Joop

Algemeen kiesrecht werd niet in 1919 ingevoerd

  •  
18-10-2016
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
529 keer bekeken
  •  
Schermafbeelding-2016-10-18-om-15.10.12

© Beeld: IISG

Inwoners van Nederlands-Indië, Suriname en de Antillen hadden geen stemrecht. Ik denk dat we onze geschiedenisboeken moeten herschrijven
Wie zijn geschiedenis boeken erop naslaat ziet dat in 1917 het algemeen kiesrecht werd ingevoerd voor mannen en dat sinds 1919 ook alle vrouwen in het Koninkrijk der Nederlanden mogen stemmen. In deze boeken kunnen we ook terug lezen dat de soevereiniteit van Indonesië werd overgedragen op 27 december 1949. Wanneer we een kaart opzoeken van het grondgebied van het Koninkrijk van vóór 1949 zien we dat in deze tijd zowel Indonesië als Suriname een onderdeel vormde van Nederland, dit was ook al zo in 1919. Ik denk dat we onze boeken moeten herschrijven. Algemeen kiesrecht is niet ingevoerd in 1919 zoals ik hieronder zal betogen.
Allereerst moeten we een aantal dingen vaststellen: 1. Onder algemeen kiesrecht verstaan we een situatie waarin alle inwoners van een land mogen stemmen. Een Atheense democratie zoals die in de Oudheid bestond waarbij de landarbeiders niet mochten stemmen en alleen de elite stemrecht had valt hier dus niet onder. 2. Onder het Koninkrijk der Nederlanden verstaan we alle gebieden die onder de politieke controle van Nederland staan. Zo hoorde in de periode 1815-1830 België nog bij Nederland. En zo hoort Bonaire nu bijvoorbeeld nog steeds bij het Koninkrijk der Nederlanden. 3. We gaan uit van onze hedendaagse morele normen en waarden. We zullen dus niet stellen dat algemeen kiesrecht al in 1917 was ingevoerd. Vrouwen, die in deze tijd als minderwaardig werden gezien, mochten immers niet stemmen. We zullen vanuit onze moderne optiek oordelen dat zolang vrouwen niet mogen stemmen we niet kunnen spreken van algemeen kiesrecht. Ook al zag men dat in 1917 anders.
Na de tweede wereldoorlog telde Nederland (het Europese deel) bijna 10 miljoen inwoners. Nederlands-Indië telde toen zo’n 70 miljoen inwoners, Suriname en de Antillen telde samen minder dan een miljoen inwoners. We hebben dus te maken met zo’n 80 miljoen inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden rond 1945. In Indonesië hadden deze 70 miljoen Indonesiërs geen stemrecht. In 1945 mocht dus slechts 13% van de bevolking van het Koninkrijk der Nederlanden stemmen. Vanaf 1949 mogen bijna alle Nederlanders stemmen, toen hoorde Indonesië immers niet meer bij Nederland. Toch zou het nog tot 2010 duren voordat we echt van een algemeen kiesrecht kunnen spreken. Daarvoor hadden inwoners van de Nederlandse Antillen namelijk geen stemrecht, tenzij zij tien jaar of meer in Nederland (het Europese deel van ons grondgebied) gewoond hadden. Dit terwijl Nederlanders die buiten Nederland woonden wel gewoon stemrecht hadden.
We kunnen dus concluderen dat, wanneer we de niet-Westerse inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden als gelijkwaardige mensen beschouwen, het algemeen kiesrecht pas in 2010 is ingevoerd en niet in 1919. De voorwaarde die we hieraan verbinden accepteren we immers ook als het om andere landen gaat. Het is daarom vreemd dat onze kinderen leren dat het algemeen kiesrecht al in 1919 werd ingevoerd. We accepteren wel dat in de VS algemeen kiesrecht pas in de jaren ‘60 werd ingevoerd. En dat in 1994 algemeen kiesrecht werd ingevoerd in Zuid-Afrika.
We kunnen nu boos wijzen naar de racistische ondertoon die aan dit probleem ten grondslag ligt maar het is belangrijker om nu het probleem op te lossen. We moeten erkennen dat het algemeen kiesrecht niet in 1919 is ingevoerd. De inwoners van de Antillen hebben hier recht op. Het mag niet zo zijn dat zij wel meetellen op een landkaart maar niet in een geschiedenis boek. We moeten onze kinderen leren dat de invoering van het algemeen kiesrecht een moeizaam proces was dat pas in 2010 geheel voltooid werd.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (40)

