Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Alliantie van Omtzigtianen is vooral een vage praatjes-partij

  •  
22-12-2022
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
7829 keer bekeken
  •  
ANP-456475890

Om met professor Soortkill te spreken – hopelijk correct –: is dit nu hoge flex? Is dit nu gaande? Denken ze dat werkelijk?

Al maanden peilt Maurice de Hond consequent dertig zetels voor een partij met Pieter Omtzigt aan het hoofd. Helaas voor zijn aanhang: die bestaat nog niet. Een aantal mensen in de omgeving van de gevierde volksvertegenwoordiger wil nu de proef op de som nemen. Zij hebben een Alliantie gevormd die over een paar maanden in Drenthe, Overijssel en Noord-Brabant aan de Statenverkiezingen meedoet. Dat is genoeg voor een handjevol zetels in de Eerste Kamer. Omtzigt houdt afstand maar lijkt niet onsympathiek te staan tegenover dit streven.

De Alliantie voert als motto "Het kan wél". Op de homepage staat de forse kop: "Genoeg van 'het kan niet?'" Dit doet denken aan de consultants die op het gemeentekantoor van mijn vaderstad Schiedam de strijd aanbonden tegen het "Ja maar..." dat volgens hen in de mond van de ambtenaren bestorven lag. Het belooft veel maar het zegt tegelijk weinig. 

Het Twents orakel Pieter Omtzigt heeft zich in zijn politieke carrière vooral gemanifesteerd als een soort onderzoeks-Kamerlid. Hij onthult misstanden en wanbeheer. Hij tekent à la Sint Thomas van Aquino – de man is stevig katholiek – verzet aan tegen overheidstirannie, die hij ziet als verstoring van de gewenste orde. Hij wijst financiële luchtkastelen aan. Als zodanig is hij vakmatig gezien het allerbeste Kamerlid. Alleen Renske Leijten van de SP mag hopen wat dat betreft tot zijn evenknie uit te groeien. Zij is al goed op weg. 

Tegelijk weet niemand welke koers een Nederland onder premier Omtzigt zou varen. Hij heeft zich daar nooit helder over uitgelaten. We weten wel dat hij oorspronkelijk tot de rechtervleugel van de CDA-fractie werd gerekend maar daar blijft het bij. Ook met zijn pamflet over het nieuwe sociale contract kun je vele kanten op. 

Biedt het programma van de Alliantie dan uitkomst? Tenslotte is deze partij opgericht door mensen die gepokt en gemazeld zijn in het Omtzigtiaanse denken. De partij heeft vijf speerpunten: pensioen, asielbeleid, democratie, stikstof, Brussel. Aan gedachten omtrent de economische crisis, de hollende inflatie en onze rol in de oorlog van Rusland tegen Oekraïne ontbreekt het ten enenmale. Kleinigheden blijkbaar.

De Alliantie verzet zich tegen de hervorming van de pensioenwet zoals die op 22 december door de Tweede Kamer komt. In plaats daarvan wil zij behoud van het oude stelsel maar dan met een rekenrente en rekenregels die behoorlijke uitkeringen mogelijk maken. Het is net of Henk Krol deze passages heeft geschreven. Is eenvoud hier werkelijk het kenmerk van het ware?

Het asielbeleid van de Alliantie steunt op de bekende twitterwijsheid: "Wij kunnen nu eenmaal niet iedereen opvangen". De site stelt dat wereldwijd 90 miljoen mensen op drift zijn en dat je uiteindelijk niet per individu kunt vaststellen of iemand een échte vluchteling is die thuis gevaar loopt leven en vrijheid te verliezen. Daarom vraagt de Alliantie om een bovengrens. Wie te laat komt, ziet de asielaanvraag niet in behandeling genomen. "Het is mogelijk dat bepaalde wetten en verdragen dit in de weg staan. Deze wetten en verdragen zijn vaak opgesteld onder heel andere omstandigheden. Als deze wetten en verdragen in de huidige omstandigheden juist zorgen voor onrechtvaardigheid en het stimuleren van mensensmokkel, dan moeten deze wetten en verdragen veranderen". Dit is vissen in de vijver van Wilders, Baudet, Van Haga en Eerdmans. Het voordeel van deze leiders is dat zij hun opvattingen tenminste niet verpakken in vrome praatjes.

"Het mag niet van Brussel" is vaak een trucje van ambtenaren en politici om discussie over controversiële maatregelen in de kiem te smoren. Het wensenlijstje van De Alliantie legt terecht die vinger op de wonde. Daarom, zo stellen de zelfbenoemde redders van het vaderland, moet Nederland "een realistische houding aannemen richting Europa". Ons land dient daarom alle middelen in te zetten om Europese regels te voorkomen die goed functionerende instituties kunnen beschadigen. Opting out is daar onderdeel van. De partij wijst erop dat de Habitatrichtlijn (over stikstof) heel strikt wordt uitgelegd maar die over een stabiele munt, begrotingsdiscipline en inflatie juist ruim. Dat de Kamers na een debat van 18 uur in 2016 de Europese pensioenrichtlijn overnamen noemt de partij een fout. Deze richtlijn hindert het behoud van het oude pensioenstelsel zoals de Alliantie die voorstaat. 

Het is bij dit soort passages in partijprogramma's altijd aardig de zaken even om te draaien. Stel je voor dat Nederland een irreële houding zou moeten aannemen waarbij regelgeving die goed functionerende instanties de nek om kan draaien juist wordt omarmd, terwijl opting out principieel wordt afgewezen. Iedereen begrijpt dat dit onzin is. In dat geval heb je te maken met uitgangspunten die iedereen wel kan onderschrijven ongeacht levensbeschouwing. Dan kom je in de bubbel van de politiek al gauw bij zinledigheid terecht

Ook het stikstofbeleid van de Alliantie is vaag. Eerst wordt de staf gebroken over de aanpak van het huidige kabinet. Daarna volgt het alternatief: "Indien het natuurgebied duidelijk beter wordt door beëindiging van een nabijgelegen boerderij, behoort uitkoop tot de mogelijkheden. De kosten hiervan moeten beschouwd worden als beheerskosten van het natuurgebied waarvoor dit boerenbedrijf wordt beëindigd. Dit zorgt ervoor dat er alleen uitkoop plaatsvindt als dit ook voor de natuur zin heeft. Hert voorkomt dat er mooie natuur-inclusieve bedrijven worden opgeofferd alleen om een rekenmodel tevreden te stellen". Uit de toelichting valt af te leiden dat beslissingen in handen moeten worden gelegd van "vaklieden". Ook worden we getrakteerd op algemeenheden als "Goede natuur vraagt ook om een afweging van belangen: wat is de maatschappelijke impact, hoe geef ik ruimte voor natuur-inclusief boeren, hoe zorg ik voor voedselzekerheid volksgezondheid en voor een leefbaar land in harmonie met de natuur?". Het antwoord dat vaklui (welke vaklui?) het maar moeten uitmaken is dan bepaald mager. 

