Joop

'Anti-homogeweld niet veroorzaakt door geloof of nationaliteit'

  •  
22-01-2014
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
1213 keer bekeken
  •  
politie_300_11.jpg
Politieonderzoek onthult: meer racistisch geweld dan anti-homogeweld ... Oververtegenwoordiging Marokkaanse jongens blijkt mythe
De laatste jaren is in Nederland het beeld ontstaan dat anti-homogeweld vooral wordt uitgevoerd door jongens met een islamitische achtergrond. Dat beeld strookt niet met de feiten blijkt uit het vandaag gepresenteerde rapport ‘Anti-homogeweld in Nederland’, gebaseerd op onderzoek door de politie.
De politie heeft tussen 2009 en september vorig jaar bijgehouden hoe vaak homo’s het slachtoffer van geweld zijn geweest. In die tijd kwamen er 769 meldingen binnen, oftewel circa drie per week. Meer dan de helft van de meldingen werd in Amsterdam gedaan, waar dit soort geweld extra aandacht van de politie heeft. De onderzoeker sluiten niet uit dat anti-homogeweld in andere plaatsen buiten zicht blijft omdat er geen aangifte wordt gedaan of de politie de zaak niet als zodanig registreert.
9430767158_b538cf22b9_z
Wel wordt duidelijk dat het populaire en verpolitiekte beeld dat anti-homogeweld voornamelijk door Marokkaanse wordt gepleegd, die zouden handelen vanuit hun islamitische achtergrond, niet klopt. Het rapport concludeert:
Eerder onderzoek liet soms een hoog percentage van uitsluitend laag opgeleide verdachten en een groot percentage Marokkaanse verdachten zien, wat de resultaten in dit rapport niet ondersteunen.
In het rapport zelf wordt geconstateerd:
Voor dit onderzoek is gekeken naar de nationaliteit van de verdachte en het geboorteland van de verdachte. De meerderheid van de verdachten heeft alleen de Nederlandse nationaliteit (61,8 procent). In 16,6 procent betreft het iemand met de Marokkaanse nationaliteit (eventueel samen met de Nederlandse nationaliteit). Daarnaast is 5,5 procent in het bezit van de Turkse nationaliteit en 2,5 procent heeft de Roemeense nationaliteit.
De onderzoekers weerleggen nog een andere mythe: dat potenrammers voornamelijk laag zijn opgeleid. De grootste dadergroep (42,5 procent) heeft havo, vwo of mbo-niveau.
Anti-homogeweld en -bedreiging is een hardnekkig probleem maar wordt overschaduwd door het aantal gevallen waarbij er sprake is van racisme. Tegenover 100 meldingen van anti-homogeweld stonden in 2011 171 meldingen van racistisch geweld. Als het gaat om bedreigingen is het verschil veel groter. Er werden 22 aangiftes gedaan wegens bedreiging van homo’s en 164 wegens racistische bedreigingen. Het onderzoek toont over de meetperiode geen toename of afname van homogerelateerd geweld.
cc-foto: janwillemsen

Meer over:

leven, nieuws
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (111)

seniorg
seniorg22 jan. 2014 - 15:48

Maar de mythe van de homomeppende Marokkaan is geboren en zal niet meer verdwijnen, rapport of geen rapport. Dat laat onverlet dat bepaalde godsdiensten (en bepaalde politieke overtuigingen) uitgesproken homovijandig zijn.

Marc Marc
Marc Marc22 jan. 2014 - 15:48

Gezien de opgegeven beperkingen van het onderzoek (H1.4) zou ik geen conclusies durven te verbinden aan dit onderzoek. Zo staat er het volgende: De daderpopulatie die binnen deze onderzoeksrapportage inzichtelijk wordt gemaakt heeft dan ook slechts betrekking op een (niet-representatief) percentage van het totaal aantal (deels onbekende) daders (dark number'). Bovendien heeft de in het verleden gehanteerde prioritering van de opsporing en de wijze van registratie, aan de hand van registraties en opsporingsonderzoeken vastgelegd in de politieregistratiesystemen, (deels) tot selectieve data geleid. Verder is te lezen dat bij de bekende daders het in 67% van de gevallen om slechts 1 dader ging. In een eerder onderzoek uit 2009 was er bij homogeweld in 78,6% van de gevallen sprake van meer daders. Een opvallend verschil. Hieruit zou je ook kunnen concluderen dat er in gevallen van meer daders geen aangifte gedaan wordt. Stel dat deze gedachtegang juist is, wat zou dan de etniciteit zijn van deze daders zijn? Verder is in het rapport niet geduid wat precies racistisch geweld is. Is dat verbaal geweld en trekt dan iemand de discriminatiekaart of is het fysiek geweld? Waarom überhaupt de vergelijking met racistisch geweld wordt gebruikt ontgaat mij verder. Het onderzoek gaat namelijk op homogeweld. Uit politieke correctheid voeg ik toe dat beide soorten geweld afschuwelijk zijn voordat iemand mij in de PVV hoek probeert te drukken vanwege het bagatelliseren van dit onderzoek (ik ken de gemiddelde reaguurder ...)

peterh2
peterh222 jan. 2014 - 15:48

Al zou homogeweld niet veroorzaakt worden door 'nationaliteit', dan nog kan je niet stellen dat 'religie' er niets mee te maken heeft. Kijk inderdaad in de wereld naar de landen waar homorechten niet gerespecteerd worden, en je zult zien dat 'geloof' daar veel sterker aanwezig is dan bij ons. Zowel de Islam als het Christendom.

GingerTed
GingerTed22 jan. 2014 - 15:48

"De politie heeft tussen 2009 en september vorig jaar bijgehouden hoe vaak homo's het slachtoffer van geweld zijn geweest." En dan: "Meer dan de helft van de meldingen werd in Amsterdam gedaan, waar dit soort geweld extra aandacht van de politie heeft. " En dan word je verondersteld niet snugger genoeg te zijn dat er werkelijk staat dat het hogere aantal meldingen dus een gevolg is van extra aandacht van de politie aan homogeweld? De melding van homogeweld wordt m.a.w. vaak helemaal niet geregistreerd omdat de politie er dus in veel gebieden geen bijzondere aandacht voor heeft. De melding betreft dan hooguit een zaak van geweld zonder dat er geregistreerd wordt dat het om homogeweld gaat. Bovendien wordt het melden van dit soort geweld niet aangemoedigd of zelfs ontmoedigd zoals met wel meer zaken. Dit wordt verderop dan ook beaamd: "De onderzoekers sluiten niet uit dat anti-homogeweld in andere plaatsen buiten zicht blijft omdat er geen aangifte wordt gedaan of de politie de zaak niet als zodanig registreert." En dan staat verderop dat het Marokkaanse aandeel "slechts" 16,6% bedraagt!? Dat is 16,6% van de meldingen gepleegd door ongeveer 2% van de bevolking!! Want 350.000 Marokkaanse Nederlanders van jong tot oud op 16,5 miljoen Nederlanders in totaal. Daarvan is ongeveer 78% autochtoon Nederlander. ( ± 13 miljoen.) M.a.w. Bij één op de zes meldingen gaat het om een dader voortkomend uit de Marokkaans Nederlandse gemeenschap waarvan de leden gemiddeld één op de vijftig keer voorkomen in de gehele bevolking van een regio. Reken je met alleen autochtone Nederlanders (±78% van de bevolking) wordt die factor nog een stuk groter. Marokkaanse Nederlanders zijn m.a.w. sterk oververtegenwoordigd net als bij andere zaken.

nico1943
nico194322 jan. 2014 - 15:48

Wat heerlijk toch, blijkt ineens iedereen statistieken te hebben gestudeerd. Maar 'cum laude' geslaagd betwijfel ik. Maar goed als je maar gelijk hebt.

RaymondenJoop
RaymondenJoop22 jan. 2014 - 15:48

'gebaseerd op de bij de politie bekende delicten en de verdachten die hier eventueel bij zijn aangemerkt' Dit kan je nauwelijks een onderzoek noemen, eerder een tijdelijk bijgehouden lijstje. Daarbij komt bijna 60% v/d data uit A'dam, niet representatief. En da's jammer, want zo doe je het probleem tekort. Zeker als je het afzet tegenover racisme, net of dat erger of minder erg is. Zeker het onderzoeken waard, maar dan wel een compleet en eerlijk verhaal.

Jantje68
Jantje6822 jan. 2014 - 15:48

Ah.. het rapport bevestigd dit dus 16,6% Marokkaans. Hoeveel % van de NL bevolking is Marokkaans? en hoeveel Turks? Ik constateer hier toch een ruime oververtegenwoordiging van Morrokanen. En Amsterdam is de hoofdstad van het geweld, dat zijn de feiten. Er wordt maar wat op los gespeculeerd dat het in andere steden erger is. Ik zie hier nooit homogeweld. En onzin om alleen maar naar geweld te kijken. Voor geweld zit schelden en intimideren. Een bijzonder onaangenaam klimaat.

