Joop

Als Covid-19 niet meer dodelijk is, kunnen we er mee leren leven

  •    •  
04-02-2021
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
56 keer bekeken
  •  
doodopvisitie
Wij zijn met zijn allen zo hevig geobsedeerd door corona omdat het een ziekte is zonder remedie die fataal kan aflopen. Wij vinden sterven aan een infectieziekte niet meer van deze tijd.
Steeds meer beroepsgroepen vragen voorrang bij vaccinatie. Zij nemen een voorbeeld aan de artsen die vrijwel als eersten aan de beurt kwamen omdat de mediafenomenen Ernst Kuipers en Diederik Gommers de regering via de televisie wisten te bewerken. Hun verhaal: we kunnen het niet hebben dat in deze kritieke tijd te veel dokters door ziekte uitvallen. Wie óók voorin de rij wil staan, gebruikt sindsdien dát argument. We komen veel in contact met besmette personen. We hebben meteen bescherming nodig. Anders volgt er teveel uitval. Ook de politie deed dat. Kwamen de dienders immers niet bovenmatig vaak in contact met (potentiële) dragers van het virus, zoals stappers tijdens de avondklok en relmakers? Het kabinet is al enkele malen voor zulke druk gezwicht en zo komt het dat juist de meest vatbaren voor een dodelijke Covid-aanval langer moeten wachten op de verlossende prik.
Dit alles komt omdat de politiek zich de verkeerde doelen stelt. De gezondheidszorg  heeft de hoogste prioriteit. Alles moet wijken om ervoor te zorgen dat de ziekenhuizen de aantallen coronapatiënten kunnen blijven behappen. Daarvoor is het nodig het virus zoveel mogelijk de pas af te snijden. Dit is alleen mogelijk door ervoor te zorgen dat het zo weinig mogelijk kansen krijgt van de ene mens op de andere over te springen. Dat is de achtergrond van de anderhalve meter samenleving en alle lockdowns: mensen die elkaar niet ontmoeten, kunnen ook geen besmetting overdragen.
Misschien wordt het tijd om van die doelstelling af te stappen. Wij zijn met zijn allen zo hevig geobsedeerd door corona omdat het een ziekte is zonder remedie die fataal kan aflopen. Wij vinden sterven aan een infectieziekte niet meer van deze tijd. Dat is meer iets voor vroeger. Dat stadium heeft de menselijke beschaving althans in het westen overwonnen. Ondertussen hebben we er geen enkele moeite mee  welvaartsziekten in ons midden te dulden zoals diabetes 2, hepatitis b, hartkwalen en bepaalde vormen van kanker. We bestrijden ze wel maar we voeren er geen totale oorlog tegen zoals met corona al een jaar wél het geval is.
Als  patiënten vrijwel zeker Covid-19 konden overwinnen, dan zou de samenleving met deze kwaal veel minder moeite hebben. Ook al kun je er behoorlijk van in de lappenmand raken. Wij proberen nu corona uit de maatschappij te bannen. We zouden er ook voor kunnen kiezen van corona een ziekte te maken waaraan je niet dood gaat. Hoe doe je dat? Je beschermt de categorieën van de bevolking die een grote kans hebben om na infectie te sterven. Dat zijn personen van zestig jaar en ouder, mensen met obesitas en/of een zwakke constitutie, die bijvoorbeeld samenhangt met een handicap. Als je die massaal vaccineert, verliest corona zijn status van dodelijke ziekte. De meeste burgers zullen nu het risico op besmetting wel durven nemen zodat de lockdown kan worden beëindigd. Het ergste wat ze kan overkomen, is immers dat ze een week of wat koortsig en beroerd op bed liggen. Daarna zullen we zien of de economie echt zo miraculeus overeind krabbelt als we met zijn allen hopen.
Wie zich het bovenstaande ten doel stelt, hoeft niet lang na te denken over de juiste vaccinatiestrategie. Prik iedereen die een reële kans heeft aan corona te overlijden. Zet alles op alles om dat zo snel en effectief mogelijk te doen. Als je snel aan het Russische vaccin kunt komen, doe het dan. Laat je niet afleiden door geopolitieke overwegingen. Je mag mensen niet ter dood veroordelen omdat je bereid bent in het kader van een machtsstrijd de volksgezondheid op te offeren.
Leen niet het oor aan lobbygroepen. Voorrang voor hen draagt immers niet bij aan het doel: het dodelijke element uit corona weghalen. Inderdaad, dat is het inmiddels ondergesneeuwde allereerste advies van de Gezondheidsraad: vaccineer eerst de mensen wier leven door corona serieus wordt bedreigd.
Als de zwakken zijn ingeënt, komt de rest van de bevolking aan de beurt.
Dan zijn we corona niet kwijt. Het virus blijft een ongenode gast maar  is niet langer de dood op de drempel. Dit alles lijkt me een zinvollere hoofddoelstelling dan het vergeefse streven om het virus in te dammen, dan wel gecontroleerd rond laten gaan. We hebben daar genoeg zeperds mee gehaald. Overal ter wereld is zichtbaar: na schijnsuccessen keert het virus altijd terug. Laten we corona tam maken. Dat is het enige haalbare perspectief.
Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (42)