Tenslotte is daar de democratie. Potjandozie, de Alliantie is voor echte inspraak. Dat hadden we nimmer uit de mond van politici gehoord. Met rode oortjes lezen wij verder.

De partij is tegen "Organen, regio's of tafels met macht zonder directe democratische controle". In plaats daarvan moeten parlement en Provinciale Staten goed worden toegerust om de overheid te controleren. Nu wordt de Alliantie ineens concreet: alle samenwerkingsverbanden waarin alleen bestuurders de dienst uitmaken zoals veiligheidsregio's gaan voor de bijl. Datzelfde geldt voor overlegtafels "waar alleen lobbyisten plaatsnemen". Ook verdwijnen "miljardenfondsen waar uitgaven worden gedaan buiten het zicht en de macht van de volksvertegenwoordiging". Het zou mooi geweest zijn als de Alliantie ons enige verhelderende voorbeelden had gegeven maar daar is men in de haast blijkbaar niet aan toegekomen. 

Blijft het hierbij? Het blijft hier niet bij. De Alliantie wil een verbod op het procederen in andermans naam zonder diens toestemming. Ook zouden "private stichtingen met miljoenenbudgetten" ontdaan moeten worden van "procedeerprivileges". Wat moet dat nu weer betekenen? Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat de partij activisten als Johan Vollenbroek of misschien zelfs de vakbonden en milieuorganisaties een toontje lager wil laten zingen. Ook hier schitteren concrete voorbeelden door afwezigheid.

De conclusie is onontkoombaar. De oprichters van De Alliantie excelleren in vage praatjes met een zekere neiging stemmers op populistische partijen hier en daar wat stroop om de mond te smeren. 

Om met professor Soortkill te spreken – hopelijk correct –: is dit nu hoge flex? Is dit nu gaande? Denken ze dat werkelijk?

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de afffaire rond het Groninger aardgas evenmin.

Beluister Het Geheugenpaleis, de wekelijkse podcast van Han van der Horst en John Knieriem over politiek en geschiedenis. 

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (86)

Pater
Pater24 dec. 2022 - 6:00

Het is me een raadsel waarom VdHorst denkt dat Omtzigt hier "niet onsympathiek" tegenover lijkt te staan. te staan

Martin van der Linde
Martin van der Linde23 dec. 2022 - 14:37

Dank Han voor je toelichting. Scheelt me een hoop zoek en denkwerk. Omtzigt is een prima politicus maar niet een die veel verder komt dan het niveau van een boekhouder. Hij is precies, wil tot achter de komma weten hoe iets in elkaar steekt. Maar daar houdt het op. Hij zou een prima fractiemedewerker zijn. Geen politicus met een visie laat staan de uitstraling om mensen te inspireren. Omtzigt is de held van middelmatig Nederland, het Nederland van doe maar gewoon en van opgelegde bescheidenheid. Alliantie is een verzameling loszittend vuil van beroepstwijfelaars op zoek naar vaste grond onder de voeten. Dat zweven gaat je tenslotte niet in de koude kleren zitten. Het is een nieuwe vorm van populisme, iets hoger opgeleid dan het oude en met net iets meer ambitie. Maar nog steeds te groot voor het slabbetje en te klein voor het echte werk. Goedbedoeld amateurisme of moet ik zeggen dilettantisme. Kroegpraat uit de betere buurt maar nog steeds kroegpraat. Wat moet Omtzigt hiermee? Niks denk ik. Laat hem in 2025 gewoon met stille trom vertrekken, dan blijven we in ieder geval verschoont van zijn bestuurlijke en politieke onkunde. Dan zal hij de belofte blijven die hij nooit was.

1 Reactie
Déjà vu
Déjà vu25 dec. 2022 - 0:27

#Kroegpraat uit de betere buurt maar nog steeds kroegpraat. # Daarmee heeft u uw bovenstaande verhaaltje goed verwoord.

Joop  den Uil
Joop den Uil23 dec. 2022 - 10:51

Omtzigt blijkt een vuurpijl te zijn. Schitterend tot grote hoogte dat iedereen ziet maar vervolgens uitdooft en men tot de orde van de dag overgaat.

tempest
tempest23 dec. 2022 - 6:40

“Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat de partij activisten als Johan Vollenbroek of misschien zelfs de vakbonden en milieuorganisaties een toontje lager wil laten zingen. ” Ik mag toch aannemen dat vakbonden georganiseerd zijn als vereniging en niet als een stichting (je kan er immers lid van worden). Dus dat lijkt me in ieder geval stemmingmakerij. Maar ik ben ook benieuwd naar wat concreter voorbeelden.

2 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst23 dec. 2022 - 10:56

Ze willen procederen in andersmans naam verbieden.

stokkickhuysen
stokkickhuysen23 dec. 2022 - 14:40

Dus jij denkt fdat 'De Alliantie' bedoeld heeft om het woord 'stichting' te gebruiken en 'vereniging' te vermijden? Wat wordt trouwens bedoeld met 'procedeerprivileges'? Han heeft helemaal gelijk als hij dit een heel vage omschrijving vindt wat wat De Alliantie vindt dat er moet veranderen. En ik deel zijn donkerbruine vermoeden.

Déjà vu
Déjà vu23 dec. 2022 - 1:49

Omzigt kan rekenen en redeneren. Daar maak je je niet geliefd mee bij je collega's die enkel kunnen lullen.

hansdetorenkraai
hansdetorenkraai22 dec. 2022 - 21:10

Ik heb een zwak voor Pieter Omtzigt die het vak van politicus hoog heeft zittent, er is geen gelijke in de kamer. Eigelijk is dat een schande, veel mensen met weinig expertise waardoor er veel fouten gemaakt worden. Sloot net m'n lees momentje met Ronald Plasterk af. Hij kan op een wel heel aparte mannier het moderne links verluchtigen met zijn onversneden mening. En na het zien van de laatste peiling van Maurice de Hond waar de conventionele partijen aan zowel links als rechts zijn weggevaagd en mensen hun heil zoeken bij nieuwe clubjes. Welk een schande van zo veel politieke onkunde arrogantie en botte minachting voor de kiezer zie ik aan me voorbij komen. Ik heb geen idee hoe dit gaat aflopen maar zie nog veel meer afstraffingen van de oude clubjes op links en rechts. Trouwens een ieder al het beste voor de feestdagen met vooral vrede op aarde.

