Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Johan Vollenbroek: ‘Boeren hebben een punt, Schiphol moet ook halveren’

Luchthaven heeft geen natuurvergunning... ‘Reizigers vertrekken nu van een illegaal opererend Schiphol’
Joop

‘Alleen geprivilegieerden kunnen de offers brengen die overheid nu vraagt’

  •  
12-04-2021
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
De overheid doet in crisisbestrijding een beroep op een Nederlander die zich met gemak door de onzekere crisis slaat, zegt Druktemaker Ellen Deckwitz. Een Nederlander met een vaste baan, een prettig huis en een goede gezondheid. “De overheid doet een beroep op het soort burger dat diezelfde overheid beleidsmatig heeft gereduceerd tot een zeldzaamheid. Door elke vorm van bestaanszekerheid te ondergraven. Door het in standhouden van een belastingstelsel dat de kloof tussen arm en rijk alleen maar heeft vergroot. Door het negeren van woningnood. Ze vraagt offers die alleen onder geprivilegieerde omstandigheden vol te houden zijn. En het is tijd dat Den Haag inziet dat zij met hun vaste inkomen, werkgarantie, fijne huizen en stabiele netwerken zichzelf als norm namen voor een Nederlander die dankzij hen een uitzondering is geworden.”

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (60)

Dick Roelofsen
Dick Roelofsen13 apr. 2021 - 7:22

"De overheid doet in crisisbestrijding een beroep op een Nederlander die zich met gemak door de onzekere crisis slaat" De vuilnisman, de verpleegster, de kraamverzogster, de timmerman, de vakkenvuller en de loodgieter hebben financieel gezien geen enkel probleem met de coronacrisis. Ik begrijp haar verhaal dan ook niet.

P Haan
P Haan13 apr. 2021 - 6:15

"zij met hun vaste inkomen, werkgarantie, fijne huizen en stabiele netwerken zichzelf als norm namen voor een Nederlander die dankzij hen een uitzondering is geworden.” Dit beschrijft gewoon de meerderheid hoor. Het zijn niet degenen die het meeste lawaai maken, maar de meesten wonen en werken gewoon. Niet alles geloven wat je in de krant leest, die blijven net zo lang verzuren tot ze de laatste lijdende inwoner van Nederland gevonden hebben. Werkgarantie heeft niemand trouwens, maar dat terzijde.

Bouwman2
Bouwman212 apr. 2021 - 21:28

Het is weer eens polariseren. Nederland wordt als een arm land voorgesteld dat uitgebuit wordt door een steeds kleiner wordende groep van geprivilegieerden. Het geen daarvan is waar, de kleine groep bevoorrechten groeit en de groep gedepriveerden deelde mee in de welvaart. Het sociale stelsel is dan wel niet volmaakt maar nog steeds robuust, zeker in vergelijking met andere landen waar vaak geen herverdeling plaats vindt. om van het verleden maar te zwijgen Het is zeker waar dat Overheid niet perfect is, maar er wordt aan gewerkt. Als de pensioenen een probleem hebben, maakt minister Koolmees een nieuwe wet die over een [paar jaar de oude vervangt en die uiteraard ook niet de mate van perfectie bezit waardoor men juichend de straat opgaat. Ik geef even een voorbeeld. Je mag best een druktemaker zijn, daar niet van, maar wees dan specifiek over welke therapie de Overheid moet ondergaan. Want met klagen alleen kom je in het algemeen niet zo gek veel verder.

