Joop

Alle grondstoffen voor 2013 nu al opgebruikt

  •  
20-08-2013
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
eco_300.jpg
Global Overshoot Day dit jaar weer twee dagen vroeger ... Mensheid gebruikt sinds jaren '80 meer dan Aarde kan prodcueren
De hoeveelheid menselijke consumptie die de Aarde in een jaar tijd kan leveren is voor 2013 alweer op. Vanaf nu tot 31 december wordt er ingeteerd op de natuurlijke hulpbronnen. De dag waarop de grens wordt overschreden staat bekend als Overshoot Day en valt nu twee dagen eerder dan vorig jaar.
Het berekenen van Overshoot Day is een initiatief van het Wereld Natuur Fonds dat het publiek bewust wil maken van de overexploitatie van de natuurlijke bronnen.
Deze dag heet Overshoot Day; de berekende datum waarop wij meer van de natuur vragen dan de natuur ons in een jaar kan bieden. Dat leidt onder meer tot ontbossing, overbevissing en tekorten aan schoon water. Klimaatverandering is ook een gevolg. Door de verbranding van kolen, olie en gas komt er veel meer koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer dan bomen en de zee kunnen opnemen. 
Overshoot Day valt sinds 2001 gemiddeld drie dagen eerder per jaar, doordat we de natuur steeds meer overvragen. Vorig jaar viel Overshoot Day op 22 augustus. In 2050 is de wereldbevolking naar verwachting gegroeid van 7 miljard naar 9 miljard mensen. Dat betekent dat we het roer nu moeten omgooien voor behoud van onze natuurlijke rijkdom; de basis van ons welzijn. We moeten anders omgaan met onze manier van leven, werken, reizen, produceren en consumeren. 

Meer over:

nieuws, groen
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (17)

JAWEH
JAWEH20 aug. 2013 - 11:23

Gaat niet he, consuminderen, want dan groeit de economie niet meer. Het net wordt zo dus langs alle kanten aangetrokken, en dat gaat net zo lang door tot de allerarmsten echt in opstand komen. Gaat de goede kant op.

lembeck
lembeck20 aug. 2013 - 11:23

De Partij voor de Dieren zegt al ruim een jaar dat economische groei NIET het antwoord op de crisis is: http://blog.simonotjes.nl/?p=1243 Meer duurzaam is het Credo. Als het echt mogelijk zou zijn, zou ik hier grotendeels achter kunnen staan.

neutralist
neutralist20 aug. 2013 - 11:23

Mensheid gebruikt sinds jaren '80 meer dan Aarde kan prodcueren En toch slagen we daarin. Best knap! We gebruiken iets dat er niet is.

RvDugt
RvDugt20 aug. 2013 - 11:23

@hansje n Had ik het over het gebied waarin jij woont? Maar het is gewoon een natuurlijk fenomeen, dieren waar er teveel fijn zijn vreten hun eigen voedselbron op tot er niets meer is. Of ze nemen zoveel land in dat ze te dicht op elkaar zitten en elkaar opvreten of op een andere manier uitroeien. Waarom zou het de mens anders gaan, we kunnen misschien veel uitvinden om problemen op te lossen. Maar als we meer opvreten en groeien als we technisch kunnen oplossen gaan ook wij uiteindelijk koppie onder. Alles ontstaat en alles vergaat, al hebben sommige het rare idee dat dat voor de mens anders is. Of is het dat 10% het wel overleefd.....

RvDugt
RvDugt20 aug. 2013 - 11:23

@rick Om errosie tegen te gaan op een goedkope en verantwoorde manier, om te kunnen voldoen aan de groeiende hout consumptie, etc, etc Vraag ik me af waarom jij denkt dat we met veel minder bomen af kunnen, of is dat ook te technisch

meijerlahn
meijerlahn20 aug. 2013 - 11:23

Velen zijn tegenwoordig bezig om de dood zo lang mogelijk uit te stellen door gezond te leven en daardoor gezond heel oud te worden, maar als het op lange termijn handelen aankomt is men gewoon destructief bezig. Après nous le déluge.

robheus2
robheus220 aug. 2013 - 11:23

Dat wordt dan op een houtje bijten de rest van het jaar. Kan me trouwens niet herinneren dat ik dit jaar zoveel heb gebruikt, dat moeten dan anderen geweest zijn.