GingerTed
GingerTed22 jan. 2014 - 15:48

Bij 16,6% aandeel in de meldingen en 2% Nederlandse Marokkanen deel uitmakend van de totale Nederlandse bevolking (±350 000) tegen een 61,8% aandeel in de meldingen op 78% Nederlandse autochtonen deel uitmakend van de totale Nederlandse bevolking (±13 miljoen) zijn Marokkaanse Nederlanders 10x zo vaak de dader van het gemelde homogeweld. 10 x zo vaak! Want stel een aantal van duizend burgers in een regio. Daarvan zijn dus 20 Marokkaanse Nederlanders en 780 autochtonen. Dan zijn als er honderd meldingen van homogeweld zijn ±17 deze door Marokkaanse Nederlanders en ±62 door autochtonen gepleegd. Voor de Marokkaanse Nederlanders is dat 17/20 = ±0,85 gemiddeld en voor de autochtonen 62/780 = ±0,08 gemiddeld. Dat is ruim 10x zoveel. Dat vind ik een hele stevige oververtegenwoordiging van Marokkaanse Nederlanders als daders bij meldingen van homogeweld in relatieve zin die hier valselijk verdoezeld wordt in absolute zin.

WillemdeGroot
WillemdeGroot22 jan. 2014 - 15:48

Cijfers, welke die ook mogen zijn, laten slechts de buitenkant van de zaak zien. Het gaat erom wat er feitelijk aan de hand is. Anders zijn problemen niet op te lossen. Het getuigt van een ongelooflijke kortzichtigheid om 'Marokkanen' als een begrip te gaan benoemen. Het zijn mensen, en waar het hier om gaat meest mensen die in Nederland zijn geboren en, ongewild, een dubbele nationaliteit hebben. Zoals ook Maxima, bijvoorbeeld. Of het nu om relatieve cijfers gaat, of niet, is minder van belang. Van belang is een antwoord op de vraag waarom mensen van het rechte pad afwijken. Dat ligt niet aan de huidskleur, niet aan het paspoort en niet aan een eventueel geloof dat ze hebben. Het genoom van alle mensen is in principe hetzelfde. De omstandigheden waarin je opgroeit, je familie, je leeftijd, je sociale netwerk, het al dan niet hebben van werk, het al dan niet afronden van een studie, etc. zijn factoren die grotendeels bepalen of je stabiel genoeg bent om je in de maatschappij op een fatsoenlijke wijze staande te houden. Nu ben je geboren binnen een ooit uit een ver land hierheen getrokken familie, het geloof speelt geen richtinggevende rol meer, je familie is niet goed geintegreerd in dat nieuwe land, je bent puber, je school wilde niet helemaal lukken, want je werd niet voldoende begeleid, nergens krijg je werk, hoe goed je je best ook meent te doen, je vrienden vind je op straat, ook pubers en ook in dezelfde omstandigheden, goe sterk ben je dan om op het rechte pad te blijven? Extra aandacht, ook voor deze groep, is een voorwaarde om de criminaliteitscijfers omlaag te brengen. Helaas, die extra aandacht wordt al jaren onvoldoende gegeven, zelfs naar beneden bijgesteld (bezuinigen, weet je wel). Geen wonder dat binnen deze groepen, ongeacht hun afkomst, de kans dat het misloopt relatief groter is dan de slagingskans. M.a.w., we zijn druk bezig een hele generatie jongeren in de hoek te zetten, niet voldoende te begeleiden en vaak te kwetsen door stereotypen, zoals hier door velen geplaatst, te gebruiken voor groepen mensen. Niet handig, contraproductief en kortzichtig. Het is in de eerste plaats aan de politiek om productieve maatregelen te nemen, in plaats van onderbuikgevoelens los te laten in hun plannen van aanpak. Dergelijke maatregelen zullen pas afnamecijfers laten zien van, in dit geval, antihomogeweld!

x.x
x.x22 jan. 2014 - 15:48

Anti-homogeweld niet veroorzaakt door geloof of nationaliteit -------------- Kunnen ze weer met een gerust hart naar Saudi Arabië.

RMHeijmans
RMHeijmans22 jan. 2014 - 15:48

Zo zie je maar weer, statistieken liegen niet, ze vertellen altijd precies de waarheid zoals je hem wilt horen.

ArsVivendi
ArsVivendi22 jan. 2014 - 15:48

Leuk, een flut-onderzoek met de obligate politiek correcte uitkomst. Ter vorming van mijn opinie betrek ik ook graag mijn eigen hoogstpersoonlijke ervaringen Ik woon in een grote stad en heb nog nimmer kunnen waarnemen dat een blanke man een homo of lesbo terroriseert. Wel groepjes Marokkanen die dat gedrag vertonen. Meer dan eens. Als iets te mooi is om waar te zijn, dan is de kans erg groot dat het niet waar is. Dat geldt ook voor dit onderzoek. Lees het onderzoek eens door, en geloof niet zomaar de duiding die de journalistiek er aan geeft.

SonnyBoliv
SonnyBoliv22 jan. 2014 - 15:48

En ik maar denken dat anti-homogeweld alleen maar in Rusland voor komt. Arthur Japin, Paul de Leeuw, Claudia de Breij e.d. richt uw pijlen op Nederland ipv Sotsji, first things first.

rbakels
rbakels22 jan. 2014 - 15:48

Ik dacht dat al was vastgesteld dat het anti-homegeweld vooral komt van stumpers die zichzelf nog niet zo lang geleden op homo gevoelens betrapten en nog niet uit de kast zijn gekomen.

lipidius
lipidius22 jan. 2014 - 15:48

ohhh wat leuk!! deze keer komt de politie zelf tot inkeer, berouw en inzicht!!!

meijerlahn
meijerlahn22 jan. 2014 - 15:48

Ik ben in de jaren 50 ben ik opgegroeid in een echte arbeiderswijk. Er woonde van alles door elkaar, van bouwvakker tot typograaf en van buschauffeur tot tuinman. Het was een hechte gemeenschap. Twee deuren verder in mijn straat woonden twee mannen die open en vrijelijk uitkwamen voor hun homoseksualiteit. De één was dansleraar en de ander was kapper. Ze werden op handen gedragen in de buurt, want ze waren hartstikke aardig en nog mooi ook. De mannen werd geen strobreed in de weg gelegd. Ze hoorden er gewoon bij en ze konden zichzelf zijn. Er waren verscheidene buurvrouwen in de straat die aan huis geknipt en gewatergolfd werden. Als kind in die tijd had ik natuurlijk geen idee. Ik dacht altijd dat het twee broers waren. Maar later wist ik natuurlijk beter. Waarom zij in een arbeidersbuurt zijn gaan wonen hoorde ik ook later. Ze voelden zich in de buurt waar zij vandaan kwamen, een buurt met de meer welvarenden, zoals bijvoorbeeld leraren, niet erg op hun gemak. Als het op tolerantie en verdraagzaamheid van tegenwoordig aankomt is er in de loop der jaren veel veranderd. Van pesterijen en gaybashing was toen al helemaal nog geen sprake.

7anpau1
7anpau122 jan. 2014 - 15:48

Tjonge, en dan zeggen ze nog dat men sinds de mamoetwet niet meer heeft leren rekenen. Wat zijn de racisten en de racismeroepers hier lekker gezamenlijk eensgezind aan het rekenen. Mooi hoor, zoveel toewijding.

arieroos
arieroos22 jan. 2014 - 15:48

[Waar het om gaat is dat Marokkanen en dan met name de mannelijke tussen de 16 en de 20 ieder, maar dan ook werkelijk ieder negatief lijstje aanvoeren. Van schooluitval tot criminaliteit, van opleidingsniveau tot geweld tegen homo's.] Daar gaat het helemaal niet om. Wat je hier zegt is oud nieuws en weten we al heel lang. Het huidige onderzoek voegt hier eigenlijk niets aan toe, behalve nogeens een bevestiging. Waar het om gaat, is er dat door een aantal personen een beeld is verspreid over homogeweld in de laatste jaren. Dat beeld is, dat dit geweld de schuld is van de Marokanen of Moslims. Lees bv. dit: http://pvv.nl/index.php/component/content/article.html?id=906:anti-homogeweld-zijn-geen-incidenten-inbreng-pvv-debat-homo-emancipatie Dat verspreide beeld klopt dus simpelweg niet, volgens dit onderzoek. Homogeweld is geen exclusieve Marokaanse of Islamitische aangelegenheid. Het komt in alle bevolkingsgroepen voor. Als je echt iets wilt doen aan homogeweld, dan is het volstrekt zinloos om je op religie of ethniciteit te richten.

