Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Amerikaanse regering bedreigt rechters Haags internationaal strafhof

  •  
10-09-2018
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
429 keer bekeken
  •  
bolton
John Bolton, de nationale veiligheidsadviseur van het Witte Huis, heeft in een speech harde dreigementen geuit tegen rechters van het internationaal strafhof ICC dat in Den Haag is gevestigd. De dreigementen zijn bedoeld om voor elkaar te krijgen dat het hof een onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden begaan door Amerikaanse militairen staakt. Hij uitte de dreigende taal in een speech voor een conservatieve organisatie, de Federalist Society.
Als het hof het onderzoek doorzet dan zal de regering Trump overwegen om rechters en aanklagers de toegang tot de VS te ontzeggen. Daarnaast zal er beslag gelegd worden op eventuele financiële tegoeden die ze in de VS hebben. En tot slot zullen ze mogelijk in de VS vervolgd gaan worden.
Het ICC werd in 2002 in het leven geroepen en is het eerste permanente gerechtshof gericht op het vervolgen van oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide. De juridische instantie wordt door meer dan 120 landen erkend maar niet door de VS, Rusland en China.
Bolton noemt het hof een aanslag op de grondrechten van de Amerikaanse bevolking en de soevereiniteit van de VS. Al onder president Bush weigerde de Amerikaanse regering mee te werken aan het hof. Toen werd even gedreigd eventuele gearresteerde Amerikaanse verdachten met een militaire actie uit Den Haag te bevrijden. Daartoe werd een speciale weet ontworpen maar de VS ontkende later dat een invasie in Nederland aan de orde zou zijn.
Het Laatste Nieuws citeert Bolton :
"“Vandaag, aan de vooravond van 11 september” en de herdenking van de aanslagen van 2001 die de operatie in Afghanistan hebben uitgelokt, “wil ik een duidelijke en niet mis te verstane boodschap brengen van de president van de Verenigde Staten: de VS zullen alle nodige middelen aanwenden om onze landgenoten en hen van onze bondgenoten te beschermen tegen onterechte vervolgingen vanwege dit illegitiem hof”, zei de aartsconservatieve veiligheidsadviseur van Trump. “Wij zullen niet samenwerken met het Internationaal Strafhof, wij zullen geen assistentie verlenen, we zullen geen deel uitmaken van het Internatoinaal Strafhof. Wij zullen het Internationaal Strafhof zijn mooie dood laten sterven”, want “voor ons is het Internationaal Strafhof reeds dood”, aldus Bolton."
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (67)

Hiltermann
Hiltermann17 sep. 2018 - 21:01

De VS erkennen het ICC niet omdat de VS handelen in strijd met de conventie van Genève. Martelen, verdachten jarenlang opsluiten zonder proces op Guantanamo Bay zijn in strijd met de conventie van Genève. Het ICC zou de VS zeker aanklagen voor de praktijken die in strijd zijn met het oorlogsrecht. Alleen landen die het ICC erkennen kunnen voor inbreuken op het oorlogsrecht of het schenden van de universele verklaring van de rechten van de mens voor het ICC gedaagd worden. Jammer genoeg nemen steeds meer landen afstand van het ICC.

Libertain
Libertain12 sep. 2018 - 10:10

@Britta, heel leuk allemaal door je ter plekke bedacht - (“Responsibilty to Protect” ) Zou je voor de duidelijkheid en rechtmatigheid moeten aanwijzen uit welke document van de Veiligheidsraad van de VN denk jij dat je dit verzinsel heb uitgetrokken. Elke bekwame internationale jurist weet dat enkel het Veiligheidsraad van de VN is de bevoegde orgaan die na de WOII mag direct oordelen over oorlogen. Langs deze weg heb je zelf net aangegeven dat de oorlog tegen Joegoslavië eigenlijk illegaal was, doch had jij zekert grote grote zin als ik naar je opgewonden hormonale taal moet kijken.

Britta van Rees
Britta van Rees11 sep. 2018 - 12:19

Het ICC-verdrag is niet wereldwijd geldig. Alleen de landen die er vrijwillig aan deelnemen vallen onder de jurisdictie van het Strafhof. Daarom kan ik me wel voorstellen dat Amerika boos wordt als het Strafhof Amerikanen dreigt te vervolgen. Laat ik het zo zeggen, als Zuid-Afrika hetzelfde zou zeggen als Bolton, dan was dit complete forum het met Zuid-Afrika eens geweest. Anti-Amerikanisme is een ziekte, zoals racisme dat is.

13 Reacties
Libertain
Libertain11 sep. 2018 - 13:46

("Het ICC-verdrag is niet wereldwijd geldig. Alleen de landen die er vrijwillig aan deelnemen vallen onder de jurisdictie van het Strafhof.") Lekker dubbele maatstaven, hoor. Joegoslavië als soevereine staat was er ook niet mee eens, hebben we doch lekker gebombardeerd om ze mee te krijgen.