Haastig
Haastig21 okt. 2016 - 21:12

Staat er in de geschiedenis boeken algemeen kiesrecht in 1919 in Nederland werd ingevoerd, of in het Nederlands koninkrijk? Als het gaat om het Nederlands koninkrijk, dan is het algemeen kiesrecht inderdaad bedroevend laat ingevoerd, maar niet in 2010, maar in 1948. Of heeft Van Dikkenberg zo'n lage dunk van de eilanden dat hij het door hen gekozen parlement niet als volwaardig erkent, en daarom niet meerekent?

Pa Pinkelman
Pa Pinkelman19 okt. 2016 - 14:35

Het is natuurlijk wel enigszins logisch dat men in onze overzeese gebiedsdelen niet kan/kon stemmen over Nederland. Het is hetzelfde dat een niet-Nederlander wel in z'n wijk kan stemmen, dus voor de gemeenteraad, maar niet landelijk. Een Amerikaan die hier in Nederland woont kan wel stemmen voor de presidentsverkiezingen van de VS (en ik meen dat dat inderdaad ook al is gebeurd.) Daarom is het ook enigszins absurd dat men zo'n heisa maakt over Turken die achter Erdogan (mogelijk) staan. Zeker weten dat je geen enkele Amerikaan op de vingers zal gaan tikken als die voor Trump zou zijn. Het was bij onze koloniën ook nog wel komisch dat men er op school ook leerde welke plaatsen er tussen Groningen en Warffum lagen o.i.d. Dat was dus dan wel weer belangrijk. :-)

2 Reacties
Edwin038
Edwin03819 okt. 2016 - 16:01

Als je voor je gemeenteraad mag stemmen, dan mag je ook voor de landelijke verkiezingen stemmen. Geef mij even aan waar dat anders beweerd wordt. Een Amerikaanse expat mag stemmen in Amerika, maar niet stemmen bij NL`se verkiezingen. Hetzelfde als een NL`se expat in het buitenland wel mag stemmen bij Nederlandse verkiezingen maar niet in een ander land. Turkse Nederlanders mogen zowel als in Turkije en in Nederland stemmen.

Pa Pinkelman
Pa Pinkelman20 okt. 2016 - 7:16

@Edwin038 19 oktober 2016 at 18:01 ["Als je voor je gemeenteraad mag stemmen, dan mag je ook voor de landelijke verkiezingen stemmen. Geef mij even aan waar dat anders beweerd wordt. "] Hier dus: http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vgrnfkd8sqsu Ik stuur je de rekening. [" Een Amerikaanse expat mag stemmen in Amerika, maar niet stemmen bij NL`se verkiezingen. "] Dat schreef ik dus ook. (En ik meen dat dat inderdaad inmiddels al is gebeurd.) ["Turkse Nederlanders mogen zowel als in Turkije en in Nederland stemmen. "] Dat klopt. Want ze zijn immers Nederlanders? (Weliswaar worden ze in verschillende culturen hier in Nederland als misdadigers beschouwt of omdat ze geheel illegaal 2 nationaliteiten hebben, danwel een Turkse nationaliteit die in Nederland verboden dient te worden.

HughRodham
HughRodham19 okt. 2016 - 14:06

Een voorbeeld van conclsuie vastzetten en bewijzen zoeken. een echte wetenschapper de beste man. maar wat is uw punt?

