Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Anglo-Amerikaanse fondsen roven Europese bedrijven leeg

  •  
28-11-2021
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
74 keer bekeken
  •  
51693335699_deab65a0ca_k

© cc-foto: Billie Grace Wards

Overduidelijk kunnen hedgefondsen dit nu doen door de duizenden miljarden die door centrale banken beschikbaar zijn gesteld, notabene tegen recessies, uit publiek belang
Nederlandse beursbedrijven staan steeds vaker onder druk van activistische aandeelhouders. Dit zijn veelal Anglo-Amerikaanse hedgefondsen, zoals het Amerikaanse Elliott, Thirdpoint, Cat Rock en het Britse Oceanwood.
Bij Shell (nu nog ook Nederlands), Just Eat Takeaway, Intertrust en Ahold eisen deze aandeelhouders ingrijpende strategische keuzes, als afstoten of splitsen van onderdelen, of juist fusies en overnames. Het komt in Nederland ‘opvallend vaak voor’, zegt ook de beleggersvereniging VEB.
Hoe komt dat? De fondsen zelf zeggen dat bedrijven ‘te veel vet hebben’. Lees: te weinig financieel rendement maken en winst uitkeren. Het FD volgde dit frame in een recent artikel over een ‘activistische’ aandeelhouder , zoals ze het hedgefonds noemen. Is wat Anglo-Amerikaanse fondsen als vet zien, niet deels brede welvaart?
‘Onderprestatie’ hangt maar net af van de termijn die je hanteert. En van wat je schaart onder relevante belanghebbenden. Hoe presteert het bedrijf voor werknemers, natuur, klimaat, maatschappij, overheid, toekomstige generaties?
Misschien is het vet deels wel de verbinding met overheden, vakbonden, kennisinstellingen, regio’s. En zijn het de overblijfselen van onze Rijnlandse ‘multistakeholder’ bedrijfstraditie. Van familiebedrijven, van Frits Philips, Albert Heijn. Iets waar we nu wel steeds vaker over praten, maar wat juist ongekend onder druk staat. Iets dat in de afgelopen decennia al tot op het bot is uitgekleed.
Activistisch klinkt misschien betrokken, maar niks is minder waar. Op een enkele uitzondering na, is het doel zélf zoveel mogelijk financieel rendement behalen. En het is best mogelijk dat brede welvaart voor hén op korte termijn minder oplevert dan een strategie gericht op maximaal financieel rendement.
Ze zullen financieel profiteren als dankzij een pr-campagne de koers omhoog schiet. En door overnames, samenvoegingen, afsplitsingen zijn financieel voordelen te behalen op korte termijn. Al is het maar door dividenduitkering.
Toch is veelvuldig aangetoond dat dit zelden goed uitpakt voor de langetermijnprestatie van het bedrijf zelf; van werknemers, klanten, maatschappij, maar zelfs aandeelhouders. FD: “Tegelijk zijn er wel negatieve gevolgen voor de operationele kasstroom. Daardoor blijkt het initiële positieve effect op de marktwaarde na enkele jaren te zijn uitgewerkt, en zelfs omgedraaid.” Ten koste van personeelsbestand, investeringen en aandacht voor maatschappij.
Het blijft een bizar fenomeen. Overduidelijk kunnen hedgefondsen dit nu doen door de duizenden miljarden die door centrale banken beschikbaar zijn gesteld, notabene tegen recessies, uit publiek belang. En nu kunnen ze hier bedrijven kopen. Veelal zonder binding met lokale gemeenschap; met amper belang bij lokaal welzijn, open ze onze arbeidscontracten, gebouwen, intellectueel eigendom, zelfs politieke invloed.
Hoe kunnen we omgaan met deze dreigende waarde vernietiging? Wellicht zou het helpen als we de maatschappelijke impact van bedrijven eens gaan meerekenen. Via een maatschappelijke jaarrekening.
Wat vet is gezond voor brede welvaart.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (30)