The Apple
The Apple6 feb. 2021 - 6:56

Covid-19 kun je het beste zien als een oefening en een aansporing om brandgangen aan te leggen om erger in de toekomst te voorkomen. Als het vuur overslaat ben je de lul, want daar kan geen brandweer tegenop. De breedte van de brandgang = testen - bron en contactonderzoek - quarantaine. Misschien kun je er zelfs wel een mooie wiskundige formule voor bedenken.

Frans Kwakman
Frans Kwakman5 feb. 2021 - 15:55

Kor, ik vraag mij af iemand onderzoek heeft gedaan naar verschillen tussen ons en Japan. In Japan loopt iedereen met een mondkapje als men iets heeft, hoest of zo. Nu wij eindelijk ook mandkapjes gebruiken zou er toch aan de hand van de situatie in Japan misschien een vergelijking gemaakt kunnen worden. Over zin of niet van die dingen. Wat ik altijd van Japan en China begrepen heb is dat je die draagt omdat je zelf iets mankeert en niet aan een ander wil overdragen.

Bouwman2
Bouwman25 feb. 2021 - 10:21

Het is weldegelijk mogelijk om aan een virus infectie te bezwijken. Het is zo dat uiteindelijk iedereen het leven laat. Dat is een dooddoener, als herhaling is overbodig. Je kent dag nog uur. P.N. van Eijck heeft over de onzekerheid van het bestaan een beroemd gedicht geschreven. Wat is het toch spijtig dat je je klassieken zo verwaarloost en juist hetgeen je naar de keel welt alle liefde krijgt toebedeeld.

1 Reactie
Hanvander Horst
Hanvander Horst5 feb. 2021 - 10:58

Weet je wat het probleem met deze wereld is? De Bouwmannen hebben er wel het eeuwige leven.

Poeha
Poeha4 feb. 2021 - 19:09

“ De gezondheidszorg heeft de hoogste prioriteit. Alles moet wijken” Juist niet. Scholen mogen inmiddels weer open. Winkels mogen een afhaalloket openen en de avondklok was er bijna ook al vanaf. Er wordt juist steeds meer naar de maatschappelijke impact gekeken. “ Wij proberen nu corona uit de maatschappij te bannen. ” Nee hoor, het beleid is daar nooit op gericht geweest. “ Ondertussen hebben we er geen enkele moeite mee welvaartsziekten in ons midden te dulden zoals diabetes 2, hepatitis b, hartkwalen en bepaalde vormen van kanker. We bestrijden ze wel maar we voeren er geen totale oorlog Juist wel. Denk aan de kunstgrasvelden die 0,002 procent kans op kanker zouden veroorzaken. Alle wedstrijden werden stilgelegd. Er worden enorme onderzoeken gedaan naar hartziekten etc. Ook preventief. Bijvoorbeeld: https://www.umcutrecht.nl/nl/over-ons/nieuws/hart-en-vaatcentrum/groot-onderzoek-naar-hart-en-vaatziekten-bij-vrouwen Dit is slechts een deelonderzoek.

2 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst4 feb. 2021 - 20:30

Je hebt gelijk Poeha, het leven gaat gewoon door. Het is een hersenschim dat je niet uit eten kunt gaan.

Poeha
Poeha5 feb. 2021 - 10:34

Dat is de volgende stap, op het moment dat het niet meer te druk is op de IC. Er wordt echt niet gewacht totdat het virus is verbannen.