Indisch4ever
Indisch4ever19 okt. 2016 - 11:37

Het algemeen kiesrecht op Nederlands grondgebied werd pas grootdeels waargemaakt door de Indonesische revolutie. Indonesiërs dwongen Nederland moreel en juridisch afstand te doen van de claim dat Indonesië overzees Nederlands grondgebied was. Per 27 december 1949 ( Nederland erkent souvereiniteit Indonesië ) had dus een meerderheid van de volwassen inwoners op Nederlands grondgebied waarlijk het algemeen kiesrecht. Nog niet het recht van een minderheid, wonend in Suriname en de Antillen, maar toch, Het was een grote stap in de democratisering. Dat weinigen dat opviel heeft te maken met een discriminerend oordeel over de inwoners van Indië . Die hadden volgens de geldende opvattingen geen recht op algemeen kiesrecht en Nederland had het recht een dictatuur te vestigen.

Frans Akkermans
Frans Akkermans19 okt. 2016 - 9:47

"Wie zijn geschiedenis boeken erop naslaat ziet dat in 1917 het algemeen kiesrecht werd ingevoerd voor mannen en dat sinds 1919 ook alle vrouwen in het Koninkrijk der Nederlanden mogen stemmen." In welk geschiedenisboek staat dan geschreven dat het algemeen kiesrecht voor alle vrouwen in het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1919 was ingevoerd? Als dat waar is moet het toch niet moeilijk zijn aan bronvermelding te doen.

Cees Groninger
Cees Groninger19 okt. 2016 - 6:48

M.i. moet je de geschiedenis niet naar de huidige maatstaven beoordelen. Koloniën hadden toentertijd een andere status binnen het koninkrijk en zo ook de bewoners. Wat je feitelijk wil is de moraalhistoricus uithangen; politiek correct gezever.

1 Reactie
SpijkerMaarten
SpijkerMaarten19 okt. 2016 - 13:27

Klopt, maar ik denk wel dat je dat 'actief' moet doen. Niet de vanzelfsprekendheden van het verleden intact laten door het er maar niet over te hebben, maar door het steeds te benoemen en het plaatsen van de nodige kanttekeningen. 'De Ruyter is lang gezien als een nationale held. Daar denken we in deze tijd genuanceerder over. Hij was een belangrijk admiraal die de Repubiek een aantal grote overwinningen heeft bezorgd, maar hij (bezat ook slaven?), wat in deze tijd als zeer mensonterend wordt gezien.' 'bladibladibla natiestaat h 7 'Nation building'.. Volgens mij heeft de onvrede meer te maken met het veronachtzamen van dit soort nuances dan met het toevoegen ervan. 'In Nederland werd in 1919 het algemeen kiesrecht ingevoerd. In 1893 was Nieuw Zeeland het eerste dat dat deed .........bladibla. .... Zoals in de meeste koloniale rijken gold dat algemene stemrecht echter alleen voor het moederland en niet voor de kolonies, die meer gezien werden als een soort bestuurlijke buitengebieden. ..... Blablabla hoofdstuk Kolonialisme p. XXX.

[verwijderd]
[verwijderd]19 okt. 2016 - 5:04

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
SpijkerMaarten
SpijkerMaarten19 okt. 2016 - 13:29

Juist. Ze mogen namelijk wel belasting betalen vanaf hun veertiende. NO TAXATION WITHOUT REPRESENTATION!

Pa Pinkelman
Pa Pinkelman19 okt. 2016 - 15:32

In Indonesië en Soedan heb je stemrecht op je 17e. In Brazilië zelfs al op je 16e. Zie http://www.wikiwand.com/nl/Kiesrecht

altijd-beleefd
altijd-beleefd18 okt. 2016 - 23:02

dus de wet: "algemeen kiesrecht" was wel degelijk in 1919 ingevoerd, maar u betwist dat de wet proper werd uitgevoerd. Daar kan je moeilijk conclusies over trekken. wetten zijn namelijk nogal subjectief. net als alle andere regels die door de mensen bedacht zijn is de betekenis wat dat de handhavers de betekenis achtte dus als de mensen toentertijd vonder dat algemeen stemrecht alleen voor mensen inwonend in Nederland gelde(en dus dat de koloniën geen deel van Nederland zijn) dan is dat zo. immers ben ik als Europeaan uitgesloten van kiesrecht voor Europees leiderschap, als gemeentebewoner uitgesloten van kiesrecht voor burgemeesterschap en als tafelgenoot uitgesloten van kiesrecht van wat het avondeten moet zijn(ik bleef maar om friet vragen). toch valt de huidige regeling mysterieus onder algemeen kiesrecht.