zekernietjoops
zekernietjoops29 nov. 2021 - 15:40

Al sinds de – nooit opgeloste en nu dus meer dan ooit culminerende – financiële crisis van 2008, heb ik in vele reacties op m.n. krantenweblogs (waar reageren overigens al ruim 4 jaar niet meer mogelijk is) dit gelegaliseerd immens roven en plunderen, d.m.v. voor dit doel structureel(!) ‘scheppen’ van onvoorstelbare hoeveelheden ongedekt nepgeld, fel veroordeeld. Dit alles werd - aanvankelijk vrijwel onopvallend met loslaten van de goudstandaard en stoppen van de maandelijkse, tot dan gebruikelijke publieke rapportage van vergroting van de geldhoeveelheid in de V.S. begin jaren ’70, maar vooral en daarop verder toegesneden, vanaf ruim 30 jaar geleden en gaandeweg almaar dwingender en brutaler - mogelijk gemaakt door eigenlijk en zeker feitelijk volstrekt immorele financieel-economische wetgeving: resultaat van verregaande ‘deregulering’ van vooral de z.g. ‘financiële wereld’. Maar ondanks duidelijke klaarblijkelijkheid van de sluwe misdadigheid van dit alles, werd afgelopen 10-tallen jaren in z.g. ‘wetenschappelijke’ publicaties en aansluitend daarop, in regeringsbeleid, praatprogramma's en officiële nieuwsmedia, deze fatale koerswending dus nooit helder en niet mis te verstaan benoemd als wat die feitelijk is: gelegaliseerd roven en plunderen, UITSLUITEND mogelijk gemaakt voor zeer bemiddelden en vooral (schat)rijken en DUS ten (zeer grote) koste van iedereen die dat niet is, m.n. de overgrote meerderheid van modaal en minder bedeelden overal ter wereld. Je ziet het ook aan de meeste z.g. ‘toelichtende en nuancerende’ – maar deze roversbendes dus niet echt veroordelende - reacties: de schrijvers daarvan behoeven minstens een broodnodige afstelling van hun moreel kompas, maar ik heb daarover al lang geen illusies meer. Overigens, regeringen en lagere overheden die dit alles goedkeuren of toch minstens gedogen, zijn DUS ook (zeer) onbetrouwbaar op andere vitale beleidsterreinen, vanwege consistentie en coherentie van de achterliggende moraal en denkwijze: net zoals bijv. een gebleken egoïst in vele andere (morele) opzichten ook, terecht, gewantrouwd wordt.

Minoes&tuin
Minoes&tuin29 nov. 2021 - 8:22

Sat zie je al lang gebeuren! Voor mij niet nieuw!

The Apple
The Apple29 nov. 2021 - 3:57

"Teveel vet op de botten" wil alleen maar zeggen:niet volledig leeg gevreten door de aandeelhouders. Nou, daar zullen ze wel een eind aan maken, zelfs totdat de patient een jammerlijke hongerdood sterft. Nederland is al lang zoiets als V&D, waarvan alleen de etalages nog welstand uitstralen. Natuurlijk komt daar ooit wel eens een einde aan. Ala het economische systeem instort, als gevolg van haar laatste ernstige -en nu dodelijke- ziekte: het neo-liberalisme. Zou dat misschien het klimaat nog kunnen redden?