Kalmthout
Kalmthout22 jan. 2014 - 15:48

Al dit zinloze rekenwerk had eigenlijk helemaal niet plaats hoeven te vinden als decennia geleden de problematiek rond Marokkaanse jongens op brede schaal was erkend. In die beginperiode waren de problemen nog te overzien en waarschijnlijk met de juiste benadering goed op te lossen. Helaas keek de opinievormende elite toen al de andere kant op en is dat tot op de dag van vandaag blijven doen. In de loop der jaren zijn tal van rapporten en onderzoeken verschenen waarvan de uitkomsten stelselmatig werden ontkend of genegeerd. Dat zorgde ervoor dat men nooit aan echte oplossingen is kunnen toekomen, hoewel talloze schijnoplossingen ons al miljoenen hebben gekost, miljoenen die het ongelijk van de wegkijkers aantonen. Er zijn namelijk geen andere jeugdgroepen te bedenken dan de Marokkaanse (en de Antilliaanse!), waaraan in de loop der jaren zoveel geld is besteed. En nog zijn er mensen die volhouden dat er niets aan de hand is, met cijfers jongleren en verontwaardigd richting Wilders wijzen. Ik vraag me al jaren af in wiens belang men dat doet. Niet in het belang van de Marokkaanse jongens, want de Marokkaanse gemeenschap zelf is misschien wel het grootste slachtoffer in deze zich al jaren voortslepende kwestie.

williamthomas
williamthomas22 jan. 2014 - 15:48

Homohaat komt zonder godsdienstige redenen m.i. voort uit mannelijke instincten om aan een bepaalde verwachtingspatroon te willen voldoen. Daar conformeren veel mannen zich naar. Daarin past een zwoele homo totaal niet en wordt door hen dan ook als een misvorming van hun vertaling van het man willen zijn gezien. Macho zit bij mannelijke mannen in hun aard gebakken. Het altijd willen winnen en het vechten voor hun denkbeeldige en motiverende imago welk zij hebben opgebouwd en zelf menen dat anderen dat imago ook op hun gewilde manier geloven. Een homo roept grote weerstand op in de echte "mannenwereld" m.n. in hun belevingswereld. Dit heeft weinig met godsdiensten te maken zonder dat de anti- homogevoelens opgelegd en onnatuurlijk zijn. Al zouden de homo's in iedere stad en het hele jaar door iedere dag een gay pride houden, zullen de antigevoelens eerder tegen de homo versterken dan doen afnemen. Ik kan maar niet begrijpen dat de homo pr leiders dit nog steeds niet begrijpen en aanvoelen! Zij zijn aldoor in de overtuiging dat wanneer de mensheid iedere dag met de homoseksuele smaak geconfronteerd zal worden, iedereen eraan gewend zal raken en zullen accepteren als een gewoon verschijnsel. Dat zal niet en nooit gebeuren omdat ieder mens zich van jongs af aan een imago aanmeet. Homo's begrijpen de macho mannen daarin niet! Verder dan de gedachten bij de mannen met de anti homogevoelens dat het prima is wat de homo's achter hun voordeur uitvogelen zullen ze nooit komen, zolang dat maar niet visueel of verbaal over hen te pas en te onpas wordt uitgestort. Om bijvoorbeeld een leeuw te dwingen een vegetarische gehaktbal te laten eten, is net zo'n zinloze actie.

williamthomas
williamthomas22 jan. 2014 - 15:48

Geen getallen en geen meezingen met de massa echter een redelijke analyse van waarom de gemiddelde hetero man zo'n problemen heeft met de eeuwige propaganda stunts van de homobrigade wordt door mij geschreven door de Joop moderatie niet getolereerd. Hoe zielig en eenzijdig en tekenend is dit niet?

OrwellwasRight
OrwellwasRight22 jan. 2014 - 15:48

In veel reacties hieronder wordt gesteld dat "links" de problemen die veroorzaakt zouden worden door "de allochtonen" probeert te verdoezelen of ontkennen. Volgens mij weet iedereen dat de migranten die in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw naar Nederland kwamen om hier het slechtst betaalde en ongezondste werk te doen en die vervolgens hun gezinnen over lieten komen en zich hier hebben gevestigd, over het algemeen uit Anatolie en uit noordelijk Marokko kwamen en merendeels uit een conservatieve plattelandscultuur afkomstig waren. Dat ontkent niemand! Vervolgens zien we dat de hier uit voortkomende generaties zich in hoog tempo emanciperen, met name de vrouwen. Wat ik mis in al die klagende reacties hieronder is de bewondering voor deze emancipatie, die zich in veel grotere stappen voltrekt dan allochtone Nederlanders ooit hebben gemaakt. Wanneer je je dan ook realiseert dat homo-emancipatie zich over het algemeen voltrekt in het kielzog van de vrouwen-emancipatie, kom je tot de conclusie dat er zeer positieve tendensen zijn waar te nemen. Als je mensen er vervolgens op wijst dat de uit eerder onderzoek gebleken negatieve attitude tegenover homo's zich blijkbaar niet vertaald in een opmerkelijke toename van anti-homoseksueel geweld vanuit deze groepen, beginnen mensen te roepen dat je de cijfers verkeerd uitlegt of niet kunt rekenen. Op deze wijze wekken de klagers de indruk dat ze het niet waar willen hebben, dat het overgrote merendeel van het anti-homoseksuele geweld door autochtone Nederlanders wordt gepleegd en dat die daarin niet alleen absoluut maar ook relatief zijn oververtegenwoordigd. Het ziet er evenwel naar uit dat je als homo in het uitgaansleven van bijvoorbeeld Amsterdam, toch veel eerder klappen kunt krijgen van witte Nederlandse jongemannen tussen de 19 en de 25 jaar...

914Vincent
914Vincent22 jan. 2014 - 15:48

Als homoseksueel heb ik nooit last gehad van Marokkaanse jongens in Amsterdam. Ik ben laatst wel uitgescholden bij een Nederlandse fietsenmaker/hangplek voor 65 plussers in de Jordaan, Goudsbloemstraat. Vuile homo, ga je haar verven etc. Feitelijk had ik aangifte moeten doen maar weet u als het een blanke Nederlander is in de Jordaan dan weet ik het wel. Ik heb er 2 jaar gewoond en de blanke Jordaan bewoner met de smaak van Malle Jan schelden alles uit wat niet in hun straatje ligt, homo, neger, marokkaan, alles wordt daar beledigd. De snelheid waarmee de huidige jongeren van Marokkaanse afkomst zich weten mee te bewegen in de huidige moderne wereld is vele malen groter dan de Nederlandse jongeren. Natuurlijk er lopen ook lastige knullen rond die worden hier goed aangepakt maar dat zijn kleine jongens vergeleken met de echte witte boorden criminaliteit. Een groepje slimme Marokkaanse jochies op scooters verdienen een goede zakcent bij om Wit Amsterdam Zuid en Zuid as, bankmensen, tv mensen, soap sterren etc. te voorzien van hun dagelijkse witte goedje. Daarom lopen die knullen ook met mooie merkkleding, mooi geknipt haar, prada shoes, Ronaldo ondergoed en een armani watch. "Laten die blanken die troep maar snuiven denken die jochies, wij nemen wel verveine thee". Natuurlijk er zijn in wijken best veel hoofddoeken, ik loop regelmatig door west om alleen al eens op onderzoek te gaan. Ik vind een hoofddoek niet mooi bij al die jonge meiden met prachtig haar eronder maar zij hebben ook gewoon recht op wie ze willen zijn. De meeste meiden doen het heel goed, zijn erg vriendelijk hier, weten zich te manifesteren dus dat komt wel goed. Misschien dat de Morakkaanse jongeren wat meer hangplek overlast veroorzaken maar dat is ook een goed teken dat ze leven. Toen ik jong was op het dorp waren wij ook met veel vrienden wel 60 op plekken die daar niet voor bestemd waren, geen haai die er naar kraaide. Jongeren hebben gewoon ruimte nodig en wat vertier. Ga in Urk kijken, ga in Volendam kijken, ga op de voetbalvelden kijken, Oud en Nieuw schade, Coma zuipers, bouwkeet zuipers, 60 miljard casino uitgaven van banken, toezichthouders woningbouworganisaties etc waardoor er al 6 jaar crisis is. Ik ben al jaren klaar met mensen die Marokkanen, homo's, negers etc verachten, ze zijn niet welkom in mijn huis want die hebben eerst een hoop huiswerk met zichzelf te doen. Ik ben klaar met die lelijkheid.

[verwijderd]
[verwijderd]22 jan. 2014 - 15:48

Met wat Cijfergoochelaars en handige kopjes boven artikeltjes wordt het probleem echt niet minder of een bepaalde groep ineens poeslief.

1 Reactie
Tom Meijer
Tom Meijer22 jan. 2014 - 15:48

"Met wat Cijfergoochelaars" Ik zie hier vooral cijfergoochelaars die het aandeel marokkanen weer willen opkrikken. Het lijkt mij dat U daar ook toe behoort.

FransLenaen
FransLenaen22 jan. 2014 - 15:48

De auteur van dit artikel moet zich verdiepen in statistiek. Als de genoemde cijfers en percentages kloppen, dan zijn Marokkanen en Turken en vooral Roemenen wel degelijk oververtegenwoordigd. En dat er veel meer sprake is van racisme, is een jij-bak in deze discussie.