Zapata
Zapata12 apr. 2021 - 19:28

Je kunt die 70% niet vertalen naar de 70% van de hoogste inkomens bos omdat van die 70% er zeker ook weer 50% zijn van wie het netto besteedbaar inkomen met inflatie meegerekend de laatste 40 jaar niet of nauwelijks gestegen is. Nu is inkomen niet eens zo een goede mate van vergelijken maar bezit wel . En wat blijkt? 10% van de rijkste Nederlanders bezit 65% van alles wat er in Nederland bestaat aan waardegoederen en kapitaalgoederen. 20% bezit zelfs bijna 80%. Kijk dat die luitjes nu op D66 of op de VVD stemmen valt goed te begrijpen. Maar de rest laat zich gewoon in de maling nemen. Nou als ze dan zo stront eigenwijs zijn dan heb ik er geen seconde moeite mee als ze jaar in jaar uit steeds meer moeten betalen voor die rijkste 20%. Dus niet voor de armste 30% want ook die zijn er de laatste 40 jaar geen dubbeltje op vooruit gegaan.

4 Reacties
Zapata
Zapata12 apr. 2021 - 19:28

Is antwoord op bos onderaan.

EenMening
EenMening12 apr. 2021 - 20:24

@Zapata "10% van de rijkste Nederlanders bezit 65% van alles wat er in Nederland bestaat aan waardegoederen en kapitaalgoederen. 20% bezit zelfs bijna 80%." Je vergeet de 1,6 biljoen euro pensioenvermogen mee te nemen. Als je dat doet ziet het beeld er heel anders uit en daalt ook de Gini-coëfficient. Dit "vergeten" wordt waarschijnlijk door jou bewust gedaan om de vermogensongelijkheid groter voor te stellen dan deze in werkelijkheid is. Het vermogen van de 10% rijkste mensen bedroeg in 2018 zonder pensioenaanspraken 62,3 % van het totale vermogen. Met pensioenuitspraken was dat toen ongeveer 48,5 %. De Gini-coëfficiënt was toen 0,775 zonder en 0,665 met pensioenaanspraken. https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2020/pensioenvermogen-en-vermogensongelijkheid?onepage=true In Nederland zijn een aantal correctiemechanismen die de inkomens- en vermogensverschillen verkleinen; dat zijn: - progressief belastingstelsel - AOW - andere uitkeringen en toeslagen (huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag, kindgebondenbudget) - Kinderbijslag - pensioenvermogen

Bouwman2
Bouwman212 apr. 2021 - 21:35

De schatkist wordt collectief gevuld, door de middenklasse is nu de lagere klassen zichzelf heeft opgeheven geel erg groot is. Het aandeel van de kapitalisten is daarmee vergeleken beperkt. Toch ga ik el mee in je redenering, maak de belasting op erfenissen hoger, belast de top zelfs helemaal weg, zolang die niet in de onderneming wordt ingebracht. . Nou je weet zelf dat dat allemaal heel moeilijk wordt. Ow wil je de erfenis van je kinderloze tante Sjaan niet aanvaarden?

erikbos
erikbos13 apr. 2021 - 6:27

@Zapata "Nu is inkomen niet eens zo een goede mate van vergelijken maar bezit wel " Dat ben ik niet met u eens, inkomen is een betere maat om te vergelijken. Iemand met een dik inkomen maar met top hypotheek op zijn ruime huis. Bezit op papier bijna niets maar woont ondertussen riant in een huis van 8 ton(met hypotheek van 8 ton). Die 10% die 65% bezit is ook weer zo'n scheve vergelijking, DIe 10% bezit 800 miljard euro maar in de vergelijking wordt de 1.300 miljard pensioenvermogen wat de rest heeft buitenbeschouwing gelaten, appels en peren. Kortom als je wilt vergelijken is vermogen zeker geen goede maatstaf. Een ouderstel dat heel hun leven spaarzaam heeft geleefd en hun huisje heeft afbetaald bezit op papier tonnen(in steen) en een oudere die altijd royaal heeft geleefd en niks heeft gespaard zou dan een extra bijdrge moeten krijgen van het spaarzame stel?

