Joop

Alleen feminisme kan de man uit zijn crisis halen

  •  
16-10-2018
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
173 keer bekeken
  •  
44999918161_8ea1c31122_z
Het patriarchale denken maakt mannen wijs dat er maar één mannelijkheid is, en dat wie afwijkt geen echte man is
Het gaat niet goed met de westerse man, aldus de westerse man. Met name aan de rechterzijde beklagen mannen als Jordan Peterson en Thierry Baudet zich over de crisis van de man. De man begrijpt zijn rol in de wereld niet meer. Mannen kunnen hun gevoelens niet uiten. Mannen lijden bovengemiddeld aan geestelijke problemen. Alcoholisme en zelfmoord zijn endemisch onder mannen. De man voelt zich gepasseerd door competente vrouwen. En, heel populair sinds #MeToo, hij weet niet meer hoe hij vrouwen moet benaderen. Hebben ze ongelijk? Nee. Deze zaken zijn heel herkenbaar. Voor een deel zijn dit serieuze problemen die al veel te lang dooretteren.
De schuld van de vrouwen Maar wat doen de Petersons en Baudets van deze wereld? Ze gaan vrouwen de schuld geven. Specifieker: volgens deze mannen zijn feministen de schuld van al deze problemen. Alsof feministen mannen verbieden over hun gevoel te praten. Alsof feministen mannen vertellen dat hun carrière belangrijker is dan vrienden en gezin, en dat gepasseerd worden op die ladder het einde van je mannelijkheid betekent. Alsof feministen mannen uitlachen wanneer ze psychische hulp zoeken. Alsof feministen de wereld wijs hebben gemaakt dat vrouwelijke lust niet bestaat en mannen dus gedoemd zijn tot een leven als seksuele bedelaar.
Het idee dat feminisme de schuld is van mannelijke problemen, is te zot voor woorden. Maar ze geloven er wel in. En daarom kiezen ze een antifeministische koers. Ze bijten zich vast in de fictie dat de verschillen tussen mannen en vrouwen natuurlijk en onoverbrugbaar zijn.
Echte mannen hakken hout Daarmee kruipen ze in een misogyne en rigide opvatting van mannelijkheid. Mannen moeten ‘weer’ ‘echte mannen’ zijn. Dominant en competitief. Sterk en rationeel. Ze doen workshops houthakken in de bergen, want echte mannen willen houthakken in de bergen. Mannen die meer van ballet of meditatie houden, daar kijken ze graag op neer. Inmiddels zijn we al zo ver dat zelfs twintigers uit deze hoek weer openlijk zeggen dat een vrouw achter het aanrecht hoort.
Je hoeft geen psycholoog te zijn om te zien dat die hele crisis bij mannen juist door dit soort ideeën wordt veroorzaakt. Doordat mannen in een strak keurslijf zitten en niet zelf bepalen hoe ze man zijn. Dat juist die rigide opvatting van mannelijkheid hen tegenhoudt om over gevoelens te praten. Dat het de verplichte competitie en dominantie is waardoor mannen opbranden, aan de drank raken en er een eind aan maken. Maar de mannen met de grootste mond over de man in crisis, snoeren dat keurslijf juist nog wat strakker aan.
Moordend keurslijf De echte vijand van mannen is het aloude patriarchale seksisme. Dat drukt mannen in een moordend keurslijf. Het patriarchale denken maakt hen wijs dat er maar één mannelijkheid is, en dat wie afwijkt geen echte man is. Dat hun plek op de apenrots alles is, dat ze nooit zwak mogen zijn. Dat ze wel lust hebben, maar geen seksuele waarde. Dat ze hun werk belangrijker moeten vinden dan de mensen waar ze van houden.
Wat feminisme voor mannen doet Het is juist feminisme dat van meet af aan bezig is geweest die veel te krappe genderopvattingen af te breken, en mannen hebben daar altijd van geprofiteerd. Dankzij feminisme wordt het steeds gewoner dat mannen niet meer in hun eentje verantwoordelijk zijn voor het gezinsinkomen. Dankzij feminisme is het normaal aan het worden dat jonge vaders minder gaan werken om voor hun kind te kunnen zorgen. In de huidige tijd zijn het feministen die écht iets doen voor mannelijke slachtoffers van seksueel geweld. Lang geleden maakte de opkomst van geschoold werk door vrouwen mogelijk dat goede zorg en onderwijs voor iedereen de norm werd.
Mannen mogen wel eens dankbaar zijn voor wat feminisme voor ze gedaan heeft Daarom mannen, laat je niet in het pak naaien door antifeministen die je willen voorschrijven hoe man te zijn. De gladde praters met gespjesschoenen die vrouwen tot je vijand proberen te maken in plaats van tot je gelijke, tot je medemens waar je zonder gedoe mee door een deur kan. Bevrijd jezelf van het patriarchale keurslijf. Bepaal zelf hoe je man wilt zijn. Je zult ontdekken hoe oppervlakkig de verschillen tussen de genders eigenlijk zijn. Hoeveel we als mensen op elkaar lijken. En je zult ook ontdekken hoe feministen je bondgenoten zijn.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (67)

Erik1976
Erik197627 okt. 2018 - 20:48

Dit feminisme bijt zich vast in ressentiment. Daar is nog nooit iets constructiefs uit tevoorschijn gekomen.

SeinundZeit
SeinundZeit27 okt. 2018 - 7:48

In ieder geval hebben vrouwen er zelf niet zo veel aan gehad, zeker niet in de huidige 3e golf variant. Nog steeds is de arbeidsparticipatie en daarmee de bijdrage van vrouwen aan de verzorgingsstaat bijzonder laag. Je kunt gerust zeggen dat mannen de nettobetalers want zij dragen via belastingen en premies het meeste bij en zijn icm met hun toch al lagere levensverwachting nettobetalers in plaats van ontvangers Anedoctisch bewijs in het midden gelaten, het gaat hier om veelzeggende macro getallen. In plaats van mannen te beschamen en tevens lid proberen te maken van deze club zouden feministen er beter aan doen om van vrouwen volwaardige en respectabele belastingbetalers te maken. Een economisch motief doet het vaak beter en gezien alles wat nog op ons af komt de komende jaren is dit absoluut noodzakelijk. We kunnen niet meer langer van mannen verwachten dat zij de kar van de verzorgingsstaat blijven trekken. Het gaat hier dus om solidariteit waarin afgeven op de patriarchie, toxische masciliniteit en blijven verschuilen achter slachtofferschap geen plaats meer heeft. Sterker nog, dit laatste werkt contraproductief en ik mag toch hopen dat dit niet de ware bedoeling van het feminisme is.

