Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Hoe lang nog?

Boris Johnson verder in het nauw: kabinet loopt leeg, ministers vragen premier af te treden
Joop

Als je geen goed mens meer mag willen zijn, wat blijft er dan nog over?

  •  
25-07-2018
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
87 keer bekeken
  •  
FALLBACK
'De afgelopen twintig jaar is er een succesvolle strijd gevoerd tegen politieke correctheid, waarna niet alleen het kind met het badwater werd weggesmeten, maar ook het hele weeshuis tot de grond toe afgebrand'
Wie had ooit gedacht dat ‘deugen’ nog eens tot een bitter verwijt zou verworden?
Ik in elk geval niet, maar ik groeide dan ook op tussen mensen die dingen zeiden als: “We zijn op de wereld om mekaar te hellepen, niewaar?” en “Wat hebben we het toch goed”.
De horror!
Joey Als je de kranten er deze dagen op naslaat, of de radio aanzet, zou je zo maar kunnen denken dat ‘het beste voor hebben met je medemens’ een perverse intentie is die louter voortkomt uit een narcistisch verlangen je beter te voelen dan een ander. Een bijzondere beschuldiging die niet alleen riekt naar projectie, maar ook naar plagiaat, aangezien de hele argumentatie rechtstreeks van een twintig jaar oude aflevering van Friends werd overgenomen:
Het staat eenieder natuurlijk volledig vrij om Joey Tribbiani tot moreel kompas te verheffen, maar ik zou toch zeer goed in de gaten houden welke kant je wordt opgestuurd. Want hoewel het ‘deug’-verwijt tussen de doodsbedreigingen en scheldpartijen gericht aan mensen die zich uitspreken voor welke goede zaak dan ook vooral lachwekkend en zelfs bijna onschuldig overkomt, roept het fenomeen wel een aantal vragen op.
Opvoeding Zo vraag ik me bijvoorbeeld weleens af hoe het er bij die mensen thuis aan toe gaat. Als een goed mens willen zijn echt gezien wordt als een bespottelijk en zelfs verwerpelijk streven, dan moet dat toch consequenties hebben voor de opvoeding lijkt me.
"Roderick, pak eens heel snel dat snoepje terug van je kleine zusje! Je kunt wel leuk eerlijk willen delen, maar zo zit de wereld nu eenmaal niet in elkaar. Met die softe houding van jou creëer je alleen maar snowflakes. Nee, niet huilen nu. Dit is geen safe space!"
Het zou hilarisch zijn als het niet zo intens verdrietig was.
Badwater De afgelopen twintig jaar is er een succesvolle strijd gevoerd tegen politieke correctheid, waarna niet alleen het kind met het badwater werd weggesmeten, maar ook het hele weeshuis tot de grond toe afgebrand. We hebben ons laten wijsmaken dat het onmogelijk is om maatschappelijke problemen aan te kaarten zonder daarbij hele bevolkingsgroepen te schofferen. Dat het een slechte zaak is om etnische of culturele minderheden, te weten medelanders en feitelijk Nederlanders inspraak te laten hebben in het taalgebruik waarin er over hen geoordeeld wordt. We durven ons bij maatschappelijke kwesties niet eens meer af te vragen of politieke beslissingen ‘ethisch juist’ of ‘moreel verdedigbaar’ zijn, omdat argumenten alleen nog maar serieus worden genomen als er een euroteken voor of procentsymbool achter staat.
Daar iets aan willen doen, bijvoorbeeld door voorzichtig te vragen of het alsjeblieft wat minder kan met die extreem horkerige vorm van politiek bedrijven over de rug van een ander, mag je van mij best ‘virtue signalling’ noemen, maar je geeft daarmee alleen maar aan hoe belangrijk jij het vindt dat mensen weten dat jij er niet bijhoort, bij de deugbrigade. Bijna alsof je je daar boven verheven voelt, misschien wel…
Het kan natuurlijk ook best dat je daar nog nooit over nagedacht had, maar we zijn tenslotte op de wereld om mekaar te hellepen, nie waar?

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (197)

OlavM
OlavM28 jul. 2018 - 17:34

Termen als “politiek correct” en “deugmens”, die zijn verzonnen om andersdenkenden negatief af te schilderen, slaan sowieso helemaal nergens op. Al jaren geleden schreef ik dat ik inderdaad “politiek correct” wil zijn, omdat ik politiek de juiste keuzes wil maken. Niets mis mee. Het zal me aan m’n bout hachelen of politiek rechts zich daarover opwindt of een andere invulling daaraan geeft. Ook “deugmens” is zo’n onzinnige term, zoals b.v. Mark Huysman hieronder terecht opmerkt. Het geeft blijk van grote armoeiïgheid deze termen als scheldwoorden te gebruiken. -------------------------- Even iets kort autobiografisch. Opgegroeid in het na-oorlogse “nie wieder-tijdperk” en in gezinsomstandigheden (waarover ik niet uitweid) waardoor gevoelens van (on)rechtvaardigheid een belangrijke rol gingen spelen, werd ik me al relatief jong bewust van toestanden in “de grote wereld” die ik als bijzonder negatief ervoer: vormen en uitingen van vooroordelen, racisme, discriminatie, onderdrukking en uitbuiting. Pas later ben ik bewust politiek links geworden, door het lezen van maatschappij-analyses en voeren van praktische acties die mij een breder inzicht verschaften in de maatschappelijke en economische machtsverhoudingen en alles wat daaruit voortvloeide. Waar ik al jong een hekel aan had, is: lafheid en opportunisme. Als je voor de bestrijding van onrechtvaardigheid staat, b.v. in de vorm van bepaalde acties, moet je consequent zijn en je niet halverwege –uit welke motieven dan ook- terugtrekken. Wie A zegt, moet ook B zeggen. Ook al heeft dat persoonlijk nadelige consequenties. (Dit heeft voor mij o.a. een flink aantal processen-verbaal en enkele strafzaken opgeleverd. So what?). -------------------------- Al met al: personen die proberen, vanuit een meer of minder “rechtse” visie op de samenleving, anderen, die willen strijden voor een meer rechtvaardige samenleving en tegen alle belemmerende negatieve tendensen (racisme, discriminatie, enz.), belachelijk of zelfs verdacht te maken -met wat voor termen dan ook-, vind ik nogal deerniswekkend. Zij remmen op negatieve wijze een positieve verdere ontwikkeling van de samenleving. Geprobeerd moet worden hen tot betere inzichten te brengen, en hopelijk lukt dat voor een deel ook. Voor de rest: de strijd gaat door.

1 Reactie
MichelD
MichelD29 jul. 2018 - 14:09

"Zij remmen op negatieve wijze een positieve verdere ontwikkeling van de samenleving. Geprobeerd moet worden hen tot betere inzichten te brengen" Klinkt plausibel maar voor wat betreft de eerste zin: dit verwijt werkt niet alleen van links naar rechts maar ook omgekeerd. Voor wat betreft betere inzichten: ik denk dat iedereen van links tot rechts gebaat is bij betere inzichten. De opinie die voortkomt uit die inzichten dat is dan weer een persoonlijke afweging.

CharlesdeValois
CharlesdeValois28 jul. 2018 - 9:46

Het wordt er natuurlijk niet overzichtelijker op als iedereen gaat bepalen wat op elk moment van de dag dan weer goed of dan weer slecht gedrag is. Want wat de een dan weer wel goed vindt en dan weer niet komt natuurlijk sowieso al voor, een lammetje in de wei of een lamskoteletje. Afspraken zijn belangrijk hoe je je gedraagt en wat je te doen staat, iedereen zou een contractenboekje op zak moeten hebben en zo dichtgetimmerd als maar kan. Zodat je niet van het ene op het andere moment in een omgeving waant dat de een de nader zomaar wat kan aandoen. Bijvoorbeeld in een rapport, dat Pietje voor vlijt een 10 krijgt omdat hij altijd afkijkt en Klaas een 0 omdat hij op eigen kracht 0 fout heeft gemaakt. Die dingen komen namelijk in andere hoedanigheden best wel voor. En als er dan jargon gebruikt wordt - om er nog een schepje bovenop te doen- dat het goed is dat de harde werker uit zijn comfortzone is gehaald. dan zou men vroeger gezegd hebben: nu breekt mijn klomp.

Hertog2
Hertog228 jul. 2018 - 9:34

Ik schrik hier een beetje van de reacties, tjonge. Wij hebben een bloedje hekel aan polariseren, maar als het om ieders politieke voorkeur gaat dan gelden er andere spelregels?. Ik lees hier dat PVV-ers dom, racistisch etc. zijn. Zonder iemand te kennen wordt het etiket schaamteloos opgeplakt. Voor mij is dit een schoon voorbeeld van NIET deugen. Zo wens ik niet met mijn mede burger om te gaan, geeft mij persoonlijk een rottig gevoel. Ter weet of ik deug of niet deug laat ik graag aan derden over, ik ben mij ervan bewust dat ik mensen kwetst middels mijn mening, soit. Maar het is nooit mijn doel om mijn mede burger doelbewust te kwetsen, vraag is zijn de "deugers" zich hiervan bewust? Ik denk van wel, men dreigt het publieke debat te verliezen, dus dan gaat men met krachttermen smijten die helemaal nergens op slaan. Lees doelbewust kwetsen teneinde het debat te ontlopen. Ter geruststelling binnen onze parlementaire democratie bestaan uit "linkse" en "rechtse" deugers. Lees kijk mij eens aan de goede kant van de streep staan.....Past niet in een open en vrije samenleving. Zoals een ieder hier kan weten stem ik FvD, ben zelfs lid van deze club. Ik kan helder uitleggen waarom ik deze politieke stroming ondersteun. Ik heb een bloedje hekel aan deze huidige (in deze vorm) EU, dit ondemocratische gedrocht heeft domweg teveel slachtoffers gemaakt. Politieke vernieuwing, ja daar moeten wij het over hebben. Een zeer streng immigratiebeleid (naar Australisch model) ik zeg doen.. Heb ik iets tegen de "buitenlander",of tegen welke religie dan ook, welnee. Zou ook wel een beetje vreemd zijn, zelf val ik ook onder de categorie import Nederlander, met een joodse achtergrond. Wel omarm ik deze samenleving, accepteer dat de heer Rutte ook mijn MP is. Mag ik het vreemd vinden dat Turkse Nederlanders (die hier hun bestaan hebben opgebouwd) liever met een Turkse vlag wapperen (en DENK stemmen) dan met een Nederlandse vlag? Mag ik het vreemd vinden dat partijen zoals 50 plus maar ook de Pvdd een gegeven zijn binnen ons kiesstelsel?. Bij een goed functioneerde parlementaire democratie waren/ zijn de flanken (ik noem de SP, de PVV, FvD, 50 plus, DENK) goed voor maximaal 25 zetels. De flanken breken in het midden, om uiteenlopende redenen. Zal het helpen om alles en iedereen, wat niet binnen je eigen denkraam past voor rotte vis uit te maken? Ik weet wel zeker van niet...

BartP2
BartP228 jul. 2018 - 9:12

'Deugen' heeft een negatieve lading gekregen de laatste jaren. Bij mij staat het voor iedereen van buitenaf willen helpen, en daarmee de autochtone bevolking uit het oog verliezen. Ik heb veel respect voor nederlanders die in arme landen voorzieningen opbouwen. Meisjes naar school laten gaan. Dat is echt deugen, in de positieve zin van het woord.

Liquidfriend
Liquidfriend28 jul. 2018 - 8:33

Er is niets mis met willen deugen maar " Wie zonder zonde is werpe de eerste steen". Eigen meningen worden dunnetjes onderbouwd en alle energie gaat in het affakkelen van de opponent en dan niet eens inhoudelijk maar op de persoon. Wie de slagboom open wil aan de grens heeft fatsoen, wie 'm dicht wil aan de grens deugd niet. "U bent een buitengewoon minderwaardig mens" riep Marcel van Dam al in 1997 en in retroperspectief is deze uitspraak de moederhaard van alle deugdzaamheid in de Nederlandse samenleving.

Anneweer
Anneweer28 jul. 2018 - 7:24

In deze discussie worden twee dingen volgens mij ten onrechte niet gescheiden. Het eerste is het deugen; wat mijns inziens betekent dat je handelt naar eer en geweten, betrouwbaar bent en probeert het juiste te doen. Dit houdt in dat men van mening zal verschillen over wie wel en niet deugt, en wat het ' juiste' is, maar dat is een andere discussie. Het tweede waar het hier om gaat is dat sommigen die deugd al te opzichtig te etaleren, waarbij al te vaak een waardeoordeel naar anderen wordt uitgesproken (als je hierover anders denkt, begrijp je niet wat het is om Nederlander te zijn) Dit laatste heeft niks met 'deugen' te maken. Het is een sneer naar een ander, niet meer of minder waarbij de eigen goede bedoelingen voor het één nu worden misbruikt om anderen te diskwalificeren. Ik denk dat het belangrijk is dat we die twee los van elkaar blijven zien, en ik denk ook dat het belangrijk is dat we onderkennen dat het deugen bewondering wekt, en het zich erop laten voorstaan vooral irritatie.

2 Reacties
Bobby de Bouwer
Bobby de Bouwer28 jul. 2018 - 9:18

Perfecte samenvatting. Goed doen waardeert iedereen. Maar het al te opzichtig delen en vooral het wegzetten van anderen irriteert ontzettend. Nog erger trouwens is: delen dat je goed zou doen, maar het niet doen als puntje bij paaltje komt.

Frederick Douglass
Frederick Douglass28 jul. 2018 - 9:59

Exact. Deze opinie is derhalve virtue signalling: "als je geen goed mens meer mag willen zijn" is een complete overdrijving van de kwestie ten bate van beeldvorming, zonder inhoudelijk de kwestie te willen bespreken óf het juist is. Het kan zijn dat Joyce hier nog nooit over nagedacht heeft, maar we zijn er hier toch om elkaar te helpen begrijpen? Als we daar voor open staan tenminste, niet wanneer we alleen een statement willen maken. Dat geldt dan zowel voor deze opinie, als de statements van Blok die zijn uitspraken terug neemt. Dit geheel zo aanschouwende denk ik dat we als Nederlanders weinig tot elkaar komen en zijn gekomen in deze kwestie. Een gemiste kans.

Anoniempje5
Anoniempje528 jul. 2018 - 6:13

"Als je geen goed mens meer mag willen zijn, wat blijft er dan nog over?" Dit. https://joop.bnnvara.nl/nieuws/racist-scheldt-rotterdamse-op-straat-uit-je-bent-geen-nederlander

Woeki Hypo
Woeki Hypo27 jul. 2018 - 20:29

Als je geen goed mens meer mag willen zijn, wat blijft er dan nog over? “'De afgelopen twintig jaar is er een succesvolle strijd gevoerd tegen politieke correctheid, waarna niet alleen het kind met het badwater werd weggesmeten, maar ook het hele weeshuis tot de grond toe afgebrand' Wie had ooit gedacht dat ‘deugen’ nog eens tot een bitter verwijt zou verworden?” Deugen, als verwijt. Het is binnen sommige (rechtse) groepen altijd al een verwijt geweest. Als je niet rechts bent, dan is het beter, dat je dit weet. Zeker als politiek activist of politicus. Onze economie, die rechts is, is namelijk op “de ondeugd” gebaseerd. Vandaar o.a. al die misstanden in de maatschappij (in de ogen van niet rechts). De TV-aflevering is dan ook niet de oorspronkelijke bron van de ideeën achter de daar gemaakte grappen. De ideeën gaan decennia, eeuwen of millennia terug. Meervoudige herhaling van de geschiedenis. Bij dit probleem gaat het niet enkel om een argument, buiten de persoon om die het zegt (ratio), maar juist om wie het zegt in een gegeven context, want die persoon is zelf onderdeel van het probleem (empirie): “Deugen, als verwijt” is een / de houding van sociaal darwinisten (het Recht van de Sterkere), egoïsten, anti-socialen, criminelen, terroristen of sadisten. “Lekker” groepje, niet waar? Van diegene, die denkt de Sterkere te zijn. Moraal (deugen) is namelijk een inperking van het sociaal darwinisme. Realisme? De Sterkere of de Macht wil geen inperking (vaak / meestal / altijd). Dit zien we helaas in de politieke praktijk. En wordt ook realistische politiek genoemd. Exceptionalisme. “Lekkere” politiek dus. En deze politiek heeft ook vrienden (“friends”). Eerste stap. Deze vrienden beschuldigen de deugdzamen dan van o.a. hypocrisie. De beschuldiging kan dan met name links of religies betreffen, of een midden, mensen met een (publieke) moraal. Sommigen van hen beweren zelfs dat het goede (als intentie, “Gesinnung”) niet bestaat. De mens, die goed wil doen, wordt dan standaard als hypocriet voorgesteld. En eventueel zelfs als een narcist. Het is de omgekeerde wereld. Tweede stap. Rechtse denkers kunnen dan beweren, dat maximaal egoïsme (ondeugd) tot het goede / een goede zaak kan leiden (als gevolg, “Verantwortung”). Hier komt de / een aap uit de mouw. Goed praten. Nu zijn we tot de / een kern gekomen. De rechtse filosofie en retoriek is bedoeld om o.a. de tegenwoordig dominante rechtse (neoliberale) economie goed te praten. En vroeger het rechts kapitalisme. Een economie gebaseerd op o.a. maximaal egoïsme of “de ondeugd”. Zie de neoklassieke theorie (met wiskunde) binnen de micro economie. Ondeugd en extremisme. Maximaal egoïsme is geen deugd, maar een ondeugd en een extremisme. Logisch strijdig met de Gulden Regel van ook klassieke religies. Mogelijk een (structuur) terrorisme bij toepassing in de praktijk. Met te veel voorbeelden in de praktijk. Hypocrisie als empirie. In theorie en praktijk kunnen sommige van deze beschuldigingen (door rechts) kloppen. Want hypocrisie bestaat. Millennia. Ook in de bijbel. En volgens mij is hypocrisie tegenwoordig zelfs weer een hoofdprobleem. Slappe en zwakke oppositie. Door deze hypocrisie is er geen echte sterke oppositie in het huidige parlement of in onze democratie. Hypocrisie van een hoogopgeleid midden. Het is tegenwoordig een hoofdprobleem van hoogopgeleide sociaal democraten, christen democraten en sociaal liberalen: Hoogopgeleide groepen dus, die beweren over een moraal te beschikken. En tegelijkertijd meegaan met het neoliberalisme, (een elitisme) dat op “de ondeugd’ gebaseerd is. Hier klopt dus iets niet. Hypocrisie. Deze groepen ondergraven zichzelf, al decennia. Sinds de opkomst van de verrechtsing of het neoliberalisme. Zij zijn o.a. een makkelijk prooi voor (populistisch) rechts. Altijd raak. Als ze goed richten. Op deze hypocrisie. Rechtse agenda? Het is echter niet het doel van (populistisch) rechts om de daden m.b.t. deze hypocrisie te veranderen naar links. Rechts bekritiseert niet de daad, maar het hypocriete beeld. Doel is om te stellen, dat deze hypocrieten, deugmensen, een vals beeld van zichzelf weergeven (deugdzaamheid) en eigenlijk zijn zoals rechts zelf is. Potentiële vrienden (“friends”) dus, die hypocrieten. En daar konden ze best eens (grotendeels / gedeeltelijk) gelijk in hebben, gezien de neoliberale politiek van de zogenaamde midden partijen van hoogopgeleiden, de laatste decennia. Fritz Bolkestein begreep toch al niet waarom intellectuelen links zijn. Hij moet tegenwoordig wel erg blij zijn. Wetenschap als probleem. Hoogopgeleiden *) gaan vanwege (maximaal) eigenbelang (egoïsme) tegenwoordig mee met (elitair) economisch rechts ofwel het neoliberalisme (o.a.: eigen carrière, opwaarts mobielen, o.a. politici). Van wie is de wetenschap? Dat is een probleem i.v.m. de objectiviteit, de onafhankelijkheid en de neutraliteit van de wetenschap en de verdeling van de voordelen (en de nadelen) van wetenschap en techniek. Risicotheorie. Een mogelijke (verdere) verklaring voor dit meegaan (of onderdeel van de zelfde verklaring) kan men in de risicotheorie vinden, onderdeel van econometrie en actuariaat. Follow the Risks. Volgens mij kan men met deze theorie, welke een objectief en een subjectief aspect heeft, (grotendeels) de richting van de veranderingen van / door het (geïmplementeerde) neoliberalisme verklaren en een samenhangend beeld verkrijgen. Veranderingen in het (risico) nadeel van onderklassen (en middenklasse). En in het voordeel van elites (inclusief hoogopgeleiden). Ook hier geldt (m.b.t. risico’s): de rijken rijker (inclusief hoogopgeleiden) en de armen armer. Ontmaskering via contrasten. Bedenk hierbij dat twee contrasten van risico zijn: kans (kansen, deze retoriek van neoliberale politici, als vervanger van rechten) en zekerheid of veiligheid. Vanwege de (minimaal) twee betekenissen van de term risico. Afbraak van de (verworven) sociale rechten voor gewone mensen is dan afbraak van hun zekerheid (of veiligheid) en verhoging van hun risico’s. Hoogopgeleiden als probleem. De hoogopgeleiden *) veroorzaken volgens mij de echte tweedeling (een kern splitsing, een soort maatschappelijke atoombom). Hoogopgeleiden, ongeschikt als leidinggevenden van gewone mensen. Vanwege o.a. hun risico manipulatie. Een tweedeling via de wetenschap. Ook binnen de midden partijen. Samenwerking (als corruptie). Want zonder hun medewerking (corruptie) zouden de financiers (financiële markten) weinig of geen kans (kansen) hebben om ons humanisme van de Verlichting (seculier of religieus) fundamenteel te verstoren. De Franse Revolutie. Het gaat met de hoogopgeleiden de zelfde kant op als met de aristocraten voor de Franse Revolutie. Nu een samenvallen van wetenschap en deskundigheid met oligarchie en feodaliteit. Via het neoliberalisme of de neoliberale economie. Een Restauratie. Onderdrukking. De onderklasse (en middenklasse) wordt belazerd door de bovenklasse / hoogopgeleiden met “kapitaal” (voor “kapitaal”, zie het SCP). Via o.a. ondeugd en risico. Het onderwerp voor een nieuwe deugd petitie? Woeki Hypo is gematigd liberaal. P.S.: *) Sommigen uitgezonderd.