1 Reactie
Fransss en Vrij
Fransss en Vrij19 okt. 2016 - 9:15

Er is geen gekozen Europees leider of gekozen burgemeester, dus ben je ook niet "uitgesloten van" kiesrecht, dat kiesrecht is er niet.

Sfinx2
Sfinx218 okt. 2016 - 16:07

En wat kan je zeggen over de ontwikkeling van de kwaliteit van de besturen van Nederland en (voormalige) overzeese gebiedsdelen gedurende deze periode waarin het kiesrecht gemeengoed werd?

1 Reactie
Ben Sanders
Ben Sanders18 okt. 2016 - 21:13

Dat staat in verhouding tot de invloed die kiezer op deze bestuurders had.

de Haas
de Haas18 okt. 2016 - 15:49

"We kunnen dus concluderen dat, wanneer we de niet-Westerse inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden als gelijkwaardige mensen beschouwen, het algemeen kiesrecht pas in 2010 is ingevoerd en niet in 1919." Dat is wel een aardig probeersel maar klopt natuurlijk niet. Met het Algemeen Kiesrecht wat binnen de grenzen van Nederland haarvoltooiing beleefde kwam in 1919 ontstond er ook kiesrecht voor iedere binnen deze grenzen levende Nederlandse burger met een niet-westerse achtergrond. Het geheel van het Koninkrijk der Nederlanden is een heel andere zaak zoals bijvoorbeeld dat ook zo was voor de Britse kroondelen en de dominions. De Nederlandse samenleving van burgers had in tegenstelling met zichzelf in het geheel nooit wat van doen op gebied van serieuze invloed, maar ook geen dagelijkse praktijkervaring, met de gang van zaken in de overzeese Koninkrijksdelen die door een combinatie van een voor de Nederlanders niet-representatieve rijke Nederlandse en inheemse elite in samenwerking met Nederlandse ambtenaren werd bestuurd. Dezelfde beweging die in (!) Nederland, en ook in andere westerse landen, de burgers d.m.v. verheffing langzaam maar zeker aan de mogelijkheid via toegankelijk basaal onderwijs had geholpen zich te ontwikkelen, heeft haar ook het actieve stemrecht gebracht. Daar volgden met enige vertraging, vanwege de grote weerstand van de belanghebbende elites van zowel Nederlandse origine als die van de inheemse elite later ook kansen op scholing en stemrecht in de overzeese Koninkrijksdelen op. In het revolutionaire Indonesië, wat dus zeker niet alleen tegen de Nederlandse belangen hebbende elite te vechten had maar ook tegen de inheemse, hebben de zaken een eigen weg genomen. Suriname is dan nog een ander verhaal waarbij je je kunt afvragen, met een groot deel van de Surinamers die een leven in Nederland wijzer achtten, of het daar zo goed geregeld is. De overige Koninkrijksdelen kennen in ieder geval kiesrecht maar het bijbehorende volledige zelfbestuur is met goede redenen in verschillende gevallen onder curatele gesteld of niet aan de orde.

2 Reacties
Ben Sanders
Ben Sanders18 okt. 2016 - 21:24

Dus de conclusie: geen algemeen kiesrecht in het koninkrijk der nederlanden (meervoud) in 1919, is juist. Er staan trouwens steeds meer fouten in de geschiedenisboekjes, maar deze staat er al heel lang in.