Frans_Cobben_Halsteren
Frans_Cobben_Halsteren25 okt. 2018 - 16:14

Aan het uiterlijk van vrouwen worden veel hogere eisen gesteld dan aan het uiterlijk van mannen, vrouwen moeten zeer mooi zijn maar mannen Mogen dik en kaal en ongeschoren zijn.

enkidu56
enkidu5624 okt. 2018 - 9:32

Die workshops 'Houthakken in de bergen' lijken me nu juist meer iets voor 'spirituele' mannen, wier imho wat vage weekenden meer een aanvulling dan een reactie op even 'spirituele' vrouwenbijeenkomsten zijn. Ook lijkt Jordan Peterson mij niet de belangrijkste verwoorder van mannelijke twijfels over het feminisme en Thierry Baudet al helemaal niet. Ik denk dan eerder aan Warren Farrell, die de knuffelman van de National Organisation of Women was tot hij teveel ging luisteren naar wat mannen belangrijk vonden en niet wat ze van feministen belangrijk moesten vinden. En ook aan vrouwen op de rand van het feminisme als Cathy Young en Helen Pluckrose. Prachtig dat mannen ook mogen zorgen, maar is het beleid van het feminisme daar echt op gericht geweest? Waarom dan geen keiharde actie voor kortere werkweken in plaats van altijd maar voor meer kinderopvang? En veel mannen zullen kunnen vertellen dat het probleem niet zozeer is altijd stoer moeten zijn (wat vaak een compensatie is voor aan de onderkant van de maatschappij bungelen, bij middenklassemannen zou stoerheid eerder uit de toon vallen) of het uiten van gevoelens (overigens, in het dagelijks leven doet niemand dat heel uitgebreid), maar of er dan ook echt naar die gevoelens geluisterd wordt en iets mee gedaan. Zowel mannen als vrouwen zullen eerder een vrouw die problemen lijkt te hebben opvangen en van een man vinden dat hij zijn eigen boontjes moet doppen. Doorbreekt het feminisme dat? Waar gebeurt dat dan? Jessica Valenti (echt geen randverschijnsel, ze schrijft in de Guardian) met haar T-shirt met 'Male tears' erop belooft wat dat betreft weinig goeds, en ze is niet de enige. Bij alle online discussies waar mannen toegeven problemen te hebben die níét de problemen zijn die ze volgens feministen móéten hebben volgen honderd reacties met: 'o, die jankerds, o, die breekbare mannelijkheid'. Ook bij de onzekerheid die door metoo is ontstaan heb ik geen enkele feministische oplossing gezien. De reacties variëren van 'als je nou nog niet weet hoe je een vrouw moet benaderen kun je beter je fikken thuis houden' (niet bepaald bemoedigend, en dat terwijl steeds meer mensen ongewild vrijgezel zijn, dat moet toch ergens vandaan komen) tot 'je hoeft geen veroveringen te maken om je mannelijkheid te bewijzen' (mist het punt, een man wil om heel andere redenen intimiteit met en vrouw). Kortom, als er echt feministen zijn die nadenken over mannenproblemen zou ik graag met ze samenwerken. Maar er zit veel teveel (zacht gezegd) ruis in de beweging.

1 Reactie
Eli3
Eli314 jan. 2019 - 19:38

Het feminisme heeft in de meeste landen voornamelijk geleid tot betere kinderopvang en meer verlof voor de vader. Echter is het moeilijker om voor een verkorte werkweek te vechten, veel feministen vinden dit volgens mij wel degelijk een betere oplossing, man en vrouw allebei ongeveer evenveel werken, ongeveer evenveel zorgen (beter voor de ontwikkeling van de kinderen en ook voor de vrouw vaak een betere uitkomst), maar de man heeft hier vaak weerzin tegen, komt mogelijk door de stigma's die eraan verbonden zijn (man is kostwinner etc.). Daarnaast is het zeker voor de maatschappij nogal een omslag om even te zorgen voor verkorte werkweken (in Scandinavië wordt hier wel veel aandacht aan besteed). Ik zie overal en in alle lagen van de bevolking dat mannen niet geleerd wordt om over hun gevoelens te praten. Dat hoeft niet met jan en alleman te zijn, maar wel met naasten zoals vrienden, familie en/of partner. De meeste mannen hebben daar beduidend meer moeite mee dan vrouwen, terwijl ze er minstens zoveel behoefte aan hebben. Voor zover ik weet wordt er over het algemeen wel gauw naar mannen geluisterd, ook wanneer zij praten over problemen. Ik kan mij voorstellen dat er rotte appels tussen zitten die vinden dat een man zijn eigen boontjes moet doppen en dan denk ik wel eens dat zo'n persoon een beschuitje zou kunnen eten met Baudet. Ik vind dit een erg conservatieve houding en ik mag hopen dat de gemiddelde feminist of gerelateerd zich hiertegen verzet. Ik ben ook niet zo van termen als "male tears", maar deze term behoeft duidelijk meer uitleg: het is een reactie op mannen die hun problemen louter gebruiken om vrouwenzaken te overstemmen, om niet te hoeven luisteren naar feministen die naar hun zeggen de veroorzakers/promotors zijn van hun problemen. Het gaat dus niet om mannen die hun gevoelens uitspreken. Ik voer vele online discussies die zouden moeten gaan over de problemen van vrouwen (het hoofdtopic), maar dit wordt in vrijwel alle gevallen sterk bemoeilijkt door mannen die over hun eigen problemen beginnen en daarbij vaak ook nog het lef hebben om te zeggen dat vrouwen aanstellers zijn. Ik overdrijf niet, het lijkt een soort reflex. Ik vermoed dat de meeste discussies waar jij het nu over hebt in de eerste instantie gingen over vrouwenproblemen, of ben ik hier te haastig met mijn conclusie? ("Bij alle online discussies waar mannen toegeven problemen te hebben die níét de problemen zijn die ze volgens feministen móéten hebben volgen honderd reacties met: ‘o, die jankerds, o, die breekbare mannelijkheid’.") Ik denk dat veel feministen niet bereid zijn om de onzekerheden rondom #metoo serieus te nemen, het is wederom een gevalletje mannelijk leed gaat boven vrouwelijk leed, terwijl hier het leed van de mannen en vrouwen die ooit in hun leven slachtoffer zijn geworden van seksuele intimidatie/geweld toch wel íéts serieuzer lijkt. Dit gebrek aan medeleven vind ik begrijpelijk, aangezien het vrijwel zelden oprecht leed is. Vaker is het een uiting van onvrede met de beweging of zelfs een dreigement: "mannen zullen vrouwen voortaan ontwijken" (hierin wordt de machtspositie van de man t.o.v. de vrouw ironisch genoeg benadrukt). Een man met een beetje gezond verstand kan heus wel een vrouw versieren en hoeft nergens bang voor te zijn, behalve voor een afwijzing. Wat mij betreft mogen vrouwen ook wel eens wat vaker de eerste stap zetten, misschien lost dat ook al een hoop problemen op.

niko2
niko218 okt. 2018 - 6:49

het gaat niet goed met de westerse man. Aldus de westerse man. Wie zijn die mannen dan? Ben ik het? Nee, met mij gaat het goed. Met mijn drie broers ook. Mijn 800 mannelijke collega's van onze bouwfirma? Nooit wat gemerkt. Mijn vrienden? prima kerels. Mijn mannelijke buren? Maar 1 etterbak. De rest is prima. De media dan. Gaat het slecht met Jeroen Pauw, Matthijs, Humberto, Gordon, Geer. Twan, Paul Witteman, Ik kan er niet een ontdekken die getroubleerd door het leven gaat. Misschien is het de schrijver van dit artikel zelf? Ik weet het niet. Maar het is het uitgangspunt van zijn artikel. Dat houdt dus in dat er een hermetische cirkel rond mijn, inwoner van Breda, belevingswereld is, waarbuiten zich in west Europa allerlei gemankeerde kerels zijn. Dat kan alleen maar opgelost worden door een enorm leger van vrouwelijke therapeuten. Gezien de in het artikel geschetste omvang van het probleem overtreft het punt qua kosten en impact op de Europese samenleving dat van de klimaatproblematiek. We kunnen natuurlijk ook net doen of het probleem niet bestaat en dit artikel overbodig is

Minoes&tuin
Minoes&tuin18 okt. 2018 - 5:44

Wie wil zich in dit land laten voorschrijven wat en hoe hij/zij over vrouwen/mannen moet denken? Laat dat a.u.b. aan mensen over! Het enige waar het om gaat is 'gelijke' kansen, de rest is aan de mens zelf.