RonaldMokens
RonaldMokens27 jul. 2018 - 20:21

Ik krijg van deze hele discussie een bijzonder onprettig gevoel. Hoewel het stuk van Joyce een verdediging is van moreel bewogen burgerpolitiek, bevestigd zijn toch gedeeltelijk het frame van rechts dat je alleen tegen Blok kan zijn omwille van de drang moreel superieur te willen zijn. Terwijl er juist zeer inhoudelijk gegronde redenen zijn om je tegen het intolerante sentiment van Blok te keren. Erger nog, een aanzienlijk deel van de bevolking die zich verzet tegen Blok's ontboezemingen, doet dat omdat zij zich direct bedreigt voelen en zich door de Minister van Buitenlandse Zaken ongewenst denken te worden gevonden. Dit heeft niks te maken met de wil tot 'deugen' maar meer met welbegrepen zelfbehoud en een geloof in de rechtsstaat en de verwachting dat deze ook voor hen is en van hen is. Het zeikerige frame van rechts die zogenaamd deugdzaamheid tot een ondeugd probeert te bombarderen, leidt af van de inhoudelijke discussie en werpt een voorstelling van zaken op waarin het bestaan van de vele goede tegenargumenten worden ontkent en ontlopen, alsof morele superioriteit de enige uitvlucht zou zijn. Het is en poging tot intimidatie. Een poging een taboe af te roepen. Daarnaast zijn het juist de Nederlanders die zich vanwege Blok's etnische angstvisioenen in het nauw gedreven voelen, die buiten het debat worden verstoten. Dit gezemel over de 'deugdmens' is in mijn optiek slechts gehakketak tussen witte/blanke mensen voor wie, zo begrijp ik, discursief getouwtrek over de gepaste ethische reactie, belangrijker gevonden wordt. Laat je niet door impotent rechts in de verdediging drukken.

7 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman27 jul. 2018 - 21:32

Eens!

MichelD
MichelD28 jul. 2018 - 8:17

Oneens. De vermeende inhoudelijke argumenten tegen Blok's uitspraken zijn gebaseerd op zelfgekozen interpretaties van wat er werkelijk gezegd is. Dat is een wezenlijk verschil. De kritiek op de ingezonden brief blijft rechtovereind staan wat mij betreft. Gemaakte verwijten over door politici gedane uitspraken zijn selectief en bij elkaar geraapt. Oog voor de context waarin uitspraken gedaan zijn, ontbreekt. De intentie om anders denkende politici de mond te snoeren is alomtegenwoordig. Daarom vind ik dat de brief niet deugt.

RonaldMokens
RonaldMokens28 jul. 2018 - 14:46

@MichelD "De vermeende inhoudelijke argumenten tegen Blok’s uitspraken zijn gebaseerd op zelfgekozen interpretaties van wat er werkelijk gezegd is." Tjah, natuurlijk zijn de interpretaties 'zelfgekozen', wat verwacht je anders. Gehuurde interpretaties, geblondeerde interpretaties. Speak sense. "Dat is een wezenlijk verschil. " Verschil met wat? "De kritiek op de ingezonden brief blijft rechtovereind staan wat mij betreft. " Kijk eens, jij laat niet met je sollen. "Gemaakte verwijten over door politici gedane uitspraken zijn selectief en bij elkaar geraapt." Welke verwijten en waarom zijn ze selectief en wat maakt dat ze 'bij elkaar geraapt' zijn? "Oog voor de context waarin uitspraken gedaan zijn, ontbreekt. " Welke context bedoel je dan? "De intentie om anders denkende politici de mond te snoeren is alomtegenwoordig. " Ja echt hé, overal waar je komt. Al-om-tegenwoordig. Supermarkt, sportclub. Terror. "Daarom vind ik dat de brief niet deugt." Oh, ik dacht dat het deugmensen waren maar het is de brief die niet deugt. Check. Sorry, ergens in verte hoor ik het begin van een argument maar ik denk dat je heel onwillekeurig dingen over de schutting gooit. Daar kom je misschien mee weg bij andere reaguurders maar ik heb daar geen boodschap aan.

MichelD
MichelD28 jul. 2018 - 15:50

@Roland eerste helft van jouw reactie vind ik een beetje jammer. Je begrijpt best wel wat ik bedoel maar je bent kennelijk meer geinteresseerd in een taalkundig wedstrijdje ver plassen. Als je werkelijk geen idee hebt waarop ik zou kunnen doelen dan is discussie weinig zinvol. Een van mijn bezwaren bij jouw reactie is dat hij vindt dat rechts de linkse deugmensen zou intinideren

MichelD
MichelD28 jul. 2018 - 16:06

Vervolg: ik denk precies andersom: de briefschrijvers proberen de andersdenkenden te intimideren en de mond te snoeren door ze voor xenofoob en racistisch uit te maken. Ze scheren daarbij ook nog van alles over een kam. Neem de uitspraken van Rutte, Knops, Dijkhof en neem de context even mee als dat kan. Zij hebben centrum rechtse meningen verkondigd waar je het mee oneens kan zijn. Maar om dan meteen xenofobie en zelfs racisme erbij te halen dat vind ik buitengewoon grof en het maakt verdere discussie vrijwel onmogelijk. Lees je de Volkskrant? Kijk dan eens naar de ingezonden brieven van lezers en naar de opinie bijdrage van Max Pam. Die geven scherp weer waarom de ingezonden brief van de BN ers just bijdraagt aan meer polarisatie, precies het tegenovergestelde van wat de brief zegt te beogen. Daarmee is de link met willen deugen ook weer gezegd.

Mark Huysman
Mark Huysman30 jul. 2018 - 6:30

[Een van mijn bezwaren bij jouw reactie is dat hij vindt dat rechts de linkse deugmensen zou intinideren] Ronald Mokens legt uit waarom de frame van ‘deugmensen’ niet deugt. Het is een poging van rechts om het niet over de inhoud te hebben maar over vermeende motieven van critici. Jij blijft doodleuk die term gebruiken. Op zich moet je dat zelf weten maar als je niet ingaat op de argumenten van Ronald Mokens hierover, dan is dat een zwaktebod. [de briefschrijvers proberen de andersdenkenden te intimideren en de mond te snoeren door ze voor xenofoob en racistisch uit te maken.] Nee, ze waarschuwen tegen een trend waarbij politici steeds vaker inspelen op racistische en xenofobe sentimenten. De uitspraken van de politici stimuleren het racisme in de samenleving. Kijk bijvoorbeeld naar het filmpje dat Gladys Cleve gepubliceerd heeft van een Rotterdammer die roept dat zij en haar nichtje moeten oprotten. Hij beroept zich onder andere op uitspraken van VVD’ers. Bovendien: de briefschrijvers spreken niet zo maar ‘andersdenkenden’ aan maar politici die aan de macht zijn. Dat is geen ‘mond snoeren’ maar gebruik maken van je democratische recht om de machtigen in dit land te kritiseren. [Zij hebben centrum rechtse meningen verkondigd waar je het mee oneens kan zijn.] Hoezo zijn dat ‘centrumrechtse meningen’? Maak dat eens hard. Om te beginnen de uitspraak van de PM: ‘Doe normaal of ga weg’. In welke centrum-rechtse traditie valt dat? Tot voor kort waren het alleen extreem-rechtse politici die van artikel 1 van de grondwet afwilden en mensen met een migratie-achtergrond anders wilden behandelen dan ‘autochtone’ Nederlanders. Met deze uitspraak (en de bijbehorende brief) voegt Rutte zich bij hen. ‘Autochtone’ Nederlanders die zich misdragen wacht een vermaning en mogelijk strafrecht. ‘Allochtonen’ moeten oprotten naar het land waar ze vandaan komen. [Maar om dan meteen xenofobie en zelfs racisme erbij te halen dat vind ik buitengewoon grof en het maakt verdere discussie vrijwel onmogelijk.] Het anders behandelen van mensen met een migratie-achtergrond is een vorm van discriminatie die racisme genoemd mag worden. De briefschrijvers doen dat overigens niet, zij zeggen dat de politici voeding geven aan xenofobie en racisme, dat is iets anders. De briefschrijvers zijn dan ook niet grof maar juist beleefd en wat mij betreft veel te voorzichtig. [Lees je de Volkskrant? Kijk dan eens naar de ingezonden brieven van lezers en naar de opinie bijdrage van Max Pam.] Dit is opnieuw een zwaktebod: verwijzen naar anderen die goede argumenten zouden hebben. We zijn niet in discussie met Max Pam maar met jou. Als je vindt dat Pam of bepaalde briefschrijvers goede argumenten hebben dan kun je ze zelf naar voren brengen, eventueel met bronvermelding.

Mark Huysman
Mark Huysman30 jul. 2018 - 9:02

Correctie: PM moet uiteraard MP zijn

Frenk Boeven
Frenk Boeven27 jul. 2018 - 20:02

PVV´ers denken in al hun domheid ook dat ze het goede doen. Grappig hoe sommigen dat bijven volhouden ondanks duidelijke mislukking Trump. Maarja fouten toegeven is lastig.

Frenk Boeven
Frenk Boeven27 jul. 2018 - 19:56

alles beter dan een onmens. en tja als je niet kan nadenken en PVV stemt omdat je liever je goedkope gevoelens volgt dan dat je een beetje nadenkt. dan ben je nou eenmaal niet zo slim. en dat mag natuurlijk gewoon gezegd worden want politiek correct dat kan tegenwoordig echt niet meer.

Max Eisenmann
Max Eisenmann27 jul. 2018 - 19:32

Het heeft bij de deugmensen niets te maken met echt deugen in de zin van het goede (beter is het juiste) doen maar zichzelf goed voelen. Het is het precies dat onderscheid tussen Gessinungsethik en Verantwortungsethik zoals de grote socioloog Max Weber dat al lan geleden duidde. Ik kan het niet laten, ondanks dat er zijn die bevooroordeeld zullen reageren op de daarbiin aan het woord zijnde persoon in kwestie, een sterk betoog te linken waarin dit belangrijke onderscheid en nog meer wordt geduid. Over dit onderscheid eerst een citaat eruit: "De Duitse socioloog Max Weber heeft een onderscheid tussen Gesinnungsethik en Verantwortungsethik gemaakt. Dat is hier relevant. Bij Gesinnungsethik is een handeling goed op grond van het oogmerk van die handeling zelf en niet omdat het gevolg ervan goed zou zijn. Deze ethiek staat tegenover de Verantwortungsethik. Bij deze laatste ethiek worden handelingen beoordeeld aan de hand van hun gevolgen." In het artikel wordt ook de bij velen in Nederland onbekende maar wereldwijd beroemde 17eeuwse Nederlandse filosoof Bernard de Mandeville in deze context aangehaald. Stap over uw vooroordelen heen bij de man die dit artikel voor Trouw al in 1997 schreef daar hij door velen, van links tot rechts, ook als hij gehaat werd, als een van de zeer weinige intellectuelen wordt gezien van de Nederlandse politici. https://www.trouw.nl/home/staat-moet-zich-terughoudend-opstellen~a336a607/

2 Reacties
Zapata
Zapata27 jul. 2018 - 21:01

Ik stel daar graag Sartre tegenover. De ander dat is de hel. Immers, in onze zo goed bedoelde hang naar vrijheid ontkomen we er niet aan dat we altijd weer binnendringen in het leven van die ander en zo haar of zijn vrijheid beperken. Vrijheid is derhalve een illusie Het klinkt een beetje zero sum maar veelal is ons streven naar vrijheid een inbreuk op die vrijheid van anderen en is het streven naar vrijheid van die ander een inbreuk op onze vrijheid. Materieel, fysiek, maar ook spiritueel. Dat is ook exact de reden dat er een overheid (sturend orgaan) nodig is. Om conflicten te voorkomen. Een steeds kleiner wordende overheid vergroot de kans op conflicten, een steeds groter wordende overheid is een conflict. Immers dat is die ander in de vorm van een overheid die in ons leven binnendringt en onze vrijheid beperkt. Een lastige situatie om de goede middenweg in te vinden. Wat is een goed mens? Ik zou het werkelijk niet weten. Veelal doen mensen die goed willen doen dat omdat ze zich daar goed bij voelen. Dat is ook een vorm van egoïsme. Laat ik er dan maar wat Nietzsche ingooien. Ik denk dat hij er gelijk in heeft dat het streven moet zijn om als mens boven jezelf uit te stijgen een beter mens te worden. Dat zou je dan ook aan anderen moeten meegeven.Hulp uit medeleven werkt niet, medelijden is destructief. Maar hoe kan je de vrijheid beteugelen of in goede banen leiden als vrijheid een illusie is? Immers er bestaat niet zoiets als een vrije wil. Schopenhauer Dat is lastig. De facto is alles egoïsme. Je kan de wil niet beteugelen omdat de wil niet vrij is.

Max Eisenmann
Max Eisenmann28 jul. 2018 - 8:15

Sterk overdreven dat de individuele vrijheden en daarmee hetb vrije handelen "veelal" de vrijheid en het vrije handelen van anderen beperkt. De meeste vrijheden en daaruit handelen die ruimte en mogelijkheden benutten zijn schier onuitputtelijk en beknotten die van anderen niet, zoals artistieke, de rede, en anderszins expressieve, maar ook het in vrijheid ondernemend handelen zal in de meeste gevallen, behalve dat zij ruimte en mogelijkheden van anderen inneemt maar onder voorwaarde van inderdaad nodige marktmeesters altijd de ruimte tot concurrentie biedt, maar juist ook afgeleide nieuwe keuzemogelijkheden creëren die dus nieuwe vrijheden genereren die er voorheen niet waren. De markt produceert zaken waardoor er vele nieuwe ruimtes en bijbehorende vrijheden ontstaan. Die tussentijdse voorwaardelijke marktmeesters zijn dan een van de verschillende nodige gedaantes van de toeziende overheid die zich zo min mogelijk met zaken bemoeit, dus regelarm is, maar waar nodig zeker en consequent handhaaft.

7anpau1
7anpau127 jul. 2018 - 17:06

And decency isn't a deal, it's not a contract or a hustle or an angle! Decency... decency is what your grandmother taught you. It's in your bones! Now you go home. Go home and be decent people. Be decent.

Richard555
Richard55527 jul. 2018 - 17:02

Precies Mark. Deze Rosa probeert de slechtmensch een fatsoenlijk imago toe te dichten en hen die gewoon een fatsoenlijke en rechtvaardige samenleving willen in een verkeerd daglicht te plaatsen. Maar onfatsoen blijft onfatsoen hoe lang je reactie ook is. Iets wat niet deugt kun je niet met drogredenen deugdelijk maken. Dat begrijpen de PVV EN FVD op deze site nog steeds niet. Ik zal het nog een keer uitleggen. De PVV en FVD staan voor alles wat niet deugt, niet fatsoenlijk is en ze hebben ook geen punt, zoals goedpraters soms stellen " ze zijn misschien niet zo netjes MAAR ze hebben wel een punt. Flikker toch op ze hebben helemaal geen punt het zijn gewoon xenofoben, racisten etc.etc. NIET MEER EN NIET MINDER KLAAR!!!!!!

1 Reactie
doron
doron1 aug. 2018 - 17:54

Richard555, Jee, wat een post met context en nuance. Ga zo door, ik ben fan van jou.

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman27 jul. 2018 - 15:28

Ik heb het altijd een bizar "tegenargument" gevonden (want zo wordt het gebruikt): "Jij met je morele superioriteit". Daarmee zegt de ander in feite mijn moraliteit beter te vinden dan de hare of de zijne. Hoe kun je dat als iets negatiefs gebruiken? Als ik de reacties lees zijn er mensen die vinden dat het taboe hoort te zijn om over moraal te praten, en dat wie dat wel doet, daarmee een "deugdmens" is. OK, dan zondig ik graag tegen dat taboe :-)

10 Reacties
Richard555
Richard55527 jul. 2018 - 17:14

Sylvia dat roep ik al jaren hier. Dus ben het van harte met je eens. Ze weten verdraaid goed dat ze er zeer discutabele opvattingen op na houden. Dus moet de tegenaanval worden ingezet om hun fascistische gedachtegoed te doen indalen in onze maatschappij. De vijfde colonne dat zijn niet de vreemdelingen maar de PVV EN FVD hier en elders op het net en in het land. Zij willen er weer een bruine of zwarte natie van maken. En dat willen gewone fatsoenlijke mensen niet. Die zijn niet moreel superieur maar gewoon fatsoenlijke mensen die een prettige samenleving wlllen. Met mensen van allerlei komaf. Zolang ze maar datzelfde willen maakt geloof, kleur, sexe etc. geen zier uit. Het enige wat telt zijn je daden en je mentaliteit.

Frenk Boeven
Frenk Boeven27 jul. 2018 - 20:00

@Z-edje het is natuurlijk precies andersom. PVV lieden maken elke zinnige discussie volledig onmogelijk. Geen argumenten maar gescheeuw, geen feiten maar gevoel. Leuk zo´n punt op de agenda zetten maar oplossingen ho maar. Het verschil is dat een PVV mensen beoordeelt op kleur en achtergrond en niet op hun daden. PVV stemmen is een domme daad en mag je daarom ook rustig veroordelen.