de Haas
de Haas19 okt. 2016 - 8:57

Inderdaad: Geschiedenisboeken die schrijven dat het algemeen kiesrecht in het "Koninkrijk der Nederlanden" vanaf 1919 gold hebben dat mis. Maar dan alleen die geschiedenisboeken. Hoeveel zijn dat er? En welke daarvan gelden als serieuze studieboeken? Hoeveel daarvan zijn er ter vergelijking die e.e.a. wel goed weergeven? Maar bovenal: Het zal in de staatsrechtelijke teksten, oftewel officiële stukken m.i. in geen geval fout staan en daarmee is van Dikkenberg's idee dat de geschiedenisboeken herschreven moeten worden anders dan hij denkt. Want hij schijnt te denken dat omdát een aantal geschiedenisboeken het fout opgeschreven heeft het algemeen kiesrecht vanaf 1919 niet klopt. Dat is een omkering van oorzaak en gevolg. Het algemeen kiesrecht geldt wel degelijk vanaf 1919 voor de Staat der Nederlanden die binnen het Koninkrijk der Nederlanden valt. Als een geschiedenisboek dus spreekt over Staat der Nederlanden of over Nederland m.b.t. het algemeen kiesrecht vanaf 1919 is dat correct. Alleen die geschiedenisboeken die zelf spreken over het Koninkrijk der Nederlanden in dit opzicht hebben wat te verbeteren. Er zou pas een reden tot herschrijving voor alle geschiedenisboeken zijn wanneer er in de officiële teksten foutief gesproken zou worden over het Koninkrijk der Nederlanden hierover.

Freeman2
Freeman218 okt. 2016 - 15:36

Leuk dat er steeds meer aanwijzingen komen waar zouden mogelijk de wortels van de geïnstitutionaliseerde discriminatie kunnen liggen: ("Inwoners van de koloniën werden niet beschouwd als Nederlanders waar de grondwet op van toepassing was, zoals ook blijkt uit artikel 1 van de grondwet 1917...") Hier ligt mogelijk ook de verklaring waarom "allochtonen" tegenwoordig in delen van het land als tweedehands burgers worden beschouwd. Het betreft duidelijk een typische traditie.

5 Reacties
Achterberghen2
Achterberghen218 okt. 2016 - 17:48

Oh dit is de inzet van het opstel. We moeten het weer eens over racisme liggen zaniken.

Earl Johnson
Earl Johnson19 okt. 2016 - 5:54

@Achterberghen "We moeten (het?) weer eens over racisme liggen zaniken" Liggen zaniken? Ik sta of zit liever als je het niet erg vind :) Ja racisme bestaat, dus we praten erover. Helaas wonen we nog steeds in een vrij land, dus is dat ons goed recht. Er zijn genoeg landen waarnaar je kunt emigreren waar ze deze vrijheden niet hebben.

Achterberghen2
Achterberghen219 okt. 2016 - 7:37

He, Earl Ik hoor je nooit zeggen dat men maar moet verhuizen naar landen waar de sharia wel geldt.

Pa Pinkelman
Pa Pinkelman19 okt. 2016 - 14:10

@Achterberghen 19 oktober 2016 at 09:37 ["He, Earl Ik hoor je nooit zeggen dat men maar moet verhuizen naar landen waar de sharia wel geldt. "] In landen waar de sharia geldt wordt je niet gediscrimineerd op ras en afkomst. In Israël dus wel. Daar kun je alleen terecht als je jood bent. Israël is ongeveer het enige land wat echte discriminerende wetten kent. Natuurlijk zijn er wel landen waar men ook of nog gediscrimineerd wordt maar dat is nooit wettelijk. De rassenwetten zijn in de VS pas rond '75 afgeschaft en dat was voor een groot deel te danken aan o.a. uiteraard aan Maarten Luther King, maar ook aan de Black Panterbeweging en Mohammed Ali. Moslims dus.

SpijkerMaarten
SpijkerMaarten19 okt. 2016 - 14:20

"Er zijn genoeg landen waarnaar je kunt emigreren waar ze deze vrijheden niet hebben. " Wel bij implicatie. Maar Earl trekt het breder.

Clasina Ypema
Clasina Ypema18 okt. 2016 - 15:34

"1. Onder algemeen kiesrecht verstaan we een situatie waarin alle inwoners van een land mogen stemmen. Een Atheense democratie zoals die in de Oudheid bestond waarbij de landarbeiders niet mochten stemmen en alleen de elite stemrecht had valt hier dus niet onder." En als je de muggen nog verder zift waren ook de vrouwen en slaven uitgesloten van van het stemproces. Niet onbelangrijk als je bedenkt dat de laatste schattingen onder historici zeggen dat de Atheense maatschappij draaide op zo'n 80% slaven.