The Apple
The Apple4 feb. 2021 - 17:30

"One day it will just go away", volgens Trump en het is te vroeg om te zeggen dat hij ongelijk had. Van de Spaande Griep hebben we tenslotte ook nooit meer iets gehoord en in die tijd wist men zelfs nog niet eens wat een virus was; het moest nog ontdekt worden. De Spaanse griep ging inderdaad vanzelf weg, maar dat was wel pas na 50 miljoen doden, terwijl de wereldbevolking toen 3x zo klein was. Als je die prijs aanvaardbaar vind, kun je natuurlijk de gok nemen om daarop te wachten. Waarom zou je miljarden uitgeven voor een gevecht tegen de bierkaai? Alvorens de vóórs en de tegens te bekijken van een andere benadering, kan het geen kwaad de uitgangspunten eens onder de loep te nemen, want als die niet kloppen, dan is de rest ook een slag in de ruimte. HanvanderHorst: "Ondertussen hebben we er geen enkele moeite mee welvaartsziekten in ons midden te dulden zoals diabetes 2, hepatitis b, hartkwalen en bepaalde vormen van kanker." Op de eerste plaats hoort hepatitis b niet in het rijtje thuis, want anders dan de zogenaamde "welvaartsziekten" is het een overdraagbare virusbesmetting en er is geen sprake van dat we die "in ons midden dulden", net zomin als HIV, polio, etc. etc. De term "welvaartsziekten" is een misleidend begrip, op dezelfde manier als het begrip "drugs" dat is. Het suggereert dat er sprake is van gemeenschappelijke kenmerken, terwijl dat feitelijk helemaal niet zo is. Soms gaat het om erfelijke aandoeningen en soms/vaak is de werkelijke oorzaak onbekend en kan alleen maar een statistische relatie gelegd worden met bepaalde producten of gewoontes. Het belangrijkste verschil is echter dat "welvaartsziekten" niet overdraagbaar zijn via een infectie van mens tot mens. "De meeste burgers zullen nu het risico op besmetting wel durven nemen zodat de lockdown kan worden beëindigd. Het ergste wat ze kan overkomen, is immers dat ze een week of wat koortsig en beroerd op bed liggen." Dat zijn de burgers die HanvanderHorst op zijn woord geloven. Maar is het waar dat het ergste wat ze kan overkomen is, dat ze een week of wat koortsig en beroerd op bed liggen, geen kans op overlijden maken en er geen blijvende schade aan overhouden? Daar twijfel ik sterk aan en ik zou van Han willen weten hoe hij die twijfels denkt te kunnen wegnemen zonder de bewijslast voor die bewering te leveren. Bovendien begrijp ik de beweegreden niet waarom dat bij Covid het uitgangspunt zou moeten zijn en bij andere infectieziektes -zoals de mazelen- niet. Covid behoort thuis in het rijtje van infectieziektes met een onaanvaardbaar risico. Dat betekent dat je het besmettingsniveau zo snel mogelijk met terugbrengen tot onder de 5 per 100.000 inwoners, omdat je de verspreiding anders niet meer in de hand kunt houden met testen, bron en contactonderzoek en quarantaine. Met of zonder vaccin, want het vaccin is daarbij niet meer dan een hulpmiddel, waarvan we hopen dat het afdoende zal zijn om de regelmatige terugkerende noodzaak voor meer rigoureuze maatregelen (lockdowns) te voorkomen. Het doel is en blijft om het aantal besmettingen onder de 5 per 100.000 inwoners te houden, ook als het vaccin er is en werkzaam blijkt te zijn. Pas dan kun je het "normale leven" weer oppakken. Dat betekent geenszins dat Covid daarmee volledig geëlimineerd is; dat zijn de mazelen tenslotte ook niet. Maar we hebben geleerd om de verspreiding van de mazelen in verregaande mate onder controle te houden en er is geen enkele aanwijsbare reden waarom dat in het geval van Covid niet zou kunnen. In juni 2020 lag het besmettingsviveau op 2 per 100.000 inwoners en het is ernstig verwijtbaar dat de overheid toen de kans op verdere verspreiding middels testen, bron en contactonderzoek en quarantaine niet heeft waargenomen. De tegenwerping dat dat onmogelijk is omdat je dan de grenzen zou moeten sluiten snijdt geen hout, want uiteindelijk zitten we nu daardoor met mutaties die ons -als alles tegen zit- alsnog zullen dwingen om de grenzen te sluiten. Dat is geen ongelukkige samenloop van omstandigheden, maar het resultaat van verkeerde keuzes. Het spijt me om te moeten constateren dat dit stukje van Han niet bijdraagt aan een zuivere meningsvorming, maar die eerder in de weg staat. De vergelijking met "welvaartsziekten" slaat als een tang op een varken; het uitgangspunt deugt niet.

5 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst4 feb. 2021 - 20:22

Covid is slechts dodelijk voor bepaalde categorieën van de bevolking. De rest heeft milde klachten, zoals ze het noemen. Geef dus absolute prioriteit aan het vaccineren van die delen van de bevolking. Dan is Corona niet dodelijk meer. Het is bij mijn weten nog nooit voorgekomen dat zulke grote delen van de samenleving van overheidswege worden stilgelegd om een ziekte te bestrijden. Het is maar zeer de vraag of onze samenleving dat nog lang volhoudt. Je ziet de kritiek aanzwellen soms uit onverwachte hoek. We worden teruggeworpen in de tijd toen we vatbaar waren voor veel infectieziektes met een heftig verloop. Het is een soort capitulatie. Let op: ik zeg niet dat het wenselijk is. Maar het wordt wel een steeds waarschijnlijker uitkomst. En ik zeg wel degelijk dat na de zeer vatbaren de rest van de bevolking aan de beurt komt.