Richard555
Richard55527 jul. 2018 - 20:23

Zedje ik geloof dat jij het niet snapt. Want fatsoen moet je doen heeft niets moraliserends dat maken juist zij die daar niet tegen kunnen er van. Het heeft niets polariserends om een fatsoenlijke en rechtvaardige maatschappij te maken. Het is juist de felheid van de vijandige reacties die verbaast. En deze komt niet van mensen die genuanceerd in het leven staan maar van diehards op met name opiniesite. Over deze groep hebben wíj het als zij een gewoon betoog over wat er mis is met fatsoenlijk te willen zijn, en dat is geen morele borstklopperij om mij superieur te voelen, heftig bekritiseren. U kunt dat proberen te rechtvaardigen maar dat lijkt erg op rokers doen richting niet rokers. U kunt geen overlast hebben omdat mensen niet roken andersom des te meer. Zo is het hier ook. U kunt geen reëel bezwaar hebben tegen mensen die niet meer dan een fatsoenlijke samenleving willen waar mensen kunnen zijn wie ze zijn. Andersom us het heel normaal dat normale en fatsoenlijke mensen grote bezwaren hebben tegen lieden die haat prediken jegens anderen. Niet omdat die iets misdaan hebben maar gewoon om wie ze zijn. Nu een beetje meer duidelijk dat er een groot verschil is tussen normale fatsoenlijke mensen en de haatzaaiers die hier bij voortduring hun giftige ideeën spuien.

Alfons de B
Alfons de B28 jul. 2018 - 6:01

Sylvia "Ik heb het altijd een bizar “tegenargument” gevonden (want zo wordt het gebruikt): “Jij met je morele superioriteit”." Het gaat om het pronken met een vermeende morele superioriteit wat steeds meer mensen tegen staat. Hoe zoiets uitpakt wordt o.a. duidelijk in een column in de VK: https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/minister-blok-doe-als-mijn-turkse-kleermaker~b94a69f9/

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman28 jul. 2018 - 8:19

"Het gaat om het pronken met vermeende morele superioriteit". Besef je dat je hier twee veronderstellingen maakt over de ander (waar je niets over weet), en die veronderstellingen vervolgens gebruikt om op de ander af te geven? Of iemand "pronkt" met iets weet je niet (iemand die prachtige, bontgekleurde schoenen aan heeft vindt die schoenen misschien gewoon mooi, terwijl anderen denken dat hij er mee wil pronken). Of iemand meent dat hij of zij moreel superieur is weet je ook niet. Dat is precies mijn punt: iemand `morele suprioriteit' verwijten zegt alleen iets over de veronderstellingen van de verwijter. Dat de verwijters dat zelf niet in de gaten hebben begrijp ik niet.

MichelD
MichelD28 jul. 2018 - 8:36

@Z_edje prima verwoord en helemaal new eens. @ Richard555 wat zou het fijn zijn als je de mening van andersdenkenden daadwerkelijk zou proberen te begrijpen. Uit je reacties blijkt het tegenovergestelde. En dan heb ik het niet eens over PVV of FvD. Ik heb bepaald niet de indruk dat je aanhangers van die partijen hier tegenkomt

Mohawk2
Mohawk228 jul. 2018 - 9:50

@ Alfons de B Waar in dat stuk van de VK dat je linkte staat of lees jij dat de schrijver schrijft/bedoelt/impliceert 'kijk mij eens deugen'? Waar in dit stuk pronkt zij met morele superioriteit? Wat zegt dat dan over jou dat je dat er blijkbaar in leest?

Alfons de B
Alfons de B28 jul. 2018 - 13:46

Sylvia, "Besef je dat je hier twee veronderstellingen maakt over de ander " Besef je dat je hier meerdere veronderstellingen maakt over anderen in je twee bijdrages..maar ik laat het vliegen afvangen verder langs mij heen glijden. "Of iemand “pronkt” met iets weet je niet.." Wanneer een schrijver/onderzoeksjournalist een opiniestuk schrijft om minister Blok de les te lezen noem ik dat pronken. "Of iemand meent dat hij of zij moreel superieur is weet je ook niet." Wanneer een schrijver/onderzoeksjournalist een opiniestuk schrijft om minister Blok de les te lezen noem ik dat het tentoonspreiden van morele hoogdraverij. Het staat je vrij hier anders tegenaan te kijken. Dat de schrijfster zich niet bewust is van het pronken..ik verwacht niet anders. Het artikel pakt niet goed uit. Anecdotes over haar allochtonen in serviele beroepen werken hier averechts. Een hoop VK lezers hebben sowieso het geld niet om personeel in te huren. En als het artikel 100 jaar geleden zou zijn geschreven, of nu door ene G.W. of T.B. dan waren de rapen gaar. Als de schrijfster in kwestie het zo niet bedoelt, dan is aan de schrijverszijde iets niet goed gegaan. Ook de VK gaat uit van het idee dat het de bedoeling is de minster de les te lezen: https://twitter.com/volkskrant/status/1022179674716233728 "Dat is precies mijn punt: iemand `morele suprioriteit’ verwijten zegt alleen iets over de veronderstellingen van de verwijter." Hier gaan onze wegen uiteen. De schrijfster is trots op haar stuk en haar anekdotes (of het was satire en ik heb het gemist). Het is geen verwijt van morele superioriteit. Het is een constatering dat schrijfster meent het goede voorbeeld te geven aan de minister. Dat is ook de insteek van de VK redactie (zie tweet). Een spiegel voor zelfreflectie kan een wat nauwe blik soms breder maken. Als eerste aanzet: iemand die ermee pocht iedere dag een krat bier leeg te drinken krijgt van anderen dan waarschijnlijk het 'verwijt': je bent een alcoholist. Als ik jouw bovenstaande redenering hierop toepas gaan de 'verwijters' uit van verkeerde veronderstellingen en hebben ze het niet goed gezien/geconstateerd want de verwijters hebben geen intieme kennis van die bierdrinker en bovendien is die bierdrinker zich niet bewust van alcoholisme zodat hij daar niet mee zou kunnen pochen. En voor deze denktrant pas ik. "Dat de verwijters dat zelf niet in de gaten hebben begrijp ik niet." Inmiddels is hier de term deugmens voor in omloop en is het bij dit onderwerp al zo'n kleine 50 keer gebruikt, ook door jezelf. Dat andersdenkenden een ander perspectief hebben op het te berde gebrachte en misschien ook weleens gelijk kunnen hebben komt niet op in de gedachtegang, zo blijkt zo hier en daar (MichelID en Z-edje hierboven wijzen er ook op). mohawk, zie de twitterlink hierboven.

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman28 jul. 2018 - 16:09

De vergelijking met de bierdrinker gaat uiteraard mank, want elke dag een krat bier leegdrinken voldoet aan de definitie van een alcoholist. Of iemand `pocht' dat kratje bier elke dag leeg te drinken is daarentegen weer een veronderstelling van jou :-) (in je commentaar over dat Volkrant-artikel zie je hetzelfde: jij brengt je eigen veronderstellingen over iemand anders als feiten...)

Richard555
Richard55528 jul. 2018 - 20:04

Michel D wat zou het fijn zijn als je een cursus begrijpend lezen zou volgen. Dan zou je ook begrijpen wat ik zeg want daar geef je dus geen enkele blijk van. Mensen die een heel gewone fatsoenlijke maatschappij nastreven zonder moraliserend gezever, maar gewoon concreet accepteren dat er heel veel mensen hier wonen die niet mee willen in polariseren en stigmatiseren van hele bevolkingsgroepen. Dat zijn geen deugmensen maar mensen die deugen anoniem en zonder borstklopperij. Maar die mensen willen de PVV EN FVD niet want zij zijn juist uit om groepen tegen elkaar op te zetten. Kijk en daar pas ik nu juist voor. Dus Michel voortaan beter lezen en ja ik begrijp juist maar al te goed wat die andere groep wil. Waar jij waarschijnlijk deel van uitmaakt. Kort en goed ik wil jullie vreemdelingenhaat niet, ik wil jullie paranoia over buitenlanders niet, ik wil jullie haatpraatjes niet. Is dat nou onderhand duidelijk en nee ik heb geen behoefte om ook maar een seconde te proberen dat soort gedachten en opvattingen te begrijpen. Zij staan voor alles waar ik alleen maar van walg en niet kan en wil begrijpen dat er mensen zijn die zo willen denken.

Poezenmens
Poezenmens27 jul. 2018 - 13:48

“Als je geen goed mens meer mag willen zijn, wat blijft er dan nog over?” Dat wordt een unheimisch land om in te wonen. Trouwens een gevoel dat me nu ook al wel eens bekruipt.

Anoniempje5
Anoniempje527 jul. 2018 - 12:46

"Als je geen goed mens meer mag willen zijn, wat blijft er dan nog over?" Een wereld waar ik niet in zou willen leven van alleen nog maar PVV en FVD'ers?

2 Reacties
Appi Mohamud
Appi Mohamud27 jul. 2018 - 13:27

Ik weet het niet. Dagt altijd bij mezelf dat een goed levend wezen altijd beter was dan welk goede mens dan ook. Zolang je leeft waarvoor je gecreëerd kan je nooit iets fouts doen, en in een bepaald zin doen wij mensen dat ook, met grooter inteligentie komt helaas grooter empathie, mischien wel goed voor ons maar wie weet niet voor de ander.

Anoniempje5
Anoniempje528 jul. 2018 - 6:29

@Appi; Ik begrijp niet echt wat je bedoeld. Maar meer empathie zou ik niet als probleem zien? Eerder het ontbreken ervan bij sommige mensen? Helaas lijkt het zo dat veel van de mensen zonder empathie leidinggevende en politieke functies ambiëren. Vaak willen ze het iets positiefs meegeven door te claimen dat het nodig is om "moeilijke" beslissingen te nemen. Dat zijn dan de beslissingen die nadelig zijn voor kleine of grote groepen mensen, natuur of dieren. Vaak zijn die beslissingen nodig voor het economisch belang. Dan is het een handige eigenschap als je niks voelt als je anderen "pijn" doet. Met een beetje meer empathie maar dan in ieder mens voor alle andere mensen (dus ook voor degene die niet alleen jezelf is of je directe omgeving) en andere diersoorten zou de wereld een stuk betere plek zijn als nu.

RosaLange
RosaLange27 jul. 2018 - 11:04

Zelfs Oscar Wilde had in 1891 al door dat deugmensen maatschappelijk problemen alleen maar verergeren in plaats van ze op te lossen. De man zal dan ook wel achteraf gezien een nazi zijn of zo in de ogen van de deugbrigade: the people who do most harm are the people who try to do most good: They try to solve the problem of poverty, for instance, by keeping the poor alive; or, in the case of a very advanced school, by amusing the poor. But this is not a solution: it is an aggravation of the difficulty. The proper aim is to try and reconstruct society on such a basis that poverty will be impossible. And the altruistic virtues have really prevented the carrying out of this aim. Just as the worst slave-owners were those who were kind to their slaves, and so prevented the horror of the system being realised by those who suffered from it, and understood by those who contemplated it, so, in the present state of things in England, the people who do most harm are the people who try to do most good; and at last we have had the spectacle of men who have really studied the problem and know the life – educated men who live in the East End – coming forward and imploring the community to restrain its altruistic impulses of charity, benevolence, and the like. They do so on the ground that such charity degrades and demoralises. They are perfectly right. Charity creates a multitude of sins. :https://www.marxists.org/reference/archive/wilde-oscar/soul-man/

7 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman27 jul. 2018 - 13:30

Oscar Wilde was dan ook een radicale socialist die naar fundamentele verandering streefde. De ‘do-gooders’ waar hij zich tegen verzette wilden de bestaande kapitalistische verhoudingen in stand houden met behulp van liefdadigheid. Als Wilde in deze tijd zou leven dan zou hij vermoedelijk radicaal stelling nemen tegen Trump, Wilders, Blok en tegen elke vorm van institutioneel racisme en andere vormen van onderdrukking. Kijk alleen naar de tekst die je zelf citeert: ‘Just as the worst slave-owners were those who were kind to their slaves, and so prevented the horror of the system being realised by those who suffered from it,’ Vertaald naar de huidige tijd: degenen die het meest het institutioneel racisme proberen toe te dekken en van zichzelf zeggen dat ze geen racist zijn omdat ze zwarten in hun kennissenkring hebben, zijn feitelijk de ergsten. Die zorgen ervoor dat de horrors van het racisme onbesproken blijven en het systeem overeind blijft.

Richard555
Richard55527 jul. 2018 - 16:21

Precies Mark. Deze Rosa probeert de slechtmensch een fatsoenlijk imago toe te dichten en hen die gewoon een fatsoenlijke en rechtvaardige samenleving willen in een verkeerd daglicht te plaatsen. Maar onfatsoen blijft onfatsoen hoe lang je reactie ook is. Iets wat niet deugt kun je niet met drogredenen deugdelijk maken. Dat begrijpen de PVV EN FVD op deze site nog steeds niet. Ik zal het nog een keer uitleggen. De PVV en FVD staan voor alles wat niet deugt, niet fatsoenlijk is en ze hebben ook geen punt, zoals goedpraters soms stellen " ze zijn misschien niet zo netjes MAAR ze hebben wel een punt. Flikker toch op ze hebben helemaal geen punt het zijn gewoon xenofoben, racisten etc.etc. NIET MEER EN NIET MINDER KLAAR!!!!!!

johannn2
johannn227 jul. 2018 - 16:39

Rosa, In 1891 was dat ook niet zo raar gedacht. De deugmens van 1891 was een andere dan die van nu, net als die tijd, het mensbeeld van die tijd, de problemen van die tijd en de oplossingen. Je denken is enigszins gedateerd, Rosa .

DanielleDefoe
DanielleDefoe28 jul. 2018 - 15:04

Wilde van een briljant schrijver. Als politiek filosoof was Wilde minder begaafd dan als literator. Zijn inzichten zijn niet erg consistent, wat indeling lastig maakt. Hij wordt ook tot de libertariers zowel als de anarchisten gerekend. Van blijvende waarde is wat hij schreef over de manier waarop kinderen in de gevangenis werden behandeld. Dat leidde tot hervormingen. Trump's gedarg zou hij zeker afkeuren. De rest is speculatie.

Minoes&tuin
Minoes&tuin29 jul. 2018 - 3:40

Toch opletten geblazen! De 'tegenpartij' zou er zomaar mee aan de haal kunnen gaan 'als je begrijpt wat ik bedoel'.

Minoes&tuin
Minoes&tuin29 jul. 2018 - 3:48

"Vertaald naar de huidige tijd: degenen die het meest het institutioneel racisme proberen toe te dekken en van zichzelf zeggen dat ze geen racist zijn omdat ze zwarten in hun kennissenkring hebben, zijn feitelijk de ergsten. Die zorgen ervoor dat de horrors van het racisme onbesproken blijven en het systeem overeind blijft." Ik vind dat een zeer boude uitspraak. Het is wel heel erg subjectief heb ik hier wel begrepen na alle discussies of en hoe jij vindt dat iemand iets toedekt. Je kunt dat nl. bij alles en naar believen roepen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe29 jul. 2018 - 8:27

van= was

Uitgekleed
Uitgekleed27 jul. 2018 - 10:41

Het probleem zit helemaal niet bij deugmensen of zo iets. Het is een non discussie welke voortkomt uit onwetendheid De onvrede in de maatschappij komt dat de mensen aanvoelen er klopt iets niet maar kunnen er geen vinger opleggen. Voor mijzelf ben ik er wel uit wat er niet klopt en waardoor de onvrede heerst. Het is de onrechtvaardigheid in onze democratie. Als iemand is geïnteresseerd wil ik het uitleggen. Tot ziens dan maar.

3 Reacties
Peterrr3
Peterrr327 jul. 2018 - 18:36

Ik ben wel geïnteresseerd !

Uitgekleed
Uitgekleed28 jul. 2018 - 18:21

Ik noem het onrechtvaardigheid in onze democratie i.p.v in ons land, want in een democratie moet het mogelijk zijn om om hardnekkige onrechtvaardigheid uit te bannen. Dit is al vaak geprobeerd maar komt niet van de grond. Onwetendheid bij de gemiddelde burger hoe deze onrechtvaardigheid in stand wordt gehouden veroorzaakt onvrede want de gevolgen er van zijn wel waarneembaar en duidelijk. Bij ieder van ons is algemeen moreel aanvaard dat onrechtvaardigheid fout is maar we kunnen er niets tegen doen, we staan machteloos. Deze machteloosheid kan worden omgebogen door een helder begrip hoe macht verdeeld wordt. Macht komt niet alleen uit de loop van een geweer zoals Mao omschreef maar geld is het huidige machtsmiddel. Het beheer over alle geld zit bij de banken wereldwijd. Het stelsel van centrale banken is bijna en elk land vertegenwoordigd. Daar wordt bepaald hoe de geldstromen lopen. Ik zal beginnen met onze eigenlijke plaatselijke geldstromen, waar we iedere dag mee van doen hebben. De grootste financiële beslissing welke wij nemen is ongetwijfeld de aankoop van ons huis. Feitelijk kunnen we het niet kopen omdat we het geld niet hebben. We moeten naar de bank. De bank vraagt enige zekerheid wat dan de waarde van het huis vertegenwoordigt. Hiervoor moeten we hypotheekrente betalen. Dat begrijpen we en gaan akkoord anders kunnen we niet kopen. Die hypotheeksom over 30 jaar is 2 tot 3 x de waarde van het huis. Niet alleen wij maar ook de beginnend ondernemer gaat naar de bank en zal rente betalen waarvoor hij moet lenen. Zij die niet hoeven lenen hebben al vermogen aan geld of bezit meestal via erfrecht. Maar de erflaters hebben ook heel veel rente moeten betalen in vroeger tijden. Alle krediet van alle banken is een enorm kapitaal zoveel dat nooit meer terugbetaald kan worden maar geen probleem want het gaat over de inkomsten aan rente. Het verdienmodel van het kapitaal is rente. Nu denkt men dat wij alleen aan de bank rente betalen maar de meeste rente afdracht zit in de prijzen verwerkt. Voor het productie proces worden enorme kantoren en fabrieken gebouwd. De boer moet steeds meer investeren dus de bank is overal mee gemoeid niet alleen hier maar wereldwijd. De bedragen aan die rente zijn gigantisch. In 2008 zijn de rente afdrachten via de dagelijkse inkopen in Duitsland al eens begroot. Daar kwam uit op 600 miljoen euro per dag, betaald door de consument. Dus dat geld gaat naar de bedrijven en is een belangrijk bestandsdeel van de winst. De bedrijfswinsten gaan weer naar de banken op particuliere rekeningen. Daarvan wordt slechts een klein deel geconsumeerd, het grootste deel blijft in de bank. De bank heeft het niet direct nodig want zij maken geld met het sluiten van leningen wat daarna via vertienvoudiging zijn weg voortzet in de economie. Zoals bekend verdient ongeveer 10% van de bevolking aan de rente afdrachten terwijl de grote meerderheid van de bevolking ,90%, het moet ophoesten. Dus dagelijks worden de werkbijen van hun inkomsten afgeroomd door de imkers, de overige 10%. Wie zijn die imkers dan. Dat zijn vooral de beleggers. Om te beleggen moet je al al een vrij te besteden vermogen hebben van ongeveer 100.000 euro. Dit is noodzakelijk om niet te gokken maar verantwoord te beleggen via spreiding. Tevens eist het een goed verstand maar vooral juiste tijdige informatie. Dus onze elite is daarin vooral vertegenwoordigd. Zij hebben salarissen en het verstand om te kunnen beleggen. Grote bedrijven trachten hun rente afdrachten te miniseren door de uitgifte van aandelen welke door de imkers worden gekocht. Zo is de carousel gesloten en blijft de elite tevreden naar gelang de toename van hun vermogen. Deze elite zien we vaak op de buis of in de ander media die menen dat we bijzonder gelukkig zijn met hoe het gaat. De rekening van dit alles wordt op bovenomschreven wijze gepresenteerd aan de werkbijen. De enorme continue waarde overdracht van arm naar rijk, is de onrechtvaardigheid van het heersende systeem. Voorlopig tot zo ver. Er is nog veel meer te vertellen over de waarde van geld.

