Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Anderhalf keer meer kinderen uit huis geplaatst in toeslagenschandaal dan eerder gedacht

  •  
11-05-2022
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
1122 keer bekeken
  •  
ANP-447170096

De afgelopen zes jaar zijn anderhalf keer zoveel kinderen van slachtoffers van het toeslagenschandaal uit huis geplaatst dan eerder werd geschat. Dat meldt de Volkskrant woensdag. In oktober werd nog het aantal 1.115 kinderen genoemd, dat blijken er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nu 1.675 te zijn. 

De Belastingdienst beschuldigde een groot aantal mensen, overwegend met een niet-westerse achtergrond, ten onrechte van toeslagenfraude. Als gevolg hiervan moesten de gezinnen grote bedragen terugbetalen, wat leidde tot ernstige financiële en psychische problemen. In sommige gevallen had dit uiteindelijk tot gevolg dat kinderen uit huis werden geplaatst. 

Inmiddels heeft minister Franc Weerwind (D66, Rechtsbescherming) een speciaal team aangesteld dat de kinderen moet helpen, maar vooralsnog zijn er geen kinderen teruggekeerd naar huis. Kamerlid Pieter Omtzigt constateert op Twitter:

"Het aantal uithuis geplaatste kinderen van slachtoffers in het toeslagenschandaal is het afgelopen jaar - nadat de regering over het schandaal gevallen was - dus toegenomen"

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (14)

Jaco38
Jaco3812 mei 2022 - 22:16

Zie in de reacties dat gesproken wordt over “onterechte” uithuisplaatsingen. Dan wordt oorzaak en gevolg door elkaar gehaald. In het geval de toeslagenaffaire ouders dusdanig in de problemen bracht is dat buitengewoon treurig maar als hierdoor een onveilige, ongezonde situatie voor hun kinderen ontstond waardoor uit huis plaatsing - naar oordeel deskundige - noodzakelijk werd dan is de uithuisplaatsing gewoon terecht. Als de situatie door de RvK echter ten onrechte als onveilig voor het kind werd beoordeeld dan is dat niet veroorzaakt door de toeslagenaffaire, maar omdat de instanties hun werk niet goed gedaan door de gezinssituatie ten onrechte als onveilig te beoordelen.

FreddyvD
FreddyvD12 mei 2022 - 16:01

Simpel, alle politici en alle medewerkers van de desbetreffende afdeling hun inkomens innemen als boetedoening totdat de problemen zijn opgelost, wie weet dat ze dan wel bewegen, ondertussen de veranwoordelijken uitzoeken en opsluiten.

Volrin
Volrin11 mei 2022 - 17:02

Wat mij opviel in de reportage van het NOS nieuws was dat, blijkbaar, voor 2015, de uithuisplaatsingen niet eens werden bijgehouden. Echt beschamend.

Jozias2
Jozias211 mei 2022 - 13:09

Waarom zou je volledig zijn als het verhaal daarmee genuanceerder wordt en wellicht niet het frame bevestigd waar je in wil geloven. Zo blijft onvermeld dat: "Het CBS benadrukt dat „belangrijke kanttekeningen” moeten worden geplaatst bij de meest recente cijfers. Zo valt uit de cijfers geen causaal verband op te maken tussen de uithuisplaatsing en de Toeslagenaffaire, omdat het instituut geen onderzoek heeft gedaan naar de oorzaken van de uithuisplaatsing van de kinderen. De komende maanden zal het CBS onderzoeken of kinderen van gedupeerde toeslagenouders „onder- of oververtegenwoordigd zijn” in het totaal aantal uithuisplaatsingen." We weten dus nog helemaal niet of er een causaal verband is en ook niet of dit aantal meer is dan wat je op basis van de aantallen zou moeten verwachten... Daarnaast: eerder is gesproken over schatting van 1115 kinderen over de periode 2015-2020. Nu is het een nieuwe berekening over 2015-2021. Dat is dus ook een extra jaar, het komt onder andere doordat meer gedupeerden zich hebben gemeld en omdat er aanvullende informatie beschikbaar kwam. Het gaat dus niet perse om nieuwe uithuisplaatsingen na de val van het kabinet zoals Omtzigt suggereert. Elk jaar worden zo'n 19.200 kinderen uit huis geplaatst. Dat zijn dus 115.200 kinderen tussen 2015-2021. Van deze 115.200 kinderen waren er 1675 met (toevallig of niet) ouders die ook te maken hebben met de toeslagen affaire. De vraag is dus of dat in verhouding een aantal is wat je zou verwachten.

