Joop

Eigen bovenklasse eerst?

  •    •  
27-07-2018
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
Ukunda

© Foto: Sennay Ghebreab

Wilders, Baudet, Buma, Cliteur, Duk en anderen hebben het voorwerk voor de minister al gedaan: het openlijk propageren van cultuurangst is normaal geworden
Mijn uitzicht is een parelwit strand en een magisch blauwe zee. Toeristen zoals ik genieten er van hun vakantie, terwijl arme buurtbewoners hun souvenirs slijten en dromen van migratie. Achter mij liggen talloze lege en vervallen hotelgebouwen. Volgens de arme buurtbewoners het gevolg van “ disputes in the upperclass ”: rijke en corrupte machthebbers die jarenlange rechtszaken voeren over eigendom van de gebouwen. Ten koste van arme buurtbewoners en de onderklasse in het algemeen.
Ik lig op het strand in Ukunda, Kenia. Na een week offline te zijn geweest lees ik op social media dat er in Nederland commotie is ontstaan over uitspraken van minister Blok. Hij zou gezegd hebben dat hij geen vreedzame multiculturele samenleving kent. Excuses blijkt hij inmiddels ook al gegeven te hebben. Een goed moment om, zoals toegezegd, terug te komen op mijn opiniestuk Cultuurangst of angstcultuur , en in te gaan op de bloeiende relatie tussen de bovenklassen in Europa en in Afrika.
In Cultuurangst of angstcultuur stel ik dat de cultuurangst die Nederlandse politici, ondernemers, denkers en cultuurdragers steeds vaker en steeds openlijker propageren, een maskering of zelfs afleiding is van de angst die in de bovenklasse heerst over het verliezen van de eigen politieke positie en sociaal-economische privilege aan succesvolle migranten. En dat dit misschien wel het ultieme bewijs is van een werkende multiculturele samenleving in Nederland.
De recente uitspraken van minister Blok passen in de geest van deze tijd. Wilders, Baudet, Van Haersma Buma, Cliteur, Duk en anderen hebben het voorwerk voor de minister al gedaan: in de bovenklasse is het openlijk propageren van cultuurangst normaal geworden. Niet Blok’s uitspraken, maar zijn excuses roepen vragen op. Zeggen dat je het niet zo bedoelt, zegt vooral niets over hoe je het wel bedoelt. De hamvraag is: wat heeft minister Blok bedoeld? Wat wil hij maskeren?
In Amerika, dat in veel opzichten Nederlands voorloper is, licht de bovenklasse steeds vaker het tipje van de sluier op wat betreft “cultuurangst”. Steven Bannon suggereerde vorig jaar dat hoogopgeleide migranten een dreiging zijn voor de Amerikaanse werkcultuur. En Donald Trump opperde kort geleden nog dat Dreamers – in Amerika opgegroeide succesvolle migranten zonder documenten – arbeidsplaatsen in nemen van echte Amerikanen en daarom een gevaar zijn.
In Afrika tonen rijke en corrupte machthebbers vaak zonder schroom hun aversie voor hoogopgeleide en succesvolle migranten in diaspora. Het succes van deze migranten ondermijnt namelijk het politieke discours dat Europa niet beter is dan Afrika als het gaat om ongelijkheid, armoede en mensenrechten. Bovendien kunnen succesvolle migranten bij terugkeer een gevaar zijn voor de politieke en sociaal-economische privilege van corrupte machthebbers.
Het is dan ook niet gek dat Nederland, en de rest van Europa, optrekt met corrupte machthebbers in Afrika. De Europese deals met landen zoals Libië, Soedan en nu mogelijk ook Eritrea en Ethiopië, zijn een culturele rookgordijnen die de politieke positie en sociaal-economische privileges van de bovenklasse moeten beschermen tegen de uitdijende en opkomende onderklasse. Voor de arme bewoners van Ukunda is dit misschien wel reden om niet te migreren: eigen bovenklasse eerst?
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (45)

stokkickhuysen
stokkickhuysen2 aug. 2018 - 17:13

Steve Bannon mobiliseert Alt Right met het opzetten van plattelanders tegen zgn 'corporate employees' de kleur van die laatste groep is niet belangrijk. Alles wat voor grote bedrijven werkt is verdacht (en in de high tech industry is men vaak hoger opgeleid). De AltRight basis bestaat vooral uit allerlei variaties van witte mannen (en een enkele vrouw) die buiten de boot vallen omdat ze te druk bezig met het verkondigen van hun eigen gospel. Er is maar 1 rode draad in die boodschap: blame others for your own misery. het gevolg van slecht onderwijs is onder andere dat men niet het vermogen heeft om kritisch na te denken, en dus als een religieuze achter mensen gaat aanlopen die medelijden met hun hebben (en dat medelijden verwoorden als een call to action)