Minoes&tuin
Minoes&tuin17 okt. 2018 - 4:59

Echte feministes huren een werkster in om hun huis te poetsen, terwijl zij aan het werk zijn en hebben het enkel maar over vrouwen in de top als het toppunt van feminisme.

9 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe17 okt. 2018 - 10:20

Echte vrouwen laten zich niet het huishouden inrommelen omdat dat zo goed bij hun aard past. Huishoudelijk werk is gewoon werk. Net als ander werk kan het door een betaalde kracht m/v worden gedaan.

W-74
W-7417 okt. 2018 - 13:22

Ik denk dat een echte feministe gewoon moet doen waar ze zin in heeft. En als dat toevallig het huishouden is, soit. Maar een echte feministe moet zich vooral niet door anderen laten vertellen wat ze moet doen, of wat ze niet moet doen.

W-74
W-7417 okt. 2018 - 13:27

“Net als ander werk kan het door een betaalde kracht m/v worden gedaan.“ En mag die betaalde kracht dan wel weer een vrouw zijn? Of dan ook niet? Of is het ‘partriarchaat’ dan weer vrouwen aan het onderdrukken?

DanielleDefoe
DanielleDefoe17 okt. 2018 - 17:38

W-74 17 oktober 2018 at 15:27 Waarom zou een vrouw niet tegen betaling schoonmaakwerk mogen doen?

Minoes&tuin
Minoes&tuin17 okt. 2018 - 18:45

DanielleDefoe Denk jij nu echt dat die vrouw verzekerd is en pensioen opbouwt? Wat ik daarmee wilde zeggen is dat ze vaak niet opkomen voor vrouwen aan de onderkant van de samenleving, in hondenbaantjes, die vooral vrouwen vaak vervullen, maar er juist gebruik van maken. Ik wil ze de kost niet geven die in het zwart betalen of dat altijd gedaan hebben en altijd tegen minimum en de meest gangbare bedragen. Ik dacht dat zelfstandig de kost kunnen verdienen uitgangspunt was? Dat houdt ook in dezelfde rechten op verzekering bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en pensioen en een redelijk loon, waardering. Toen de overheid een huishoudelijke hulp in het leven had geroepen zonder rechten ( nu gelukkig weer van het toneel verdwenen) om kosten in de zorg te besparen, tegen een minimumloontje, zonder enige sociale verzekering, zonder pensioenopbouw hoorde ik ze niet. Waar ik ze over hoor is voornamelijk over vrouwen in de top, en juist niet over vrouwen die hun steun het hardste nodig hadden en hebben, om eerlijk loon naar eerlijke arbeid te krijgen. Dat zijn voor mij geen feministen. Waarom zou die vrouw als haar man drie keer zoveel verdient en wel verzekerd is dan niet thuis het huishouden mogen doen? Daar heeft zij nl. geen enkel nadeel bij, ergo een groot financieel voordeel. Maar daar dan op afgeven met het argument dat ze dan niet zelf de kost kan verdienen? Tegenstrijdig en totaal onaanvaardbaar wat mij betreft en het klopt niet wat het werk betreft. De uitkomst m.b.t. zelfstandig de kost kunnen verdienen is nl. niet anders. Ik heb ze nooit kunnen betrappen op te komen voor vrouwen in die klassen, terwijl daar heel veel mis was. Inderdaad, je hebt gelijk, dat stoort me enorm en heeft me van ze afgekeerd. Juist de vrouwen die hen het meeste nodig hadden en die de vuilste klusjes opknapten, hebben ze totaal genegeerd. Zelden zien opkomen voor de schoonmaaksters, maar wel mensen aangevallen als ze hun huishouden thuis zelf deden zodat ze kosten kinderopvang uitspaarden, manlief kon werken tegen een 'hoger' uurloon en betere voorzieningen. Iets wat m.b.t. ' een zelfstandig inkomen kunnen verwerven' dus geen enkel verschil maakte. In tegendeel. Als je werkelijk een feministe bent; Kom dan eens op voor alle vrouwen, voor een eerlijk loon voor eerlijk werk inclusief alle sociale verzekeringen en pensioenopbouw voor al die vrouwen in alle baantjes, ook daar, nee, juist daar waar veelal vrouwen in werkzaam waren en zijn! Niet dus. Dat heeft me de ogen geopend. Dat was vroeger inderdaad anders. Het is een ontzettend elitaire beweging geworden. Op het moment dat binnen het feminisme, niet alle vrouwen meer gewoon 'vrouwen' zijn, maar sommige vrouwen meer vrouw, waar je voor denkt te moeten opkomen, niet degenen die het het slechtste hebben als vrouw in typische vrouwenbaantjes, dan houdt het voor mij op en twijfel ik m.i. geheel terecht aan de integriteit.

DanielleDefoe
DanielleDefoe18 okt. 2018 - 10:12

Het idee dat het huishouden vrouwenwerk is versterkt de lage status van dit werk en de onwil het fatsoenlijk te regelen. Het gaat niet aan dat maatschappelijke probleem eenzijdig op het bordje van feministen te leggen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin18 okt. 2018 - 16:25

DanielleDefoe Je antwoord vind ik stuitend.

DanielleDefoe
DanielleDefoe19 okt. 2018 - 14:43

De Franse econome Sullerot constateerde jaren geleden al dat ”wij als samenleving” het werk van vrouwen minder waarderen dan dat van mannen. Hoe meer vrouwen, hoe lager de status van het werk en hoe lager de salarissen. Naomi Ellemers refereerde daaraan in een artikel in de NRC. Dat maatschappelijke probleem los je niet op door feministen/vrouwen naar huis te sturen om zelf te gaan poetsen, terwijl mannen vrijgesteld blijven van de werk. Programmeren gold, in het begin van het computertijdperk, als administratief werk. Het beroep had geen status en geheel "toevallig" domineerden vrouwen. Toen mannen gingen domineren, werd het beroep opeens prestigieus en stegen de salarissen significant.

DanielleDefoe
DanielleDefoe19 okt. 2018 - 15:24

de=dat

Paul!
Paul!16 okt. 2018 - 23:24

Mijn indruk van mannen is dat, net als bij vrouwen, de meerderheid zich best prettig voelt in een traditionele rol. En dat met name mannen er vaak moeite mee hebben dat die traditionele rol steeds minder goed werkt, wat voor een deel een gevolg is van het feminisme. Dus het is niet altijd dat het aloude patriarchale seksisme mannen in een moordend keurslijf dwingt. Veel mannen vinden dat keurslijf gewoon prettig en vertrouwd. Samen met bezwete mannen in de bergen hout staan hakken klinkt mij weliswaar als een nachtmerrie in de oren. Maar ik denk dat sommige mannen zoiets echt prettig vinden, anders deden ze het immers niet. Op die manier hebben ze, in al hun onzekerheid, een beetje houvast aan elkaars traditionele opvattingen. Als dat bij je past, moet dat toch prettig zijn. Niet mijn ding, maar verder ook niks mis mee.