HM van der Meulen
HM van der Meulen11 sep. 2018 - 14:13

Het complete forum vraagt zich af of het wel de moeite loont om een rechtse trol die ze niet allemaal op een rijtje heeft te voeren.

H.Witte
H.Witte11 sep. 2018 - 14:57

Anti Amerikanisme heeft alles te maken met het gedrag van deze grootmacht. Dat kan je moeilijk nog democratisch noemen. Ik refereer maar aan de interventie in Granada en vooral ook aan de val en dood van de democratisch gekozen Allende. Verder voert de CIA all over the world anti-democratische acties uit als zaken zich niet voor de VS welgevallig ontwikkelen. U moet zich maar eens verdiepen inde bewegingen van de CIA en bijvoorbeeld ook van de door de CIA gesteunde mossad. In dat verband is het aardig om te weten dat zelfs de Bende van Nijvel een door de CIA vanuit Italië aangestuurde groep van niet al te fatsoenlijke lieden was, die helaas op enig moment te veel hun eigen weg gingen maar voor instabiliteit in Europa moesten gaan zorgen. Die weerstand tegen Amerika en ook Rusland heeft dus alles te maken met de machtspolitiek, waarvoor en waardoor desnoods en helaas veelvuldig doorlopend mensenrechten worden geschonden. Het gehele militair industrieel complex waarop voornamelijk de VS-economie en overigens ook voor een belangrijk deel de gehele wereldeconomie draait is gebaat bij het constant tegen elkaar uitspelen van Staten, dat alles in het kader ook van de verdeel en heerspolitiek. De VS heeft ongetwijfeld heel goede strategen. De gebeurtenissen in Irak met het verdrijven van Hussein en zijn militairen heeft geleid tot ISIS. Iedereen, dus ook de VS, kon voorzien dat al die weggestuurde hoge officieren naar Syrië het niet bij die vernedering zouden laten maar dat zij zich zouden gaan verenigen en de wapens zouden oppakken, hetgeen onder het mom van Kalifaat om voldoende draagkracht te krijgen is geschied.. Iedere strateeg kon deze ontwikkeling voorzien en het gaat dan ook echt niet te ver om te veronderstellen dat hier een tactiek achter zit. Zo goed als het ook zeer plausibel is dat de strijd in Syrië bewust tot stand is gekomen om een vluchtelingenstroom op gang te brengen en daarmee Europa te destabiliseren, want als er één ding duidelijk is dan is het wel de weerstand van de VS tegen te verregaande samenwerking in ons werelddeel. Het feit dat Steve Bannon openlijk aangeeft dat hij naar West-Europa is gekomen om de populisten aan te jagen om daarmee destabilisatie tot stand te brengen zegt meer dan voldoende. Echt, de VS heeft dat anti Amerikanisme aan zichzelf te danken en misschien moet u maar eens wat meer boeken daarover lezen, o.a. van Maarten van Rossum onze Nederlandse Amerika kenner bij uitstek.

Britta van Rees
Britta van Rees11 sep. 2018 - 15:04

@Libertain De NAVO-acties tegen Servië vanwege Kosovo gingen helemaal niet over de vervolging van strafbare feiten ! Jij haalt nu strafvervolging en "Responsibilty to Protect" door elkaar. Het Internationale Strafhof (ICC) kan individuen vervolgen die oorlogsmisdaden en erger plegen. Responsibility to Protect is een internationaalrechtelijke plicht tot (militair) ingrijpen als er een zware dreiging van grootschalige mensenrechtenschendingen dreigt. De NAVO voelde zich vanuit die juridische responsibilty geroepen om de Servische etnische zuiveringen in Bosnië en Kosovo een halt toe te roepen. Met het ICC hadden die bombardementen nul komma niks te maken. Mensen zoals jij verliezen elk onderscheidend vermogen als ze het westen ergens de schuld van willen geven. Jullie krijgen dan schuimbekkend en wel de meest irrationele wazen voor jullie ogen.

Britta van Rees
Britta van Rees11 sep. 2018 - 15:10

@Henk Witte Ik licht één punt uit je betoog, waardoor ik echt ben gaan denken dat jij niet meer rationeel nadenkt als het over Amerika gaat. Jij suggereert dat Amerika bewust de oorlog in Syrië heeft geëntameerd om zo Europa te kunnen destabiliseren. Mag ik jou er op wijzen dat die acties om Europa te destabiliseren dan door de regering Obama moeten zijn ingezet ? Zoals je weet ontstond de Syrische oorlog tijdens de regeerperiode van jouw grote held. Hoe geloofwaardig vind je het zelf dat EU-vriend Obama de EU heeft willen destabiliseren ? Hoe rationeel vind je je eigen theorie nu als je er nog eens over nadenkt ?