2 Reacties
toshiba
toshiba22 jan. 2014 - 15:48

De cijfers worden inderdaad vreemd uitgelegd, maar de kop klopt op zich wel: [Als de genoemde cijfers en percentages kloppen, dan zijn Marokkanen en Turken en vooral Roemenen wel degelijk oververtegenwoordigd.] roemenen hebben duidelijk een andere achtergrond[cultureel en religieus] dan Turken en Marokkanen. Ook Turken en Marokkanen kan je niet een-op-een met elkaar vergelijken. DAt is net zo raar als nederlanders met Italianen vergelijken. Dus er is meer tussen hemel en aarde dan alleen nationaliteit en religie als het gaat om homogeweld. En dat is wat bij veel mensen er maar niet in gaat. [ondanks vele goede rapporten op dit punt, die worden allemaal als politiek correct afgeschreven]

RvDugt
RvDugt22 jan. 2014 - 15:48

Zou er mee beginnen om eens aan te nemen dat mannen oververtegenwoordigd zijn. Het is trouwens niet netjes als je het over relatieve oververtegenwoordiging hebt om dan het woordje relatief weg te laten en te suggereren dat het een absolute oververtegenwoordiging is. Waar zou een homo btw het meest bij gebaad zijn, als geen enkele marokkaan, geen enkele autochtoon of beide geen tik meer zouden uitdelen.

Jiskefet47
Jiskefet4722 jan. 2014 - 15:48

Vandaag de "Gedachte" in de krant, het FrieschDagblad. "Een leugen is als een sneeuwbal: hoe langer men ze voort rolt, hoe groter ze wordt." Maarten Luther.

1 Reactie
Tom Meijer
Tom Meijer22 jan. 2014 - 15:48

"Een leugen is" Die Maarten heeft ook wel enkele zinnige dingen gezegd. Het blijft alleen zeer de vraag wat als een leugen beschouwd wordt.

JoopSchouten2014
JoopSchouten201422 jan. 2014 - 15:48

Mooi! Alweer een mythe doorgeprikt. Je zou eens kunnen kijken welk percentage op Kwantumkop stemt.

1 Reactie
FransLenaen
FransLenaen22 jan. 2014 - 15:48

'Alweer een mythe doorgeprikt.' -- Integendeel: het onderzoek bevestigt dat Marokkanen oververtegenwoordigd zijn al is het opvallender dtat Roemenen relatief nog meer geweld tegen homo's plegen. Wat is trouwens een kwantumkop? Heeft dat met die wilerploeg van Jan Raas te maken?

[verwijderd]
[verwijderd]22 jan. 2014 - 15:48

Wie doet nog aangifte. Wordt toch niets meegedaan. Onderzoek met ????

1 Reactie
MichelReiziger
MichelReiziger22 jan. 2014 - 15:48

Er wordt zat met aangiftes gedaan, zo worden aangiftes in tal van onderzoeken gebruikt. Er wordt heel goed bijgehouden wie wat en waar (liefst ook nog met allerlei kekke kaartjes online) doet. Alleen dat stopt het vaak. Eigenlijk werkt alleen de media goed met de data van justitie en politie.

lembeck
lembeck22 jan. 2014 - 15:48

Ik zou de mensen die zeggen dat het wèl grotendeels door jongens van Marokkaanse afkomst gedaan wordt, willen verzoeken met bewijzen te komen. Als ze dat niet kunnen, dan klasseer ik hun reacties als onderbuik gedoe.

7 Reacties
FransLenaen
FransLenaen22 jan. 2014 - 15:48

Dat staat in het volgende rapport: http://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/documenten-algemeen/publicaties-archief/anti-homogeweld-in-nederland.pdf Waarbij wordt aangetoond dat 16,6% van deze incidenten veroorzaakt wordt door Marokkanen. Dit is bovenproportioneel.

Grozny
Grozny22 jan. 2014 - 15:48

ALs 2% van onze bevolking marokaans is en 16.6% van deze misdrijven gedaan wordt door marokaanse jongeren. Dan zijn ze volgens deze cijfers wel degelijk oververtegenwoordigd.

Robert Follon
Robert Follon22 jan. 2014 - 15:48

Het gaat hier om geweld tegen Homoseksuelen (vanwege hun geaardheid), dat zoiets geen overwegend etnische achtergrond heeft wil ik best geloven; een hoop mensen doen nog bekrompen over homoseksualiteit. Wat echter GEEN onderbuikgevoel is, is de relatieve oververtegenwoordiging van jongens (vaak jongens) met een Noord-Afrikaanse achtergrond bij (gewelds- en vermogens)delicten. Dat is keer op keer onderzocht en daar is ook echt een probleem dat opgelost dient te worden. Zie bijvoorbeeld: http://mens-en-samenleving.infonu.nl/sociaal-cultureel/52767-criminaliteit-onder-marokkaanse-jongeren.html Dat durven benoemen en durven aan te pakken neemt juist de wind uit de zeilen van WIlders c.s.

JoopSchouten2014
JoopSchouten201422 jan. 2014 - 15:48

Hoi Raven. Ik schotel dit voor.: http://www.doorbraak.eu/gebladerte/60059d03.htm : )

KoningPruts
KoningPruts22 jan. 2014 - 15:48

`Voor dit onderzoek is gekeken naar de nationaliteit van de verdachte en het geboorteland van de verdachte. De meerderheid van de verdachten heeft alleen de Nederlandse nationaliteit (61,8 procent). In 16,6 procent betreft het iemand met de Marokkaanse nationaliteit (eventueel samen met de Nederlandse nationaliteit). Daarnaast is 5,5 procent in het bezit van de Turkse nationaliteit en 2,5 procent heeft de Roemeense nationaliteit." Turkse, Marokkaanse en andere jongeren die hier geboren worden zijn voor de wet Nederlander. Deze vallen dus ook onder de 61%. Daarnaast is het in ieder geval opvallend dat een groep die nog geen 2% van de Nederlandse bevolking uitmaakt minimaal 15% aandeel heeft in anti-homo geweld. Daarnaast kunnen we nog praten over de gevallen die niet gemeld zijn vanwege angst uit repressaile etc. Maar die variabelen laten we wel buiten beschouwing. Ziet u, het is maar net hoe je naar de cijfers wilt kijken.

KoningPruts
KoningPruts22 jan. 2014 - 15:48

Ik quote uit het rapport: "4.1 Nationaliteit Uit het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (Buijs, 2009) is gebleken dat 36 procent van de verdachten van fysiek geweld vanwege de (vermeende) seksuele voorkeur van het slachtoffer van Nederlandse afkomst was en 36 procent van Marokkaanse afkomst. Een vergelijkbaar beeld was te zien bij verdachten van bedreigingen (Buijs, 2009). Omdat in de politieregistraties niet vastgelegd wordt wat de afkomst of etniciteit van een verdachte is, kunnen we in dit rapport niet bepalen welke proportie van de verdachten allochtonen." Het werkelijke % marokkanen is dus VEEL hoger, maar mag niet genoemd worden vanwege vermeend "racisme". Onderzoek van niveau Stapel dus.

Reinaert de Vos
Reinaert de Vos22 jan. 2014 - 15:48

De onderzoeken betwisten elkaar op dit punt dus enigszins want zo stellig als het in de kop boven dit artikel staat is het dus niet. Buiten dat is 25 % van het geweld op conto te schrijven van mensen met een allochtone achtergond en dan alleen nog Turks, Marokkaans en Roemeens. Dat is verhoudingsgewijs dus alleen op basis van dit onderzoek best veel. Bij het CBS is berekend dat er 1,2 miljoen allochtonen in nederland zijn met ook een nederlands paspoort, en dat zijn dus alle allochtonen van alle leeftijden. Gecorrigeerd naar leeftijd wordt het dus nog een beetje minder. Dan is 25% behoorlijk veel. Ieder geval bovengemiddeld.

[verwijderd]
[verwijderd]22 jan. 2014 - 15:48

De oude heidense Grieken hadden geen enkel probleem met homosexualiteit, ook nooit gehoord dat andere heidense godsdiensten er een probleem mee hadden. Het Sodom en Gomorra verhaal lijkt de oorsprong van alle homohaat, dat verhaal beinvloedt jodendom, christendom, en Islam. Antropologen menen dat het homotaboe voortkomt uit de wens tot maximale bevolkingsgroei.

2 Reacties
bEngel2
bEngel222 jan. 2014 - 15:48

en het 'mooiste' is dan nog dat in de bijbel helemaal geen verband bestaat tussen Sodom/Gomorra en homosexualiteit. Dat is voortgekomen uit het dogma van de paapsche kerk. ...de moederkerk waar homosexuele ontucht gemeengoed lijkt te zijn.

ThomasWagenaar
ThomasWagenaar22 jan. 2014 - 15:48

Sterker nog; een homotaboe bestaat eigenlijk alleen maar in de westerse wereld en in de invloedssfeer van het midden-oosten. China: geen probleem, zolang je je familie maar in ere houdt. Japan: Fabulous! Native Americans en Hindoestanen: Speciale spirituele status als communicator tussen de geestenwereld en de onze (!). Aboriginals: Nog verdergaande spirituele status; een homo is daar een 'superdromer' die de voorouders vertegenwoordigt. Tel uit je winst!

[verwijderd]
[verwijderd]22 jan. 2014 - 15:48

Wat raar toch dat de homo's die ik ken het totaal anders beleven.