1 Reactie
Eli3
Eli314 jan. 2019 - 19:47

Ben het wel met je eens, maar als dat traditionele gedoe nou betekent dat, wanneer een man zich ontzettend klote voelt omdat het slecht gaat op zijn werk (om maar iets te noemen), hij zich uitspreekt tegen zijn vrienden onder het genot van een biertje in de kroeg, waarop de barman zegt: "Komop, zeg, wat loop je nou te huilen? Zand erover, je bent toch een vent of niet?" Want dit is geen ondenkbare situatie. De kans is groot dat hij er verder zijn mond over houdt, en misschien in het gevolg ook minder snel zal praten. Misschien moeten we ook niet alles willen uitpraten hoor, maar als je kijkt hoe vaak met name mannen in de knoop zitten met hun gevoelens, hoeveel stress we dagelijks over ons heen krijgen en hoeveel het scheelt als we af en toe even iemand in vertrouwen kunnen nemen, dan vind ik het ook niet zo gek dat mannen 2-3 keer zo veel zelfmoord plegen als vrouwen. En dat is maar één van de vele traditionele situaties. Je kunt tradities best een beetje veranderen, en de mooie dingen behouden, dat is toch vooruitgang? Zo lang het maar is "je mag als man je gevoelens laten zien, je mag als vrouw fulltime werken" en niet "je móét je gevoelens laten zien, je móét fulltime werken".

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde16 okt. 2018 - 20:43

Ik krijg een sterk jaren 70 gevoel bij het lezen van deze tekst. Dat kan 2 dingen betekenen: de wereld is in 45 jaar niet veranderd of de schrijver leeft in een cocoon die zich 45 jaar geleden sloot en vannacht ineens open sprong. De zgn opleving van oude macho waarden is een reactie op het nogal betuttelende feminisme wat weer een reactie was op het betuttelende machisme. Zo houden we elkaar bezig. Ik zou niet teveel waarde hechten aan Sherry Baudet en zijn ontluikende puberdom. Zijn profileringsdrang is gewoon eentrucje opdat we niet naar zijn puistjes kijken. Wat mannen doen is iets dat mannen aangaat en hetzelfde geldt voor vrouwen. Laten we ophouden elkaar de maat te nemen. Niemand heeft de wijsheid in pacht. Als ik de deur open houd voor een vrouw wil ik het liefst dank je wel horen en geen opmerking over paternalisme of zo iets.

Piet de Geus
Piet de Geus16 okt. 2018 - 20:28

"want echte mannen willen houthakken in de bergen" En dragen daarbij hoge hakken, kousenbanden en een bh! https://www.youtube.com/watch?v=_n7y_j_nbBg

3 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe17 okt. 2018 - 10:24

Houthakken is een gevaarlijke bezigheid. Dat kan het beste worden overgelaten aan professionals.

Minoes&tuin
Minoes&tuin18 okt. 2018 - 16:26

En die professionals zijn geslachtsloos?

DanielleDefoe
DanielleDefoe18 okt. 2018 - 23:37

Minoes&tuin 18 oktober 2018 at 18:26 Grotendeels folklore en m/v tegenwoordig.

Paul250371
Paul25037116 okt. 2018 - 17:50

Het feminisme de schuld geven dat je te lelijk was voor een vriendin en geen bal kon vangen op de lagere- en middelbare school en daarmee een haatwaardiheidscomp[lex gecreëerd hebt, geeft niets maar het wordt tijd voor zelfreflectie treurige knaapjes met jullie mooie bruine pakken.

campman2
campman216 okt. 2018 - 17:11

Een geëmancipeerde vrouw is voor mij een zelfbewuste vrouw. Een vrouw die zich bewust is van de natuurlijke spanning tussen man en vrouw en daar met volle teugen van geniet als vrouw, en de man zijn rol laat spelen daarin. Een échte feministe viert de man-vrouw verschillen en laat het knetteren, in plaats van alles gelijk te willen schakelen en plat te slaan.

3 Reacties
Applonia van Rapengaar
Applonia van Rapengaar17 okt. 2018 - 12:10

Feminisme gaat niet over het ontkennen van de evidente verschillen tussen man en vrouw, maar over gelijke rechten en gelijke behandeling, zoals een gelijk loon voor gelijk werk. Alleen op sites zoals GeenStijl wordt nog het oude onterechte verwijt dat feministen de (biologische) verschillen tussen man en vrouw willen ontkennen, uit den treure van stal gehaald. Overigens kan een feministe wat mij betreft ook lesbisch of biseksueel zijn, dus dat knetteren, als je dat tenminste seksueel bedoelt, is niet beperkt tot man en vrouw. Ook is er dan wellicht geen 'natuurlijke' spanning tussen man en vrouw. Ik weet niet of homoseksualiteit in jouw wereldbeeld ook toegestaan en aanvaardbaar is, maar het is maar even een nuance die in jouw post ontbreekt.

DanielleDefoe
DanielleDefoe18 okt. 2018 - 11:10

Man-vrouw verschillen zijn soms relevant soms niet afhankelijk van de context. In de gezondheidszorg bijvoorbeeld is het absoluut noodzakelijk om man-vrouw verschillen in het oog te houden: Hartkwalen manifesteren zich bij mannen anders dan bij vrouwen. Het vieren van man-vrouw verschillen op de werkvloer leidt toch vooral tot discriminatie. Om niet te spreken van andere vormen van ongewenst gedrag.

campman2
campman218 okt. 2018 - 18:05

Grappig zoals jullie beiden totaal voorbijgaan aan waar ik het over heb en alles weer heerlijk overzichtelijk plat maken. En met dat 'knetteren' bedoel ik niet slechts de daad, maar betreft een veel breder scala in het spel tussen vrouw en man.

W-74
W-7416 okt. 2018 - 16:49

Ik heb toevallig het interview gelezen met Peterson. Ik herken dat interview niet terug in dit stropopperige verhaal. Komt allemaal wat karikaturaal en dik aangezet over. En juist de nuance die door Peterson nog wel zorgvuldig werd aangebracht is in deze reactie compleet verdwenen. Weggefilterd, anders is het blijkbaar te lastig om polemiek te bedrijven. En waarom die Baudet er nog even met de haren bijgesleept moest worden? Besmetting. Door Peterson en Baudet zo naast elkaar te zetten is geeft de gecoiffeurde studentikoze ranzigheid van Baudet af aan het verhaal van Peterson. Door deze twee in één adem te noemen haal je het betoog van Peterson omlaag naar het Breezerniveau van Baudet. Sneu.

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe17 okt. 2018 - 17:51

Peterson is vermoedellijk intelligenter dan Baudet. Misschien is het volgende artikel uit de Guardian iets voor u? https://www.theguardian.com/science/2018/feb/07/how-dangerous-is-jordan-b-peterson-the-rightwing-professor-who-hit-a-hornets-nest

Doemaarnormaal
Doemaarnormaal16 okt. 2018 - 15:09

Ik kan dit hele verhaal niet plaatsen. Wellicht ga ik met de verkeerde mannen en vrouwen om?

1 Reactie
Sam V
Sam V16 okt. 2018 - 17:11

Ik ook. Of zitten we in de ontkenningsfase?