Farmer3.0
Farmer3.022 dec. 2022 - 19:17

Één van de weinige kamerleden die doet wat een kamerlid moet doen; het kabinet controleren. Lastig en vervelend zulke personen. Soms droom ik dat hij zich aansluit bij de BBB. De nachtmerrie van vele partijen.

DaanOuwens
DaanOuwens22 dec. 2022 - 19:08

Van der Horst stipt volgens mij de twee belangrijkste punten aan maar trekt niet de exact juiste conclusie. Hij typeert Omtzigt wel goed. Het is een soort regelnerd. Een politicus die de problemen in de samenleving wijdt aan een overheid die kwalitatief onvoldoende functioneert. Hij praat niet over visie maar over procedures. En inderdaad tal van overheidsorganisaties zijn een kwalitatieve puinbak. Dat wordt verergerd door de incompetente Rutte maar dat is niet de oorzaak. Maar Omtzigt is verder gewoon een conservatieve christen van het platteland. Alles kan je regelen in je netwerk als je de goede mensen kent. En hij gedraagt zichzelf ook als een goed mens rondom zijn huis. Maar verder is hij gewoon rechts. Conservatief. Hij zal dus niet bijdragen aan het oplossen van grote mondiale problemen. Hij kan dat alleen lokaal op kleine schaal. Dat verklaart ook zijn populariteit bij conservatief of extreem rechts en conservatief links. Die denken dat je grote problemen kan oplossen met gewoon boerenverstand. Dat lees ik ook terug in reacties hier. Mensen die denken dat het eigenlijk simpel is. Echter de grote wereld werkt zo niet. Ieder besluit dat een bestuurder neemt is een beetje goed en een beetje fout. Kwestie van het zo goed mogelijk doen. Dan heb je niets aan Omtzigt. Daarom kan hij ook geen partij vormen. Dan moet je dealen.

11 Reacties
Darule
Darule22 dec. 2022 - 22:08

Het achterliggende besluit van het toeslagen schandaal. Gewoon ook een beetje goed. Het besluit dat ertoe heeft geleid dat de vaccinatie pas laat kon beginnen. Gewoon ook een beetje goed.

Pater
Pater23 dec. 2022 - 4:20

Bij het CDA had Omtzigt in de programmacommissie een linkse invloed.

DanielleDefoe
DanielleDefoe23 dec. 2022 - 10:02

Pater zegt dat niet vooral iets over het CDA?

Martin van der Linde
Martin van der Linde23 dec. 2022 - 14:40

Daan, helemaal eens. Omtzigt is de held van de middelmaat. Van mensen die het zelf ook niet weten maar denken dat eenoog koning kan worden.

DaanOuwens
DaanOuwens23 dec. 2022 - 19:11

@ Darule Jij schrijft: Gewoon ook een beetje goed. Je reactie laat zien dat je geen bal hebt begrepen van mijn tekst. Daar waar is laat zien dat een beetje goed/slecht een belangenafweging is kom jij niet verder dan één belang aanwijzen. Die manier van denken, kijken en argumenteren is een probleem.

DaanOuwens
DaanOuwens23 dec. 2022 - 19:13

@ Pater Jij schrijft: Bij het CDA had Omtzigt in de programmacommissie een linkse invloed. De vraag hier is wat die linkse invloed dan is. En wat maakt dat jij dat kan beoordelen. Als 3ik naar jouw bijdragen kijk zie ik overwegend rechtse ideeën. Laat links dan zelf maar een visie hebben.

DaanOuwens
DaanOuwens23 dec. 2022 - 19:15

@ Martin van der Linde Het is voor mij inderdaad de verkeerde manier van politiek bedrijven. Met de vaardigheden die hij heeft zou Omtzigt een prima top ambtenaar zijn, desnoods een ombudsman, maar liever geen kamerlid.

Pater
Pater24 dec. 2022 - 6:22

@Danielle, Daan Ik heb indertijd zijn uitgebreide vertrouwelijke memo aan het CDA-bestuur gelezen, daar haal je wel degelijk wat linkse punten uit, o.a. zijn voorstel om het minimumloon met 10% te verhogen, om de nominale ziektekostenpremie te verlagen en de kosten kinderopvang inkomensafhankelijk te maken. Een duidelijke betrokkenheid bij huishoudens met lage inkomens. Dat hij ook een overtuigd christen is vind ik geen probleem. @Daan Op meerdere punten sla je de plank mis. Kennelijk lees je mij slecht, en weet je heel weinig over de inhoud van de ideeën van Omtzigt. Zijn gegronde kritiek op de overheid ís op zich al een visie, evenals zijn Sociaal contract. Ik maak het je graag gemakkelijk: https://content1b.omroep.nl/urishieldv2/l27m40f7efd13cbbc3700063a69807000000.4cdc9d5f62b24fd884445e83134aef27/nos/omtzigt_memo.pdf

DaanOuwens
DaanOuwens24 dec. 2022 - 17:13

@ Pater Jij schrijft: daar haal je wel degelijk wat linkse punten uit, o.a. zijn voorstel om het minimumloon met 10% te verhogen Klaas Dijkhof en de directeur van de Nederlandse bank vonden dat ook. Kort niet echt een opvatting die iemand links maakt. Betrokkenheid bij lage inkomens heeft de PVV ook als ze maar wit zijn. Ook zijn sociaal contract maakt hem niet links. Ik denk niet dat jij in staat bent te beoordelen of Omtzigt linkse opvattingen heeft. Hij is net als jij conservatief.

DanielleDefoe
DanielleDefoe25 dec. 2022 - 8:50

Minimumloon verhogen (zodat er ook gekapt kan worden in de toeslagenjungle ) is geen typisch links standpunt.