JasDon
JasDon12 apr. 2021 - 19:15

Feit is dat er relatief veel rijkdom vergaard kan worden door mensen die geen bijzonder talent hebben of bijzondere bijdrage hebben geleverd, terwijl mensen die heel hun leven achter bv. de lopende band hebben gewerkt, met meer risico op arbeidsongeschiktheid, ontslag en nauwelijks een goed pensioen letterlijk wat kruimels wordt toegeworpen. Corrigeer daar als overheid gewoon op bv wanneer de pensioenleeftijd wordt bereikt. ,

Tom Lucassen
Tom Lucassen12 apr. 2021 - 16:35

Goeie column trouwens, heel treffend.

2 Reacties
Bouwman2
Bouwman212 apr. 2021 - 21:41

Tom, je herkent je in kort samengevat de lady and the tramp, de kapitalist met de hoed en sigaar versus de arbeider met pet in de hand en een strootje in de mond? Dan ben je wel erg louderwets,Tom. Of in de war met andere gebieden.

Paul250371
Paul25037113 apr. 2021 - 12:02

"Dan ben je wel erg louderwets," Of hij praat pover het verleden dat zich weer herhaalt.

Tom Lucassen
Tom Lucassen12 apr. 2021 - 16:33

Er is bijna geen middenstand meer, de ene helft van NL heeft geen idee hoe het er aan toe gaat bij de andere helft. Een uitwas van het neo-liberalisme, de ene kant zal steeds kleiner worden en de andere steeds groter.

1 Reactie
axetothehead
axetothehead13 apr. 2021 - 8:14

Ik zou wel eens cijfers willen zien die deze bewering ondersteunen. Wat is jou bron om dit te beweren?

Pater
Pater12 apr. 2021 - 16:00

Het is zeker waar dat we een tweedeling in de maatschappij hebben en dat de mensen met lage inkomens en minder opleiding het zwaarder hebben in de coronacrisis. Maar we kunnen toch moeilijk de coronaregels verzachten terwille van die groep? Beetje kortzichtig.

7 Reacties
johannn2
johannn212 apr. 2021 - 16:27

Pater, Dat wordt ook nergens beweerd. Er wordt alleen de situatie geschetst zoals die nu is. En de oorzaken waardoor die zo geworden is. Je draait de zaken om, Pater. We kunnen dit wel helpen. Wij hebben dit nl. laten gebeuren. We hebben een heel kwetsbare maatschappij laten creëren door deze overheid. .

vdbemt
vdbemt12 apr. 2021 - 17:42

"Maar we kunnen toch moeilijk de coronaregels verzachten terwille van die groep?" Maar dat is ook niet de boodschap. De boodschap is dat de overheid dit soort burger: " Een Nederlander met een vaste baan, een prettig huis en een goede gezondheid. “ beleidsmatig heeft gereduceerd tot een zeldzaamheid. Maar wel offers vraagt alsof dit soort burger de norm is. Het is tijd dat Den Haag inziet dat die norm dankzij hen een uitzondering is geworden.”

Bouwman2
Bouwman212 apr. 2021 - 21:49

Zowel Johan als Pater kunnen beter voorstellen doen hoe het allemaal beter moet.. Ik zelf vind de SP een mooie partij die nuttig werk doet. Maar als je het allemaal prima weet, waarom heeft de SP dan fors verloren? Waarom is er nooit een bestuurder landelijk geweest? Je kunt natuurlijk altijd buitenstaander blijven, maar kom ook es binnen. Grijp je kans, zo moeilijk kan het toch niet zijn, nu Rutte 34 zetels heeft gekregen en de overige 116 beschikbaar zijn voor anders, nieuw en hartstikke doorzichtig? ,

Paul Spijkers
Paul Spijkers13 apr. 2021 - 4:53

Niet regels verzachten. Wel regering verbeteren. Voor betere organisatie, randvoorwaarden en regels. In andere landen is de maatschappij en economie gewoon vrijwel open bijna overal voor het merendeel van de tijd EN zijn de regels na te leven EN is er algemeen draagvlak voor het volgen daarvan EN zijn er vrijwel geen besmettingen behalve tijdelijk in quarantine wanneer men het land binnen komt.