Kerja
Kerja1 aug. 2018 - 19:51

Nee. Als hoogopgeleide ondernemer die via allerlei belasting meebetaalt aan de verzorgingsmaatchappij (of wat daar nog van over is), maak ik mij allerminst zorgen over hoogopgeleide succesmigranten (daar bedoel ik niet types als Elatik mee) - hoe meer we er daar van aan zouden trekken, hoe beter. Wat mij betreft is het de voortdurende instroom van laagopgeleid, laaggemotiveerd en slecht integrerende migranten die mij zorgen baart. Ik durf te stellen dat dit voor vrijwel alle mensen (van velerlei kleuren en achtergronden) in mijn omgeving met een eigen bedrijf of carrière in de markt geldt. Hun economische en maatschappelijke bijdrage is beperkt of zelfs negatief te noemen. Succesvolle technici, onderzoekers, ondernemers, kunstenaars en anderen - hoe mee we er daarvan zouden aantrekken hoe beter. De schriiver schijnt niet te beseffen dat de aanwezigheid van succesvolle anderen in de omgeving juist positief is en ene bijdrage levert aan het eigen succes. Aan de bovenkant is geen sprake van verdringing, eerder van even vliegwiel of ecosysteem waarin succes juist succes baart.

Frans_Cobben_Halsteren
Frans_Cobben_Halsteren29 jul. 2018 - 18:29

Zeer treffend geschreven, maatschappelijke klasse(opleiding, beroep, soort werk) is nog altijd veel belangrijker dan "eigen" cultuur of huidskleur(ras) om de politiek te begrijpen en te voorspellen.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde29 jul. 2018 - 16:16

Ghebreabs betoog ligt in lijn met wat Merijn Oudenampsen in zijn proefschrift schrijft. Kort gezegd, dat Nederland in de jaren zeventig in korte tijd zo'n forse stap maakte om een progressief en tolerant land te worden had alles te maken met de manier waarop de protestbeweging deel ging uit maken van de politiek elite. De kracht was de bundeling van emancipatoire krachten van verschillende, uiteenlopende groepen Dat Nederland die vooruitgeschoven positie zo lang volhield was omdat de PvdA, waar deze krachten elkaar vonden een sterke politieke positie had. Bovendien vonden de ideeën weerklank bij de liberalen van D66 en een deel van de VVD. Zelfs een deel van de CDA achterban (ARP) ging er in mee. Zo ontstond een brede basis die de progressieve boodschap impliciet en expliciet uitdroeg. Nu zien we het tegenovergestelde. De PvdA is krachteloos geworden. Het CDA en de VDD kenmerken zich voornamelijk door conservatisme (Rutte is een zeldzame uitzondering). De conservatieve politieke, rechtse elite omarmt de tijdgeest, deels uit overtuiging, deels uit electorale overwegingen. De media volgen heel gedwee, staan zelfs ten dienste van het uitgedragen negativisme. De waan regeert en wie kan daar beter bij helpen dan de media. Zeker nu internet zo'n makkelijk en onkritisch middel blijkt om de massa te sturen. Zelfs door buitenlandse mogendheden. En de media kraaien voortdurend dat de multiculturele samenleving is mislukt. Het probleem is dat niemand precies weet wat er met de term Multicultureel wordt bedoeld. Tenzij je in Noord Korea woont is iedere samenleving multicultureel. Een verzameling van verschillende opvattingen die voortkomen uit achtergrond, politiek en cultuur. Nederland is per definitie een multicultureel land. Altijd geweest en niet alleen vanwege de mensen die hierheen migreerden, maar ook door de interne verschillen tussen bijvoorbeeld katholieken en protestanten. Nu lijkt dat verschil er weinig toe te doen maar het is nog steeds levensgroot. Kijk naar het noorden en het zuiden. Dus laten we ophouden om een kunstmatige wig te drijven tussen groepen of opvattingen. Wie niet kan leven met de mening of de cultuur van een ander verdient ons respect niet.

