeger meer haat gebaseerd op etnische aspecten was.

3 Reacties
Jansen & Jansen
Jansen & Jansen5 nov. 2015 - 21:29

[Ik wordt echt niet goed van het te pas en onpas gebruik van de term islamofobie. Het is een verzonnen woord om alle kritiek op een religie af te ketsen. ] Woorden zijn nu eenmaal verzonnen om een begrip te noemen. Ooit werd het woord brood verzonnen om een eetbaar product gemaakt van granen te omschrijven, misselijkmakend dat soort nieuwlichterij.

Nuanimo
Nuanimo5 nov. 2015 - 21:29

Vroeger gedroegen Joden (Semieten) zich anders, omdat het Joden (Semieten) zijn. En dat kon je zien, want ze gedroegen zich anders. En dat is tegenwoordig nog steeds zo. Nog veel erger zelfs: We kunnen dat immers veeol objectiever aantonen dan vroeger, sprak hij sarcastisch. Het zal absoluut duidelijk zijn, dat een bepaalde aard in mensen, bepaald gedrag veroorzaakt. En het loont de moeite om dat in beeld te brengen. Maar om daar nu een waardeoordeel aan op te hangen..... En dat is waar het misgaat.

frankcasper
frankcasper5 nov. 2015 - 21:29

Moslimhaat is voor de polder nazi's hetzelfde als het anti-semitisme ten tijde van het derde rijk. PVV is de NSDAP 2.0.

[verwijderd]
[verwijderd]5 nov. 2015 - 21:29

Er zijn geen overeenkomsten. De Joden hebben hier altijd gewoond. De Joden waren en zijn niet verantwoordelijk voor grooschalige criminele activiteiten, straatroof etc. etc. Mag ik herinneren aan de uitspraak k#tmarokkanen..... die kwam van de pvda.... en die kwam niet zomaar. Geen enkele overeenkomst. Niets. Schandalig dit.

2 Reacties
Nuanimo
Nuanimo5 nov. 2015 - 21:29

We hebben in Nederland vroeger ook nooit negers gediscrimineerd. Ze waren er simpelweg niet. Het lijkt me dan ook nogal logisch, dat iets als antisemitisme zich in eerste instantie richt op de Semieten die hier zijn. En dat waren Joden. En hoewel ze niet meer of minder aanleiding gaven dan welke andere groep dan ook, vonden sommigen/velen het nodig om ze duidelijk te onderscheiden van de rest; het zijn geen Ariërs en dat heeft gevolgen voor hun gedrag; kijk maar hoe ze zich gedragen!

frankcasper
frankcasper5 nov. 2015 - 21:29

U bent abuis.De criminaliteit was endemisch onder het straatarme joodse lompenproletariaat in de 19de en begin 20ste eeuw.Waarom denkt u dat bargoens voornamelijk uit jiddische woorden en uitdrukkingen bestaat?

[verwijderd]
[verwijderd]5 nov. 2015 - 21:29

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Nuanimo
Nuanimo5 nov. 2015 - 21:29

U hebt blijkbaar geen idee wat u onder "islamofobie" moet verstaan maar weet daarentegen wel wat "islamkritiek" precies inhoudt. Dat betekent natuurlijk wel, dat u niet in staat bent te concluderen dat dit een poging is om "islamkritiek gelijk te stellen aan islamofobie". Laat staan dat u dan kunt concluderen dat zeer onfrisse aspecten van antisemitisme aan de islamkritiek gekoppeld worden. Islamkritiek is toch volgens u iets heel anders dan islamofobie? En die onfrisse elementen kenmerken toch die islamofobie. En hebt u nu juist geen idee, wat dat is, islamofobie ......

zweistein
zweistein5 nov. 2015 - 21:29

Het belangrijkste verschil is dat Joden hier altijd hebben gewoond, en een verrijking voor de samenleving zijn geweest. Anti-semitisme is daarom verwerpelijk en anti-rationeel. Moslims daarentegen hebben altijd hun eigen grondgebied gehad. De agressieve diaspora van de laatste eeuw, waarbij ze pogen voet aan de grond in het Westen te krijgen, kan zeer terecht als een bedreiging worden gezien. In het bijzonder voor de Joden.

2 Reacties
Nuanimo
Nuanimo5 nov. 2015 - 21:29

Er zijn blijkbaar voor veel mensen redenen genoeg om geen joden te willen. Die redenen kloppen gewoon niet. Er zijn blijkbaar ook redenen om de moslim te willen en die kloppen gewoon wel. Zo simpel kan het zijn.