Patrick Faas
Patrick Faas18 okt. 2016 - 15:26

"Toch zou het nog tot 2010 duren voordat we echt van een algemeen kiesrecht kunnen spreken." Niet, want kinderen mogen niet stemmen. We kennen nog steeds geen algemeen kiesrecht. Kinderen worden tegenwoordig nog steeds onbekwaam geacht, zoals vroeger ook vrouwen en slaven. Ten onrechte lijkt me. Alle kinderen die ik ken zijn een stuk verstandiger dan bijvoorbeeld Trump en zijn aanhang. En verder mag opgemerkt dat wat wij hebben geen "democratie" genoemd zou zijn door de Oude Atheners, maar "oligarchie."

1 Reactie
Pa Pinkelman
Pa Pinkelman19 okt. 2016 - 14:14

["Niet, want kinderen mogen niet stemmen. We kennen nog steeds geen algemeen kiesrecht. Kinderen worden tegenwoordig nog steeds onbekwaam geacht, zoals vroeger ook vrouwen en slaven. Ten onrechte lijkt me. Alle kinderen die ik ken zijn een stuk verstandiger dan bijvoorbeeld Trump en zijn aanhang. "] Er wordt wel degelijk op scholen "gestemd"" . Uiteraard als "lesmateriaal".

Okke2
Okke218 okt. 2016 - 14:46

Algemeen kiesrecht 1917 dat gaat toch over Nederland? Niet alle landen die onder het koninkrijk der Nederlanden vallen. Dat zijn toch andere landen? Suriname/Aruba/Curacao zijn toch geen Nederland? Wanneer heb jij trouwens voor het laatst mogen stemmen in Curacao? Als je op de wereldkaart kijkt bij Curacao, wat staat daar dan?

1 Reactie
Earl Johnson
Earl Johnson19 okt. 2016 - 5:32

Heeft u het hele verhaal gelezen?

SpijkerMaarten
SpijkerMaarten18 okt. 2016 - 14:25

Op zichzelf is er weinig mis met de constatering zelf en ik denk dat het goed is dit soort dingen aan de orde te laten komen. Kolonien zijn inderdaad rijksdelen waar geen of pas later stemrecht werd ingevoerd. Toch kun je ook wel stellen dat 'Nederland' en de Kolonien bestuurlijk wel gescheiden waren, en dat er eenvoudigweg geen rekening gehouden werd met bewoners van de rijksdelen. Dat verdient een les op zichzelf over hoe er naar mensen, en dan vooral naar inheemse bevolkingen, werd gekeken. Het Statuut van het Koninkrijk (1954) anticipeerde echter op ofwel onafhanelijkheid, ofwel op het worden van onafhankelijke landen binnen het koninkrijk, dus de intentie was niet eens soort tweederangsburgers, maar een voorsorteren waar een constructie voor werd verzonnen.De grens van 2010 is dan ook leuk for the sake of discussion, maar lijkt me er wel erg bijgetrokken. Maar zeker goed om over te discussieren.

Tweekeerbellen
Tweekeerbellen18 okt. 2016 - 13:56

Hallo Lasse, Wat een probleem, inderdaad. Laten we dit oplossen. Artikel 2 van de grondwet 1917 stelt dat deze alleen van toepassing is (was) op het grondgebied van het Rijk, voor zover in Europa gelegen. Inwoners van de koloniën werden niet beschouwd als Nederlanders waar de grondwet op van toepassing was, zoals ook blijkt uit artikel 1 van de grondwet 1917. Het algemeen kiesrecht is in het Rijk dus gewoon in 1919 ingevoerd. Probleem opgelost.

2 Reacties
ton14024
ton1402418 okt. 2016 - 17:23

´Klein´ probleem voor GROOT probleem ingeruild.