DaanOuwens
DaanOuwens29 jul. 2018 - 9:04

Ik geloof niet zo in de analyse van de schrijver. Het is vooral nogal vaag. Ik mis een definitie van de bovenklasse. Of de elite zoals PVV en SP dat noemen. Mijn definitie zou zijn iedereen met een inkomen van 100.000 per jaar of meer en/of een bezit of vermogen met een waarde van meer dan 3 miljoen. Ik schat dat die groep 250.000 mensen groot is en maar niet meer dan een half miljoen. Mensen die meer exacte data willen moeten dat zelf maar uitzoeken. Ik denk dat die groep van 250.000 mensen helemaal niet bang is voor concurrentie met hoogopgeleide succesvolle nieuwkomers. Ze hebben er nauwelijks last van en van laagopgeleide niet succesvolle nieuwkomers ook niet. Het zal hen een zorg zijn, als ze een nieuwkomer tegenkomen is het iemand die is zoals zij. Dus geen probleem. Ik zie geen motief anders dan de weerstand die Grebreab zal ondervinden zijn zijn eigen carrière. Maar het lijkt mij niet voldoende om tot een algemeen geldende conclusie te komen. Deze groep concurreert vooral onderling en de afgelopen jaren is hun inkomen en vermogen alleen maar toegenomen. Het gaat goed met hen. Wat wel gebeurd is dat de autochtone losers last hebben van nieuwkomers. Sowieso hebben zij een hekel aan vreemdelingen en is hun blikveld beperkt, maar nu zijn die vreemdelingen ook nog concurrent op het gebied van wonen en werken. En die onvrede pikken extreem rechtse partijen op. En de polarisatie die Wilders en andere extreem rechtse types teweeg brengen noodzaakt de bovenklasse wel tot keuzes en een standpunt. Want op rechts wordt Wilders een bedreiging en neemt een aanzienlijke kiezersgroep mee en dat is wel een aannemelijke verklaring voor het gedrag van Blok en Dijkhoff. Het gaat om het marktaandeel in de rechtse stem. Van het verhaal van de schrijver geloof ik echter niets.

4 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe29 jul. 2018 - 14:45

Het CBS houdt cijfers bij van het aantal miljonairs. Ruim 80 procent van de Nederlandse miljonairs is ondernemer, waarvan de helft directeur-grootaandeelhouder van een bedrijf is en ruim een derde als zelfstandige werkt (denk aan artiesten, voetballers of topmodellen). Ik kan me niet zo goed voorstellen dat die bang zijn. " Wat wel gebeurd is dat de autochtone losers last hebben van nieuwkomers." die niet alleen, traditioneel is het juist de vorige groep nieuwkomers die er last van hebben.

DaanOuwens
DaanOuwens30 jul. 2018 - 5:40

@ DanielleDefoe Jij schrijft: … die niet alleen, traditioneel is het juist de vorige groep nieuwkomers die er last van hebben. Ik geloof niet zo in jouw traditie. Dan zouden Molukkers last gehad hebben van Surinamers. Niet een bekend probleem toch.

DanielleDefoe
DanielleDefoe30 jul. 2018 - 7:55

Molukkers waren geen economische migranten/gastarbeiders.

DaanOuwens
DaanOuwens30 jul. 2018 - 8:34

@ DanielleDefoe Jij schrijft; Molukkers waren geen economische migranten/gastarbeiders. Molukkers waren wel nieuwkomers.

Sonic2
Sonic228 jul. 2018 - 20:27

Als je in Nederland een multiculturele samenleving in voert moet je het doen gepaard gaan met zeer grote investeringen. Ik doel dan op zeer grote investeringen in bijvoorbeeld heel erg veel extra woningen. Veel investeringen in zorg en koopkracht voor lage inkomens. En staan voor het minimumloon en zekerheden. Als je het invoert zoals in Nederland( en dit zelfde kan je toepassen op de EU en de energie transitie) dan moet je het sociaal en menselijk invoeren. Nu voelt een deel van de bevolking zich bedreigd. Als je op zoek bent naar een huis en het al erg moeilijk hebt dan zie je een vluchteling als bedreiging. Het is dus niet geheel onlogisch Als je het eerlijk doet krijg je namelijk de situatie dat allochtonen en lage inkomens elkaar nodig hebt. De belangen van Jan zijn immers dezelfde als die van Achmed. Omdat het anders is ingevoerd zien autochtonen en allochtonen elkaar als bedreiging.

1 Reactie
Paul250371
Paul25037131 jul. 2018 - 11:55

Goed punt

chwiedijk
chwiedijk28 jul. 2018 - 15:52

Blok dacht dat hij net zo handig was als baas Rutte.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194727 jul. 2018 - 19:43

"In Cultuurangst of angstcultuur stel ik dat de cultuurangst die Nederlandse politici, ondernemers, denkers en cultuurdragers steeds vaker en steeds openlijker propageren, een maskering of zelfs afleiding is van de angst die in de bovenklasse heerst over het verliezen van de eigen politieke positie en sociaal-economische privilege aan succesvolle migranten." Ik heb niet een overzicht van succesvolle migranten. Ik weet wel dat er een bijvoorbeeld al jaren burgemeester van Rotterdam is. Een ander is voorzitter van deTweede Kamer. En menigeen heeft het gemaakt in de wetenschap, het bedrijfsleven, de media. En nu moet ik geloven dat bijv. de politieke elite ons bang maakt voor migranten om die reden?