Pater
Pater29 dec. 2022 - 3:58

@Ouwens, @Danielle Een cluster van voorstellen om het minimumloon met 10% te verhogen, om de nominale ziektekostenpremie te verlagen en de kosten kinderopvang inkomensafhankelijk te maken kan ik niet anders dan (sociaal-economisch) links noemen. Dar hij daarnaast cultureel conservatief is is ook duidelijk. @Ouwens Dus als de PVV iets vindt mag links dat niet vinden? Zo kom je op heel vreemde paden terecht. Herhaling van flauwekul over min politieke oriëntatie helpt niet, het blijft flauwekul. Kies eens voor integriteit en kom voor de verandering een met onderbouwing.

ZonderNaam2
ZonderNaam222 dec. 2022 - 19:01

Omtzigt als partij gaat denk ik niet werken. Omtzigt als Kamerlid is niet zo zeer populair omdat mensen het ideologisch zo met hem eens zijn (wat dat betreft is hij gewoon een conservatieve christen, ideale CDA'er), maar omdat hij een vastbijter en dossiervreter is en daar zijn er niet zoveel meer van in de Kamer. Dat is echter wel het type mens dat veel mensen graag als Kamerlid zien, zeker in de oppositie.

EUpiet
EUpiet22 dec. 2022 - 17:53

CDAers die de bui al zien hangen en nu een vlucht naar voren doen. Omtzigt zelf geeft aan niets met die partij van doen te hebben.

Kuifje3
Kuifje322 dec. 2022 - 17:28

Die dertig in de laatste peiling is de hoogste score tot nu toe. Ik vermoed echter dat Omtzigt zelf nog lang niet heeft besloten voor zichzelf te gaan. Ook laat hij nog steeds niet blijken of hij zich zal aansluiten bij een andere partij. Opmerkelijk was laatst dat in een commissievergadering Omtzigt niet mee mocht stemmen. Een paar rechtse leden van de commissie liepen mede daarom weg, maar Omtzigt zelf bleef gewoon wel bij die vergadering.

3 Reacties
ZonderNaam2
ZonderNaam222 dec. 2022 - 19:19

Er is niets opmerkelijks aan het feit dat Omtzigt in commissies geen stemrecht heeft. Omtzigt mag niet meestemmen om dezelfde reden dat Van Haga dat niet mag. Het zijn afgesplitste Kamerleden dus ze zitten er niet namens een partij die op het laatste stembiljet stond. Wat wel dubieus was, was de wijze waarop de voorzitter het stemrecht van Denk afpakte (blijkbaar zou oorspronkelijk Van Baarle ipv Arzakan daar namens Denk zitten, maar dat was niet op juiste wijze doorgegeven o.i.d.).

Kuifje3
Kuifje322 dec. 2022 - 22:11

@Naamloos: Dat met Denk was inderdaad helemaal van de gekke. De stemming ging erom of de Jonge zou worgen gevraagd om een toelichting te geven. Iets wat de Jonge al eerder had gedaan voor dit onderwerp. Een rare truc dus om de coalitie hier te helpen. Overigens als de Jonge al gevraagd wordt dan kan hij staatsrechtelijk gezien heel eenvoudig nee zeggen als hij dat niet zou willen aangezien Volksgezondheid niet meer zijn portefeuille is. En ja, ik vind het wel opmerkelijk. Het is ondemocratisch en nergens in welke wet dan ook staat deze regel.

ZonderNaam2
ZonderNaam223 dec. 2022 - 8:22

Ik vind het niet zo heel gek dat afsplitsers geen stemrecht krijgen in dit soort commissies. Bij stemmen is het niet zoals in de plenaire zaal, 1 persoon is 1 stem, maar 1 partij is 1 stem. Als elke afsplitser dan ook een stem krijgt dan verstoor je dit principe. Wat bijvoorbeeld op de laatste verkiezingslijst als FvD stond, zit nu als 3 verschillende fracties in de Kamer. Als die allemaal hetzelfde stemrecht zouden krijgen dan zou dat resulteren in een verdriedubbeling van de invloed van deze politieke flank in commissies zonder dat er een kiezer aan te pas gekomen is.

Rode druppel
Rode druppel22 dec. 2022 - 17:02

Heb een groot respect voor Omtzigt. Hij is vasthoudend en wil gerechtigheid. Het enigste wat ik mis , is socialistische oplossingen. Omtzigt is veel acceptabeler voor mij dan VVD, D66, CDA, PvdA en GL, ik stem nog liever niet dan deze 5 partijen. Gelukkig bestaat nog mijn partij, daar kan ik mij zeer in vinden wat standpunten betreft.

3 Reacties
Satya
Satya22 dec. 2022 - 20:13

"Het enigste wat ik mis , is socialistische oplossingen." Jouw partij is niet socialistisch, nationalisten zijn tijdens de eerste internationale weggestuurd omdat nationalisme niet samengaat met de Klassenstrijd, die is internationaal en zal via nationalisme nooit gewonnen worden. Toch blij dat je af en toe een teken van leven geeft.

Paul Spijkers
Paul Spijkers23 dec. 2022 - 10:01

Satya, dat staat gelijk aan op het laatste oordeel wachten. Als men had moeten wachten tot socialisme over de hele wereld kon, waren er nooit sociale democratieen geweest. Men kan alleen verandereingen maken in concrete situaties waar men invloed heeft. Vandaar nationale democratische socialistische parliamentaire partijen. Die zorgden voor gelijkheid in hun eigen maatschappijen. Je kan en mag niet wachten tot de wereld perfect is of tot de wereld geregeert word door een centrale socialistische beweging, zoals de eerste internationaal wilde, om te doen wat te doen valt. Vandaar dat ze dat ook niet deden.

Satya
Satya23 dec. 2022 - 13:03

"Als men had moeten wachten tot socialisme over de hele wereld kon, waren er nooit sociale democratieen geweest. " Hoezo? Er is geen socialist die zegt dat het een proces is dat overal in één keer ingevoerd wordt. Hoef je je nog niet tegen andere slachtoffers te keren zoals de sp bestuur doet. Begrijp wat je bedoelt, grotendeels ook erg redelijk alleen het beschrijft de sp niet.

De Boomkweker
De Boomkweker22 dec. 2022 - 16:41

Deze man is goud eerlijk. Een man waar echts rechts is en geen links wordt. En zijn fouten toegeeft. De man is door zijn CDA in de steek gelaten. Zwaar overspannen geweest, en wordt als eenman partij geholpen door een groep vrijwilligers. Ik hoop dat zijn ervaring in de politiek zo groot is dat hij eerlijke en goede toekomstige Kamerleden kan overtuigen om hem te helpen. Nijvere en oprechte Kamerleden hebben wij nodig en geen populisten .