TomPoes2
TomPoes25 nov. 2015 - 21:29

"Het belangrijkste verschil is dat Joden hier altijd hebben gewoond, en een verrijking voor de samenleving zijn geweest. Anti-semitisme is daarom verwerpelijk en anti-rationeel." Ik dacht dat het niet geoorloofd is om onderscheid te maken op basis van ras, maar goed, laten we zeggen dat het om positieve discriminatie gaat: waarom waren de Joden een verrijking voor de samenleving?

omaoeverloos
omaoeverloos5 nov. 2015 - 21:29

Beste schrijver, ik begrijp een kleinigheidje niet. Bij welke instantie kon je je in het derde rijk uit laten schrijven als jood om van vervolging vrijgewaard te zijn?

2 Reacties
Nuanimo
Nuanimo5 nov. 2015 - 21:29

Waar kan je je laten uitschrijven als Marokkaan, zodat je niet het risico loopt onder de "minder minder regeling" te vallen?

Sardar2
Sardar25 nov. 2015 - 21:29

Je hoeft zich nergens uitschrijven, enkel bijschrijven is voldoende: Israël. Dat is de traditie in Europa!

Keerf
Keerf5 nov. 2015 - 21:29

Stop nou eens met de term islamofobie! Dat suggereert dat er een onredelijke angst is voor de islam die na een therapietje verdewenen kan zijn.

1 Reactie
Nuanimo
Nuanimo5 nov. 2015 - 21:29

Ik gebruik de term niet, tenzij anderen die gebruiken. Ik vind "discriminatie" veel duidelijker.

Sardar2
Sardar25 nov. 2015 - 21:29

Dus de islamofobie zet de halve werk van Hitler voort. Dat is de enige en trouwens ook de juiste conclusie over de hedendaagse islamofobie in het westen. Er zijn twee aspecten die de islamofobie nu een actuele issue maken in het westen. Het belangrijkste is de structurele afhankelijkheid van het westen van olie en gas die grotendeels in het Midden-Oosten ligt, plus het streven van zionisten om Israël een permanent veilige plek te geven in Midden-Oosten. Allebei lijken natuurlijk niet mogelijk met een Arabische en islamitische meerderheid in de regio. Decennia lang heeft het westen gehoopt de islamitische landen met eigen ontwikkeling de kern van eigen (fanatieke) geloof zullen overstijgen en liberaal of seculiere maatschappijen worden waarmee westen kan er structureel en blijvend verbanden onderhouden. Alle investeringen op de zogenaamde conservatieve (niet fanatieke) islam heeft juist andere vruchten gegeven dan het westen hoopte. Mujahidin en AL Qaida in Afghanistan, islamitische republiek in Iran en Pakistan, Wahabisme in Saoedi-Arabië, Broederschap in Egypte, AKP (en Gülen) in Turkije en recentelijk IS en honderden kleinere religieuze sektes, laten er geen twijfel bestaan dat de bemoeienis van het westen heeft juist geleid tot het versterken van fanatieke islam en verzwakken van seculiere en atheïstische ontwikkelingen, plus te niet doen van politieke, religieuze, culturele en in sommige gevallen etnische verscheidenheid van de regio, die brood noodzakelijk was/is voor het overstijgen van religieuze structuur van islamitische landen. Of het westen heeft van eigen fouten juiste conclusies getrokken, blijkt met neoliberale beleid van globalisering (in VS) duidelijk blijken dat het niet het geval is. De rechtse politiek in de VS heeft een stap verder gegaan in haar beleid t.o.v. Midden-Oosten, en streeft nu in korte tijd hetzelfde bereiken wat in een eeuw niet heeft kunnen bereiken. De kern van neoliberale islamofobie die vanuit VS waait, berust op neoliberale en zionistische streven om de Midden-Oosten depolitiseren anders in een andere structuur gieten! De huidige sektarische oorlogen en conflicten dienen deze beleid waar te maken. Als dat niet lukt kan een wereldwijde instemming voor een totale ontwrichting van Midden-Oosten zeer nuttig uitpakken. Hiermee kom ik aan tweede belangrijkste aspect van actuele islamofobie in het westen. De Europese versie van islamofobie voorziet niet in geopolitieke, macro-economische of militaire kwesties. De Europese versie bereid de publieke en ideologische verklaringen van islamofobie voor, door middel van het gebruik van eigen traditionele specialiteit die eeuwenoud geworteld is in de blanke Europese beschouwing, fascisme, racisme en structurele uitsluiting van ongewenste minderheden binnen eigen cultuur en maatschappij. Dat het op de schouders van rechts berust, dat het populistische karakter heeft, dat het verweven is met de gevolgen van neoliberale globalisering (migratie) maakt het niet minder gevaarlijk, maar juist doelgericht en in dienst van westerse islamofobie in het algemeen. De populistische islamofobie moet ervoor zorgen de huidige en toekomstige beleid van het westen inzake Midden-Oosten, van hetzelfde acceptatie binnen Europa mogen genieten als in de VS. En dat lukt deze populisme uitstekend om de publieke opinie laten meegaan met het beleid die nu in Midden-Oosten gerealiseerd wordt en dat versterken met onderdruk zetten van de Arabische minderheden en moslims in Europa. En dat hetzelfde populisme niet bestreden wordt op haar anti-islam en anti-Arabische standpunten door neoliberale rechts, maar ook niet door groot deel van links en andere rechts en liberalen, laat de acceptatie van hetzelfde populisme bij hen zien. Of men dat een onderdeel van antisemitisme noemt, anti-islam, anti-ariabieren of xenofobie, geeft alleen aan waar men zelf staat en vanuit welke eigen perspectief deze islamofobie benadert. In conclusie blijft het hetzelfde wat de joden in Duitsland en Europa in twintigste eeuw is overgekomen.

