Joop

Alsof ze examens stelen in de naam van Allah

  •  
19-07-2013
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
'Voor de religieus-culturele verklaring voor het 'sjoemelklimaat' op de Ibn Ghaldounschool ontbreekt vooralsnog het empirisch bewijs'
Het ‘sjoemelklimaat’ op de Ibn Ghaldounschool zou veroorzaakt zijn door de salafistische grondslag van de school. Onzin, vindt Jan Dirk de Jong, onderlinge solidariteit is kenmerkend voor elke minderheidsgroep.
Vorige week heeft de politie meer dan vijftig leerlingen van de Rotterdamse Ibn Ghaldounschool verhoord. Uit die school zijn eind mei 27 eindexamens gestolen en de verdachte leerlingen zouden deze examens hebben ingezien. Inmiddels is een aantal van hen alweer vrijgelaten. Naast de discussie of de school beter kan sluiten, is men ook op zoek naar een verklaring voor het gedrag van de jonge daders. Daarbij wordt gewezen op een achterliggend ‘sjoemelklimaat’ op deze islamitische school met fraude als logisch gevolg. Docenten vertelden in nrc.next dat op de school altijd wat viel te “ritselen”. Op de school houdt “iedereen elkaar de hand boven het hoofd”.
Deze week doet Farid Aouled-lahcen daar nog een schepje bovenop in de Volkskrant. Volgens hem is de ernstige examenfraude hoofdzakelijk te verklaren vanuit de “islamitisch-orthodoxe grondslag” van die Rotterdamse school. Bepaalde salafistische waarden en normen zouden de kinderen van jongs af aan een dubbele moraal meegeven. De leerlingen moeten zich zeer loyaal opstellen tegenover hun geloofsgenoten, terwijl zij juist afstandelijk dienen om te gaan met niet-gelovigen. Hierdoor vinden misdragingen tegenover de buitenwacht sneller en gemakkelijker plaats. En omdat slechts rekenschap hoeft te worden afgelegd tegenover de eigen gemeenschap, worden deze misdragingen daarbinnen ook nog eens met de mantel der liefde bedekt. Aouled-lahcen ontkent uiteraard niet dat het plegen van fraude geen zuiver islamitische aangelegenheid is. Ook hij ziet in de media bijna dagelijks de frauduleuze praktijken voorbij komen van niet-islamitische daders in zorg- en hulpverlening, de financiële sector of bij de overheid. Maar het specifieke fraudegeval op de Ibn Ghaldounschool is volgens de auteur wel degelijk te verklaren als iets ‘typisch salafistisch’ vanwege die dubbele moraal.
Dit is normaal groepsgedrag Is daarmee voldoende bewezen dat die examenfraude inderdaad typisch salafistisch is? Volgens Leon de Winter wel. Als ‘gepassioneerd amateur-kenner van de islam’ stelt hij zelfs dat deze analyse “verschrikkelijk waar” is in de online rubriek 4 uur Nieuwsbreak. Ik moet hem teleurstellen. Het theoretisch kader rammelt en de stelling is slecht verdedigbaar zolang elk empirisch bewijs ontbreekt. De theorie bestaat uit het wijzen op vermeende gelijkenissen tussen een salafistische interpretatie van geloofsregels en het strafbare gedrag van een aantal jongeren die islamitische ouders hebben en op een islamitische school zitten (maar die in werkelijkheid wellicht meer tijd met hun onderlinge jeugdcultuurtje bezig zijn). En daar houdt het op. De geschetste gelijkenissen moeten de getrokken conclusie aannemelijk maken en onze onderbuikgevoelens mogen de rest van het denkwerk doen.
Er zijn beproefde sociaal-psychologische theorieën die afwijkend groepsgedrag voldoende verklaren. Een religieus-culturele analyse is daarom niet noodzakelijk de eerste keuze. Loyaal zijn aan je eigen groep en buitenstaanders anders of slechter behandelen is namelijk heel menselijk. Wanneer mensen zich met een groep identificeren, versterkt dat hun onderlinge solidariteit. De groepsleden vereenzelvigen zich met elkaar op basis van enkele gemeenschappelijke kenmerken die zij als positief waarderen. Buitenstaanders hebben die kenmerken niet en komen daardoor automatisch in een minder positief daglicht te staan. Deze processen versnellen en verhevigen nog verder wanneer sprake is van een duidelijke uiterlijke herkenbaarheid (op basis van etniciteit of uniforme kleding) en wanneer de groep is bestempeld als een bijzondere ‘minderheid’ (zoals een orthodoxe variant op een geloof). Deze versterking van wij-zij verhoudingen kan leiden tot afwijkend groepsgedrag. De leden van dit soort groepen benadelen of beschadigen gemakkelijker leden van een zij-groep. En andere groepsleden binnen de wij-groep houden hen ook nadrukkelijker de hand boven het hoofd.
Geen verband met religie Niet alleen is deze sociaal-psychologische verklaring beter onderbouwd, dan de religieus-culturele verklaring van Aouled-lahcen. In tegenstelling tot zijn analyse worden zulke sociaal-psychologische theorieën ook met regelmaat empirisch getest, verfijnd en zo nodig verworpen. Er zijn legio experimenten waarin mensen in verschillende kampen verdeeld worden en vervolgens gevraagd wordt beslissingen te nemen in het voor- of nadeel van de eigen groep. Voor de religieus-culturele verklaring voor het ‘sjoemelklimaat’ op de Ibn Ghaldounschool ontbreekt vooralsnog het empirisch bewijs. Hebben de daders van de examenfraude inmiddels ergens verklaard dat zij hun snode plannen hebben gesmeed volgens goed salafistisch gebruik? Zijn er tweets te vinden waarin wordt opgeschept dat Allah trots zou zijn op hoe deze islamitische leerlingen de ongelovigen een hak hebben gezet?
In het huidige politieke klimaat heerst een grote angst om een potentieel verband tussen ‘de’ islam en allerlei misstanden, te weerleggen. Je loopt het risico te worden weggezet als wereldvreemde ‘probleemontkenner’ of softe ‘theedrinker’. Maar die angst ontslaat wetenschappers niet van hun verantwoordelijkheid om drogredenen te ontmaskeren en niet-aangetoonde verbanden te weerspreken. Er zijn ongetwijfeld een aantal salafistische omgangsregels die openlijk wij-zij verhoudingen uitdragen. Maar alle groepsverbanden doen expliciet of impliciet aan wij-zij denken, al was het maar door het insluiten van eigen groepsgenoten en het uitsluiten of ten minste categoriseren van buitenstaanders. Soortgelijke gedragsregels zijn ook terug te vinden in andere geloofsovertuigingen en in een andere heilige boeken. Vaker nog blijven zulke regels echter ongeschreven en hebben ze eigenlijk niet eens zoveel met de religie te maken. Ze gaan vooral over het mens-zijn in groepsverband.
Jan Dirk de Jong is criminoloog en socioloog en schreef het boek ‘Kapot moeilijk’ over Marokkaanse straatjongens. Hij is oprichter van het onderzoeks- en adviesbureau Rebond. 
Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd in NRC Handelsbad