2 Reacties
itsme3
itsme322 dec. 2022 - 20:03

Omtzigt goudeerlijk? No way. https://nos.nl/artikel/2202237-kamerlid-omtzigt-cda-liet-nepgetuige-praten-over-mh17

r v b
r v b22 dec. 2022 - 20:21

VVD doet nooit links, CDA doet nooit links, FVD, ja21 doen nooit iets links, en zo zijn er wel meer. Genoeg keuze op rechts, een Omtzigtpartij voegt niets toe.

Satya
Satya22 dec. 2022 - 16:39

"Als zodanig is hij vakmatig gezien het allerbeste Kamerlid. Alleen Renske Leijten van de SP mag hopen wat dat betreft tot zijn evenknie uit te groeien. Zij is al goed op weg." Het zijn de slimste populisten, beide hebben meegedaan aan het negeren dat er met de toeslagen iets ernstig misging, pas toen duidelijk was dat de advocate die de misstanden in de media kreeg wel een erg goed verhaal had zijn ze er iets mee gaan doen.

10 Reacties
EUpiet
EUpiet22 dec. 2022 - 17:57

Inderdaad, ik heb dan ook respect voor de partijen die niet genegeerd hebben dat er iets mis was met het toeslagen stelsel. Welke waren dat ook al weer? Dat kan je wel vertellen denk ik. Ook heb ik respect voor al die kamer leden die toen het eenmaal bekend was direct op de bres sprongen voor mensen die slachtoffer waren van het toeslagen schandaal. Buiten Omtzigt en Leijten om, wie waren dat ook al weer? Ben het even kwijt, dat kan je me wel vertellen denk ik.

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...22 dec. 2022 - 17:58

Omtzigt en Leijten populisten, really? Nogal een aantijging vind ik, je hebt vast wel wat populistische quotes van hen paraat.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout22 dec. 2022 - 18:11

Wat is de bedoeling? Ayaan Hirsi Magan (Ali) imiteren? Doe daar dan iets mee!

Satya
Satya22 dec. 2022 - 19:57

"Welke waren dat ook al weer? " Geen, het is een wanprestatie van de hele kamer, allemaal de kopjes naar Wilders laten hangen die de grootste aanstichter van dit drama is. Rechtlijnig en een totaal gebrek aan menselijke maat.

Satya
Satya22 dec. 2022 - 20:07

"Omtzigt en Leijten populisten, really? Nogal een aantijging vind ik, je hebt vast wel wat populistische quotes van hen paraat." De SP is altijd een populistische partij geweest. Bekijk de vele draaien maar eens in de loop der jaren. Een partij die met Tiny kox wil werken is gewoon een xenofobische partij. "De Anne Frank Stichting brandmerkte de SP als een racistische partij, en leden stapten op." Tiny kox is nooit aan de kant gezet maar plakt al jaren aan het pluche. https://sptransparant.wordpress.com/gastarbeid-en-kapitaal/ Omtzigt negeerde net als alle andere Kamerleden de vele signalen dat er iets ernstig misging maar wist op het juiste moment in te stappen en populistische winst voor zichzelf te halen. Zijn wanprestatie is net zo groot als van de rest van de kamer. https://www.oneworld.nl/lezen/discriminatie/zonder-deze-advocaat-was-de-toeslagenaffaire-nooit-onthuld/

Satya
Satya22 dec. 2022 - 20:09

"Ayaan Hirsi Magan (Ali) imiteren? Doe daar dan iets mee!" Waar heb ik deze scheldpartij aan te danken? Ali is een bedriegster. De podcast van Joe Rogan met haar gehoord? Het Nairobi dat zij beschrijft heeft nooit bestaan.

EUpiet
EUpiet22 dec. 2022 - 20:58

@Satya. Allemaal de kopjes naar Wilders laten hangen? Niet dat ik iets met Wilders heb maar het toeslagen debacle gaat veel verder terug. Tot zo ongeveer 2005 toen het vehikel werd opgetuigd. Niet omdat er zoveel mededogen was met luitjes die te weinig verdienden om rond te kunnen komen maar om loonkosten te drukken. Immers toeslagen komen uit algemene middelen die belastingbetalers moeten ophoesten. Dit heeft helemaal niets met Wilders te maken. Er zijn in ieder geval twee kamer leden geweest die zich misschien te laat maar dan nog, onvoorwaardelijk hebben ingezet voor mensen die slachtoffer zijn geworden van de toeslagen affaire. Dat zijn mensen die je constant aanvalt. Want populistisch. Kom dan eens met iemand of een partij die niet populistisch is en die ook opgekomen is voor die mensen. Sterker nog, wat stem je?

Satya
Satya23 dec. 2022 - 8:56

Het is de pvv die op toeslagen en uitkeringen beleid wilde waar men van misbruik uitging. Ze hebben het net als de rest van de kamer genegeerd, de signalen en dat is van hen net zo kwalijk als de rest van de kamer. Populisme is eigenlijk wel het kenmerk van de huidige politiek. Heb volt gestemd omdat ik vond dat ze een eigen verhaal hadden ipv reactie politiek. Spijt van.

EUpiet
EUpiet23 dec. 2022 - 12:33

@Satya, Politiek is altijd in mindere of meerdere mate populistisch. Het geleuter van D66 over transparantie en een nieuwe bestuurscultuur net zo als de 1000 Euro van Rutte. Het gezwam van de PVV over dichte grenzen en laten we het maar helemaal niet over FvD hebben. De wet waar jij op doelt is deze en die is met 150 stemmen voor aangenomen. https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33754_wet_aanpak_fraude_toeslagen Na positief advies van de RVS. Ook in de eerste kamer is hij met algemene stemmen aangenomen. Omtzigt en Leijten hebben naderhand toegegeven dat die wet er nooit had moeten komen. Die hele Bulgarenfraude was peanuts. Maar ieder kamerlid heeft er voor gestemd. Dus je aanvallen op die twee zijn nogal misplaatst. Immers ze hebben geleerd van hun fouten en zich daarna enorm ingezet voor mensen die geraakt waren door de toeslagen affaire. Tegengewerkt door de regeringspartijen.

Gerygrr
Gerygrr23 dec. 2022 - 14:57

De SP is de enige socialistische partij, die niet met de VVD van Rutte wil regeren. Kijk naar de ommezwaai van Diederik Samsom toen deze de vorige SP leider Roemer de linkse stemmen aftroggelde. Sindsdien is de linkse wolk benoemd en daar wil Rutte niet mee regeren. Wel met de oude machtspartijen, dezelfden die de VOC mentaliteit terug willen. De kooplieden en de confessionelen die graag samen blijven regeren met een klein links randje. Klein ook vooral door de nadruk te leggen op een kleine etnische uitgebuite groep, en de grote groep vanouds uitgebuiten vreest. Geen linkse wolk!