Woeki Hypo
Woeki Hypo29 jul. 2018 - 20:28

@Peterrr, 27 juli 2018 at 20:36, Zie o.a. de volgende websites: Van Margrit Kennedy: http://www.margritkennedy.de/ Hier een verwijzing naar: https://monneta.org/ Van Helmut Creutz: https://www.helmut-creutz.de/ Op de website van de genoemde personen (overleden) kun je bijvoorbeeld ook een relevant boek vinden, dat je gratis kunt laden. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

realpolitiker2
realpolitiker227 jul. 2018 - 10:29

Jij begrijpt me verkeerd. Met empathie tonen, bedoel ik empathie tonen naar beide kanten. Ik probeer mij altijd in te leven wat beide kanten bezighoudt. Waar de een bevoordeeld wordt, wordt de ander vaak benadeeld, al is het maar gevoelsmatig. Draagvlak creeren is het toverwoord. Op zoek gaan naar consensus. Ook begrip tonen voor de tegengestelde mening. Het gaat er niet om je goddelijke gelijk te halen. Van beide kanten wat inschikken helpt al een eind op weg. Nu worden aan beide zijden vooral de hakken in het zand gezet. Jammer, zo kom je dus niet verder. Links heeft niet het monopolie op deugen. Is ook een kwestie van perceptie.

W-74
W-7427 jul. 2018 - 10:10

Je mag gerust een goed mens zijn, 'tuurlijk, je moet daar alleen niet een wedstrijdje in morele superioriteit van maken en mensen die niet de toppen van jouw moraliteit weten te bereiken, of willen bereiken, wegzetten als onderbuikers en populisten (op zijn best) of als racisten/fascisten (op zijn slechtst).. En natuurlijk wordt je vervolgens afgerekend op je superieure standaard, op een goudschaaltje word je handelen gewogen. Is natuurlijk logisch want mensen die heel wat van zichzelf vinden en menen wekelijk onbaatzuchtig en goed te zijn, komen altijd wat vals en nep over. Hypocrisie en dubbele standaarden zijn bij die mensen nooit ver weg. En een al te luide trom over jezelf roeren wordt zelden gewaardeerd in dit land, en terecht ook. Zoals je zus zei: hij, zij of het die zonder zonde is werpe de eerste steen. Een wijsheid die nogal eens vergeten wordt.

5 Reacties
Dunya2
Dunya227 jul. 2018 - 14:35

Ik begrijp niet waaruit de intenties van linkse mensen -want om die mensen gaat het- herleid wordt; Namelijk het goed willen zijn voor een publiek en voor applaus. Naar mijn mening wil extreemrechts door die opmerking de mond snoeren van mensen die streven naar gelijkheid en rechtvaardigheid en naar menselijkheid. Dat kunnen rechts extreme mensen zich niet voorstellen behalve als het om hun eigen hachje gaat. Van zoveel negativisme en asociaal gedrag ga je toch echt niet beter voelen, eerder nog ellendiger. Dat is dan verdiend.

Richard555
Richard55527 jul. 2018 - 16:28

Helemaal een Dunya. Linkse mensen en nog liever gewoon fatsoenlijke mensen zijn niet heilig maar willen gewoonweg geen racisme fascisme xenofobie etc. Dat is toch geen hogere wiskunde. Gewoon een maatschappij waar mensen elkaar de ruimte geven om te zijn wie ze zijn. Ongeacht geloof kleur deze etc. Foutmenschen kunnen dat maar niet begrijpen en haten dat. Ja dat is dan toch vooral hun eigen probleem.

Karingin
Karingin27 jul. 2018 - 16:49

W: Pardon? Hè? Dus je mag wel een goed mens zijn maar moreel uuh...niet superieur? Hoe dan? En als je onbaatzuchtig bent dan komt dat nep over want dubbele standaarden, en je mag sowieso je kop niet boven het maaiveld uitsteken? Waar héb je het over?

Alfons de B
Alfons de B28 jul. 2018 - 8:20

Karin 18:49u Inderdaad, dat is precies de spagaat waarin moralisten zich bevinden en wat de hele discussie zo hilarisch maakt. Aan de ene kant morele superioriteit claimen. Maar als een bepaald iemand roept dat hij zijn eigen cultuur superieur vindt, dan is het geklaag van diezelfde moralisten niet van de lucht. Want dat mag je dan weer niet zeggen van diezelfde moralisten. En uiteraard claimen die moralisten hun eigen gelijk en wijzen ze en masse naar anderen die het per definitie fout hebben van andersdenkenden. Je ziet het in meerdere reacties hier recht voor je neus. Grappig toch?

W-74
W-7428 jul. 2018 - 8:57

Karingin Ik denk eerder dat je het niet wilt begrijpen.. Dunya. Alsof er niks tussen de schaamteloze etalering van je eigen deugden en negativisme en asociaal gedrag zit. Alsof we in zo'n simpel universum zitten: of je bent een deugfapper of je bent een aso. Ook de term die Richard55 zo "vanzelfsprekend" tegenover de deugfapper zxet: de "foutmensch" slaat nergens op, zo dichtomisch zit de wereld niet in elkaar. Mensen die zo denken zijn voor 90% verantwoordelijk voor de toegenomen polarisatie in deze maatschappij. Elke nuancering, elke grijstint wordt genegeerd en de hele wereld wordt opgedeeld in zwart/wit. Zo ook mw Brekelmans, meteen in de vragende kop van het artikel al. De suggestie in die kop is:als je kritiek hebt op de deugfappers dan ben je tegen deugdzaam gedrag in het algemeen. Hoe simpel sta je dan in de wereld als je dit soort kritieken zo breed trekt, ontdaan van elke context en nuance?? In mijn optiek zit daar nog een heel scala aan gedrag en morele opvattingen tussen de exhibitionistische/publiekelijke deuger en de negatieve aso/hater, waarbij het overgrote merendeel der mensen toch echt heel keurig en correct is. Mensen die er een prima set aan normen en waarden op nahouden maar niet de narcistische behoefte hebben om hun goede daden constant uit te dragen via sociale media, opinieartikelen of TV. En om de selfkickers gaat het in mijn reactie. Een heleboel mensen hebben nu eenmaal een hekel aan narcistische zelfbevlekkers mede omdat die zg goedheid flinterdun is en instrumenteel voor het gevoel van eigenwaarde.

Brave Hendrik4
Brave Hendrik427 jul. 2018 - 9:46

Ik ben dol op mijn naasten, en des te meer naarmate die naasten verder weg wonen. Da's doodnormaal en een vorm van gezonde hypocrisie. Maar de platvloerse, ééndimensionale fascisten hebben geen oog voor deze menselijke smetten, en kraaien victorie: de haat zal zegevieren. Ooit verenigden we dominee en koopman in 'n gruttersmentaliteit die - vermengd met de Jan Salie geest - spruitjesgeur verspreidde. Nu blaffen de botte honden van de repressie en krioelen de maden en de wormen in gesloten formaties. We zijn er niet op vooruitgegaan. (Het krijgt weer betekenis om 'links' te zijn, en tegen deze kadaverdiscipline van deze bruine horden te ageren.). De halen onze schouders op, en ploeteren verder in het oorverdovend zonlicht. Die lachwekkende spraakverwarring troost nog slechts de larven en de reptielen.

1 Reactie
Joe Speedboot
Joe Speedboot27 jul. 2018 - 13:21

Genot om jouw bijdragen te lezen, Hendrik.

BramJ
BramJ27 jul. 2018 - 9:37

Interessant artikel, maar ik denk dat de auteur een belangrijke nuance mist. Het wordt deugmensen niet kwalijk genomen dat ze willen deugen, maar dat ze willen etaleren dat ze deugen. Dat is een duidelijk waarneembare trend, die het rechtvaardigt om af en toe vraagtekens te zetten bij de intenties van diegene. Je hoort mij niet zeggen dat iedereen oprecht moet zijn, integendeel, ik durf best toe te geven het zelf vaak ook niet te zijn. Maar als je tegelijkertijd pretendeert te deugen en dat vervolgens etaleert, wekt dat natuurlijk wel verbazing. Helemaal als je daarbij termen als "ethisch juist", "moreel verdedigbaar" of "eerlijk" gaat gebruiken. Dat kan de indruk wekken dat je je afsluit voor de discussie. Als het deugen gericht is op het helpen van elkaar, zoals de auteur betoogt, dan kun je je bovendien afvragen of dat effect bereikt wordt door iedere ziek, zwak of gekwetst persoon op elk vlak te ontzorgen. Deugmensen hebben tenslotte moeite met het kritisch benaderen van personen of groepen die het in hun ogen moeilijk hebben, waarbij eigen verantwoordelijkheid een begrip uit de geschiedenisboeken lijkt. Dat kan niet alleen paternalistisch overkomen ("ik weet het beter, laat mij maar"), maar -misschien nog wel belangrijker- mensen slecht weerbaar of onverantwoordelijk maken. Daar help je hen op de lange termijn niet mee. Deugen is in oprechte vorm dus prima. Wanneer de selfievideo uit het vliegtuig of de column over die leuke Turkse bakker direct op social media staat, kan dat nog steeds, maar is het niet vreemd om een kritische noot bij de intenties te plaatsen.

Lood om oud IJzer
Lood om oud IJzer27 jul. 2018 - 9:27

Het overgrote deel van de mensen wil heel graag een goed mens zijn. Maar waar dat goed zijn zich in vertaald is per persoon verschillend en dat is prima. Het probleem ontstaat bij de zelfverheerlijkingen (ik ben een goed mens, omdat...) en de kei- en keiharde veroordelingen naar anderen, waardoor de rede overal bar ver te zoeken is. Zoals de bijbel leert zijn alle mensen zondaren, laten we ons daarom iets meer op onszelf focussen bij het maken van verwijten en iets minder op anderen. En nee, ik ben niet gelovig, noch christelijk opgevoed, maar op alle fronten wordt het duidelijker dat men steeds meer vergeet dat wanneer er 1 vinger naar een ander wijst er 4 naar jezelf wijzen.

frankie48
frankie4827 jul. 2018 - 8:53

Gisterochtend op radio 10 een actrice die in een interview na alle heisa omtrent Blok zijn uitlatingen gaat afsluiten met de mooie woorden, laten wij nou waardig en respectvol met elkaar om blijven gaan. Maar wat deze dame dan niet begrijpt is dat zij nu in koopwoning woont die altijd een sociale huurwoning is geweest, een voormalige sociale huurwoning bezitten in een arbeidersbuurt waardoor de kinderen van de mensen met de laagste inkomens niet meer kunnen reageren op een sociale huurwoning in die buurten/wijken, met als gevolg dat ook de wachttijden in ander buurten/wijken voor deze kinderen ook nog eens gigantisch aan het oplopen zijn, en daardoor noodgedwongen bij hun ouders moeten blijven wonen en zich niet in alle zelfstandigheid kunnen gaan lopen ontplooien. Wat je je dan volgens mij moet gaan afvragen, kun je zowel waardig en respectvol met elkaar om blijven gaan!

1 Reactie
Klaas Punt
Klaas Punt27 jul. 2018 - 12:20

Frankie, wat jij hier meld is dat er heel vreemde zaken geneuren in het beheer van ons aller bezit aan woningen. Een maatregel aan de bijna rechtse regering maakt verkoop van sociale huurwoningen mogelijk, het beheer van de voorraad is overdgedragen aan yuppen die alleen aan geld denken en dat alles gesanctioneerd in meerdere verkiezingen. Op de een of andere manier is gewiekst zijn een zeer belangrijke eigenschap aan het worden van imijn landgenoten. En dat slaat weer terug op waardig en respectvol met elkaar om blijven gaan. Het antwoord is dus nee. Die mevrouw koopt een huis. Maar het zal haar verder worst zijn dat anderen niet kunnen wonen. Verwijt haar niet maar verwijt die volksstammen die hun verkiezingsprogramma in geld laten berekenen en dan is het goed. De VVD, PvdA, D66 kiezers die dit ondersteunen. Die ons bezit als hun bezit beschouwen.

Mark Huysman
Mark Huysman27 jul. 2018 - 7:57

Ik vind die hele term ‘deugmensen’ bizar. Wat doen die schrijvers, acteurs en journalisten met hun brief? Ze nemen stelling tegen politici die racistische en xenofobe uitspraken doen. Dat doen ze omdat ze het oneens zijn met die uitspraken en omdat ze vrezen dat die uitspraken ertoe bijdragen dat de tweedeling toeneemt. Ze doen dat, zoals Joyce hierboven schrijft, op een heel (en wat mij betreft veel te) voorzichtige manier. Nu kun je natuurlijk zeggen: dat doen die mensen helemaal niet omdat ze het opschuiven naar extreem-rechts van Nederlandse politici willen stoppen. Nee, dat doen ze omdat ze willen laten zien hoe goed ze zelf zijn, dat ze ‘deugen’. Het probleem met deze stelling is dat er geen enkel bewijs voor bestaat. Hoe weet je dat dat de intenties zijn? Hoe weet je hun intentie niet de intentie is die in de brief vervat staat? Bovendien: de term ‘deugen’ is uitermate subjectief. Wat voor de een een deugd is (tegen racisme zijn) is voor de ander een ondeugd. Baudet denkt vermoedelijk ook dat hij ‘deugt’: hij wil Europa ‘blank’ houden en beschermen tegen die gruwelijke donkere mensen. In zijn ogen een deugdelijk streven. Deugmens dus, die Baudet.

6 Reacties
Lood om oud IJzer
Lood om oud IJzer27 jul. 2018 - 8:25

In je eerste 3 regels laat je direct zien waar het misgaat @Mark. Je poneert een (nogal ongefundeerde en overtrokken) mening als een feit en hangt daar bovendien zeer zware veroordelingen aan vast... Racist, xenofoob, seksist enzovoort, enzovoort. Het zijn de ad-hominems, die te pas, maar veelal te onpas gebezigd worden om elke onwelgevallige mening direct de mond te snoeren. Ik noem dat niet het beste met mensen voor hebben, sterker nog, het is het slecht voor hebben met onze vrije maatschappij. Jij bent een racist, jij bent een deuger. Dat is het niveau dat velen schijnbaar graag zien tegenwoordig. Nu, daar pas ik voor.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout27 jul. 2018 - 10:26

Om het even toe te spitsen: 'Deugmens' (of Gutmensch) is een uitvinding van de zgn. nieuwe correctmensch of culturist die zo'n 25 jaar geleden ontstond. De laatste eiste het 'benoemen' van zaken waar het volgens hem om draait. Bijvoorbeeld de eis dat bij misdaden de etniciteit van de daders bekend wordt gemaakt. Nu heeft de WRR tot vervelens toe aangetoond dat er een veel grotere relatie is tussen misdaad en sociale klasse dan tussen misdaad en etniciteit of religie. Wat een reden kan zijn dat Baudet het over een iets andere boeg gooit dan Wilders. De opus moderandi van Baudet op dit gebied kan worden teruggevonden in het begrippenapparaat van Willem Schinkel: culturisme is een [...] semantiek die opereert op basis van negatief gewaardeerde culturele incomptabiliteit en een eenzijdige attributie van die incomptabiliteit aan de cultuur van de ander. Daartoe reïficeert het ‘culturen’ en neemt het bovendien afscheid van de culturalistische houding van de gelijkwaardigheid van ‘culturen.’ Daarvoor komt in de plaats een hiërarchisering van ‘culturen’, waarbij de ‘dominante cultuur’ de meest legitieme vorm van ‘cultuur’ is … het is een functioneel equivalent van racisme … (‘Denken in een tijd van sociale hypochondrie’ (2007) p.480) Wat Stef Blok deed is proberen om het gras weg te maaien voor de voeten van Baudet. Het geschapen discours beschouw ik als de belangrijkste afleidingsmanoeuvre van de structurele problemen van het Capitoloceen waarin wij leven.

Mark Huysman
Mark Huysman27 jul. 2018 - 10:40

[Je poneert een (nogal ongefundeerde en overtrokken) mening als een feit en hangt daar bovendien zeer zware veroordelingen aan vast. … Racist, xenofoob, seksist enzovoort, enzovoort.] Seksist verzin je er zelf bij. Racist en xenofoob, dat klopt. Blok stelt dat een vreedzaam samenlevingsverband tussen mensen met verschillende etnische of culturele achtergronden onmogelijk is. Volgens hem is het ‘genetisch bepaald’ dat mensen niet om kunnen gaan met mensen met een andere etnische of culture achtergrond. Dat lijkt me een duidelijk pleidooi voor monocultuur en rassenscheiding. Is rassenscheiding hetzelfde als racisme? Ja, dat denk ik wel: mensen worden niet op basis van hun eigen individuele opvattingen en gedragingen beoordeelt maar op grond van hun etnische achtergrond: jij bent Marokkaan dus je kunt beter terug gaan naar Marokko: hier gaat het niet lukken met jou. Blok doet er nog een schepje bovenop door het in zijn ogen ‘falen’ van Suriname op te hangen aan de aanwezigheid van verschillende culturele en etnische groepen. Terwijl veel Surinamers juist trots zijn op hun multicultuur -ook al is dat een gevolg van het Nederlandse kolonialisme en de slavenhandel- komt daar Stef Blok aan om ze te vertellen dat het verschrikkelijk is: het heeft geleid tot een ‘failed state’. Hij ziet niets in het samenleven van mensen met verschillende etnische en culturele achtergronden. Daarmee sluit hij aan bij opvattingen zoals die door white supremacists als Richard Spencer worden verspreid. [Het zijn de ad-hominems, die te pas, maar veelal te onpas gebezigd worden om elke onwelgevallige mening direct de mond te snoeren.] Nee, het is benoemen. Dat is tegenwoordig toch zo belangrijk? [Jij bent een racist, jij bent een deuger. Dat is het niveau dat velen schijnbaar graag zien tegenwoordig.] Als iets racistisch is dan mag dat benoemd worden. ‘Deugen’ is een stompzinnige term. Iedereen denkt dat zijn of haar opvatting ‘deugt’, anders zou hij of zij wel van mening switchen.

MichelD
MichelD27 jul. 2018 - 11:45

Ik kan mijn reactie niet beter samenvatten dan Lood om oud Ijzer hierboven heeft gedaan. Anders dan Joyce het stelt, vind ik de ingezonden brief verre van voorzichtig. Eerder een olifant door de porceleinkast. Allesbehalve verwonderlijk dat de brief van (gematigd) links tot rechts slecht ontvangen is.

OlavM
OlavM28 jul. 2018 - 18:07

@ Mark Huysman: En daaraan zou ik nog willen toevoegen: so what? Geteld al dat een (bijkomend) motief van de briefondertekenaars zou zijn, te willen laten zien dat ze zelf zouden "deugen", dan is daarmee toch nog niets gezegd over de intrinsieke kwaliteit van de inhoud van de brief? En alleen om dit laatste gaat het toch feitelijk werkelijk om?

OlavM
OlavM28 jul. 2018 - 18:51

Herstel: Eerste woord van de tweede zin moet zijn: Gesteld.

Libertain
Libertain27 jul. 2018 - 7:25

Beste Joyce, je stelt makkelijke vragen. (“Als je geen goed mens meer mag willen zijn, wat blijft er dan nog over?”) - Onze maatschappij zoals het nu is.