Meer over:

opinie, leven,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (34)

GingerTed
GingerTed19 jul. 2013 - 11:26

Het clièntelisme, de 'voor wat hoort wat'-cultuur, de bevoordeling van familieleden, loyaliteit aan mensen uit de eigen regio, de corruptie, etc. komen juist ook in de landen van eigen herkomst sterk en kenmerkend voor. Je argument dat deze negatieve gedragingen voorkomen of versterkt zijn omdat "de groep is bestempeld als een bijzondere 'minderheid'". oftewel dat ze dit gedrag hier in ons land vertonen vanwege de aanwezigheid van de hen vreemde (en afwijzende?) omgeving, en dat dit gedrag dus niet, of minder, in land van herkomst is pertinent onjuist. Het is eerder andersom dat het clièntelisme, de corruptie, etc. hier minder, maar nog steeds veel te veel, voorkomen omdat het minder geaccepteerd wordt of succes oplevert. Toon anders maar eens zelf met empirische cijfers aan dat het in landen van herkomst niet, of veel minder voorkomt. De beproefde sociaal-psychologische theorieën zijn inderdaad de goede basis waarop je moet werken maar je gebruikt een evidente truc om de religieus-culturele verklaring daarmee uit te schakelen. De religieus-culturele analyse kan heel goed uit de sociaal-psychologische methode voortkomen omdat deze bij het beproefde onderzoek de religie en de cultuur als voornaamste actoren naar voren komen. De religieus-culturele analyse kan m.a.w. een op basis van goed onderzoek gebaseerde verfijning van de sociaal-psychologische methode zijn. En dat erkennen dat er een sociaal-psychologisch gedragen religieus-culturele oorzaak is, is precies wat voor velen, ook een aantal sociaal-culturele wetenschappers, een te hete aardappel is.