Nicolay2
Nicolay222 dec. 2022 - 16:24

Ik heb veel respect voor deze man, en zeker ook voor zijn vrouw die hem uit een diep dal van ellende heeft gehaald omdat hij een intelligent sociaal bevlogen mens is, in deze bizarre wereld. Ik denk dat bij nieuwe verkiezingen het de grootste partij word, ik hoop het want hij zal eindelijk de gehele bevolking laten profiteren van de welvaart en niet een kleine groep rijken zoals nu onder 2 kabinetten van de Neo liberalen onder leiding van de VVDér Rutte.

TwoTone
TwoTone22 dec. 2022 - 15:59

Ik denk dat de toon en werkwijze van Omzigt veel kiezers aanspreekt. De alliantie komt de schrijver wat vaag over, echter de kiezer ziet Omzigt immer op inhoud het met enige logica het debat voeren. Dat laatste is bij de regerende partijen niet meer zo aanwezig. En de mensen zijn het ook wel zat dat er onlogische en slechtere wetten worden doorgevoerd om maar aan het Eu dictaat van middelmatigheid (one size fitts all) te voldoen. De nieuwe pensioenwet is op een aantal vlakken gewoon gelegaliseerde inefficientie (hogere kosten dus), tevens weer werkvoorziening voor bureaucraten en ambtenarij.

KritischKijken
KritischKijken22 dec. 2022 - 15:17

Het doet pijn bij de gepokt en gemazelde traditionele socialisten: 30 zetels, waar Attje blij mag zijn met 10. En dus gaan we t pensioenvoorstel van de Omzigtianen onder vuur nemen, daar waar driekwart vd Kamer zelf niet begrijpt waarvoor ze tekenen met de nwe wet. En eindeloos blijven roepen dat iedereen hier welkom is, zonder enige echte visie, waar we dat op stikstofdossiers blijkbaar moeiteloos vaststellen is nog naiever. Het doet pijn, da's wel duidelijk...

pahan
pahan22 dec. 2022 - 15:14

Er zullen altijd profiteurs zijn en blijven.

Norsemen
Norsemen22 dec. 2022 - 14:47

Omtzigt, de nieuwe Jezus. Althans zo ziet hij zichzelf.

2 Reacties
toentomatentomaten
toentomatentomaten22 dec. 2022 - 17:24

Zelden zulke rabiate onzin gehoord. Heb jij ooit het woord “integer” in je vocabulaire opgenomen? Dat jij aparte standaards hanteerde was me wel bekend maar dit slaat echt alles…

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...22 dec. 2022 - 18:02

Pertinente nonsens. Is juist de bescheidenheid zelve.

Darule
Darule22 dec. 2022 - 13:58

Je kan niet zonder tussenstop de top van de mount Everest beklimmen. Dat gaat in fases, steeds een volgende stap. Ook een elektrische auto kon niet gelijk 500km. Dat ging in fases. Het is te makkelijk om bij de eerste fase te roepen dat het allemaal vaag is en nog niet waar het moet zijn. Gelukkig zijn er mensen die wel weten dat je niet gelijk de top kan bereiken, maar dat in etappes moet doen.

WillemVS
WillemVS22 dec. 2022 - 13:37

Ah, een Omzigt-hit-piece. Zal de eerste niet zijn, vast ook niet de laatste. "Men" begint een beetje zenuwachtig te worden. Heel goed.

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...22 dec. 2022 - 13:30

Han dit is nog géén volwaardige politieke partij, daar kun je nu nog niet een doorwrocht programma van verwachten. De thema's die 'De Alliantie' aankaart zijn wél kwesties die sterk leven bij 'mild-rechts'. Er is grote onvrede bij de rechtervleugels van partijen als de VVD en het CDA. Deze nieuwe politieke beweging voelt haarfijn aan waar de pijnpunten zitten. Onze politici komen steeds minder op voor het nationale belang. Middels listige één-tweetjes bepaalt Brussel meer en meer wat er in 'De Hofstad' gebeurt. Een meerderheid van onze landgenoten wil helemaal geen 'ever closer union', toch gebeurt dit waar we bij staan en zwemmen steeds dieper een fuik in. Bij de TK-verkiezingen in 2025 zou, indien deze beweging uitgroeit tot een echte partij, 'De Alliantie' wel eens met twee vingers in de neus de grootste kunnen worden.

7 Reacties
r v b
r v b22 dec. 2022 - 13:49

Jammer genoeg zit er totaal geen voortgang in de beloofde ever closer union, en dat is wel hoog tijd, dat is onze democratische keuze geweest.

GeenProbleem
GeenProbleem22 dec. 2022 - 14:05

@RVB ' en dat is wel hoog tijd,' Waarom?

oproerkraaier
oproerkraaier22 dec. 2022 - 15:36

"Een meerderheid van onze landgenoten wil helemaal geen 'ever closer union". Volgens mij klets je hier uit je nek.

badgast
badgast22 dec. 2022 - 16:26

@rvb: welk onderzoek kan je daarover aanhalen? Want het is wel knap laat om tot zo'n conclusie te komen; want de wens tot ever closet union werd al in de eerste verdragen geratificeerd.

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...22 dec. 2022 - 17:52

@ rvb @ oproerkraaier Misschien destijds niet goed opgelet, maar op woensdag 1 juni 2005 is er een referendum gehouden....

r v b
r v b22 dec. 2022 - 19:21

@njk: Dat ging over een grondwet, die er dus nog niet is. Ondertussen hadden andere stappen genomen kunnen worden, zoals afschaffen van het veto recht, waardoor de democratie versterkt wordt. Het raadgevende (dus betekenisloze) referendum ging niet over de "ever closer union", die er moet komen want het is de basis van de EU.

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...23 dec. 2022 - 7:25

@ Rvb Die grondwet was de blueprint voor verdergaande integratie, werd door een meerderheid in ons land en Frankrijk afgewezen. Is via een omweg er later doorheen gejast. Erg democratisch allemaal, not...