4 Reacties
TwoTone
TwoTone27 jul. 2018 - 22:19

Aanvulling: ik denk dat redelijk aannemenlijk te maken is dat types als Wilders , Baudet e.d. niet de oorzaak is van de onvrede, maar slechts een gevolg van reeds tientallen jaren oogebouwde onvrede in lager klassen en ondertussen ook de middenklassen. Wil je dus als socialere politieke stroming weer groeien t.o.v. de wat meer scherpere politiekers op de rechterflank dan ontkom je er niet aan om met beleid die onvrede weg te halen bij die lagere klassen en ondertussen ook middenklassen. Iedereen weer onder 1 kam scheren die het niet met je eens is, de ene keer als racist, nu weer op basis van cultuurangst / angstcultuur is een grove onderschatting van het beoordelingsvermogen van de kiezer c.q. burger in NL.

Sonic2
Sonic228 jul. 2018 - 20:33

@ Frans Akkermans VVD, CDA zien in de lage inkomens( autochtoon of allochtoon) vooral werknemers. Die vooral niet al te veel moeten eisen. Het is voor hun prima als er verdringing is en als groepen tegen elkaar worden uitgespeeld. Dat houdt de lonen laag. En hun achterban tevreden. D66 kan je ook met enige creativiteit in die groep plaatsen. FvD en PVV gaan letterlijk over lijken om via aanslagen, verkrachtingen, aanrandingen, angst te verspreiden. Uiteraard om de zetels. Die zij vooral zien als een maatstaf voor hoe goed de grote leiders wel is. Net als Trump in Amerika eigenlijk. Die ziet zijn overwinning vooral als een bevestiging wat voor geweldige man hij eigenlijk is. Het is niet anders als in de jaren 30. Als Wilders en Baudet stemmen willen winnen dan spreekt het de bevolking op een angstige, boze manier aan. Baudet heeft een iets vrolijkere toon. Een heel goed punt dus van de auteur. Vooral rechtse partijen buiten angst en ongenoegen uit voor hun eigen electorale voordeel.

gimli55
gimli5529 jul. 2018 - 9:25

@Sonic, Waarom zou je het sociaal oplossen, door het wegnemen van de problemen tussen autochtoon en allochtoon? Als je zelf de controverse kunt uitbouwen tussen de 2 bevolkingsgroepen. De ene groep geeft de schuld aan de andere en er zijn ook partijen die dat propageren. Dat standpunt levert rechts stemmen op en stemmen geven macht om dat verder uit te bouwen. Rechts wijst op het feit dat ze verantwoordelijkheid dragen, maar de werkelijke afbraak storten ze over de zwakkeren uit, die daarna nog meer dan eerst achter de bekende partijen gaan staan die met de regering meestemmen. Dit is beleid van good cop and bad cop. De good coop voert asociaal beleid uit, en bad cop profiteert en stemt mee met het neoliberale systeem. Samen staan ze klaar om de weinige partijen die echte oppositie voeren te kleineren en te wijzen op het feit dat ze geen succes hebben. Het gebrek aan een werkelijk alternatief op sociaal gebied, of op milieu gebied zal onze maatschappij verwoesten. Zo lang de verdeel en heers techniek als een TINA (there is no alternative) over ons land regeert, is het resultaat hetzelfde. Wil je verandering, dan moeten genoeg mensen verandering willen. Maar ja, de mogelijkheid dat er fundamentele veranderingen en machtsverlies optreedt, is natuurlijk beangstigend.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194729 jul. 2018 - 14:07

@TwoTone Er zijn wel degelijk politici die ons proberen bang te maken voor de moslim immigranten. Alles niet om de reden die de schrijver noemt. @Sonic Zo simpel is het niet. Met te hoge lonen verlies je aan de concurrentie, met te lagen lonen verlies je omzet.

[verwijderd]
[verwijderd]27 jul. 2018 - 19:23

--- Dit bericht is verwijderd —

8 Reacties
Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon28 jul. 2018 - 5:44

Sterke bijdrage. De vermeende "cultuurangst" die manifest bij de Nederlandse bovenklasse aanwezig zou zijn, lijkt vooral een mening of een hersenspinsel van de auteur. Hier ligt bij mijn weten geen enkel empirisch onderzoek aan ten grondslag. Ik stoor mij ook mateloos aan het een-op-een overnemen van fenomenen en terminologieen die van toepassing zijn op de Amerikaanse context, vooral Mokumse gammawetenschappers hebben hier een handje van.