Poezenmens
Poezenmens11 sep. 2018 - 15:50

Uitstekende reactie, Henk. Even weer alles op een rijtje wat de VS zoal uitgespookt hebben na WOII in een groot deel van de wereld. Dank.

Lopez
Lopez11 sep. 2018 - 16:09

@Britta van Rees [Alleen de landen die er vrijwillig aan deelnemen vallen onder de jurisdictie van het Strafhof.] Afghanistan dus ook, en als Amerikanen zich daar schuldig hebben gemaakt aan marteling belanden ze terecht in het verdachtenbankje. Wie daar problemen mee heeft moet niet trompetteren dat het recht niet deugt, maar niet martelen. [Laat ik het zo zeggen, als Zuid-Afrika hetzelfde zou zeggen als Bolton, dan was dit complete forum het met Zuid-Afrika eens geweest.] Natuurlijk, Britta. Als Zuid-Afrikanen wegens marteling voor het Strafhof dreigen te belanden en à la Bolton roepen dat het hof illegitiem is en moet afbranden, trekt het complete Forum juichend en dansend door de straten, de vuvuzela aan de mond en de lucifers in de zak.

H.Witte
H.Witte11 sep. 2018 - 18:07

Britta van Rees Hoe kom je er in vredesnaam bij dat Obama mijn grote vriend is? Vervolgens, het was onder Bush senior dat de eerste Golf oorlog uitbrak en onder Jr. kwam de tweede tot stand. Het begin van de ellende. Het voorportaal van de gebeurtenissen in Syrië. Overigens sprak ik over het totstand komen van ISIS, onder impuls van door de Amerikanen weggestuurde hoge militairen die de vernedering wilden beslechten met de opmerking dat elke strateeg een dergelijk gevolg kon voorzien. Dat dit samen met de broeierige nesten in Syrië waarin die hoge militairen bovendien ook hun kans zagen zich te manifesteren wel moest gaan escaleren. Overigens; geef niet te veel eer aan welke President dan ook. Die rommelen wat in de marge. De echte boosdoeners zijn de bekende haviken, de mannen en vrouwen achter de schermen die om uiteenlopende redenen baat hebben bij het vijanddenken. Om macht, om geld en wat dies meer zij. We zijn toch niet naïef, zeker, beste Britta van Rees en waarom pikt u er uit dat waarvan u meent mij te kunnen pareren en laat u de andere argumenten liggen?

Sachs
Sachs11 sep. 2018 - 21:46

@ Britta van Rees [Het ICC-verdrag is niet wereldwijd geldig. Alleen de landen die er vrijwillig aan deelnemen vallen onder de jurisdictie van het Strafhof. Daarom kan ik me wel voorstellen dat Amerika boos wordt als het Strafhof Amerikanen dreigt te vervolgen.] De enige reden dat landen als de VS het Internationaal Strafhof niet erkennen, is omdat zij structureel de internationale rechtsorde schenden en daarin ongehinderd wensen te volharden. U lijkt daar begrip voor op te brengen. Verder is de vraag waarom u de dader als uitgangspunt neemt, en niet het slachtoffer? Het door Bolton aangehaalde onderwerp betreft Amerikaanse misdaden in Afghanistan. Die zijn goed gedocumenteerd. Me dunkt dat misdaden begaan op Afghaans grondgebied tegen Afghaanse burgers door het ICC onderzocht moeten kunnen worden – met bereidwillige medewerking van de zelfverklaarde 'leider van de vrije wereld'. Bijzondere aandacht verdient het lot van de ca. acht Afghanen ('drugsdealers'!) die door Nederlandse special forces in Baghram zijn afgeleverd, en daar zijn verdwenen in het netwerk van Amerikaanse ondervragingscentra, vaak met Guantanamo als eindbestemming. De regering heeft zijn handen van hen afgetrokken als zijnde een 'Amerikaanse verantwoordelijkheid'. Het ICC zou eindelijk licht kunnen schijnen op hun lot. Tenslotte: de aanval op het ICC staat niet op zichzelf. UNESCO, de UN Human Rights Council en UNRWA gingen het Strafhof voor – en ik vergeet er vast nog 1 of 2. Het grotere beeld is dat de regering-Trump bezig is de internationale orde ernstig te beschadigen. De vraag is waar dat goed voor is. [Anti-Amerikanisme is een ziekte, zoals racisme dat is.] Het hoeft u denk ik niet te worden uitgelegd dat de VS de wereld tegen zich in het harnas jaagt. Waar oppositie tegen het vaak unilaterale beleid vroeger was voorbehouden aan 'anti-Amerikanisten', zou het u iets moeten zeggen dat die oppositie nu zelfs door de meest loyale bondgenoten wordt gedeeld. Van 'anti-Amerikanisme' is geen sprake. Het is precies andersom: de VS zijn anti-wereld. [Laat ik het zo zeggen, als Zuid-Afrika hetzelfde zou zeggen als Bolton, dan was dit complete forum het met Zuid-Afrika eens geweest.] Laten we het eens zijn dat dit wartaal is. U kunt beter.

