Joop

Als wij onze wereld niet veranderen, verandert zij ons

  •  
17-04-2020
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
201 keer bekeken
  •  
49775977028_c4eff363fa_o

© cc-foto: Charlievdb

Er zijn veel professionele mensen die over de potentiële bedreigingen waarmee we nu kampen hebben geschreven en aan kunnen tonen dat ze jaren geleden waarschuwden
De periode van het ‘I told you so’, ‘ik zei het je toch’, is aangebroken. Dan zijn er plotseling veel mensen zonder diploma die met hun persoonlijke agenda tevoorschijn komen. Van het is God’s straf voor onze zonden tot 5G.
Er zijn veel professionele mensen die over de potentiële bedreigingen waarmee we nu kampen hebben geschreven en aan kunnen tonen dat ze jaren geleden waarschuwden. ‘Goh,’ zeggen we dan, ‘dat ze dat in 2008 al opgeschreven hebben’. Wie echter een beetje kennis en inzicht heeft in de biologie begrijpt wat er stond te gebeuren. Erg moeilijk is het niet om de grote lijnen te voorspellen. Zelfs ik kan het.
In mijn boek ‘Gezond’ dat in 2011 verscheen en gaat over wat we precies met gezondheid bedoelen. Hoe dat de resultante is van de balans tussen onze aanleg en de leefomgeving die we, naarmate er meer mensen kwamen, steeds radicaler en sneller veranderd hebben. Hoe de zorg die we opgebouwd hadden om daarbij een rol van betekenis te spelen werd afgebroken. Hoe de veilige verzorging voor een vergrijzende bevolking en de oververhitte verwachtingen voor wat voor ons dagelijks leed gedaan kan worden, onbetaalbaar werden. En dat er uiteindelijk gekozen werd om gezondheid niet als proces, waarin we allen met elkaar in hetzelfde bootje zitten, te zien maar om het als een markt te gaan formuleren. Aan het slot van mijn boek kwam ik tot de belangrijkste uitdagingen voor samenleving, gezondheid en zorg.
Ten eerste kun je niet toe met een door financiële belangen aangestuurde zorg en de daarbij behorende manier van met elkaar omgaan. We worstelen met een enorme toename van obesitas, diabetes type 2 en verschillende vormen van kanker. Het zijn kostbare aandoeningen voor samenlevingen overal ter wereld, want je moet jarenlang behandelen. Dus is vooral geprobeerd dat af te wentelen op een individuele keuze van mensen en zo trachtte men de andere kant, die van onze leefomstandigheden, uit zicht te houden. Echt grote beslissingen op het gebied van onze voedselketen, onze energieproductie en mobiliteit zijn er in de afgelopen jaren niet genomen.
Ten tweede kun je de zorg voor ouder wordende mensen en andere kwetsbaren, in een wereld waarin de gebruikelijke sociale supportmechanismen het af laten weten, niet met het ontslaan van personeel oplossen. Het moment dat dat tot problemen zou leiden kon je ruim van tevoren aan zien komen.
Ten derde veranderden we onze leefwereld dusdanig dat de balans tussen de erin levende organismen grondig verstoord werd. Een quote uit mijn boek Gezond: “Het openleggen van de oerwouden in Azië en Zuid-Amerika heeft niet alleen gezorgd voor verschraling van de dunne laag vruchtbare grond en verandering van het klimaat. Het veranderen van het oerbos om daar producten voor de wereldmarkt te produceren, had ook tot gevolg dat veel ziektevectoren natuurlijke gastheren kwijtraakten. In Thailand zorgde bovendien de introductie van tractoren ervoor dat de muggen niet meer de buffels die de ploeg voorttrokken prikten, maar de mensen die op de tractoren zaten. Parasitaire ziekten die ooit beperkt waren kregen op die manier een kans over te gaan op mensen, die door overbevolking en de noodzaak te overleven gedwongen waren het nieuw ontgonnen terrein te bewerken.”
En: “De enorme druk op vruchtbare grond zorgt voor opeenhopingen van mensen onder condities van grote schaarste bij wie nieuwe ziekten zoals hiv-infectie, ebola, lassa zich ideaal kunnen ontwikkelen. Behandelingen zijn er niet.” Dat laatste moet ik enigszins nuanceren. Tegenwoordig kun je zeggen dat toegang tot behandelingen er voor gemarginaliseerde mensen nauwelijks is.
En dat niet alleen. Weer een quote: “Onze zomers worden warmer door het broeikaseffect. In het septembernummer van 2008 van het medische vakblad Journal of Allergy and Clinical Immunology hebben medische deskundigen gekeken naar de gevolgen van de opwarming van de aarde. Een warmer klimaat zorgt ervoor dat bloesems eerder in het voorjaar verschijnen en dat we dus te maken hebben met een langer pollenseizoen. Bovendien zorgt een warmer klimaat voor meer plantengroei en dus meer pollenvorming. Dat betekent dat het allergieseizoen voor mensen met allergie zwaarder wordt. Ook draagt een warmer klimaat bij aan meer luchtvervuiling, meer ozon en bosbranden, die allemaal de kwaliteit van de lucht verslechteren. Het komt er in de praktijk op neer dat mensen ernstiger vormen van astma zullen hebben, vaker aanvallen zullen meemaken en dat hun kwaliteit van leven daar ernstig onder te lijden heeft. Het zorgde er al voor dat in 2008 astma opgenomen werd op een lijst van mogelijker risico’s van opwarming van de aarde in een Amerikaans overheidsrapport van het Environmental Protection Agency. Chronische luchtweginfecties hebben een direct verband met luchtvervuiling. Het is er niet de oorzaak van, maar bij meer luchtvervuiling is er oversterfte te zien van mensen met chronische luchtweginfecties.’
Op zijn best zouden zulke teksten aanzetten tot een discussie waarbij de brenger van de boodschap (die iedereen al best wel kende maar verzweeg) terzijde wordt geschoven als doemdenker, cultuurpessimist en dat wie pleit voor een verandering van leefstijl van mensen het verwijt krijgt een naïeve gutmensch te zijn. Op zijn slechts werden die teksten helemaal niet gelezen. Maar wij mensen zijn toch hoop ik wel tot iets beters in staat dan dat.
Kijk eens naar het plaatje van onze gezondheid in het licht van de COVID19 pandemie. Die lijkt alles in een paar weken op zijn kop te zetten. Maar alles valt toch op zijn plek, alleen niet een die we leuk vinden. Ergens in de wereld werd het gebied waar de vleermuizen leefden opengegooid, gingen hun virussen over op schubdieren, die op een drukbezochte markt verkocht werden voor medicinaal gebruik. En kijk, daar bleek ineens dat het virus ook overdraagbaar op mensen was.
Er was geen natuurlijke immuniteit tegen opgebouwd, er bestond geen vaccin en het was zoeken naar een effectief medicijn. Razendsnel verspreidde het zich via onze reishonger van dichtbevolkte wereldstad naar een dorp waar feest werd gevierd, van carnavalsvierders naar bewoners van een verpleeghuis. Elke richting vond het zijn weg. En wie obees was of aan diabetes type 2 leed, liep de grootste kans om de behandeling op het IC niet te overleven. De longontsteking die bij de CORVID19 infectie behoort betekent natuurlijk erg veel voor mensen met astma en andere chronische luchtweginfecties. Veel mensen in een gebied met veel luchtvervuiling liepen tijdens COVID19 pandemie de kans om in een categorie ‘oversterfte’ terecht te komen. Daarvan weten we meestal niet of ze ook besmet waren.
Dat allemaal moest gemanaged worden in een zorgstelsel waarin men brutaal bezuinigd had (tot op de mondkapjes toe) zodat er geen voorzorgmaatregelen waren getroffen tegen een mogelijk risico, waar men onvoldoende personeel in dienst had dat getraind was in een dergelijke ziektedruk, omdat het ontslaan van personeel de afgelopen jaren het belangrijkste onderdeel van het beleid vormde.
A perfect storm noemen ze dat in het Engels. Alles lag klaar voor COVID19 om die machtige mensenwereld op de knieën te krijgen. En nu verbaasd kijken? Ik denk van niet. Laten we het als een wake up call beschouwen, een impuls om onze wereld te veranderen en niet om alleen maar terug te keren naar hoe het vlak voor deze wereldramp eraan toeging. Als we mondjesmaat die oude wereld weer toelaten zal er telkens weer een opleving van de pandemie plaats vinden. En tegen de tijd dat we wel allemaal gevaccineerd zijn, is er weer een andere parasiet die zich aandient.
Pessimistisch? Met de kennis van nu weten we dat alle uitbraken van zich onverwacht aandiende micro-organismen in het verleden niets met doemdenken te maken hadden, maar met een realistische verwachting. Mijn levensdevies is ‘be pessimistic in mind, but optimistic by heart’. Grijp de kansen die er nu zijn.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (111)

Richard58
Richard5820 apr. 2020 - 10:43

Ivan je wordt op je wenken bediend. Daar waar jij al lang voor waarschuwt zijn werkelijkheid geworden. Zie het artikel in Trouw over de reden waarom er minder mensen op de IC belanden. Een huiveringwekkend perspectief op de toekomst van de zorg als je die lijn door zou trekken. Straks alleen nog zorg voor gezonde mensen. Zoiets als bij de banken die je alleen een paraplu lenen als de zon schijnt. Een enkele kwaadaardige en getroubleerde reaguurder ondersteunt die lijn, maar ja die gunt een ander geen lang en gezond leven omdat hij dat zelf niet zal hebben. Hoe ziek kun je zijn!

4 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens20 apr. 2020 - 14:28

@ Richard58 Jij schrijft: Een enkele kwaadaardige en getroubleerde reaguurder ondersteunt die lijn, maar ja die gunt een ander geen lang en gezond leven omdat hij dat zelf niet zal hebben. Hoe ziek kun je zijn! Als je dit soort tekstjes opschrijft geef je een adequate omschrijving van jezelf. Je moet namelijk behoorlijk kwaadaardig en in de war zijn als je dat soort dingen gaat opschrijven.