Satya
Satya28 jul. 2018 - 8:15

Molukkers werden in doorgangskampen van de nazi's gepropt en daarna aparte woonwijken waar ze door bevolking , politiek en burgers compleet genegeerd werden. Gastarbeiders moesten gescheiden leven en de taal leren werd op zijn zachtst gezegd ontmoedigd. Integreren was van de boze. De kkk wou ook kolonies zoals Europa. Daar kon je pas echt losgaan. Het is aan Amerika te danken dat Europa zn kolonies heeft opgegeven. De behandeling van de zwarte mens in Afrika was vele maar dan ook vele malen slechter dan Amerika. In de tijd dat de kkk een paar negers ophing werd de bevolking van Congo van 20 naar 8 miljoen terug gebracht de overgebleven 8 was bijna allemaal zwaar verminkt. De angstcultuur voor hoogopgeleid zwart is toch duidelijk. Ik heb het vaak genoeg ondervonden, jong zwart vrouw leiding geven aan oud (oud is 40) blank man. Ik denk dat er inderdaad meespeelt dat ik ook nog vrouw ben. Het is dat mijn werkgever erg duidelijk is maar anders zouden ze in opstand komen terwijl ik alle doelstellingen van mijn werkgever haal. Ik voel van een deel van de bevolking ook afgunst. Zou het kunnen zijn dat jullie het niet zien omdat jullie niet zo denken? Jullie gewoon door kleur heen kijken. Ik denk dat jullie nog in de meerderheid zijn. Dit is aan het veranderen.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon28 jul. 2018 - 16:40

@ Satya In het begin van jouw betoog dwaal je behoorlijk af van het onderwerp. Heel vervelend dat jij ervaart dat je vanwege je afkomst niet als leidinggevende wordt geaccepteerd. Maar dit blijft anekdotische bewijsvoering, en zegt niets over de door deze auteur beschreven "cultuurangst" op macro-niveau. Ik laat mij graag met "facts and figures" overtuigen van het bestaan van dit fenomeen.

Satya
Satya28 jul. 2018 - 18:59

Gadfly Ik dwaalde niet af. Jij sloot je aan bij het betoog van z_edje over het verschil tussen Amerika en Europa in de behandeling van minderheden. Ik geef een voorbeeld uit mijn leven. Verder hoor ik van vrienden ook verhalen. Dat is voor mij voldoende onderbouwing. Je hoeft me niet te geloven, jouw keus. Ik denk dat als je logisch denkt je de feiten niet kunt ontkennen of het moet over het echte top talent gaan. Daar gaat dit volgens mij niet over. Ik ben het alleen niet helemaal met de schrijver eens dat hoogopgeleiden niet terug gaan. In Nairobi zie je in bv de farmaceutische industrie dat mensen terug gaan, als je goed geld verdiend kun je daar mooi leven, ik heb dus ook mijn twijfels of de leiders iets van deze groep te vrezen heeft, ze sluiten zich bij de elite aan ook al is het nog te vroeg om hier echt conclusies te trekken.

Sonic2
Sonic228 jul. 2018 - 20:42

De ontwikkelingen in Amerika en Nederland kan je zeker weten wel met elkaar vergelijken. Zoals je heel veel lijntjes ziet gaan. De identiteit politiek is over gewaaid uit Amerika. Het opgepimpte socialisme van Sanders zie je ook bij Podemos, SP en eerder Syrizia. Klaver, Asscher nemen grote delen over van teksten van Obama. Ook in Amerika trekt de PVV arbeider zeg maar naar Trump toe. Net als het in Nederland zo is dat de PVV en FvD een klein en zeer dom deel van links naar zich toe trekken. En in Amerika zie je ook wat je na de val van de PvdA in Nederland ziet. Het links wat nu nog groot is dat is hipster links. Het links van Jesse Klaver. Amerika laat ook zien wat voor enorme economische puinhoop het wordt als je te veel naar rechtse drammers luistert op economische gebied. Een land van winnaars en verliezers. Een land vol waardeloze flex contractjes. Waar Trump zich mee op zijn borst slaat. De statistieken zijn ten eerste om te lachen. Zo creatief zijn ze. Je wordt al heel snel( na 1 uur geloof ik) gezien als een werkende. Onder die banen zitten super flexibele banen. Of rechtenloze ZZP'ers. En dat vindt rechts kennelijk echte banen. Nederland en Amerika zijn goed te vergelijken en in sommige gevallen is Amerika ons voorland. Als we niet snel economisch het roer gaan omgooien.