Pater
Pater13 apr. 2021 - 10:51

@Johan Dat wordt wel gesuggereerd. Deckwitz meent dat de regels alleen vol te houden zijn voor de welvarende burger. Dat vind ik kortzichtig. Natuurlijk moet je die tweedeling bestrijden, helemaal eens, maar dat duurt wat langer.

Pater
Pater13 apr. 2021 - 10:53

@Spijkers Volgens mij is de regelgeving in NL niet sterk afwijkend. Wensdenken.

Paul Spijkers
Paul Spijkers14 apr. 2021 - 1:50

@Pater Wel hoor. Er zijn in Australie bijna helemaal geen regels, behalve heel kort en plaatselijk, en behalve de regulering van de in en uitstroom. In Nederland zijn er overal altijd regels, maar weigeren ze de in en uitstroom fatsoenlijk te reguleren. Onder het ene stelsel kan men wel, en onder het andere stelsel kan men niet, het virus verbannen en intilleigente lockdowns doen.

Buitenstaander
Buitenstaander12 apr. 2021 - 14:53

Ik denk dat het vergelijk tussen een Overheid waar fouten zijn gemaakt, en het beroep doen op alleen geprivilegieerden maar een rare gevolgtrekking. Corona gaat om gezondheid, en er zijn ook heel veel getroffenen die zich keurig aan de maatregelen houden, ondanks dat het hen bakken met geld kost. Kwestie van sociaal zijn met de gezondheidszorg en discipline. Ellen gaat toch niet vertellen dat al die Vondelparkdelinquenten daarom allemaal getroffenen zijn en regels negeren, of is het daar gewoon eigen egoisme, en dan ook nog rotzooi achterlaten?

3 Reacties
gimli55
gimli5512 apr. 2021 - 15:51

Je zegt precies waarom het gaat. Heel veel getroffenen houden zich aan de regels, ook al kost het hun een boel geld. Zij zijn in staat om dat op te hoesten, zij wonen niet vier hoog achter met de inwonende kinderen. Omdat hun inkomen niet voldoende is om te kopen of te huren. Je reactie is exact het bewijs dat haar opmerkingen valide zijn.

Buitenstaander
Buitenstaander12 apr. 2021 - 17:19

@gim Dan is de vraag of gepriviligeerden dus het criterium zijn om je aan regels te houden.... Blijkbaar... En of het voor diegenen die (eerst) gepriviligeerd waren, en nu niet meer, en zich desondanks toch conformeren, minder erg is dan diegenen die (financieel) niets te verliezen hadden, en blijkbaar zich daardoor niet aan de regels zouden hoeven te houden?

gimli55
gimli5513 apr. 2021 - 6:53

@Buitenstaander Het is geen kwestie van of, dat is de luxe van de mazzelaars. Zij houden zich net als de niet gefortuneerden aan de regels, ze lijden alleen minder schade. Dat heeft onderzoek al aangetoond, dat de burger met een lager inkomen onevenredig hard wordt getroffen door deze pandemie. Allebei de partijen houden zich aan de regels, het is uiteraard stuitend dat de suggestie gewekt wordt alsof de toename komt door de ongehoorzaamheid van de minder gepriviligeerden. Dat stel ik ook helemaal niet.

Frans Cobben
Frans Cobben12 apr. 2021 - 14:37

De gezonde Nederlander met goede baan en eigen huis= 2/5 van de bevolking, en waarschijnlijk de meerderheid van de actieve kiezers en burgers!

1 Reactie
vdbemt
vdbemt12 apr. 2021 - 14:51

Hoe moet ik dit nu lezen? 2/5e is de minderheid. Tel je kinderen niet mee? "Waarschijnlijk de meerderheid van de actieve kiezers..." Dit is niet echt een stevige onderbouwing. Hoe kom je aan 2/5e? "Waarschijnlijk".....