Sonic2
Sonic227 jul. 2018 - 5:31

Ik maak me soms zorgen over onze achterstandswijken. Ik maak me soms zorgen over de EU. Je kunt het politieke incorrecte thema's noemen. Ik kan me voorstellen dat voor sommige mensen Zwarte piet moeilijk vinden om naar te kijken. Ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die zich niet direct man of vrouw voelen. Die genderneutraal zijn. Als je in een wijk vol criminele Marokkanen woont dan snap ik de irritaties wel. Ik snap ook de irritaties van een Marokkaan of Turk waarbij de sollicitatie op een grote hoop blijft liggen. Ik ben dus een "goed mens" in de politieke zin van het woord. Inderdaad niets ergs aan. Zoals Mevrouw Brekelmans al zegt. Partijen als PVV/FvD/ SP hebben meer belang dan wie dan ook bij polarisatie en een relletje. In die categorie heb je ook veel mensen die eerder gewoon thuis bleven. Dus is het hard werken voor dat soort partijen en het beste kun je dus een relletje veroorzaken. Het Polen meldpunt kwam toen Wilders op fors verlies in de peilingen stond. Omdat zijn onwetende achterban eindelijk zijn leugens niet meer geloofde. En die cartoon wedstrijd komt nu Wilders ook al bijna een jaar op verlies staat in de peilingen. Dus moet er iets komen waardoor deze clown weer media aandacht krijgt. Ik vind politiek correct zijn meer praktisch. Ik heb politieke incorrectheid nog helemaal nooit ergens zien werken. Het heeft altijd tot irritatie of sluimerend conflict geleid. Ook 18 jaar politiek incorrect gebral na Fortuyn heeft eigenlijk weinig opgeleverd. Eigenlijk helemaal niets.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon27 jul. 2018 - 4:58

Er is niets mis met het streven om een goed mens te zijn. Ik denk dat veruit de meeste landgenoten in zijn of haar beleving oprecht het beste voor heeft met de medemens. Het gaat erom op welke wijze en met welke motieven je dit doet. Is hier sprake van altruïstische motieven of spelen ook andere beweegredenen een rol? Het is zonneklaar dat er een in ons kikkerlandje een incrowd bestaat van linkse “intellectuelen” die een uiterst dominante positie inneemt in het discours rond immigratie en integratie. Zij behoren immers tot de rechtschapen Nederlanders die uit het juiste hout zijn gesneden en ons land moeten behoeden voor al die vermaledijde andersdenkenden die een ruimhartig immigratiebeleid en het linksige streven naar meer diversiteit "in Frage" durven te stellen. Bij actuele kwesties kunnen journalisten de deug-rolodex raadplegen. De "usual suspects"' staan te trappelen om in talkshows en andere media hun "juiste" mening te ventileren en kunnen niet wachten om obligate verklaringen in de schrijvende media te onderteken, dan kunnen ze zich weer met een gerust hart in de grachtengordel of in het Gooi blijven vertonen. Daar richt de kritiek zich op. Het is op zichzelf goed als landgenoten verschillig zijn en zich uitspreken, maar dit fenomeen gaat veel verder dan dat.

6 Reacties
Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon27 jul. 2018 - 5:08

het beste voor hebben

Mark Huysman
Mark Huysman27 jul. 2018 - 8:32

[Is hier sprake van altruïstische motieven of spelen ook andere beweegredenen een rol?] Er spelen vast ook andere beweegredenen mee. Bijvoorbeeld eigen belang: mensen die stelling nemen tegen racisme vinden het vast geen prettig vooruitzicht om in een land te wonen dat gedomineerd wordt door half of heel fascistische partijen. Is dat erg? Lijkt me niet. Vaak gaat eigen belang gelijk op met algemeen belang. Denk aan het beroemde gedicht van Martin Niemöller. [Het is zonneklaar dat er een in ons kikkerlandje een incrowd bestaat van linkse “intellectuelen” die een uiterst dominante positie inneemt in het discours rond immigratie en integratie.] Dat is helemaal niet zonneklaar. ‘Ons kikkerlandje’ wordt minstens zo veel, zo niet meer, gedomineerd door rechts-populistische ‘intellectuelen’ als Martin Sommer, Wierd Duk, Afshin Ellian, Paul Cliteur, Eddy Terstall, de pipo’s van GeenStijl en noem iedereen maar op. Volgens mij zijn zij veel activistischer ingesteld dan die linkse intellectuelen en spelen ze ook een veel belangrijke rol in de meningsvorming in dit land. [Zij behoren immers tot de rechtschapen Nederlanders die uit het juiste hout zijn gesneden..] Dit is subjectief geneuzel. Vermoedelijk vinden Cliteur, Duk en alle andere rechtse opiniemakers ook dat ze uit het juiste hout zijn gesneden. [Bij actuele kwesties kunnen journalisten de deug-rolodex raadplegen. De “usual suspects”‘ staan te trappelen om in talkshows en andere media hun “juiste” mening te ventileren] De ‘juiste mening’ is zoals ik hierboven schrijf subjectief. Maar denk jij niet dat er aan alle kanten van het politieke spectrum mensen staan ‘te trappelen om in talkshows en andere media hun “juiste” mening te ventileren’? Ik kijk eerlijk gezegd niet zo vaak meer tv maar ik heb nou niet bepaald de indruk dat alleen mensen uit de linkerkant van het politiek spectrum in talkshows optreden.

Sonic2
Sonic227 jul. 2018 - 8:34

Het is juist andersom. Het agressieve rechts radicale volk kan zich juist niet inleven in andersdenkenden. U werpt een frame op. Kunt u concreet maken wat voor personen u bedoeld? Altijd wordt Pauw aangehaald of Jinek. Pauw is behoorlijk rechts. Jinek nam laatste ook Klaver onder vuur. Het probleem van een groot deel van rechts denkenden mensen is dat ze nooit naar die programma's kijken. Nooit op Joop zitten. Ze echt geen idee hebben waarover ze praten. Voor de rest verdraaien jullie altijd de electorale kaart en overdrijven jullie de inbreng van rechts. De PVV is van 24 naar 15 zetels gegaan en daarna naar 20 in 2017. Ze schommelen tussen de 10 a 12 %. Dat neemt soms wat af. Daarvan wil een groot deel ook niet Wilders stemmen. FvD is in de kamer nog heel klein( 2 zetels). Ongeveer 1 op de 7 Nederlanders stemde op dit soort partijen. Dat is substantieel, maar dat verfoeide linkse blok is al groter. Dan heb ik het nog over partijen. Ik kan het ook over vleugels hebben. Voor de rest stelt het radicale deel van rechts helemaal niet in de immigratie "im frage". Een leugen dus. Een historische verdraaiing. Radicaal rechts wilt geen islam en helemaal geen immigratie. Grenzen dicht. En het liefst nog wat mensen er uit die er nu zijn. Al dan niet crimineel. Dat u doet alsof dat hetzelfde is als dingen ter discussie stellen is dus een groteske vorm van de boel verdraaien. U overdrijft ten eerste het aantal "goedmensen". Dat is een klein clubje mensen die al dan niet financieel daarvan afhankelijk is. Sylvana Simons is een voorbeeld. En u doet net alsof PVV en FvD'ers de immigratie "im frage" stelt. Dat doen ze niet. Ze willen terug naar de blanke jaren 50 en 60. Lees Bosma over Drees en over wat hij van de jaren 50 en 60 vindt. U bent gevaarlijk bezig wat mij betreft. Misschien had ik in 1905( als er toen internet) was, milder op u gereageerd. Voor de twee wereldoorlogen. Misschien in 2015 voor Trump ook. Maar nu kan het echt niet meer. Het steunen van zeer dubieuze autoritaire leiders.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon27 jul. 2018 - 11:17

@ Mark Huysman Ik denk dat dat Eddy Terstall cum suis wel eens de reddingsboei voor de sociaal democratie zouden kunnen zijn. @ Sonic Ik doel op de Fics's, De Breij's en Sylvana's van deze wereld. Zij willen criticasters het liefst de mond snoeren en pleiten bij onwelgevallige pogingen om discussies aan te zwengelen voor bijltjesdagen.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon27 jul. 2018 - 11:18

Ficq's

Mark Huysman
Mark Huysman27 jul. 2018 - 13:06

[Ik denk dat dat Eddy Terstall cum suis wel eens de reddingsboei voor de sociaal democratie zouden kunnen zijn.] Dat dachten veel mensen ook van Tony Blair en Wim Kok: politici met een sociaaldemocratische achtergrond die de partijen zover naar rechts trokken dat het geen sociaaldemocratische partijen meer waren maar sociaal-liberale of beter gezegd neoliberale 'middenpartijen'. Nu de PvdA op sociaal-economisch front praktisch hetzelfde geworden is als de VVD, D66 en de rest van het zooitje, willen Terstall en co. dat de partij ook op sociaal-cultureel front niet meer te onderscheiden is van (extreem-) rechts. Mooie reddingsboei!

Karingin
Karingin27 jul. 2018 - 3:28

Ik raad alle deugnieten aan om de show Nanette van Hanna Gadsby te gaan kijken. Misschien dat je dan begrijpt wat de consequenties zijn van het continue wegzetten van mensen (in haar geval homo's, maar dat kun je zo toepassen op bijvoorbeeld moslims).

1 Reactie
MichelD
MichelD27 jul. 2018 - 15:56

Dan zou ik de zelfverklaarde deugers ook maar uitnodigen. Of had je die al meegenomen in jouw definitie van deugnieten?

Minoes&tuin
Minoes&tuin27 jul. 2018 - 2:57

Kan iemand ooit voldoen aan de volgende deugd; Gij zult uw naasten liefhebben als uzelf!

Minoes&tuin
Minoes&tuin27 jul. 2018 - 2:53

http://www.rechtsethiek.nl/2010/09/overzicht-met-deugden.html

Thuiszitter
Thuiszitter26 jul. 2018 - 21:29

Wie goed doet, goed ontmoet , leerde mijn oma mij al. En zo is het maar net.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin30 jul. 2018 - 12:24

Tja dat leerden ze je vroeger inderdaad. Ik moet je echter teleurstellen; Wie goed doet wordt niet zelden genaaid. Ik zal niet zeggen dat je niet goed moet/mag blijven doen echter de tijden zijn veranderd. Vaak vinden mensen je ook maar een dwaas.

Will2
Will226 jul. 2018 - 20:19

Succesvolle strijd tegen politiek correctheid? Om Winston Churchill te citeren. Dit is niet het einde, dit is zelfs niet het begin van het einde, maar wellicht, is dit het einde van het begin. Je hoeft nagenoeg maar een willekeurig NPO programma op te zetten (Jinek bijvoorbeeld) om te kunnen concluderen dat politiek correct zijn nog steeds erg salonfähig is.

Satya
Satya26 jul. 2018 - 19:19

Doe mij Italië maar daar is rechts tenminste eerlijk en zijn ze er trots op fascist of racist te zijn. Hier zijn het schijnheilige mensen die beledigd zijn als je ze benoemd voor wat ze zijn. De polarisatie gaat verder en is zeer zorgwekkend. Oneerlijkheid word als een deugd gepresenteerd. Het ontkennen van verantwoordelijkheid voor de vluchtelingen stroom complete naïviteit, de lusten niet de lasten. Zeg dan gewoon eerlijk dat je daarvoor kiest. Bah achterbaksheid. Ik zal het laatst lachen, China gaat Europa opvreten en men is te afgeleid door de polarisatie om daar wat tegen te doen nu het nog kan. De voortekenen zijn overal.

6 Reacties
Dongen2
Dongen227 jul. 2018 - 6:35

Je klaagt over polarisatie, maar rechts is volgens jou automatisch racistisch en fascistisch. Volgens mij vind jij die polarisatie juist heerlijk, want je werkt er aardig aan mee. Die zogenaamde deugmensen zijn juist oneerlijk. Op tv bij DWDD zeggen dat je een vluchteling in huis neemt, maar op het moment supreme krabbel je terug. Het is alleen maar zelfpromotie. Jouw laatste opmerking is helemaal lachwekkend. Je zal het laatst lachen omdat China Europa zou overnemen. Ik zou daar met hun omgang wat betreft mensenrechten en dierenrechten helemaal niet zo blij mee zijn, zeker niet iemand die zo links is als jij. Iets minder vanuit de emotie praten zou je sieren. Iets wat goed voelt is niet per definite werkelijk zo goed.

Satya
Satya27 jul. 2018 - 8:01

Dongen Je verhaal over deugmens is onzin. Ik werk mee aan polarisatie? Als iets fascisme is is het fascisme. Wat een belachelijke redenatie om een ander het zwijgen op te leggen. Ik zal lachen om de racisten die zelf zullen ontdekken hoe het voelt, vernederend en pijnlijk. Om te zien hoe op fascistische gronden China Europa gebruikt zal worden zoals veel Europeanen Afrika nu gebruiken. Voor de normaal denkende niet hoor, voor jouw eventuele kinderen die nog een mening moeten vormen ook niet. Voor mensen als jij, die gun ik het.

Ozon
Ozon27 jul. 2018 - 8:50

Satya Tja, zo werkt het alleen niet, nietwaar: China vreet niet alleen de mensen op waar jij een hekel aan hebt, maar vooral onderklasse en de armeren zullen er in dat geval last van hebben. En daar geniet jij van; dat mag natuurlijk. Ik ben trouwens net begonnen in “Dead Aid” van Dambisa Moyo, wat vond jij van dat boek?

Dongen2
Dongen227 jul. 2018 - 9:53

@Satya Ik denk dat jij degene bent die een ander het zwijgen probeert op te leggen. Ik zal je even citeren: ' Doe mij Italië maar daar is rechts tenminste eerlijk en zijn ze er trots op fascist of racist te zijn. Hier zijn het schijnheilige mensen die beledigd zijn als je ze benoemd voor wat ze zijn.' Hier zit geen woord Spaans bij hoor. Je bent rechts, dus je bent racist/fascist. Ik spreek jou alleen aan op je nogal onzorgvuldige kwalificatie. Je mag van mij eindeloos jouw onzin spuien. Waarom gun jij mij een onderdrukking door Chinezen? Ken jij mij goed? Weet jij wat ik in het dagelijks leven doe? Noem een racistische opmerking die ik ooit hier heb geplaatst? Nogmaals, iets minder vanuit de emotie reageren zou je sieren. Nu kom je vooral als een labiel persoon over die iedereen die het oneens is met jou als slecht bestempeld. Rechts is niet automatisch Geert Wilders, net als dat links niet alleen Sylvana Simons is. Links was toch altijd de ideologie van de nuance? Ik merk er weinig van...

Satya
Satya27 jul. 2018 - 10:40

Ozon Ik denk dat je nog steeds niet door hebt hoe het westen Afrika heeft opgevreten. Ik heb mijn woorden voor jouw reactie al weer afgezwakt maar ik ben het gezeik op mensen als mij zat. Hoe hard we ook werken en hoeveel belasting we betalen het is nooit meer goed. Ik heb het niet gelezen. Kort Google. Ik vind dat er nooit enige vorm van ontwikkelingsgeld is geweest. Het is niet meer als teruggeven. Ik heb hier al een keer verteld over het compleet mislukken van ontwikkelingshulp. Zo'n schrijfster wil boeken verkopen, zal nooit het achterste van haar tong laten zien.

Ozon
Ozon27 jul. 2018 - 15:34

Satya 27 juli 2018 at 12:40 "Ik heb mijn woorden voor jouw reactie al weer afgezwakt maar ik ben het gezeik op mensen als mij zat. Hoe hard we ook werken en hoeveel belasting we betalen het is nooit meer goed." Ja, dat is klote. Ik geloof niet dat ik op jou gezeken heb, of je voor wat dan ook heb uitgescholden, ook al heb ik een andere mening dan jij. Als dat onjuist is, mag je even aangeven wat ik iets in die trant gezegd heb, wat je zo raakte. En ja, zat zijn van gezeik? Geldt dat niet ook voor die rechtse mensen die je weer collectief wegzet als fascisten? Ik weet dat ik er in ieder geval een beetje moe van wordt om weggezet te worden als fascist. "Fascist" is een enorm scheldwoord. Je mag het zeggen, want ik kan wel wat hebben en kennelijk heb je de behoefte anderen uit te schelden. Gelukkig weet ik zelf dat ik geen fascist ben. Ik weet dat ik "deug" . Althans, niet meer of minder "deug" dan de gemiddelde mens, inclusief de gemiddelde "linkse" mens. Ik weet dat ik wel eens hypocriet ben, zoals de meeste mensen onder ons, al doe ik mijn best eerlijk te zijn. Je zegt verder dat je iedereen in Europa wilt zien lijden. Dat mag, maar verwacht je dan werkelijk dat ik zeg "Goed plan?" Als je niet wil polariseren, doe het dan niet. Wees specifiek. Als je tegen hokjes-denken bent, weeg dan ook zelf je woorden.

JeffreyKatoen
JeffreyKatoen26 jul. 2018 - 18:54

Ik vind mensen die deugen heel prettig in mijn omgeving. Mensen die van zichzelf vinden dat ze deugen daarentegen.....

1 Reactie
Satya
Satya27 jul. 2018 - 4:26

Dus je mag deugen? Zodra je dat echter van jezelf vind deug je niet.

Jonathan2
Jonathan226 jul. 2018 - 18:13

Het begrip deugmensen is een moralistische omschrijving van mensen waarboven je je verheven voelt. Als je de reacties doorleest, is het duidelijk. Ze mogen vertellen waarom deze deugmensen niet deugen. Ze mogen zelfs vertellen waarom links niet deugt. Ze mogen namelijk van iedereen vertellen waarom deze personen niet deugen. Er zijn zelfs politieke partijen vertellen die U vertellen waarom mensen niet deugen op basis van afkomst en geloof. Maar 1 ding kunnen ze niet verdragen, dat is als ze verteld wordt dat ze zelf niet deugen. Onze überdeugmens maakt zich wel druk om Anne Faber, slachtoffers van islamitisch geweld, de negatieve gevolgen van immigratie voor de blanke bevolking, kritiek op Zwarte Piet, kritiek op standbeelden voor oorlogsmisdadigers van dezelfde etniciteit dan zijzelf, criminaliteit gepleegd door mensen met een andere kleur, kritiek op hun mening, etc. En kan u precies uitleggen waarom je dan wel deugt. Mensen is eeuwenlang aangepraat dat zij zich verheven kunnen of mogen voelen op basis van geloof, nationaliteit, etniciteit, bezit, status etc, en sinds een eeuwtje of zo is er een nieuwe stroming bij die deze mensen vertelt dat zij zich weer verheven boven hun voelen omdat zij zich juist niet verheven voelen op basis van eerder genoemde criteria. En nu de laatste ontwikkeling is dat er weer een nieuwe stroming is die zich weer verheven voelt boven deze' linkse' deugmensen. Maar als je er niet tegen kan dat mensen je niet vinden deugen, dan is een democratie niet de beste plaats.

4 Reacties
marcelhermus
marcelhermus26 jul. 2018 - 19:53

Ik zou de reactie van Rosa Lange eens lezen. Die verwoord voor mij wat het zogenaamde deugen is. Dit heeft niks te maken met goed of fout, maar met de houding die ook vaak de zogenaamd vrome gelovigen in de kerk hebben. Weet verder wel dat uw betoog ook volledig bestaat uit een veroordeling dat die anderen niet deugen.

ruma ankka
ruma ankka26 jul. 2018 - 20:42

O ik dacht dat deugmens een aanduiding was voor iemand die zich moreel ver verheven voelt boven het pvv stemmende plebs.

DaanOuwens
DaanOuwens26 jul. 2018 - 21:22

@ Jonathan Jij schrijft: Maar als je er niet tegen kan dat mensen je niet vinden deugen, dan is een democratie niet de beste plaats Dat vind ik eigenlijk de sterkste bijdrage in deze discussie.