2 Reacties
zekernietjoops
zekernietjoops29 nov. 2021 - 21:15

The Apple, Inmiddels worden mensheid en aarde vrijwel geheel door immense, structurele kwaadaardigheid bepaald, getiranniseerd en vooral, mishandeld: m.n. zichtbaar in de 'financiële wereld', onophoudelijke oorlogen en conflicten en in het wegvagen of volledig en verwarrend omkeren van al duizenden jaren vanzelfsprekende (want logische, verstandige en samenlevingen bestendigende) waarden en waarheden.... alles met (gretige) hulp van daardoor gechanteerde en/of daarvoor gevallen bedenkelijke vazallen en ontelbare, het niet zo nauw nemende opportunistische meelopers. Velen hebben nu begrepen dat hun ‘verdienmodellen’ zonder waarlijke en eerlijke, vruchtbare arbeid - die zeer lang voor hen gefunctioneerd hebben - tegen hun einde lopen: immers, de daarvoor benodigde (zeer) kostbare ‘assets’ en talloze slechts met een pennestreek geprivatiseerde volkseigendommen raken op omdat die al grotendeels verworven, of juister, geroofd zijn. Dat geldt ook, zij het in veel mindere mate, z.g. onschuldig, burgerlijk ‘klein bier’ in de vorm van ‘gewoon en vanzelfsprekend’ lenen, vooral t.b.v. hebzuchtige speculatie die medeveroorzaker is van chronische en systematische (en ook zo de wereld op z’n kop zettende, want zelfs als ‘goed en noodzakelijk ’ gedefinieerde) inflatie… waardoor alle andere mensen, m.n. hen die aan dit alles niet medeplichtig waren/zijn, nog meer werden/worden uitgevreten. Als men de vanwege dit alles overdonderend snelle ontwikkelingen en nieuws omtrent onverbiddelijk opgedrongen en snel te implementeren beleid met betrekking tot ‘klimaat en vergroening’ - en voorts, alles wat mogelijk lijkt te worden met verdergaande digitalisering, vertechnisering en zelfs z.g. ‘transhumanisme’ - goed heeft gevolgd, is overduidelijk dat daar vooral onvoorstelbaar grote kapitalen mee gemoeid zullen zijn… die, zeker aanvankelijk, via aldus nieuw te scheppen productieve werkgelegenheid, de enig opgedrongen redding moeten vormen van anders onvermijdelijk instortende economieën en samenlevingen, omdat de ‘machten van vanouds’ NOOIT – zoals ook vanouds! - gehoor zullen geven aan een waarlijk democratisch bepaalde volkswil. Conform de dwingende denkwijze van die (kwaadaardige) ‘machten van vanouds’ die nu machtiger zijn dan ooit, zal dit alles uiteindelijk ook en totalitair, wegens verdwijnen van zelfs de laatste restjes wezenlijke democratie als gevolg van al gerealiseerde, zeer afstandelijke, centralistische machtsconcentratie in EU en uiteindelijk, een opgedrongen wereldregering, leiden tot een nog kwaadaardigere en tiranniekere werkelijkheid. Maar een - inmiddels opportunistisch ‘vergeten’ - oud gezegde luidt: “de mens wikt, maar God beschikt”, En dat is de enige waarlijk realistische en vertroostende hoop die (uiteindelijk) goedwillende en goedbedoelende mensen nog rest.

zekernietjoops
zekernietjoops30 nov. 2021 - 11:06

correctie: 8e regel 2e alinea "...die medeveroorzaker is van chronische en systematische..." moet zijn "...dat medeveroorzaker is van chronische en systematische..." Immers, dat slaat terug op...‘gewoon en vanzelfsprekend’ lenen'... in de 7e regel.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin28 nov. 2021 - 22:23

De beurs is wat mij betreft één van de grootste vloeken die de mensheid kan treffen, parasiteren zo ongehoord op de arbeid van anderen, beleggers zijn de moderne slaven houders, Rutte en de vvd hebben het nederlandse volk verkocht aan dit soort parasitaire instellingen, kijk naar de woningmarkt om een schrijnend voorbeeld te noemen.

1 Reactie
Frans Kwakman
Frans Kwakman29 nov. 2021 - 21:10

Raymond - soms zijn we het eens. De Nederlandse regering heeft de vestiging van gokbedrijven beperkt. Hoe precies weet ik niet, ik ben geen wetkundige. Triest genoeg heeft men het grootste gokbedrijf vrij gelaten, de cryptomunt (zog. munt uiteraard). In zwitserland mag daar niet in gehandeld worden, in China wordt die handel scherp in de gaten gehouden maar in ons land is het vrijheid,blijheid. Toch meen ik dat velen, en vooral jongeren geloven rijk te kunnen worden door een gokje te wagen. Het zou goed zijn als DNB paal en perk zou stellen aan deze gokwoede. Waarschijnlijk mag dat niet van die EU in haar kapitalistisch streven maar Nederland zou in deze een voorbeeld kunnen stellen.

