Joop

Annexatie van Palestina draait tweestatenoplossing definitief de nek om

  •  
29-05-2020
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
68 keer bekeken
  •  
2877428954_86589e282d_c

© cc-foto: upyernoz

Ondertussen worden tegenstanders en vreedzame activisten in Israël, die zich kritisch tonen over het bezettingsbeleid, tegengewerkt. Zij worden bedreigd, beschimpt en weggezet als antisemiet
De nieuwe Israëlische regering heeft plannen om, met de kennelijke goedkeuring van de VS, grote delen van Palestina te annexeren. Iets wat volgens VN-resoluties en internationaal recht volstrekt illegaal is. Dit plan toont de totale morele corruptie en het ontbreken van de bereidheid om te komen tot een rechtvaardige oplossing die ook voor Palestijnen kan werken.
De gevolgen van deze stappen zijn niet te overzien voor Israëliërs en Palestijnen. Door de vele nederzettingen in bezet Palestijns gebied, de voortdurende vestiging van kolonisten en sloop van woningen en olijfbomen van Palestijnen, is er de facto al sprake van annexatie. De afscheidingsmuur die Palestijnse families gescheiden houdt en hun verdriet verborgen voor een groot deel van Israëliërs, is pure apartheidspolitiek. Een apartheidsstaat met een muur van beveiliging en voortdurende bezetting, dat gun je geen enkel volk.
Wanneer de annexatie wordt geformaliseerd, wordt het internationaal nog altijd breed gesteunde idee van twee levensvatbare staten voor Palestijnen en Israëliërs definitief de nek omgedraaid. Dat betekent niet alleen opnieuw groot onrecht voor de Palestijnen en een slecht voorbeeld voor andere landen met expansieplannen, maar kan ook leiden tot een nieuwe explosie van geweld en uitzichtloosheid. Geen vrede, maar leven onder eeuwige apartheid voor grote delen van de Palestijnse bevolking.
Ondertussen worden tegenstanders en vreedzame activisten in Israël, die zich kritisch tonen over het bezettingsbeleid, tegengewerkt. Zij worden bedreigd, beschimpt en weggezet als antisemiet. Velen melden het land te hebben of zullen verlaten. Israëliërs die zich bekommeren, die staan voor mensenrechten, democratie en internationaal recht zijn evengoed het slachtoffer van de repressieve radicaal-rechtse politiek.
Alle reden voor mij om minister Blok te vragen actie te ondernemen. Hij heeft samen met de EU kritische woorden gesproken over de aangekondigde annexatieplannen maar gevraagd naar wat deze woorden in de praktijk betekenen, blijft het akelig stil. Hij wil er niet op vooruit lopen. Dat doet vermoeden dat Nederland en andere Europese landen wel blaffen maar niet zullen bijten, waar het schendingen van internationaal recht betreft door de Israëlische regering.
Na geweld tegen onschuldige Gazanen, de illegale blokkade van Gaza, de uitbreiding van Israëlische nederzettingen in bezet gebied, volgden wel afkeurende woorden maar geen consequentie voor de relatie met Israël. Dat mag niet gebeuren wanneer Israël overgaat tot eenzijdige, illegale annexatie en dat zou de minister hen nu al duidelijk moeten maken.
Tenminste als het kabinet nog enigszins geloofwaardig wil zijn met het Midden-Oosten Vredes Proces en de tweestatenoplossing die het kabinet zegt voor te staan. Misschien kan de minister de rode lijn hanteren die het CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt een aantal jaren geleden trok, voor realisatie van bouwplannen in strategisch bezet Palestijns gebied. Nieuwe nederzettingen stichten, buitenposten met terugwerkende kracht autoriseren en activiteiten ontplooien in het strategische E-1 gebied moesten volgens het CDA consequenties hebben.
Dan zouden sancties zoals opschorting van het EU-associatieakkoord tussen de EU en Israël aan de orde kunnen zijn. Sancties tegen de illegale nederzettingeneconomie, het opschorten van het EU-associatieakkoord en andere gerichte maatregelen kunnen niet uitblijven bij annexatie van de Westoever. Te hopen valt dat minister Blok, die verantwoordelijk is voor het bevorderen van de internationale rechtsorde, onze Grondwet (waar bevordering van het internationaal recht in is opgenomen) nu wel serieus neemt bij een flagrante schending van het internationaal recht door Israël.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (110)

Willem Heerema
Willem Heerema9 aug. 2020 - 11:11

Waarom is het toch niet Israël MET de autochtone bevolking van Palestina in plaats van zoals nu Israël TEN KOSTE VAN de autochtone bevolking van Palestina? Laat de VN zich toch eens als scheidsrechter acteren, zonder door een Veto van de VS te worden tegengehouden.

Lopez
Lopez31 mei 2020 - 20:02

@Jan Lubbelinkhof Als u vindt dat er meer aandacht moet worden besteed aan andere conflicten kunt u daar natuurlijk zelf op Joop en elders over schrijven, en u kunt bij de mainstream media in een vlammend betoog op meer aandacht aandringen. Maar uw gezanik tegen mensen die hier debatteren over een onderwerp dat hen na aan het hart ligt, bijvoorbeeld omdat ze joods zijn, en zelfs suggereren dat daarbij antisemitisme in het spel is, doet vermoeden dat het u om iets heel anders gaat. Jazeker, Israël krijgt verhoudingsgewijs veel aandacht. Ik zal het u nog sterker vertellen: dat is altijd zo geweest. En ik vermoed dat u de reden daarvoor best kent. In het verleden haalde niemand het in zijn hoofd dat antisemitisme te noemen of het ook maar te vergelijken met de aandacht voor andere brandhaarden en landen. Dat gebeurt pas sinds de stemming over Israël is omgeslagen. Het waarom van die omslag kent u net zo goed als ik, zo goed als we op onze vingers kunnen natellen dat de kritiek verder zal aanzwellen als Israël niet fundamenteel van koers verandert. Als u in mijn teksten antisemitisme bespeurt, of meent dat het relatieve aantal aan Israël gewijde berichten over Israël daarvoor een graadmeter is, verzoek ik u aangifte tegen me te doen, vanavond nog. Van vage algemene beschuldigingen en verdachtmakingen ben ik niet gediend, en met de uitholling van het begrip antisemitisme die u daarmee bewerkstelligt schieten we niets op, integendeel.

MartinSijes
MartinSijes31 mei 2020 - 8:38

@labou. De Palestijnen deden inderdaad essentiele concessies in Oslo. Maar Oslo faalde als gevolg van extremisme. Jigal Amir schoot na een hetze vanuit rechts Israel Rabin dood. In dezelfde periode liet Hamas en geaffilieerde organisaties grote hoeveelheid bommen ontploffen teneinde Oslo te doen mislukken. Vele Israeli kwamen om. En die inspanningen van tegenstanders van Oslo aan beide zijden hadden succes. Daarna waren er nog allerlei onderhandelingsrondes waarbij in die tijd Israel flexibel was en de PLO onbetrouwbaar en stagnerend. Israel radikaliseerde. En dat leidde tot jaren van rechtse kabinetten. Ik weet dat dit een versimpelde voorstelling van zaken is. Maar in de kern is het zo gegaan, waarbij andere invloeden en gebeurtenissen ook een rol speelden. Israel en de Palestijnen houden elkaar gevangen in onvermogen om tot vrede te komen. Het is niet anders. Twee staten is een Europese fetish waar hier in Israel en Palestina bijna niemand meer in gelooft. Ik in ieder geval niet meer. Al had ik het graag anders gezien. En dan maar volledige annexatie van Palestijns gebied met een wankel bouwsel van autonome regios, deelparlementen. Ik vind dat de Palestijnen moeten worden bevrijd van de rechteloosheid van de bezetting. Dat vereist volledige burgerrechten en sociaal economische rechten. Die strijd om dat te verwezenlijken zal nog lastig genoeg zijn. In Palestijnse kring wordt dat gezien als collaboratie en Israel is terecht beducht voor een te sterk anti zionistisch Palestijns blok binnen de staat Israel. Het blijft dus hannesen met autonomie, deelparlementen en een sterk leger dat ingrijpt wanneer de veiligheid van Joods Israel in het gedrang komt. Een kleine kans dat het deze kant opgaat. Zou in ieder geval wel beter zijn dan nog eens 50 jaar bezetting. De Arabieren in het huidige Israel leven beter dan de Palestijnen in Judea en Samaria / Westoever. Stemrecht met een sterke Arabische vertegenwoordiging in het parlement, met alle tekortkomingen een economisch sterke bevolking, veiligheid van terreur en onderdrukking vanuit de staat. De strijd tussen Joden en Palestijnen geeft nog veel narigheid, spanning. Maar het samenleven binnen Israel gaat goed voorzover het gaat om werkcontact en ander oppervlakkig contact. Om het praktisch te maken: ik kan rustig gaan eten in welke Arabische stad ook, ik kan wandelen en trektochten maken in Arabische gebieden binnen Israel, je kunt prima met twee bevolkingsgroepen in een nationaal park of aan de kust verblijven. Maar als het gespannen is, doe ik dat niet. Totdat mijn intuitie zegt dat het weer gaat. En die situatie is stukken beter voor iedereen dan de rottigheid die je nu in Judea en Samaria ziet.

1 Reactie
LaBou
LaBou 31 mei 2020 - 10:53

Je kunt wel een heleboel woorden aan elkaar breien om te proberen recht te praten wat meer dan krom is, feit blijft dat Israel geen enkele concessie heeft gedaan en dat ook nooit van plan is geweest. Het "extemisme" waar jij naar verwijst wordt ook daardoor veroorzaakt. Israel is en blijft een apartsheidsstaat waar de niet-joodse bevolking minderwaardig is en waar die minderwaardigheid is vastgelegd in inmiddels meer dan 60 (rassen)wetten. Dat jij in Palestijns gebieden kunt komen zonder veel problemen zegt dan ook niets. De vraag is:kan de Palestijnse bevolking ook in Israelisch gebied komen zonder enig probleem? En het antwoord weet jij ook wel: dat is nee.

Lopez
Lopez30 mei 2020 - 11:43

Mooi en terecht pleidooi van Sadet Karabulut. Maar ik vrees dat zowel de Nederlandse regering als de EU ook deze aller-, allerlaatste kans om de tweestatenoplossing heel, heel, heel misschien nog te redden laten lopen, zoals het in de eerste plaats mede dankzij hun passiviteit is dat het überhaupt zover heeft kunnen komen. De onwil om tegen Israël sancties te treffen zoals we die tegen Rusland, Turkije en veel andere landen treffen is verbijsterend. En de Palestijnen betalen de prijs, zij aan zij met de internationale rechtsorde. Goed dat Karabulut het CDA noemt, dat in de stemverhouding in de Kamer een sleutelpositie inneemt. Steeds weer helpt de partij het pro-Israël-blok aan een meerderheid. De ‘rode lijn’ van Omtzigt is door Israël stelselmatig overschreden zonder dat de partij daar de aangekondigde consequenties uit trok. Ook de duidelijke motie van het CDA-congres van november 2017 bleek in de praktijk niets waard. Zie: https://rightsforum.org/nieuws/cda-roept-fractie-op-tot-krachtige-actie-tweestatenoplossing/ De al vaker gestelde, maar nog niet beantwoorde vraag is met welk Israël kabinet en Kamer straks verder willen: een democratische staat met gelijke rechten voor alle inwoners, of een joods apartheidsregime? Zijn kabinet en Kamer wel tot sancties bereid als Israël dankzij de annexatie ook formeel een apartheidsstaat wordt? Daarbij zij opgemerkt dat de ‘crime of apartheid’ in het Statuut van Rome als een oorlogsmisdaad geldt, net als overigens de kolonisering van bezet gebied. Zou minister Blok, die nu zoals gewoonlijk ‘niet op de zaken vooruit wil lopen’, dan wel met sancties komen? Of gaan kabinet en Kamer ook deze rode lijn over en laten zij opnieuw Israëlische misdaden prevaleren boven hun verantwoordelijkheid in het kader van het recht en de Grondwet, om nog maar te zwijgen van hun verantwoordelijkheid jegens de Palestijnen? Hoe dan ook zal het karakter van het conflict en het debat erover fundamenteel veranderen. De nadruk komt te liggen op gelijke rechten voor alle inwoners tussen de Jordaan en de Middellandse Zee. De strijd voor een tweestatenoplossing verandert in een strijd voor gelijkheid, met internationale boycotbeweging en vermoedelijk Palestijnse opstanden en al, gericht tegen een apartheidsregime. Het verloop kunnen we redelijk voorspellen: zie Zuid-Afrika.