Sonic2
Sonic227 jul. 2018 - 6:45

@ Jonathan Klopt. Ik merk het niet zo heel veel met links. Misschien omdat de reacties hier rechtser zijn geworden. Met een paar die zelf erkennen dat ze FvD lid zijn. Je merkt het vooral bij (radicaal) rechts. Die deugen namelijk, want ze staan aan de goede kant van de historie. Ze claimen hun gelijk en als je het daar oneens mee bent sta je aan de verkeerde kant van de streep. Dan verraad je ons land, onze cultuur. Dan ben je een soort Mussert. Maar dat lef hebben ze dan weer niet. Rechts radicalen voelen zich boven iedereen verheven. Boven de hand op houders van links. Boven allochtonen. Veel zeggend was de reactie in die kringen op de overwinning van de VVD in 2017. In plaats van dat ze respect toonde voor de overwinning, was de kiezer dom en niet wakker. Zeer gevaarlijk volk.

Purper Floyd
Purper Floyd26 jul. 2018 - 18:12

De mate van deugen neemt bij veel mensen af naarmate het onderwerp verder van ze af staat. Dus zelfs geopolitieke ondeugden kunnen in familiaire kring gewoon deugen.

DenFlexwerker
DenFlexwerker26 jul. 2018 - 17:33

"Zo vraag ik me bijvoorbeeld weleens af hoe het er bij die mensen thuis aan toe gaat": kenmerkend dat de schrijfster alleen maar met een absurd voorbeeld kan komen met mishandeling als opvoeding. Open deuren zoals 'vreemden niet zo maar vertrouwen', 'de voordeur op slot doen' en niet zo maar 'je zakgeld niet zo maar geven aan doelen die alleen marketing en het salaris van de manager als echt goed doel zien'. Maar wie niet deugd in de schrijfster haar visie, die deugt niet.

Hiltermann
Hiltermann26 jul. 2018 - 17:04

Wat een ontboezeming Joyce. Ieder mens krijgt van huis uit wat normen en waarden mee waarmee je probeert je leven inhoud te geven. Dat moet ik corrigeren, er zijn ook mensen die niet het geluk hebben op te groeien in een harmonieuze omgeving. Bij hen kan de ontwikkeling stagneren. Dat leidt later meestal tot ontsporingen. Er zijn ook mensen die starten met een pakket waarin het onmogelijk is normen en waarden te ontwikkelen. Dat kunnen later daders worden van ernstige misdrijven. Hun uitspraken zijn schokkend, ze lijken zich niet te realiseren dat ze anderen groot leed aandoen. Natuurlijk mag je je positief gedragen, proberen wat te betekenen voor anderen. Proberen een bijdrage te leveren om honger en armoede te bestrijden. Trek je niets aan van columns die dit ter discussie stellen ook al zijn ze door Joyce geschreven.

HM van der Meulen
HM van der Meulen26 jul. 2018 - 17:02

Opeens deugt iedereen en is het belangrijkste probleem dat er mensen zijn die zich ten onrecht daarop laten voorstaan. Daar zit natuurlijk wel wat in: als die anderen er niet waren, dan was het een paradijs op aarde.

Ozon
Ozon26 jul. 2018 - 15:36

Er is volgens mij weinig tegen “deugen”, tegen aardig zijn. Om even bij Roderikje te blijven, het wordt wat vervelend als Roderikje bij elk snoepje dat hij aan zijn zusje geeft zegt “Kijk eens hoe lief ik ben, ik geef een snoepje aan mijn zusje. En iedereen die dat niet doet is een slecht mens”. Nog vervelender is het als Roderikje zegt “ik ben een echt goed mens, ik ga mijn zusje een snoepje geven, iedereen die dat niet doet is een slecht mens”, om vervolgens te zeggen “Oja, ik heb geen snoep, Pietje, jij moet mij even een zak snoep geven zodat ik mijn zusje een snoepje kan geven. Als je dat niet doet, ben je een slecht mens”. Met deugen is niets mis, het geven van je eigen snoepje is reuze lief. Niet altijd verstandig, als het zusje al veel snoepjes gegeten had, moet ze misschien wel kotsen, of levert het een leven strijd tegen obesitas op, maar op zich “lief”. Als het geven van het snoepje echter alleen ten doel heeft te laten zien dat je lief bent, is die handeling niet meer zo lief.

2 Reacties
Sonic2
Sonic227 jul. 2018 - 7:05

Het is een eenzijdige opvatting. Dat komt voort omdat rechts radicalen zoals jij nog nooit een links verkiezing manifest van dichtbij hebben gezien. Misschien haal jij je informatie van rechts radiale sites vandaan. Er is een heel klein clubje wat in Nederland wil deugen. Misschien wat BN'ers. De mening van 100 mensen( u mag het percentage uitrekenen) in Nederland wordt zo geframed alsof 4 miljoen linkse stemmers zo zouden zijn. Voor de rest heeft het te maken met het oplossen van een probleem en met wereldbeeld. In 2002 en 2010 is het op de rechts radicale manier geprobeerd en het heeft niet gewerkt. Ook problemen onder het tapijt schuiven heeft niet gewerkt. Polariseren in een klein land werkt gewoon niet. We zijn niet Amerika. We wonen hier dicht op elkaar. Maar volgens u en heel wat Geenstijl drammers mogen we niet afwijkend denken. Moet je de rechts radicale bulldozer tactiek gebruiken want dat is volgens hun het enige wat werkt? Als je over de islam maar vaak genoeg zegt dat hij niet deugt, zullen moslims zich nog meer in hun eigen kring opsluiten. Je kunt DENK ook niet los zien van vooral de PVV. Je ziet het overigens in Europa. Partijen als Front National, PVV, DF lopen nu tegen hun plafond aan. Omdat politieke incorrecte uitspraken doen ook maar een tijdspanne heeft van 10 a 15 jaar. Niemand ligt meer wakker van Wilders die een cartoon wedstrijd organiseert. Of van Baudet die weer een journalist op Erdogan achtige manier beledigd. We hebben geleerd dat je dit soort radicale droeftoeters niet overdreven veel aandacht moet geven. De uitspraken worden ook over genomen door beroep opportunisten zoals Blok en Buma. Op een gegeven moment willen mensen ook oplossingen en Wilders en Baudet brengen dat niet. Dat kon je overigens al in 2004 voorzien. De vraag na al die politiek incorrecte uitspraken is de volgende: Wat er na? Hoe nu verder? Wat levert het op? Helemaal niets is het antwoord. Behalve misschien een goed verdienmodel voor de sites die er voordeel uitslaan. Al is dat goede verdienmodel ook aan slijtage onderhevig.

Ozon
Ozon27 jul. 2018 - 23:00

Sonic Ik ben -ongeacht jouw poging mij weg te zetten als weerzinwekkend mens- een vrij gewoon mens die van mening is dat de meeste mensen, waaronder ikzelf en “deugmensen” deugen. Ik denk zelfs dat jij waarschijnlijk deugt. Zelfs als ik het niet eens ben met jouw beoordeling van mij, immers jouw gebrekkige beoordeling over mij zegt iets over je mening, en niet over je mens-zijn. Verder realiseer ik me dat jouw vooroordelen over mij slechts dat zijn: jouw vooroordelen. Kennelijk leeft ook bij jou de behoefte tot polariseren. Gelukkig kan je vaak genoeg tegen me zeggen dat ik rechts radicaal ben, een facsist of welk ander scheldwoord je me toedicht, ik ben niet van plan dat te worden, of in die richting te stemmen. Ik ga mij niet conformeren aan jouw beeld van mij.

johannn2
johannn226 jul. 2018 - 15:27

Niet deugen heeft status gekregen, zo blijkt helaas. De emancipatie van de onderbuik als bron van gedachtegoed, zeg maar. .

1 Reactie
johannn2
johannn226 jul. 2018 - 15:37

Aanvulling En dat dat gedachtegoed een breed draagvlak heeft gekregen in onze maatschappij blijkt onder meer uit de ruime vertegenwoordiging ervan in de Kamer. En ook in de regering wordt er meer dan alleen lippendienst aan bewezen, zo blijkt ook weer uit het optreden van minister Blok. Het zal hem verbaasd hebben, dat het nog lang niet overal salonfähig is. .

Erik1976
Erik197626 jul. 2018 - 15:15

Het gaat dan ook vaak om de achterliggende motivatie, de toon, de behoefte een eigen leemte te vullen: moreel de baas willen spelen over iemand anders met geleende opvattingen. Deze rancuneuze ijdelheid brengt veel schade toe aan de wens van oprechte mensen voor een betere wereld.

mordicant
mordicant26 jul. 2018 - 14:55

The road to hell is paved with good intentions... Het probleem met "gütmenschen" is dat er decennialang gebagatelliseerd, weggekeken en doodgeknuffeld is. Vanuit goedbedoelde warme emoties herhaaldelijk verkeerde beleidswegen inslaan en ratio afdoen als "koud en kil" heeft een flink deel van de bevolking vervreemd van een deugdzame attitude. Dat vervolgens de extremisten doorslaan en hufterigheid tot kunst verheven hebben heeft er inmiddels voor gezorgd dat lompe hufters de nieuwe politiek correcten zijn geworden. Ik ben blij dat ik tot het radicale midden behoor :)

2 Reacties
Satya
Satya26 jul. 2018 - 19:35

Je bent laatst op geen stijl geciteerd. Niet waar dat je daar niet mag reageren als je een afwijkende mening hebt, meest vrije ruimte wat betreft mening geven. Ik deel je ervaring maar dan bij powned. Polarisatie, het loopt helemaal uit de klauw, ik ben links wat betreft migratie, ik ben Afrikaanse dus logisch denk ik. Ik ben voor het specifiek benoemen van overlast gevende groepen. Die groep Afrikanen in Utrecht geeft overlast en hoe pakken we dat aan en vind dat ook moet met extreem rechts. Kan niet het is iedere buitenlander en iedere rechts mens. Hoe dat te stoppen?

HM van der Meulen
HM van der Meulen26 jul. 2018 - 19:40

Gelukkig toch nog één objectieve rechtse medeburger die de goede keuzes weet te maken door net te doen als hij boven de partijen staat.

Britta van Rees
Britta van Rees26 jul. 2018 - 14:09

Hillary Clinton heeft niet voor niets verloren. Links verliest niet voor niets in gans Europa. Enig aanpassingsvermogen lijkt echter in die kringen nauwelijks aanwezig. Links gaat uit van maakbaarheid, waardoor men denkt alles beter te weten. Daarom luistert men niet. En daarom zal links blijven krimpen.

9 Reacties
Tom Meijer
Tom Meijer26 jul. 2018 - 19:09

Grappig. Je bent een beetje blijven steken in het verleden. Vroeger, lang geleden vertrouwde (een deel van) links inderdaad op maakbaarheid. Je hebt niet door dat de rollen wat dat betreft al lang omgedraaid zijn. Het is al een poos zo dat vooral rechts in maakbaarheid gelooft.

Satya
Satya26 jul. 2018 - 19:38

Bedankt voor de waarschuwing. Moet ik al verhuizen? Voor rechts ben ik niet bang. Extreem rechts wel. Zie de joden vervolging.

HM van der Meulen
HM van der Meulen26 jul. 2018 - 20:01

Als je moet luisteren naar iemand die Hilary Clinton "links" noemt, dan is het einde toch zoek? Als je iemand vraagt waar je een gezonde voedzame maaltijd kan krijgen en die stuurt je naar McDonalds, dan neem je dat toch ook niet serieus? Ook niet als er bij verteld wordt dat ze al 1000 vestigingen hebben op de hele wereld en nog steeds groeiende zijn. Je hebt gelijk: ik weet wel beter

LaBou
LaBou 26 jul. 2018 - 21:15

De eerste zin klopt. De tweede niet: Clinton is niet bepaald links, integendeel, hier zou ze gewoon aan de rechterkant staan.

Ozon
Ozon26 jul. 2018 - 22:14

Britta van Rees 26 juli 2018 at 16:09 "Hillary Clinton heeft niet voor niets verloren." Hillary Clinton heeft verloren omdat ze sowieso niet populair is, dat was ze niet toen ze presidentsvrouw was, niet toen ze MinBuza was, niet toen ze voor het presidentschap streedt. Ze heeft verloren omdat nogal wat mensen moeite hebben met ambitieuze vrouwen. Desondanks had ze wel de meeste stemmen, meer dan Trump. Dus ze heeft vooral verloren omdat de stemmen die ze had, niet goed verdeeld waren, locatie-technisch..

Minoes&tuin
Minoes&tuin27 jul. 2018 - 2:23

Britta van Rees Ach gut...laat me niet lachen. Als er iemand in maakbaarheid geloofd dan is het rechts wel. Die wil iedereen in zijn kracht zetten, mensen laten werken door hen inkomen te ontnemen. Als dat niet geloven in maakbaarheid is.. dan weet ik het niet meer.. Links weet allang dat het leven niet maakbaar is en dat er daarom voorzieningen moeten zijn om mensen op te vangen. als hen iets overkomt.

Minoes&tuin
Minoes&tuin27 jul. 2018 - 2:24

gelooft...

Satya
Satya27 jul. 2018 - 4:30

LaBou Dat valt aan Britta niet uit te leggen. Rechts is het enige dat deugt, hoe rechtser hoe beter.

Quibus2
Quibus227 jul. 2018 - 7:00

Als rechts niet gelooft in maakbaarheid, snap ik niet zo goed waarom ze aan politiek doen.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde26 jul. 2018 - 14:06

Zodra je zegt dat iets anders of beter kan wordt je al vrij snel beschuldigt van morele hoogmoed. Dat overkwam ook de GL fractie in de kamer toen ze kritiek had op het EU voorstel om vluchtelingen aan hun lot over te laten. Goed willen doen wordt daarmee neergezet als iets verdachts. Na het annexeren van het begrip politiek correct heeft rechts nu het goede in de ban gedaan. Zo schuiven we langzaam op in de richting van een cynische samenleving waarin het goede verdacht en het slechte als een voldongen feit wordt neergezet. Als iets dat helaas niet anders kan. Op die manier wil men ontsnappen aan het label van fout, verkeerd of racistisch. We willen het niet zijn maar helaas, we kunnen niet anders. En daarbij verwacht men dan een schouderklopje voor zoveel uitgesproken oprechtheid. Iets vergelijkbaars zag ik vandaag in de Volkskrant. Een brief en een artikel van een sociaal ondernemer. Beide schrijvers beoordelen de multiculturele samenleving op grond van hun vaststelling dat de integratie van nieuwkomers mislukt zou zijn. Waarom die integratie in hun ogen mislukt is wordt niet vermeld. Het is blijkbaar een gegeven dat geen uitleg nodig heeft. Ook hier zie je dat de normen verschuiven, ongemerkt en ongevraagd wordt een nieuwe en heel rigide norm ingevoerd. Zonder toetsing of falsificatie. Langzaam glijden we steeds verder af naar een totalitaire samenleving. Niet een die door de politiek gestuurd wordt maar waar de politiek de publieke opinie volgt. De sociale dwang die ons wordt gedicteerd door conservatieve en vooral zeer angstige mensen. Degenen die ondanks alles zichzelf zien als toekomstige verliezers.

Applonia van Rapengaar
Applonia van Rapengaar26 jul. 2018 - 13:51

Helemaal mee eens. Het immigratiedebat is verworden tot een 'discrimineren moet mogen'-wedstrijdje waarbij de winnaar degene is die de meest grove generalisaties, verdachtmakingen en stereotyperingen de wereld in mag slingeren, zonder zich iets aan te trekken van de negatieve gevolgen daarvan op de levens van echte mensen. Wie daarover terecht klaagt, wordt weggezet als 'gutmensch' of 'deugbrigade', omdat de nieuwe politieke correctheid is: zonder nadenken en argumenten hele groepen mensen wegzetten en je dan op je borst kloppen, omdat je 'dingen durft te benoemen'. In realiteit komt dit 'benoemen' neer op demonisering en ontmenselijking van migranten, waarschijnlijk met de bedoeling om langzaam maar zeker de geesten rijp te maken voor geweld tegen buitenlanders. Trouwens (ironie-alert), lekker veel berichtgeving weer over het NSU-proces in Duitsland in de media en lekker veel verontwaardiging daarover onder de deughaters. Gelukkig dat er een evenwichtige verslaggeving is die net zoveel aandacht heeft voor racistisch geweld als voor het 'integratiedebat' (dat beter 'collectief zondebokaanwijsritueel' zou worden genoemd) (einde ironie-alert).

RosaLange
RosaLange26 jul. 2018 - 12:46

Vanochtend had ik twee jehova's aan de deur. Na wat opmerkingen over en weer over bijbel, geloof en meer, wilde de woordvoerder van het stel me een folder geven voor mensen die niet goed in hun geloof zitten. Ik heb die vrouw toen gezegd dat ik haar en haar geloof respecteer en dat ik haar verzocht ook mij te respecteren. Ik geloof niet en ik matig me niet aan om haar te gaan overtuigen, waarom ze niet moet geloven, dus doe dat ook niet met mij. Echt waar, ze vielen stil, wensten een prettige dag en vertrokken (zo krijg je jehova's dus weg zonder je eigen beleefdheidsnormen te overtreden – bijv. deur dicht gooien). Dezelfde kriebels als bij jehova's krijg ik bij mensen die vandaag de dag doorgaan voor deugdmens. Bij wijze van argument zwaaien ze te pas en te onpas met hun moraal, alsof hun mening niet zomaar een standpunt is, maar iets verhevens, een door God opgedragen dogma. En de tegenhanger is dan dat andersdenkenden niet goed in hun geloof zitten, moreel minderwaardig zijn, iemand die de weg kwijt is. Het is niet dat mensen die een andere opvatting geen moraal hebben, ze lopen er alleen niet constant mee te schermen. Hun opvattingen schenden vaak de taboes van de deugdmensen. Waar zijn taboes anders voor? Deugdmensen hanteren denk- en spreekverboden, denken in termen van goed en kwaad, lopen onkritisch de goegemeente mee. Dat maakt een discussie met ze altijd moeilijk, net als met andere gelovigen. Het is natuurlijk een schok dat deugdmensen de opinievorming niet meer beheersen, maar moeten delen met een heel spectrum aan opvattingen. Uiteindelijk is dat een democratische consequentie.

5 Reacties
Dunya2
Dunya226 jul. 2018 - 20:00

"Deugmensen denken in termen van goed en kwaad." Dat is puur projectie van de deugnieten.

HM van der Meulen
HM van der Meulen26 jul. 2018 - 20:18

"Het is niet dat mensen die een andere opvatting geen moraal hebben, ze lopen er alleen niet constant mee te schermen." Nee? Een van beste voorbeelden zijn de voorstanders van de doodstraf: de morele verontwaardiging spat er vanaf, terwijl ze de tegenstanders voorhouden dat ze deugmensen zijn. Om het maar niet te hebben over de islamafoben, voor wie zelfs een hoofddoekje een doodzonde is. Geen moralistischer volk dan het klootjesvolk dat zijn neus ophaalt voor alles dat anders is, al zolang de Telegraaf het grootste dagblad van Nederland is.

Hiltermann
Hiltermann27 jul. 2018 - 5:54

Normen zijn net tandenborstels. Iedereen heeft ze maar niemand wil ruilen met die van anderen.

Zwerver3
Zwerver327 jul. 2018 - 6:35

@HM van der Meulen In uw reactie generaliseert u nogal, en niet-deugmensen zijn in uw beleving kunnen sowieso vergeleken worden met mensen die voor de doodstraf zijn? Meningen mogen afwijken en een ideologie is niets anders dan gebundelde meningen. En die mogen afwijken en daar mag iemand bedenkingen over hebben. Iemand die een mening heeft over een kledingstuk is niet meteen een racist/foob, wie verder kijkt ziet ook dat het vaak gepaard gaat met de buurman bij het voorbijlopen niet mogen aankijken van de man. Is het werkelijk onzichtbaar voor u dat juist u enorm aan het zwart-wit denken bent? Je moet 100% met uw meningen eens zijn anders ben je sowieso slecht? Er is geen enkele middenweg mogelijk? Dat is het meest opvallende in de discussie zoals die in de mainstreammedia gevoerd wordt: zwart-wit je bent helemaal goed en voor elke immigrant en het eens met elke cultuur of je bent 100% fout. Alle nuance en ruimdenkendheid waar progressief Nederland zich op zou moeten laten voorstaan, is als sneeuw voor de zon verdwenen. Alle immigranten over 1 kam scheren is OOK generaliseren, alsof daar ook niet normale en dus goede en slechte mensen tussen zitten die al dan niet door ideologie ingegeven niet per se goed matchen met het doelland. Alsof het onmogelijk is dat ook maar 1 immigrant slecht terecht komt zonder dat het dan de schuld van de ontvangende inwoners is. Daar mag over gesproken worden, daar mogen zorgen over zijn, zonder dat de Godwin's om de oren hoeven te vliegen. Pretenderen ruimdenkend te zijn, maar alleen over diegenen die bij de eigen goedgekeurde kring , of een gekozen zielige andere groep, behoren. Lijkt vaak gevoed te zijn door een misplaatst "we zijn te rijk vergeleken met anderen" schuldcomplex.