HomoRidenti
HomoRidenti19 jul. 2013 - 11:26

De argumentatie van de schrijver zou hout snijden als het Marokkaanse leerlingen betrof op een openbare scholengemeenschap. Een school waarbij niet een of andere religieuze identiteit op de voorgrond staat. Die staat echter bij deze islamitische school overduidelijk wel op de voorgrond. Gelovigen sturen hun kinderen juist daarheen vanwege die religieuze identiteit. De argumentatie van het tegenkamp is niet dat examenfraude in het algemeen iets typisch salafistisch zou zijn. Nee, de argumentatie is dat het sec in dit specifieke geval iets salafistisch is. Ondersteuning van die theorie wordt ook ontleend aan het feit dat de school zelf ook alles wilde verdoezelen. En dat jaren achter elkaar. Het argument van de jongerencultuur vs de elitaire bovenklasse van blanke nederlanders, snijdt dus geen hout, aangezien de mores van de school zelf, het bestuur, de docenten diezelfde cultuur van toedekken en schuld ontkennen uitstraalt. Nogmaals, dat argument was wellicht wel krachtig geweest als het zou gaan om een groepje Marokkanen op een openbare school. Wellicht een analogietje aan de hand van de Roomsen en pedofilie. Pedofilie is niet iets exclusiefs voor roomsen, echter het komt wel veel voor onder roomsen. De enige conclusie die je hieruit zou kunnen trekken is dat de roomse cultuur wellicht een sfeer schept, faciliteert, waarbinnen dit makkelijker kan gebeuren. In het analyseren van de pedogevallen kun je er niet omheen om daar toch de rol van de roomse mores bij te betrekken. Weliswaar niet in oorzakelijke zin, maar wel in voorwaardenscheppende, faciliterende zin. Hetzelfde geldt voor deze examenfraude....

AnneH2
AnneH219 jul. 2013 - 11:26

Dit had volgens mij op elke school kunnen gebeuren. Pubers die hun kans schoon zien zullen die ook grijpen.

kindval
kindval19 jul. 2013 - 11:26

Natuurlijk een autochtone socioloog weet het beter dan Farid Aouled-lahcen en laat zijn westerse normen en waarden los op andere culturen. Hear! Hear!

aleph
aleph19 jul. 2013 - 11:26

Pietje Bel heet tegenwoordig Mohammed.

wvdstraat
wvdstraat19 jul. 2013 - 11:26

Het is een vergissing om de diefstal te koppelen aan een specifieke religie. Het kan liggen aan 'gewoonte' en de manier waarop men opgegroeid en opgevoed is, zonder van alternatieven te weten. In veel landen verspreid over de wereld, of de staat nu katholiek, islamitisch, boeddhistisch of seculier is, kan men slechts met truuken en foefen overleven. Daar gaat men proactief mee om, de noodzaak wint het van het besef van onjuist handelen. Instinctief handelen is niet zo maar in één of twee generaties aan te passen, zeker niet in een 'andere' samenleving die ook nog eens vergeten is zorg te dragen voor de juiste opvang, begeleiding en informatie. Dat had men vele jaren terug moeten doen, in de tijden van het werven van de o zo welkome 'gastarbeiders'. Maar toen was dat te veel moeite.....

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa19 jul. 2013 - 11:26

Behalve van ambtelijke corruptie wordt de Roermondse VVD-er oud-wethouder Jos van Rey ook verdacht van witwassen. Het bericht stond in alle kranten deze week. Raar dat niemand had het over zijn religie of geloof, inclusief onze zogenaamde sociologen en criminologen!! Hi hi hi....

deltanine
deltanine19 jul. 2013 - 11:26

De naschoolse huiswerkklassen vind ik persoonlijk het meest kwalijk. Volgens oud-docenten werd tijdens die lessen de leerlingen geleerd dat ongelovigen minder zijn, dat je niet met ze om moet gaan en al helemaal niet trouwen. Sorry, maar dat is gewoon haatzaaiende indoctrinatie.

denmol
denmol19 jul. 2013 - 11:26

Niemand steelt, althans in mijn ogen, uit naam van een geloof maar een persoon doet dit slechts uit eigen gewin en daarom zou het te zot voor woorden zijn dat juist de islam dit gedrag tot doel zou hebben wat dus ook niet klopt.