1 Reactie
ZafferY
ZafferY5 nov. 2015 - 21:29

Nee dat heeft u mis. Het zijn de islamisten die Adolfs werk voortzetten. Zij waren in het verleden al zeer gecharmeerd van elkaar. https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Amin_al-Hoesseini Wat beeldmateriaal. https://www.google.nl/search?q=hitler+mufti+husseini&client=tablet-android-samsung&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCAQsARqFQoTCNCI8dzJ-8gCFQT7DgodOCQKlQ&biw=1024&bih=600

rechtselul
rechtselul5 nov. 2015 - 21:29

Als het antisemitisme destijds ging om weerstand tegen nog meer Joden dan hadden de Joden niet zo'n probleem gehad.

2 Reacties
Sardar2
Sardar25 nov. 2015 - 21:29

Holocaust betekent toch minder, minder, minder joden? En Hitler ging het regelen! Je vergeet denk ik dat joden al eeuwen in Europa wonen en een onderdeel daarvan zijn.

Nuanimo
Nuanimo5 nov. 2015 - 21:29

Pardon? Nog meer Joden was geen probleem geweest voor mensen die geen Joden wilden? Of begrijp ik u verkeerd; volgens mij bent u echt helemaal de weg kwijt.

GingerTed
GingerTed5 nov. 2015 - 21:29

Je kon er natuurlijk op wachten. De fixatie op de onder haar wijdverbreid voorkomende en diepgewortelde slachtoffercultuur (naast schaamtecultuur) bij vooral Noord-Afrikaans islamitische groepen en/of individuen maakt dat zij, zoals wel in meer gevallen bewezen, slachtofferschap van andere groepen of individuen maar slecht verdragen zonder dan zelf een even groot of overtreffend eigen slachtofferschap te claimen en te noemen. Dé Über-Godwin zich als hedendaagse moslims (alweer) levend in het westen te meten aan het antisemitisme en de dieptepunten daarvan is, hoe obsceen ook, door degenen onder hen die dat claimen, serieus bedoeld. Dat virulent hedendaags antisemitisme in het westen júíst vooral, d.w.z. veel breder gedeeld dan onder andere groepen, uit de hoek van diezelfde westerse moslims komt (geldt ook voor moslims elders) is een feit. Eveneens dat dat een ononderbroken doorgegeven traditie is (en beslist niet ontstáán is door de vestiging van de staat Israël maar lang daarvoor al breed gedeeld was) met een gemeenschappelijke oorsprong die eerder ook om dezelfde gronden in de christelijke westerse wereld gold (maar daar door de harde les van WOII eindelijk als onbetamelijk werd ingezien). De kritiek op en satire jegens de huidige in het westen voorkomende islamitische gemeenschappen is niet wezenlijk anders dan die eerder (en nog steeds) messcherp, en ongeremd satirisch uit liberale, en toen ook nog uit "progressieve" hoek kwam richting de christelijke gemeenschappen. De hedendaagse islamitische gemeenschappen alhier zijn gemiddeld (!) zeker niet minder streng in de leer, dominant in eigen kring, (ver)oordelend naar derden of vrijheden dan eerder de gemiddelde christelijke gemeenschappen dat waren en daarom een voor liberalen en destijds ook voor "progressieven" beslist gelegitimeerd object van kritiek, en satire (ook redeloos harde) waren. Sowieso hoort íédere overtuiging in een vrije maatschappij, of deze nu politiek-ideologisch of religieus gegrond is, onderworpen te worden aan openlijke kritiek en satire (ook redeloos harde) daar íédere overtuiging naar overtuigen van de ander of zelfs (vaker) macht streeft, en daarom in ieder geval weerspraak en bespiegeling (ook lachspiegels) verdient. De term "islamofobie" is dan ook een zeer kwalijke term om het bekritiseren en satirische bejegenen van deze religie in haar verschillende vormen en haar aanhangers als ondeugdelijk af te doen en beoefenaren daarvan in een kwaad daglicht te stellen. Het is een op een te vergelijken met het veroordelen door politiek-ideologische, religieuze, of oligarchische regimes van kritiek en spot van haar ideologie, religie, of idolen als iets kwalijks en te bestrijden zien. De term "islamofobie" is gelijk aan bijvoorbeeld de door communistische, religieuze, en fascistische regimes gebruikte terminologieën om critici zwart te maken. Niet voor niets heeft íéder islamitisch land in de wereld, waar de Islam dus staatsgodsdienst is, geweigerd de door de Verenigde Naties opgestelde Universele Verklaring van de Rechten van de Mens te onderschrijven. In plaats daarvan hebben zij de Caïro-verklaring van de mensenrechten in de islam bedacht. De reden is dat de Islam en haar gemeenschappen daar waar zij als macht gevestigd zijn in een natie weigeren een aantal vrijheden of gelijkheid te aanvaarden en deze opvattingen daarover aan álle burgers opleggen. Erdogan is er volgens velen druk mee bezig voor Turkije en van de hele islamitische wereld is nagenoeg alleen Tunesië een hoopvolle, maar daarom ook binnenlands belaagde, uitzondering. In de bijgevoegde link toont waar o.m. de schoen wringt als het om vrijheden en gelijkheid aankomt: De vrijheid van meningsuiting komt bijvoorbeeld terug in artikel 22 en wordt hier beperkt tot meningsuitingen die in overeenstemming zijn met de sharia; Er zijn zeer ongelijke rechten voor mannen en vrouwen. Artikel 6 vermeldt dat de vrouw haar eigen rechten en plichten heeft en dat de man voor het onderhoud van de familie dient te zorgen; Er is geen vrijheid van godsdienst. Artikel 10 verbiedt expliciet het beoefenen van of bekeren tot een andere godsdienst dan de Islam; artikelen 19 en 22 bespreken straffen voor afvalligen. De laatste 2 artikelen (24 en 25) van de verklaring geven aan dat àlle artikelen in de verklaring volledig ondergeschikt zijn aan de sharia: Art. 24: 'Alle rechten en vrijheden genoemd in deze Verklaring zijn ondergeschikt aan de Islamitische sharia.' Art. 25: 'De Islamitische sharia is de enige referentiebron ter uitleg en verduidelijking van alle artikelen van deze Verklaring.' https://nl.wikipedia.org/wiki/Caïro-verklaring_van_de_mensenrechten_in_de_islam Behalve kritiek op daar waar de islam zich als staatsgodsdienst heeft weten te vestigen is er daarom beslist, zoals dus naar íédere overtuiging, kritiek en satire (in iedere vorm) vereist (!). Júíst ook in vrije samenlevingen als de onze.