2 Reacties
Jansen & Jansen
Jansen & Jansen22 jan. 2014 - 15:48

Het gaat niet goed in Nederland met homotolerantie, laat daar geen misverstand over bestaan. Maar het is godzijdank nog steeds zo dat wil je een slachtoffer van homogeweld tegen komen, je daar serieus naar moet zoeken, anders lukt het je niet zomaar. Hoe de homo's die tot nu toe geen slachtoffer zijn, de overgrote meerderheid onder hen, het beleven is dus net zo goed als de belevenis van jou en van mij vormgeven door berichtgeving in de media, en van horen zeggen. Kortom dit soort berichtgeving zal helpen deze beleving te herijken op de realiteit.

JandeBoer2
JandeBoer222 jan. 2014 - 15:48

Dat is niet raar. De homo's die jij kent beleven het vast zoals Fortuin het beleefde en Wilders het beleeft.

WillemdeGroot
WillemdeGroot22 jan. 2014 - 15:48

Blijkbaar moeten we met bijgaand artikel maar weer eens laten zien dat onze zo gemakkelijke hokjesgeest vooral cultureel bepaald lijkt. Anti-homogeweld en racisme komt inderdaad binnen bepaalde culturen (Russische, Chinese, Soedanese, Amerikaanse) verhoudingsgewijs meer voor dan binnen de West-Europese, maar maakt in feite onderdeel uit van ontwikkelingen die de mensheid moet doormaken. 'Wij' lopen hierin blijkbaar voorop, maar dat is niet iets om je voor op de borst te kloppen. Ontwikkeling, (goed onderwijs, etc.) voor eenieder, daar gaat het om. Nu de kop boven het artikel nog even aanpassen..

1 Reactie
Beisser
Beisser22 jan. 2014 - 15:48

[“Anti-homogeweld en racisme komt inderdaad binnen bepaalde culturen (Russische, Chinese, Soedanese, Amerikaanse) verhoudingsgewijs meer voor dan binnen de West-Europese,”] Zeg maar rustig “De meer primitieve culturen” (dat zijn er meer dan die jij noemt) En daar speelt -niet toevallig- godsdienst een belangrijke rol. [“Ontwikkeling, (goed onderwijs, etc.) voor eenieder, daar gaat het om.”] Juist! 


[verwijderd]
[verwijderd]22 jan. 2014 - 15:48

Marokkanen vormen 2,1 procent vd Nl bevolking en plegen 16 procent van het homogeweld.....Ergo, wel degelijk een probleem dus.

2 Reacties
Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman22 jan. 2014 - 15:48

Als je het rapport leest zie je dat het homogeweld vooral plaats vindt in de binnenstad van de grote steden. Dacht je dat Marokkanen daar ook 2,1% van de bevolking uitmaken? Als je het over cijfers hebt, is het aandeel mannen ten opzichte van vrouwen (97% mannen) tamelijk veel opvallender. Toch hoor ik PVV-ers nooit over three strikes out voor mannen...

JandeBoer2
JandeBoer222 jan. 2014 - 15:48

Mannen vormen 50% vd Nl bevolking en plegen veruit de meeste criminaliteit op bijna alle gebieden, incl. homogeweld. Ergo, wel degelijk een probleem dus. Ben jij ook een man?

DitBenIk2
DitBenIk222 jan. 2014 - 15:48

Geloof heeft er echt niks mee te maken. Bekijk deze kaart eens wbt homorechten in de VN. Wat valt er op? http://en.wikipedia.org/wiki/File:LGBT_rights_at_the_UN.svg

2 Reacties
WillemdeGroot
WillemdeGroot22 jan. 2014 - 15:48

Die kaart gaat over het formele standpunt van de landen t.a.v. homorechten, niet over de praktijk op straat!

EricDonkaew
EricDonkaew22 jan. 2014 - 15:48

Nou, dan valt me inderdaad wel iets op. Daarom is het ook zo vreemd dat we straks probleemloos in Dubai kunnen gaan voetballen, terwijl de winterspelen in Sotchi voor wat betreft dit thema zwaar onder druk staan. Selectieve verontwaardiging dus. Zeker als je objectief naar de kaart kijkt.

[verwijderd]
[verwijderd]22 jan. 2014 - 15:48

Nu maar hopen dat homo's in bijvoorbeeld Amsterdam dit kunnen bevestigen.

1 Reactie
JandeBoer2
JandeBoer222 jan. 2014 - 15:48

Ik denk het niet. Die stemmen nl. nogal vaak PVV, zo heb ik bevestigd gekregen. .

Fransss en Vrij
Fransss en Vrij22 jan. 2014 - 15:48

[ Oververtegenwoordiging Marokkaanse jongens blijkt mythe] "Omdat in de politieregistraties niet vastgelegd wordt wat de afkomst of etniciteit van een verdachte is, kunnen we in dit rapport niet bepalen welke proportie van de verdachten allochtoon is." Die twee zijn natuurlijk niet te rijmen. Opvallend is ook dat van de verdachten 86%(!) met justitie in aanraking is geweest en gemiddeld gaat het dan om 7,8 registraties. Allochtoon of autochtoon, het zijn bijna per definitie criminelen.

1 Reactie
itsme3
itsme322 jan. 2014 - 15:48

"Die twee zijn natuurlijk niet te rijmen." Die twee zijn wel te rijmen. Het rapport gebruikt het criterium (tweede) nationaliteit in plaats van etniciteit. Aangezien bijna alle Marokkanen een dubbele nationaliteit hebben, evenals veel Turken, komen deze netjes uit de statistieken naar voren. Daarentegen, voor de meeste Surinamers en Antillianen geldt dit niet, omdat zij veelal de Nederlandse Nationaliteit hebben.

[verwijderd]
[verwijderd]22 jan. 2014 - 15:48

@ Raven 63, wo 22 januari 2014 18:31 Dat staat toch gewoon in dit rapport? Nederlanders met tevens de Marokkaanse nationaliteit plegen 10 maal zo vaak homogeweld dan de gemiddelde Nederlander. (16.6% van de gevallen door 1.6% van de bevolking, dat is een factor 10)

1 Reactie
itsme3
itsme322 jan. 2014 - 15:48

Het framed lekker, maar het gaat eraan voorbij dat (fysiek) geweld tegen homo's grotendeels in de grote steden plaatsvindt waar zich zowel de meeste homo's als de meeste Marokkanen bevinden. Het aandeel Marokkanen in Amsterdam bijvoorbeeld is 9%, het aantal homo's nog veel hoger. Waar bij wijze van spreken vindt de Marokkaan zijn homoslachter om de hoek, maar moet de geflipte refo heel veel moeite doen om er eentje in elkaar te kunnen slaan. Overigens, zijn die geflipte refo's beter in psychisch geweld, waardoor homo's het wel uit hun hoofd laten om in dat soort gebieden te gaan wonen.

EricDonkaew
EricDonkaew22 jan. 2014 - 15:48

In zijn algemeenheid: met cijfers kun je alles, maar dan ook (vrijwel) echt alles, aantonen wat je maar wilt aantonen. Niet is zo manipuleerbaar als cijfers, ook al lijken ze nog zo objectief. Iedereen kent het spreekwoord: je hebt leugenaars, grote leugenaars én statistici. Dat geldt ook voor dit onderzoek. Een flutonderzoek. Uiteindelijk kan er een situatie ontstaan, dat mensen 'rapporten' als resultaat van 'wetenschappelijke onderzoeken' hoe langer hoe meer gaan wantrouwen als blijkt dat de conclusies van deze rapporten niet in overeenstemming zijn met datgene wat ze in hun eigen belevingswereld ervaren.

1 Reactie
Fransss en Vrij
Fransss en Vrij22 jan. 2014 - 15:48

[ Dat geldt ook voor dit onderzoek. Een flutonderzoek. ] Als u dat zo zegt moet u ook met argumenten en bewijzen komen en het niet bij een losse flodder laten.

[verwijderd]
[verwijderd]22 jan. 2014 - 15:48

@ Raven 63, Een overduidelijk antwoord op je vraag. Niet? Geen mens is te oud oud om te leren zo is het natuurlijk ook. Nu graag jouw reactie. Aangezien jij alvast je "straf" (onderbuik) uitsprak over degenen waarvan jij dacht geen bewijzen te hebben. Ik reken op zijn minst op een mea culpa, aangezien blijkt dat je zelf reageerde vanuit je onderbuik. Vanaf nu zien we je, als de discussie over zoiets gaat, gebruik maken van je nieuw opgedane kennis?

1 Reactie
lembeck
lembeck22 jan. 2014 - 15:48

Nee, want uit andere reacties blijkt gewoon dat het niet klopt dat deze jongens de meerderheid vormen. Dat mag je wel willen (raar, trouwens, vind ik) maar Wouter Roerdink heeft het uitgezocht. Daaaggg.

wouroe
wouroe22 jan. 2014 - 15:48

Absoluut gezien zijn de daders volgens dit onderzoek dus in meer dan de helft van de gevallen Nederlanders. In 16,6% van de gevallen betreft het Marokkanen. Dat is dus 4x zo vaak in relatieve zin. In hoeverre wordt welke mythe ontkracht? In Nederland worden hatecrimes dubbel zo zwaar gestraft. Daar ben ik het niet helemaal mee eens maar er valt ckr iets voor te zeggen. Echter, het valt mij op dat in de praktijk er bijna altijd automatisch sprake lijkt te zijn van een hatecrime als het slachtoffer/de eiser/ de benadeelde een homo is. Stel je voor dat het OM alle belagingen waar het slachtoffer / de eiser / de benadeelde toevallig een Nederlander van niet-germaanse afkomst is, als een hatecrime zou bestempelen? Nou dan waren we nog wel even bezig. En dan zou de politie zélf ook vaker in het beklaagdenbankje zitten.