Tweekeerbellen
Tweekeerbellen19 okt. 2016 - 11:37

Hallo Ton14010, Een groot probleem? Welke zou dat moeten zijn? Dat als we onze geschiedenis langs de PC meetlat leggen er zaken naar voren komen waarvan we nu vinden dat die nooit plaats hadden mogen vinden? Goh,... spannend.Het heeft geen enkele zin onze geschiedenis door de politiek correcte wringer te halen, hij verandert daardoor namelijk niet. Wat we wel kunnen doen is onszelf behoeden voor fouten uit het verleden. Helaas is de mens de mens, en blijkt dat kennelijk bijzonder lastig.

dedebe
dedebe18 okt. 2016 - 13:52

Waar je je druk om maakt, er zijn nog genoeg landen waar helemaal geen kiesrecht is, zet je daar dan voor in.

1 Reactie
Pa Pinkelman
Pa Pinkelman19 okt. 2016 - 14:46

Nee, alle landen hebben kiesrecht alleen sommige landen hebben geen kiesrecht voor vrouwen. Saudi-Arabië bijvoorbeeld. In Iran is/was de de vice minister-president de vrouw die mede leiding gaf aan de bezetting van de Amerikaanse Ambassade in '79.

RoBru
RoBru18 okt. 2016 - 13:20

"3. We gaan uit van onze hedendaagse morele normen en waarden." Tja, dan heb je gelijk. Maar dit is min of meer dezelfde discussie als de vraag of Michiel Adriaanszoon de Ruijter een held of een oorlogsmisdadiger is. In 1936 werd iemand veroordeeld wegens het beledigen van een bevriend staatshoofd (Hitler). Kijken we nu ook anders tegen aan. Sinterklaas is een onschuldig volksfeest. Kijken sommigen nu ook anders tegenaan.

3 Reacties
Pa Pinkelman
Pa Pinkelman19 okt. 2016 - 14:24

["In 1936 werd iemand veroordeeld wegens het beledigen van een bevriend staatshoofd (Hitler). Kijken we nu ook anders tegen aan. "] Je mocht ook niet tegen Franco zijn. Zelfs niet rond 1970. Is altijd bevriend geweest met de VS. Toen Den Uyl tegen hem protesteerde werd dat in sommige kringen in Nederland hem dat hoogst kwalijk genomen. In 1934 kreeg de VARA een uitzendverbod omdat men een paar minuten stilte had gehouden toen Marinus van der Lubbe werd geëxecuteerd. Die jongen zou de Rijksdag in Brand hebben gestoken. Hij was een communist. Hitler vond communisten en sociaaldemocraten heel foute mensen. We zitten nu ook bij de VARA. We moeten oppassen! :-)

Pa Pinkelman
Pa Pinkelman19 okt. 2016 - 15:13

["Sinterklaas is een onschuldig volksfeest. Kijken sommigen nu ook anders tegenaan. "] Sinterklaas komt uit Spanje (oorspronkelijk overigens uit Turkije) Wij waren ooit een kolonie van Spanje. De Prins van Oranje heeft de koning van Hispanje altijd geëerd. Maar ja, wij protesteerden tegen zijn beleid. Vreselijk hoe de Spanjaarden hebben geleden onder onze gewapenden protesten. En het ergste is dat Spanje niet alleen ons land kwijt raakte maar tot op de dag van vandaag we schadeloosstelling krijgen voor de zogenaamde bezetting door Spanje. Dat zijn dus die cadeautjes die de kindertjes krijgen. Momenteel zit Nederland te kissebissen of en hoeveel schadeloosstelling naar Indonesië moet gaan, toen die "inlanders" ons bevochten tussen '45 en '49.

SpijkerMaarten
SpijkerMaarten19 okt. 2016 - 23:46

Sinterklaas komt uit Anatolie,in de Romeinse tijd, toen de Turken nog niet waren gearriveerd. Hij was dus een Anatolische Griek - eigenlijk een Lycier - die Grieks sprak en Romeins burgerrecht had. met Turkije heeft het niett zo veel van doen,w ant dat bestond nog niet. Nederland was geen kolonie, maar het rechtmatig erfdeel vaneen Habsburger die toevallig ook koning van Spanje was. Het was een personele unie. Dat is echt iets anders, het was niet veroverd, maar rechtmatig verkregen.