3 Reacties
TomPoes2
TomPoes25 nov. 2015 - 21:29

Het is natuurlijk niet leuk om van iemand te horen dat de haatcampagnes die jij bedrijft net zo goed een vorm van antisemitisme zijn.

Nuanimo
Nuanimo5 nov. 2015 - 21:29

Je kon er weer op wachten dat u in uw reactie toont er niets van te begrijpen. Als Semiet kan je natuurlijk niet zo goed tegen Semieten zijn maar wel tegen een soort Semieten: bijvoorbeeld Joden. Als we het hebben over "antisemitisme" dan hebben we het natuurlijk over mensen die bijvoorbeeld Ariër zijn en geen Semiet! Dan hebben we het over, in dit geval, hoe we vanuit onze westerse samenleving tegen de Semitische aankijken. Hoe we menen dat ons wezen en hun wezen "wezenlijk" verschillen en dat daar voor velen ook nog eens waardeoordelen aan opgehangen kunnen worden. En vanuit die optiek is het duidelijk dat het antisemitisme tegen de Joden uitstekend vergeleken kan worden met de wijze waarop er tegen bijvoorbeeld moslims aangekeken wordt. Bespaar mij uw ronkende retoriek gebaseerd op complete lariekoek.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout5 nov. 2015 - 21:29

G..dallemachtig. Ooit van het woord 'holocaust-industrie' gehoord? De holocaust op zichzelf is onvergelijkbaar, maar wordt tot in details misbruikt om een bezettingspolitiek te legitimeren. Over slachtoffercultuur gesproken. Die recente historische blunder van B.Netanyahu over die moefti kan nog een vervolg krijgen naar de Engelsen toe, omdat deze die moefti 25 jaar de hand boven het hoofd hebben gehouden. Te lezen in o.a. "Devil's Game" van Robert Dreyfuss. De politieke leiders van Israël kunnen niet zonder vijanden. Vandaar dat Hamas tot 2004 op allerlei manieren door die leiders en het IDF ondersteund werd. Vandaar dat Shimon Peres eind jaren tachtig in Washington aandrong op een strategische alliantie met Khomeiny. Een meer grimmige implementatie van een antimoderne vorm van de islam als bij Khomeiny is niet denkbaar. Lees o.a. "hostage to Khomeiny" eveneens van Robert Dreyfuss. De politieke leiders van Israël (en van de VS) hebben altijd al hun hevige best gedaan om de meest radicale vormen van de islam te steunen.