omaoeverloos
omaoeverloos19 jul. 2013 - 11:26

"Gij zult niet stelen" geldt toch voor iedereen? Dat deze diefjes van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt de examens te jatten is natuurlijk gewoon laakbaar. Dat de leraren hun controlerende taak niet hebben uitgevoerd ook. Toch blijf ik erbij dat dit op elke school had kunnen gebeuren.

hansdetorenkraai
hansdetorenkraai19 jul. 2013 - 11:26

Ben atheïst en ik vind scholen die op basis van een levensbeschouwing welke het ook niet wenselijk. Door de unieke situatie van joodse, islamitische of christelijke scholen zijn deze scholen in een uitzondering positie en die is niet wenselijk. De prestaties het gedrag de vorm van onderwijs, het staat allemaal bloot aan veel kritiek. Het lijkt me dan ook verstandig om bijzondere scholen op te heffen. Onderwijs is het verrijken van kennis, en de Bijbel, Talmoed of Koran zijn nu bepaald geen werken die wetenschappelijk enige waarde hebben. Er is dus geen enkele rede om bijzondere scholen te ondersteunen. De wetgeving zou aangepast moeten worden zodat er geen plek is voor deze sprookjes scholen, en geen deel mogen hebben van wetenschappelijk en kennis verbredend onderwijs. Dan hebben we deze onzin discussie of fraude en diefstal in relatie met een bijzondere school ook niet.

[verwijderd]
[verwijderd]19 jul. 2013 - 11:26

er wordt hier gesuggereerd dat de wetenschap aantoont dat de fraude op Ibn Ghaldoun verklaard kan worden door "gewone" groepsverbondenheid, en helemaal niet te maken hoeft te hebben met het islamitisch karakter van de school. Empirisch bewijs voor dat laatste zou ontbreken. Vooralsnog is volgens mij het enige "empirische bewijs" dat we hebben dat er gefraudeerd is met examens op 100% procent (de populatie is immers 1) van de scholen die een orthodox islamitische achtergrond hebben. Er zijn geen gevallen bekend van dergelijke examenfraude op deze schaal op andere scholen, ook niet met een vergelijkbare "groepsidentiteit" zoals joodse of reformatorische scholen. ik zeg niet dat het komt door de islamitische achtergrond, maar voor het alternatief dat de schrijver hier aandraagt is volgens mij nog minder bewijs.

1 Reactie
nikita72
nikita7219 jul. 2013 - 11:26

Peter, als je in 1 italiaans restaurant blijkt dat de koffie koud is, concludeer je dan dat in 100% van de italiaanse restaurants de koffie koud is?

[verwijderd]
[verwijderd]19 jul. 2013 - 11:26

`Bepaalde salafistische waarden en normen zouden de kinderen van jongs af aan een dubbele moraal meegeven.` Typisch christlijk juist!

1 Reactie
HomoRidenti
HomoRidenti19 jul. 2013 - 11:26

Onzin. Het is typisch voor alle abrahamistsiche godsdiensten. Door de zeer sterke moralistische leefregels, waaraan bijna geen normaal mens kan voldoen, kweek je deze 'schizofrenie'. Om het effe in Freudiaanse termen te duiden: deze mensen zijn door die sterke moraal behept met een bijzonder groot über-ego. De 'schizofrenie' (niet de DSM variant!!) komt voort uit de cognitieve dissonantie tussen Es en Über-ego.

jaapvos
jaapvos19 jul. 2013 - 11:26

'Voor de religieus-culturele verklaring voor het 'sjoemelklimaat' op de Ibn Ghaldounschool ontbreekt vooralsnog het empirisch bewijs'. Was deze overweging om weer een gehele bevolkingsgroep te stigmatiseren ook gedaan als het om een christelijk en/of joods orhodoxe school was gegaan !???? Ik vraag het me erg sterk af, waarschijnlijk was de conclusie dan geweest dat de leerlingen gewoon erg slim zijn & weten hoe ze verder moeten komen in onze maatschappij....... Ginger Ted: "Het clièntelisme, de 'voor wat hoort wat'-cultuur, de bevoordeling van familieleden, loyaliteit aan mensen uit de eigen regio, de corruptie, etc. komen juist ook in de landen van eigen herkomst sterk en kenmerkend voor". Het lijkt wel of je het over Nederland hebt met zijn gepolder ('voor wat hoort wat'-cultuur !), bevoordeling van de familieleden (het lijkt de vvd wel !), loyaliteit aan mensen uit de eigen regio & de corruptie ( doet de naam de heer Rey je ergens aan denken !!). Kortom de eigenschappen die je noemt zijn menselijk & komen overal voor, ook in Nederland & ook bij jouw in de buurt, sterker nog ook jij hebt ze want ook jij bnent maar een mens.....