Hiltermann
Hiltermann28 jul. 2018 - 23:01

@ Satya, Ex Knil militairen zijn schandalig behandeld door de Nederlandse overheid. Daar is geen twijfel over mogelijk. KNIL militairen behoorden tot de meest trouwe onderdelen van het Nederlandse leger, Die trouw werd beloond met een schandalige behandeling in Nederland. Na hun verplichte komst naar Nederland werden ze onder andere gehuisvest in de barakken in Vught die tijdens WW II door de Duitsers werden gebruikt. Molukkers hebben daarna er de voorkeur aan gegeven bij elkaar gehuisvest te worden in nieuwbouw wijken. Dat was hun eigen keus.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon29 jul. 2018 - 6:44

@ Satya Natuurlijk geloof ik dat je dit niet uit je duim zuigt. Ook in ons discriminatie/racisme-arme kikkerlandje lopen lieden met rare vooroordelen rond. Nu heb ik in mijn kennissenkring veel academici met een kleurtje, ik heb van hen nooit dergelijke ervaringen gehoord. Daarom heb ik, al is deze bewijsvoering evengoed anekdotisch, grote twijfels over de beweringen van de auteur van dit stukje. Mijn inschatting is dat in de goed opgeleide en internationaal georienteerde bovenklasse juist veel minder "cultuurangst" voor komt.

Satya
Satya29 jul. 2018 - 8:21

Z_edje Een helder betoog. Ik denk dat je over het algemeen gelijk hebt. Als ik naar mijn collega's op ons kantoor in het westen kijk ervaar ik het probleem ook niet. Ik denk dat als ik in Groningen was gaan werken ik er ook minder mee te maken zou hebben. Ik werk in een klein dorpje waar bijna geen allochtonen wonen en een donkere vrouw die leiding geeft iets nieuws is. Ik denk dat vrouw in deze context al een probleem is. Ukunda is een voorbeeld van corruptie en volken ongelijkheid. De stammen (volken) in ukunda zijn sowieso achtergesteld door de heersende stammen. Hier word door corrupte mensen dankbaar gebruik van gemaakt, er is niemand die voor hun opkomt. Wat dat betreft ben ik bij veel stammen slecht af, in mij zit teveel verschillende volken. Dit is juist voor hoogopgeleiden in Kenia niet meer zo van belang. Behalve in verkiezingstijd, dan wil men toch wel erg graag dat hun volk de machthebber levert. Gewoon een stukje informatie over de streek van mijn moeder. Mocht je ooit heen gaan naar Diani ga naar ukunda rond de airstrip, de mensen zijn arm maar zeer vriendelijk. Kies niet voor mombassa beach, de lokale bevolking is vriendelijk maar aan al shabaab gerelateerde groepen krijgen daar steeds meer macht. Zeer zorgwekkend.

Max Eisenmann
Max Eisenmann27 jul. 2018 - 18:52

Knap hoe je jezelf weet te overtuigen hoe de meeste niet-westerse culturen met hun nepotistische tribale klassenstructuren waar de westerse volken zichzelf met succes van hebben weten te ontdoen toch weer de schuld zijn van het boze Westen. Nul procent zelfreflectie en eigen verantwoordelijkheid en honderd procent de slachtofferrol.

TwoTone
TwoTone27 jul. 2018 - 17:46

Slechte voorbeelden: nl is totaal niet vergelijkbaar met Vs en Kenia int al decenia ontwikkelingshulp waarvan ca 1/3 in corrupte keniase ambtenarenzakken verdwijnt.

1 Reactie
Satya
Satya28 jul. 2018 - 14:39

1/3 maak daar maar 2/3 van. Van de corrupte kenyatta kliek word al tijden ook door Europa gebruik gemaakt. Zie Diani beach rondom Uganda. Slechts een klein voorbeeld natuurlijk.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon27 jul. 2018 - 16:41

Ik vraag mij af of uw premisse dat de Nederlandse bovenklasse zich bedreigd zou voelen door succesvolle nieuwkomers wel klopt, ik denk dat zij eerder zullen denken "hadden we er daar maar meer van". Veel Nederlanders maken zich juist grote zorgen over de influx van relatief veel ongeschoolde en laag opgeleide nieuwkomers. De Westerse samenleving en economie wordt steeds complexer en door robotisering en digitalisering worden de kansen op de arbeidsmarkt voor hen steeds beperkter. Veel van zijn veroordeeld tot een marginaal bestaan, dit leidt alleen maar tot existentiele frustraties en teleurstelling.