Leontrotsky
Leontrotsky12 apr. 2021 - 14:28

Het is nu tijd voor Witte Nederlanders om kleur te gaan bekennen. Nederlanders met migratieachtergrond worden veel harder en onevenredig getroffen door de coronapandemie dan witte Nederlanders. Wij witten moeten nu gaan geven voor de minderbedeelden in Nederland en ook daarbuiten. We moeten ons hart openstellen voor de ernstig geraakten en dit betekent dat we een deel van onze rijkdom moeten gaan delen. De overheid zou dit moeten gaan regelen.

8 Reacties
Buitenstaander
Buitenstaander12 apr. 2021 - 14:55

@Leon Ik geloof graag uw boute bewering tussen wit en donker, maar ik vraag me af of daar een beetje onderbouwing onder schuil gaat, of bekt het lekker?

erikbos
erikbos12 apr. 2021 - 14:56

"Nederlanders met migratieachtergrond worden veel harder en onevenredig getroffen door de coronapandemie dan witte Nederlanders" Dat heeft niks met de kleur van je huid te maken. Er zijn maar zat mensen met een migratieachtergrond die een prima baan hebben en geen inkomenseffect merken van de coronapandemie. De mensen met een eigen bedrijf in de cultuur/horeca, zzper's bepaalde dienstverleners als schoonmakers e.d. die worden het zwaarste getroffen en dat is onafhankelijk van je migratieachtergrond het gaat om de sector waarin je werkzaam bent.

vv2
vv212 apr. 2021 - 15:34

Nee niet wit vs migratieachtergrond. MKB'ers en ZZP'ers ongeacht afkomst, kleur of geloof vs publieke sector. Het wordt tijd dat de publieke sector (die structureel door het arbeidsleven wandelt met een CAO boekje onder de arm en iedere CAO onderhandeling frustreert door te drammen over procentpuntjes achter de komma, jaarlijks het kerstpakket te min vinden en ieder jaar 5 mei als gratisvrije dag eisen) nu eens solidair gaat zijn met het MKB en ZZP veld die middels hun belastingbijdragen de publieke sector financiert. Op alle sociale media kanalen zie je dat het merendeel van de fanatiek voorstanders van verlenging van de lockdown en de mensen tegen alle vormen van versoepelingen een functie bekleden bij een (semi) overheidsinstantie. Geen last van inkomensverlies, vergoedingen voor thuiswerk, baanzekerheid. Dat is ze van harte gegund maar van deze groep zouden we meer mogen verwachten als we het daadwerkelijk SAMEN doen in dit land. Het zijn vooral ondernemers (ongeacht kleur of geloof) die elkaar een beetje omzet gunnen door bij elkaar te blijven kopen en bestellen of solidariteitsactie opzetten van ene sector naar de andere. Het zijn vooral ambtenaren (ongeacht kleur of geloof) die de lokale middenstand links laten liggen en op bol en amazon kopen en restaurants slechte reviews geven omdat ze de afhaalmaaltijd "te duur" vinden. Waarom geen korting want je eet toch thuis? Dit land wordt in alle lagen grotendeels gerund en bestuurd door mensen die intens egoïstisch zijn en geen gemeenschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel hebben maar hun eigen belang en werktijden prefereren boven een warme maaltijd van de ondernemende getroffen buurman, dit in tegenstelling tot ondernemers die hun eigen huis zelfs verkopen om hun personeel niet te hoeven ontslaan en in de 1ste intelligente lockdown zelfs vrijwillig op slot gingen om het virus terug te dringen. Daar waar horecamensen gingen koken voor alleenstaande kwetsbaren gingen werknemers van het UVW de discussie aan met hun werkgever over de hogere energierekening en de theezakjes die ze meer gebruiken door het thuiswerk.

Wilco4
Wilco412 apr. 2021 - 16:36

@ Leon T Stop toch is met dat denken in kleuren man!

vdbemt
vdbemt12 apr. 2021 - 17:20

@Jozias Nosnieuws, 2016: Het aantal mensen in Groningen dat woont in een huis met schade die is erkend als aardbevingsschade, is opgelopen tot 100.000. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, de GGD en de gemeente Groningen. 25.000 van hen hebben meer dan één keer schade gehad.

vdbemt
vdbemt12 apr. 2021 - 17:29

Deze moest een treetje lager.