3 Reacties
Gimli1955
Gimli195511 mei 2022 - 15:11

De verhouding is irrelevant, al is er maar 1 kind onterecht uit huis geplaatst. Wat ik zeer betwijfel, bij sommige gezinnen heeft het maar 3 maanden geduurd van begin tot uithuisplaatsing. Gaat er geen belletje rinkelen bij de door jouw genoemde aantallen? De aantallen staan in geen verhouding tot de aantallen in absolute zin in andere landen. In andere landen plaatsen ze de dader uit huis, en blijven de kinderen juist in hun eigen omgeving. In België is de jeugdzorg veel meer preventief ingesteld met meer toezicht, in plaats van ingrijpen wanneer het fout loopt. Het systeem is daar zelfs goedkoper en plaatst veel minder kinderen uit huis. Hier is het vooral gericht op kinderen of ouders waarbij het al ontspoort is. Dan ben je en zijn de ingrepen groter en duurder, maar gezien de marktwerking in de zorg ook voorspelbaar. Het feit dat jij niet weet, en de politiek ook niet, of er een causaal verband is, komt, omdat het nooit onderzocht is. Ook hier weer de bekende gemiste kans. Als de cijfers het niet aantonen, kun je de andere kant opkijken of het verder onderzoeken. Laat dat nu juist een probleem zijn bij Rutte 1 tm 4, niet willen weten, wegkijken, ontwijken, bagatelliseren en doorschuiven. Met de decentralisatie zou het toch beter, goedkoper en efficiënter gaan? Net als met de marktwerking is dat een leugen gebleken en Rutte en consorten zijn niet in hun eerste gestikt en ook niet in hun tweede, enz. Je moet niets verwachten maar moeite doen om het te weten.

Gimli1955
Gimli195511 mei 2022 - 19:06

Lijkt me ook zinvol dat je het stuk lees in het AD over het ontbreken van enige rechtsbescherming voor de kinderen en de ouders. De jeugdzorg is als een bus over de slachtoffers heen gedenderd, met medewerking van de rechtspraak en soms is er zelfs geen rechter aan te pas gekomen. Het is zoals Karingin ook zegt, het is endemisch en institutioneel. Weet je wel wat dat betekent? Dat instituten de macht hebben gegrepen om racisme en discriminatie in te voeren voor een groep onschuldige burgers, waaronder de bestuursrechtspraak, de RVS en de jeugdzorg.

Jozias2
Jozias212 mei 2022 - 13:39

@gimli Je haalt een aantal zaken door elkaar. Je kunt best kritiek hebben over het aantal kinderen wat in Nederland uit huis wordt geplaatst. Anderzijds is het misschien zo dat in andere landen kinderen vaker thuis in een onveilige omgeving blijven wonen. Maar dat heeft betrekking op alle 120.000 uithuisplaatsingen ben niet deze 1600. Uiteraard is elke onterechte uithuisplaatsing er 1 teveel. Maar we weten helemaal niet of er sprake is van onterechte uithuisplaatsingen en toch is er commotie. Eerder is gemeld dat er geen enkel kind uit huis is geplaatst enkel en alleen vanwege de toeslagenaffaire en de eventuele schulden. De commotie gaat nu alleen over het aantal. En of dit aantal echt commotie waard is kun je pas beoordelen als de context kent. Dus of er een causaal verband is en of dit aantal echt een afwijkend aantal is. Tot die tijd is het suggestief, onvolledig en stemmingmakerij. Maar daar gaat dit niet om. Hier wordt gesproken over een aantal en een link gelegd met de toeslagen affaire

Karingin
Karingin11 mei 2022 - 12:11

Hoewel de jeugdzorg - het systeem - een gruwel is, vind ik wél dat hier uiterst zorgvuldig naar gekeken moet worden. Er gaat héél veel mis, en het is een haast endemisch probleem dat er niet of nauwelijks rekening wordt gehouden met de ouders, maar je moet er toch niet aan denken dat nu lukraak al die kinderen worden teruggeplaatst zonder naar de situatie te kijken, en dat er dan eentje in de kreukels eindigt. Wat ik niet begrijp is dat niet echt alles uit de kast wordt getrokken om al die dossiers door te nemen, ruk desnoods een blik studenten en gepensioneerden open. Maar ja, dat kost weer knaken natuurlijk