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout22 dec. 2022 - 13:29

Het soort calvinisme bij Han van der Horst maakt dat Nederland uiteindelijk geregeerd gaat worden door populisten. Het getal van 30 zetels voor Pieter Omtzigt op zichzelf is niet het belangrijkste, maar een motie van wantouwen vanuit het volk tegen het bestaande kabinet, zeker als men ziet dat die zetels voornamelijk weg worden getrokken bij populistisch c.q. extreem-rechts. Historicus Jona Lendering vat het goed samen: Of de Nederlandse culturele identiteit aan het verdwijnen is of alleen aan het veranderen is, weten we dit jaar, volgend jaar en zelfs over tien jaar niet. Dat Nederlandse bedrijven langs Angelsaksische lijnen zullen worden geleid, is onvermijdelijk, maar het politieke leven kan zijn oude kwaliteiten behouden, ten goede of ten kwade. De centrale vraag kan zijn of Nederlandse politici zullen beseffen dat hun kiezers hen haten omdat ze een natie proberen te besturen alsof het een Angelsaksisch bedrijf is, waarbij ze het proces van wederzijds overleg negeren. De huidige crisis binnen het westerse kapitalisme kan al dan niet leiden tot een hernieuwde waardering van het Franse, Duitse en Nederlandse model en kan een belangrijke rol spelen bij het redden van de Nederlandse culturele identiteit, onlosmakelijk verbonden met consensus. Consensus and crisis – a history of the Netherlands https://consensusandcrises.wordpress.com/9-2/9-11/ Peilingen interesseren me alleen als er een duidelijke trend in te zien is. Tegels lichten is dan secundair.

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen22 dec. 2022 - 13:16

Dank hiervoor, ik had hier nog niets over gehoord. Volgens het AD heeft Omtzigt bij monde van een voorlichter laten weten geen deel uit te maken van de partij. Maar het zijn wel mensen uit zijn kringen, dus wie weet. Wellicht zijn het ook CDA'ers die de bui al zien hangen bij de PS verkiezingen in maart, het is nog te vroeg om daar wat van te zeggen. Bij BBB zullen ze in ieder geval niet blij zijn met deze ontwikkeling.

1 Reactie
GeenProbleem
GeenProbleem22 dec. 2022 - 13:39

'Bij BBB zullen ze in ieder geval niet blij zijn met deze ontwikkeling.' BBB gaat het alleen toch nooit redden, die zullen bij een eventuele zege in Maart moeten gaan samenwerken.

GeenProbleem
GeenProbleem22 dec. 2022 - 13:13

'De oprichters van De Alliantie excelleren in vage praatjes met een zekere neiging stemmers op populistische partijen hier en daar wat stroop om de mond te smeren. ' Ik vind het helemaal niet zo vaag. ' "Wij kunnen nu eenmaal niet iedereen opvangen".' Dat klopt natuurlijk, en in ons huidig stelsel zou *iedereen* van die 90 miljoen mensen asiel aan kunnen vragen in Nederland. Moet je niet willen.

8 Reacties
r v b
r v b22 dec. 2022 - 13:26

zolang we niet aan geboortebeperking doen en arbeidsmigranten welkom zijn, is het volkomen logisch dat alle mensen in nood asiel mogen aanvragen. Zeuren over dat alle vluchtelingen ter wereld naar Nederland kunnen komen is natuurlijk onzin.

Volrin
Volrin22 dec. 2022 - 13:45

"Dat klopt natuurlijk, en in ons huidig stelsel zou *iedereen* van die 90 miljoen mensen asiel aan kunnen vragen in Nederland." Wat een hysterische onzin. Iets kunnen aanvragen betekend niet dat je een reële kans hebt het te krijgen.

GeenProbleem
GeenProbleem22 dec. 2022 - 14:04

@volrin 'Iets kunnen aanvragen betekend niet dat je een reële kans hebt het te krijgen.' Je kunt lezen, toch? Er staat toch echt 'aanvragen' en niet krijgen, of denk je dat de mensen die asiel aanvragen buiten Nederland verblijven? 'Wat een hysterische onzin.' Dat is jouw mening.

GeenProbleem
GeenProbleem22 dec. 2022 - 14:04

@RVB ' Zeuren over dat alle vluchtelingen ter wereld naar Nederland kunnen komen is natuurlijk onzin.' Waarom is dat onzin? 'zolang we niet aan geboortebeperking doen ' Is jou al niet meerdere keren duidelijk gemaakt dat je onwaarheden plaatst?

KritischKijken
KritischKijken22 dec. 2022 - 15:21

@Volrin Maar inmiddels is wel gebleken dat ook al krijg je geen asiel dat dit niet betekent dat je terug gaat. Bent u nou zo naief?

Satya
Satya22 dec. 2022 - 16:43

"Waarom is dat onzin?" Omdat 85% van de vluchtelingen in de regio wordt opgevangen. De armste landen doen vele malen meer als de rijkste.

GeenProbleem
GeenProbleem22 dec. 2022 - 18:14

@satya Dat kan misschien wel zo zijn, maar dan is 55.000 mensen er bij per jaar nog steeds niet wenselijk.

DanielleDefoe
DanielleDefoe25 dec. 2022 - 22:31

[Iets kunnen aanvragen betekend niet dat je een reële kans hebt het te krijgen.] Overal in Europa faalt het bij afwijzing behorende uitzettingsbeleid.

Middenman
Middenman22 dec. 2022 - 12:13

Goed artikel. De hype rond Omtzigt is overdreven. Hij heeft hele goede dingen gedaan, maar ook hele foute. Heeft de toeslagenaffaire aan het licht gebracht, maar ook mede veroorzaakt. Het is geen teamspeler. Ik denk dat hij zich daarvan bewust is en wil waarschijnlijk helemaal geen partij oprichten.

10 Reacties
Wakker Dier
Wakker Dier22 dec. 2022 - 13:39

Hoezo medeveroorzaakt, Omtzigt werkte toch niet voor het verantwoordelijk ministerie of de Belastingdienst? Want daar is het fout gegaan.

WillemVS
WillemVS22 dec. 2022 - 13:43

Wishful thinking. Die partij komt er. Verder mag je de "foute dingen die Omzigt heeft gedaan" wel even specificeren. En als hij "een teamspeler" ( in de Haagse zin van het woord ) was geweest, had hij al lang een "functie elders" gehad. Gelukkig niet.