Paleocon
Paleocon28 nov. 2021 - 18:53

Grappig dat hier familiebedrijven worden aangehaald. Die zijn namelijk niet meer mogelijk door de hier op Joop regelmatig geprezen hoge(re) erfbelasting…

10 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens28 nov. 2021 - 19:50

@ Paleocon Jij schrijft: Die zijn namelijk niet meer mogelijk door de hier op Joop regelmatig geprezen hoge(re) erfbelasting… Als een familiebedrijf volgens jou is dat de zoon het bedrijf van pa kado krijgt is er helemaal niets mis met erfbelasting. Dat kan dan maar beter heel veel zijn.

Paleocon
Paleocon28 nov. 2021 - 22:02

@DaanOuwens 28 november 2021 at 20:50 Dat kan je vinden, maar dat is dan wel het einde van familiebedrijven. You can’t have the cake and eat it…

stokkickhuysen
stokkickhuysen28 nov. 2021 - 22:14

Welke hogere erfbelasting?

Paleocon
Paleocon28 nov. 2021 - 23:05

stokkickhuysen 28 november 2021 at 23:14 Die hogere belasting waar hier zo vaak voor wordt gepleit

DaanOuwens
DaanOuwens29 nov. 2021 - 6:52

@ Paleocon Jij schrijft: Dat kan je vinden, maar dat is dan wel het einde van familiebedrijven. Er zal niemand wakker liggen, behalve jij dan, van de ondergang van familiebedrijven die alleen kunnen voortbestaan door geen erfbelasting te betalen. Dit is een familiebedrijf: https://www.facilicom.nl/nl Ik heb ze nooit gehoord over het probleem van erfbelasting. Je moet niet denken dat jouw wat simplistische opvatting over hoe zaken in elkaar steken voor iedereen de werkelijkheid vormen. Als je niet verder kijkt dan je neus lang is gaan veel oplossingen aan je voorbij.

Paleocon
Paleocon29 nov. 2021 - 9:05

Leuk dat anekdotisch ‘bewijs’ van je, maar die zorgen zijn er dus wel degelijk… https://www.accountant.nl/nieuws/2021/4/toekomst-familiebedrijven-in-gevaar-bij-andere-belastingregels/

stokkickhuysen
stokkickhuysen29 nov. 2021 - 10:31

o die belasting die er nog niet is. Dat regelen we wel, gewoon gespreide betaling? Een onderneming maakt winst, dus mocht de opvolger niet onmiddellijk de cash hebben dan kan hij dat in latere jaren betalen. Zo, weer een probleem opgelost. En natuurlijk is je stellig: hoigere erfbelasting = einde familiebedrijven ook nogal uit het lood. Yes I can have familiebdrijven and eat the successierechtencake.

DaanOuwens
DaanOuwens29 nov. 2021 - 13:16

@ Paleocon Jij schrijft: Leuk dat anekdotisch ‘bewijs’ van je, maar die zorgen zijn er dus wel degelijk… Het zijn niet mijn zorgen. Een familiebedrijf dat problemen heeft met erfbelasting mag van mij omvallen. Er is geen enkele reden om slecht ondernemersschaap te belonen. KPMG heeft prima oplossingen voor bedrijven die niet 42% erfbelasting willen betalen. Het is ook geen anekdotisch bewijs, ik verwees naar een van de grootste familiebedrijven van Nederland. Als zij het in het groot kunnen kan een klein bedrijf het zeker.

DaanOuwens
DaanOuwens29 nov. 2021 - 13:21

@ stokkickhuysen Jij schrijft: En natuurlijk is je stellig: hoigere erfbelasting = einde familiebedrijven ook nogal uit het lood. Het kernpunt is dat een opvolger na overlijden of terugtreden van de eigenaar het volledige eigenaarschap zou moeten overnemen. Dat is een nogal primitieve opvatting van ondernemerschap. Je zal maar werknemer zijn van zo'n bedrijf waar de ervaren eigenaar ineens wordt vervangen door iemand die als enige verdienste heeft dat hij tot stand is gebracht met het juiste zaad. Er zijn talloze familiebedrijven kapot gemaakt door de tweede en derde generatie. Ik heb dus enige allergie voor dit soort geblaat. Maar ik vrees dat Paleocon diep in zijn bubbeltje zit.