1 Reactie
Gimli1955
Gimli195511 mei 2022 - 14:54

Mijn stellige overtuiging is dat een kind of kinderen, die ontdekt (en) dat hij of zijn onterecht uit huis is geplaatst, zeer zeker in de kreukels gaat. Dat geldt ook voor de ouders en respectievelijke omliggende familie. Ongeacht wat er ook nog gebeurt, zal dit akkevietje een psychologisch effect hebben op de slachtoffers. Als ik lees dat het bij sommige families in een maand of 3 gebeurt is, dan kun je twijfelen aan de manier van werken van de jeugdzorg. Daarnaast schijnen er 40.000 kinderen per jaar uit huis geplaatst te worden, en dat aantal vind ik een onwaarschijnlijk aantal, dat is de gehele bevolking van een kleine stad. Volgens mij heeft de marktwerking ook toegeslagen bij de jeugdzorg, al is dat een veronderstelling van mij. Gezien de wachtlijsten bij de jeugdGGZ is wel te stellen dat het in Nederland niet goed geregeld is. Is er voor de ouders een vorm van Ombudsman of instantie die de uithuisplaatsingen kan toetsen en ja, de rechter doet uitspraak. Echter met het Toeslagschandaal was de bestuursrechtspraak ook niet in orde en was zelfs de RvS fout in het beoordelen.

Paul250371
Paul25037111 mei 2022 - 11:25

En het gaat maar door. De gifbeker na 10 jaar Rutte is nog lang niet leeg.

Gerygrr
Gerygrr11 mei 2022 - 10:48

Schandalig! Franc Weerwind zet deskundigen NAAST de ouders zegt hij en is daar nogal trots op. Waar stonden Pieter Omtzigt en Renske Leijten dan? Een noodlottige spiraal van ambtenaren, die uitvoeren wat het politieke wantrouwen ingeeft. Mensen naar een financiële afgrond brachten, vervolgens uiteraard door de problemen hun kinderen geen veilig thuis konden bieden en daardoor uit huis moesten worden geplaatst. Ik vraag me af, kun je niet simpelweg de rechterlijke uithuisplaatsingen snel analyseren en waar het aannemelijk is, dat er met geld de problemen kunnen worden opgelost die oplossingen realiseren? Nu gaan er weer nieuwe ambtenaren zich over de zaak buigen en zorgvuldig beoordelen of enz enz enz… Dat is ons probleem! Ieder houdt zijn eigen werk in stand.

3 Reacties
Paul250371
Paul25037111 mei 2022 - 11:27

Deze gewetenloze mensen die om Peter Pannekoek te parafraseren verantwoordelijk zijn voor "staatsontvoeringen gaan dat echt niet oplossen. Er is onder Rutte nog nooit iets opgelost.

youppie
youppie11 mei 2022 - 15:06

De voornaamste taak van de regering inzake het toeslagenschandaal is het verbergen van de ambtenaren die deze misdaden begaan hebben. Kijken we naar Artikel 189 van het Wetboek van Strafrecht eerste lid: “Art. 189, eerste lid, Sr luidt en luidde ten tijde van het tenlastegelegde feit als volgt: ‘1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft: 1°. hij die opzettelijk iemand die schuldig is aan of verdachte is van enig misdrijf, verbergt of hem behulpzaam is in het ontkomen aan de nasporing van of aanhouding door de ambtenaren van de justitie of politie; 2°. hij die nadat enig misdrijf is gepleegd, met het oogmerk om het te bedekken of de nasporing of vervolging te beletten of te bemoeilijken, voorwerpen waarop of waarmede het misdrijf gepleegd is of andere sporen van het misdrijf vernietigt, wegmaakt, verbergt of aan het onderzoek van de ambtenaren van de justitie of politie onttrekt; 3°. hij die opzettelijk voorwerpen die kunnen dienen om de waarheid aan de dag te brengen of om wederrechtelijk verkregen voordeel als bedoeld in artikel 36e aan te tonen, met het oogmerk om de inbeslagneming daarvan te beletten, te belemmeren of te verijdelen, verbergt, vernietigt, wegmaakt of aan het onderzoek van de ambtenaren van de justitie of politie onttrekt, dan wel door het opzettelijk verstrekken van gegevens of inlichtingen aan derden die inbeslagneming belet, belemmert of verijdelt.” Genoeg voor een goede advocaat.

Jozias2
Jozias212 mei 2022 - 19:13

@youppie Er is zelfs aangifte gedaan tegen ambtenaren maar volgens het OM was er geen sprake van een strafbaar feit. Kunt u uw stelling onderbouwen?