HM van der Meulen
HM van der Meulen11 sep. 2018 - 22:34

"waarom pikt u er uit dat waarvan u meent mij te kunnen pareren en laat u de andere argumenten liggen?" vroeg Henk aan de jehova's getuige die hij voor de thee had uitgenodigd om haar te bekeren tot het atheïsme.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout12 sep. 2018 - 9:49

@Britta van Rees Uw reactie is een dodelijke vorm van conformisme. Als voorbeeld geef ik u een vertaald stukje van juristen over wat er lokaal qua 'rechtspleging' gedurende oorlogshandelingen gebeurt: = Israëlische troepen gebruikten ook een techniek genaamd "kloppen op het dak", waarbij artillerievuur gericht zou zijn op hoeken van gebouwen om als waarschuwing te dienen voor individuen binnen om te vertrekken, voordat krachtiger munitie gericht was op meer kwetsbare delen van de structuur. Israëlische militaire advocaten adviseerden commandanten en troepen dat elke Palestijnse burger die niet aan deze waarschuwingen gevolg gaven als "vrijwillige menselijke schilden" moesten worden beschouwd en daarom deelnamen aan vijandelijkheden en daarna legaal kunnen worden behandeld als "strijders." = Ik las dat u in Texas bent geweest en daar in de olie-industrie werkers heeft aangesproken, dus ik ga verder in het Engels: = In principle, such warnings would tend to indicate an effort by a warring party to minimize civilian casualties, and thus, to respect the principle of distinction. The difficulty in actual application, however, is that civilians in the midst of battle often would not be aware of, or actually have, safe routes of escape to a place of sanctuary. As a practical matter, then, if there is no refuge, the warnings would only amplify the suffering of civilians by adding to their fear and confusion. In the particular case of Gaza, it should be recalled that Israel fenced the entire region beginning in 1994 and that during the fighting, all exit points from the Strip were virtually sealed. Thus the vast majority of its 1.5 million residents was unable to flee outside the Strip, and with bombardments occurring throughout it, had no effective refuge within it. Indeed, the Samouni clan, whose terrible ordeal was described above, had obeyed orders by Israeli troops to assemble in a family compound–and then was attacked despite its compliance. Apart from the ineffectuality of the warnings, it strikes us as particularly egregious to argue that mere failure to adhere to an evacuation warning would, ipso facto, render a civilian a combatant–a notion that rests on a severely twisted understanding of “voluntariness.” = Voor degenen die het Engels niet machtig zijn: advocaten van het IDF beschouwen Gazanen die tussen de vele bommen die er vallen een minder luide knal op het dak niet zien als een waarschuwing waarop deze verplicht zijn om de straat op te vluchten zichzelf aandoen om van 'vrijwillig menselijk schild' gepromoveerd te worden tot (Hamas)-strijders waarop geschoten mag worden. Van dit soort ad-hoc 'severely twisted' (volslagen krankzinnige) legitimering tot doden ken ik er vele. Israel's invasion of Gaza in international law. http://djilp.org/wp-content/uploads/2011/08/Bisharat-Final.pdf In hetzelfde document is in details weergegeven hoe het IDF Palestijnen gebruiken als menselijk scherm (zoekterm 'human shield') waar de juristen geen bewijs konden vinden van soortgelijke praktijken van de zijde van Hamas om daarover te concluderen: …. IF SO, THIS WOULD BE CONSISTENT WITH LONG IRAELI PRACTICE IN THE OCCUPIED TERRITORIES; …. Uiteraard maakt het IDF geen enkele kans om zich voor welke democratische rechtbank schoon te wassen van deze oorlogsmisdaden. Aanval is hierbij de beste verdediging, moet psychopaat Bolton gedacht hebben.