Hanvander Horst
Hanvander Horst4 feb. 2021 - 20:29

In het kader van de door mij aangekaarte problematiek is het niet belangrijk of het een infectieziekte is of niet. Diabetes 2, kanker, hart en vaatziekten, je kunt de kans daarop door bepaalde gedragsregels in acht te nemen sterk verminderen, net zoals dat met Corona het geval is. Toch nemen heel veel mensen die gedragsregels niet of maar in beperkte mate in acht.

The Apple
The Apple4 feb. 2021 - 21:42

HanvanderHorst: "Het is maar zeer de vraag of onze samenleving dat nog lang volhoudt." In juni 2020 lag het besmettingsniveau op 2 per 100.000 inwoners en het is buitengewoon ernstig en verwijtbaar dat de overheid toen de kans op verdere verspreiding middels testen, bron en contactonderzoek en quarantaine niet heeft waargenomen. Ik heb niets tegen vaccinatie, integendeel, dan heb je het verkeerd begrepen. Ze hebben die kans gemist omdat ze van de verkeerde strategie uitgingen (als ze er tenminste eentje hadden). Mijn stelling is dat het verkeerde ijkpunt wordt gekozen. Dat kun je niet uitdrukken in tijd en hangt er ook niet af of een vaccin beschikbaar is. Het ijkpunt is of de gezondheidszorg middels testen, bron- en contactonderzoek en quarantaine de verspreiding van een besmettelijke ziekte onder controle kan houden. In Nederland schijnt dat punt in het geval van covid bij 5 per 100.000 inwoners te liggen. Daarboven moet je noodmaatregelen treffen, omdat de gezondheidszorg het dan niet meer aankan (niet de ziekenhuizen, maar de eerstelijnszorg). Het is een vergissing dat de komst van een vaccin die benadering onnodig zou maken, temeer daar je niet kunt uitsluiten dat het bij tijd en wijle weer ergens de kop opsteekt, ook niet met een vaccin. Bovendien zou dit een waarschuwing moeten zijn om de gezondheidszorg met het oog hierop te herinrichten. Men kan het maar beter zien als een oefening voor de volgende epidemie/pandemie want die komt ook. Deze kwam alleen maar als een verrassing voor neo-liberale domoren met het oog op de kas en het verstand op nul. Na 8 minuten - https://www.npostart.nl/op1-3-februari-2021/03-02-2021/POW_04917678

Minoes&tuin
Minoes&tuin5 feb. 2021 - 10:04

JvanderPol Minder dan 10% met alle voorzorgsmaatregelen. Dat is een enorm verschil in interpretatie.

The Apple
The Apple6 feb. 2021 - 6:45

Jvanderpol: "Ik verwacht ...." is geen strategie, -het is hopen dat..... Ik verwacht helemaal niets, ik probeer een strategie uit te leggen die in het geval van infectieziektes algemeen geldig is, met of zonder vaccin en niet alleen in het geval van covid. Er zijn vele virologen en mathematici die het met me eens zijn, maar degenen die dat in het Nederlands het beste onder woorden brengen zijn Ab Osterhaus en Bert Slagter. Het rare is dat het zo simpel is en dat toch zo weinigen het schijnen te snappen. En het is ook geen wijsheid achteraf. Wiskundige Bert Slagter dook diep in de cijfers achter de corona-aanpak - https://www.youtube.com/watch?v=govlqurAXNA Na 8 minuten – https://www.npostart.nl/op1-3-februari-2021/03-02-2021/POW_04917678 Degenen die het meest aan het woord komen zijn bang voor de Hamer, kunnen niet dansen (ze begrijpen niet eens hoe dat gaat) en denken dat de duimschroeven economischer zijn. Rutte kiest voor die weg, waarbij hij wel zijn woorden anders kiest, maar gewoon doorgaat met wat hij vanaf het begin in gedachten had - https://www.youtube.com/watch?v=aLOWhhNvE8Q Vaccins zijn de weg van Rutte naar groeps-immuniteit, alleen moet hij af en toe de duimschroeven een beetje aandraaien om te zorgen dat de gezondheidszorg daarbij niet overbelast raakt. Het kost een paar doden, maar hij hoopt -hoopte ten onrechte- dat het de goedkoopste oplossing is. Het is zo simpel dat je niet snapt dat de mensen dat niet in de gaten hebben. Pas nu begint tot het bewustzijn begint door te dringen dat vaccins geen wondermiddel zijn, maar een hulpmiddel dat beperkingen in zich draagt. Ik ben een groot voorstander van het toepassen van vaccins, want het is één van de meest elegante oplossingen bij de bestrijding van (infectie-)ziektes. Maar ik zie ook -net als bij antibiotica- wat beperkingen aan de horizon opdoemen. De conclusie is niet zo moeilijk te trekken: Voorkomen is beter dan genezen en zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Zie het maar als een oefening en een aansporing om brandgangen aan te leggen om erger in de toekomst te voorkomen. Als het vuur overslaat ben je de lul, want daar kan geen brandweer tegenop