JaapBo
JaapBo30 mei 2020 - 9:19

Sancties zijn nu zeker op hun plaats. Het is echt hoog tijd. Israël schendt het internationaal recht al meer dan 72 jaar. Er is geen excuus meer. Als je het vredesproces en de tweestatenoplossing als oplossing ziet moet je zeker voor sancties zijn. Het is vooral Israël dat het vredesproces dwarsboomt, en het kan dat straffeloos doen omdat het Westen geen sancties instelt. Mocht het vredesproces toch falen, dan zijn sancties natuurlijk ook goed want die passen precies in de anti-apartheidsstrijd die dan zal volgen. Het is echt tijd voor BDS!

Bernie2
Bernie230 mei 2020 - 7:23

Israël bestaat alleen maar dankzij de VS en is onder meer onder de ultrarechtse en levensgevaarlijke Netanyahu weggezakt naar op zijn zachtst gesteld een pariastaat. Op weg naar apartheid rooft en plundert de staat onder het adagium van veiligheid en 'mehr Lebensraum' eigendommen als grond en bezittingen van Palestijnen en laat haar handlangers daar wonen. Settlers ofwel kolonisten, zoals de schurken graag genoemd worden? Niks kolonisten, het is ordinair geboefte. In dit opzicht verschillen de landrovers niet of nauwelijks van het gedrag van nazies tijdens WO2 die zich eigendommen, opstallen, grond etc. van joden stalen om er zelf in te gaan wonen. Het leven van een Palestijn is er niets waard. Duizenden worden afgeslacht. Vrijheidsstrijders, kinderen, vrouwen. Israëlische paria's bepalen wat en waar het nog resterende Palestijns gebied binnenkomt. Financiën, handelswaar, hospitalen met al dan niet meegeleverde medische voorzieningen etc. Over land, over zee of per vliegtuigje. Wat zich daar nu afspeelt is een grof schandaal dat in de moderne tijd haar weerga niet kent. De VN heeft talrijke resoluties uitgevaardigd om Israël weer op het juiste pad te krijgen. Elke resolutie wordt door de roversbende lachend terzijde geschoven en de volgende acties staan alweer klaar. Waarmee de VN aantoont een tandeloze (of corrupte) waakhond te zijn. De paria's worden door de VN met rust gelaten en zijn steeds de lachende derde. De door Trump gesteunde aanstaande diefstal van opnieuw grote stukken Palestijns grondgebied door Israël doet voor Palestijnen de hoop bevriezen ooit nog een een eigen staat te kunnen hebben. Natuurlijk investeert de VS fors in Israël, hoe fijn is het om een militaire basis te hebben in het inmiddels zeer brisante MO. Goed stuk Sadet Karabulut, maar het is ijdele hoop om de incapabele Blok of wie ook binnen de huidige regering 180 graden te laten draaien in de kwestie. Van hem/hen hoef je in deze niets te verwachten, waarmee Rutte en trawanten ook Palestijns bloed aan de handen hebben. Ook door onze zeer rechtse regering worden Israëlische leiders hondstrouw beschermd. En kunnen de schurken schaamteloos hun producten afzetten in onder meer Nederland. Over de bloedende hoofden van... juist. Om deze reden had de zeer deskundige Sigrid Kaag op de stoel van Blok moeten zitten. Het weinige dat wij burgers kunnen doen is producten uit Israël (vaak geteeld op geroofde grond) te boycotten. De kwestie 'outspan sinaasappelen' hielp destijds ook om de perverse apartheid aan te pakken. Ik boycot hen al jaren.

10 Reacties
Lamkamp555
Lamkamp55531 mei 2020 - 14:39

Fijn genuanceerd stukje van je Bernie.. Ook zeer objectief.. Zou best een idee zijn als je je zou verdiepen in beide kanten van het conflict. Wellicht dat er dan een echt objectief stukje komt van jouw hand. Het begint in ieder geval met het volgende stukje objectieve waarneming: De Palestijnen hebben nooit een eigen staat gehad. Palestina was, net als bijvoorbeeld Friesland, een landstreek/provincie en onderdeel van Syrië. Daarmee zijn alle aanspraken op het terugkrijgen van de Palestijnse staat dus niet correct.

Klaas Punt
Klaas Punt31 mei 2020 - 20:01

Lamkamp - Palestina, dat land heette zo tijdens het mandaat van de Engelsen. Dus enige studie van jouw kant zou zeker niet weg zijn. Bekijk dan ook de periode vsn 1948 en vlak erna waarin de gebieden van de Palestijnen geruimd werden door de troepen van wat Israel zou worden. Dat ruimen gaat tot de dag van vandaag door. Verdrr moet ik zeggen dat jouw stukje verdacht veel lijkt gebaseerd te zijn op de informatie vanuit het Ministry of Truth (1984) waarmee je nogmaals aangeeft welk een ziener George Orwell was.

Pater
Pater1 jun. 2020 - 4:14

@Lamkamp Syrië was óók geen staat maar een provincie van het Ottomaanse rijk. Palestina in de moderne vorm ontstond na WO I als Engels mandaatgebied, Syrië als Frans mandaatgebied.

Lamkamp555
Lamkamp5551 jun. 2020 - 10:25

Blijft het feit dat de Palestijnen nooit een eigen erkende staat hebben gehad. Bovendien zijn veel palestijnen zelf op de vlucht geslagen in 1948. Dit met name omdat de omliggende landen met de stichting van de joodse staat de bewoners bang hebben gemaakt dat de joden alle Palestijnen zouden ombrengen. Dat bleek dus aperte onzin maar wat volgde was de eerste Israelische / arabische oorlog om de joden te verdrijven. Deze oorlog werd begonnen door de arabieren dus en niet door Israel. Net als de andere oorlogen tegen Israel onder andere in 1956,1967,1973. Allemaal begonnen door de arabieren met als doel Israel van de kaart te vegen. Daarmee wil in niet zeggen dat er geen wandaden gepleegd zijn maar deze werden aan 2 kanten gepleegd en lijkt het me logisch dat de Israel's zichzelf optimaal beveiligen. Palestijnen zijn helaas altijd een zeer welkome katalysator geweest voor arabische leiders die het in hun eigen land moeilijk hadden/hebben. Beetje jodenhaat opkloppen en de bevolking is weer afgeleid van de onmacht van de politiek in eigen land. Dat zie je nu ook weer terug bij Iran.

LaBou
LaBou 1 jun. 2020 - 10:50

Helaas voor jou, Lamkamp maar door hoge israelische militairen is al lang toegegeven dat op één na (die ze bijna verloren overigens) al die door jou genoemde oorlogen begonnen zijn door Israel met asl doel gebiedsuitbreiding. Ook is al lang bekend dat joodse terroristen zoveel mogelijk geweld uitoefenden met als doel de Palestijnse bevolking op de vlucht te laten slaan. Die eerste oorlog kwam pas toen de Irgoen al behoorlijk onderweg was om de volledige bevolking van Palestina te verdrijven. Jij doet niets ander dan de officiele (door de hasbara vervalste) versie te vertellen.

Klaas Punt
Klaas Punt1 jun. 2020 - 11:27

...dat zie nu ook weer in Iran.... Zonder verder in te gaan op alle larie (Israelische voorlichting?) die Lamkamp over ons uitstrooit wil ik even wijzen op de toespraken van Netanyahu die Iran bedreigde met zijn kernbommen. Dat lijkt mij voldoende om bezorgd te zijn. Dan nog de Perzische Golf die vol ligt met Amerikaanse oorlogsschepen, recent aangevuld met schepen van NAVO-landen, ja dan moet je wel een grenzeloze optimist zijn om aan te nemen dat het om een toeristisch uitje gaat. En dan hebben ze die Netanyahu weer gekozen daar in Israel.......

Lamkamp555
Lamkamp5551 jun. 2020 - 11:27

@Labou: Stuur mij maar de link waaruit zou blijken dat Israel de oorlogen begonnen zijn. Net als de link voor de door jou (gehersenspoeld door van Agt en Gretta Duisenberg) veronderstelde verdrijving van de Palestijnen. Dat is aperte onzin want de Palestijnen waren juist nodig om de landbouw, waar ze meester in waren, verder te ontwikkelen in Israel. Dat was een doorn in het oog van de politieke elite in de omringende landen.

Lamkamp555
Lamkamp5551 jun. 2020 - 11:35

@Sachs Als een kind in bijvoorbeeld Amerika wordt geboren is het een Amerikaan. Dat geldt in vele landen. Dat geldt dus ook voor Palestijnen. De UNWRA is exclusief voor Palestijnen. De UNHCR voor alle anderen. Dit terwijl voor alle andere vluchtelingen toch ook geldt dat er gefaciliteerd moet worden dat ze weer terug kunnen keren. Nogmaals , waarom krijgen alle andere vluchtelingen niet zo'n exclusieve behandeling? Zijn Palestijnen "ergere" vluchtelingen als alle andere? Kortom : je hebt geen antwoord gegeven.

Sachs
Sachs1 jun. 2020 - 12:01

@ Lamkamp [Blijft het feit dat de Palestijnen nooit een eigen erkende staat hebben gehad.] Dat is de schande: die staat had onder het Britse mandaat tot stand dienen te komen, maar is er anno 2020 nog steeds niet. Ook onder ‘Oslo’ werd die staat toegezegd, zij het op minder dan een kwart van het Palestijnse grondgebied. Daarvan weten we nu dat die er nooit meer komt. Wat rest is één gemeenschappelijke staat. Dat impliceert dat de inzet niet langer ‘twee staten’ is, maar gelijke rechten binnen één staat Israël/Palestina. [Bovendien zijn veel palestijnen zelf op de vlucht geslagen in 1948.] En in 1947, en nog jaren daarna. Goddank heeft die vlucht geen invloed op hun rechten. [Dit met name omdat de omliggende landen met de stichting van de joodse staat de bewoners bang hebben gemaakt dat de joden alle Palestijnen zouden ombrengen.] Die leugen heeft lang standgehouden. Inmiddels zijn de de megafoon-auto’s waarmee de zionisten door Palestijnse wijken reden uitvoerig beschreven. Hun boodschap: wegwezen, anders gebeurt dat met geweld. [Dat bleek dus aperte onzin …] Onzin? Er zijn door de zionisten 800 duizend Palestijnen verdreven. Het aantal doden is onbekend. [… maar wat volgde was de eerste Israelische / arabische oorlog om de joden te verdrijven.] De Arabische troepen schoten de Palestijnen pas te hulp nadat er al 300 duizend door zionistische terreurgroepen waren verdreven (of zoals in Jaffa ‘de zee waren ingedreven). Hun ingreep heeft verhinderd dat de totale Palestijnse populatie werd verdreven. [Deze oorlog werd begonnen door de arabieren dus en niet door Israel.] Ook dat is een aantoonbare leugen. Lees James Barr, ‘A Line in the Sand’, waarin de koloniale opmaat minitieus staat beschreven. Uit talloze bronnen weten we dat de georganiseerde etnische zuivering van Palestina eind 1947 begon. [Net als de andere oorlogen tegen Israel onder andere in 1956,1967,1973. Allemaal begonnen door de arabieren met als doel Israel van de kaart te vegen.] U jokt er behoorlijk op los. Er staat u een complete bibliotheek ter beschikking om uw eigen onzin te controleren. [... lijkt het me logisch dat de Israel’s zichzelf optimaal beveiligen.] Yeah, ‘beveiligen’. Alle bezetters hebben extreme behoefte aan 'beveiliging’. Hoe zou dat komen? Tegelijkertijd hebben ze de plicht om de onder bezetting levende bevolking te beschermen. Dat wil nog niet erg lukken. Sterker, de etnische zuivering en kolonisering van Palestina duurt anno 2020 gewoon voort. Zie de aanstaande annexatie. [Palestijnen zijn helaas altijd een zeer welkome katalysator geweest voor arabische leiders die het in hun eigen land moeilijk hadden/hebben.] U dwaalt af. Israël is de bezetter. Er zijn geen ‘Arabische leiders’ nodig om de rechten van de Palestijnen te benoemen. Lees resolutie 2334 van de VN Veiligheidsraad er eens op na (december 2016). [Beetje jodenhaat opkloppen en de bevolking is weer afgeleid van de onmacht van de politiek in eigen land. Dat zie je nu ook weer terug bij Iran.] Ach ja, die ‘Arabische leiders’ hebben het tegenwoordig ook al voor het zeggen in Iran, right? Weet u veel. Per slot schrijft u gewoon de Israëlische propaganda over, nietwaar? Maar meer to the point: bent u zich bewust van de racistische uitspraken en politiek van de Israëlische leiders? Want die zijn, anders dan ‘Arabische leiders’, verantwoordelijk voor de stand van zaken, en overtreffen hun Arabische collega’s qua incitement met lichtjaren.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout1 jun. 2020 - 12:31