De Nieuwe Realist
De Nieuwe Realist12 apr. 2021 - 22:22

Beate Léon, Je hebt het over " Wij witten" . Op de manier waarop jij het brengt, wil ik daar niet bij horen. Daarna zeg je dat de overheid het moet gaan regelen. Waar is " wij" opeens gebleven?

axetothehead
axetothehead13 apr. 2021 - 8:16

Hoezo moet de overheid dit regelen? Dat kun jij toch zelf ook doen, neem een vluchteling in huis bv

adriek
adriek12 apr. 2021 - 13:20

De partij die het land naar deze situatie geleid heeft, is weer tot grootste gekozen. De man die deze partij op zijn beurt weer geleid heeft heeft bijna twee miljoen stemmen gekregen. Democratie is mooi, maar garandeerd allerminst dat de burger krijgt wat het beste voor hem is.

11 Reacties
ton14024
ton1402412 apr. 2021 - 14:24

Het lijkt logisch: de kiezer stemt op wat hij denkt dat het best voor hem is. Dat deed ik vroeger ook, en ik speelde mee met de staatsloterij. Gokken doe ik niet meer, en ik stem nu op de ´tegen´partij. Gek hè, ik ben een idealist.

Buitenstaander
Buitenstaander12 apr. 2021 - 14:56

@eirda Maar we zullen het er toch mee moeten doen, of bent u voor een democratie als het (u) uitkomt?

vdbemt
vdbemt12 apr. 2021 - 14:56

Dat is waar. Het laat ook zien dat dat deel van de stemmers niet koud of warm wordt van wat de vele Groningers, aardbevingenschade en het niet oplossen daarvan, en de tienduizenden slachtoffers van de toeslagenaffaire overkomen is. https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/rutte-is-de-grootste-populist-die-wij-in-tijden-hebben-gehad~b900c550/

Jozias2
Jozias212 apr. 2021 - 16:02

@vdbemt Zoveel Groningers zijn het denk ik niet. Ook in Groningen was de VVD de grootste.

Wilco4
Wilco412 apr. 2021 - 16:37

We kunnen moeilijk naar de minderheid gaan luisteren, helaas is de vvd nou eenmaal de grootsre, het volk heeft gekozen en daar heeft men naar te luisteren

Tom Lucassen
Tom Lucassen12 apr. 2021 - 16:44

60% van de kiezers weet niet eens waarop ze echt stemmen, ze vinden een koppie leuk of iemand maakt leuke grapjes en hoppa daar stemmen we op. Het is entertainment geworden en dat in combinatie met middelmatige journalistiek die niet echt diep op onderwerpen ingaat.

vdbemt
vdbemt12 apr. 2021 - 17:29

@Jozias Nosnieuws, 2016: Het aantal mensen in Groningen dat woont in een huis met schade die is erkend als aardbevingsschade, is opgelopen tot 100.000. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, de GGD en de gemeente Groningen. 25.000 van hen hebben meer dan één keer schade gehad. Noem dat maar niet veel In de gemeente Groningen is D66 de grootste partij geworden.

vdbemt
vdbemt12 apr. 2021 - 17:32

@Jozias. Het was even zoeken. Maar ook in de provincie is (volgens de Telegraaf) D66 de grootste geworden.