Richard58
Richard5821 apr. 2020 - 11:55

Ach gut was het raak?

Libertain
Libertain22 apr. 2020 - 9:05

@Richard, jawel, precies midden in.

gimli55
gimli5523 apr. 2020 - 10:07

Daan klinkt als Rutte gisteren tijdens het debat, sputter de sputter. Ook daar kwam het binnen en was Rutte niet meer in staat om het weg te lachen. Zo hard moet het debat vaker gevoerd worden, dan zie je de werkelijke Rutte en niet de virtuele teflon premier, die met alles wegkomt omdat er een verschil zit tussen de neoliberale virtuele werkelijkheid en de echte harde werkelijkheid die de slachtoffers van zijn beleid ondergaan. Die nog niet zo lang geleden door hem bestempeld werden als helden. Dat zijn ze ook, maar niet held genoeg om ze optimaal te beschermen alsmede hun clienten en patienten. Dit geldt voor vrijwel al zijn beleid, wat ik al vaak heb opgenoemd, dat ga ik niet herhalen. Blijft over de virtuele neoliberale werkelijkheid, waarin alles op papier goed geregeld is en de echte werkelijkheid waar de bureaucratie regeert. Uiteraard ook ontstaan door een overmaat van controle van de gewone burger. Dat geldt natuurlijk niet voor de multinationals en hun CEO's.

Tweernbudel
Tweernbudel20 apr. 2020 - 10:33

De wet is nu als volgt: "Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. Dit geldt voor iedereen op straat, in winkels en op het werk als u een vitale functie heeft. Maar niet thuis en ook niet op straat als het mensen zijn uit uw gezin of huishouden." Als deze wet gedurende maanden en jaren wordt gehandhaafd zal het betekenen dat alle liefdesaffaires met een persoon die je niet kende van voor 16 maart vanaf nu onmogelijk zijn, tenzij je deze wet overtreedt. Zwangerschap door een vrouw van een man die ze vóór 16 maart niet kende, zal in feite het bewijs zijn dat zij en de man de wet hebben overtreden. Ik hoop dat iedereen die van mening is dat dergelijke maatregelen maandenlang zo niet jaren worden gehandhaafd, zich bewust is van de gevolgen. Ik wil zelf niet dat mijn zoon onder zulke omstandigheden opgroeit, ik wil dat hij vrij is om van wie dan ook te houden wanneer hij maar wil. Als Nederland zulke draconische wetten handhaaft, dan emigreer ik dan naar IJsland of Zweden waar dergelijke wetten niet zijn opgelegd.

DaanOuwens
DaanOuwens19 apr. 2020 - 17:06

Ik zie weinig in het artikel en weinig in de reacties. Zeker ten aanzien van het onderwerp zorg pleiten Wolffers en veel van de mensen die hier reageren voor een onbegrensde financiering van de zorg. Alles wat de zorg in potentie kan leveren moet geleverd worden. Alle medicijnen ongeacht de kostprijs, alle zorg voor ouderen, er mag nooit schaarste zijn aan zaken als beademingsapparaten of mondkapjes het is een eindeloze verlanglijst. De kosten van de zorg stijgen al in 2021 is bijna 80 miljard begroot. Vanaf 2017 een stijging van bijna 63 miljard naar 80. Dus 17 miljard erbij in de huidige kabinetsperiode. http://www.rijksbegroting.nl/2019/voorbereiding/begroting,kst248591_29.html Als we aannemen dat er voor alle wensen dan nog eens 17 miljard extra beschikbaar moet komen, natte vingerwerk komt uit mij dikke duim, maar ik neem het idee van een onbegrenst budget over. Dan is dat te financieren door het geheel opheffen van het Nederlandse leger, alle activiteiten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en het gehele ministerie van Landbouw inclusief de subsidies aan de Nederlandse boeren. Dan wordt voldoende bespaart om de gewenste uitbreiding van de zorg mogelijk te maken. Daar zit dus het probleem. Wolffers veronderstelt net zoals een aantal anderen hier dat alle anderen bereid zijn dezelfde keuze te maken als zij doen. Onbeperkt budget voor de zorg gaat altijd ten koste van andere zaken en andere mensen. Natuurlijk komt dan de bekende SP/PVV-reflex, wij gaan het geld ophalen bij de multinationals, de graaiers en het flitskapitaal. Er is echter niemand die weet hoe je flitskapitaal kan belasten, graaiers kunnen heel gemakkelijk ergens anders graaien en de multinationals die nu in Nederland zitten kunnen gemakkelijk naar een ander belastingparadijs. De vennootschapsbelasting brengt nu ruim 25 miljard op dus bedrijven moeten grofweg het dubbele gaan betalen in deze visie. Ik denk dat de kans dat een dergelijk plan gaat slagen 0 is. Ik schrijf dit zo uitgebreid omdat ik denk dat wel of niet marktwerking, wel of niet bezuinigen niet het belangrijkste is. Er moeten per definitie keuzes gemaakt worden in de zorg, Per definitie gezocht moet worden naar efficiënte besteding van middelen en per definitie naar beperking van voorraden. Maar zelfs als je deze realiteit niet wil aanvaarden is er een ruime meerderheid van Nederlandse burgers die het niet zal accepteren dat aan de gezondheidszorg een onbeperkt budget beschikbaar wordt gesteld. Niet omdat deze mensen allemaal neoliberalen zijn, maar omdat zij andere zaken ook belangrijk vinden.

19 Reacties
Zeurmachine
Zeurmachine19 apr. 2020 - 20:57

M.a.w: de naar vernieuwing snakkende burger zal het afleggen tegen de conservatieve volger die braaf het grammofoonplaatje zal blijven draaien dat v.a. begin jaren tachtig al gedraaid wordt.

Polletje2
Polletje220 apr. 2020 - 0:07

Daan Ouwens: "Wolffers en veel van de mensen die hier reageren (pleiten) voor een onbegrensde financiering van de zorg." Daan gaat weer eens over tot zijn favoriete manier van argumenteren, de "Stropopredenering: Een standpunt van de tegenstander (impliciet) verdraaien of er een zelfbedachte karikatuur van optrekken, waardoor het gemakkelijker aan te vallen is, of op voorhand al in de ogen van velen bespottelijk lijkt." Niet nodig om daar verder op te reageren, want zijn uitgangspunt deugt dus niet.

LaBou
LaBou 20 apr. 2020 - 5:37

Veel kritiek op anderen maar nergens aangeven hoe ouwens het dan wel wil. Die anderen geven tenminste nog hun idee hoe het zou moeten.

Libertain
Libertain20 apr. 2020 - 6:24

@Daan, in je redenering ga je ervan uit dat neoliberale zorg, direct gerund door grote corporaties en verzekeraars, de enige mogelijke vorm van zorg is. Het betreft een neoliberaal standpunt die gewoon niet klopt, wel wordt hard opgedrongen. Mensen die bezuinigingen op andere gebieden voorstellen bedoelen het volgende - dat in verhouding naar de nationale prioriteiten en mensenrechten heeft het gezondheidszorg een primordiale rol in onze samenleving. Behalve dat de organisatie zeker anders kan. Gelet op het feit dat wij thans in het oog van het financieel orkaan zitten, geeft me jou redenering geen goed perspectief voor de toekomst.

gimli55
gimli5520 apr. 2020 - 9:27

Voorstel van neoliberaal rechts We stellen een niet bestaand beleid als voorbeeld hoe het niet moet en daarna gaat Daan er vol op los. Het begin standpunt klopt al niet, maar dat maakt Daan niet uit. Hij heeft zijn 10 sec of fame en waarschijnlijk gaat inhoudelijk links in op zijn niet bestaand voorbeeld. Heeft niemand door dat dit de discussie vertroebeld en de inhoudelijke discussie bemoeilijkt. Er wordt een discussie gevoerd op onzindelijke gronden met kromme rondredenaties en niet aangetoonde veronderstellingen. Lijkt me zinvol om Daan en consorten te negeren, ze dragen op geen enkele manier bij tot een inhoudelijk relevante discussie.

DaanOuwens
DaanOuwens20 apr. 2020 - 12:17

@ Zeurmachine/Polletje/LaBou/Libertain/gimli55 Als ik jullie bij elkaar veeg. Dan stel ik twee dingen vast. 1. Er is geen weerwoord op mijn constatering dat het budget voor de zorg aanzienlijk wordt verruimt. Er is geen weerwoord op het feit dat ik aanneem dat voor onbeperkte zorg slechts 17 miljard per jaar extra nodig zou zijn en er is geen weerwoord op mijn constatering dat ook voor die 17 miljard geen draagvlak bij het grootste deel van de burgers te vinden is. Nogal essentieel. 2. Verandering zal dus binnen het budget moeten blijven, dus 80 miljard. Gevolg is dat er dus keuzes gemaakt moeten worden. Niet alles kan. Daar is van jullie geen weerwoord op. Dan zou je nog kunnen zeggen de zorg moet totaal anders. Geen managers, alle artsen in loondienst, alle salarissen in de zorg omlaag. Maar bij niemand in de hele discussie, bij jullie zeker niet en ook bij Wolffers niet is zelf ook maar een begin te vinden van een opvatting die de zorg in aanzienlijke omvang goedkoper maakt, een onderbouwing daarvan, zoals hoe zorg je dat de premie opbrengst op het huidige niveau blijft en het eigen risico verdwijnt, hoe los je wachtlijsten op en hoe borg je de kwaliteit van de zorg. Kortom jullie zijn niet in staat ook maar iets steekhoudend tegen mij tekst in te brengen en je levert geen enkele onderbouwing voor je eigen opvattingen. En dat heb ik van de meeste van jullie al zo vaak gezien. Overigens hoeven jullie van mij niet te reageren op mijn tekst. Zie het vooral niet als een verplichting. @ gimli55 Schrijft: Lijkt me zinvol om Daan en consorten te negeren, ze dragen op geen enkele manier bij tot een inhoudelijk relevante discussie. Als alle zogenaamde linkse mensen deze suggestie ter harte zouden nemen, zou de discussie inderdaad een stuk zinvoller worden. Dat bespaart mij het lezen van een hoop overbodige tekst.