@Lamkamp555 Zonder kennis van het Internationale Recht en zonder kennis over de ontmanteling van zionistische historiografie in de laatste decennia is er altijd nog de dikke duim. Verder heeft Khomeini ooit een fatwa uitgevaardigd die joden moet beschermen en deze hebben een eigen vertegenwoordiging in het parlement. Advies is zelden welkom, maar u kunt allicht de volgende brief van 13 hoogleraren lezen over het zelfbeschikkingsrecht van de Palestijnen: https://www.mihai.nl/wp-content/uploads/2014/01/brief_hoogleraren.pdf Ze'ev Maoz, voormalig directeur opleidingen bij de militaire academie in Israël: “Israel’s war experience is a story of folly, reckessness and self-made traps. None of Israel’s war with the possible exception of the 1948 War of independence was what Israel refers to as a war of necessity. They were all wars of choice or folly.” “The Holy Land: A Critical Analysis of Israel’s National Security and Foreign Policy”, p. 551 Uitlatingen van historici over 1948 samengesteld door Benny Morris: The Yishuv entered the first stage of the war in November- December 1947 with an understanding with Transjordan’s King Abdullah—’a falcon trapped in a canary’s cage’—that, come the British evacuation, his army, the Arab Legion, would take over the eastern part of Palestine (now called the West Bank), earmarked by the UN to be the core of the Palestinian Arab state, and that it would leave the Yishuv alone to set up the Jewish state in the other areas of the country. The Yishuv and the Hashemite Kingdom of Transjordan, Avi Shlaim and Uri Bar-Joseph persuasively argue, had conspired from 1946 to early 1948 to nip the impending UN partition resolution in the bud and to thwart the emergence of a Palestinian Arab state. It was to be partition, but between Israel and Transjordan. This ‘collusion’ and ‘unholy alliance’—in Avi Shlaim’s loaded phrases —was sealed at the now-famous clandestine meeting between Golda Myerson (Meir) and Abdullah at Naharayim on the Jordan River on 17 November 1947. Moreover, this Zionist-Hashemite understanding was fully sanctioned by the British Government, Avi Shlaim, Uri Milstein, Uri Bar-Joseph, and Ilan Pappé demonstrate. Contrary to the old Zionist historiography, which was based largely on the mistaken feelings of Israel’s leaders at the time, Britain’s Foreign Secretary, Ernest Bevin, by February 1948 had clearly ‘become resigned to the inevitable emergence of a Jewish state’, while opposing the emergence of a Palestinian Arab state. And he explicitly warned Transjordan ‘to refrain from invading the areas allotted to the Jews’. Both Avi Shlaim and Flapan make the point that the Palestinian Arabs, though led by Haj Amin al Husayni, the conniving, extremist, former mufti of Jerusalem, were far from unanimous in supporting the Husayni-led crusade against the Jews. Indeed, in the first months of the hostilities, according to the Yishuv’s intelligence sources, the bulk of Palestine’s Arabs merely wanted peace and quiet, if only out of a healthy respect for the Jews’ martial prowess. But gradually, in part because of Haganah over-reactions, the conflict spread, eventually engulfing the two communities throughout the land. B. Morris. 1948 and after: Israel and the Palestinians. Oxford University Press, 1994. p.9-10 Hoe de yishuv zich voorbereidden op oorlog is te lezen in “Taking Sides”van Stephen Green (1984) en in “Scars of War, Wounds of Peace”van Shlomo Ben-Ami (2006) Twee weken geleden stond er een artikel in Ha'aretz over documenten van inlichtingendiensten waaruit blijkt dat David Ben Goerion bewust voor oorlog koos; https://www.haaretz.com/world-news/.premium.MAGAZINE-what-ben-gurion-learned-on-the-eve-of-declaring-israel-s-independence-1.8848132

X4
X429 mei 2020 - 22:29

Veel menselijk leed. Zeker ook omdat de Palestijnen ook nog opgescheept zitten met hun eigen dictators. Ondertussen zijn in de buurlanden Syrië en Irak ruim twee miljoen Christenen verdreven. Maar daar hoor je niemand over. Want Israël is het grote kwaad. Turkije vermoord de Koerden. Saoedi Arabië moord Jemen uit. IS bedreigt iedereen. In Egypte worden Kopten onderdrukt. Libië is enkel nog anarchie, Taliban moordt in Afghanistan en ayatollahs terroriseren de Iraanse bevolking. Net als Boko Haram in Nigeria. Maar dat maakt niet uit want Israël heeft het altijd gedaan. Zelfs al zijn Palestijnen banger voor hun eigen heersers. Altijd maar Israël zwart maken begint in het licht van alle andere ellende in het midden-oosten wel op antisemitisme te lijken ja. Het staat niet in verhouding. En vergeet niet dat 1,3 miljoen arabische Israeliërs heel blij zijn dat ze in Israël wonen en niet in één van de buurlanden.

21 Reacties
JaapBo
JaapBo30 mei 2020 - 8:59

@X: een beetje jammer dat je de misdaden van Israël verdedigt door op andere misstanden te wijzen, waar het hier helemaal niet om gaat. Israël aanspreken op haar misdadige gedrag is het bestrijden van onrecht, maar Israël verdedigen op jouw manier, dat is het verdedigen van onrecht.

Jan Lubbelinkhof
Jan Lubbelinkhof30 mei 2020 - 10:58

@JaapBo, Nee, dat is niet het verdedigen van onrecht, dat is wijzen op de wel erg selectieve verontwaardiging die Israël ten deel valt. Neem enkel dit forum, ik schat zo dat het 40-50 keer zo vaak over Israël gaat als over de andere staten in het Midden-Oosten. Ja, Israél voert in mijn ogen een foute politiek maar ik vind ze nog redelijk beschaafd in vergelijking met de ellende in de hun omringende landen. Minder roof, moord, verkrachtingen, plunderingen, slavernij, martelingen etc. Die vaak erg eenzijdige focus op dat minilandje grenst aan (of gaat misschien die grens wel over) aan antisemitisme. Ik geloof pas dat het bij velen echt om het lot van de Palestijnen gaat als ze zich evenveel gelegen zouden laten liggen aan die andere volkeren, volkeren die er vaak nog een stuk erger aan toe zijn.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout30 mei 2020 - 11:16

"Maar dat maakt niet uit want Israël heeft het altijd gedaan." Uiteraard heeft Israël het altijd gedaan. Je reactie houdt dat namelijk intact. Door whataboutism. Die overigens vrij recent een hogere status heeft gekregen door de IHRA-definitie van antisemitisme.* Wie bezwaren heeft tegen de bezetting van West-Sahara door Marokko zal niet een islamofoob worden genoemd. Wie bezwaren heeft de bezetting van Tibet door China zal geen rascist worden genoemd. Het is de manier waarop kritiek op de bezetting en annexitatiepolitiek van Israël wel behandeld wordt met de bekende kwalificatie wat uiteraard niet gepikt wordt. Zo duren de discussies voort, waardoor het lijkt of Israël het altijd gedaan heeft. Sommigen stellen dat dat ook de bedoeling is en dat zionisten het antisemitisme opzoeken als verweer; als voedingsbodem. *) Bijvoorbeeld in dit stuk: Waarom IHRA-antisemitismedefinitie wel monddood maakt https://www.mihai.nl/opinie/waarom-ihra-antisemitismedefinitie-wel-monddood-maakt/

JaapBo
JaapBo30 mei 2020 - 11:48

@Lubbelinkhof: ik kom hier in NL nooit iemand tegen die Saoedi Arabië of Syrië verdedigt door te wijzen op een ander kwaad, maar wel heel veel hypocriete lieden zoals jij, die Israëls misdaden zo verdedigen. Waarom zouden we over de misdaden van Saoedi Arabië of Syrië discussieren als we het daar toch al over eens zijn? En over Israël is veel ophef omdat het a) misdadig is, en b) er veel te veel mensen zijn die dat verdedigen! Het NL-se beleid gedoogt bijv. niet dat Irak Koeweit verovert, of dat Rusland de Krim annexeert, maar gedoogt wel dat Israël haar buurlanden aanvalt, en Oost-Jeruzalem en de Golan-hoogten al decennia geleden annexeerde. Een groot deel van de discussie gaat over die hypocrisie, die dubbele standaard, waar jij zo graag aan meedoet!

Sachs
Sachs30 mei 2020 - 12:18

@ Jan Lubbelinkhof [... op de wel erg selectieve verontwaardiging die Israël ten deel valt.] Zou dat te maken hebben met de selectieve wijze waarop Israël uit de wind gehouden wordt? Denkt u dat andere landen weg zouden komen met misdaden zoals Israël die begaat? [Ik geloof pas dat het bij velen echt om het lot van de Palestijnen gaat als ze zich evenveel gelegen zouden laten liggen aan die andere volkeren, volkeren die er vaak nog een stuk erger aan toe zijn.] Gebruikt u deze maatstaf ook tegenover mensen die opkomen voor pakweg de Tibetanen of de Rohingya – of voor Israël? Of betreft uw verdachtmaking alleen mensen die opkomen voor de Palestijnen?

Klaas Punt
Klaas Punt30 mei 2020 - 12:47

Jan, mijn aversie tegen de Israelische moordpartijen in Gaza of de bezette gebieden komt voort uit mijn ingewortelde afkeer tegen bezettingen. Dat Gaza eeuit ziet als een comcentratiekamp of dat de oorspronkelijke bevolking onder goedkeuring van de VS en ons land geknecht wordt maakt het alleen maar erger. Vanaf Sharon in Beiroet zijn mijn ogen geopend, wanneer de jouwe?

Jan Lubbelinkhof
Jan Lubbelinkhof30 mei 2020 - 14:12

@JaapBo, Sachs. Klaas, Waar verdedig ik Israël? Ik noem zelfs expliciet dat ze een foute politiek voert. Het valt mij alleen op dat alle aandacht continu gaat naar dat kleine landje en dat de rest van het MO nagenoeg constant wordt overgeslagen in artikelen en commentaren. Ofwel naar analogie met de woorden van JaapBo: “Waarom zouden we over de misdaden van Israël discussieren als we het daar toch al over eens zijn?” En dat continue schoppen naar Israel, hoe fout het huidige regime ook is, en het wegkijken naar de andere misdadige regimes, doet mij denken aan een dubbele agenda.

JaapBo
JaapBo30 mei 2020 - 16:48

@Lubbelinkhof: je zegt dat kritiek op Israël grenst aan antisemitisme, en daarmee verdedig je een apartheidsregime.

Jan Lubbelinkhof
Jan Lubbelinkhof30 mei 2020 - 18:02

@JaapBo, U heeft moeite met lezen? Daar zijn cursussen voor. Ook dit zeg ik niet maar het is denk ik makkelijker voor u om mijn woorden te verdraaien dan uzelf eens in de ogen te kijken denk ik zo.