Jozias2
Jozias212 apr. 2021 - 22:30

@vdbemt In de stad Groningen zijn er niet zoveel bevingen, in Eemsdelta een belangrijke plek qua aardbevingen en vanwege een mogelijke plek voor een kerncentrale volgens Rutte was de VVD de grootste. https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5220880/eemsdelta-loppersum-aardbeving-schade-vvd-verkiezingen-grootste En het grotere aardbevingsgebied : https://www.dvhn.nl/drenthe/Zo-stemden-Drenthe-en-Groningen-VVD-is-de-grootste-partij-SP-staat-op-fors-verlies-26700350.html In sec de provincie Groningen is de D66 inderdaad nipt groter geworden voor de VVD maar heeft de VVD meer stemmen behaald dan 4 jaar geleden. En 100.000 mensen met materiële schade is veel maar tegelijkertijd relatief. Hoeveel mensen hebben gezondheidsschade door het wonen onder de rook van de Hoogovens en Rotterdam? En in het verleden van de mijnen in Limburg. En zo is er voor elke regio wel wat.

Paul Spijkers
Paul Spijkers13 apr. 2021 - 4:57

Men kan de gemeenshap beter democratish ontwikkelen. Democratien komen in soorten en lagen. Democratie is maar een onderdeel van het systeem, en er zijn verschillende mate van ontwikkeling in democratie en systeem. Dus het is niet genoeg om democratie alleen maar te gebruiken als dooddoener woordje. Denk aan hoe men het zou kunnen verbeteren.

vdbemt
vdbemt14 apr. 2021 - 8:35

Jozias. "En 100.000 mensen met materiële schade is veel maar tegelijkertijd relatief." Ooohhh. Het is maar relatief. Dan is 100.000 niet veel. En hoeven ze ook eigenlijk niet geholpen te worden. Dat laatste (dat niet helpen) dat lukt Rutte c.s heel aardig. Je laat zien dat je een empathisch sociaal mens bent, Jozias.

Zapata
Zapata12 apr. 2021 - 13:14

Hmm, als ik de uitslag van de laatste verkiezingen bekijk dan heeft bijna de helft van het electoraat op partijen gestemd waarbij je er vanuit mag gaan dat die partijen vooral de belangen van de geprivilegieerden behartigen. VVD? Voor poenbeluste lieden die nog veel meer poen willen. D66? Goed in de slappe was zittende stedelingen met minimaal HBO en geen baan waarbij met de handen gewerkt moet worden. CDA? Voor middenstand en hoger. VVD met een katholiek sausje. Dus we hebben nogal wat luitjes met privileges in Nederland. Goed idee om die maar eens om een extra vette bijdrage te gaan vragen.

10 Reacties
erikbos
erikbos12 apr. 2021 - 14:46

"Dus we hebben nogal wat luitjes met privileges in Nederland" En wat verstaat u dan onder een privileges? Privileges is een recht waar andere geen aanspraak op kunnen maken. Een goede opleiding en een vervolgens een goede baan is geen privilege dat is toch iets wat de meeste mensen zelf moeten bewerkstelligen. En ja de een heeft een wat makkelijker route daarheen(hoogopgeleide ouders) dan een ander maar het is geen recht waar andere geen gebruik van kunnen maken.

Buitenstaander
Buitenstaander12 apr. 2021 - 14:59

@Zapata Het zal u tegenvallen of uw traditionele stelling over VVD kiezers nog geldt: Volgens mij blijkt uit statistieken dat de kiezer vanaf (lagere) middenklasse vrolijk VVD stemt. En dat is nou juist het probleem van de PvdA.

gimli55
gimli5512 apr. 2021 - 16:01

@eric Stellen dat iedereen in staat is een studie te volgen om maximaal te profiteren van het neoliberale systeem, is onmogelijk. Niet iedereen is HBO geschoold, 60% is dat niet en die wachten al 40 jaar op een stijging van hun besteedbaar inkomen. Rechts heeft de meute wijsgemaakt dat links het nog veel slechter met Nederland voor heeft. Belastingen omhoog, uitkeringen en ondersteuning omlaag, verslechtering van de economie. Behoud van de status quo en niet doorhebben dat datgene waar rechts naar verwijst, door rechts zelf al 40 jaar wordt uitgevoerd met behulp van de neoliberale en soms "linkse" medepartijen. De regeringspartijen van de laatste 40 jaar zijn inhoudelijk onderling uitwisselbaar en noemen zichzelf middenpartijen en wijzen afkeurend naar de "extreme" partijen rechts en links van het midden. Dat is verdeel en heers techniek met het bekende falende systeem. Gevolgd door ongekend onrecht en institutioneel racisme en discriminatie. Dat is de realiteit, niet de onzin die Rutte al 10 jaar verkondigt. Neoliberalisme is corrupt, asociaal, repressief, afbraak en stilstand in een.