stokkickhuysen
stokkickhuysen12 sep. 2018 - 16:56

Kep zin in een Brixit

Britta van Rees
Britta van Rees13 sep. 2018 - 6:50

Ik wil de geachte opponeten er op wijzen dat Zuid-Afrika uit het ICC-verdrag is gestapt omdat het land niet meer wil dat zijn burgers kunnen worden vervolgd door een "bevooroordeeld westers instituut." Meer Afrikaanse landen stappen om deze reden uit het ICC-verdrag. Amerika wil ook niet dat zijn burgers kunnen worden vervolgd. Ze zijn dan ook geen "lid" van het ICC. Ik vind het logisch dat, als het ICC dreigt Amerikanen te vervolgen, Amerika dan boos wordt. Het ICC mag namelijk alleen burgers van deelnemende landen vervolgen. De hier geuite woede over Amerikaanse, Israelische (en allerlei Afrikaanse machthebbers, voeg ik er zelf aan toe) heeft hier in wezen niks mee te maken. Er is nu eenmaal geen mondiale autoriteit die landen dwingend recht kan opleggen. Er is geen wereldregering, en geen wereldrechter. Het enige dat er is is een VRIJWILLIGE onderwerping aan het oordeel van het ICC. Zuid-Afrika zou - terecht - woedend worden als er nu een Zuidafrikaan zou worden aangeklaagd door het ICC. Geen lid = geen aanklachten tegen je burgers.

Sanaya Khan
Sanaya Khan11 sep. 2018 - 10:21

Het bizarre blijft van een internationale rechtsorde te spreken zolang de drie machtigste landen gevrijwaard zijn van verantwoordelijkheid af te leggen. Daardoor speelt alles wat het ICC oordeelt in de kaart van de huidige wereldorde. Als het ICC daadwerkelijk internationale rechtsorde wil, dan moeten ze dit onderzoek doorzetten. Ik ben benieuwd wat de V.S., behalve laffe woorden, aan maatregelen kan nemen. Ik kan me niet anders voorstellen dat alles wat ze zouden doen de echte verhoudingen in de wereld zichtbaar zullen maken, en dat boek zal niet snel dicht geslagen kunnen worden.

H.Witte
H.Witte11 sep. 2018 - 10:17

De VS begint een walgelijke natie te worden. Een natie die op die manier geleidelijk aan minder serieus genomen zal worden en aan invloed zal gaan verliezen. Het zou overigens, zie de geschiedenis vanaf de oudheid, een 'normaal' proces zijn als de krachtsverhoudingen zich op enig moment gaan verschuiven. De pogingen van de VS om andere landen verre te houden van nucleaire wapens, zoals Iran en Noord Korea is niet in de eerste plaats bedoeld om de wereldvrede veilig te stellen, maar vooral om de machtige positie van de VS veilig te stellen. Om die reden alleen al zou het verstandig zijn dat de EU een eigen krijgsmacht krijgt, waarbij het nucleaire arsenaal van Frankrijk een rol speelt om de te overheersende rol van de VS terug te dringen.

5 Reacties
H.Witte
H.Witte11 sep. 2018 - 10:45

zonder 'zich'.

Britta van Rees
Britta van Rees11 sep. 2018 - 12:23

Ik ben blij verrast dat Henk Witte hier vóór Europese militaire investeringen pleit ! Dat is een compleet godswonder ! Hallelujah hallelijah, prijst den Heer !! Er is hoop op enig gezond links verstand. Ik ben alleen wel bang dat het hele pleidooi nu door Henk zal worden ingetrokken. Rechtse steun is waarschijnlijk veel te verdachtmakend, en waarschijnlijk helaas een reden om precies het tegenovergestelde te gaan willen. Dat risico neem ik toch maar even !

H.Witte
H.Witte11 sep. 2018 - 18:11

Britta van Rees, Beetje kinderlijk, vindt u niet? Lees mijn reactie elders.

Klaas Punt
Klaas Punt11 sep. 2018 - 20:34

Henk, ik begrijp jouw redenering maar denk toch dat de Europese staten niet gediend zijn met een nucleaire bewapening. Beter is goede relaties met andere landen, neem Rusland, een Europees land dat absoluut niets meer te verliezen heeft tov de EuroUnie. Die idiote boycot van de VS die zonodig vanuut Brussel ondersteund moet worden terwijl met name de lidstaten in het Oosten grote handelspartners zijn en dus het meest gepakt worden. Nee de enige goede bescherming tegen destructie is goede relaties naar alle kanten en inderdaad de volgzame houding tov de VS kan best wat minder. Neem die oorlogsleveranties in Syrie, my god.

H.Witte
H.Witte12 sep. 2018 - 9:31

Beste Klaas Punt Ook voor jouw visie is zeker iets te zeggen.

Leo Patat
Leo Patat11 sep. 2018 - 9:03

''Amerikaanse regering bedreigt rechters Haags internationaal strafhof'' Of moet het zijn: Rechters Haags internationaal strafhof bedreigen Amerikaanse regering? Voorlopig maar even hopen dat de rechters de Nederlandse regering niet gaan bedreigen. https://www.ad.nl/buitenland/nederland-gaf-steun-aan-jihadisten-in-syrie~a4794eb9/

2 Reacties
vdbemt
vdbemt11 sep. 2018 - 9:28

De rechters van het Haagse Hof bedreigen niet. Zij doen onderzoek naar. Dat kan voor de onderzochten bedreigend zijn. Maar, denk ik, alleen als zij reden hebben in te zien dat het slecht uit gaat pakken. Waarmee er kennelijk alle reden is voor dat onderzoek.