Sachs
Sachs30 mei 2020 - 19:58

@ Jan Lubbelinkhof [... doet mij denken aan een dubbele agenda.] Ik heb slechts een paar vragen gesteld t.a.v. uw eigen agenda. Ik vraag mij af waarom u eisen stelt aan mensen die opkomen voor de rechten van de Palestijnen, en of u dat ook doet ten aanzien van mensen die opkomen voor andere groepen. Antwoord wordt op prijs gesteld. [Het valt mij alleen op dat alle aandacht continu gaat naar dat kleine landje en dat de rest van het MO nagenoeg constant wordt overgeslagen in artikelen en commentaren.] Wonderlijk. Irak, Iran, Syrië, Egypte, Libië en Da'ish zijn bovengemiddeld in het nieuws geweest. Hebt u dat gemist? Een vraag aan u: hoe vaak is Palestina in het nieuws geweest?

MartinSijes
MartinSijes30 mei 2020 - 23:46

Jaap Bo. Inderdaad. De concessie van de Palestijnen is het opgeven van het recht op terugkeer. Dat is een bittere pil, want Israel zal die concessie niet doen. Ik ben niet voor Israel zonder Auronome regios. Het Palestijnse autonome gebied komt in de plaats van de onafhankelijke staat. Men heeftbstemrecht in het Joodse en\ of Palestijnse deelgebied. . En er moet een link komen tussen de regioparlementen en het nationale parlement. Er zijn hiervoor allerlei modellen: Schotland, Wales, Belgie, de VS, Zwitserland. Voor mij gaat het om 2 dingen; het garanderen van veiligheid van Joden binnen Israel als zionistische staat. En : Het geven van maximale burgerrechten aan Palestijnen, terwijl zij geen staatkundige onafhankelijkheid krijgen. De beste oplossing zou 2 staten zijn geweest. Maar dat zit er niet in. In de praktijk wil men dat niet in Joodse en Palestijnse kring. 1 land met 2 autonome gebieden onder een centrale paraplu vermindert de kans op een explosie van geweld. Tegelijkertijd is het risico op de explosie zeker heel reeel. Dit soort modellen wordt informeel al bediscussieerd. Het zijn echtr minderheidsstandpunten zonder veel aanhang. De meeste Joden en Palestijnen staan voor dit soort modellen niet open. Dat blijkt telkens weer bij verkiezingen. En in de West Bank/ Judea en Samaria wordt Hamas sterker.

Jan Lubbelinkhof
Jan Lubbelinkhof31 mei 2020 - 9:59

@sachs, Ook voor u geldt dat er tegenwoordig erg goede cursussen zijn om begrijpend te leren lezen. Ik heb expliciet in mijn eerste reactie geschreven: “ Neem enkel dit forum, ik schat zo dat het 40-50 keer zo vaak over Israël gaat als over de andere staten in het Midden-Oosten.“ Dat andere staten vaak in het nieuws zijn laat onverlet dat het hier bovenproportioneel vaak gaat over dat piepkleine landje. En ja, ik heb mijn twijfels over de goede intenties van mensen die zich enkel roeren in deze kwestie en de overige niet de moeite waard vinden. Ik neem enkel maar u en Lopez. Ongeveer 95 van de 100 reacties van u beiden gaan over Israël en Joodse onderwerpen. Dit is zo opvallend dat er mensen zijn die u 2-en zelfs als een en dezelfde persoon zien. Die eenzijdige aandacht is naar mijn mening even kwalijk als de eenzijdige aandacht van Wilders cs aangaande misdaden gepleegd door moslims. Wel de splinter bij de ene groep maar niet de balk bij de andere zien om een bekend spreekwoord maar eens aan te passen.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout31 mei 2020 - 12:17

@Jan Lubbelinkhof Vermoedelijk heeft u maar weinig gelezen over de kritiek de joden zelf hebben op het beleid van Israël en dan voornamelijk vanuit de VS waar bijna evenveel joden wonen als in Israël. De onderlinge kritiek is veel heviger dan je op een site zoals Joop.nl terug vindt. David Ben Goerion himself heeft zijn leven lang contact onderhouden met een jeugdvriend die zijn leven lang kritiek op hem heeft uitgeoefend. Je zou kunnen zeggen dat het een manier van leven is. Daar is vorig jaar een boek over geschreven, een biografie.*) Gecombineerd met die collectieve zelfontkenning wat de agressie betreft in en vanuit Israël die zich uit in whataboutery en waar ik eerder in dit draadje over schreef, maakt dat Israël voortdurend in de belangstelling staat. Waarom wordt die agressie niet aangepakt door het Westen en de agressie in andere landen in het MO wel? *) Tom Segev: A State at Any Cost: The Life of David Ben-Gurion https://www.the-american-interest.com/2019/11/19/ben-gurions-letters-to-america/

Jan Lubbelinkhof
Jan Lubbelinkhof31 mei 2020 - 15:00

@Arjan Fernhout, “ Vermoedelijk heeft u maar weinig gelezen over de kritiek de joden zelf hebben op het beleid van Israël en dan voornamelijk vanuit de VS waar bijna evenveel joden wonen als in Israël.” A. - ik heb geen idee waar u dit vermoeden op baseert maar als het u gelukkig makt dit te denken, wie ben ik dan om u uit de droom te helpen. B. - wat heeft dat vermoeden van u te maken met mijn kritiek op de eenzijdige gerichtheid van scribenten en reaguurders op dit forum met dat kleine staatje? Nogmaals, kritiek is prima, Israël is bepaald niet heilig, integendeel, maar dan graag ook bij andere onderwerpen. De eenzijdigheid van geleverde kritiek en het wegkijken bij andere misstanden doet bij mij het vermoeden rijzen van een dubbele/verborgen agenda,

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout31 mei 2020 - 19:15

@Jan Lubbelinkhof Het zou maar zo kunnen zijn dat er slechts sprake is van projectie van uw kant. De Palestijnen worden vergeten; een site als Mondoweiss.net heeft jarenlang wekelijks over de wandaden van kolonisten en militairen in de bezette gebieden bericht waar men bij mainstream media nauwelijks iets van terug ziet en bij Joop.nl een beetje en @Sachs meldde al dat Irak, Iran, Syrië, Egypte, Libië en Da’ish bovengemiddeld in het nieuws zijn geweest. Daarnaast is het zo dat veel wandaden van Israël juist plaatsvinden als de aandacht door iets anders is afgeleid. Netanyahu hield in 1989 aan de Bar-Ilan een rede voor studenten met de volgende mededeling: "Israel should have exploited the repression of the demonstrations in China [Tiananmen Square], when world attention focused on that country, to carry out mass expulsions among the Arabs of the territories." (Israeli Journal Hotam, November 24, 1989). Er is een lijstje samen te stellen over operaties van het leger van Israël die samenvielen met belangrijke gebeurtenissen elders. Toeval of niet, het is maar beter om gebeurtenissen in Israël permanent in de gaten te houden.

JaapBo
JaapBo31 mei 2020 - 20:35

@MartinSeijs: "Voor mij gaat het om 2 dingen; het garanderen van veiligheid van Joden binnen Israel als zionistische staat. En : Het geven van maximale burgerrechten aan Palestijnen, terwijl zij geen staatkundige onafhankelijkheid krijgen." Hierbij frons ik wel even met de wenkbrouwen! A) "Veiligheid" is in Israël nl. vaak een codewoord (of dekmantel) voor racisme. Echte veiligheid komt niet voort uit onderdrukking, maar uit gelijkwaardigheid, uit het samen delen van het land. B) "Maximale" burgerrechten voor Palestijnen? Ze hebben gewoon recht op gelijkwaardigheid! en C) gaat een "zionistische staat" wel samen met gelijkwaardigheid? In ieder geval moet het huidige zionisme dan flink hervormd worden, want nu gaat het samen met anti-Palestijns racisme

JaapBo
JaapBo31 mei 2020 - 20:40

@Lubbelinkhof: lees uw eigen woorden a.u.b. na ... :-) "Die eenzijdige aandacht is naar mijn mening even kwalijk als de eenzijdige aandacht van Wilders cs aangaande misdaden gepleegd door moslims. " U negeert hier een belangrijk verschil: kritiek op Israël in deze discussie scheert Joden en Israël niet over een lijn, want dat zou antisemitisme zijn. Wilders scheert moslims en jihadisten wel over een lijn (en zeer onterecht), en is daarom met recht een racist te noemen!

Lamkamp555
Lamkamp5551 jun. 2020 - 10:32

Ook raar dat alleen bij de Palestijnse vluchtelingen erfelijke overdraagbaarheid geldt (ofwel als je nu als Palestijn geboren wordt ben je erkend vluchteling). Net zo raar dat er alleen voor de Palestijnen een VN vluchtelingenorganisatie is (de UNWRA), alle andere vluchtelingen worden vertegenwoordigd door de UNHCR. Waarom geld dat niet voor alle andere vluchtelingen in de wereld?

Sachs
Sachs1 jun. 2020 - 11:19

@ Lamkamp [Ook raar dat alleen bij de Palestijnse vluchtelingen erfelijke overdraagbaarheid geldt (ofwel als je nu als Palestijn geboren wordt ben je erkend vluchteling)] Raar is dat er nog steeds mensen zijn, zoals u, die deze leugen verspreiden. Wat is uw doel? Kinderen van vluchtelingen, waar ook ter wereld, krijgen automatisch de status van vluchteling – om redenen die u vermoedelijk zelf zou kunnen bedenken. [Net zo raar dat er alleen voor de Palestijnen een VN vluchtelingenorganisatie is (de UNWRA), alle andere vluchtelingen worden vertegenwoordigd door de UNHCR.] U bedoelt te zeggen dat u geen enkel idee hebt over het ontstaan van UNRWA, bedoeld om de opvang en terugkeer van de door Israël verdreven vluchtelingen in goede banen te leiden en daarna opgeheven te worden. De vraag is dus: waarom hebben de Palestijnse vluchtelingen nog steeds niet kunnen terugkeren?

Lamkamp555
Lamkamp5551 jun. 2020 - 11:37

@Sachs Als een kind in bijvoorbeeld Amerika wordt geboren is het een Amerikaan. Dat geldt in vele landen. Dat geldt dus ook voor Palestijnen. De UNWRA is exclusief voor Palestijnen. De UNHCR voor alle anderen. Dit terwijl voor alle andere vluchtelingen toch ook geldt dat er gefaciliteerd moet worden dat ze weer terug kunnen keren. Nogmaals , waarom krijgen alle andere vluchtelingen niet zo’n exclusieve behandeling? Zijn Palestijnen “ergere” vluchtelingen als alle andere? Kortom : je hebt geen antwoord gegeven.

Sachs
Sachs1 jun. 2020 - 14:28

@ Lamkamp [Als een kind in bijvoorbeeld Amerika wordt geboren is het een Amerikaan. Dat geldt in vele landen. Dat geldt dus ook voor Palestijnen.] De meeste Palestijnse kinderen die geboren worden zijn statenloos, inclusief degenen die in Palestina worden geboren. Wat wilt u precies zeggen? [De UNWRA is exclusief voor Palestijnen. De UNHCR voor alle anderen. Dit terwijl voor alle andere vluchtelingen toch ook geldt dat er gefaciliteerd moet worden dat ze weer terug kunnen keren.] Zeker, en dat gebeurt ook. [Nogmaals , waarom krijgen alle andere vluchtelingen niet zo’n exclusieve behandeling? Zijn Palestijnen “ergere” vluchtelingen als alle andere? Kortom : je hebt geen antwoord gegeven.] De ‘exclusieve behandeling’ van Palestijnen gebeurt door de Israëlische onderdrukking, laat dat duidelijk zijn. Alleen ‘joden’ mogen ‘terugkeren’ [sic]; Palestijnen niet. Dat racisme staat de opheffing van UNRWA in de weg. Waarom UNRWA is opgericht legde ik u hierboven uit; kennelijk hebt u het niet gezien. De vraag is dus: waarom hebben de Palestijnse vluchtelingen nog steeds niet kunnen terugkeren?