Pater
Pater4 feb. 2021 - 17:23

"Prik iedereen die een reële kans heeft aan corona te overlijden." Onbegrijpelijk om daar te stoppen, ook jongeren kunnen zware gezondsheidsschade oplopen. Dus gewoon iedereen boven de 12 jaar vaccineren. Wat is daar in vredesnaam op tegen? Te duur ofzo? Ook dan raken we het virus waarschijnlijk niet helemaal kwijt, dat blijft bestaan. Maar je kunt het wel onderdrukken.

3 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst4 feb. 2021 - 20:22

Daarom staat in mijn stuk ook: "Daarna komt de rest van de bevolking aan de beurt"".

Pater
Pater5 feb. 2021 - 3:46

In dat geval begrijp ik niet wat de reden van het stukje is. Dit wil iedereen.

Hanvander Horst
Hanvander Horst5 feb. 2021 - 11:01

Kijk maar eens naar hoe het nu gaat met die vaccinaties.

sjaak5
sjaak54 feb. 2021 - 13:19

Zullen we eerst de bron even aanpakken. "Dieren die mensen besmetten". En voor zover dat niet lukt over de hele wereld. "Mensen van buiten Europa die mensen besmetten in Europa" Anders blijft het dweilen met de kraan open. Wat het RIVM adviseert en wat de overheid opdraagt zijn enkel achterhoede gevechten.

1 Reactie
Anoniempje5
Anoniempje54 feb. 2021 - 15:22

Stelt u voor alle dieren over de hele wereld en niet Europeanen uit te roeien? Beetje drastisch. Gevaarlijke virussen ontstaan ook wel eens in Europa, zodra u daar ook achterkomt ook alle Europeanen weg?

emma4
emma44 feb. 2021 - 11:36

' Het ergste wat ze kan overkomen, is immers dat ze een week of wat koortsig en beroerd op bed liggen' was dat maar waar! ik ken verschillende mensen van onder de 60 die daarna nog maanden niets konden en niet konden werken. Dat is wel wat anders.

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen4 feb. 2021 - 11:28

Han, je bent je gebruikelijke verwijzing naar de toeslagenaffaire vergeten!

korheiden2
korheiden24 feb. 2021 - 10:25

Iets dergelijks werd ook door Barbara Baarsma gezegd. En eigenlijk kwam de mening van Baudet, al een half jaar geleden, hier ook op neer. Bescherm ouderen en kwetsbaren maar laat de rest vrij. Dan nog zullen er mensen bijzitten die heel ziek kunnen worden maar dat is ook zo bij griep. Ik vind het moeilijk en ben blij dat ik niet in de - overigens opvallende - schoenen van De Jonge sta.

3 Reacties
GHS
GHS4 feb. 2021 - 13:46

Een van mijn kennissen ( ouder dan 90) las het bericht op internet, dat ouderen van 90 jaar en ouder door de huisarts gevaccineerd zouden worden. Hij meldde zich onmiddelolijk aan, aar kreeg toen het bericht, dat er weer eens wat veranderd was en dat de huisartsen alleen maar de namen enz. op moesten geven van hun patienten die ouder waren dan 90 jaar. Daar na kreeg hij een oproep van het RIVM om een prik te halen: Dat kon pas na 4 weken en daar voor moest hij ( hij was mobiel) een afstand afleggen van 30 KM. En voor de 2e prik? die kwam daarna na 6 weken. weer 30 KM. Na 6 weken het mocht toch uiterlijk 3 weken zijn. Ja, maar men was prikken werd doorgegaan dan konden er meer gedaan worden en wachten we wel op de zending voor de 2e prik . En zo rommelen we verder.