4 Reacties
Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon27 jul. 2018 - 16:43

mogelijkheden op de arbeidsmarkt

DanielleDefoe
DanielleDefoe28 jul. 2018 - 19:07

Bovenklasse, nogal schimmig begrip. De bovenbazen ken ik weer wel, maar die zijn de schrijver van dit opiniestuk waarschijnlijk weer niet bekend.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon29 jul. 2018 - 9:30

@ DanielleDefoe Ik denk dat Ghebreab hiermee iedereen die zich sociaal economisch boeven de middenklasse bevindt en niet de heersende elite. @ Z_edje Klopt, daar schuilt een groot gevaar. Nieuwkomers die het niet redden zullen geneigd zijn af te haken en zich terugtrekken in hun cultureel en religieus veilige omgeving. Ik verwacht niet dat Partijen als "Denk" en "Nida" hen gaan wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid, zullen juist het slachtofferschap aanwakkeren en zorgen voor groeiende tweespalt in onze samenleving.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon29 jul. 2018 - 9:32

Boven ipv boeven

Martinel
Martinel27 jul. 2018 - 16:22

Kan de journalistiek niet eens een keer achter die stilzwijgende Rutte aangaan? Waar is die enge man? Is hij eindelijk opgepleurd?

1 Reactie
Karingin
Karingin27 jul. 2018 - 17:21

Tot einde reces zit ie veilig op zijn camping. Geflankeerd door de coalitiepartners. Van oppleuren lijkt helaas geen sprake.

Meta  Foor
Meta Foor27 jul. 2018 - 16:09

goed stuk van -collega- Sennay; cruciaal scharnier is inderdaad de kloof tussen ''haves'' en ''nothaves'' . Een onoverbrugbare kloof is wel gebleken (ik spreek over continent Afrika), en het sociale en politieke en economische leven in de verschillende landen wordt hierdoor bepaald. Stef Blok begrijpt deze hybride synergie klaarblijkelijk niet en dat maakt hem ten enen male ongeschikt als Minister BuZa (maar ook indertyd voor Sociale Woningnood). Overigens: het is een walgelijke psycho truuk om je mening te geven ''onder het mom van een grapje'', of in Bllok's termen te spreken: ''onder het mom van een prikkelende uitspraak''. En ik maar belasting betalen voor besluiten van dat soort nitwits.

Satya
Satya27 jul. 2018 - 15:05

Ukanda❤️. Een deel van mij en mijn familie. Naast wat jij beschrijft over het disputes in the upperclass toch voornamelijk een plek waar het verschil tussen rijk en arm erg zichtbaar is. Er staan daar ook zeer succesvolle bouwprojecten. Je verblijft waarschijnlijk in 1. Mooi he. De bevolking van ukunda is zo vriendelijk, ze zijn vaak van hun land verdreven voor de resorts. Immers ukunda is een stukje land dat het westen wilde voor hun vakantie. Daarbij gebruik makend van hun relaties met corrupte regimes. Ik denk dat je een foto van het leven in ukunda had moeten plaatsen, net voor de airstrip. Er kan geen enkel argument zijn om deze mensen niet naar Europa te laten migreren, ze zijn vaak moslim maar je houd vakantie op hun geboorte grond. De situatie voor een Afrikaan in ukunda is uitzichtloos. Mocht je mijn vrienden Baraka of mosquito of Fatma tegenkomen doe ze de groeten. Mosquito is zo'n schat ook al lijkt hij een harde zeeman, hij weet alles van de natuur in zee voor de banken en neemt je bij laag water een eind mee over de riffen. Als je interesse in zijn kennis toont, gratis. Hij kan z'n gezinnetje net onderhouden. Je weet wat dat is in ukunda neem ik aan, eten drinken en een klein hutje. Shaqilla van de masai market die zo hard schreeuwt is m'n tante, ze is niet eens masai maar ja ze wil werken terwijl we geld sturen. Familie eigenschap willen werken. De wereld is al zo oneerlijk en dan zeuren de verwende Europeanen ook nog over migratie. Mijn familie had daar een klein stukje grond na de bevrijding gekocht. Net genoeg om wat mee te kunnen, hard gespaard. Het is nu een onderdeel van de golfclub geen compensatie, niks. Toen werd het Mombasa town, hoera alleen 1 is in Uganda gebleven . Weet je wie vaak eigenaar zijn van die resorts en hoe dat komt? Direct terug te voeren naar de koloniale tijd. Indiërs die door de Britten als hogere mens soort werden gezien en daardoor allerlei privileges hadden zo geld konden verdienen. Niet hun schuld hoor, pleit zeker niet voor idi amin en zie ze als Keniaanen. Geniet van je vakantie ik ga naar baobab over een paar weken, verheug me op de luxe. Hypocriet wijf ben ik toch. Ik hoop dat je dit leest, denk eraan dat je op gestolen land vakantie viert. Ukunda in mijn hart. ❤️

Uitgekleed
Uitgekleed27 jul. 2018 - 13:30

We hebben een nieuw woord "Angstcultuur " welke zou worden veroorzaakt door immigranten. "een maskering of zelfs afleiding is van de angst die in de bovenklasse heerst over het verliezen van de eigen politieke positie en sociaal-economische privilege aan succesvolle migranten." Dat heeft niets van doen met succesvolle emigranten, maar alles met de z.g. populisten, die hun privileges bedreigen.