1 Reactie
Tom Meijer
Tom Meijer22 jan. 2014 - 15:48

"een Nederlander van niet-germaanse afkomst" Iedereen met een ariërverklaring?

arieroos
arieroos22 jan. 2014 - 15:48

Hm, onze PVV volgelingen doen wel heel erg hun best om deze cijfers naar hun wereldbeeld om te buigen. Het klopt waarschijnlijk wel dat Marokanen oververtegenwoordigd zijn in deze cijfers, maar dan nog wordt het meeste anti-homo geweld gepleegd door niet-Marokanen. Sorry jongens, maar het blijkt dus dat jullie er volkomen naast zaten. Anti-homo geweld is niet typisch Marokaanse of Islamitisch.

5 Reacties
RvDugt
RvDugt22 jan. 2014 - 15:48

Ja maar die PVV vind dat wat een marokkaan doet altijd erger is. Dat autochtonen aan homootje tik doen, doet ze niet zoveel.

KoningPruts
KoningPruts22 jan. 2014 - 15:48

U vergeet "nieuwe Nederlanders" bij de percentages op te tellen. Marokkanen die wet Nederlander zijn want hier geboren. Verder nog steeds zo gesegregeerd als de 1e en 2e generatie. Het vermoeden was dat van deze groep 36% Marokkaan was dus komt het totaal op 51%. Maar dat mag niet onderzocht worden omdat er dan heel hard racisme geschreeuwd wordt door mensen als u. Wel makkelijk als uw tegendeel niet bewezen MAG worden.

omaoeverloos
omaoeverloos22 jan. 2014 - 15:48

Tja, Arie, het klopt dat je in Boerenstronkeradeel moet uutkiek'n voor blonde blanke boerenzonen die niet veel met homo's ophebben, met Marokkanen trouwens ook niet en ook niet met mensen uit het belendende dorp. Maar uit deze cijfers blijkt dat in een stad als Amsterdam het toch verstandig is voor een homostel even op je hoede te zijn als je een groepje Marokkaanse jongeren ontwaart. Of je moet de yolo mentaliteit hebben natuurlijk.

opgeheven
opgeheven22 jan. 2014 - 15:48

[ Het klopt waarschijnlijk wel dat Marokanen oververtegenwoordigd zijn in deze cijfers, maar dan nog wordt het meeste anti-homo geweld gepleegd door niet-Marokanen.] Ja vreemd he? 98% van de bevolking is niet Marokkaan. Waar het om gaat is dat 2% van de bevolking verantwoordelijk is voor 16,6% van het homogeweld. Het enige wat je daaruit kunt concluderen is dat Marokkaanse mannen zwaar zijn oververtegenwoordigd. Alweer.

GingerTed
GingerTed22 jan. 2014 - 15:48

Arie. Ik bereken verderop hieronder netjes dat er niets deugt van de zaak zoals die hier in de berichtgeving voorgesteld wordt. Dat heeft niets met ombuigen van getallen te maken. Het is volgens mijn accurate berekening overduidelijk dat je bij een individuele Nederlandse Marokkaan een 10x zo grote kans hebt dat deze zich schuldig maakt aan homogeweld dan een autochtone Nederlander. Wat jij, de berichtenmakers, en de onderzoekers doen is misbruik maken van statistiek. Ik kan dat als afgestudeerde wiskundige weten. Jullie stellen dat het absolute aantal gevallen van homogeweld bijna 4x zo vaak afkomstig is van autochtone Nederlanders dan Nederlandse Marokkanen. (Want 65,1%/16,6%) Dat klopt en ontken ik niet. Maar om op deze cijfers te komen moeten Marokkaanse Nederlanders dus 10x zo vaak homogeweld plegen dan autochtone Nederlanders. Dat heeft te maken met bevolkingsaantallen. Een beetje onderzoeker weet dat ook wel en dus als er sprake is van ombuiging van cijfers naar een gewenst wereldbeeld komt dat van hen. Dit is een zeer kwalijke praktijk van deze mensen. Het laat dus onverlet dat het absolute aantal van gevallen van homogeweld vaker van anderen dan Marokkaanse Nederlanders komt. Alleen de reden dat een homo relatief minder Marokkaanse Nederlanders tegenkomt dan anderen ligt hieraan ten grondslag. Het blijft een feit dat wanneer een homo een Marokkaanse Nederlander tegenkomt deze tien keer zoveel reden heeft om op zijn hoede te zijn. Dát de homo's überhaupt zo vaak door allerlei mensen belaagd worden blijft een algemeen te betreuren engel te bestrijden feit. Maar de relatief enorm(!) veel grotere kans dat een willekeurige Nederlandse Marokkaan homogeweld pleegt moet wel te wijten zijn aan cultuur cq religie, en dus de islamitische achtergrond. Tenzij je liever een genetische oorzaak zoekt. Dat doe ik niet want dat zou m.i. racistisch zijn. Blijft de cultuur cq religie. Groet, Zeker geen PVV-er

opgeheven
opgeheven22 jan. 2014 - 15:48

Daar gaan we weer. Goochelen met cijfers om maar vooral niet te hoeven erkennen dat Marokkaanse jongens ook in deze vorm van overlast zijn oververtegenwoordigd. Laten we het even ontleden: [Voor dit onderzoek is gekeken naar de nationaliteit van de verdachte en het geboorteland van de verdachte. De meerderheid van de verdachten heeft alleen de Nederlandse nationaliteit (61,8 procent).] Ja, en dat zegt dus tegenwoordig NIKS over de achtergrond van iemand. Het kan dus in theorie zo zijn dat 0% van de 61,8% een Marokkaanse achtergrond heeft, maar het zou ook kunnen dat 100% van de 61,8% een Marokkaanse achtergrond heeft. We weten het niet, want dat mag niet worden bijgehouden, dat is dus een getal zonder waarde geworden. We kunnen er denk ik best van uitgaan dat er onder dit percentage een gedeelte mensen met marokkaanse achtergrond zit. [In 16,6 procent betreft het iemand met de Marokkaanse nationaliteit (eventueel samen met de Nederlandse nationaliteit).] dit stukje is het interessantst. Want van deze 16,6% weten we zeker dat ze een Marokkaanse achtergrond hebben. Marokkanen zijn dus voor 16,6% verantwoordelijk voor het homogeweld in Amsterdam. Nou, dan hoeven we nu alleen nog maar te kijken hoeveel % van de Amsterdamse bevolking bestaat uit Marokkanen. Is dat percentage hoger dan 16,6%, dan zijn marokkanen dus minder verantwoordelijk voor homogeweld dan je zou mogen verwachten. Is dat percentage lager dan 16,6% zijn Marokkanen dus oververtegenwoordigd in het homogeweld. Volgens wikipedia heeft Amsterdam op dit moment 810.084 inwoners waarvan er 64.588 de Marokkaanse nationaliteit hebben. Hieruit kunnen we dus eenvoudig berekenen dat (64588/810084)*100 = 7,97% van de inwoners van Amsterdam Marokkaan is. Nu blijkt uit deze cijfers van dit rapport dat Marokkanen, ondanks dat zij slechts 7,97% van de bevolking vormen, voor 16,6% van het homogeweld. Enig mogelijke conclusie: ook hierin zijn de Marokkanen oververtegenwoordigd. Om precies te zijn zijn ze 16,6/7,97 = 2,08 x vaker betrokken bij homogeweld dan je zou mogen verwachten. Het is gewoon aandoenlijk dat er zo wordt gegoocheld met statistieken om deze groep uit de wind te houden terwijl het voor echt iedereen (op wat bestuurders en mensen die moedwillig wegkijken na) al lang duidelijk is dat er een ernstig probleem is met deze groep [Reactie redactie: Kijk naar het percentage Marokkaanse jongeren onder Amsterdamse jongeren, dat is veel groter dan het totale percentage. Dan is er geen oververtegenwoordiging. Zoals ook de onderzoekers concluderen.]