Purper Floyd
Purper Floyd16 okt. 2018 - 13:46

De popmuziek heeft een prima antwoord in deze kwestie :-)) https://www.youtube.com/watch?v=dc8tbb3foR0&list=PLBokfEObLPHD6p2EnCC2qs1Ri-GiJmxSi https://www.youtube.com/watch?v=eE0taRRlIIs

Frank1234
Frank123416 okt. 2018 - 13:15

Een groot deel van onze gevoelens zijn gebaseerd op kenmerken die via 20 miljoen jaar evolutie zijn ontstaan. Ontkennen dat er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen is wetenschappelijk dan ook niet houdbaar. Dat betekent inderdaad dat mannen zich over het algemeen goed voelen bij het doen van "mannen" dingen, en vrouwen bij het doen van "vrouwen" dingen. Het betekent niet dat op grond van deze verschillen mannen en vrouwen verschillende rechten en plichten zouden moeten hebben. Zo wordt de oproep voor militaire dienst (weliswaar in een papieren werkelijkheid) gelijk getrokken door deze ook voor vrouwen te laten gelden. Feminisme in huidige vorm waarin bijvoorbeeld mansplaining, manspreading negatief uitgelegd worden gaan voorbij aan het feit dat mannen zich hierbij prettig voelen. Zo zullen veel vrouwen zich ook prettig voelen opgemaakt de straat op te gaan. Bij dit soort bemoeienis gaat het dus niet om verkrijgen van gelijke rechten maar om een ander in rechten te beperken. Het is zeer terecht dat Jordan Peterson hiervoor waarschuwt.

3 Reacties
Ozon
Ozon16 okt. 2018 - 18:26

“Goed voelen (...) vrouwen bij het doen van “vrouwen” dingen” De vraag is alleen of dat -zoals jij lijkt te zeggen- biologisch/evolutionair is bepaald of cultureel/opvoeding. Je noemt bv je prettig voelen opgemaakt over straat te gaan. Ik denk dat daar veel “bepaald” is uit opvoeding én verwachtingen. Je leert als meisje dat je je moet opmaken en jongens leren dat niet. Daarmee is het “aangeleerd” gedrag dat een functie dient. Je ziet bv “opmaken”, oftewel smeersels op je gezicht smeren ook door mannen gedaan wordt/werd in bepaalde culturen, soms zelfs JUIST bij een “mannelijke activiteit” zoals het ten strijde gaan (zie bv Braveheart). Dat geldt bv ook voor het dragen van rokken of jurken. Hier in het westen zie je mannen niet snel in een rok(achtige) of jurk(achtige). Uiteraard die schotten weer met hun Schotse rok (die we dan weer “kilt” moeten noemen) die dat toch zeer “mannelijk” kunnen dragen. In het hele MO lopen mannen in jurk (al noemen we dat ook weer anders), in Azië in wikkelrok (al noemen we dat anders). Toch zie ik de betreffende mannen niet als “feminiene”. Kortom, kwestie van opvoeding, gewoonte. En zijn algemene biologische verschillen: vrouwen hebben in het algemeen baarmoeders, eileiders en borsten; mannen hebben penissen en balzakken. Gemiddeld genomen hebben mannen meer testosteron, gemiddeld genomen zijn mannen fysiek sterker en fysiek sneller. Neemt niet weg dat er veel vrouwen zijn die sterker zijn dan veel mannen. Of sneller. De interessante vraag is hoeveel er nu werkelijk biologisch is en hoeveel opvoeding. Want het begint al heel vroeg: het meisje dat niet te hoog mag klimmen, zich rustig en netjes moet gedragen, roze aangesmeerd krijgt als ze een blauwe kamer wil, een pop krijgt als ze autootjes vraagt. Dat geldt andersom natuurlijk ook. Naast de druk van ouders ook “peer-pressure”, vriendjes die andere jongetjes uitlachen als ze een roze stift willen pakken (“Haha roze is voor meisjes”) of nog met het fornuisje spelen. Ik ken bijzonder weinig vrouwen die genieten van huishoudelijke taken. Ik denk wel dat de meesten zich er meer dan mannen toe verplicht voelen, zeker met kinderen erbij. Ik denk grotendeels aangeleerd. Je ziet bv ook dat we wereldwijd andere ideeen hebben over bepaalde taken. Waar bv in Azië vrouwen vaak in de rijstvelden aan het werk ziet (zwaar werk), is dat in NL traditioneel de taak vd boer met z’n knechten, boerin binnen. Water halen voor het gezin, ook zo’n taak die vaak naar vrouw of kinderen gaat, terwijl het bepaald zwaar werk is. In NL zouden we dit traditioneel ook snel “mannenwerk” vinden: https://goo.gl/images/QdAief In Afrika lachen ze om onze slappe mannen. Kortom, beelden verschillen nogal van wat “mannelijk” is. De gemene deler: doordat vrouwen biologisch meer gebonden waren aan huis door zwangerschappen/baby voeden lagen de taken meer in en rond het huis. De pil, pas zo’n 50 jaar in gebruik, is in die zin echt nog een kersverse ontdekking. Ook nog steeds niet beschikbaar voor grote delen vd wereldbevolking. Een andere gemene deler: Abrahamistische religies met hun wereldwijde invloed: de hogere macht die vrouwen als 2e-rangs burger ziet (al zullen betreffende gelovigen het nooit zo verwoorden). In nogal wat landen waren de oorspronkelijke m/v-verhoudingen wat vriendelijker bij “de inboorlingen” dan bij de “geciviliseerden” die God en ontwikkeling kwamen brengen. Ik maak me zelden op, ik vond natuurkunde leuk, ik houd van hardroze, ik bezit een boormachine die ik ook zelf gebruik, ik HAAT stoffen en meeste vd huishoudelijke taken. Ik ben een vrouw.

Frank1234
Frank123416 okt. 2018 - 21:45

@Ozon Dank je voor de nuance. Je hebt helemaal gelijk dat veel meer door cultuur en opvoeding bepaald worden dan we soms beseffen.. Toch denk ik dat we de invloed die onze dierlijke gevoelens hebben ook niet moeten onderschatten. Het beste is denk ik dat we elkaar niet te snel veroordelen als het gaat om gender specifieke uitingen en gedragingen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe17 okt. 2018 - 10:31

Misschien kom ik te weinig op straat; In mijn studenten omgeving hebben de meiden meestal half-lang haar waar geen verf aan te pas is gekomen en make-up is ongebruikelijk. Ook de docenten zie ik nauwelijks met make-up, wel is hun kleding wat gevarierder.

JStokx
JStokx16 okt. 2018 - 11:46

"Ze bijten zich vast in de fictie dat de verschillen tussen mannen en vrouwen natuurlijk en onoverbrugbaar zijn." Belachelijk. Ik pleit al jaren voor het afschaffen van de vrouwencompetities. Laat de dames maar gerust tegen mannen voetballen.

1 Reactie
koffieleut2
koffieleut216 okt. 2018 - 16:42

Ja, denk dat de mannen worden ingemaakt.....

Krek
Krek16 okt. 2018 - 11:29

"Daarmee kruipen ze in een misogyne en rigide opvatting van mannelijkheid. Mannen moeten ‘weer’ ‘echte mannen’ zijn. Dominant en competitief. Sterk en rationeel. Ze doen workshops houthakken in de bergen, want echte mannen willen houthakken in de bergen. Mannen die meer van ballet of meditatie houden, daar kijken ze graag op neer." Op de een of andere manier kan ik dit niet echt rijmen met het Baudet-frame erboven... Het maakt het artikel goed voor een gulle lach bij het plaatje van een houthakkende Baudet... "I'm a lumberjacker, I'm okay!" (gezongen met bosje lavendel in het knoopsgat) ... maar maakt dat de rest van het artikel niet meer serieus te nemen is. Jammer, want het onderwerp is een goede discussie waard.

Martin108
Martin10816 okt. 2018 - 10:48

Ja, leuk allemaal maar ondertussen hebben traditioneel mannelijke mannen nog steeds meer succes bij de dames dan de wat gevoeligere mannen.