Frank1234
Frank123427 jul. 2018 - 12:42

De vraag is in hoeverre de cultuur de problemen veroorzaakt in de landen vanwaaruit migratie plaatsvindt. Ook is het de vraag in hoeverre deze cultuur veranderd kan worden onder druk van bijvoorbeeld westerse invloeden. Er zijn in ieder geval zeker andere oorzaken naast cultuur te noemen die de huidige problemen in deze landen hebben veroorzaakt zoals bijvoorbeeld de voormalige kolonisatie. Aangezien niemand een glazen bol heeft is het lastig te bepalen in hoeverre deze nieuwe cultuur op lange termijn een positieve of negatieve impact zal hebben op de huidige samenleving in Europa. Ook is het de vraag of de uitkomst negatief beïnvloed wordt door te waarschuwen voor bepaalde aspecten van deze nieuwe cultuur. Bovenstaand artikel wekt in ieder geval de suggestie dat dit het geval is. Er zijn in ieder geval zeker signalen die enige terughoudenheid in een al te positieve uitkomst eerbiedigen. Ook lijkt het er niet op dat cultuur gerelateerde problemen verdwijnen door ze niet te benoemen. Dit is lang gedaan en de onderliggende oorzaken zijn hierdoor niet verdwenen. Het lijkt mij dat het in ieder geval mogelijk zou moeten zijn om hierover een discussie te voeren mits dat op een respectvolle manier gebeurt. Zeker Wilders lijkt dat aspect moeilijk te vinden. Baudet, Buma, Cliteur echter heb ik nog niet echt kunnen betrappen op moedwillige beledigingen. Er zijn zeker argumenten aan te voeren die tegen hun analyse pleiten echter om ze monddood te maken door ze als volksmenners aan te wijzen die mensen angst aanpraten is mijns inziens niet productief.

Elias Unique
Elias Unique27 jul. 2018 - 11:14

Dreamers zijn in Amerika opgegroeide migranten zonder documenten, ook als ze geen succes hebben. Nieuwkomers met potentie zijn zeker welkom in de VS, getuige de instroom van IT'ers uit alle windstreken waarmee ik jaren heb gestudeerd en gewerkt. Nederland legt ook immigranten die zichzelf (en hun gezin) kunnen onderhouden weinig in de weg. Hun cultuur vormt geen belemmering. Het wordt problematisch als grote groepen met weinig toekomst vanwege hun opleiding - en dus niet cultuur - zich hier vestigen. In Afrika waren het 'Dreamers' van een betere toekomst, hier worden het al snel 'Demanders'. Dat holt de verzorgingsstaat uit. Onderwijl groeit de teleurstelling onder deze nieuwkomers waarom het tempo waarop zij verder komen op de sociale ladder zo tergend langzaam gaat. Met rancune en terugtrekking in je eigen kringetje als gevolg. Wat die verdere integratie verhindert. En zo krijg je een vicieuze cirkel waarbij parallelle samenlevingen, als snelkookpannetjes, worden gecreëerd die welhaast een keer moeten ontploffen.

4 Reacties
JamesCullen
JamesCullen27 jul. 2018 - 13:14

Situatie in Amerika is inderdaad niet te vergelijken met de situatie hier in Europa.

Hank Rearden
Hank Rearden28 jul. 2018 - 21:51

Wat een klinklare onzin. Kennismigranten zijn in de VS welkom onder het H1b visumprogramma, een soort van moderne slavernij zonder enige zekerheid van toekomst. Als het buitenlandse "talent' voor een fooi voor de Googles en Amazons heeft kromgelegen mogen ze onder H1b voorwaarden weer linea recta vertrekken naar het thuisland, om de volgende onwetende meute te verwelkomen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin30 jul. 2018 - 13:22

Henk Rearden Dat klopt volgens mij helemaal, er wordt puur gebruik gemaakt van dat wat ze niet kunnen zonder papieren. De angst opgepakt te worden speels altijd mee in het achterhoofd. Ze werken er vaak voor een appel en een ei en hebben drie baantjes om rond te kunnen komen.

stokkickhuysen
stokkickhuysen2 aug. 2018 - 17:03

H1B visa-bezitters verdienen ongeveer 20% minder dan 'originele Amerikanen. Dus geen US$200K, maar 160K voor een goeie software engineer. Daarom vinden ze emplooi. En nu met de schaarste aan goed personeel zal die kloof kleiner worden.