MartinSijes
MartinSijes29 mei 2020 - 21:53

Het is de vraag of de annexatie er zal komen. Vooralsnog is er sprake van het onder de Israelische wet brengen van Joden die in Judea en Samaria wonen/ Westelijke Jordaanoever wonen. Nethanyahu heeft zich deze week nog uitgesproken tegen het geven de Israelische nationaliteit aan Palestijnen. Zij zouden burgers moeten worden van het toekomstige Palestina. Verder ziet hij Palestijnse enclaves zoals die er nu ook zijn. Ik ben als zionist altijd voorstander van het verdelen van het land geweest. Twee staten dus. Nu niet meer. Dat is na ruim 50 jaar zionismist te zijn geweest een forse verandering van standpunt. De reden is heel simpel. De Joden noch de Palestijnen zijn bereid om de minimale concessies te doen die tot twee staten moeten leiden. Joden en Palestijen erkennen elkaars recht op terugkeer niet. Joden en Palestijnen zijn niet bereid de grenscorrecties uit te voeren die essentieel zijn om tot een overeenkomst te komen. Joden en Palestijnen vertrouwen elkaar volstrekt niet. En daarin hebben beide partijen nog gelijk ook. De strijd begon zo ongeveer in1885. Naast tienduizenden doden die door strijd en terreur het leven lieten, stierf ook de bereidheid om in redelijkheid en met empathie naar elkaar te luisteren. Om voor mijzelf te spreken: ik heb er geen enkel vertrouwen in dat het samenleven met Palestijnen in Israel beter zal verlopen dan in Libanon, Syrie of Jordanie. De spanningen kunnen tijdelijk worden bevroren. Maar daar blijft het dan ook bij. Tot de volgende oorlog of burgeroorlog. Ik heb geen vertrouwen in vreedzaam samenleven met de Palestijnen als dat niet met de wapenen wordt afgedwongen. En om deze redenen ben ik dan voorstander geworden van annexatie van al het bezette gebied door Israel. Dat is de enige manier waarop de Joden in staat zijn de veiligheid van bijna 8 miljoen Joden in het land te beschermen. Niet fraai. Maar het is niet anders. In mijn optiek betekent dat dan ook dat de Palestijnse burgers verplicht worden om het Israelische staatsburgerschap te aanvaarden. Ook als zij dat niet willen. Onder dwang dus als het niet anders kan. En aan dat staatsburgerschap van Palestijnen zouden dan in mijn optiek dezelfde rechten en plichten verbonden moeten zijn als van de Joodse Israeli. Met 1 essentiele uitzondering: geen militaire dienstplicht voor Palestijnen. Wel een vorm van burgerschapsdienst voor Palestinnse burgers van de staat. De huidige bijna 2 miljoen Arabische Israelis hebben nu dezelfde rechten als de Joden, al is er als gevolg van de strijd tussen de bevolkingsgroepen nog veel te verbeteren op essentiele terreinen van de maatschappij. Maar in principe is hun wettelijke positie goed geregeld, al heeft Nethanyahu de laatste jaren stuitende symboolwetgeving doorgevoerd. Je kunt je afvragen of Joden en Palestijnse burgers van het land het recht zouden moeten heben om zich overal te vestigen. Ik denk van niet. Dat maakt het ook mogelijk om autonome zones in het land te creeren. De spanningen zijn al fors genoeg om iedereen door elkaar te laten wonen. Maar na tientallen jaren van bezetting en contraterreur is annexatie naar mijn mening het enige dat gelijkberechtigde Joden en Palestijnen tenminste nog een kans geeft om uit de ellende te komen die nu al sinds 1967 duurt. Ben ik hoopvol? Nee, natuurlijk niet. Maar het volhouden van de farce van een 2 statenoplossing die niemand in de praktijk wil laten ontstaan, is een 100% doodlopende weg. Letterlijk en figuurlijk.

2 Reacties
JaapBo
JaapBo30 mei 2020 - 9:09

@Martin: Volgens mij vergis je je in een aantal dingen. In Israël hebben Palestijnen geen gelijke rechten, maar veel minder rechten dan Joden. Naast allerlei racistische bureaucratische praktijken zijn er ook meer dan 65 racistische wetten (zie https://www.adalah.org/en/content/view/7771) Ik weet niet welke "minimale" concessies je het over hebt voor Palestijnen. Moeten ze hun recht op terugkeer opgeven, nadat ze door Israël bruut verdreven en van hun land beroofd zijn? Moeten Palestijnen hun recht op gelijkwaardigheid opgeven? Voor Israel zijn het niet eens concessies t.o.v. waar het recht op heeft, want het wil veel meer dan waar het recht op heeft. Dan maar een staat, zeg je, en alle Palestijnen burgerschap geven! Een prima idee! Dan komen Joden in de minderheid en kan de apartheid afgeschaft worden!

LaBou
LaBou 30 mei 2020 - 10:31

Bij de Oslo akkoorden zijn de Palestijnen al akkoord gegaan met heel wat concessies. Waar zijn de concessies van de Israelische regering? Tot nu toe heeft die regering Oslo gebruikt om zijn reet af te vegen.

Paul250371
Paul25037129 mei 2020 - 20:46

Zolang Israël geregeerd wordt door extreem rechtse conservatieve maar bovenal corrupte religieuze haters dan is er geen vrede mogelijk. Die klaagmuurgekkies, de kolonisten (landrovers),Israël onder extreem rechts stopt niet tot dat de laatste arabier weg is. Rechts religek Israël is niet geïnteresseerd in een oplossing, hoeft ook niet want ze zijn militair superieur, Onderhandelen over vrede heeft geen zin want Israel wil dat niet.

1 Reactie
Jan Lubbelinkhof
Jan Lubbelinkhof30 mei 2020 - 11:15

@Paul, Die “klaagmuurgekkies”? Ik heb u nog nooit gehoord over “die ka’abagekkies”. Waarom dan wel als het Joden betreft?

Lowieke de Vos
Lowieke de Vos29 mei 2020 - 20:24

Het is ook zo jammer dat de Palestijnen zelf niets te kiezen hebben. In de Gazastrook is het Hamas die de plak zwaait. Wie daar tegen in gaat krijgt de kogel of de strop. Op de Westelijke Jordaanoever is Abu Abbas al 14 jaar aan de macht zonder ook maar één keer verkiezingen uit te schrijven. Hij is met zijn corrupte kliek zichzelf lekker aan het verrijken. De VS gaf geen geld meer, dus stortte Sigrid Kaag het geld maar. Abbas kon zo leuk een vliegtuig van E50 miljoen voor zichzelf kopen. Bij de twee staten oplossing van Kirchner zou een Palestijnse stad die nu in de bezette gebieden ligt overgedragen worden aan de Palestijnse staat. Er is alleen één probleem. de Palestijnse bewoners willen graag onder Israel blijven omdat ze het goed hebben.(Dit was notabene op het NOS journaal) Het blijft een moeilijke zaak. Economisch zullen de Palestijnen, al dan niet met stemrecht, vele malen beter af zijn in Israel dan onder de kliek van Abbas. Het hangt alleen van de ultra-orthodoxe Joden af hoe vrij de Palestijnen zullen zijn. Het probleem wanneer dogmatische mensen om vrijheid vragen is dat ze vragen om anderen hun vrijheden af te mogen nemen en ze te onderdrukken.

5 Reacties
JaapBo
JaapBo30 mei 2020 - 9:11

Realiseer je je wel dat Abbas vooral door het Westen in het zadel wordt gehouden? De meeste Palestijnen willen van hem af.

Lowieke de Vos
Lowieke de Vos30 mei 2020 - 9:46

@JaapBo: Inderdaad Abbas wordt door de EU gesponsord en blijft daardoor in het zadel. Hamas wordt door ge Golfstaten gesponsord en kunnen daarom rustig doorgaan met het onderdrukken van hun eigen volk. Wanneer zien de Palestijnen dat eens in?

LaBou
LaBou 30 mei 2020 - 10:32

Was het niet Israel die meerdere malen het houden van verkiezingen heeft tegengewerkt? En dan nu klagen?

Sachs
Sachs30 mei 2020 - 11:00

De Palestijnse Autoriteit is niet opgericht om de Palestijnse belangen te beschermen – daar heeft het de macht niet voor –, maar is een verlengstuk van 'Oslo', dat 21 jaar na het verstrijken van zijn mandaat is uitgegroeid tot bewaker van de Israëlische bezetting. Niet voor niets worden Abbas c.s. gehaat door de bevolking. [Dit was notabene op het NOS journaal] En dan weet je zeker dat je voorgelogen wordt: https://rightsforum.org/nieuws/nos-presenteert-israelische-inval-als-palestijnse-aanslag/

Klaas Punt
Klaas Punt30 mei 2020 - 17:20

Ja Sachs, is het u ook opgevallen dat het NOS journaal enigszins gekleurde infi geeft, zoals onlangs een dode soldaat van de bezetter als een grove misdaad van een Palestijn omschreven werd? En nee ik ben niet voor doden, maar de beste methode daartegen is terugtrekking van de bezettingstroepen in mijn ogen.

Kilted
Kilted29 mei 2020 - 19:29

Ook nu wordt in sommige reacties weer gesproken dat Israël terug zou moeten naar de grenzen van 1967. Hoe wenselijk dat ook is, is het punt waarop dat nog redelijk mogelijk is allang gepasseerd. En als dat al gaat gebeuren zal het jaaaaaaren duren. Er wonen in Oost-Jeruzalem en de rest van de West-bank nu ongeveer 800.000 settlers. Zeg maar grofweg Amsterdam. Dat leeg opleveren? Simpelweg de enormte van zo’n logistieke nachtmerrie, maakt dat het vermoedelijk een gepasseerd station zal blijken te zijn. Als we dit hadden gewild, hadden we dat medio jaren ’70 moeten doen, niet nu. Hoe graag we dat ook willen, en hoe terecht dat ook is. En dan ga je er vanuit dat die 800.000 zich als makke schapen laten verplaatsen. Vermoedelijk is ook dat een illusie. En dan mag je hopen dat geen van de buurlanden op het idee komen, dat de opgevangen Palestijnse vluchtelingen in hert geval van een eigen staat we terug kunnen daar naar toe. Want dat zijn er bij elkaar ook nog eens 5 miljoen. Dat wordt een ramp als dat ook nog eens gelokaliseerd moet worden. Mw Karabulut heeft gelijk in haar mening maar gelijk hebben is lang niet altijd hetzelfde als gelijk krijgen. We zijn hier in gehaald door de werkelijkheid ben ik bang. Net zo min als we de Berlijnse muur opnieuw gaan bouwen, zal een landsgrens dwars door de stad Jeruzalem haalbaar zijn. Want dat is ook de consequentie van terug naar de grenzen van 1967.

5 Reacties
JaapBo
JaapBo29 mei 2020 - 20:24

Zuid Afrika's apartheid is ook niet in een dag verdwenen, en Israëls apartheid zal dat ook niet. Annexatie van een deel van de Westoever zal het proces echter wel versnellen.

rvb2
rvb229 mei 2020 - 21:06

Israel had er ook geen problemen mee om een vergelijkbaar aantal palestijnen te verjagen. Zij en hun nakomelingen hebben recht op terugkeer, maar Israel erkent dat recht niet.

Frits Jansen
Frits Jansen30 mei 2020 - 6:20

Nee, niet jaren '70. In de jaren '90 werd nog gestreefd naar een tweestatenoplossing: denk aan de Oslo-akkoorden. Inmiddels worden Israëliërs woedend als iemand het waagt van "Palestina" te spreken want dat suggereert een apart land. Ze willen dat je "Palestijnse gebieden" blijft zeggen. Intussen heeft ook Israël belang bij normalisatie van de toestand. De Palestijnse Muur, tweemaal zo hoog als de Berlijnse Muur destijds, is een monument van falend beleid, hoe je het wendt of keert. Dat de helft van de mensen in de tram in Jeruzalem met een machinegeweer rondloopt is ook geen gezond teken. Israël is in feite een failliet land dat op de been wordt gehouden door een machtige joodse lobby vooral in de VS, met Trumps schoonzoon Jared Kushner voorop. Wat zou kunnen helpen is dat de Israëliërs niet meer zo eensgezind zijn als weleer. Onder de gemeenschappelijke noemer van "jood" blijken ook lieden met een heel andere cultuur te vallen, met name Russische immigranten. en dat zijn er veel. Nu al zijn de menukaarten in restaurants in het Hebreeuws, het Engels en het Russisch. P.S. Kritiek op Israël is natuurlijk geen antisemitisme, dat bewijst alleen al de beweging "Een ander Joods geluid", die ook kritisch staat tegenover de regering van Israël.