2 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe17 okt. 2018 - 10:36

Enigszins off topic: Bij de gorilla niet. De mannelijke berggorilla blijkt meer kans te maken bij de vrouwtjes, als hij veel tijd met de kinderen in de groep doorbrengt. De meest verzorgende mannen hadden zelfs vijf keer meer kinderen dan de rest.

Eli3
Eli314 jan. 2019 - 20:01

Niet helemaal waar, traditioneel mannelijke mannen hebben meer sex appeal. Die kunnen op jonge leeftijd, als de meeste vrouwen nog vooral bezig zijn met het leven vieren, zogezegd "alle dames krijgen", maar hebben op gebied van serieuze relaties vaak juist minder succes. Terwijl de zorgzamere mannen vaak op jonge leeftijd denken achter te blijven, maar juist duurzamere relaties blijken te hebben, vooral op latere leeftijd. Essentie: vrouwen kiezen onbewust de macho's uit voor het genot, maar de zorgzame types voor het leven. Zie je ook bij veel dieren. Mannen, blijf dus vooral lekker jezelf.

Rick Hofland
Rick Hofland16 okt. 2018 - 10:41

Begrijp ik de schrijver nou goed dat hij stelt dat niet westerse mannen dus meer geëmancipeerd zijn dan westerse mannen en dat die niet westerse mannen de vrouwen in hun samenleving meer gelijke rechten en kansen geven dan westerse mannen doen? Als dit zo is dan klopt het inderdaad dat ik als westerse man in een zware psychologische crisis verkeer, want als ik in verre oorden kom meen ik allemaal mannen te zien die minimaal 100 jaar terug in de tijd gaan qua opvattingen over vrouwen emancipatie, maar blijkbaar is dit dus niet zo en ligt dit aan mijn eigen verstoorde westerse mannen geest.

Miranda7
Miranda716 okt. 2018 - 10:32

Feminisme is wel degelijk een bedreiging voor mannen. Waarom denk je dat vrouwen wereldwijd (gruwelijk) worden onderdrukt en gehaat? Omdat mannen daar voordeel bij hebben. Vrouwenonderdrukking is namelijk vooral ook uitbuiting. Als mannen uit hun eindeloze crisis willen komen moeten ze van het idee af dat ze superieur zijn en dat ze recht hebben om vrouwen te haten. Zie je het al voor je, de superieure, geprivilegieerde klasse die vrijwillig afstand doet van hun oneerlijke positie, alleen maar zodat ze dan met minder schaamte kunnen balletten? Een grote omwenteling in de sekserollen (gender is cultuur) gaat pijn doen. Als je tot de geprivilegieerde klasse behoort wil je die positie behouden. Als je zelfbeeld afhangt van een verwachting van mannelijke superioriteit, ga je je met hand en tand verzetten. Zij die willen zien dat mannen en vrouwen echt niet zo verschillen, doen dat al, maar velen laten hun hele identiteit afhangen van die vermeende verschillen zélf, en ze hebben domweg niet de introspectie, het zelfbewustzijn of de motivatie om eens anders tegen zaken aan te kijken. Het heeft geen zin om met mannen te soebatten in de hoop wat sympathie los te peuteren (al dan niet met egoïstischer motieven zoals het zonder schaamte kunnen balletten), het enige wat zin heeft is vrouwen helpen en verheffen. Proberen hierin onwillige mannen mee te krijgen is compleet zinloos en verspilde energie. Mannen en hun complexen kunnen me wat; het is niet mijn pakkie-an om dat op te lossen zolang er in dit land nog vrouwen worden verhandeld en allerlei vormen van seksueel en huiselijk geweld de norm zijn, toegang tot veilige abortus geen vanzelfsprekend mensenrecht is en zolang vrouwen wereldwijd gruwelijk en onterecht leed wordt aangedaan op basis van hun geslacht. En als je sinds #MeToo werkelijk niet weet hoe je met een vrouw om moet gaan, is het maar goed dat je een eind uit de buurt blijft. Het is ook niet de taak van feminisme om mannen flirttechnieken aan te leren. Het is de taak van feminisme om vrouwen te bevrijden uit patriarchale onderdrukking. Het is een welbekende klacht van vrouwenhaters: ''waarom lossen de feministen dit probleem van mannen niet op, dan?!'' als het gaat om een probleem dat precies zij in stand houden... Nou, laat ze dat zelf dan eens doen. Ze hebben de middelen. Laten we niet het idee voeden dat dit ook maar enigszins de focus van feminisme moet zijn. Het feit dat velen het niet eens proberen geeft al aan dat ze mannenproblemen vooral aanwenden als een stok om feministen mee te slaan, puur omdat ze vrouwen weer terug het keurslijf in willen dwingen (en dan moet de zieligheid van mannen daar het argument voor zijn). Het gaat niet alleen om wat mensen zeggen, maar ook om de onderliggende motivatie. Ik heb geen zin meer om me ermee bezig te houden. Er zijn overal vrouwen die hulp nodig hebben.

6 Reacties
Auke2
Auke216 okt. 2018 - 13:32

Ja lief. Het is natuurlijk zo dat de eerste generatie Feministen iets aan het rollen heeft gebracht. Met dank aan de democratie en de medewerking van mannen zijn de rechten van mannen en vrouwen nu gelijk, in de westerse landen. Dat alleen al geeft aan, dat mannen niet zoveel te vrezen hebben van feministen, ze hebben de verschillen erkend en hebben het aangepast. Er worden wereldwijd nog veel mensen onderdrukt. Mannen en vrouwen. Je klinkt nogal agressief en gefrustreerd in je betoog.

Marcus A.2
Marcus A.216 okt. 2018 - 14:31

Je schrijft alsof je erg kwaad bent...maar ik denk echt niet dat er zoveel vrouwenhaters zijn als jij het doet voorkomen. Het is ook niet mannen vs vrouwen toch? En huiselijk en/of seksueel geweld is in ons land echt niet de norm, als je dat denkt begrijp ik wel waar je woede vandaan komt. Zo creëer je een enorm zwart wit beeld, met mannen als boosdoener. Dat is onterecht. Het is tenslotte ook uiteindelijk mede door de massale steun van mannen (helaas niet álle mannen, maar toch) dat vrouwen zich hebben kunnen emanciperen. Want wat je ziet is dat in samenlevingen waar die steun niet door mannen gegeven wordt, vrouwen zich ook daadwerkelijk niet kunnen emanciperen. Saudi arabie is dan toch altijd wel weer een mooi (of eerder tragisch) voorbeeld, maar ook landen als Pakistan of Afghanistan. Uiteindelijk moeten we het samen doen, dat hebben we tenslotte al vanaf het begin gedaan. Voor mij is het belangrijk dat er verschillen mogen zijn, en dat die ook gezien en erkend mogen worden.

Ozon
Ozon16 okt. 2018 - 18:48

Marcus Niet de norm, wel een veel voorkomend probleem. http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/VAW_Prevelance.jpeg?ua=1 Verkrachting binnen het huwelijk is overigens pas sinds 1991 een strafbaar feit geworden in Nederland. Voor die tijd “mocht” het gewoon, we lopen dus niet heel ver voor...