1 Reactie
GingerTed
GingerTed19 jul. 2013 - 11:26

Deze slechte gewoontes komen overal voor, ik zal dat nooit ontkennen. Maar er zijn dus door cultuur en religie beïnvloedde groepen waar het in min of meerdere mate meer voorkomt dan bij andere. Bij Katholieke meer dan bij Protestantse, en nog meer bij Islamitische als je het religieus betracht. Bij Mediterrane meer dan bij Noord-Europese, en nog meer bij Maghrebijnse als je het cultureel betracht. Of het meer om cultuur dan om religie gaat laat ik in het midden daar het waarschijnlijk ook een vermenging betreft.

GingerTed
GingerTed19 jul. 2013 - 11:26

Sommige omgevingen hebben een omgeving waar na derhand de meesten zwijgen.

1 Reactie
GerardLauwman
GerardLauwman19 jul. 2013 - 11:26

Ja! Ik woon in een katholiek land. Met geen pen te beschrijven. Als je iets niet benoemt bestaat het ook niet. Dat is handig joh!

kindval
kindval19 jul. 2013 - 11:26

" Een beetje Nederlanders naar de mond praten met onzin. Je ziet het wel vaker tegenwoordig." Klopt, je ziet het steeds vaker dat er Marokkanen zijn, die de hand in eigen boezem durven te steken.

1 Reactie
Tealc2
Tealc219 jul. 2013 - 11:26

==Klopt, je ziet het steeds vaker dat er Marokkanen zijn, die de hand in eigen boezem durven te steken.== Wat autochtonen al lang onbekend mee zijn.

[verwijderd]
[verwijderd]19 jul. 2013 - 11:26

op islamtec.com wordt de diefstal uitgelegd als een kruistocht tegen het westen en onderdeel van de infiltratie. de socioloog kan misschien wel goed verklaren , maar is ook beetje wereldvreemd om dat soort vergoeilijke analyses uit zn duim te zuigen

1 Reactie
Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen19 jul. 2013 - 11:26

Dus wat islamtec.com schrijft is niet uit de duim gezogen? Dus dat gelooft u allemaal wat daar staat? Beter nog deze site vermeld helemaal niks, want het is een domeinnaam die te koop is. Hoe zit het met uw duim?

neeroeter
neeroeter19 jul. 2013 - 11:26

Helemaal onderin staat het ook, maar ik wil het graag even herhalen. Deze fraude is 1 keer voorgekomen op deze school met deze identiteit. Er is hierdoor geen enkele veralgemenisering uit te distilleren. Dat is helaas wel wat hieronder fanatiek gebeurt. Misschien, om deze gebeurtenis op deze school goed te duiden, is het noodzakelijk om islamitische scholen in het buitenland erbij te halen. Verder, indien je de geloofskaart wil spelen, dan zou je andere scholen met andere religieuze achtergronden erbij moeten betrekken. Duiding is lastig, er spelen tenslotte sociologische, psychologische en maatschappelijke ingredienten. Ik hoop dat reageerders op Joop het blijven aandurven om hun eigen vooroordeel ter discussie te stellen!

2 Reacties
GingerTed
GingerTed19 jul. 2013 - 11:26

Geen incident. Er waren in Nederland twee islamitische scholen voor voortgezet onderwijs. In de links hieronder de feiten over de exceptionele misstanden: http://www.nrc.nl/nieuws/2013/07/05/leraren-ibn-ghaldoun-bedreigd-cijfers-onder-druk-opgehoogd/ http://vorige.nrc.nl/binnenland/article2470540.ece/Islamitische_middelbare_school_moet_sluiten

Tealc2
Tealc219 jul. 2013 - 11:26

En links voor aantal hogescholen met veel grotere misstanden: http://www.nu.nl/binnenland/2696085/hogeschool-amsterdam-onderzoekt-diplomafraude.html http://www.studenten.net/studieleven/nieuws/19714/opnieuw_fraude_op_hogeschool http://www.elsevier.nl/Nederland/nieuws/2011/2/Massale-tentamenfraude-bij-Hogeschool-Inholland-ELSEVIER288779W/ Vergelijk het maar.

