Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Alles is geoorloofd voor de goede zaak

  •  
08-11-2020
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
437 keer bekeken
  •  
ANP-423055670
Baudet doet er alles aan om een debat met serieuze argumenten uit de weg te gaan.
Het was weer raak op 2 november toen Eva Jinek Thierry Baudet ondervroeg over de nazisympathieën van Freek Jansen, hooggeplaatste Tweede Kamerkandidaat voor FvD. Jansen was in 2016 binnengehaald als IT-specialist, toen hij nog werkzaam was op de griffie van de gemeente Westland. Hij werd in 2017 fractie-assistent van Baudet en tevens voorzitter van de JFvD. Na het vertrek van Otten werd hij Baudets belangrijkste adviseur. Baudet beweerde bij Jinek dat de bron van die beschuldigingen aan het adres van Freek Jansen een leidingevende was die ‘gefraudeerd had en 170.000 euro aan de gemeente terug moest betalen.’ Baudet wist – of had moeten weten, dat dat niet waar was.
Wat was het geval?
Tegen Freek Jansen was in maart 2016 een strafklacht wegens identiteitsfraude ingediend door de Commissaris van de Koning in Drenthe, Jacques Tichelaar. Jansen had diens mailaccount nagemaakt en was daaruit gaan mailen. Tichelaar stelde de toenmalig burgemeester van Westland, Sjaak van der Tak, daarvan op de hoogte. De griffier van Westland, Nico Broekema, werd daarover niet ingelicht.
De verhouding tussen Van der Tak en Broekema was al  jaren slecht, mede omdat Broekema – overigens in overeenstemming met  zijn functie als griffier, vonden de rechters – betrokken was bij  de organisatie van landelijke en regionale symposia over de lokale democratie (Lokaal 13). Daarin werd de vinger op de democratische  manco’s in de lokale besluitvorming gelegd. Dat leverde ongemak op bij bestuurders.
De uitkomst van het overleg tussen  Tichelaar en Van der Tak was dat de aangifte van Tichelaar tegen Freek Jansen geseponeerd werd.
In september 2016 legde Freek Jansen beschuldigende verklaringen tegen Broekema af, die Van der Tak de gelegenheid boden de griffier te ontslaan. Die beschuldigingen worden in september 2020 door de Centrale Raad van Beroep van tafel worden geveegd. Ook veegde de CRvB de schadeclaim van de gemeente Westland van 170.000 euro van tafel. De bewering van de burgemeester niet geweten te hebben van de symposia – waarvan hij er zelf vele opende – hield geen stand.
De term “fraude” die Baudet bij Jinek gebruikt, wordt door de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep die uitvoerige passages wijdt aan “Lokaal 13” weerlegd. Ook veegde de CRvB de schadeclaim van de gemeente Westland (wegens ‘niet geaccordeerde betalingen’) van 170.000 euro van tafel. De gemeente moest in september 2020 het beslag op Broekema’s pensioen en huis opheffen en hem een bedrag van 25.000 euro betalen.
Broekema had al in oktober 2016 verklaard dat Freek Jansen toen deze nog bij de Westlandse griffie werkte ‘een enorme belangstelling [had] voor het Derde Rijk, de rol van Hitler, de Holocaust (die hij relativeert), de positie van Palestina en Israël.’ Harm Botje en Mischa Cohen, auteurs van het boek Mijn meningen zijn feiten over Thierry Baudet, schrijven in een noot:
"‘De rechtbankstukken werden in mei 2020 gepubliceerd door HP/De Tijd. Jansen zou, zo blijkt uit die stukken, ‘lyrische en fantasierijke verhalen vertellen over de aanvankelijke steun – zo ziet hij dat – die het Derde Rijk gaf aan de emigratie van vervolgde Duitsers naar Palestina vlak na de machtsovername van de nationaal-socialisten in 1933. Hij roemde het verdienmodel dat Hitler hieraan koppelde.’ Jansen liet (…) weten niet te gaan op de “belachelijke en lasterlijke uitlatingen” van Broekema, maar ontkende niet expliciet dat hij de uitspraken had gedaan.’"
In plaats van zich te verantwoorden, ging Baudet bij Jinek meteen in de tegenaanval. Maar Jinek liet zich niet intimideren. Dat leverde spectaculaire TV op.
In het gebekvecht tussen Jinek en Baudet is te zien hoe Baudet te werk gaat: hij argumenteert niet, maar beschuldigt: eerst zegt hij dat de bron (hij had moeten zeggen: één van de bronnen) die aan Jineks vraag ten grondslag ligt niet deugt; daarna deugt ook Jinek zelf niet: zij doet aan “framing” (Baudet steekt zijn vingers in de lucht bij wijze van “aanhalingstens”).