DanielleDefoe
DanielleDefoe29 nov. 2021 - 16:42

[Er zijn talloze familiebedrijven kapot gemaakt door de tweede en derde generatie.] Het boerenbedrijf van mijn grootvader werd deskundig om zeep geholpen door zijn oudste zoon. Mijn moeder had het er waarschijnlijk beter vanaf gebracht.

Eid
Eid28 nov. 2021 - 15:06

Het gaat dus meer om gedwongen strategie wijzigingen, dan om direct leegroven, alhoewel dat laatste beter bekt. Dan is er een principiele vraag: Aandeelhouders stellen geld te beschikking aan een bedrijf, met eigen intenties, korte termijn of lange termijn... het gaat om hun verdienmodel. Dat kunnen we ter discussie stellen door vooral te wijzen op het maatschapoelijk belang, maar levert dat direct meer rendement op? Is een 'bedrijf' als ABP gebaat bij activistische aandeelhouders die ze wegjaagt bij SHELL, terwijl het doel ve pensioenfonds is rendement te maken voor gepensioneerden, en niet om de deug uit te hangen? Dus deze milieu activisten mogen dan weer wel, en is een strategisch maatschappelijke keuze, met evt minder rendement, dan ook niet een vorm van 'leegroven'?

4 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens28 nov. 2021 - 19:56

@ Eid Jij schrijft: Het gaat dus meer om gedwongen strategie wijzigingen, dan om direct leegroven, Het opsplitsen van bedrijven gaat alleen om zo snel mogelijk geld te maken. De onderdelen te verkopen en vol te hangen met schulden. Leegroven is een prima formulering. En je schrijft: terwijl het doel ve pensioenfonds is rendement te maken voor gepensioneerden, en niet om de deug uit te hangen? Kennelijk vinden die deelnemers in ABP dat hun pensioen zo bij elkaar gebracht moet worden dat er ook nog een leefbare wereld moet zijn als hun pensioen uitgekeerd gaat worden. Maar wellicht zitten de oudere generaties daar inderdaad niet zo mee. Over 40 jaar is leefbaarheid niet hun probleem maar dat van hun kinderen. Dus ik kan mij best voorstellen dat mensen zoals jij helemaal geen probleem hebben met het verzieken van het milieu. Toch goed dat er ook mensen zijn die wel vooruit willen kijken

Minoes&tuin
Minoes&tuin29 nov. 2021 - 8:27

Dat is ook met de kranten gebeurd bijvoorbeeld!

The Apple
The Apple1 dec. 2021 - 6:04

Eid: " Dat kunnen we ter discussie stellen door vooral te wijzen op het maatschapoelijk belang, maar levert dat direct meer rendement op? Voor de aandeelhouders misschien niet, maar voor de samenleving wel. Dat heeft niets te maken met "deugen", maar met prioriteiten stellen. En waarom zou onze prioriteit de winsten van de aandeelhouders boven het maatschappelijk nut moeten zijn? Typische VVD-drogredenering: als je de profiteurs buitenspel zet, is dat dan niet een vorm van diefstal? De profiteurs vinden van wel....

The Apple
The Apple1 dec. 2021 - 6:06

Parasieten hebben ook het recht op een goed leven. Ze zijn vast wel ergens goed voor, want anders waren er niet zoveel.

Simon Drees
Simon Drees28 nov. 2021 - 14:53

"Is wat Anglo-Amerikaanse fondsen als vet zien, niet deels brede welvaart?" Nou, dat is dus een goede vraag, en het is zeker niet zo dat het vet dan voor goede zaken benut wordt, of dat het juist een last is, of andere nadelen vormt. Daaraan wil ik toevoegen dat activistische aandeelhouders, of noem ze zo je wilt hedgefondsen, met hun soms dwingende eisen ook goeds kunnen opleveren. Mooi voorbeeld daarvan is nu juist Shell die door haar activistische aandeelhouders tot meer groene activiteiten gedwongen wordt: https://www.parool.nl/nederland/grote-beleggers-eisen-klimaatstappen-shell~b0f87d5a/

3 Reacties
stokkickhuysen
stokkickhuysen28 nov. 2021 - 22:21

Je haalt verschillende soorten activisme door elkaar. De Amerikaanse hedgefondsen zijn puur geent op rendement. Je zult van hen geen klachten horen als ze hun rendement maar krijgen. Ik ben bang dat door de algemene covid regelingen er bedrijven zijn die onterecht veel steun hebben ontvangen en die willen die steun die nu in de reserves van die bedrijven zitten eruit halen.