Marc Marc
Marc Marc20 aug. 2013 - 11:23

De reacties zo lezende snapt niemand waar het om gaat. Earth overshoot day is gebaseerd op de ecologische footprint. De ecologische footprint is gebaseerd op CO2 uitstoot. De methodiek gaat er van uit dat alle CO2 uitstoot gecompenseerd moet worden door het aanplanten van ruimte-intensieve bossen. Een mooi artikel in EOS gaat nader in op deze methodiek en laat critici aan het woord. Zie http://climategate.nl/wp-content/uploads/2011/02/EOSecologische-voetafdruk1.pdf Een citaat uit dit artikel: Eén van de grootste critici is milieu-econoom Jeroen van den Bergh. Hij is onderzoekshoogleraar van het Instituut voor Milieuwetenschap en Technologie in Barcelona en de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij zette met milieuwetenschapper Fabio Grazi afgelopen jaar zes grote bezwaren tegen de voetafdruk op een rij. Van den Bergh en Grazi vragen zich af ‘waarom hier nog zoveel intellectuele energie en onderzoeksgeld aanwordt besteed, gezien de vele tekortkomingen van het concept’. Eén groot bezwaar: ‘valse concreetheid’, zoals Van den Bergh dat omschrijft. De voetafdruk lijkt een concrete fysieke grens te geven voor ‘duurzaam leven’. Zoals de fair earth share van 1,8 hectare per persoon, voordat de ‘biocapaciteit’ van de aarde zou zijn overschreden. In die tastbaarheid ligt de basis van de populariteit. Maar die concreetheid is volgens Van den Bergh misleidend. In werkelijkheid heeft de voetafdruk nauwelijks raakvlak met de fysieke en ecologische werkelijkheid. De uitkomsten zijn meer een afspiegeling van de aannames en persoonlijke keuzes van bedenker Matthias Wackernagel. ‘De hypothetische landgebruiksmaat wordt gezien als echt, concreet landgebruik’, reageert Van den Bergh. ‘De meeste mensen begrijpen het verschil niet, heb ik gemerkt in discussies. Te veel mensen zijn weinig kritisch voor de gebruikte methoden. Of ze begrijpen zelfs niet wat de berekeningsmethode precies inhoudt, en welke aannames worden gemaakt.’

[verwijderd]
[verwijderd]20 aug. 2013 - 11:23

Dit soort populistische berekeningen gaat geheel voorbij aan de allesoverheersende invloed van technologische vooruitgang. Ter illustratie: aan het begin van de 20ste eeuw voorzag men een groot probleem vanwege het toenemende vervoer in grote steden: de straten zouden volledig bedolven raken onder de paardepoep.

1 Reactie
RvDugt
RvDugt20 aug. 2013 - 11:23

Als illustratie als er een vossen plaag is gaan deze vanzelf dood wanneer ze alle konijnen hebben opgevreten.

[verwijderd]
[verwijderd]20 aug. 2013 - 11:23

onzin, de hoeveelheid zonlicht die op aarde valt is 7000 maal zo groot als de menselijke energieconsumptie!

2 Reacties
RvDugt
RvDugt20 aug. 2013 - 11:23

Daar hebben de bomen die er niet meer staan wat aan.

adriek
adriek20 aug. 2013 - 11:23

Dat geldt ook voor de hoeveelheid schoon regenwater, dat is ook ruim voldoende. De verwerking en de verdeling is wel een probleempje. Ook de hoeveelheid geproduceerd voedsel is zo ongeveer voldoende, we hebben in het westen geen honger, en teren nauwelijks in op voorraden. Zonder nadere specificatie is 'overshoot day' dus een onzinnig begrip.

Nadiana
Nadiana20 aug. 2013 - 11:23

Niemand kan met zekerheid zeggen hoe de wereld er in 2050 uit zal zien. Het CPB niet, het WNF niet, niemand. Er wordt tevens ook voorbijgegaan aan het biologische mechanisme dat negatieve terugkoppeling heet. Als er echt geen voedsel voor die extra drie miljard mensen is, dan gaan deze mensen dood. Zo simpel is het. Daarmee zeg ik niet dat er niets aan de hand is, maar ik vind wel dat het fatalisme rond klimaatverandering zeer overdreven is. Laten we eens ophouden met praten alsof we een apocalyps gaan meemaken...

1 Reactie
MG1968-2
MG1968-220 aug. 2013 - 11:23

We kunnen modellen doorberekenen. Modellen op basis van de nu begrepen werklijkheid. Hoe leg jij het je kleinkinderen uit? 'Ja, we begrepen meer dan ons lief was.'...

[verwijderd]
[verwijderd]20 aug. 2013 - 11:23

Ja, maar je weet toch dat we NIET bereid zijn om onze crisis te bestrijden door onze consumptie aan te passen en de beschikbare hoeveelheid arbeid eerlijk onder elkaar te verdelen? De enige manier waarop we naar onze economische samenleving kijken is met de vraag of er GROEI is, we moeten meer en meer en meer en meer consumeren en produceren want anders gaan we naar de verdoemenis. Zolang dat soort megalomanen aan de macht zijn weet ik één ding zeker: misschien al mijn kinderen maar zeer zeker mijn kleinkinderen gaan een bijzonder zwarte toekomst tegemoet. Ik ben er woedend en wanhopig over maar realiseer me ook mijn volstrekte machteloosheid.

1 Reactie
JAWEH
JAWEH20 aug. 2013 - 11:23

Je moet niet bij de pakken gaan neerzitten hoor Bogdan. Je behoort op dit moment misschien tot een minderheid, maar op een bepaald moment zullen meer mensen direct geraakt worden door deze problematiek, en dan zullen de standpunten van de desbetreffende groep vanzelf veranderen. Door deel te nemen aan dit forum en middels het geven van je mening in je directe omgeving help je mee om dit bewustwordingsproces te versnellen.