5 Reacties
opgeheven
opgeheven22 jan. 2014 - 15:48

[[Reactie redactie: Kijk naar het percentage Marokkaanse jongeren onder Amsterdamse jongeren, dat is veel groter dan het totale percentage. Dan is er geen oververtegenwoordiging. Zoals ook de onderzoekers concluderen.]] Want geweld wordt alleen gepleegd door jongeren en niet-jongeren zijn geen Amsterdammers?

pietdeg2
pietdeg222 jan. 2014 - 15:48

"Kijk naar het percentage Marokkaanse jongeren onder Amsterdamse jongeren, dat is veel groter dan het totale percentage. Dan is er geen oververtegenwoordiging. Zoals ook de onderzoekers concluderen." Dat landelijke onderzoekers geen goed beeld weten te geven van de Amsterdamse situatie is niks nieuws. In 2008 kwamen Laurens Buijs, Gert Hekma en Jan Willem Duyvendak (toch bepaald geen verdachte onderzoekers) al tot heel andere conclusies dan Justitie en Binnenlandse Zaken. Zie: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/919469/2008/11/21/Homogeweld-wel-vaak-Marokkanen.dhtml De politie geeft overigens al aan dat het onderzoek op geen enkele wijze representatief is. Het gaat slechts over de paar procent van de gevallen waarin er aangifte is gedaan en dan ook nog het deel daarvan waarin minstens een verdachte bekend is en paspoort(en) zijn gecontroleerd.

SocialDarwinistisch
SocialDarwinistisch22 jan. 2014 - 15:48

*..Daar gaan we weer. Goochelen met cijfers om maar vooral niet te hoeven erkennen dat Marokkaanse jongens ook in deze vorm van overlast zijn oververtegenwoordigd. ..* Waar staat dat en wie ontkent dat? De rest van je betoog doet niet meer ter zake indien je in het begin van je bijdrage al zo n verkeerde aanname doet. Next

bEngel2
bEngel222 jan. 2014 - 15:48

Blijft ondanks jouw statement, dat 84% van het homogeweld niet veroorzaakt wordt door Marrokanen. Laten we eens overdrijven... 30% is een homomepper van allochtone afkomst. Dan blijft nog steeds dat 70% geen allochtoon is. M.a.w. homo's hebben nog steeds de meeste kans om door een niet marrokaanse homohater te worden aangevallen/lastiggevallen.

mees.
mees.22 jan. 2014 - 15:48

Daar hebben we het weer...cognitieve dissonantie bij personen als The Boy Wonder. In hun hersens kunnen ze de zaken niet uit elkaar houden,hun eigen vooroordeel en de statische feiten....dat botst,ze proberen op alle mogeljke manieren hun eigen vooroordeel bevestigd te krijgen. Cognitieve dissonantie is een psychologische term voor de onaangename spanning die ontstaat bij het kennis nemen van feiten of opvattingen die strijdig zijn met een eigen overtuiging of mening, of bij gedrag dat strijdig is met de eigen overtuiging, waarden en normen. Marokkanen hebben niet alleen de Nederlandse nationaliteit maar ook de Marokkaanse nationaliteit,simpelweg omdat ze de Marokkaanse nationaliteit niet kunnen opgeven. Uit het onderzoek:....De meerderheid van de verdachten heeft alleen de Nederlandse nationaliteit (61,8 procent). In 16,6 procent betreft het iemand met de Marokkaanse nationaliteit (eventueel samen met de Nederlandse nationaliteit).

[verwijderd]
[verwijderd]22 jan. 2014 - 15:48

Oud nieuws dit; is al jaren bekend. En ga eens bij een gemiddelde 'blanke' school kijken; al die puisten pubers hebben maar één ultiem scheldwoord namelijk 'homo' (met veelal en naar eigen smaak toe te voegen ziekte vooraf). Gewoon een gevolg van lokale cultuur; de Nederlandse namelijk die in de randstad tot in de jaren '70 een hekel had aan homo's. En veelal blijft het hangen bij nep-tolerantie zoals 'zolang ik er maar geen last van heb......'. De tribale gebieden zoals Volendam, Urk en de veluwe zijn over het algemeen wat dit onderwerp betreft nog lang niet in de jaren '70; het zijn enkel de daar naartoe getrokken randstedelingen die wat toevoegen aan homo-acceptatie. Dus wat dat betreft zijn die paar Marokkaanse potenrammers goed geintegreerd in onze lokale cultuur. Maar ja; de fout moet altijd bij 'de ander' oftewel bij 'zij' liggen. De zondebok, waar alles wat 'fout' is aan onze vermeende identiteit aan wordt opgehangen, waarna deze de woestijn in wordt gestuurd. Behalve natuurlijk bij de Marokkaanse buurman van nummer 23 want die doet wel 'normaal' en dronk zelfs een biertje op de buurt-BBQ maar de rest..........

3 Reacties
lembeck
lembeck22 jan. 2014 - 15:48

Dank, Erwin. Goed verwoord, maar of het doordringt?

Andy40
Andy4022 jan. 2014 - 15:48

Sterke analyse van dit cijfermateiaal.

DitBenIk2
DitBenIk222 jan. 2014 - 15:48

Dat is toch van een heel andere dimensie. Ik vergelijk het maar met het zeggen van Jood als de tegenstander een ajax supporter bedoeld. Waar ik opgroeide was iemand een 'wijf' als hij iets niet durfde. Nu hadden wij echt helemaal niks tegen vrouwen, integendeel. Een van mijn beste vrienden gebruikte met regelmaat het woord 'mietje' terwijl zijn broer homo is. Ik denk dus dat je ook naar de context moet kijken voordat je het onder homohaat schaart.

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman22 jan. 2014 - 15:48

Haha, wat een consternatie ;-) Stel je voor, een onderzoek dat niet overeenkomt met de onderbuikgevoelens die sommigen zo graag koesteren ;-)

4 Reacties
Andy40
Andy4022 jan. 2014 - 15:48

Nogmaals lezen dan maar

omaoeverloos
omaoeverloos22 jan. 2014 - 15:48

Ja, lol is dat. Alsof het voor een homo wat uitmaakt door wie je in elkaar gerost wordt. Lachen.

juliusvold
juliusvold22 jan. 2014 - 15:48

Het valt me vooral op dat iedereen de cijfer uitlegt wat haar/hem het beste uitkomt. Volgens mij zeggen deze cijfers statistisch weinig tot niets

opgeheven
opgeheven22 jan. 2014 - 15:48

Het onderzoek bevestigd exact de onderbuikgevoelens van deze mensen. Want ook uit dit onderzoek blijkt wat iedereen al wist: Marokkanen zijn oververtegenwoordigd in geweld tegen homo's. De consternatie ontstaat door het feit dat uit deze cijfers blijkt dat Marokkaanse jongens dik oververtegenwoordigd zijn in deze misstand, maar dat een stel cijfergoochelaars denkt dat het volk idioot is en de cijfers zo proberen te framen dat de Marokkaanse gemeenschap uit de wind blijkt.

[verwijderd]
[verwijderd]22 jan. 2014 - 15:48

In het onderzoek staat: "De meerderheid van de verdachten heeft enkel de Nederlandse nationaliteit."--> dat wil nog niet zeggen dat ze blank zijn...en ik vermoed eerder dat de belaagde tegen de blanke man wel aangifte doet en tegen de paarse man niet. Marokkanen en Turken maken beide zo'n 2% van de NL bevolking uit. Als die dan resp. 16,6% en 5,5% van de verdachten leveren lijkt er toch sprake van oververtegenwoordiging.

1 Reactie
d140051
d14005122 jan. 2014 - 15:48

"Marokkanen en Turken maken beide zo'n 2% van de NL bevolking uit." In de grote steden liggen deze percentages anders

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa22 jan. 2014 - 15:48

Nu een serieus onderzoek naar discriminatie van Nederlanders van Marokkaanse afkomst nog en dan is iedereen tevreden!

1 Reactie
Andy40
Andy4022 jan. 2014 - 15:48

En al voor dat onderzoek weet u blijkbaar de uitkomst. knap hoor

[verwijderd]
[verwijderd]22 jan. 2014 - 15:48

Waarom, O, waarom stemmen de homo's en de lesbo's dan op de PVV? Hoe zou dat dan toch komen? Uit lijfsbehoud?

1 Reactie
Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa22 jan. 2014 - 15:48

Accepteer jij een democratische politiek partij die tegen homo's is ? Of anti -moslims mag van je maar anti homo's niet? Ik vind ze allemaal enge mensen, u niet ? alleen de anti homo's ? Wat een geleuter zeg.

[verwijderd]
[verwijderd]22 jan. 2014 - 15:48

@ Arie Roos [De helft van de aangiftes komt uit Amsterdam. Je kan dus niet het landelijke percentage Marokanen nemen om te vergelijken; je moet het Amsterdamse percentage nemen. Wat je ook kan doen, is ons op academische wijze duidelijk maken dat de helft van de Nederlandse bevolking in Amsterdam woont. Veel succes.] Nee maar het is wel een statistische indicatie dat de een groot deel van het homogeweld in Amsterdam plaatsvindt EN /OF dat er meer aandacht aan dit probleem wordt gegeven in Amsterdam. Daarvoor hoeft niet de helft van Nederland in Amsterdam te wonen, immers als er simpelweg meer plegers in Amsterdam wonen, meer slachtoffers en er meer mensen naar Amsterdam gaan dan dat er wonen kan het heel makkelijk een veel groter percentage worden dan het aandeel dat het aantal inwoners van Amsterdam heeft in de totale bevolking. Homogeweld beperkt zich niet tot grenzen Arie. Maar jij je zin dan pakken we jouw 9% van Nederlandse Marokkanen met een Marokkaans paspoort van Amsterdam en de 1.6% van Nederland en wegen we dat statistisch en zullen we uitkomen op een factor ergens tussen de 2 en 13, genoeg om te zeggen dat er iets niet klopt bij die groep.