Libertain
Libertain21 apr. 2020 - 6:58

@Daan, ("Als ik jullie bij elkaar veeg.") Mooie intentie doch eist het een goede weegschaal omdat ik 145 kilo weeg, de rest van de mensen ken ik niet, zal zeker het gewicht op je weegschaal doen oplopen. Je schrijft erg lange reacties terwijl het begin van het proces zeer eenvoudig zou kunnen zijn - laat maar eerst gaan vergelijken en kijken waarom bijvoorbeeld het zorg in andere landen beter is dan onze. Laat maar dan starten met Duitsland en kijken waar hun zorg beter is dan onze en de reden voor gaan zoeken. En voor het gemak - moet je ophouden met je voorstelling van zaken dat de enige mogelijke economie de neoliberale zou zijn omdat het een beetje totalitair begint te klinken, weet je.

DaanOuwens
DaanOuwens21 apr. 2020 - 7:28

@ Libertain Jij schrijft: Laat maar dan starten met Duitsland en kijken waar hun zorg beter is dan onze en de reden voor gaan zoeken. https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2019/zorgstelsel-nederland-nummer-1-europa

DanielleDefoe
DanielleDefoe21 apr. 2020 - 10:08

Hanneke Kouwenberg die ervaring heeft met de Nederlandse en de Duitse gezondheidszorg wees er ook op dat er verschillen zijn maar dat wil niet zeggen dat de Duitse zorg beter is. Voor lui die graag lang in het zieknhuis liggen is Duitsland kennelijk te prefereren. Anderen die graag zsm hun normale leven willen hervatten zijn beter af in een Nederlands ziekenhuis.

LaBou
LaBou 21 apr. 2020 - 11:03

" Overigens hoeven jullie van mij niet te reageren op mijn tekst. Zie het vooral niet als een verplichting. " Wat zou het prettig zijn als ouwens eens zijn eigen advies op zou volgen. Dat bespaart ons het lezeb van zinloze tekstjes.

DaanOuwens
DaanOuwens21 apr. 2020 - 14:54

@ LaBou Jij schrijft: Wat zou het prettig zijn als ouwens eens zijn eigen advies op zou volgen. Dat bespaart ons het lezeb van zinloze tekstjes. Er is blijkbaar een nogal groot verschil tussen jou en mij. Ik heb geheel niet de behoefte jou het uiten van je mening onmogelijk te maken. Ik zie slechts de zin van je reacties op mijn tekst niet in. Zoals nu ook niet. Jij vindt het logisch om mensen waarmee je het niet eens bent de mond te snoeren. Dat is exact het essentiële verschil tussen wel en geen beschaving.

gimli55
gimli5521 apr. 2020 - 21:00

@Labou Gewoon negeren.

LaBou
LaBou 22 apr. 2020 - 5:43

En dus moet en zal ouwens bewijzen dat al die anderen gelijk hebben.

Libertain
Libertain22 apr. 2020 - 9:02

@Danielle, ("Hanneke Kouwenberg die ervaring heeft met de Nederlandse en de Duitse gezondheidszorg wees er ook op dat er verschillen zijn maar dat wil niet zeggen dat de Duitse zorg beter is.") Twee problemen gebonden aan deze reactie. 1. Er zijn degelijke verschillen in de regeling en organisatie van de gezondheidszorg in Duitsland tegenover het Nederlandse. De Duitse gezondheidszorg is objectief en feitelijk beter, mede bewezen door het feit dat Nederlandse patiënten zich graag in Duitsland laten behandelen en niet andersom. 2. Begrijp ik uit deze reactie dat Danielle mogelijk pas kort, oftewel onregelmatig op dit forum zit, omdat Hanneke heeft reeds in eerdere reacties aangegeven dat zij ook in de NHS van UK werkt, eerder in Nederland en nu blijkt plotseling in Duitsland. Dan rijst de vraag of iemand in 3 (drie) landen tegelijkertijd in het gezondheidszorg kan werken, of wil simpelweg het indruk ervoor creëren?

DanielleDefoe
DanielleDefoe22 apr. 2020 - 12:00

Hanneke is arts en werkt volgens eigen zeggen momenteel in Duitsland.

DanielleDefoe
DanielleDefoe22 apr. 2020 - 12:02

PS dat patienten de Duitse zorg aangenamer vinden zegt weinig over andere aspecten van de kwaliteit.

gimli55
gimli5523 apr. 2020 - 10:09

@Defoe Het is altijd mogelijk om appels met peren te vergelijken om de aandacht af te wentelen van het echte onderwerp.

Minoes&tuin
Minoes&tuin23 apr. 2020 - 22:42

DanielleDefoe Dat is omgekeerd evenredig!

DanielleDefoe
DanielleDefoe24 apr. 2020 - 7:36

gimli55 23 april 2020 at 12:09 Zorgstelsels worden vergeleken op basis van criteria. Klanttevredenheid kan 1 van de criteria zijn. Zo ingewikkeld is dat toch niet?

ton14024
ton1402419 apr. 2020 - 12:32

Als wij onze wereld niet veranderen, verandert zij ons, en als wij onze wereld wél veranderen, verandert zij ons ook. De logische vraag, wat wil je veranderd zien, heeft het even logische antwoord: niets.

henk-alexander
henk-alexander19 apr. 2020 - 11:52

We hebben allemaal geleerd dat we in een rechtsstaat leven met grondrechten die gegarandeerd zijn in de grondwet - zo moet de overheid maatregelen treffen ter bevordering van de volksgezondheid (vgl. art. 22). De vraag is of de overheid dat wel in voldoende mate gedaan heeft. Met Wolffers en vele anderen moeten we deze vraag ontkennend beantwoorden. De gezondheidszorg is door verschillende kabinetten overgeleverd aan de marktwerking die niet primair het algemeen belang kan dienen. Winstmaximalisatie staat voorop en toont zich nu in een tijd van schaarste bij de behandeling van coronapatiënten in haar meest zelfzuchtige vorm toont (vgl. woekerprijzen). Gedreven door een bezuinigingswoede onder het mom van efficiënter maken van de zorg is nu de bevolking letterlijk in levensgevaar gekomen. Een parlementaire enquête zal niet tot een andere conclusie kunnen komen. De vraag is of die tot een paradigmawisseling kan leiden.

1 Reactie
Polletje2
Polletje220 apr. 2020 - 0:10

Dat heeft henk-alexander keurig geformuleerd.

Mostafa
Mostafa19 apr. 2020 - 11:41

Dat is ook een realiteit, maar dat is geen goed nieuws ! De media in de laatste jaren is gedresseerd aan enge boodschappen als goed en goed betaalde nieuws ! Ik vind wel dat de journalisten in deze crisis juist het volk tot rust kunnen brengen en zoeken naar de balans tussen eng, realiteit, en hoop....en niet blijven hakken op het zelfde ....daar zijn zo veel doden gevallen en daar zijn zoveel besmettingen bij gekomen en daar is alles afgesloten...ect... Een ding is zeker : Hoop vs Corona. De wetenschappers zijn nu wereldwijd en 24 per uur aan het zoeken hoe Corona moeten bestrijden betekend niet dat wij in paniek moeten raken, helpt niet. Je doet wat je kan en volg de nationale regels meer niet, het leven gaat gewoon door met goede dagen en slechte dagen...zoals altijd.

1 Reactie
Mostafa
Mostafa19 apr. 2020 - 11:44

Was een reactie voor “” de gezonde roker “ hier onder.

Verver
Verver19 apr. 2020 - 7:29

We moeten het nu anders doen. Dat hoor je keer op keer. Het enige wat anders moet, is het aantal mensen dat op deze aardbol rondloopt. Dit moet drastisch omlaag. De aantallen die nu sterven aan covid, besparen we elders weer door minder criminaliteit, minder luchtvervuiling, minder verkeersongelukken, gewone griep en andere ziekten. Straks als alles weer losbarst, hebben we weer minder doden aan covid, maar nemen de andere getallen weer toe. Uiteraard zal het allemaal niet perfect in balans zijn. Toch denk ik dat bij iedere toenamen van een miljard mensen op de aarde, de sterfte door allerlei oorzaken linksom of rechtsom ook een soort van exponentiële groei kent. Dat is de natuur en daar zijn we toch allemaal gek op?

2 Reacties
Mostafa
Mostafa19 apr. 2020 - 10:26

Vluchten naar de Maan, is een toekomstige optie ? Ik zie het voor me, de toekomst, mensen vluchten naar de Maan, het is druk. Ahmed komt zijn collega pizzabakker Saïd op straat tegen, het is paniek . Ahmed tegen Saïd : “ hé Saïd, ga jij ook naar de Maan?” Saïd .: jaaaaaa zeker. Ahmed : “ wanneer wordt je naar de Maan afgeschoten ?”” Saïd “ hahahahha, Afgeschoten ? Ik moet nog even aanwennen aan deze realiteit , want ik ga nu niet vliegen naar Marokko, maar ik wordt naar de Maan afgeschoten” Ahmed : “ mijn ouders en mijn zus werden gisteren afgeschoten en zijn goed aangekomen” Saïd “ ik ga van door vriend, ik ga ook iets regelen , goed afschiet naar de Maan” Ahmed : “ Bedankt, jij ook, hetzelfde “.