Libertain
Libertain11 sep. 2018 - 10:30

("Waarmee er kennelijk alle reden is voor dat onderzoek.") Inderdaad, schijnt dat ook onwettelijke handelingen in Afghanistan inmiddels onderzocht worden.

vdbemt
vdbemt11 sep. 2018 - 8:41

De VS van Amerika, een dictatuur.

Libertain
Libertain11 sep. 2018 - 8:29

Het schijnt dat John Bolton hetzelfde taal over de onrechtmatigheid van het Tribunaal in Den Haag bezigt als Milosevic en Karadzic. Zou het mogelijk zijn dat hij Bolton een verre neef van die twee is?

madbako
madbako11 sep. 2018 - 6:59

Wij zullen het Internationaal Strafhof zijn mooie dood laten sterven”, Misschien is het een optie voor alle andere landen om de VS gewoon een mooie dood te laten sterven. Wat een walgelijke natie is dat 'geworden'.

angsthaas2
angsthaas211 sep. 2018 - 6:23

Ik hoop dat het hof niet zwicht voor de Amerikaanse bedreigingen, Dreigen met oorlog, is dat niet een soort terrorisme? Het laat ons Nederlanders in ieder geval zien wat we aan deze 'bondgenoten' hebben en waar ze voor staan. Tijd om de banden met de yanks te breken. Nu pas, ja beter laat dan nooit, de usa zit constant zich te bemoeien met regeringen in andere landen en laten die eventueel met geweld vallen. Ze stellen dictators aan ten koste van democratie. Haal onze ambassadeur(s) terug en stuur die van hen weg. Drijf het maar op de spits.

Mostafa
Mostafa11 sep. 2018 - 6:02

Als leeuw tegen Den ICC Den Haag en als bange poes tegen Rusland!!

2 Reacties
DonDonaldSucks
DonDonaldSucks11 sep. 2018 - 12:54

Als een leeuw tegen ICC op verzoek van Rusland, dit gebeurd alleen vanwege het risico MH17 schuldigen door het ICC vervolgd worden. U maakt ons president, bel maar als het payback time is.

Mostafa
Mostafa11 sep. 2018 - 14:19

Ik zie het voor mij, deze mensen staan, in een kooi voor de rechter in het ICC een broodje bal aan het eten en luisteren naar de rechter: Bush, koning van Saudi Arabië, Natanyaho, Poetin, SiSi . Bedenk hoe de wereld er uit gaat stralen!!!

Anoniempje5
Anoniempje511 sep. 2018 - 5:46

Tja, dat krijg je als je extremisten gaat beledigen met een cartoon. En om er dan nog een schepje bovenop te doen om bij elk nieuws item ook die karikatuur tekening van hem erbij plaatsen is het niet gek dat die pissige is op ons. o wacht het is gewoon een foto.

karimpie
karimpie11 sep. 2018 - 0:51

Daar zit je dan met je zogenaamde superieure westerse waarden en normen, laat me niet lachen!

quatsch
quatsch11 sep. 2018 - 0:46

Trek die man een rood jasje en muts aan. Ziedaar: de Kerstman! Hij had dus beter tot december kunnen wachten om deze 'blije boodschap' voor de Amerikaanse oorlogsmisdadigers de wereld in te slingeren.

HM van der Meulen
HM van der Meulen10 sep. 2018 - 22:40

Mateloze arrogantie De VS mogen zich alleen in buitenlandse aangelegenheden mengen in het kader van de VN en voor zover men bereid is om zich te onderwerpen aan de internationale rechtsorde. Het is de hoogte tijd dat aan dit soort fascistische machtspolitiek grenzen gesteld worden.

OlavM
OlavM10 sep. 2018 - 22:39

De Amerikanen willen graag andere landen de les lezen over democratie, mensenrechten en oorlogsmisdaden, maar zelf willen ze op die terreinen totaal hun eigen gang kunnen gaan zonder bemoeienis van anderen. Het bekende verhaal. En alsof het Internationale Strafhof "dood" zou zijn louter en alleen omdat het dat is voor de Amerikanen. De arrogantie ten top.

Joop Schouten
Joop Schouten10 sep. 2018 - 22:32

'Onrecht van vervolging.' De klootzak draait het om.