Ch0k3r
Ch0k3r17 okt. 2018 - 11:36

@Ozon "Mannen en hun complexen kunnen me wat; het is niet mijn pakkie-an om dat op te lossen zolang er in dit land nog vrouwen worden verhandeld en allerlei vormen van seksueel en huiselijk geweld de norm zijn, toegang tot veilige abortus geen vanzelfsprekend mensenrecht is en zolang vrouwen wereldwijd gruwelijk en onterecht leed wordt aangedaan op basis van hun geslacht. " Vrouwen en hun complexen kunnen mij ook wat, vooral als ze vinden dat hun problemen wel andermans zaak zijn maar andermans problemen niet hun zaak vinden. Al helemaal als ze lopen te blèren dat huiselijk geweld blijkbaar de norm is (alsof mannen verdomme worden opgevoed met het idee dat het in elkaar slaan van je vrouw hartstikke oké is). Ondertussen zou het ook bekend moeten zijn dat mannen veel vaker het slachtoffer zijn van geweld (dat vaak wel door een man wordt gepleegd). Daarnaast zou het ook bekend moeten zijn dat er veel mannen zijn die thuis mishandeld worden door hun vrouw, maar dat het aangiftepercentage daarvoor echt heel laag is (omdat de man bang is als een watje beschouwd te worden, dit soort claims worden vaak niet eens serieus genomen). "Ik heb geen zin meer om me ermee bezig te houden. Er zijn overal vrouwen die hulp nodig hebben." Lekker feministisch hoor. Er zijn overal MENSEN die hulp nodig hebben. BTW. Ik wil echt niet zeggen dat ik de problemen die vrouwen ervaren wil bagatelliseren. En ik weet ook wel dat vrouwen makkelijker en vaker het slachtoffer van verkrachting etc zijn. Ook omdat de gemiddelde vrouw minder sterk is dan de gemiddelde man en zichzelf daarom gemiddeld genomen minder goed kan verdedigen.

Ozon
Ozon18 okt. 2018 - 22:04

Ja ch0k3r, ik ben het dan ook niet helemaal eens met Miranda. In tegenstelling tot haar denk ik dat wij-feministen- mannen moeten helpen én verantwoordelijkheid moeten nemen voor de minder prettige aspecten (voor vrouwen) van een gelijkwaardige samenleving. Zo vind ik bv dat als beide ouders gedurende het huwelijk een gelijk aandeel hadden in zorg (lees PT-werken), beide ouders ook na het opbreken van een huwelijk de zorg toegewezen krijgen. Zonder gelijke rechten geen gelijke rechten. Zo ben ik op zich best voorstander van quota in organisaties als die een meer gevarieerd werknemersbestand willen hebben. Maar, wat mij betreft kan ook dat alleen als elke groep “positief gediscrimineerd” mag worden, zoals bv blanke mannelijke leraren. Zonder gelijkheid, geen gelijkheid. Verder heb je beslist gelijk dat ook mannen mishandeld worden door hun vrouw, zelfs verkrachting (niet wettelijk) is mogelijk en ook dat zou juridisch aangepakt moeten worden. Net als vrouwelijke pedo’s die minder als gevaar worden gezien dan hun mannelijke counterparts. En hoewel het zeker voorkomt, vermoed ik dat het een stuk minder vaak voorkomt dan andersom. En ja, ook mannen zijn slachtoffer van mannen. Kijk de moordcijfers er op na. Ik schat dat een moordcijfer-dader/geslacht een aardige objectieve KPI is voor geweld: meeste daders zijn mannen. Dat geldt ook voor de link over onderzoek naar (seksueel) geweld jegens vrouwen en meisjes, vrij objectief gemeten zijn de daders daar in overgrote meerderheid man. Dat wil niet zeggen dat elke man anderen mishandelend. Net als niet elke feministische vrouw exact dezelfde mening heeft als andere feministen,

Eli3
Eli314 jan. 2019 - 20:24

Ik ben het niet helemaal met je denkwijze eens, maar het is je goed recht en ik begrijp het. Ik ben het geklaag en respectloze gedrag van teveel mannen ook wel eens zat en ik kan er net zo boos om worden als jij hier lijkt, en dat moet ook kunnen vind ik, voor jou en mij tien mannen die minstens zo boos reageren op een vrouw die vertelt over bijv haar #metoo ervaring (want hè, verkracht zijn is hééél manonvriendelijk, b#tch). Ik denk alleen dat de ideale manier om vrouwenrechten te versterken is om ook bepaalde mannenproblemen aan te pakken. En tja, feminisme gaat hand in hand met gelijkheid, dus ik denk dat het belangrijk is om altijd even stil te staan bij de kant van de mannen in elke discussie (gelukkig herinneren ze je daar zelf wel aan). En reacties met "Ja lief", "De rechten van mannen en vrouwen zijn nu gelijk" (eigenlijk het hele bericht van Auke, waarvoor dank), "Vrouwen en hun complexen kunnen mij ook wat ... mannen zijn veel vaker slachtoffer van geweld" etc. benadrukken alleen maar de ongelijkheid waarover jij spreekt. Ik denk ook dat je in essentie wel gelijk hebt, maar niet alle mannen denken zo. Ik heb zelf ook lang gedacht dat mannen en vrouwen gelijk zijn. Ik ben zelf ook boos geweest op zwarte mensen die tegen zwarte piet waren. Ik was daarmee niet anders dan de gemiddelde persoon die gelijke rechten tegenwerkt. Maar ik zie mezelf achteraf niet als kwaadwillend, het is echt heel moeilijk om je tegen iets te verzetten wat je zelf niet van dichtbij hebt meegemaakt. Ik ben me pas gaan inzetten voor vrouwenrechten én etnische gelijkwaardigheid sinds ik zelf in een mannenwereld terechtkwam en daar heb geleerd hoeveel ongelijkheid er in NL nog bestaat tussen m/v. Nu ik het weet zie ik het overal en snap ik niet hoe andere mensen het niet kunnen zien. Altijd als ik gek word van mensen die het probleem domweg ontkennen herinner ik mezelf aan het feit dat ik een paar jaar geleden aan diezelfde kant zou hebben gestaan. Kortom, ik vind je irritatie volkomen terecht, maar ik hoop dat je emancipatie niet ziet als een oorlog tussen mannen en vrouwen, dat zou erg zonde zijn. Discrimineren is helaas menselijk instinct.

Sonic2
Sonic216 okt. 2018 - 10:27

Baudet en Peterson vinden de hedendaagse feministen zeer politiek correct en pro islam. Als ze eens voor vrouwen opkomen dan is het altijd in verband met immigratie. Uiteraard omdat ze moslims haten en allochtonen haten. Zelf noemen ze dat altijd bedekt islam haat. En dan moet er dus over de ruggen van vrouwen en homo's politiek bedreven worden. Voor de rest zijn voor hun vrouwen een lustobject. Waar je eindeloos je lust op kan botvieren. Kijk maar naar rechts ogende sites. Ik denk dat iedereen wel weet welke sites ik bedoel. Ik weiger hun bij naam te noemen. Dat zijn ze niet waard. En uiteraard kan je over je succes opscheppen bij vrouwen. Zoals Trump doet. Ook dat verbaast me niets. Trump zei dat als je rijk en beroemd was je alles bij vrouwen kon doen. Zo denken dat soort type mannen en rechts radicalen nu eenmaal. Feminisme wilt vrouwen rechten verbeteren en daar is helemaal niets mis mee. Het wordt alleen belachelijk gemaakt door het ideologische gedram van rechts en soms wat erg radicale SJW types op links. Met feminisme is niets mis. En de man is ook niet in crisis. Misschien "mannen" als Baudet. Maar Baudet moet tegen zichzelf in bescherming genomen worden. En met hem zijn aanhang. Die nog erger is, want die aanhang steunt en gedoogt dit soort types.