Polletje2
Polletje220 apr. 2020 - 0:15

Verver: "Het enige wat anders moet, is het aantal mensen dat op deze aardbol rondloopt." En hoe wil je dat bereiken? (Als we de "deskundigen" hier mogen geloven, dan hoeven we alleen maar het eten van vlees te verbieden, want dan gaat gelijk de helft dood door een gebrek aan proteïnen en vitamine B, dus dat zou een mooi begin zijn)

DeKleineSalamander
DeKleineSalamander19 apr. 2020 - 5:56

Diplomaongeluk We weten/zouden kunnen weten dat er al misschien wel meer dan 100 jaar 'bezuinigd' wordt op de leefomgeving en verderop gebieden worden leeg geplunderd. Illich en Gorz schreven er al in de jaren '70 en later over. Ook het medisch instituut en scholing bleef daarbij niet onbenoemd. Helaas is daar ook door links weinig meegedaan. Overigens vond ik dit een vreemde licht discriminerende zin uit de overheersende diplomacultuur: 'Dan zijn er plotseling veel mensen zonder diploma die met hun persoonlijke agenda tevoorschijn komen. Van het is God’s straf voor onze zonden tot 5G.' Ook mensen met een diploma hebben een soortgelijke agenda. Ik heb ze, de diploma's, in de wilgen gehangen en doe nu in de voetsporen van Illich werk waar ik geen diploma's voor heb. Over geluk gesproken.

J.janssen2
J.janssen218 apr. 2020 - 18:18

Goed stuk, hopelijk gaat het roer om en trekken we lering uit deze crisis. Maar ik vrees dat er gewoon weer op oude voet verder gaan. Ik hoor in ieder geval weinig vernieuwende ideeen in de politiek.

1 Reactie
RaymondenJoop
RaymondenJoop19 apr. 2020 - 12:25

We gaan na deze crisis gewoon verder op de oude voet. Krijgt die klm'er z'n bonus alsnog, wordt er een politieke EU Unie onder het mom van solidariteit doorheen geramd en alles weer tbv het neo-liberale gedachtengoed. Ondertussen wordt er dan hard genivelleerd op EU niveau. Dit houdt in een stuk slechtere zorg voor ons, nog steeds hoge pensioenleeftijden maar geen uitzonderingen voor de NL'er en nog meer belastingdruk. En de volgende gezondheidscrisis die zeker komen gaat zijn we dan nog slechter voorbereid. Gelukkig zijn we wel solidair...

Frans Cobben
Frans Cobben18 apr. 2020 - 16:32

de volksrepubliek China is een communistisch land, uw voorspelling was te vaag en algemeen, dure tegenmaatregelen zijn zinvol als het virus bekend is en niet eerder !

1 Reactie
LaBou
LaBou 19 apr. 2020 - 12:30

Dat de leidende partij zich nog steeds communistisch noemt wil niet zeggen dat China een communistisch land is. Overigens noemt hier de VVD zich ook "volkspartij" en er is niemand die deze partij daarom van communisme beschuldigd.

de gezonde roker
de gezonde roker18 apr. 2020 - 14:51

"Er was geen natuurlijke immuniteit tegen opgebouwd" En toch heeft de helft van de besmetten geen symptomen en van de andere helft het merendeel milde griepachtige verschijnselen.

1 Reactie
Polletje2
Polletje218 apr. 2020 - 22:20

Het is juist dat Covid-19 qua sterftecijfer een relatief mild virus is, maar er is weinig reden om geloof te hechten aan de optimistische schattingen van sommigen hier: “In Italy, an epicentre of the new coronavirus outbreak, the death rate at the end of March stood at a sobering 11%. Meanwhile in neighbouring Germany, the same virus led to fatality rates of just 1%. In China, it was 4%, while Israel had the lowest rate worldwide, at 0.35%.” – https://www.bbc.com/future/article/20200401-coronavirus-why-death-and-mortality-rates-differ Als je de getelde doden en de cijfers van de oversterfte naast elkaar legt dan zouden de verschillen tussen het aantal doden per 100.000 inwoners tussen Italië, Spanje, België en Nederland wel een minder groot kunnen blijken te zijn als op het eerste gezicht lijkt – https://www.worldometers.info/coronavirus/ Dat herleid ik onder meer uit de cijfers van het RIVM, dat de oversterfte momenteel schat op tegen de 2000 personen PER WEEK! Dit aantal is ongeveer twee keer hoger dan de aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gemelde sterfgevallen door COVID-19 in diezelfde week – https://www.rivm.nl/nieuws/oversterfte-door-nieuwe-coronavirus Het schijnt maar weinig mensen bewust te zijn dat het beleid is gericht op spreiding om te zorgen dat de gezondheidszorg niet overbelast raakt, maar dat van indamming geen sprake is. Stel nu dat er uiteindelijk inderdaad sprake zal zijn van groeps-immuniteit en dat die ontstaat als 60% van de bevolking besmet is geweest (en daar kun je aan twijfelen) dan leert een conservatieve schatting op basis van een sterftecijfer van 2,3%, dat dit virus over een jaar of twee in Nederland ergens tussen de 200.000 en 250.000 doden geëist zal hebben. De enige hoop is dat er voor die tijd een vaccin ontwikkeld zal zijn en dat de productie hoog genoeg zal zijn om heel Nederland voor die tijd in te enten, maar ik heb er een hard hoofd in. Het is ook mogelijk dat een geneesmiddel zal worden gevonden dat het sterftecijfer naar beneden zal brengen. Het is ook goed mogelijk dat dit sneller zal gebeuren, maar het biedt uiteindelijk geen soelaas, omdat dit zal leiden tot een permanente overbelasting van de gezondheidszorg. Een statische analyse van de cijfers in de links die ik gegeven heb zal waarschijnlijk tot de conclusie leiden dat ik nog te optimistisch ben geweest.

OlavM
OlavM18 apr. 2020 - 14:09

Prima artikel! [Ten eerste kun je niet toe met een door financiële belangen aangestuurde zorg en de daarbij behorende manier van met elkaar omgaan.] M.i. werkt aansturing van de zorg door financiële belangen per definitie contraproductief. ("Zorg is geen markt"). En verder moet preventie -uitgebreide en goede informatie, voorlichting en stimulering van gezonde voeding en levensgewoonten (o.a. in het onderwijs)- een nog veel prominentere plek innemen in de samenleving. Dit geldt ook voor milieu- en klimatologisch bewustzijn. De logica van de nog steeds kapitalistische productiewijze -met haar nadruk op concurrentie en privaat winststreven- werkt precies in tegenovergestelde richting. Een "wake up call" inderdaad, maar dan helaas een die al heel laat is. De repeteerwekker is afgegaan. voor wellicht de laatste keer. Desondanks blijf ook ik "optimistic by heart".....

Vermeer2
Vermeer218 apr. 2020 - 8:59

Ivan Wolffers spreekt duidelijke taal en we moeten het anders doen. Ik neem aan dat landen dat zelf ook wel weten. De bevolking heeft meestal niet veel invloed op de gang van zaken en ervaren alleen de nadelige kant van het beleid van hun regeringen. Dat "we" en "ons" verhaal kan dus wat mij betreft wel wat genuanceerder. Want ik hoor niet bij die we en ons. Als je ziet hoe een rijk en ontwikkeld land als Nederland omgaat met het milieu en met de zaken die benoemd zijn in dit artikel dan kun je van de rest van de wereld niet veel goeds verwachten. Een radicale wereldwijde omslag in denken zal na het lezen van dit artikel niet plaatsvinden.

JasDon
JasDon18 apr. 2020 - 8:50

'Met de kennis van nu', komt een beetje over als Captain Hindsight (vrij naar South Park). Met de kennis van nu zouden we de ziekte letterlijk binnen de landsgrenzen van China hebben geduwd. Met de kennis van nu is vrij verkeer met dit soort aso regimes wellicht in een ander daglicht te stellen. Met de kennis van nu hadden Baudet en Wilders gelijk toen ze opriepen om de grenzen dicht te gooien. Feit is dat we onafhankelijk van ideologisch vertrekpunt genoeg opties hadden om in te grijpen voordat dit een globale pandemie werd. Ik zou me evenveel irriteren aan epistels van PVV/FvD fanboys over hoe in de toekomst dichte grenzen de oplossing zouden zijn voor dit soort problemen als aan de stukjes die ik op Joop over dit onderwerp voorbij zie komen.

2 Reacties
madbako
madbako18 apr. 2020 - 15:38

Grappig. Jou kennis is ook gebaseerd op de kennis van nu. Makkelijk hè

JasDon
JasDon19 apr. 2020 - 9:34

@madbako Ik probeer geen politiek te bedrijven op een voor en door het brede politieke spectrum niet verwachte crisis. De ideologische stokpaardjes die toevallig deze crisis konden voorkomen/verminderen worden opportunistisch gebruikt, de ideologische stoppaardjes die juist deze crisis in theorie zouden verergeren worden nu graag eventjes genegeerd. Jammer dat je daar niet op in gaat.

Minoes&tuin
Minoes&tuin18 apr. 2020 - 8:02

Yvan bedankt, je bent een mens naar mijn hart. Iemand die niet mee heult en mee geheuld heeft met de politieke en medisch technologische efficiencywereld anno 2020 waarin alles in geld wordt uitgedrukt en men het liefst in de ontkenning schiet als het verdienmodel in gevaar komt.

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty18 apr. 2020 - 5:48

De opwarming van de aarde heeft cynisch genoeg ook een positieve bijkomstigheid, virussen zoals COVID9 kunnen zich hierdoor steeds minder makkelijk verspreiden.

2 Reacties
Deplorable Lefty
Deplorable Lefty18 apr. 2020 - 5:49

COVID19

madbako
madbako18 apr. 2020 - 15:40

Schiet mij maar lek. Begrijp ik nu echt goed dat jij de opwarming van de aarde serieus neemt? Jij was toch ook zo iemand die dat maar flauwekul vindt/vond

Lucas2000
Lucas200017 apr. 2020 - 18:22

Kapitalisme bestaat bij de gratie van het tekort. Neo-liberalisme breekt alles af, zodat er weer groei kan worden genoteerd daarna. Dat is de wet van de markt. Debiel, maar het is zo.