Jozias2
Jozias24 feb. 2021 - 16:38

Wat is nu precies het probleem in het betoog? Vaccineren werkt vooral als er snel een grote groep gevaccineerd kan worden. De huisartsen deden moeilijk over het feit dat het onder -70 bewaard moest worden dus springt de ggd in met vaccinatie straten. Ja en dan moet je twee keer 30 km reizen. Dat is 20 minuutjes met de auto. Er zijn landen waar ze 30 km moeten lopen voor water.

LaBou
LaBou 5 feb. 2021 - 6:41

Als je maar lang en goed genoeg zoekt is er altijd wel iets te vinden dat nog erger is volgens jozias. En dus hoeven we niets te verbeteren.

Stijn Geel
Stijn Geel4 feb. 2021 - 10:06

Bovenstaande is precies wat er nu gebeurt, ouderen zijn na de zorgmedewerkers als eerst aan de beurt. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/01/13/flowchart-vaccins Dat zorgmedewerkers voorrang krijgen lijkt me logisch omdat deze veelvuldig met Covid patiënten en/of met ouderen in contact zijn en bij besmetting vele andere zouden kunnen besmetten. Bovendien moeten ze bij een besmetting tig dagen in quarantaine waardoor het zorgsysteem nog verder onder druk komt te staan. Het is dan misschien niet dodelijk voor de zorgmedewerker, maar de impact is wel enorm. Ik ben overigens wel benieuwd naar wat Han een reële kans op overlijden vindt. 1 op 100, 1 op 1.000?

Joop Schouten
Joop Schouten4 feb. 2021 - 9:49

Goed idee. Toch lijkt het mij noodzakelijk ook personeel in de patiëntenzorg, van zieken- tot bejaardenhuis aan toe, in te enten. Er is te weinig personeel. Als er ineens veel meer personeel uitvalt wegens die rotziekte zit je in de shit.

1 Reactie
JanB2
JanB24 feb. 2021 - 15:29

Volstrekt mee eens.

tempest
tempest4 feb. 2021 - 9:37

Zeer mee eens hoor, maar toch een paar kanttekeningen: - de huidige vaccinatie strategie komt hier aardig mee overeen: ouderen staan vooraan. Alleen hebben we voor zorgpersoneel nog een uitzondering, maar mocht dat de verspreiding tegen houden, dan is die keus ook echt niet zo gek. - volgens mij hebben wij nooit tot doel gehad om het virus uit te bannen. Dat kan simpelweg niet als we mensen vrij willen laten reizen. Het gaat om het terugdringen om overbelasting van de zorg te voorkomen. - mensen kunnen echt heel ziek worden van dit virus, met lange termijn gevolgen. Ik vind “behoorlijk van in de lappenmand” teveel lijken op wat anderen doen: het vergelijken met de griep. Dit is vaak veel meer dan een “griepje” (terwijl een echte griep überhaupt al best gevaarlijk kan zijn). Mensen geruststellen door de ernst te bagataliseren gaat vroeg of laat tegen je keren. - wanneer de angst wat verdwijnt omdat het dodelijke aspect in de perceptie afneemt, dan nog kan de situatie juist veel gevaarlijker worden. Als de verspreiding niet meer in de hand is omdat het gedrag van mensen veranderd, ligt overbelasting van de zorg weer op de loer. Je zal de mortaliteit echt heel erg moeten terugdringen wil je dat risico geheel weg nemen! En dat bereik je dus pas veel later als je groepimmuniteit bereikt. - je noemt een aantal welvaartsziekten en daarbij haal je ook hepatitis B aan. Ik denk dat je je daarin vergist, want dat is niet echt een welvaartsziekte te noemen.

1 Reactie
nikita72
nikita724 feb. 2021 - 10:42

Een goede reactie! Ik zou iets willen aanvullen: Als het oorspronkelijke beleid ("groepsimmuniteit") werken zou, zou het virus ook verdwijnen. Het oorspronkelijke beleid was er dus wel op gericht het virus uit te bannen. Groepsimmuniteit wordt misschien pas bereikt na genetische selectie (dus als de mensen met een minder geschikt immuun-systeem overlijden zonder kinderen). Bij de pokken hadden we na zo'n 5000 jaar nog geen groepsimmuniteit. Gelukkig kwamen toen vaccins. Een ander scenario zou zijn dat kinderen gedeeltelijke immuniteit opbouwen tegen de huidige corona-virussen, zodat latere besmettingen niet dodelijk zijn. Dan hebben we over een jaar of 50 niet meer nodig dat we afstand houden.