Gaanweweer
Gaanweweer16 okt. 2018 - 10:15

Echt mannelijk is je niets aantrekken van wat de samenleving, Jordan Peterson of Walter Hoogerbeets te prediken hebben over mannelijkheid. Echte viriliteit komt van binnen, niet van buiten. Ga ik nu stoer een kuub hout weghakken als meditatie.

JasDon
JasDon16 okt. 2018 - 10:00

Volgens mij zijn de meeste Westerse mannen best wel lieve watjes tegenwoordig, zonder dat dit diskwalificerend hoeft te zijn. Ze doen de was, brengen de kinderen naar school en nemen zaken als mindfulness serieus. De mannen die achterblijven wat betreft denkbeelden vindt je vooral nog in de kerk of moskee, het predikaat Westers is dan ook nauwelijks relevant. Jordan Peterson is ook een religekkie (hij geeft het alleen niet toe) die vanuit dat oogpunt dus een beetje vreemd naar vrouwen kijkt. Baudet kan ik niet helemaal plaatsen in dit verhaal, hij heeft ook wel ideeën over de rol van de man t.o.v. de vrouw, maar beklaagt zich er volgens mij nauwelijks over.

1 Reactie
Marcus A.2
Marcus A.216 okt. 2018 - 12:07

Ik ben iemand die in jouw ogen waarschijnlijk een religekkie is. Verder die ik ook de was, breng en haal mijn kinderen van school en ben al jaren bezig met mindfulness. Hokjesdenken komt helaas overal voor, net zoals generaliseren en denigreren. Dat is in de kern het probleem. Mensen die alleen maar vanuit hun eigen denkbeelden redeneren en zich niet kunnen verplaatsen in anderen, ook al zijn die anderen wellicht anders.

M7
M716 okt. 2018 - 9:39

Crisis, welke crisis ? Ik maak geen crisis door En nu ?

Auke2
Auke216 okt. 2018 - 9:35

Het doet vermoeden dat feministen alleen maar vrouwen zijn. Buiten dat weet ik dat Dr. Peterson het feminisme niet de schuld geeft, maar dat hij er een andere visie op na houd; namelijk dat mannen en vrouwen van elkaar verschillen. Ik vind deze generatie feministen vrij seksistisch en dat ze juist veel ondescheid maakt tussen mannen en vrouwen. Ze willen ‘equality of outcome’. Of te wel privileges, speciale behandeling en extra rechten om bijvoorbeeld evenveel vrouwen in topfucties te krijgen als er mannen zijn. Dus erg gefocussed op geslacht. Ik ben meer van de legende Prince: let a woman be a woman and a man be a man!

1 Reactie
Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg16 okt. 2018 - 17:52

@ Auke Ééns! Ik beschouw mijzelf als feministe, maar vind de boodschap van Peterson (die steeds weer neerkomt op: ongeacht of je nu man of vrouw ben, neem de verantwoordelijkheid voor je eigen leven!) beslist niet misogyn of antifeministisch. In tegendeel.

Marcus A.2
Marcus A.216 okt. 2018 - 9:27

"Ze bijten zich vast in de fictie dat de verschillen tussen mannen en vrouwen natuurlijk en overbrugbaar zijn." Feit is dat een gezonde man ongeveer 20 keer meer testosteron aanmaakt. Effecten testosteron zijn vele studies naar gedaan. Enige conclusie die zou kunnen kloppen is dat de verschillen tussen mannen en vrouwen onoverbrugbaar zijn door middel van het toedienen van supplementen. Wat mij altijd opvalt is dat het vooral vrouwen zijn die zo hun best doen om de verschillen tussen mannen en vrouwen te bagatelliseren of ontkennen. Waarom niet gewoon die verschillen omarmen en koesteren?

3 Reacties
Robbels
Robbels16 okt. 2018 - 11:53

'Wat mij altijd opvalt is dat het vooral vrouwen zijn die zo hun best doen om de verschillen tussen mannen en vrouwen te bagatelliseren of ontkennen. Waarom niet gewoon die verschillen omarmen en koesteren?' Omdat een deel van deze verschillen helemaal niet noodzakelijkerwijs logisch volgen uit biologische/biochemische man-vrouw verschillen maar eerder een gevolg zijn van (verouderde) sociaal-culturele constructen waar men angstvalling aan probeert vast te houden!

DanielleDefoe
DanielleDefoe16 okt. 2018 - 14:40

Sommige verschillen berusten op mythen en kunnen maar beter niet worden gekoesterd omdat ze schadelijk zijn.

Minoes&tuin
Minoes&tuin17 okt. 2018 - 5:04

Iets is schadelijk als je iets opgedrongen krijgt wat tegen je natuur ingaat. Dat geldt voor beide partijen. Altijd zou de vraag moeten zijn; Wat wil ik? Waar voel ik me goed bij!

Marcus A.2
Marcus A.216 okt. 2018 - 9:27

"Ze bijten zich vast in de fictie dat de verschillen tussen mannen en vrouwen natuurlijk en onoverbrugbaar zijn." Feit is dat een gezonde man ongeveer 20 keer meer testosteron aanmaakt. Effecten testosteron zijn vele studies naar gedaan. Enige conclusie die zou kunnen kloppen is dat de verschillen tussen mannen en vrouwen onoverbrugbaar zijn door middel van het toedienen van supplementen. Wat mij altijd opvalt is dat het vooral vrouwen zijn die zo hun best doen om de verschillen tussen mannen en vrouwen te bagatelliseren of ontkennen. Waarom niet gewoon die verschillen omarmen en koesteren?

3 Reacties
Miranda7
Miranda716 okt. 2018 - 12:25

Er zijn fysieke verschillen. Het is niet zo dat vrouwen geestelijk enkel geschikt zijn voor de moederrol.

Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg16 okt. 2018 - 18:01

@ Marcus A. Testosteron is natuurlijk maar één van de vele factoren. En opgemerkt moet worden dat binnen die talloze factoren het gemiddelde tussen mannen en vrouwen misschien mag verschillen, de spreiding onder mannen (en onder vrouwen) enorm is, en tussen de seksen een enorme overlap vertoont. Met andere woorden: het is terecht dat er bezwaar gemaakt wordt tegen generaliserende stellingen dat "vrouwen nu eenmaal geschikter zijn voor de zorg voor kleine kinderen". Gemiddeld kan ik me daar nog iets bij voorstellen (kan me ook herinneren hoe mijn eigen hersenpan hormonaal tot grijze pulp geslagen was in de maanden rondom de bevalling), maar geloof me: ik ken heel wat vrouwen (en reken mijzelf daar ook toe) die heel wat beter zijn toegerust voor een solide carrière dan hun mannelijke wederhelften. Ik laat me daarom niet vertellen dat ik nu eenmaal geschikter ben, want evolutionair voorgeprogrammeerd, voor het huishouden dan een willekeurig heerschap.

DanielleDefoe
DanielleDefoe16 okt. 2018 - 23:13

Hanneke Kouwenberg 16 oktober 2018 at 20:01 Wat mij opvalt is dat mannen er zo op gebrand zijn de verschillen op te tuigen en er toch vooral biologie achter zoeken. Zelf nooit last gehad van "hersenpulp" doorgewerkt tot de bevalling en na vier weken naar San Francisco voor een conferentie. Nergens last van.Waarschijnlijk de leeftijd. Veel te oud voor allerlei folkloristische onzin. Jongeheer Defoe maakt het nog steeds uitstekend.