I am Legion
I am Legion17 apr. 2020 - 17:15

Ik dat er nog veel meer geldt dat hoezeer wij onze wereld veranderen het ons zal veranderen. Het is daarom ook van belang om een aantal zaken onveranderd, onaangetast, zelfs weer in oude order teruggebracht te krijgen, en dan daarnaast zaken ten goede te veranderen in nieuwe vormen. Geen dogma's in een van deze vormen dus maar overwogen.

P Haan
P Haan17 apr. 2020 - 17:05

De 'I told you so' groep heeft geen enkele reden van bestaan. En is dus per definitie niet professioneel. De groep die er toe doet, is de groep die gewoon wat geregeld heeft. En die is gelukkig groot genoeg.

7 Reacties
Bouwman2
Bouwman217 apr. 2020 - 17:53

Dat zeg je nu wel,P. Haan maar klopt het ook? Dat zou impliceren dat voorspellen onmogelijk handig zou zijn. En dat is wel erg radicaal. Want voorspellen doen we allemaal, de hele dag schatten we kansen in. En als je dat niet zou doen, doen wat meneer Haan vindt , nou dat lag de IC wel helemaal vol met mensen die zorgeloos gewoon onder lijn 10 stapten. . .

JanB2
JanB217 apr. 2020 - 18:26

Zuur dat je zelf niet tot de categorie “I told you so behoort”? En dan maar marginaliseren? Typisch gedrag van de middelmaat, bekend op ieder schoolplein en tamelijk onvolwassen. En tot die andere groep, de groep die iets geregeld heeft, behoort u ook niet. Die groep is namelijk zeer klein. De kans dat u ertoe behoort is vrijwel nihil.

P Haan
P Haan17 apr. 2020 - 22:48

@Bouwman, het staat je vrij om zelf te beoordelen, maar het is hoe ik in het leven sta. Leven gaat vooruit, niet achteruit. Hoe lang moet ik dat vermoeiende figuur nog horen mekkeren dat hij in januari al een spoeddebat wilde? Het levert niks op. Jan, Ik hoor niet alleen bij de groep die iets geregeld heeft, ik hoor bij de groep die regelt.

Le Chat Botté
Le Chat Botté18 apr. 2020 - 7:27

@haan De groep mensen die stelt zonder te bewijzen maakt een hoop lawaai maar voegt niets nuttigs toe. Je vertelt namelijk alleen maar welke gedachte er in je opgeborreld is, en dat je die gedachte moet uiten. Maar een gedachte heeft pas waarde als ze empyrisch getoetst is aan feiten en voldoet aan de wetten van de logoca. Welnu haan, waar zijn je feiten? Van je logica moet je het in ieder geval niet hebben. In je eerste zin al ga je gigantisch de mist inmet een non sequitur. Je zegt: ik heb hier een normatieve uitspraak A en die is gewoon waar, omdat ik dat zo bedacht heb en fijn vind klinken. Nou en dan concludeer ik gewoon keiwild dat normatiwve uitspraak B dus ook gewoon waar is en kijk ik als een triomfantelijk haantje om me heen met een air van wie doet me wat, nou, nou? Ik bedenk wat dus moet het wel waar zijn. Logica van de Trumpste soort.

gimli55
gimli5518 apr. 2020 - 9:19

@PHaan Dan heb je het niet best gedaan, gezien de staat waarin de verpleeghuizen zijn. Altijd makkelijk als je de gevolgen ergens anders neer kunt leggen en dan met een goedkope verantwoordelijkheid zwaaien. Uiteraard was je ergens anders iets aan het regelen. In het noorden hebben ze het redelijk goed geregeld, met heel veel geluk en een goede microbioloog in het UMCG.

P Haan
P Haan19 apr. 2020 - 6:40

@gimli, Dat is net zo makkelijk als hijgerig vakkenvullers bejubelen zonder te snappen dat daar een hele organisatie, inclusief die verguisde managers, zich negen slagen in de rondte heeft gewerkt om dat mogelijk te maken. Niet in de zorg natuurlijk, want voor handen aan het bed is geen enkele vorm van organisatie nodig. En de brandweer rijdt ook spontaan rondjes. En scholen. O, en heb je je al afgevraagd hoe het komt dat je deze post überhaupt kon plaatsen? Omdat mensen vooruit hebben gedacht, en nu gewoon omgaan met de situatie zoals die is. En nu ook vooruit aan het denken zijn.

gimli55
gimli5519 apr. 2020 - 9:36

&PHaan Je reactie mist inhoud, relevante argumenten en is eigelijk een zinloze rant op mijn inhoudelijke relevante opmerkingen. Laten de meeste managers juist geen vitaal beroep hebben. Ik ken er eentje, de winkelmanager van de super waar ik mijn boodschappen doe. Hij vervult de klusjes waar te weinig personeel voor is. Hij is nu hoofdzakelijk vakkenvuller, cassiere, helpt gehandicapten met het zelfstandig doen van de boodschappen, en nog veel meer. Er zullen vast managers goed werk verrichten, maar ze zijn niet van vitaal belang voor de organisatie. De professionals zijn uitstekend in staat om hun werk te doen. Zeker in het onderwijs hebben de professionals het opgezet, te samen met ICT medewerkers gaat het onderwijs bij ons gewoon door. De managers faciliteren, dat is hun basis taak en die is niet vitaal. Ze zijn een middel en in het korte verleden pretendeerden zij dat ze wel van vitaal belang zijn Vertaling van het wordt managen is regelen. Dat betekent het faciliteren, zodat de professionals hun werk optimaal kunnen uitvoeren.

Mark Grootendorst
Mark Grootendorst17 apr. 2020 - 16:14

Positieve punten: - allerlei phoney belony jobs merken nu dat ze niet meer naar New York hoeven te vliegen voor overleg hoe ze het de echte werkende mens weer eens opzadelen met debiele plannen. En helaas, moeders kan niet even heen en weer naar Milaan voor de laatste tasjes van Guzzi.... Dan maar naar de Bijenkorf....

4 Reacties
Bouwman2
Bouwman217 apr. 2020 - 17:46

Ik heb een hekel aan de voorkur van het Engels in het normale spraakgebruki, zoals Mark Grootendorst die heeft. Taal is ontwikkeling, en de spelling ook. Dat is vervelend want op die manier raakten bijvoorbeeld Vondel en Hooft tpot enkel straatnamen. Nou kan ik me dat nog wel voorstellen voor de Bilderdijkstraat, maar als dat zo doorgaat dan is het met de communicatie in het Nederlands, dat toch een fors taalgebied bestrijkt dat verder reikt dan Haarlem alleen gedaan. Dus zeg nou niet dat ik het niet voorzegd heb, want als je veel zegt is het altijd net als een schot hagel uit je jachtgeweer wel eens een keer recht in het hart.

JanB2
JanB217 apr. 2020 - 18:28

@ Bouwman Met Nederlands heb je ook zo je problemen zie ik.

JanB2
JanB217 apr. 2020 - 18:29

@ Grootendorst Yep. Het einde van de bullshiteconomie lijkt niet ver weg meer.

Karingin
Karingin19 apr. 2020 - 14:37

Jan: Bouwman is De Boer, je weet wel, een van de dorpsgekken

RaymondenJoop
RaymondenJoop17 apr. 2020 - 15:38

Met toestemming vd WHO is de vleermuismarkt in Wuhan weer open. Dat is vragen om moeilijkheden en de rest is dan een déjà vu straks

1 Reactie
Mostafa
Mostafa17 apr. 2020 - 16:00

Vleermuizen maken geen virussen maar vleer-mensen wel ! Ik zeg maar wat.

Zeurmachine
Zeurmachine17 apr. 2020 - 15:27

Er zijn inderdaad veel professionele mensen die heel veel al lang tevoren konden voorspellen, maar hoe wist de burger dat dan? Als er al een wetenschapper op tv of youtube iets uitlegt, is dat het liefst in 60 seconds of zo en in jip en janneke taal. Op school wordt van jou een brave werknemer en nieuwsvolger gemaakt. Wie licht de jonge werkzoekende in waar hij/zij vooral niet moet gaan werken? Of precies welk product in welke winkel gemeden of gerust gekocht kan worden? Wie legt aan iemand met MBO of Havo niveau wetenschappelijke rapporten in volwassen lekentaal uit, zodat zij met een realistisch wereldbeeld betere keuzes kunnen maken? Laat staan de lager en niet opgeleiden die ook recht hebben op het echte verhaal? Het gebeurt niet, en de politieke en sociale mechanismen daarachter zijn een studie op zich. En ja, dat zou dan ironisch genoeg weer een academicus uitvoeren, op een universitair terrein ver van de woonwijken.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin18 apr. 2020 - 8:05

In dit geval heeft hij er boeken over geschreven en openbare stukken. Maar zolang de economie maar goed draait en het bepaalde mensen niet teveel kost in tegendeel geld oplevert, schuiven ze alles terzijde.

Richard58
Richard5817 apr. 2020 - 15:16

Ivan prima stuk en bevestigt wat hier de afgelopen weken al meermaals is besproken. Het beleid is al jaren gericht op de economie van de zorg i.p.v. op de zorg zelf. De individualistische neo-liberale benadering heeft onze onderlinge solidariteit bijna volledig om zeep geholpen. Deze crisis maakt dat duidelijk maar ook erger. Er ontstaat steeds meer een tegenstelling tussen generaties en bepaalde groepen, zoals gezonden tegenover zieken, arm en rijk. Hoe cru om te zeggen, maar een pandemie die geen enkel onderscheid zou maken tussen jong en oud etc. zou voor jouw betoog veel beter zijn. Nu hoor je toch steeds ja het treft alleen maar ouderen en kwetsbaren, dus het raakt mij niet en ik heb er alleen maar last van dus laat de natuur zijn gang gaan en niet meer geld naar de zorg. Natuurlijk zo bot wordt het niet gesteld, maar in de kern komen dat soort pleidooien daar op neer en dat is zeer kwalijk.