Shithappens Cleanitup
Shithappens Cleanitup10 sep. 2018 - 22:10

Toen de VS een vol passagiersvliegtuig neerschoten, kreeg de commandant een lintje. https://www.bbc.com/news/av/stories-44614512/when-the-us-shot-down-an-iranian-airliner Ik weet niet of het per ongeluk was. Ik neem aan dat de MH17 wel een ongeluk was. Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Zoals Brecht al zei: wie van de oorlog wil leven, moet hem ook iets geven. En dat geldt ook voor ons Nederlanders. We verdienen aan de productie van wapens, dus moet je niet zeuren als er soms iets mis gaat. Friendly fire hoort er ook bij.

henk-alexander
henk-alexander10 sep. 2018 - 21:59

Al voordat het CPI/ICC bij zijn oprichting in 2002 effectief kon zijn is dit internationale strafhof door de VS afgeschoten. Er werd zelfs gedreigd om aangeklaagde en gedetineerde Amerikanen, zo nodig met een invasie op Nederlands de stranden, te bevrijden. Dit was/is staande beleid van de VS - ook onder Obama. Moet denken aan 'Animal Farm': … iedereen is gelijk, maar sommigen zijn meer gelijk dan anderen … M.a.w. de VS en min of meer ook zijn westerse 'apologeten' achten zich meer 'exceptioneel' dan de rest van de wereld.

Timwitten
Timwitten10 sep. 2018 - 21:41

VS heeft gelijk, het ICC is een speeltje van de linkse elite, net als andere linkse hobbyclubs zoals de OESO, de VN en de Raad v Europa, zsm allemaal opdoeken

7 Reacties
stokkickhuysen
stokkickhuysen10 sep. 2018 - 23:22

Wat is links volgens jou wat is elite volgens jou En dit zijn serieuze vragen. Misschien over een andere boeg: wat is geen links-elitaire internationale NGO?

quatsch
quatsch10 sep. 2018 - 23:55

U heeft dus meer affiniteit met de 'speeltjes' van de rechtse elite: leger, wapens en misdaden tegen de menselijkheid.

Tom Meijer
Tom Meijer11 sep. 2018 - 6:46

Als argumenten op zijn heeft links het gedaan. De zwakte van rechts.

madbako
madbako11 sep. 2018 - 7:01

@Timwitten ROTFLMAO.....

5trong5tyle
5trong5tyle11 sep. 2018 - 8:50

Ik blijf het vreemd vinden hoe links met elite wordt gecombineerd. Elite-vorming en macht bij een elite is het tegenovergestelde van de meeste linkse ideologieën...

DonDonaldSucks
DonDonaldSucks11 sep. 2018 - 10:38

Natuurlijk, recht doen is links, wetten overtreden is rechts. Ach ja, zo kunnen we er nog wel een paar verzinnen...

DonDonaldSucks
DonDonaldSucks11 sep. 2018 - 12:42

[elite is het tegenovergestelde van de meeste linkse ideologieën… ] Klopt. En tegelijkertijd is elite het resultaat van het implementeren van die ideologieën in praktijk. Kijk maar eens rond op Cuba, In Nicaragua, in Venezuela, en zo voort...

Bouwman2
Bouwman210 sep. 2018 - 20:13

De VS proberen Israël uit de wind te houden. Kritiek op Israël is ontoelaatbaar, Israël staat boven de wet. Het Palestijns Bureau wordt gesloten, als Paraguay haar ambassade in Jeruzalem plaatst is dat goed, als die teruggaat naar Tel Aviv volgen strafmaatregelen. Zou het echt in het belang van Israëls bewoners zijn dat het een de persoonlijke kolonie / satelliet van de POTUS is? Zouden de belangen van de Joodse staat werkelijk gediend zijn met muren en hekken?

9 Reacties
JamesCullen
JamesCullen10 sep. 2018 - 21:16

'Zouden de belangen van de Joodse staat werkelijk gediend zijn met muren en hekken?' Ja, omdat Islamitische landen het niet kunnen verkroppen dat er Joden bij Islamitische heiligdommen aanwezig zijn. Dat Israel boven de wet staat lijkt me niet helemaal te kloppen, zeker niet gezien de vele VN sancties die er tegen Israel zijn.

HM van der Meulen
HM van der Meulen10 sep. 2018 - 22:42

"zeker niet gezien de vele VN sancties die er tegen Israël zijn." Dan ben je er zeker ook voorstander van dat de naleving van die sancties eindelijk eens wordt afgedwongen?

SG87
SG8710 sep. 2018 - 23:10

@JamesCullen: de vele VN-sancties tegen Israël? Er zijn helemaal geen VN-sancties tegen Israël. VN-sancties kunnen alleen afgekondigd worden door de veiligheidsraad, waar de VS een vetorecht heeft en zelfs de meest lichte kritiek tegen Israël al wegstuurt met een veto. Sancties zullen er dus ook nooit door komen.

stokkickhuysen
stokkickhuysen10 sep. 2018 - 23:23

Dat Israel boven de wet staat lijkt me niet helemaal te kloppen, zeker niet gezien de vele VN sancties die er tegen Israel zijn. Wat zijn de sancties en hoe worden die uitgevoerd?