Anoniempje5
Anoniempje54 feb. 2021 - 8:47

Zijn er niet ook al flink wat onderzoeken die aangeven dat ook bij gezonde mensen o.a. permanente hart en longschade kan ontstaan door Covid? Je gaat dan wel niet dood maar de rest van je leven is een stuk minder 'leuk' en een 'last' voor de maatschappij als je niet kan werken en/of dure behandelingen/medicijnen nodig hebt de rest van je leven. Je kan ook juist de verspreiders van het virus gaan inenten ipv de 'zwakkeren' en worden die laatste ook niet meer besmet. Die laatsten staan en stonden waarschijnlijk toch al niet samengepakt op een feetje of in de kroeg te hossen. Ik heb er zeker wel moeite mee dat andere ziektes niet worden uitgeroeid maar dat is vaak niet financieel interessant voor het zakenleven. Er een chronische ziekte van maken waar je de rest van je leven pillen en vaccinaties voor met nemen is veel verdienstelijker.

1 Reactie
Anoniempje5
Anoniempje54 feb. 2021 - 8:54

Voor de duidelijkheid, ik pleit niet voor mezelf om eerder een vaccinatie te ontvangen. Ik wacht wel want ik vond al een tijdje drukke hossende menigtes niet meer mijn 'ding' hoewel ik prima gezond ben.

frankie48
frankie484 feb. 2021 - 8:35

Daar hadden wij dus maanden geleden over moeten gaan lopen nadenken, toen de data over het ziekteverloop bij verschillende leeftijds- en risicogroepen bekend waren, toen hadden wij dus niet test- maar besmetstraten moeten gaan inrichten, zodat de prioriteit bij het vaccineren als er een vaccin is, bij die risicogroep had komen te liggen! Voordeel van die strategie was dat wij nu al veel meer economische activiteiten hadden gehad, omdat er toch spraken van een groepsimmuniteit zou zijn geweest, niet wetende toen hoe het met de mutatie van het virus zou gaan aflopen natuurlijk. Want wat dat betreft werd de richting waarin het coronavirus zou kunnen gaan muteren, ook veel te rooskleurig afgeschilderd door iedereen die zegt dat ze er verstand van hebben.

2 Reacties
JoostdeV
JoostdeV4 feb. 2021 - 9:55

Vrijwel iedereen die ik ben tegengekomen met dergelijke ideeën is al besmet geweest, of heeft een slap excuus om zelf niet de besmet te hoeven worden. Heb enig idee hoeveel mensen zich vrijwillig gaan aanmelden om zich te laten besmetten? Ben je voorstander van het alternatief, mensen te verplichten om door de besmettingsstraten moeten? Natuurlijk kan je de leerplicht en het schoolsysteem misbruiken om op deze wijze een flink aantal besmettingen onder jongeren te forceren. Maar zelfs als iedereen onder de 20 jaar immuun zou zijn voor het virus rol je van de ene golf naar de volgende lockdown.

frankie48
frankie484 feb. 2021 - 15:34

Beste Joost, Ik ben tegen elke verplichting die door andere aan iemand anders opgelegd kan worden, maar voor vrijwillige deelname als het wetenschappelijk bewijs dat zou toelaten. En de eerste data in het beginstadium van dit virus lieten zien dat gezonde volwassen mensen tussen de 18 - 55 jaar er hoogstwaarschijnlijk niet al te ziek van zouden gaan worden.

JoostdeV
JoostdeV4 feb. 2021 - 8:34

Je gaat er ten onrechte van uit dat Covid niet dodelijk is voor mensen onder de 60 jaar. Begin maart bleek rond de 50% van de mensen op de IC onder de 50 jaar. Hoe de verdeling in de ziekenhuizen op het moment ligt is niet helder, maar het aantal personen onder de 60 zal naar alle waarschijnlijkheid niet onder de 25% liggen. We doen er zoveel mogelijk aan om alle 60 plussers te beschermen en toch raakt de gezondheidszorg overbelast wnaneer rond de 170.000 mensen in Nederland zijn besmet. Als we alle mensen boven de 60 hebben gevaccineerd en handelen alsof het virus voor de rest van de bevolking ongevaarlijk is, liggen de IC's weer vol als het aantal besmette personen vier keer zo hoog ligt. Stel dat we op dit moment al alle mensen boven de 60 hadden gevaccineerd. Het nieuwe virus is zo besmettelijk dat zonder beperkende maatregelen een besmet persoon gemiddeld 4 tot 5 anderen zal besmetten. Er zijn nu iets meer dan 100.000 mensen besmet, laat je alles los, dan heb je over een week 400.000 besmette personen en liggen de ziekenhuizen vol met mensen onder de 60. Voor de optimisten: Onder de aanname dat op het moment maar 6% van de mensen op de IC,s onder de 60 zijn, moet je een weekje langer wachten tot de weer IC's vol liggen. Indammen is vanaf het begin van de crisis de enige verstandige strategie en dat geld ook voor de komende maanden. Terugbrengen van het virus tot er geen of enkele besmettingen zijn, geeft ons het meeste vrijheid en levert de minste schade aan de gezondheid en economie op. We zijn pas veilig als 80 tot 90 procent van de mensen is gevaccineerd en er geen mutatie is opgetreden die de opgebouwde immuniteit teniet doet. We staren ons blind op de waan van de dag, maar we zouden er goed aan doen om te bepalen hoe we de kans op gevaarlijke mutaties kunnen minimaliseren en beleid te ontwikkelen hoe we moeten handelen om verspreiding van deze mutaties te stoppen, anders begin het hele Covid circus weer van voren af aan.