Richard58
Richard5817 apr. 2020 - 15:03

Nou dat geloof ik niet. Het treft nu vooral kwetsbaren en de oude mensen 75+. Maar jouw reactie zou vast anders zijn als het een ernstiger virus betreft die, zoals oma oeverloos hieronder aangeeft, ook de jongeren zou treffen. Dan zeg je vast niet we kunnen niet om gaan met de dood. Als de dood een ver van je bed show is kun je erg makkelijk tegen die ander zeggen, tsja de dood hoort er bij. Ja aan het einde van het leven wacht de dood maar mogen mensen a.u.b. proberen een lanh en gezond leven te leiden. Iemand van 82 had misschien de 90 gehaald. Nu is dat een bijna asociale gedachte aan het worden want dat kost extra veel geld. Als we er zo over denken prima dan moeten we de collectieve zorg voor iedereen maar afschaffen. Kun je het niet betalen jammer dan, dan gaat je vrouw maar dood of je kind of jijzelf. Zie je hoe kortzichtig de economische benadering is. Let wel Heden ik en Morgen gij.

1 Reactie
Richard58
Richard5817 apr. 2020 - 15:04

Reactie op Daniel Blank per abuis tweemaal verstuurd.

west012
west01217 apr. 2020 - 14:49

Op de vraag of Europa beter zelf weer voorziet in strategische middelen waaronder mondkapjes en medicijnen hoorde ik de minister van buitenlandse zaken zeggen dat we de globalisering niet terug kunnen draaien. Ik verwacht het ook niet, na deze pandemie zal alles weer gaan zoals het ging: we gaan weer vrolijk naar het volgende ongeluk.

MountEverest
MountEverest17 apr. 2020 - 14:42

@Ivan Je suggereert dat deze pandemie uniek is, maar dat is niet zo: om de zoveel jaar ontstaat er een nieuwe pandemie. Honderd jaar geleden was er de Spaanse Griep, waarbij de sterfte veel hoger lag dan bij COVID-19. Vanaf de Romeinse tijd (en waarschijnlijk al eerder) waren er regelmatig pestepidemieën die grote delen van de bevolking wegvaagden. In 1666 stierven er naar schatting 100.000 Londenaren aan de pest. Maar omdat onze voorouders gewend waren aan allerlei besmettelijke ziekten, waardoor grote aantallen mensen stierven, ging het leven gewoon door. Er is wel een verschil met toen: door de globalisering verspreidt het virus zich razendsnel over de aardbol. Wat de pandemie ons wel laat zien is dat we met al onze moderne wetenschap en technologie niet opgewassen zijn tegen een minuscuul virusje. Het laat zien dat de wereld niet maakbaar zijn en dat we ondanks al onze kennis maar nietige mensen zijn. Het drukt ons weer eens op feit dat we sterfelijke zijn en dat lijden bij het leven hoort. Nogmaals: de wereld is niet maakbaar, daarom is het streven naar een aardsparadijs zo ongelooflijk dwaas. Toch is er ook hoop. Onze maatschappij blijkt niet te bestaan uit neo-liberale individuen maar uit mensen van vlees en bloed die elkaar op allerlei manieren helpen en met elkaar samenwerken. Dat was natuurlijk altijd al zo, ons land telt immers 4 miljoen mensen die vrijwilligerswerk doen. En niet te vergeten de moedige mensen met vitale beroepen die onze maatschappij nu draaiend houden.

Rick Hofland
Rick Hofland17 apr. 2020 - 13:28

Tal van mensen uiten zich momenteel in termen dat we niet meer terug moeten naar de “oude manier van leven” en daar zit dan altijd een sausje over waarbij de economie een kwaadaardig ding is en dat dit maar eens wat minder belangrijk moet worden. Nu voel ik daar ook wel voor, iedereen wat minder consumeren en niet meer altijd het gehaaste gevoel van een ratrace. Nu kunnen we best de economie een flink stuk laten krimpen (dat gaat momenteel vanzelf), maar dan moeten we ook accepteren dat er ook flink gesneden zal moeten worden in onze welvaart, zorgverlening, onderwijs, veiligheid, cultuursubsidies, sociale vangnetten en ga zo maar door. Kortom deze nieuwe “kleinere” duurzame economie is een populistisch verhaal dat lekker scoort in de onderbuik, om lekker bij weg te dagdromen, maar ik ken niemand die van zijn eigen branche vindt dat die wel wat kan krimpen.

7 Reacties
gimli55
gimli5517 apr. 2020 - 14:44

@Rick Neen, het is een politieke keuze om er geen geld voor over te hebben. Het is het neoliberale systeem dat van de meeste maatschappelijk relevante instituten een verdien model hebben gemaakt met de dreiging dat alles verloren gaat, wanneer we niet de optimale marktwering doorvoeren. Het is een ziek systeem met Covid19, Qkoorts, legionella en andere besmettelijke ziektes als rampzalig gevolg. De ziektes zijn onontkoombaar, maar de manier om ermee om te gaan wel. Daar wijst de schrijver juist op, nu is de schade vele malen groter dan wanneer de machthebbers er veel adequater op hadden gereageerd. Het feit dat nu "het licht uitgaat", komt doordat de regering niet voorbereid was, het weigerde te accepteren dat het zo ver was. En een reeks van niet goed reageren, reactief in plaats van pro actief.

MountEverest
MountEverest17 apr. 2020 - 14:49

Dat is de paradox van het linkse verhaal: een kleinere economie maar wel dezelfde (of meer)welvaart. Een kleinere economie betekent minder belastinginkomsten, lagere uitkeringen en pensioenen, minder voorzieningen etc. You cannot have the cake and eat it. Een mogelijke verklaring: veel linkse mensen hebben een BS baan of werken helemaal niet. Ze hebben geen weet van de inspanning die het kost om voedsel te produceren of een fabriek te laten draaien.

bolito
bolito17 apr. 2020 - 16:25

In het jaar 1900 woonden er op de héle wereld net zoveel mensen als er nu in India alléen wonen ; 1,25 miljard. In “the blink of an eye” is de wereldbevolking niet alleen verzesvoudigd, maar is de consumptie/de aanslag op de Aarde nog vele malen meer gegroeid. De branches waarvan niemand het nodig vind dat die krimpen zoals u zegt, zullen helemaal vanzelf krimpen als de vraag naar diensten en goederen er niet meer is. Helaas is het onderwerp van een bevolkingspolitiek taboe. Liever blijven we grotere dweilen uitvinden terwijl de kraan wijd open staat, nóg meer paarden achter de wagen spannen, en nóg effectievere symptoombestrijdingsmiddeltjes uitvinden. Ontelbaar veel miljoenen jaren heeft deze planeet perfect gefunctioneerd zónder enige van de diploma’s waaraan Ivan Wolffers zoveel belang lijkt te hechten. En binnen de onvoorstelbaar korte periode van 200 jaar hebben de gediplomeerde slimmerikken kans gezien om deze tamelijk unieke planeet aan de rand van de afgrond te brengen. Ik geloof niet in god maar als ik de schepper was zou ik mijn ultieme superieure creatie terugroepen voor een dringende “major re-design”.

gimli55
gimli5518 apr. 2020 - 7:28

@Mount Stop toch eens met die ongefundeerde niet bewezen veronderstellingen dat de meeste bullshit banen zijn gevuld met linkse mensen. Het neoliberalisme heeft een overvloed aan bullshit banen gecreeerd in de vorm van advies en management banen. Die worden hoofdzakelijk gevuld door neoliberale mensen die daarvan profiteren. Dat zijn niet de linkse mensen die hier reageren, dat zijn vaak de mensen met een vitaal beroep Ook makkelijk en lui stellen dat ze niet werken, vraagt om bewijs. Of heeft neoliberaal rechts geen bewijs, sinds Trump en anderen inhoudloos hun mening dumpen als zijnde waar. Laat de ongebreidelde groei juist het probleem zijn van neoliberaal rechts, te samen met het globalisme heeft het de Covid 19 besmetting versneld en verergerd. Ook iets om over na te denken. Er is een economie ontstaan waarbij de winstmaximilisatie optimaal is en de nadelige gevolgen uit het systeem verwijderd zijn. Geen gezond systeem dus. De schade wordt neergelegd bij de zwakkeren op nationaal en internationaal gebied. Ook iets om over na te denken. Het enige wat het neoliberalisme nu biedt, is dat het wel op deze manier moet. Anders blijft de groei uit. Kun je je wel afvragen, welke groei en wie profiteren daarvan. Ook iets om over na te denken. Wat is ontstaan is een politieke keuze, waarbij de gevolgen niet rechtvaardig verdeeld worden. Waarbij een relatief kleine groep optimaal profiteert en de nadelige gevolgen afschuift en dan ook nog het lef heeft, de schuld neerlegt bij die groep die de gevolgen draagt. Incluis de mogelijke afname van het profiteren bij tegenslag en crises. Ook iets om over na te denken.