Zapata
Zapata12 apr. 2021 - 16:25

Nee bos, en dat weet jij ook wel, maar mensen uit de lagere sociale klassen krijgen veelal ook lagere studie adviezen. De tweedeling groeit. Maar dat is mijn punt niet. Het punt is dat 70% van de Nederlanders stemt op fuck you of anders meritocratische partijen. Ja dan moeten ze ook niet moeilijk doen om wat extra te betalen. Je stemt niet op die partijen als je het zelf niet goed hebt toch?

Tom Lucassen
Tom Lucassen12 apr. 2021 - 16:45

bange mensen. Er is genoeg voor iedereen, maar niet voor ieders hebzucht.

erikbos
erikbos12 apr. 2021 - 17:49

@gimli55 Een goede opleiding betekent niet noodzakelijk HBO of universitair. Een goede vakman is zijn gewicht in goud waard. Er zijn tal van praktisch opgeleide mensen die een eigen bedrijfje hebben en een hele goede boterham verdienen. Punt is dat het systeem in Nederland biedt mensen veel mogelijkheden om iets van hun leven te maken of dat nu praktisch, theoretisch of cultureel is. Feit is dat een zeer ruime meerderheid van de Nederlanders tevreden is over hun leven(onderzoek SCP 2019) . Er is echter ook een groep mensen die moeite heeft om mee te komen en die groep moet beter geholpen worden door de overheid dan nu gebeurt.

erikbos
erikbos12 apr. 2021 - 17:57

@Zapata "Het punt is dat 70% van de Nederlanders stemt op fuck you of anders meritocratische partijen. Ja dan moeten ze ook niet moeilijk doen om wat extra te betalen" Als we die 70% vertalen naar de 70% hoogste inkomens dan gebeurt dat allang. De onderste 30% van de inkomens betalen netto gezien geen belasting die worden al uit de wind gehouden door de 70% groep.

Zapata
Zapata12 apr. 2021 - 19:56

@Bos, bovenin heb ik op je gereageerd maar meer zegt nog het boekje fantoom groei van Heijne en Smit en het programma Scheefgroei in de polder van notabene Jeroen Pauw die ik jaren geleden al als notoire D66er heb leren kennen. Kortom er is heel veel mis in dit landje qua verdeling van bezit inkomen en dat wordt in stand gehouden door een heel grote groep die tegen het eigen belang instemt. Dat is hun goed recht maar dan kan ik me er wat minder druk om maken als ze zich scheel moeten betalen voor de top 20% inkomens van dit land. Iets met kont branden en op de blaren zitten. https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/er-valt-nog-wel-wat-te-schaven-aan-dat-gave-land-liet-jeroen-pauw-met-scheefgroei-in-de-polder-zien~b5d98e02/

Paul Spijkers
Paul Spijkers13 apr. 2021 - 5:04

@Zapata "Het punt is dat 70% van de Nederlanders stemt op fuck you of anders meritocratische partijen. Ja dan moeten ze ook niet moeilijk doen om wat extra te betalen." Omdat de regerings vaardige partijen op links de zaak verkocht hebben bijvoorbeeld. Je kan van het volk wel verwachten dat ze iets proberen, maar niet dat ze verantwoordelijk zijn voor de uitkomsten gegrond in de limieten van het systeem. Men moet niet het systeem veranderen, dat is het punt. Lijkt wel een paraphrase van de thesen op Feuerebach.

Minoes&tuin
Minoes&tuin13 apr. 2021 - 6:27

Zapata Kan het stuk in de volkskrant helaas niet lezen.