LaBou
LaBou 11 sep. 2018 - 5:25

@Cullen, noem eens een VN sanctie tegen Israel? Eentje die ook nog eens effectief is? In de eerste plaats bedoel je natuurlijk VN resoluties, in de tweede plaats veegt Israel daar, met de hulp van met name de VS z'n reet mee af.

Mostafa
Mostafa11 sep. 2018 - 6:12

James, In Palestina leven christenen moslims al eeuwen samen in vrede en nog steeds. Duidelijk. Christenen beschermen nog steeds de gevluchte moslims en moslims in nood en geven zij hun kerken als schuilplaats als dat nodig is en dat deden zij het ook voor Arafat, weet u het nog jongens ?! Wil je toch de waarheid weten over wie is de boosdoener Palestijnen of Israël ? heel makkelijk, vraag de christenen daar hun mening ?!! Waarom wil het christelijke westen niet naar de mening van de christenen in het Midden Oosten luisteren ?!! zijn ze bang van de waarheid of mogen zij het niet doen van Israël ?!!

JamesCullen
JamesCullen11 sep. 2018 - 7:19

@LaBou Ik bedoelde inderdaad resolutie, mijn fout. En overigens terecht dat Israël daar haar reet mee afveegt, aangezien het gros van die resoluties van Arabische landen af komen.

JamesCullen
JamesCullen11 sep. 2018 - 7:22

@Mostafa Christenen kunnen in Israël een normaal leven leiden, dat geldt ook voor joden, homo's, vrouwen en andere minderheden. Brother Rachid legt even uit waar het ware probleem zit: ' If Islam is not the problem, then why is it there are millions of Christians in the Middle East and yet none of them has ever blown up himself to become a martyr, even though they live under the same economic and political circumstances and even worse?”' https://en.wikipedia.org/wiki/Brother_Rachid

LaBou
LaBou 11 sep. 2018 - 10:51

@Cullen, je eerste zin is terecht. De rest is gewoon onzin. Dat weet je ook wel maar als rechtgeaarde harbarist kun je dat natuurlijk nooit toegeven.

JamesCullen
JamesCullen10 sep. 2018 - 19:53

Slechte zaak, want er zijn heel wat Amerikaanse militairen te vervolgen: die staan namelijk bekend als schietgrage cowboys.

4 Reacties
Timwitten
Timwitten10 sep. 2018 - 21:47

Amerika mag altijd zijn jongens sturen naar brandhaarden, in Nederland komen we nooit verder dan politieke steun of een mijnenveger op 5000km afstand. Bizar om Amerikaanse soldaten te vervolgen, met het vingertje te wijzen en zelf als land/EU niet het lef hebben om zelf militaire actie te ondernemen.

HM van der Meulen
HM van der Meulen10 sep. 2018 - 22:35

"Amerika mag altijd zijn jongens sturen naar brandhaarden," O, MAG de VS dat? Om de "America First" belangen te dienen? Ze mogen natuurlijk ook thuis blijven. Laten we het eens anders formuleren: de VS mogen dat alleen in het kader van de VN en in het geval men bereid is om zich te onderwerpen aan de internationale rechtsorde en anders mogen ze helemaal niets.

quatsch
quatsch11 sep. 2018 - 0:10

@timwitten Als ik uw redenatie patroon volg, dan hadden de nazi's ook niet vervolgd hoeven worden.

JamesCullen
JamesCullen11 sep. 2018 - 7:23

@Tim Oorlogsmisdaden zijn oorlogsmisdaden, en het maakt me niets uit wie ze pleegt. Of het nu Amerika, Israël of Saudi-Arabië is.

groentje7
groentje710 sep. 2018 - 19:19

Als Amerika het nodig vindt om op de man te spelen tegen rechters die niks verkeerd doen, en ze als zware criminelen te behandelen, dan is Amerika blijkbaar behoorlijk beducht voor dat ICC. Het lijkt er dus op dat het ICC goed bezig is. Als ze het ICC niet erkennen, moeten ze hun geschil uitvechten met de landen die dat wel doen, niet met de rechters.

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker10 sep. 2018 - 19:17

Zorgelijk dat de VS zich steeds meer afkeert van de internationale rechtsorde en deze nu zelfs door intimidatie begint te saboteren. Dit dreigement is gewoon ongehoord. Het wordt me steeds duidelijker waarom Trump Kim Jong Un zo'n toffe peer vindt. Europa moet zo snel mogelijk op eigen benen leren te staan en de Amerikaanse ambassadeur moet op het matje worden geroepen. Dit is het gedrag van een schurkenstaat.

1 Reactie
quatsch
quatsch11 sep. 2018 - 0:07

Precies!