peterh2
peterh25 nov. 2015 - 21:29

Het blijft apart dat mensen niet willen inzien dat de islam in de kern een gewelddadige ideologie is die behoorlijk botst met onze vrije seculiere samenleving. Zolang moslims niet handelen naar de ideologische basis van hun geloof is er weinig aan de hand, maar als men het letterlijk gaat naleven geeft gaat het fout zoals we dagelijks in de media kunnen zien. Is dat benoemen fascistisch of islamofobie? Ik denk juist dat het goed is om heel duidelijk te maken welke onderdelen van de islam hier niet getolereerd worden en dat vrijheid van religie ondergeschikt is aan de seculiere basisbeginselen van onze seculiere rechtsstaat.

3 Reacties
frankcasper
frankcasper5 nov. 2015 - 21:29

Verwerpelijke moslimhaat, welke 1 op 1 te vergelijken is met het kwaadaardige anti-semitisme, wat tot de shoa heeft geleidt. Ga u schamen.

Sardar2
Sardar25 nov. 2015 - 21:29

[Zolang moslims niet handelen naar de ideologische basis van hun geloof is er weinig aan de hand, maar als men het letterlijk gaat naleven geeft gaat het fout zoals we dagelijks in de media kunnen zien. Is dat benoemen fascistisch of islamofobie?] Niet het benoemen van ‘fout’ maar je interpretatie van fout is islamofobie en soms kan ook fascistisch worden. De religie islam een ideologie noemen is de islamofobie zelf. Islam is gestoeld op geloofselementen, maar legt ook uit hoe het allemaal eruitziet als er een islamitische staat is (kalifaat = gods koninkrijk). Maar islam legt niet uit hoe moet men vanuit religieuze grondslagen een overheid zien te stichten. Dat vond men waarschijnlijk toen niet nodig. De profeet had al flinke landen veroverd en islamitisch gemaakt. Na profeet tot nu toe zijn veel ideologieën ontstaan die hun rechtvaardiging en aanhang binnen islam en moslims hebben. Jij acht deze ideologieën gelijk aan islam. IS, Al Qaida, AL Shabab etc. ieder hebben een ideologie waarmee ze denken de islamitische kalifaat kunnen stichten. Want ideologie is vooral nodig om te strijden en de politieke macht ingrijpen. Je fout is het geloof van honderden miljoenen moslims gelijk stellen aan de ideologieën van amper een paar miljoen fanaten. Met zo’n benadering van islam zijn alle moslims strijders die uit zijn om een islamitische staat te stichten (zoals Wilders dat beweert). In vervolg kun je zelfs tot fascistische ideeën komen over islam en moslims.

Nuanimo
Nuanimo5 nov. 2015 - 21:29

Wat dacht u van deze gotspe: "Zolang moslims niet handelen naar de ideologische basis van hun geloof is er weinig aan de hand, maar als men het letterlijk gaat naleven geeft gaat het fout zoals we dagelijks in de media kunnen zien." Schaamteloze draaierij om de definitie "de islam in de kern een gewelddadige ideologie is die behoorlijk botst met onze vrije seculiere samenleving" maar kloppend te krijgen met het feit dat er moslims zijn die er anders over denken; dat zijn dus doodgewoon geen "echte moslims".

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout5 nov. 2015 - 21:29

Het begrip Semieten/Semitisch is een westerse uitvinding die voortkomt uit een behoefte aan een overzichtelijke indeling van taalfamilies en afkomstig van A.J. Schlözer, hoogleraar in het Duitse Göttingen in wat toen nog ‘Oriëntaalse talen’ heette. Dat gebeurde in 1781. In een historisch verantwoord stuk schrijft blogger Selma over verdere details om te eindigen met: = We mogen er dus wel vanaf hoor, van de termen Semieten en Semitisme. Ze staan alleen maar voor moerassige ellende, en domheid. = Semieten bestaan niet. Antisemieten zijn onbenullen. https://selmasalo.wordpress.com/2010/11/19/semieten-bestaan-niet-antisemieten-zijn-onbenullen/ Wie zich iets aantrekt van de activisten Manfred Gerstenfeld en Esther Voet beschouw ik ook een onbenul. Joris Verheijen weerlegt wat de eerste claimt en als Voet stelt dat je als jood geboren bent impliceert dat formeel en wettelijk, althans in Israël, dat men zich dient te houden aan religieuze wetten (Halacha) en sinds 1967 proberen zionisten deze in overeenstemming te brengen met het kolonisatiebeleid in de bezette gebieden en dus met joodse hegemonie over niet-joden (Palestijnen). Fundamentele kritiek daarop kwam bijvoorbeeld van de religieuze filosoof Yehashaya Leibowitz die in de jaren ’70 en ‘80 een rigoureuze scheiding tussen staat en religie bepleitte. Aan moslims wordt de bevordering van een institutionele annexatie-politiek niet opgelegd. Die hebben inderdaad meer keuzevrijheid. Wie zich dan toch aan die uitvinding uit 1781 wil vasthouden, dient consequent te zijn en rekening te houden met het volgende artikel: The anti-Semitism That Goes Unreported read more: http://www.haaretz.com/opinion/the-anti-semitism-that-goes-unreported-1.452594