Bert de Vries
Bert de Vries30 mei 2020 - 13:10

Kilted, met andere woorden: door de duur van rechteloosheid vervalt alle recht. Nog even, en je zegt dat een cirkel de kortste verbinding is tussen twee punten.

Sachs
Sachs30 mei 2020 - 20:21

@ Kilted [Ook nu wordt in sommige reacties weer gesproken dat Israël terug zou moeten naar de grenzen van 1967. Hoe wenselijk dat ook is, is het punt waarop dat nog redelijk mogelijk is allang gepasseerd.] Israël wordt al decennia gewaarschuwd voor dat gevolg, maar heeft zijn middenvinger opgestoken. We moeten vaststellen dat de éénstaat-uitkomst door Israël willens en wetens is gezocht. Daarin vormen de Palestijnen de meerderheid. [... dat de opgevangen Palestijnse vluchtelingen in het geval van een eigen staat we terug kunnen daar naar toe. Want dat zijn er bij elkaar ook nog eens 5 miljoen.] Zeven miljoen, om precies te zijn, waarvan ruim vijf miljoen geregistreerd bij UNWRA. Het goede nieuws is dat die bij een éénstaat-uitkomst allemaal kunnen terugkeren naar hun woonplaatsen, waar dat ingeval van een tweestatenoplossing (Oslo) niet had gekund.

W2
W229 mei 2020 - 19:22

Annexeren van Palestina... Krijgen alle Palestijnen dan ook de Israëlische nationaliteit met alle rechten en plichten zoals alle andere Israëlische burgers? Mogen alle Palestijnen zich dan ook overal vrij bewegen, vestigen en werken in Israël? Mogen Palestijnen dan ook stemmen en zelf politieke partijen oprichten en zichzelf verkiesbaar stellen en alle politieke en bestuurlijke functies uitoefenen net als andere Israëlische burgers? Zoniet dan is het gewoon illegale annexatie en lost het niks op!

JaapBo
JaapBo29 mei 2020 - 17:55

Israël is altijd al een etnisch regime, gebaseerd op superieure rechten voor Joden, en het is al een tijdje een apartheidsregime. Dat wordt onderbouwd door een rapport voor de VN en door het Russel Tribunal on Palestine. De weg voorwaarts lijkt nu om via BDS (Boycot, desinvesteringen en sancties) Israël duidelijk maken dat het moreel failliet is. Zo is de apartheid in Zuid-Afrika geëindigd: het regime erkende haar morele failliet. Israël dient dat ook te doen. En daarna heb je een hele nieuwe situatie en nieuwe kansen om een samenleving op te bouwen waarin Joden en Palestijnen op basis van gelijkwaardigheid samenleven. Dat kan in een staat, maar eventueel ook in twee. Nu sancties instellen is een hele goede actie. Enerzijds is er dan nog een kleine kans het vredesproces te redden, anderzijds sorteer je daarmee voor op een anti-apartheidsstrijd.

Joop den Uil
Joop den Uil29 mei 2020 - 17:22

elke stap voorwaarts is een oplossing; dit is wellicht niet de ultieme oplossing maar wel een verdere stap naar vrede in die regio. Goed voor de mensen , goed voor de kinderen. (en wie daar dan tegen kan zijn is mij een raadsel)

korheiden2
korheiden229 mei 2020 - 17:15

Sadet heeft wel gelijk, de EU blaft maar bijt niet. Een beetje zoals ons land. We kunnen haarfijn uitleggen wat er niet deugt in tal van landen, dat wel. Israël gaat dus over tot gedeeltelijke annexatie van de Westbank, een situatie die in feite al is begonnen in 1967. Het is en blijft jammer dat een tweestatenoplossing verder weg is dan ooit. Israël zou terug moeten naar de grenzen van 1967 en de nederzettingen moeten ontruimen, zo wordt gesteld. Maar dit gaat niet gebeuren, ook al hebben we terechte kritiek.

RealNews
RealNews29 mei 2020 - 16:52

“Want het is een VN resolutie, dus het is illegaal.” is ook een drogreden. Ik moet maar zien of Israël dit doet, dit hebben ze de afgelopen 80 jaar ook niet gedaan.

Pater
Pater29 mei 2020 - 14:44

Stel je voor dat Trumpf herkozen wordt, dan is er een goede kans dat het dwaze oorlogsplan van de schhonzoon van Trumpf wordt doorgevoerd. In dat geval is de tweestatenoplossing inderdaad van de baan, en dat is tragisch. De enige mogelijkheid voor de toekomst is dan: één niet-godsdienstige staat, waarin Palestijnen en Israëli's samen leven. Dat zal Israël natuurlijk nooit goedvinden. Dat zal voorlopig ook niet gebeuren, daarvoor zijn de VS nog te machtig. Maar de machtsverhoudingen in de werelds zijn aan het verschuiven, en dan wordt Israël daartoe gedwongen. Staatsmanschap vraagt om een vooruitziende blik, Netanyahu heeft nog nooit verder gedacht dan morgen.

2 Reacties
Lopez
Lopez29 mei 2020 - 20:23

@Pater Ik denk dat de annexatie gaat plaatsvinden nog voordat Trump in november wordt uitgezwaaid, en wel in juli. En de tweestatenoplossing is helaas nu al historie; Israël heeft de kans om zeep geholpen. Resteert de éénstaatoplossing. Die wil Israël ook niet, zegt u terecht. Maar wat zou er gebeuren als zowel op de Westoever als in Israël massale demonstraties van Palestijnen gaan plaatsvinden die gelijke rechten in een gemeenschappelijke staat eisen? Ik denk dat dat uiteindelijk gaat gebeuren.

Pater
Pater1 jun. 2020 - 3:00

@Lopez Ik weet niet of Netanyahu de annexaties dit jaar gaat uitvoeren, ik hoop van niet. Ik betwijfel of massale demo's zullen helpen. Ik hoop van wel.

Lopez
Lopez29 mei 2020 - 14:40

[Ondertussen worden tegenstanders en vreedzame activisten in Israël, die zich kritisch tonen over het bezettingsbeleid, tegengewerkt… Velen melden het land te hebben of zullen verlaten.] Haaretz had afgelopen weekend een mooi artikel over de velen die Israël inmiddels hebben verlaten: After Losing Hope for Change, Top Left-wing Activists and Scholars Leave Israel Behind https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.MAGAZINE-losing-hope-for-change-top-left-wing-activists-and-scholars-leave-israel-behind-1.8864499

3 Reacties
Klaas Punt
Klaas Punt29 mei 2020 - 17:23

Lopez - ook in Zuid-Afrika hebben indertijd velen het land verlaten vanwege de apartheid. Was ook totaal idioot die voortdurende scheiding. Als ik lees dat ze in Israel of de bezette gebieden zelfs aparte wegen hebben, ja dan heb je het wel gehad als eerlijk mens.

Lantaarnpaal
Lantaarnpaal29 mei 2020 - 17:42

Ik denk niet dat men daar in Israël rouwig om is. De vraag is ook of emigratie de oplossing naderbij brengt. Ik denk eerlijk gezegd van niet. Komt op mij eerder over als handdoek in de ring gooien. De plek van de emigranten zal opgevuld worden door immigranten die een havik-houding hebben, denk bijv. aan destijds de immigratie van Oost-Europese Joden na het vallen van de muur. Deze groep staat niet bekend om hun sympathieke houding t.o.v. de Palestijnen.

Klaas Punt
Klaas Punt31 mei 2020 - 8:33

"...deze groep (mensen uit Oost-Europa) staat niet bekend om z'n sympathieke houding t.o.v. de Palestijnen... Dat geloof ik onmiddellijk. Eerlijk gezegd geloof ik dat er maar weinig joodse inwoners van Israel/Palestina zijn met die sympathieke houding want je moet toch ergens wel een vreemd gevoel krijgen als je je vestigt op de plek van een ander onder gescherming van zwaar gewapende legermacht. Eegens zal dat wringen.

Sundar
Sundar29 mei 2020 - 14:38

Helaas is een Twee-Staten oplossing een staaltje West-Europees wensdenken. De Arabische buren streven al 70 jaar naar een 1 Staat oplossing, zonder Israël.

9 Reacties
Bouwman2
Bouwman229 mei 2020 - 17:17

Je vergist je, er is wel eens de VAR geweest, maar die hield binnen de kortste keren op, merk ik wijsneuzig op. Maar mag ik ook eens een keertje?

wegmetons
wegmetons29 mei 2020 - 17:25

Dat is een feit maar ook Israël streeft niet naar een twee-staten oplossing. Het is wensdenken dat het zal gebeuren. Het kan wel maar dan zal je het militair moeten afdwingen. Dus een gigantisch, en zwaar bewapend, VN vredesleger wat de grenzen bewaakt tussen zowel de twee staten als tussen Israël en haar buren. En dan wel eentje die het recht heeft om in te grijpen. Dus die een Israëlische of Syrische militair mag neerschieten als dat nodig is.

ton14024
ton1402429 mei 2020 - 17:42

????

JaapBo
JaapBo29 mei 2020 - 18:00

@Sundar: er is niks mis met 1 staat, zolang Joden en Palestijnen maar gelijkwaardig zijn. Ik weet niet of de Arabische staten daar op uit zijn. Ik weet wel dat het niet vreemd is dat ze Israël niet pruimen. Het land heeft zich daar gevestigd op basis van opgelegde Joodse immigratie, geweld, etnische zuivering, oorlog, bezetting, onderdrukking en kolonisatie. Zo'n land wordt nergens door zijn buurlanden gepruimd.

Sundar
Sundar29 mei 2020 - 19:16

In een verenigd Israël, met gelijke rechten voor Joodse en Arabische burgers zullen de Arabische burgers een meerderheid vormen. Deze meerderheid zal, op democratische wijze, via verkiezingen, streven naar dezelfde situatie als in de omringende landen, dus met een sterk Arabische=Islamitische stempel. De Joodse minderheid zal dan weer moeten vrezen hetzelfde lot te ondergaan als in de omringende landen, waar sowieso al een apartheidsregime heerst.

Lopez
Lopez29 mei 2020 - 19:59

@Sundar Over welke buurlanden van Israël heeft u het? Jordanië heeft een vredesverdrag met Israël en stelt momenteel juist alles in het werk de tweestatenoplossing te redden. Egypte heeft ook een vredesverdrag met Israël en speelt al jaren een belangrijke bemiddelaarsrol. Blijven over Libanon en Syrië. Streven die naar een ‘éénstaatoplossing zonder Israël’? Wat voeren ze precies in hun schild, Sundar?

JaapBo
JaapBo29 mei 2020 - 20:22

@Sundar: Arabisch en islam op een lijn stellen lijkt me onjuist. Je hebt nl. ook Arabische christenen, joden, belijders van andere godsdiensten en seculiere Arabieren. Arabische landen hebben Joden niet goed behandelt, maar lang niet zo slecht als Israël Palestijnen behandelt. Bedenk ook dat vijandigheid jegens Joden vaak een reactie was op Israëls vijandigheid jegens de Palestijnse Arabieren. Afschaffing van Israëls apartheid is juist een kans om dit te doorbreken.

Lantaarnpaal
Lantaarnpaal29 mei 2020 - 22:58

@Lopez Egypte vind ik niet zo'n goed voorbeeld. Ten eerste, als je al eens wat oorlogen verloren hebt is het prettig om een vredesovereenkomst te sluiten. Ten tweede, als je ziet hoe Egypte omgaat met minderheden, daar word ik niet blij van.