HM van der Meulen
HM van der Meulen27 jul. 2018 - 17:05

Zwerver - Als je wilt bewijzen dat je ook tot het klootjesvolk behoort, dan kan dat ook zonder iemand die daar op afgeeft allerlei onzin toe te dichten.

realpolitiker2
realpolitiker226 jul. 2018 - 12:12

Het is een grote misvatting dat men alleen op rechts zich stoort aan de zogenaamde deugbrigade. Ik bevind mezelf aan de linkerkant van het politieke spectrum, maar erger me al jaren aan het moraliserende en kijk mij eens deugen toontje. Het zijn bijna altijd mensen in een bevoorrechte positie die geen idee hebben hoe het in de echte wereld toegaat. Men schermt altijd met empathie, maar is daar weinig consequent in. Wel empathie tonen voor minderheden, maar dan geen empathie tonen voor een overgrote meerderheid, die andere mening toegedaan is. En dan bovenal deze nog even wegzetten als xenofoob en fascistisch. Dat wekt wrevel. Zoals de hele identiteitspolitiek voor gif en polarisatie zorgt. Ik merk in mijn omgeving, ben werkzaam in gezondheidszorg en zit zeg maar in een gematigde bubbel, dat mensen in sociaal-cultureel opzicht hierdoor steeds meer naar rechts opschuiven. Ben tegenwoordig blij als Gerard Joling of all people aan talkshowtafel zit voor een tegengeluid. Dat had ik vijf jaar geleden niet voor mogelijk gehouden.

3 Reacties
Peterrr3
Peterrr326 jul. 2018 - 19:19

Compliment. Goed geschreven. Ik sta helemaal achter deze reactie !!!

Satya
Satya27 jul. 2018 - 4:51

Het typisch rechts gehuil. Het ligt aan de andere dat ik zo denk. De buitenlander heeft het gedaan. Wat word ik moe van rechts volk als jij, hoeveel belasting ik ook betaal je zult me als minderheid in een hoek drukken, nog nooit criminaliteit begaan maar toch geen empathie tonen. Modern kolonialisme toejuichen maar die mensen mogen niet van hun rijkdom komen genieten. Walgelijk dat het weer aan de buitenlander ligt. Het ligt aan de mensen die voor ons opkomen dat jij racisme goedkeurt waarmee je een racist bent maar dat mag ik natuurlijk niet zeggen, ik moet het gewoon accepteren als een goed opgevoede negerin. Nu heb ik er waarschijnlijk voor gezorgd dat jij vanaf nu tegen ieder azc bent.

Wiewatwaar2
Wiewatwaar227 jul. 2018 - 10:59

@Satya: sorry dat ik het vraag maar ben je echt zo getraumatiseerd door de slavenhandel, en de vernederingen van Afrika door Europa, dat je de problemen met bijvoorbeeld Marrokkanen en met Erdogan niet meer ziet? Wat zelfs vluchtelingen in Nederland aangeven: als je je normaal gedraagt in Nederland dan is er niks aan de hand. Kijk gewoon naar Chinezen (geen gefocus op de Opium-oorlogen) of naar de Hindoestaanse Surinamers (geen gefocus op de koloniën), maar ook Italianen, Grieken en de mensen uit andere Balkan-landen. Ze veroorzaken geen geëtter (gedoe voor wie het woord geëtter te hard is), geen zwembad-ellende, geen telefoons of navigatie-systemen die je kwijt bent, geen verborgen of openlijke steun voor types als Erdogan. Ik weet, ik weet het. Elke groep heeft rotte appels, maar waarom zijn de rotte appels van sommige groepen zoveel rotter? Niet grof bedoeld verder. Ook van veel groepen die ik noem zijn de lagere klassen, werklozen etc.. gekomen.

gimli55
gimli5526 jul. 2018 - 12:10

Het is niet een probleem van wel of niet deugen. Het is de onverdraagzaamheid van beide zijden, het niet willen en kunnen luisteren. Het overschreeuwen met niet inhoudelijke onderbuikgevoelens. Het pertinent gelijk willen hebben op wat voor manier dan ook. Via rondredenaties, op de man of vrouw spelen (nu vergeet ik natuurlijk de onzijdigen). De grote stad bewoners tegen het platte land. De autochtonen tegen de allochtonen. Het individualisme is tot een hoogtepunt gestegen en zal in chaos eindigen. Alle partijen zijn hier schuldig aan. Ga nu maar ruzie maken wie meer schuld heeft dan de ander. Vrijwel alle reacties bij vele onderwerpen gaan op dezelfde manier, een hoop niet inhoudelijke herrie die niets oplost, gevolgd door ongefundeerde beschuldigingen en zonder de wens om iets op te lossen. Confrontatie is het devies. Zelfs doorgdrongen tot de politiek nationaal en internationaal.

tempest
tempest26 jul. 2018 - 11:42

Best wel met je eens hoor, maar je maakt wel een beetje een karikatuur van mensen die zich aan het “deugen” ergeren. Vaak worden namelijk problemen met de mantel der liefde bedekt door mensen die niet zelf getroffen worden en de getroffenen die het probleem (soms op harde of ongeschofte wijze) aankaarten worden weggewuifd of weggezet als dom, gek of kwaadaardig. Wordt niet te snel getriggered als iemand onhandige woorden gebruikt en probeer de problemen van een ander te begrijpen: ga uit van goede intenties en oordeel niet te snel.

Geesteman
Geesteman26 jul. 2018 - 11:19

[Wie had ooit gedacht dat ‘deugen’ nog eens tot een bitter verwijt zou verworden?] Deugmens is toch geen verwijt. Net zo min als populist een verwijt is. Ik ben onafhankelijk in mijn oordeel. Daarom populist en deugmens. Beide partijen zullen elkaar wel verwijten dat het verwijten zijn.

Henriette3
Henriette326 jul. 2018 - 11:14

Ik heb in mijn dagelijks werk veel te maken met vluchtelingen en help hen om een fijn bestaan op te bouwen in hun nieuwe land, mijn Marokkaanse buurman is na mijn man en mijn vader de liefste man op aarde. Mijn beste maatje is van Turkse origine. Volgens de linkse brigade zou ik deugen echter.... Ik ben voor zwarte piet ( ik ben het in december regelmatig en ben blij met de zwarte schmink zodat kinderen die ik ken mij niet herkennen). Bovendien is zwarte piet in de ogen van nagenoeg alle (gekleurde) kindjes een superheld. Ik ben voor een strikt een streng immigratiebeleid en ben ervoor om illegaliteit strafbaar te stellen. Ik deug volgens de linkse brigade van geen kant. Hoor trouwens nooit negatieve opmerkingen over mijn werk of mijn sociale omgang met allochtonen vanuit de rechter zijde.

ton14024
ton1402426 jul. 2018 - 10:33

Donald na zijn gesprek met Theresa: ´Als je geen goed mens meer mag willen zijn, wat blijft er dan nog over?´

Frank1234
Frank123426 jul. 2018 - 10:23

Deugmens kan je natuurlijk zien als geuzennaam. Echter de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. De term deugmens is uiteraard ontstaan als reactie op mensen die als enige doel hebben te willen deugen zonder rekening te houden met de gevolgen van hun handelen. Deugdethiek is al zo oud als de mensheid en een belangrijk onderdeel is altijd geweest de mate waarin je verantwoordelijk bent voor al dan niet bedoelde gevolgen van je acties. Om te kunnen deugen is ratio daarom een belangrijk onderdeel. Op de snelweg plotseling stoppen voor een mus en daardoor een kettingbotsing veroorzaken is een voorbeeld van een deugmentaliteit die niet gebaseerd is op ratio. Een deugmens is dus iemand die het goed bedoeld maar vooral naïef is.

Sammie3
Sammie326 jul. 2018 - 10:18

Eens dat het debat wel erg ranzig geworden is, met name voor gekleurde Europeanen, zelfs als ze hier geboren zijn. Maar het is wel weer lange halen snel thuis. Het is evengoed boosmakend als je voortdurend voor racist of nazi wordt uitgemaakt omdat je de immigratie naar Europa wat wilt indammen of een deal sluit met Erdogan. Dan draag je zelf ook bij aan de zure toon van het debat en het is koren op de molen van "de vijand" want we hebben het weer over cultuur. Idem geldt voor het economische debat. Vanuit de liberalen bezien is het gekmakend dat links tijdens verkiezingen goedkoop met belastinggeld gooit naar kiezers, en rechts de nationale schuld juist wil terugdringen, en als dank wordt uitgemaakt voor ranzige neoliberalen. Ondertussen wordt ons continent aan stukken getrokken. Door Poetin, door Trump, door Thierry Baudet, door de grote stroom vluchtelingen, door een slinkend kapitaal. En tegenwoordig dus ook door links, want die zijn niet pro EU, maar anti rechts. Laat staan dat ze het electoraal aandurven om de EU te voltooien tot volwassen democratie.

omaoeverloos
omaoeverloos26 jul. 2018 - 10:10

"“ Roderick, pak eens heel snel dat snoepje terug van je kleine zusje!" Natuurlijk, iedereen hoort te weten dat suiker slecht is, zeker voor kinderen.

Geesteman
Geesteman26 jul. 2018 - 9:47

Ik weet niet wat er verkeerd is aan het moreel kompas in het twintig jaar oude Friends. Zou het zijn dat er iemand een kind heeft bij zijn lesbische ex vrouw, drie keer is gescheiden, iemand draagmoeder wil zijn voor haar broer, iemand kiest om ongehuwd moeder te zijn, een stel dat een kind adopteert. Er iemand rondloopt die verstandelijk af en toe in de war is. Een vrouw die op oudere mannen valt. Zou het zijn omdat de vrienden in een soort commune achtige manier samenleven (wat in de serie wel lukt). Zelfstandig willen zijn. Nooit te veel drinken of drugs gebruiken. De mannen laten blijken dat ze van vrouwen houden en vrouwen zoeken voortdurend naar de juiste man. Erg hetero. Wat er mis is met dat kompas ontgaat me echt. Friends is de deugserie bij uitstek.

Berend5
Berend526 jul. 2018 - 9:33

Ik zie eerlijk gezegd geen verschil tussen de linkse en rechtse deugmensen. Zowel op Geenstijl als hier op Joop zijn mensen er erg goed in zichzelf beter te voelen.

Joop Schouten
Joop Schouten26 jul. 2018 - 9:31

: ) Perfect gefileerd.

kassakijker73
kassakijker7326 jul. 2018 - 9:26

Het 'deugen' slaat natuurlijk niet op of iemand echt deugt, maar op het feit dat je zelf vindt dat je deugt. En daar vooral mee te koop lopen en iedereen die het niet met je eens is uitmaken voor racist, xenofoob of islamofoob.

De gewone nederlander
De gewone nederlander26 jul. 2018 - 8:50

Ik denk dat mensen een hekel hebben aan de deug-brigade omdat die alles bagatelliseren. Als er iets gebeurt wat niet in hun wereld denkbeeld past wordt het ontkent, weggemoffeld of afgedaan als niet belangrijk. Noem man en paard en durf aan te geven waar de problemen zijn in plaats van het belangrijker te vinden dat je niemand tegen het zere been aan schopt. De deug-brigade zal liever de waarheid ontkennen als ook maar een iemand per ongeluk kwetsen. Liever een leugen dan niet deugen!

3 Reacties
johannn2
johannn226 jul. 2018 - 15:30

Ik denk, dat mensen een hekel hebben aan anderen die deugen, omdat ze zich daardoor gedeclasseerd voelen, vernederd. Ze voelen zich gecorrigeerd, terecht gewezen. En terecht natuurlijk, want dat worden ze ook. .

Johan eldert
Johan eldert26 jul. 2018 - 16:40

ik denk dat mensen hekel hebben aan mensen zoals jij die nuance verwarren met bagatelliseren. dat steeds meer mensen hekel hebben aan mensen zoals jij die denken dat de wereld zwart /wit is. en dat man en paard noemen gebeurd al sinds fortuyn. heeft het wat geholpen? nee niets. want daar krijgen ook steeds meer mensen hekel aan mensen zoals jij, die al 15 jaar het zelfde riedeltje afdraaien met dezelfde onzin en geen enkele oplossing. mensen zoals jij ontkennen de waarheid : 1) we zijn altijd al een multiculturele samenleving geweest. 2) MC is al eeuwen een verrijking voor nederland [cultuur, kunst ,economie, muziek etc] 3) de onzin verhaaltjes van mensen zoals jij, leidt alleen maar tot segregatie in de samenleving met als resultaat dat de integratie steeds moeilijker gaat. ergo sum: mensen zoals jij veroorzaken de problemen.

De gewone nederlander
De gewone nederlander28 jul. 2018 - 8:41

@Johan Als dat zo is waarom zie je dan overal een opkomst van rechtse partijen in Europa? Als rechts met oplossingen komt dan ga jij liever praten over de vorm dan over de inhoud. Verder geef je aan dat Nederland altijd een migratieland is geweest. Echter, je kunt de huidige migratie niet vergelijken met het verleden. Nu zijn het met name mensen met een heel ander geloof en cultuur.

[verwijderd]
[verwijderd]26 jul. 2018 - 8:22

--- Dit bericht is verwijderd —

3 Reacties
Satya
Satya26 jul. 2018 - 16:07

Z_dje Dus niets zeggen en afwachten tot het rijkste continent ter wereld eindelijk niet meer geplunderd word? Niet zeggen dat het weigeren van vluchtelingen van die daden fascisme is? Niet vertellen wat ik doe voor jonge vrouwen in azc helpt de wereld? Ik ben het wel met je eens dat je je bij sommigen afvraagt waarom ze het doen, enkelen. Ik heb toch meer met de deugmens dan een fascist als wilders. Tegen islam zijn, olie blijven kopen van salafi en een verdienmodel op basis van haatzaaien. Daar mogen mensen natuurlijk voor zijn maar neem dan een voorbeeld aan veel Italianen, dat zijn tenminste trotse fascisten. Ze hebben er ook geen probleem mee om fascist genoemd te worden. Ik vind dat rechts Nederland over het algemeen moeite heeft om te onderkennen wat hun gedachten zijn. Als je ze een handje helpt gaan ze huilen en termen als gutmensch gebruiken. Ik reken jou trouwens niet tot extreem rechts. Misschien midden rechts. Ik vind dat een oneerlijke groep tegenover immigratie maar he, mensen verschillen. Ik hoop dat jullie nu eindelijk eens een keer met jullie menselijke oplossingen komen. Hoogste tijd. Ben ik een deugmens? Ik denk het eigenlijk wel. Gelukkig ik heb niet zoveel met oneerlijkheid. Nogmaals dit is geen persoonlijk aan jou verwijt. Meer een uitwisseling van gedachten met iemand die ik denk ik wel mag.

Johan eldert
Johan eldert26 jul. 2018 - 16:41

[Wat mij betreft is dat toch meer de definitie van het echte deugen: iets goeds doen, er stilletjes van genieten en ieder laten delen in het profijt en pas oordelen als er wat te oordelen valt. ] gelijk heb je maar ook dat mag niet van altright

HM van der Meulen
HM van der Meulen26 jul. 2018 - 16:54

Gelukkig alweer een deugmens die er tegen protesteert dat anderen zich onterecht deugmens noemen.

[verwijderd]
[verwijderd]26 jul. 2018 - 8:18

--- Dit bericht is verwijderd —

3 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen26 jul. 2018 - 16:50

Maak ons eens duidelijk welk sociaal economisch, geopolitiek en demografisch ideaalbeeld jij hebt, of beperkt dat "ideaal" zich slecht tot het consolideren -en zo mogelijk uitbouwen-van jouw eigen bevoorrechte positie?

Hiltermann
Hiltermann26 jul. 2018 - 17:12

Ik had het kunnen weten deugen wordt in de links rechts tegenstelling getrokken. Linksen hebben het gelijk aan hun zijde, rechtsen deugen niet. Daar wordt ik zo moe van. Wat een onzin.

HM van der Meulen
HM van der Meulen27 jul. 2018 - 17:18

Omdat jij door anderen hun rechten te ontzeggen, jezelf in de positie plaats dat anderen van jouw liefdadigheid afhankelijk zijn en dan vervolgens jezelf op de borst klopt dat je ook een deugmens bent terwijl je de mensen die anderen rechten willen verlenen die jij hen -al kauwend op je biefstuk- slechts als gunst wilt verstrekken, deugmensen noemt alsof dat iets minderwaardigs zou zijn.

Geleen
Geleen26 jul. 2018 - 8:17

Tja Joyce, als we geen goedmens meer mogen zijn, dan wordt het tijd om te verkassen. Voor mij simpel. Ik ben niet van plan me in een hoek te laten plaatsen zoals dat nu al bij de minderheden gebeurd. Ik ben wie ik ben en voel geen behoefte te veranderen of gefrustreerd de rest van mij leven te slijten omdat anderen dat willen. Gelukkig is het nog lang niet zo ver en blijf ik ervan overtuigd dat de overgrote meerderheid van het Nederlandse volk prima mensen zijn en dat we ons te veel laten beïnvloeden (triggeren om te reageren) door een overgrote minderheid die overvloedig de social media bekladden. Het zijn immers de ontevreden klagers die zich meestal uiten.... en stemmen op partijen met een programma wat volstrekt tegen de grondwet in gaat en geen oplossing biedt voor datgeen waar zij een probleem mee hebben. Dus onuitvoerbaar en niet regeerbaar. Mogen/kunnen ze weer 4 jaar klagen en ondertussen aanschouwen hoe alles wat ooit opgebouwd is weer razendsnel wordt afgebroken en vooral blijven trappen tegen de linkse kerk en sociaal-democratie, ondertussen gretig gebruik makend van de resterende zorg en voorzieningen die er dankzij die zelfde sociaal democratie zijn gekomen.

1 Reactie
Geleen
Geleen26 jul. 2018 - 20:11

GG, hoe moet ik PVV stemmers dan bekijken? Vertel het me. PVV staat voor uitbannen van de Islam, immigratie stop en afschaffing van ontwikkelingsgelden. Met andere woorden, mensen van elders, zoek het uit en dop je eigen boontjes. Eens..? Of heeft u Wilders ooit iets horen verkondigen waar enig gevoel voor de medemens (van elders) naar voren komt? Dat een fiks deel van de Nederlanders ontevreden zijn kan ik begrijpen. Dat je je ongenoegen wilt bevredigen door op een partij te stemmen die onrecht doet aan de medemens en standpunten benoemd die volstrekt in strijd zijn met de grondwet kan ik beslist niet begrijpen. Zeker als die PVV-stemmers ook nog eens beweren dat ze geen racist en/of xenofoob zijn. Het een kan niet zonder het ander of je doet maar wat.