1 Reactie
Sardar2
Sardar25 nov. 2015 - 21:29

[Het begrip Semieten/Semitisch is een westerse uitvinding] In Arabisch of Turks gebruikt men gewoon Joods, Arabisch etc. Die termen zijn onbekenden van islamitische wereld.

Sardar2
Sardar25 nov. 2015 - 21:29

Het benaderen van beginselen, heilig boek en de religieuze instituties van islam en de effecten daarvan op dagelijks leven van moslims en diens gevolgen voor de aanhang van andere religies of andersdenkenden, markeert de grenzen van islamkritiek. Dat geldt natuurlijk voor iedere religie. Islamofobie valt niet hieronder, hoewel ook islamofobie veel aspecten van een islamkritiek (mis)gebruikt om eigen doelen te bereiken, de uiteindelijke standpunten bepalen of het een islamkritiek betreft of islamofobie. Het belangrijkste aspect van islamkritiek is interactie of op zijn minste te kunnen voorzien van een tegen kritiek of de mogelijkheid om te kunnen de islam hervormen. Islamofobie daartegenover zoekt geen interactie, dialoog of tegen kritiek en is ook niet uit op enige hervormingen binnen islam. Die wijst de islam pertinent af en kent eraan (aan gelovigen) geen mogelijkheid om te hervormen. Islam (moslims) moet min of meer overal het ontgelden. Moslims moeten afkeren of van ons territoria verbannen.

1 Reactie
pmolenaar71
pmolenaar715 nov. 2015 - 21:29

@Bidar Prima theoretische verhandeling. Maar hoe maak je in de praktijk een onderscheid tussen islamofobie en islamkritiek? Zie bijv. de religie-kritiek van Dawkins. Is hij een relifoob? In mijn ogen wordt bij veel islamkritiek vrij snel de intentie van de criticaster ter discussie gesteld. En de inhoud direct overgeslagen. Dat kun je één van de drogredenen noemen: Ad hominem, een aanval op de persoon. Een makkelijke manier om de discussie uit de weg te gaan... Dit argument wordt overigens ook vaak tegen de 'pro-palestijnen' geuit: het is slechts verkapte jodenhaat. Hoe kun je hiermee omgaan en islamkritiek en islamhaat in de praktijk onderscheiden? Een verwijt is namelijk erg makkelijk te maken 'je zoekt niet naar interactie'.

NicoSchouten
NicoSchouten5 nov. 2015 - 21:29

Het artikel geeft een extra reden om het hele woord antisemitisme in de prullenbak te gooien. De woorden jodenhaat en moslimhaat zijn duidelijker. De godsdienstige afstammingsleer is al lang achterhaald. De etnische leer is ook achterhaald. Beide godsdiensten zijn verbreid geraakt onder meerdere volkeren. De gemeenschappelijke kern is het monotheïsme.

2 Reacties
pmolenaar71
pmolenaar715 nov. 2015 - 21:29

@Nico Goed plan. Jodenhaat en moslimhaat zijn idd duidelijker. Op die manier kun je ook duidelijker onderscheid maken tussen islamkritiek, islamofobie en islam/moslimhaat.

Sardar2
Sardar25 nov. 2015 - 21:29

Klopt. Duidelijkheid brengt ons een stap verder!

peterh2
peterh25 nov. 2015 - 21:29

Je kunt deze discussie ook vanuit de andere hoek benaderen, als we dan toch de parallel met de jaren 30 trekken: Wat als toen mensen kritiek hadden op de Nazi's? Waren dat ook mensen die een Nazifobie hadden, die het boek te letterlijk namen en niet al die mooie sociale warme kanten van het nationaal-socialisme zagen? Dat inderdaad er wel onverdraagzaamheid richting de joden was, dat er wel expansionistische opvattingen leefden maar ach, dat waren alleen de hardliners. De gewone NSDAP stemmende Duitser had niets tegen joden en wil gewoon een veilig leven voor zichzelf en hun kinderen. Het viel allemaal wel mee: wat was je bekrompen, of nog erger communist, als je zorgen en/of angst had voor al die bruine hemden...