1 Reactie
arieroos
arieroos22 jan. 2014 - 15:48

[Nee maar het is wel een statistische indicatie dat de een groot deel van het homogeweld in Amsterdam plaatsvindt EN /OF dat er meer aandacht aan dit probleem wordt gegeven in Amsterdam.] Precies. En in beide gevallen kan je dus niet zomaar een vergelijking met een landelijk gemiddelde maken. Bedankt dat je mijn gelijk bevestigd. [Maar jij je zin dan pakken we jouw 9% van Nederlandse Marokkanen met een Marokkaans paspoort van Amsterdam en de 1.6% van Nederland en wegen we dat statistisch en zullen we uitkomen op een factor ergens tussen de 2 en 13, genoeg om te zeggen dat er iets niet klopt bij die groep.] Ja, maar dat was al veel langer bekend. Er zijn genoeg onderzoeken geweest die dat laten zien; weliswaar niet bij homogeweld, maar wel bij andere vormen van criminaliteit. Als je naar die eerdere onderzoeken kijkt, dan verwacht je bij dit onderzoek inderdaad een oververtegenwoordiging van Marokanen. Dat die ook daadwerkelijk gevonden wordt is niet zo verrassend. Echter, als je jouw partij de PVV mag geloven, dan zou het percentage Marokanen en Turken veel hoger moeten liggen, en het percentage Roemenen en autochtonen fors lager. Immers, jouw partij verteld ons al jaren, dat homogeweld vooral door de Islam en de Marokanen komt. Dit onderzoek laat zíen, dat dat onzin is.

[verwijderd]
[verwijderd]22 jan. 2014 - 15:48

Ik vind het schokkend dat linkse fatsoensrakker wederom een aantoonbaar foute interpretatie van cijfers aangrijpen om te roeptoeteren 'zie je wel, zie je wel, Marokkanen zijn wèl lief!' Dezelfde oogkleppen op.

1 Reactie
chausson61
chausson6122 jan. 2014 - 15:48

Chest,exact. ''Vandaag in de ingezonden stukken: onderzoek autochtoon homogeweld is een hoax! Loop even mee naar de Lees Verder, alwaar een onderzoeksnerd rustig uitlegt hoe het zit. '' http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/01/onderzoek_autochtoon_homogewel.html#more

Ruud12
Ruud1222 jan. 2014 - 15:48

Even voor de goede orde : Het CBS heeft marokkaanse potenrammers met de nederlandse nationaliteit gerekend als autochtone potenrammers. De politie maakt namelijk geen onderscheid naar etniciteit maar wel naar nationaliteit. Over vervalsing van statistiek gesproken.

1 Reactie
arieroos
arieroos22 jan. 2014 - 15:48

[ven voor de goede orde : Het CBS heeft marokkaanse potenrammers met de nederlandse nationaliteit gerekend als autochtone potenrammers.] Volgens mij niet; volgens mij zijn Marokaane potenmrammers gerekend als Marokaans. Hoe kom je op het idee dat dat niet zo zou zijn ?

[verwijderd]
[verwijderd]22 jan. 2014 - 15:48

Dit is onderzoekstechnisch niet juist zie rapport, blz. 32 [PDF]: http://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/documenten-algemeen/publicaties-archief/anti-homogeweld-in-nederland.pdf "Omdat in de politieregistraties niet vastgelegd wordt wat de afkomst of etniciteit van een verdachte is, kunnen we in dit rapport niet bepalen welke proportie van de verdachten allochtoon is."

1 Reactie
Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman22 jan. 2014 - 15:48

Het is heel gemakkelijk te bepalen of iemand allochtoon is, had je kunnen lezen: Op blz 9 staat: "De meerderheid van de verdachten heeft alleen een Nederlandse nationaliteit (61.8&). In 16.6% van de gevallen betreft het iemand met de Marokkaanse nationaliteit (eventueel samen met de Nederlandse nationaliteit). Daarnaast is 5.5% in het bezit van de Turkse nationaliteit en 2.5% in het bezit van de Roemeense nationaliteit." Als je nagaat dat de bevolkingsopbouw zo in elkaar zit dat van de jongeren onder de 15 jaar in Amsterdam 1 op de 3 autochtoon is, doordat de autochtoonse bevolking relatief veel minder jongeren heeft dan de bevolking van Marokkaanse afkomst, dan moge duidelijk zijn dat autochtonen zwaar oververtegenwoordigd zijn als dader. Er staat namelijk ook: " De meeste verdachten zijn tussen de 19 en 25 jaar oud." (heb helaas alleen maar precieze cijfers voor de bevolking onder de 15 jaar, maar de opbouw is duidelijk)

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman22 jan. 2014 - 15:48

Voor de statistici hier: In Amsterdam is meer dan 50% van de bevolking niet autochtoon. Homogerelateerd geweld, voornamelijk in Amsterdam, gebeurt in bijna 62% door autochtonen. Dan is de conclusie duidelijk...

1 Reactie
Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman22 jan. 2014 - 15:48

PS bron: Maurice Crul in de NRC van vandaag. Daarin staat ook: " In de leeftijdsgroep onder de vijftien jaar is nog slechts één op de drie jongeren in Amsterdam van Nederlandse afkomst." De cijfers liggen dus nog schever in het nadeel van autochtonen: die zijn relatief vaak de dader. De bevolkingsopbouw van mensen van Marokkaanse afkomst is namelijk heel anders dan die van mensen van Nederlandse afkomst. Bij mensen van Nederlandse afkomst is er sprake van vergrijzing, en zijn er dus relatief weinig jongeren. Bij mensen van Marokkaanse afkomst zijn er relatief heel erg veel jongeren.

[verwijderd]
[verwijderd]22 jan. 2014 - 15:48

@ Sylvia, "Voor de statistici hier: In Amsterdam is meer dan 50% van de bevolking niet autochtoon. Homogerelateerd geweld, voornamelijk in Amsterdam, gebeurt in bijna 62% door autochtonen. Dan is de conclusie duidelijk..." Wel ja, ga gewoon even door met cijfers compleet verkeerd uitleggen. Je legt uit dat Amsterdam demografisch niet bepaald staat voor de demografische samenstelling van Nederland. Dat is zeker waar. Maar vervolgens gooi je wel het percentage over heel Nederland heen. Wat is je ooit aangedaan door witte mannen dat je zo'n pesthekel aan ze hebt dat je gaat verdraaien en liegen om daar maar de schuld weg te leggen? Overigens stelt dit bericht ten onrechte dat we in NL net doen alsof homogeweld alleen door moslims wordt toegepast. Ik geloof niet dat er meer dan 0,5% van de bevolking dat in zijn of haar hoofd haalt. Wat wel zo is is dat onder de Marokkaanse bevolking gemiddeld genomen een veel mindere tolerantie van homoseksuelen is dan onder bijvoorbeeld de blanke autochtonen van dit land. Wegkijken en cijfertjes verdraaien gaat dat echt niet verhelpen Nou ga nog eens goochelen met cijfertjes, want het uit de wind houden van moslims is heilig voor je. Ook als dat over de rug is van de homo-acceptatie en over jouw rug wat betreft geloofwaardigheid.

1 Reactie
Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman22 jan. 2014 - 15:48

[Maar vervolgens gooi je wel het percentage over heel Nederland heen. ] Als je het rapport zou hebben gelezen zou je hebben gezien dat het overgrote deel van de aangiften Amsterdam betreft. Als je dan ook nog weet dat de andere grote steden demografisch gezien sterk op Amsterdam lijken, ben ook jij in staat om te beseffen dat de cijfers laten zien dat autochtonen oververtegenwoordigd zijn als het om geweld tegen homo's gaat.

[verwijderd]
[verwijderd]22 jan. 2014 - 15:48

"e meerderheid van de verdachten heeft alleen de Nederlandse nationaliteit (61,8 procent)"maar 90% van de bevolking heeft alleen de nederlandse nationaliteit, ergo ze zijn ondervertegenwoordigd als 16.6% de marokaanse nationaliteit heeft (maar slechts 5% van de bevolking dan zijn die zwaar oververtegenwoordigd

1 Reactie
Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman22 jan. 2014 - 15:48

Lees nou eerst maar eens verder. In de grote steden, waar het overgrote deel van de meldingen vandaan kwam, is het aandeel van autochtonen in de bevolking minder dan 50%. Het zijn dus de autochtonen die oververtegenwoordigd zijn als verdachten van geweld tegen homo's.

[verwijderd]
[verwijderd]22 jan. 2014 - 15:48

Sylvia,rapporten,rapporten, praktijk sylvia, als je de stadsdelen ziet en de scholen deze worden overbevolkt door allochtonen.

1 Reactie
Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman22 jan. 2014 - 15:48

[Sylvia,rapporten,rapporten, praktijk ] Die rapporten beschrijven de praktijk objectief. Als jij je op de praktijk gaat baseren omdat de objectieve cijfers niet in je kraam te pas komen laat je daarmee alleen maar zien hoe hardnekkig je aan je geloof wilt vastklampen.