Richard555
Richard55526 jul. 2018 - 7:56

Er is helemaal niets mis met te willen deugen. Het schreeuwlelijke contingent op dit forum en elders vertegenwoordigen een duidelijke minderheid. Al lijkt dat door hun onevenredig grote aandeel in de reacties soms anders. Je moet het zo zien, deze mensen weten heel goed dat ze zelf zeer dubieuze en kwalijke standpunten hebben er hele nare meningen op na houden. Omdat te rechtvaardigen en zichzelf goed te praten hebben ze over de anderen termen nodig als "deugmensen" of "gutmenschen". Maar eigenlijk geven ze daarmee zelf aan niet zo erg te deugen en niet zo fatsoenlijk te zijn. En dat laatste klopt ook. Xenofobie, racisme en andere vormen van haat zijn geen mooie menselijke verdedigingsmechanisme, zoals ze soms quasi-wetenschappelijk worden uitgelegd, het zijn gewoon hele nare eigenschappen waaraan niets goeds is te ontdekken. Dus Joyce maak je geen zorgen deugdzaam is nog altijd een deugd.

Geesteman
Geesteman26 jul. 2018 - 7:53

Gelukkig is er nog geen omroep die Archie Bunker weer uit de kast wil trekken. Er zouden een aantal mensen in een kramp schieten waar ze nooit meer uitkomen.

1 Reactie
JanBakker2
JanBakker226 jul. 2018 - 17:04

Er zou na eerste aflevering gelijk een petitie voor staken van de uitzending komen.

Dongen2
Dongen226 jul. 2018 - 7:44

Ik geloof niet dat iemand het je kwalijk neemt als je iets goed wilt doen voor de wereld. Het probleem is alleen dat goede intenties niet automatisch gelijk staat aan daadwerkelijk goed doen. Ik kan mijn kinderen met alle liefde hen alles geven wat ze willen, maar als dat ervoor zorgt dat het hele vervelende mensen worden die denken dat ze overal recht op hebben, dan is dat een onbedoeld vervelend gevolg van goede bedoelingen. Het woord deugmens (ik gebruik het nooit eigenlijk) staat niet voor mensen die goed willen doen, maar voor een type mens dat als doel heeft goed of leuk over te komen tov een grote menigte door allerlei politiek correcte standpunten in te nemen, die nooit enige kritiek op minderheden bevatten. Het is meer een vorm van ijdelheid en narcisme dan daadwerkelijk iets goed voor de wereld willen doen. Inderdaad, hoe kan je een hekel hebben aan mensen die goed willen doen? Dat heb ik dan ook niet. Wel zet ik mijn vraagtekens bij de motieven van het zoveelste columnpje over racisme, seksisme, homofobie of islamofobie. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het ego een belangrijke rol speelt bij het schrijven van deze columns. Je lost er ook helemaal niks op, dus echt goed doe je ook niet. Wat overblijft is een hoop hysterie wat goed valt bij een bepaald deel van de bevolking en een opgeblazen ego van de columnist. Dit gebeurt overigens niet alleen op links, rechtse sites en columnisten zijn net zo erg wat mij betreft.

1 Reactie
HM van der Meulen
HM van der Meulen26 jul. 2018 - 16:38

Gelukkig alweer een deugmens die er tegen protesteert dat anderen zich onterecht deugmens noemen.

DaanOuwens
DaanOuwens26 jul. 2018 - 7:41

Grappig artikel. Maar met een serieuze ondertoon. En volgens mij vermijdt de schrijfster de meest belangrijke conclusie. De polarisatie heeft zo langzamerhand alle gemeenschappelijk waarden vervangen. De discussie over Blok vond ik illustratief, daar waar Blok nadrukkelijk afstand nam van de waarden die in sterke mate gemeenschappelijk waren van 1980 tot 2000 nam Kaag weer afstand van de waarden van Blok. We zijn helemaal niet op de wereld om elkaar te helpen, het kan ons helemaal niets schelen. Althans een meerderheid van de burgers ligt niet wakker van het lijden van anderen. Volgens mij moeten we allemaal maar eens onder ogen zien dat we allang niet meer 1 zijn. Lijkt mij een stuk meer realistisch. En dat voorkomt veel gezeur.

TwoTone
TwoTone26 jul. 2018 - 7:37

Tsja, volgens mij mag en wil Roderick best wel zijn snoepje delen met zijn zusje, gaat erom dat het niet mogelijk is voor Roderick om als enige zijn snoepje te delen met een half miljard nichtjes........,

3 Reacties
madbako
madbako26 jul. 2018 - 9:23

Met een zak M&M's schiet het wel een eind op. Als alle mensen die het kunnen een zak M&M's zouden delen dan is dat ook opgelost. Ergo TwoTone: doe als Roderick

LaBou
LaBou 26 jul. 2018 - 10:56

Misschien had Roderick daar aan moeten denken voordat hij de ingredienten voor die snoepjes min of meer van zijn nichtjes jatte.

Geleen
Geleen26 jul. 2018 - 12:06

"om als enige zijn snoepje te delen met een half miljard nichtjes…….., " Maar dat vraagt ook helemaal niemand van Roderick. Echt helemaal niemand....

Frans Kwakman
Frans Kwakman26 jul. 2018 - 7:29

I like Joey,, en vooral ook z'n opvolger in Episodes. Pas laat kennis gemaakt met de guy maar dat komt omdat ik vroeger nog moest werken. En als je hulp nodig hebt, Joyce, je zegt het maar.

JamesCullen
JamesCullen26 jul. 2018 - 7:20

Wat mensen vooral irriteert is het 'moral high ground' toontje. 'Kijk eens hoe goed ik ben'. 'Kijk eens hoe goed ik het met iedereen voor heb'. Ik krijg de indruk dat Nederlanders daar een beetje allergisch voor zijn.

3 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen26 jul. 2018 - 16:36

Echte Calvinisten nietwaar: “Denkt erom: beoefent uw gerechtigheid niet voor het oog van de mensen, om de aandacht te trekken; anders hebt gij geen recht op loon bij uw Vader die in de hemel is. Wanneer gij dus een aalmoes geeft, bazuin het dan niet voor u uit, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat, opdat zij door de mensen geprezen worden. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al ontvangen. Als gij een aalmoes geeft, laat uw linkerhand dan niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgene blijve; en uw Vader die in het verborgene ziet zal het u vergelden. Wanneer ge bidt, gedraagt u dan niet als de schijnheiligen die graag in de synagogen en op de hoeken van de straten staan te bidden om op te vallen bij de mensen. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al ontvangen! Maar als gij bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u en bid tot uw Vader, die in het verborgene is; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden" - Matteüs 6,1-6.16-18

Minoes&tuin
Minoes&tuin27 jul. 2018 - 2:45

JamesCullen Kan dat niet jouw persoonlijke invulling/beoordeling zijn. Soms zal dat inderdaad het geval zijn, dan ligt het er duimendik bovenop en ken je iemand vaak al wat beter om daar enig inzicht in te kunnen hebben. Het wordt echter zo vaak misbruikt dat die uitspraak al lang aan erosie onderhevig is. Bijvoorbeeld zodra die als argument ingevoerd wordt ( en het feitelijk op jezelf terugslaat) het uitspreken daarvan puur een persoonlijke aanval is. een aanval waartegen een ander zich biet kan verdedigen. Wat je toeschrijft aan mensen behoef je dus helemaal niet te doen vanuit een ' deugd.'

Minoes&tuin
Minoes&tuin27 jul. 2018 - 2:48

niet. ( Ik kan niets meer typen zonder fouten)

JStokx
JStokx26 jul. 2018 - 6:36

Mijn grootste ergernis is dat gevoelens van mensen tegenwoordig belangrijker lijken te zijn dan de vrijheid van meningsuiting. Je hoeft maar te roepen dat iets kwetsend is en anderen moeten woorden inslikken of gedrag veranderen.

Edwin8
Edwin826 jul. 2018 - 6:20

Bij deugen moet ik bijvoorbeeld aan het artikel in het Parool denken afgelopen weekend. https://www.parool.nl/binnenland/deze-reizigers-vermijden-het-vliegtuig-voor-een-beter-milieu~a4601827/?utm_source=link&utm_medium=social&utm_campaign=shared%20content&utm_content=paid&hash=b3c52edf12e862a40fcead7d2cd3ca71abd92bca Lekker in de krant tonen hoe goed je wel niet bent voor het milieu door minder te vliegen. Ergo: 3x per jaar nog maar ipv 9-10x per jaar. Dat ze onderaan de streep nog steeds meer vliegen dan de gemiddelde Nederlander die zomers een keer naar een troosteloze all-inclusive gaan hebben ze schijnbaar niet door. Ik ken mensen die nog niet eens 3x in hun hele leven hebben gevlogen. Dat is in mijn ogen "Deugen". Doen alsof je zo goed bezig bent, maar niet doorhebben dat ze nog steeds zeer geprivilegieerd zijn. Of een andere opinie https://www.parool.nl/opinie/-weg-uit-de-stad-van-de-onbegrensde-vrijheid~a4601815/amp?__twitter_impression=true Bakfietsers in gegentrificeerde hippe wijken die zich uiteindelijk wel een beetje ontheemd zijn gaan voelen. Dat mensen dit in achterstandswijken wellicht al decennia eerder merkten maar hun mond moesten houden gaan we maar even aan voorbij. BN-ers die op TV zichzelf goed mogen voordoen, maar s`avonds naar hun dure villa`s achter hoge hekken rijden. Of zoals de schrijfster Miek Smilde die in de Volkskrant een opinie mag schrijven als reactie op minister Blok over haar "buitenlandse vrienden" die niet meer zijn dan haar personeel, maar daarbij niet doorheeft dat ze overkomt als een moderne plantage houder. Meeste mensen hebben namelijk geen personeel in dienst, maar als je wellicht met een zilveren lepel in de mond bent geboren heb je dat allicht nooit meegekregen. Ja, deugen is echt een scheldwoord geworden. Maar dat komt wellicht ook omdat veel mensen niet oprecht zijn. Ze meten zichzelf een morele positie toe om anderen vermanend toe te spreken. Maar vaak is het do as I say and not as I do.

1 Reactie
HM van der Meulen
HM van der Meulen26 jul. 2018 - 16:24

Gelukkig alweer een deugmens die er tegen protesteert dat anderen zich onterecht deugmens noemen.

thedevelmoene
thedevelmoene26 jul. 2018 - 6:05

Ik zie ook dat 'deugen' bijna een scheldwoord is geworden. Naar mijn idee is dit echter een reactie op het verkeerd gebruik van het woord deugen, met name door dit te gebruiken voor mensen met wie je het niet eens bent om te voorkomen dat je een discussie krijgt. Voorbeeld: Als Stef Blok roept dat de multiculturele samenleving niet bestaat, zou je om verduidelijking kunnen vragen: Wat bedoel je met een multiculturele samenleving. Wanneer praat je over een cultuur? Heeft Limburg niet altijd al een andere cultuur dan bijvoorbeeld Amsterdam? Hoe zit het met de chinezen die al 100 jaar in Nederland wonen? En wat vinden we eigenlijk van een cultuur die homo's stenigt en kleine meisjes in hun kruis snijdt? En dit is alleen maar de opening van de discussie. Dit gebeurt niet: Hij is een Racist. Hij Deugt niet. Daar praat je dus niet mee. Je gaat niet op zijn argumenten in. Deze zijn verwerpelijk. Mocht iemand het voor Stef opnemen dan is deugt ook deze persoon niet en dient deze te vuur en te zwaard bestreden te worden. Al die Rechts-Extermisten ook! De tegenreactie is natuurlijk om een hekel te krijgen aan mensen die willen deugen. Ook dan hoef je namelijk geen discussie meer met ze aan te gaan. Lekker makkelijk. Ik geloof zelf dat je bij reacties op de bal moet spelen en niet op de man. Of iemand wel of niet Deugt, Racistisch is, of Linkse Gutmensch, doet niet ter zake. Je kunt zijn punten beargumenteren of om verduidelijkig vragen. Het nadeel is dat je dan wel kritisch over zijn en jouw argumenten moet gaan nadenken.

2 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen26 jul. 2018 - 16:21

Als iemand over de genen begint, dan is elke verdere discussie overbodig.

Jan Willem de Boer3
Jan Willem de Boer327 jul. 2018 - 8:41

Er is mij geen geneticus bekend die het daarover met u eens is.

MichelD
MichelD26 jul. 2018 - 5:52

Als je het mij vraagt, viert de politieke correctheid momenteel juist hoogtij. En dat zit ook een deel van het probleem: we zijn erin doorgeschoten. Kijk bijvoorbeeld naar alle woorden die volgens sommigen niet meer gebruikt zouden mogen worden. Er is niks mis met willen deugen, maar het goed invullen daarvan is een stuk lastiger. Goede intenties kunnen ook averechts uitpakken. Anders mensen hun belevingswereld ontzeggen helpt ook niet. Voortdurende reflectie lijkt er een essentieel onderdeel van te zijn.

Ergo2
Ergo226 jul. 2018 - 4:57

"Als je de kranten er deze dagen op naslaat, of de radio aanzet, zou je zo maar kunnen denken dat ‘het beste voor hebben met je medemens’ een perverse intentie is die louter voortkomt uit een narcistisch verlangen je beter te voelen dan een ander." Er is een groot verschil tussen de mensen die iets goeds gedaan en de mensen die met die goede daad aan de haal gaan, en daar slechts het vijfhonderdvierennegentigste artikel aan wijden, waarin die artikelen dan ook vaak nog weinig meer dan de eigen ervaringen bevatten: "Ik liep op de markt en die fruitverkoopster met de hoofddoek was zo aardig tegen me, Minister Blok snapt er niets van!" Het is DIE noodzaak om de hele wereld kundig te maken van JOUW beleving, van JOUW teren op het goede werk van anderen wat mensen tegen de borst stuit. Dat heeft namelijk niets meer te maken met deugd; je hebt namelijk geen bal gedaan behalve wat gekraai vanuit je luie stoel, maar wenst daar wel erkenning voor. En het is die luiheid en dat narcisme wat mensen tegen begint te staan.

2 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen26 jul. 2018 - 16:19

Ergo vind blijkbaar dat de mensen minder moeten lullen en meer moeten doen, net zoals hijzelf, de deugmens bij uitstek, die handelt volgens het motto: doe wel en zie niet om. Recht vooruit blijven kijken Ergo! -

Ergo2
Ergo226 jul. 2018 - 19:17

Ook ik ben niet perfect, helaas! ;-)

Christina7
Christina726 jul. 2018 - 4:46

Helemaal mee eens Joyce en goed verwoordt !

Humpty Dumpty
Humpty Dumpty26 jul. 2018 - 4:43

Aan de linkerzijde hebben we internetridders die alles wat naar rechts neigt uitmaakt voor "rechts rabiaat" en aan de rechterzijde hebben we de toetsenbordhelden die alles aan de linkerzijde smalend wegzetten als "deugmensch". Gelukkig is er aan beide zijden, in mijn belevingswereld tenminste, nog een meerderheid die gewoon normaal met elkaar praat. Groepen met verschillende meningen en/of achtergronden hebben elkaar altijd namen gegeven. Aan de andere kant van de wijk woonde bij ons de "kakkers" die ons op hun beurt weer "paupers" noemde. Om aan een naampje wat zo'n groep bedenkt zoveel negatieve lading te geven is zinloos, zie het liever als een geuzennaam.

Andrew G
Andrew G26 jul. 2018 - 2:49

[maar we zijn tenslotte op de wereld om mekaar te hellepen, nie waar?] Mooi streven, echter daar gaat het mis met het zijn van een "louter goed mens". Zoals Billy Joel in 1977 en Iron Maiden in 1988 als zongen "Only the Good die Young" en dat is niet zomaar gezongen. Er is namelijk een enorm verschil in "goed" en "naief" en zoals vaak bij mensen gaat men van het ene extreme naar het andere. Men was niet zozeer "goed" maar wel "naief". Er van uitgaand dat we op de wereld zijn om mekaar te hellepen niet waar, beseften mensen niet dat daar extreme misbruik van gemaakt is en in plaats van daar goed mee om te gaan, zijn we naar het andere extreme gegaan, nu wordt niets en niemand meer vertrouwd. Ik denk dat het voor de mensen die alleen maar goed willen doen het enorm belangrijk is om niet meer tegengas te gaan bieden, maar dat ze leren beseffen dat niet iedereen in de wereld het idee heeft dat we op de wereld zijn om elkaar te hellepen. Er zijn heel veel mensen die daar misbruik van willen maken of erger. Die dit als een opstapje zien om anderen pijn te doen. Dit gaat van het lieve oude vrouwtje dat de deur open doet voor vreemden omdat deze pech hebben waarna zij wordt mishandeld en wordt ontdaan van haar geld en sierraden tot aan terroristen die als vluchteling de kans krijgen heel veel mensenlevens kapot te maken. Want ja, goede mensen, ook die zitten er tussen. Het is makkelijk om in een zwart/wit wereld te leven, de contrasten zijn duidelijk. Je bent goed of je bent niet goed. Echter de wereld is niet zwart/wit. Een "niet" goed mens is niet altijd een slecht mens en een goed mens is niet altijd naief. Het kost echter veel energie om in dat midden te blijven balanceren en ik denk dat veel mensen geen tijd of zin hebben deze energie er in te steken waardoor de wereld steeds van het ene uiterste naar het andere uiterste kanteld. Zoals we kunnen zien is dit niet alleen in Nederland zo, maar over de hele wereld.

Paul!
Paul!26 jul. 2018 - 0:31

Tja, op zich vind ik het niet eens zo erg om bij de deugbrigade te horen. Want 'ethisch juist', 'moreel verdedigbaar', ik probeer er stiekem wel op te letten. Schofferen is simpelweg niet mijn ding, ook al is dat het nieuwe politiek correct. En toch...... wil ik er soms ook een beetje bij horen. Ik zie het behagen dat mensen ervaren als ze delen in het wij-gevoel van boosheid, verontwaardiging en minachting voor anderen. Daarom is het fijn die oproep te lezen, blijkbaar begint er bij de deugbrigade nu langzaam ook een wij-gevoel te ontstaan!

2 Reacties
Zwerver3
Zwerver327 jul. 2018 - 7:19

Dat is nu juist het issue, wie vind dat hij deugt vind het uiteraard niet erg om daar bij te horen, maar voelt zich daar juist prettig bij. Wat veel alleen tegenstaat, is dat je juist iets moet vinden om je eigen mening, niet omdat je als gevolg daarvan lekker bij een groep voelt horen. Je geeft daarmee zelf al een dubieuze motivatie aan, de schouderklopjes van elkaar zijn blijkbaar fijn. Het heeft op zo'n manier een hoog verzetsheld in vredestijd gehalte. Een sekte van goede mensen die iedereen die een beetje afwijkt verstoot en waarbij het eerste gebod hokjesdenken is.

Karingin
Karingin27 jul. 2018 - 15:55

Zwerver: Nauwelijks een touw aan vast te knopen. Maar die laatste zin snap ik geloof ik wel. En dat is de grootst mogelijke onzin. Deugmensen (ik vertaal maar even) verstoten juist niemand en weigeren op individueel niveau in hokjes te denken. Ze proberen hun vooroordelen thuis te laten omdat ze ook nieuwsgierig zijn. Ze zoeken verbinding omdat nieuwe mensen nieuwe inzichten bieden. Omdat nieuwe verhalen interessant zijn en de fantasie en de intelligentie prikkelen. Maar voel je vrij om lekker binnen je eigen groep te blijven, al doet je naam anders vermoeden.

HM van der Meulen
HM van der Meulen26 jul. 2018 - 0:13

Een perverse intentie die louter voortkomt uit een narcistisch verlangen je beter te voelen dan een ander. Ik moet eerlijk bekennen dat ik voortdurend de perversie intentie heb om me goed te voelen. En als ik dat kan bereiken door een ander te helpen, waarom zou ik dat dan niet doen? Soms groeit daar zelfs de bloem van de liefde uit en dat is pervers mooi toch? Beter dan een ander? Nou, ik gun iedereen hetzelfde of zelfs meer hoor. All you need is love.