OlavM
OlavM18 apr. 2020 - 15:47

@ Rick Holland: [.....altijd een sausje over waarbij de economie een kwaadaardig ding is en dat dit maar eens wat minder belangrijk moet worden.] Nee, dat is onzin, want "economie" bestaat altijd, ook in de meest "primitieve" samenlevingen. Het gaat erom hoe de economie is georganiseerd, en dat is wat anders. In de loop van de geschiedenis hebben telkens heersende klassen daarin de keuzes kunnen maken en prioriteiten gesteld, waarbij hun eigen voordeel en machtspositie steeds doorslaggevend waren. Alles wat in de huidige tijd dan ook is opgebouwd aan "zorgverlening, onderwijs, veiligheid, cultuursubsidies, sociale vangnetten en ga zo maar door" is dankzij sociale strijd van onderop tot stand gekomen. Ook de sociale geschiedenis van Nederland laat dat zien. Door de opkomst van het neoliberalisme. (via Reagan, Thatcher, neocons, enz.) is inmiddels weer veel afgebroken van wat sociale verworvenheden waren geworden. De grote kapitaalsgroepen zijn voortdurend verder bevoordeeld, waardoor de maatschappelijke kloof tussen (relatief) arm (steeds meer groepen) en rijk (een steeds kleiner percentage van de bevolking) voortdurend is toegenomen. Plannen tot afschaffing van de dividendbelasting, particuliere verkoop van sociale woningen, brievenbusmaatschappijen in Nederland (denk recentelijk b.v. aan booking.com met miljarden winsten en toch aanspraak maken op regeringssubsidie!), enz. enz., zijn niet zo maar uit de lucht komen vallen. Conclusie: we moeten niet zozeer "terug naar de oude manier van leven”, maar juist naar een nieuwe manier van leven, waarin meer evenwicht kan ontstaan tussen de levensvormen van mensen, dieren en het plantenrijk, en tussen deze levensvormen en het milieu, maar hierbij ook tussen de mensen onderling. Meer evenwicht moet daarom worden gebracht in een totaal uit balans geraakt maatschappelijk productiesysteem. Oftewel een heroriëntatie van waarden en prioriteiten daarin. Het gaat dus helemaal niet per definitie om een "kleinere economie", zoals MountEverest beweert, maar een anders georganiseerde economie met andere prioriteiten en een rechtvaardiger verdelingssysteem. @ gimli55: Je zegt het treffend!

Uitgekleed
Uitgekleed18 apr. 2020 - 16:25

Rick Hofland 17 april 2020 at 15:28 " Kortom deze nieuwe “kleinere” duurzame economie is een populistisch verhaal dat lekker scoort in de onderbuik, om lekker bij weg te dagdromen, maar ik ken niemand die van zijn eigen branche vindt dat die wel wat kan krimp " U begrijpt het niet of U weet het al dat een duurzame economie uitdraait op betalen door de financiële sector. Dus als U bij de 10% behoort die garen spint bij de geldontwaarding dan is uw commentaar terecht. Zo niet dan kan ik U gerust stellen want een duurzame economie zal de overige 90% van het volk voorspoed en rust geven.

OlavM
OlavM19 apr. 2020 - 20:24

Aanvulling: Zie ook het gesprek met Jane Goodall in het TV-programma "Buitenhof" vandaag: https://joop.bnnvara.nl/videos/jan-terlouw-tekort-aan-mondkapjes-door-marktwerking-zorg#comment-2553890 (42.30-55 min.).

Daniel Blank
Daniel Blank17 apr. 2020 - 13:18

Beetje geschiedenis heeft aangetoond dat een virus (of bacterie) waarvoor geen immuniteit is opgebouwd flink kan huishouden. Dat was al zo ten tijde van de pest (zie wat er met het Romeinse rijk is gebeurd) en Spaanse griep. Dus ook pre opwarming van de aarde. Het grote verschil is dat wij minder goed met de dood kunnen omgaan dan toen. Dat is prijzenswaardig. Maar dat maakt het wel een issue.

2 Reacties
gimli55
gimli5517 apr. 2020 - 14:46

@Daniel De machthebbers kunnen niet zo goed omgaan met de wetenschap dat we nu veel meer weten en dat er iets tegen gedaan kan worden.

Richard58
Richard5817 apr. 2020 - 15:02

Nou dat geloof ik niet. Het treft nu vooral kwetsbaren en de oude mensen 75+. Maar jouw reactie zou vast anders zijn als het een ernstiger virus betreft die, zoals oma oeverloos hieronder aangeeft, ook de jongeren zou treffen. Dan zeg je vast niet we kunnen niet om gaan met de dood. Als de dood een ver van je bed show is kun je erg makkelijk tegen die ander zeggen, tsja de dood hoort er bij. Ja aan het einde van het leven wacht de dood maar mogen mensen a.u.b. proberen een lanh en gezond leven te leiden. Iemand van 82 had misschien de 90 gehaald. Nu is dat een bijna asociale gedachte aan het worden want dat kost extra veel geld. Als we er zo over denken prima dan moeten we de collectieve zorg voor iedereen maar afschaffen. Kun je het niet betalen jammer dan, dan gaat je vrouw maar dood of je kind of jijzelf. Zie je hoe kortzichtig de economische benadering is. Let wel Heden ik en Morgen gij.

Mostafa
Mostafa17 apr. 2020 - 13:05

Een ding snap ik niet verdorrie. Het Westen was altijd en terecht kei hard tegen de dictatuur namens het Communisme. Dictators hebben Che Geuvara principes misbruikt om hun volk onder druk te zetten, Che Guevara huilt nu in zijn graf! Het Westen weet en ziet dat China een dictatuur namens het Communisme. Mijn vraag is: waarom liet het democratische wereld zich afhankelijk van dat goedkoop spullen uit China, nog erger, ook de medische spullen ?!

3 Reacties
Stuurman aan wal
Stuurman aan wal17 apr. 2020 - 14:20

Omdat alles uiteindelijk toch draait om geld. Als je een product daar goedkoper kunt kopen dan hier, koop je het daar, want dan houd je meer geld over voor andere dingen. Misschien heeft het uiteindelijk ook een positieve keerzijde. Doordat het westen steeds vaker samenwerkt met China en China steeds meer ondernemingen toelaat, vormt zich in China wellicht, langzaam, een weg naar een democratie. China is altijd een slapende, in zichzelf gekeerde reus geweest, een land dat zich nauwelijks bemoeide met de rest van de wereld. De reus is wakker geworden en gaat steeds vaker op reis. Invloeden van buitenaf zullen het ongetwijfeld veranderen.

Folkert2
Folkert217 apr. 2020 - 16:03

Dat ligt vooral aan het woordje: goedkoop. Zware arbeid? Nah, te duur om hier in het westen te doen dus verplaatst men het naar elders. Wij zijn grotendeels van een land waar kort geleden (in verhouding) nog een bloeiende lowtech maakindustrie was grotendeels overgegaan naar een bloeiende hightech kennisindustrie en de dienstensector is enorm gegroeid. Iedereen moest naar het HBO met als resultaat dat er een gigantisch overschot is aan mensen die zichzelf liever in leidinggevende functie zien dan met de handjes werken. Maar aangezien er niet zoveel baantjes waren zijn er vooral heel veel gecreëerd. En juist die babbelende kaste was vooral bezig met zijn eigen baantje en bezig met zo veel mogelijk geld overhouden voor zichzelf. Die hebben dus alles verkwanseld voor hun eigen eer en glorie. Diezelfde babbelende kaste ziet men in de politiek vooral weer terug bij VVD, CDA, PvdA, GL en D66. Ze leveren allemaal geen toegevoegde waarde aan een bedrijf maar willen wel een salaris ontvangen, dus bezuinigen onderaan waar de waarde vandaan komt zodat er meer voor hun overblijft.

Folkert2
Folkert217 apr. 2020 - 16:07

Stuurman, blijf lekker dromen. China zit in een Pre-koloniale periode. Die hebben de laatste jaren al heel veel geïnvesteerd in Afrikaanse landen om grip te krijgen op de grondstoffen. En alles wijst erop dat men nu juist verder afkeert van de democratie. Er waren juist niet voor niets rellen in Hong Kong voor de Coronacrisis. China wilde namelijk dat democratische eilandje verder onderwerpen.

[verwijderd]
[verwijderd]17 apr. 2020 - 12:58

--- Dit bericht is verwijderd —

13 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe17 apr. 2020 - 14:04

Veel mensen zijn van mening dat biologie niet hen van toepassing is.

frankie48
frankie4817 apr. 2020 - 14:16

Beste Oma, Je komt hier op het platteland, en komt met een chimpansee als voorbeeld aanzetten, terwijl je toch meer van de konijnenziekte zou moeten afweten als jij zo vaak bij jouw naar buiten kijkt! https://nl.wikipedia.org/wiki/Konijn_(dier) https://nl.wikipedia.org/wiki/Myxomatose

Roel2
Roel217 apr. 2020 - 14:59

Aan empathie geen gebrek toch, alleen worden we nu vooral gegijzeld door de zinloze IC-opnames die tot een overbelasting van het zorgstelsel kunnen leiden.

Stuurman aan wal
Stuurman aan wal17 apr. 2020 - 15:06

Klopt, in landen met slechte hygiëne, voeding en gezondheidszorg sterven meer mensen, en ook jonger. Maar de overlevers zijn daardoor waarschijnlijk, genetisch gezien, wel beter bestand tegen ziektes. In het westen leven we langer, en worden dus meer mensen ziek. Sowieso proberen we iedereen die ziek is (jong en oud) in leven te houden, want da's beschaving. Mensen in het westen zijn daardoor slechter bestand tegen ziektes, etc. Daardoor dijt onze gezondheidszorg steeds verder uit. Over 100 jaar zijn we allemaal zwakke kasplantjes, die met kunst en vliegwerk in leven moeten worden gehouden.

ton14024
ton1402417 apr. 2020 - 15:14

DD Juist op een moment dat we met onze neus keihard op de feiten gedrukt worden. Corona is biologie, puur natuur. Survival of the fittest. En wij staan er gekleurd op. Maar dat accepteren blijft moeilijk.

Richard58
Richard5817 apr. 2020 - 15:23

Oma zo'n virus is al meerdere keren langs gekomen in de geschiedenis. Ongetwijfeld gaat dat weer gebeuren en dan eens horen hoe men dan gaat reageren. Waarschijnlijk heel anders omdat dan iedereen grote risico's loopt. Eens kijken of ze de zorg dan nog steeds veel te veel geld vinden kosten. Dan wordt het pas echt een survival of the fittest.

theoswg
theoswg17 apr. 2020 - 15:46

Oma De vergelijking van mensen met dieren gaat altijd mank, tenzij je pleit voor de terugkeer naar de jungle, i.v.m. de chimpansees . [De mensheid heeft dan ook niet zozeer last van het virus zelf, maar van de reactie hierop door de verschillende overheden onder druk van de media en de burgers.] Nou wil ik niet flauw doen , maar ... horen de burgers niet bij de mensheid ?