Lopez
Lopez30 mei 2020 - 11:53

@Lantaarnpaal Bedoelt u te zeggen dat Egypte streeft naar een ‘éénstaatoplossing zonder Israël’, zoals Sundar het uitdrukt? Dat Egypte het binnenslands niet nauw neemt met mensenrechten ben ik met u eens, maar tegelijk speelt het al jaren een belangrijke bemiddelende rol tussen Israëli’s en Palestijnen.

Buitenstaander
Buitenstaander29 mei 2020 - 14:23

Ben het wel met Sadet eens, een oplossing lijkt nu nog verder weg. Toch ben ik ook bang voor zo'n op het oog simpele oplossing van een tweestaten regeling. Ik ben bang wat er allemaal dan gaat broeien met al die invloeden van Iran, Syrie etc. Partijen die elkaar niet vertrouwen, en m.i.'s ook niet echt met elkaar 'er wat van willen maken'.... somber.

Klaas Punt
Klaas Punt29 mei 2020 - 14:07

Wat ik mij trouwens afvraag nu de 2-staten oplossing van tafel is, krijgen de oorspronkelijke bewoners, de Palestijnen dus wel democratische stemrecht? Mogen zij dan reizen in het gehele land zonder de huidige chicanes? Worden de aparte wegen voor Palestijnen en kolonisten opgeheven zodat zij gewoon van dezelfde wegen en huizen gebruik kunnen maken? Ik vrees van niet. Ik hoop dat Sadet dit duidelijk blijft maken. Jammer dat ze volgend jaar de Kamer verlaat. Maar op dit punt is de tegenmacht in Nederland te sterk.

Greendutch
Greendutch29 mei 2020 - 12:58

mensen die de Talmoed aanhangen zullen blij zijn om eindelijk, na eeuwenlang overal weggehoond, uitgescholden en vernederd te zijn, eindelijk een land te hebben waarin zij kunnen leven. de Palestijnen zullen ongetwijfeld zich onrechtmatig behandeld voelen als hun bezittingen stuk gemaakt of afgenomen worden, dat is verschrikkelijk. beiden kan ik trachten te begrijpen, er begrip voor opbrengen en sympathie . maar wat ik absoluut niet begrijp is dat er zo weinig begrip is voor mensen die anders denken, geloven, vinden en werken. zodra iemand anders is zijn er mensen die dat afwijzen en veroordelen. regeringsleiders van landen waar ook andere bevolkingsgroepen leven zijn niet anders en net als vele macho mannetjes belust op macht in plaats van tolerant, wijs en begripvol. eerder zal men een volk bestrijden dan los laten. waarom is het voor chi jin ping zo moeilijk om Tibet, Taiwan en Hongkong en de Oei--goeren te respecteren? voor Erdohan om de Koerden en christenen te respecteren? en zo zijn er meer , vnl conservatieve regeringen en (opkomende en langer bestaande) groepen (zie de cartoon over racisme van vandaag) die menen anderen hun wil op te mogen leggen, niet in het belang van iedereen maar ter meerder eer, glorie en macht van zichzelf. zielige mannetjes! zo komt er hier ook een zielig mannetje met zijn zielige neusje om het hoekje kijken omdat hij bang is van vrouwen, bang voor mensen van andere kleur, bang voor ander geloof, bang voor andere cultuur, bang is om te vernieuwen en ook, mogelijk voornamelijk, angstig vreest voor zijn eigen positie. helaas kunnen die angstige kereltjes aanhang verzamelen gebaseerd op leugens en grootspraak maar maken zich zo ongeliefd dat ze nooit meer ergens aan werk komen en daarom zullen wij heel lang voor hun uitkeringen moeten werken. jammer. ik mag er niet aan denken zo 'n zielig mannetje in mijn directe omgeving te hebben, yak.

2 Reacties
Pater
Pater29 mei 2020 - 14:34

Precies, yak.

Bert de Vries
Bert de Vries30 mei 2020 - 7:19

Greendutch, 'Waar twee vechten, hebben twee schuld.' Dat was de leus van het verzet tijdens 40-45. Dat was ook de leus van de Duitsers na 40-45. Het was geen leus van de burger nadat ie 5 jaar had gezwegen en had meegehobbeld met de kudde die bij de leider van het moment haar veiligheid zoekt. Geen twee en gedeelde schuld. Integendeel. De één de duivel en de ander, met name als zwijgende burger, de held. Saamhorigheid maakte, dat pakweg 99 procent van de bevolking held werd. Ná de strijd, uiteraard. Diezelfde burger wil de werkelijkheid niet zien. Want die schoffelt hem onderuit. De werkelijkheid? Een man als Wilders of Baudet. Maar ook, en in veel sterkere mate, een man als Rutte. Of Jetten. Zij hebben de macht en zwijgen omdat spreken stemmen kost of huilen mee omdat dat stemmen oplevert. En aan dat zwijgen maakt zich ook hun aanhang schuldig. De schuld van de leiders biedt ook een veilige schuilplaats.

west012
west01229 mei 2020 - 12:42

De hypocriete houding van Nederland tegen opeenvolgende Israëlische regeringen is stuitend. Als het om landen als Rusland gaat treffen we sancties, maar Israël die de internationale orde al decennia aan hun laars lapt wordt alleen met de mond veroordeeld.

Bert de Vries
Bert de Vries29 mei 2020 - 12:36

Er zal wel weer de nodige gal worden gespuugd over dit betoog van Karabulut en over de dame zelf. Maar haar reactie is zeer genuanceerd en uiterst correct. Graag ga ik iets verder dan zij doet. Zij die stelden of stellen dat God de joden dit land heeft gegeven, missen een paar cellen. Zij die zeggen dat de Palestijnen geen geweld moeten gebruiken, maar moeten blijven praten, weten niet waar ze het over hebben. Zij die zeggen dat de joden in een veilig land moeten wonen, hebben gelijk. Maar dat veilig land verwerven middels moord en doodslag, is stuitend. En tenslotte: het veilige Israël is een weerzinwekkende koloniale gift van de holocaustgedogers uit het Westen. En door haar opzet en uitwerking eerder een gift die leidt tot een definitief einde dan tot een veilig huis. Met excuses aan Karabulut.

7 Reacties
Buitenstaander
Buitenstaander29 mei 2020 - 14:31

@Bert Vraagje aan iemand die wederom veel weet te veroordelen: Wat hadden we met die enorme Europse erfenis na WO2 naar de Joden dan moeten doen, geen eigen thuisland, nadat wij zelfs in NL een -helaas- een trackrecord hadden waarwe niet trots op hoeven te zijn? En vwb 'misdaden' is het toch niet onverstandig de geschiedenisboeken nog eens exact door te pluizen, over de allereerste VN afspraken, agressie, oorlogen en geweld enzo….. Denk dat inmiddels alle M-O partijen bergen boter op hun hoofd hebben, maar Bert weet beter: "Weerzinwekkende koloniale gift…." hoe krijg je het uit je pen na al die WO2 verschrikkingen.

Pater
Pater29 mei 2020 - 14:35

Geef mij maar Karabulut. "het veilige Israël is een weerzinwekkende koloniale gift van de holocaustgedogers uit het Westen." Dé manier om ook van jouw kant een onzindelijke discussie te gaan voeren.

Paul250371
Paul25037129 mei 2020 - 15:31

Elk woord is raak.

Bert de Vries
Bert de Vries29 mei 2020 - 17:23

Norm de Duitsers voerden de Holocaust uit terwijl in heel Europa, en ook in de VS een sterk anti-semitisch sentiment heerste. Het laatste wordt bijna altijd vergeten of verzwegen, maar speelde een grote rol. Al in 1943 was het de geallieerden bekend wat er in de concentratiekampen gebeurde. Er werd gevraagd om de spoorlijnen erheen te bombarderen. De geallieerden weigerden. Voor de oorlog begon, probeerden al legio joden Duitsland te ontvluchten. Nederland ving hen meestal op bij de grens en stuurde ze terug tenzij ze een smak geld meebrachten. Toen na de oorlog het westen de problemen van de joden wilde oplossen, werd daarvoor een Brits mandaatgebied aangewezen. Daar wonende Palestijnen werden niet betrokken bij de onderhandelingen, en konden vertrekken of blijven voor eigen risico. verder, ook voor Pater: neem kennis van https://www.historischnieuwsblad.nl/het-ontstaan-van-de-staat-israel/ https://www.historischnieuwsblad.nl/het-gewelddadige-ontstaan-van-israel/ https://historiek.net/een-geschiedenis-van-de-kolonisatie-van-palestina/72471/ Stuk voor stuk totaal onverdachte bronnen.

JaapBo
JaapBo29 mei 2020 - 18:05

@Norm: het antwoord op het verschrikkelijke racisme van de Nazi's is in elk geval niet het "gematigde" racisme van de zionisten. Het antwoord is een einde te maken aan alle racisme, aan het racisme tegen Joden, en aan het racisme door Joden! Dus gewoon: gelijkwaardigheid voor Joden en Palestijnen!

Sachs
Sachs30 mei 2020 - 15:41

@ Norm [Wat hadden we met die enorme Europse erfenis na WO2 naar de Joden dan moeten doen, ...] Begin eens met de vraag waarom na WO II zoveel joden in de Displaced Persons Camps niet naar huis mochten terugkeren, en evenmin in de VS werden toegelaten, maar (ook met geweld) gedwongen werden in Palestina ‘de Arabieren’ te bevechten. Lees bijvoorbeeld Yosef Grodzinsky: 'In the shadow of the Holocaust'. [... wij zelfs in NL een -helaas- een trackrecord hadden waarwe niet trots op hoeven te zijn] Mocht u die ‘erfenis’ als een probleem ervaren, wat denkt u van een proces van reconciliation? Waarom heeft dat nog steeds niet plaatsgevonden, denkt u? [En vwb ‘misdaden’ is het toch niet onverstandig de geschiedenisboeken nog eens exact door te pluizen, over de allereerste VN afspraken, agressie, oorlogen en geweld enzo…..] Klopt, maar kennelijk bent u daar zelf niet aan toegekomen. Tip: lees ‘A Line in the Sand’ van James Barr, het meest recente verslag van de Franse en Britse archieven (1915-1948). Daarin wordt het hele proces met alle onderliggende belangen beschreven. Een dagje lezen en u bent helemaal bij. [Denk dat inmiddels alle M-O partijen bergen boter op hun hoofd hebben] Op basis waarvan denkt u dat? Over wie hebt u het precies? En hoe verhoudt zich dat ten opzichte van de bergen boter op Europa’s (c.q. ons) hoofd? [… maar Bert weet beter] Ik denk dat iedereen die zich een beetje informeert beter weet. [“Weerzinwekkende koloniale gift….”] De Britten zochten een ‘dankbare bevolking’ die bereid zou zijn het Suezkanaal (en de route naar Brits-Indië) te beschermen, right? Daarnaast wilden velen (onder wie Balfour) van het Britse joodse bevolkingsdeel af – dit overigens onder luid protest van de joden zelf (lees de keiharde brief van de joodse minister Montagu, die de toezegging van zijn collega aan de zionisten als antisemitisme bestempelde). Het is geen vraag of Israël een koloniaal project is, maar een uitgebreid gedocumenteerd feit, waarvan de bedenkers zich tientallen jaren hebben gerealiseerd dat het volstrekt onacceptabel was voor de lokale bevolking, en volledig uit de hand zou gaan lopen. Aldus geschiedde. Zie het Britse White Paper. Lees Lawrence. En James Barr. Enzovoort. Overigens is dat koloniale aspect anno 2020 nog steeds live te aanschouwen: lees Sadet. [hoe krijg je het uit je pen na al die WO2 verschrikkingen.] Begrijp ik hieruit dat u die verschrikkingen wilt gebruiken om de etnische zuivering en kolonisering van Palestina te legitimeren?