[verwijderd]
[verwijderd]19 jul. 2013 - 11:26

Ik weet niet aan welke natuurwet of welke molecuul op de verkeerde plaats dit hele verhaal heeft gelegen, maar ik weet wel dit: Dat het geen toeval is dat bij de enige Islamitische middelbare school in Nederland de grootste examenfraude heeft plaatsgevonden. Ik weet niet of dit ligt aan discriminatie, Islam of door het feit dat vrijwel alle moslims achtergestelde niet-westere allochtonen zijn Hoe dan ook, het is duidelijk dat zo een Islamitische middelbare school grote risico's met zich mee brengt en ik vind het onverantwoord om met de toekomst van kinderen te experimenten!

1 Reactie
Lastminuteguy
Lastminuteguy19 jul. 2013 - 11:26

Grootste fraude ooit? Ach mens je weet nog minder dan de helft over wat er in dit land speelt. Op mijn middelbare school was er ook sprake van grootschalige fraude. Nu zo'n 5 jaar geleden. Een klasgenoot van mij had alle eindexamen weten te stelen en daarnaast nog bijna alle proefwerken van de lagere klassen. Hoewel hij destijds een van mijn beste schoolvrienden was, had ik geen kennis van deze actie van hem. Hij riep me mee naar zijn kluisje en duwde me wat papieren in mijn handen, met het verzoek deze weg te gooien. Ik begreep op dat moment het gewicht van zijn verzoek niet dus ik heb die papieren nadat hij weggelopen was in de prullenbak naast zijn kluisje gegooid zonder ook maar een blik te werpen op de inhoud van die papieren. Probleem hierbij was echter dat er een camera boven zijn kluisje hing die geregistreerd had dat ik de papieren van hem ontvangen had en dat ik ze, zonder te bekijken, meteen heb weggegooid in de prullenbak. Dit alles in het zicht van de camera. Een paar uur later werd ik uit de klas gehaald om naar het kantoor van de directeur te gaan, alwaar een ambtenaar van de onderwijsinspectie aanwezig was en een Officier van Justitie. Nadat ik mijn verhaal had gedaan, weigerden ze te geloven dat ik van niets wist en niet te maken had met deze zaak. Het wellicht aan mijn kleurtje gelegen hebben, maar de hoge heren waren er van overtuigd dat ik alles gestolen had en dat mijn klasgenoot het in mijn opdracht voor mij moest bewaren en dat hij het daarom in mijn handen geduwd had. Ik zou volgens deze beste mannen van school gestuurd worden, de gevangenis in moeten en in het nieuws verschijnen als de grootste oplichter die er rondgelopen heeft. Het geluk wilde dat die schoolvriend toch een vorm van integriteit kende, want nadat hij herhaaldelijk had aangegeven dat ik er helemaal niets mee te maken had en ik van niets wist, hadden ze mij zonder enige represaille laten vertrekken en begonnen ze zich op mijn klasgenoot te richten. Achteraf bleek dat de beste jongeman al deze papieren via een website te koop had aangeboden. Echter besloten zowel de school, de onderwijsinspectie als de Officier van Justitie dat het allemaal niet zo interessant was. De school had contact opgenomen met 10 andere scholen in de regio in opdracht van de onderwijsinspectie, aangezien onze school ook hun proefwerken gezamenlijk met die 10 andere scholen samenstelde en men het vermoeden had dat er leerlingen op die andere scholen waren die gebruik hadden gemaakt van de gestolen examens. Uiteindelijk hebben 10 scholen, inclusief de mijne, álle examens opnieuw moeten doen. Hier is, los van een artikel van 5 bij 5cm in het lokale sufferdje, nooit wat van in de media verschijnen. Mijn klasgenootje was 1 dag geschorst en nooit vervolgd Tot op de dag vandaag ben ik er van overtuigd dat het verschil tussen mij en hem (ik ben een mixbloed en hij is blond met blauwe oogjes) zijn huid heeft gered. Hetgeen mij allemaal boven het hoofd hing, dat hebben ze voor hem nooit durven schetsen. De school was overigens een interconfessionele school een fusie tussen een protestantse en een katholieke school dus. Dus de grootste fraude op een islamitische school? Laat me niet lachen, volgens mij was dat op mijn school of wellicht op een andere school waar niemand ooit iets van heeft gehoord.