DaanOuwens
DaanOuwens17 apr. 2020 - 18:25

@ oma-oeverloos Jij schrijft: Totdat het volgende virus kerngezonde 20ers en 30ers treft. Ik denk dat de reactie exact gelijk is aan die van nu. Meer IC-bedden, meer mondkapjes, meer isolatie. Ik zie alleen niet goed wat je met deze constatering wil. Ik denk 3 weken geleden meldde je al dat jij je afvroeg op die isolatie van ouderen en zeker stervende ouderen wel zo verstandig was. Ik hoor nu dat die boodschap nu een beetje wordt opgepakt. Ondertussen zijn wel enige duizenden ouderen eenzaam gestorven ook andere zieke mensen overigens. Als ik je tekst lees denk ik dat je vindt dat mensen een menselijke dood verdienen. Als ik de reacties lees bedoelen mensen dat je alles moet doen om mensen in leven te houden. Maar wellicht lees ik in je tekst wat ik zelf vind. Overigens naar mate mensen jonger sterven doet het wel meer pijn. Als ouder je kind begraven is anders dan als kind je ouders begraven. Tenzij je zelf natuurlijk nog heel jong bent. Dus dat verschil zit er wel in. Maar er zijn ook erg zieke jonge kinderen voor wie de dood als een verlossing komt. Er zijn ook jonge mensen die bewust de dood zoeken omdat zij het leven ondragelijk vinden. Dood is nooit een gemakkelijk thema maar ik denk wel dat mensen in het algemeen wat beter zouden moeten accepteren dat de dood bij het leven hoort. Nu zijn duizenden mensen een waardig afscheid ontnomen van familie en vrienden. Dat vind ik een slechte zaak.

DanielleDefoe
DanielleDefoe17 apr. 2020 - 20:02

In de Noord-Hollandse polder waar ik geboren ben zag je ook alleen maar hazen. In de winters die je toen nog had kwamen ze de restjes boerenkool in de moestuin opeten.

Minoes&tuin
Minoes&tuin19 apr. 2020 - 7:46

Maar dieren kennen geen economie. Ze wonen in 'dezelfde huizen' en eten hetzelfde.

Minoes&tuin
Minoes&tuin21 apr. 2020 - 8:11

DanielleDefoe Jawel hoor, maar dieren kunnen niet vooruitdenken en vooruitzien, de mens wel, ook al doet hij het wel of niet, hoe het hem uitkomt. Een stokpaardje echter gaat op de uitkijk staan om te detecteren of er gevaar is voor de gemeenschap en waarschuwt hen in dat geval. De uitkomst van een biologisch wezen zijn, de zich onderscheidende soorten die daartoe behoren, is niet eendimensionaal. Dat heet evolutie dacht ik. Hier vreten we vooral elkaar op!

DanielleDefoe
DanielleDefoe21 apr. 2020 - 9:46

Minoes&tuin 21 april 2020 at 10:11 Algemene uitspraken over dieren zou ik vermijden.

Minoes&tuin
Minoes&tuin23 apr. 2020 - 22:41

DanielleDefoe Hmmm Stokstaartje....( haha stokpaardje...) Neem jij me hier dan serieus? Er is ook een spin die haar wederhelft opvreet na de daad, ik weet het. Je hebt solitairen en je hebt er die dat niet zijn. Dat biologie op eenieder van toepassing is, begrijp ik. Je hebt gelijk!

Frits Jansen
Frits Jansen17 apr. 2020 - 12:35

Ik zoek de boodschap van Wolffers. Volgens mij kon dit nieuwe corona-virus vooral een probleem worden omdat men wereldwijd verzuimde voldoende onderzoek naar virussen te doen. Te weinig prioriteit. Ieder decennium een epidemie, iedere eeuw een pandemie. Maar virusonderzoek in Rotterdam werd wegbezuinigd "wegens onvoldoende belang". En dan was er nog die professor die het aan de stok kreeg met de autoriteiten omdat ze dachten dat hij bioterrorisme faciliteerde. Het verdere ongemak waar Wolffers het over heeft vraagt om slimme internationale politiek, maar dat is geen kleinigheid. Marktwerking of niet, arme landen kunnen verleid worden geld te verdienen op een manier de uiteindelijk schadelijk is. Lange tijd hadden de Amerikanen min of meer de leiding in de wereld, maar die zijn nu weggevallen onder hun halve gare president. Nemen de Chinezen het over? Maar die denken ook in geld. Vooral in de omringende landen doen ze veel aan ontwikkelingshulp, maar die is alles behalve onbaatzuchtig.

7 Reacties
frankie48
frankie4817 apr. 2020 - 13:21

Beste Frits, Volgens mij zit de boodschap in het feit dat wij in een tijd leven waarin het gewoon geworden is dat wij waarschuwingen voor te grote risico’s in de wind zijn blijven slaan. En wij daar nu in een rap tempo de rekeningen voor gepresenteerd gaan krijgen!

Stuurman aan wal
Stuurman aan wal17 apr. 2020 - 14:31

Als je, net als wij, al zolang in welvaart en vrede leeft, word je blind voor de risico's. We herkennen de gevaren niet meer, want 'het ging toch altijd goed'.

gimli55
gimli5517 apr. 2020 - 15:00

Zo lang we alfa's die rap van tong zijn, en iedere kromme banaan recht praten, kiezen als machthebbers zal dit vaker gebeuren. De meeste managers hebben geen beta achtergrond en zijn verbaal uitstekend onderlegd. Kijk naar de Jonge, mooie prater met weinig inhoud Politiek is een toneelspel, waarbij de gevolgen altijd daar gelegd wordt, dan waar de politici niet bij horen. Er wordt principieel geen antwoord gegeven of een antwoord op een zelf bedachte vraag. Bij een voorspelde ramp is het eerst niet de tijd om er het over te hebben, daarna toon je geen respect naar de slachtoffers en daarna moet je vooral vooruit kijken en heeft het geen zin om oude koeien uit de sloot te halen. Daardoor zijn de oplossingenvan voorspelde rampen in de basis het zelfde, kijk naar hoe de politiek en vooral de regering omgaat met de chroom 6, toeslagaffaire, gaswinning Groningen, slachtoffers Qkoorts, enz. Wegduiken, uitstellen, negeren, goed praten, uitleg dat het heel complex is. Het systeem is ziek en daar wijst hr. Wolffers op, en wat is de reactie van neoliberaal rechts? Wie gaat het betalen.

madbako
madbako17 apr. 2020 - 16:21

@Frits Jansen 17 april 2020 at 14:35 Volgens mij kon dit nieuwe corona-virus vooral een probleem worden omdat men wereldwijd verzuimde voldoende onderzoek naar virussen te doen. Doe eens een maandje gratis Netflix en kijk naar de docu Pandemic. Dan ben je je misschien bewust van wat er globaal allemaal gedaan wordt in dat kader.

MountEverest
MountEverest17 apr. 2020 - 20:12

@gimli55 In het verleden waren er regelmatig pandemieën. Zo'n 100 jaar geleden heerste de Spaanse griep,die veel dodelijker was dan corona. In de Oudheid en de Middeleeuwen woedde de pest etc. Pandemieën hebben dus niets te maken met neo-liberalisme of de opwarming van de aarde. Ze zijn er altijd al geweest. Wij leggen het met al onze moderne wetenschap en techniek af tegen een minuscuul virusje. Corona laat ons weer eens zien dat de wereld niet maakbaar. We worden er weer eens aan herinnerd dat we maar nietig mensen zijn. Dat we sterfelijk zijn en dat lijden en dood bij het leven behoren. Daar worden we liever niet aan herinnerd. Maar corona verstoort ons rustige leventje en laat zien dat tegen de dood geen kruid gewassen is. ‘Geneeskunde is soms genezen, dikwijls verlichten, altijd troosten.’

gimli55
gimli5517 apr. 2020 - 22:13

@Mount Dat is precies wat ik zeg in andere reacties. De pandemieen zullen voorkomen, maar het maakt wel uit welke soort machthebbers hoe ze er mee omgaan Nu is vooral de verbale onbekwame regering aan het werk. Too little and too late. Het kost ze 6 weken voor ze doorkrijgen dat er ook nog zo iets als verpleeghuiszorg en thuiszorg bestaat. Reactief en niet proactief Hoofdzakelijk gericht om al hun handelen goed te praten, geen kritiek accepteren en te laat de noodzakelijke adviezen te volgen die niet van het RIVM afkomen te volgen. De mondkapjes is de volgende stap. Ze lopen constant achter de feiten aan en pretenderen het in de hand te hebben. Daardoor vallen vele onnodige slachtoffers. Het feit dat elke week het CBS met andere sterfte cijfers komt dan het RIVM is exemplarisch voor de situatie. Al je niet test, test, test weet je niets. Lees de bijdrage van die microbioloog van het UMCG, hij heeft geen probleen met testen, hij haalde zijn info niet van het RIVM, maar uit de front linie Italie. Wat was de opmerking van de Jonge? We mogen mekaar niet afvallen en 1 lijn trekken. Ik woon in het noordoosten, en daar ben ik heel blij om. Ik begrijp dat Groningen te ver weg is van de randstad, daarom heeft het 6 weken geduurd voordat het testen nu eindelijk opgezet wordt.

Evert5
Evert517 apr. 2020 - 23:41

@MountEverest 17 april 2020 at 22:12 Het zoeken naar nieuwe markten heeft wel gezorgd voor globalisering waardoor epidemieën sneller kunnen uitgroeien tot een pandemie.