3 Reacties
Nuanimo
Nuanimo5 nov. 2015 - 21:29

Het blijft lastig vergelijken, een politieke beweging met een religie. Ik wilde dat het anders was, maar dat is het niet. En dat hebben we bewust zelf zo gecreëerd. Kort samengevat: U mag kritiek hebben op de islam. U mag zelfs bang zijn voor de islam. Maar als u die kritiek doorberekent aan en bang wordt voor willekeurige moslims, dan is de islamofobie geboren.

Sardar2
Sardar25 nov. 2015 - 21:29

Het zou niemand lukken de islamofobie normaliseren! Ook een acceptatie voor fascisten en racisten!

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman5 nov. 2015 - 21:29

[Wat als toen mensen kritiek hadden op de Nazi's? Waren dat ook mensen die een Nazifobie hadden,] Er waren mensen die kritiek hadden op de*ideeën* van de Nazi's. Die werden destijds landverraders genoemd. De parallel met nu is duidelijk. Er zou niets mis zijn met "Islamkritiek" als die geen "Islamkritiek" zou heten, maar bijvoorbeeld: "kritiek op de doodstraf", kritiek op een minderwaardige positie van vrouwen". Dan is duidelijk dat dat niet hoort bij "De Islam", maar dat het simpelweg gaat om ideeën die sommige Moslims delen met sommige niet-Moslims. Dat is het verschil met het Nazisme: het Nazisme was een beweging die georganiseerd was rond die ideeën.

pietdezwart
pietdezwart5 nov. 2015 - 21:29

Het enige verschil tussen religie en ideologie is dat een religie pretendeert zijn ideologie van een godheid te hebben gehad. Voor de rest is er geen verschil. Zowel ideologie als godsdienst draait om regels omtrent levenswijze en blik op de wereld etc.

2 Reacties
Sardar2
Sardar25 nov. 2015 - 21:29

Jij benadert de ideologie vanuit de oogpunt van iemand die zelf ideologisch georiënteerd is en de religie als concurrent ziet. De religie is de verklaring van een heerschappij waarin gewone man niks betekende. De ideologie is de religie die deze gewone man hard nodig heeft om eigen heerschappij te bereiken! Dus functioneel gezien werkt religie niet om de politieke macht te overnemen. Daarvoor is het creëren van een ideologie noodzakelijk, gestoeld op een religie of met afkeuring tegen religie.

Nuanimo
Nuanimo5 nov. 2015 - 21:29

U mag dat vinden maar de democratische rechtsstaat denkt daar anders over.

naraga
naraga5 nov. 2015 - 21:29

Raar artikel. Anti-semitisme komt tegenwoordig vrijwel alleen nog voort uit de Islamitische hoek. Het benoemen van dit anti-semitisme wordt Islamofobie of Moslimhaat genoemd.

1 Reactie
Jansen & Jansen
Jansen & Jansen5 nov. 2015 - 21:29

[Anti-semitisme komt tegenwoordig vrijwel alleen nog voort uit de Islamitische hoek.] Het maakt de anti-semieten echt niet uit of de semieten nu de islam of het jodendom aanhangen en vermoedelijk ook niet eens of het wel semieten zijn, elk object van haat is goed voor de tokkies. http://www.rtvnh.nl/nieuws/134133/aangifte-tegen-lijsttrekker-nvu-purmerend-na-hitlergroet

holverda
holverda5 nov. 2015 - 21:29

Als de heer Verheijen zo geïnteresseerd in het hedendaags antisemitisme is zou ik hem aanraden eens een kijkje in het Midden-Oosten te nemen; daar zijn nog hele volksstammen die geloven dat joden bovennatuurlijke wezens zijn die bloed drinken, natuurrampen veroorzaken en mindcontrol over dieren uitoefenen.

2 Reacties
Sardar2
Sardar25 nov. 2015 - 21:29

Ligt die Midden-Oosten van jou in hartje Polen of Engeland?

Sachs
Sachs5 nov. 2015 - 21:29

En wil hij weten hoe stigmatisering eruit ziet, dan kan hij bij u terecht, nietwaar?

anjojans
anjojans5 nov. 2015 - 21:29

Waarom word dan niets gedaan aan islamofobie gedaan? Omdat men een juridisch trucje toepast. Islamofobie zou volgens islamofoben "kritiek op een religie" zijn en tot de verworvenheden van de vrije samenleving zijn. Zelfs als men fel van leer trekt tegen een godsdienst. Maar waarom is antisemitisme wel verboden? Omdat bij antisemitisme eveneens een handig trucje word uitgehaald. Joden zouden er niets aan kunnen doen dat zij Joods zijn en een ras zijn. Bij de Islam heb je de keuze om ervanaf te stappen, maar als jood kan je er niet voor kiezen, omdat je tot dat ras behoort. Maar wat kenmerkt een ras? Het Jodendom bestaat uit zoveel verschillende mensen dat je niet eens van een ras kan spreken. je hebt religeieuze en niet-religieuze Joden, Je hebt blanke, licht getinte en zelfs zwarte Joden en daarnaast zijn er tientallen verschillende Joodse culturen en nog eens een onderscheiding in zionistische en niet-zionistische Joden. Komen we terug op de argumentie van Joden die niets eraan kunnen doen, dat ze Joods zijn. Er zijn Joden die van hun godsdienst zijn afgestapt. De bekendste is Spinoza. En daarnaast zijn er tal van Joden bekeerd tot het Christendom of de Islam of gewoon . Het zionisme is eigenlijk een ideologie. Waarom zou je niet kritiek hebben op een ideologie of een ideologie met iets vergelijken?