Simon Drees
Simon Drees29 nov. 2021 - 8:43

@stockkickhuysen Ik haal niets en niemand door elkaar als ik wijs op de door mij genoemde invloed van activistische beleggers of zo je wilt hedgefondsen. Blackrock, de grootste van allemaal, doet er bijvoorbeeld veel aan om bedrijven aan te zetten tot vergroening, het bijdragen aan het halen van toekomstige milieunormen, en daarnaast ook sociale doelen. In de Volkskrant over Larry Fink de CEO van Blackrock: "Hij toont zich in zijn open brieven aan het bedrijfsleven een ware ‘politicus-ceo’, zoals The Economist het fenomeen laatst betitelde. De topman hekelt de exorbitante beloningen die veel bestuurders opstrijken en het gebrek aan vrouwen in de top, en hij haakt aan bij de Black Lives Matter-beweging: ‘Een bedrijf dat niet probeert te profiteren van het complete spectrum aan menselijk talent is zwakker.’ Eén onderwerp springt er uit: klimaatverandering. ‘Er is geen bedrijf dat niet grondig geraakt zal worden door de transitie naar een klimaatneutrale economie’, schrijft Fink. ‘Maar ondernemingen die zich niet tijdig voorbereiden, zullen hun zaken en waarderingen zien lijden.’ Als iemand de duimschroeven aan kan draaien, bevestigen vriend en vijand, is het BlackRock. Heeft de rijkste vermogensbeheerder ter wereld iets aan te merken, dan zwaaien alle deuren open – of het nou om de boardrooms van multinationals als Shell gaat of om het Torentje van demissionair premier Rutte. " https://www.volkskrant.nl/economie/dit-mysterieuze-megabedrijf-beheert-de-grootste-spaarpot-ooit-en-waarschijnlijk-ook-jouw-centen~bfcbfe6a0/

stokkickhuysen
stokkickhuysen29 nov. 2021 - 10:45

@Simon BlackRock paid CEO Larry Fink $29.9m in 2020, an 18% increase from the previous year. According to the asset manager's 2021 proxy statement, Fink was paid a base salary of $1.5m, a cash bonus of $9.5m, $3.95m in deferred equity, and $14.9m as part of a long-term incentive scheme. Goed dat hij de exorbitante beloningen benoemt en wil aanpakken. Ik begrijp dat op zoek naar alternatieven voor oilie Blackrock nu haar geld o/a in NL volksbuurten steekt. Dat is bij uitstek een terrein waar ze hun maatschappelijke betrokkenheid kunnen laten zien.

gimli55
gimli5528 nov. 2021 - 14:18

Ik zal wel erg achterdochtig zijn, maar is dit niet mogelijk de achterliggende gedachte van de cadeautjes van de verschillende regeringen aan de aandeelhouders? Elke keer blijkt dat de aandeelhouders profiteren van de ontstane situaties en crisis of ze nu financieel of van andere aard zijn. Met de economie gaat het elke keer weer uitstekend, echter niet met de burgers, hun arbeidsrecht, inkomen en vermogen. Met elke nieuwe recessie verslechteren de werkomstandigheden, de rechten, het perspectief en de mogelijke alternatieven, waaruit gekozen kan worden. De welvaart van velen verslechterd en de rijkdom van enkelen groeit explosief.

2 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin29 nov. 2021 - 8:29

Dat is ook de bedoeling! Want; https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/26/als-miljonair-kun-je-je-ook-arm-voelen-a4067021

DanielleDefoe
DanielleDefoe29 nov. 2021 - 16:50

Dat soort extreme rijkdom is ook betrekkelijk zeldzaam. Mij interesseren die lui ook totaal niet.