2 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst4 feb. 2021 - 9:57

Je zou moeten weten hoe het met die personen onder de 60 is gesteld. Zijn zij obees? Wat mankeren zij nog meer?

JoostdeV
JoostdeV4 feb. 2021 - 10:49

Het gaat er toch niet om wie wat mankeert? Ik probeer aan te geven dat we binnen de kortste keren toch weer volle ziekenhuizen hebben. Het totaal aantal besmette mensen ligt alleen een factor 4 of 6 hoger. Wat doet de demografie van personen op de IC er toe als de ziekenhuizen pas niet meer overbelast raken wanneer we tegen de 70% groepsimmuniteit zitten?

Uilenspiegel
Uilenspiegel4 feb. 2021 - 8:21

Volgens mij is wat Han vertelt, momenteel het doel.

3 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst4 feb. 2021 - 9:58

Dat is misschien het resultaat maar niet het doel. Anders was het wel als stip aan de horizon geformuleerd. Zodra we iedere groep hebben gevaccineerd voor wie covid echt een dodelijk risico is, openen wij de maatschappij.

Minoes&tuin
Minoes&tuin4 feb. 2021 - 13:33

Han van der Horst Dat was in eerste instantie juist het doel. Juist om de ziekenhuizen te ontlasten, vooral de IC en mensen te beschermen. Anderen zouden dan veel vrijer zijn. Dit totdat allerlei belangengroepen gingen lobbyen te beginnen met de artsen en verpleegkundigen in ziekenhuizen zoals jij zei. Vooral een bepaald vaccinatie dat van BiontechPfizer dat juist geschikt was voor ouderen en dat wij het eerst in bezit hadden, is nu aan mensen gegeven waarbij een andere vaccinatie ook goed zou werken. Juist bij ouderen was dit middel het meest geëigend. Die willen ze nu Astra Zenica geven wat nauwelijks op ouderen is beproefd en hen sowieso minder bescherming geven dan het percentage dat ze aangeven. Zo is dat nl. met andere vaccins van dat soort ook. De Gezondheidsraad heeft het expliciet tot twee keer toe gezegd, maar men wil blijkbaar liever alleen adviezen die hen uitkomen. Iik moet dan ook lachen als ze de gezondheidsraad om advies vragen. Het was volgens de Gezondheidsraad ook de beste methode het aantal bezette IC-en ziekenhuisbedden te beperken. Daar ging het de heren intecivisten toch om? Maar ineens blijkbaar niet meer. Het valt me ook op dat er bij desbetreffende groep niet langer gewacht is dan 3 weken om de tweede vaccinatie te zetten wat ze voor anderen wel van plan zijn. Rara.. Daarnaast hebben ze voor zichzelf een plaatsje op de IC gereserveerd mochten ze dat nodig hebben.Ligplaats verzekerd. Zij hebben vooral heel goed voor zichzelf gezorgd, de glunderende gezichten waren er niet voor niets. Vervolgens beginnen ze erover dat nu wel maatregelen losgelaten kunnen worden, ook al betekent dat het volstromen van ziekenhuizen, dan maar code zwart. Ook daar hebben zij nl. geen last meer van. Wie het nog begrijpt mag het zeggen. ( Tenminste in het kader van hun eigen argumenten in eerste instantie, minder IC bedden!) Ik ben met de overheid, burgers en heel die Covid 19 wel klaar. Vanmorgen in het debat heb ik niet een keer eenzame kwetsbare mensen en/of ouderen meer horen benoemen) Van niet een partij. Stigmatiseringen verder wat betreft gezondheid mensen laat ik maar achterwege. Het dedain waarmee er over die mensen gesproken werd was niet van de lucht. Die groepen zijn reeds lang melaats verklaard. Ik heb het wel gehad met deze maatschappij.

Minoes&tuin
Minoes&tuin4 feb. 2021 - 13:39

bescherming geeft....intensivisten...