Middenman
Middenman22 dec. 2022 - 14:31

@Wakkerdien en Willem - Bij de Bulgarenfraude was Omtzigt één van de parlementariërs die het hardste 'schande' schreeuwde en samen met anderen de regering onder zware druk heeft gezet om veel harder op te treden tegen fraude. Dat is mede de oorzaak geweest van een cultuuromslag bij de belastingdienst waarbij het geaccepteerd werd dat er ook mensen onterecht van fraude beschuldigd zouden worden. Dat is namelijk een onontkoombaar gevolg van een hard en korte-termijn fraudebeleid. Daarnaast was de indirecte boodschap vanuit de kamer ook dat fraude voor een belangrijk deel gerelateerd is aan mensen met een buitenlandse afkomst. De Bulgarenfraude bleek achteraf een relatief klein probleem te zijn, maar die twee giftige elementen hadden er toen al voor gezorgd dat de basis voor de toeslagenaffaire was gelegd. Natuurlijk is er bij de Belastingdienst daarna heel veel erg fout gegaan. Maar we mogen de ogen niet sluiten voor de gevolgen van parlementariërs die op elk incident springen, de waan van de dag volgen en zoveel mogelijk publiciteit willen scoren. Voor mij is ook dat populisme.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout22 dec. 2022 - 15:41

@Middenman 15:31 Gelul. Omtzigt greep in omdat er bij de Bulgarenkwestie bleek dat er een bijna totaal gebrek aan controle was. Dat was terecht en Omtzigt is er niet verantwoordelijk voor dat zoiets via rechtse politici en de belastingdienst uitmondde in etnisch profileren met een ongekend schandaal als gevolg. U bent bezig racisme onder het tapijt te vegen.

GeenProbleem
GeenProbleem22 dec. 2022 - 15:47

@middenman 'De Bulgarenfraude bleek achteraf een relatief klein probleem te zijn, maar die twee giftige elementen hadden er toen al voor gezorgd dat de basis voor de toeslagenaffaire was gelegd.' Relatief klein? Maar moet je het daarom niet aanpakken? Zonder handhaving is er geen draagvlak.

Jansen7
Jansen722 dec. 2022 - 17:47

@Middenman: wat je weglaat uit het verhaal is dat het kabinet na de bezwering ervan geleerd te hebben, Omtzigt weg wilde hebben. En dat is het echte probleem. En de coalitie en vrienden (alle constructieve oppositie) die willen natuurlijk de verkiezingen weer gaan winnen. Dus het verbaasd me niet dat na het applaus voor Omtzigt nu de kritiek steeds breder uit de bekende hoeken aanzwelt. Een uitzondering: als de SP claimt dat er wel heel veel credits aan Omtzigt worden gegegeven en te weinig aan hun, dan wil ik ze wel gelijk geven.

Wakker Dier
Wakker Dier22 dec. 2022 - 17:59

@Middenman Was heel wat voor te zeggen om Bulgarenfraude aan te pakken. Het ging pas mis bij de uitvoering.

Middenman
Middenman22 dec. 2022 - 18:16

@Geenprobleem en Arjan Fernhout - ik heb het gevoel dat jullie mijn punt missen. Ik doe helemaal niets af aan de fouten en het racisme bij de Belastingdienst. En de rol van Omtzigt bij het blootleggen daarvan is ontzettend belangrijk geweest. Maar zulke affaires kunnen eerder ontstaan in een bepaalde context en sfeer. En die werden wel degelijk gecreëerd door de manier van werken van het parlement, inclusief Omtzigt. Lees en kijk de beraadslagingen uit die tijd maar na, het parlement deed net alsof het mogelijk is dat de overheid elke vorm van fraude kan voorkomen of 100% kan handhaven. Dat is onmogelijk. Het is populistisch om dat te eisen. En het erge vind ik dat het huidige parlement eigenlijk nog net zo werkt; we hollen van incident naar incident; de waan van de dag bepaalt vooor een te groot deel de agenda van de Tweede Kamer.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout22 dec. 2022 - 21:44

@Middenman Nog even en je verwijt Omtzigt de tijdgeest. Een paar dagen geleden schreef ik: de artikels bij Joop.nl flitsen voorbij. Als ik het belangrijkste in een profielschets van Omtzigt moet geven, dan is het een groot vermogen tot ''helicopteren.'' Juist iets wat de waan van de dag kan bestrijden. Zeer vermoeiend overigens, omdat ''dualisme,'' ook bedoeld om de waan van de dag te bestrijden perfide werd ingevuld door politici als Heerma (CDA) en Rutte in het stikstofdebat. Intellectueel was er aan de reactie van Omtzigt daarop niks mis, maar eigenlijk functioneerde het ventiel van Ouwehand (PvdD) beter. Misschien lukt het Omtzigt met (linkse) breekstaafjes. Umberto Eco: de verschijning van Karl Marx was niet mogelijk geweest zonder de verschijning van de apostel Paulus.

Jansen7
Jansen729 dec. 2022 - 11:02

@Middenman: je doet in je reactie alsof de rol van Omtzigt verleden tijd is: hij heeft ooit iets belangrijks bloots gelegd en dat was dat. De eye-opener voor sommige hoger opgeleiden was juist dat het kabinet na een mea culpa met een " positie elders" kwam. De tranen van het kabinet bleken niet oprecht te zijn. Iedereen die kritisch is wist dat al, maar hier dreigden ook de trouwe coalitiestemmers en constuctie oppositiestemmers af te gaan haken. Vandaar dat hier maanden mist omheen is gecreerd. En na die maanden mist wordt de verdediging omgezet in de aanval. Kennelijk zijn er weer voldoende mensen die automatisch op de coalitie of op de constructieve oppositie stemmen.

Volrin
Volrin22 dec. 2022 - 11:39

"Al maanden peilt Maurice de Hond consequent dertig zetels voor een partij met Pieter Omtzigt aan het hoofd. Helaas voor zijn aanhang: die bestaat nog niet." Wederom bewijs dat de Hond maar wat aanklooit.

3 Reacties
GeenProbleem
GeenProbleem22 dec. 2022 - 13:11

Er zal bij Volrin wel een beetje confirmation bias bij zitten.

Volrin
Volrin22 dec. 2022 - 13:46

"Er zal bij Volrin wel een beetje confirmation bias bij zitten." Waarom op de inhoud reageren als je ook een loze, persoonlijke aanval kan maken?

GeenProbleem
GeenProbleem22 dec. 2022 - 14:08

@Volrin 'Waarom op de inhoud reageren als je ook een loze, persoonlijke aanval kan maken?' Is dat een Volrinsiaanse 'Ja, dat klopt' ?