In de biografie van Harm Botje en Mischa Cohen Mijn meningen zijn feiten (geweldige titel!), maar meer nog in het boek van Chris Aalberts De partij dat ben ik, wordt duidelijk hoe de “framers” op hun beurt door Baudet geframed worden, als ‘mainstream media’ die in handen gevallen zijn van een ‘cultuurmarxistische linkse elite’.
Baudet schuwt ook persoonlijke aanvallen niet. Hij noemde mij in september 2019 zonder verdere argumentatie ‘een dorpsgek’ omdat ik hem – bij wijze van grap – een ‘cultuurmarxist’ had genoemd. Bij mijn emeritaat had hij, samen met Geerten Waling, nog een lovend stuk in de Volkskrant geschreven. Baudet lijdt, dat blijkt uit beide boeken, aan stemmingswisselingen.
Hij blijft, ook al wordt hij op een leugen betrapt, gewoon ontkennen dat het een leugen was. Zie de treintweet waarin hij ‘Marokkanen’ ervan beschuldigde zijn vriendin lastig gevallen te hebben. (De ‘Marokkanen’ bleken controleurs van de NS te zijn en de vriendin wilde haar kaartje niet laten zien).
Baudet doet er alles aan om een debat met serieuze argumenten uit de weg te gaan. Dat bleek al tijdens de verdediging van zijn proefschrift, toen hij weigerde in te gaan op de vragen van zijn opponenten. Wie het niet met hem eens is is lid van het elitekartel, een rancuneuze loser, of een cultuurmarxist. En meestal alle drie tegelijk. Dat is toch wel bijzonder voor iemand die Forum voor Democratie ooit opgericht heeft als een ‘denktank’. Maar mogelijk moeten we bij dat woord vooral op de laatste lettergreep de nadruk leggen en niet op de eerste.
Harm Botje en Mischa Cohen laten in hun boek zien hoe Baudet alle deelnemers aan die ‘denktank’ in de loop van de tijd van zich vervreemdt. Het boek is gebaseerd op tientallen interviews en ontelbare documenten. Chris Aalberts volgde in de afgelopen vijf jaar talloze bijeenkomsten van Forum voor Democratie en sprak met geroyeerde en niet geroyeerde leden (de laatsten altijd anoniem). Het boek schetst een huiveringwekkend beeld van hoe Forum voor Democratie functioneert. De partij dat ben ik zorgde bij mij meer dan eens voor een déja vu , omdat ik vijftig jaar geleden lid was van een partij die op dezelfde centralistische wijze georganiseerd was als FvD: de Communistische Partij van Nederland. Hiddema zegt over Chris Aalberts: ‘Strontvlieg Aalberts rijdt mee in Ottens vuilniswagen!’ De leiders van de Communistische Partij Nederland zouden het hem niet hebben verbeterd! Vergeleken daarmee is het oordeel van Thierry Baudet nog mild: ‘Broddelwerk!’
Partijen als de CPN en FvD floreren in sterk gepolariseerde samenlevingen. Vijftig jaar geleden was onze samenleving nog (enigszins) gescheiden langs de lijnen van goed en fout in de (koude) oorlog. Het elitiekartel heette toen het ‘Regentendom’.
Tegenwoordig is de samenleving zowel in Europa als in Amerika gespleten langs de lijnen van nationalisme versus transnationalisme en globalisering; van etnische homogeniteit versus ‘homeopathische verdunning’ als gevolg van immigratie en rasvermenging.
Thierry Baudet had in oktober 2017 een 5 uur durende bespreking met Jared Taylor, editor van het tijdschrift American Renaissance , die meent dat ondergang van het ‘blanke ras’ dreigt als het Westen zich niet teweerstelt tegen massa-immigratie. Botje en Cohen zien een parallellie: ‘Baudet vermeed weliswaar het woord ‘ras’, maar sprak over de westerse cultuur die ten onder dreigde te gaan door een oikofobe, zelfhatende elite en over de auto-immuunziekte waaraan het Westen zou leiden, Taylor noemde dat de “suicidale kwaal”. En beiden streefden naar een wederopstanding, een renaissance.’
En er is nog meer parallellie: Het wetenschappelijk Instituut van Forum voor Democratie heet Renaissance Instituut.
Harm Botje en Misscha Cohen. Mijn meningen zijn feiten. Atlas/Contact, Amsterdam, oktober 2020. 22,99 euro
Chris Aalberts, De partij dat ben ik. De politieke beweging dat ben ik. Uitgeverij Jürgen Maas, Amsterdam, november 2020. 19,99 euro
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.