kapitanlaipose
kapitanlaipose19 jul. 2013 - 11:26

Het is krom om te stellen dat Ibn Ghaldoun examen fraude voortkomt uit de Islam. - De stelling is ook niet geldig omdat er genoeg islamitische onderwijsinstellingen geen fraude plegen. Voor zover ik weet is er geen sprake van grootschalige fraude in de tientallen islamitische basisonderwijsinstellingen, islamitische middelbare school ICA en een aantal islamitische hoger onderwijs instellingen. - De verwijzing naar Islamitisch College Amsterdam klopt ook niet. De school is weliswaar gesloten in 2010 maar dat was niet vanwege fraude. Vanwege het gebrekkige kwaliteit van het onderwijs is de ICA gesloten. Een zeer slechte zaak maar niet op één hoop te gooien met fraude. - Zou de Islam direct of indirect aanzetten tot fraude dan zouden we dat vervolgens ook terug moeten zien in islamitisch onderwijs in het buitenland. Het is mij onbekend of er in het buitenland ervaringen zijn met structurele fraude binnen het islamitisch onderwijs

1 Reactie
opgeheven
opgeheven19 jul. 2013 - 11:26

Het Ibn Ghaldoun heeft eerder te maken gehad met onderwijsfraude, boekhoudfraude, slecht onderwijs, bedreiging, nepotisme, verkeerde besteding overheidsgeld en nu de grootste examenfraude ooit. Noem me eens 1 reden om die school niet te sluiten?

Sonia2
Sonia219 jul. 2013 - 11:26

12-06-2012 Docent Wellantcollege ontslagen na examenfraude http://www.rijnmond.nl/nieuws/12-06-2012/docent-wellantcollege-ontslagen-na-examenfraude Media hype? Nee. Etnische afkomst belangrijk? Nee. Religie? Niet aan de orde. School dicht? Nee. 19-09-2011 Stagiair dader examenfraude Horizon College http://www.rtvnh.nl/nieuws/64199/Stagiair+dader+examenfraude+Horizon+College Media hype? Licht. Etnische afkomst belangrijk? Nee. Religie? Niet aan de orde. School dicht? Nee. 31=05=11 Docent school Gennep pleegde examenfraude http://www.gelderlander.nl/regio/maasland/docent-school-gennep-pleegde-examenfraude-1.2304043 Media hype? Nee. Etnische afkomst belangrijk? Nee. Religie? Niet aan de orde. School dicht? Nee. 21-05-2011 Saxion hogescholen frauderen ook http://www.dagelijksestandaard.nl/2011/05/saxion-hogescholen-frauderen-ook Media hype? Nee. Etnische afkomst belangrijk? Nee. Religie? Niet aan de orde. Scholen dicht? Nee. 11-09-2008 Grote fraude met bouwplaatsexamens in Dordrecht http://www.nieuws.nl/binnenland/20080911/Grote-fraude-met-bouwplaatsexamens-in-Dordrecht Media hype? Nee. Etnische afkomst belangrijk? Nee. Religie? Niet aan de orde. Scholen dicht? Nee.

3 Reacties
opgeheven
opgeheven19 jul. 2013 - 11:26

Bij alle scholen die je opnoemt gaat het om een enkel geval van fraude. Totaal onvergelijkbaar dus. Ibn Ghaldoun heeft 2 of 3 jaar geleden ook al te kampen gehad met fraude. Er wordt gefraudeerd en gesjoemeld met geld, meerdere malen. Er staan mensen op de loonlijst die er niet werken. Er zijn snoepreisjes naar Mekka geboekt met geld voor onderwijs en dan nu de grootste examenfraude uit de Nederlandse geschiedenis. Kortom: volstrekt onvergelijkbaar met de scholen uit je reactie. Het is op het Ibn Ghaldoun vele malen erger. Alleen omdat deze school islamitisch is wordt er met 2 maten gemeten. Iedere andere school zou gesloten zijn als er sinds de oprichting alleen maar wantoestanden zouden zijn geweest.

Tealc2
Tealc219 jul. 2013 - 11:26

Prachtig uitgelegd..

Tealc2
Tealc219 jul. 2013 - 11:26

Je hebt altijd mensen die alles bagatelliseren.behalve als het om moslims gaat..dan schreeuwen ze van alle daken: brand & moord..