2 Reacties
ZafferY
ZafferY5 nov. 2015 - 21:29

Joden zijn geen ras. Het is een geloofsovertuiging. Je vindt overal joden, van Rusland tot Ethiopië. "Joden en het jodendom hebben in de geschiedenis dikwijls te maken gehad met weerstand of zelfs haat van anderen. Vele vormen van die weerstand laten zich samenvatten in de term 'antisemitisme'. In de loop van de geschiedenis heeft antisemitisme zich vele malen geuit in discriminerende overheidsmaatregelen en ook meermaals in moord op Joden, zoals tijdens pogroms en de Holocaust." Bron Wikipedia. De term islamfobie zou slaan op een irreële angst. Nou is het dus discutabel of deze angst reëel is of niet maar wanneer iets resulteert in het neerslaan van elke kritiek (wat in effect het resultaat is) is in mijn boek niet acceptabel. Feit is dat de Joden nog maar met een handvol mensen zijn overgebleven en islam een derde van de wereldbevolking betreft. Dit rechtvaardigt een verbod op Jodenhaat enigszins maar geeft hen nog geen vrijbrief voor wat er gebeurt in Israël. Hoe dan ook is islamfobie niet te vergelijken met antisemitisme. Al is het alleen al het verschil in terminologie.

123456zeven
123456zeven5 nov. 2015 - 21:29

Bij antisemitisme gaat het niet om het geloof maar om de ethnische afkomst die automatisch zou leiden tot de vorm van de neus, het uitlenen van geld tegen woeker en het eten van Christelijke babies. Onder andere.

Donostia
Donostia5 nov. 2015 - 21:29

Zolang de meeste moslims voortijdig overlijden door toedoen van andere moslims is er geen enkele reden tot angst, laat staan een fobie. Wel zou het prettig zijn wanneer deze eeuwigdurende vete op eigen grondgebied wordt voortgezet. Liever niet in Europa vind ik. Islamofobie is een leeg woord, een container gejat uit de geesteswetenschappen. Het kent geen definitie, geen begrenzing en bovendien geen diagnostiek. Je kunt het dus zomaar onder de leden hebben. Net als fascisme en racisme. Vervelend, maar niet dodelijk.

2 Reacties
Sardar2
Sardar25 nov. 2015 - 21:29

[Islamofobie is een leeg woord, een container gejat uit de geesteswetenschappen] Oorspronkelijk klopt het. Later is die container ingevuld met wat daar horen te zijn, o.a. oor Wilders, PVV enz.

Nuanimo
Nuanimo5 nov. 2015 - 21:29

Inderdaad heb je dat met veel meer begrippen. "Islamkritiek" is ook zo'n begrip dat aan alle door u gestelde voorwaarden voldoet en dus dezelfde gebruikswaarde heeft als "islamofobie". Het blijft behelpen!

Foliesoof
Foliesoof5 nov. 2015 - 21:29

Mensen hebben daadwerkelijk veel te lijden van islamofobie. Aan de uitdelende kant worden bijvoorbeeld islamofobe bloggers in Bangladesh aan stukken gehakt met kapmessen door vrome moslims of islamofoben in Parijs aan flarden geschoten met AK47's of met gefaseerd met stokken doodgeslagen of gekruisigd en onthoofd in het Mekka van de religie van vrede, Saoedie-Arabie, voorzitter van de UNHCR. Aan de ontvangende kant, waar de werkelijke slachtoffers van islamofobie vallen zien we moslims die onherstelbare emotionele schade oplopen door ruwe blootstelling aan milde kritiek en grappige cartoons.

2 Reacties
Sardar2
Sardar25 nov. 2015 - 21:29

[Mensen hebben daadwerkelijk veel te lijden van islamofobie.] Hoeveel? 100? 1000? 10.000? Alleen in een land heeft de grote islamofob meer dan 1.000.000 doden aan zijn geweten: VS in Irak. Ga maar terug naar leslokaal om tellen en opsommen te leren!

Nuanimo
Nuanimo5 nov. 2015 - 21:29

Ik ben blij dat u inziet wie in Nederland de werkelijke slachtoffers zijn.