Pater
Pater1 jun. 2020 - 5:02

@Bert Ik ben redelijk op de hoogte van de ontstaansgeschiedenis van Israël. Waar ik op doelde met: [“het veilige Israël is een weerzinwekkende koloniale gift van de holocaustgedogers uit het Westen.” Dé manier om ook van jouw kant een onzindelijke discussie te gaan voeren."] was het begrip holocaustgedogers. Daarop geven je links geen toelichting, het Historisch Nieuwsblad lees ik trouwens al jááren. Gedogen = dulden, toelaten. Daarvan was geen sprake. Natuurlijk hadden de geallieerden méér kunnen doen. Maar ze in een gedoogrol drukken is niet alleen onzin, het is ook een onzindelijk verwijt omdat gedogen medeverantwoordelijkheid impliceert. En over het westen: ook Rusland en het Oostblok stemden in de VN voor de deling van Palestina.

Bouwman2
Bouwman229 mei 2020 - 12:25

Het is m.i. heel terecht dat mevrouw Karabulut herinnert aan de Palestijnen die al sinds mensenheugenis in het Midden Oosten woonden en nu over de hele wereld in de diaspora.Dat kan namelijk iedereen overkomen. Je eigen stukje grond kwijtraken en daarbij ook nog eens je zelf verliezen. je eigenwaarde. Dat laatste gebeurt in de Joodse staat: wie geen Joodse wortels heeft is onvolwaardig in Israël . En dat zegt dan een Staat die zegt erfgenaam te zijn van Joodse mensen die dat zelfde is overkomen. Het zal duidelijk zijn dat tussen zij van vroeger en de (alomm) tegenwoordige regering van Israël die gekozen is door een meerderheid een kloof t zit. Ze zijn niet dezelfde ook al wordt dat gesuggereerd. Het antisemitisme dat de Joodse mensen hebben moeten doorstaan verschilt geheel met het nu onder dezelfde naam aanwezige. De verwarring is dus groot, daarom moet het gebruik van die die term voorbehouden zijn aan de fase die eindigde met de verschuiving van Israël van een tamelijk links naar uitermate rechts. Dat zou kunnen zijn rond 1969, toen Nentanyahu een jaar of twintig was en in de VS ging studeren. Macht leerde hij daar komt uit de loop van een automatisch wapen. .

5 Reacties
BigKnor
BigKnor29 mei 2020 - 12:46

@Bouwman "Dat zou kunnen zijn rond 1969, toen Nentanyahu een jaar of twintig was en in de VS ging studeren. Macht leerde hij daar komt uit de loop van een automatisch wapen." Nou deze term is anders wel afkomstig van onze rode "vrienden". https://geheugen.delpher.nl/nl/platform/view/politieke-macht-komt-uit-loop-geweer?coll=ngvn&facets%5Bextent%5D%5B%5D=32%C3%9722+cm&maxperpage=36&page=1&query=&identifier=NAGO02%3AIISG-30051002895727 "De politieke macht groeit uit de loop van een geweer is een zin die werd bedacht door de Chinese communistische leider Mao Zedong . De term werd oorspronkelijk gebruikt door Mao tijdens een spoedvergadering van de Communistische Partij van China op 7 augustus 1927, aan het begin van de Chinese Burgeroorlog . Mao gebruikt de term voor een tweede keer op 6 november 1938 tijdens zijn afsluitende toespraak op de zesde plenaire zitting van de CPC's zesde Centraal Comite ; Opnieuw werd de toespraak bezig met de Burgeroorlog, en nu dus ook met de Tweede Wereldoorlog . Een deel van de 1938 toespraak werd overgenomen en opgenomen in Mao's Selected Works , met de titel "Problemen van oorlog en strategie". Tot slot in 1964, werd de centrale zin weer gereproduceerd en populair als een vroege citaat in Mao's Citaten uit Chairman Mao Tse-Tung ." https://nl.qwe.wiki/wiki/Political_power_grows_out_of_the_barrel_of_a_gun

Bouwman2
Bouwman229 mei 2020 - 17:14

Ga je nu ontkennen dat mensen in de VS -verhoudingswijs dan- nogal trigger happy zijn? En dat de schuld daarvan weer naar de Chinezen gaat? Antisemitisme is - volgens mij- meteen de schuld geven aan Joodse mensen zonder dat er hen feitelijk iets te verwijten valt bij uitsluiting van andere redenen, die van iemand zelf incluis. . De godsmoord heb ik altijd een voorbeeld gevonden van antisemitisme, want God is voor de een onsterfelijk en voor de ander een illusie. Toch veroorzaakte dat gerucht pogroms en mateloos veel leed en angst bij Joodse mensen. Emoties en mensen is niet per definitie een gelukkige combinatie. Als een Arabische man een ruit ingooit bij een koosjer restaurant kan dat ook zijn omdat hij niets tegen Joodse mensen heeft, maar wel tegen de Joodse staat waar de uitbater gezien kan worden als een aanhanger. Hij stak een Israëlische vlag in brand. Dit duidt op een ander, een politiek motief. Alvorens te stellen dat er van virulent antisemitisme sprake is, wat meteen gebeurde, zou ik ook de motieven onderling tegen het licht houden. Eigenlijk zou je niet moeten provoceren, maar ik besef terdege dat dat volledig onmogelijk is.

B4
B429 mei 2020 - 19:50

Persoonlijk denk ik dat de raket aanvallen van Hamas na de Oslo akkoorden een grotere verantwoordelijkheid voor die verschuiving dragen.

Bouwman2
Bouwman230 mei 2020 - 7:51

B, uw reactie is even kort door de bocht als de naam waarmee u er voor tekent. Terzijde: Israël houdt zich aan oog om oog...., dat is oud testamentisch, terwijl het nieuwe testament het heeft over de wang.... Ik beschouw dat als verlichtende verschuiving. .

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout30 mei 2020 - 9:58

@BigKnor De overeenkomst is inderdaad treffend. In China geldt nog steeds dat men niet teveel kritiek op Mao mag hebben - het officiële regeringsstandpunt is dat 70% (zoiets, herinner ik me) van de daden van Mao de juiste waren en wie kritiek op de bezettingspolitiek van Israël heeft wordt al gauw antisemiet genoemd, een andere vorm van uitsluiting. So much for democracy.

Bert VanDuren
Bert VanDuren29 mei 2020 - 12:06

'Zij worden bedreigd, beschimpt en weggezet als antisemiet' Omdat Sadet, het helaas vaak ook anti-semitisme is verpakt in een dun laagje anti-zionisme.

11 Reacties
Bert VanDuren
Bert VanDuren29 mei 2020 - 12:07

Daarmee wil ik trouwens duidelijk maken dat ik pertinent tegen het bedreigen van mensen ben.

rvb2
rvb229 mei 2020 - 12:58

nog veel vaker is het gewoon kritiek op Israel. Ik kom weinig tot geen antisemitisme tegen, en mijn joods vrienden en kennissen ook niet.

Mark Huysman
Mark Huysman29 mei 2020 - 13:12

[Omdat Sadet, het helaas vaak ook anti-semitisme is verpakt in een dun laagje anti-zionisme.] Kom maar op met je voorbeelden. Sadet heeft het over ‘tegenstanders en vreedzame activisten in Israël, die zich kritisch tonen over het bezettingsbeleid’. Wie van hen is antisemitisch en waar blijkt dat uit?

Hannes van  Achterhout
Hannes van Achterhout29 mei 2020 - 14:03

BvD `helaas vaak ook anti-semitisme is verpakt in een dun laagje anti-zionisme' Lijden aan israëlitis is de antisemitisering van ziodissidentie.

Bert de Vries
Bert de Vries29 mei 2020 - 15:32

'Omdat Sadet, het helaas vaak ook anti-semitisme is verpakt in een dun laagje anti-zionisme.' Is dat niet uitzonderlijk goedkoop? En zoals Huysman zegt: Kom met voorbeelden. Want anders ben je een van de tallozen die de joden meer kwaad dan goed doet. Overigens, het zionisme van nu is goedkope kletskoek. De joden hebben geen enkel recht op de huidige staat Israël. Want dat is grotendeels geroofd gebied. Ter completering: 'In July 1995, Netanyahu led a mock funeral procession featuring a coffin and hangman's noose at an anti-Rabin rally where protesters chanted, "Death to Rabin"'. Schorem, toch? Oproepen tot de moord op een man die vrede wil. Die Netanyahu.

MountEverest
MountEverest29 mei 2020 - 18:25

@BVD Het is een wonder dat de Joden na bijna 2000 jaar vervolging teruggekeerd zijn naar het land Israël en weer een eigen, sterke staat hebben. Deze staat zal niet meer verdwijnen maar onderdeel blijven uitmaken van het Midden-Oosten. Als iemand in 1914 of 1943 beweerd zou hebben dat er in 1948 een Joodse staat in gesticht zou worden, zou iedereen hem voor gek verklaard hebben maar het is toch gebeurd.

LaBou
LaBou 30 mei 2020 - 6:51

Gelukkig zijn al die "anti-semieten" in goed gezelschap: https://rightsforum.org/nieuws/moshe-dayan-de-antisemiet/

Sachs
Sachs30 mei 2020 - 11:16

MountEverest [Het is een wonder dat de Joden na bijna 2000 jaar vervolging teruggekeerd zijn naar het land Israël en weer een eigen, sterke staat hebben.] Dit soort mythologisering heeft het debat lang genoeg vervuild. De etnische zuivering van Palestina was geen 'wonder', maar een planmatige, op koloniale leest geschoeide operatie. Van 'terugkeer' is evenmin sprake; het overgrote deel van de 'terugkeerders' heeft geen enkele band met Palestina. [Als iemand in 1914 of 1943 beweerd zou hebben dat er in 1948 een Joodse staat in gesticht zou worden, zou iedereen hem voor gek verklaard hebben...] U hebt het nodige gemist, zo te lezen. Die beweringen zijn volop gedaan, en ze werden niet weggehoond, maar in de koloniale belangen van Britten en Fransen ingepast. Zie Balfour.

JaapBo
JaapBo30 mei 2020 - 11:55

@MountEverest: "Als iemand in 1914 of 1943 beweerd zou hebben dat er in 1948 een Joodse staat in gesticht zou worden, zou iedereen hem voor gek verklaard hebben maar het is toch gebeurd." Inderdaad, het is gebeurd: ... tegen de wil van de meerderheid van de bevolking, dus illegaal ... met enorm veel geweld ... met een grootschalige etnische zuivering En omdat het op deze gewelddadige, racistische manier gebeurd is, is het nu nog steeds omstreden. Van mij hoeft Israël niet te verdwijnen hoor, maar ik wil wel gelijkwaardigheid voor Joden en Palestijnen. Een consequentie daarvan is bijv. dat de (nu racistische) Wet op de Terugkeer ook voor Palestijnse vluchtelingen gaat gelden. Zero tolerance voor racisme!

Lopez
Lopez30 mei 2020 - 11:55

@BertVanDuren [Omdat Sadet, het helaas vaak ook anti-semitisme is verpakt in een dun laagje anti-zionisme.] Dus u wilt beweren dat de joodse Israëli’s over wie Sadet spreekt veelal antisemieten zijn? Omdat zij openlijk kritiek uiten op de gevaarlijke, onrechtvaardige en illegale politiek van hun eigen regering? Snapt u zelf wel wat u zegt? Lees het artikel in Haaretz waarnaar ik hierboven een link heb geplaatst. Dat gaat over de mensen over wie Sadet het heeft. Vertel ons eens wie van de beschreven personen antisemieten zijn. En als u dat niet kunt, verschoon ons dan van de bekende, giftige CIDI-propaganda, verpakt in een dun laagje solidariteit met de joodse gemeenschap en bezorgdheid over antisemitisme.

Lopez
Lopez30 mei 2020 - 11:56

@MountEverest [Deze staat zal niet meer verdwijnen maar onderdeel blijven uitmaken van het Midden-Oosten.] Het gaat er ook helemaal niet om dat de staat Israël verdwijnt, maar om het karakter van die staat. Met het verdwijnen van de tweestatenoptie is het de vraag of Israël een niet-joodse democratie of een joods apartheidsregime wil zijn. Het is in feite de vraag die al vanaf de begindagen van het zionisme speelt, maar nu dwingend actueel is.